Min norske arv

I Melhus kirke fandtes engang et epitafium som angiveligt viser en præstefamilie, en sognepræst og hans to hustruer, 4 sønner (2 verdsligt og 2 geistligt uddannet ? - baseret på deres krave) og 4 døttre hvorav en af døttrene skiller sig ud (ikke samme krave som de tre andre - hvad betyder det). Min personlige vurdering er at epitafiet viser sognepræst i Melhus Oluf Mentzen (o.1636-1693), hans 2 hustruer, Hille Andersdatter (død 1676) og Riborg Meyer. 6 børn er kendt: 2 sønner der begge blev sognepræster og 4 døttre hvoraf een giftet sig med en sognepræst. Det skal i den forbindelse nævnes at Leiv Skjerve har en anden opfattelse af epitafiet, se "http://home.online.no/~leskjerv/epitafi.htm".

Ægteskabsbevilling udstedt fra Christiansborg Slot 12. nov. 1756 til mine tip-tip-tip-tip-oldeforældre Zacharias Hansen og Anna Maria Jacobsdatter.

Diverse Segl som jeg har samlet og fået digitialiseret.

Min faders forfædre 

28. aug. 2005

Min faders fædrene ophav - Efterslægt til min farfars, far, far, ...., jordbruker på Berg i Nord-Rana, Anders Anderssøn (o.1659-1736).

3. sep. 2003

Min faders mødrene ophav - Efterslægt til min farmors, mor, mor, mor, ..., Anne Størkersdatter (1710-1789) på Aune i Trondenes.

3. sep. 2003

Akerø -  Etterslekt til Hr Peder Andersen i Akerø (Aukra).

19. nov. 2005

And -  Etterslekt til Christen Pedersen And (d. o. 1703) i Trondheim.

21. aug. 2003

Anders Christensen - Slektskreds omkring borgmester i Trondheim Anders Christensen (o.1580-1632)

21. aug. 2003

Angell -  Etterslekt til de trondheimske brødre, rådmann Lorentz Mortensen Angell (1626-1697) og kjøbmann Morten Mortensen Angell (1630-1688).

5. feb. 2004

Angell II -  Etterslekt til rådmann i Trondheim Marcus Jacobsen Angell (død o. 1676).

21. aug. 2003

Angell III  -  Etterslekt til Marcus Nissen Angell (død o. 1702) i Lillefosen.

28. sep. 2004

Arctander  -  Etterslekt til borgmester i Trondheim Niels Lauritsen - 1500'tallet.

21. aug. 2003

Arctander II  -  Etterslekt til sogneprest i Ofoten Aron Pedersen Arctander (1694-1781).

21. aug. 2003

Arctander III - 

16. sep. 2003

Arne Olsen  -  Etterslekt til sogneprest i Steigen 1614-41 Arne Olsen

15. feb. 2005

Aschanius & Hoff  - 

21. aug. 2003

Balchenborg - 

21. aug. 2003

Baltsersen (Balchen? Balch?) - 

11. juli 2005

Barbra Mortensdatter - 

3. sep. 2003

Benkestok / Benkestokk - 

15. feb. 2005

Bernhoft - 

23. nov. 2005

Bie -  Etterslekt til overformynder i Trondheim Niels Adsersen Bie (o.1620-o.1681)

21. aug. 2003

Blix -  Etterslekt til brødrene Erik Mogenssøn Blix (død 1611) og Laurits Mogenssøn Blix (død 1621).

15. feb. 2005

Blix II - 

21. aug. 2003

Bloch -  Efterslægt til herredsfoged Niels Bloch (død ca. 1573) i Rold.

21. aug. 2003

Bloch II -  Etterslekt til foged i Salten Christen Jenssøn Bloch (død o.1636).

21. aug. 2003

Bonsach -  Efterslægt til Johannes Bonsach / Bohnensack (død 1613). Tæller navne som bl.a. Hornemann, Schytte og Krogh.

21. aug. 2003

Borch -  Etterslekt til Peder Iversen Borch (1563-1627)

23. nov. 2005

Borch II -  Etterslekt til sognepræst i Sønder-Bork Morten Clausen Borch (o.1530-1590)

21. aug. 2003

Borch III -  Etterslekt til Jacob Laugessøn Borch (o.1647-1719)

31. jan. 2005

Borlum -  Etterslekt til fogd Jørgen Carstensen Borlum/Børlum

21. aug. 2003

Bredal -  Efterslægt til (gråbrødre?)munk, skolemester, rektor og sognepræst i Vejle Niels Bredal (død 1579).

