© 2001 Simon Ellefsen

Jakob Hansen (d. 1633) i Ofoten

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jakob Hansen
Død 16331.
     Jekteskipper på Hjertøy i Nordfold fra 1620 til sin død 1633. Han er nemnt der i leidangsmanntallet fra 1610.1

Gift _____med

Synnøve Jonsdatter (Jensdatter)
Død efter 1653.
     Synnøve Jonsdatter (også skreve Jensdatter) som er nemnt på Hjertøy i Nordfold som enke i 1630- og 40-åra, siste gong i 1649. Den 16. juli 1650 makeskifta ho med samtykke fra sine to sønner Anders og Kristen Jakobsen og sin datters mann Hans Arnesen, til seg 2 våg i Liland mot 3 våg i Mårnes og 1 våg i Kjerringøy. Den 13. mars 1653 bor ho på Bjelgam og makeskifta til seg ½ våg i Bjelgam mot 1 våg i Fjære.1

Børn af Jakob Hansen og Synnøve Jonsdatter (Jensdatter):

2.1.Øllegård Jakobsdatter
3.1.Anders Jakobsen, f. omkr. 1621
4.1.Kristen Jakobsen, f. omkr. 1626

Generation 2.

2.1.
Øllegård Jakobsdatter

Gift 1° _____med

Hans Arentsen (Tjelle)
Død omkring 16612.
     Skipper på Tjelle i Ofoten.2
     Nemnt som jekteskipper på Tjelle i Ofoten fra 1649 til 1661. Han var også lensmann i Ofoten.1

Gift 2° _____med

Carl Ediessen
Født omkring 1633, Øvre Kvarv i Nordfold.1.
     Søn af Edis.
     Skipper på Tjelle/Bjelgam i Ofoften. Eide også en part i Liland.2
     Han og Øllegaard bodde først på Tjelle, seinare på Liland/Bjelgam. De fikk ingen barn, men fostra opp to av Carls brorsønner frå Hauknes i Nordfold, Edis og Hans Tørresen. Carl Edisen var også jekteskipper og lensmann i Ofoten etter formannen i ekteskapet.1

Børn af Øllegård Jakobsdatter og Hans Arentsen (Tjelle):

5.2.Karen Hansdatter
3.1.
Anders Jakobsen
Født omkring 16213.
     Omtrent samtidig [1650] som mora Synnøve bytta til seg jord i Ofoten makeskifta Anders Jakobsen til seg 1 våg i Alpøy i Steigen (Leiranger) mot 2 våg i Stunes i Ofoten og Håkonhals i Hamarøy.3
4.1.
Kristen Jakobsen
Født omkring 16263.
     Han brukte 2 våg av Liland fra 1651 og seinare ½ våg av Bjelgam.3

Gift _____med

Axelsdatter

Børn af Kristen Jakobsen og Axelsdatter:

6.4.Axel Kristensen, f. omkr. 1649
7.4.Anne Kristensdatter, f. omkr. 1650

Generation 3.

5.2.
Karen Hansdatter
     Konrad Naustvik hevder i sin artikkel i "Ofoten i historien" 1978 (se også en rettelse i 1979-boka) at hun var datter av Hans Arentsen og Øllegaard Jacobsdatter på Tjelle. Denne Øllegaard var gift 2. gang med Carl Edissen Tjelle. Naustvik baserer denne antagelsen i stor grad på navneoppkallinger.4

Gift _____med

Peder Pedersen (Virak)
Født omkring 1644, Salten, antagelig Oldereid.2.
     Gårdbruker på Virak.2

Børn af Karen Hansdatter og Peder Pedersen (Virak):

8.5.Mogens Pedersen (Virak), f. omkr. 1676, d. 1742
9.5.Marit Pedersdatter
10.5.Kirsten Pedersdatter, f. omkr. 1684, d. 1756
11.5.Berit Pedersdatter, f. omkr. 1686, d. 1748
6.4.
Axel Kristensen
Født omkring 16493.
7.4.
Anne Kristensdatter
Født omkring 16503.

Generation 4.

8.5.
Mogens Pedersen (Virak)
Født omkring 16765.
Død 17425.
     Virak i Ofoten.6

Gift 1° 17005 med

Barbro Larsdatter Holst
Født omkring 16745.
Død 17035.

Gift 2° _____med

Anna Axelsdatter

Børn af Mogens Pedersen (Virak) og Anna Axelsdatter:

12.8.Peder Mogensen (Virak), f. omkr. 1715, d. 1780
13.8.Karen Mogensdatter, f. omkr. 1718, d. før 1799
14.8.Øllegaard Monsdatter, f. omkr. 1722, d. 1799
15.8.Anna Mogensdatter, f. 1725
16.8.Hans Mogensen, f. omkr. 1728
17.8.Axel Mogensen, f. omkr. 1731, d. 1771
9.5.
Marit Pedersdatter

Gift 1° _____med

Hans Tørrisen
Født omkring 16785.
Død 1708-17095.
     Søn af Tørris Edissen.
     Skar i Ofoten.7
     Fra Hauknes i Sørfold. Overtok Skar i Ofoten etter svogeren Mogens Pedersen.5
     Muligvis bror av Edis Tørrisen (o.1672-o.1709) gift med Kirsten Pedersdatter (Virak), en søster av Hans Tørrisens hustru.

Gift 2° 17105 med

Herman Christophersen
Født omkring 16835.
Død 17515.
     Fra Punsvik.5

Børn af Marit Pedersdatter og Hans Tørrisen:

18.9.Øllegård Hansdatter Leth, f. omkr. 1704, d. 1788
19.9.Peder Hansen, f. omkr. 1706, d. eft. 1740

Børn af Marit Pedersdatter og Herman Christophersen:

20.9.Edis Hermansen, f. omkr. 1711, d. 1738
21.9.Hans Hermansen, f. 1715
22.9.Arnt Hermansen, f. 1718
10.5.
Kirsten Pedersdatter
Født omkring 16842.
Død 17562.

Gift 1° 17072 med

Edies Tørresen
Født omkring 16722.
Død omkring 17092.
     Søn af Tørris Edissen.
     Gårdbruker på Bjelgam i Ofoten.
     Oppfostret hos [sin farbror?] skipper Carl Ediessen på Tjelle/Bjelgam (eide også en part i Liland).2
     Muligvis bror av Hans Tørrisen gift med Marit Pedersdatter (Virak) en søster til Edies' hustru.

Gift 2° _____med

Knud Ingebrigtsen Aas
Født omkring 1679.
     Søn af Ingebrigt Olsen Aas.
     Mange børn.
     Se Konrad Naustviks artikel i årboken "Ofoten i historien" (1978) om "kirkebygger" Ingebrigt Olsen Aas, f. ca. 1643.

