© 2001 Simon Ellefsen

Ole Olsen (o.1632-1714), Sørrollnes i Trondenes

Opdateret 5 Oct 2003.


Generation 1.

1.0.
Ole Olsen
Født omkring 16321,2.
Død omkring 17142.

Børn af Ole Olsen og _____:

2.1.Inger Olsdatter, d. 1709
3.1.Tomas Olsen, f. 1678, Sørrollnes., d. 1734
4.1.Jon Olsen, f. 1681, Sørrollnes., d. 1762, Sørrollnes.
5.1.Klaus Olsen, f. 1684, Trondenes., d. 1731, Trondenes.
6.1.Torsten Olsen, f. 1688, Trondenes., d. 1768, Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Inger Olsdatter
Død 1709.
     Skifte 1706-1712, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 5, folio 153..

Gift _____med

Edias Olsen
Født 1656, Årnes, Trondenes.4,5.
Død 1726, Sørrollnes, Trondenes.5.
     Søn af Ole Eriksen.
     Edias Olsen drev stort gårdsbruk på Rollnes øvre i Trondenes. Da kona døde i 1709, ble boet etter henne taksert til 128 rdlr. Den eneste gjeldsfordring var ei regning fra kjøpmannen i Bergen, Jørgen Castenberg på 16 rd.

Børn af Inger Olsdatter og Edias Olsen:

7.2.Gjertrud Ediasdatter, f. 1682, Trondenes.
8.2.Berit (Berthe) Ediasdatter, f. 1684, Trondenes.
9.2.Lars Ediassen, f. 1686, Trondenes.
10.2.Inger Ediasdatter, f. 1690, Trondenes., d. 1789
11.2.Erik Ediassen, f. omkr. 1698, Trondenes.
12.2.Ole Ediassen, f. omkr. 1700, Trondenes., d. 1773, Trondenes.
3.1.
Tomas Olsen
Født 1678, Sørrollnes.6,2.
Død 17342.
     Skifte 1730-1738, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 138, fol. 147b..

Gift _____2med

Gjertrud Hansdatter
Født 1684, Sørrollnes, Trondenes2.
Død 17592.
     Datter af Hans Olsen og Ingeborg Paulsdatter.

Børn af Tomas Olsen og Gjertrud Hansdatter:

13.3.Ingeborg Tomasdatter, f. 1707, Trondenes, d. 1765
14.3.Berit Tomasdatter, f. 1712, Trondenes
15.3.Karen Tomasdatter, f. 1716, Trondenes
16.3.Peder Tomassen, f. 1711, d. 1778
17.3.Ole Tomassen, f. 1726, Trondenes, d. 1796, Trondenes
4.1.
Jon Olsen
Født 1681, Sørrollnes.7,2.
Død 1762, Sørrollnes.2.

Gift _____med

_____
Død 1745, Sørrollnes.8.

Børn af Jon Olsen og _____:

18.4.Israel Jonsen, f. _____, d. 1790, Sørrollnes.
5.1.
Klaus Olsen
Født 1684, Breistrand, Trondenes.2.
Død 1731, Sørrollnes, Trondenes.2.
     ?? Muligvis sønn av Ole Olsen (1632-1714) på Sørrollnes. ?? - Hvor er han år 1701, manntallet ??
     Skifte 1730-1738, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 138, folio 52..

Gift omkring 17182 med

Anne Israelsdatter
Født 1679, Rødberg, Trondenes.2.
Død 1751, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Israel Danielsen.

[Gift 1° omkr. 1695 med Peder Jakobsen (omkr. 1669 - 1707); Gift 2° omkr. 1718 med Klaus Olsen (1684 - 1731)].
6.1.
Torsten Olsen
Født 1688, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1768, Harstadbotn, Trondenes.2.
     ?? hvor er han i manntallet år 1701 ??
     Bygslet 1715 den andre vågsleien etter faren på øvre Sørrollnes i Trondenes. Torsten (Tosten) Olsen var bondeskredder, og vanket mye om i bygda med sitt håndverk. Han fikk derfor liten anledning til å ta seg av gårdsdrifta og avsto 1731 halva skylda til Jakob Hansen, som da nettopp var fordrevet fra sin jord på Breistrand. Resten ble overtatt av sønnen Ole Torstensen. Torsten havnet til slutt hos sønnen Daniel Tostensen på Jøvika (Dybvigen) i Astafjord. Torsten var også en overgang på Myklevold.

Børn af Torsten Olsen og _____:

19.6.Gabriel Torstensen, f. 1707, Trondenes., d. 1788, Trondenes.

Generation 3.

7.2.
Gjertrud Ediasdatter
Født 1682, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift omkring 17205 med

Nils Berntsen
Født 1691, Indre Å, Ibestad.5.
Død 17255.
     Søn af Bernt Johansen.

Børn af Gjertrud Ediasdatter og Nils Berntsen:

20.7.Marit Nilsdatter, f. 1719, Trondenes.
21.7.Anne Nilsdatter, f. 1721, Trondenes., d. 1791
8.2.
Berit (Berthe) Ediasdatter
Født 1684, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Hendes fødselsår sættes til 1684 i bogen "Folk og Slekt i Trondenes". Det betyder at hun skulle være 44 år gl. ved sin ældste søns fødsel, og 46 år gl. ved yngste søns fødsel.

Gift _____med

Jens Nilssen Bagge
Født 1687, Astafjord.9,10.
Død 1752, Sørrollnes, Trondenes.5,2.
     Søn af Niels Jensen (Erboe) og Maren Olsdatter.
     Gårdbruker på Sør-Rollnes i Trondenes.10
     Han overtok først ½ våg i 1720 av Sør-Rollnes øvre, og siden en tilsvarende jordepart etter svigerfarens død.11

Børn af Berit (Berthe) Ediasdatter og Jens Nilssen Bagge:

22.8.Nils Jenssen, f. 1728, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
23.8.Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?), f. 1730, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
9.2.
Lars Ediassen
Født 1686, Sørrollnes, Trondenes.12.
10.2.
Inger Ediasdatter
Født 1690, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 17895.
     Kom til Dyrstad, Ibestad. Iflg. Tore Meyer er hun født 1725, men dette kan ikke være rigtigt - det er måske en trykfejl for 1705 ?.
     Skifte 1788-1798, Dyrstad, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 146, folio 195..
11.2.
Erik Ediassen
Født omkring 1698, Sørrollnes, Trondenes.13,14,5.
     Gårdbruker på Forså, Ibestad.

Gift omkring 1728 med

Anne Marie Tomasdatter (Rasch)
Født 1697, Djupvik5.
     Datter af Tomas Mikkelsen og Maren Nilsdatter Rasch.

[Gift 1° omkr. 1721 med Rasmus Rasmussen (1695 - 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Erik Ediassen (f. omkr. 1698)].

Børn af Erik Ediassen og Anne Marie Tomasdatter (Rasch):

24.11.Nella Eriksdatter, f. 1734, Ibestad
25.11.Gjertrud Eriksdatter, f. 1737, Ibestad
12.2.
Ole Ediassen
Født omkring 1700, Sørrollnes, Trondenes.15,14.
Død 1773, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Stilling: Gårdbruker på Sørrollnes i Trondenes
     I 1728 efter sin faders død, fikk han bykselbrev på ½ våg i Sørrollnes. I 1745 overtok han også ½ vog som søsteren Berthe el. Gjertrud (enke efter Nils Berntsen, død 1725) oppga.16
     Skifte 1767-1776, Rollnes søndre, Astafjord.3protokollnr. 142, folio 436b..

Gift omkring 17402 med

Berthe (Berit) Steffensdatter
Født 17192.
Død 1789, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Steffen Steffensen og Ingeborg Iversdatter.
     ? GÆT - muligvis datter af Steffen Steffensen (f. 1679), Å i Lavangen ?.

Børn af Ole Ediassen og Berthe (Berit) Steffensdatter:

26.12.Maren Olsdatter, f. 1747, Trondenes., d. 1747, Trondenes.
27.12.Ingeborg Olsdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
28.12.Maren Olsdatter, f. 1751, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
29.12.Steffen Olsen, f. 1753, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
30.12.Abelona Olsdatter, f. 1754, Trondenes., d. 1801, Astafjord.
31.12.Steffen Olsen, f. 1759, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
13.3.
Ingeborg Tomasdatter
Født 1707, Sørrollnes, Trondenes2.
Død 17652.

Gift _____2med

Lars Hanssen
Født 16862.
Død 1758, Sørrollnes, Trondenes2.

Børn af Ingeborg Tomasdatter og Lars Hanssen:

32.13.Ingeborg Maria Larsdatter, f. 1744, Trondenes
33.13.Hans Larssen, f. 1746, Trondenes
34.13.Gjertrud Larsdatter, f. 1749, Trondenes
35.13.Tomas Larssen, f. 1752, Trondenes
14.3.
Berit Tomasdatter
Født 1712, Sørrollnes, Trondenes2.

Gift omkring 17322 med

Peder Pedersen
15.3.
Karen Tomasdatter
Født 1716, Sørrollnes, Trondenes2.
16.3.
Peder Tomassen
Født 1711-172117.
Død 17785.
     ?? Er han identisk med Peder Tomassen, f. 1721 i Trondenes, der år 1746 bliver gift til en Kirsten Andersdatter ??
     Hallevik, Ibestad.
     Per Thomsen, f. 1708, g.m. Kirsten Andreasdatter, f. 1716. Per Thomsen var kanskje sønn av Thomas Hansen, Aa i Lavangen. Bedømt etter skattelistene var bøxelen i Hallevik lite ettertraktet.18

Gift 27 dec. 1746, Trondenes19 med

Kirsten Andersdatter
Født 17195.
Død 17785.
     Skifte 1776-1785, Vik, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 143, folio 69. - Samme person ???.

