© 2001 Simon Ellefsen

Ørbech / Ørbeck

Opdateret 18 Mar 2003.


Generation 1.

1.0.
Jens Søfrenssøn Ørbech
     Jens Søfrenssøn Ørbech, raadmand og toldskriver i Horsens i 1630-aarene, hadde med sin hustru Anna Madsdatter Lime bl.a. følgende barn (deres indbyrdes rækkefølge er usikker): Hans, Nils, Søfren, Knud, Oluf og Mikkel.1
     1636 Raadm. og 1637 Toldskriver Horsens.2

Gift _____1med

Anna Madsdatter Lime

Børn af Jens Søfrenssøn Ørbech og Anna Madsdatter Lime:

2.1.Hans Jenssøn Ørbech, f. 1616, Horsens., d. 1686
3.1.Nils Jenssøn Ørbech, d. 1683
4.1.Søfren Jenssøn Ørbech
5.1.Knud Jenssøn Ørbech
6.1.Oluf Jenssøn Ørbech
7.1.Mikkel Jenssøn Ørbech
8.1._____

Generation 2.

2.1.
Hans Jenssøn Ørbech
Født 1616, Horsens.1.
Død dec. 16861.
     Hans Jenssøn Ørbech, født i Horsens 1616, blev foged i Finmarken 1641, hvor han var til han 1663 blev raadmand i Bergen. 6. juli 1663 kjøpte han det store gods Sørum (Sørheim) i Lyster. 1681 kaldes han vice-amtmand i Finmarken. Hans Ørbech døde i december 1686, skifte holdtes 31. mai 1687. Han var gift med Christine Cunningham, naturlig datter av John Cunningham (Hans Kønningham) til Gjerdrup. Hun blev lyst i kuld og kjøn av faren 28. nov. 1649 (Finmarkens tingbok nr. 3) og var da allerede gift. Ifølge «Slægten Heiberg» skulde Ørbech være blit gift anden gang med Christine Søfrensdatter, en datter av Søfren Anderssøn (Heiberg). Dette er imidlertid urigtig. Christine Cunningham levet nemlig som enke endnu 1692, da hun procederer for overhofretten om Sørum [Overhofrettens avsigtsprotokol 1691 og 1692; voteringsprotokol 1691. R.A.]. Hans Ørbech hadde mange barn ; stor efterslegt.3
     Foged Finmarken 1641, 17. april 1656 Borgerskab Bergen, Raadm. 1663.2
     Skifte 31 mai 16871.

Gift _____1med

Christine Cunningham
Død efter 1692.
     Datter af John Cunningham (Hans Kønningham).

Børn af Hans Jenssøn Ørbech og Christine Cunningham:

9.2.Hans Hansen Ørbech
10.2.Jens Hansen Ørbech
11.2.Otto Hansen Ørbech, f. 1665, d. 1705
12.2.Anne Hansdatter Ørbech
13.2.Ellen Hansdatter Ørbech
14.2.Maren Hansdatter Ørbech, d. 1738
15.2.Kirsten Hansdatter Ørbech, f. 1650, d. 1712
3.1.
Nils Jenssøn Ørbech
Død omkring 1683.
     Nils Jenssøn Ørbech, fik 2. nov. 1643 bygselseddel paa halvparten av gaarden Møllendal ved Bergen og møllen der av Børge Juel til Lungegaard. Han var da gift med Anne Lauritsdatter. I kopskatmandtallet 1645 opføres paa Møllendal Nils Ørbech med hustru Anne og datter Magdalene. Denne sidste maa ha været hans steddatter.4
     Ørbech eiet selv en række gaarder i Nordhordland; begge hans hustruer bragte ham formue. Stedbarnenes store eiendommer i Sogn var det likeledes han som administrerte. Han nævnes stadig i Nordhordlands tingbøker. Nils Ørbech døde vistnok i begyndelsen av 1683. En Jacob Jacobssøn Gies faar 18. juni 1683 bygselseddel paa Møllendal, «som sal. Niels Ørbech tilforn brugte». - Han synes ikke at ha efterlatt sig barn.5
     Skjønt det intet steds sies direkte, maa det være Elias Olufssøn Soop's enke som blev gift med Nils Ørbech paa Møllendal. At denne var gift med enken efter en av slgten Soop er sikkert nok, da han hadde stedbarn av dette navn. Nu eier Nils Ørbech efter fortegnelsen over odelsgods i Sogn 1647 følgende gaarder: Heggeberg i Lyster 1 løp smør, 1 hud, Bierk i Solvorn 4 meler korn, Stimark i Nerøen ½ l., 19 merker s., Neberig ib. 2 pund s., Ramsø ib., ½ l. s., 1 bukkesk., Aase i Aurland 2 m. k., Kvame 1½ l. s., 8 m. k., 1 hud, Skagiem 1 l. s., 1 hud, Veem 1 l. s., 1 sold korn, Tokvam 1 l. s., 1 hud, Onstad 1½ l. s., 5 meler, 1 setting k., 1 h., Ytterbø 2 l. s., 4 m. k., Otternes 1 l. s., 8 m. k., Flom 1 løp, 1 spand s., 2 m. k., 1 hud, Eitun i Sjøstrand 2½ pund s., 2 m. k., 1 h., Grinde ib. 1 l. s., Sjøtun i Kvamsø 3 m. k. Tilsammen utgjør dette omtrent 23 løp smør; dette er akkurat like meget som Elias Olufssøn skatter av i 1628, minus de 4 løp som tilkom hr. Zacharias Holck, og med et par ubetydelige undtagelser er det ogsaa de samme gaarder; at det er det samme gods er helt utvilsomt. Godset i Sogn er senere blit solgt til hr. Henrik Reierssøn (Urdahl).6

Gift 1° omkring 16437,8 med

Anne Lauritsdatter
     I lensregnskapene 1642-43 nævnes «Anne sl. Elias Olssøns i Bergen».6

[Gift 1° med Elias Olufssøn Soop (d. 1642); Gift 2° omkr. 1643 med Nils Jenssøn Ørbech (d. omkr. 1683)].

