© 2001 Simon Ellefsen

Olav Håkonson

Opdateret 23 Sep 2001.


Generation 1.

1.0.
Olav Håkonsen

Børn af Olav Håkonsen og _____:

2.1.Håkon Olavsen
3.1.Jon Olavsen

Generation 2.

2.1.
Håkon Olavsen

Børn af Håkon Olavsen og _____:

4.2.Jon Haakonsen
3.1.
Jon Olavsen

Børn af Jon Olavsen og _____:

5.3.Olav Jonsen

Generation 3.

4.2.
Jon Haakonsen

Børn af Jon Haakonsen og _____:

6.4.Jon Jonsen, f. 1580, d. 1650
5.3.
Olav Jonsen

Børn af Olav Jonsen og _____:

7.5.Kirsten Olsdatter

Generation 4.

6.4.
Jon Jonsen
Født omkring 15801.
Død 1650-16602.
     Sogneprest i Orkdal 1617-1644.
     Den 17. mar. 1612 søkte han om en ekteskapsbevilgning, han ville gifte seg med rådskonen på Hospitalet Kirsten Olsdatter. Problemet var at de var beslektet i tredje ledd. Han legger da ved en stamtavle for seg og Kirsten [RAO: Norske innlegg, 17. febr. 1612]: Hr. Jon -- Jon Haakonsen -- Håkon Olavsen -- Olav Håkonsen. // Kirsten Olsdatter -- Olav Jonsen -- Jon Olavsen -- Olav Håkonsen.2
     Om han fikk gifte seg med Kirsten er ukjent. I 1615 måtte han bøte for å ha begått leiemål med en kvinne han var beslektet med i tredje ledd. Dette er da den ovenfor nevnte Kirsten [NRR IV, s. 566]. I lensregnskapet i året 1615/16 kan vi se at han måtte bøte femteparten av 650 rdl for denne forseelsen. Hr Jons formue var altså anslått til 650 rdl i 1615 hvilket var eb pen sum etter datidens forhold.2
     En teori kan være at han var gift med en datter av Hr Christopher Paasche. Hr Jon har en sønn ved navn Christopher. Dette kan også være forklaringen på at Hr Jon til tross for sin forseelse fikk et såpass rikt kall som Orkdal.2

Gift _____3med

Kirsten Olsdatter
     Datter af Olav Jonsen.

Børn af Jon Jonsen og _____:

8.6.Christopher Jonsen
9.6.Idde Jonsdatter
10.6.Johanna Jonsdatter
11.6.Dorthe Jonsdatter
7.5.
Kirsten Olsdatter

Gift _____3med

Jon Jonsen
Født omkring 15801.
Død 1650-16602.
     Søn af Jon Haakonsen.
     Sogneprest i Orkdal 1617-1644.
     Den 17. mar. 1612 søkte han om en ekteskapsbevilgning, han ville gifte seg med rådskonen på Hospitalet Kirsten Olsdatter. Problemet var at de var beslektet i tredje ledd. Han legger da ved en stamtavle for seg og Kirsten [RAO: Norske innlegg, 17. febr. 1612]: Hr. Jon -- Jon Haakonsen -- Håkon Olavsen -- Olav Håkonsen. // Kirsten Olsdatter -- Olav Jonsen -- Jon Olavsen -- Olav Håkonsen.2
     Om han fikk gifte seg med Kirsten er ukjent. I 1615 måtte han bøte for å ha begått leiemål med en kvinne han var beslektet med i tredje ledd. Dette er da den ovenfor nevnte Kirsten [NRR IV, s. 566]. I lensregnskapet i året 1615/16 kan vi se at han måtte bøte femteparten av 650 rdl for denne forseelsen. Hr Jons formue var altså anslått til 650 rdl i 1615 hvilket var eb pen sum etter datidens forhold.2
     En teori kan være at han var gift med en datter av Hr Christopher Paasche. Hr Jon har en sønn ved navn Christopher. Dette kan også være forklaringen på at Hr Jon til tross for sin forseelse fikk et såpass rikt kall som Orkdal.2

Generation 5.

8.6.
Christopher Jonsen
     Ble lensmann i Orkdal og tok over gården Sundli.2
9.6.
Idde Jonsdatter

Gift _____3med

Morten Knudsen
     Nevnes som sorenskriver i Orkdal i et tingsvitne den 9. april 1636.4
     De bodde på gården Hoff. Barn var: Knut som var død, Jon, Doret og Kirsten som var død.4
     Skifte 3 nov. 16934.