Børn af Peder Tomassen og Kirsten Andersdatter:

36.16.Anders Pedersen, f. 1745, Astafjord., d. 1804
37.16.Hans Pedersen, f. 1750, Ibestad., d. 1788
38.16.Masanna Pedersdatter, f. 1753, d. 1781
39.16.Anna Maria Pedersdatter, f. 1756, d. 1794
17.3.
Ole Tomassen
Født 1726, Sørrollnes, Trondenes2.
Død 1796, Hagan, Trondenes2.
18.4.
Israel Jonsen
Født _____, Sørrollnes.2.
Død 1790, Sørrollnes.2.
19.6.
Gabriel Torstensen
Født 1707, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1788, Otterå, Trondenes.2.
     Overtok 1743 bruk III-IV (½ våg) på nedre Sandstrand i Trondenes. Gabriel rodde finnmarksfiske som høvedsmann og betalte 1745 fisketienden til oppkreveren for Vadsø sogn. Han var i 1772 den eneste på Sandstrandgårdene som fogden ikke betegnet som fattig. Allerede 1761 avsto han halvparten av sin jordskyld til Rasmus Rasmussen. Resten overtok eldste sønn, Jakob Gabrielsen 1775, mot å gi foreldrene kår: fór til 1 ku og 4 sauer og ½ tønne kornutsæd årlig. Sine siste år levde Gabriel og kona hos sønnen (Samuel? eller Evert?) på Otterå.

Gift omkring 17442 med

Maren Jakobsdatter
Født 172820.
     Skifte 1753-1767, Rollnes søndre.21? Muligvis ikke den samme Maren Jakobsdatter. ?.

Børn af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter:

40.19.Jakob Gabrielsen, f. 1746, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
41.19.Lavina Gabrielsdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1780, Trondenes.
42.19.Samuel Gabrielsen, f. 1751, Trondenes.
43.19.Kristense Gabrielsdatter, f. 1753, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
44.19.Evert Gabrielsen, f. 1754, Trondenes., d. 1831, Trondenes.
45.19.Søren Gabrielsen, f. 1758, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
46.19.Mette Gabrielsdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
47.19.Torsten Gabrielsen, f. 1763, Trondenes., d. 1827, Tjeldsund.
48.19.Berteus Gabrielsen, f. 1766, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
49.19.Gabriel Gabrielsen, f. 1767, Trondenes., d. 1804, Tjeldsund.

Generation 4.

20.7.
Marit Nilsdatter
Født 1719, Sørrollnes, Trondenes.5.

Gift 1° omkring 17455 med

Hans Ellevsen
Født 17155.
Død 17635.
     Søn af Ellev Pedersen.
     Skifte 1753-1767, Å, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 141, folio 234b..

Gift 2° 17685 med

Hans Hanssen
Født 1725, Gamvik, Lavangen.5.
Død 17885.
     Søn af Hans Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Skifte 1785-1798, Gamvik, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 144, folio 484b. (1785-89) eller protokollnr. 146, folio 29b. (1788-1798).

Børn af Marit Nilsdatter og Hans Ellevsen:

50.20.Marit Hansdatter, f. 1762, Ibestad., d. 1798
21.7.
Anne Nilsdatter
Født 1721, Sørrollnes, Trondenes.5.
Død 17915.
22.8.
Nils Jenssen
Født 1728, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1763, Sørrollnes, Trondenes.2.
23.8.
Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?)
Født 1730, Sørrollnes, Trondenes.22,2.
Død 1802, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Gårdbruker på øvergården i Sør-Rollnes, Trondenes. Familien levde «af Haand i Mund», som fogden uttrykker det.
     Edias Jenssen (1730-1802) på Sørrollnes, kaldes OGSÅ i Tore Meyers Astafjord Bygdebok for Edias Jenssen Bagge (1730-1802) på Sørrollnes, og er da gift 1753 med Anne OLUFSDATTER.

Gift 17535 med

Anna Ellevsdatter
Født 172823,5,2.
Død 1801, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Ellev og ? Berthe el. Malene ?.
     Er ifølge Hilmar Eriksen "Det gamle Astafjord og Ibestad", datter af Ellef Pedersen på Indre Å i Astafjord. Men i den nye udgave "Astafjord Bygdebok" forfattet af Tore Meyer kendes hendes foreldre ikke. Tore Meyer har kun kendskab til et barn af Ellev Pedersen (1680-1741), og det er Hans Ellevsen (1715-1763) på Å.

Børn af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter:

51.23.Berte Ediasdatter, f. 1755, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
52.23.Malena Ediasdatter, f. 1757, Trondenes.
53.23.Jens Ediassen, f. 1759, Trondenes., d. 1773, Trondenes.
54.23.Ellev Ediassen (Erboe), f. 1762, Trondenes., d. 1817
55.23.Hans Ediassen, f. 1762, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
56.23.Nils Ediassen, f. omkr. 1765, Trondenes., d. 1768, Trondenes.
57.23.Karen Ediasdatter, f. 1767, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
24.11.
Nella Eriksdatter
Født 1734, Forså indre, Ibestad5.

Gift omkring 17725 med

Hans Halvorsen
Født 1745, Vik, Ibestad5.
     Søn af Halvor Olsen og Kirsten Olsdatter.
     Gårdbruker på Finnsæter, Berg i Trondenes.5
25.11.
Gjertrud Eriksdatter
Født 1737, Forså indre, Ibestad5.
     Gift på Berg i Trondenes.5
26.12.
Maren Olsdatter
Født 1747, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
Død 1747, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
27.12.
Ingeborg Olsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.26,5,24,2.
Død 1810, Sørrollnes, Trondenes.5,2.
     Konfirmert 1766.24

Gift 1778, Sørrollnes, Trondenes.5 med

Ole Tygesen (Trane)
Født 1755, Lilleskog, Astafjord.27,5.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Søn af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.
     Stilling: Gårdbruker (leilending) og fisker på Sørrollnes i Trondenes.
     Gårdbruker på øvergården i Sør-Rollnes. Overtok bruket efter svigermoren i 1778. Ole Tygesen satt som fisker og leilending i fattige kår.

Børn af Ingeborg Olsdatter og Ole Tygesen (Trane):

58.27.Ole Olsen, f. 1778, Trondenes., d. 1814, Trondenes.
59.27.Kristen Olsen, f. 1781, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
60.27.Tyge Olsen, f. 1784, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
61.27.Kornelius Olsen, f. 1787, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
62.27.Edis Olsen, f. 1791, Trondenes., d. 1856, (Trondenes ?).
28.12.
Maren Olsdatter
Født 1751, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
Død 1786, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Konfirmert 1770.24
29.12.
Steffen Olsen
Født 1753, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
Død 1753, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
30.12.
Abelona Olsdatter
Født 1754, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
Død 1801, Lilleskog, Astafjord.5,25.
     Konfirmert 1774.24
     Skifte 1804-1805, Lilleskog, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 149, folio 646..

Gift 1782, Ibestad.5 med

Rasmus Tygesen
Født 1753, Foldvik5.
Død 18045.
     Søn af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.
     Skog, Ibestad.
     1793. Procurator Ole Severin Kildal (provstens sønn, siden sorenskriver i Nordre Sunnmøre) innstevnte til tinget Rasmus Tygesen, Lilleskog, fordi han hadde hogget hesjeved på Ibestad kirkes gårdpart på Storskog som Nathaniel Hansen brukte.28
     Skifte 1804-1805, Lilleskog, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 149, folio 646..

Børn af Abelona Olsdatter og Rasmus Tygesen:

63.30.Tyge Rasmussen, f. 1784, Ibestad.
64.30.Karen Bergitta Rasmusdatter, f. 1791, Ibestad.
31.12.
Steffen Olsen
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
Død 1760, Sørrollnes, Trondenes.24,25.
32.13.
Ingeborg Maria Larsdatter
Født 1744, Sørrollnes, Trondenes2.
33.13.
Hans Larssen
Født 1746, Sørrollnes, Trondenes2.
34.13.
Gjertrud Larsdatter
Født 1749, Sørrollnes, Trondenes2.
35.13.
Tomas Larssen
Født 1752, Sørrollnes, Trondenes2.
36.16.
Anders Pedersen
Født 1745, Hallevik, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18045.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 6 barn, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1803-1805, Hallevik, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 150, folio 312b..

Gift 177429 med

Øllegård Steffensdatter Trane
Født 1742, Breivoll, Ibestad.5.
Død 18075.
     Datter af Steffen Tygesen Trane og Elisabet (Lisbet) Hansdatter.

[Gift 1° 1766 med John Pedersen (1736 - 1772); Gift 2° 1774 med Anders Pedersen (1745 - 1804)].

Børn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane:

65.36.Peder Andersen, f. 1774, Ibestad, d. 1849
66.36.John Andersen (Trane), f. 1765, Astafjord., d. 1818, Trondenes.
67.36.Steffen Andersen, f. 1778, d. 1778
68.36.Steffen Andersen, f. 1779, Ibestad, d. 1792
69.36.Kristoffer Andersen, f. 1782, Ibestad, d. 1785
70.36.Kirsten Maria Andersdatter, f. 1786, Astafjord.
37.16.
Hans Pedersen
Født 1750, Hallevik, Ibestad.5.
Død 17885.
     Skifte 1785-1789, Rollnes nordre, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 144, folio 417b. - samme person ?.
38.16.
Masanna Pedersdatter
Født 17535.
Død 17815.
39.16.
Anna Maria Pedersdatter
Født 17565.
Død 17945.

Utenfor ekteskap med30,5

Anders Jenssen
Født 1732, Selset Øvre, Ibestad.5.
Død 17885.
     Søn af Jens Olsen Trane og Mette Andersdatter.

[Gift 1° med Anna Maria Pedersdatter (1756 - 1794); Gift 2° 1775 med Synnøve Maria Ediasdatter (1744 - 1780)].

Børn af Anna Maria Pedersdatter og Anders Jenssen:

71.39.Kirsten Andersdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1784
40.19.
Jakob Gabrielsen
Født 1746, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1805, Sandstrand, Trondenes.2.

Gift 1° 17782 med

Johanna Andersdatter
Født 1755, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1786, Sandstrand, Trondenes.2.
     Datter af Anders Anderssen og Dorte Rasmusdatter.
     Skifte 1785-1789, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 144, folio 423b..

Gift 2° 17882 med

Riborg Ediasdatter
Født 1733, Røkenes, Lavangen5.
     Datter af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.
     Skifte 1751-1796, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 145, folio 75..

