© 2001 Simon Ellefsen

Normann

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Elling
     ! Om han er far til alle disse sønner er rent gætværk !

Børn af Elling og _____:

2.1.Jon Ellingsen Normann
3.1.Peder Ellingsen, d. eft. 1678
4.1.Tore Ellingsen
5.1.Tørris
6.1.Anders Ellingsen

Generation 2.

2.1.
Jon Ellingsen Normann
     Handelsborger fra Trondheim.
     ? Måske er han en bror af Peder Ellingsen også i Trondheim. ?
     ? Måske er han en bror af Tore/Tørris Ellingsen også i Trondheim. ?

Gift 1° _____med

Ingeborg Nielsdatter
     Skifte 18 feb. 1679, Trondheim.1.

Gift 2° _____med

Birgitte (Berit) Christophersdatter
Født omkring 16512,3.
     Datter af Christopher Einersen og Barbra Mortensdatter.
     Hun er i skiftet 3. april 1691 etter Jon Kieldsen gift med Jon Ellingsen, der må være identisk med Jon Ellingsen Normann.4
     Hun må være identisk med Henrik Walnums hustru.

[Gift 1° med Jon Ellingsen Normann; Gift 2° med Henrich Erichsen Walnum].

Børn af Jon Ellingsen Normann og Ingeborg Nielsdatter:

7.2.Kirsten Jonsdatter (Normann?), f. omkr. 1668
8.2.Nils Jonsen Norman, f. omkr. 1673, Trondheim., d. 1726, Trondheim.
9.2.Per Jonsen (Normann?), f. omkr. 1677

Børn af Jon Ellingsen Normann og Birgitte (Berit) Christophersdatter:

10.2.Ingeborg Johnsdatter Normann, f. 1679, d. 1754
3.1.
Peder Ellingsen
Død efter 30 apr. 1678.
     ? Måske en bror af Jon Ellingsen Normann ?

Gift _____med

Ellen Laursdatter
Død før 30 apr. 1678.
     Datter af Laurs.
     Skifte 30 apr. 1678, Trondheim.5Hennes søsken Olluf Laursen ved Røros, Kiersten og Gulloe Laursd., 111 - 82 Rd..
4.1.
Tore Ellingsen
     Bosatt på Helgeland.6
     En Tor Ellingsen (o.1650-1731) har ifølge Astafjord bygdebok en søn Edias Torsen, f. o. 1695 på Balteskard. Tor Ellingsen, 12 år gl. ved manntallet år 1665 er sønn av Elling Siursen på Rødberg i Trondenes.7,8

Gift 1691-1704 med

Kirsten Hansdatter
     Datter af Hans Laursen og Sigrid (Siri) Pedersdatter.
5.1.
Tørris
     Vi kender ikke Tørris' farsnavn.
     Muligvis bror til Jon Ellingsen Normann og dermed måske identisk med Tore Ellingsen.

Børn af Tørris og _____:

11.5.Sidsel Tørresdatter Nordmann, d. omkr. 1767
12.5.Ingeborg Tørrisdatter Nordmann
13.5.Lucia Tørrisdatter Nordmann
14.5.Anna Tørrisdatter Nordmann, d. før 1767
15.5.Johanna Margrethe Tørrisdatter Nordmann, d. før 1767
6.1.
Anders Ellingsen
     ? Måske bror af Peder, Tore og Jon Ellingsen (Normann?) ?
     Skifte 28 apr. 1700, Trondheim.9142 - 16 rd..

Gift _____med

Anne Arendsdatter
Død efter 28 apr. 1700.

Børn af Anders Ellingsen og Anne Arendsdatter:

16.6.Malene Andersdatter, f. omkr. 1686
17.6.Arnt Andersen, f. omkr. 1692
18.6.Anne Andersdatter, f. omkr. 1692

Generation 3.

7.2.
Kirsten Jonsdatter (Normann?)
Født omkring 166810.
8.2.
Nils Jonsen Norman
Født omkring 1673, Trondheim.11.
Død 1726, Trondheim.12.
     Tok trondhjemsborgerskap i 1690 som utligger på Ytre Elgsnes i Trondenes.13
     Skifte 10 jan. 1727, Trondheim.14død ifjor vår. 827 - 171 rd..

Gift _____med

Maren Olsdatter
Født 168315,12.
Død 176612.
     Datter af Ole Örgensen og Ingeborg Olsdatter.

[Gift 1° med Nils Jonsen Norman (omkr. 1673 - 1726); Gift 2° omkr. 1727 med Jacob Isaksen Grønbech (d. 1732)].

Børn af Nils Jonsen Norman og Maren Olsdatter:

19.8.Nikolai Nilssen Norman, f. 1712, Trondheim., d. 1778, Trondenes.
20.8.Ingeborg Nilsdatter Norman, f. 1713, Trondenes.
21.8.Jon Norman, f. 1714, Trondenes., d. 1804
22.8.Ole Nilssen Norman, f. 1722, Trondenes.
9.2.
Per Jonsen (Normann?)
Født omkring 167716.
10.2.
Ingeborg Johnsdatter Normann
Født 167917.
Død 17547.

Gift omkring 16987 med

Jørgen Madssen
Født 1665, Steinsland, Skånland i Trondenes.7.
Død 17577.
     Søn af Mads Anderssen og Synnøve Ediasdatter.
     Grøsnes, Gratangen.

