© 2001 Simon Ellefsen

Normann II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Michel

Børn af Michel og _____:

2.1.Lorentz (Laurits) Wilchen
3.1.Anne Michelsdatter

Generation 2.

2.1.
Lorentz (Laurits) Wilchen
     Organist i Bergen.1
     Lauritz Vilchen og Apelone Eskildsdatter av Bergen fikk 20. mai 1676 bevilling til å gifte seg uten trolovelse og lysning [Sjællandske Register 205].1

Gift omkring 1676 med

Abelone Eskildsdatter
3.1.
Anne Michelsdatter

Gift 1° 18 aug. 1661, Køge, Sjælland.2 med

Erich Normand
     Skibsskriver. Bodde i tiden 1661-64 i Noseportstræde i Køge.2

Gift 2° _____med

Hans

Børn af Anne Michelsdatter og Erich Normand:

4.3.Philip Normand
5.3.Anne Normand
6.3.Michel Normann

Børn af Anne Michelsdatter og Hans:

7.3.Elisabet Hansdatter

Generation 3.

4.3.
Philip Normand
Døbt 14 feb. 1662, Køge, Sjælland.3.
5.3.
Anne Normand
Døbt 19 jun. 1663, Køge, Sjælland.3.
6.3.
Michel Normann
Døbt 3 sep. 1665, Bremerholm sogn i København.2.
Begravet 7 jun. 1717, «i det nordre Hiørne af Korset med alle Klocker og Ligprædicken» i Nykirken, Bergen.4.
     Fra 1711 står Michel Normann anført som bruker av gården Husby. Michel Normann blir ikke lenge på Husby i Kvæfjord. Alt i 1716 reiser han tilbake til Bergen for å ordne sine affærer. Hans nesteldste sønn Erich Normann opptrer som farens stedfortreder på gården Husby under fraværet. Men Michel Normann skulle ikke komme tilbake til Husby mer, for han døde sommeren 1717 i Bergen.3

Gift 1° _____1med

Birgitte Larsdatter
Begravet 3 jan. 1708, Nykirken i Bergen.5.
     Den 3. jan. 1708 ringes der for «Michel Normans kone» i Mariakirken, Bergen.6

Gift 2° _____5med

Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup
Født feb. 16887,5.
Begravet 17 mar. 1723, Bodin, Bodø4,7.
     Datter af Jesper Andersen Kolderup og Karen Michelsdatter Storm.
     I 1720 oppgav Mille Jespersdatter Husby og innsatte stesønnen Erich Normann til å styre gården. Det må forutsettes at Mille Jespersdatter tok med seg sine barn og at reisens mål var Bergen, men hun kom ikke så langt, for den 17. mars 1723 ble hun begravd i Bodin.4
     I kirkebok nr. 1 for Bodø står: «1723, Den 17. Mart: holdt Liigpredichen over Sl. Milde Koldrop, 35 aar gl. og 29 dage.»4

[Gift 1° omkr. 1707 med Michel Anderssøn Fierslev (1685 - nov. 1707); Gift 2° med Michel Normann].

Børn af Michel Normann og Birgitte Larsdatter:

8.6.Henrich Mikkelsen Normann, f. 1692
9.6.Erik Mikkelsen Normann, f. 1693, Bergen., d. 1773, Trondenes.

Børn af Michel Normann og Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup:

10.6.Kristian Lorentz Mikkelsen Normann, f. 1712
11.6.Birgitte Mikkelsdatter Normann, f. 1714
7.3.
Elisabet Hansdatter
     I pantebok nr. 2 for byfogd og byskriver i Bergen, fol. 161 b, er inntatt et brev, datert Odense 8. mai 1694, hvori Elisabet Hansdatter, som tjener hos sogneprest Fridrich Christian von Haven, kvitterer for at hun av broren Michel Nordmand har fått sin arvelodd etter morbroren «Lorendtz Vilchen som boede og døde vdi Bergen».1

Generation 4.