[Gift 1° 1759 med Arne Svendsen (1725 - 1762); Gift 2° 1762 med Hans Tomassen Rasch (1704 - 1786); Gift 3° 1788 med Jakob Gabrielsen (1746 - 1805)].

Gift 3° 17932 med

Ragnhild Paulsdatter
Født 1750, Tennevik, Trondenes.2.
Død 1801, Sandstrand, Trondenes.2.
     Datter af Paul Nilssen og Berte (Berit) Augustinusdatter.

[Gift 1° 1772 med Rafael Stensen Harr (1749 - 1777); Gift 2° 1793 med Jakob Gabrielsen (1746 - 1805)].
41.19.
Lavina Gabrielsdatter
Født 1748, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1780, Sandstrand, Trondenes.2.
     Skifte 1776-1785, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 143, folio 197b..

Gift 177331 med

Jakob Abrahamsen
Født 1733, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1799, Sandstrand, Trondenes.2.
     Søn af Abraham Steffensen og Ingeborg Isaksdatter.
     Skifte 1798-1804, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 148, folio 342..

[Gift 1° 1773 med Lavina Gabrielsdatter (1748 - 1780); Gift 2° 1788 med Olava Ediasdatter (f. 1734)].

Børn af Lavina Gabrielsdatter og Jakob Abrahamsen:

72.41.Abraham Jakobsen, f. 1772, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
73.41.Søren Jakobsen, f. 1779, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
42.19.
Samuel Gabrielsen
Født 1751, Sandstrand, Trondenes.2.
     Otterå, Trondenes.

Gift 17772 med

Kirsten Maria Jørgensdatter
Født 1748, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1827, Otterå, Trondenes.2.
     Datter af Jørgen Sørensen og Inger Olsdatter.

Børn af Samuel Gabrielsen og Kirsten Maria Jørgensdatter:

74.42.Inger Samuelsdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1857, Tjeldsund.
43.19.
Kristense Gabrielsdatter
Født 1753, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1787, Gausvik, Trondenes.2.
44.19.
Evert Gabrielsen
Født 1754, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1831, Otterå, Trondenes.2.
45.19.
Søren Gabrielsen
Født 1758, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1770, Sandstrand, Trondenes.2.
46.19.
Mette Gabrielsdatter
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.24,2.
Død 1799, Sandstrand, Trondenes.32,2.
     Skifte 1798-1804, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 148, folio 339..

Gift 1789 med

Johannes Steffensen
Født 1764, Sandstrand, Trondenes.24,2.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.32,2.
     Søn af Steffen Anderssen og Asselina Rasmusdatter.
     Konfirmert 1782. Efter at faren tidlig i 1790-åra søkte til København om at hans eldste sønn måtte få kjøpe bruket (nedre Sandstrand), og 19. april 1797 ble Johannes den første selveier på Sandstrand. Prisen var 40 rdlr.32

[Gift 1° 1789 med Mette Gabrielsdatter (1761 - 1799); Gift 2° 1803 med Maren Andersdatter (f. 1758)].

Børn af Mette Gabrielsdatter og Johannes Steffensen:

75.46._____, f. _____, d. 1795, Trondenes.
76.46.Lavina Johannesdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
77.46.Hans Johannesen, f. 1789, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
78.46.Anne Maria Johannesdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1825, Trondenes.
79.46.Gabriel Johannessen, f. 1793, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
80.46.Steffen Johannessen, f. 1793, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
81.46.Ole Johannessen, f. 1796, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
82.46.Søren Johannessen, f. 1798, Trondenes.
47.19.
Torsten Gabrielsen
Født 1763, Sandstrand, Trondenes.33.
Død 1827, Fjelldal, Tjeldsund.33.

Gift 180934 med

Bendikta Maria Madsdatter
Født 1782, Lavangen Sør, Trondenes.35.
Død 1856, Fjelldal, Tjeldsund.35.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

[Gift 1° 1809 med Torsten Gabrielsen (1763 - 1827); Gift 2° 1828 med Hans Kristoffersen (1804 - 1852)].
48.19.
Berteus Gabrielsen
Født 1766, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1766, Sandstrand, Trondenes.2.
49.19.
Gabriel Gabrielsen
Født 1767, Sandstrand, Trondenes.2.
Død apr. 1804, Fjelldal, Tjeldsund.36.
     I 1801 var han på Otterå hos broren Samuel. Han fikk 5. juni 1801 bøksel på den halve vog som [den forrige bruker på Fjelldal i Tjeldsund] Asbjørn hadde brukt.36
     Skifte 1803-1805, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 150, folio 371..

Gift 180134 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.24,36, døbt 176124.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.24

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].

Generation 5.

50.20.
Marit Hansdatter
Født 1762, Å, Ibestad.5.
Død 17985.
     Skifte 1798-1804, Magesås, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 148, folio 242..

Utenfor ekteskap med37,5

Sivert Sivertsen

Gift 1° 17965 med

Hans Hanssen
Født 1757, Magisås, Salangen.5.
Død 18105.
     Søn af Hans Hanssen og Marit Jakobsdatter.
     Magisås, Salangen.

Børn af Marit Hansdatter og Sivert Sivertsen:

83.50.Ellev Sivertsen, f. 1794, Ibestad., d. 1812

Børn af Marit Hansdatter og Hans Hanssen:

84.50.Marta Helena Hansdatter, f. 1797, Salangen., d. 1797
51.23.
Berte Ediasdatter
Født 1755, Sørrollnes, Trondenes.38,5,2.
Død 1836, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 17792 med

Hans Danielsen
Født 1748, Storskog, Astafjord.27,2.
Død 1820, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Søn af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter.

Børn af Berte Ediasdatter og Hans Danielsen:

85.51.Karen Maria Hansdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
86.51.Edias Hansen, f. omkr. 1789
87.51.Anne Hansdatter, f. omkr. 1792
88.51.Danilken Hansdatter, f. omkr. 1795
52.23.
Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.24,2, døbt 175724.
     Konfirmert 1776.24

Gift 17932 med

Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.2.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.2.
     Søn af Iver Andersen og Martha Andersdatter.

[Gift 1° omkr. 1789 med Maren Hveding Bertelsdatter (1763 - 1792); Gift 2° 1793 med Malena Ediasdatter (f. 1757)].

Børn af Malena Ediasdatter og Sten Iversen:

89.52.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
53.23.
Jens Ediassen
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.24,2, døbt 175924.
Død 1773, Sørrollnes, Trondenes.24,2.
54.23.
Ellev Ediassen (Erboe)
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.5,2, døbt 176224.
Død 18175.
     Eilif kjøpte halvparten av gården Dybvik i 1791 for 115 riksdaler. Dette var den første jord i Sørgårdene i Astafjord - og blant de første i hele distriktet - som ble kjøpt av brukerne. Betalte i 1816 5 rbdlr. i sølvskatt, hvilket var dobbelt opp av gjennomsnittet for fiskebøndene.
     Eilif var fader til Ole Andreas Ellevsen (1795-1872) «Ol' Eyløvsa med sitt svarte skjegg, han kan vel båten vende» (andre verset i astøingsvisa), hvorom der er fortalt i «Håløygminne 1941».
     Skifte 10 jul. 181839.

Gift 17 jul. 1791, 7de søndag efter pinse 1791. med

Berit Kirstina Olsdatter
Født 1770, Gamvik, Lavangen.
Død 1848.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

Børn af Ellev Ediassen (Erboe) og Berit Kirstina Olsdatter:

90.54.Ole Andreas Ellevsen, f. 1795, Astafjord., d. 1872
91.54.Iverina Antonetta Ellevsdatter, f. 1805, d. 1867
55.23.
Hans Ediassen
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.40,24,2, døbt 176224.
Død 1839, Sandstrand, Trondenes.2.
     Konfirmert 1779.24
     Benevnes 1801 «indsidder og bruger jorden med faderen» på Sørrollnes.41

Gift 17942 med

Anne Martha Hansdatter
Født 177042,2.
     Datter af Hans Kristensen og Anne Johanna Larsdatter.

Børn af Hans Ediassen og Anne Martha Hansdatter:

92.55.Hans Hansen, f. omkr. 1795
93.55._____, f. _____, d. 1798, Trondenes.
94.55.Anne Cathrine Hansdatter, f. omkr. 1799
95.55.Edis Hanssen, f. 1802, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
96.55.Andreas Hanssen, f. 1805, Trondenes., d. 1841, Nordland.
97.55._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
98.55._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
56.23.
Nils Ediassen
Født omkring 1765, Sørrollnes, Trondenes.24,2, døbt 176524.
Død 1768, Sørrollnes, Trondenes.24,2.
57.23.
Karen Ediasdatter
Født 1767, Sørrollnes, Trondenes.24,2, døbt 176724.
Død 1809, Årbogen, Trondenes.2.
     Konfirmert 1785.24

Gift 17922 med

Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.2.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.2.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° med Anne Sofie Andersdatter Harr (f. 1766); Gift 2° 1792 med Karen Ediasdatter (1767 - 1809)].

Børn af Karen Ediasdatter og Anders Johannessen Meyer:

99.57.Anne Andersdatter Meyer, f. 1793, Trondenes.
100.57.Edis Anderssen Meyer, f. 1796, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
101.57.Mette Sofia Andersdatter Meyer, f. 1797, Trondenes.
102.57.Johanna Sofia Andersdatter Meyer, f. 1800, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
103.57.Hartvig Johannes Andersen Meyer, f. 1804, Trondenes., d. 1866, Trondenes.
58.27.
Ole Olsen
Født 1778, Sørrollnes, Trondenes.43,2.
Død 1814, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Ugift ved FT 1801.41
59.27.
Kristen Olsen
Født 1781, Sørrollnes, Trondenes.44,2.
Død 1840, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 1° omkring 18022 med

Ingeborg Johnsdatter
Født 1780, Teistevik, Torsken.2.
Død 1821, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 2° 18232 med

Gjertrud Katarina Hansdatter
Født 1788, Myrland, Astafjord.2.
Død 1838, Sørrollnes, Trondenes.2.
60.27.
Tyge Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.45,24,2.
Død 1848, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes.