Børn af Ingeborg Johnsdatter Normann og Jørgen Madssen:

23.10.Synnøve Jørgensdatter, f. 1713, d. 1780
24.10.Gilles Jørgensdatter, f. 1720, Gratangen, d. 1780
11.5.
Sidsel Tørresdatter Nordmann
Død omkring okt. 176718.
     Hun døde uten livsarvinger. Arvinege var: 1. søsteren Ingebor Moursund, enke og bosatt i Trondhjem, 2. søsteren Lucia Rasch, gift med Hendrich Rasch i Skroven (Schrowen), 3. søsteren Anna Frey, som bodde i Vågen i Lofoten. Hun var død og etterlot seg to barn - Cornelius Mørch og Magdalena Cornelia, gift med sogneprest Schøning til Kjøllefjord i Finnmark, hvor også Mørch var, 4. søsteren Johanna Margrethe And, som var død og hadde etterlatt seg fire barn: Niels And, Maren Bolette And, Anthonette And og Johanna Margrethe And, gift med Andreas Kiergaard i Senja - oppholdsstedet til de 3 førstnevnte «endene», var ukjent.19
     I forbindelse med hendes død ble det rykket inn en lysning tre postdager «efter hinanden udi de til forsendelse med Posten allene priviligerede Kiøbenhavnske Tidende».19

Gift _____med

Tarald Andreas Giæver
Født omkring 168420,21.
Død 8 jul. 176721, begravet _____, Kvæfjord kirke.21.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Tarald Andreas Giæver var bosatt på Vebbestad (Vebolstadr) i Kvæfjord herred i Troms - en gård som i hans tid (1753) hadde en besetning på 3 hester og 15 kuer foruten kvier, kalver, geiter og sauer. I matrikulen fra 1723 ser vi at «Wæbbestad» hadde dyplendt og god jord, som imidlertid var tungvunnen. Fra utmarken ble det ført høy med båt. Kornavlingen utgjorde 21 tønner bygg. Av dyr hadde man 2 hester, 10 kuer, 8 sauer og 8 geiter. Av brensel ga skogen bare små bjerkeris. Seterhus hadde man ikke, heller ikke husmannsplass. På en liten kvern, som hørte til gården, kunne det males til husbehov. Oppsitter var Tarald Gæver - som navnet skrives.22
     Foruten en stor jekt - den ble i 1753 taksert til vel 288 riksdaler - hadde Tarald et par tendringer, en mindre jektetype, den største var på 9 lester, en annen på 4. Dessuten hadde han en gammel komsebåt (et fartøy av jektelignende fasong), en fembøring, 1 par svingsbåter m.v. Ellers finner vi bl.a. flere torskegarn og sildegarn.22
     Skifte 2 nov. 1767, Vebbestad, Kvæfjord.23,18.

[Gift 1° med Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) (1693 - 23 jan. 1752); Gift 2° med Sidsel Tørresdatter Nordmann (d. omkr. okt. 1767)].
12.5.
Ingeborg Tørrisdatter Nordmann
     Er ved skiftet efter søsteren Sidsel 1767 enke (gift Moursund) og bosatt i Trondhjem.19
13.5.
Lucia Tørrisdatter Nordmann
     Er ved skiftet efter søsteren Sidsel gift med Hendrich Rasch i Skroven.19

Gift _____19med

Henrik Rasch
     Søn af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Kom til Skroven i Vesterålen og var utdannet glassmester.
     Skifte 18 sep. 1775, Schraaven.24Han har opprettet et testament som gjør klart at enken, Lucia Torsdatter, arwer det hela boe urørt. De har ikke livsarvinger. E.H. Rosenwinge /s/ Som owerwærende ved denne forretning underskrev Carl Frans Knæse, C. Grundstad..
14.5.
Anna Tørrisdatter Nordmann
Død før 1767.
     Bodde i Vågen i Lofoten. Var død ved skiftet etter søsteren Sidsel 1767 og etterlot seg to barn.19

Gift _____med

Hans Ulrich Frey
     Trondhjemsborger på Finnesset i Vågan.

Børn af Anna Tørrisdatter Nordmann og _____:

25.14.Cornelius Mørch

Børn af Anna Tørrisdatter Nordmann og Hans Ulrich Frey:

26.14.Magdalena Cornelia Frey
15.5.
Johanna Margrethe Tørrisdatter Nordmann
Død før 1767.
     Er ved skiftet etter søsteren Sidsel 1767 død og hadde etterlatt seg fire barn.19

Børn af Johanna Margrethe Tørrisdatter Nordmann og _____:

27.15.Niels And
28.15.Maren Bolette And
29.15.Anthonette And, d. 1795
30.15.Johanna Margrethe Møinichen And, f. 1740, d. 1804, Lenvik.
16.6.
Malene Andersdatter
Født omkring 168625.
17.6.
Arnt Andersen
Født omkring 169226.
18.6.
Anne Andersdatter
Født omkring 169226.

Generation 4.

19.8.
Nikolai Nilssen Norman
Født 1712, Trondheim.27,28.
Død 1778, Elgsnes, Trondenes.28.

Gift 175429 med

Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn
Født 173028.
Død 182028.
     Datter af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).

Børn af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn:

31.19.Ole Nikolaisen Normann, f. 1755, Trondheim., d. 1795, Trondenes.
32.19.Ingeborg Anna Normann, f. 1758, Trondhjem., d. 1843, Astafjord.
33.19.Anna Nikolaisdatter Normann, f. 1758
34.19.Nils Nikolai Normann, f. 1762, Trondheim., d. 1829
35.19.Martinus Andreas Normann, f. 1766
20.8.
Ingeborg Nilsdatter Norman
Født 1713, Elgsnes Ytre, Trondenes.30,12.
21.8.
Jon Norman
Født 1714, Elgsnes Ytre, Trondenes.31,32,29.
Død 180433.

Gift _____33med

Kirsten Erichsdatter Grøn
     Datter af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Hun hadde 5 barn med James Colban.33

[Gift 1° med James Williamson Colban (omkr. 1731 - 24 mar. 1769); Gift 2° med Jon Norman (1714 - 1804)].
22.8.
Ole Nilssen Norman
Født 1722, Elgsnes Ytre, Trondenes.34,35,12.
23.10.
Synnøve Jørgensdatter
Født 17137.
Død 17807.

Gift omkring 17287 med

Erik Danielsen
Født 1710, Grøsnes store, Gratangen7.
Død 17747.
     Søn af Daniel Jensen og Anne Esausdatter Moddy.
     Etterslekt: Se Astafjord Bygdebok, familie no. 5145.