Børn af Idde Jonsdatter og Morten Knudsen:

12.9.Knut Mortensen
13.9.Jon Mortensen
14.9.Doret Mortensdatter
15.9.Kirsten Mortensdatter
10.6.
Johanna Jonsdatter

Gift _____3med

Christian Christiansen Raschbeck
     Kaptein.2
11.6.
Dorthe Jonsdatter

Gift _____3med

Steen Hansen
Født 20 mar. 16085.
Død 16716,5.
     Sogneprest i Orkdal.

Børn af Dorthe Jonsdatter og Steen Hansen:

16.11.Kirsten Steensdatter
17.11.Øllegård Steensdatter Lindved
18.11.Niels Steensen Lindved, d. 1718
19.11.Jon Steensen Lindved

Generation 6.

12.9.
Knut Mortensen
13.9.
Jon Mortensen
14.9.
Doret Mortensdatter
15.9.
Kirsten Mortensdatter
16.11.
Kirsten Steensdatter
     Datter af sogneprest til Ørkedalen hr. Steen Hanssen.7

Gift _____3med

Claus Jenssøn Parelius
Født 8 apr. 16208.
Død 20 sep. 16848.
     Søn af Jens Clausen Parelius og Gertrud Svendsdatter.
     Sognepræst til Ørkedalen.8

Børn af Kirsten Steensdatter og Claus Jenssøn Parelius:

20.16.Jens Claussen Parelius, f. 1659, d. 1716
21.16.Steen Claussen Parelius
22.16.Hans Claussøn Parelius, f. 1670, d. 1751
23.16.Cornelius Claussen (Parelius), f. 1675, d. 1713
24.16.Riborg Clausdatter Parelius
25.16.Maren Christiane Clausdatter Parelius, f. 1676, d. 1753
26.16.Anders Claussen Parelius, f. 1677
27.16.Dorothe Clausdatter Parelius
28.16.Gjertrud Clausdatter Parelius
29.16.Kiersten Clausdatter Parelius
30.16.Sissel Clausdatter, d. 1722
17.11.
Øllegård Steensdatter Lindved
     Nevnt som boende hos Hr. Claus [Jensen Parelius] i familieskatten [for Orkdal] i 1675.
     Levede 1720 paa Enkesædet i Nærø.9
     [7 børn med Resen, se Bernhoft s. 248-249].10

Gift _____3med

Christopher Povelsen Resen
Født omkring 16489.
Død feb. 170311.
     Søn af Poul Bertelsen Resen og Maren von Aphelen.
     Sognepræst til Nærøe fra 1677, da hans Søn Povel vlev født. Druknede 1703 paa en Reise til Lekø. Om ham skriver Melchior Augustinussen: »vi ventorum oppressus misere undis suffocatur Dnus Christophorus Resen, Pastor Næröensis, cum qvinqve aliis in Febrü. ario 1703. Vir mirus et fragilis in vita, infelix in morte. Sacerdotio præficitur diuturnus loci Sacellaneus Dnus Daniel Michaëlis.«11
     Om ham siger Hr. Melchior Augustinussen: »Hr. Christopher Resen, Præst i Nærø, omkom paa en sørgelig Maade paa Søen under en voldsom Storm tilligemed 5 andre i Febr. 1703. En besynderlig og svag Mand i Livet, ulykkelig i Døden. Til Sognepræst kaldtes Stedets gamle Kapellan Hr. Daniel Michelsen.«9

Børn af Øllegård Steensdatter Lindved og Christopher Povelsen Resen:

31.17.Povel Resen, f. 1677, Nærøen, d. 1708, Throndhjem
32.17.Steen Resen, f. 1680
33.17.Anna Catharina el. Marie Resen, d. 1759
34.17.Schoge Resen
35.17._____
36.17._____
18.11.
Niels Steensen Lindved
Død 17185.
     Korporal i 1711, senere kroholder på Nerviksøra i Orkdal og angitt som gammel Ostindiafarer.
     Var kroholder på Nerviksøra i 1688.5

Børn af Niels Steensen Lindved og _____:

37.18.Cornelius Nielsen Lindved, f. 1678
38.18.Karen Nielsdatter Lindved, f. 1690
39.18.Steen Nielsen Lindved, f. 1695
19.11.
Jon Steensen Lindved

Børn af Jon Steensen Lindved og _____:

40.19.Anne Jonsdatter Lindved, f. 1680

Generation 7.

