© 2001 Simon Ellefsen

Barbra Søfrensdatter, Nordrollnes

Opdateret 20 May 2002.


Generation 1.

1.0.
Søfren (Søren)

Børn af Søfren (Søren) og _____:

2.1.Barbro (Barbara) Søfrensdatter, f. 1582, d. 1655
3.1.Peder Søffrensen (Ålborg)

Generation 2.

2.1.
Barbro (Barbara) Søfrensdatter
Født omkring 1582.
Død 1655, 73 år gl. iflg. innskripsjonen på gravsteinen ved Ibestad kirke.1.
     Enken Barbra Søfrendsdatter brukte hele Nordrollnes i 1652.1
     Hun var en ferm kvinne, og må ha vunnet en plass i bygdefolkets hjerter, siden hun ble nedsatt ved siden av sin mann på den mest hedrende gravplass utenfor kirkemuren.1
     Barbra Søfrensdatter ..., hvis bror Peder i 1647 satt som prest på Tranøy og i 1650 på Ibestad. [er det rigtigt at hun er prestens søster ? - presten synes at være en yngre generation, eller ?]2
     År 1652/53 Nord-Roldnes. Bache kloster bygger. Barbra Søfrensdatter 4 våg, kontribusjonsskatt 2 dlr.3
     År 1652/53. Kontribusjonsmanntallet Ytre og Indre Aa: «Cannicherne i Trundhiem bygger». Inderaa 2 våg: Samuel Oelsen, 2 våg. Ytteraa 4 pund: Barbro Søfrensdatter, 4 pund. Skatt for begge ½ dlr. 10 sk. 2 alb. (1 album = 1/3 sk. = 1 øre).4
     Etter Barbro Søfrensdatters død bruktes Ytre Aa av presten til Ibestad kirke, herr Malte Christensen.4
     Hennes gravstein ved Ibestad kirke kan sees den dag i dag (år 1962).5

Gift _____1med

Anders Pedersen
     Anders Pedersen var etter ledingsmanntallet 1566/67 kanskje sønn av «Per Jonsenn på Iffuersta».1
     Foruten styrmannen Hendrich Joensen finner vi i 1620 på Nordrollnes bøxelmann nr. 2, Anders Pedersen med landehjelp 1½ dlr. Han var født mellom 1566 og 1575 (Se T. Krokmyral i Ibestad menighetsblad 1952, nr. 5 og 6).1
     År 1620. Arm leilending Anders Nor-Roldnes 1 dlr.3
     År 1630. Leilending Anders Pedersen 3 rdlr. Denne skatt taler for at Anders Pedersen hadde bondehandel. Men han nevnes ikke hverken som skipper eller som styrmann i 1630.3
     I 1642 er Anders Pedersen ikke med i skattemanntallet, og bygdefaret er på Grøsnes.3
     Anders Pedersens barn var: Peder Andersen, f. 1597; Søfren Andersen, f. 1600, d. 1680; Balthazar (Baltzer) Andersen, f. 1606; dessuten 2 døtre.1

Børn af Barbro (Barbara) Søfrensdatter og Anders Pedersen:

4.2.Peder Andersen, f. 1597
5.2.Søfren Andersen, f. 1600, d. 1680
6.2.Baltzer (Balthazar) Andersen, f. 1606
7.2.Golla (Gullov) Andersdatter, f. 1625, Ibestad.
3.1.
Peder Søffrensen (Ålborg)
     I 1645 [koppskatten] på Ibestad i Astafjord betalte han for seg, sin kone og seks tjenere. I 1647 betalte han for 3 wåg i Ibestad.6
     Han er kalt kapellan til Sand [i Senja prosti] i en sak som kom opp for domkapitelet i 1653. Saken var at Hr Peder var kapellan i Astafjord, men hadde i 1649 fått byttet dette mot Sand etter eget ønske. Hr Peder skulle dog ikke reise til Sand før den 1. mai 1650, imellomtiden skulle han fungere som kapellan i Astafjord og hjelpe til ellers i andre sogn. Hr Peder hadde derimot dratt til Sand og forsømt sin jobb i Astafjord. Prosten Hr Nils Bredal kalte han dermed inn for domkapitelet. I tillegg til denne saken kom det frem at Hr Peder hadde tildelt seg selv sakramentet i 1647 og også andre ganger til seg og sin kone. Domkapitelet fant alt dette såpass grovt at Hr Peder ble avsatt i juni 1653. I saken nevnes at han kom nordover i 1643 og han hadde et vitnesbyrd fra allmuen utstedt på Røkkenes i 1647. Den 26. juli 1656 fikk han benådning og fikk tillatelse til igjen å inneha et kall.6
     Peder Søfrensen. Han nevnes som prest i Ibestad i 1647 under Tranøyprester nr. 1 og i skattemanntallet for 1648-50, og var bror til Barbra Søfrensdatter, som i 1652-53 brukte hele Nordrollnes og Ytre Å (er dette rigtigt, var han Barbaras søster ?). Seks menn av Tranøy og Dyrøy ga ham i 1647 det skriftlige vidnesbyrd at han hadde meddelt seg selv hele nadverden for alteret, etter å ha utdelt den til menigheten. Det var et klart brudd med katolsk praksis. I den katolske tid måtte legfolket ikke drikke av nadverdkalken, forat ikke dråper av Kristi blod skulle spilles.7

Generation 3.

4.2.
Peder Andersen
Født omkring 15971.
5.2.
Søfren Andersen
Født omkring 16008,1.
Død 16801.
     Ved manntallet år 1666 bruker Søren Andersen hele Nord Rollenæs, 4 vog, i Astafjord. Ingen sønner er nevnt, men fire fostersønner: Mogens Christophersen, 18 år; Jens Jutte, 37 år; Christen Balldzersøn, 11 år (hans nevø?); og Olle Pedersøn, 8 år (nevø?).9
     Hilmar Eriksen vil ha at Søren Andersen er far til Hans Sørensen, f. o. 1647, der år 1701 brukte Ånstad i Astafjord.
6.2.
Baltzer (Balthazar) Andersen
Født omkring 160610,1.
     Balthazar Andersen er den eldste Baltzer i det gamle Astafjord som en kjenner, siden ble de tallrikere og tallrikere.1
     Baltzer Andersen bodde i 1666 på Øvre Ibestad og hadde visstnok bondehandel og jektebruk. Han brukte hele Øvre Ibestad.1
     Ved manntallet for Astafjord år 1666 bruker Balldzer Andersen, 3 wog (halvdelen) i Ibbestad og flg. to sønner er nevnt: Anders Balldzersøn, 9 år; og Michell Balldzersøn, 5 år.11
     Baltzer Andersen hadde i sitt 2. ekteskap (med Mette Andersdatter) disse barn: Anders Baltzersen, f. 1655, død som barn og nedsatt i familiegraven ved Ibestad kirke sammen med bedsteforeldrene; Hans tvillingbror Christen Baltzersen, f. 1655; En ny Anders Baltzersen, f. 1657, d. 1730; og Mikkel Baltzersen, f. 1659.1

Gift _____1med

Mette Andersdatter
     Hun må vel være en datter av «enken Emerentze» som 1652/53 brukte 1 våg av øvre Ibestad.12

Børn af Baltzer (Balthazar) Andersen og Mette Andersdatter:

8.6.Anders Baltzersen, f. 1655
9.6.Christen Baltzersen, f. 1655
10.6.Anders Baltsersen, f. 1657, d. 1731
11.6.Mikkel Baltzersen, f. 1659
12.6.Emerentse Baltzersdatter
13.6.Barbro Baltsersdatter
7.2.
Golla (Gullov) Andersdatter
Født omkring 1625-1630 ?, Nordrollnes, Ibestad..
     I skifte år 1734 etter hennes sønn Hans Christensen på Rossfjord i Lenvik er hun nevnt som datter av "knape" på Nordrollnes Anders Pedersen Rold og bror av Gabriel Andersen Rold på Ibestad - at hun er bror til Gabriel Andersen Rold (f. o.1707), er jo helt forkert (må være en feillesning af skifte), og hvis man sætter Gollovs fødsel til o.1625-1630, kan hun teoretisk være barn av Anders Pedersen og Barbro Søfrensdatter, samt mor til Hans Christensen, f. o. 1670. - Man må vel antage at Hans Christensen ved hvem hans egen morfar er ;-)13
     Skifte 17 jun. 170614: «Barn nevnt i skifte: Maren og Barbara (Justdøtre?); Just, Hans og Anders Christensen; Anne og Marie Christensdatter.».

Gift 1° _____14med

Justinus Petri (Just Pedersen)
Død omkring 166115,13.
     Han er nevnt her [huskapellan i Lenvik] i hyllingen i 1656.14
     Han var trolig gift med Golla Andersdatter, som andre gang ble gift med mannens etterfølger Hr Christen Jensen.14
     Kapellan i Hillesøy (nevnt år 1706).13

Gift 2° _____14med

Christen Jensen (Horsens)
Født omkring 1625, Horsens, Danmark ?16,17.
Død 170618,13.
     Student, dimittert fra Bergens Kathedralskole 1647.17
     Han undertegnet prestenes manntall herfra [Lenvik] i 1666. Han er også nevnt som res. kapellan her i futens regnskapsoversikt i 1693. Det heter da at han bruker Lendvigen på 1 våg. I 1670 betalte han for Lendvik 1 våg, det heter da at dette var kapellanens residens.14
     Skifte 17 jun. 1706, Lenvik, Lenvik sogn.19,17: «protokoll 1697-1761, legg 28b.»: «Enke Gullov Andersdatter og 5 fellesbarn: Just, Hans, Anders, Anne og Marie som alle levde.».

Børn af Golla (Gullov) Andersdatter og Justinus Petri (Just Pedersen):

14.7.Maren Justdatter, f. Hillesøy., d. 1743
15.7.Barbara Justdatter, f. Hillesøy.

Børn af Golla (Gullov) Andersdatter og Christen Jensen (Horsens):

16.7.Just Christensen Roll, f. 1663, d. 1710
17.7.Anders Christensen, f. 1668
18.7.Hans Christensen, f. 1670, Lenvik prestegård., d. 1734
19.7.Anne Christensdatter
20.7.Marie Christensdatter
21.7.Maren Christensdatter

Generation 4.

8.6.
Anders Baltzersen
Født omkring 16551.
     Død som barn og nedsatt i familiegraven ved Ibestad kirke sammen med besteforeldrene.1
9.6.
Christen Baltzersen
Født omkring 165520,21,1.
     Er ved manntallet år 1666 hos Søren Andersen, Nordrollnes.

Børn af Christen Baltzersen og _____:

22.9.Baltser Kristensen, f. 1680, d. 1725
10.6.
Anders Baltsersen
Født omkring 165722,23,1.
Død 173124.
     Nord-Rollnes, Ibestad.
     Anders Baltzersen ble i 1730 slått overbord i Vestfjorden på tur til Bergen.25
     Skifte 1730-1738, Rollnes nordre, Astafjord Tinglag.26: «protokollnr. 138, folio 82b.».