Børn af Synnøve Jørgensdatter og Erik Danielsen:

36.23.Anne Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1728, Gratangen., d. 1793
37.23.Berteus Kristen Eriksen Normann, f. 1730, Gratangen., d. 1792
38.23.Daniel Eriksen Normann, f. 1733, Gratangen., d. 1792
39.23.Jørgen Eriksen Normann, f. 1737, Gratangen., d. 1813
40.23.Ingeborg Eriksdatter Normann, f. 1745, Gratangen., d. 1805
41.23.Berit Eriksdatter Normann, f. 1746, Astafjord., d. 1806, Trondenes.
24.10.
Gilles Jørgensdatter
Født 1720, Grøsnes lille, Gratangen7.
Død 17807.
     Etterslekt: Se Astafjord Bygdebok, familie no. 278, 5565.

Gift 1° omkring 17367 med

Hans Pedersen
Født 1700, Rongså, Salangen.7.
Død 17597.
     Søn af Peder Nilssen.
     Rongså, Salangen. Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 17607 med

Guldbrand Kristensen
Født 17257.
Død 17827.
     Søn af Kristen Guldbrandsen og Berit Olsdatter.
     Rongså, Salangen.

[Gift 1° 1760 med Gilles Jørgensdatter (1720 - 1780); Gift 2° 1781 med Anna Kristoffersdatter (1743 - 1838)].

Børn af Gilles Jørgensdatter og Hans Pedersen:

42.24.Ingeborg Kirstina Hansdatter, f. 1743, Salangen., d. 1794
43.24.Berit (Berte) Hansdatter, f. 1748, Salangen., d. 1785
44.24.Anne Kirstina Hansdatter, f. 1756, Salangen., d. 1834
25.14.
Cornelius Mørch
26.14.
Magdalena Cornelia Frey

Gift _____med

Jacob Elias Olufsen Schøning
Født mai 1732, gården Grøtøen i Steigen.36.
Død 179336.
     Søn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Apollona Jacobsdatter Schøning.
     Sogneprest til Kjøllefjord i Finnmark.19
     Var fra 1766 sogneprest til Kjøllefjord og Lebesby (i Finnmark), fra 1772 også prost over Øst-Finnmark. I 1777 ble han sogneprest til Bamble.36

Børn af Magdalena Cornelia Frey og Jacob Elias Olufsen Schøning:

45.26.Anna Marie Frey Schøning, f. 1769, Kjøllefjord., d. 1831, Asserup enkesæde på Lolland.
27.15.
Niels And
28.15.
Maren Bolette And
29.15.
Anthonette And
Død 1795.
     Skifte 1788-1798, Bukkskinn, Gisund Tinglag.37protokollnr. 146, folio 388..

Gift 29 dec. 1771, Lenvik.38,39 med

Jørgen Christian Kiergaard
     Søn af Jørgen Sørensen Kiergaard og Sophie Amalie Andreasdatter Tønder.
     Nevnt på Gibostad i Lenvik 1762 og 1770. Bosat på gården Buchskind i Lenvik.

Børn af Anthonette And og Jørgen Christian Kiergaard:

46.29.Erich Sidenius Kiergaard
30.15.
Johanna Margrethe Møinichen And
Født 1740.
Død 1804, Gibostad, Lenvik..
     Skifte 1803-1805, Gibostad, Gisund Tinglag.37protokollnr. 150, folio 280..

Gift 21 okt. 1769, Lenvik kirke40,39 med

Andreas Tønder Kiergaard
Født 1733, Vang, Lenvik..
Død 1809, Gibostad, Lenvik..
     Søn af Jørgen Sørensen Kiergaard og Sophie Amalie Andreasdatter Tønder.
     På Gibostad i Lenvik. Nevnt som lensmann fra 1780.
     ? Er han identisk med den Andreas Kjergård (død 1785), på Ibestad, der 1785 uden for ægteskab med Rebekka Kielstrup får sønnen Andreas Kjergård ?

[Gift 1° med Marit Olsdatter; Gift 2° 21 okt. 1769 med Johanna Margrethe Møinichen And (1740 - 1804)].

Børn af Johanna Margrethe Møinichen And og Andreas Tønder Kiergaard:

47.30.Sophia Amalia Kiergaard
48.30.Sophia Amalia Tønder Kiergaard
49.30.Eric Kiergaard, f. 1774, Lenvik., d. 1838, Lenvik.
50.30.Jørgen Kiergaard

Generation 5.

31.19.
Ole Nikolaisen Normann
Født 1755, Trondheim.29.
Død 1795, Elgsnes Ytre, Trondenes.29.

Gift omkring 1778 med

Elisabet Hedvig Strøm
Født 175841.
Død 181141.
32.19.
Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.42.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.42.

Utenfor ekteskap med

Nikolaus Kristian Friis Kempe

Gift 1° 1781, Trondhjem.43 med

Andreas Gram Thode
Født 175543.
Død 178343.

Gift 2° omkring 1784, Trondhjem.43 med

Niels Evensen Marstrand
Født 17467.
Død 18167.

Gift 3° 17947 med

Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.42.
Død 29 apr. 182342.
     Søn af Lorentz Dons og Cornelia Susanne Klingenberg.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.42

Børn af Ingeborg Anna Normann og Nikolaus Kristian Friis Kempe:

51.32.Kristian Friis Kempe (Thode), f. 1785, Trondheim., d. 1842

Børn af Ingeborg Anna Normann og Andreas Gram Thode:

52.32.Job Thode, f. 1781, Trondheim., d. 1835

Børn af Ingeborg Anna Normann og Jens Bing Dons:

53.32.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
54.32.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
55.32.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
33.19.
Anna Nikolaisdatter Normann
Født 175829.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.

Gift _____med

Søren Jensen Mørch
Født 175444.
Død 1796, Molde.44.
     Søn af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
     Døde som skipsfører i Molde.44
34.19.
Nils Nikolai Normann
Født 1762, Trondheim.29,7.
Død 18297.
     Skog, Astafjord.

Gift 1° _____med

Elen Hansdatter
Født 175445,46.
Død 1784-178647,48.
     Datter af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.

