© 2001 Simon Ellefsen

Randulf I

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Enevold Nilssøn Randulf
Født 18 feb. 15971.
Død 11 mai 16661.
     Mag. Dom-Provst og Sognepræst i Roeskilde, Canonicus og Senior Capituli.1
     SE DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON (1979-87)

Gift 16281 med

Bente Rasmusdatter (Muus)
Død 16 jul. 1673.

Børn af Enevold Nilssøn Randulf og Bente Rasmusdatter (Muus):

2.1.Niels Enevoldsen Randulf, f. 1630, Roskilde., d. 1711, Bergen.
3.1.Rasmus Randulf, f. 1632, d. 1671, Kiøbenhavn.
4.1.Bente Randulf, f. 1629
5.1.Ellen Randulf, f. 1635, d. 1705
6.1.Anna Randulf, f. 1639, d. 1642

Generation 2.

2.1.
Niels Enevoldsen Randulf
Født 20 aug. 1630, Roskilde.2,1.
Død 14 mai 1711, Bergen.1, begravet 17 mai 1711, Bergen Domkirke.2.
     Biskop i Bergen.
     Med hende [Mette Pedersdatter] avlede han adskillige Børn, af hvilke den yngste Datter endnu lever, som har været i Ægteskab med den berømmelige Theologo og Kongelige Confessionario Söfren Lintrup.3
     Med hende [Dorothea Catharina Wandal] avlede han en Søn og fire Døttre, Sønnen Hr. Johan Randulf ...; den ældste af Døttrene var gift med Hr. Ole Bornemand, ... , og den yngste Datter, som endnu lever, kom i Ægteskab med Hr. Fog Albertsen With ...4
     I koppskatten for 1683 i Bergen er han oppført sammen med sin hustru Dorete Catharina Wandell, hendes søster Thale Susana Wandell og børnene: Margrete Randulf, Bente Randulf, Anne Sophie Randulf, Endvold Randulf, Lisbet Randulf og Marie Randulf.5

Gift 1° 10 nov. 1661, Roskilde Domkirke.2,1 med

Mette Pedersdatter
Født 15 dec. 1643, København.2.
Død 9 aug. 1679, Bergen.2.
     Datter af Peder Pedersen og Margrethe Hansdatter.

Gift 2° 15 dec. 1680, København.2 med

Dorothea Catharina Wandal
Født 10 nov. 1660, København.2.
Død 12 dec. 1707, København.2.
     Datter af Hans Hansen Wandal og Anne Cathrine Winstrup.
     Der ringes 12. jan. 1708 for «Doktor Niels Randulfs kone» i Mariakirken, Bergen.6

Børn af Niels Enevoldsen Randulf og Mette Pedersdatter:

7.2.Enevold Randulf
8.2.Margrethe Randulf
9.2.Anna Sophie Randulf
10.2.Elisabeth Randulf, d. 1734
11.2.Maria Randulf, d. 1754, Roeskilde.

Børn af Niels Enevoldsen Randulf og Dorothea Catharina Wandal:

12.2.Bente Randulf
13.2.Anna Margrethe Randulf
14.2.Johan Randulf, f. 1681, d. 1735, Oslo.
15.2.Mette Dorthe Randulf, d. 1719
16.2.Anna Cathrina Benedicta Randulf, d. 1759
3.1.
Rasmus Randulf
Født 24 jun. 16321.
Død 8 aug. 1671, Kiøbenhavn.1, begravet _____, Roeskilde.1.
     Deponerede fra Roeskilde 1648, reiste udenlands med sin Broder i 7 Aar, blev Raadmand i Malmøe 1657, tog derfra Afskeed 1660. Blev Landsdommer i Lolland og Falster 1661.1

Gift _____1med

Magdalena Evertsdatter Wildfang
Født omkring 1643.
Død 1723, Aarhuus (Århus)., 80 Aar gl.1.
     Datter af Evert Wildfang og Giorild Fadersdotter.

Børn af Rasmus Randulf og Magdalena Evertsdatter Wildfang:

17.3.Bente Randulf, f. 1662, d. 1699
18.3.Evert Randulf, f. 1664
19.3.Enevold Randulf, f. omkr. 1666, d. 1704
4.1.
Bente Randulf
Født 16291.
     I "Genealogia Randulfiana" skriver Giessing at biskop i Bergen Niels Randulfs datter Bente blev gift med stiftsprovst i Bergen Ditlef Jensen Lucopidan (død 1690). Af kronologiske årsager kan dett ikke være korrekt, men det kan være en forveksling med biskopens søster Bente der i 1665 netop var blevet enke for anden gang. Doctor Niels Randulf bliver udnævnt til biskop i Bergen 1665 og det kan vel tænkes at hans søster Bente (der samme år er blevet enke) har fulgt ham til Bergen og der ægtet stiftsprovsten Ditlef Jensen Lucoppidan.