21. aug. 2003

Brix & Wisløff - Etterslekt til president i Trondheim Laurits Pedersen Brix (1634-99) og bytingskriver i Trondheim Niels Thomassen Wisløff (d. o. 1705).

21. aug. 2003

Bremer -  Etterslekt til borger? 1619 i Kiel Henrik Bremer.

21. aug. 2003

Brems -  Efterslægt til Rasmus Madsen Brems -1600-, jektereder og handelsborger på Slagstad, Bjarkøy.

21. aug. 2003

Broch -  Etterslekt til buntmaker i Trondheim Peder Olsen Broch (d. o. 1708)

21. aug. 2003

Brochmand - 

21. aug. 2003

Bruse -  Etterslekt til sogneprest i Leksvik Oluf Eriksen hvis eneste kendte sønn Anders Olsen (1594-1657) benyttet slektsnavnet Bruse. Omhandler også slekten Bing.

21. aug. 2003

Arnt Bruse -  Efterslægt til Arnt Bruse -1600- på Sandstrand i Trondenes.

21. aug. 2003

Brüghmann  - Efterslægt til assessor Johan Friederich Brüghmann (født o. 1570).

21. aug. 2003

Brækkan - 

21. aug. 2003

Brøndlund  - Efterslægt til sognepræst i Øster Brønderslev Peder Andersen [Randers] (o.1613-1668), hvis efterslægt kaldte sig Brøndlund.

16. okt. 2005

Bude / Budde  - Efterslægt til kapellan i Brønnflo Jon Nilsson.

21. aug. 2003

Anders (Andreas) Jonassen Budde - Efterslægt til Anders (Andreas) Budde, skredder i Trondheim og nordlandshandler på Lilleskog i Astafjord.

23. sep. 2003

Bull & Balle  - Efterslægt til sognepræst i Støren Jens Andersen Bull (død 1610), i hvis efterslægt vi bl.a. finder sognepræst i Støren Niels Pedersen Balle. Omfatter også slægten Røst.

15. feb. 2005

Busch - 

28. sep. 2004

Bye -  Etterslekt til Haagen Larsen Bye (o.1683-1743), Vaterland i Trondheim.

21. aug. 2003

Byemand -  Efterslægt til jæmtlending? Erich Pedersen [Byemand], død april 1677. Efterslægten tæller navne som Hass og Borch.

21. aug. 2003

Børting / Grabow / Bierch - Etterslekt til Birgitte Olsdatter Børting (d. o. 1713) gift med kapteinene J.C. von Grabow (1619-55) og Povel Jespersen Bierch og Conrad Martin de Jæger.

21. aug. 2003

Coucheron  - Etterslekt til Wyllem de Coucheron (d. 1689).

21. aug. 2003

Daniel Rasmussen  - Etterslekt til borgermester i Trondheim Daniel Rasmussen (o.1580-o.1637). Inkluderer slægten Hveding.

4. dec. 2005

Dannefer / Danefær  -  også slægten Strøyberg.

21. aug. 2003

Darre - 

21. aug. 2003

Dinclow/Dinclou  - 

23. nov. 2005

Dreyer  - 

11. juli 2005

Egede -  Efterslægt til sognepræst i Vester Egede, Hans Jensen Colding [Ravn] (1596 - 10. april 1659), hvis efterslægt bl.a. benyttede navnet Egede.

21. aug. 2003

Ellingsen  - Etterslekt til Christopher Ellingsen.

21. aug. 2003

Engelhart  - Etterslekt til sogneprest til Veø Nicolai Engelhart (o.1668-1719).

21. aug. 2003

Engelhart II - 

21. aug. 2003

Ærboe & Bagge  - 

21. aug. 2003

Falch / Falk  - Efterslægt til Adrian Richertsen «Falkener», død ca. 1595.

12. juni 2005

Falch II -  Efterslægt til Hans Falch.

21. aug. 2003

Falch III -  Efterslægt til en ukendt Lars/Laurits Falch.

21. aug. 2003

Falch IV - 

21. aug. 2003

Falk I -  Efterslægt til Erich Olsen (Falch), død 1733 i Bergen, der bl.a. indeholder en Falk slekt i Astafjord.

21. aug. 2003

Falk II -  Endnu en Falk-slægt i Astafjord.

21. aug. 2003

Fasting - 

21. aug. 2003

Fierslev -  Etterslekt til Jens Andersen (død 1674) fra Fjerritslev ved Thisted i Nord-Jylland.