Børn af Kirsten Pedersdatter og Edies Tørresen:

23.10.Carl Eidissen

Børn af Kirsten Pedersdatter og Knud Ingebrigtsen Aas:

24.10.Ingebrigt Knudsen (Aas?), f. 1713, d. 1754
25.10.Peder Knudsen Aas, f. 1715
26.10.Karen Knudsdatter (Aas?), f. 1717, d. 1753
27.10.Øllegaard Knudsdatter Aas
28.10.Anne Knutsdatter Aas, f. 1721, Evenes., d. 1769, Ankenes.
29.10.Margrete Knudsdatter (Aas?), f. 1723, d. 1764
30.10.Ole Knudsen Aas, f. 1725
31.10.Hans Knudsen Aas, f. 1727, Evenes., d. 1774
11.5.
Berit Pedersdatter
Født omkring 16865.
Død 17485.

Gift _____med

Lars Ingebrigtsen Aas
Født omkring 16815.
Død 17535.
     Søn af Ingebrigt Olsen Aas.
     Fra Tårstad i Ofoten.5

Børn af Berit Pedersdatter og Lars Ingebrigtsen Aas:

32.11.Ingebrigt Larsen Aas, f. omkr. 1711, d. 1754
33.11.Hans Larsen Aas, f. 1712
34.11.Karen Larsdatter Aas, f. 1715, d. 1797
35.11.Anne Malena Larsdatter Aas, f. 1716
36.11.Peder Larsen Aas, f. 1719, d. 1782
37.11.Anne Larsdatter Aas, f. 1721, d. 1721
38.11.Øllegaard Larsdatter Aas, f. 1722, d. 1779
39.11.Anne Larsdatter Aas, f. 1725, Ofoten., d. 1777, Tjeldsund.
40.11.Hartvig Larsen Aas, f. 1727, d. 1767

Generation 5.

12.8.
Peder Mogensen (Virak)
Født omkring 17155.
Død 17805.
     Bosatt på Virak i Ofoten.

Gift _____med

Øllegaard Knudsdatter Aas
     Datter af Knud Ingebrigtsen Aas og Kirsten Pedersdatter.
     ??? Muligvis datter til denne Knud og bror til Ole Knudsen i Bjelgam. ???
13.8.
Karen Mogensdatter
Født omkring 17188.
Død før 17998.
     Fra Virak i Ofoten.8

Gift omkring 17398 med

Mikkel Johansen
Født omkring 17129.
Død 10 jan. 17688.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Mikkel fikk førstebøksel 23. okt. 1740 på ½ vog i Sand i Tjeldsund, «hvorav Kongen eier 1 pd., samt kirke og prest 12 mk. Kongen råder all bygsel. av hans moder for ham opgivet imod bøxel 2 Rdl. 2 ort».8
     EFTERSLÆGT - SE TJELDSUND BYGDEBOK
     Skifte 16 apr. 17688.
14.8.
Øllegaard Monsdatter
Født omkring 172210.
Død 1799, 77 år gml.10.
     Skifte 17996.

Gift 1° _____med

Jens Hansen Hammer
     Kjøpsnes, Tysfjord.5

Gift 2° 176110 med

Iver Johannesen
Født omkring 172210.
Død 1802, 89 år gml.10.
     Søn af Johannes Hansen og Maren Svendsdatter.

[Gift 1° med Martha Olsdatter (f. omkr. 1722); Gift 2° 20 jul. 1745 med Aleth Christophersdatter (1718 - 1746); Gift 3° omkr. 1750 med Elisabeth (Lisbeth) Margrethe Olsdatter (1723 - 4 mar. 1760); Gift 4° 1761 med Øllegaard Monsdatter (omkr. 1722 - 1799)].
15.8.
Anna Mogensdatter
Født 17255.
16.8.
Hans Mogensen
Født omkring 17285.

Gift _____med

Gjertrud Axelsdatter (Taraldsvik)
     Fra Taraldsvik.
17.8.
Axel Mogensen
Født omkring 17315.
Død 17715.

Gift 1° _____med

Margrete Knudsdatter (Aas?)
Født 17235.
Død 17645.
     Datter af Knud Ingebrigtsen Aas og Kirsten Pedersdatter.
     Umyndig ved søsteren Karen's skifte 10. april 1753

Gift 2° _____med

Maren Kristina Rode
Født 17385.
     Datter af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Fra Kulstadsjøen i Vefsn.5
18.9.
Øllegård Hansdatter Leth
Født omkring 17045.
Død 178811.

Gift _____med

Gabriel Gabrielsen
Født 1703, Lavangen S.12.
Død 179412.
     Søn af Gabriel Asbjørnsen.

Børn af Øllegård Hansdatter Leth og Gabriel Gabrielsen:

41.18.Karl Arnt Gabrielsen, f. 1737, Trondenes., d. 1781, Trondenes.
42.18.Gabrikka Gabrielsdatter, f. 1740, Trondenes.
43.18.Hans Gabrielsen, f. 1742, Trondenes.
44.18.Asbjørn Gabrielsen, f. 1744, Trondenes., d. 1799, Tjeldsund.
45.18.Johanna Margrete Gabrielsdatter, f. 1747, Lavangen S., d. 1779, Lavangen S.
19.9.
Peder Hansen
Født omkring 17065.
Død efter 17405.
20.9.
Edis Hermansen
Født omkring 17115.
Død 1738-17395.
21.9.
Hans Hermansen
Født 17155.
22.9.
Arnt Hermansen
Født 17185.
23.10.
Carl Eidissen
     Bjellgam i Ofoten.

Gift _____med

Sigrid (Siri) Hansdatter Harr
Født omkring 1711.
Død 20 apr. 1749, Liland, Ofoten.13, begravet 27 apr. 1749, Evenes kirke, Ofoten.14,15.
     Datter af Hans Pedersen Har og Mette Olufsdatter Nysted.
24.10.
Ingebrigt Knudsen (Aas?)
Født 17135.
Død 17545.
     Bjelgam i Ofoten.
25.10.
Peder Knudsen Aas
Født 17155.
26.10.
Karen Knudsdatter (Aas?)
Født 17175.
Død 17535.
     Omkom på sjøen, på vei til kirka. Ingen barn.

Gift _____med

Ole Pedersen Aagaard
Død 17535.
     Kjøpsnes i Tysfjord. Omkom på sjøen, på vei til kirka.
27.10.
Øllegaard Knudsdatter Aas
     ??? Muligvis datter til denne Knud og bror til Ole Knudsen i Bjelgam. ???