Gift _____med

_____
Død 172524.

Børn af Anders Baltsersen og _____:

23.10.Mette Andersdatter, f. 1705, Ibestad., d. 1769
24.10.Gabriel Anderssen (Rold), f. 1707, d. 1762
11.6.
Mikkel Baltzersen
Født omkring 165927,1.
12.6.
Emerentse Baltzersdatter
     Dyrøy bygdebok fortæller intet om Emerentses baggrund (alder, slægtninge, fødested, ...)

Gift _____med

Mikkel Reinholtsen
Født omkring 166028.
Død 1743-1744.
     Søn af Reinholt Hansen og Berit Einarsdatter.
     Gift. Bodde heime [Mikkelbostad i Dyrøy] 1701, seinere bruker av Lia [i Dyrøy].28
     Den nye brukeren [av Lia i Dyrøy], som i løpet av første tiåret av 1700-tallet overtok heile gården, var Mikkel Reinholtsen. Alt i 1702 nevnes han som selvfosterkar under Lia. Han var gift med Emerentse Baltzersdatter. Vi kjenner 5 mulige barn: Reinholt Reimers; Mikkel Reimers; Hans Kristian; Einar (Reimers); Mette Reimers.29
     Kristense Mikkelsdatter, tjente i Djupvik 1734 og nevnt under Lia 1744, og Berte Mikkelsdatter, nevnt under gården i 1755, kan også være barn av Mikkel og Emerentse. Ei av disse kan ha vært gift med Jon Einarsen, som overtok en del av gården [Lia i Dyrøy] i 1738, oppgitt av svigerfaren (Mikkel).30
     Mikkel sin familie var en av de mest velstående i distriktet, og han og fleire av brødrene hans bodde på noen av de beste gårdene. En av brødrene, Peder Reinholtsen, reiste fra landet 25 år gammel og slo seg ned i Hamburg. Det var nok en medvirkende årsak til at to av Mikkels sønner dro utenlands.30
     Mikkel ser ut til å ha dødd omkring 1743-44. Siste året han er å finne i skattelistene, er i 1743 da han ga 12 m. i leidang og grunnfrelse. I 1745 oppgis han å være død, og gårdparten bortbyksles til en ny bruker.31

Børn af Emerentse Baltzersdatter og Mikkel Reinholtsen:

25.12.Reinholt Reimers
26.12.Mikkel Reimers, d. 1736
27.12.Hans Kristian Mikkelsen
28.12.Einar Mikkelsen (Reimers), f. 1710, d. 1767, Dyrøy.
29.12.Mette Michelsdatter (Reimers)
30.12.Kristense Mikkelsdatter
31.12.Berte Mikkelsdatter
13.6.
Barbro Baltsersdatter

Gift 1° _____med

Christopher Olsen

Gift 2° _____24med

Anders Mortensen
Født 1666, Selset, Ibestad.32,24.
Død 173724.
     Søn af Morten Larssen.
     Anders Mortenssen er år 1701 «bedre beholden» på gården Viig i Astafjord med stesønnene Lars Christophersen, 8 år og Christopher Christophersen, 6 år, samt sin egen søn Baltzer Andersen, 3 år. Tjenestedreng: Christian Andersen, fra Bergen, 17 år [? en bror av Jonas Andersen, fra Bergen, 16 år, der tjener hos Lars Mortensen, Dyrstad ?].
     Skifte 1730-1738, Vik.33,34: «Boets arvinger var enken Kirsten Pedersdatter, og de to etterlatte barn Maren Andersdatter g.m. Falkvor Arntzen, Lendvigen, og avlet med den salige manns første kvinne. Dessuten datteren Barbroe Andersdatter tre fjerdingår gammel. Enken var ikke fra Astafjord tinglag. Anders Mortensen hadde to kjøpmenn i Bergen. Som kreditorer opptråtte også hans stiffsønn Christopher Christophersen Hafn (Dyrøy) for morsarv, og drengen Michel Jørgensen krevde lønn for 4 år á 3 rd. Dødsboet gav en netto formue på 283 rdlr. 14 sk. Boets gjeld var 97 rdlr. 5 mrk. 6 sk. 283 rdlr. var mange penger til ei tid da ei melkeku i et dødsbo var verd 2 rdlr. 3 mrk.»34.

[Gift 1° med Barbro Baltsersdatter; Gift 2° omkr. 1735 med Kirsten Pedersdatter (1699 - 1779)].

Børn af Barbro Baltsersdatter og Christopher Olsen:

32.13.Lars Christophersen, f. 1693
33.13.Christopher Christophersen, f. 1695, d. 1745

Børn af Barbro Baltsersdatter og Anders Mortensen:

34.13.Baltzer Anderssen, f. 1698, d. 1738
35.13.Maren Andersdatter, f. Ibestad., d. 1777, Trondenes.
14.7.
Maren Justdatter
Født _____, Hillesøy.13.
Død omkring 1743, begravet 21 okt. 1743, Nykirken i Bergen., Maren Justisdatter, e(nke?), «i kirck. und. stol. med liigpræd. alle klocker».35.
     Ved skifte år 1706 etter stefaren sogneprest Christen Jensen er Maren bosatt i Bergen.13
     I skifte år 1734 etter halvbroren Hans Christensen er Maren stadig i live og bosatt i Bergen. Hans Christensens datter Kirsten Hansdatter er i tjeneste hos sin tante.13
15.7.
Barbara Justdatter
Født _____, Hillesøy.13.
     Med skifte år 1706 etter stefaren sogneprest Christen Jensen er Barbro bosatt i Mols, Lenvik.13

Gift _____13med

Hans Jonssen
Født omkring 165236.
     Mols, Lenvik.13

Børn af Barbara Justdatter og Hans Jonssen:

36.15.Just Hanssen, f. 1685
37.15.Rasmus Hanssen, f. 1688
38.15.Maren Hansdatter, f. Lenvik.
39.15.Peder Hanssen, f. 1693
40.15.Jens Hanssen, f. 1695
41.15.Joen Hanssen, f. 1697
16.7.
Just Christensen Roll
Født omkring 166337,13,37.
Død omkring 1710.
     Dimittert fra Bergens Kathedralskole, student 5. oktbr. 1687.17
     Ifølge bispens kallsbok ble han utnevnt hit [Mefjord kapellani] i 1692. Han er nevnt som res. kap. her i futeregnskapets familieskatt den 27. juli 1692. Han er også nevnt her i folketellingen i 1701. Han var død i 1710 og i skifte etter ham i 1710 kalles han kapellan i Medfjord, altså var han her til sin død i 1710.38
     Hadde visstnok først vært famulus hos biskop Krogh. I 1693 er det opplyst at han bruker gården Hoppen på 1 våg. Han var ennå ugift i 1693. Erlandsen sier om ham at han skal ha vært en duelig og alvorlig mann.38
     Tønder sier at han var født i Lenvik og at faren var Hr Christen Jensen, kapellan der. Erlandsen sier at han og enken Anna Hind hadde en datter.38
     Hr. Just kom til Medfjord i 1692 og blei der til sin død i 1709. Han åtte jekt, hadde båtar og sjøbruk og let etter seg mykje sølvty. Ein del av det hadde han nok fått i pant for utrustning til soknebarna sine i dei vanskelege åra kring 1700.39
     Skifte 13 aug. 1710, Mefjord, Mefjord sogn.38,19,17: «protokoll 1697-1761, 41b.».

Gift _____38med

Anna Jensdatter Hind
     Datter af Jens Pedersen Hind og Kirsten Nyrop.
     Dotter til sorenskrivar Jens Hind i Senja.40

[Gift 1° med Peder Nielsen Moursund (d. omkr. 1692); Gift 2° med Just Christensen Roll (omkr. 1663 - omkr. 1710)].

Børn af Just Christensen Roll og Anna Jensdatter Hind:

42.16.Justsdatter
17.7.
Anders Christensen
Født omkring 166841,13,17.
     Leilending i Lenvik (år 1706).13
18.7.
Hans Christensen
Født omkring 1670, Lenvik prestegård.13.
Død 173413.
     Leilending på Rossfjord i Lenvik (år 1706).13
     Enkemann fra år 1724.13
     I skiftet er nevnt avdødes mor Gollov Andersdatter fra Nordrollnes; avdødes far res.kap. i Hillesøy Christen Jenssen Horsens (1626-1707); Gollovs far "knape" Anders Pedersen Rold på Nordrollnes, Ibestad; Gollovs bror prest i Ibestad Gabriel Andersen Rold; Tidl. prest i Ibestad Kristen Olsen Krog, Gabriel Andersen Rolds svigerfar. - At Gabriel Andersen Rold, født o. 1707, er Gollov bror holder jo ikke, og det må de ha vidst da de skrev skriftet.
     Skifte 173413.

Børn af Hans Christensen og _____:

43.18.Kirsten Hansdatter, f. Lenvik.
44.18.Christen Hansen, f. 1708, Lenvik.
45.18.Karen Hansdatter, f. Lenvik.
46.18.Gollov Hansdatter, f. Lenvik.
19.7.
Anne Christensdatter
20.7.
Marie Christensdatter

Gift _____13med

Jon Nilssen
     Skarsvåg i Lenvik (år 1706, skifte etter sogneprest Christen Jensen Horsens).13
21.7.
Maren Christensdatter
     ?? GÆT - Kanskje er hun datter av formannen Christen Jensen, og død uden børn inden der avholdes skifte 1706 etter hennes mor og far på Lenvik ??

Gift omkring 1695, beslektet i tredje ledd14 med

Jørgen Olsen
Født omkring 1637, Senjen42.
Død 172214.
     Søn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Ifølge Sørreisa bygdebok bd. I, s. 97 var han en søn af sognepræst i Bjørnør Oluf Torgersen og Ide Andersdatter.43
     Pers. capellan til Ibestad
     Bosatt på gården Nordstraumen i Sørreisa fra ca. 1698 til 1720.
     Han er nevnt som huskapellan i Lenvik 1695, også nevnt som huskapellan i Astafjord, boende i Sør Strømme i Lenvik i 1701. Kalles i skiftet avdøde kapellan i Ibestad.14
     Han er trolig den Georigi Olai Metrosiensis som var elev ved Trondheim katedralskole i 1664 sammen med sin bror Thomas.14
     Han og broren Thomas var trolig sønner av Hr Olav Jonsen i Medfjord.44
     Den 17. aug. 1695 fikk han lov til å gifte seg med Maren Christensdatter, det heter da at de var beslektet i tredje ledd.14
     Skifte 172214.
     Skifte 1722-24, Nordstraumen, Ibestad sogn.19: «protokoll 1697-1761, legg 84 & 88.».