Gift 2° 16579,4 med

Lucia Henriksdatter Nitter
Død 16814.
     Lucia Henriksdatter Nitter døde 1681, idet Ørbech 17. mars d. a. pantsætter gaarden Angelskaar i Hammer til oberstløitnant Gerhard Macody for en gjæld paa 50 rdlr. som denne hadde forstrakt ham med «til hans afdøde kierestes begravelse» (N.hlands tb. 25. okt. 1682).4
4.1.
Søfren Jenssøn Ørbech
Begravet 15 okt. 1658, Skt. Nikolaj kirke i København.10.
     Søfren Jenssøn Ørbech, nævnes 1653 som kgl. skibskaptein (Antegnelser til Bergenhus lensregnskaper). Han er vel identisk med «Kaptein Søren Oerbek», som blev begravet i St. Nicolaj kirke i Kjøbenhavn 15. okt. 1658 (P.T. I.1 s. 211).10
5.1.
Knud Jenssøn Ørbech
     Knud Jenssøn Ørbech, var 1651 underfoged i Vadsø og da gift med Anne Andersdatter, enke efter Nils Christenssøn; hun døde før 1660 (Finmarkens tingbok nr. 5). En søn av ham var Jens Knudssøn Ørbech, født 1653, død 1712.10

Gift _____10med

Anne Andersdatter
Død før 166010.

[Gift 1° med Nils Christenssøn; Gift 2° med Knud Jenssøn Ørbech].

Børn af Knud Jenssøn Ørbech og Anne Andersdatter:

16.5.Jens Knudssøn Ørbech, f. 1653, d. 1712
6.1.
Oluf Jenssøn Ørbech
     Oluf Jenssøn Ørbech, blev gift i Bergen 4. aug. 1672 med Anna Jørgensdatter. I 1683 bodde de i 9de rode; han kaldes da «mæter» (Konsump.mandtal).10

Gift 4 aug. 1672, Nykirken i Bergen.11 med

Anna Jørgensdatter
7.1.
Mikkel Jenssøn Ørbech
     Mikkel Jenssøn Ørbech, tok borgerskap i Bergen 20. april 1668 og drev handel paa Finmarken, hvor han bosatte sig i Kiberg. Han var ogsaa underfoged her i 1670-aarene. I 1681 nævnes han som fuldmægtig for broren, vice-amtmand Hans Jenssøn Ørbech og var da tillike slotsforvalter paa Vardøhus; han levet endnu 1692. Gift 1. gang med Else Nilsdatter Brochmann, enke efter Peder Henningssøn, og 2. gang i Bergen 19. mars 1671 med Anne Elisabeth Frederiksdatter.12

Gift 1° _____13med

Else Nilsdatter Brochmann

[Gift 1° med Peder Henningssøn; Gift 2° med Mikkel Jenssøn Ørbech].

Gift 2° 19 mar. 1671, Nykirken i Bergen.11 med

Anna Elisabeth Frederiksdatter
8.1.
___________
     ! THE MISSING ØRBECH LINK ;-)
     Her er findes de af navn Ørbech som jeg ikke kan placere i slægten.

Børn af _____ og _____:

17.8.Christopher Ørbech
18.8.Hans Jensen Ørbech
19.8.Anna Kirstina Ørbech
20.8.Jens Nielsen Ørbech
21.8.Jens Ørbech
22.8.Niels Pedersen Ørbech
23.8.Lars Wolther Ørbech
24.8.Petter Jensen (Ørbech)

Generation 3.

9.2.
Hans Hansen Ørbech
     Sorenskriver i Romsdal 1675-1690.14
     Er død ved søsteren Marens skifte 1738-1741 med sønnene: Christen Ørbech, Otte Ørbech og avdøde Hans Ørbech «ei vidende om gift var og Børn sig efterladt eller ey».15

Gift 1686, Ørbeck betalte 1686 copulationspenger i Romsdal.14 med

Gunille Hansdatter Leth
     Datter af Hans Pedersen Leth og Karen Pettersdatter (Grum).
     Må være identisk med Hans Pedersen Lett's datter Gundele. Ved skiftet efter Hans Pedersen Lett og hustru 28. sep./nov. 1684 møtte Gundele's svoger Christen Hansen Enge på hendes vegne.16

[Gift 1° med Hans Jørgensen Femer (1618 - 1685); Gift 2° 1686 med Hans Hansen Ørbech].

Børn af Hans Hansen Ørbech og Gunille Hansdatter Leth:

25.9.Hans Hansen Ørbech, f. 1689
26.9.Christen Hansen Ørbech, f. 1693
27.9.Otte Hansen Ørbech, f. 1695
10.2.
Jens Hansen Ørbech
     Jens Hansen Ørbech, sogneprest til Hafslo, Bergens stift. Er ved søsteren Marens skifte 1738-1741 død, eneste datter Kirsten Jensdatter Ørbech gift med hr. Christopher Munthe, sogneprest til Hafslo.15

Børn af Jens Hansen Ørbech og _____:

28.10.Kirsten Jensdatter Ørbech
11.2.
Otto Hansen Ørbech
Født 16652.
Død 17052.
     Sogneprest til Ringebo.2

Gift omkring 16852 med

Maren Orloff
Født 16622.
Begravet 18 jan. 17492.
     Datter af Nicolaus Poulssøn Orloff og Marthe Østensdatter.