Gift _____med

Peder Mogensen (Virak)
Født omkring 17155.
Død 17805.
     Søn af Mogens Pedersen (Virak) og Anna Axelsdatter.
     Bosatt på Virak i Ofoten.
28.10.
Anne Knutsdatter Aas
Født 1721, Bjelgam, Evenes.12.
Død 1769, Taraldsvik, Ankenes.12.
     Skifte 13 apr. 1769, Taraldsvik, Ofoten16Avdøde Anne Knudsdatter, Taraldsvig i Ofoten. Formue: 1074-2-11. Boets innhold: 1 guldsignetring mrk. B:A:D:B [Berit Axelsdatter Balsnes]. Sølv: 1 bæger: K:E:S K:P:D [Knud Ingebrigtsen og Kirsten Pedersdatter] - 1 do. A:A:S G:P:D [Axel Axelsen og Gjertrud Pedersdatter] - 1 do. E:P:D - 1 tomling K:O:S 1728 - 1 skje A:K:D - 1 do. O:H:H:I:E:D [Ole Hansen Har og Ingebor Eriksdatter] - 1 bæger C:E:S S:H:D:H [Carl Edisen og Siri Hansdatter Har] - [Tolkninger ved Konrad Naustvik]. Arvinger: ektefelle Ole Mejer, Taraldsvig. Børn med første ektefelle Axel Axelsen: sønn Knud Axelsen, Taraldsvig, 25 år; sønn Peder Axelsen, Taraldsvig, 22 år; datter Abelona Axelsdatter, gift med Axel Joensen, Kiøbsnes i Tjeldsund; datter Kirsten Axelsdatter, gift med Axel Olsen, Nygaard; datter Gjertrud Axelsdatter, gift med Hans Monsen, Wirach; datter Anne Axelsdatter, Taraldsvig, 25 år, verge morbror skipper Ole Knudsen, Bjelgam. Børn i 2. ekteskap: sønn Axel Olsen, Taraldsvig, 17 år; sønn Henrich Olsen, Taraldsvig, 15 år..

Gift 1° _____med

Aksel Akselsen (Taraldsvik)
     Taraldsvik.

Gift 2° omkring 175217 med

Ole Henriksen Meyer
Født 1716, Leikvik, Trondenes.18.
Død 1781, Taraldsvik, Ankenes.18.
     Søn af Henrik Henriksen Meyer og Cecilie Olsdatter.

Børn af Anne Knutsdatter Aas og Aksel Akselsen (Taraldsvik):

46.28.Kirsten Axelsdatter, f. omkr. 1742, d. omkr. 1800, Nordland
29.10.
Margrete Knudsdatter (Aas?)
Født 17235.
Død 17645.
     Umyndig ved søsteren Karen's skifte 10. april 1753

Gift _____med

Axel Mogensen
Født omkring 17315.
Død 17715.
     Søn af Mogens Pedersen (Virak) og Anna Axelsdatter.

[Gift 1° med Margrete Knudsdatter (Aas?) (1723 - 1764); Gift 2° med Maren Kristina Rode (f. 1738)].
30.10.
Ole Knudsen Aas
Født 23 okt. 172519.
Død 24 jan.19.
     Skipper og gårdbruker på Bjelgam i Ofoten.19
     Hans giftermål med Maren Pedersdatter (Hønnichen) se ikke oppført i Evenes, hvilket må betyde at de er blevet gift på hendes hjemsted. Deres 3 eldste fellesbarn ses heller ikke oppført i Evenes.20
     Skifte 179321.

Gift 1° 3 jan. 175422 med

Karen Anfinnsdatter Røg
Født 172619.
Begravet 3 jan. 176123,24.
     Datter af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Hun hadde fem barn, som har stor efterslekt i Ofoten. Hos efterslekten forekommer Røg ofte som mellemnavn, også skrevet med 'k' - altså Røk.19
     Skifte 176121.

Gift 2° 1761-1763 med

Maren Pedersdatter (Hønnichen?)
Født 17395.
Død 18075.
     Datter af Peter Petersen og Regine Marie Blix.
     Fra Kjøpsvik. Muligvis datter af Peter Petersen og Regine Blix.
     I 1764 gir Ole Knudsen Aas og kona Maren Pedersdatter Hønichen en sølv oblateske til Evenes kirke.25
     Enkja, Maren Pedersdatter (Hønnichen), hadde ikkje mindre enn 9 tenarar i fast arbeid og dessutan 3 fostborn som og fekk gjera rett for maten. Det var jordbruk, jektfar og handel ho styrte med, arbeid som gjorde så mange ætter velståande og heldt dei oppe som eit slag adel eller eit borgarstand på landsbygda.26

Børn af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg:

47.30.Knud Olsen Aas
48.30.Hans Olsen Aas, f. 1755
49.30.Kirsten Olsdatter Aas, d. 1838, Dyrøy.
50.30.Anfind Røgow Olsen Aas, d. 1830
51.30.Margrethe Olsdatter Aas, f. 1759, d. _____
52.30.Karen Olsdatter Aas

Børn af Ole Knudsen Aas og Maren Pedersdatter (Hønnichen?):

53.30.Peder Olsen Aas, f. 1763, Evenes., d. 1831, Trondenes.
54.30. ?
55.30. ?
56.30.Christen Kildal Olsen Aas, f. 1768, d. før 1793
57.30.Barbara Dorothea Kildal Olsdatter Aas, f. 1770
58.30.Anna Margrethe Olsdatter Aas, f. 1772
59.30.Ole Olsen Aas, f. 1774, d. før 1793
60.30. ?
61.30.Anna Dorothea Olsdatter Aas, f. 1779
31.10.
Hans Knudsen Aas
Født 11 dec. 1727, Bjelgam, Evenes.27.
Død 17745.
     Bosat på Øvre Liland i Ofoten.5

Gift 11 jul. 175727 med

Berit Gabrielsdatter
Født 22 apr. 1733, Leirvik, Ofoten.27.
Død efter 1802, Rødøy, Efjord.27.
     Datter af Gabriel Olsen og Maren Axelsdatter.

Børn af Hans Knudsen Aas og Berit Gabrielsdatter:

62.31.Peder Hansen Aas, f. 1763, Evenes., d. 1808, Evenes.
63.31.Kirsten Hansdatter Aas, f. 1767, d. _____
32.11.
Ingebrigt Larsen Aas
Født omkring 17115.
Død 17545.

Gift _____med

Anna Bendicte Johansdatter
Født omkring 17145.
Død 17545.
     Datter af Johan og Karen Svendsdatter Blix.

Børn af Ingebrigt Larsen Aas og Anna Bendicte Johansdatter:

64.32.Lars Ingebrigtsen (Aas)
65.32.Johannes Ingebrigtsen (Aas)
66.32.Karen Ingebrigtsdatter Aas, f. omkr. 1744, Ofoten., d. 1810, Tjeldsund.
67.32.Knut Ingebrigtsen, f. 1745, d. 1781
68.32.Ole Ingebrigtsen (Aas)
69.32.Mogens Ingebrigtsen (Aas)
70.32.Berit Ingebrigtsdatter (Aas)
71.32.Svend Blix Ingebrigtsen Aas, f. 1753, d. 1783, Tjeldsund.
33.11.
Hans Larsen Aas
Født 17125.
     Sjømann. Man hadde [ikke] hørt fra ham på 5-6 år ved skiftet etter faren 1753.5
34.11.
Karen Larsdatter Aas
Født 17155.
Død 17975.
35.11.
Anne Malena Larsdatter Aas
Født 17165.
36.11.
Peder Larsen Aas
Født 17195.
Død 17825.