[Gift 1° omkr. 1695 med Maren Christensdatter; Gift 2° med Signild Olsdatter Brems (omkr. 1670 - 1732)].

Generation 5.

22.9.
Baltser Kristensen
Født 1680-1690.
Død 172524.
     Baltzer Christensen er år 1701 «fosterdreng, 21 år» hos Hr. Daniel Jenssen Hveding på Ibestad prestegård. Samtidig er en anden Baltzer Christensen, 11 år, tjenestedreng hos Anders Baltsersen på Nordrollnes. Hvilken er den rigtige ? (Bemærk at Baltser Kristensen, Storskog har en sønn Daniel Baltsersen).
     Skog, Ibestad.

Gift _____med

Benedigte Jørgensdatter
Født 168524.
Død 176824.
     Datter af Jørgen Olsen.

Børn af Baltser Kristensen og Benedigte Jørgensdatter:

47.22.Grete Baltsersdatter, f. 1710, Ibestad., d. 1789
48.22.Daniel Baltsersen, f. 1711, d. 1799
49.22.Jon Baltsersen, f. 1715, d. 1759
23.10.
Mette Andersdatter
Født 1705, Rollnes, Ibestad.24.
Død 176924.

Gift 1° omkring 172524 med

Ole Jørgensen
Født 1685, Rollnes, Ibestad.24.
     Søn af Jørgen Madssen og Mette Andersdatter.

Gift 2° omkring 173124 med

Jens Olsen Trane
Født 1699, Selset øvre, Ibestad., Han er ikke nevnt sammen med faren på Øvre Selseth i 1701 manntallet. Derimod er farens stesønn Johannes Pedersen, f. 1699 nevnt.24.
Død 177724.
     Søn af Ole Jakobsen og Anne Maria Jensdatter Trane.

Børn af Mette Andersdatter og Ole Jørgensen:

50.23.Helena Olsdatter, f. 1727, Ibestad., d. 1781

Børn af Mette Andersdatter og Jens Olsen Trane:

51.23.Anders Jenssen, f. 1732, Ibestad., d. 1788
52.23.Barbro Jensdatter, f. 1736, Selset Øvre., d. 1790
53.23.Maria Jensdatter, f. 1738, Selset Øvre.
24.10.
Gabriel Anderssen (Rold)
Født 170724.
Død 176224.
     Rollnes, Ibestad. Kongsnes, Torsken.

Gift 1° omkring 173924 med

Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog
Født 171645,24.
Død 1756, 40 år gl.17,24.
     Datter af Christen Olsen Krog og Ingeborg Augustinusdatter Røg.

Gift 2° _____med

Kirsten Jørgensdatter

Børn af Gabriel Anderssen (Rold) og Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog:

54.24.Ingeborg Sofie Gabrielsdatter, f. 1740, d. 1759
55.24.Mette Maria Gabrielsdatter, f. 1742, Astafjord., d. 1779, Trondenes.
56.24.Anders Gabrielsen, f. 1742
57.24.Augustinus Røgh, f. 1749, d. 1836
58.24.Christen Gabrielsen Krog, f. 1751, Astafjord., d. 1814, Trondenes.
59.24.Johan Christian Schult Gabrielsen, f. 1752

Børn af Gabriel Anderssen (Rold) og Kirsten Jørgensdatter:

60.24.Olava Gabrielsdatter, f. 1756, Torsken., d. 1794
61.24.Jørgen Rold Gabrielsen, f. 1760, Torsken., d. 1814, Troms.
25.12.
Reinholt Reimers
     Reinholt Reimers (trolig eldst), reiste tidlig fra Norge. I 1738 oppholdt han seg i Enkhuizen, en by ikke langt fra Amsterdam.30
26.12.
Mikkel Reimers
Død 173630.
     Mikkel Reimers (trolig nest eldst), reiste fra landet omkring 1730 og bodde visstnok i Hamburg. Var sjømann og døde i 1736 mens han var i Arkangelsk.30
27.12.
Hans Kristian Mikkelsen
     Hans Kristian (mulig sønn), oppholdt seg på gården [Lia i Dyrøy] rundt 1727. Fridde til presteenka på Mikkelbostad, men blei forsmådd. Siden ukjent.30
     Se den farverige fortelling om Hans Kristian Mikkelsens forhold til presteenken Cathrine Marie Hind i Dyrøy bygdebok bd. II, s. 248-249.
28.12.
Einar Mikkelsen (Reimers)
Født omkring 1710.
Død 1767, Hamn, Dyrøy.46.
     Einar (kalles også Reimers og er derfor en mulig sønn).30
     Som søskenbarn av Elisabeth sin avdøde mann [Christopher Christophersen, Hamn], kunne Einar ikke gifte seg med henne uten dispensasjon fra kongen. Det blei påkrevende i 1748, da Elisabeth nedkom med Einar sitt barn, Mikkel, d. 1754. Til høsttinget på Mikkelbostad blei de begge innstevna «for deris med hinanden bedræne Horerie i forbudne Leed og derpaa fulgte Barneauvling». Einar møtte for dem begge og forklarte at han hadde søkt «Hans Kongl. Mayst. allernaadigste Opreisning samt Bevilling til Ægteskab». Noe svar fra myndighetene forelå ikke ennå p.g.a. «Postens lange Udeblivelse». Han begjærte derfor saka utsatt til neste ting, da svaret fra København måtte foreligge på det tidspunkt. Dette blei innvilga. Året etter blei Elisabeth og Einar viet i kirka på gården.47
     År 1767 døde Einar. Oppgitt alder var 56 år. Eineste arving var ei søster, Mette Mikkelsdatter Reimers, som var gift og bodde i Kristiansund. Også Einar kalles Reimers i et brev til sorenskriveren fra hennes.46

Gift 174948 med

Elisabeth Katarine Hansdatter
Født omkring 170649.
Død 177849.

[Gift 1° med Christopher Christophersen (omkr. 1695 - 1745); Gift 2° 1749 med Einar Mikkelsen (Reimers) (omkr. 1710 - 1767)].

Børn af Einar Mikkelsen (Reimers) og Elisabeth Katarine Hansdatter:

62.28.Mikkel Einarsen, f. 1748, Dyrøy., d. 1754, Dyrøy.
29.12.
Mette Michelsdatter (Reimers)
     Mette Reimers. Gift og bosatt i Kristiansund. Levde ennå i 1768.30

Gift 4 sep. 1735, Domkirken i Bergen., Ungk. matros Joen Einersen og Mette Michelsdatter, hafft barn til daaben, copul. efter høimessen.50 med

Jon Einarsen
     I 1738 overlot Mikkel [Reinholtsen, Lia i Dyrøy] halve gården til svigersønnen, Jon Einarsen. Vi veit ikke hvor han kom fra. Han kan være identisk med den J.E. som holdt til som innerst eller husmann i Sortevika tidligere på 1730-tallet. I så fall kan han ha vært fra Bergen. I hvert fall flytta han til dit [Bergen] i 1735, men var altså snart tilbake. Før han overtok bykselen av de 2 pd., var han husmann på gården. I fisketiendelista for 1730 nevnes en Jon Einarsen, uten stedsangivelse. Han skipa da 3 våger rundfisk og 2 våger lubbe og utskatt, alt tatt i Senja. Året før tjente en Jon E. på Finnland [i Dyrøy].30
     Vi kjenner ikke fornavnet på Jon si kone, bare at hun var datter av Mikkel [Reinholtsen]. Av barna deres kjenner vi to sikre: Einar, f. 1745 og Emerentze, f. 1751. I 1749 døde ei Berit Jonsdatter, som kan være ei datter av dem.30
     Jon Einarsen blei boende på Lia til 1754. På høsttinget det året frasa han seg jorda. Hva som var bakgrunnen til at Jon sa fra seg jorda, veit vi ikke. En av grunnene kan være at han kom i klammeri med den nye naboen på gården [Jens Rasmussen Trane]. I 1751 stevna Jens Jon for tinget p.g.a. noen ukvemsord han skulle ha kommet med ovenfor kona hans. Jon skulle bl.a. ha sagt: «Alt I farer med ere Løgn og Bedrageri». Vitner var to av tausene til Jens. Saka endte med at Jon måtte gi en skriftlig tilbakekallelse av beskyldningene og betale omkostningene.51
     Hvor det blei av Jon og familien, veit vi ikke. Var han gift med Mette Mikkelsdatter Reimers, flytta de trolig til Kristiansund.51

Børn af Mette Michelsdatter (Reimers) og Jon Einarsen:

63.29.Hans Christian Joensen
64.29.Einar Jonsen, f. 1745, Dyrøy.
65.29.Emerentze Jonsdatter, f. 1751, Dyrøy.
30.12.
Kristense Mikkelsdatter
     Kristense Mikkelsdatter tjente i Djupvik [i Dyrøy] 1734 og nevnt under Lia [i Dyrøy] 1744, kan også være barn av Mikkel og Emerentse.30
31.12.
Berte Mikkelsdatter
     Berte Mikkelsdatter nevnt under gården [Lia i Dyrøy] i 1755, kan også være barn av Mikkel og Emerentse.30
32.13.
Lars Christophersen
Født omkring 169352.
33.13.
Christopher Christophersen
Født omkring 169553.
Død 1745, om høsten.54.
     Omtales i skiftet (år 1738?) etter stefaren Anders Mortensen som Christopher Christophersen Hafn.34
     Året 1730 hadde Hans Kristian [Heitmøller på Hamn i Dyrøy] sagt opp bykselen p.g.a. fattigdom og overdratt den til Kristoffer Kristoffersen mot åker til ei tynnes utsæd og fór til 2 kyr og 6 sauer, hvilket han sjøl måtte være behjelpelig å høste.49
     Vi veit ikke hvor Kristoffer Kristoffersen kom fra, men en del tyder på at han kan ha kommet fra nærliggende distrikt, kanskje fra Torsken. Han var tydelig en velstående mann og hadde gode forbindelser til Bergen. I 1734 lånte han 150 daler hos Monsr. Henrik Lamping ved etterfølgeren hans, Monsr. Petter Meyer, og utstedte i den forbindelse en panteobligasjon. Kristoffer måtte også låve å levere fisken sin til han så lenge han levde.49

Gift _____49med

Elisabeth Katarine Hansdatter
Født omkring 170649.
Død 177849.

[Gift 1° med Christopher Christophersen (omkr. 1695 - 1745); Gift 2° 1749 med Einar Mikkelsen (Reimers) (omkr. 1710 - 1767)].

Børn af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter:

66.33.Christen Christophersen, f. 1735, Dyrøy.
67.33.Barbra Christina Christophersdatter, f. 1737, Dyrøy.
68.33.Hemming Christophersen, f. 1744, Dyrøy., d. 1790, Dyrøy.
69.33.Christopher Christophersen, f. 1745, d. 1782
34.13.
Baltzer Anderssen
Født omkring 169855.
Død før 173856.
35.13.
Maren Andersdatter
Født _____, Vik, Ibestad.57,24.
Død 1777, Rogla, Trondenes.58.