21. aug. 2003

Finde - 

21. aug. 2003

Friis -  Efterslægt til foged og forpagter Niels Jensen Friis - 1600'tallet.

23. nov. 2005

Frøling - 

21. aug. 2003

Gamshart -  Etterslekt til Casper Caspersen (død 1594) i Trondheim.

10. nov. 2003

Gaut/Galtung - 

22. aug. 2003

Giæver -  Etterslekt til borger og håndværker i Trondheim 1645 Tarald Andersen.

22. aug. 2003

Glad - 

4. dec. 2005

Gram -  Etterslekt til Niels, sogneprest i Gram, Danmark.

22. aug. 2003

Green / Ramus  - Etterslekt til de trondheimske brødre Laurits og Jon Eskildsen.

22. aug. 2003

Grøn & Klæboe  - Etterslekt til Johan Grøn (d. 1659) i Trondheim.

22. aug. 2003

Gyth -  Etterslekt til skredder i Vefsn Alexander Jacobsen Gyth.

22. aug. 2003

Otte Halvardsen  - Etterslekt til nordlandshandler Otte Halvardsen (d. o. 1685)

22. aug. 2003

Haning/Hanning - 

3. okt. 2004

Harr -  Efterslægt til Marit, hvis børn i hendes 2nd ægteskab med Peder Raphaelsen (o.1633-o.1708) kaldte sig Har/Harr.

22. aug. 2003

Hass -  Etterslekt til organist ved Trondheim domkirke Elias Hase.

22. aug. 2003

Hegelund 1  - Etterslekt til brødrene Morten og Peder Christensen Hegelund der levede på 1500-tallet i Viborg, Danmark.

22. aug. 2003

Hegelund 2  - Etterslekt til sogneprest i Skjold Søfren Frantzen Hegelund/Brunsteen (o.1620-1683).

22. aug. 2003

Hegstad, Lødingen  - Etterslekt til ...

18. maj 2005

Heitmann  - Etterslekt til lensmann i Hemnes Hans Henrichsen Heitmann (død o.1700), der som utliggerborger fra Trondheim drev handel og jektfart «paa Nordlandene». Etterslekten er inkl. Heitmann slekten i Troms.

22. aug. 2003

Hellekande  - Efterslægt til borger i Århus på 15-1600 tallet Jens Anderssøn Hellekande.

22. aug. 2003

Helsing  - 

22. aug. 2003

Helt - 

5. feb. 2004

Hemnes I -  Etterslekt til ødegårdsmann på Meland i Hemnes Ole Meland - 1600'tallet.

3. sep. 2003

Hemnes II  - Etterslekt til bruker av Røssåen i Hemnes Oluf Ivarsøn  - 1600'tallet.

28. nov. 2003

Hemnes III  - Etterslekt til ...

28. nov. 2003

Hemnes IV  - Etterslekt til Michel Bertelsen (o.1614 - eft. 1679) på Bjerklia i Hemnes.

3. sep. 2003

Hemnes V -  Etterslekt til ...

28. nov. 2003

Hemnes VI -  Etterslekt til Kjell, Leirskaret i Hemnes.

3. sep. 2003

Hemnes VII -  Etterslekt til Aron Olsen, Valla i Hemnes.

3. sep. 2003

Herdal - 

11. juni 2005

Hersleb -  Efterslægt til "broder Jens" i Viborg, der efter reformationen blev præst til Herslev, fra hvilket sogn slægten har sit navn.

22. aug. 2003

Hind -  Etterslekt til sorenskriver Jens Pedersen Hind.

22. nov. 2003

Hoe - 

22. aug. 2003

Holch -  Efterslægt til hustru Karin på 14-1500 tallet, hvis efterslægt bl.a. er Packe og Holk (i Tønsberg).

22. aug. 2003

HolgerLauritsen  - Etterslekt til sogneprest i Åfjord Holger Lauritsen (1532-1612).

5. feb. 2004

Holk -  Efterslægt til Peder til Myklebust i Eid (14-1500 tallet).

16. sep. 2003

Holk II - 

11. juni 2005

Holm - 

5. dec. 2005

Holst -  Etterslekt til lensmann Gjert Holst (1620-91).

22. aug. 2003

Holst i Holmestrand  - 

22. aug. 2003

Homble / Humble  - Etterslekt til baker i Trondheim Oluf Lauritsen (d. o. 1670).

22. aug. 2003

Horneman -  Etterslekt til Henrik Horneman (1644-1716).

