© 2001 Simon Ellefsen

Paludan

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Hans (Johannes) Paludan »den Ældre«
Født 1497, Gent, Nederlandene1.
Død efter 1561, Lübeck1.
     »Medicinæ Doctor og Professor Physices« i Lübeck.1

Gift _____med

Barbara van der Rone

Børn af Hans (Johannes) Paludan »den Ældre« og Barbara van der Rone:

2.1.Hans (Johannes) Paludan »den Yngre«, f. 1538, d. 1615, Viborg
3.1.Elisabeth Paludan
4.1.Barbara Paludan, f. 1549, d. 1598

Generation 2.

2.1.
Hans (Johannes) Paludan »den Yngre«
Født 15381.
Død 1615, Viborg1.
     Enkedronning Dorothea Livmedicus og sluttelig Canonicus og Medicus i Viborg1
     [Se også Resen: Viborg Bisped., s. 28]

Gift 1° _____med

Hedevig von Bruchhofen
Død 15842.

Gift 2° omkring 1588, Viborg ?3,2 med

Cidsel (Cecilie) Jensdatter Bloch
Død efter 1615.
     Datter af Jens Nielsen Bloch og Anna Jensdatter Høg.

Børn af Hans (Johannes) Paludan »den Yngre« og Hedevig von Bruchhofen:

5.2.Willem Paludan

Børn af Hans (Johannes) Paludan »den Yngre« og Cidsel (Cecilie) Jensdatter Bloch:

6.2.Hedevig Paludan, d. 1592
3.1.
Elisabeth Paludan

Gift _____, Lübeck1 med

Ludvig Munthe
Født 1520, Gent, Belgien.
Død 1582, Lübeck.
     Søn af Adam von Munthe.
     Af gammel Flandersk Slægt. Var kjøbmand i Lübeck i Aarene omk. 1560.1

Børn af Elisabeth Paludan og Ludvig Munthe:

7.3.Ludvig Ludvigssøn Munthe, f. 1558, Lübeck, d. 1634, Skåne
8.3.Hans Ludvigsen Munthe, f. 1560, d. 1601
9.3.Elisabeth Ludvigsdatter Munthe
4.1.
Barbara Paludan
Født 15491.
Død 15981.

Gift 15681 med

Christopher Knoff
Død 16111.

Generation 3.

5.2.
Willem Paludan
     Magister. Præst, Canonicus i Viborg1

Gift _____med

Dorthe Thygesdatter

Børn af Willem Paludan og Dorthe Thygesdatter:

10.5.Helvig Willemsdatter Paludan
11.5._____
6.2.
Hedevig Paludan
Død 15922.
     Døde i 1592 som spædt Barn.2
7.3.
Ludvig Ludvigssøn Munthe
Født 27 okt. 1558, Lübeck1.
Død 29 apr. 1634, Lund, Skåne1, begravet _____, Domkirken i Lund, Bisat i Dionysii Capel i Lunds Domkirke1.
     Pagehovmester 1583, Magister 1594, sluttelig ærkediakon ved Domkapitlet i Lund. Bisat i Dionysii Capel i Lunds Domkirke
     C. M. Ludvig Munthe (Mynthenius), f. 1561, 27 Oct., Lector Theol. i Malmøe, siden Archidiaconus og Canonicus i Lund, og Vicarius, døde 1634, 20 Mart. Gift 1° med Birritthe Hansdotter, Syster til Prof. Wulfg. Rhumanns Frue, døde 1616, 20 Mart. Gift 2° med Sophie Hansdotter, f. 1601, døde 1640, 25 April.4

Gift 1° 15991 med

Birgitte Hansdatter
Død 20 mar. 16161, begravet _____, Domkirken i Lund1.
     Datter af Hans Mathiesen.

Gift 2° _____med

Sophia Hansdatter
Født 16015,1.
Død 25 apr. 16401.

Børn af Ludvig Ludvigssøn Munthe og Birgitte Hansdatter:

12.7.Elisabeth Munthe
13.7.Christopher Munthe, f. omkr. 1612, d. 1644

Børn af Ludvig Ludvigssøn Munthe og Sophia Hansdatter:

14.7.Margareta Munthe, f. omkr. 1617, d. 1627
15.7.Birgitte Ludvigsdatter Munthe, f. omkr. 1620, Lund
16.7.Otto Ludvigssøn Munthe
8.3.
Hans Ludvigsen Munthe
Født 15601.
Død 16011, begravet _____, Tikøb kirke6,1.
     Pagehovmester ved Prins Ulrichs Hof 1585, Sognepræst til Tikjøb paa Sjælland 1586. Død af pesten. Epitaphium i Tikøb kirke.1
     Hr. Hans Munthe, f. 1560 i Lybek, blev Sognepræst til Tikiøb 1586, efterlod 2 Sønner. Gift med Catharina de Fine, Dotter af den for Religionen her indflygtede Arnold de Fine, Kong Frid. II. Capell-Mester, Døde begge af Pesten den 5 Sept. tilligemed en Søn, Hans.4

Gift 15871 med

Catharina Arnoldsdatter de Fine
Død 16011.
     Datter af Arnold de Fine og Barbara Hieronimidatter.
     Død af pesten.1

Børn af Hans Ludvigsen Munthe og Catharina Arnoldsdatter de Fine:

17.8.Arnold(us) Hanssøn Munthe, f. 1590, d. 1629
18.8.Ludvig Hanssøn Munthe, f. 1593, d. 1649
19.8.Elisabeth Munthe
20.8.Hans Munthe, f. 1599, d. 1601
9.3.
Elisabeth Ludvigsdatter Munthe
     Lisbeth Mynthe, havde 2 Børn. Gift med M. Hans Michelsen, Christ. IV. Informator, død 1601 i Sorøe.4

Gift omkring 15801 med

Hans Michelssøn
Født omkring 1538, Randers1.
Død 13 dec. 16011, begravet _____, Sorø kirke1.
     Dansk Hofprædikant, Christian IV.s informator, sluttelig Forstander for Sorø Skole og Klostergods.1

Børn af Elisabeth Ludvigsdatter Munthe og Hans Michelssøn:

21.9._____
22.9.Bodil Hansdatter, d. 1626
23.9.Christian Lund, f. 1596, d. 1672

Generation 4.

10.5.
Helvig Willemsdatter Paludan

Gift _____med

Niels Povelssøn Schandorph
Født 15961.
Død 16451.
     Søn af Schandorph.
     Legatstifter. Pastor til Vor Frue kirke i København.1
11.5.
___________
12.7.
Elisabeth Munthe
13.7.
Christopher Munthe
Født omkring 16121.
Død 16441.
     Magister. Professor.1
14.7.
Margareta Munthe
Født omkring 1617.
Død 6 apr. 1627, Død i sit 20de år (i barselseng)7.
15.7.
Birgitte Ludvigsdatter Munthe
Født omkring 1620, Lund.
     Birrithe Munthe, gift 1642 med Poul Bie (Melissus).4

Gift 1° 26 jun. 1642, Lund, Skåne med

Povel Adserssøn Bie
Født 1615, Jylland1.
Død 21 mar. 16441.
     Søn af Adser Christenssøn Bie og Karen Povelsdatter Schandorph.
     Hører ved Kjøbenhavns Skole. Sognepræst til Kverrestad og Smedstorp i Lunds Stift.1

Gift 2° 1645 med

Isac Pederssøn
Død 16557.
     Søn af Peder Thygessøn og Catharina Thomasdatter.
     Kyrkoherde til Kverrestad, Lunds Stift.1,7

Gift 3° _____med

Niels Povelssøn Prael
Født 6 mar. 1625, Sjælland1.
Død 1685, Kverrestad1.
     Kyrkoherde til Kverrestad, Lunds Stift.

[Gift 1° med Birgitte Ludvigsdatter Munthe (f. omkr. 1620); Gift 2° med Margreta Uppendich].

Børn af Birgitte Ludvigsdatter Munthe og Isac Pederssøn:

24.15.Ludvig Isaachsen Munthe, f. 1645, Skåne, d. 1693
16.7.
Otto Ludvigssøn Munthe
     Provst og Kyrkoherde til Ingelstorp i Lunds Stift.1

Gift _____med

Elna Andersdatter
     Datter af Anders Bertelssøn og Margrete Povelsdatter Schandorph.
17.8.
Arnold(us) Hanssøn Munthe
Født 15901.
Død 16291.
     Stilling: Magister 1617, Lector ved Gymnasiet i Lund 16191
     Mag. Arnoldus Munthe, var f. 1588, blev Lector Theologiæ ved Gymnasium i Lund. Gift med Dorthe Jensdotter Svane, Biskop Svanes Fasterdotter. Hun fik Prof. Rhumann, og var hans tredie Frue.4

Gift 16221 med

Dorothea Jensdatter Svaning
Født 7 feb. 16041.
Død 28 okt. 16841.
     Datter af Jens Laugessøn og Dorothea Hansdatter Svaning.

[Gift 1° 1622 med Arnold(us) Hanssøn Munthe (1590 - 1629); Gift 2° 1631 med Wolfgang Rhuman (d. 4 jul. 1637)].

Børn af Arnold(us) Hanssøn Munthe og Dorothea Jensdatter Svaning:

25.17.Hans Arnoldssøn Munthe, f. 1622, d. 1684
26.17.Jens Christopher Munthe
27.17.Dorothea Arnoldsdatter Munthe
18.8.
Ludvig Hanssøn Munthe
Født 2 aug. 15934.
Død 12 mar. 16494.
     Stilling: Biskop i Bergen1
     Magister 1619, Sognepræst til Borreby i Skaane 1624. Hofprædikant hos Kong Christian IV 1634, Biskop i Bergen 1636.1
     M. Ludvig Munthe, f. 1593, 2 August, opdraged af sin Farbroder (ikke Farfader, som Zwergius pag. 564 sætter) i Lund; efter Udenlands-Reisen blev Præst til Borrebye i Skaane 1620, siden Kgl. Dansk Hof-Prædikant 1634, Biskop i Bergen 1636, døde 1649, 12 Mart. En fortræffelig Biskop.4

Gift 16244 med

Ingeborg Sørensdatter Friis
Død 1654, Bergen8.
     Datter af Søren Friis og Elisabeth Svaning (Svane).
     Ingeborg Friis, Dotter af den Kiøbenhavnske Borgemester Sören Friis og Elisabeth Svane, Syster til Erkebisp Svane (om dette Ægteskab mælder ikke Hofm. Fund. T.I. p. 188). Hun blev Moder til 15 Børn, af hvilke døde nogle i spæde Aar, ved de øvrige blev hun en stor Stammemoder.4

Børn af Ludvig Hanssøn Munthe og Ingeborg Sørensdatter Friis:

28.18.Hans Munthe
29.18.Søren Munthe
30.18.Catharine Munthe, f. 1628, d. 1674
31.18.Ludvig Munthe
32.18.Friderich Munthe, f. 1627, d. 1676
33.18.Elisabeth Munthe
34.18.Karen Munthe
35.18.Abel Ludvigsdatter Munthe, f. 1628, d. 1676
36.18.Birgitte Ludvigsdatter Munthe, f. 1634, d. 1708
37.18.Anna Ludvigsdatter Munthe
38.18.Ingeborg Ludvigsdatter Munthe, d. 1710
19.8.
Elisabeth Munthe

Gift _____med

_____
     En borger i Næstved1
20.8.
Hans Munthe
Født 15991.
Død 16011.
21.9.
___________
22.9.
Bodil Hansdatter
Død 16261.

Gift 16101 med

Wolfgang Rhuman
Død 4 jul. 1637, Død i pesten Juli 16377.
     Stilling: Professor i København1.

[Gift 1° med Dorothea (Dorthe) Hansdatter; Gift 2° 1610 med Bodil Hansdatter (d. 1626); Gift 3° 1631 med Dorothea Jensdatter Svaning (7 feb. 1604 - 28 okt. 1684)].

Børn af Bodil Hansdatter og Wolfgang Rhuman:

39.22.Hans Rhuman
40.22._____
41.22._____
42.22._____
43.22._____
44.22._____
45.22._____
46.22._____
23.9.
Christian Lund
Født 15964.
Død 16724.
     Mag. Christian Lund, Rector og Prof. i Odense, f. 1596, d. 1672. Gift med Karen, Prof. Aslacs Dotter.4

Generation 5.

24.15.
Ludvig Isaachsen Munthe
Født 27 dec. 1645, Kverrestad, Tomelilla, Skåne.
Død nov. 1693.
     Hr. Ludvig Isaachsen Munthe. Hans Skrivt i Refenii Bibliothek er trykt i Stockholm 1678.4
25.17.
Hans Arnoldssøn Munthe
Født 16221.
Død 16841.
     Stilling: Kyrkoherde til Bøserup i Lunds Stift.1
     Blev ved Skaanes Erobring i 1660 Svensk Undersaat. Stamfader for Familien Munthe i Sverige1

Gift _____med

(Anne?) Svendsdatter Kierulf
26.17.
Jens Christopher Munthe
     Hr. Jens Christopher Munthe, Capellan hos Hr. Gerhard Daae i Lyster.4
27.17.
Dorothea Arnoldsdatter Munthe
     Maatte under den Skaanske Krig i 1678 rømme til Danmark.1

Gift omkring 16471 med

Rasmus Hoffgaard
     Stilling: Provst til Kropp i Skaane1.
28.18.
Hans Munthe
     Hans Munthe, Assistentsraad og Borgemester i Bergen. Gift med Sille Wolqvartsdotter Grardal, havde ikke Børn.4
29.18.
Søren Munthe
     Hr. Søren Munthe, Sognepræst til Jylster, efterlod ikke Børn.4
30.18.
Catharine Munthe
Født 16289.
Død 16749.

Gift 1° _____4med

Otto Stoud
Født 16209.
Død 16574,9.
     Søn af Rasmus Larsen Stoud og Karen Marie Johannsdotter.
     Hr. Otto Stoud, Sognepræst til Nykirken i Bergen, død 1657.4
     Otto Stoud, f. 1620, efter 10 Aars udenlands Reiser, blev 1644 resid. Capellan til Kors-Kirken, og 1647 Sogne-Pr. til Nye-Kirken i Bergen, d. 1657, gift med Catrine, Biskop Ludvig Munthes Dotter, f. 1628, d. 1674. En meget gudfrygtig og fornuftig Kone.9

Gift 2° _____4med

Søren Jensen
     Borgmester i Bergen.10
     Sören Jensen, Borgemester i Bergen.4

[Gift 1° med Gertrud Hansdatter; Gift 2° med Catharine Munthe (1628 - 1674)].

Gift 3° _____4med

Herman Gaarmann
Død 16804.
     Herman Gaarmann, Præsident i Bergen, død 1680.4

Børn af Catharine Munthe og Otto Stoud:

47.30.Lars (Lobing) Stoud
48.30.Rasmus Stoud
49.30.Ludvig Stoud, f. 1649, d. 1705
31.18.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, døde som Student.4
32.18.
Friderich Munthe
Født 16274.
Død 25 okt. 16764.
     Hr. Frider. Munthe, f. 1627, blev Præst til Gadstrup og Siuf, døde 1676, 25 Oct. ugivt.4
33.18.
Elisabeth Munthe
     Elisabeth Munthe, gift med Christian Paust, Borgemester i Bergen.4

Gift _____4med

Christian Paus (Paust)
     Christian Paust, Borgemester i Bergen.4

Børn af Elisabeth Munthe og Christian Paus (Paust):

50.33.Ludvig Christensen Paus (Paust), d. 1707
34.18.
Karen Munthe
     Karen Munthe, havde 2 Døttre. Gift med Hr. And. Grytten, Præst til Holmedal.4

Gift _____4med

Anders Grytten
     Hr. And. Grytten, Præst til Holmedal.4

Børn af Karen Munthe og Anders Grytten:

51.34.Ingeborg Grytten
35.18.
Abel Ludvigsdatter Munthe
Født 16288.
Død feb. 16761.
     Den 25. jan. 1676 ringes der for «Abel Munthe» i Mariakirken, Bergen.11
     Abel, Biskop Munthes Dotter, gift med M. Peder Nielsen Leem, Lector Theol. og Canonicus i Bergen, død 1663. Af deres 7 Børn anføres her en Dotter (Karen Leem).4

Gift _____med

Peder (Nielsen?) Lem
Født 16178.
Død 16638,4, begravet _____, Bergen Domkirke1.
     Peder Lem var (ifølge Edvardsen) født paa "Laurentii Dag" (10de August) Aar 1617 paa Gaarden Yttersø i Hedrum Sogn i Brunlaugnæs Lehn af "fornemme" Forældre: Nils Pederssøn, Kngl. Majsts. Foged og Tolder sammesteds, og Mette Pedersdatter [Se N. Mag. II s. 616; - Det har været sagt (med hvormegen Ret vides ikke), at denne Foged og Tolder i Laurvig Nils Pederssøn skulde være "en Adelsmand fra Skaane".] Peder Lem var vistnok en baade vel studeret og bereist Mand; thi han er uden Tvivl den samme "Peter Nilssøn fra Norge" (Petr. Nic. Norvegus), som 1634 sees at have deponeret i Rostock, hvor han studerede i 3 Aar, senere 1 Aar i Köningsberg og 1 Aar i Sorø, inden han den 22de Juli 1639 blev indskreven ved Kjøbenhavns Universitet. I Aaret 1644 og i en Alder af 27 Aar blev han ansat som residerende Capellan til Domkirken i Bergen, tog Magistergraden i Kjøbenhavn den 20de Mai 1645 og indtraadte det følgende Aar i Ægteskab med Bispedatteren Abel Munthe. - Under 16de August 1650 beskikkedes han til Lector theologiæ i Bergen efter Mag. Jonas Søffrenssøn, for hvem han dengang allerede i et Par Aars Tid havde vicarieret. Efter i 13 Aar at have forestaaet Lectoratet, - med hvilket ogsaa var forenet Fanø Præstekald, - døde han - endnu kun 46 Aar gammel - i Aaret 1663 og blev bisat i Bergen Domkirke. Peder Nilssøn Lem, - der skal have været en formuende Mand, - efterlod ved sin Død Abel Munthe som Enke med mange smaa Børn.1

Børn af Abel Ludvigsdatter Munthe og Peder (Nielsen?) Lem:

52.35.Karen Lem, f. 1647, d. 1695
53.35.Niels Pedersen Lem, d. eft. 1693
54.35.Ingeborg Lem
55.35.Maren (Marie) Lem, d. eft. 1712
56.35.Ludvig Lem, f. 1656, d. 1686
57.35.Abel Pedersdatter Lem, f. 1657, d. 1695
58.35.Peder Lem, d. 1703
36.18.
Birgitte Ludvigsdatter Munthe
Født 16348.
Død 17088.
     Berthe Munthe, Biskopens 5te Dotter, gift med Christopher Geertsen, Foged i Sogn. 6 Børn (Geert, Søren, Christopher, Otto, Ingeborg og Elisabeth) toge Moderens Navn, og have mangfoldig udbreded sig.4

Gift _____med

Christopher Gjertsen Morgenstierne
Født 16198.
Død 16798.
     Søn af Giert.
     Foged i Indre Sogn, Flahammar.8

Børn af Birgitte Ludvigsdatter Munthe og Christopher Gjertsen Morgenstierne:

59.36.Geert Munthe
60.36.Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne), f. 1657, Gaarden Flahammer i Lysters præstegjæld i Bergens Stift, d. 1708, Vik
61.36.Otto Christophersen Munthe (Morgenstierne), f. 1659, d. 1733
62.36.Birgitte Christophersdatter Munthe (Morgenstierne), f. 1662, på slektsgården Flahammar, d. 1696, Flahammar
63.36.Elisabeth Christophersdatter Munthe, f. 1666, Sogn, d. 1684, Sogn
64.36.Ingeborg Munthe, f. 1668, d. 1743
65.36.Søren Munthe
66.36.Christopher Munthe
37.18.
Anna Ludvigsdatter Munthe
     Anna Munthe, Biskopens 6te Dotter, gift med Ivar Andersen paa Giermenæs, Foged over Romsdalen. 4 af deres 5 Børn toge Moderens Tilnavn. [Giesiing nævner ingen datter ved navn Iverisse/Regitse].4

Gift _____med

Iver Anderssøn
Født før 163012.
Død 1683, Gjermundnes.12.
     Søn af Anders Iversøn og Inger Jacobsdatter (Falch).
     til Gjermundsnæs. Foged i Romsdalen.1
     Ble foged i Romsdal og overtok Gjermundnes, hvor han døde 1683.12
     Epitafium i Vestnes kirke.12

Børn af Anna Ludvigsdatter Munthe og Iver Anderssøn:

67.37.Ingeborg Iversdatter Munthe, f. 1659
68.37.Inger Iversdatter Munthe, f. omkr. 1662, d. 1719
69.37.Anders Iversen Borch, f. 1664, Gjermanes i Veø., d. 1709, Trondheim.
70.37.Elisabeth Munthe, f. omkr. 1665, Romsdalen, d. 1753, Førde Præstegaard
71.37.Ludvig Iversen Munthe, f. omkr. 1666
72.37.Iverisse (Regitse) Iversdatter Munthe, f. omkr. 1668
38.18.
Ingeborg Ludvigsdatter Munthe
Død 1710.
     Ingeborg Ludvigsdatter Munthe, nævnes som den yngste af de tolv af Biskop Munthes Børn, der naaede den voxne Alder. Hendes Fødselsaar kjendes ikke, men har almindeligvis været antaget af falde i Tiden kort før hendes Faders Død, der som bekjendt indtraf i Marts 1649. Hun, - der vistnok var opkaldt efter sin Moder Ingeborg Friis, - har saaledes neppe været mere end 5 à 6 Aar gammel, da hun som forældreløs maatte antages til Opfostring af sine Slægtninge. Flere Omstændigheder gjør det sandsynligt, at den lille Ingeborg efter Moderens Død i 1654 er bleven opfostret hos sin ældste Søster Abel gift med Lector i Bergen Peder Nilssøn Lem, og, da Abel Munthe døde i Februar 1676, er Ingeborg rimeligvis kommen i Huset til sin Søster Anna og dennes Mand Iver Anderssøn til Gjermundsnæs, Foged i Romsdalen. Her er hun vistnok ogsaa i 30 Aars Alderen (ca. 1679) bleven gift med Hr. Anders Christopherssøn Lem, dengang Capellan med Succession og kort efter Sognepræst til Grytten i Romsdalen. Ingeborg Munthe døde uden Tvivl mange Aar før Manden, og forinden nogen af hendes Børn endnu var blevne voxne. Hendes Dødsaar findes vistnok ikke angivet i de ældre Slægtebøger; men nyere Undersøgelser have godtgjort, at hun levede endnu i Aaret 1692, paa samme Tid som vi tør tro, at hun er død ikke ret længe efter - rimeligvis allerede i det nævnte Aar. Hendes Mand synes nemlig inden Udgangen af det følgende Aar (1693) at være bleven gift paany med Karen Jul, Enke 1ste Gang efter Hr. Claus Bendixsøn Friis, Sognepræst til Grytten, og 2den Gang efter Hr. Anders Erikssøn Bredahl, Sognepræst til Veø.13
     Skifte 25 apr. 171014I skifte er nevnt sølvkanne merket ACSL-ILDM..