Utenfor ekteskap med

Karen Kristianna Rask Sivertsdatter
Født 1798, Grov, Astafjord.7.
     Datter af Sivert Anderssen og Berit Maria Nilsdatter Rasch.

Børn af Nils Nikolai Normann og Elen Hansdatter:

56.34.Else Anna Nielsdatter Normann, f. 1784, Trondheim., d. 1830

Børn af Nils Nikolai Normann og Karen Kristianna Rask Sivertsdatter:

57.34.Maren Nikolina Normann, f. 1817
58.34.Nils Normann, f. 1820, d. 1820
35.19.
Martinus Andreas Normann
Født 176629.
36.23.
Anne Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1728, Grøsnes Store, Gratangen.7.
Død 17937.

Gift 17537 med

Tollev Hanssen
Født 1722, Engenes, Ibestad.7.
Død 17897.
     Søn af Hans Olsen og Anne Jørgensdatter.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Anne Kirstine Eriksdatter Normann og Tollev Hanssen:

59.36.Jørgen Tollevsen Normann, f. 1757, d. 1812
37.23.
Berteus Kristen Eriksen Normann
Født 1730, Grøsnes Store, Gratangen.7.
Død 17927.

Gift 17587 med

Julianna Margrete Jakobsdatter
Født 1733, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18257.
     Datter af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge.

Børn af Berteus Kristen Eriksen Normann og Julianna Margrete Jakobsdatter:

60.37.Maren Normann, f. 1759, Gratangen, d. 1798
61.37.Anna Margreta Berteusdatter, f. 1761, Gratangen, d. 1813
62.37.Danilken Berteusdatter, f. 1764, Gratangen, d. 1837
63.37.Jakob Norman Berteussen, f. 1767, Gratangen
64.37.Petter Jørgen Berteussen, f. 1770, Gratangen, d. 1818
65.37.Ingeborg Maria Normann, f. 1775, Gratangen, d. 1858
38.23.
Daniel Eriksen Normann
Født 1733, Grøsnes Store, Gratangen.7.
Død 17927.

Gift 17637 med

Anna Olsdatter
Født 1737, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18057.
     Datter af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.

Børn af Daniel Eriksen Normann og Anna Olsdatter:

66.38.Ole Danielsen, f. 1764, Gratangen., d. 1822
67.38.Jens Danielsen, f. 1767, Gratangen., d. 1789
68.38.Anna Bergitta Danielsdatter, f. 1775, Gratangen., d. 1776
69.38.Sofia Bergitta Danielsdatter, f. 1777, Gratangen., d. 1781
70.38.Sofia Fredrikka Danielsdatter, f. 1783, Gratangen., d. 1784
71.38.Elisabet Maria Danielsdatter, f. 1785, Gratangen., d. 1801
39.23.
Jørgen Eriksen Normann
Født 1737, Grøsnes Store, Gratangen.7.
Død 18137.

Gift 176649 med

Bodil Olsdatter
Født omkring 1725.
Død 180750,51.
     Hvor hun kom fra, vites ikke. Hun kan ha vært fra Lenvik, da broren, Kristoffer Olsen, bodde på gården Olderen (Sandvik).51

[Gift 1° med Jakob Fredriksen Rockman (omkr. 1713 - 1764); Gift 2° 1766 med Jørgen Eriksen Normann (1737 - 1813)].

Børn af Jørgen Eriksen Normann og Bodil Olsdatter:

72.39.Jakobina Jørgensdatter Norman, f. 1768, d. 1812
73.39.Fredrik Jørgensen Normann, f. 1769, Dyrøy., d. 1798, Dyrøy.
40.23.
Ingeborg Eriksdatter Normann
Født 1745, Grøsnes Store, Gratangen.7.
Død 18057.

Gift 17697 med

Nils Olsen Ærboe
Født 1739, Breivoll, Ibestad.7.
Død 18107.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Miklevoll, Skånland. EFTERSLÆGT.

Børn af Ingeborg Eriksdatter Normann og Nils Olsen Ærboe:

74.40.Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe, f. 1771, Ibestad., d. 1848
41.23.
Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.7.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.52.

Gift 1° 17747 med

Peder Anderssen
Født 1747, Balteskard, Skånland.7.
Død 17867.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Gift 2° 17897 med

Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.52,52.
Død 1811, Vågan, Nordland.52.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1768.53

[Gift 1° 1779 med Johanna Nilsdatter (1750 - 1782); Gift 2° med Maria Kristoffersdatter; Gift 3° 1789 med Berit Eriksdatter Normann (1746 - 1806)].

Børn af Berit Eriksdatter Normann og Peder Anderssen:

75.41.Kristoffer Normann Pedersen, f. 1783, Gratangen.
42.24.
Ingeborg Kirstina Hansdatter
Født 1743, Rongså, Salangen.7.
Død 17947.
     Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17707 med

Hans Svendsen
Født 1746, Lia, Lavangen.7.
Død 18057.
     Søn af Svend Olsen og Maren Jensdatter.
     Lia, Lavangen.

[Gift 1° 1770 med Ingeborg Kirstina Hansdatter (1743 - 1794); Gift 2° omkr. 1796 med Abelone Katrine Ingebrigtsdatter (1755 - 1813)].

Børn af Ingeborg Kirstina Hansdatter og Hans Svendsen:

76.42.Maren Hansdatter, f. 1778, Lavangen., d. 1821
77.42.Anna Hansdatter, f. 1785, d. 1851
43.24.
Berit (Berte) Hansdatter
Født 1748, Rongså, Salangen.7.
Død 17857.
     Skifte 1785-1789, Innergård, Astafjord Tinglag.37protokollnr. 144, folio 90, etter «Berte Hansdatter»..

Gift 17797 med

Svend Svendsen
Født 1747, Innergård, Salangen.7.
Død 18167.
     Søn af Svend Tørrissen og Tora Kristensdatter.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.

[Gift 1° 1779 med Berit (Berte) Hansdatter (1748 - 1785); Gift 2° 1787 med Maren Kirstina Olsdatter (1768 - 1812)].