Gift 1° _____24med

Falkor Arnesen
Født 1695, Tennevik, Trondenes.58.
Død 1741, Tennevik, Trondenes.58.
     Søn af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.

Gift 2° omkring 174158 med

Anders Nilsen
Født 1713, Rogla, Trondenes.58.
Død 1775, Rogla, Trondenes.58.
     Søn af Nils Anderssen og Margrethe Nielsdatter.

Børn af Maren Andersdatter og Falkor Arnesen:

70.35.Gjertrud Maria Falkorsdatter, f. 1732, Trondenes., d. 1784, Trondenes.
71.35.Arne Falkorsen, f. 1738, Trondenes., d. 1818, Trondenes.

Børn af Maren Andersdatter og Anders Nilsen:

72.35.Nils Anderssen, f. 1744, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
73.35.Mette Johanna Andersdatter, f. 1747, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
74.35.Margreta Andersdatter, f. 1749, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
36.15.
Just Hanssen
Født omkring 1685.
     En Just Hanssen, 16 år, er år 1701 fosterdreng hos res. kap. Hr Christen Jensen, Lenvik prestebolig. - GÆT, kanskje hans ste-barnebarn ?
37.15.
Rasmus Hanssen
Født omkring 168859.
38.15.
Maren Hansdatter
Født _____, Mols, Lenvik.60.
     Presten Just Pedersen var hennes morfar.60

Gift _____med

Henrich Abrahamsen Høegh
Født omkring 168461.
     Søn af Abraham Christophersen Høg.
     Er ved FT 1701 bosat hos faderen på Årnes i Lenvik.

Børn af Maren Hansdatter og Henrich Abrahamsen Høegh:

75.38.Abraham Henrichsen Høegh
76.38.Christen Henrichsen Høegh, f. 1725
77.38.Jørgen Henrichsen Høegh, f. 1730, d. 1817
39.15.
Peder Hanssen
Født omkring 169352.
40.15.
Jens Hanssen
Født omkring 169553.
41.15.
Joen Hanssen
Født omkring 169762.
42.16.
Justsdatter
43.18.
Kirsten Hansdatter
Født _____, Rossfjord, Lenvik.13.
     Er år 1734 i tjeneste hos sin tante Maren Justsdatter i Bergen.13
44.18.
Christen Hansen
Født 1708, Rossfjord, Lenvik.13.
     Leilending på Rossfjord i Lenvik (år 1734).13
45.18.
Karen Hansdatter
Født _____, Rossfjord, Lenvik.13.

Gift _____13med

Jens Stephensen
     Leilending på Rossfjord i Lenvik (år 1734, svigerfarens skifte).13
46.18.
Gollov Hansdatter
Født _____, Rossfjord, Lenvik.13.

Gift _____13med

Erich Olsen
     Smed på Rossfjord i Lenvik (år 1734, svigerfarens skifte).13

Generation 6.

47.22.
Grete Baltsersdatter
Født 1710, Storskog, Ibestad.24.
Død 178924.
     Etterslekt, 5 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".

Gift _____24med

Hans Steffensen
Født 170224.
Død 177024.
     Søn af Steffen Anderssen og Anna Jonsdatter.
     Åkenes, Gratangen.24
48.22.
Daniel Baltsersen
Født 171124.
Død 179924.
     Bruker av Skog, Ibestad.

Gift _____24med

Karen Hansdatter
Født 171924.
Død 178624.

Børn af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter:

78.48.Anne Danielsdatter, f. 1744, Ibestad., d. 1827
79.48.Hans Danielsen, f. 1748, Astafjord., d. 1820, Trondenes.
80.48.Maria Danielsdatter, f. 1755, Ibestad., d. 1833
81.48.Kristen Krogh Danielsen, f. 1758, d. 1837
49.22.
Jon Baltsersen
Født 171524.
Død 175924.
     Skifte 1753-1767, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.26: «protokollnr. 141, folio 178b.».

Gift 175558 med

Maria Nilsdatter
50.23.
Helena Olsdatter
Født 1727, Rollnes, Ibestad.24.
Død 178124.
     SE VID. I ASTAFJORD BYGDEBOK (no. 823)
51.23.
Anders Jenssen
Født 1732, Selset Øvre, Ibestad.24.
Død 178824.

Utenfor ekteskap med

Anna Maria Pedersdatter
Født 175624.
Død 179424.
     Datter af Peder Tomassen og Kirsten Andersdatter.

Gift 1° 177524 med

Synnøve Maria Ediasdatter
Født 1744, Dyrstad, Ibestad.24.
Død 178024.
     Datter af Edias Jenssen og Anne Nilsdatter.

[Gift 1° 1767 med Ole Pedersen (1743 - 1768); Gift 2° 1775 med Anders Jenssen (1732 - 1788)].

Børn af Anders Jenssen og Anna Maria Pedersdatter:

82.51.Kirsten Andersdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1784
52.23.
Barbro Jensdatter
Født 1736, Selset Øvre.24.
Død 179024.
     Skifte 1751-1796, Breivoll, Astafjord Tinglag.26: «protokollnr. 145, folio 60b.».

Gift 176324 med

Peder Jørgensen
Født 1729, Selnes, Gratangen.24.
Død 179024.
     Søn af Jørgen Albrigtsen og Siri Larsdatter.
     Breivoll, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1751-1796, Breivoll, Astafjord Tinglag.26: «protokollnr. 145, folio 60b.».
53.23.
Maria Jensdatter
Født 1738, Selset Øvre.24.
54.24.
Ingeborg Sofie Gabrielsdatter
Født 174024.
Død 175924.
55.24.
Mette Maria Gabrielsdatter
Født 1742, Rollnes N., Astafjord.58.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.58.

Gift omkring 1770 med

Kristen Nilsen (Woll)
Født 173158.
Død 181158.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1770 med Mette Maria Gabrielsdatter (1742 - 1779); Gift 2° 1780 med Dorthe Sofie Hansdatter (f. omkr. 1743)].

Børn af Mette Maria Gabrielsdatter og Kristen Nilsen (Woll):

83.55._____, f. 1771, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
84.55.Marit Kristensdatter, f. 1772, Trondenes.
85.55.Gabriel Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
86.55.Nils Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
87.55.Johan Kristian Kristensen, f. 1778, Trondenes.
56.24.
Anders Gabrielsen
Født 174224.
     Død ugift.17
     Til Kongsnes, Torsken.24
57.24.
Augustinus Røgh
Født 174924.
Død 183624.
     Igeland

Gift 1° 177024 med

Janniken Kramer
Født 174824.
Død 180824.

Gift 2° 1808, Selset, Ibestad24 med

Doret Nilsdatter Falk
Døbt 12 jan. 1783, Brønnøy kirke., «1. epiphan.»63.
Død 187324.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.64

Børn af Augustinus Røgh og Janniken Kramer:

88.57.Gabriel Johan, f. 1771, Igeland, d. 1771
89.57.Karen Maria, f. 1772, Igeland, d. 1777
90.57.Olava, f. 1775, d. 1775

Børn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk:

91.57.Johan Kristian Augustinussen Røgh, f. 1810, Ibestad., d. 1877, Ibestad.
92.57.Olava Maria, f. 1813, Ibestad, d. 1829
58.24.
Christen Gabrielsen Krog
Født 1751, Rollnes N., Astafjord.58.
Død 1814, Sørvikmark, Trondenes.58.

Gift _____24med

Vilhelmine Baltsersdatter
Født 175858.

Børn af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter:

93.58.Martinus Kristensen Krog, f. 1791, Trondenes.
59.24.
Johan Christian Schult Gabrielsen
Født 175224.
60.24.
Olava Gabrielsdatter
Født 1756, Kongsnes, Torsken.58.
Død 179458.
     Skifte 1788-1798, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.26: «protokollnr. 146, folio 394.».

Gift 1786 med

Helge Kristensen
Født 1762, Kjellhus, Trondenes.65.
     Søn af Kristen Olsen og Anna Katrine Helgesdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1786 med Olava Gabrielsdatter (1756 - 1794); Gift 2° med Anne Marie Jensdatter (f. 1773)].
61.24.
Jørgen Rold Gabrielsen
Født 1760, Kongsnes, Torsken.66.
Død 1814, Troms.66.

Gift 178867 med

Siri Jørgensdatter
Født 176267.
Død 184767.
     Datter af Jørgen Kristensen og Anne Jensdatter.

Børn af Jørgen Rold Gabrielsen og Siri Jørgensdatter:

94.61.Mette Maria Jørgensdatter, f. 1795, Trondenes.
62.28.
Mikkel Einarsen
Født 1748, Hamn, Dyrøy.54.
Død 1754, Hamn, Dyrøy.54.
63.29.
Hans Christian Joensen
Døbt 18 aug. 1734, Domkirken i Bergen., Hans Christian av foreldre Joen Endresen Nordland og Mette Michelsdatter «i Kieldersmuget, alleene trolovet».68.
     Hans Jonsen, konfirmert i 1753 på Lia [i Dyrøy].
64.29.
Einar Jonsen
Født 1745, Lia, Dyrøy.30.
65.29.
Emerentze Jonsdatter
Født 1751, Lia, Dyrøy.30.
66.33.
Christen Christophersen
Født omkring 1735, Hamn, Dyrøy.49.
     Var innerst og styrmann og bodde på gården [Hamn i Dyrøy] til ca. 1770.49
     Tre barn er kjent: Else Katrine, Elisabeth Katrine og Klara Malene.49

Gift _____49med

Sebella Svendsdatter Peller
Født omkring 173549.
     Datter af Svend Estensen Peller.
     ? GÆT - Hun må være datter av Svend Estensen Peller ?

Børn af Christen Christophersen og Sebella Svendsdatter Peller:

95.66.Else Katrine Christensdatter, f. 1766
96.66.Elisabeth Katrine Christensdatter, f. 1767
97.66.Klara Malene Christensdatter, f. 1770
67.33.
Barbra Christina Christophersdatter
Født omkring 1737, Hamn, Dyrøy.49.