22. aug. 2003

Hveding - 

4. dec. 2005

Høg / Høch -  Etterslekt til klokker på Årnes i Lenvik Abraham Kristoffersen Høeg

22. aug. 2003

Hønnichen  - Etterslekt til

28. nov. 2003

Haard  - 

22. aug. 2003

Ingebretssøskende  - 

22. aug. 2003

Jacob Olsen, Frosta  - 

17. juli 2005

Jacob Olsen, Kvernes  - 

17. juli 2005

Jentoft -  Etterslekt til res. kap. til Frue kirke i Trondheim Anders Rasmussen Jentoft.

26. aug. 2003

Johan Mortensen -  Mulig etterslekt til Johan Mortensen (d. o. 1643) i Trondheim.

26. aug. 2003

Juul I -  Etterslekt til sogneprest i Torsken Johan Sebastian(sen) Juul (død 1727).

26. aug. 2003

Juul II -  Etterslekt til Anders Nielsen Juul (o.1665-1712) på Kaldfarnes i Torsken.

26. aug. 2003

Christen Jyde  - Etterslekt til borgmester i Trondheim Christen Jensen Jyde (død o. 1613).

26. aug. 2003

Keinapel  - Etterslekt til possementmager i København Iver Kiær (o.1595-1659), hvis svigersønner var Ole Augustinussen Wivel og Hans Jacobsen Keinapel begge sogneprester til Lødingen.

26. aug. 2003

Kildal -  Etterslekt til Ole Sørensen.

26. aug. 2003

Knudtzon - 

26. aug. 2003

Jørgen Kobberslager -  Etterslekt til kobberslager i Trondheim Jørgen Nielsen. Inkluderer også en kognatisk gren af slægten Hase/Hass.

9. feb. 2005

Krabbe -  Etterslekt til sogneprest i Stangvik Laurits Nielsen Krabbe (død 1619).

26. aug. 2003

Krog -  Etterslekt til sogneprest Niels Christensen Krog (1566-1665).

26. aug. 2003

Kruse -  Etterslekt til Otte Kruse. Inkluderer slektene Esche, Holt/Holte, Kiemler/Kiembler og etterslekt til Claus Pettersen Angell (død o.1683 i Trondheim).

26. aug. 2003

Kvernes i Nord Møre prosti - 

29. mar. 2005

Kaasbøl  - Etterslekt til Else Jacobsdatter (d. o. 1695) gift med kjøpmann i Kristiansund Peder Sørensen Kaasbøll.

26. aug. 2003

Kaasbøl II - 

26. aug. 2003

fogd Hans Lauritsen  - 

26. aug. 2003

Leth & Dons  - 

26. aug. 2003

Leth II - 

26. aug. 2003

Lind -  Etterslekt til Anders Rasmussen Lind (d. 1731).

26. aug. 2003

Lind II - 

26. aug. 2003

Lind III - 

20. jan. 2004

Lorck - 

26. aug. 2003

Lorck II - 

26. aug. 2003

Lund -  Efterslægten til biskop i Lund Mats Jenssøn Medelfar af navn Wibe og Lund.

26. aug. 2003

Lund II -  Etterslekt til fogd i Toten Jacob Lund - 1600'tallet.

26. aug. 2003

Lysholm -  Efterslægt til købmand i Flensburg Nicolay Hansen Lysholm (død 1739).

26. aug. 2003

Margrete  - 

26. aug. 2003

Margrete Pedersdatter  -  i Trondheim gift med Adrian Falkener.

12. juni 2005

Marstrand  - Etterslekt til Niels Nielsen (Marstrand).

26. aug. 2003

Mechlenburg/Mechlenborg - Efterslægt til Oluf Jensen (Meckelburg) - 1500'tallet.

26. aug. 2003

Meincke - 

26. aug. 2003

Meyer & Aggersborg  - Etterslekt til fogd i Strinda Hans Evertsen Meyer (1615-88), stiftsskriver i Trondheim Thomas Evertsen Meyer og halvbroren Nils Jørgensen (død 1682).

26. aug. 2003

Meyer II -  Etterslekt til Henrik Henriksen Meyer (1679-1749) på Skånland Store i Trondenes.

26. aug. 2003

Moddi -  Efterslægt til Esau Robbertsen Moddy (o.1636-o.1687).

26. aug. 2003

Moltzau - 

26. aug. 2003

Moses Pedersen - Etterslekt til Moses Pedersen (død o. 1671) i Trondheim.