Børn af Otto Hansen Ørbech og Maren Orloff:

29.11.Nicolai Ottesen Ørbech
30.11.Jens Ottesen Ørbech
31.11.Anders Ottesen Ørbech
32.11.Hans Ottesen Ørbech
33.11.Østen Ottesen Ørbech
34.11.Lars Ottesen Ørbech
35.11.Otte Ottesen Ørbech
36.11.Marthe Ottesdatter Ørbech, f. 1686
37.11.Kirsten Ottesdatter Ørbech
38.11.Dorothea Ottesdatter Ørbech
39.11.Anne Ottesdatter Ørbech
40.11.Margrethe Ottesdatter Ørbech
12.2.
Anne Hansdatter Ørbech
     Nevnt i søsteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «4de Hoved arving ældste Søster Frue Anne Ørbech, angivet at have været gift med afg. Capitain Hauritz. Hendes Eeneste Datter Mad/me Karen Hauritz Sal. Berent Nagels Enke i Sundfiords Fogderie udi Bergens Stift boende».15
13.2.
Ellen Hansdatter Ørbech
     Nevnt i søsteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «5te HovedLod 2nd Søster afg. Elen Ørbech, var gift med afg. Anders Sørensen fordum Sorenskriver over Indre Sogn. Hændes børn Seig/r Hans Ørbech i Bergens stift udi Indre Sogn boende. Mad/selle Maren Ørbech, ugift, i Bergen sig opholder.»15

Gift _____med

Anders Søfrensen Heiberg
Født 15 mar. 1630, Talle i Lyster sogn.17.
Død 4 mar. 1688, Talle i Lyster sogn.17, begravet _____, Dale kirke.17.
     Søn af Søfren Anderssøn (Heiberg).
     Forpagter af Kaupanger gods, senere sorenskriver i Indre Sogn.17

[Gift 1° med Maren Gertsdatter; Gift 2° med Ellen Hansdatter Ørbech].

Børn af Ellen Hansdatter Ørbech og Anders Søfrensen Heiberg:

41.13.Hans Andersen Ørbech, f. 1675, d. 1752
42.13.Maren Andersdatter Ørbech
14.2.
Maren Hansdatter Ørbech
Død 6 jul. 1738.
     Skifte 7 jul. 173815: «Hans Ørbech lot sende bud etter folk til å forestå registrering og sikring av boet 'efter Matrone Maren HansDatter Ørbech Sal. Dominicus Nagels, som Dagen tilforn d. 6 Julii med Aften Sal. i Herren er hensovnet, Registreret, Vurderet og Forseiglet den Sal. Matrones efterladenskab i nærværelse af ædle velærværdige hr. Christopher Munte med Kiæreste, saa vel som Seig/r Hans Ørbechs Kiæreste Mad/me Anna Nagel.».

Gift _____med

Dominicus Nagel
15.2.
Kirsten Hansdatter Ørbech
Født 9 okt. 165018.
Død 171218.
     Nevnt i søsteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «6te HovedLod 3die og yngste Søster Mad/me Kirsten Ørbech, død, angivet at været gift i Findmarken med afg. hr. Ludvig Paust, sammesteds».15
     Hun var ifølge Sollied født den 9. okt. 1650 og døde i 1712.18

Gift omkring 167818 med

Ludvig Christensen Paus
Død 27 apr. 170718.
     Ludvik Christensen Paus ble ifølge Sollied sogneprest her [Vardø, Øst Finnmark prosti] etter Hr Moses død i 1697.18
     Han hadde vært kapellan i Vadsø siden 1681, hadde samtidig ekspektanse på sognepreststillingen. Den 9. sept. 1678 fikk han, som student, benådning for at hans kone hadde født for tidlig etter bryllupet [NK bd. II, s. 217].18
     Sollied sier at han døde den 27. april 1707 og at han var gift med Kirsten Hansdatter Ørbeck, en datter av fogd Hans Ørbeck og Kristine Cunningham. Sollied sier at Hr Ludvik selv i 1687 opplyste at han hadde 9 barn.18

Børn af Kirsten Hansdatter Ørbech og Ludvig Christensen Paus:

43.15.Ludvig Christian Paus
44.15.Christian Paus
45.15.Christen Paus
46.15.Abel(one) Paus
47.15.Anne Louise Paus
48.15.Christina Helena Paus
49.15.Ingeborg Paus
50.15.Berethe Paus
16.5.
Jens Knudssøn Ørbech
Født 165310.
Død 171210.

Gift 1° _____10med

Else Andersdatter Mowat
Født 165410.
Død 169010.
     Datter af Anders Axelssøn Mowat og Anna Catharina Carlsdatter von Marquitz.

Gift 2° _____10med

Sara Jensdatter Brose
Død 174310.
     Datter af Jens Anderssøn Brose og Maren Larsdatter.

Børn af Jens Knudssøn Ørbech og Else Andersdatter Mowat:

51.16.Anna Catharina Jensdatter Ørbech, f. 1686, d. 1770
52.16.Karen (Maren?) Jensdatter Ørbech, f. 1689

Børn af Jens Knudssøn Ørbech og Sara Jensdatter Brose:

53.16.Else Marie Jensdatter Ørbech, f. 1698, d. 1752
54.16.Maren Jensdatter Ørbech, f. 1701, d. 1760
55.16.Jens Jenssøn Ørbech, f. 1702, d. 1733
56.16.Jørgen Jenssøn Ørbech, f. 1703, d. 1775
57.16.Knud Jenssøn Ørbech, f. 1707, d. 1740
58.16.Hans Jenssøn Ørbech, f. 1709
17.8.
Christopher Ørbech
Begravet 5 mar. 1734, Korskirken i Bergen.19.
     Christopher Ørbech er år 1701 fadder for Berent Nagels datter Anna Maria. År 1703 fadder for Didrich Mules datter Mette. År 1708 fadder for Christoffer Nagels datter Christina Helena. År 1708 fadder for David Middelthons datter Marta Margrete. År 1709 fadder for Isaac Buchoffs sønn Rasmus.