Gift _____med

Anders Christopherssøn Lem
Født omkring 164915,1.
Død sep. 17231.
     Søn af Christopher (Lem?).
     Stilling: Sogneprest til Grytten i Romsdalen.
     ! SE NST 21. !
     Før han blev Student, var Anders Christopherss¢n Lem i Bergen, og herfra deponerede han ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han ("Andreas Christophori Lemmius") immatrikuleredes som Student den 18de Juli 1667. - Da han havde opholdt sig 2 3/4 Aar i Kjøbenhavn forlod Anders Lem efter tilendebragte Studier Universitetet den 30te April 1670 (med Testimonium fra Professor Dr. Ole Borch) og fik ved sin Hjemkomst til Norge Ansættelse som Capellan hos Hr. Claus Bendixsøn Friis, Sognepræst til Grytten i Romsdalen. Efterat Claus Friis var død i Marts 1680, blev Anders Lem hans Efterman som Sognepræst til Grytten; han var fra 1696 tillige Viceprovst, erholdt 23de Mai 1702 Magistergraden og udnævntes 20de Juli 1706 til Provst over Romsdals Provsti. Sidstnævnte Embede frasagde han sig i 1721, - dengang allerede »Jubellærer« og 72 Aar gammel. Et Par Aar senere (i September 1723) afgik han ved Døden. Hr. Anders Lem til Grytten kan - i Lighed med Biskop Munthes øvrige Svigersønner, - sees at have været en velhavende Mand. Han staar i Fogedregnskabet for Romsdalen for Aaret 1602 anført som Eier af Jordegods inden Fogderiet af samlet Skyld over 22 Voger Fisk, - hvad der svarer til 6 à 7 ret respektable Gaarde, - og i Fogedregnskabet for 1714 finde vi ham ilignet »Krigsstyr« (Krigsskat) med den i hin Tid betydelige Sum af over 68 Rdlr. for 3 Kvartaler.1

[Gift 1° med Ingeborg Ludvigsdatter Munthe (d. 1710); Gift 2° med Karen Jul (d. 1736)].

Børn af Ingeborg Ludvigsdatter Munthe og Anders Christopherssøn Lem:

73.38.Christopher Andersen Lem, f. 1680
74.38.Ludvig Lem, f. 1681
75.38.Niels Lem, f. 1682
76.38.Ingeborg Lem, f. 1683
77.38.Iver Lem, f. 1684, d. 1745
78.38.Otto Lem, f. omkr. 1685, d. før 1701
79.38.Anders Lem, f. 1687, d. 1738, Meldal.
39.22.
Hans Rhuman
     Mag. artium, Pastor i Aarhus1
40.22.
___________
41.22.
___________
42.22.
___________
43.22.
___________
44.22.
___________
45.22.
___________
46.22.
___________

Generation 6.

47.30.
Lars (Lobing) Stoud
     Lars (Lobing) Stoud, d. spæd.9
48.30.
Rasmus Stoud
     Rasmus Stoud, Oberstlieutenant. Gift med Christence Miltzow.4
     Rasmus Stoud, Capitaine. Gift med Christence Miltzow.9

Gift _____4med

Christentze Miltzow
     Datter af Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow og Susanne Schjelderup.
     Enke (før 1720?) efter en Sognepræst/Kapellan.16
49.30.
Ludvig Stoud
Født 16494.
Død 17054.
     M. Ludvig Stoud, Biskop i Christiansand, f. 1649, d. 1705. Gift 1° med Maren May; 2° med Sophie Otthe.4
     Mag. Ludvig Stoud, f. 1649, Vise-Pastor i Holbek, Stifts-Provst i Odense, Biskop i Christiansand, d. 1705. Gift 1° med Maren May, d. 1677. 2 Børn. 2° 1678 med Sophia v. Angel, (Dotter af Raadmand Peter Otto v. Angel og Sophia Jörgensdotter Aldeweldt) f. 1646. Moder til 6 Børn.9

Gift 1° _____4med

Maren May
Død 16779.
     Datter af Søren May og Catharina Motzfeld.

Gift 2° 16789 med

Sophia v. Angel
Født 16469.

Børn af Ludvig Stoud og Maren May:

80.49.Cathrine Munthe Stoud, f. 1676
81.49.Otto Stoud, f. 1677, d. 1731

Børn af Ludvig Stoud og Sophia v. Angel:

82.49.Maria Sophia Stoud, f. 1680
83.49.Peter Otto Stoud, f. 1681, d. 1719
84.49.Ludvig Stoud, f. 1683
85.49.Rasmus Stoud
86.49.Sophia Stoud, f. 1686, d. 1714
87.49.Vita Stoud, f. 1688
50.33.
Ludvig Christensen Paus (Paust)
Død 27 apr. 170717.
     Ludvik Christensen Paus ble ifølge Sollied sogneprest her [Vardø, Øst Finnmark prosti] etter Hr Moses død i 1697.17
     Han hadde vært kapellan i Vadsø siden 1681, hadde samtidig ekspektanse på sognepreststillingen. Den 9. sept. 1678 fikk han, som student, benådning for at hans kone hadde født for tidlig etter bryllupet [NK bd. II, s. 217].17
     Sollied sier at han døde den 27. april 1707 og at han var gift med Kirsten Hansdatter Ørbeck, en datter av fogd Hans Ørbeck og Kristine Cunningham. Sollied sier at Hr Ludvik selv i 1687 opplyste at han hadde 9 barn.17
     M. Ludvig Paust, Provst og Præst til Wadsøe.4

Gift omkring 167817 med

Kirsten Hansdatter Ørbech
Født 9 okt. 165017.
Død 171217.
     Datter af Hans Jenssøn Ørbech og Christine Cunningham.
     Nevnt i søsteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «6te HovedLod 3die og yngste Søster Mad/me Kirsten Ørbech, død, angivet at været gift i Findmarken med afg. hr. Ludvig Paust, sammesteds».18
     Hun var ifølge Sollied født den 9. okt. 1650 og døde i 1712.17

Børn af Ludvig Christensen Paus (Paust) og Kirsten Hansdatter Ørbech:

88.50.Ludvig Christian Paus
89.50.Christian Paus
90.50.Christen Paus
91.50.Abel(one) Paus
92.50.Anne Louise Paus
93.50.Christina Helena Paus
94.50.Ingeborg Paus
95.50.Berethe Paus
51.34.
Ingeborg Grytten
     Ingeborg Grytten, levede med sin Syster stedse ugivt. Hun findes blandt Schönaws lærde Fruentimmer.4
52.35.
Karen Lem
Født 16471.
Død 16951.
     Af hendes 12 Børn levede de 6 ved Faderens Død.1
     Karen Leen, gift med Christian Holberg.4

Gift _____med

Christian Nielsen Holberg
Født omkring 162019.
Død 168619.
     Stilling: Oberstløjtnant i Bergen19.
     Christian Holberg (kalded ellers Christen Nielsen), Oberstlieutenant, en tapper og berømmelig Mand, og Fader til Baron Ludvig Holberg og hans Sødskende.4

Børn af Karen Lem og Christian Nielsen Holberg:

96.52.Sophia Holberg, f. 1674, Bergen., d. 1743
97.52.Fredrik Christian Holberg, d. 1747
98.52.Peder Christensen Holberg, f. 1681, Bergen., d. 1729, Herøy.
99.52.Ludvig Holberg, f. 1684, Bergen, d. 1754, København (Frue)
53.35.
Niels Pedersen Lem
Død efter 16931.
     Blev Student 1667, - var Foged paa Nordmøre og boede paa Bremsnæs ved Christianssund; han levede endnu i 1693, men kaldes da "forige Foged".1
     Kaldes ved svigerfarens skifte 3. juni 1679 «fordum foged i Nordmør»20

Gift _____med

Barbara Pedersdatter Hjort
     Datter af Peder Madsen Hjort og Hilleborg Caspersdatter Schøller.

[Gift 1° med Niels Pedersen Lem (d. eft. 1693); Gift 2° med Tollef Nicolai Schønberg].

Børn af Niels Pedersen Lem og Barbara Pedersdatter Hjort:

100.53.Caspar Fredrik Lem
101.53._____
102.53._____
54.35.
Ingeborg Lem
Begravet 25 nov. 1695, Bergen ?1.

Gift 1° 166921 med

Willum Hermannssøn Garmann
Død 16691.
     »Tiendeskriver nordenfjelds«. Druknede ?

Gift 2° omkring 1670 med

Hans Claussøn av Munthe
Begravet 18 jan. 1702, Bergen ?1.
     »Overtolder« i Bergen. Rig.1

[Gift 1° med _____; Gift 2° omkr. 1670 med Ingeborg Lem].

Børn af Ingeborg Lem og Hans Claussøn av Munthe:

103.54.Anna Hansdatter, f. 1674, d. 1769
104.54.Abel Margrethe Hansdatter Clausen av Munthe, f. 1676, d. 1701
105.54.Maren (Maria) Hansdatter, f. 1666, Bergen
106.54.Willum Hanssøn, f. 1677, d. 1739
55.35.
Maren (Marie) Lem
Død efter aug. 17121.
     Maren Lem (hendes Navn »forbedredes« senere til »Marie« og har ogsaa tildels, men vistnok urigtigt, været anført som »Marie Helene«). »Sal. Amtmand Lillienskiolds Frue, Marie Lem« paatræffes endnu i August 1712 som Fadder i Bergen og skal have opnaaet en meget høi Alder.1

Gift _____med

Hans Hanssøn Lillienskiold (den Yngre)
Død 17031.
     Amtmand over Romsdals Amt.1
56.35.
Ludvig Lem
Født 16568.
Død 16868.
     Alle barn antok morsnavnet de Fine. [Også deres ældste søn Søren, fra hvem fam. Lem i Sogn skulle nedstamme.]8
     Vice-Byskriver i Bergen og Godseier, (eiede bl. A. »Frønningen« med tilliggende betydelige Skove og Sagbrug i Indre Sogn).1

Gift omkring 167821 med

Gjertrud de Fine
     Datter af Arnold Hansen de Fine og Maria Hoffmann.

Børn af Ludvig Lem og Gjertrud de Fine:

107.56.Abel Lem, f. 1679, d. 1769
108.56.Peder Lem
109.56.Arnoldus de Fine
110.56.Søren Lem
111.56.Jens Lem
57.35.
Abel Pedersdatter Lem
Født 165722.
Død 169522, begravet 11 jan. 1695, Bergen1.
     Hadde med Lindgaard 4 Sønner og 3 Døttre.1

Gift _____med

Nils Rasmussen Lindgaard
Død 1688, Bergen ?22.
     Stilling: Tolder i Bergen22.
     Assistensraad og »Kngl. Majst.s Tolder« i Bergen. Rig.1

Børn af Abel Pedersdatter Lem og Nils Rasmussen Lindgaard:

112.57.Ludvig Nilsen Lindgaard, d. 1723, Hoaker/Haaker i Opdal
58.35.
Peder Lem
Død dec. 17031.
     Stilling: Købmand19
     Peder Lem, var Godseier i Bergens Stift og boede i Bergen, hvor han døde ved Nytaarstid 1703. Af Skiftet efter Peder Pederssøn Lem, - der havde været Formynder for sine 6 Søsterbørn af Navnet Holberg, og i hvis Hus den berømte Ludvig Holberg i længere Tid opholdt sig, - sees han at have efterladt sig faste Eiendomme til en Værdi 2362 Rd., hvorimod Løsøret var brændt i Bergens "Storebrand" 1702.1

Gift omkring 168321 med

Catharina Crequi de la Roche
Døbt 1 feb. 1654, Haag23.
Død efter dec. 17031.
     Datter af Ahasverus de Crequi dit la Roche og Judithe Sweers.

Børn af Peder Lem og Catharina Crequi de la Roche:

113.58.Pedersen Lem
114.58.Pedersdatter Lem
59.36.
Geert Munthe
     Geert Munthe, gift med Oberst von Angers Dotter.4
60.36.
Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne)
Født 1657, Gaarden Flahammer i Lysters præstegjæld i Bergens Stift1.
Død 9 jun. 1708, Vik1.
     Stilling: Sognepræst til Vik i Yttre Sogn.
     Fik Navn efter sin 8 Aar tidligere afdøde Morfader Biskoppen. Fra Bergens Skole deponerede han - »Ludovicus Christophori« - 19 Aar gammel ved Kjøbenhavns Universitet og immatrikuleredes som Student den 24de Juli 1676, paa en og samme Dag som sin nedenfornævnte, 2 Aar yngre Broder Otto. Efterat han havde studeret ved Academiet, vendte han tilbage til sin Fødeegn og indgav om Vaaren 1680 - et halvt Aar efter Faderens Død - paa Opfordring af Sognepræsten til Vik i Yttre Sogn, Mag. Iver Erikssøn Leganger, sin underdanigste Ansøgning om at blive ansat som Capellan til samme Viks Præstegjæld med Kngl. Løfte om Succession efter Hr. Leganger. - Ansøgningen er dateret Bergen 17de Mai 1680, og Supplicanten - »fattige Studiosus Ludovig Christopherssøn« - beder, at Hs. Kngl. Majestæt vil ham »til Wigs Capellanies Betienelse och Succession efter Sogne Præstens dødelige affgang med Sit Høy Kongl. benaadings breff mildesten begafve«, eftersom han »till saadant underdanigsten at anholde om, er tillskyndet aff Sogne Præsten Hr. Iffuer Ericgssen, senest ved hans Missive af dato d. 6 Maj 1680«. - Biskoppen, Nils Envoldssøn Randulff, bevidner i sin Erklæring, at »Supplicantens Andragende bestaar udi Sandfærdighed« og bemærker angaaende Ansøgeren, at der »om ham er foerhaabning, baade formedelst Hans Gaffuers oc anden Skickeligheds skyld, at Han skal vorde baade Meenigheden saa oc Sognepræsten udj Hans tiltrædende Alderdom oc Swaghed tienlig oc bequem«. Idet Ansøgningen - efterat være anbefalet ogsaa af Statholderen (U. F. Gyldenløve) og af Cancelliet - blev naadigst indvilget ved Kngl. aabent Brev af 17de Juni 1680, knyttedes der til Expectance-Bevillingen den sædvanlige Betingelse, at ny underdanigst Ansøgning skulde fremsendes, naar Kaldet i sin Tid blev ledigt, og Ansøgeren, - der, efter hvad vi have seet, endnu i 1680 kun var »Studiosus«, - paalagdes derhos at underkaste sig Examen, forinden han tiltraadte sin Stilling som Præst. I de første fire Aar, han var Capellan til Vik, levede »Hr. Ludovig« ugift og havde uden Tvivl, - som Skik og Brug almindelig var, - »Kost og Kammer« i Præstegaarden. Omtrent ved samme Tid som sit Ægteskab [1684] skjønnes han ogsaa at have tilflyttet sin Gaard »Hove« i Viks Skibrede, af hvilken betydelige Eiendom (Skyld: 8 1/2 L¢b, 18 Mk. Smør og 8 1/2 Hud) »Hr. Ludovig« i Aaret 1686 sees at have havt en mindre Part, og som han senere lidt efter lidt tilkjøbte sig i dens Helhed. I en længere Række af Aar boede Ludvig Munthe paa Hove Gaard som Capellan og »Vice-Pastor«; først da hans 73-aarige Svigerfader, Magister Iver, i Aaret 1702 afgik ved Døden (eller maaske nogle Maaneder tidligere) tiltraadte Munthe - i Henhold til de ham under 17de Juni 1680 og 10de Februar 1700 meddelte Kngl. Successionsbestallinger - Viks Kald som »virkelig« Sognepræst og tilflyttede Præstegaarden. Mod Slutningen af det samme Aar mistede han sin Hustru Karen Leganger. Hun døde paa Viks Præstegaard den 10de December 1702, endnu ikke 36 Aar gammel, og efterlod Munthe som Enkemand med mange Børn, af hvilke dengang ingen var voxne, men de fleste i spæd Alder. Fem Fjerdingaar senere fik disse Børn en Stedmoder i Dorothea Blix. Efterat hendes Pleiefader, Hr. Jens var død i 1688, - er hun formentlig kommen i Huset hos sin eneste Broder, Foged i Yttre Sogn Hans Blix, der første Gang havde været gift med Ludvig Munthes Søster Elisabeth. At Hr. Ludvig har gjort Bekjendtskab med sin 2den Hustru i Svogeren Foged Blix's Hus, synes der at være al Rimelighed for, og uden Tvivl har ogsaa hans Bryllup staaet hos Blix paa »Fogedgaarden Flesje« i Lekangers Præstegjæld. Sikkert er det i ethvert Fald, at Hr. Ludvig Munthe og Dorothea Blix blev viede i den nærliggende Tjugum Kirke den 9de April 1704. Dette sidste Ægteskab var barnløst.1

Gift 1° 16841 med

Karen Iversdatter Leganger
Født 14 apr. 166824.
Død 19 dec. 170224.
     Datter af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Ifølge NST 1, s. 210 havde hun 10 børn med Ludvig Munthe.

Gift 2° 9 apr. 1704, Tjugum Kirke25 med

Dorethe Hansdatter Blix
Født 6 feb. 1671, Manger24.
Død 20 mar. 1748, Vik24.
     Datter af Hans Hanssøn Blix og Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius).

Børn af Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne) og Karen Iversdatter Leganger:

115.60.Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe, f. 1702, Viks Præstegjæld i Ytter Sogn, d. 1785, Vangsnæs
61.36.
Otto Christophersen Munthe (Morgenstierne)
Født 16598.
Død 23 jun. 17338.
     Prest i Froen.8
     Hr. Otto Munthe, Provst og Sognepræst til Froen, Gift 1° med N. Stockfleth, og 2° med Else Cathrine, Bredo Hammers Dotter til Froen. 5 Børn (Bredo, Cathrine, Martha, Maren og Berthe).4

Gift 1° _____med

Stockfleth

Gift 2° _____med

Else Cathrine Bredesdatter Hammer
Født 16698.
Død 17368.