26. aug. 2003

Motzfeld / Motzfeldt  - 

26. aug. 2003

Mühlenphort  - Etterslekt til Diedrich von Mühlenphort (d. o. 1565).

26. aug. 2003

Mørch -  Efterslægt til jordbruger på Lille Vinje i Dyrøy Sakarias Hansen (o.1655-o.1732). I hans efterslægt optræder navnet Mørk/Mørch.

26. aug. 2003

Mørch II -  Efterslægt til Jens Nielsen Mørck (d. o. 1702) i Trondheim.

26. aug. 2003

Nidaros & Seest  - Etterslekt til Trondheim søstrene Aasele Hendrichsdatter gift med Anders Hemingsen og Trine Hendrichsdatter (d. 1661) gift med Christen Jensen Seest (d. o. 1665).

26. aug. 2003

Nitter - 

26. aug. 2003

Omsen -  Etterslekt til kjøpmann i Bergen Johann Omsen (d. o. 1708).

26. aug. 2003

Ovid - 

13. okt. 2003

Nansen -  Efterslægt til borger og kjøbmand i Flensborg Evert Nansen (d. 1613).

26. aug. 2003

Normann -  Efterslægt til handelsborger Jon Ellingsen Normann.

26. aug. 2003

Normann II  - Efterslægt til skibsskriver i Køge Erich Normand, hvis søn Michel Normann (1665-1717) har stor efterslægt i Trondenes.

26. aug. 2003

Ofoten -  Etterslekt til jekteskipper på Hjertøy Jakob Hansen (d. 1633).

26. aug. 2003

Ostenfeld  - Efterslægt til borgmester i Viborg Peder Pedersen Ostenfeld (1574-1654).

26. aug. 2003

Oluf Jonsen  - Efterslægt til Oluf Jonsen bruker av Djupvik i Astafjord.

26. aug. 2003

Otte Slekt -  Etterslekt til Otte Jonassen (o.1677-1764), bruker av Strokkenes i Salangen, Astafjord.

26. aug. 2003

Paludan -  Efterslægt til Hans (Johannes) Paludan (1497-e.1561) i Lübeck.

26. aug. 2003

Parelius -  Etterslekt til Cornelius Claussøn (d. 1566), sogneprest til Frue kirke i Trondheim.

29. mar. 2005

Paysen -  Efterslægt der bl.a. tæller foged på Helgeland Jesper Hansen (o.1610-o.1677), navne som Richert/Richart og Heiberg.

26. aug. 2003

Peder Jacobsen  - Forvalter av Tøndel gods.

12. juni 2005

Pfeiff - 

26. aug. 2003

Pristrop -  Etterslekt til Michel Andersen (o.1607-1658), sogneprest i Byneset.

26. aug. 2003

Rafn -  Efterslægt til Hans Rasmussen Rafn (o.1646-1720). Efterslægten tæller bl.a. navne som Sparboe og Normann.

26. aug. 2003

Randulf I -  Efterslægt til Enevold Nielsen Randulf (1597-1666), sognepræst i Roskilde.

26. aug. 2003

Randulf II  - Etterslekt til foged Jens Pedersen Randulf (d. 1682).

26. aug. 2003

Rasch 1 -  Efterslægt til jordbruger, jekteskipper på Hunstad i Kvæfjord, Norge, Søffren Jenssøn «Jude».

26. aug. 2003

Rasch 2 -  Efterslægt til canonicus i Lund, Lutenist, m.m. Jørgen Rasch (død 1653).

26. aug. 2003

Rasch 3 -  Efterslægt til brødrene Jacob Rasch (d. 1654), lagmann i Stavanger og Laurits Lauritsen Rasch, fogd i Ryfylke.

26. aug. 2003

Rasch 4 - 

26. aug. 2003

Rasch 5 - 

7. sep. 2003

Reiner/Rener  - Etterslekt til brødrene Hans og Morten Jacobsen Reiner.

26. aug. 2003

Reinholt Slekt  - Etterslekt til Reinholt Hansen (o.1617-o.1696) bruker av Mikkelbostad gård på Dyrøy.

26. aug. 2003

Riber/Riiber  - Etterslekt til sorenskriver Anders Nilssen Riber (d. 1691).

16. okt. 2005

Riber II -  Etterslekt til sogneprest til Eidfjord i Hardanger Anders Andersen Riber (død 1688).

26. aug. 2003

Rosing -  Etterslekt til kapellan i Vefsn Rasmus Claussøn Rosing (1586-1626).

26. aug. 2003

Roth - Roth (Rode, Rhode?)