Gift 6 okt. 1706, Korskirken i Bergen. med

Anna Jochumsdatter
18.8.
Hans Jensen Ørbech
     Hans Jensen Ørbech er år 1704 fadder ved Berent Nagel og Karen Hauritzs sønn Jens, døpt 9. april i Nykirken, Bergen.
19.8.
Anna Kirstina Ørbech

Gift _____med

Herman Wønning Haan

Børn af Anna Kirstina Ørbech og Herman Wønning Haan:

59.19.Anna Catharina Hermansdatter Wønning Haan
60.19.Karen Hermansdatter Wønning Haan
61.19.Hans Hermansen Wønning Haan
20.8.
Jens Nielsen Ørbech
     Skræddersvend i Bergen (1724).
     ? Identisk med den Jens Ørbech i Bergen, der senere ses være gift med en Maren Rønne ?

Gift _____med

Sara Pedersdatter Holst

Børn af Jens Nielsen Ørbech og Sara Pedersdatter Holst:

62.20.Nelle Catrine Jensdatter Ørbech
21.8.
Jens Ørbech
     Skriverkarl i Bergen (1734), skriver i Bergen (1743).

Gift _____med

Maren (Nielsdatter?) Rønne

Børn af Jens Ørbech og Maren (Nielsdatter?) Rønne:

63.21.Anna Dorothea Jensdatter Ørbech
64.21.Christina Margrethe Jensdatter Ørbech
65.21.Jørgen Rønne Jensen Ørbech
66.21.Marie Elisabeth Jensdatter Ørbech
67.21.Eva Jensdatter Ørbech
68.21.Johan Edvalt Jensen Ørbech
69.21.Hans Casper Jensen Ørbech
70.21.Evaltine Jensdatter Ørbech
22.8.
Niels Pedersen Ørbech

Gift _____med

Marthe Stephensdatter

Børn af Niels Pedersen Ørbech og Marthe Stephensdatter:

71.22.Anna Nielsdatter Ørbech
23.8.
Lars Wolther Ørbech

Gift 12 okt. 1750, Domkirken i Bergen. med

Else Margrete Lucas

Børn af Lars Wolther Ørbech og Else Margrete Lucas:

72.23.Massie Elisabeth Larsdatter Ørbech
24.8.
Petter Jensen (Ørbech)
     På Strand i Bjørnør.20

Gift _____med

Sidsel Maria Schanke
Døbt 28 sep. 1721, Vikna, Nord Trøndelag.20.
     Datter af Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) og Ellen Andersdatter Borchmann.
     Levde 1765.20

[Gift 1° med Knut Andersen Messel; Gift 2° med Petter Jensen (Ørbech)].

Generation 4.

25.9.
Hans Hansen Ørbech
Født omkring 168921.
26.9.
Christen Hansen Ørbech
Født omkring 169321.
27.9.
Otte Hansen Ørbech
Født omkring 169521.
28.10.
Kirsten Jensdatter Ørbech

Gift _____med

Christopher Munthe
29.11.
Nicolai Ottesen Ørbech
     I fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 er Nicolai Ørbech død og omtales som «fordum Sogne Præst i Aggerhuus eller Christiansands Stift, angivet at have efterladt sig Børn, men deris Nafne og hvor de ere ey vides».15
30.11.
Jens Ottesen Ørbech
     I fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 er Jens Ørbech død og omtales som «Præst paa Nestrand».15
31.11.
Anders Ottesen Ørbech
     I fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 skrives «velbyrd. Anders Ørbech, Høyforordnet vice-Landsdommer i Dannemark, men paa hvad Stæd sig opholder vides ikke.»15
32.11.
Hans Ottesen Ørbech
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 «angivet ugift at være død».15
33.11.
Østen Ottesen Ørbech
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 «angivet ugift at være død».15
34.11.
Lars Ottesen Ørbech
Begravet 8 sep. 1735, Domkirken i Bergen.22.
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 «angivet ugift at være død».15
35.11.
Otte Ottesen Ørbech
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 «vides ey enten er levende eller død, eller hvor sig opholder».15
36.11.
Marthe Ottesdatter Ørbech
Født 16862.
Begravet 20 feb. 17702.
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Martha Ørbech, angivet at være gift Øster, hvis mands nafn ikke vides, ey heller hvor de boer».15

Gift 10 jul. 17042 med

Jacob Bull
Født 1674, Angeln.2.
Begravet 15 apr. 17492.
     Søn af Jacob Bul.
     Kjøbm. og Kirkeværge Tønsberg.2

Børn af Marthe Ottesdatter Ørbech og Jacob Bull:

73.36.Jens Bull, f. 1718, Tønsberg., d. 1804, Gaarden Norheim i Ly.
37.11.
Kirsten Ottesdatter Ørbech
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741 «angivet at være gift Øster, hvis mands nafn ikke vides, ey heller hvor de boer».15
38.11.
Dorothea Ottesdatter Ørbech
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mademoeselle Dorothea Ørbech vides ey hvor sig opholder».15
39.11.
Anne Ottesdatter Ørbech
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Anne Ørbech Sal. Jochum Müllers Enke i Bergen».15

Gift _____med

Jochum Møller

Børn af Anne Ottesdatter Ørbech og Jochum Møller:

74.39.Helena Jochumsdatter Møller
75.39.Jan Jochumsen Møller
76.39.Otto Ørbech Jochumsen Møller
77.39.Nicolaus Jochumsen Møller
78.39.Engel Maria Jochumsdatter Møller
79.39.Johan Jochumsen Møller
80.39.Jens Ørbeck Jochumsen Møller
40.11.
Margrethe Ottesdatter Ørbech
     Nevnt i fasteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Margrethe Ørbech, angivet at være gift i Christiansands Stift, hvis mands nafn ikke vides, ey heller hvor de boer».15
41.13.
Hans Andersen Ørbech
Født 1675.
Død 1752.

Gift _____med

Anna Nagel
42.13.
Maren Andersdatter Ørbech
43.15.
Ludvig Christian Paus
     Ludvig Christian, sogneprest i Vardø etter faren og senere sogneprest i Eidsberg. Gift med Berethe Alstrup.18
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Ædle Velærværdige hr. Ludvig Christian Paust vel meriteret Praust i Findmarken og Pastor til Vatzøe Præstegield i Trundhiems Stift.»15
44.15.
Christian Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Velb. Christian Paust velbestalter Capitain paa Sundmøer i Bergens Sifts».15
45.15.
Christen Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Seig/r Christen Paust Capit. des Armes i SundFiord udi Bergens Stift.»15
46.15.
Abel(one) Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Abel Paust død, angiven at have været gift i Findmarken - vides ey om de sig Børn har efterladt, eller hvor de sig opholde.»15
     Hun må være den av døtrene som er gift med Knut Jernløse, eller ?