Gift 20 okt. 180946 med

Pernille Olsdatter
Født 1786, Grov, Astafjord.5,2, døbt 1786, Ibestad kirke.
Død 1849, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter:

104.60.Ingeborg Katrina Tygesdatter, f. 1812, Trondenes., d. 1872
105.60.Karen Elisabet Tygesdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1814, Trondenes.
106.60.Ole Tygesen, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
107.60.Kornelius Olai Tygesen, f. 1818, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
108.60.Ingebrigt Tygesen, f. 1821, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
109.60.Hans Kristian Tygesen, f. 1823, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
110.60.Karen Danilken Tygesdatter, f. 1827, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
61.27.
Kornelius Olsen
Født 1787, Sørrollnes, Trondenes.47,2.
Død 1810, Sørrollnes, Trondenes.2.
62.27.
Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).2.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.41

Gift 1° 18192 med

Anne Maria Johannesdatter
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.

Gift 2° 18272 med

Margrete Sofia Hansdatter
Født 1802, Breistrand, Trondenes.2.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Hans Jørgen Jørgensen og Mette Maria Arvesdatter Warberg.

Børn af Edis Olsen og Anne Maria Johannesdatter:

111.62.Johan Olai Edissen, f. 1820, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
112.62.Johan Edissen, f. 1822, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
113.62.Ingeborg Anne Edisdatter, f. 1823, Trondenes., d. 1883, Trondenes.

Børn af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter:

114.62.Anne Marie Edisdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
115.62.Markus Olai Valberg Edissen, f. 1843, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
63.30.
Tyge Rasmussen
Født 1784, Lilleskog, Ibestad.5.

Gift 18155 med

Gjertrud Katarina Hansdatter
Født 17845.

Børn af Tyge Rasmussen og Gjertrud Katarina Hansdatter:

116.63.Martina Tygesdatter, f. 1815, Ibestad.
64.30.
Karen Bergitta Rasmusdatter
Født 1791, Lilleskog, Ibestad.5.
65.36.
Peder Andersen
Født 1774, Hallevik, Ibestad5.
Død 18495.

Gift 1° 18025 med

Ingeborg Kirstina Hansdatter
Født 17775.
Død 18135.

Gift 2° 18155 med

Kristianna Andersdatter
Født 1784, Renså, Astafjord5.
Død 18575.
     Datter af Anders Kristensen.

Børn af Peder Andersen og Ingeborg Kirstina Hansdatter:

117.65.Anna Kirstina Pedersdatter, f. 1804, d. 1813
118.65.Berit Maria Pedersdatter, f. 1806, d. 1813
119.65.Hans Kristian Pedersen, f. 1810, d. 1813

Børn af Peder Andersen og Kristianna Andersdatter:

120.65.Anders Pedersen, f. 1816, Astafjord, d. 1856
121.65._____, f. 1819, Ibestad, d. 1819, Ibestad
122.65.Hans Pedersen, f. 1822, Ibestad, d. 1898
66.36.
John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.48.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 1° 18022 med

Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.49,2.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.3protokollnr. 150, folio 302..

[Gift 1° med Peder Israelsen (1760 - 1800); Gift 2° 1802 med John Andersen (Trane) (1765 - 1818)].

Gift 2° 18052 med

Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.2.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.

Børn af John Andersen (Trane) og Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup:

123.66._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.

Børn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup:

124.66.Niels Schjelderup, f. 1806
125.66.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
126.66.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
127.66.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
128.66.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
129.66.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
67.36.
Steffen Andersen
Født 17785.
Død 17785.
68.36.
Steffen Andersen
Født 1779, Hallevik, Ibestad5.
Død 17925.
69.36.
Kristoffer Andersen
Født 1782, Hallevik, Ibestad5.
Død 17855.
70.36.
Kirsten Maria Andersdatter
Født 1786, Hallevik, Ibestad, Astafjord.5.

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.50med

Severin Johnsen
Født 1795, Bolla, Ibestad, Astafjord.51.
Død 186051.

Gift 2° 18285 med

Jonas Pedersen Falk
Født 1792, Skog, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18715.
     Søn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

[Gift 1° med Anne Bergitta Amundsdatter (f. 1793); Gift 2° 1828 med Kirsten Maria Andersdatter (f. 1786)].

Børn af Kirsten Maria Andersdatter og Severin Johnsen:

130.70.John Severinsen, f. 1819, d. 1902

Børn af Kirsten Maria Andersdatter og Jonas Pedersen Falk:

131.70.Andreas Jonassen Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1892
132.70.Peder Jonassen Falk, f. 1825, Astafjord.
133.70.Ingeborg Olena Jonasdatter Falk, f. 1828, Astafjord.
71.39.
Kirsten Andersdatter
Født 1784, Igeland, Ibestad.5.
Død 17845.
72.41.
Abraham Jakobsen
Født 1772, Sandstrand, Trondenes.31.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.31.

Gift 17942 med

Rebekka Leth Rafaelsdatter
Født 1772, Lavangen Sør, Trondenes.35.
Død 1838, Sørrollnes, Trondenes.35.
     Datter af Rafael Stensen Harr og Ragnhild Paulsdatter.

Børn af Abraham Jakobsen og Rebekka Leth Rafaelsdatter:

134.72.Lavina Abrahamsdatter, f. 1805, Trondenes., d. 1850, Trondenes.
73.41.
Søren Jakobsen
Født 1779, Sandstrand, Trondenes.31.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.31.

Gift 18022 med

Anne Katrine Rafaelsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.35.
Død 1808, Sandstrand, Trondenes.35.
     Datter af Rafael Stensen Harr og Ragnhild Paulsdatter.
74.42.
Inger Samuelsdatter
Født 1777, Tovik, Trondenes.2.
Død 1857, Fjelldal, Tjeldsund.2.

Gift 18022 med

Lars Madssen
Født 1774, Fjelldal, Tjeldsund.2.
Død 1837, Fjelldal, Tjeldsund.2.
     Søn af Mads Larssen og Maren Larsdatter.
     Otterå, Trondenes. Fjelldal, Tjeldsund.

Børn af Inger Samuelsdatter og Lars Madssen:

135.74.Mads Samuel Larssen, f. 1802, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
75.46.
___________
Født _____, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1795, Sandstrand, Trondenes.2.
76.46.
Lavina Johannesdatter
Født 1787, Sandstrand, Trondenes.52,53,2.
Død 1867, Sørvik, Trondenes.2.

Utenfor ekteskap med2

Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 179154.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

[Gift 1° 1819 med Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (f. 1792); Gift 2° med Lavina Johannesdatter (1787 - 1867)].

Børn af Lavina Johannesdatter og Hans Rafn Sparboe:

136.76.Mette Johanna Hansdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
77.46.
Hans Johannesen
Født 1789, Sandstrand, Trondenes.24,2.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.2.
     Innløste etterhvert sine søsken og sat på nedre Sandstrand i Trondenes, som fisker og bonde til sin død.32

Gift 1817 med

Margrethe Sørensdatter
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.24,2.
Død 1867, Sandstrand, Trondenes.2.
     Datter af Søren Jørgensen og Anne Rasmusdatter.
     Hun overdro (som enke) bruker på nedre Sandstrand til to sønner.

Børn af Hans Johannesen og Margrethe Sørensdatter:

137.77.Johanna Katrine Hansdatter, f. 1822, Trondenes., d. 1863
78.46.
Anne Maria Johannesdatter
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 18192 med

Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).2.
     Søn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.41

[Gift 1° 1819 med Anne Maria Johannesdatter (1791 - 1825); Gift 2° 1827 med Margrete Sofia Hansdatter (1802 - 1843)].

Børn af Anne Maria Johannesdatter og Edis Olsen er vist under Edis Olsen (nr. 62).

79.46.
Gabriel Johannessen
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1829, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Sørrollnes, Trondenes.

Gift 18182 med

Karen Maria Hansdatter
Født 1782, Sørrollnes, Trondenes.44,2.
Død 1858, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Hans Danielsen og Berte Ediasdatter.
80.46.
Steffen Johannessen
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.2.
81.46.
Ole Johannessen
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1797, Sandstrand, Trondenes.2.
82.46.
Søren Johannessen
Født 1798, Sandstrand, Trondenes.2.

Generation 6.

83.50.
Ellev Sivertsen
Født 1794, Ibestad.5.
Død 18125.
84.50.
Marta Helena Hansdatter
Født 1797, Magisås, Salangen.5.
Død 17975.
85.51.
Karen Maria Hansdatter
Født 1782, Sørrollnes, Trondenes.44,2.
Død 1858, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 18182 med

Gabriel Johannessen
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1829, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Søn af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.
     Sørrollnes, Trondenes.
86.51.
Edias Hansen
Født omkring 178955,41.
87.51.
Anne Hansdatter
Født omkring 179256,41.
88.51.
Danilken Hansdatter
Født omkring 179557,41.
89.52.
Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.58.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.58.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

Gift 1° 18202 med

Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.59.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.59.
     Datter af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach.

Gift 2° 18592 med

Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.58.
Død 1881, Melvik, Trondenes.58.
     Datter af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° omkr. 1824 med Mads Larssen (1791 - 1837); Gift 2° 1859 med Jakob Andreas Stensen (1795 - 1872)].
90.54.
Ole Andreas Ellevsen
Født 1795, Djupvik, Skånland, Astafjord.5.
Død 18725.
     Djupvik, Skånland, Astafjord.5

Gift 18195 med

Johanna Kristensdatter
Født 1787, Sandstrand, Skånland, Trondenes.5.
Død 18735.
     Datter af Kristen Sørensen og Karen Hansdatter.

Børn af Ole Andreas Ellevsen og Johanna Kristensdatter:

138.90.Ellev Nikolai Olsen, f. 1819, Astafjord., d. 1902
139.90.Søren Olsen, f. 1821, Astafjord., d. 1901
140.90.Hans Olsen, f. 1826, Astafjord., d. 1870
91.54.
Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 18055.
Død 28 jun. 186760.