Børn af Otto Christophersen Munthe (Morgenstierne) og Else Cathrine Bredesdatter Hammer:

116.61.Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne
117.61.Cathrine Munthe
118.61.Martha Munthe
119.61.Maren Munthe
120.61.Birgithe Ottesdatter Munthe, f. omkr. 1694, på gården Ouden i Froen i Gudbrandsdalen, d. 1758, København
62.36.
Birgitte Christophersdatter Munthe (Morgenstierne)
Født 13 jul. 1662, på slektsgården Flahammar8.
Død 2 okt. 1696, Flahammar8.
     Ingeborg Munthe, gift med Georg Friderich von Krogh, Oberst. Havde 5 Børn.4

Gift 16818 med

Georg (Jørgen?) Friedrich von Krogh
Født 1653, Trondhjem8.
Død 2 okt. 1721, Bergen8, begravet 30 okt. 1721, Bergen8.
     Søn af Berent von Krogh og Alchen van Krog.
     Kaptein ved indre Sogns komp., fra 17. okt. 1710 til 30. sep. 1712 oberst og sjef for Bergenhusiske inf.reg. Et maleri av oberst Georg Friderich v. Krogh blev 1835 forært til Stavanger Museum hvor det nu henger i den kulturhistoriske avdeling.8

[Gift 1° 1681 med Birgitte Christophersdatter Munthe (Morgenstierne) (13 jul. 1662 - 2 okt. 1696); Gift 2° med Marie Thomasdatter Montagne (d. 1713); Gift 3° med Marie Elisabeth thor Møhlen].

Børn af Birgitte Christophersdatter Munthe (Morgenstierne) og Georg (Jørgen?) Friedrich von Krogh:

121.62.Christopher von Krogh, f. 1685, d. 1752
122.62._____
123.62._____
124.62._____
125.62._____
126.62._____
127.62._____
128.62._____
63.36.
Elisabeth Christophersdatter Munthe
Født 1666, Sogn24.
Død 1684, Sogn24.
     Elisabethe Munthe, gift med Hans Blix, Foged i Sogn, siden Etatsr. og Justitiarius i Oberhofretten, blev 1712 nobilitered Blixencrone. Havde 3 Børn.4

Gift 168326 med

Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1661, Bodø24.
Død 1 apr. 1730, Sogn24.
     Søn af Hans Hanssøn Blix og Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius).
     Blev foged i Ytre Sogn 23. okt. 1683, vicelagmand i Bergen 1700, justitiarius i Overhofretten i Christiania 1705, medlem av Slotsloven, avsat som justitiarius 1728. Han blev etatsraad og 15. april 1712 adlet med navnet Blixencrone (NBL II, s. 29).24

[Gift 1° 1683 med Elisabeth Christophersdatter Munthe (1666 - 1684); Gift 2° 1685 med Maren (Maria) Hansdatter (f. 1666); Gift 3° 8 okt. 1709 med Maren Hansdatter Must (f. 15 mar. 1684); Gift 4° 20 nov. 1711 med Alette Margrete Vind].
64.36.
Ingeborg Munthe
Født 166827.
Død 1 dec. 174327.
     Hun [Ingebor Munthe] var født 1668, død 1 December 1743 og var Datter af Johan Rues Formand som Foged i Indre Sogn Christopher Gertsen (Morgenstierne) til Flahammer i Lyster og Birgitte Ludvigsdatter Munthe ... (H. Munthe, Stamtavle over Familien Munthe. Contratryk. Kra. 1871, s. 49).28

Gift _____med

Johan (Jaen) Hansen Rue
Død omkring 1691.
     Søn af Hans (Rue?).
     «Fogden Johan Hansen Rue ægtede Ingebor Munthe, en Datter af Foged Christopher Giertsen Munthe forhen Foged over Indre-Sogn; med denne Kone avlede hand 1 Søn ved Navn Hans; nogen Tiid derefter døde hand; ...»27
     Johan Rue blev Foged her [Indre Sogn] 1680 og døde i Embedet c. 1691. (H. Munthe, Stamtavle over Familien Munthe. Contratryk. Kra. 1871, s. 49).28

Børn af Ingeborg Munthe og Johan (Jaen) Hansen Rue:

129.64.Hans Johansen Rue, f. omkr. 1689, d. 1729
65.36.
Søren Munthe
     Hr. Søren Munthe, Præst til Wiig i Sogn.4
66.36.
Christopher Munthe
     Hr. Christopher Munthe, Præst til Hafsloe i Sogn.4

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Ørbech
     Datter af Jens Hansen Ørbech og Margrethe Pedersdatter Haning.
67.37.
Ingeborg Iversdatter Munthe
Født 1 dec. 165929.
     Ingeborg Iversdotter Munthe, gift med M. Hans Grön, Præst til Ørlandet.4

Gift 22 jan. 167930,31 med

Hans Johanssøn Grøn
Født 12 mai 165029,31.
Død 6 mar. 1709, Gården Veklem.32,33.
     Søn af Johan Grønn og Maren Christophersdatter.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.34
     Provst og sogneprest til Ørlandet.
     Ifølge Tønder ble Hans Johansen Grøn sogneprest her [Ørlandet, Fosen prosti] den 22. okt. 1675 og ordinert den 14. april 1676. Dette stemmer med hans kallsbrev som var udstedt akkurat den 22. okt. 1675, det heter i brevet at han først må bestå eksamen [NK bd. II, s. 192]. Han er nevnt som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i 1677, den 31. dec. 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Også nevnt i 1701 og han var sogneprest her til sin død i 1709.33
     Tønder sier at han ble student i 1669 og dimmiterte i 1672 og at han ble prost her den 22. febr. 1706. På en innskrift på hans bilde i Ørland kirke skal ha stått: »Hans Grøn. Pastor et prespositus per annos 34. Natus 12/5 1670 [må være feillesing for 1650] Denatus veklem 6/3 1709.»33
     «Mag: Johannes Grønnerus Pastor et Præpositus p. annos 34, Natus Nidros. Ao 1650 12 Maji, denatus Vechle Ao 1709 die 6 Martii».35
     Skifte ble holdt etter ham den 29. mars 1710. Boet viste en brutto på 10669 rdl og en gjeld på 1586 rdl. Til deling på arvingene ble det 9083 riksdaler [SAT: Fosen feistlige skifteprotokoll].33

Børn af Ingeborg Iversdatter Munthe og Hans Johanssøn Grøn:

130.67.Anne Cathrine Grøn, f. 1679, d. 1757
131.67.Johan Hansen Grøn, d. 1728
132.67.Iverise Maria Hansdatter Grøn, f. 1683, d. 1773, Kristiansund.
133.67.Iver Hansen Grøn, f. 1685, d. 1685
134.67.Iver Hansen Grøn, f. 1687, d. 1687
135.67.Maren Hansdatter Grøn, f. 1688, d. 1694
136.67.Iver Hansen Grøn, f. 1689, d. 1692
137.67.Hans Hansen Grøn
138.67.Iver Hansen Grøn, f. 1692, d. 1696
139.67.Maren Hansdatter Grøn, d. 1765
140.67.Ludvig Hansen Grøn, f. 1696, d. 1696
141.67.Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
142.67.Abel Hansen Grøn
143.67.Anders Hansen Grøn
68.37.
Inger Iversdatter Munthe
Født omkring 166236.
Død 171937.
     Inger Munthe, gift med Morten Schultz, Foged i Romsdalen.4

Gift _____med

Edvard (Evert) Hansen Meyer
Født 164737.
Død 171637.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk sitt kallsbrev på sognet [Orkdal] den 10. juni 1691. Tønder sier at han døde i stillingen i 1716.37
     Han hadde vært prest i hospitalet [i Trondheim] fra den 14. jan. 1676 til han ble sogneprest her [i Orkdal] i 1691. Han ble magister den 23. mai 1702 og ble også prost i Dalerne i 1707.37
     På hans tavle [Epitafium? i Orkdal kirke?] sto at han var født i 1647 og at han døde i 1716.37

Børn af Inger Iversdatter Munthe og Edvard (Evert) Hansen Meyer:

144.68.Hans Edvardsen Meyer, f. 1685, d. 1743, Bergen stift.
145.68.Iverise Marie Edvardsdatter Meyer, f. omkr. 1688, d. 1765
146.68.Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
69.37.
Anders Iversen Borch
Født 4 jan. 1664, Gjermanes i Veø.38,36.
Død 23 jul. 1709, Trondheim.38, begravet _____, gulvet i Trondheim Domkirke.38.
     Han ble i 1687 viserektor i Trondheim og i 1693 virkelig rektor. Anders kalte sig Broch [i S.T.Dahl, Geistligheten, s. 214, kalles han Borch - i rettelser til S.T.Dahl skrives at det rette er Borch].36
     Anders Iversen, fik D. Ole Borchs Tilnavn, f. 1664, d. 1709, Rector i Tronhiems Skole. Gift med Barbara Simonsdotter Hoff. [Døtrene] Anna Borch og Karen Borch, døde ugivte i en høi Alder.4

Gift 9 aug. 169139 med

Barbara Simonsdatter Hoff
Død 174239.
     Datter af Simon Simonsen Hoff og Karen Nielsdatter Schjelderup.
     Hornemann har henne som død i 1742.39

Børn af Anders Iversen Borch og Barbara Simonsdatter Hoff:

147.69.Margrethe Andersdatter Borch
70.37.
Elisabeth Munthe
Født omkring 1665, Romsdalen40.
Død 1753, Førde Præstegaard40.
     Elisabeth Munthe, gift med Christopher Myhlenpfort, Tolder i Christiansund. Hans Søn, Hr. Ivar, var Præst.4

Gift jan. 168940 med

Christopher Myhlenphort
Født 165740.
Død 170041,40.
     Søn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Var i 1693 til Aarhundredets Udgang Toldforvalter i Lillefosen, eiede Gaarden Ulsæt med Sagbrug i Thingvold.40
     Han ble utnevnt til toller på N-Møre den 18. febr. 1686. Sto som toller til 1700.42

Børn af Elisabeth Munthe og Christopher Myhlenphort:

148.70.Didrik Munthe Mühlenphort, f. omkr. 1689, d. 1746, København.
149.70.Anna Mühlenphort, f. omkr. 1691, d. 1754
150.70.Iver Mühlenport, f. 1693
151.70.Anna Katarina Mühlenphort, f. 1693, d. 1779
152.70.Lovise Mühlenphort, f. omkr. 1698, d. 1752, Kristiansund.
71.37.
Ludvig Iversen Munthe
Født omkring 166636.
     Toller i Molde.
     Ble toller i Romsdal.36
     Ludevig Iversen Munthe, Tolder paa Molde i Romsdalen.4

Gift 10 okt. 16964 med

Anna Kaasbøl
Født 1681, Trondhjem..
Død okt. 1751, Tingvoll, MR..
     Datter af Peter (Nielsen?) Kaasbøl og Milde Eilersdatter Schøller.
     Anna Kaasböll, gift med Ludv. Munthe, Tolder paa Molde, havde 8 Børn.43

Børn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl:

153.71.Iver Munthe
154.71.Morten Munthe, f. 1702, d. 1763
155.71.Caspar Friderich Munthe, f. 1704, d. 1763
156.71.Peter Munthe
157.71.Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
158.71.Birgitte Munthe
159.71.Anne Margrete Munthe
160.71.Gunhild Helena Munthe
161.71.Anders Borch Munthe
72.37.
Iverisse (Regitse) Iversdatter Munthe
Født omkring 166836.

Gift _____med

Morten Schultz
     Foged.44

Børn af Iverisse (Regitse) Iversdatter Munthe og Morten Schultz:

162.72.Anne Cathrine Schultz, f. 1687
73.38.
Christopher Andersen Lem
Født 16801.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.1
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.45
     Nevnt i morens skifte i 1710.14

Gift 1° _____med

Anna Boyesdatter Friis
Død 173946,14.
     Datter af Boye Boyesen Friis og Karen Jul.
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Christoffers bror Ludvig var en datter av Hr Boye.14

Gift 2° 20 okt. 174014 med

Anna Olsdatter Tønder
Født 18 jan. 170047.
Død 17 mai 176314.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).

Børn af Christopher Andersen Lem og Anna Boyesdatter Friis:

163.73.Ingeborg Cathrine Lem
164.73.Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
165.73.Anders Lem
166.73.Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem
167.73.Ane (Anne) Christence Lem
168.73.Iver Lem
169.73.Ingeborg Munthe Lem
170.73.Ludvig Munthe Lem
74.38.
Ludvig Lem
Født 16811.
     Ludvig Lem var i 1701 20 Aar gammel, men endnu ikke Student. - I Romsdals Fogedregnsk. for 1714 finde vi ham ("Lodvig Lem") opført i "Krigsstyr" for 3 Kvartaler med 5 Rdlr. 24 Sk. - I Aaret 1730 sees han at have eiet og beboet Gaarden "Næs" i Romsdals Otting.1
     Nevnt i morens skifte i 1710.14

Gift _____med

Maren Boyesdatter Friis
     Datter af Boye Boyesen Friis og Karen Jul.
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Ludvigs bror Christoffer var en datter av Hr Boye.14
75.38.
Niels Lem
Født 16821.
     Opgives ved Folketællingen i 1701 (dengang 19 Aar gammel) at opholde sig »paa Lister«, hvor han uden Tvivl har været i Huset hos sin Farbroder Sorenskriver Christopher Lem og havt Ansættelse paa dennes Kontor. Erlandsen siger, at Nils Lem var »Skriverkarl« og døde ugift. Rimeligvis er han død ca. 1704, ved hvilken Tid hans yngre Broder Iver sees at være kommen i Condition hos Farbroderen paa Lister.1
     Nevnt i morens skifte i 1710. Erlandsen har ham som skrivekarl, døde ung. Horneman sier død i 1704.14
76.38.
Ingeborg Lem
Født 168348,14.
     Nevnt i morens skifte i 1710. Horneman har henne født 1683.14

Gift _____med

Kjeld Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 172449.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.49

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Ingeborg Lem og Kjeld Stub:

171.76._____
172.76._____
77.38.
Iver Lem
Født 16841.
Død 1745-17461.
     Sandsynligvis opkaldt efter Moderens Aaret forud afdøde Svoger (og Pleiefader?) Iver Anderssøn, Foged i Romsdalen. Ved Folketællingen i 1701 hedder det om Iver Lem (dengang 17 Aar gammel), at han »tjener i Bergen«. Hvad man ved om hans senere Vita, gjør det sandsynligt, at hans »Tjeneste« har været en Ansættelse paa et Embedskontor, (maaske hos hans gamle Morbroder Borgermester og Assistentsraad Hans Munthe). I Aaret 1704 blev han »Fuldmægtig« hos sin Farbroder Christopher Christophersøn Lem (»Lehm«), der var Sorenskriver paa Lister (fra 1680). Den 14de Aug. 1715 fik Iver Lem Successionsbestalling paa den nævnte Embede, som han tiltraadte ved Onkelens Død i 1722, og som han indehavde endnu i Mai 1745. - Iver Anderssøn Lem var gift med Ingeborg Holst, en Præstedatter.1
     Nevnt i morens skifte i 1710.14
78.38.
Otto Lem
Født omkring 16851.
Død før 17011.
     Ligesom 2 af sine Fættere - opkaldt efter en i ung Alder afdød Morbroder. If¢lge Erlandsen skal denne Anders Lems Søn være død som Barn; han nævnes ikke paa Faderens Opgave i Anledning af Folketællingen i 1701 og maa saaledes være død før den Tid.1
     Nevnes ikke i morens skifte i 1710.14
79.38.
Anders Lem
Født 16871.
Død 25 jul. 1738, Meldal.14.
     Han skal være bleven Capitaine og have været gift med en Maren Margrete Bloch, maaske en Datter af Mag. Christen Jenssøn Bloch til Sælbo og Sophie Pedersdatter Bredahl.1
     Nevnt i morens skifte i 1710. Horneman har ham som død i Meldal den 25. juli 1738. Erlandsen har ham som kaptein. Horneman sier at han ble gift i Selbu den 2. mai 1719 med Maren Margrethe Bloch, hun døde på Øyen i Orkdal i 1754.14

Gift 2 mai 1719, Selbu.14 med

Maren Margrethe Bloch
Død 1754, Øyen i Orkdal.14.

Generation 7.

80.49.
Cathrine Munthe Stoud
Født 18 jul. 16769.
     Catharina Stoud, gift med Laur. Luja, Prof. i Odense.4

Gift 1692 med

Laurits Luja
Født 16689.
Død 17329.
     Søn af Christian Henrich Luja og Abigael Lauridsdatter (Hindsholm?).
     Mag. Lars Luja, Prof. Phil. i Odense, f. 1668, d. 1732.9

Børn af Cathrine Munthe Stoud og Laurits Luja:

173.80.Abigael Luja
174.80.Anna Cathrine Luja
175.80.Maria Sophia Luja
81.49.
Otto Stoud
Født 28 jul. 16779.
Død 17319.
     Otto Stoud, Præsident i Christiansand.4
     Mag. Otto Stoud, f. 1677, d. 28 Julii, d. 1731, var Præst til Hvidesøe i Øvre-Tellemarken, gift med Ingeborg Beermand, f. 1681, d. 1753, efterlode 2 Sønner [Hans og Ludvig].9

Gift _____9med

Ingeborg Beermand
Født 16819.
Død 17539.

Børn af Otto Stoud og Ingeborg Beermand:

176.81.Hans Jacob Stoud, f. 1707, d. 1749
177.81.Ludvig Stoud, f. 1709, d. 1765
82.49.
Maria Sophia Stoud
Født 16809.
83.49.
Peter Otto Stoud
Født 30 jul. 16819.
Død 1719.
     Peter Otto Stoud, f. 1681, 30 Jul. Præst til Søndersøe i Fyen, død .... Gift med Lene Welleya, Dotter af Jubel-Lærer M. Christen Wellius, og Jubel-Brud Lene Kraglund, Dotter af Jubel-Lærer Biskop P. Kraglund. Havde 3 Døttre.9

Gift _____med

Lene Welleya
Død 1719.

Børn af Peter Otto Stoud og Lene Welleya:

178.83.Sophie Stoud
179.83.Christiana Stoud
180.83.Lene Stoud
84.49.
Ludvig Stoud
Født 16839.
85.49.
Rasmus Stoud
86.49.
Sophia Stoud
Født 7 okt. 16869.
Død 17144.
     Sophia Stoud, f. 1686. Gift 1707 med Christopher de Hemmer.4

Gift 17074 med

Christopher de Hemmer
Død 17154.
     Christopher de Hemmer, Doctor Medicinæ i Ribe.4

Børn af Sophia Stoud og Christopher de Hemmer:

181.86.Sophia Castina de Hemmer
182.86.de Hemmer
183.86.Ludvig de Hemmer, f. 1710, d. 1763
87.49.
Vita Stoud
Født 18 feb. 16889.
88.50.
Ludvig Christian Paus
     Ludvig Christian, sogneprest i Vardø etter faren og senere sogneprest i Eidsberg. Gift med Berethe Alstrup.17
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Ædle Velærværdige hr. Ludvig Christian Paust vel meriteret Praust i Findmarken og Pastor til Vatzøe Præstegield i Trundhiems Stift.»18
89.50.
Christian Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Velb. Christian Paust velbestalter Capitain paa Sundmøer i Bergens Sifts».18
90.50.
Christen Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Seig/r Christen Paust Capit. des Armes i SundFiord udi Bergens Stift.»18
91.50.
Abel(one) Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Abel Paust død, angiven at have været gift i Findmarken - vides ey om de sig Børn har efterladt, eller hvor de sig opholde.»18
     Hun må være den av døtrene som er gift med Knut Jernløse, eller ?

Gift _____17med

Knut Johannesen Jernløse
Død 170850.
     Knut Johannesen Jernløse. Sollied sier at han var (kapellan) her [Vardø, Øst Finnmarken prosti] fra juni 1699 til sin død høsten 1708.50
92.50.
Anne Louise Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Fruen Anna Lovice Paust afg. Krigsraad Reesens Enke Frue, vides ey hvor sig opholder.»18

Gift _____17med

Poul Resen
     Krigskommisær Poul Resen i Bergen.17
93.50.
Christina Helena Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Kirstine Helene Bust, angivet at være gift i Findmarken.»18
     Sollied har henne som gift med kapellan Harbist på Vardø.17

Gift _____17med

Harbist
     Harbist, kapellan på Vardø.17
94.50.
Ingeborg Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Ingeborg Paust, angivet død, og at have været gift i Findmarken med afg. Hans Drog sammesteds, skal have efterladt sig Børn, hvis nafne eller hvor de sig opholde ikke vides.»18

Gift _____17med

Hans Drog
     Hans Drog, handelsmann i Kjøllefjord.17
95.50.
Berethe Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Berethea Paust, gift med S/r Hans Norenberg udi Bergen.»18

Gift _____med

Hans Norenberg
96.52.
Sophia Holberg
Født 1674, Bergen.51.
Død 174351.