Gift 1° 16511 med

Peder Schvendi
Død 16521.
     Magister. Sacristanus Capituli Roëskild.1

Gift 2° 16551 med

Johan (Johannes) Ebeling
Død 16651.
     Medie. & Philos, Doctor.1

Gift 3° _____, ! GÆT !med

Ditlev Jensen Lucoppidan
Død 16901.
     Lucoppidan er en latinisering af Lundby.
     Stifts-Provst i Bergen.1
     I koppskatten 1683 for Bergen er «magister Detlof» oppført sammen med hustruen Ide Buranea, hendes søster Beata Christine Buranea og 2 tieneste piker.5
     I koppskatten 1689 er «magr. Detlef Luccoppidanus» oppført sammen med Beate Christine «hans Sl. Kierestis Søster» og 2 [tieneste] piker.5
     Den 22. april 1691 ble der betalt for ringingar i Mariakirken i Bergen for «magister Detleffsen».5

[Gift 1° med Bente Randulf (f. 1629); Gift 2° 19 mai 1680 med Ide Buranea (d. omkr. 1687)].

Børn af Bente Randulf og Johan (Johannes) Ebeling:

20.4.Peder Schvendi Ebeling, f. 1656
21.4.Antonius Ebeling
22.4.Johan (Johannes) Ebeling, d. 1706
23.4.Enevold Ebeling, f. 1663
5.1.
Ellen Randulf
Født 2 nov. 16351,6.
Død 17051,6.

Gift 1° 16547 med

Iver Eilersen Schøller
Født 1618, Trondhjem.8.
Død 11 sep. 1658, (Roskilde)8, begravet 17 sep. 1658, Roskilde.8.
     Søn af Eiler Christophersen Schøller og Maren Christensdatter.
     Han kom til Herlufsholm i Marts 1633, dimitt. 1638, studerede i Leyden 1641, immatricul. 24. sept., Magister 29. maj 1655, samme Aar Lector philos. i Roeskilde og Cannonicus; reiste 1648-50 udenlands som Hovmester for Grev Christoffer Parsberg.8

Gift 2° _____med

Eskild Lauridsen Dalhus
Død 16881.
     Magister i Roskilde.8

Børn af Ellen Randulf og Iver Eilersen Schøller:

24.5.Maren Iversdatter Schøller
25.5.Anne Iversdatter Schøller

Børn af Ellen Randulf og Eskild Lauridsen Dalhus:

26.5.Lisbeth Eschildsdotter Dalhuus, f. 1661
27.5.Bente Dalhuus, f. 1664
28.5.Enevold Dalhuus, f. 1671
29.5.Ellen Dalhuus, f. 1673
6.1.
Anna Randulf
Født 28 jul. 16391.
Død 24 aug. 16421.

Generation 3.

7.2.
Enevold Randulf
     Student, død udenlands.1
8.2.
Margrethe Randulf
     Udi første Ægteskab var 9 Børn.1

Gift 1° _____1med

Peder Harboe
     Præst til Selløe.1

Gift 2° _____1med

Peder Finde
     Præst til Eidsfiord.1

Børn af Margrethe Randulf og Peder Harboe:

30.8.Dorthe Cathrine Harboe

Børn af Margrethe Randulf og Peder Finde:

31.8.Anna Finde
9.2.
Anna Sophie Randulf

Gift _____med

Samuel Bugge
     Søn af Jens Samuelsen Bugge og Christine Dorothea Schjelderup.
     Mag. Samuel Bugge, Provst og Præst til Leganger efter sin Fader. Gift med Anna Sophia Randulph, Datter af Jubel-Lærer Biskop Randulf.9

Børn af Anna Sophie Randulf og Samuel Bugge:

32.9.Mette Dorothea Bugge
33.9.Dorothea Cathrine Bugge, d. omkr. 1767
34.9.Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge
35.9.Inger Margrethe Bugge
36.9.Anne Sophie Bugge
37.9.Jens Bugge
38.9.Niels Bugge
39.9.Samuel? Bugge
10.2.
Elisabeth Randulf
Død 17341.

Gift 1° _____1med

Søren Glud
     Magister. Stiftsprovst.1

Gift 2° _____1med

Laurids Leeh
Død 17461.
     Søn af Christen Lauridsen Leeh og Gundil Fochsdatter Witth.
     Magister. Provst og Sognepræst i Colding. Døde 1746 uden Børn.1

[Gift 1° med Elisabeth Randulf (d. 1734); Gift 2° med E. C. Lehmejer].
11.2.
Maria Randulf
Død 1754, Roeskilde.1.