Gift _____18med

Knut Johannesen Jernløse
Død 170823.
     Knut Johannesen Jernløse. Sollied sier at han var (kapellan) her [Vardø, Øst Finnmarken prosti] fra juni 1699 til sin død høsten 1708.23
47.15.
Anne Louise Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Fruen Anna Lovice Paust afg. Krigsraad Reesens Enke Frue, vides ey hvor sig opholder.»15

Gift _____18med

Poul Resen
     Krigskommisær Poul Resen i Bergen.18
48.15.
Christina Helena Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Kirstine Helene Bust, angivet at være gift i Findmarken.»15
     Sollied har henne som gift med kapellan Harbist på Vardø.18

Gift _____18med

Harbist
     Harbist, kapellan på Vardø.18
49.15.
Ingeborg Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Ingeborg Paust, angivet død, og at have været gift i Findmarken med afg. Hans Drog sammesteds, skal have efterladt sig Børn, hvis nafne eller hvor de sig opholde ikke vides.»15

Gift _____18med

Hans Drog
     Hans Drog, handelsmann i Kjøllefjord.18
50.15.
Berethe Paus
     Nevnt i mosteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «Mad/me Berethea Paust, gift med S/r Hans Norenberg udi Bergen.»15

Gift _____med

Hans Norenberg
51.16.
Anna Catharina Jensdatter Ørbech
Født 168610.
Død 177010, begravet 26 mar. 1770, Domkirken i Bergen.24.

Gift _____10med

Isach Rasmussen (Buchoff)
     Isach Rasmussen i Bergen.10

Børn af Anna Catharina Jensdatter Ørbech og Isach Rasmussen (Buchoff):

81.51.Rasmus Isachsen Buchoff
82.51.Else Sophia Isachsdatter Buchhof
83.51.Jens Isaacsen Ørbech
84.51.Erich Isaachsen
52.16.
Karen (Maren?) Jensdatter Ørbech
Født 168910.

Gift 30 nov. 1727, Nykirken i Bergen.11 med

Jens Hartvigssøn Kruse

Børn af Karen (Maren?) Jensdatter Ørbech og Jens Hartvigssøn Kruse:

85.52.Hartvig Jensen Kruse
86.52.Jens Jensen Kruse
53.16.
Else Marie Jensdatter Ørbech
Født 169810.
Død 175210.

Gift _____10med

Anders Berentssøn
     Anders Berentssøn i Bergen.10

Børn af Else Marie Jensdatter Ørbech og Anders Berentssøn:

87.53.Anna Maria Andersdatter
54.16.
Maren Jensdatter Ørbech
Født 170110.
Død 176010.

Gift _____10med

Stephen Monssøn Waage
     Stephen Monssøn Waage i Bergen.10
55.16.
Jens Jenssøn Ørbech
Født 170210.
Død 173310.
     Jens Jenssøn Ørbech, født 1702, død 1733, ugift.10
56.16.
Jørgen Jenssøn Ørbech
Født 170310.
Død 177510, begravet 2 mar. 1775, St. Jørgen i Bergen.25.
     Jørgen Jenssøn Ørbech (1703-1775), høker i Bergen, gift i Kvinnherred 29. febr. 1736 med Cathrine Christiansdatter Lamberg (død 1767). Barn.10

Gift 29 feb. 1736, Kvinnherred.10 med

Cathrine Christiansdatter Lamberg
Død 176710.

Børn af Jørgen Jenssøn Ørbech og Cathrine Christiansdatter Lamberg:

88.56.Sara Jørgensdatter Ørbech
89.56.Christiana Margrete Jørgensdatter Ørbech
90.56.Jens Jørgensen Ørbech
57.16.
Knud Jenssøn Ørbech
Født 170710.
Død 174010.

Gift 15 nov. 1733, Nykirken i Bergen., Matros Knud Jensen Ørbek og Karen Mikkelsdatter. Lysning 8. mars 1733.11 med

Karen Michelsdatter

Børn af Knud Jenssøn Ørbech og Karen Michelsdatter:

91.57.Jens Knudsen Ørbech
92.57.Michael Knudsen Ørbech
93.57.Ingeborg Knudsdatter Ørbech
94.57.Michael Christian Knudsen Ørbech
58.16.
Hans Jenssøn Ørbech
Født 170910.

Gift 30 okt. 1737, Nykirken i Bergen.11 med

Else Sophie Bertelsdatter Sæbye

Børn af Hans Jenssøn Ørbech og Else Sophie Bertelsdatter Sæbye:

95.58.Jens Hansen Ørbech
96.58.Birthe Johanne Hansdatter Ørbech
97.58.Sara Maria Hansdatter Ørbech
98.58.Anna Margrete Hansdatter Ørbech
99.58.Maria Hansdatter Ørbech
100.58.Jens Hansen Ørbech
101.58.Knudt Hansen Ørbech
102.58.Maren Hansdatter Ørbech
103.58.Elsebe Hansdatter Ørbech
59.19.
Anna Catharina Hermansdatter Wønning Haan
Døbt 28 okt. 1714, Korskirken i Bergen.26.
60.19.
Karen Hermansdatter Wønning Haan
Døbt 25 mar. 1716, Korskirken i Bergen.27.
61.19.
Hans Hermansen Wønning Haan
Døbt 12 jan. 1718, Korskirken i Bergen.28.
62.20.
Nelle Catrine Jensdatter Ørbech
Døbt 6 jan. 1724, Domkirken i Bergen.29.
63.21.
Anna Dorothea Jensdatter Ørbech
Døbt 5 dec. 1728, Nykirken i Bergen.30.
64.21.
Christina Margrethe Jensdatter Ørbech
Døbt 4 jan. 1732, Nykirken i Bergen.31.
Begravet 16 jul. 1774, St. Jørgen i Bergen.32.
65.21.
Jørgen Rønne Jensen Ørbech
Døbt 2 aug. 1734, Domkirken i Bergen.33.
66.21.
Marie Elisabeth Jensdatter Ørbech
Døbt 26 feb. 1736, Nykirken i Bergen.34.
67.21.
Eva Jensdatter Ørbech
Døbt 20 apr. 1738, Nykirken i Bergen.35.
68.21.
Johan Edvalt Jensen Ørbech
Døbt 14 sep. 1739, Nykirken i Bergen.36.
69.21.
Hans Casper Jensen Ørbech
Døbt 14 sep. 1739, Nykirken i Bergen.37.
70.21.
Evaltine Jensdatter Ørbech
Døbt 30 aug. 1743, Domkirken i Bergen.38.
71.22.
Anna Nielsdatter Ørbech
Døbt 11 mar. 1744, Nykirken i Bergen.39.
72.23.
Massie Elisabeth Larsdatter Ørbech
Døbt 13 jul. 1755, Nykirken i Bergen.40.

Generation 5.

73.36.
Jens Bull
Født 12 feb. 1718, Tønsberg.41.
Død 1 okt. 1804, Gaarden Norheim i Ly.41.
     Stud. fra Helsingør 31. juli 1736, cand. theol. 1739, Kap. til Holt 1742, bestyrede 1752 Lyderslev Kald paa Sjælland, 23. feb. 1753 Sognepr. til Ly, Provst, resignerede 1800.41
74.39.
Helena Jochumsdatter Møller
Døbt 22 sep. 1717, Nykirken i Bergen.42.
75.39.
Jan Jochumsen Møller
Døbt 4 jan. 1719, Nykirken i Bergen.43.
76.39.
Otto Ørbech Jochumsen Møller
Døbt 12 mai 1720, Nykirken i Bergen.44.
77.39.
Nicolaus Jochumsen Møller
Døbt 9 jul. 1721, Nykirken i Bergen.45.
78.39.
Engel Maria Jochumsdatter Møller
Døbt 19 dec. 1723, Nykirken i Bergen.46.
79.39.
Johan Jochumsen Møller
Døbt 23 feb. 1725, Nykirken i Bergen.47.
80.39.
Jens Ørbeck Jochumsen Møller
Døbt 7 mai 1726, Nykirken i Bergen.48.
81.51.
Rasmus Isachsen Buchoff
Døbt 19 feb. 1709, Nykirken i Bergen.49.
82.51.
Else Sophia Isachsdatter Buchhof
Døbt 4 aug. 1712, Nykirken i Bergen.50.
83.51.
Jens Isaacsen Ørbech
     Jens Isaacsen Ørbech er nevnt år 1737 som fadder til Knud Jensen Ørbechs søn Michael, døpt 6. mars i Nykirken, Bergen.
84.51.
Erich Isaachsen

Gift _____med

Johanne Cathrine Steenhof

Børn af Erich Isaachsen og Johanne Cathrine Steenhof:

104.84.Hans Erichsen
85.52.
Hartvig Jensen Kruse
Døbt 19 sep. 1728, Nykirken i Bergen.51.
86.52.
Jens Jensen Kruse
Døbt 18 nov. 1731, Nykirken i Bergen.52.

Gift _____med

Christiana Knutsdatter Laads

Børn af Jens Jensen Kruse og Christiana Knutsdatter Laads:

105.86.Jens Hartvig Jensen Kruse
87.53.
Anna Maria Andersdatter
Døbt 10 jun. 1735, Nykirken i Bergen.53.
88.56.
Sara Jørgensdatter Ørbech
Døbt 18 nov. 1736, Nykirken i Bergen.54.
89.56.
Christiana Margrete Jørgensdatter Ørbech
Døbt 20 nov. 1739, Nykirken i Bergen.55.
     ! GÆT - identisk med Ole Rasmussen kone, der begraves fra St. Jørgen i Bergen 12. juni 1782, 34 år gl. - dvs. født o. 1748 !

Gift 8 mar. 1778, Domkirken i Bergen. med

Ole Rasmussen (Helland)
     Daglønner i Bergen (1777). Arbeidsmand i Bergen (1779).

Børn af Christiana Margrete Jørgensdatter Ørbech og Ole Rasmussen (Helland):

106.89.Anne Marie Olsdatter, f. 1777, Bergen.
107.89.Christiana Margrethe Olsdatter, f. 1779, Bergen.
90.56.
Jens Jørgensen Ørbech
Døbt 22 mar. 1746, Nykirken i Bergen.56.
91.57.
Jens Knudsen Ørbech
Døbt 7 mai 1734, Nykirken i Bergen.57.
92.57.
Michael Knudsen Ørbech
Døbt 6 mar. 1737, Nykirken i Bergen.58.
93.57.
Ingeborg Knudsdatter Ørbech
Døbt 26 sep. 1738, Nykirken i Bergen.59.
94.57.
Michael Christian Knudsen Ørbech
Døbt 19 jun. 1740, Nykirken i Bergen.60.
95.58.
Jens Hansen Ørbech
Døbt 9 feb. 1738, Nykirken i Bergen.61.
96.58.
Birthe Johanne Hansdatter Ørbech
Døbt 11 sep. 1739, Nykirken i Bergen.62.
97.58.
Sara Maria Hansdatter Ørbech
Døbt 11 jan. 1742, Nykirken i Bergen.63.

Gift _____med

Niels Halversen Berg
     Skreddersvend (1775). Smed (1778).