Gift _____52med

Nicolai Jacobsen Tostrup
Død 171952.
     Søn af Jacob Fredriksen Tostrup og Mette.
     Kapellan i Kværnæs.
     Sogneprest til Grip.52
     9 Børn i sidste Ægteskab.52

[Gift 1° med Susanne Eilersdatter Schøller (f. 11 aug. 1671); Gift 2° med Sophia Holberg (1674 - 1743)].

Børn af Sophia Holberg og Nicolai Jacobsen Tostrup:

184.96.Edel Holberg Tostrup, f. 1709
185.96.Hans Ulrik Tostrup, f. 1712, d. 1776
97.52.
Fredrik Christian Holberg
Død 1747.
     Stilling: Sogneprest til Nykirken i Bergen

Gift _____med

Karen Krog
     Datter af Troels Christenssøn Krog og Maren Tøgersdatter Hofmann.
98.52.
Peder Christensen Holberg
Født 1681, Bergen..
Død 1729, Moltu, Herøy..
     Prest i Herøy 1716-1729.

Gift _____med

Margrethe Hansdatter Hellekande
Død 1743, Moltu, Herøy..
     Datter af Hans Anderssøn Helkand (Hellekande) og Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch.
     Hendes andet ekteskab var barnløst.

[Gift 1° med Christopher Thiisen Nagel (_____ - 1709); Gift 2° med Peder Christensen Holberg (1681 - 1729)].
99.52.
Ludvig Holberg
Født 1684, Bergen53,19.
Død 28 jan. 1754, København (Frue)19, begravet _____, Sorø klosterkirke19.
100.53.
Caspar Fredrik Lem
     Capitaine i det Trondhjemske.1
101.53.
___________
102.53.
___________
103.54.
Anna Hansdatter
Født 16741.
Død 17691.

Gift _____54med

Johan Madsen
Død 17191.
     Stilling: Sogneprest til Lindvas, Bergens stift.54.
     Mulig den Joh. Makelius, der dep. 1649 fra Bergens Skole.54

Børn af Anna Hansdatter og Johan Madsen:

186.103.Anna Maria Madsen, d. 1726
104.54.
Abel Margrethe Hansdatter Clausen av Munthe
Født 16761.
Død 17011.

Gift 23 mar. 169555,56 med

Niels Knag Tygesøn Knagenhielm
Født 11 mai 166157.
Død 1737.
     Søn af Tyge Nielsen Castberg og Maren Nielsdatter Knag.
     Se A.W. Raschs bok "Slekten Knagenhjelm og Kaupanger", Oslo 1960.
     Lagmand i Bergen. Adlet 1721. Justitsraad og Eier af de adelige Sædegaarde Kaupanger og Stedje i Sogn. Fra Justitsraaden paa Kaupanger og hans Hustru nedstammer den hele Norske Familie Knagenhielm.1

Børn af Abel Margrethe Hansdatter Clausen av Munthe og Niels Knag Tygesøn Knagenhielm:

187.104.Ingeborg Maria de Knagenhjelm
105.54.
Maren (Maria) Hansdatter
Født 1666, Bergen24.
Begravet 7 jul. 1705, Tjugum kirke24.

Gift 168558,26 med

Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1661, Bodø24.
Død 1 apr. 1730, Sogn24.
     Søn af Hans Hanssøn Blix og Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius).
     Blev foged i Ytre Sogn 23. okt. 1683, vicelagmand i Bergen 1700, justitiarius i Overhofretten i Christiania 1705, medlem av Slotsloven, avsat som justitiarius 1728. Han blev etatsraad og 15. april 1712 adlet med navnet Blixencrone (NBL II, s. 29).24

[Gift 1° 1683 med Elisabeth Christophersdatter Munthe (1666 - 1684); Gift 2° 1685 med Maren (Maria) Hansdatter (f. 1666); Gift 3° 8 okt. 1709 med Maren Hansdatter Must (f. 15 mar. 1684); Gift 4° 20 nov. 1711 med Alette Margrete Vind].

Børn af Maren (Maria) Hansdatter og Hans Hanssøn Blixencrone:

188.105.Anne Christine Blixencrone, f. 1687, Leikanger, d. 1753, Leikanger
189.105.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1690, Leikanger, d. 1723
190.105.Ingeborg Maria Blixencrone
191.105.Sara Dorothea Blixencrone, f. 1698, Leikanger, d. 1778, Christiania
106.54.
Willum Hanssøn
Født 16771.
Død 17391.
     Assessor i Overhofretten, Stiftamtskriver i Bergen.1

Børn af Willum Hanssøn og _____:

192.106.Ingeborg Maria Willumsdatter
193.106.Margrethe Wilhelmine Willumsdatter
194.106.Marie Dorothea Willumsdatter
107.56.
Abel Lem
Født 167959.
Død 176959.

Gift 27 jul. 170459 med

Erik Møinichen
Født 167259.
Død 172959.
     Søn af Jens Mortensen a Møinichen og Magdalena Eriksdatter Bredal.
     Ble 1702 Conrektor til Bergen skole, i 1708 rektor og sogneprest samme år til Hammer.59
108.56.
Peder Lem
     Fogd ?.
109.56.
Arnoldus de Fine
     Sorenskriver i Nordhordland.60

Gift _____med

Magdalene Møinichen
     Datter af Jens Mortensen a Møinichen og Magdalena Eriksdatter Bredal.
110.56.
Søren Lem
     Capellan hos Præsten Hans Urdahl i Lyster. Fra ham nedstammer »Familien Lem i Sogn«.1

Gift _____med

Elsebe Marie Hansdatter Urdahl
     Datter af Hans Urdahl.
111.56.
Jens Lem
     Fogd.
112.57.
Ludvig Nilsen Lindgaard
Død 18 aug. 1723, Hoaker/Haaker i Opdal61.

Gift _____med

Elen Andersdatter Bernhoft
Født 169262.
Død _____, Opdal22.
     Datter af Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe.
     Erlandsen skriver hun var barnløs i begge ægteskaber.

[Gift 1° med Ludvig Nilsen Lindgaard (d. 18 aug. 1723); Gift 2° med Friderich Christian Vogt (_____ - 1740)].
113.58.
Pedersen Lem
114.58.
Pedersdatter Lem
115.60.
Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe
Født 1702, Viks Præstegjæld i Ytter Sogn1.
Død 1785, Vangsnæs63,1.
     Barnløs i begge Ægteskaber.1

Gift 1° 17271 med

Hans White
Født 1678, Trondhjem64,54,165,54.
Død 10 mar. 17281.
     Søn af Hans Torstensen Withe og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Manger i Bergens stift.54.
     Dep. 19/1 1698 (ikke 1707) fra Trondhjems Skole, 28/7 1700 cand. theol. Alumnus paa Borchs Collegium, 1706 Magister i Kbhvn.; 12/3 1714 Sgp. i Manger i Bergens St. [Sml. Worm (2,575), Nyerup (656), Lengnicks Stamt. over Familien Munthe.]54
     Denne Mand, - der skal have havt et ikke ringe Ord for sin Lærdom, - var en Præstesøn fra Frosten i Trondhjems Stift og født i Aaret 1681. Hans Fader døde, forinden denne Søn endnu var kommen til Verden, og hans Moder Lucie Meldal giftede sig senere med sin 1ste Mands Successor i Kaldet Pastor Søren Hagerup, der saaledes blev Hans Witthes Stedfader og den, der kom til at tage sig af hans Opdragelse. Efterat have gaaet en Tid paa Trondhjems Skole, blev Witthe Student i Juli 1698, tog i Løbet af de følgende 2 Aar saavel Baccalaureusgraden (i Mai 1699) som den theologiske Attestats (i Juli 1700), og sluttelig blev han Magister (i Mai 1706). Senere var han «Magister legens» ved Academiet og holdt (ifølge Hatting) gjennem længere Tid «private collegia, der havde besynderligt Tilløb af Studenterne og gjorde ham berømmelig ei mindre for hans Lærdom end ulignelige dona docendi et explicandi». Hvad der særlig skal have udmærket denne Mag. Witthes private Undervisning, var, at han ved samme ogsaa lagde nogen Vind paa Modersmaalet, der ellers i hin Tid som Regel ganske tilsidesattes for Latinen. Efterat han i Aarene fra 1710 til 1714 havde været Præst til Orlogs, blev Hans Witthe sluttelig (12te Marts 1714) kaldet som Sognepræst til Manger paa Nordhordland.1

[Gift 1° 1715 med Anna Maria Madsen (d. 1726); Gift 2° 1727 med Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe (1702 - 1785)].

Gift 2° 30 sep. 17351 med

Fredrik Lorentz Moduit
Begravet 15 jan. 1749, Lekanger kirke1.
     Regimentskvertermester og Auditeur ved det 1ste Bergenhusiske Regiment, Krigsraad.1
     Krigsraad Moduit og hans Hustru skjønnes i længere Tid at have havt Bolig paa «Vangsnæs» i Lekangers Præstegjæld i Yttre Sogn, og de boede udentvivl ogsaa her.1
116.61.
Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne
     Til Bækkeskov, kammeradvokat, højesteretsdommer, justitsraad.66
     1755 optaget i den danske adel. [Se DAA. (1915)].66
     Bredo Munthe til Bekkeskov, Justitsraad, blev nobilitered den 19 Dec. 1755 med Navnet Munthe af Morgenstierne. (Avdød).4

Gift _____med

Anna Dorothea Truelsdatter Smith
Født 171467.
Død 18 feb. 177767.
     Datter af Truels Smith og Ellen Kaasbøl.

Børn af Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne og Anna Dorothea Truelsdatter Smith:

195.116.Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne, d. 1809, gaarden Annaborg.
196.116.Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
197.116.Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
198.116.Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
117.61.
Cathrine Munthe
     Cathrine Munthe, gift Tobiesen, Kiøbmand i Christiania.4
118.61.
Martha Munthe
     Martha Munthe, [gift med] Justitsr. Bruun, Sorenskriver paa Strinden og Selboe.4
119.61.
Maren Munthe
     Maren Munthe, gift med Hr. Truels Stranger, Sognepræst paa Froen. Havde 1 Dotter.4
120.61.
Birgithe Ottesdatter Munthe
Født omkring 1694, på gården Ouden i Froen i Gudbrandsdalen8.
Død 1758, København8, begravet 22 mai 1758, «Vor Frelsers Kirkes Begravelse» i København68,69,8.
     Ved sin død bodde hun i København, Vor Frelsers Menighed, Christianshavn i «Overgaden oven Vandet» [se billede i bogen, s. 160].8
     Barnløs i sit ekteskap med Peter Henrich Sommerschiel.8
     Berthe Munthe, gift med Capitain Sommerschildt, ved Guarden i Kiøbenhavn. Havde 2 Børn.4

Gift 1° _____med

Jacob Stockfleth
Født omkring 16608.
Død 28 okt. 17178.
     Stilling: Sogneprest i Sandherad..
     Sogneprest i Sandherad.

[Gift 1° med Ulrikke Hausmann; Gift 2° med Birgithe Ottesdatter Munthe (omkr. 1694 - 1758)].

Gift 2° 12 okt. 17258 med

Peter Henrich Sommerschiel
Født 16978.
Død 31 okt. 1761, København8, begravet 5 nov. 1761, Domkirkegården i Roskilde8.
     Søn af Henrich Henrichsen Sommerschiel og Anne Elisabeth Brun.
     Formentlig født på gården Nedre Kios i Oddernes ved Kristiansand. Han var ved sin død kaptein ved kongens drabantgarde i København. Skifte efter ham er IKKE fundet. Begravet på domkirkegården i Roskilde, hvor hans datter og svigersønn da bodde. Han er stamfar til slekten Sommerschild.8

[Gift 1° 12 nov. 1722 med Bergita Maria von Krogh (1699 - 1724); Gift 2° 12 okt. 1725 med Birgithe Ottesdatter Munthe (omkr. 1694 - 1758)].

Børn af Birgithe Ottesdatter Munthe og Jacob Stockfleth:

199.120._____, d. 1717
121.62.
Christopher von Krogh
Født 16858.
Død 17528.
     Oberst og chef for 2. Westerlehnske inf.reg. Levet og døde på sin gård Håbenvik? i Ryfylke.8

Gift _____med

Maria de Fine
Født 16988.
Død 17498.
     Datter af Søren de Fine og Abel Cathrine Munthe.
122.62.
___________
123.62.
___________
124.62.
___________
125.62.
___________
126.62.
___________
127.62.
___________
128.62.
___________
129.64.
Hans Johansen Rue
Født omkring 168970.
Død 172971.
     «Hans Johansen Rue blev Birke Foged over Svanøe Birk og Constitueret Foged over Sund og Nordfiords Fogderie; kom udj Ægteskab med Jomfrue Maren Barch den 10de Maj 1717. udj dette Ægteskab blev avlet 2 Søn(er) og 1 Datter, navnlig: Adam, Jaen og Ingebor Rue; efter 3½ Aar, 17 Uger og 3 Dagers oplevet Ægteskab døde denne hands Kone Maren Barch, som var en Datter af Byefogden i Christiania: Adam Barch og Marta Peders Datter Leth; hun var fød 1692 den 31te Martii og døde den 27de December 1720.»72
     «Efter dennes Død fik hand igien til Hustrue |: i Aaret 1722 :| Maren Seehuus, en Datter af Magister Hr. Hans Seehuus Provst over Dalernes Provstie og Sognepræst til Hellands Præstegield i Xstiansands Stift; med denne Kone avlede hand 4 Børn neml: Hans, Gerhard, Maren Barch og Mette Christine Rue. Efter 6 aars Ægteskab fradøde hand denne sin anden Hustrue Maren Seehuus, der atter indgik nyt Ægteskab med Søren Michaelsen, ...»73
     Han [Hans Johansen Rue] var i 1701 12 Aar gl. og var da i Huset hos sin Farbroder Niels Hansen Rue, Sorenskriver i Yttre Sogns Sorenskriveri. [Folketæl. 1701, Bergens Stift].70

Gift 1° 10 mai 171727 med

Maren Barch
Født 31 mar. 169273.
Død 27 dec. 172073.

Gift 2° 172273 med

Maren Hansdatter Seehuus

Børn af Hans Johansen Rue og Maren Barch:

200.129.Adam Rue
201.129.Jaen (Johan) Rue
202.129.Ingeborg Hansdatter Rue, f. omkr. 1719, d. 1785

Børn af Hans Johansen Rue og Maren Hansdatter Seehuus:

203.129.Gerhard Rue
204.129.Hans Rue
205.129.Maren Barch Rue
206.129.Mette Christine Rue, f. 1729, d. 1812
130.67.
Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 167974,29.
Død 26 feb. 175729.
     I 1710 [skifte etter faren?] kalles hun Hr Henrik Mecklenburgs. Hun ble senere gift med Hr Morten i Bjørnør og siste gang, ifølge Hornemann, med toller Christian Friis.33

Gift 1° _____med

Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.75,29.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.29.
     Søn af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705.
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.76

Gift 2° 171629 med

Morten Jørgenssøn Bjørnør
Død 171876.
     Stilling: Sognepræst til Bjørnø76.

[Gift 1° med Anne Berentsdatter; Gift 2° 1716 med Anne Cathrine Grøn (31 mai 1679 - 26 feb. 1757)].

Gift 3° 172029 med

Christian Friis
     Stilling: Toller i Kristiansund (Lille-Fosen).

Børn af Anne Cathrine Grøn og Henrich Christiansen Mechlenborg:

207.130.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
131.67.
Johan Hansen Grøn
Døbt 168133.
Død 31 aug. 172833.
     Johan, nevnt i skifte i 1710, var da prest. Ble sogneprest i Stjørdal.33
132.67.
Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 168377.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.77.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

Gift 1° _____77med

Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.77.
     Søn af Simon Simonsen Hoff og Karen Nielsdatter Schjelderup.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.77
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.77

[Gift 1° med Anna Steensdatter Meldal (d. 1700); Gift 2° med Iverise Maria Hansdatter Grøn (31 jul. 1683 - 18 apr. 1773)].

Gift 2° _____78,77med

Claus Borre
     Sorenskriver i Fosen.
133.67.
Iver Hansen Grøn
Født 168533.
Død 168533.
     Iver, født og død i 1685.33
134.67.
Iver Hansen Grøn
Født 168733.
Død 168733.
     Iver, født og død i 1687.33
135.67.
Maren Hansdatter Grøn
Født 168833.
Død 169433.
     Maren, født 1688, døde i 1694.33
136.67.
Iver Hansen Grøn
Født 168933.
Død 169233.
     Iver, født 1689, døde 1692.33
137.67.
Hans Hansen Grøn
Døbt 13 dec. 169033.
     Hans, døpt 13. dec. 1690. Var på akademiet i 1710 [skifte etter faren?]. Ble senere sogneprest i Kvernes.33

Gift _____med

Charlotte Lauridsdatter Brix
Født omkring 169679,80.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
138.67.
Iver Hansen Grøn
Født 169233.
Død 169633.
     Iver, født 1692, døde 1696.33
139.67.
Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 169481.
Død 7 jun. 176581.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.81

Gift _____med

Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.82.
Død 1754, Agerøen.82.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.
     Sogneprest.

Børn af Maren Hansdatter Grøn og Jacob Nilsen Lund:

208.139.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
209.139.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
210.139.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
211.139.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
212.139.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
213.139.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
214.139.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
215.139.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
216.139.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
217.139.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
218.139._____, f. 1731
140.67.
Ludvig Hansen Grøn
Født 169681.
Død 169681.
     Ludvig, født og død i 1696.81
141.67.
Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
Døbt 11 okt. 169881.
     Fra Ørlandets Præstegaard.83
     Wilhelm Lassen, "Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)" skriver på s. 35 hendes navn som Johanne Hansdatter Grøn. S.T. Dahl skriver hendes navn som Ingeborg Hansdatter Grøn.

Gift 173083 med

Augustinus Meldal
Født 19 okt. 1697, Kvikne.84,83.
Død 1 feb. 177783.
     Han var fra 1722 adjungeret sin Fader i Tønset indtil Dennes Død i 1735. 1728 blev han residerende Kapellan til Borgund, og 1742, 30. Marts Sognepræst der. Provst 1758-1767. Tog Afsked som Sognepræst 1774. Var meget agtet og anseet.83

[Gift 1° 1725 med Else (Raphaelsdatter) Lund (5 dec. 1685 - 1728); Gift 2° 1730 med Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn].
142.67.
Abel Hansen Grøn
Døbt 29 nov. 169981.
     Abel, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Døde ugift i 1787.81
143.67.
Anders Hansen Grøn
Døbt 11 jul. 170181.
     Anders, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Ble oberstløytnant. Gift i 1733 med Boletha Angell.81
144.68.
Hans Edvardsen Meyer
Født 1 nov. 168537.
Død 20 feb. 1743, Manger, Bergen stift.37.
     Ifølge Lampe ble han sogneprest i Manger i Bergen stift.37

Gift 172037 med

Antonette Augusta From
     Datter af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.

[Gift 1° 1720 med Hans Edvardsen Meyer (1 nov. 1685 - 20 feb. 1743); Gift 2° med Wilhelm Frimann].
145.68.
Iverise Marie Edvardsdatter Meyer
Født omkring 168837.
Død 176537.