Børn af Berit (Berte) Hansdatter og Svend Svendsen:

78.43.Svend Svendsen, f. 1783, Salangen., d. 1846
79.43.Berteus Svendsen, f. 1785, Salangen., d. 1785
44.24.
Anne Kirstina Hansdatter
Født 1756, Rongså, Salangen.7.
Død 18347.

Gift 17827 med

Anders Johnsen
Født 1754, Kråkrø, Ibestad.7.
Død 18027.
     Søn af John Sørensen og Synnøve Marie Olsdatter.
     Rongså, Salangen. Etterslekt, 6 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Anne Kirstina Hansdatter og Anders Johnsen:

80.44.Synnøve Andersdatter, f. 1789, Salangen., d. 1841
45.26.
Anna Marie Frey Schøning
Født 23 okt. 1769, Kjøllefjord..
Død 19 mar. 1831, Asserup enkesæde på Lolland..

Gift _____med

Gavert Nielsen
Født 30 dec. 1764, København..
Død 12 okt. 1826, Tirsted på Lolland..
     Sognepræst.

Børn af Anna Marie Frey Schøning og Gavert Nielsen:

81.45.Steen Nielsen, f. 1792, d. 1792
82.45.Friederich Herman Nielsen, f. 1793, d. 1863
83.45.Jacobine Elise Nielsen, f. 1796, d. 1848
84.45.Peter Tetens Nielsen, f. 1798, d. 1852
85.45.Henriette Cornelia Nielsen, f. 1801, d. 1895
86.45.Vilhelm Nielsen, f. 1803, d. 1835
87.45.Ludvig Nielsen, f. 1804, d. 1836
88.45.Wigadine Caroline Nielsen, f. 1806, d. 1849
46.29.
Erich Sidenius Kiergaard
Døbt 1 sep. 1771, Lenvik kirke39.
47.30.
Sophia Amalia Kiergaard
Døbt 14 okt. 1770, Lenvik kirke39.
48.30.
Sophia Amalia Tønder Kiergaard
Døbt 8 apr. 1773, Lenvik kirke39.
49.30.
Eric Kiergaard
Født 1774, Gibostad, Lenvik., døbt 29 jan. 1775, Lenvik kirke39.
Død 8 jan. 1838, Eggøy, Lenvik..

Gift 5 nov. 1805 med

Karen Ingebrigtsdatter
Født 1780.
50.30.
Jørgen Kiergaard
Døbt 21 jun. 1778, Lenvik kirke39.

Generation 6.

51.32.
Kristian Friis Kempe (Thode)
Født 1785, Trondheim.7.
Død 18427.
     Efterslægt. Se Astafjord bygdebok.
52.32.
Job Thode
Født 1781, Trondheim.54.
Død 183554.
     Hamnvik i Astafjord.54

Gift 181154 med

Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.54,48.
Død 183054.
     Datter af Nils Nikolai Normann og Elen Hansdatter.
53.32.
Cornelia Susanne Dons
Født 30 feb. 1796, Hamnvik, Astafjord.55,42.
Død aug. 186742.

Gift _____med

Lorentz Didrik Klüwer Holst
Født omkring 1790, Værdalen.42.
     Handelsmand paa Igeland, senere paa Lavangsnæs i Ibestad.42
54.32.
Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.56.
Død 189156.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 182557 med

Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.58.
Død 187658.
     Datter af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal.

Børn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund:

89.54.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
90.54.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
55.32.
Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.56.

Gift 182859 med

Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.60.
Død 186160.
     Søn af Gunnar Berg og Anne Colban.
56.34.
Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.54,48.
Død 183054.

Gift 181154 med

Job Thode
Født 1781, Trondheim.54.
Død 183554.
     Søn af Andreas Gram Thode og Ingeborg Anna Normann.
     Hamnvik i Astafjord.54
57.34.
Maren Nikolina Normann
Født 26 apr. 181761.
58.34.
Nils Normann
Født 182062.
Død 182062.
59.36.
Jørgen Tollevsen Normann
Født 17577.
Død 18127.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17857 med

Berit Kirstina Johnsdatter
Født 1759, Kråkrø, Ibestad.7.
Død 18367.
     Datter af John Sørensen og Synnøve Marie Olsdatter.

Børn af Jørgen Tollevsen Normann og Berit Kirstina Johnsdatter:

91.59.Tollev Hans Jørgensen, f. 1789, Ibestad, d. 1820
60.37.
Maren Normann
Født 1759, Elvenes, Gratangen7.
Død 17987.
61.37.
Anna Margreta Berteusdatter
Født 1761, Elvenes, Gratangen7.
Død 18137.
     Skifte 5 apr. 1814, Herjangen Store, Ofoten, Nordland63Avdøde Ane Bertinusdatter, Harriangen Store i Ofoten. Formue: 175-1-14. Gjeld: 65-2-12. Arvinger (alle på Harriangen): ektefelle Mikkel Johannesen; sønn Bertinus Mikkelsen, 23 år; sønn Johannes Mikkelsen, 19 år; sønn Petter Mikkelsen, 11 år; datter Juliana Mikkelsdatter, 14 år..

Gift 17887 med

Mikkel Johansen
Født 175464, døbt 28 aug. 1754, Ankenes kirke, Ofoten, Nordland65.
     Søn af Johan Abrahamsen og Susanna Axelsdatter.

Børn af Anna Margreta Berteusdatter og Mikkel Johansen:

92.61.Bertheus Mikkelsen, f. omkr. 1791, Ofoten i Nordland
93.61.Johan Mikkelsen, f. omkr. 1794, Ofoten i Nordland
94.61.Juliana Mikkelsdatter, f. omkr. 1796, Ofoten i Nordland
95.61.Petter Mikkelsen, f. omkr. 1800, Ofoten i Nordland
62.37.
Danilken Berteusdatter
Født 1764, Elvenes, Gratangen7.
Død 18377.
63.37.
Jakob Norman Berteussen
Født 1767, Gratangsbotn, Gratangen7.
64.37.
Petter Jørgen Berteussen
Født 1770, Fjordbotn, Gratangen7.
Død 18187.
65.37.
Ingeborg Maria Normann
Født 1775, Elvenes, Gratangen7.
Død 18587.