Gift 23 okt. 1839, Ibestad kirke61,5 med

Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.62,63, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 186860, begravet 1 jun. 186860.
     Søn af Anders Israelsen og Else Larsdatter.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.60
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.60
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.60
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.60
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.64

[Gift 1° 9 aug. 1829 med Nikolina Maria Eriksdatter (1802 - 21 mar. 1838); Gift 2° 23 okt. 1839 med Iverina Antonetta Ellevsdatter (1805 - 28 jun. 1867)].

Børn af Iverina Antonetta Ellevsdatter og Ole Andreas Strøm:

141.91.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. 1926
142.91.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
92.55.
Hans Hansen
Født omkring 179557,41.
93.55.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1798, Sørrollnes, Trondenes.2.
94.55.
Anne Cathrine Hansdatter
Født omkring 179965,41.
95.55.
Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.2.

Gift 18332 med

Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.5.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.2.
     Datter af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.
96.55.
Andreas Hanssen
Født 1805, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1841, Lofoten, Nordland.2.

Gift 18352 med

Ingeborg Dortea Torsdatter
Født 1802, Kjellhus, Trondenes.2.
     Datter af Tor(e) Villadssen og Henrikka Jonetta Pedersdatter.

[Gift 1° 1822 med Lars Knutsen (1790 - 1833); Gift 2° 1835 med Andreas Hanssen (1805 - 1841)].

Børn af Andreas Hanssen og Ingeborg Dortea Torsdatter:

143.96.Hans Olai Andreassen, f. 1835, Trondenes.
144.96.Hans Berteus Andreassen, f. 1838, Trondenes.
145.96.Anne Marta Andreasdatter, f. 1841, Trondenes., d. 1915, Astafjord.
146.96.Hartvig Johan Andreassen, f. 1844, Trondenes., d. 1897
97.55.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1807, Sørrollnes, Trondenes.2.
98.55.
___________
Født _____, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1809, Sandstrand, Trondenes.2.
99.57.
Anne Andersdatter Meyer
Født 1793, Årbogen, Trondenes.66.
100.57.
Edis Anderssen Meyer
Født 1796, Årbogen, Trondenes.66.
Død 1796, Årbogen, Trondenes.66.
101.57.
Mette Sofia Andersdatter Meyer
Født 1797, Årbogen, Trondenes.66.
102.57.
Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.58.
Død 1881, Melvik, Trondenes.58.
     Etterslekt.

Gift 1° omkring 18242 med

Mads Larssen
Født 1791, Lilandskar, Evenes.58.
Død 1837, Bålvik, Tjeldsund.58.

Gift 2° 18592 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.58.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.58.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
103.57.
Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.2.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.2.

Gift 1° 18242 med

Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.2.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.2.
     Datter af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.
     Konf. 1803 i Trondenes.24

Utenfor ekteskap med

Inger Katrina Nilsdatter
Født 1800, Harstadbotn, Trondenes.2.
Død 1845, Svartvatn, Trondenes.2.

Børn af Hartvig Johannes Andersen Meyer og Inger Katrina Nilsdatter:

147.103.Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer, f. 1821, Trondenes., d. 1821, Trondenes.
104.60.
Ingeborg Katrina Tygesdatter
Født 1812, Sørrollnes, Trondenes.5,2.
Død 18725,2.

Gift 18362 med

Jens Lars Ediassen
Født 1797, Forså Ytre, Ibestad.5.
Død 18805.
     Søn af Edias Anderssen og Berte Katrina Steffensdatter.
105.60.
Karen Elisabet Tygesdatter
Født 1814, Sørrollnes, Trondenes.67.
Død 1814, Sørrollnes, Trondenes.67.
106.60.
Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.2, døbt 1816, Trondenes.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Gift 30 okt. 1848 med

Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.2, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 4 okt. 1841 med Mads Walberg Andersen (8 feb. 1814 - 16 aug. 1845); Gift 2° 30 okt. 1848 med Ole Tygesen (2 feb. 1816 - 1889)].

Børn af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter:

148.106.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
149.106.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
150.106.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
151.106.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
152.106.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
107.60.
Kornelius Olai Tygesen
Født 1818, Sørrollnes, Trondenes.67.
Død 1848, Sørrollnes, Trondenes.67.
108.60.
Ingebrigt Tygesen
Født 1821, Sørrollnes, Trondenes.5,67.
Død 1880, Sørrollnes, Trondenes.68.

Gift 18455 med

Ingeborg Katrina Jensdatter
Født 1812, Grov, Astafjord.5,68.
Død 1900, Sørrollnes, Trondenes.69.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.

[Gift 1° 1836 med Jørgen Tobiassen (f. 1804); Gift 2° 1845 med Ingebrigt Tygesen (1821 - 1880)].

Børn af Ingebrigt Tygesen og Ingeborg Katrina Jensdatter:

153.108.Anna Jørgine Ingebrigtsdatter, f. 1846, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
154.108.Pernilla Karoline Ingebrigtsdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
109.60.
Hans Kristian Tygesen
Født 1823, Sørrollnes, Trondenes.5,67.
Død 1834, Sørrollnes, Trondenes.67.
110.60.
Karen Danilken Tygesdatter
Født 1827, Sørrollnes, Trondenes.69.
Død 1868, Sørrollnes, Trondenes.69.

Gift 18582 med

Rasmus Johan Edissen
Født 1824, Sørrollnes, Trondenes.69.
Død 1915, Sørrollnes, Trondenes.69.
111.62.
Johan Olai Edissen
Født 1820, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1820, Sørrollnes, Trondenes.2.
112.62.
Johan Edissen
Født 1822, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1822, Sørrollnes, Trondenes.2.
113.62.
Ingeborg Anne Edisdatter
Født 1823, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1883, Leikvik, Trondenes.2.

Utenfor ekteskap med2

Hans Johan Jakobsen
Født 1826, Vollstad, Trondenes.2.
Død 1896, Vollstad, Trondenes.2.

Gift 1° 18562 med

Jørgen Kristian Johannessen
Født 1810, Leikvik, Trondenes.2.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.2.

Børn af Ingeborg Anne Edisdatter og Hans Johan Jakobsen:

155.113.Edina Margrete Hansdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1854, Trondenes.

Børn af Ingeborg Anne Edisdatter og Jørgen Kristian Johannessen:

156.113.Johanna Margrete Jørgensdatter, f. 1857, Trondenes.
157.113.Eilert Johan Martin Jørgensen, f. 1859, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
158.113.Andreas Martin Eberg Jørgensen, f. 1860, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
159.113.Emilia Sofie Jørgensdatter, f. 1864, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
160.113.Jens Klaus Jørgensen, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
161.113.Anne Marie Jørgensdatter, f. 1866, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
114.62.
Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1895, Tovik, Trondenes.2.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Gift _____5med

Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.70,5, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.71,70.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.2.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

[Gift 1° 1841 med Margrete Elisabet Hansdatter (1824 - 1849); Gift 2° med Anne Marie Edisdatter (1828 - 1895)].

Børn af Anne Marie Edisdatter og Hans Sakarias Schjelderup:

162.114.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
163.114.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
164.114.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
165.114.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
166.114.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
167.114.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
168.114.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
115.62.
Markus Olai Valberg Edissen
Født 1843, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.2.
116.63.
Martina Tygesdatter
Født 1815, Hamnvik, Ibestad.5.

Gift 18355 med

Steffen Ediassen
Født 1800, Forså Ytre, Ibestad.5.
     Søn af Edias Anderssen og Berte Katrina Steffensdatter.

Børn af Martina Tygesdatter og Steffen Ediassen:

169.116.Karen Johanna Steffensdatter, f. 1847, Astafjord.
170.116.Kristen Olai Steffensen, f. 1849, Trondenes.
171.116.Danilken Marie Steffensen, f. 1858, Trondenes., d. 1925
117.65.
Anna Kirstina Pedersdatter
Født 18045.
Død 18135.
118.65.
Berit Maria Pedersdatter
Født 18065.
Død 18135.
119.65.
Hans Kristian Pedersen
Født 18105.
Død 18135.
120.65.
Anders Pedersen
Født 1816, Laupstad, Astafjord5.
Død 18565.

Gift 18405 med

Ingeborg Kristine Tomasdatter
Født 1809, Sørrollnes, Trondenes5.
Død 18865.
     Datter af Thomas Olsen og Marit Hansdatter.

Børn af Anders Pedersen og Ingeborg Kristine Tomasdatter:

172.120.Peder Martin Andersen, f. 1841, Ibestad, d. 1841
173.120.Engel Maria Andersdatter, f. 1842, Ibestad, d. 1925
174.120.Ole Kristian Andersen, f. 1845, Ibestad, d. 1889
175.120.Maren Katrine Andersdatter, f. 1851, Ibestad, d. 1851
121.65.
___________
Født 1819, Hallevik, Ibestad5.
Død 1819, Hallevik, Ibestad5.
122.65.
Hans Pedersen
Født 1822, Hallevik, Ibestad5.
Død 18985.
123.66.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.2.
124.66.
Niels Schjelderup
Født 1806.
125.66.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.72,2.
Død 18915.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 18375 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.5.
Død 18865.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
126.66.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.73, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.74,70.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.75,73.

Gift 18322 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.76,77, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.76.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.75,77.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

176.126._____
177.126._____, d. 1836
127.66.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 18442 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.2.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
128.66.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.2.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.2.

Gift 18482 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

178.128.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
179.128.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
180.128.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
181.128.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. 1928
129.66.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.2.

Gift 18382 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.5.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.5.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

182.129.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
183.129.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
184.129.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
185.129.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
186.129.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
187.129.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
188.129.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
189.129.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
190.129.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
130.70.
John Severinsen
Født 18195.
Død 19025.
     Etterslekt, se Tore Meyer, Astafjord Bygdebok.
131.70.
Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18925.

Gift 186078 med

Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18965.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Else Maria Wegner Hansdatter Trane.

[Gift 1° 1845 med Petter Jonas Hanssen (1819 - 1859); Gift 2° 1860 med Andreas Jonassen Falk (1824 - 1892)].

Børn af Andreas Jonassen Falk og Elisabet Møller Hansdatter Starup:

191.131.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
132.70.
Peder Jonassen Falk
Født 1825, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.79.
133.70.
Ingeborg Olena Jonasdatter Falk
Født 1828, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.79.
134.72.
Lavina Abrahamsdatter
Født 1805, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1850, Bø, Trondenes.2.