Gift 1° 171037 med

Just Thyrholm
Død 171937.
     Mag. (Sognepr. i) Nærø.83

Gift 2° 10 okt. 172085 med

Eiler Wessel
Født 9 jan. 168086,85,86.
Død 24 jun. 174085.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Han var først kapellan i Tingvold men ble med broren Tordenskjolds hjelp, befordret til hospitalprest i Trondheim i 1719. I 1722 ble han sogneprest til Ørland.87
     Provst og Sognepr. til Ørlandet.83

Børn af Iverise Marie Edvardsdatter Meyer og Eiler Wessel:

219.145.Just Thyrholm Wessel, f. 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?), d. 1791, Tønsæt.
146.68.
Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
     Erlandsen har henne som gift med Hans Ibsen, fogd i Orkdal.85

Gift _____85med

Hans Ibsen
     Fogd i Orkdal.85
147.69.
Margrethe Andersdatter Borch

Gift omkring 1699, fikk tillatelse 15. dec. 1698. med

Thomas Olsen
Død _____, Trondheim.88, begravet 22 apr. 171088.
     Søn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Residerende kapellan i Grip fiskevær et anneks under Kvernes 1679-92.89
     Han er nevnt som kapellan i Kvernes i amtregnskapets familieskatt i årene 1679-1687 og i futens familieskatt i tiden 1688 til 1691. Han fikk stadfestelse på stillingen den 21. jan. 1682. Han ble fradømt sin stilling i 1692 fordi han «grovligen hadde forsømt seg i sen enkestand med sin husholderske».89
     Han ble avsatt for et leiemål i 1692 men fikk benådning for denne synden den 23. jan. 1700 og fikk da tillatelse til igjen på søke en geistlig stilling. Han oppgir i sin søknad at han hadde begått dette leiemål med sin nåværende kone Margrethe Andersdatter Borch. Den 15. dec. 1698 fikk han lov til å gifte seg med Margrethe Andersdatter Borch og det blir opplyst at hun var beslektet med Hr Thomas sin avdøde kone i tredje ledd [NK bd. VI, s. 139]. I familieskatten 1687 er han oppført som gift mens han i 1689 oppføres som enkemann.90
     Han undertegner selv kvitteringene i familieskatten med tilnavnet Senjen. I 1682 bruker han tilnavnet Metrosiensius [NK bd. III, s. 38. - Da han studerte ved Trondheim katedralskole er han oppført samtidig med en Jørgen Olsen Metrosiensius, trolig hans bror. Mentrosiensius er en latinisering av en person født i Senja. Trolig var derfor Hr Thomas en sønn av Hr Olav i Midfjord i Senja].88

[Gift 1° med _____ (d. 1687); Gift 2° omkr. 1699 med Margrethe Andersdatter Borch].
148.70.
Didrik Munthe Mühlenphort
Født omkring 168942.
Død 1746, København.42.
     Ble komandør i sjøetaten.42

Gift 173942 med

Kristine Ulrikke von Lützow
Født 170942.
Død 175342.
149.70.
Anna Mühlenphort
Født omkring 169142.
Død 13 jan. 175442.

Gift _____42med

Henrik Paasche
Født 169242.
Død 177542.
     Kontrollør.42
150.70.
Iver Mühlenport
Født 12 jun. 169342.
     Sogneprest i Førde.91
     Sogneprest i Grytten.42

Gift 14 jul. 1722, Veø.42 med

Helle Margrethe Jørgensdatter Meyer
     Datter af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve.
     Nevnt i farens skifte 1710.91
151.70.
Anna Katarina Mühlenphort
Født 169342.
Død 177942.

Gift 173242 med

Carsten Henriksen
Født 168842.
Død 175742.
     Skipper.42
152.70.
Lovise Mühlenphort
Født omkring 169842.
Død 10 apr. 1752, Kristiansund.42.

Gift 18 nov. 174442 med

Jacob Fredriksen Messel
Født 168892.
Død 1762, (Langstad/Lyngstad?)92.
     Søn af Fredrik Olsen Messel og Archie Johansdatter Wildenrath.
     Stilling: Købmand i Kristiansund.
     Ejer af gården Lyngstad
     Hornemann sier at han døde på Langstad i 1763 og at han var gift tre ganger.93

[Gift 1° med Riborg (omkr. 1679 - 1744); Gift 2° 18 nov. 1744 med Lovise Mühlenphort (omkr. 1698 - 10 apr. 1752); Gift 3° 3 dec. 1752 med Karen Margrethe Mechlenborg (f. 1712)].
153.71.
Iver Munthe
     Ivar Munthe, Byeskriver i Nykiøbing i Sielland, døde ugivt.4
154.71.
Morten Munthe
Født 4 mar. 17024.
Død 3 jul. 17634.
     Morten Munthe, f. 1702, 4 Martii, Etatsraad, Landsdommer, Assessor i H. R. Borgemester i Roeskilde, Stiftsskriver og Domkirk. Værge, død 1763, 3 Jul. Deres 5 B. døde unge.4

Gift 17354 med

Margrethe Clausen
Død 17694.
155.71.
Caspar Friderich Munthe
Født 17044.
Død 17634.
     M. Caspar Friderich Munthe, Justitsraad, og Prof. Gr. L., f. 1704, d. 1763, uden Børn.4

Gift 1° _____4med

Thyre Sophie Kølichen

Gift 2° _____4med

Mille Johanne Kaasbøll
     Datter af Eilert Kaasbøl.
     I hvilket af farens ægteskab er hun født ?
     Mille Joh. Kaasböll, Gift med M. Caspar Frid. Munthe, Justitsr. og Prof. gr. L., f. 1704, d. 1763.43
156.71.
Peter Munthe
     Hr. Peter Munthe, Præst til Tingvald. Gift 1° med Elisabeth Maria Dass. Af 6 lever 3 Børn. Gift 2° med Sophia Hedevig Cortholdt. Af 2 lever 1 Søn.4

Gift 1° _____4med

Elisabeth Maria Dass

Gift 2° _____4med

Sophia Hedevig Cortholdt

Børn af Peter Munthe og Elisabeth Maria Dass:

220.156.Rebecca Munthe
221.156.Anna Munthe
222.156.Bodil Elisabeth Munthe

Børn af Peter Munthe og Sophia Hedevig Cortholdt:

223.156.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
157.71.
Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
     Mille Susanne Munthe. Gift 1° med Hr. Hans Meyer, Præst til Fæøe (avdød) uden Børn. Gift 2° med Dav. Lange, Raadmand i Roeskilde, uden Børn.4

Gift 1° _____94med

Hans Jørgensen Meyer
     Søn af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve.
     Nevnt i farens skifte 1710.94
     Horneman har ham som kapellan i Veø og gift 31. juli 1726 med Mille Ludvigsdatter Munthe.94

Gift 2° _____4med

David Lange
     Dav[id] Lange, Raadmand i Roeskilde.4
158.71.
Birgitte Munthe
     Birgitte Munthe, gift med Hr. Anders Daae.4
159.71.
Anne Margrete Munthe
     Anne Margrete Munthe, gift med Hans Myhre. Tolder paa Molde.4

Gift _____4med

Hans Myhre
     Hans Myhre, Tolder paa Molde.4

Børn af Anne Margrete Munthe og Hans Myhre:

224.159.Hans Hansen Myhre
160.71.
Gunhild Helena Munthe
     Gundild Helena Munthe, er ugivt i Angels Stiftelse i Tronhiem.4
161.71.
Anders Borch Munthe
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).4

Gift _____4med

Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Datter af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.4

Børn af Anders Borch Munthe og Sara Susanne Jacobsdatter Lund:

225.161.Ludvig Munthe
226.161.Morten Munthe
227.161.Claus Peter Munthe
228.161.Jacob Lund Munthe
229.161.Peter Johann Munthe
230.161.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
162.72.
Anne Cathrine Schultz
Født 168744.
Begravet 6 mai 1727, Veø.44.

Gift 171344 med

Børge Jakobssøn Eeg
Født omkring 1677, formentlig i Danmark.44.
Død 14 okt. 1764, paa sin Gaard, Gjermundsnæs i Vestnæs Præstegjæld, 87 Aar gl.44.
     Kammerraad og fra 1706 Foged i Romsdalen. Han havde først været kgl. Lakej. I 1748 afstod han Embedet til sin Søn, Jakob Andreas Eeg.44
     Foged Eeg havde mange Børn.44

[Gift 1° 1713 med Anne Cathrine Schultz (f. 1687); Gift 2° 8 jan. 1729 med Gjertrud Dorothea Tybring (1696 - 1747)].
163.73.
Ingeborg Cathrine Lem
     Død som Barn.1
164.73.
Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
     Død ung.1
165.73.
Anders Lem
     Søfarende, »druknede ved at glide paa Skøiter«.1
166.73.
Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem

Gift _____med

Samuel Green
     Dansk Præst.1
167.73.
Ane (Anne) Christence Lem
168.73.
Iver Lem
     Død som Barn.1
169.73.
Ingeborg Munthe Lem
     "havt 3 B¢rn alle d¢de i Barndom".1

Gift _____med

Jørgen Christopherssøn Femer
Død 17621.
170.73.
Ludvig Munthe Lem
     Kjøbmand paa Molde.1

Gift 1° _____med

Andrea Ludovica Lund

Gift 2° _____med

Magdalene (Malene) Mortensdatter Lyng
171.76.
___________
     Død i sin Barndom.49
172.76.
___________
     Død i sin Barndom.49

Generation 8.

173.80.
Abigael Luja
     Abigael Luja, gift med Herman v. Berger, Oberstlieutenant, begge døde i Odense, uden Børn.9
174.80.
Anna Cathrine Luja
     Anna Cathrine Luja, gift med Hans Bang Bircherod.9

Gift _____9med

Hans Bang Bircherod
Død 17439.
     Hans Bang Bircherod, Præst i Særslef efter hans Fader, d. 1743.9

Børn af Anna Cathrine Luja og Hans Bang Bircherod:

231.174.Else Christiane Bircherod
175.80.
Maria Sophia Luja
     Maria Sophia Luja, gift med M. Jens Balslöw.9

Gift _____9med

Jens Balsløv
     M. Jens Balslöw, Præst til Tommerup og Brylle, havde 5 Børn.9

Børn af Maria Sophia Luja og Jens Balsløv:

232.175.Rasmus Balsløv, f. 1719, d. 1779
233.175.Lars Luja Balsløv, f. 1721
234.175.Hans Balsløv, f. 1725
235.175.Cathrine Stoud Balsløv, f. 1726, d. 1780
236.175.Anna Medea Balsløv, f. 1728, d. 1775
176.81.
Hans Jacob Stoud
Født 17079.
Død 17499.
     Hans Jacob Stoud, f. 1707, blev Præst paa Sct. Croix i Vestindien, d. 1749.9
177.81.
Ludvig Stoud
Født 17099.
Død 17659.
     Ludvig Stoud, f. 1709, Pr. til Kieldbyemagle paa Møen, d. 1765. Gift med Anna Maria With, f. 1721. Havde 10 Børn.9

Gift _____9med

Anna Maria With
Født 17219.

Børn af Ludvig Stoud og Anna Maria With:

237.177.Otto Stoud
238.177.Jens Ludvig Stoud
239.177.Ludvig Stoud
240.177.Johannes Stoud
241.177.Ingeborg Stoud
242.177.Johanna Jacobine Stoud
243.177.Maria Sophia Stoud
244.177.Magdalena Stoud
245.177.Cathrine Stoud
246.177.Anna Marie Stoud
178.83.
Sophie Stoud
     Sophie Stoud, gift med Niels Astrup Hygom.9

Gift _____9med

Niels Astrup Hygom
     Niels Astrup Hygom, Hospitals-Præst i Ribe.9

Børn af Sophie Stoud og Niels Astrup Hygom:

247.178.Peter Otto Hygom
248.178.Helene Christine Hygom
249.178.Margrete Hygom
179.83.
Christiana Stoud
     Christiana Stoud, ugivt.9
180.83.
Lene Stoud
     Lene Stoud, gift med Michael Boysen.9

Gift _____9med

Michael Boysen
     Michael Boysen, Præst til Lintrup, død.9

Børn af Lene Stoud og Michael Boysen:

250.180.Christen Boysen
251.180.Lene Boysen
181.86.
Sophia Castina de Hemmer
     Sophia Castina de Hemmer, gift 1° med Oberst Windfeldt, 2° med Major Bentzon.9
182.86.
de Hemmer
     N. de Hemmer, gift med Oberst-Lieut. Frigast, begge døde. 1 Søn var Capit. Frigast.9
183.86.
Ludvig de Hemmer
Født 17109.
Død 17639.
     M. Ludvig de Hemmer, f. 1710, Prof. og Rector i Aalborg, d. 1763. Gift 1° med Else Cathrine Köllichen, Moder til 1 Dotter. 2° med Johanna Hauch. Af 7 Børn lever 1 Søn.9

Gift 1° _____med

Else Cathrine Köllichen

Gift 2° _____9med

Johanna Hauch

Børn af Ludvig de Hemmer og Else Cathrine Köllichen:

252.183.Sophia Christina de Hemmer

Børn af Ludvig de Hemmer og Johanna Hauch:

253.183.Ivar de Hemmer
184.96.
Edel Holberg Tostrup
Født 170952.
185.96.
Hans Ulrik Tostrup
Født 171252.
Død 177652.
     Kjøbm. i Bergen. Flere Børn.52

Gift _____52med

Catharina Ballentin
Født 173552.
Død 181352.

Børn af Hans Ulrik Tostrup og Catharina Ballentin:

254.185.Sophia Holberg Tostrup, f. 1763, d. 1853
186.103.
Anna Maria Madsen
Død 172654.

Gift 1° 171595 med

Hans White
Født 1678, Trondhjem64,54,165,54.
Død 10 mar. 17281.
     Søn af Hans Torstensen Withe og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Manger i Bergens stift.54.
     Dep. 19/1 1698 (ikke 1707) fra Trondhjems Skole, 28/7 1700 cand. theol. Alumnus paa Borchs Collegium, 1706 Magister i Kbhvn.; 12/3 1714 Sgp. i Manger i Bergens St. [Sml. Worm (2,575), Nyerup (656), Lengnicks Stamt. over Familien Munthe.]54
     Denne Mand, - der skal have havt et ikke ringe Ord for sin Lærdom, - var en Præstesøn fra Frosten i Trondhjems Stift og født i Aaret 1681. Hans Fader døde, forinden denne Søn endnu var kommen til Verden, og hans Moder Lucie Meldal giftede sig senere med sin 1ste Mands Successor i Kaldet Pastor Søren Hagerup, der saaledes blev Hans Witthes Stedfader og den, der kom til at tage sig af hans Opdragelse. Efterat have gaaet en Tid paa Trondhjems Skole, blev Witthe Student i Juli 1698, tog i Løbet af de følgende 2 Aar saavel Baccalaureusgraden (i Mai 1699) som den theologiske Attestats (i Juli 1700), og sluttelig blev han Magister (i Mai 1706). Senere var han «Magister legens» ved Academiet og holdt (ifølge Hatting) gjennem længere Tid «private collegia, der havde besynderligt Tilløb af Studenterne og gjorde ham berømmelig ei mindre for hans Lærdom end ulignelige dona docendi et explicandi». Hvad der særlig skal have udmærket denne Mag. Witthes private Undervisning, var, at han ved samme ogsaa lagde nogen Vind paa Modersmaalet, der ellers i hin Tid som Regel ganske tilsidesattes for Latinen. Efterat han i Aarene fra 1710 til 1714 havde været Præst til Orlogs, blev Hans Witthe sluttelig (12te Marts 1714) kaldet som Sognepræst til Manger paa Nordhordland.1

[Gift 1° 1715 med Anna Maria Madsen (d. 1726); Gift 2° 1727 med Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe (1702 - 1785)].

Gift 2° _____54med

Henning Frimann
     Stilling: Amtmand, Justitsråd.54.
     Dep. 1699 fra Bergens Skole (immatr. 2./7) og blev Amtmand over Frederiksstad og Smaaleherred Amt. Justitsraad.54

Børn af Anna Maria Madsen og Hans White:

255.186.Hans Severin Withe, f. 1716, Manger præstegjeld, d. 1786, Bornholm ?
256.186.Johan Whitte, f. 1717, Manger, d. 1775
187.104.
Ingeborg Maria de Knagenhjelm
     Dotter af Justitsraad og laugmand Niels Knag. Af 11 Børn levede 4 Sønner og 2 Døttre.96

Gift 171496,96 med

Christian Pedersen Krog
Født 15 jun. 168296,96.
Død 23 feb. 175497.
     Søn af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     President i Trondheim.97
     Student 1698. Efter 8 Aars udenlands Reise kom hiem 1713, og blev Præsident i Bergen, derfra Præsident i Tronhiem og Justitsraad, død 1754. gl. 72.96

Børn af Ingeborg Maria de Knagenhjelm og Christian Pedersen Krog:

257.187.Niels Knagenhielm Krog
258.187.Peder Christian Krog
259.187.Anna Sophia Krog, f. 1712, d. 1739
260.187.Niels Knagenhielm Krog
261.187.Sophia Amalia Krog
262.187.Friderich Wilhelm Krog, f. 1717
263.187.Peder Christian Krog, f. 1719
264.187.Hans Georg Krog, f. 1720
265.187.Carl Henning Krog, f. 1723
266.187.Abel Margrethe Krog, f. omkr. 1725, d. 1756
267.187.Anna Dorothea Krog, f. 1726
188.105.
Anne Christine Blixencrone
Født 1687, Leikanger98.
Død 1753, Leikanger98, begravet 22 aug. 1753, Leikanger98.

Gift 19 aug. 1705, Leikanger99 med

Peder Iversen Leganger
Født 1673, Vik.99.
Død 1726, Leikanger.99.
     Søn af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Foged i Ytre Sogn.99
189.105.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1690, Leikanger98.
Død 172398.
     Forlykket ugift 1723 paa en reise mellem Danzig og Bergen. [Se «Familien Munthe», II, s. 631.]98
190.105.
Ingeborg Maria Blixencrone
Døbt 4 aug. 1692, Leikanger99.
     Flyttet med sin anden mand til Kjøbenhavn ca. 1720, hvor de bodde endnu 1731.99

Gift 1° 19 jul. 1709, Christiania99 med

Jacob Wordeman
     Kammerassessor. Eier av Falkensten i Borre.98
     Skifte 1 mar. 171398.

Gift 2° 16 mar. 1717, Borre99 med

Jørgen Kolling
     Stilling: Mønstreskriver.98.
     Flyttet ca. 1720 til Kjøbenhavn.98

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jacob Wordeman:

268.190.Reinholt Wordeman, f. 1710, Borre

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jørgen Kolling:

269.190.Hans Blixencrone Kolling, d. 1773, Lister
270.190.Ingeborg Maria Kolling
191.105.
Sara Dorothea Blixencrone
Født 1698, Leikanger100.
Død 26 sep. 1778, Christiania100.

Gift 1° _____med

Jørgen Stockfleth
Født 1683, Bragernes98.
Død 1733, Eidsberg98.
     Stilling: Major.98.

Gift 2° _____med

Ulrich Frederik From
Født 1 nov. 1689, Christiania101.
Død 8 nov. 1758, Christiania101.
     Søn af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.
     Overhofretsjustitiarius, etatsraad.101
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 99, skriver at han ble gift med Ingeborg Hansdatter Blixencrone !
192.106.
Ingeborg Maria Willumsdatter

Gift _____med

Ole Cosmusen Bornemann
Død 1747102.
     Stilling: Biskop i Bergen.

[Gift 1° 1711 med Mette Dorthe Randulf (d. 1719); Gift 2° med Ingeborg Maria Willumsdatter].

Børn af Ingeborg Maria Willumsdatter og Ole Cosmusen Bornemann:

271.192.Wilhelm Hansen Borneman
272.192.Mette Dorthe Borneman
273.192.Philip Julius Borneman
274.192.Cosmus Borneman
193.106.
Margrethe Wilhelmine Willumsdatter

Gift _____med

Jesper Heiberg
     Stilling: Stiftamtskriver.
194.106.
Marie Dorothea Willumsdatter

Gift _____med

Christen Flor
     Stilling: Justitsraad.
195.116.
Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne
Døbt 10 jan. 1735, Helliggeist kirke i København.66.
Død 17 mar. 1809, gaarden Annaborg.66, begravet _____, Hillerød.66.
     Til Bækkeskov. Etatsraad, konferensraad. [Se DAA. (1915)].66
     Otto Christopher Munthe af Morgenstierne til Bekkeskov, Conferentsraad, Landsdommer, og Gen. Krigs-Commissarius. Gift 1° med en Dotter af Commandeur Richard; 2° med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 5 Børn Levende.4

Gift 1° 26 jun. 176066 med

Marie Bolette Richert
Født 17 apr. 1741, København.66, døbt 20 apr. 1741, Holmens kirke i København.66.
Død 13 mar. 1765, Bækkeskov.103,66.
     Datter af Jesper Hansen Reichardt og Margrethe Marie Berg.

Gift 2° 22 feb. 176866 med

Bodilla Birgitte Henriksdatter Flindt
Død 22 jun. 1787, København.66.

Gift 3° 22 jan. 180066 med

Elisabeth Henriksdatter Flindt
Død 18 jun. 181966.