Gift _____med

Karen Christensdatter Qvist
37.11.
Anne Larsdatter Aas
Født 17215.
Død 17215.
38.11.
Øllegaard Larsdatter Aas
Født 17225.
Død 17795.
     Skifte 20 nov. 1779, Trældal, Ofoten, Nordland28Avdøde Øllegaard Larsdatter Aas, Trældal i Ofoten. Formue: 359-1-1. Gjeld: 159-2-14. Arvinger: ektefelle Michel Pedersen, Trældal; avdøde bror Ingebrigt Larsen, Taarstad hans børn: Lars Ingebrigtsen, Pundslett; Ole Ingebrigtsen, Store Bjervig; Knud Ingebrigtsen, Lavangen Øvre i Trondenes; Mons Ingebrigtsen, Taarstad; Sven Blix Ingebrigtsen i Tjeldsund; Berthe Ingebrigtsdatter, Taarstad; Karen Ingebrigtsdatter, gift med Hartvig Henriksen, Sandnes i Tjeldsund; bror Peder Larsen Aas, Taarstad; avdøde bror Hertvig Larsen i Taarstad, gift med Anne Cathrine Anfindsdatter Røg, deres børn: Anfind Hertvigsen, Taarstad; Berith Hertvigsdatter, Taarstad; Margaretha Hertvigsdatter; søster Karen Larsdatter, Overhalden i Trøndelag; avdøde søster Ane Larsdatter, Hoel(dal) i Tjeldsund hennes sønner: Niels Iversen, 21 år (far Iver Nielsen, Hoel i Tjeldsund) og Iver Hansen, 18 år (far Hans Henriksen)..

Gift 1° _____med

Ole Nilsen
Født 17015.
Død 17695.
     Fra Østervik. Bosatt Trældal.5

Gift 2° 24 nov. 1772, Ankenes29 med

Mikkel Pedersen
Født 17425.
     Fra Bakkejord.5

[Gift 1° 24 nov. 1772 med Øllegaard Larsdatter Aas (1722 - 1779); Gift 2° 3 sep. 1780 med Anna Maria Pedersdatter Har (f. 1750)].
39.11.
Anne Larsdatter Aas
Født 18 jun. 1725, Tårstad, Ofoten.30.
Død jul. 1777, Hol, Tjeldsund.30.
     Enka var så forarma i 1774 at ho slapp å betale leidang.30

Gift 1° 28 dec. 1752, Evenes.30 med

Iver Nilsen
Født omkring 1722, Hov, Tjeldsund.31.
Død 4 apr. 1758, Hol, Tjeldsund.30.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Iver fikk 29. okt. 1749 bøksel på ½ vog i Hol i Tjeldsund «Beneficeret gods» av Hr. Schytte. Dette er nok halvparten av bruket som hans far hadde brukt fram til 1738.30
     Skifte 17 sep. 175830Enka antok til laugverge broren Peder Larsen Aas, Tårstad, og til formynder for sønnen Nils blei antatt farbroren Johannes Nilsen, Myklebostad..

Gift 2° omkring 176130 med

Hans Henriksen
Født omkring 1730, Sandnes, Tjeldsund.30.
Død 28 okt. 1771, Hol, Tjeldsund.30.
     Søn af Henrik Danielsen og Karen Gabrielsdatter.
     Han fikk 5. okt. 1762 bøkselbrev av Hr. Arnoldus Schytte på ½ vog i Hol i Tjeldsund.30
     I 1770 sier Mt. for ekstraskatten at Hans og kona er i «Yderste armod, manden har i mange aar været syg og er end nu sengeliggende. Barn: Svend Iversen (?Ingebrigtsen?), drengen Hartvig Henriksen».30
     Skifte 18 jun. 177230Skifte gir ingen personopplysninger..

Børn af Anne Larsdatter Aas og Iver Nilsen:

72.39.Lars Iversen, f. 1753, Tjeldsund., d. 1753, Tjeldsund.
73.39.Nils Iversen, f. 1756, Tjeldsund.
74.39.Dødfødt gutt, f. 1758, d. 1758
40.11.
Hartvig Larsen Aas
Født 17275.
Død 17675.

Gift _____med

Anna Catrine Anfinnsdatter Røg
Født 172919.
     Datter af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Hun sies å ha bodd på Tårstad i Ofoten, muligens gift med Jonas Erlandsøn. Men da deres barn er oppført under navnet Hartvigsen tyder det på at hun har vært gift før med en mann av dette navn.19

Børn af Hartvig Larsen Aas og Anna Catrine Anfinnsdatter Røg:

75.40.Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas, f. 1761

Generation 6.

41.18.
Karl Arnt Gabrielsen
Født 1737, Lavangen Sør, Trondenes.11.
Død 1781, Lavangen Sør, Trondenes.11.
42.18.
Gabrikka Gabrielsdatter
Født 1740, Lavangen Sør, Trondenes.11.

Gift 1° 177632 med

Knut Ingebrigtsen
Født 174532.
Død 178132.
     Søn af Ingebrigt Larsen Aas og Anna Bendicte Johansdatter.
     Kan tænkes at være søn af Ingebrigt Knudsen, Bjelgam i Ofoten.

Gift 2° 178332 med

Jens Johnsen
Død 1801, Vågan, Nordland.32.

Børn af Gabrikka Gabrielsdatter og Knut Ingebrigtsen:

76.42.Øllegård Maria Knutsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
43.18.
Hans Gabrielsen
Født 1742, Lavangen Sør, Trondenes.11.

Gift 176433 med

Martha Sofie Olsdatter Har
Døbt 31 mar. 1739, 3. påskedag 173934,35.
Død nov. 180235.
     Datter af Ole Rafaelsen Har og Else Maria Holbye.
44.18.
Asbjørn Gabrielsen
Født 1744, Lavangen Sør, Trondenes.11, døbt 1744, Hol, Tjeldsund.36.
Død 1799, Fjelldal, Tjeldsund.11.
     Asbjørn fikk 4. dec. 1772 bøkselbrev på 1 pd. 12 mk. i Fjelldal, Tjeldsund.7

Gift 1° 4 dec. 17757 med

Maria Steffensdatter
Død 17847.
     Av ukjent opphav.7
     Skifte 20 sep. 17857Skifte beg. 20. sept., sluttet 19. dec. 1785, nevner bare enkemannen og den eine datra..

Gift 2° 178537 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.38,39, døbt 176138.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.38

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].

Børn af Asbjørn Gabrielsen og Maria Steffensdatter:

77.44.Johanna Maria Asbjørnsdatter, f. 1777, d. 1801

Børn af Asbjørn Gabrielsen og Ingeborg Maria Johannesdatter:

78.44.Carl Arent Asbjørnsen, f. 1786, Tjeldsund.
79.44.Søren Haagen Asbjørnsen, f. 1787, Tjeldsund., d. før 1800
80.44.Maria Elisabeth Sirena Asbjørnsdatter, f. 1788, Tjeldsund.
81.44.Berthe Bye Johanna Asbjørnsdatter, f. 1790, Tjeldsund., d. 1812
82.44.Gabriel Søren Asbjørnsen, f. 1791, Tjeldsund., d. 1828, Trondenes.
83.44.Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter, f. 1793, Tjeldsund., d. før 1798
84.44.Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter, f. 1796, Tjeldsund., d. før 1799
85.44._____
86.44.Øllegaard Asbjørnsdatter, f. 1799, Tjeldsund., d. 1800
45.18.
Johanna Margrete Gabrielsdatter
Født 1747, Lavangen S.11, døbt 1747, Hol, Tjeldsund.40.
Død 1779, Lavangen S.11.
     Konfirmert 1765 (i Trondenes).40

Gift 177232 med

Peder Jenssen
Født 1747, Sandtorg, Trondenes.41.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.
46.28.
Kirsten Axelsdatter
Født omkring 1742.
Død omkring 1800, Nygård, Ankenes, Ofoten, Nordland.

