© 2001 Simon Ellefsen

Mühlenphort

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Diedrich von Mühlenphort
Født omkring 15651.
     Generalmajor i sachsisk Tjeneste.1
     Alf Collett skriver i indledningen til "Stamtavle over familien Myhlenphort" flg. om slektens opprindelse: »I Keiser Ferdinand den 2dens Regjeringstid levede paa et Herregods i Ungarn, som tilhørte dem, tvende Brødre von Myhlenphort, hvoraf den ene var Generalmajor, den anden Lands-Rentemester. Den sidstes Fornavn nævnes ikke, men Generalmajoren hed Diedrich. De bekjendte sig begge til den evangeliske Religion og bleve derfor, fortælles det, af Keiser Ferdinand forfulgte og endelig fordrevne fra sit Gods, hvorefter de "retirerede sig fra alt deres udaf Landet" til Hertugen af Sachsen Gotha, i hvis Tjeneste den ene Broder blev Generalmajor og den anden Geheimeraad. Disse 2de Brødre ere "de første af denne Familie, som ere komne til Tyskland fra Ungarn, hvor deres rette Herkomst er". (Foranstaaende er et Uddrag af de i "Stifts-Relationer" om Adelige i Danmark og Norge, indsendte 1747-49 til Terkel Klevenfeldt, meddelte Oplysninger om Major (senere Oberstløitnant) ved 3die trondhjemske Infanteri-Regiment Friedrich von Myhlenphort og hans Forfædre; se Personalhistorisk Tidsskrift II, Kjøbenhavn 1881, s. 41-43).1

Børn af Diedrich von Mühlenphort og _____:

2.1.Johan von Mühlenphort, f. omkr. 1591

Generation 2.

2.1.
Johan von Mühlenphort
Født omkring 15911.
     Amtmand i Stiftet Werden1

Børn af Johan von Mühlenphort og _____:

3.2.Diderik von Mühlenphort, f. omkr. 1622, d. 1686

Generation 3.

3.2.
Diderik von Mühlenphort
Født omkring 16221.
Død 16862.
     Stilling: Ritmester2
     Ritmester i Hertug Ernst den Fromme af Sachsen Gothas Tjeneste; kom "her ind i Landet" (Norge) omtrent 1650 og blev Toldforvalter over Nordmøres og Romsdalens Toldsteder; boede paa Gaarden Fosen (Told- og Ladestedet Lillefosen, det nuværende Christianssund).1
     Hustruen boede ved Udgangen af 1687 som Enke paa Gaarden Fosen (Lillefosen)1
     Han ble utnevnt til toller på N-Møre den 25. mai 1662 og sto til 1686.3
     Han hadde tidligere vært rittmester. Han eide Lille-Fosen gård.3

Gift _____med

Anna Catharina (von) Badenhaupt
Død omkring 17011.
     Datter af Johann (von) Badenhaupt.
     Ejer af Fosnagård, som hendes søster Ermegaard havde tilskødet hende i 1691.2
     Hun boede ved Udgangen af 1687 som Enke paa Gaarden Fosen (Lillefosen), hvorpaa hun d. 14. Febr. 1691 skal have faaet Skjøde af sin Søster, Statholder i Kjøbenhavn Christopher von Gabels Enke, Ermegaard von Badenhaupt. (Se Fogedregnskaber for Nordmøre 1687-93 og Topogr. Journal 16. Hefte Side 57 og 63.)1

Børn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt:

4.3.Johan Dideriksen (von) Mühlenphort, f. 1655, d. 1718
5.3.Christopher Myhlenphort, f. 1657, d. 1700
6.3.Caspar Fridrich Myhlenphort, f. 1659, Lillefosen, d. 1737, Trondhjem
7.3.Catharina Alhed Mühlenphort, f. omkr. 1661
8.3.Anna Margrethe Myhlenphort
9.3.Rebekka Elisabeth Mühlenphort
10.3.Antonette Augusta Myhlenphort, f. omkr. 1675
11.3.Didrik von Mühlenphort, f. 1681, d. 1717

Generation 4.

4.3.
Johan Dideriksen (von) Mühlenphort
Født 16551.
Død 17184.
     Stilling: Storkøbmand4
     Var 1688 Toldforvalter i Lillefosen, afstod 1702 Aasædesretten til Gaarden Lillefosen til sin yngste Broder Diedrich. ("Indlægge" i Norsk Rigsarkiv for 11. Marts 1702).1

Gift _____med

Dorothea Jacobsdatter Mechelborg
Født omkring 16655,4.
Død 17194.
     Datter af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter.