20.16.
Jens Claussen Parelius
Født omkring 16595.
Død 17165.
     Var student i 1680. Ble res kapellan i Overhalla i 1698.5

Gift _____3med

Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 167012,13.
Død 171913.
     Datter af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph.

[Gift 1° 6 okt. 1689 med Peder Pedersen Borch (16 mar. 1661 - 6 feb. 1697); Gift 2° med Jens Claussen Parelius (omkr. 1659 - 1716)].
21.16.
Steen Claussen Parelius
     Capellan til Sorø.7

Gift 6 okt. 1707, København »viet i Holmens kirkes klokkers hus«7 med

Esther Jacobsdatter Abel
Født omkring 1673, Trondhjem.7.
Begravet 2 jan. 1733, Trondhjem.7.
     Datter af Jacob Abel og Riborg Pedersdatter Brix.

[Gift 1° 6 okt. 1707 med Steen Claussen Parelius; Gift 2° 30 sep. 1711 med Hans Jonasen Schancke (18 apr. 1679 - 21 mar. 1739)].
22.16.
Hans Claussøn Parelius
Født 5 okt. 16705.
Død 6 jan. 175114,5.
     Kommandant paa Munkholmen.8

Gift _____3med

Marie Helene Drosdrup (Dostrup?)
Født 16678.
Død 23 jan. 1759, Trondheim.8,5.

Børn af Hans Claussøn Parelius og Marie Helene Drosdrup (Dostrup?):

41.22.Kirsten Hansdatter Parelius
23.16.
Cornelius Claussen (Parelius)
Født omkring 167515.
Død omkring 17133.
     Sorenskriver på Nordmøre og bodde på Tingvoll, formodentlig på gården Gyl.

Gift 1° _____3med

_____
Død omkring 1704.
     Betalt for begravelse for i Domkirken den 12. febr. 1704.15

Gift 2° _____3med

Antonette Dop
     Datter af Willum Olsen Dop og Anna Jessen.

Børn af Cornelius Claussen (Parelius) og _____:

42.23.Sophie Margrethe Lund

Børn af Cornelius Claussen (Parelius) og Antonette Dop:

43.23.Hans Willum Dop, f. 1710, d. 1755
44.23.Anne Corneliusdatter Dop
24.16.
Riborg Clausdatter Parelius
Døbt 16 mai 166516,5.
25.16.
Maren Christiane Clausdatter Parelius
Født omkring 167617.
Død 175317.

Gift 1° _____17med

Anders Sørensen
Død 171217.
     Gullsmed i Trondheim.17

Gift 2° _____17med

Anders Nilsen Borg
     Gullsmed i Trondheim.17
26.16.
Anders Claussen Parelius
Født omkring 167717.
     Ble løytnant. Bodde i Sunndal.17

Gift 170517 med

Ingeborg Pedersdatter Broch (Borch?)
Født omkring 167818,3.
     Datter af Peder Olsen Broch (Borch?) og Kirsten Olsdatter.
27.16.
Dorothe Clausdatter Parelius
     Nevnt i familieskatten i 1687.17
28.16.
Gjertrud Clausdatter Parelius
     Nevnt i familieskatten i 1687.17
29.16.
Kiersten Clausdatter Parelius
     Nevnt i familieskatten i 1689.17
30.16.
Sissel Clausdatter
Død efter 17223.
     I skifte 4. mai 1722 etter kapellan i Fosnes Niels Olsen Parelius står bl.a. at en Christen på Bruum skulle få bo på gården så lenge hans kone Zidsell Clausdatter levde.19
     Det må være den samme Sidsel Clausdatter på Bruum, der nævnes i Niels Parelius' skifte, og som er nævnt i skiftet 1696 etter Else Pedersdatter, gift med (stift)amtskriver Iver Baltzersen (død 1676).
     Det er derfor også nærliggende at tro hun må være datter af sogneprest i Orkdal Claus Jensen Parelius (1620-1684). Det ville betyde at sogneprest i Fosnes Niels Olsen Parelius var hendes kusine.

Gift 1° _____3med

Goslof Baltzersen
     Søn af Baltzer.

Gift 2° _____3med

Jon Simonsen
     På Bruom, Olden i Fosnes.20

Gift 3° _____3med

Christen
31.17.
Povel Resen
Født 21 aug. 1677, Nærøen11.
Død 15 jul. 1708, Throndhjem11.
     Blev 12. Febr. 1706 ordineret til resid. Capellan til Nærøe. (Se Volqwartz's Sjelens Luth 3D S. 58).11
32.17.
Steen Resen
Født 16809.
     Kaldes 1712 lieutenant.9
33.17.
Anna Catharina el. Marie Resen
Død 18 mar. 175921.