Gift _____1med

Søren Lintrup
     Magister. Biskop i Wiborg. Af mange Børn levede 2.1

Børn af Maria Randulf og Søren Lintrup:

40.11.Mette Lintrup
41.11.Birgithe Lintrup, d. 1756
12.2.
Bente Randulf
     Er ifølge Giessing gift med Stifts-Provst i Bergen Ditlef Jensen Lucopidan - men dette kan af kronologiske årsager ikke være korrekt. Bente kan tidligst være født o. 1680 og Detlev Luccopidan døde i 1690. Kanskje der er en forveksling med Bente faster af samme navn der er enke 1665 ?
13.2.
Anna Margrethe Randulf
Begravet 1724, Bergen Domkirke., 7. sept. ? - «jomfrue Anne Margrete Randulf, indsættes i sin sal. faders arvebegravelse».10.
     Død ugivt.1
14.2.
Johan Randulf
Født 168111.
Død 1735, Oslo., begravet 5 aug. 1735.
     Sogneprest i Nærø sogn, Namdalen

Gift 1° 25 apr. 1713, Bergen Domkirke., «cop. i huset».12 med

Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed
Født _____, Bergen..
Død 6 sep. 1720.

Gift 2° 15 nov. 1721, Trondheim Domkirke.13 med

Karen Olsdatter Borchmann
Død 1724.
     Datter af Ole Jacobsen Borchmann og Karen Hersleb.

Gift 3° 18 okt. 1724, Bergen Domkirke., «proust Randulf - cop. i huused».12 med

Karen Michaelsdatter Busch
Født 1707, Bergen..
Død efter 1731.

Børn af Johan Randulf og Karen Michaelsdatter Busch:

42.14.Niels Randulf, f. 1726, Nærøy., d. 1778
43.14.Anna Maria Poggenberg Randulf
15.2.
Mette Dorthe Randulf
Død 17191.
     Moder til 2 Børn, som døde i spæde Aar.1

Gift 17111 med

Ole Cosmusen Bornemann
Død 17471.
     Stilling: Biskop i Bergen.

[Gift 1° 1711 med Mette Dorthe Randulf (d. 1719); Gift 2° med Ingeborg Maria Willumsdatter].
16.2.
Anna Cathrina Benedicta Randulf
Død 17591.

Gift 1716 med

Foch Albertsen (de) With
Født 21 jun. 1677.
Død 3 nov. 1729.
     Søn af Albert Fochsen With og Barbara Henrichsdatter Mule.
     Sognepræst i Slagelse.1

Børn af Anna Cathrina Benedicta Randulf og Foch Albertsen (de) With:

44.16.Niels Randulf Witth, f. 1720
45.16.Barbara Albertina Witth
46.16.Fochardine Witth, f. 1730
47.16.Dorothea Catharina Witth
48.16.Helena Elisabeth Witth
17.3.
Bente Randulf
Født 16 dec. 16621.
Død 16991.

Gift _____1med

Jacob Knob
Død 16961.
     Amts-Forvalter i Aarhuus.1

Børn af Bente Randulf og Jacob Knob:

49.17.Rasmus Knob
50.17.Karen Knob, f. 1682, d. 1750
51.17.Giorild Knob, f. 1684, d. 1702
18.3.
Evert Randulf
Født 16641.
     Blev Tolder i Bergen, druknede imellem Kiøbenhavn og Bergen.1
19.3.
Enevold Randulf
Født omkring 1666.
Død 6 apr. 1704, 38 år gl.1.
     Amtsforvalter i Aarhuus.1

Gift _____1med

Cathrine Jørgensdatter Fogh
     Datter af Jørgen Fogh og Cathrine Schumacher.

[Gift 1° med Enevold Randulf (omkr. 1666 - 6 apr. 1704); Gift 2° med Wilster].
20.4.
Peder Schvendi Ebeling
Født 16561.
     Medie Doctor & Poliater Roeskild, promoverede 1685, 26. Sept.1
21.4.
Antonius Ebeling
     Alumn. Colleg. Med. 1697.1
22.4.
Johan (Johannes) Ebeling
Død 17061.
     Promoverede 1692, 7 Dec. Blev 1693 Medicus Provinc. i Aarhuus. Døde 1706, ugift.1
23.4.
Enevold Ebeling
Født 16631.
24.5.
Maren Iversdatter Schøller
Begravet 1 jun. 1699, Nicolai Kirke i København.8.

Gift 168214,7 med

Nicolai Wesling
Begravet 1 dec. 1698, Nicolai Kirke i København.8.
     Faar 7. april 1688 Bevill. til at anlægge et Assistentshus og forestaa dette som Forvalter.8
25.5.
Anne Iversdatter Schøller

Gift _____med

Peter Als
Født 16598.
Død 17118.
     Bliver 21. marts 1685 Forstander paa Herlufsholm, siden Sprogmester ved Søcadetacademiet.8

Børn af Anne Iversdatter Schøller og Peter Als:

52.25.Caspar Johan Als, f. 1680, Herlufsholm., d. 1762
26.5.
Lisbeth Eschildsdotter Dalhuus
Født 16611.