Gift 176049 med

Jørgen Kristensen (Trane)
Født omkring 173469.
Død 1771, Espejord, Dyrøy.69.
     Søn af Kristen Tygesen Trane og Elen Karstensdatter Bernhof.
68.33.
Hemming Christophersen
Født omkring 1744, Hamn, Dyrøy.49.
Død 1790, Faksfjord, Dyrøy.49.
     Overtok halve foreldregården [Hamn i Dyrøy].49
     Hemming og familien flytta [o. 1783] til Faksfjord, der han døde i 1790. Seinere gikk Åshild og de to eldste barna i tjeneste hos Iver Jensen i Hamn, hvor Åshild døde i 1805,70

Gift 177949 med

Åshild Sørensdatter Trane
Født 175524.
Død 1805, Hamn, Dyrøy.70.
     Datter af Søren Tygesen Trane og Synnøve Hansdatter.
     Konfirmert i Dyrøy, men trolig født utenom prestegjeldet.49
     Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver at hun døde 1772, men det kan da ikke være rigtigt ?
69.33.
Christopher Christophersen
Født 174549.
Død 178249.
     Overtok halve foreldregården [Hamn i Dyrøy].49

Gift 177954 med

Karen Pedersdatter
     Etter Kristoffers død i 1782, veit vi ikke hva som skjedde med Karen og [sønnen] Einar.71

Børn af Christopher Christophersen og Karen Pedersdatter:

98.69.Einar Christophersen, f. 1778
70.35.
Gjertrud Maria Falkorsdatter
Født 1732, Tennevik, Trondenes.58.
Død 1784, Leikvik, Trondenes.58.

Gift 175658 med

Johannes Mikkelsen
Født 1728, Harstad, Trondenes.58.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.58.
     Søn af Mikkel Torbergsen og Anne Margrete Jørgensdatter.
71.35.
Arne Falkorsen
Født 1738, Tennevik, Trondenes.72.
Død 1818, Skånland L., Trondenes.72, begravet 1818, Trondenes.73,74.

Gift 176772 med

Anne Johanna Olsdatter Gram
Født 1742, Haukebø, Trondenes.72.
Død 1802, Skånland L., Trondenes.75,72.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.
     Skifte 1803-1805, Skånland, Fauskevåg tinglag.26: «protokollnr. 150, folio 45b.».

Børn af Arne Falkorsen og Anne Johanna Olsdatter Gram:

99.71.Johanna Cecilia Arnesdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
72.35.
Nils Anderssen
Født 1744, Rogla, Trondenes.58.
Død 1759, Rogla, Trondenes.58.
73.35.
Mette Johanna Andersdatter
Født 1747, Rogla, Trondenes.58.
Død 1808, Rogla, Trondenes.58.

Gift 176858 med

Jørgen Johnsen
Født 1741, Sama, Trondenes.76.
Død 1811, Rogla, Trondenes.76.

[Gift 1° 1768 med Mette Johanna Andersdatter (1747 - 1808); Gift 2° 1768 med Mette Johanna Andersdatter (1747 - 1808)].

Børn af Mette Johanna Andersdatter og Jørgen Johnsen:

100.73.Hans Jørgen Jørgensen, f. 1774, Trondenes.
101.73.Gunhild Catharina Jørgensdatter, f. 1778, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
74.35.
Margreta Andersdatter
Født 1749, Rogla, Trondenes.58.
Død 1812, Rogla, Trondenes.58.

Gift 177058 med

Peder Isaksen
Født 1728, Kvæfjord.58.
Død 1806, Rogla, Trondenes.58.

Børn af Margreta Andersdatter og Peder Isaksen:

102.74.Anders Pedersen, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
103.74.Henning Norman Pedersen, f. 1774, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
104.74.Hans Andreas Pedersen, f. 1775, Trondenes.
105.74.Anders Martin Pedersen, f. 1778, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
106.74.Martinus Pedersen, f. 1784, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
75.38.
Abraham Henrichsen Høegh
     Er ved FT 1763 bosat på Årnes i Lenvik.

Gift 30 aug. 1758, Lenvik kirke77,78 med

Marith Gregusdatter

Børn af Abraham Henrichsen Høegh og Marith Gregusdatter:

107.75.Hendrich Abrahamsen, f. 1758
108.75.Maren Abrahamsdatter, f. Ornæs i Lenvik
109.75.Johan Abrahamsen, f. Ornæs i Lenvik
76.38.
Christen Henrichsen Høegh
Født omkring 172579.
     Er ved FT 1801 bosat på Årnes i Lenvik.
77.38.
Jørgen Henrichsen Høegh
Født omkring 173080.
Død 1817.
     Er ved FT 1801 klokker på Årnes i Lenvik.

Gift 1° 19 nov. 1762, Lenvik kirke81,78 med

Gunille Sivertsdatter
Død omkring 1767.
     Skifte 1767, [Årnes], Lenvik sogn.19: «protokoll 1745-1803, legg 356b.».

Gift 2° 17 nov. 1767, Lenvik kirke82,78 med

Maria Nilsdatter
     Fra Skognes (1767).

Børn af Jørgen Henrichsen Høegh og Gunille Sivertsdatter:

110.77.Christopher Jørgensen, f. Korvigen
111.77.Rasmus Sipian Schelderup Jørgensen, f. Ornæs i Lenvik
112.77.Maren Anne Jørgensdatter

Børn af Jørgen Henrichsen Høegh og Maria Nilsdatter:

113.77.Gunhild Katrine Høg
114.77.Rebekka Jørgensdatter, f. Ornes i Lenvik
115.77.Nicolai Jonathan Jørgensen
116.77.Maren Margrete Jørgensdatter, d. 1831, Lenvik
117.77.Karen Jørgensdatter Brems, f. 1777, Lenvik.
118.77.Ane Margrete Jørgensdatter
119.77.Jørgen Jørgensen
120.77.Henrich Jørgensen
121.77.Abraham Jørgensen

Generation 7.

78.48.
Anne Danielsdatter
Født 1744, Storskog, Ibestad.24.
Død 182724.

Gift 177624 med

Kristian Sivertsen
Født 1747, Breivoll, Ibestad.24.
Død 179824.
     Søn af Sivert Sivertsen og Silla Jensdatter.
     Bruker av Breivoll, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1798-1804, Breivoll, Astafjord Tinglag.26: «protokollnr. 148, folio 333.».
79.48.
Hans Danielsen
Født 1748, Storskog, Astafjord.83,58.
Død 1820, Sørrollnes, Trondenes.58.

Gift 177958 med

Berte Ediasdatter
Født 1755, Sørrollnes, Trondenes.84,24,84.
Død 1836, Sørrollnes, Trondenes.85.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.

Børn af Hans Danielsen og Berte Ediasdatter:

122.79.Karen Maria Hansdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
123.79.Edias Hansen, f. 1789
124.79.Anne Hansdatter, f. 1792
125.79.Danilken Hansdatter, f. 1795
80.48.
Maria Danielsdatter
Født 1755, Storskog, Ibestad.24.
Død 183324.
     Etterslekt (3 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 178724 med

Kristen Fredriksen
Født 1756, Lilleskog, Ibestad.24.
Død 181624.
     Søn af Fredrik Kristensen og Berit Hansdatter.
     Breivoll, Ibestad.

[Gift 1° 1782 med Anne Pedersdatter (1757 - 1785); Gift 2° 1787 med Maria Danielsdatter (1755 - 1833)].
81.48.
Kristen Krogh Danielsen
Født 175824.
Død 183724.
     Å, Ibestad.

Gift 179124 med

Gjertrud Pedersdatter
Født 175624.
Død 183424.
     Datter af Peder Esausen og Berit Ellevsdatter.

Børn af Kristen Krogh Danielsen og Gjertrud Pedersdatter:

126.81.Peder Kristensen Krog, f. 1794, Ibestad., d. 1883
82.51.
Kirsten Andersdatter
Født 1784, Igeland, Ibestad.24.
Død 178424.
83.55.
___________
Født 1771, Sørvik, Trondenes.58.
Død 1771, Sørvik, Trondenes.58.
84.55.
Marit Kristensdatter
Født 1772, Sørvik, Trondenes.58.

Gift 179558 med

Mathias Johnsen Klinge
Født 1770, Trondheim.58.
Død 1840, Lofoten, Nordland.58.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.
     Etterslekt, se Trondenes bygdebok.

[Gift 1° 1792 med Anne Olsdatter (1754 - 1793); Gift 2° 1795 med Marit Kristensdatter (f. 1772)].
85.55.
Gabriel Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.58.
Død 1775, Sørvik, Trondenes.58.
86.55.
Nils Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.58.
Død 1832, Fauskevåg, Trondenes.58.
87.55.
Johan Kristian Kristensen
Født 1778, Sørvik, Trondenes.58.
88.57.
Gabriel Johan
Født 1771, Igeland24.
Død 177124.
89.57.
Karen Maria
Født 1772, Igeland24.
Død 177724.
90.57.
Olava
Født 177524.
Død 177524.
91.57.
Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.24.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.24.

Gift 183858 med

Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.58.
     Datter af John Andersen Trane og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen:

127.91.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
128.91.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
129.91.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
130.91.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
131.91.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
132.91.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
133.91.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
134.91.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
135.91.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
92.57.
Olava Maria
Født 1813, Selset Øvre, Ibestad24.
Død 182924.
93.58.
Martinus Kristensen Krog
Født 1791, Sørvikmarka, Trondenes.24.
     Kom til Selset Øvre, Ibestad.24
94.61.
Mette Maria Jørgensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.67.

Gift 182386 med

Daniel Anderssen Ursin
Født 1788, Vika, Bjarkøy.87.
Død 1849, Vika, Bjarkøy.87.
     Søn af Anders Mikkelsen Ursin og Ellen Danielsdatter.

[Gift 1° med Anne Marie Rasmusdatter (f. 1778); Gift 2° 1823 med Mette Maria Jørgensdatter (f. 1795)].

Børn af Mette Maria Jørgensdatter og Daniel Anderssen Ursin:

136.94.Andrea Marie Danielsdatter Ursin, f. 1823, Bjarkøy.
95.66.
Else Katrine Christensdatter
Født 176649.
96.66.
Elisabeth Katrine Christensdatter
Født 176749.
97.66.
Klara Malene Christensdatter
Født 177049.
98.69.
Einar Christophersen
Født 177871.
99.71.
Johanna Cecilia Arnesdatter
Født 1777, Skånland L., Trondenes.58, døbt 1777, Trondenes.88,74,88.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.58, begravet 1808, Trondenes.89,74.
     Konf. 1796 i Trondenes.90
     Skifte 22 sep. 181074.

Gift 26 jul. 1798, Trondenes.74 med

Hans Raphaelsøn Warberg
Født 1768, Skånland S., Trondenes.58, døbt 1768, Trondenes.91,90,74.
Død 1852, Rødberg, Trondenes.58.
     Søn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1786 i Trondenes.90,74
     Fisker og selveier på Store Skånland i 1801. Fikk 5. juli 1799 skjøte på ½ våg i Store Skånland, og 26. april 1800 på 1 pd. 12 mk. s.st.74

[Gift 1° 26 jul. 1798 med Johanna Cecilia Arnesdatter (1777 - 1808); Gift 2° 27 okt. 1814 med Karen Maria Nilsdatter (1769 - 1842)].