8.6.
Henrich Mikkelsen Normann
Født 16928,3.
9.6.
Erik Mikkelsen Normann
Født 1693, Bergen.9,5.
Død 1773, Harstad, Trondenes.10.
     Var brukar av 2 våger «fiskesleye» i Husby (i Kvefjord) frå 1710 til 1726. Det året skal det tilsetjast klokkar i Trondenes. Erik Normann søkjer og får ombodet. I 1727 set han bu på Sør-Stangnes og er både klokkar og bonde. Men så makeskifter han med Erik Fogsen på Harstad og får øvre Harstad att for Stangnes. Det er i 1736. Frå det året bur han på øvre Harstad til sin død i 1773. «Min klokker Erik Normann», skriv soknepresten til Trondenes, Mattias Bonsach i 1737 [?1730?], «som beboer Gaarden Søer-Stangnes, og hans Hustru Martha Sørensdatter og deris Børn: Søren, 9 Aar, Mikkel 7 Aar og Henning Junghans 4 Aar».11

Gift omkring 1720 med

Martha Sørensdatter Røg
Født 169210.
Død 1756, Harstad, Trondenes.10.
     Datter af Søren Christophersen Røg og Anna Steensdatter Meldal.

Børn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg:

12.9.Søren Eriksen Normann, f. 1721, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
13.9.Mikkel Eriksen Normann, f. 1723, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
14.9.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1727, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
10.6.
Kristian Lorentz Mikkelsen Normann
Født 17124.
11.6.
Birgitte Mikkelsdatter Normann
Født 17144.

Generation 5.

12.9.
Søren Eriksen Normann
Født 1721, Stangnes, Trondenes.10.
Død 1782, Harstad, Trondenes.10.
     Se om Harstad i Trondenes Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 143, folio 295..

Gift 20 okt. 1748, Trondenes.13 med

Johanna Sørensdatter Brønlund
Født 172414.
Død 180415.
     Datter af Søren Anderssøn Brøndlund og Margrethe Marie Rafn.
     Skifte 1803-1805, Harstad, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 150, folio 380b..

Børn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund:

15.12.Erik Sørensen Normann, f. 1749, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
16.12.Erik Sørensen Normann, f. 1751, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
17.12.Søren Brønlund Normann, f. 1752, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
18.12.Henrik Sørensen Normann, f. 1755, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
19.12.Martinus Sørensen Normann, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
20.12.Erik Sørensen Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
21.12.Marta Sørensdatter Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
22.12.Henrik Martinus Normann, f. 1762, d. 1840
13.9.
Mikkel Eriksen Normann
Født 1723, Stangnes, Trondenes.16,10.
Død 1787, Breivik, Trondenes.16,10.
     Gjestgiver og skipper på Breivik i Trondenes.16

Gift 1° 175617 med

Elisabet Ernstdatter
Født 168717.
Død 1768, Breivik, Trondenes.17.

[Gift 1° omkr. 1718 med Isak Henriksen (1686 - 1735); Gift 2° omkr. 1735 med Hans Anfindsen (1704 - 1754); Gift 3° 1756 med Mikkel Eriksen Normann (1723 - 1787)].

Gift 2° 14 nov. 1776, Trondenes.16 med

Helena Henriksdatter Warberg
Født 1745, Breistrand, Trondenes.18, døbt 1745, Hol, Lødingen.19,16.
Død 1813, Breivik, Trondenes.18, begravet 1813, Trondenes.20,16.
     Datter af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1762 i Trondenes.16

[Gift 1° 14 nov. 1776 med Mikkel Eriksen Normann (1723 - 1787); Gift 2° 3 dec. 1788 med Jacob Carlsøn Lind (omkr. 1755 - 5 aug. 1835)].

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Helena Henriksdatter Warberg:

23.13.Erik Mikkelsen Normann, f. 1778, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
14.9.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.17.
Død 1799, Harstad, Trondenes.17, begravet 26 mai 1799, Trondenes.21,11.
     Klokker på nedre Harstad.