Gift _____1med

Falle Pedersen
     Til Østrupgaard.1

Børn af Lisbeth Eschildsdotter Dalhuus og Falle Pedersen:

53.26.Enevold de Falsen, d. 1761
27.5.
Bente Dalhuus
Født 16641.

Gift _____1med

Hans Tausen
Død 17291.
     Magister. Præst til St. Jørgens og Ibs ved Roeskilde.1
28.5.
Enevold Dalhuus
Født 16711.
     Magist. Philos.1
29.5.
Ellen Dalhuus
Født 167315.

Generation 4.

30.8.
Dorthe Cathrine Harboe

Gift _____1med

Niels Hertzberg
Død 17641.
     Sognepræst til Graabrødre i Wiborg, siden til Findaas.1
31.8.
Anna Finde

Gift _____1med

Sigvard Brarup
     Pr. til Kind.1
32.9.
Mette Dorothea Bugge
33.9.
Dorothea Cathrine Bugge
Død omkring 1767.
     Skifte 1767, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.16protokoll 1733-1788, 101b..

Gift 1° _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 173317, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].

Gift 2° _____med

Henning Junghans
Født 30 aug. 1680.
Død 9 feb. 1753.
     Provst over Tromsø-Nordland.
     Skifte 1753, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.16protokoll 1733-1788, legg 58..

[Gift 1° 10 jul. 1710 med Anna Meldal (d. 1732); Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
34.9.
Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge

Gift 4 aug. 172418 med

Jacob Christensen Hersleb
Født 26 apr. 167218.
Død 175819,9.
     Søn af Christen Jensen Hersleb og Ellen Pedersdatter Ruberg.
     Sogneprest i Brønø.18

[Gift 1° 26 jun. 1701 med Aarsille Pedersdatter Strømmer (d. 30 mar. 1720); Gift 2° 4 aug. 1724 med Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge].
35.9.
Inger Margrethe Bugge
36.9.
Anne Sophie Bugge
37.9.
Jens Bugge
38.9.
Niels Bugge
39.9.
Samuel? Bugge
40.11.
Mette Lintrup

Gift _____1med

Nørk
     General-Major.1
41.11.
Birgithe Lintrup
Død 17561.

Gift _____1med

Hans Buch
Død 1751, Advent Søndag.1.
     Magister. Pr. i Roeskilde.1

Børn af Birgithe Lintrup og Hans Buch:

54.41.Maria Buch
42.14.
Niels Randulf
Født 11 nov. 1726, Nærøy..
Død 24 mai 1778.

Gift _____med

Christiane Margrethe Hersleb
Født 20 feb. 174120.
Død før 1801.
     Datter af Peder Jacob Christophersen Hersleb og Bolette Hansdatter Hiort.

Børn af Niels Randulf og Christiane Margrethe Hersleb:

55.42.Johanne Sofie Randulf, f. 1768, d. 1854, Løten.
43.14.
Anna Maria Poggenberg Randulf
     ? GÆT - hun er en datter av Johan Randulf ?

Gift 19 jul. 1756, Bergen Domkirke., «ungk. Claus Wilhelm Koren og kiøbmand enke Anna Maria Pogenberg Randulf»12 med

Claus Wilhelm Koren
     Krigsraad.

Børn af Anna Maria Poggenberg Randulf og Claus Wilhelm Koren:

56.43.Johan Koren
57.43.Johan Randulf Koren
44.16.
Niels Randulf Witth
Født 5 jul. 17201.
     Capellan p. p. til Taarnebye paa Amager 1750. Resid. Capell. 1757. Sognepræst ibid. 1761. Af 7 Børn lever 4.1

Gift 17501 med

Anna Maria Bering

Børn af Niels Randulf Witth og Anna Maria Bering:

58.44.Foch Christian Witth
59.44.Jens Jacob Witth
60.44.Anna Catharina Witth
61.44.Diderica Christiana Witth
45.16.
Barbara Albertina Witth

Gift _____1med

Christian Ørsted
Død 17611.
     Magister. Sognepræst til St. Peders Kirke i Slagelse, og Slotspræst til Antvorskov.1

Børn af Barbara Albertina Witth og Christian Ørsted:

62.45.Jacob Albert Ørsted
63.45.Willum Foch Ørsted
64.45.Johann Ørsted
65.45.Søren Christian Ørsted
66.45.Laurids Gerhard Ørsted
67.45.Engelcke Cathrine Ørsted
68.45.Anna Benedicta Ørsted
46.16.
Fochardine Witth
Født 1730, efter Faderens Død.1.
     Lever ugivt.1
47.16.
Dorothea Catharina Witth
     Død ugivt.1
48.16.
Helena Elisabeth Witth
     Døde som Barn.1
49.17.
Rasmus Knob
     Lieutenant i Norge, døde ugivt.1
50.17.
Karen Knob
Født 23 mai 16821.
Død 1 apr. 17501.
     Af deres 7 Børn levede 2 [Jens & Margrethe].1

Gift _____1med

Oluf Worm
Født 17 jul. 16721.
Død 16 mar. 17431.
     Assessor Consist. Lect. Theolog. i Aarhuus.1

Børn af Karen Knob og Oluf Worm:

69.50.Jens Worm, f. 1716
70.50.Margrethe Benedicte Worm, f. 1726
51.17.
Giorild Knob
Født 23 mar. 16841.
Død 17021.
     Døde ugivt.1
52.25.
Caspar Johan Als
Født 1680, Herlufsholm.1.
Død aug. 17621.
     Først Bogbinder i Horsens, siden Lagverer i Kiøbenhavn, og excellerede denne Konst.1

Gift _____1med

Maria Margrethe Zeuthen

Børn af Caspar Johan Als og Maria Margrethe Zeuthen:

71.52.Ivar Als, f. 1721, d. 1770
72.52.Peder Als, d. 1776
73.52.Anna Maria Als
53.26.
Enevold de Falsen
Død 17611, begravet _____, Roeskilde.1.
     Conferentsraad.1
     Blev 1729 Raadmand, og 1743 Borgemester i Kiøbenhavn, 1758 nobiliteret.1

Generation 5.

54.41.
Maria Buch

Gift 17521 med

Ferdinand Anthon Broe
Død 17551.
     Forpagter paa Sorøe store Ladegaard.1
55.42.
Johanne Sofie Randulf
Født 5 sep. 1768.
Død 7 aug. 1854, Vennerlyst, Løten..

Gift 30 okt. 1794, Sparbu.20 med

Claus Irgens Holst
Født 14 apr. 1767, Røros..
Død 13 feb. 1847, Vennerlyst, Løten..
56.43.
Johan Koren
Døbt 14 okt. 1758, Bergen Domkirke.21.
57.43.
Johan Randulf Koren
Døbt 17 mar. 1762, Bergen Domkirke.21.
     Sorenskriver.22
     Se Gudrun Johnsen: Slekten Koren.

Gift _____med

Chrisiane Birgitte Diderichsen

Børn af Johan Randulf Koren og Chrisiane Birgitte Diderichsen:

74.57.Anna Maria Randulf Koren, f. 1794, d. 1827
58.44.
Foch Christian Witth
     Residerende Capellan hos sin Fader.1
59.44.
Jens Jacob Witth
     Candidat. Juris.1
60.44.
Anna Catharina Witth
61.44.
Diderica Christiana Witth
62.45.
Jacob Albert Ørsted
     S. Minist. Candidatus.1
63.45.
Willum Foch Ørsted
     Apotheker-Svend.1
64.45.
Johann Ørsted
     Student.1
65.45.
Søren Christian Ørsted
     Apotheker i Rudkiøbing.1
66.45.
Laurids Gerhard Ørsted
67.45.
Engelcke Cathrine Ørsted
     Ugivt.1
68.45.
Anna Benedicta Ørsted
     Ugivt.1
69.50.
Jens Worm
Født 24 aug. 17161.
     Justitsraad, Prof. Philos. og Rector ved Aarhuus Skole.1

Gift _____1med

Anna Müller

[Gift 1° med Greger Bruun; Gift 2° med Niels Langballe; Gift 3° med Jens Worm (f. 24 aug. 1716)].
70.50.
Margrethe Benedicte Worm
Født 12 feb. 17261.

Gift _____1med

Christian Bagge
     Provst over Mols Herred og Sogneprest til Tved.1
71.52.
Ivar Als
Født 17211.
Død 3 aug. 17701.
     Baccalaureus Philos. derefter Acteur, og tilsidst Inspector ved den Kongelige Danske Skueplads.1

Gift _____1med

Anna Nielsdatter Hulman
Født 17241.
Død 3 nov. 17611.

Børn af Ivar Als og Anna Nielsdatter Hulman:

75.71.Else Als
76.71.Marianna Als
77.71.Carolina Als
72.52.
Peder Als
Død 17761.
     Kongelig Hof- Historie- og Portrait-Skildrer, Professor ved det Kongelige Konsters Academie, Medlem af det Pavelige Konsters Acad. Clementine i Bologne, var meget berømt blandt Danske og Udenlandske. Døde 1776 ugivt.1
73.52.
Anna Maria Als
     De har 2 Børn.1

Gift _____1med

Øestrup
     Lagverer og Forgylder, Fuldmægtig Byffing(?) paa General Krigs-Commisair Clausens Værk.1

Generation 6.