Børn af Johanna Cecilia Arnesdatter og Hans Raphaelsøn Warberg:

137.99.Raphael Hanssen Warberg, f. 1799, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
138.99.Anne Johanne Hansdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
139.99.Arne Falkor Hanssen Warberg, f. 1803, Trondenes., d. 1893, Trondenes.
140.99.Berte Maria Hansdatter Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
141.99.Jacob Henrik Hanssen Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
100.73.
Hans Jørgen Jørgensen
Født 1774, Rogla, Trondenes.92.
     Fisker og innsitter på Breistrand.93

Gift 180192 med

Mette Maria Arvesdatter Warberg
Født 1773, Breistrand, Trondenes.94, døbt 1773, Trondenes.95,93.
     Datter af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.
     Konf. 1791 i Trondenes.90
101.73.
Gunhild Catharina Jørgensdatter
Født 1778, Rogla, Trondenes.96.
Død 9 nov. 1858, Skånland S., Trondenes.97,74,96.

Gift 27 sep. 1804, Trondenes.74 med

Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg
Født 1770, Skånland S., Trondenes.72, døbt 1770, Hol eller Trondenes.98,90,74.
Død 1 apr. 1845, Skånland S., Trondenes.74,72.
     Søn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1788 i Trondenes.90,74
     Fisker og gårdbruker på Store Skånland.74

Børn af Gunhild Catharina Jørgensdatter og Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg:

142.101.Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
143.101.Mette Johanna Rasmusdatter Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
144.101.Bernt Laurits Rasmussen Warberg, f. 1811, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
145.101.Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg, f. 1817, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
146.101.Nils Mikal Rasmussen Warberg, f. 1822, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
102.74.
Anders Pedersen
Født 1772, Rogla, Trondenes.58.
Død 1772, Rogla, Trondenes.58.
103.74.
Henning Norman Pedersen
Født 1774, Rogla, Trondenes.58.
Død 1775, Rogla, Trondenes.58.
104.74.
Hans Andreas Pedersen
Født 1775, Rogla, Trondenes.58.
105.74.
Anders Martin Pedersen
Født 1778, Rogla, Trondenes.58.
Død 1857, Rogla, Trondenes.58.

Gift 180858 med

Lucia Kirstina Madsdatter
Født 1784, Skånland Store, Trondenes.58.
Død 182958.
     Datter af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter.

Børn af Anders Martin Pedersen og Lucia Kirstina Madsdatter:

147.105.Mads Walberg Andersen, f. 1814, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
106.74.
Martinus Pedersen
Født 1784, Rogla, Trondenes.58.
Død 1785, Rogla, Trondenes.58.
107.75.
Hendrich Abrahamsen
Født 28 nov. 175878, døbt 10 dec. 1758, Lenvik kirke78.
108.75.
Maren Abrahamsdatter
Født _____, Ornæs i Lenvik78, døbt 11 mai 1761, Lenvik kirke78.
109.75.
Johan Abrahamsen
Født _____, Ornæs i Lenvik78, døbt 15 aug. 1762, Lenvik kirke78.
110.77.
Christopher Jørgensen
Født _____, Korvigen78, døbt 2 aug. 1763, Lenvik kirke78.
111.77.
Rasmus Sipian Schelderup Jørgensen
Født _____, Ornæs i Lenvik78, døbt 6 jan. 1765, Lenvik kirke78.
112.77.
Maren Anne Jørgensdatter
Døbt 28 dec. 1766, Lenvik kirke78.
113.77.
Gunhild Katrine Høg
Døbt 23 apr. 1769, Lenvik kirke78.

Gift _____med

Gregus Jonsen Meldal
Født omkring 1733.
     Bosat på Øyfjorden.

[Gift 1° 31 jul. 1762 med Maria Christophersdatter; Gift 2° med Gunhild Katrine Høg].
114.77.
Rebekka Jørgensdatter
Født _____, Ornes i Lenvik78, døbt 24 mar. 1771, Lenvik kirke78.
115.77.
Nicolai Jonathan Jørgensen
Døbt 6 mai 1773, Lenvik kirke78.
116.77.
Maren Margrete Jørgensdatter
Døbt 24 sep. 1775, Lenvik kirke78.
Død 8 mai 1831, Vang, Lenvik.

Gift 8 okt. 1802, Lenvik med

Ole Olsen Stadt
Døbt 28 sep. 1781, Lenvik kirke78.
     Søn af Ole Nilsen Stadt og Ellen Pedersdatter Tønder.
117.77.
Karen Jørgensdatter Brems
Født 1777, Aarnæs, Lenvik.99, døbt 13 jul. 1777, Lenvik kirke78.
     Ved sin konfirmasjon i 1793 kaldes hun Karen Brems.99
     Den 6. aug. 1843 begraves en Karen Brems Jørgensdatter, død 11. juni 74 år gl. på Navern i Lenvik - er det samme person ?
118.77.
Ane Margrete Jørgensdatter
Døbt 11 apr. 1779, Lenvik kirke78.

Gift 27 okt. 1807, Ornæs, Lenvik.100 med

Hans Herman Olsen
119.77.
Jørgen Jørgensen
Døbt 22 jul. 1781, Lenvik kirke78.

Gift 28 jul. 1825, Årnes, Lenvik.100 med

Gjertrude Marie Olsdatter
120.77.
Henrich Jørgensen
Døbt 4 mai 1783, Lenvik kirke78.

Gift 1 nov. 1824, Ornæs, Lenvik.100 med

Hanna Elisabeth Sørensdatter
121.77.
Abraham Jørgensen
Døbt 1785, Lenvik, Feria 2 pasihatos101.

Gift 7 nov. 1817, Ornæs, Lenvik.100 med

Ingeborg Ovidia Olsdatter

Generation 8.

122.79.
Karen Maria Hansdatter
Født 1782, Sørrollnes, Trondenes.102,58.
Død 1858, Sørrollnes, Trondenes.58.

Gift 181858 med

Gabriel Johannessen
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.58.
Død 1829, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Søn af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.
     Sørrollnes, Trondenes.
123.79.
Edias Hansen
Født omkring 1789103,104.
124.79.
Anne Hansdatter
Født omkring 1792105,104.
125.79.
Danilken Hansdatter
Født omkring 1795106,104.
126.81.
Peder Kristensen Krog
Født 1794, Ytre Å, Ibestad.24.
Død 188324.
     Å, Ibestad.

Gift 181924 med

Marta Nilsdatter
Født 1793, Gamvik, Lavangen.24.
Død 188024.

Børn af Peder Kristensen Krog og Marta Nilsdatter:

148.126.Martinus Pedersen, f. 1828, Ibestad.
127.91.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.24.
Død 190024.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187224 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.24.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

149.127.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
128.91.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.24.

Gift omkring 187624 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181924.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.24
129.91.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.24.
Død 184724.
130.91.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.24.
131.91.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.24.
132.91.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.24.
     Til Tromsø.24
133.91.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.24.
     Sindsyg.

Gift 187558 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1901, Tromsø.58.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup:

150.133.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
134.91.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.24.
Død 186924.
135.91.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.24.

Utenfor ekteskap med

Adolf Bull
Født 187124.
     Fra Vardø.24

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

151.135.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
136.94.
Andrea Marie Danielsdatter Ursin
Født 1823, Vika, Bjarkøy.107.
137.99.
Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.108, døbt 1799, Trondenes.109,90,109.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.110.
     Konf. 1817 i Trondenes.90

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.110 med

Maren Stina Johnsdatter Harr
Født 1803, Bø, Trondenes.111, døbt 1802, Trondenes.112,110.
Død 1877, Skånland, Trondenes.111.
     Datter af Johan (John) Raphaelsen Harr og Berte Maria Pedersdatter.

Børn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter Harr:

152.137.Johanna Cecilie Raphaelsdatter Warberg, f. 1826, Trondenes.
153.137.Hans Mathias Valberg Raphaelsen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
154.137.Johan Harr Raphaelsen Warberg, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
155.137.Andreas Christian Raphaelsen Warberg, f. 1832, Trondenes.
156.137.Bereth Marie Raphaelsdatter Warberg, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
157.137.Bertheus Johan Olai Raphaelsen Warberg, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
158.137.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter Warberg, f. 1841, Trondenes.
159.137.Raphael Henrik Raphaelsen Warberg, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
160.137.Henrik Mathias Raphaelsen Warberg
138.99.
Anne Johanne Hansdatter Warberg
Født 1801, Skånland S., Trondenes.58.
Død 1863, Trøsen, Trondenes.58.

Gift 1826113,58,113 med

Hans Anderssen
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.58, døbt 1791, Trondenes.90.
Død 1868, Trøsen, Trondenes.58.
     Søn af Anders Steffensen og Maren Hansdatter.
     Konf. 1815 i Trondenes og opholdt sig da på Trøsen.90
139.99.
Arne Falkor Hanssen Warberg
Født 1803, Skånland S., Trondenes.114,108.
Død 1893, Skånland S., Trondenes.108.
140.99.
Berte Maria Hansdatter Warberg
Født 6 aug. 1805, Skånland S., Trondenes.115,108.
Død 1887, Lavangen Sør, Trondenes.108.

Gift 1829116 med

Lars Madssen
Født 1799, Lavangen Sør, Trondenes.117.
Død 1857, Lavangen Sør, Trondenes.117.
     Søn af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Berte Maria Hansdatter Warberg og Lars Madssen:

161.140.Helena Rebekka Larsdatter, f. 1830, Trondenes.
162.140.Hans Valberg Larssen, f. 1833, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
163.140.Mads Jentoft Larssen, f. 1834, Trondenes.
164.140.Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter, f. 1847, Trondenes.
141.99.
Jacob Henrik Hanssen Warberg
Født 24 okt. 1807, Skånland S., Trondenes.115,108.
Død 1900, Rødberg, Trondenes.108.

Gift 1840118 med

Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg
Født 1801, Rødberg, Trondenes.118.
Død 1862, Rødberg, Trondenes.118.
     Datter af Gabriel Røg Anderssen Warberg og Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg.

[Gift 1° 1822 med Rafael Madssen (1796 - 1834); Gift 2° 1840 med Jacob Henrik Hanssen Warberg (24 okt. 1807 - 1900)].

Børn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg:

165.141.Rafael Mathias Jakobsen Warberg, f. 1845, Trondenes.
142.101.
Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg
Født 1805, Skånland S., Trondenes.119.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.119.

Gift 1829119 med

Bendikta Kirstine Madsdatter
Født 1791, Skånland S., Trondenes.119.
Død 1870, Skånland S., Trondenes.119.
     Datter af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter.

Børn af Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg og Bendikta Kirstine Madsdatter:

166.142.Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg, f. 1830, Trondenes.
167.142.Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg, f. 1832, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
168.142.Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg, f. 1835, Trondenes., d. 1919
169.142.Mikkel Raphaelsen Warberg
143.101.
Mette Johanna Rasmusdatter Warberg
Født 1807, Skånland S., Trondenes.119.
Død 1877, Skånland S., Trondenes.119.
     Etterslekt.