[Gift 1° med Thor Hansen Wederkink (d. 8 jul. 1789); Gift 2° 22 jan. 1800 med Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne (d. 17 mar. 1809)].

Børn af Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne og Marie Bolette Richert:

275.195._____
276.195._____
277.195._____
278.195._____
196.116.
Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
     Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne til Lundbyegaard, Kammerherre, General-Adjutant og Major, Ridder af den Russiske Orden. Gift med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 6 Børn levende.4
197.116.
Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
     [Se DAA. (1915), s. 331].
     Truels Munthe af Morgenstierne, er Loots-Capitain paa St. Croix i Vestindien. Gift med Spuleiona, er en Italiensk Frøken. Har en Dotter levende.4
198.116.
Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
     Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne, indskreven i Gisselfelds Kloster, og blandt de Indskrevne den første og ældste.4
199.120.
___________
Død 1717104.
200.129.
Adam Rue
     «Adam Rue var Svend ved Seglmager Professionen og døde i Bergen ugivt.»73
201.129.
Jaen (Johan) Rue
     «Jaen Rue var Borger og Giæstgiver i Førde i Sundfiords Fogderie, gift med Kirstine Nagel og haver avlet Børn med hende.»105
     Vel den Jan Rue, der 7 Jan. 1746 fik Bevilling til at drive Gjæstgiveri og Handel.106
202.129.
Ingeborg Hansdatter Rue
Født omkring 1719.
Død 5 jan. 1785.
     «Ingebor Rue blev gift med Melchior Schieldrup Proprietair og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . . . [Aabent Rum]; med ham avlet Børn.»107

Gift _____med

Melchior Schjelderup
Født 1718.
Død 1801.
     Søn af Willum (Wilhelm) Schjelderup og Anne Helene Falch.
     Proprietær og beboer af Gaarden Rønne i Indre Sogn.

Børn af Ingeborg Hansdatter Rue og Melchior Schjelderup:

279.202.Hans Rue Schjelderup, f. 1744, d. 1781
280.202.Ingeborg Marie Schjelderup, d. 1797, Luster.
281.202.Wilhelm Schjelderup, f. 1746, d. 1814
282.202.Melchior Schjelderup, f. 1748, d. 1749
283.202.Anna Helene Schjelderup, f. 1749
284.202.Reier Schjelderup, f. omkr. 1753, d. 1814
285.202.Berthe Elisabeth Schjelderup, f. 1755, d. 1755
286.202.Dorthe Margaretha Schjelderup, f. 1757
287.202.Mette Marie Schjelderup, f. 1759
203.129.
Gerhard Rue
     «Gerhard Rue levede hos og efter sine afdøde Forældre, i ugift Stand, boede paa Gaarden Møchelbust i Nordfiord, Ejds Sogn, hvortil Stiffaderen Søren Michaelsen fløttede, da hand maatte forlade (sin) forhen beboede Gaard Gierde til Odels Prætendenten Glad; denne Gerhard levede, uden Brug af Jord eller Handel, af sit Jordegods og Kaar af 1 mands Brug i Møchelbust; hand var blind i mangfoldige Aar; døde . . . . [Aabent Rum].»107
204.129.
Hans Rue
     «Hans Rue sejlet paa Ostindien døde paa 1 Reise; var ugift.»107
205.129.
Maren Barch Rue
     «Maren Barch Rue gift med Fridrich Christopher Rødset Borger og Giæstgiver paa Folkestad i Wolden Sundmoers Fogderie, en Søn af Borger Jaen Rødset i Volden. med denne sin Mand har hun avlet 5 Børn nemlig 1 Søn Johan Severin gift med en Bonde-Pige, boer hos Moderen i Kile i Wolden - 4re Døttre: sc.»107
     «Denne F: C: Rødset døde 1761; siden har Enken levet i eenlig Stand; boer i et lidet Huus i Kile i Wolden, lever af lidt Udsalg af Øl og Brændevin.»108

Gift _____med

Fridrich Christopher Rødset
Død 1761108.

Børn af Maren Barch Rue og Fridrich Christopher Rødset:

288.205.Johan Severin Rødset
289.205.Kirstine Marie Rødset
290.205.Maren Rødset
291.205.Lisbet Christine Rødset
292.205.Fridricha Carina Rødset
206.129.
Mette Christine Rue
Født 14 jan. 1729108.
Død 1812109,110.
     «Mette Christine Rue [fød 1729 14de Januar] blev gift den 27de Decbr. 1747 med Ole Honningdahl, Borger og Gastgiver paa Gaarden Skibenes i Nordfiord en Søn af Handelsmand Peder Honningdahl paa Sundmøer.»108

Gift 27 dec. 1747108 med

Ole Honningdahl
Født 14 jan. 172571.
Død 17 jun. 178671.
207.130.
Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 170976.
Død 174976, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund111,112.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.76

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen113 med

Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem113.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund114,113.
     Datter af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.76

Børn af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis:

293.207.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
294.207.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
295.207.Margrethe Helene Mecklenborg
296.207.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
208.139.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
209.139.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
210.139.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

297.210.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
298.210.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
299.210.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
300.210.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
211.139.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm:

301.211.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
302.211.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
303.211.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
304.211.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820

Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

305.211.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
306.211.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
307.211._____, f. 1753, d. 1753
308.211.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
309.211.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
310.211.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
311.211.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
312.211.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
313.211.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
314.211.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
315.211._____, f. 1763, d. 1763
212.139.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
213.139.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
214.139.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
215.139.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.4

Gift _____4med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).4

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe er vist under Anders Borch Munthe (nr. 161).

216.139.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
217.139.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
218.139.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.
219.145.
Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)83.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.83, begravet 5 jan. 179283.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.83

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.83 med

Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.83.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.115,83, begravet 4 jan. 179983.
     Datter af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.

Børn af Just Thyrholm Wessel og Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund:

316.219.Ejler Wessel, d. 1796
317.219.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
318.219.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
220.156.
Rebecca Munthe
     Rebecca Munthe, er ugivt.4
221.156.
Anna Munthe
     Anna Munthe, gift med Capitain Bruun ved det første Bergenhusiske Regim. Har Børn.4
222.156.
Bodil Elisabeth Munthe
     Bodil Elisab. Munthe, ugivt.4
223.156.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Copiist i Rentekammeret.4
224.159.
Hans Hansen Myhre
     Hr. Hans Myhre, Capellan ved Trinitatis i Kiøbenhavn, død 1780.4
225.161.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.4
226.161.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.4
227.161.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].4
228.161.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.4

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København116 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 174957, døbt 25 aug. 1749, København57.
Død 18 jul. 180857.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
229.161.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.4

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk116 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.67
230.161.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.4

Generation 9.

231.174.
Else Christiane Bircherod
     Else Christiane Bircherod, gift med Hans Pedersen Höyer, Præst paa Aggersøe, havde nok 3 Sønner.9

Gift _____9med

Hans Pedersen Høyer
     Hans Pedersen Höyer, Præst paa Aggersøe.9
232.175.
Rasmus Balsløv
Født 17199.
Død 17799.
     Rasmus Baslöw, f. 1719, d. 1779, Præst til Tommerup, gift med Marie Cathrine Juul. Af 9 levede 7 Børn.9

Gift _____9med

Marie Cathrine Juul

Børn af Rasmus Balsløv og Marie Cathrine Juul:

319.232.Jens Balsløv, f. 1749
320.232.Hans Juul Balsløv, f. 1751
321.232.Steen Balsløv, f. 1752
322.232.Jeremias Friderich Balsløv, f. 1755
323.232.Marie Sophie Balsløv, f. 1753
324.232.Jørgen Castens Bloch Balsløv, f. 1758
325.232.Elisabeth Cathrine Balsløv, f. 1763
233.175.
Lars Luja Balsløv
Født 17219.
     Lars Luja Balslöw, f. 1721, Præst til Haarslev, Præp. Honor. Gift med Abelone Lange, f. 1728.9

Gift _____9med

Abelone Lange
Født 17289.

Børn af Lars Luja Balsløv og Abelone Lange:

326.233.Rasmus Balsløv, f. 1762
327.233.Henrich Balsløv, f. 1763
328.233.Marie Sophie Balsløv
329.233.Salome Balsløv
234.175.
Hans Balsløv
Født 17259.
     Hans Balslöw, f. 1725, Præst til Dyppel, gift med Helene, Jubel-Lærer Lundii Dotter.9

Gift _____9med

Helene Lundius
     Helene, Jubel-Lærer Lundii Dotter.9

Børn af Hans Balsløv og Helene Lundius:

330.234.Christian Ditlev Balsløv, f. 1756
331.234.Maria Sophia Balsløv, f. 1758
332.234.Ernestina Dorothea Balsløv, f. 1758
333.234.Friderikke Henriette Lovise Balsløv, f. 1761
334.234.Christian Ernst Lundius (Balsløv?), f. 1764
335.234.Johanne Helene Balsløv, f. 1769
235.175.
Cathrine Stoud Balsløv
Født 17269.
Død 17809.
     Cathr. Stoud Balsl. f. 1726, d. 1780. Gift 1754 med Th. Mortens. Bredsdorff, Pr. til Vesterscherninge.9

Gift 17549 med

Thomas Mortensen Bredsdorff
     Th. Mortens. Bredsdorff, Pr. til Vesterscherninge.9

Børn af Cathrine Stoud Balsløv og Thomas Mortensen Bredsdorff:

336.235.Morten Bredsdorff, f. 1757
337.235.Helene Johanna Bredsdorff, f. 1755
338.235.Jens Balsløv Bredsdorff, f. 1761
339.235.Christian Johan Bredsdorff, f. 1765
236.175.
Anna Medea Balsløv
Født 17289.
Død 17759.
     Anna Medea Balsl., f. 1728, d. 1775. Gift med Mogens Nellemann til Leerbek i Jylland. Af 8 lev. 3 B.9

Gift _____9med

Mogens Nellemann
     Mogens Nellemann til Leerbek i Jylland.9

Børn af Anna Medea Balsløv og Mogens Nellemann:

340.236.Jens Nellemann, f. 1754
341.236.Rasmus Ludvig Nellemann, f. 1757
342.236.Johannes Magnus Nellemann, f. 1764
237.177.
Otto Stoud
     Mag. Otto Stoud, Rect. i Vordingb. Gift med Friderica Jensen.9

Gift _____9med

Friderica Lovisa Charlotta Jensen
     Friderica Lovisa Charlotta Jensen, Dotter af Hr. Christ. Jensen, Pr. til Asminderød og Slots-Pr. til Fredensborg Slot.9
238.177.
Jens Ludvig Stoud
     Jens Ludvig Stoud, Cancellie-R. og Byefoged paa St. Thomas. Gift med Anna Maria Overkamp.9

Gift _____9med

Anna Maria Overkamp

Børn af Jens Ludvig Stoud og Anna Maria Overkamp:

343.238.Anna Maria Magdalena Stoud
239.177.
Ludvig Stoud
     Ludvig Stoud, død.9
240.177.
Johannes Stoud
     Johannes Stoud, Student.9
241.177.
Ingeborg Stoud
     Ingeborg Stoud, gift med Major Mouritzen.9

Gift _____9med

Mouritzen
     Major Mouritzen.9

Børn af Ingeborg Stoud og Mouritzen:

344.241.Ludvig Mouritzen
242.177.
Johanna Jacobine Stoud
     Johanna Jacobine Stoud, gift med Kiøbm. d'Onell i Vestindien, død.9

Gift _____9med

d'Onell
     Kiøbm. d'Onell i Vestindien, død.9

Børn af Johanna Jacobine Stoud og d'Onell:

345.242.Magnus d'Onell
243.177.
Maria Sophia Stoud
     Maria Sophia Stoud, gift med Christian Holm.9

Gift _____9med

Christian Holm
     Christian Holm, Controll. ved det Segebergske Kalkværk.9
244.177.
Magdalena Stoud
     Magdalena Stoud, gift 1755 med Andreas de Hemmer.9

Gift 1775117,9 med

Andreas de Hemmer
Født 31 okt. 17409.
     Andreas de Hemmer, f. 1740, 31 Oct. er Viinhandler i Kiøbenhavn.9

Børn af Magdalena Stoud og Andreas de Hemmer:

346.244.Anna Sophia de Hemmer, f. 1776
347.244.Ludvig de Hemmer, f. 1777
245.177.
Cathrine Stoud
     Cathrine Stoud, gift med Friderich Christian Platou.9

Gift _____9med

Friderich Christian Platou
     Friderich Christian Platou, residerende Capellan i Slagelse, og Sogne-Præst til Heininge.9

Børn af Cathrine Stoud og Friderich Christian Platou:

348.245.Ludvig Platou
349.245.Rasmus Platou
350.245.Anna Malene Platou
351.245.Otto Michael Platou
352.245.Anna Maria Platou
246.177.
Anna Marie Stoud
     Anna Marie Stoud, ugivt.9
247.178.
Peter Otto Hygom
     Peter Otto Hygom, død.9
248.178.
Helene Christine Hygom
249.178.
Margrete Hygom
     Margrete Hygom, død, gift med David Grönlund.9

Gift _____9med

David Grønlund
     David Grönlund, resid. Capell. i Ribe, nu Pr(ovst) og Pr(æst) til Darum og Braminge.9

[Gift 1° med Margrete Hygom; Gift 2° med Lene Boysen].
250.180.
Christen Boysen
     Christen Boysen, Faderens Successor til Lintrup.9
251.180.
Lene Boysen
     Lene Boysen, gift med bemeldte Provst David Grönlund.9

Gift _____9med

David Grønlund
     David Grönlund, resid. Capell. i Ribe, nu Pr(ovst) og Pr(æst) til Darum og Braminge.9

[Gift 1° med Margrete Hygom; Gift 2° med Lene Boysen].
252.183.
Sophia Christina de Hemmer
     Sophia Christina de Hemmer, gift med M. Sören Nielsen Gudme, f. 1729, Decanus 1753, Præst til Æroeskiøbing 1769. Af 8 Børn lever 7.9

Gift _____9med

Søren Nielsen Gudme
Født 17299.
     Sören Nielsen Gudme, f. 1729, Decanus 1753, Præst til Æroeskiøbing 1769.9

Børn af Sophia Christina de Hemmer og Søren Nielsen Gudme:

353.252.Kirsten Gudme
354.252.Else Cathrine Gudme
355.252.Nicoline Gudme
356.252.Niels Gudme
357.252.Herman Gudme
358.252.Peter Gudme
359.252.Johanna Gudme
360.252.Andreas Christopher Gudme
253.183.
Ivar de Hemmer
     Ivar de Hemmer, blev 1786 Præst til Høyelse og Lellinge, gift med Anna Örslew.9
254.185.
Sophia Holberg Tostrup
Født 176352.
Død 185352.

Gift _____52med

Joachim Fredrik Warncke
Født 175252.
Død 181352.
     Bergen.52
255.186.
Hans Severin Withe
Født 20 apr. 1716, Manger præstegjeld54, døbt 24 apr. 1716, Manger præstegjeld54.
Død 5 jul. 1786, Bornholm ?54.
     Stilling: Lektiehører i Bergens skole.
     Stilling: Sogneprest til Nylarsker på Bornholm
     Stilling: Sogneprest til Aaker? på Bornholm
     Dep. 31?/7 1736 fra Bergens Skole, 1737 cand. phil. og Baccal.; (26/4)? 1739 cand. theol. n. c., s. A. Hører i 1ste Lectie i Bergens Skole, hvor han ascenderede til 2den og 3die Lectie, 1744 gik han til Kbhvn. for at søge, medens en af hans Brødre besørgede hans Embede, 18/8 1747 Sgp. i Nylarsker p. Bornholm, 26/9 1760 i Aaker s. St., død 5/7 1786

Gift 11 sep. 1748, København54 med

Cathrine Sophie Seest
Født 172854.
Død 1797, begravet 29 jun. 179754.
     Datter af Jens Seest og Johanne Cathrine Kolten.

Børn af Hans Severin Withe og Cathrine Sophie Seest:

361.255.Hans Severin Withe, f. 1749, d. 1765
362.255.Johanne Cathrine Whitte, f. 1750
363.255.Anna Maria Whitte, f. 1752, d. 1753
364.255.Anna Maria Whitte, f. 1754
365.255.Johannes Køhlen Whitte, f. 1756, Nylarsker på Bornholm, d. 1831
366.255.Jens Seest Whitte, f. 1757, d. 1758
367.255.Anna Henningie Whitte, f. 1758
368.255.Margrethe Marie Whitte, f. 1759, d. 1852
369.255.Caroline Ulrikke Whitte, f. 1761
370.255.Peter Bernholt Whitte, f. 1762, d. 1763
371.255.Johanne Cathrine Whitte, f. 1763
372.255.Abel Margrethe Whitte, f. 1764, d. 1767
373.255._____, f. 1764, d. 1764
374.255.Peter Bernholt Whitte, f. 1765, Aakirkeby, d. 1833
375.255.Birgitte Elisabeth Whitte, f. 1767
376.255.Vilhelmine Laurentia Whitte, f. 1768
256.186.
Johan Whitte
Født 19 mar. 1717, Manger54.
Død 5 jun. 177554.
     Dep. 1736 fra Bergens Skole, 27/10 1738 cand. theol. h. ill., blev 1743 eft. 3die Lectie Hører i Bergens Skole (til 1744), 15?/3 1748 Miss. ord. for Lyngens Capel i Nordlandene, 1751 pers. Cap. ved Korskirken i Bergen, 1762 anden res. Cap. s. St., 11/11 1773 suspenderet fordi han uden kgl. Tilladelse copulerede hjemme i Huset, død 5/6 1775. [Sml. Hattings Præstehist., S. 152-4. E. Frimann, Bergenske Skrib. 1766, 1-18. Erlandsens Geistl. i Tromsø, S. 177. Worms Litt. Lex. 2, 575, 3, 850. Nyerups Litt. Lex. 656.]54

Gift _____med

Johanne Margrethe Schreuder Norenberg

[Gift 1° med Jens Schreuder; Gift 2° med Johan Whitte (19 mar. 1717 - 5 jun. 1775)].
257.187.
Niels Knagenhielm Krog
     Død i Barndom.96
258.187.
Peder Christian Krog
     Død i Barndom.96
259.187.
Anna Sophia Krog
Født 171296.
Død 173996.
260.187.
Niels Knagenhielm Krog
     Død i Barndom.96
261.187.
Sophia Amalia Krog
     Død Barn.96
262.187.
Friderich Wilhelm Krog
Født 171796.
     Er Commandeur-Capitain og Enroulerings-Chef, boer i Christiania.96

Gift _____96med

Karen Holmboe
Død 177396.
     Død 1773 i første Barselseng.96

Børn af Friderich Wilhelm Krog og Karen Holmboe:

377.262.Otto Christian Krog, f. 1773
263.187.
Peder Christian Krog
Født 171996.
     Capitain af Infanteriet. Har taget Afskeed og boer i Bergen. Givt, ingen Børn.96
264.187.
Hans Georg Krog
Født 172096.
     Har været Gouverneur i Tranqvebar, nu Commandeur-Capitain, boer i Kiøbenhavn.96

Gift _____96med

Anna Sophia Hansen
Født 173896.
     Dotter af General Krigs-Commissair Hansen til Frydendal.96

Børn af Hans Georg Krog og Anna Sophia Hansen:

378.264.Dorthea Sophia Krog, f. 1767
265.187.
Carl Henning Krog
Født 172396.
     I unge Aar lagt sig efter Bergværks Videnskab, blev Capitain af Infant., tog Afskeed 1768, beboer sin Odels-Gaard Bache ved Tronhiem.96

Gift 1769, Uden Børn.96 med

Ellen Malene Tønder
266.187.
Abel Margrethe Krog
Født omkring 1725.
Død 1756, 31 Aar gl.96.
     Moder til 2 Børn.96

Gift _____96med

Balthazar Schnitler
     Nu Provst og Præst til Norderhoug.96

Børn af Abel Margrethe Krog og Balthazar Schnitler:

379.266.Ingeborg Maria Schnitler
380.266.Abel Margrethe Schnitler
267.187.
Anna Dorothea Krog
Født 172696.