Gift 17977 med

Tomas Sakariassen
Født 1759, Dverberg, Nordland7.
Død 18317.

[Gift 1° 1788 med Anna Dortea Jensdatter (1761 - 1797); Gift 2° 1797 med Ingeborg Maria Normann (1775 - 1858)].
66.38.
Ole Danielsen
Født 1764, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18227.

Gift 17997 med

Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane
Født 1768, Selset, Ibestad.7.
Død 18347.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.

Børn af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane:

96.66.Anna Bergitta Normann, f. 1801, Gratangen., d. 1868
67.38.
Jens Danielsen
Født 1767, Grøsnes, Gratangen.7.
Død 17897.
68.38.
Anna Bergitta Danielsdatter
Født 1775, Grøsnes, Gratangen.7.
Død 17767.
69.38.
Sofia Bergitta Danielsdatter
Født 1777, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 17817.
70.38.
Sofia Fredrikka Danielsdatter
Født 1783, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 17847.
71.38.
Elisabet Maria Danielsdatter
Født 1785, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18017.
72.39.
Jakobina Jørgensdatter Norman
Født 176849.
Død 1812.

Gift 179166 med

Otte Jørgensen
Født 1760, Kråkrø, Ibestad.7.
     Søn af Jørgen Nilssen og Sofia Ottesdatter.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok.
73.39.
Fredrik Jørgensen Normann
Født 1769, Sortevik, Dyrøy.49.
Død 1798, Sortevik, Dyrøy.49.

Gift 179549 med

Jonetta Jørgensdatter
Født 1771, Fugleberg, Ibestad.7.
Død 18227.
     Datter af Jørgen Svendsen og Anna Larsdatter.
     Etterslekt, 9 børn, se Dyrøy bygdebok.

[Gift 1° 1795 med Fredrik Jørgensen Normann (1769 - 1798); Gift 2° 1801 med Jens Olsen (1772 - 1840)].
74.40.
Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.7.
Død 18487.

Gift 18057 med

Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.7.
Død 18137.
     Søn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

Børn af Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe og Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel:

97.74.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
98.74.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
75.41.
Kristoffer Normann Pedersen
Født 1783, Grøsnes, Gratangen.7.
     Tennevik, Skånland, Trondenes.7

Gift 18067 med

Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch
Født 17817.
     Datter af Jørgen Hanssen Rasch og Anne Dortea Johnsdatter.
76.42.
Maren Hansdatter
Født 1778, Lia, Lavangen.7.
Død 18217.

Utenfor ekteskap med

Nils Jørgensen
Født 17717.
Død 18027.
     Skifte 1804-1805, Rollnes nordre, Astafjord Tinglag.37protokollnr. 149, folio 652b..

Gift 1° 18067 med

Jakob Andreas Hanssen
Født 1782, Soløy, Lavangen.7.
Død 18507.
     Søn af Hans Nilssen og Berit Hansdatter.

[Gift 1° 1806 med Maren Hansdatter (1778 - 1821); Gift 2° 1821 med Berit Helena Svendsdatter (1799 - 1845)].

Børn af Maren Hansdatter og Nils Jørgensen:

99.76.Hans Andreas Nilssen, f. 1800, Lavangen., d. 1851
77.42.
Anna Hansdatter
Født 17857.
Død 18517.

Gift 18097 med

Ole Olsen
Født 1785, Reite, Lavangen7.
Død 18347.
     Søn af Ole Jonassen og Berit Hansdatter.

Børn af Anna Hansdatter og Ole Olsen:

100.77.Berit Maria Olsdatter, f. 1816, Lavangen, d. 1858
78.43.
Svend Svendsen
Født 1783, Innergård, Salangen.7.
Død 18467.
     Bruker av Sjøvegan, Salangen. Etterslekt (6 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18117 med

Karen Katarina Samuelsdatter
Født 1784, Skårvik N., Salangen.7.
Død 18537.
     Datter af Samuel Nilssen og Åshild Eriksdatter.
79.43.
Berteus Svendsen
Født 1785, Innergård, Salangen.7.
Død 17857.
80.44.
Synnøve Andersdatter
Født 1789, Rongså, Salangen.67.
Død 184167.

Gift 181168 med

Kristen Tyge Hanssen
Født 1784, Igeland, Ibestad7.
     Søn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.
81.45.
Steen Nielsen
Født 1792.
Død 1792.
82.45.
Friederich Herman Nielsen
Født 1793.
Død 1863.
     Eier av Aaserup gaard.

Gift _____med

Maren Jørgensen
Født 1805.
Død 1883.
83.45.
Jacobine Elise Nielsen
Født 1796.
Død 1848.

Gift _____med

Johan Lützen
Født 1795.
Død 1866.
     Godsforvalter.
84.45.
Peter Tetens Nielsen
Født 1798.
Død 1852.
     Kansellisekretær.

Gift _____med

Anna Grundtvig
Død 1864.
85.45.
Henriette Cornelia Nielsen
Født 1801.
Død 1895.
     Ugift.
86.45.
Vilhelm Nielsen
Født 1803.
Død 1835.
     Militærlæge, ugift.
87.45.
Ludvig Nielsen
Født 1804.
Død 1836.
     Skolelærer, ugift.
88.45.
Wigadine Caroline Nielsen
Født 1806.
Død 1849.

Gift _____med

Joachim Büchmann
Født 1818.
Død 1851.
     Skolebestyrer.

Generation 7.

89.54.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.57.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184869,7 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181470.
Død 7 feb. 186370.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

101.89.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
102.89.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
90.54.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185371 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.72.
Død 189872.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
91.59.
Tollev Hans Jørgensen
Født 1789, Engenes, Ibestad7.
Død 18207.

Gift 18137 med

Anne Sofia Sørensdatter
Født 17907.
Død 18717.
     Datter af Søren Jørgensen og Pernilla Jørgensdatter.