74.57.
Anna Maria Randulf Koren
Født 29 okt. 179422.
Død 31 okt. 182722.
     Se Gudrun Johnsen: Slekten Koren.

Gift 22 nov. 1815, Ullensaker23 med

Jørgen Grimseth Schjelderup
Døbt 22 nov. 1789, Løten22.
Død 4 dec. 1857, Arendal22.
     Søn af Jørgen Olsen Grimseth og Elisabeth Olava Schjelderup.
     Oberstlieutenant. Fikk 1829 kgl. tillatelse til å anta navnet Schjelderup.22

Børn af Anna Maria Randulf Koren og Jørgen Grimseth Schjelderup:

78.74.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1816, Ullensaker, d. 1881, Kristiania
79.74.Christian Bernhard Koren Schjelderup, f. 1819, Ullensaker, d. 1889, Fredrikshald
80.74.Georg Elias Schjelderup, f. 1821, Ullensaker, d. 1897, Bergen
75.71.
Else Als
76.71.
Marianna Als
77.71.
Carolina Als

Generation 7.

78.74.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker24,22,24.
Død 23 okt. 1881, Kristiania22.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.22
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.25

Gift 27 sep. 1851, Trondheim26 med

Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim22.
Død 22 dec. 1869, Kragerø22.
     Datter af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dorothea Marie Lysholm:

81.78.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. 1928
82.78.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
83.78.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
84.78.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
79.74.
Christian Bernhard Koren Schjelderup
Født 20 jun. 1819, Ullensaker27,25.
Død 4 jan. 1889, Fredrikshald22.
     Han blev Officier 1837 med Anciennetet fra 9. okt. ved 1ste akershus Inf.-Brigade, hvor han blev Premierl. 15. mar. 1841. Han underkastede sig Højskoleexamen i 18.., blev Kaptejn og Divisionschef ved 1ste akersh. Brigade 13. juni 1853, senere Chef for 1ste gevorbne Compagni af Fredriksteenske Corps (nu 1ste Depot-Compagni).27
     Officier 1838, kaptein 1853, avskjed 1880.22
     Er i folketellingen 1865 bosat på Budstrudgaden [353a] paa Nordsiden i Frederikshald.25

Gift 1° 19 mai 1847, Garnisonsmenigheden i Christiania28,29 med

Dorothea Mariane Arentz
Født 29 jul. 1824, Christiania27.
Død 15 apr. 1849, Christiania27.
     Datter af Michael Smith Arentz og Dorothea Marie Rosenberg.

Gift 2° 10 mai 185229 med

Anne Sofie Preus Berg
Født 11 jun. 1831, Christiania.22,25.
Død 11 jan. 1898, Paris22.
     Datter af Markus Fredrik Berg og Kristine Sofie Unger.

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Dorothea Mariane Arentz:

85.79._____

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Anne Sofie Preus Berg:

86.79.Torgeir Schjelderup, f. omkr. 1852, Christiania.
87.79.Kristian Schjelderup, f. omkr. 1853, Christiania.
88.79.Markus Schjelderup, f. omkr. 1855, Hedemarken.
89.79.Gustava Marie «Mon» Schjelderup
90.79.Hjalmar Schjelderup, f. 1858, Hedemarken., d. 1917
91.79.Johanne Kristine Sofie Schjelderup, f. omkr. 1860, Hedemarken.
80.74.
Georg Elias Schjelderup
Født 20 jan. 1821, Ullensaker22.
Død 29 jun. 1897, Bergen22.
     Student 1837, cand. jur. 1841, overretssakfører i Kristiansand 1850, assessor ved Kristiania byrett 1866, byfoged i Bergen 1871.22

Gift 11 aug. 1851, Kristiansand30 med

Johanne Henriette van Kervel
Født 27 sep. 183122.
Død 2 mar. 1904, København22.
     Datter af Johan Henri van Kervel og Andrea Margrethe Heyerdahl.
     Pianistinne.22

Børn af Georg Elias Schjelderup og Johanne Henriette van Kervel:

92.80.Gerhard Rosenkrone Schjelderup, f. 1855, Kristiansand, d. 1933, Oberbayern.
93.80.Georg Schjelderup, f. 1865, d. 1934, Oslo

Generation 8.