Gift 1831119 med

Johan Meyer Stensen
Født 1806, Lavangen Sør, Trondenes.111.
Død 1883, Skånland S., Trondenes.111.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.

[Gift 1° 1827 med Sara Marie Henriksdatter Warberg (1797 - 1830); Gift 2° 1831 med Mette Johanna Rasmusdatter Warberg (1807 - 1877)].
144.101.
Bernt Laurits Rasmussen Warberg
Født 1811, Skånland S., Trondenes.120.
Død 1905, Skånland S., Trondenes.120.

Gift 1° 1841120 med

Ingeborg Maria Nilsdatter
Født 1808, Kulseng, Trondenes.120.
Død 1856, Skånland S., Trondenes.120.

Gift 2° 1861121 med

Guri Helgesdatter
Født 1818, Voss, HO.121.
Død 1903, Bø, Trondenes.121.

Børn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Ingeborg Maria Nilsdatter:

170.144.Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg, f. 1842, Trondenes.

Børn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Guri Helgesdatter:

171.144.Teomina Emelia Maria Berntsdatter Warberg, f. 1860, Trondenes.
172.144.Gerhard Kornelius Valberg Berntsen Warberg, f. 1863, Trondenes.
173.144.Laura Berntine Valberg Berntsdatter Warberg, f. 1865, Trondenes.
145.101.
Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg
Født 1817, Skånland Store, Trondenes.122.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.122.

Gift 1849122 med

Stina Bergitte Nilsdatter
Født 1821, Skånland Store, Trondenes.122.
Død 1871, Skånland Store, Trondenes.122.

Børn af Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg og Stina Bergitte Nilsdatter:

174.145.Amalia Sofie Andreasdatter, f. 1857, Trondenes.
146.101.
Nils Mikal Rasmussen Warberg
Født 1822, Skånland S., Trondenes.120.
Død 1910, Skånland S., Trondenes.120.

Gift 1847120 med

Inger Maria Mikkelsdatter
Født 1826, Alvestad, Trondenes.120.
Død 1908, Steinsland, Trondenes.120.

Børn af Nils Mikal Rasmussen Warberg og Inger Maria Mikkelsdatter:

175.146.Gunhild Katrine Nilsdatter, f. 1848, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
176.146.Johanne Margrete Nilsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
177.146.Rasmus Petter Nikolai Valberg Nilssen, f. 1851, Trondenes.
178.146.Marte Johanne Nilsdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
179.146.Johan Martin Nilssen, f. 1856, Trondenes.
180.146.Edvard Mikal Nilssen, f. 1858, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
181.146.Hans Kristian Nilssen, f. 1859, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
182.146.Mikal Nikolai Nilssen, f. 1860, Trondenes.
183.146.Rafael Andreas Nilssen, f. 1862, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
184.146.Emilia Nikoline Nilsdatter, f. 1865, Trondenes.
185.146.Reobert Mikal Valberg Nilssen, f. 1868, Trondenes., d. 1910, Tjeldsund.
186.146.Jakob Johan Nilssen, f. 1870, Trondenes.
147.105.
Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..

Gift 4 okt. 1841 med

Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.58, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Datter af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 4 okt. 1841 med Mads Walberg Andersen (8 feb. 1814 - 16 aug. 1845); Gift 2° 30 okt. 1848 med Ole Tygesen (2 feb. 1816 - 1889)].

Børn af Mads Walberg Andersen og Pauline Kirstine Sørensdatter:

187.147.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
188.147.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
189.147.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.

Generation 9.

148.126.
Martinus Pedersen
Født 1828, Ytre Å, Ibestad.24.
     Løksebotn, Salangen. Nattmålskardet, Salangen.

Gift 1° 185224 med

Karen Kirstina Ellevsdatter
Født 1819, Å, Ibestad.24.
Død 185224.

Gift 2° 185424 med

Øllegård Benjaminsdatter
Født 1831, Røyrbakken, Salangen.24.
     Datter af Benjamin Hanssen og Berit Kirstina Johnsdatter.
     Etterslekt, 13 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Martinus Pedersen og Karen Kirstina Ellevsdatter:

190.148.Peder Johan Martinussen, f. 1852, Salangen., d. 1853
149.127.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.24.

Gift omkring 1915123 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.24.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

191.149.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
192.149.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
193.149.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
194.149.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
150.133.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.58.
151.135.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.24.
152.137.
Johanna Cecilie Raphaelsdatter Warberg
Født 17 mai 1826, Skånland Store, Trondenes.115.
     Død før hjemmedåp ble stadfestet.115
153.137.
Hans Mathias Valberg Raphaelsen Warberg
Født 23 mai 1827, Skånland Store, Trondenes.124,111.
Død 1885, Skånland Store, Trondenes.111.

Gift 1872125 med

Kirsten Karoline Larsdatter
Født 1822, Steinsland, Trondenes.125.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.125.
154.137.
Johan Harr Raphaelsen Warberg
Født 28 jan. 1830, Skånland Store, Trondenes.124,111, døbt 25 apr. 1830, Trondenes.124.
Død 1904, Skånland Store, Trondenes.111.

Gift 1870126 med

Ellen Anna Leth Pedersdatter
Født 1841, Steinsland, Trondenes.126.
155.137.
Andreas Christian Raphaelsen Warberg
Født 3 mai 1832, Skånland Store, Trondenes.124, døbt 29 jul. 1832, Trondenes.124.
156.137.
Bereth Marie Raphaelsdatter Warberg
Født 1836, Skånland Store, Trondenes.111.
Død 1891, Skånland Store, Trondenes.111.
157.137.
Bertheus Johan Olai Raphaelsen Warberg
Født 1838, Skånland Store, Trondenes.111.
Død 1840, Skånland Store, Trondenes.111.
158.137.
Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter Warberg
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.111.
159.137.
Raphael Henrik Raphaelsen Warberg
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.111.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.111.
160.137.
Henrik Mathias Raphaelsen Warberg
     Er ikke nevnt i "Folk og Slekt i Trondenes", men nevnt i NST 14.
161.140.
Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.116.

Gift 1857127 med

Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.128.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.128.
     Søn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter.
162.140.
Hans Valberg Larssen
Født 1833, Lavangen Sør, Trondenes.116.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.116.
163.140.
Mads Jentoft Larssen
Født 1834, Lavangen, Trondenes.116.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
164.140.
Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter
Født 1847, Lavangen Sør, Trondenes.116.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1847129 med

Rafael Mathias Jakobsen Warberg
Født 1845, Rødberg, Trondenes.130,131.
     Søn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.
165.141.
Rafael Mathias Jakobsen Warberg
Født 1845, Rødberg, Trondenes.130,131.

Gift 1847129 med

Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter
Født 1847, Lavangen Sør, Trondenes.116.
     Datter af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
166.142.
Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg
Født 1830, Skånland S., Trondenes.119.
167.142.
Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg
Født 1832, Skånland S., Trondenes.119.
Død 1895, Skjerret, Trondenes.119.

Gift 1869132 med

Jørgen Hanssen
Født 1842, Skrukkestad, Dovre, OP.132.

Børn af Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg og Jørgen Hanssen:

195.167.Hans Andreas Jørgensen, f. 1870, Trondenes.
196.167.Bernhard Mikal Jørgensen, f. 1871, Trondenes.
168.142.
Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg
Født 1835, Skånland S., Trondenes.133,119.
Død 1919124.

Gift 1859134 med

Mikal Kristian Nikolai Nilssen
Født 1832, Skånland S., Trondenes.134.
Død 1908, Skånland S., Trondenes.134.
169.142.
Mikkel Raphaelsen Warberg
     Død i Lofoten av blodforgiftning.124

Gift _____med

Gustava Gustavson
Født _____, Hedensby, Norrbotten, Sverige.124.
     Hun reiste med sine 3 barn tilbake til Sverige da hun var blitt enke.124

Børn af Mikkel Raphaelsen Warberg og Gustava Gustavson:

197.169._____
198.169._____
199.169._____
170.144.
Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg
Født 1842, Skånland S., Trondenes.135.

Gift 1° 1881135 med

Johanne Margrete Nilsdatter
Født 1849, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1886, Skånland Store, Trondenes.120.
     Datter af Nils Mikal Rasmussen Warberg og Inger Maria Mikkelsdatter.

Gift 2° 1887136 med

Amalia Sofie Andreasdatter
Født 1857, Skånland, Trondenes.136.
     Datter af Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg og Stina Bergitte Nilsdatter.

Børn af Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg og Amalia Sofie Andreasdatter:

200.170.Sigurd Emil Martin Rasmussen, f. 1887, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
201.170.Robert Martin Norman Rasmussen, f. 1888, Trondenes.
202.170.Augusta Sofie Rasmusdatter, f. 1890, Trondenes.
203.170.Sigurd Johan Martin Rasmussen, f. 1892, Trondenes.
204.170.Halvdan Realf Normann Rasmussen, f. 1895, Trondenes.
171.144.
Teomina Emelia Maria Berntsdatter Warberg
Født 1860, Skånland S., Trondenes.121.

Gift 1890137 med

Kristian Nikolai Reginiussen
Født 1863, Harstadbotn, Trondenes.137.

Børn af Teomina Emelia Maria Berntsdatter Warberg og Kristian Nikolai Reginiussen:

205.171._____, f. 1890, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
206.171.Reginius Hagbart Kristiansen Reginiussen, f. 1893, Trondenes.
207.171.Einar Marinius Kristiansen Reginiussen, f. 1895, Trondenes.
208.171.Georg Martin Berg Kristiansen Reginiussen, f. 1897, Trondenes.
172.144.
Gerhard Kornelius Valberg Berntsen Warberg
Født 1863, Skånland S., Trondenes.121.

Gift 1887138 med

Marta Hanna Norman Hartvigsdatter
Født 1864, Bø, Trondenes.138.

Børn af Gerhard Kornelius Valberg Berntsen Warberg og Marta Hanna Norman Hartvigsdatter:

209.172.Hartvig Emil Norman Gerhardsen, f. 1888, Trondenes.
210.172.Klara Marie Gerhardsdatter, f. 1891, Trondenes.
211.172.Berte Marie Kristine Gerhardsdatter, f. 1894, Trondenes., d. 1894, Trondenes.
212.172.Johan Bernhard Meyer Gerhardsen, f. 1894, Trondenes.
213.172.Natanael Bergil Lund Gerhardsen, f. 1896, Trondenes.
214.172.Gyda Marie Gerhardsdatter, f. 1900, Trondenes.
173.144.
Laura Berntine Valberg Berntsdatter Warberg
Født 1865, Skånland S., Trondenes.121.
174.145.
Amalia Sofie Andreasdatter
Født 1857, Skånland, Trondenes.136.

Gift 1887136 med

Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg
Født 1842, Skånland S., Trondenes.135.
     Søn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Ingeborg Maria Nilsdatter.