Gift 1° _____med

Axel Olsen

Gift 2° _____med

Iver Ediassen Lech
Født 1741, Tovik, Trondenes.12.
     Søn af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.
     Tok til Nygård, Ankenes, Nordland.12
     Gjestgiver.

Børn af Kirsten Axelsdatter og Axel Olsen:

87.46.Anne Marie Axelsdatter, f. 1765, d. 1811, Nordland
47.30.
Knud Olsen Aas
Døbt 14 apr. 1754, Evenes.42,43.
48.30.
Hans Olsen Aas
Født 175544,43.
49.30.
Kirsten Olsdatter Aas
Døbt apr. 1757, Evenes.45,43.
Død 1838, Skogshamn, Dyrøy.46.

Gift _____46med

Mikkel Hansen
Født 1748, Skogshamn, Dyrøy.46.
Død 182946.
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.
     Overtok foreldrenes gård på Skogshamn, Dyrøy.46

Børn af Kirsten Olsdatter Aas og Mikkel Hansen:

88.49.Hans Kristian Mikkelsen, f. 1784, Dyrøy., d. 1785
89.49.Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
90.49.Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?), f. 1787, Dyrøy.
91.49.Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen, f. 1789, Dyrøy., d. 1859, Dyrøy.
92.49.Johan Fredrik Mikkelsen, f. 1791, Dyrøy., d. 1810
93.49.Karen Malena Røgh Mikkelsdatter, f. 1792, Dyrøy.
94.49.Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?), f. 1794, Dyrøy.
50.30.
Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.43.
Død 183047.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».48

Utenfor ekteskap med

Ingeborg Anna Svendsdatter
Født 177547.
Død 186247.
     Fra Stjørdal.49

Gift 1° 179850 med

Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad51.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».48

[Gift 1° 1788 med Peder Kristensen Falk (omkr. 1740 - 1796); Gift 2° 1798 med Anfind Røgow Olsen Aas (d. 1830)].

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Ingeborg Anna Svendsdatter:

95.50.Karen Anfinnsdatter, f. 1799, Sør Trøndelag., d. 1853

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Anna Marta Johnsdatter Trane:

96.50.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
97.50.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
51.30.
Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.52,43.
Død _____, Tovik, Trondenes.53.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].54
     Skifte 2 aug. 182852Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

Gift 1° 8 dec. 178554 med

Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.54, døbt 25 feb. 175955,54.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»56,54, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?54.
     Søn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.54Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 2° 178712 med

Edis Lech Hanssen Sparboe
Født 1765, Tovik, Trondenes.53, døbt 25 dec. 176552.
Død 1828, Tovik, Trondenes.53.
     Søn af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom.
     Han var styrmann og selveier [på Tovik i Trondenes].52
     Skifte 2 aug. 182852.

Børn af Margrethe Olsdatter Aas og Edis Lech Hanssen Sparboe:

98.51.Hartvig Hveding Sparboe
99.51.Hans Rafn Sparboe
100.51.Karen Kristina Sparboe, f. 1794, d. 1795
101.51.Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe, d. 1870, Trondenes.
102.51.Grethe Sophie Blom Sparboe, f. 1800, d. 1818
52.30.
Karen Olsdatter Aas
Døbt 10 aug. 1760, Evenes.43.
53.30.
Peder Olsen Aas
Født 1763, Bjelgam, Evenes.57.
Død 1831, Tovik, Trondenes.57.
     Selveier og fisker.52
     Hans Rafnung, skriver at Peder Olsen Aas var født 1778 og død 1. marts 1842.52

Gift 179212 med

Johanna Margrete Hansdatter Sparboe
Født 2 aug. 1768, Tovik, Trondenes.52,57, døbt 9 okt. 1768, Trondenes kirke.52.
Død 1839, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom.

Børn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe:

103.53.Margrete Bendikte Blom Pedersdatter Aas, f. 1792, Trondenes.
104.53.Ole Knut Pedersen Aas, f. 1794, Evenes., d. 1880, Astafjord.
105.53.Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas, f. 1796, Evenes., d. 1871, Trondenes.
106.53.Maren Anna Aas, f. 1801
107.53.Benjamin Blom Aas, f. 1803
108.53.Torløv Paul Aas, f. 1808
54.30.
?
     Ole Knudsens 8de barn (ikke funnet oppført i Evenes kirkebok). Må være død før 1793, da barnet ikke nevnes i faren skifte.
55.30.
?
     Ole Knudsens 9de barn (ikke funnet oppført i Evenes kirkebok). Må være død før 1793, da barnet ikke nevnes i faren skifte.
56.30.
Christen Kildal Olsen Aas
Født 20 jun. 176859, døbt _____, Evenes.60,59.
Død før 1793.
     Nevnes ikke i farens skifte 1793, og må derfor antages være død før 1793.
57.30.
Barbara Dorothea Kildal Olsdatter Aas
Født 2 jan. 177061,59,61.

Gift _____med

Aron Pedersen Arctander
Født 15 jan. 176262.
Død 23 sep. 180762.
     Søn af Peder Arctander og Boletta Marie Matsdatter Schrøder.
58.30.
Anna Margrethe Olsdatter Aas
Født 17 jul. 177263,59.
59.30.
Ole Olsen Aas
Født 19 aug. 177459.
Død før 1793.
     Nevnes ikke i skiftet efter faren 1793, og må antages være død før 1793.
60.30.
?
     Ole Knudsens 14de barn (ikke funnet oppført i Evenes kirkebok). Må være død før 1793, da barnet ikke nevnes i faren skifte.
61.30.
Anna Dorothea Olsdatter Aas
Født 30 mai 177964,65,59.
62.31.
Peder Hansen Aas
Født 11 jun. 1763, Liland, Evenes.27.
Død dec. 1808, Liland, Evenes.27.

Gift 30 dec. 180227 med

Mette Nysted Andersdatter
Født 10 feb. 1780, Liland Øvre, Evenes.27.
Død 21 aug. 1827, Liland, Evenes, Ofoten.27.
63.31.
Kirsten Hansdatter Aas
Født 176727.
Død _____, Rødøy, Efjord.27.

Gift _____27med

Joen Andersen
Født 176527.
Død _____, Rødøy, Efjord.27.
64.32.
Lars Ingebrigtsen (Aas)
     Er han identisk med Lars Ingebrigtsen (død 1779) på Skaland i Berg i perioden 1747-1783 ? - kronologisk kan han vel ikke være det, eller ?
65.32.
Johannes Ingebrigtsen (Aas)
66.32.
Karen Ingebrigtsdatter Aas
Født omkring 1744, Tårstad, Ofoten.30.
Død mar. 1810, Hol, Tjeldsund.66.
     Konfirmert på Hol 1762.30

Utenfor ekteskap med

Jon Kristoffersen
Født 1752, Ramstad, Tjeldsund.67.
     Se Ramstad, Tjeldsund bygdebok.