Gift _____3med

Lorentz Brun
Død 25 mai 173221.
     Søn af Ole Brun og Maren Lund.
     Oberstløytnant. Bodde på gården Støre i Skogn.21

Børn af Anna Catharina el. Marie Resen og Lorentz Brun:

45.33.Anna Marie Brun, f. 1718, d. 1785, Hove
34.17.
Schoge Resen

Gift _____3med

Oluf Pedersen Broch
Født omkring 167022,3.
     Søn af Peder Olsen Broch (Borch?) og Kirsten Olsdatter.
     Resid. Pastor til Vessen.11
     Resid. Pastor til Vefsen.
     Stamfar for legatslekten Broch.
35.17.
___________
     Ugift.11
36.17.
___________
     Ugift.11
37.18.
Cornelius Nielsen Lindved
Født omkring 16783.
     Hovmand hos futen på Ekli.
38.18.
Karen Nielsdatter Lindved
Født omkring 16903.

Gift _____3med

Lars Larsen
     Glasmager i Orkdal.
39.18.
Steen Nielsen Lindved
Født omkring 16953.
     Klokker i Sparbu kring 1752.
40.19.
Anne Jonsdatter Lindved
Født omkring 16803.

Gift 17063 med

Oluf Arnsøn

Generation 8.

41.22.
Kirsten Hansdatter Parelius
Begravet 12 jun. 17508.
     Fik 3. jan. 1738 Bevilling til at fortsætte Mandens Profession.8

Gift _____3med

Johan Gabriel Zetlitz
Begravet 28 okt. 17378.
     Chirurg ved 3die akershus. Regim.; «examineret af Facultate Medica og nogle af de ældste Mestere af Bartsker Lauget i Kbhvn. og til Bartsker Professionen at forestaa dygtig befunden»; Bartskier i Strømsø 7. juli 1727.8

Børn af Kirsten Hansdatter Parelius og Johan Gabriel Zetlitz:

46.41.Sigismundus Zetlitz, f. 1725, Strømsø., d. 1762, Leiren i Holsten.
42.23.
Sophie Margrethe Lund

Gift _____3med

Anders Clausen Gaas
     Proprietær på Kanestrøm.15
43.23.
Hans Willum Dop
Født 17103.
Død 17553.
     Hadde en militær karriere og døde som oberst.
     Ble oberst ved 1 Oplandske reg.15

Gift 1° _____15med

Anne Margrete Grüner

Gift 2° _____15med

Anne Christine Rosing
44.23.
Anne Corneliusdatter Dop
Døbt 28 jun. 1711, Tingvoll.15.
45.33.
Anna Marie Brun
Født 171821.
Død 17 okt. 1785, Hove21, begravet 28 okt. 1785, Hegre kirke21.

Gift _____3med

Wincentz Henrich Sommerschield
Født 30 jun. 170621.
Død 24 jan. 1763, Skogn21.
     Søn af Henrich Henrichsen Sommerschiel og Anne Elisabeth Brun.
     Han blev født formentlig på gården Nedre Kios i Oddernes ved Kristiansand 30. juni 1706 og var således ved farens død bare 12 år. Han er oppkalt efter farens daværende sjef, Wincentz Henrich Sesterfleth, oberst ved Westerlehns Inf.Reg. fra 22. feb. 1701 til 23. sep. 1711. Wincentz Sommerschield sluttede selv som Oberstløytnant. Stamfar til slekten Sommerschield. [6 Sønner og 7 døttre.]21

Børn af Anna Marie Brun og Wincentz Henrich Sommerschield:

47.45.Hans Jacob Arnold Sommerschield, f. 1748, Stod, d. 1802, på sjefsgården «Lilleschiør» i Eidsberg

Generation 9.

46.41.
Sigismundus Zetlitz
Født omkring 1725, Strømsø.8.
Død 19 sep. 1762, Leiren i Holsten.8.
     25. juni 1750 Regimentsfeltskjær ved 2det vesterlenske Regm.8
47.45.
Hans Jacob Arnold Sommerschield
Født 9 okt. 1748, Stod21, døbt 16 okt. 1748, Stod ?21.
Død 4 feb. 1802, på sjefsgården «Lilleschiør» i Eidsberg21, begravet 18 feb. 1802, Eidsberg21.
     Kaptein. [6 døtre og 1 sønn.]