[Gift 1° 1881 med Johanne Margrete Nilsdatter (1849 - 1886); Gift 2° 1887 med Amalia Sofie Andreasdatter (f. 1857)].

Børn af Amalia Sofie Andreasdatter og Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg er vist under Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg (nr. 170).

175.146.
Gunhild Katrine Nilsdatter
Født 1848, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1883, Skånland Store, Trondenes.120.
176.146.
Johanne Margrete Nilsdatter
Født 1849, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1886, Skånland Store, Trondenes.120.

Gift 1881135 med

Rasmus Peder Walberg Berntsen Warberg
Født 1842, Skånland S., Trondenes.135.
     Søn af Bernt Laurits Rasmussen Warberg og Ingeborg Maria Nilsdatter.

[Gift 1° 1881 med Johanne Margrete Nilsdatter (1849 - 1886); Gift 2° 1887 med Amalia Sofie Andreasdatter (f. 1857)].
177.146.
Rasmus Petter Nikolai Valberg Nilssen
Født 1851, Skånland Store, Trondenes.120.
178.146.
Marte Johanne Nilsdatter
Født 1854, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1854, Skånland Store, Trondenes.120.
179.146.
Johan Martin Nilssen
Født 1856, Skånland Store, Trondenes.136.

Gift 1883136 med

Mathilde Sofie Kristiansdatter
Født 1862, Sollia, Trondenes.139.
     Datter af Kristian Mikal Anderssen og Maria Cecilia Johansdatter.

Børn af Johan Martin Nilssen og Mathilde Sofie Kristiansdatter:

215.179.Julius Mikal Johansen, f. 1884, Trondenes.
216.179.Helga Kristine Johansdatter, f. 1885, Trondenes.
217.179.Ingrid Marie Johansdatter, f. 1887, Trondenes.
218.179.Kristian Norman Johansen, f. 1889, Trondenes.
219.179.Marie Schjelderup Johansdatter, f. 1891, Trondenes.
220.179.Jenny Marie Johansdatter, f. 1893, Trondenes.
221.179.Ågot Franciska Johansdatter, f. 1895, Trondenes.
222.179.Otto Meier Johansen, f. 1897, Trondenes.
223.179.Gudrun Kathrine Johansdatter, f. 1898, Trondenes.
224.179.Torleiv Imanuel Johansen, f. 1900, Trondenes.
180.146.
Edvard Mikal Nilssen
Født 1858, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1858, Skånland Store, Trondenes.120.
181.146.
Hans Kristian Nilssen
Født 1859, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1859, Skånland Store, Trondenes.120.
182.146.
Mikal Nikolai Nilssen
Født 1860, Skånland Store, Trondenes.120.
183.146.
Rafael Andreas Nilssen
Født 1862, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1913, Skånland Store, Trondenes.120.
184.146.
Emilia Nikoline Nilsdatter
Født 1865, Skånland Store, Trondenes.120.
185.146.
Reobert Mikal Valberg Nilssen
Født 1868, Skånland Store, Trondenes.120.
Død 1910, Tjeldsundet, Tjeldsund.120.
186.146.
Jakob Johan Nilssen
Født 1870, Skånland Store, Trondenes.120.
187.147.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.58.
Død 1842, Rogla, Trondenes.58.
188.147.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.58.
189.147.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.58.
Død 1846, Rogla, Trondenes.58.

Generation 10.

190.148.
Peder Johan Martinussen
Født 1852, Løksebotn, Salangen.24.
Død 185324.
191.149.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.123.
192.149.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.123.
193.149.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.123.
194.149.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.123.
195.167.
Hans Andreas Jørgensen
Født 1870, Skjerret, Trondenes.132.

Gift 1896140 med

Tonny Karoline Iversdatter
Født 1877, Ålesund, Møre og Romsdal.140.

Børn af Hans Andreas Jørgensen og Tonny Karoline Iversdatter:

225.195.Agnar Gunerius Hanssen, f. 1897, Trondenes.
196.167.
Bernhard Mikal Jørgensen
Født 1871, Skjerret, Trondenes.132.
     Til Amerika.
197.169.
___________
198.169.
___________
199.169.
___________
200.170.
Sigurd Emil Martin Rasmussen
Født 1887, Skånland, Trondenes.136.
Død 1892, Skånland, Trondenes.136.
201.170.
Robert Martin Norman Rasmussen
Født 1888, Skånland, Trondenes.136.
202.170.
Augusta Sofie Rasmusdatter
Født 1890, Skånland, Trondenes.136.
203.170.
Sigurd Johan Martin Rasmussen
Født 1892, Skånland, Trondenes.136.
204.170.
Halvdan Realf Normann Rasmussen
Født 1895, Skånland, Trondenes.136.
205.171.
___________
Født 1890, Harstadbotn, Trondenes.137.
Død 1891, Harstadbotn, Trondenes.137.
206.171.
Reginius Hagbart Kristiansen Reginiussen
Født 1893, Harstadbotn, Trondenes.137.
207.171.
Einar Marinius Kristiansen Reginiussen
Født 1895, Harstadbotn, Trondenes.137.
208.171.
Georg Martin Berg Kristiansen Reginiussen
Født 1897, Harstadbotn, Trondenes.137.
209.172.
Hartvig Emil Norman Gerhardsen
Født 1888, Bø, Trondenes.138.
210.172.
Klara Marie Gerhardsdatter
Født 1891, Bø, Trondenes.138.
211.172.
Berte Marie Kristine Gerhardsdatter
Født 1894, Bø, Trondenes.138.
Død 1894, Bø, Trondenes.138.
212.172.
Johan Bernhard Meyer Gerhardsen
Født 1894, Bø, Trondenes.138.
213.172.
Natanael Bergil Lund Gerhardsen
Født 1896, Bø, Trondenes.138.
214.172.
Gyda Marie Gerhardsdatter
Født 1900, Bø, Trondenes.138.
215.179.
Julius Mikal Johansen
Født 1884, Skånland, Trondenes.136.
216.179.
Helga Kristine Johansdatter
Født 1885, Skånland, Trondenes.136.
217.179.
Ingrid Marie Johansdatter
Født 1887, Skånland, Trondenes.136.
218.179.
Kristian Norman Johansen
Født 1889, Skånland, Trondenes.136.
219.179.
Marie Schjelderup Johansdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.136.
220.179.
Jenny Marie Johansdatter
Født 1893, Skånland, Trondenes.136.
221.179.
Ågot Franciska Johansdatter
Født 1895, Skånland, Trondenes.136.
222.179.
Otto Meier Johansen
Født 1897, Skånland, Trondenes.136.
223.179.
Gudrun Kathrine Johansdatter
Født 1898, Skånland, Trondenes.136.
224.179.
Torleiv Imanuel Johansen
Født 1900, Skånland, Trondenes.136.

Generation 11.

225.195.
Agnar Gunerius Hanssen
Født 1897, Harstad, Trondenes.140.

Kilder og Noter
1Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:241
2Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:232
3Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:242
4Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:329
5Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:240
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 355
7Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:125
866 år gl. ved manntallet 1666.
9Manntall 1666 for Astafjord - Börje Jonsson.
1060 år gl. ved manntallet år 1666.
11Börje Jonsson.
12Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:125
13Digitalarkivet. Skifteregister for Lenvik 1706-1753.
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
15I skifte år 1706 etter sogneprest Christen Jensen er Gollov's 1ste mann Just Pedersen nevnt.
1676 år gl. ved manntallet år 1701.
17NST 11 (1948), s. 295
18Hans ettermann (og svigersønn?) Jørgen Olsen er nevnt her i 1695.
19Digitalarkivet - Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
2011 år gl. ved manntallet år 1666.
21Tvillingbror til Anders Baltzersen, død som barn.
229 år gl. ved manntallet år 1666.; 44 år gl. ved manntallet år 1701.
23Tore Meyer, Astafjord bygdebok, skriver år 1654.
24Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
25Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:243
26Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
275 år gl. ved manntallet år 1666.
28Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:244
29Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:336-337
30Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:337
31Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:337-338
3235 år gl. ved manntallet år 1701.
33http://digitalarkivet.uib.no - Skifteregister Troms 1730-38, Astafjord Tinglag, Salten & Torsken sorenskriveri, protokollnr. 138. fol. 179b
34Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:132
35Digitalarkivet. Døde i Bergen 1668-1815.
3649 år gl. ved manntallet år 1701.
3738 år gl. i 1701.
38Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 354
39Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 152
40Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. II:151
4133 år gl. i 1701.
4264 år gl. i 1701.
43Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 97
44Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 353, 360
45Iflg. NST 2, s. 214 er hun nærmere født år 1710.
46Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:304
47Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:301-302.
48Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:302
49Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
50Digitalarkivet. Vigde i Bergen 1663-1816.
51Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
528 år gl. ved manntallet år 1701.
536 år gl. ved manntallet år 1701.
54Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:301
553 år gl. ved manntallet år 1701.
56Er ikke nevnt i farens skifte.
57"Folk og Slekt i Trondenes" sætter fødselsåret til 1704.
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
5913 år gl. ved manntallet år 1701.
60Steinar Olsen.
6117 år gl. ved manntallet 1701.
624 år gl. ved manntallet år 1701.
63Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
64Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
65Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:301
66Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:541
67Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
68Digitalarkivet. Døypte i Bergen 1668-1815.
69Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
70Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:307
71Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:306
72Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 55
731. p. Epiph.
74NST 14 (1954), s. 243
75I NST 14, s. 243 står der at hun døde 1823 !
76Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 194
77Trolovet 28. juli 1758
78Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
7976 år gl. ved FT 1801.
8071 år gl. ved FT 1801.
81Trolovet 25. okt. 1762
82Trolovet 19. okt. 1767.
8352 år gl. ved FT 1801.
8441 år gl. ved FT 1801.
85Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 2
86Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:559
87Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
88d. cant.
8923. tr.
90Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
9118. tr.
92Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
93NST 14 (1954), s. 244
94Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
955. tr.
96Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
9784 år gl.
9820. tr.
99Kirkebok (konfirmasjon) for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD).
100IGI - http://www.familysearch.com
101Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
10218 år gl. ved FT 1801.
10312 år gl. ved FT 1801.
104Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no - FT 1801
1059 år gl. ved FT 1801.
1066 år gl. ved FT 1801.
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:560
108Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 56
1095. s. e. påske.
110NST 14 (1954), s. 246
111Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 59
1122. adv.
113I NST 14, s. 247 sættes vielsesåret til 1827.
114I NST 14, s. 247 står 1802.
115NST 14 (1954), s. 247
116Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
117Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
118Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 83
119Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 60
120Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 61
121Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 64
122Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 62
123Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
124NST 14 (1954), s. 248
125Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 66
126Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 65
127Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:93
128Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:90
129Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:85
130Hans moder var ca. 44 år gammel ved fødselen !
131Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:83
132Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 291
133NST 14 (1954) sætter fødselsåret til 1834.
134Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 63
135Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 67
136Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 68
137Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 247
138Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 389
139Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 75
140Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 268