[Gift 1° med Karen Ingebrigtsdatter Aas (omkr. 1744 - mar. 1810); Gift 2° 24 jul. 1780 med Johanna Sofie Andersdatter (f. 13 jan. 1761)].

Gift 1° 17 jul. 177430 med

Hartvig Henriksen
Født 1742, Sandnes, Tjeldsund.30.
     Søn af Henrik Danielsen og Karen Gabrielsdatter.
     Hartvig fikk 18. nov. 1778 bøkselseddel av Soknepr. Sidenius på ½ vog i Hol i Tjeldsund. Det er trolig samme bruk som broren hadde brukt.30

Børn af Karen Ingebrigtsdatter Aas og Jon Kristoffersen:

109.66.Jonetta Jonsdatter, f. 1770

Børn af Karen Ingebrigtsdatter Aas og Hartvig Henriksen:

110.66.Anne Bendicte Hartvigsdatter, f. 1766, d. 1766
111.66.Ingebrigt Hartvigsen, f. 1774, d. 1785, Tjeldsund.
112.66.Hans Hartvigsen, f. 1776, d. 1811, Tjeldsund.
113.66.Henrik Hartvigsen, f. 1779, Tjeldsund.
114.66.Anne Bendicte Blix Hartvigsdatter, f. 1781, Tjeldsund.
67.32.
Knut Ingebrigtsen
Født 174532.
Død 178132.
     Kan tænkes at være søn af Ingebrigt Knudsen, Bjelgam i Ofoten.

Gift 177632 med

Gabrikka Gabrielsdatter
Født 1740, Lavangen Sør, Trondenes.11.
     Datter af Gabriel Gabrielsen og Øllegård Hansdatter Leth.

[Gift 1° 1776 med Knut Ingebrigtsen (1745 - 1781); Gift 2° 1783 med Jens Johnsen (d. 1801)].

Børn af Knut Ingebrigtsen og Gabrikka Gabrielsdatter er vist under Gabrikka Gabrielsdatter (nr. 42).

68.32.
Ole Ingebrigtsen (Aas)
69.32.
Mogens Ingebrigtsen (Aas)
70.32.
Berit Ingebrigtsdatter (Aas)
71.32.
Svend Blix Ingebrigtsen Aas
Født 175330.
Død 1783, Sandnes, Tjeldsund.30.
     Konfirmert på Hol i Tjeldsund 1774, og bodde der da han i 1779 var fadder på et barn til søstra Karen. Han døde på Sandnes i Tjeldsund på vårparten 1783.
72.39.
Lars Iversen
Født 7 okt. 1753, Hol, Tjeldsund.30.
Død 17 nov. 1753, Hol, Tjeldsund.30.
73.39.
Nils Iversen
Født 11 mai 1756, Hol, Tjeldsund.30.
74.39.
Dødfødt gutt
Født 1758.
Død 1758, begravet 16 apr. 175868,30.
75.40.
Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas
Født 1761.

Gift _____med

Knud Johnsen
Født 1756.

Børn af Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas og Knud Johnsen:

115.75.Anfind Røgh Knudsen Aas, f. 1798, Kilstad.

Generation 7.

76.42.
Øllegård Maria Knutsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.12.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.12.
     Etterslekt, se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1° omkring 180169 med

Lars Iversen
Født 177512.
Død 1815, Lavangen Sør, Trondenes.12.
     Lars bodde her [Øyen/Offersøy, Lødingen] da han giftet seg med Øllegaard i 1800. Under Ft. året efter er han oppført her som «jordløs husmann som lever av fiske». De flyttet til hennes hjemgård Øvre Lavangen i Trondenes i 1802.70

Gift 2° 181671 med

Gabriel Søren Asbjørnsen
Født 1 jul. 1791, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død 1828, Lavangen Sør, Trondenes.37.
     Søn af Asbjørn Gabrielsen og Ingeborg Maria Johannesdatter.
77.44.
Johanna Maria Asbjørnsdatter
Født 22 jun. 17777.
Død sep. 18017.
78.44.
Carl Arent Asbjørnsen
Født 14 apr. 1786, Fjelldal, Tjeldsund.7.
79.44.
Søren Haagen Asbjørnsen
Født 28 mai 1787, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død før 180072,7.
80.44.
Maria Elisabeth Sirena Asbjørnsdatter
Født 23 jun. 1788, Fjelldal, Tjeldsund.7.
     ? g.m. Nils Jakobsen Botn i Ofoten ?7
81.44.
Berthe Bye Johanna Asbjørnsdatter
Født 14 mar. 1790, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død jan. 18127.
82.44.
Gabriel Søren Asbjørnsen
Født 1 jul. 1791, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død 1828, Lavangen Sør, Trondenes.37.

Gift 181671 med

Øllegård Maria Knutsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.12.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.12.
     Datter af Knut Ingebrigtsen og Gabrikka Gabrielsdatter.
     Etterslekt, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° omkr. 1801 med Lars Iversen (1775 - 1815); Gift 2° 1816 med Gabriel Søren Asbjørnsen (1 jul. 1791 - 1828)].
83.44.
Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter
Født 22 sep. 1793, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død før 1798.
     Død spe.7
84.44.
Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter
Født 24 apr. 1796, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død før 1799.
     Død tidlig.7
85.44.
___________
     Ukjent, antakelig dødfødt.7
86.44.
Øllegaard Asbjørnsdatter
Født 28 apr. 1799, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død 1800.
     Ved skifte efter faren i mars 1800 nevnes fem barn: Carl, Gabriel, Maria, Berit/Berthe og Øllegaard. Ved FT 1800 er også Øllegaard død.7
87.46.
Anne Marie Axelsdatter
Født 1765.
Død 1811, Virak, Ofoten, Nordland.

Gift 19 nov. 1784 med

Ole Knudsen
Født 21 jun. 1750, Slettjord, Ofoten, Nordland.

Børn af Anne Marie Axelsdatter og Ole Knudsen:

116.87.Kirsten Axelia Olsdatter, f. 1787, Nordland
88.49.
Hans Kristian Mikkelsen
Født 1784, Skogshamn, Dyrøy.73.
Død 178573.
89.49.
Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter

Gift 180673 med

Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.74.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.74.
     Søn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.
90.49.
Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?)
Født 1787, Skogshamn, Dyrøy.73.
     Bosatt i Laukvik på Nord Senja, der han dreiv handel og gjestgiveri.73
91.49.
Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.73.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.73.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.

Gift 182373 med

Else Marie Heitman
Født 179873.
Død 187773.
     Datter af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde.
92.49.
Johan Fredrik Mikkelsen
Født 1791, Skogshamn, Dyrøy.73.
Død 181073.
93.49.
Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.73.