Utenfor ekteskap med2

Henrik Anderssen
Født 1780, Sverige.2.
Død 1845, Sørrollnes, Trondenes.2.

[Gift 1° 1805 med Marit Andersdatter (1771 - 1847); Gift 2° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850)].

Utenfor ekteskap med2

Hans Henriksen
Født 1806, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Søn af Henrik Anderssen og Marit Andersdatter.

[Gift 1° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850); Gift 2° 1836 med Helena Olsdatter (1800 - 1875)].
135.74.
Mads Samuel Larssen
Født 1802, Otterå, Trondenes.2.
Død 1842, Halsebø, Trondenes.2.
     Fjelldal, Tjeldsund.

Gift 18392 med

Karen Kirstine Andersdatter
Født 1800, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1886, Rødberg, Trondenes.2.
     Datter af Anders Steffensen og Maren Hansdatter.
136.76.
Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.2.
     Etterslekt.

Gift 18362 med

Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.2.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.2.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.
137.77.
Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 18635.

Gift 20 okt. 1843 med

John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland., 13de søndag efter Trin..
Død 1888.
     Søn af Erik Andersen og Beret Karine Jonsdatter.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.
     I folketellingen år 1865 er John G. Eriksen, 50 år gl. (enkemann), født i Ibestad sogn og «gaardbruger og baadebygger» på Marskard (matr. nr. 375), Ibestad sogn og prgj., Ibestad kommune, Troms. På gården er også sønnen Hans M. Johansen og døttrene Elen B., Anna M. Sara Jørgine, og Bendigte K. Johnsdatter. Alle nevnte børn er ugifte. Besetning på gården var: 1 hest, 3 stort kveg, 12 får. Utsæd: 1½ (tønne) bygg og 2 (tønner) poteter.64
     I folketellingen år 1875 er John Gabriel Eriksen, f. 1813 i Moe prgj. i Helgeland, enkemann, gårdbruker (bykselmann) og bådebygger på Marskar (gård/matr. nr 375) i Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms.80

Børn af Johanna Katrine Hansdatter og John Gabriel Eriksen:

192.137.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes., d. 1915
193.137.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916
194.137.Anne Rebekka Johnsdatter, f. 1848, Skånland
195.137.Serine Marie Kirstine Johnsdatter, f. 1854, Skånland, d. 1920

Generation 7.

138.90.
Ellev Nikolai Olsen
Født 1819, Djupvik, Skånland, Astafjord.5.
Død 19025.
     Djupvik, Skånland. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18555 med

Sara Helena Olsdatter
Født 18305.
Død 19155.
     Datter af Ole Johnsen Nutti og Dorotea Andersdatter.
139.90.
Søren Olsen
Født 1821, Djupvik, Skånland, Astafjord.2.
Død 19012.

Gift 18442 med

Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal)
Født 1808, Tennevik, Trondenes.2.
Død 18815.
     Datter af Simon Pedersen (Bredal) og Marta Hansdatter.
     Hilmar Eriksen skriver at hun er «datter av presten Arctander». Presten Arctander må være sokneprest i Ofoten Peder Arctander (1729-1807), og af kronologiske årsager må Siri da være barnebarn og ikke datter. Måske er det en sammenblanding med Siri's mand Christian Bølgen, hvis mor er Anne Marie Arctander, datter af sogneprest Peder Arctander.81

[Gift 1° 1828 med Christian Andreas Nielsen Bølgen; Gift 2° 1844 med Søren Olsen (1821 - 1901)].
140.90.
Hans Olsen
Født 1826, Djupvik, Skånland, Astafjord.5.
Død 18705.

Gift 18525 med

Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen
Født 1829, Tennevik, Trondenes.5.
Død 19115.
     Datter af Christian Andreas Nielsen Bølgen og Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal).

[Gift 1° 1852 med Hans Olsen (1826 - 1870); Gift 2° 1876 med Johan Andreas Nilssen (f. 1846)].

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen:

196.140.Kristine Bølgen Hanssen, f. 1851, Astafjord., d. 1918
141.91.
Nikoline Maria Strøm
Født 18425.
Død 19265.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.64

Gift 1° 1866, Grov, Skånland5 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord5.
Død 18755.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad5 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland5.
Død 18905.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

197.141.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
198.141.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
199.141.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
200.141.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

201.141.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
202.141.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
203.141.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
204.141.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
142.91.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland5, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 18975.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.64
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.80

Gift 4 aug. 188261,5 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.5,2, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.5, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.80
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.82

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

205.142.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
206.142.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
207.142.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
208.142.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
209.142.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
143.96.
Hans Olai Andreassen
Født 1835, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Til Renså, Astafjord.2
144.96.
Hans Berteus Andreassen
Født 1838, Sørrollnes, Trondenes.2.
145.96.
Anne Marta Andreasdatter
Født 1841, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1915, Elvenes, Astafjord.2.
146.96.
Hartvig Johan Andreassen
Født 1844, Sandstrand, Trondenes.83,2.
Død 18975.
     Hilleshamn, Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18705 med

Barbro Tomine Samuelsdatter
Født 1840, Årstein, Gratangen..
Død 1907.
     Datter af Samuel Tobiassen og Maren Marie Olsdatter.
     Gift på Hilleshamn i Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
147.103.
Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer
Født 1821, Storhaugen, Trondenes.84.
Død 1821, Storhaugen, Trondenes.84.
148.106.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.5,2, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.5, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.80
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.82

Gift 1° 15 okt. 1878 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 1849.
Død 11 mai 1879.

Gift 2° 4 aug. 188261,5 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland5, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 18975.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.64
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.80

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm er vist under Eilev Berteus Strøm (nr. 142).

149.106.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.2.
150.106.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 1° 18802 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 2° 18872 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.2.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

210.150.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
211.150.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

212.150.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
213.150.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
214.150.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
215.150.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
216.150._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
217.150.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
151.106.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 18822 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.2.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

218.151.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
219.151.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
220.151.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
221.151.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
222.151.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
223.151.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
224.151.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
225.151.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
226.151.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
152.106.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.2.
153.108.
Anna Jørgine Ingebrigtsdatter
Født 1846, Sørrollnes, Trondenes.69.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.69.
154.108.
Pernilla Karoline Ingebrigtsdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.69.
Død 1861, Sørrollnes, Trondenes.69.
155.113.
Edina Margrete Hansdatter
Født 1854, Vollstad, Trondenes.2.
Død 1854, Vollstad, Trondenes.2.
156.113.
Johanna Margrete Jørgensdatter
Født 1857, Leikvik, Trondenes.2.

Gift 18832 med

Jens Martinus Størkersen
Født 1849, Vollstad, Trondenes.2.

Børn af Johanna Margrete Jørgensdatter og Jens Martinus Størkersen:

227.156.Ingeborg Karoline Nikoline Jensdatter, f. 1884, Trondenes.
228.156.Johanne Benedikte Jensdatter, f. 1886, Trondenes.
229.156.Andreas Johan Eberg Jenssen, f. 1888, Trondenes.
230.156.Simonette Theodora Jensdatter, f. 1891, Trondenes.
231.156.Karl Johan Jenssen, f. 1893, Trondenes.
232.156.Peder Adolf Jenssen, f. 1897, Trondenes.
233.156.Magnhild Marie Jensdatter, f. 1899, Trondenes., d. 1902, Trondenes.
157.113.
Eilert Johan Martin Jørgensen
Født 1859, Leikvik, Trondenes.2.
Død 1860, Leikvik, Trondenes.2.
158.113.
Andreas Martin Eberg Jørgensen
Født 1860, Leikvik, Trondenes.2.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.2.

Gift 18842 med

Mathilde Emelia Mathiasdatter
Født 1865, Storvatn, Trondenes.2.

Børn af Andreas Martin Eberg Jørgensen og Mathilde Emelia Mathiasdatter:

234.158.Jørgen Ingvald Martin Andreassen, f. 1885, Trondenes.
235.158.Andreas Martin Eberg Andreassen, f. 1887, Trondenes.
159.113.
Emilia Sofie Jørgensdatter
Født 1864, Leikvik, Trondenes.2.
Død 1864, Leikvik, Trondenes.2.
160.113.
Jens Klaus Jørgensen
Født 1865, Leikvik, Trondenes.2.
Død 1865, Leikvik, Trondenes.2.
161.113.
Anne Marie Jørgensdatter
Født 1866, Leikvik, Trondenes.2.
Død 1868, Leikvik, Trondenes.2.
162.114.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.2.

Gift 18852 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.2.
163.114.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland2,5.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 18832 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.2.
Død 1894, Tovik, Trondenes.2.

Gift 2° 18965 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.5.
Død 1901, Tovik, Trondenes.2.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

236.163.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
237.163.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
238.163.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

239.163.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
240.163.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
164.114.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.2.

Gift 18902 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.2.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.2.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

241.164.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
242.164.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
243.164.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
244.164.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
245.164.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
165.114.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.2.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.2.
Død 1913, Tovik, Trondenes.2.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

246.165.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
247.165.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
248.165.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
249.165.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
250.165.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
251.165.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
166.114.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.2.

Gift 18892 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.2.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

252.166.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
253.166.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
254.166.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
255.166.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
256.166.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
167.114.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.2.
Død 1867, Tovik, Trondenes.2.
168.114.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.2.

Gift 19002 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.2.
     Også Tromsø.2
169.116.
Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.2.

Utenfor ekteskap med2

Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.85,2.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter.

Børn af Karen Johanna Steffensdatter og Hartvig Hveding Henningsen Normann:

257.169.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
170.116.
Kristen Olai Steffensen
Født 1849, Sørrollnes, Trondenes.5.
171.116.
Danilken Marie Steffensen
Født 1858, Trondenes.5.
Død 19255.