15. feb. 2005

Rue - 

10. sep. 2003

Røg -  Efterslægt til Olav, bruker på Nes i Hemne 1610. Tæller også efterslægt til Erik Mikkelsen Normann (1696-1773) i Trondenes.

26. aug. 2003

Samson / Sampson  - Etterslekt til borgmester i Trondheim Alexander Samson

26. aug. 2003

Schott / Schiøt  - 

26. aug. 2003

Schytte -  Efterslægt til Jacob Schytte af Løgstør, Jylland der levede i den sidste halvdel af 1400-tallet.

20. feb. 2003

Schøller  - Efterslægt til Christopher Iversen Schøller (1534-1594).

3. sep. 2003

Skamfer -  Efterslægt til gårdbruger på Sørrollnes i Trondenes/Astafjord Lars Olsen (1707-1770). Blandt hans efterkommere findes bl.a. bådebygger Nils Skandfer, konstruktøren af «Skandferskøyten».

3. sep. 2003

Skanke I - 

20. mar. 2004

Skielderup / Schjelderup - Efterslægt til bonden Peder Jensen (død 1563) hvis søn Jens Pedersen kaldte sig Skielderup.
Schjelderup 0  - De første 6 generationer.
Schjelderup 1  - Etterslekt til biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup (1604-65).
Schjelderup 2  - Etterslekt til Anne Pedersdatter Schjelderup (d. 1701), g.m. sognepr. i Trondheim Søren Hansen (o.1623-1679).
Schjelderup 3  - Etterslekt til sogneprest i Støren Peder Jørgensen Schjelderup (1637-1721).
Schjelderup 4  - Etterslekt til sogneprest i Skjerstad Peder Nielsen Schjelderup (1644-1713).
Schjelderup 5  - Etterslekt til sogneprest i Trondenes Anders Nielsen Schjelderup (1648-1692).
Schjelderup 6  - Etterslekt til sogneprest i Hammarøy Jens Nielsen Schjelderup (1650-1706).
Schjelderup 7  - Etterslekt til Rasmus Nielsen Schjelderup (1652-1696).
Schjelderup 8  - Etterslekt til sogneprest i Løiten Mentz Olufssøn Schjelderup (1663-1711).
Schjelderup 9  - Etterslekt til sogneprest i Laurdal Augustinus Mikkelsen Skielderup (1672-1743).
Schjelderup 10  - Etterslekt til sogneprest i Tolgen Anders Mikkelsen Skielderup (d. 1740).
Schjelderup 11  - Etterslekt til Mille Mikkelsdatter Schjelderup (1679-1741) i Rennebu.

29. mar. 2005

Schreuder/Schrøder  - 

04. jan. 2004

Seehuusen - 

8. feb. 2004

Seest -  Etterslekt til Christen Jensen Seest i Trondheim.

13. okt. 2003

Sigvard Amundsen (d. 1573)  - 

23. nov. 2005

Skriver -  Etterslekt til borgermester i Trondheim Niels Jensen Skriver.

20. feb. 2003

Skriver II  - Etterslekt til borgermester i Trondheim Oluf Jensen Skriver.

20. feb. 2003

Smør (leopardhode under sparre) -  Etterslekt til Jon Smør (i Rygge).

19. mar. 2003

Sommer -  Efterslægt til hospitalsforstander i Trondheim Hans Morten(sen?) Sommer, død 1734.

13. okt. 2003

Sommerschield  - Etterslekt til borgmester i Trondheim Henric Sommerscales

20. feb. 2003

Soop -  Efterslægt til Anders Anfinssøn Soop, død o. 1510

20. feb. 2003

Stadel/Stadell  - 

5. dec. 2005

Steffensen  - Efterslægt til Steffen Steffensen (d. o. 1636), borger i Middelfart på Fyn, Danmark.

23. mar. 2003

Stod -  Presteslekter i Stod, Innherrad prosti.

20. feb. 2003

Storm -  Etterslekt til Michel Olufsen Storm (1618-1689), foged i Helgeland 1646, Vesterålen 1647 og Salten 1651.

6. aug. 2003

Storm II - 

6. aug. 2003

Stoud - 

27. juli 2003

Stub - 

27. dec. 2003

Staal - 

20. feb. 2003

Suertmann  - Etterslekt til rådmann i Trondheim Rolf Sivertsen Suertmann.

20. feb. 2003

Svend Andersen  - Etterslekt til borgmester i Trondheim Svend Andersen (1563-1627) i Trondheim.