[Gift 1° 1813 med Tollev Hans Jørgensen (1789 - 1820); Gift 2° 1824 med Elling Hansen Høyer (1778 - 1848)].

Børn af Tollev Hans Jørgensen og Anne Sofia Sørensdatter:

103.91.Søren Tollevsen, f. 1818, Ibestad., d. 1882
92.61.
Bertheus Mikkelsen
Født omkring 1791, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland73,74.

Børn af Bertheus Mikkelsen og _____:

104.92.Mette Bertheusdatter (Normann ?), f. 1820, Ofoten prgj.
105.92.Jacob Bertheusen, f. omkr. 1824
93.61.
Johan Mikkelsen
Født omkring 1794, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland75,74.
94.61.
Juliana Mikkelsdatter
Født omkring 1796, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland76,74.
95.61.
Petter Mikkelsen
Født omkring 1800, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland77,74.
96.66.
Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18687.

Gift 18207 med

Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.7.
Død 18537.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Anna Bergitta Normann og Nils Olai Ursin:

106.96.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
107.96.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
108.96.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
109.96.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
110.96.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
111.96.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
112.96.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
113.96.Jens Mikal Ursin, f. 1838
114.96.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
97.74.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.7.
Død 18647.

Gift 18307 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.7.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
98.74.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.7.
99.76.
Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.7.
Død 18517.
     Gamvik, Lavangen.

Gift 18267 med

Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18767.
     Datter af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.
100.77.
Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen7.
Død 18587.

Gift 18427 med

Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen7.
Død 18887.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter.

Børn af Berit Maria Olsdatter og Jens Kristian Hansen:

115.100.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898

Generation 8.

101.89.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.69,7.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.69,7 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo78.
102.89.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.69.
103.91.
Søren Tollevsen
Født 1818, Engenes, Ibestad.7.
Død 18827.
     Kjeiprød i Lavangen, Astafjord.

Gift 18467 med

Marta Tomia Isaksdatter
Født 1815, Gamvik, Lavangen.7.
Død 19067.

[Gift 1° 1836 med Daniel Olsen (1800 - 1845); Gift 2° 1846 med Søren Tollevsen (1818 - 1882)].
104.92.
Mette Bertheusdatter (Normann ?)
Født 1820, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.79,80.

Gift 21 okt. 183969 med

Peder Edisen
Født 1808, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.81,80.
Død 11 nov. 189569.
     Per Edisen er leilending og ernærer sig år 1865 ved fiske og gårdbruk på Bakkejord (matr. 83) i Ankenæs sogn, Ofoten prgj., Nordland.82

[Gift 1° med Elisabeth Johnsdatter (d. omkr. 1837); Gift 2° 21 okt. 1839 med Mette Bertheusdatter (Normann ?) (f. 1820)].

Børn af Mette Bertheusdatter (Normann ?) og Peder Edisen:

116.104.Bertheus Pedersen Normann, f. 1843, Bakkejord, d. 1933, Nordland
117.104.Lavina Pedersdatter, f. omkr. 1845, Ofoten
118.104.Johan Pedersen, f. 1846, Ofoten
119.104.Christian Pedersen, f. 1850, Ofoten
120.104.Peter (Petter) Pedersen, f. 1851, Ofoten
121.104.Anton Pedersen, f. 1853, Ofoten
122.104.Erikka Pedersdatter, f. 1855, Ofoten
123.104.Magnus Pedersen, f. 1862, Ofoten
105.92.
Jacob Bertheusen
Født omkring 182483,82.
106.96.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.29.

Gift 1° 18417 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.29.
Død 1868, Tovik, Trondenes.29.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 187829 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.29.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.29.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

124.106.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
125.106.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
126.106.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
127.106.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
128.106.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
129.106.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
130.106.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
131.106.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
132.106.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
133.106.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
134.106.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
107.96.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 19097.

Gift 18477 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.7.
Død 18917.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

135.107.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
108.96.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18657.
109.96.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 19147.
110.96.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18567.

Gift 18557 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.7.
Død 19077.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

136.110.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
111.96.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
112.96.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18757.
113.96.
Jens Mikal Ursin
Født 18387.
114.96.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.7.
     Til Amerika.7
115.100.
Anton Peder Jensen
Født 18497.
Død 18987.

Gift 18777 med

Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy84,7.
Død 1912, Lavangen85,84.
     Datter af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.86

Børn af Anton Peder Jensen og Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø:

137.115.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
138.115._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
139.115.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
140.115.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
141.115.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
142.115.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
143.115.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
144.115.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
145.115.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
146.115.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
147.115.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen

Generation 9.

116.104.
Bertheus Pedersen Normann
Født 16 feb. 1843, Bakkejord69.
Død 24 mar. 1933, Bjerkvik lille, Ankenes herred, Nordland69.
     Bertheus Norman Pedersen er år 1865 seminarieelev i Tromsø, Nordre Strandgade. Christian Kaurin er seminariebestyrer.82
     B. Normann er ved FT 1875 skolelærer og gårdbruker (selveier) på Bjerkvik lille (gårdsnr. 100b1) i Ofoten herred, Nordland.80
     B. Normann er ved FT 1900 folkeskolelærer og gårdbruker på Bjerkvik lille (gnr. 10, bruksnr. 3) med eget meieri.86

Gift 24 jul. 187069 med

Antonette Kristine Johnsdatter
Født 5 aug. 1845, Trældal, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland69.
Død 17 jul. 1922, Bjerkvik, Ofoten, Nordland69.
     Datter af John Harr Olsen og Ane Maria Johnsdatter.