Gift 14 jul. 1784, Rakkestad hovedkirke21 med

Else Dorthea Heyerdahl
Døbt 19 feb. 1775, Aremark21.
Død 28 mar. 1867, Skjørtorp i Rakkestad21.
     Datter af Halvor Heyerdahl og Marthe Dorthea Bassøe.

Børn af Hans Jacob Arnold Sommerschield og Else Dorthea Heyerdahl:

48.47.Hans Jacob Arnold Sommerschield, f. 1802, Rakkestad, d. 1863, Christiania

Generation 10.

48.47.
Hans Jacob Arnold Sommerschield
Født 2 apr. 1802, Rakkestad21, døbt 26 apr. 180221.
Død 4 jan. 1863, Christiania21.
     Antatt ved «Det kngl. Norske Landcadetcorps» 25. febr. 1814, utgått derfra 10. febr. 1820. Repetent ved Landkadettkorpset 31. jan. 1820. Sec.ltn. ved Trondhjemske brigade 1. januar 1820, repetent ved skolen 1. januar 1820 - 1. januar 1821, 30. sept. 1823 ansatt i Artilleribrigaden, pr.ltn. 27. desemb. 1826, brigadeadjutant 27. mai 1837, stabskpt. 15. mars 1841. Batterisjef 16. juli 1845, avskjed 29. oktober 1847. Bodde som ltn. i Fr.hald og flyttet som kaptein til den bøxlede sjefsgård Helgum på Gran på Hadeland. I 1846 forfl. til Kristiania, senere til Kristiansand - ca. 1 år - og derefter atter til Christiania. Døde i Christiania på Rikshospitalet kl. 7½ morgen den 4. jan. 1863, efter vel 1 mnds. opphold på sykehuset. - Dødsårsaken var en utvendig, ondartet tumor på halsen og ikke skyteulykke som det har vært fremholdt. Han hadde 7 sønner [Se Sommerschield boken.]21

Gift _____3med

Marsine Henriette Smith
Født 20 dec. 1803, Slagelse21.
Død 2 mai 1891, Lovisenberg søsterhjem i Christiania21.
     Datter af Johannes Didrik (Smith?) og Mette Kathrine Weischer.

Børn af Hans Jacob Arnold Sommerschield og Marsine Henriette Smith:

49.48.Edward Johan Sommerschield, f. 1836, Fredrikshald, d. 1915, Trondhjem

Generation 11.

49.48.
Edward Johan Sommerschield
Født 5 mar. 1836, Fredrikshald21.
Død 30 dec. 1915, Trondhjem21.
     Fra 1891 Østeriksk/Ungarsk konsularagent i Trondhjem og kjøpmann sammesteds. Gikk på Dahlgrens skole i Christiania. Forretningsmann i Hamburg 1859, fra 1869 i Trondhjem, velrenommert tobakk- og sigarforretning - Sommerschield & Co. Var i Hamburg løytnant ved Hamburger Bürger Wehr. Ridder av Frantz Josephs orden, samme ordens Verdienst Kreutz og Frantz Josephs 50 års jub.-medalje. Han var en statelig mann av militært utseende, rettlinjet i all sin ferd og avholdt av alle. Hjelpsom og snild mot alle som henvendte seg til ham, og det var ikke få.21

Gift 12 sep. 186721 med

Mina Testman Lundgreen
Født 9 apr. 1844, Trondhjem21.
Død 7 jan. 1914, Trondhjem21.
     Datter af Helmer Lundgreen og Anna Christine Roshauw.

Børn af Edward Johan Sommerschield og Mina Testman Lundgreen:

50.49._____

Generation 12.

50.49.
___________
     Se Sommerschield boken.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 163
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 164
3
4Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 103
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 165
65. post. Epiphan 1671.
7S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 178
8Axel Kielland: Stamtavle over fam. Kielland samt ... (1878), s. 244
9E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 248
10E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
11Erlandsen: Geistligheden i Throndhjems Stift, Chria. (1844-55), s. 379
12Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 84
13Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
14Kielland skriver at han døde 12. jan. 1751.
15Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 146
163die pinsedag i 1665.
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
186 år gl. ved morens skifte 6. dec. 1684.
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 55
20NST 23 (1972), s. 221
21Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
2214 år gl. ved morens skifte 6. dec. 1684.