6. jan. 2004

Svend Pedersen -  Etterslekt til nordlandshandler Svend Pedersen i Trondheim.

27. mar. 2003

Tangen - 

20. feb. 2003

Tarald Andersen  - 

30. mai 2005

Tausen/Tausan - 

17. apr. 2005

Broder Thøger  - Efterslægt til Thøger Jensen (d. 1538), munk i Viborg.

20. feb. 2003

Todal  - Etterslekt til Jon Nielsen Todal (d. 1677) i Rødø/Rødøy

20. feb. 2003

Trane 1 -  Efterslægt til halvbrødrene Christen og Peder Trane (Christen Pallesen Trane).

Trane 1b -  Efterslægt til fogd i Sunnmøre Hans Simensen (død 1618).

23. sep. 2003

23. sep. 2003

Trane 2 -  Efterslægt til Christen Mathiasen (o.1639-1709)

23. sep. 2003

Trane 3 -  Efterslægt til lensmann Jens Povelsen i Astafjord.

23. sep. 2003

Trane 4 -  Efterslægt til sognepræst til Gunderup Kield Jensen Trane.

20. feb. 2003

Trane 5 -  Efterslægt til rådmand i Viborg Laurids Andersen Trane.

20. feb. 2003

Troelsen - 

20. feb. 2003

Trolle -  Trolle i Astafjord.

20. feb. 2003

Trygge -  Efterslægt til sognepræst på Ytterø Hans Johansen (død o. 1599). Efterslægten tæller navne som bl.a. Gram, Opdal, Røst og Wivel.

19. nov. 2005

Tynn -  Etterslekt til nordlandshandler Anders Mortensen Tynn (d. 1674).

11. juni 2005

Tønder -  Etterslekt til fogd Christopher Nielsen Tønder (1587-1656).

20. feb. 2003

Tønder II  - Efterslægt til fogd på Vang i Lenvik Andreas Tønder (1681-1743). Også Kiergaard slægt.

20. feb. 2003

Wang -  Etterslekt til fogd Jørgen Hansen Wang (o.1711-1770).

22. maj 2005

Warberg -  Efterslægt til Arve Torbergsen (død o. 1651). 

20. feb. 2003

Wegner -  Efterslægt til Herman Wegner. 

6. juli 2003

Wesling - 

11. juli 2005

Wessel -  Etterslekt til ...

20. feb. 2003

White / With  - Efterslægt til foged Sebastian White (1591-1656).

20. feb. 2003

Wibe -  Efterslægt til borgmester i København Michel Christiansen Wibe (o.1565-1624).

26. aug. 2003

Wiborg - 

9. sep. 2003

Wind -  Etterslekt til Jacob Pedersen Wind.

22. maj 2005

Winther -  Efterslægt til Asser Vintersen på Vodstrup i Mors, Jylland. Brødrene Jep, Jacob (død 1734) og Niels Pedersen Winther flyttet alle til Norge, henholdsvis Hamarøy, Tranøy og Hamarøy hvor de har en stor efterslægt.

22. maj 2005

Winther II  - Winther slekt på Helgeland.

20. feb. 2003

Wolf -  Efterslægt til kobersmed i Odense Jacob Wolf - 1500'tallet.

15. sep. 2005

Ørbech - 

17. mar. 2003

Aaboe - 

29. mar. 2005

Aas -  Etterslekt til "kirkebygger" Ingebrigt Olsen Aas, f. o. 1643.

20. feb. 2003

Rossvika, Sømna  - 

28. aug. 2005

Anders Olufsen  - Borgmester i Fredrikstad Anders Olufsen.

27. dec. 2003

Aune Slekt -  Etterslekt til Anders Mikkelsen (o.1645-o.1726), bruker av indre Aun i Trondenes.

27. juni 2001

Gamvik -  Efterslægt til Jens Anderssen - sidste halvdel af 1600'tallet – bruker av Gamvik i Lavangen, Astafjord.

27. feb. 2005

Steffen Andersen -  Efterslægt til Steffen Anderssen (o.1640-o.1720) bruker av Å i Lavangen, Astafjord.

24. feb. 2005

Jens Christophersen -  Efterslægt til Jens Christophersen bruker av Årstein i Gratangen, Astafjord.

27. feb. 2005

Grov -  Efterslægt til Lars Larssen, f. o. 1632, bruker på Grov, Skånland i Astafjord

29. juli 2001

Harstad i Trondenes - Etterslekt til Nils Andersen, f. o. 1650, gårdbruker på Gansås i Trondenes.