Børn af Bertheus Pedersen Normann og Antonette Kristine Johnsdatter:

148.116.Bertine Nikoline Normann, f. 1883, Bjerkvik, d. 1927, Narvik
117.104.
Lavina Pedersdatter
Født omkring 1845, Ofoten87.
     Lavina Pedersdatter er ved FT 1875 ugift og «hjælper forældrene» på Bakkejord (gårdsnr. 83) i Ofoten.80
118.104.
Johan Pedersen
Født 1846-1847, Ofoten88.
     Johan Pedersen er år 1875 styrmand og bor hjemme på Bakkejord i Ofoten.80
119.104.
Christian Pedersen
Født 1850, Ofoten80.
     Kristian Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.80
120.104.
Peter (Petter) Pedersen
Født 1851-1852, Ofoten89.
     Peter Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.80
121.104.
Anton Pedersen
Født 1853-1854, Ofoten90.
     Anton Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.80
122.104.
Erikka Pedersdatter
Født 1855-1856, Ofoten91.
123.104.
Magnus Pedersen
Født 1862, Ofoten92.
124.106.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.29.
125.106.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.29.
126.106.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.29.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.29.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

149.126.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
150.126.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
151.126.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
152.126.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
153.126.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
154.126.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
155.126.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
127.106.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.29.
128.106.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.29.
Død 1851, Tovik, Trondenes.29.
129.106.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
130.106.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
131.106.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.29.
Død 1857, Tovik, Trondenes.29.
132.106.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
133.106.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
134.106.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.29.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.29.
135.107.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.29.

Gift 188729 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.29.
Død 1906, Tovik, Trondenes.29.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

156.135.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
157.135.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
158.135.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
136.110.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.7.
Død 18567.
137.115.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen7.
138.115.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen7.
Død 18797.
139.115.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen7.
140.115.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen7.
Død 19107.
141.115.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen7.
Død 18987.
142.115.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen7.
143.115.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen7.
144.115.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen7.
145.115.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen7.
146.115.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen7.
147.115.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen7.

Generation 10.

148.116.
Bertine Nikoline Normann
Født 24 okt. 1883, Bjerkvik.
Død 8 dec. 1927, Narvik.

Gift _____med

Kolbein Olsen Brækkan
Født 20 mai 1883, Brækkan gård, Vågan herred, Nordland.
     Søn af Anthon Samuel Olsen Brækkan og Birgitte Sofie Nilsdatter.
     Stilling: Telegrafarb.86.

Børn af Bertine Nikoline Normann og Kolbein Olsen Brækkan:

159.148.Anton Brækkan, f. 1920, (Narvik?)
149.126.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.29.
150.126.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.29.

Gift 190029 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.29.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
151.126.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.29.
152.126.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.29.
Død 1884, Tovik, Trondenes.29.
153.126.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.29.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.7.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
154.126.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.29.
155.126.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.29.
156.135.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.29.
157.135.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.29.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
158.135.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.29.

Generation 11.

159.148.
Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Stilling: Arkitekt

Gift 21 aug. 1954 med

Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Datter af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard.
     Stilling: lærerinne.

Børn af Anton Brækkan og Aasta Synnøve Ellefsen:

160.159.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo

Generation 12.

160.159.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

161.160.Karen Brækkan, f. 1986
162.160.Andrea Brækkan, f. 1988

Generation 13.

161.160.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
162.160.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
217 år gl. ved farens skifte 4. feb. 1668.
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 142. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 315. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
5Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 289. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 233. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
7Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
8Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1011 år gl. ved morens skifte 18. feb. 1679.
116 år gl. ved morens skifte 18. feb. 1679.
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 367
13Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 145. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
14Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
1510 år gl. ved farens skifte 27. okt. 1693.
162 år gl. ved morens skifte 18. feb. 1679.
171659 som der står i Astafjord bygdebok kan ikke være korrekt fødselsår. 1679 lyder mere troværdigt, da hendes børn er født ca. 1713 og ca. 1720.
18C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 22
19C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
20I et brev datert Elvholmen i Øksnesfjorden 12. febr. 1757 skriver Tarald Andreas Giæver at han «snart lakker til trehalvfjerdsindstyve Aar» (se NST 22, s. 309).
21C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 19
22C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 20
23Boets registrering 2. nov. 1767.
24DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
2514 år gl. ved farens skifte 28. april 1700.
26Tvilling. 8 år gl. ved farens skifte 28. april 1700.
2714 år gl. ved farens skifte 10. jan. 1727.
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 527
29Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
3013 år gl. ved farens skifte 10. jan. 1727.
3112 år gl. ved farens skifte 10. jan. 1727.
32I "Folk og slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1716.
33Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 43. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
344 år gl. ved farens skifte 10. jan. 1727.
35I "Folk og slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1715.
36Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
37Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
38Trolovet 4. nov. 1770. Forlovere: Aren Olsen og Nils Olsen, Buchskind.
39Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
40Trolovet 15. nov. 1768.
41Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 368
42Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
43Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 839
44Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
4524 år gl. ved farens skifte.
46Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
47Iflg. Jac. Normann: Kvæfjordboka døde Elen først 28. feb. 1792, men i skiftet efter broren Hans i 1786 er hun død forinden efterl. sig en datter Else Anna i annet år.
48Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1030
49Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:415
5082 år gl.
51Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:414
52Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
53Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
54Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 162
5530 febr. eller 30. juli.
56Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
57Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
58Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
59Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
60Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145
61Epost av Alf Thynes
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 186
63DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 220
6452 år gl. ved FT 1801; 14 år gl. ved farens skifte 11. nov. 1768.
65Digitalarkivet - Døypte i Evenes 1748-64 (Geir Moen)
66Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:419
67Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:4
68Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:176
69IGI - http://www.familysearch.com
70Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
71Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
72Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
7310 år gl. ved FT 1801.
74Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
757 år gl. ved FT 1801
765 år gl. ved FT 1801
771 år gl. ved FT 1801
78Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035
7946 år gl. ved FT 1865
80Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
8156 år gl. ved FT 1865
82Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
8341 år gl. ved FT 1865
84Inger Eide, Bærum: "Om en ukendt gren af Kaarbø-Schjelderup". Trykt i "WebDebatt - Digitalarkivet", http://digitalarkivet.uib.no
85Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
86Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
8720 år gl. ved FT 1865
8819 år gl. ved FT 1865
8914 år gl. ved FT 1865
9012 år gl. ved FT 1865
9110 år gl. ved FT 1865
923 år gl. ved FT 1865