81.78.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.31,22,25.
Død 30 jan. 192822.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.22

Gift 9 sep. 1877, Kragerø26 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 185522.
Død 5 mai 194322.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

94.81.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
95.81.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
96.81.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
97.81.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
98.81.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
99.81.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
100.81.Mathilde Schjelderup, f. 1891
101.81.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
102.81.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
82.78.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker32,22,25.
Død 23 okt. 191322.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.22

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 185522.
Død 2 aug. 192222.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

103.82.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
104.82.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
105.82.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
106.82.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
107.82.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. 1980
108.82.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. 1974
83.78.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker33,25.
Død 190634.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
84.78.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø35,22,25.
Død 2 feb. 1910, Ålesund22.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.22

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland36 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll22.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?22

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

109.84.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
110.84.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
111.84.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
112.84.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
113.84.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
114.84.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania
85.79.
___________
86.79.
Torgeir Schjelderup
Født omkring 1852, Christiania.32,25.
87.79.
Kristian Schjelderup
Født omkring 1853, Christiania.37,25.
88.79.
Markus Schjelderup
Født omkring 1855, Vang, Hedemarken.38,25.
89.79.
Gustava Marie «Mon» Schjelderup
     Komponistinde.34
     Ikke nevnt sammen med sine søskende i 1865-tellingen !
90.79.
Hjalmar Schjelderup
Født 31 jul. 1858, Løten, Hedemarken.39,22,25.
Død 22 jun. 191722.
     Student 1875, cand. jur. 1882, sekretær i Finansdept.22

Gift 17 apr. 188929 med

Ulrikke Charlotte Ugland
Født 8 okt. 186122.
Død 24 nov. 189422.

Børn af Hjalmar Schjelderup og Ulrikke Charlotte Ugland:

115.90.Astrid Schjelderup, f. 1890
116.90.Gudrun Schjelderup, f. 1892
91.79.
Johanne Kristine Sofie Schjelderup
Født omkring 1860, Løiten, Hedemarken.40,25.
92.80.
Gerhard Rosenkrone Schjelderup
Født 17 nov. 1855, Kristiansand22.
Død 27 jul. 1933, Benediktbevern, Oberbayern.22.
     Norsk komponist og musikforfatter; fra 1890 mest bosat i Tyskland. Komponerede tolv operaer, teatermusik, orkesterværker samt kammermusik. Skrev »Edvard Grieg og hans værker« (1908).41

Gift 189430 med

Elisabeth (Else) Schwartz
Født 12 apr. 1874, Oberdettelsau, Franken.22.

Børn af Gerhard Rosenkrone Schjelderup og Elisabeth (Else) Schwartz:

117.92.Georg Rikard Schjelderup, f. 1897, Dresden
118.92.Eleonore Schjelderup, f. 1900, Dresden
119.92.Alv Grimseth Schjelderup, f. 1905, Dresden
93.80.
Georg Schjelderup
Født 10 apr. 186522.
Død 10 apr. 1934, Oslo22.
     Kunstmaler. (Oslo).22

Gift 4 nov. 192030 med

Friede Emilie Augusta Wurschmidt
Født 28 mai 187822.

Generation 9.

94.81.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 187822.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.22

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 189022.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

120.94.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
95.81.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 187922.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 187922.
Død 30 nov. 195022.
     Ingeniør.22
96.81.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 188222.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 187822.
Død 16 dec. 192722.
     Kaptein.22
97.81.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø22.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.22

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø22.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

121.97.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
122.97.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
123.97.Signe Schjelderup, f. 1930, Kragerø
98.81.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 188622.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 188322.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.22
99.81.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 188822.

Gift 190942 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania22.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.22
100.81.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 189122.

Gift 192042 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland22.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.22
101.81.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 189222.
     Forretningsmann.22

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 189322.
Død nov. 193822.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

124.101.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
102.81.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 189422.

Gift 30 dec. 193242 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 189222.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]22
103.82.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand22.

Gift 191142 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 187922.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.22
104.82.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand22.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.22
105.82.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand22.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.22

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.22

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

125.105.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
126.105.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
127.105.Hassel Schjelderup, f. 1926
106.82.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand22.

Gift 6 sep. 191336 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland22.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]22
107.82.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg22.
Død 198041.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.22
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.41
108.82.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg22.
Død 197441.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.22
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).41

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)36 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 190122.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

128.108.Turid Schjelderup, f. 1929
129.108.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. 1929
109.84.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania22.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund36 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania22.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.22
110.84.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania22.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).22

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø36 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda22.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° 194936 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

130.110.Ole Schjelderup, f. 1925, Venset i Salten

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

131.110.Kristine Schjelderup, f. 1950
111.84.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania22.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).22

Gift 16 mar. 1925, Lillehammer29 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim22.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
112.84.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania22.

Gift 4 jun. 1925, Trondheim29 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik22.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.22
113.84.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania22.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 189222.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]22
114.84.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania22.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.22

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

132.114.Jimmie Schjelderup, f. 1934
133.114.Jeannine Schjelderup, f. 1937
134.114.Kirstine Schjelderup, f. 1944
115.90.
Astrid Schjelderup
Født 28 jan. 189022.