13. okt. 2002

Hartvig -  Efterslægt til Hartvig Rasmussen - 1600'tallets første halvdel - bruker af først Fauskevåg, siden Sørvik i Trondenes.

11. nov. 2002

IverOlsen  - Efterslægt til Iver Olsen (o.1600-o.1650) bruker av Gausvik og Haukebø i Trondenes.

26. sep. 2004

MadsLarsen  - Efterslægt til Mads Larsen (o.1630-1703) bruker av Brokvik i Trondenes.

26. sep. 2004

Torberg slekt, Kila i Trondenes - Etterslekt til Torberg Jonsen (d. 1640) på Kila i Trondenes.

6. mai 2002

Edi(a)s slekt, Kilbotn i Trondenes - Etterslekt til Jon Ediasen (o.1575-o.1635) på Kilbotn i Trondenes.

6. mai 2002

Johan -  Efterslægt til de tre brødre John, Henrik og Anders Johansen, fortrinsvis i Sama, Trondenes.

17. juni 2001

Morten -  Efterslægt til Morten Larssen (o.1636-1717), gårdbruker på nedre Selset i Astafjord.

26. juli 2001

Randers -  Etterslekt til Anders Anderssen Randers (o.1595-1669), Årbogen i Trondenes gift med Gilles Rafaelsdatter.

29. juli 2001

Sandstrand  - Efterslægt til Rasmus Hanssen (o.1698-1763) bruker av Sandstrand i Trondenes.

8. apr. 2002

Sama -  Efterslægt til Søren Eriksen (o.1598-1669) klokker til Trondenes.

17. juni 2001

Svein Saugmester - Efterslægt til Svein «Saugmester» i Salangen, der også tæller en Falk-slægt i Astafjord.

27. feb. 2005

Leikvik i Torsken  - Etterslekt til Kristoffer Rasmussen på Leikvik i Torsken.

17. juni 2001

Tjeldsund  - Efterslægt til Jakob Andersen (o.1611-o.1677) i Tjeldsund.

17. feb. 2004

Orkdal -  Etterslekt til Olav Håkonson.

23. sept. 2001

Lars Halvorsen - Etterslekt til Lars Halvorsen på Skånland i Trondenes.

5. okt. 2003

Hamarøy - 

22. mai 2005

Tjeldsund -  Etterslekt til Tolluf Nielsen på Hof/Hov i Tjeldsund.

12. mai 2002

Nordrollnes på Ibestad - Etterslekt til Barbra Søfrensdatter, død 1655, 73 år gl.

20. mai 2002

Ernst-slekt - Etterslekt til Elisabeth Ernstdatter (o.1687-1768) på Breivik i Trondenes.

27. feb. 2003

Israel-slekt -  Etterslekt til Israel i Mo/Nesna g.m. Margrethe Pedersdatter.

28. nov. 2003

Israel-slekt  - Etterslekt til Israel Danielsen (o.1638-o.1720) på Rødberg i Trondenes.

30. juni 2002

Iver i Rana -  Etterslekt til Iver Joensen (o.1673-1748) på Skonseng i Mo prgj.

9. dec. 2002

Iver i Rana (II) -  Etterslekt til en ukendt? Iver på Øvre Dal i Mo prgj.

20. feb. 2005

Christen i Rana  - 

10. dec. 2002

Hans Mikkelsen i Rana  - 

3. feb. 2005

Selfors - 

17. okt. 2002

Skille i Brønnøy - 

20. feb. 2003

Sylteren i Brønnøy - 

20. feb. 2003

Madts Frantsen -  Madts Frantsen, Sandnes i Tjeldsund 1600'tallet.

27. feb. 2003

Baltser -  Baltser, bruker av Medkila i Trondenes på 1600'tallet.

27. feb. 2003

Hans Rasmussen -  Hans Rasmussen, Sæter i Tjeldsund 1600'tallet.

27. feb. 2003

Marit Johnsdatter -  Marit Johnsdatter (o.1673-1749), Skjerstad i Trondenes.

27. feb. 2003

Hans Carstensen -  Etterslekt til Hans Carstensen fra Bergen.

27. feb. 2003

Berit Rasmusdatter -  Berit Rasmusdatter, Dale i Trondenes.

27. feb. 2003

Ole Olsen -  Ole Olsen (o.1632-1714) i Trondenes.

5. okt. 2003

Ole Eriksen -  Ole Eriksen (o.1616-o.1686) i Trondenes.

5. okt. 2003