Gift _____96med

Lorentz Schnitler
     Provst og nu Sognepræst til Eger.96

Børn af Anna Dorothea Krog og Lorentz Schnitler:

381.267.Ingeborg Maria Knagenhielm Schnitler
268.190.
Reinholt Wordeman
Født 10 mai 1710, Borre98.
269.190.
Hans Blixencrone Kolling
Døbt 11 feb. 1717, Borre98.
Død 24 jan. 1773, Lister98.
     Født før forældrenes bryllup, dagen efter trolovelsen.98
     Døde paa Lister som konst. sorenskriver. Efterslegt.98
270.190.
Ingeborg Maria Kolling
Døbt 26 feb. 1718, Borre98.
271.192.
Wilhelm Hansen Borneman
Døbt 24 sep. 1731, Bergen Domkirke.118,119.
272.192.
Mette Dorthe Borneman
Døbt 21 mai 1733, Bergen Domkirke.120,119.
273.192.
Philip Julius Borneman
Døbt 16 feb. 1736, Bergen Domkirke.121,119.
274.192.
Cosmus Borneman
Døbt 21 apr. 1743, Bergen Domkirke.122,119.
275.195.
___________
276.195.
___________
277.195.
___________
278.195.
___________
279.202.
Hans Rue Schjelderup
Født 1744.
Død 1781.
     En Hans Rue Schelderup paa Døsen fik 26 April 1770 Bevilling til at drive Kræmmerhandel.123

Gift _____med

Maren Malene Sunde

Børn af Hans Rue Schjelderup og Maren Malene Sunde:

382.279.Dominicus Schjelderup, f. 1770, d. 1770
383.279.Malene Margrethe Schjelderup, f. 1772, d. 1772
384.279.Dominicus Schjelderup, f. 1773, d. 1773
385.279.Maren Malene Schjelderup, f. 1775, d. 1776
280.202.
Ingeborg Marie Schjelderup
Døbt 25 okt. 1745, Gaupne, Luster.124.
Død 1797, gården Rønneid i Gaupne, Luster.124.

Gift 2 jul. 1778, Luster.124 med

Knud Knudsen Norenberg
Døbt 1 sep. 1748, Bergen.124.
Begravet 10 nov. 1799, Luster.124.
     Bosatt på gården Rønneid i Gaupne, Luster.124

Børn af Ingeborg Marie Schjelderup og Knud Knudsen Norenberg:

386.280.Melchior Knutson Norenberg, f. 1779, d. 1779
387.280.Gjertrud Knutsdatter Norenberg, d. 1824, Luster.
388.280.Hans Rue Knutson Norenberg
389.280.Melchior Schjelderup Knutson Norenberg, f. 1788, Luster., d. 1874, Luster.
390.280.Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg, f. 1791, Luster., d. 1814, Luster.
281.202.
Wilhelm Schjelderup
Født 1746125,126.
Død 1814.
     Betegnes «huus-eier uden jord, er skriverkarl uden condition» i FT 1801, bosat på Ølmem gård i Norums sokn, Sogndal prgj.126

Gift 1 dec. 1791, "i fr.pr." Domkirken i Bergen.127 med

Agnete Luth
Født omkring 1765128.

Børn af Wilhelm Schjelderup og Agnete Luth:

391.281.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1792
392.281.Herman Luth Schjelderup, f. 1795, Sogndals prgj.
393.281.Fredrik Schjelderup, f. omkr. 1807, Sogndal prgj.
282.202.
Melchior Schjelderup
Født 1748.
Død 1749.
283.202.
Anna Helene Schjelderup
Født 1749.

Gift _____med

Christen Andersen Nitter
Født omkring 1757.
284.202.
Reier Schjelderup
Født omkring 1753129,130.
Død 1814.
     Bonde og gaardbeboer på Fosse gård i Sogndahl sokn.130

Gift 1° _____med

Maria Sophie Breche
Født omkring 1744.
Død 1781.

Gift 2° _____med

Kirsti Skaksdatter Ormelseng
Født omkring 1762131,130.

Børn af Reier Schjelderup og Maria Sophie Breche:

394.284.Christine Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1775
395.284.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1776
396.284.Andreas Reiersen Schjelderup, f. omkr. 1777
397.284.Melchior Schjelderup, f. 1779, d. 1779
398.284.Melchior Schjelderup, f. 1781

Børn af Reier Schjelderup og Kirsti Skaksdatter Ormelseng:

399.284.Melchior Schjelderup, f. omkr. 1784, Sogndal.
400.284.Jens Schjelderup, f. 1785
401.284.Skak Schjelderup, f. omkr. 1788
402.284.Marie Sophie Schjelderup, f. 1789
403.284.Marie Sophie Schjelderup, f. omkr. 1792
404.284.Berthe Schjelderup, f. omkr. 1795
285.202.
Berthe Elisabeth Schjelderup
Født 1755.
Død 1755.
286.202.
Dorthe Margaretha Schjelderup
Født 1757132,130.

Gift _____med

Ole Sjursen (Fuhr)
Født omkring 1753129,130.
     «Bonde og gaardbeboer samt forligelses kommissar» på gården Fuhr i Dahle sogn, Lyster prgj.130

Børn af Dorthe Margaretha Schjelderup og Ole Sjursen (Fuhr):

405.286.Siur Olsen, f. omkr. 1789
406.286.Melchior Olsen, f. omkr. 1790
407.286.Hans Olsen, f. omkr. 1793
408.286.Otte Olsen, f. omkr. 1795
287.202.
Mette Marie Schjelderup
Født 1759.

Gift _____med

Iver Høgh Krohn
     Klokker på Søndmøre.
288.205.
Johan Severin Rødset
289.205.
Kirstine Marie Rødset
     «Kirstine Marie gift med en Giestgiver i Agerhuus Stift; har Børn.»107
290.205.
Maren Rødset
     «Maren gift paa Starem i Nordfiord med Giestgiver . . . [Aabent Rum] Widsten; avlet Børn.»107
291.205.
Lisbet Christine Rødset
     «Lisbet Christine, gift med en velhavende Bonde navnlig . . . [Aabent Rum til Navnet]»108
292.205.
Fridricha Carina Rødset
     «Fridricha Carina opholder sig i Jylland i ugift Stand.»108
293.207.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732113.
Død 6 sep. 1786113.

Gift 30 aug. 1765113 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732133, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem133.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.133.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

409.293._____, f. 1765
410.293.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
294.207.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734113.
Død 19 mai 1771113.
     Skifte 30 jun. 1773113.

Gift 9 okt. 1759113 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730113.
Død 3 dec. 1789113.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl:

411.294._____
412.294._____
413.294._____
414.294.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
295.207.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 1736113.
Begravet 4 aug. 1739113.
296.207.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 1737113.
Død 8 dec. 1791113, begravet 15 dec. 1791113.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.76

Gift 9 okt. 1777113 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?113.
Død 16 okt. 1803113, begravet 24 okt. 1803113.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund113.
     Blandt byens mest fremtredende menn.113
297.210.
Jacob Claussen Lund
Født 1752.
Død 1802.

Gift _____med

Marianne Pohlmann
Født 1761.
Død 1844.

Børn af Jacob Claussen Lund og Marianne Pohlmann:

415.297.Claus Henrik Peter Lund, f. 1793, d. 1875
298.210.
Johan Michael Claussen Lund
Født 1753.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Margrethe Diurhuus
Født 1777.
Død 1809.

Børn af Johan Michael Claussen Lund og Anna Margrethe Diurhuus:

416.298.Claus Peder Lund, f. 1793, d. 1811
417.298.Maren Andrea Lund, f. 1796, d. 1877
418.298.Inger Margrethe Lund, f. 1797, d. 1880
419.298.Marthe Susanne Lund, f. 1799, d. 1849
420.298.Johan Grøn Lund, f. 1804, d. 1885
421.298.Jacob Lund, f. 1805
299.210.
Maren Grøn Clausdatter Lund
Født 1757.
300.210.
Peder Hersleb Claussen Lund
Født 1762.
301.211.
Peder Strøm Lund
Født 1745.
Død 1815.
302.211.
Maren Dorothea Grøn Lund
Født 1746.
Død 1804.
303.211.
Gunnhild Susanne Lund
Født 1747.
Død 1788.
304.211.
Jacob Lund
Født 1748.
Død 1820.
305.211.
Ursula Cathrine Lund
Født 1750.
Død 1778.
306.211.
Hans Christopher Lund
Født 1752.
Død 1775.
307.211.
___________
Født 1753.
Død 1753.
     Udøpt sønn.
308.211.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1754.
Død 1755.
309.211.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1755.
310.211.
Anna Henriette Wind Lund
Født 1756.
Død 1811.
311.211.
Johanne Marie Lund
Født 1758.
Død 1829.
312.211.
Henrik Nicolai Lund
Født 1759.
Død 1802.
313.211.
Ingeborg Ludvika Lund
Født 1761.
Død 1820.
314.211.
Andreas Wilhelm Lund
Født 1762.
Død 1762.
315.211.
___________
Født 1763.
Død 1763.
     Udøpt sønn.
316.219.
Ejler Wessel
Død 179683.
     Død i Danmark som theol. Candidat.83
317.219.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824134,83.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.83
318.219.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.135,83.
     Død ugift.83

Generation 10.

319.232.
Jens Balsløv
Født 17499.
     Jens Balslöw, f. 1749, Præst til Tommerup.9
320.232.
Hans Juul Balsløv
Født 17519.
     Hans Juul Balslöw, f. 1751, Studios. Juris.9
321.232.
Steen Balsløv
Født 17529.
     Steen Balslöw, f. 1752, resid. Capellan til Kiettinge i Lolland, gift med Dorthe Bryggeman, 2 Børn.9

Gift _____9med

Dorthe Bryggemann

Børn af Steen Balsløv og Dorthe Bryggemann:

422.321.Rasmus Balsløv, f. 1779
423.321.Eggert Christopher Balsløv, f. 1780
322.232.
Jeremias Friderich Balsløv
Født 17559.
     Jeremias Friderich Balslöw, f. 1755, Fuldm. i Rente-Kamm.9
323.232.
Marie Sophie Balsløv
Født 17539.
324.232.
Jørgen Castens Bloch Balsløv
Født 17589.
     Jørgen Castens Bloch Balslöw, f. 1758, Attestatus 1781.9
325.232.
Elisabeth Cathrine Balsløv
Født 17639.
326.233.
Rasmus Balsløv
Født 17629.
     Rasmus Balslöw, f. 1762, Stud. Theol. 1781.9
327.233.
Henrich Balsløv
Født 17639.
328.233.
Marie Sophie Balsløv
329.233.
Salome Balsløv
330.234.
Christian Ditlev Balsløv
Født 17569.
     Christian Ditlev Balsl., f. 1756, er Attestat.9
331.234.
Maria Sophia Balsløv
Født 17589.
332.234.
Ernestina Dorothea Balsløv
Født 17589.
333.234.
Friderikke Henriette Lovise Balsløv
Født 17619.
334.234.
Christian Ernst Lundius (Balsløv?)
Født 17649.
335.234.
Johanne Helene Balsløv
Født 17699.
336.235.
Morten Bredsdorff
Født 17579.
     Morten Bredsdorff, f. 1757, er sin Faders Adjunct og Successor.9
337.235.
Helene Johanna Bredsdorff
Født 17559.
338.235.
Jens Balsløv Bredsdorff
Født 17619.
     Jens Balsl. Bredsdorff, f. 1761, Assistent ved Landmaalingen.9
339.235.
Christian Johan Bredsdorff
Født 17659.
340.236.
Jens Nellemann
Født 17549.
     Jens Nellemann, f. 1754, Studios. Juris.9
341.236.
Rasmus Ludvig Nellemann
Født 17579.
     Rasmus Ludvig Nellemann, f. 1757, Byefoged i Assens, og Herredsfoged i Baag-Wends Herred, gift med Margrete Uldal.9

Gift _____9med

Margrete Uldal

Børn af Rasmus Ludvig Nellemann og Margrete Uldal:

424.341.Mogens Peter Nellemann, f. 1780
342.236.
Johannes Magnus Nellemann
Født 17649.
     Johannes Magnus Nellemann, f. 1764, Stud.9
343.238.
Anna Maria Magdalena Stoud
344.241.
Ludvig Mouritzen
345.242.
Magnus d'Onell
346.244.
Anna Sophia de Hemmer
Født 14 aug. 17769.
347.244.
Ludvig de Hemmer
Født 3 okt. 17779.
348.245.
Ludvig Platou
349.245.
Rasmus Platou
350.245.
Anna Malene Platou
351.245.
Otto Michael Platou
352.245.
Anna Maria Platou
353.252.
Kirsten Gudme
354.252.
Else Cathrine Gudme
355.252.
Nicoline Gudme
356.252.
Niels Gudme
357.252.
Herman Gudme
358.252.
Peter Gudme
359.252.
Johanna Gudme
360.252.
Andreas Christopher Gudme
361.255.
Hans Severin Withe
Født 23 aug. 174954.
Død 30 jul. 176554.
     Blev 1764 Discipel i Roeskilde Skole, hvor han døde 30/7 1765.54
362.255.
Johanne Cathrine Whitte
Født 5 sep. 175054.

Gift 14 mai 177154 med

Poul Arboe
Født 9 sep. 1735, Rønne54.
Død 178654.
     Dep. 1752 fra Helsingørs Skole, 27/5 1754 cand. theol. n. c., 1767 Hører i Rønne Skole, 14/8 1770 pers. Cap. i Aaker, 23/8 1780 Sgp. i Hasle og Ruthsker, død 1786.54
363.255.
Anna Maria Whitte
Født 8 dec. 1752136,54.
Død 175354.
364.255.
Anna Maria Whitte
Født 6 jun. 175454.

Gift _____med

Linderod
     Stilling: Landsthingsskriver54.
365.255.
Johannes Køhlen Whitte
Født 23 apr. 1756, Nylarsker på Bornholm54.
Død 183154.
     Deponerede 1774 fra Helsingørs Skole, blev Cancellisecretair, 21/3 1800 dansk Consul paa det gode Haabs Forbjerg, 1817 entlediget, død 1831. [Sml. Erslews Forf. Lex., 3. B., S. 528.]54

Gift _____med

Wilhelmine Adolphine Frederikke Fabricius de Tengnagel
Født 28 aug. 177854.
Død 25 jan. 1816, Sorø54.
     Datter af Michael Fabricius de Tengnagel og Adolphine de Leth.

Børn af Johannes Køhlen Whitte og Wilhelmine Adolphine Frederikke Fabricius de Tengnagel:

425.365.Adolph Sophus Whitte, f. 1803
426.365.Michaeline Wilhelmine Caspare Whitte, f. 1804
427.365.Constance Henriette Witthe, f. 1806
428.365.Herman Whitte, f. 1807
429.365.Vilhelm Johannes Witthe, f. 1812
430.365.Vilhelmine Adolphine Frederikke Whitte, f. 1816, d. 1839
366.255.
Jens Seest Whitte
Født 10 mai 175754.
Død 175854.
367.255.
Anna Henningie Whitte
Født 10 aug. 175854.

Gift 14 feb. 177954 med

Peter Koefoed
     Stilling: Lieutenant paa Myregaard i Pedersker Sogn, Bornholm54.
368.255.
Margrethe Marie Whitte
Født 18 sep. 175954.
Død 2 apr. 185254.

Gift 27 nov. 178154 med

Christian Dam (Koefoed)
     Paa Brodergaard i Aaker Sogn54
369.255.
Caroline Ulrikke Whitte
Født 24 jan. 176154.

Gift 27 mar. 179054 med

Balthasar Engel Kofod
     Stilling: Styrmand54.
370.255.
Peter Bernholt Whitte
Født 7 feb. 176254.
Død 176354.
371.255.
Johanne Cathrine Whitte
Født 13 mar. 176354, døbt 23 mar. 176354.

Gift 12 jul. 178754 med

Hans Christian Mahler
Født 175854.
Død 182154.
     Søn af Lars Hansen Mahler.
     Deponerede 1780 fra Helsingør Sk. (h. ill.) 20/7 1781 cand. phil. h. ill., 27/6 1783 cand. theol. n. c., 3/2 1786 pers. Cap. i Anker?, 31/8 1792 res. Cap. i Rønne og Knudsker, 18/9 1812 Sgp. i Poulsker, død 1821. [Sml. Erslews Forf. Lex., Suppl. 2, 308].54
372.255.
Abel Margrethe Whitte
Født 1 mai 176454.
Død 1767, begravet 22 feb. 176754.
373.255.
___________
Født 1 mai 176454.
Død 1 mai 176454.
     En dødfødt Tvilling 1764.54
374.255.
Peter Bernholt Whitte
Født 17 okt. 1765, Aakirkeby54.
Død 10 dec. 183354.
     1787 Student fra Slagelse Skole, 1792-97 Edukationsinspecteur paa Herlufsholm samt tillige Lærer i Skrivning og Tegning samt Organist og Lærer i Musik; 6/7 1799 exam. jur. Huuslærer, 1805 Told- og Consumtionskasserer i Korsør, død 10/12 1833. [Sml. Melchior over Herlufsholm, ny Udg., S. 181 og 909. Hundrups begr. Eft. om Dim. fra Slagelse Skole S. 66-7.]

Gift 7 dec. 180554 med

Marthe Margrethe Marie Kofod
Født 4 aug. 1775, Rønne, Bornholm, Danmark54, døbt 12 aug. 1775, Rønne54.
Død 9 feb. 1859, København54.
     Datter af Mads Kofod.

Børn af Peter Bernholt Whitte og Marthe Margrethe Marie Kofod:

431.374.Carl Ludvig Edvard Whitte, f. 1806, Korsør, d. 1861, København
432.374.Marie Sophie Whitte, f. 1808, d. 1839
433.374.Hans Kofod Whitte, f. 1810, Korsør
434.374.Caroline Mathea Whitte, f. 1812
435.374.Margrethe Maria Whitte, f. 1815
375.255.
Birgitte Elisabeth Whitte
Født 7 jun. 176754.
376.255.
Vilhelmine Laurentia Whitte
Født 18 jun. 176854.
377.262.
Otto Christian Krog
Født jul. 177396.
378.264.
Dorthea Sophia Krog
Født 20 mai 176796.
379.266.
Ingeborg Maria Schnitler
380.266.
Abel Margrethe Schnitler
381.267.
Ingeborg Maria Knagenhielm Schnitler
382.279.
Dominicus Schjelderup
Født 1770.
Død 1770.
383.279.
Malene Margrethe Schjelderup
Født 1772.
Død 1772.
384.279.
Dominicus Schjelderup
Født 1773.
Død 1773.
385.279.
Maren Malene Schjelderup
Født 1775.
Død 1776.
386.280.
Melchior Knutson Norenberg
Født 1779124.
Død 1779124.
387.280.
Gjertrud Knutsdatter Norenberg
Døbt 16 dec. 1782, Sogndal.124.
Død 27 mar. 1824, gården Rønneid i Gaupne, Luster.124.
388.280.
Hans Rue Knutson Norenberg
Døbt 10 mai 1785, Gaupne, Luster.124.
     Uvisst videre skjebne.124
389.280.
Melchior Schjelderup Knutson Norenberg
Født 1788, Rønneid i Gaupne, Luster.124.
Død 1874, Kalhagen i Gaupne, Luster.124.
390.280.
Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg
Født 1791, Rønneid i Gaupne, Luster.124.
Død 1814, Haugen i Drevdal, Luster.124.
391.281.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1792137.
     Muligvis hende der den 31. jan. 1812 bliver gift i "huset efter kgl. bev. 1901" i Bergen med Lars Jensen Wrendsted.127
392.281.
Herman Luth Schjelderup
Født 1795, Sogndals prgj.138,130,138.
     Handelsassistent og oppholder sig hos landhandler Peter Schjelderup (f. 1829 i Sogndal - Herman's sønn ?).139

Gift _____139med

Elisabeth
Født omkring 1802, Sogndal prgj.140,139.

Børn af Herman Luth Schjelderup og Elisabeth:

436.392.Peter Schjelderup, f. omkr. 1829, Sogndal prgj.
437.392.Thrine Schjelderup, f. omkr. 1841, Sogndal prgl.
393.281.
Fredrik Schjelderup
Født omkring 1807, Sogndal prgj.141,139.
     ! GÆT - sønn av Wilhelm Schjelderup (1746-1814) !
     Selveier og skrædder i Sogndal (1865).139

Gift _____139med

Ragnhild
Født omkring 1821, Sogndal prgj.142,139.

Børn af Fredrik Schjelderup og Ragnhild:

438.393.Hermann Schjelderup, f. omkr. 1853, Sogndal prgj.
394.284.
Christine Margrethe Schjelderup
Født omkring 1775143,130.

Gift _____med

Espen Mikkelsen Espesæter
395.284.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1776144,130.
396.284.
Andreas Reiersen Schjelderup
Født omkring 1777145,130.