Gift _____, Lødingen kirke.11 med

Elen Hartvigsen Hveding
Født 173322.
Død 1804, Harstad.11, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.23,11.
     Datter af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding:

24.14.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
25.14.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
26.14.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
27.14.Erik Normann, d. 1763
28.14.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
29.14.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
30.14.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
31.14.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
32.14.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.

Generation 6.

15.12.
Erik Sørensen Normann
Født 1749, Harstad, Trondenes.15.
Død 1750, Harstad, Trondenes.15.
16.12.
Erik Sørensen Normann
Født 1751, Harstad, Trondenes.15.
Død 1753, Harstad, Trondenes.15.
17.12.
Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.24,25,15.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.25,15.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.25
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Gift 5 jan. 178225 med

Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 176125,25.
Død 5 jan. 183525,25.
     Datter af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard.

Børn af Søren Brønlund Normann og Johanne Elisabeth Rafn:

33.17.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
34.17.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes., d. 1868
18.12.
Henrik Sørensen Normann
Født 1755, Harstad, Trondenes.15.
Død 1759, Harstad, Trondenes.15.
19.12.
Martinus Sørensen Normann
Født 1757, Harstad, Trondenes.15.
Død 1759, Harstad, Trondenes.15.
20.12.
Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.15.
Død 1800, Harstad, Trondenes.15.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 148, folio 361..

Gift 179026,27 med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.28.
Død 1855, Harstad, Trondenes.28.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].

Børn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn:

35.20.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
36.20.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
37.20.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
38.20.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
21.12.
Marta Sørensdatter Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.15.
Død 1759, Harstad, Trondenes.15.
22.12.
Henrik Martinus Normann
Født 1762.
Død 21 nov. 1840.
     Bodde på øvre Harstad. Ugift.
23.13.
Erik Mikkelsen Normann
Født 1778, Breivik, Trondenes.29.
Død 1785, Breivik, Trondenes.29.
24.14.
Marta Normann
Født 1758, Harstad.17, døbt 4 jun. 175830,31.
Begravet 27 dec. 175931.
25.14.
Marta Normann
Født 1760, Harstad.28, døbt 24 feb. 176032,31.
Død 1829, Kjøtta, Trondenes.28.
     Ingen born.31

Gift 28 nov. 179931 med

Hans Nilsen
Født 1758, Sand, Bjarkøy.28.
     Harstad. Styrmann.31
26.14.
Hartvig Hveding Normann
Døbt 9 aug. 1761, 12. søndag etter treein. 1761.33,31.
Død 179434.
     Kom bort på sjøen 1884 [? ~ 1794 ?].31
27.14.
Erik Normann
Døbt 6 nov. 1763, 23. søndag etter treein. 176335,31.
Død nov. 1763, 14. dage gl., 14. dage gl.31.
28.14.
Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.36,31.
Død 1832, 68 år gl.37,31.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.31

Gift 1° 29 okt. 1801, Harstad.31 med

Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.38.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.39,38.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche.

Gift 2° 15 nov. 182331 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.40,31.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.40.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver:

39.28.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
40.28.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
41.28.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
42.28.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
43.28.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
44.28.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
45.28.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
46.28.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
47.28.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
48.28.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
49.28.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Sara Isakine Mathiasdatter Ursin:

50.28.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
51.28.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
52.28.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
53.28.Mette Eriksdatter Normann
54.28.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
29.14.
Jens Hveding Normann
Født 176741.
Død 177241.
30.14.
Mikkel Henningsen Normann
Født 1768, Harstad, Trondenes.42, døbt 29 sep. 176841.
Død 26 aug. 1823, Harstad, Trondenes., 55 år gl.41,42, begravet 14 sep. 1823, Trondenes.41.
     Han var klokkar i Trondenes etter faren og døydde i ombodet.41

Gift 18 jul. 1796, Harstad.41 med

Mikol Maria Møller
Født 1761, Trondheim.43,41.
Død 1840, Bø, Trondenes.43.
     Ho var frå Trondheim og var enkja etter sitt 1. ekteskap.41

Børn af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller:

55.30.Hartvig Hveding Mikkelsen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
56.30.Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
57.30.Henning Junghans Mikkelsen Normann, f. 1799, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
58.30.Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
59.30.Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann, f. 1804, Trondenes., d. _____
60.30.Marta Hanna Mikkelsdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
31.14.
Andreas Normann
Født 1771, Harstad.17, døbt 1771, Trondenes.44.
Død 1794, Harstad.17.
     Konfirmert 1788.44
32.14.
Jens Hveding Normann
Født 1775, Harstad.34.
Død 1776, Harstad.34.
     Er ikke nevnt i Johan Hvedings bog.45

Generation 7.