Børn af Sara Maria Hansdatter Ørbech og Niels Halversen Berg:

108.97.Hans Ørbech Nielsen (Berg), f. 1775, Bergen.
109.97.Halvor (Halver) Nielsen (Berg), f. 1778, Bergen.
98.58.
Anna Margrete Hansdatter Ørbech
Døbt 10 mar. 1744, Nykirken i Bergen.64.
99.58.
Maria Hansdatter Ørbech
Døbt 9 sep. 1746, Nykirken i Bergen.65.
100.58.
Jens Hansen Ørbech
Døbt 8 mai 1748, Nykirken i Bergen.66.
101.58.
Knudt Hansen Ørbech
Døbt 3 apr. 1750, Nykirken i Bergen.67.
102.58.
Maren Hansdatter Ørbech
Døbt 13 aug. 1751, Nykirken i Bergen.68.
103.58.
Elsebe Hansdatter Ørbech
Døbt 27 mar. 1753, Nykirken i Bergen.69.

Generation 6.

104.84.
Hans Erichsen
Døbt 13 aug. 1738, Nykirken i Bergen.70.
105.86.
Jens Hartvig Jensen Kruse
Døbt 21 dec. 1755, Nykirken i Bergen.71.
106.89.
Anne Marie Olsdatter
Født 28 apr. 1777, Bergen., døbt 4 mai 1777, Domkirken i Bergen.72.
107.89.
Christiana Margrethe Olsdatter
Født 2 okt. 1779, Bergen., døbt 10 okt. 1779, Domkirken i Bergen.73.
108.97.
Hans Ørbech Nielsen (Berg)
Født 14 okt. 1775, Bergen., døbt 18 okt. 1775, Korskirken i Bergen.74.
109.97.
Halvor (Halver) Nielsen (Berg)
Født 16 jan. 1778, Bergen., døbt 23 jan. 1778, Korskirken i Bergen.75.