Gift 19095 med

Johan Enevold Pedersen
Født 18615.
172.120.
Peder Martin Andersen
Født 1841, Hallevik, Ibestad5.
Død 18415.
173.120.
Engel Maria Andersdatter
Født 1842, Hallevik, Ibestad5.
Død 19255.
     Etterslekt, se Tore Meyer, Astafjord Bygdebok.
174.120.
Ole Kristian Andersen
Født 1845, Hallevik, Ibestad5.
Død 18895.
175.120.
Maren Katrine Andersdatter
Født 1851, Hallevik, Ibestad5.
Død 18515.
176.126.
___________
Begravet 22 sep. 183375.
     Dødfødt jente.
177.126.
___________
Død jun. 183675.
     Død 8 dager gml.75
178.128.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1901, Tromsø.2.

Gift 18752 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.5.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh:

258.178.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
179.128.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

259.179.Sofus Johannesen
180.128.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
181.128.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død 1928.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

260.181.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
182.129.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.5.
Død 19005.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18725 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.5.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

261.182.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
183.129.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.5.

Gift omkring 18765 med

Mikal Peder Anderssen
Født 18195.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.5
184.129.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.5.
Død 18475.
185.129.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.5.
186.129.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.5.
187.129.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.5.
     Til Tromsø.5
188.129.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.5.
     Sindsyg.

Gift 18752 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1901, Tromsø.2.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup er vist under Peder Olai Anderssen Schjelderup (nr. 178).

189.129.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.5.
Død 18695.
190.129.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.5.

Utenfor ekteskap med5

Adolf Bull
Født 18715.
     Fra Vardø.5

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

262.190.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
191.131.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.5.
Død 18905.

Gift 188786 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 18655.
192.137.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.2.
Død 19155.
193.137.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.5, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 19165.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad5 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.5, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 19205.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

263.193.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
264.193.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
265.193.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
266.193.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
267.193.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
268.193.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
269.193.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
270.193.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
271.193.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
194.137.
Anne Rebekka Johnsdatter
Født 1848, Marskard, Skånland5.

Gift 18905 med

Reobert Olai Olsen Aas
Født 1848, Sandstrand, Skånland, Trondenes5.
     Søn af Ole Knut Pedersen Aas og Anne Johanna Margrete Sørensdatter.

Børn af Anne Rebekka Johnsdatter og Reobert Olai Olsen Aas:

272.194.Julie Alvilde Olsen (Aas), f. 1892, Skånland
195.137.
Serine Marie Kirstine Johnsdatter
Født 1854, Marskard, Skånland5.
Død 19205.

Gift 1° 18755 med

Martinus Johansen
Født 1846, Fornes, Skånland5.
Død 18785.
     Søn af Johan Henriksen og Elen Maria Salomonsdatter.

Gift 2° 18805 med

Anton Daniel Bårdsen
Født 1846, Oppdal5.
Død 18915.
     Søn af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

[Gift 1° 1877 med Hanna Petrikka Beteusdatter (1851 - 1879); Gift 2° 1880 med Serine Marie Kirstine Johnsdatter (1854 - 1920)].

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Martinus Johansen:

273.195.Ove Johan Martinussen, f. 1876, Skånland, d. 1876
274.195.Martin Johan Martinussen, f. 1878, Skånland

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Anton Daniel Bårdsen:

275.195.Hans Peder Antonsen, f. 1881, Skånland
276.195.Jondine Johanna Antonsdatter, f. 1883, Skånland, d. 1884
277.195.Bertin Roald Antonsen, f. 1885, Skånland, d. 1906
278.195.Jondine Ottilie Antonsdatter, f. 1887, Skånland, d. 1887
279.195.Andor Severin Magnus Antonsen, f. 1889, Skånland
280.195.Alvin Berg Antonsen, f. 1891, Skånland

Generation 8.

196.140.
Kristine Bølgen Hanssen
Født 1851, Djupvik, Skånland, Astafjord.5.
Død 19185.

Gift 18695 med

Tomas Daniel Hanssen
Født 1841, Djupvik, Skånland, Astafjord.5.
Død 19075.
     Søn af Hans Andreas Tomassen og Dorotea Andersdatter.
197.141.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland5.
Død 1869, Grov, Skånland5.
198.141.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland5.
199.141.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland5.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad5 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad5.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

281.199.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
282.199.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
283.199.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
284.199.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
285.199.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
286.199.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
287.199.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
288.199.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
289.199.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
290.199.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
291.199.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
292.199.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
293.199.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
200.141.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland5.
Død 1882, Grov, Skånland5.
201.141.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad5.
Død 1878, Laupstad, Ibestad5.
202.141.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad5.

Gift 1901, Å, Ibestad5 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad5.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

294.202.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
295.202.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
296.202.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
297.202.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
298.202.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
299.202.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
203.141.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad5.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad5 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad5.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

300.203.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
301.203.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
302.203.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. 1926, Ibestad
303.203.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. 1926, Ibestad
304.203.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. 1926, Ibestad
305.203.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
306.203.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. 1926, Ibestad
307.203.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. 1926, Ibestad
308.203.Per Johan Torleif, f. 1925, Ibestad
204.141.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad5.
Død 19185.
205.142.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland5,86.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord87.

Gift 1905, Grov, Skånland5 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland87,5.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord87.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

309.205.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
310.205.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
311.205.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
312.205.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
313.205.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
314.205.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
206.142.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad87,5.
Død 19 okt. 195587.

Gift 19065 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.87.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.87.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

315.206.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
316.206.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
317.206."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
318.206.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
319.206.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
207.142.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad87,5.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad87.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.5 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.87.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.87.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

320.207.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
321.207.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
322.207.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
323.207.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
324.207.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
325.207.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
326.207.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
327.207.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
328.207.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
208.142.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland5, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland5.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland5, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

329.208.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
330.208.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
331.208.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
332.208.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
209.142.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad87,5.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad87.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.87.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.87.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

333.209.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
334.209.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
210.150.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.2.
211.150.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.2.
212.150.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.2.
213.150.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.2.
214.150.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.2.
215.150.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.2.
216.150.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Dødfødt.2
217.150.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.2.
218.151.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.2.
219.151.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.2.
220.151.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.2.
221.151.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.2.
222.151.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.2.
223.151.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.2.
224.151.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.2.
225.151.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.2.
226.151.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.2.
227.156.
Ingeborg Karoline Nikoline Jensdatter
Født 1884, Vollstad, Trondenes.2.
228.156.
Johanne Benedikte Jensdatter
Født 1886, Vollstad, Trondenes.2.
229.156.
Andreas Johan Eberg Jenssen
Født 1888, Leikvik, Trondenes.2.
230.156.
Simonette Theodora Jensdatter
Født 1891, Leikvik, Trondenes.2.
231.156.
Karl Johan Jenssen
Født 1893, Leikvik, Trondenes.2.
232.156.
Peder Adolf Jenssen
Født 1897, Leikvik, Trondenes.2.
233.156.
Magnhild Marie Jensdatter
Født 1899, Leikvik, Trondenes.2.
Død 1902, Leikvik, Trondenes.2.
234.158.
Jørgen Ingvald Martin Andreassen
Født 1885, Leikvik, Trondenes.2.
235.158.
Andreas Martin Eberg Andreassen
Født 1887, Leikvik, Trondenes.2.
236.163.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.2.
Død 1888, Tovik, Trondenes.2.
237.163.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.2.
238.163.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.2.
239.163.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.2.
240.163.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.2.
241.164.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.2.
242.164.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.2.
243.164.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.2.
244.164.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.2.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.2.
245.164.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.2.
246.165.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.2.
Død 1883, Tovik, Trondenes.2.
247.165.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.2.
248.165.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.2.
249.165.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.2.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

335.249.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
250.165.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.2.
251.165.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.2,5.

Gift omkring 19205 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.2.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
252.166.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.2.
253.166.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.2.
254.166.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.2.
255.166.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.2.
256.166.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.2.
Død 1899, Harstad, Trondenes.2.
257.169.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.2.
258.178.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.2.
259.179.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
260.181.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
261.182.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.5.

Gift omkring 191588 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.5.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

336.261.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
337.261.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
338.261.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
339.261.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
262.190.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.5.
263.193.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 18715.
264.193.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.5.
265.193.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.82

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

340.265.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
341.265.Markus Gram Balteskard, f. 1902
342.265.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
343.265.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
344.265.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
345.265.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
346.265.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
266.193.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.5.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».82

Gift 19025 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

347.266.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
348.266.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
349.266.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
350.266.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
351.266.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
352.266.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
353.266.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
267.193.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.5.
     Til Tovik, Skånland.5
268.193.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.5.
269.193.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.5.
270.193.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.5.
Død 18905.
271.193.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.5.
272.194.
Julie Alvilde Olsen (Aas)
Født 1892, Miklevoll, Skånland5.
273.195.
Ove Johan Martinussen
Født 1876, Marskard, Skånland5.
Død 18765.
274.195.
Martin Johan Martinussen
Født 1878, Marskard, Skånland5.

Utenfor ekteskap med5

Maren Birgitte Nilsdatter
Født 1872, Tortenvik, Skånland5.

Gift 1° 19075 med

Petra Bernharda Kristine Hansen
Født 1882, Marskard, Skånland5.
     Datter af Hans Pettersen og Anne Birgitte Bårdsdatter.

Børn af Martin Johan Martinussen og Maren Birgitte Nilsdatter:

354.274.Ole Johan Martinsen (Martinussen?), f. 1900, Skånland

Børn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen:

355.274.Maria Hansine Martinussen, f. 1908, d. 1908
356.274.Berthin Roald Marskar, f. 1909, Skånland, d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
357.274.Arthur Berg Martinussen, f. 1911, Skånland, d. 1918
358.274.Sigurd Marian Martinussen, f. 1913, Skånland, d. 1918
359.274.Hans Petter Andreas Martinussen, f. 1916, Skånland, d. 1916
360.274.Marinius Johan Palmer Martinussen, f. 1918, Skånland
361.274.Sigrun Artura Martinussen, f. 1920, Skånland
362.274.Alvilde Hansine Martinussen, f. 1923, Skånland
275.195.
Hans Peder Antonsen
Født 1881, Marskard, Skånland5.
276.195.
Jondine Johanna Antonsdatter
Født 1883, Marskard, Skånland5.
Død 18845.
277.195.
Bertin Roald Antonsen
Født 1885, Marskard, Skånland5.
Død 19065.
278.195.
Jondine Ottilie Antonsdatter
Født 1887, Marskard, Skånland5.
Død 18875.
279.195.
Andor Severin Magnus Antonsen
Født 1889, Marskard, Skånland5.
280.195.
Alvin Berg Antonsen
Født 1891, Marskard, Skånland5.