Børn af Johan Dideriksen (von) Mühlenphort og Dorothea Jacobsdatter Mechelborg:

12.4.Christopher Johnsen Mühlenphort, f. 1700, d. 1762
5.3.
Christopher Myhlenphort
Født 16571.
Død 17006,1.
     Var i 1693 til Aarhundredets Udgang Toldforvalter i Lillefosen, eiede Gaarden Ulsæt med Sagbrug i Thingvold.1
     Han ble utnevnt til toller på N-Møre den 18. febr. 1686. Sto som toller til 1700.3

Gift jan. 16891 med

Elisabeth Munthe
Født omkring 1665, Romsdalen1.
Død 1753, Førde Præstegaard1.
     Datter af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Elisabeth Munthe, gift med Christopher Myhlenpfort, Tolder i Christiansund. Hans Søn, Hr. Ivar, var Præst.7

Børn af Christopher Myhlenphort og Elisabeth Munthe:

13.5.Didrik Munthe Mühlenphort, f. omkr. 1689, d. 1746, København.
14.5.Anna Mühlenphort, f. omkr. 1691, d. 1754
15.5.Iver Mühlenport, f. 1693
16.5.Anna Katarina Mühlenphort, f. 1693, d. 1779
17.5.Lovise Mühlenphort, f. omkr. 1698, d. 1752, Kristiansund.
6.3.
Caspar Fridrich Myhlenphort
Født 28 apr. 1659, Lillefosen1.
Død 4 sep. 1737, Trondhjem1, begravet _____, I en muret Begravelse i Trondhjem Domkirke1.
     Var ved sin Død Generalmajor (fra 1733) og Chef for 3die trhj. Inf. Reg.1
     Eide Stubban og Reitgjerdet i Trondheim.3

Gift 17063 med

Margrethe von Hatten
Født 16793.
Død 17373.
7.3.
Catharina Alhed Mühlenphort
Født omkring 16613.
     Levede endnu som Enke 1733.1

Gift 1° _____3med

Christoffer Tygesen Castberg
Født 16558.
Død 1692, Trondheim.8.
     Søn af Tyge Nielsen Castberg og Maren Nielsdatter Knag.
     Byskriver i Trondheim 1683-1692.8

Gift 2° _____3med

Robert Williams
     Fra England.3
     Kjøpmann i Kr.sund.3

Børn af Catharina Alhed Mühlenphort og Christoffer Tygesen Castberg:

18.7.Tyge Castberg, f. 1685, Trondheim.
19.7.Didrick Christoffersen Castberg, f. 1687, Trondheim.
20.7.Maren Castberg, f. 1689, Trondheim.
8.3.
Anna Margrethe Myhlenphort
     Skifte 12 DEC 1695 - 13 APR 1696: Skifte startet 12. dec. 1695, sluttet 13. april 1696..

Gift omkring 1690, Kvernæs9,1 med

Henrik Henriksen Riiber
Død 1695.
     Foged i Tromsø, udn. 25. Mai 1689.1
     Fikk 14. jan. 1695 bestallinsbrev på at være foged over Senjen og Tromsø fogderi.10
     Der var skifte etter ham og konen 12 dec. 1695, sluttet 13. april 1696.10
     Ifølge Alf Colletts stamtavle over familien Myhlenphort havde foged Riiber 1 datter, som muligvis er den Anne Catrine Riiber, der blev myrdet 1747.
     Skifte 12 DEC 1695 - 13 APR 169611.

Børn af Anna Margrethe Myhlenphort og Henrik Henriksen Riiber:

21.8.Anne Catrine Riiber
9.3.
Rebekka Elisabeth Mühlenphort
     Er antagelig datter af Toldforvalter Myhlenphort og hustru Badenhaupt.1
     I en stamtavle over familien Myhlenphort står det om Diderichs datter, Elisabeth: »Hun havede med Kong Fredrik den IV, en Datter«.12

Gift omkring 16961 med

Michel Jensen Heggelund
Født omkring 166213,14,1.
Død omkring 17291.
     Søn af Jens Michelsen Heggelund og Maren Christensdatter.
     Blev i 1694 resid. Pastor i Karlsø, hvor han var Præst endnu i 1725. (Se Erlandsens Tromsø Geistl. s. 173).1
     Han fikk sitt kallsbrev [til Karlsø kapellani i Tromsø prestegjeld] den 9. juni 1694 (NK bd. V, s. 245). Han er nevnt her i folketellingen i 1701. Erlandsen sier at han ble suspendert den 10. febr. 1703 og dom over ham falt den 8. sept. 1706. Han fikk beholde stillingen men ble igjen dratt inn for domstolen i 1725 anklaget for å ha forhindret misjonsverket og for å ha nektet noen samer nattverden.14
     Skifte 1729, Vannstua, Helgøy tinglag.15,14protokoll 1697-1761, legg 86b..