Gift 181975,73 med

Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 179152.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

[Gift 1° 1819 med Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (f. 1792); Gift 2° med Lavina Johannesdatter (1787 - 1867)].

Børn af Karen Malena Røgh Mikkelsdatter og Hans Rafn Sparboe:

117.93.Michael Hans Sparboe, f. 1821
94.49.
Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?)
Født 1794, Skogshamn, Dyrøy.73.
     Konfirmert 1812. Da skriver presten at han leser godt i bok, skriver smukt, regner de fire specier hjelpelig og er en vakker og beskjeden ungdom. Han hadde vært fire ganger i skolen. Han bodde fortsatt heime i 1818, men siden hører vi ikke meir til ham. Trolig flytta.73
95.50.
Karen Anfinnsdatter
Født 1799, Hitra, Sør Trøndelag.49.
Død 185349.

Gift 181976 med

Andreas Korneliussen
Født 1795, Storskog, Astafjord.77.
Død 186877.
     Søn af Kornelius Styrkersen og Kirsten Davidsdatter.

Børn af Karen Anfinnsdatter og Andreas Korneliussen:

118.95.Karolina Andreasdatter, f. 1820, Astafjord., d. 1911
96.50.
Olai Røgh Anfinnsen Aas
Født 179950.
Død 181750.
97.50.
Karen Maria Anfinnsdatter Aas
Født 180150.
Død 181650.
98.51.
Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.78,54.
     Konfirmert 1806.38

Utenfor ekteskap med

Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.79.
Død 1867, Tovik, Trondenes.79.
     Datter af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.80

Børn af Hartvig Hveding Sparboe og Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup:

119.98.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
99.51.
Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 179152.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

Gift 1° 181975,73 med

Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.73.
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.

Utenfor ekteskap med

Lavina Johannesdatter
Født 1787, Sandstrand, Trondenes.81,82,12.
Død 1867, Sørvik, Trondenes.12.
     Datter af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.

Børn af Hans Rafn Sparboe og Karen Malena Røgh Mikkelsdatter er vist under Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (nr. 93).


Børn af Hans Rafn Sparboe og Lavina Johannesdatter:

120.99.Mette Johanna Hansdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
100.51.
Karen Kristina Sparboe
Født 24 apr. 179452.
Død 179583.
101.51.
Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 179684.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.12.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.84

Gift 183112 med

Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.12.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.12.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe og Jens Brønlund Mathiassen Ursin:

121.101.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
122.101.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
102.51.
Grethe Sophie Blom Sparboe
Født 180052.
Død 1 jan. 181852.
103.53.
Margrete Bendikte Blom Pedersdatter Aas
Født 1792, Tovik, Trondenes.57.
104.53.
Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.12.
Død 1880, Renså, Astafjord.12.

Utenfor ekteskap med

Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.12.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.12.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Gift 1° _____med

Anne Johanna Margrete Sørensdatter
Født 1819, Sandstrand, Trondenes.85.
Død 1916, Renså, Astafjord.85.

Børn af Ole Knut Pedersen Aas og Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup:

123.104.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
105.53.
Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas
Født 1796, Bjelgam, Evenes.86.
Død 1871, Sandstrand, Trondenes.86.
     6 Barn. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 9 nov. 182752 med

Anne Margrethe Thomasdatter
Født 1800, Sandstrand, Trondenes.87.
Død 1848, Sandstrand, Trondenes.87.
     Datter af Tomas Anderssen og Karen Hansdatter.

[Gift 1° 1825 med Gudmund Gudmundsen (1796 - 1826); Gift 2° 9 nov. 1827 med Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas (1796 - 1871)].

Børn af Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas og Anne Margrethe Thomasdatter:

124.105.Petter Olai Hanssen Aas, f. 1831, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
106.53.
Maren Anna Aas
Født 180152.
107.53.
Benjamin Blom Aas
Født 180352.
108.53.
Torløv Paul Aas
Født 180852.
109.66.
Jonetta Jonsdatter
Født 26 feb. 177088.

Gift 1° 16 nov. 179989 med

Ole Paulsen Lien
     Fra (Lien i?) Taraldsvik.

Gift 2° _____med

Petter Fr. B. Arnoldussen
110.66.
Anne Bendicte Hartvigsdatter
Født 176690,30.
Død 26 jun. 176630.
111.66.
Ingebrigt Hartvigsen
Født 29 sep. 177430.
Død apr. 1785, Hol, Tjeldsund.30.
112.66.
Hans Hartvigsen
Født 28 dec. 177630.
Død apr. 1811, Hol, Tjeldsund.30.
113.66.
Henrik Hartvigsen
Født 18 mai 1779, Hol, Tjeldsund.30.
114.66.
Anne Bendicte Blix Hartvigsdatter
Født 21 aug. 1781, Hol, Tjeldsund.30.
115.75.
Anfind Røgh Knudsen Aas
Født 1798, Kilstad..

Gift _____med

Berith Martha Iversdatter Wolf
Født 1810.
     Datter af Iver Wulff Larsen og Berit Martha Størkersdatter.

Generation 8.

116.87.
Kirsten Axelia Olsdatter
Født 28 mar. 1787, Virak, Ofoten, Nordland.

Gift 18 okt. 1808, Ankenes91 med

Ole Har Mikkelsen
Født omkring 1782.
     Søn af Mikkel Pedersen og Anna Maria Pedersdatter Har.

Børn af Kirsten Axelia Olsdatter og Ole Har Mikkelsen:

125.116.John Harr Olsen, f. 1813, Ofoten
117.93.
Michael Hans Sparboe
Født 22 mar. 182152.
118.95.
Karolina Andreasdatter
Født 1820, Storskog, Astafjord.76.
Død 191176.

Gift 184692 med

Peder Rafael Harr Olsen
Født 1824, Storskog, Astafjord.93.
Død 190793.
     Søn af Ole Severin Hanssen og Maren Maria Pedersdatter Harr.
     Etterslekt. Se Astafjord bygdebok av Tore Meyer.
119.98.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.94.
Død 1910, Tovik, Trondenes.94.
     Efterslekt.
120.99.
Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.12.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.12.
     Etterslekt.

Gift 183612 med

Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.12.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.12.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.
121.101.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.12.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.12.

Gift 186412 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.12.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.12.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
122.101.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.51.
Død 190051.

Gift 185751 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.51.
Død 190751.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

126.122.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
127.122._____, f. 1861, Renså, d. 1861
128.122.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
129.122.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
130.122.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
131.122.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
132.122.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
133.122.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
134.122.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
135.122.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
136.122.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
123.104.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.95.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.95.
124.105.
Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.12.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.12.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 186112 med

Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.12.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.12.
     Datter af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter.

Generation 9.

125.116.
John Harr Olsen
Født 1813-1814, Ofoten96,97.
     John Olsen er ved FT 1865 enkemann, gårdbruker og selveier på Trældal (matr. 127,128), Ankenes sogn, Ofoten prgj. i Nordland.97

Gift 17 okt. 1842, Ankenes kirke98 med

Ane Maria Johnsdatter
Født omkring 182099.
     Datter af John Nielsen og Øllegaard Hansdatter.