Kilder og Noter
1Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 230
2Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 240
3Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 230-231
4Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 231
5Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 231-232
6Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28)
72. nov. 1643 var Nils Ørbech gift med Anne Lauritsdatter. I lensregnskapene 1642-43 nævnes «Anne sl. Elias Olssøns i Bergen».
8Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 215
9Iflg. Nordhordlands tingbok 14. sept. 1664.
10Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 232
11Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
12Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 232-233
13Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 233
14Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 147
15Arne Solås, Bergen.
16Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 301
17Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 631
18Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 382
19Christoffer Ørbek, paa Hollændergaden p.X.k.g.
20Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
21Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
22Lars Ørbech, i kircken i den store gang indenfor taarned (fri jord).
23Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 383
24Anne Cathrine Ørbech, 90 år gl., enke.
25Jørgen Ørbech, 71 år gl.
26Anna Catharina, datter av Herman Wønning og Anna Kirstina Ørbech.
27Karen, datter av Herman Wønning og Anna Kirstina Ørbech.
28Hans, sønn av Herman Haan og Anna Kirstina Ørbech.
29Nelle Catrine, datter av skræddersvend Jens Nielsen Ørbech og Sara Pedersdatter Holst.
30Anna Dorothea, datter av Jens Ørbeck og Maren Rønne. Faddere: Dorothea Wedel; Anna Christina Fyrstenberg; Amling Hansen; Andreas Ludolph Smith; Eli ? Walter.
31Christina Margrethe, datter av Jens Ørbek og Maren Rønne. Faddere: Magtel Lauritsdatter; Margretha Munte?; Gedske Margrethe Lahusen?; Jens Rafn; Niels Jørgensen; Liberius??.
32Kirstine Margrethe Ørbech, 40 år gl., pige.
33Jørgen Rønne, sønn av skriverkarl Jens Ørbech og Maren Rønne.
34Marie Elisabeth, datter av Jens Ørbech og Maren Rønne. Faddere: Ingeborg sal. Bossings?; Maren Weinwichs; Berentsdatter; byefoged Niels Myhre; Johan Gaarmand.
35Eva, datter av Jens Ørbech og Maren Rønne. Faddere: Anna Magrethe Thomas Jørgensens; Magrethe Grotjan; Marie Heitman; Hans Jacob Elkier; Falentin Wadel.
36Johan Edvalt, sønn av Jens Ørbech og Maren Rønne. Faddere: Dorthea Weddel; M? Madtsdatter; Michel Liborius Weddel; Lars Mastrander; Cornelius Corneliusen.
37Hans Casper, sønn av Jens Ørbech og Maren Rønne. Faddere: Margrete Holmers; Marie Carlsdatter; Christian Becher; Peter; Willum Koefod.
38Evaltine, datter av skriver Jens Ørbech og Maren Rønne «i Langerecken».
39Anna, datter av Niels Pedersen Ørbech og Marthe Stephensdatter.
40Massie Elisabeth, datter av Lars Wolther Ørbech og Else Margrete Lucas. Faddere: Christina Cortram Møllers; Regine Alida Møller; Mette Cathrine Møller; Christian Møller; Magnus Olsen Busch.
41Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 239
42Helena, datter av Jochum Møller og Anne Ørbech. Faddere: Johan Møller senior; Johan Møller junior; Christopher Ørbeck; Anne Ellings; Karen Møller; Paust.
43Jan, sønn av Jochum Møller og Anne Ørbech. Faddere: Willum; Christopher Nagel; Johan Møller; krigsraad Reitzners frue; Margrete Schult.
44Otto Ørbech, sønn av Jochum Møller og Anne Ørbech. Faddere: Borgemester Schau; Claus Kramer; Jochum Schult; frue Oberstinde Tuxens; Margareta Heyberg; Wulf.
45Nicolaus, sønn av Jochum Møller og Anna Ørbech. Faddere: Even Kraft; Cornelius Møller; Elling Møller; Schultz; Karen Møller; Dorothea Ørbeck.
46Engel Maria, datter av Jochum Møller og Anne Ørbech. Faddere: Johan Peter Fyrstenberg; Jørgen Møller; Broder Møller; Grete Heyberg; Karen Røbcke; Engel Møller.
47Johan, sønn av Jochum Møller og Anne Ørbech. Faddere: regimentskvertermester Johan Snel; Niels Hund; Jan Møller; Maren Henrich Henrichssens; Karen Hag; Gabrielsdatter.
48Jens Ørbeck, sønn av Jockum Møller og Anna Ørbeck. Faddere: Hans Brun; Jacob Dyring; Abraham Møller; ... ?
49Rasmus, sønn av Isaac Buchoff og Anna Hansdatter. Faddere: Claus Marchman; Jan Reyser; Christopher Ørbech; Mallena Clausdatter; Boel Meyer.
50Else Sophia, datter av Isach Buchhof og Anna Hansdatter. Faddere: Johan Povelsen; Jan van de Felde; Grete Brant; Anna Ørbechs; Maria Hansdatter.
51Hartvig, sønn av Jens Hartvigsen Kruse og Maren Jensdatter Ørbeck. Faddere: Ingeborrig Bager; Else Hartvigs; Else Marie Ørbeck; Otto Ericksen; Johan Friman; Brose.
52Jens, sønn av Jens Hartvigs og Karen Jensdatter. Faddere: Emerense Plyt; Lisbeth Hesselman; Maria Lars; Thiis Paaske; Henrich Wolf; Jens Ørbech.
53Anna Maria, datter av Anders Berentsen og Else Marie Ørbek. Faddere: Anna Møller; Sara Helena Bose; Karen Ørbek; Frans Jacob Wulf; Jens Hartvigsen Kruse; Giert Beneken.
54Sara, datter av Jørgen Ørbech og Cathrine Lamberg. Faddere: Anna Ørbech; Else Maria Jensdatter; Else Sophia Bertelsdatter; Søren Gram; Hans Ørbech; Jens Isaachsen.
55Christiana Margrete, datter av Jørgen Ørbech og Cathrine Lamberg. Faddere: Emerentse Blyth; Anne Kierstine Lamberg; Clara Bager; Hans Lude; Peter Lude.
56Jens, sønn av Jørgen Ørbech og Cathrine Lamberg. Faddere: Else Pedersdatter; Karen Jensdatter; Jacob Mathiesen bager; Andreas Berentzen; Otto Sivertsen.
57Jens, sønn av Knud Jensen Ørbek og Karen Michelsdatter. Faddere: Engel Nepstad; Else Marie Berentz; Maren Ørbek; Johan Jørgen Krone; Henning Irgens; Jens Hartvigsen Kruse.
58Michael, sønn av Knud Jensen Ørbech og Karen Michelsdatter. Faddere: Alckie Schultz; Allet Brose; Else Sophie; Jonas Pedersen; Otte; Jens Isaacsen Ørbech.
59Ingeborg, datter av Knud Jensen Ørbech og Karen Michelsdatter. Faddere: Anne Møller; Anne Magrethe Frik; Agnethe Stuwitz; Jan Lampe; Hind.
60Michael Christian, sønn av Knudt Ørbech og Karen Michelsdatter. Faddere: Mad. Maren Fastings; Else Cathrine Ørbeck; Willadts Brochs; Andreas Berents; Andreas Lamberg.
61Jens, sønn av Hans Jensen Ørbech og Else Sophie Bertelsdatter (Sæby). Faddere: Elsebeth Jensdatter; Maren Jensdatter Ørbech; Knud Johanesen; Jensen Ørbech; Jan Michael Fransen.
62Birthe Johanne, datter av Hans Jensen Ørbech og Else Sophia. Faddere: Mad. Valles; Else Marie; Anna Margrete; Jens Hartvigsen; Hans Brose.
63Sara Maria, datter av Hans Jenssen Ørbech og Else Sophie Berthelsdatter. Faddere: Elsebe Gerts; Massie Fransdatter; Massie Berthelsdatter; Herry Walles; Thies Drejer.
64Anna Margrete, datter av Hans Jenssen Ørbech og Else Sophia JANSDATTER. Faddere: Marthe Monsdatter; Else Cathrine Ørbech; Kiestine Sophie Møller; Povel Meyer; Thomas Christensen.
65Maria, datter av Hans Jenssen Ørbech og Else Sophia Ørbech. Faddere: Elsebe Gertz; Karen Ørbech; Mette Hansdatter; Aarenholdt Mejer; Ottho Siursen.
66Jens, sønn av Hans Ørbech og Else Sophia Berthelsdatter. Faddere: Mad. Inger Luth; Jørgen Lind; Gerdt Dissingthun; Niels Larssen.
67Knudt, sønn av Hans Ørbech og Else Sophia Berthelsdatter Sæbye. Faddere: Sophia Muncheberg; Anna Brose; Elert Dirichsen; Jacob Dissingthun; Michael Nathanael Gram.
68Maren, datter av Hans Ørbech og Else Sophia Berthelsdatter. Faddere: Karen Heitman; Elisabeth Boos; Birthe Margrete Bendixdatter; Lieut. Krog; Stephen Monssen.
69Elsebe, datter av Hans Ørbech og Else Sophia Ørbech. Faddere: Mad. Susanna Fæster; Grethe Riip; Ane Maria Berents; Jacob Gram; Jens Kruse.
70Hans, sønn av Erich Isaachsen og Johanne Cathrine Steenhof. Faddere: Anne Ørbek; Ingeborg Isaachsdatter; Isaach; Erich Erichsen; Jan Magnus.
71Jens Hartvig, sønn av Jens Jenssen Kruse og Christiana Knutsdatter Laads. Faddere: Sidselle Jansdatter; Else Cathrine Ørbech; Knut Samuelssen Laads; Hans Jenssen Ørbech; Willum Magnus.
72Anne Marie, datter av daglønner Ole Rasmussen og Christiana Margrethe Ørbech.
73Christiana Margrethe, datter av arbeidsmand Ole Rasmussen og Christiana Margretha Ørbech.
74Hans Ørbech, sønn av skreddersvend Niels Halversen Berg og Sara Maria Ørbech.
75Halver, sønn av smed Niels Halversen og Sara Maria Ørbech.