33.17.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.17.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.17.

Utenfor ekteskap med

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.17.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.17.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 181517 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.46,17.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.17.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

61.33.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
34.17.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, Røkenes, Trondenes..
Død 7 jan. 1868.

Gift _____47med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.47.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.47.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

62.34.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
35.20.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.28.
Død 1859, Evenes, Nordland.28.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.17,47 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 179348.
Død 13 apr. 186249,48.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.48
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.49

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

63.35.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
36.20.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.28.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.28.
37.20.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.28.
Død 1885, Harstad, Trondenes.28.
38.20.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.28.
Død 1864, Harstad, Trondenes.28.

Gift 182250 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.43, døbt 5 sep. 180251,41.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.41,43.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

64.38.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
65.38.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
66.38.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
67.38.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
68.38.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
69.38.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
70.38.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
71.38.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
72.38.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
73.38.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
74.38.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
75.38.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
39.28.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.31,51.
Død 1864, Bø, Trondenes.52.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.53.
Død 1856, Bø, Trondenes.53.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
40.28.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.31,52.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.52.

Gift 183317 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.54.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.54.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

76.40.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
77.40.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
78.40.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
79.40.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
80.40.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
41.28.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 180531.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.52.
     Død som barn.31
42.28.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 180631.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.52.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.31
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
43.28.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 180731.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.52.
44.28.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.55,31.
45.28.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.56.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.56.
     Død ½ år gl.31
46.28.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 181431.
47.28.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.56.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.56.
     Død 8 dg. gl.31
48.28.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 181831.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.56.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.31
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
49.28.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 182031.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.56.
     Med han døydde mora på barselseng.31
50.28.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.41,56.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.57,41,57.
51.28.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.58.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.58.
52.28.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.41,58.
Død 1872, Mårsund, Bø.59.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.41

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

81.52.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
82.52.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
83.52.Regine Mikkelsdatter Normann
84.52.Marie Mikkelsdatter Normann
85.52.Erik Mikkelsen Normann
53.28.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.41
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
54.28.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.58.
Død 1877, Rogla, Trondenes.58.

Gift 185260 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.61.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.61.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
55.30.
Hartvig Hveding Mikkelsen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes., Tvilling til søsteren Andrea Sofia.62,43, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.63,41.
Død 1798, Harstad, Trondenes., 40 veker gl.64,41,43.
56.30.
Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.65,62, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.63,41.
Død 20 jun. 1836, Kilbotn, Trondenes., 39 år gl.66,41,43.
57.30.
Henning Junghans Mikkelsen Normann
Født 1799, Harstad, Trondenes.43, døbt 31 mar. 1799, 1. søndag etter påske.67,41.
Død 1802, Harstad, Trondenes.43.
58.30.
Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.43, døbt 5 sep. 180251,41.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.41,43.

Gift 182250 med

Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.28.
Død 1864, Harstad, Trondenes.28.
     Søn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann og Hartvig Hveding Eriksen Normann er vist under Hartvig Hveding Eriksen Normann (nr. 38).

59.30.
Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann
Født 6 feb. 1804, Harstad, Trondenes.68,43.
Død _____, Bodø, Nordland.43.

Gift 182550 med

Peder Jonson
Født 179850.
Død 1841, Sandtorg, Trondenes.50.
     Frå Malmø, Sverige.68
60.30.
Marta Hanna Mikkelsdatter Normann
Født 27 apr. 1811, Harstad, Trondenes.68,43.
Død 1847, Bø, Trondenes.43.