Børn af Rebekka Elisabeth Mühlenphort og Michel Jensen Heggelund:

22.9.Jens Michelsen Heggelund, f. omkr. 1697
23.9.Didrik Michelsen Heggelund, f. omkr. 1700
24.9.Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund, d. omkr. 1746
25.9.Anne Cathrine Michelsdatter Heggelund
26.9.Maren Mikkelsdatter Heggelund, f. 1707, Karlsøy., d. 1751, Trondenes prestegård.
27.9.Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund
28.9.Ermegard Michelsdatter Heggelund
10.3.
Antonette Augusta Myhlenphort
Født omkring 16751.
Begravet nov. 1752, Bremsnæs Kirke i Kvernæs16,1.

Gift 1° _____3med

Carl Steffensen
     Visitør.3

Gift 2° _____3med

Albert Schumacher
     Visitør.3

Gift 3° _____3med

Rasmus Fabricius
     Visitør.3
11.3.
Didrik von Mühlenphort
Født 168117,1.
Død 171718.
     Han var konstitueret tolder i Fosna, og overtog Fosnagård, efter sin moders død.18
     Eier af Lillefosen fra Januar 1702; i 1716 var han konst. Tolder i Lillefosen, men døde kort efter.1

Gift _____med

Dorothea Johansdatter Mechelborg
Født 16 mar. 1690, I vægtens tegn, Anno 1690, den 16. marts blev min lille datter, Dorothea Johansdatter født søndag morgen kl. 3.19.
Død mar. 177718.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.

Generation 5.

12.4.
Christopher Johnsen Mühlenphort
Født 170020.
Død 1762-176320.
     Stilling: Handelsmand i Vågø, Romsdalen2

Gift _____med

Mille Marie Johansdatter Mechelborg
Født 16 jan. 1697, Den 16. jan. 1697, Maxcellinedag i Fiskens tegn, er vor hjerte datter, Mille Marie Johansdatter Mechelborg født til denne syndefulde verden, og døbt i Bremsnes kirke.19, døbt _____, Bremsnes kirke19.
Død 172120.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.

Børn af Christopher Johnsen Mühlenphort og Mille Marie Johansdatter Mechelborg:

29.12.Anna Dorothea Mühlenphort, f. 1720
13.5.
Didrik Munthe Mühlenphort
Født omkring 16893.
Død 1746, København.3.
     Ble komandør i sjøetaten.3

Gift 17393 med

Kristine Ulrikke von Lützow
Født 17093.
Død 17533.
14.5.
Anna Mühlenphort
Født omkring 16913.
Død 13 jan. 17543.

Gift _____3med

Henrik Paasche
Født 16923.
Død 17753.
     Kontrollør.3
15.5.
Iver Mühlenport
Født 12 jun. 16933.
     Sogneprest i Førde.21
     Sogneprest i Grytten.3

Gift 14 jul. 1722, Veø.3 med

Helle Margrethe Jørgensdatter Meyer
     Datter af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve.
     Nevnt i farens skifte 1710.21
16.5.
Anna Katarina Mühlenphort
Født 16933.
Død 17793.

Gift 17323 med

Carsten Henriksen
Født 16883.
Død 17573.
     Skipper.3
17.5.
Lovise Mühlenphort
Født omkring 16983.
Død 10 apr. 1752, Kristiansund.3.

Gift 18 nov. 17443 med

Jacob Fredriksen Messel
Født 168822.
Død 1762, (Langstad/Lyngstad?)22.
     Søn af Fredrik Olsen Messel og Archie Johansdatter Wildenrath.
     Stilling: Købmand i Kristiansund.
     Ejer af gården Lyngstad
     Hornemann sier at han døde på Langstad i 1763 og at han var gift tre ganger.23

[Gift 1° med Riborg (omkr. 1679 - 1744); Gift 2° 18 nov. 1744 med Lovise Mühlenphort (omkr. 1698 - 10 apr. 1752); Gift 3° 3 dec. 1752 med Karen Margrethe Mechlenborg (f. 1712)].
18.7.
Tyge Castberg
Født 1685, Trondheim.8.