Børn af John Harr Olsen og Ane Maria Johnsdatter:

137.125.Øllegaard Johnsdatter, f. 1842, Ofoten
138.125.Antonette Kristine Johnsdatter, f. 1845, Nordland, d. 1922, Nordland
139.125.Elisabeth Johnsdatter, f. omkr. 1846, Ofoten
140.125.Jonetta Johnsdatter, f. 1848, Ofoten
141.125.Ole Harr Johnsen, f. 1851, Nordland, d. 1892, Nordland
142.125.Nils Johnsen, f. 1854, Ofoten
143.125.Johan Johnsen, f. 1856, Nordland
126.122.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.51.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
127.122.
___________
Født 1861, Renså51.
Død 186151.
128.122.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.51.

Gift 1889, Tovik, Skånland51 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes51.
129.122.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.51.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
130.122.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.51.
Død 1901, Tovik, Trondenes.12.

Gift 189651 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland12,51.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

144.130.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
145.130.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
131.122.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.51.
132.122.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.51.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

146.132.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
133.122.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.51.
134.122.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.51.
Død 187651.
135.122.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.51.
136.122.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188051.
Død 188051.

Generation 10.

137.125.
Øllegaard Johnsdatter
Født 1842-1844, Ofoten100,97.
     Ølegaard Johnsdatter er ved FT 1865 ugift og bestyrer Faderens Husholdning.97

Gift _____101med

Anton Nilssen
Født 1839, Ankenes sogn, Ofoten prgj, Nordland101.
138.125.
Antonette Kristine Johnsdatter
Født 5 aug. 1845, Trældal, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland13.
Død 17 jul. 1922, Bjerkvik, Ofoten, Nordland13.

Gift 24 jul. 187013 med

Bertheus Pedersen Normann
Født 16 feb. 1843, Bakkejord13.
Død 24 mar. 1933, Bjerkvik lille, Ankenes herred, Nordland13.
     Søn af Peder Edisen og Mette Bertheusdatter (Normann ?).
     Bertheus Norman Pedersen er år 1865 seminarieelev i Tromsø, Nordre Strandgade. Christian Kaurin er seminariebestyrer.97
     B. Normann er ved FT 1875 skolelærer og gårdbruker (selveier) på Bjerkvik lille (gårdsnr. 100b1) i Ofoten herred, Nordland.101
     B. Normann er ved FT 1900 folkeskolelærer og gårdbruker på Bjerkvik lille (gnr. 10, bruksnr. 3) med eget meieri.102

Børn af Antonette Kristine Johnsdatter og Bertheus Pedersen Normann:

147.138.Bertine Nikoline Normann, f. 1883, Bjerkvik, d. 1927, Narvik
139.125.
Elisabeth Johnsdatter
Født omkring 1846, Ofoten103,97.
140.125.
Jonetta Johnsdatter
Født 1848-1849, Ofoten104,97,101.
141.125.
Ole Harr Johnsen
Født 3 dec. 1851, Trældal, Ofoten, Nordland13.
Død 17 jun. 1892, Trældal, Ofoten, Nordland13.
142.125.
Nils Johnsen
Født 1854-1855, Ofoten105,97,101.
143.125.
Johan Johnsen
Født 1856, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland101.
144.130.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.12.
145.130.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.12.
146.132.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.51.
     Kom til Ibestad på Ibestad.51

Generation 11.

147.138.
Bertine Nikoline Normann
Født 24 okt. 1883, Bjerkvik.
Død 8 dec. 1927, Narvik.

Gift _____med

Kolbein Olsen Brækkan
Født 20 mai 1883, Brækkan gård, Vågan herred, Nordland.
     Søn af Anthon Samuel Olsen Brækkan og Birgitte Sofie Nilsdatter.
     Stilling: Telegrafarb.102.

Børn af Bertine Nikoline Normann og Kolbein Olsen Brækkan:

148.147.Anton Brækkan, f. 1920, (Narvik?)

Generation 12.

148.147.
Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Stilling: Arkitekt

Gift 21 aug. 1954 med

Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Datter af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard.
     Stilling: lærerinne.

Børn af Anton Brækkan og Aasta Synnøve Ellefsen:

149.148.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo

Generation 13.

149.148.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

150.149.Karen Brækkan, f. 1986
151.149.Andrea Brækkan, f. 1988

Generation 14.

150.149.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
151.149.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.

Kilder og Noter
1Slekta vår 1996:4 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 8
2Bjørn H. Nyheim
3Slekta vår 1996:4 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 9
4Bjørn H. Nyheim i no.fritid.slektsforskning.etterlysing 17. juni 2000
5Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
6Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:328
7Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:407
8Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,328
9Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,327
10Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 546
11Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
13IGI - http://www.familysearch.com
1438 år gl.
15Geir Moen epost dat. 31. okt. 2000.
16DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 12365
17Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:485
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:129
19Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
20Geir Moen
21DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
22Evenes kirkebok 1748-63, s. 62
2333 år, 9 mnd. og 3 dg. gl.
24Evenes kirkebok (begravelseslisten).
25"Generell historie Ofoten 1" av Magnus Pettersen, s. 245
26Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
27Paul Knudsen
28DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2155
29Ungkarl Mikkel Pedersen, Trældahl og enken Øllegaard Larsdotter.
30Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:208
31Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207,683
32Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
33Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:503
343. påskedag 1739
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:406
36Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 2
37Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:504
38Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
39Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:275
40Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 5
41Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
42påskedagen 1754
43Evenes kirkebok.
446 år gl. ved morens skifte 1761.
45påsken (påskedag? 10. april) 1757.
46Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
47Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:951
48Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
49Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:647
50Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:10
51Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
52Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
54Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
55Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
56«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
57Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 489
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
59Evenes kirkebok (aflæst af Geir Moen)
60Ole Knudsens 10. barn og Maren Pedersdatters 4. barn.
6123 år gl. ved farens skifte 1793.
62Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 897
6322 år gl. ved farens skifte 1793.
64Ole Knudsens 15. barn.
6516 år gl. ved farens skifte 1793.
66Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:209
67Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:513
68Dom. Jubilate. 1758
69Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:97
70Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 567
71Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
72Nevnes ikke i skifte mars 1800 efter faren.
73Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
74Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
75Hans Rafnung skriver 1820.
76Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
77Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:66
78Sundag etter Treein.
79Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
80Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
81Født uden for ægteskab af "pike Mette Gabrielsdatter".
82Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 89
83Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 107
84Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
85Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 26
86Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:489
87Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 22
88Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:522
89Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,522
908 år før foreldra vart gift, heimedøpt.
91Ungkarl Ole Michelsøn Har, Trældall og Kirsten Axelia [Ole?] Knudssøn. Forlovere: Edias Lech og Ole Jonsøm, Trældall.
92Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
93Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
94Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
95Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
9652 år gl. ved FT 1865
97Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
98Ungkarl John Harr Olsen, Trældahl, 28 år og pike Ane Maria Johnsdtr, Hokvik, 22 år.
9922 år gl. ved ekteskapet år 1842.
10023 år gl. ved FT 1865; Født år 1844 iflg. FT 1875.
101Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
102Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
10319 år gl. ved FT 1865
10417 år gl. ved FT 1865
10510 år gl. ved FT 1865