Gift _____med

Gjertrud Eriksdatter Espesæter

Børn af Andreas Reiersen Schjelderup og Gjertrud Eriksdatter Espesæter:

439.396.Reier Schjelderup, f. 1815
397.284.
Melchior Schjelderup
Født 1779.
Død 1779.
398.284.
Melchior Schjelderup
Født 1781.
399.284.
Melchior Schjelderup
Født omkring 1784, Sogndal.146,130,139.

Gift _____med

Synnene Ingebretsdatter Qvam
Født omkring 1798, Bergen.147,139.
400.284.
Jens Schjelderup
Født 1785.
     Er ikke omtalt i folketellingen 1801.
401.284.
Skak Schjelderup
Født omkring 1788148,130.
402.284.
Marie Sophie Schjelderup
Født 1789.
403.284.
Marie Sophie Schjelderup
Født omkring 1792149,130.
404.284.
Berthe Schjelderup
Født omkring 1795150,130.
405.286.
Siur Olsen
Født omkring 1789151,130.
406.286.
Melchior Olsen
Født omkring 1790152,130.
407.286.
Hans Olsen
Født omkring 1793137,130.
408.286.
Otte Olsen
Født omkring 1795150,130.
409.293.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.133
410.293.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.133.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.133.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.153 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.153.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.153.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).153
411.294.
___________
412.294.
___________
413.294.
___________
414.294.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763154.
Død 1830154.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.155

Gift 1793155 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775154.
Død 1848154.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.154
415.297.
Claus Henrik Peter Lund
Født 1793.
Død 1875.

Gift _____med

Karen Bolette Juell
Født 1804.
Død 1894.

Børn af Claus Henrik Peter Lund og Karen Bolette Juell:

440.415.Jacob Lund, f. 1834, d. 1909
441.415.Christian Lund, f. 1835, d. 1898
442.415.Wilhelm Lund, f. 1838, d. 1905
443.415.Hans Peter Lund, f. 1844, d. 1874
444.415.Fredrik Otto Jens Gram Lund, f. 1845, d. 1907
416.298.
Claus Peder Lund
Født 1793.
Død 1811.
417.298.
Maren Andrea Lund
Født 1796.
Død 1877.
418.298.
Inger Margrethe Lund
Født 1797.
Død 1880.
419.298.
Marthe Susanne Lund
Født 1799.
Død 1849.
420.298.
Johan Grøn Lund
Født 1804.
Død 1885.

Gift _____med

Cecilie Cathrine Heiberg Landmark
Født 1810.
Død 1901.

Børn af Johan Grøn Lund og Cecilie Cathrine Heiberg Landmark:

445.420.Barbro Henriette Lund, f. 1831, d. 1895
446.420.Johan Michael Lund, f. 1833, d. 1908
447.420.Nils Lund, f. 1835, d. 1914
448.420.Marianne Christine Andrea Lund, f. 1837, d. 1909
449.420.Christiane Wilhelmine Lund, f. 1840, d. 1927
450.420.Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund, f. 1842, d. 1902
451.420.Anton Martin Lund, f. 1844, d. 1930
452.420.Oscar Eugene Lund, f. 1849, d. 1926
453.420.Marius Fredrik Lund, f. 1852, d. 1931
421.298.
Jacob Lund
Født 1805.

Generation 11.

422.321.
Rasmus Balsløv
Født 17799.
423.321.
Eggert Christopher Balsløv
Født 17809.
424.341.
Mogens Peter Nellemann
Født 17809.
425.365.
Adolph Sophus Whitte
Født 180354.
     Deponerede privat 1827 (immatr. 6/1), blev Huuslærer.54
426.365.
Michaeline Wilhelmine Caspare Whitte
Født 180454.
427.365.
Constance Henriette Witthe
Født 180654.
428.365.
Herman Whitte
Født 180754.
429.365.
Vilhelm Johannes Witthe
Født 13 jul. 181254.
     Stilling: Skovfoged p. Friisenborg54

Gift 21 mai 183754 med

Christle Dorthea Ditzel
Født 21 dec. 180754.
     Datter af Michael Mathias Ditzel og Else Margrethe Drevsen.

Børn af Vilhelm Johannes Witthe og Christle Dorthea Ditzel:

454.429.Mathias Johannes Køhlen Whitte, f. 1838
455.429.Else Margrethe Vilhelmine Whitte, f. 1840
456.429.Christian Vilhelm Whitte, f. 1845
430.365.
Vilhelmine Adolphine Frederikke Whitte
Født 181654.
Død 183954.
431.374.
Carl Ludvig Edvard Whitte
Født 14 okt. 1806, Korsør54,155.
Død 6 feb. 1861, København54,155.
     Deponerede 1825 fra Metropolitanskolen, 1826 cand. phil. laud.; 1831 cand. chir. (I); s. A. cand. med. laud.; 1832-35 medicinsk Cand. p. Fred. Hosp.; tillige Compagnichirurg og 27/5 1833 Bataillons-Chirurg ved Kongens Livkorps; 1835 ved Artill. i Kbhvn. til 1/1 1839; 1838 Districtslæge i Kbhvn., tillige Læge ved Vartou, 1853 Overlæge ved Choleralazaretet, 6/10 s. A. Ridder af Dannebrog.54

Gift 28 aug. 1846, Vallensbæk54 med

Magnusine Buch
Født 29 mar. 1819, København54.
Død 16 sep. 1901, København156.
     Datter af Cort Andreas Buch.

Børn af Carl Ludvig Edvard Whitte og Magnusine Buch:

457.431.Oscar Carl Gustav Whitte, f. 1847, d. 1848
458.431.Ingeborg Margrethe Whitte, f. 1849
459.431.Helge Camille Mathilde Whitte, f. 1852
460.431.Marie Augusta Whitte, f. 1857, d. 1858
432.374.
Marie Sophie Whitte
Født 30 jun. 180854.
Død 25 apr. 183954.

Gift _____med

Arntzen
     Stilling: Kjøbmand54.
433.374.
Hans Kofod Whitte
Født 8 feb. 1810, Korsør54.
     Deponerede 1828, Professor, Dr. philos. og Rector ved den lærde Skole i Randers.54

Gift 29 apr. 1838, København54 med

Eleonora Henriette Cathrine Scheel
Født 28 apr. 1814, København54.
     Datter af Christen Scheel og Johanne Maria Sophie Lund.

Børn af Hans Kofod Whitte og Eleonora Henriette Cathrine Scheel:

461.433.Sophus Peter August Scheel Whitte, f. 1839, Slagelse
462.433.Johannes Anker Christian Scheel Whitte, f. 1840, Slagelse
463.433.Agnes Marthe Maria Caroline Whitte, f. 1843, Slagelse
464.433.Anna Eleonora Christiane Whitte, f. 1845, d. 1845
465.433.Carl Christian Jørgen Scheel Whitte, f. 1846
466.433.Axel Henrik Siegfrid Scheel Whitte, f. 1848, d. 1848
467.433.Anna Sophie Whitte, f. 1850
468.433.Axel Vilhelm Magnus Whitte, f. 1853
434.374.
Caroline Mathea Whitte
Født 9 jan. 181254.
435.374.
Margrethe Maria Whitte
Født 19 jan. 181554.
436.392.
Peter Schjelderup
Født omkring 1829, Sogndal prgj.157,139.
     ! GÆT - sønn av Herman Schjelderup !
     Selveier og landhandler i Sogndal (1865).139

Gift _____139med

Elsa
Født omkring 1829, Kristiansund.157,139.

Børn af Peter Schjelderup og Elsa:

469.436.Evarth (Edvard?) Schjelderup, f. omkr. 1861, Sogndal prgl.
470.436.Emilie Schjelderup, f. omkr. 1863, Sogndal prgl.
437.392.
Thrine Schjelderup
Født omkring 1841, Sogndal prgl.158,139.
     Trine er år 1865 ugift og bor hjemme.139
438.393.
Hermann Schjelderup
Født omkring 1853, Sogndal prgj.159,139.
439.396.
Reier Schjelderup
Født 3 sep. 1815.
440.415.
Jacob Lund
Født 1834.
Død 1909.

Gift _____med

Petra Maja Wulfsberg
Født 1852.
Død 1940.
441.415.
Christian Lund
Født 1835.
Død 1898.

Gift _____med

Elise Frederikke Schriver
Født 1836.
Død 1916.

Børn af Christian Lund og Elise Frederikke Schriver:

471.441.Ragnhild Lund, f. 1870, d. 1921
472.441.Karen Bolette Lund, f. 1878
442.415.
Wilhelm Lund
Født 1838.
Død 1905.

Gift _____med

Marie Hansine Johansen
Født 1845.
Død 1874.

Børn af Wilhelm Lund og Marie Hansine Johansen:

473.442.Henrik Lund, f. 1867, d. 1937
474.442.Hans Peter Lund, f. 1869, d. 1869
475.442.Johan Fredrik Otto Lund, f. 1869, d. 1870
476.442.Molly Bolette (Lilla) Lund, f. 1872, d. 1947
477.442.Fredrik Lund, f. 1874, d. 1874
443.415.
Hans Peter Lund
Født 1844.
Død 1874.

Gift _____med

Gurine Helene Olsen
Født 1848.
Død 1935.

Børn af Hans Peter Lund og Gurine Helene Olsen:

478.443.Axel Lund, f. 1874
479.443.Hans Peter Lund, f. 1875, d. 1875
444.415.
Fredrik Otto Jens Gram Lund
Født 1845.
Død 1907.

Gift _____med

Gurine Cecilie Pedersen
Født 1856.
Død 1901.

Børn af Fredrik Otto Jens Gram Lund og Gurine Cecilie Pedersen:

480.444.Claus Reutler Lund, f. 1887, d. 1890
445.420.
Barbro Henriette Lund
Født 1831.
Død 1895.
446.420.
Johan Michael Lund
Født 1833.
Død 1908.
447.420.
Nils Lund
Født 1835.
Død 1914.

Gift _____med

Elise "Ulrikke" Wibye
Født 1844.
Død 1906.
448.420.
Marianne Christine Andrea Lund
Født 1837.
Død 1909.
449.420.
Christiane Wilhelmine Lund
Født 1840.
Død 1927.
450.420.
Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund
Født 1842.
Død 1902.
451.420.
Anton Martin Lund
Født 1844.
Død 1930.
452.420.
Oscar Eugene Lund
Født 1849.
Død 1926.
453.420.
Marius Fredrik Lund
Født 1852.
Død 1931.

Gift _____med

Thora Juliane Margrethe Heyerdahl
Født 1853.
Død 1937.

Generation 12.

454.429.
Mathias Johannes Køhlen Whitte
Født 31 mar. 183854.
455.429.
Else Margrethe Vilhelmine Whitte
Født 10 aug. 184054.
456.429.
Christian Vilhelm Whitte
Født 8 jan. 184554.
457.431.
Oscar Carl Gustav Whitte
Født aug. 184754.
Død 23 dec. 184854.
458.431.
Ingeborg Margrethe Whitte
Født 26 sep. 184954.
459.431.
Helge Camille Mathilde Whitte
Født 1 jun. 185254.
460.431.
Marie Augusta Whitte
Født 185754.
Død 25 apr. 185854.
461.433.
Sophus Peter August Scheel Whitte
Født 21 jun. 1839, Slagelse54.
     Dep. 1858 i Randers54
462.433.
Johannes Anker Christian Scheel Whitte
Født 20 dec. 1840, Slagelse54.
     Dep. 1860 i Randers54
463.433.
Agnes Marthe Maria Caroline Whitte
Født 20 jan. 1843, Slagelse54.
464.433.
Anna Eleonora Christiane Whitte
Født 14 mar. 184554.
Død 22 okt. 184554.
465.433.
Carl Christian Jørgen Scheel Whitte
Født 20 mai 184654.
     Dep. 1864 fra Randers54
466.433.
Axel Henrik Siegfrid Scheel Whitte
Født 25 sep. 184854.
Død 11 nov. 184854.
467.433.
Anna Sophie Whitte
Født 30 dec. 185054.
468.433.
Axel Vilhelm Magnus Whitte
Født 5 mai 185354.
469.436.
Evarth (Edvard?) Schjelderup
Født omkring 1861, Sogndal prgl.160,139.
470.436.
Emilie Schjelderup
Født omkring 1863, Sogndal prgl.161,139.
471.441.
Ragnhild Lund
Født 1870.
Død 1921.

Gift _____med

Anders Gulbrandsen Lunder
Født 1857.

Børn af Ragnhild Lund og Anders Gulbrandsen Lunder:

481.471.Elise Lunder, f. 1892
482.471.Christian Lund Lunder, f. 1894
483.471.Ragnar Lunder, f. 1896, d. 1897
484.471.Ingeborg Lunder, f. 1903
472.441.
Karen Bolette Lund
Født 1878.
473.442.
Henrik Lund
Født 1867.
Død 1937.

Gift _____med

Sigfrid Elise Huseby
Født 1871.

Børn af Henrik Lund og Sigfrid Elise Huseby:

485.473.Nora Lund, f. 1893
486.473.Wilhelm Lund, f. 1900
487.473.Aase Lund, f. 1908
474.442.
Hans Peter Lund
Født 1869.
Død 1869.
475.442.
Johan Fredrik Otto Lund
Født 1869.
Død 1870.
476.442.
Molly Bolette (Lilla) Lund
Født 1872.
Død 1947.

Gift _____med

Jens Kobro Daae
Født 1877.

Børn af Molly Bolette (Lilla) Lund og Jens Kobro Daae:

488.476.Christen Henrik Daae, f. 1907
489.476.Einar Wilhelm Daae, f. 1909
477.442.
Fredrik Lund
Født 1874.
Død 1874.
478.443.
Axel Lund
Født 1874.

Gift _____med

Signe Hovet
Født 1887.

Børn af Axel Lund og Signe Hovet:

490.478.Helene Lund, f. 1906
491.478.Hans Peter Lund, f. 1907
492.478.Anna Lund, f. 1910
493.478.Ragnhild Lund, f. 1912
494.478.Thor Lund, f. 1915, d. 1943
495.478.Anders Lund, f. 1919
496.478.Birgit Lund, f. 1921
497.478.Egil Wilhelm Lund, f. 1928
479.443.
Hans Peter Lund
Født 1875.
Død 1875.
480.444.
Claus Reutler Lund
Født 1887.
Død 1890.

Generation 13.

481.471.
Elise Lunder
Født 1892.
482.471.
Christian Lund Lunder
Født 1894.

Gift _____med

Eva Næss
Født 1904.
483.471.
Ragnar Lunder
Født 1896.
Død 1897.
484.471.
Ingeborg Lunder
Født 1903.

Gift _____med

Harry Røed
Født 1892.
485.473.
Nora Lund
Født 1893.
486.473.
Wilhelm Lund
Født 1900.

Gift 1° _____med

Dagmar Myhrvold
Født 1898.

Gift 2° _____med

Kathleen Mary Austin
Født 1917.

Børn af Wilhelm Lund og Dagmar Myhrvold:

498.486.Anne Marie Lund, f. 1929
487.473.
Aase Lund
Født 1908.

Gift _____med

Harald Linberg
Født 1907.

Børn af Aase Lund og Harald Linberg:

499.487.Finn Linberg, f. 1934
500.487.Berit Linberg, f. 1937
488.476.
Christen Henrik Daae
Født 1907.
489.476.
Einar Wilhelm Daae
Født 1909.
490.478.
Helene Lund
Født 1906.
491.478.
Hans Peter Lund
Født 1907.
492.478.
Anna Lund
Født 1910.
493.478.
Ragnhild Lund
Født 1912.
494.478.
Thor Lund
Født 1915.
Død 1943.
495.478.
Anders Lund
Født 1919.

Gift _____med

Torbjørg Foss
Født 1917.

Børn af Anders Lund og Torbjørg Foss:

501.495.Leif Lund, f. 1943
496.478.
Birgit Lund
Født 1921.
497.478.
Egil Wilhelm Lund
Født 1928.

Generation 14.

498.486.
Anne Marie Lund
Født 1929.
499.487.
Finn Linberg
Født 1934.
500.487.
Berit Linberg
Født 1937.
501.495.
Leif Lund
Født 1943.

Kilder og Noter
1Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
2Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), s. 28
3Johannes/Hans Paludan døde 1615 efter at have været gift i 27 Aar med Cidsel.
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
5Iflg. Epitaphium
6Epitaphium i Tikøb kirke
7Gunnar Carlquist: Lunds Stifts Herdaminne (1947?-)
8Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
9Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
10Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog., s. 13. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 12-17
11Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
12Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 165
13Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 127-130
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
1552 år gl. ved folketellingen 1701
16Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 382
18Arne Solås, Bergen.
19Dansk Biografisk Leksikon (1980): Holberg, Ludvig.
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 293. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
21Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 93
22E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
23Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 465
24Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
25Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 138
26Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
27Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334
28Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334 note 3
29Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
30S.T. Dahl, s. 200, skriver 22. jan. 1678, og trolovet 1676.
31Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 215
32"Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Oslo 1951), skriver 7. mars 1709.
33Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
34Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
35Sverre Mo Skrede: Fra Gerhard Schønings notater., s. 258. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 253-260
36Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
38Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 47
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43
40Alf Collett: Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)
41S.T.Dahl skriver at han døde år 1701.
42Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 159
43Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. II "Kaasböll - Stammen."
44Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
45Knut Esmarch: Familien Bredal
46Hornemann
47Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
48Horneman
49Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 383
51Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 39
52Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
53Sandsynligvis 3. dec. i Bergen (Nykirken)
54F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
5525. sept. 1695 iflg. http://www.familysearch.com
56Sverre Munthe
57IGI - http://www.familysearch.com
58Bevilling 1. maj 1685
59Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 82
60Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 83
61Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
62Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 170
6383 Aar gl.
64Richard With: Hvorfra stammer de forskjellige slegter With i Norge?. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 44-47
65Hundrup og Hartvig Munthe skriver år 1681. NST 3, s. 44 skriver år 1678.
66Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 630
67Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. I "Smith - Stammen."
6864 år gl.
69Hvorfor betaltes 40 Rdlr., et forholdsvis høyt beløp.
70Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334 note 4
71Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338
72Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334-335
73Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335
74S.T.Dahl skriver at hun er døbt på denne dag - altså ikke født.
7519 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
76Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
77Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
78Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
792 år gl. 31. jan. 1699.
80Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
81Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 201
82Email
83Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
84eller 19. okt. 1694 ?
85Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 167
86S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 41 skriver 8. jan. 1680.
87Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 41
88Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 214
89Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213
90Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213-214
91Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243
92Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
93Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
94Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 242
95Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 79
96Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
97Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 7
98Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
99Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 89. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
100Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 89-90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
101Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
102Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:370 "Genealogia Randulfiana"
103i barselseng.
1049 mdr. gl.
105Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335-336
106Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335 note 2
107Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336
108Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337
10983 A. gl. [Se P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. Aalesund 1876, s. 52-53].
110Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 2
11140 år gl.
112Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
113Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
11472 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
115Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
116VRI - http://www.familysearch.org
117Giessing skriver år 1755, men det må være en trykfejl for 1775.
118Foreldre: lector Borneman og Ingebor Marie Hansen.
119Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
120Foreldre: biscop Ole Borneman og Ingebor Marie Hansen.
121Foreldre: biscop Ole Cosmusen Borneman og Ingebor Marie Hansens.
122Foreldre: biscop Oluf Cosmusen Borneman og Ingeborg Maria Hansens.
123Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336 note 3
124Email: "Remi Trygve Pedersen"
12555 år gl. ved FT 1801.
126Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no
127Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
12835 år gl. ved FT 1801.
12948 år gl. ved FT 1801.
130Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
13139 år gl. ved FT 1801.
13244 åt gl. ved FT 1801.
133Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
13467 Aar gl.
13576 Aar gl.
136Hundrup har nok ment 1752 og ikke 1742 hvis man tager i betragtning at børnene er opskrevet i aldersorden.
1378 år gl. ved FT 1801.
1386 år gl. ved FT 1801; 68 år gl. i FT 1865.
139Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
14063 år gl. i FT 1865.
14158 år gl. i FT 1865.
14244 år gl. i FT 1865.
14326 år gl. ved FT 1801.
14425 år gl. ved FT 1801.
14524 år gl. ved FT 1801.
14617 år gl. ved FT 1801.; 61! år gl. i FT 1865.
14767 år gl. i FT 1865.
14813 år gl. ved FT 1801.
1499 år gl. ved FT 1801.
1506 år gl. ved FT 1801.
15112 år gl. ved FT 1801.
15211 år gl. ved FT 1801.
153Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
154Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
155Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
156Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
15736 år gl. i FT 1865.
15824 år gl. i FT 1865.
15912 år gl. i FT 1865.
1604 år gl. i FT 1865.
1612 år gl. i FT 1865.