Generation 8.

61.33.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.17.
62.34.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 182569.
Død 18 okt. 189769.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.69

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 183069.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

86.62.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
87.62.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
88.62.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
89.62.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
63.35.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.70.
Død 1889, Skånland, Trondenes.70.
64.38.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.41,50.

Gift 1° 184471 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.41,71.
Død 1858, Lofoten, Nordland.72.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 186273 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.73.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

90.64.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
65.38.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.41,17.
     Dei reiste til Amerika.41

Utenfor ekteskap med

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.17

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 185974 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.50.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.41

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

91.65.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

92.65.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
93.65.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
94.65.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
66.38.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.41,17.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.75,41.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 185117 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.17.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
67.38.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.41,50.
Død 1827, Harstad, Trondenes.50.
68.38.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.76,50.
Død 2 mai 1856, Finnmark.68,50.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.68
69.38.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.50.
70.38.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.50.
Død 2 mai 1856, Finnmark.68.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.68
71.38.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.50.
Død 1836, Harstad, Trondenes.50.
72.38.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.68,17.

Gift 186517 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.17.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

95.72.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
96.72.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
97.72.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
73.38.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.77,50.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.68,50.
74.38.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.68,50.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
75.38.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.50.
Død 1837, Harstad, Trondenes.50.
76.40.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.54.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.54.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
77.40.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.31,17.

Utenfor ekteskap med

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.17.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

98.77.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
78.40.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.54.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.54.
79.40.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.54.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.54.
80.40.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.54.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.54
81.52.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.59.

Gift 189178 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.79.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

99.81.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
100.81.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
101.81.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
102.81.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
82.52.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.41
83.52.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.41
84.52.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.41
85.52.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.41

Generation 9.

86.62.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185869.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185869.
Død 8 jan. 192269.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.69
87.62.
Søren Normann
Født 9 jun. 186069.
Død 189769.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.69
88.62.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186369.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 187080.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

103.88.Jakob Normann
104.88.Karsten Normann
105.88.Sverre Normann
89.62.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 186769.
Død 1889, Amerika.69.
     Ugift.69
90.64.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.73.
91.65.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.81.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.82.
Død 1902, Sama, Trondenes.82.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
92.65.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.74.
     Til Ibestad, Astafjord.
93.65.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.74.
     Til Ibestad, Astafjord.
94.65.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.74.
     Til Ibestad, Astafjord.
95.72.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.74.
96.72.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.74.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
97.72.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.74.
98.77.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.17.
99.81.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.78.
100.81.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.78.
101.81.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.78.
102.81.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.78.

Generation 10.

103.88.
Jakob Normann
104.88.
Karsten Normann
105.88.
Sverre Normann

Kilder og Noter
1Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 141. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
2Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 140. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
3Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
4Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 143. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
5Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 142. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
6Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
7Anna Levin: Ferslew-slægten fra Skagen.
817½ år gl. ved moderens skifte 14. okt. 1709.
916 år gl. ved moderens skifte 14. okt. 1709.
10Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 235
11Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 60
12Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
13IGI - http://www.familysearch.com
14K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 333. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
16Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
17Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
1912. tr.
202. tr.
212. søndag etter treeining, 71 år gl.
22Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:591
23søndag etter jul, 70½ år gl.
24Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
25Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
26"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
27Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
29Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:218
302. søndag etter treein. 1758
31Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
321. søndag i fasta 1760.
3312. søndag etter treein. 1761.
34Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
3523. søndag etter treein. 1763
3622. søndag etter treein. 1764.
3768 år gl.
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
39Døydde på barselseng.
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
41Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
42Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:249
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
44Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
45Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
469 år gl. ved FT 1801.
47Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
49Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
50Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
51"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
52Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
54Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
5523 år gl.
56Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
5719 år gl.
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
59Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
60Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
61Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
62Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 116
632. søndag etter påske.
6440 veker gl.
65Tvilling til broren Hartvig Hveding.
6639 år gl.
671. søndag etter påske.
68Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
69Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
70Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
71Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
72Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
73Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
75"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
76Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
77Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
78Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
79Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
80Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
81Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
82Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522