Gift 1° 25 jun. 191429 med

Nicolay Henrik Knudtzon
Født 24 sep. 189722.
Død 30 jul. 192522.
     Forstkandidat.22

Gift 2° 8 mar. 192729 med

Georg Foss
Født 30 jul. 1879, Mosjøen22.
     Søn af Georg Theodor Leopold Foss og Janna Lydia Røhne.
     Sjøofficer 1901, Commander i Siams marine 1911, Siams generalkonsul for Norge 1930.22
     Ridder 1 St. Olavs Orden, K(night?) 2. Siam. Kr.? (Crown?) Order, K(night?) 2. Siam. Hv. El. [White Elephant ?] Order, Chulalonkorns jubilæums- medalje.22
116.90.
Gudrun Schjelderup
Født 8 jul. 189222.

Gift 12 nov. 191430 med

Sigurd Halvorsen
Født 30 nov. 1885, Kristiansand22.
     Søn af Conrad Emanuel Halvorsen og Bertha Sofie Olsen.
     Student 1904, cand. jur. 1911, eier av Oslo Baand- og Lidsefabrik 1916, konsul for Siam.22
117.92.
Georg Rikard Schjelderup
Født 27 nov. 1897, Dresden22.
     Kunstmaler og skuespiller. (London).22

Gift 192730 med

Natalie Moya Mullaly
Født 1899, Dublin22.
     Skuespillerinne.22
118.92.
Eleonore Schjelderup
Født 3 feb. 1900, Dresden22.
     Skuespillerinne.22

Gift 192630 med

Oskar Weitzmann
Født 1898, Leipzig22.
     Forfatter. (Benediktbevern, Oberbayern). [Kendt ?]22
119.92.
Alv Grimseth Schjelderup
Født 3 mai 1905, Dresden22.
     Forfatter.22

Gift 193330 med

Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl
Født 24 mai 1912, Oslo22.
     Datter af Knut Trosdahl og Hulda Mørch.

Børn af Alv Grimseth Schjelderup og Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl:

135.119.Gerd Leis Schjelderup, f. 1934, Asker
136.119.Ove Arnulf Schjelderup, f. 1937, Nordstrand

Generation 10.

120.94.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 191522.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.22
121.97.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø22.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 190822.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.22
122.97.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø22.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør22.
     Revisor i Oslo.22
123.97.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1930, Kragerø22.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.22
124.101.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 191922.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.22
125.105.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 192022.
     Physioterapist. Bosat i London.22
126.105.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 192122.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.22

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
127.105.
Hassel Schjelderup
Født 18 jun. 192622.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).22
128.108.
Turid Schjelderup
Født 23 feb. 192922.
     Student (i Genève).22
129.108.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født 7 dec. 192922.
     Stud. med. (i Oslo).22
130.110.
Ole Schjelderup
Født 5 jan. 1925, Venset i Salten22.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).22
131.110.
Kristine Schjelderup
Født 4 nov. 195022.
132.114.
Jimmie Schjelderup
Født 1 nov. 193422.
133.114.
Jeannine Schjelderup
Født 15 nov. 193722.
134.114.
Kirstine Schjelderup
Født 18 dec. 194422.
135.119.
Gerd Leis Schjelderup
Født 10 aug. 1934, Asker22.
136.119.
Ove Arnulf Schjelderup
Født 27 sep. 1937, Nordstrand22.

Kilder og Noter
1Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:370 "Genealogia Randulfiana"
2Dansk Biografisk Leksikon.
3Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 97
4Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 97-98
5Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no
6Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
7PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
8PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221 note 1
9Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):39
10Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
11Er ikke nevnt i koppskatten 1683 for Bergen.
12Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 18
14Bevill. af 7. juni til at vies i Huset.
15Giessing skriver 1773 men dette må være en trykfejl for 1673.
16Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
17K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
18Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 166
1986 år gl.
20Hogne Holst - http://home.chello.no/~hogne.holst/
21Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
22Norsk Slektskalender
23Norsk Slektskalender, s. 187
2450 år gl. i FT 1865.
25Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
26Norsk Slektskalender, s. 188
27Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868)
28Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868), s. 155
29Norsk Slektskalender, s. 191
30Norsk Slektskalender, s. 192
3114 år gl. i FT 1865.
3213 år gl. i FT 1865.
3311 år gl. i FT 1865.
34S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
354 år gl. i FT 1865.
36Norsk Slektskalender, s. 190
3712 år gl. i FT 1865.
3810 år gl. i FT 1865.
398 år gl. i FT 1865.
405 år gl. i FT 1865.
41Lademanns Leksikon (1987).
42Norsk Slektskalender, s. 189