Generation 9.

281.199.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad5.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad5 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes5.
Død 1925.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

363.281.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
364.281.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
365.281.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
366.281.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
282.199.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad5.
283.199.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad5.
284.199.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad5.

Gift 1914, Fornes, Ibestad5 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad5.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

367.284.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
368.284.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
369.284.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
370.284.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
371.284.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
372.284.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
373.284.Eli Johan, f. 1925, Ibestad
285.199.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad5.
Død 1898, Klåpen, Ibestad5.
286.199.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad5.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad5 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad5.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

374.286.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
287.199.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad5.

Gift 1926, Klåpen, Ibestad5 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad5.
288.199.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad5.
Død 1910, Klåpen, Ibestad5.
289.199.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad5.
290.199.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad5.
Død 1910, Klåpen, Ibestad5.
291.199.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad5.
292.199.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad5.
293.199.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad5.
294.202.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad5.
295.202.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad5.
296.202.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad5.
297.202.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad5.
298.202.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad5.
299.202.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad5.
300.203.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad5.
301.203.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad5.
Død 1911, Laupstad, Ibestad5.
302.203.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad5.
Død 1926, Laupstad, Ibestad5.
303.203.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad5.
Død 1926, Laupstad, Ibestad5.
304.203.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad5.
Død 1926, Laupstad, Ibestad5.
305.203.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad5.
Død 1919, Laupstad, Ibestad5.
306.203.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad5.
Død 1926, Laupstad, Ibestad5.
307.203.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad5.
Død 1926, Laupstad, Ibestad5.
308.203.
Per Johan Torleif
Født 1925, Laupstad, Ibestad5.
5
309.205.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland87,5.

Gift _____87med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen87.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord87.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

375.309.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
310.205.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland87,5.

Gift _____87med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord87,5.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
311.205.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland87,5.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord87.

Gift _____87med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen87.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

376.311.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
377.311.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
378.311.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
379.311.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
380.311.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
312.205.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland87,5.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord87.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.87.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

381.312.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
382.312.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
383.312.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
313.205.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland87,5.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.87.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

384.313.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
385.313.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
314.205.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland87,5.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.87.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

386.314.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
387.314.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
388.314.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
389.314.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
315.206.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.87.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.87.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

390.315.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
391.315.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
316.206.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.87.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.87.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

392.316.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
393.316.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
394.316.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
395.316.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
317.206.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.87.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.87.
     Ikke døbt (ikke navngivet).87
318.206.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.87.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.87.
319.206.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.87.
320.207.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.87.
Død 4 mai 1972, Salangen.87.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

396.320.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
397.320.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
398.320.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
399.320.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
400.320.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
401.320.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
402.320.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
403.320.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
321.207.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.87.
322.207.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.87.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland87,5.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.87.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

404.322.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
405.322.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
406.322.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
407.322.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
408.322.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
409.322.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
410.322.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
323.207.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.87.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.87.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

411.323.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
412.323.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
413.323.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
324.207.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.87.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.87.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

414.324.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
415.324.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
416.324.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
417.324.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
325.207.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.87.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.87.
326.207.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.87.
327.207.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.87.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

418.327.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
328.207.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.87.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

419.328.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
420.328.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
421.328.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
422.328.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
329.208.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

423.329.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
330.208.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
331.208.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge89.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige89.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

424.331.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
425.331.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
332.208.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

426.332.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
427.332.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
428.332.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
429.332.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
333.209.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.87.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

430.333.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
431.333.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
432.333.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
334.209.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.87.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.87.
335.249.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
336.261.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.88.
337.261.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.88.
338.261.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.88.
339.261.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.88.
340.265.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland5.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland5, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland5, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen er vist under Ove Andreas Eberg Ellefsen (nr. 208).

341.265.
Markus Gram Balteskard
Født 19025.
342.265.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard5.
343.265.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard5.
Død 19075.
344.265.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard5.
Død 19105.
345.265.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard5.
Død 19245.
346.265.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard5.
347.266.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard5.
348.266.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland5.
Død 19115.
349.266.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland5.
350.266.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland5.
351.266.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland5.
352.266.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland5.
353.266.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland5.
354.274.
Ole Johan Martinsen (Martinussen?)
Født 1900, Tortenvik, Skånland5.
355.274.
Maria Hansine Martinussen
Født 19085.
Død 19085.
356.274.
Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland87,5.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.87.

Gift _____med

Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.87.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.87.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Berthin Roald Marskar og Mikol Marie Albertine Myklevoll er vist under Mikol Marie Albertine Myklevoll (nr. 322).

357.274.
Arthur Berg Martinussen
Født 1911, Marskard, Skånland5.
Død 19185.
358.274.
Sigurd Marian Martinussen
Født 1913, Marskard, Skånland5.
Død 1918.
359.274.
Hans Petter Andreas Martinussen
Født 1916, Marskard, Skånland5.
Død 19165.
360.274.
Marinius Johan Palmer Martinussen
Født 1918, Marskard, Skånland5.
361.274.
Sigrun Artura Martinussen
Født 1920, Marskard, Skånland5.
362.274.
Alvilde Hansine Martinussen
Født 1923, Marskard, Skånland5.

Generation 10.

363.281.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad5.
Død 1921, Klåpen, Ibestad5.
364.281.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad5.
Død 1919, Klåpen, Ibestad5.
365.281.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad5.
366.281.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad5.
367.284.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad5.
368.284.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad5.
369.284.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad5.
370.284.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad5.
371.284.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad5.
372.284.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad5.
373.284.
Eli Johan
Født 1925, Fornes, Ibestad5.
374.286.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad5.
375.309.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord87.

Gift _____87med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad87.
376.311.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord87.
377.311.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord87.

Gift _____87med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja87.
378.311.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord87.
379.311.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord87.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord87.
380.311.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord87.
381.312.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.87.
382.312.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.87.
383.312.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.87.
384.313.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.87.
385.313.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.87.
386.314.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.87.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.87.
387.314.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.87.
388.314.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.87.
389.314.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.87.
390.315.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.87.
391.315.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.87.
392.316.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.87.
393.316.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.87.
394.316.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.87.
395.316.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.87.
396.320.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.87.
397.320.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.87.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.87.
398.320.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.87.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.87.
399.320.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.87.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.87.
400.320.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.87.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.87.
401.320.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.87.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.87.
402.320.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.87.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.87, døbt _____, Trondenes kirke.87.
     Evakuert fra Finmark.87
403.320.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.87.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.87.
404.322.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.87.
405.322.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.87.
406.322.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
407.322.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.87.
408.322.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.87.
409.322.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.87.
410.322.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.87.
411.323.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.87.
412.323.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.87.
413.323.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.87.
414.324.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.87.
415.324.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.87.
416.324.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.87.
417.324.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.87.
418.327.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.87.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.87.
419.328.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.87.
420.328.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.87.
421.328.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.87.
422.328.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.87.
423.329.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

433.423.Karen Brækkan, f. 1986
434.423.Andrea Brækkan, f. 1988
424.331.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige89.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
425.331.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark89.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

435.425.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
436.425.Victor Gøth Ellefsen
426.332.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

437.426.Kristin Kinmont, f. 1994
427.332.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

438.427.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
428.332.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
429.332.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
430.333.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.87.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.87.
431.333.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.87.
432.333.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.87.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.87.

Generation 11.

433.423.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
434.423.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
435.425.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.90.
436.425.
Victor Gøth Ellefsen
437.426.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
438.427.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
177 år gl. ved manntallet år 1701.
2Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
3Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
455 år gl. ved manntallet år 1701.
5Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
623 år gl. ved manntallet år 1701.
720 år gl. ved manntallet år 1701.
8Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:1
922 år gl. ved skiftet efter moren 1709.
10Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 37. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
11Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 11
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1
133 år gl. ved manntallet år 1701.
14Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
151 år gl. ved manntallet år 1701.
16Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 9, 11
17Tore Meyer, Astafjord bygdebok skriver at han er født år 1711 - Folk og Slekt i Trondenes skriver år 1721. Er det samme person ?
18Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:280
19IGI - http://www.familysearch.com
20Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 19
21Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805. Tinglag, Salten & Torsken sorenskriveri, protokollnr. 141. fol. 209
22Eidis Jensen, 65 år gl. ved FT 1801.
2372 år gl. ved FT 1801.
24Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 2
2656 år gl. ved FT 1801.
2752 år gl. ved FT 1801.
28Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 61
29Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:9
30Begge fra Selset, Ibestad.
31Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:21
32Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
33Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:19
34Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:504
35Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
36Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:407
37Han fra Ibestad, hun fra Magisås.
3841 år gl. ved FT 1801.
39Skifte 10. juli 1818, tinglyst 31. juli 1819.
4033 år gl. ved FT 1801.
41Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
4229 år gl. ved FT 1801.
4322 år gl. ved FT 1801.
4418 år gl. ved FT 1801.
4515 år gl. ved FT 1801.
46»Slektninge i 3die ledd«
4710 år gl. ved FT 1801.
48Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
4928 år gl. ved FT 1801.
50Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:213
51Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:58
52Født uden for ægteskab af "pike Mette Gabrielsdatter".
53Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 89
54Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
5512 år gl. ved FT 1801.
569 år gl. ved FT 1801.
576 år gl. ved FT 1801.
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 509
59Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
60Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
61Ibestad kirkebok.
6278 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
63Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
64Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
652 år gl. ved FT 1801.
66Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
67Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 6
68Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 7
69Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 8
70Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
714. S. e. Trin. 1815
72Astafjord bygdebok skriver år 1805.
73Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
742. paaskedag 1810
75Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
76Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
77Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
78Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
79Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:171
80Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
81Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:762
82Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
83Astafjord bygdebok skriver år 1841.
84Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
85Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
86Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
87Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
88Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
89Dåbsattest
90Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.