Gift _____med

Elisabeth Sophia Wessel
     Datter af Isak Wessel.
     »uden Tvivl Isak Wessels datter«

Børn af Tyge Castberg og Elisabeth Sophia Wessel:

30.18.Isak Wilhelm Castberg, f. 1716, d. 1767
31.18.Elisabeth Munthe Castberg, f. omkr. 1728, Christiansund.
19.7.
Didrick Christoffersen Castberg
Født 1687, Trondheim.8.
20.7.
Maren Castberg
Født 1689, Trondheim.8.

Gift 3 jan. 170924 med

Johan (Jan) Wessel
Født 26 sep. 168425.
Død 16 jul. 1729, Christiansund.25.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Sjøkaptein og overlos i Kristiansund.24
21.8.
Anne Catrine Riiber
     Anne Catrine Riiber bodde i et lite hus for seg selv [på Lilleskog i Ibestad]. Like før jul 1747 ble hun myrdet av en finn ved navn Aanit Larsen. Saken kom opp på ekstrating på Øvre Selseth 8. februar 1748, der fogden, Sr. Michael Ursin var tilstede. Retten administrertes av sorenskriver Kiergård. Den skyldige fikk Gudmund Gudmundsen, Breivoll, midlertidig klokker i 1735, til forsvarer. Forsvareren fremholdt anklagedes ubegavenhet. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode, og til å bli gravet ned på retterstedet. Han slapp altså å kle steile og hjul, og det var en nådesbevisning. Gudmund Gudmundsens ord om Guds nåde er det eldste vidnesbyrd vi har i Astafjord om evangeliets erobring av en menneskesjel ved finnemisjonen.26
     Den 14. aug. 1749 ble på tinget tinglyst skjøte fra E. E. Ribe til Hans Hiort på 12 merker i Lilleskog. Det var nok den jordparten Anne Catrine Riiber hadde bodd.26
     Anno 1748, 8. februar, innfant jeg meg (sorenskriver Kiergård) efter fogden Sr. Ursins forlangende, og den derom av meg utstedte berammelse på den gård Øvre Selseth i Astafjords tinglauv for der å holde extrating i efternevnte morder- og delinkventsak. Ved retten var velbemeldte foged selv nærværende. Retten ble først satt. Derefter fremkom bondelensmann Ole Jacobsen og i retten la frem et brev til ham fra fogden under 28. januar sistleden, hvori fogden (pålegger) ham å innkalle morderen Aanit Larsen, med flere i brevet navngitte personer, hvilket for retten ble opplest, og skal i acten innføres. Derpå fremstilte lensmannen delinkventen Aanit Larsen, som skal ha begått det på Ane Catrine Riiber begagne mord. Likeså og den av ham navngivne Maren Joensen, som skal ha fått noen av de av ham stjålne penger. Begge var fri for bånd og fengsel.27
     Sommerting 1748 på Øvre Selseth. Foged Ursins fullmektig Hans Jort og sorenskriver Kiergård. 1. (første punkt) Aanit Larsens mordsak ble avgjort. Gudmund Gudmundsen (Brevold) var hans forsvarer, og fremholdt som sådan morderens ubegavethed. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode (ved mestermannen) og til å graves ned på retterstedet. (Nåden fritok ham for å kle steile og hjul på Tjuvholmen).28
     Hilmar Eriksen identifiserer henne med Rasmus Tygesen Tranes hustru Anne Catrine Nilsdatter Flensborg - sikkert fordi den jordepart Anne Catrine Riiber besad tidligere bruktes av Riborg Christensdatter Tranes arvinger.
22.9.
Jens Michelsen Heggelund
Født omkring 169729,14.
23.9.
Didrik Michelsen Heggelund
Født omkring 170030,14.
24.9.
Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund
Død omkring 1746.
     Skifte 1746, Lanes, Karlsøy sogn.15protokoll 1733-1788, legg 40b..

Gift 172431 med

Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix
     Datter af Sven Hanssøn Blix og Magdalena Nielsdatter Høstmark.
     Trine oppholder sig 1723 [faderens skifte] i Tromsø, hos Jeremias Figenschou.
     Ved moderens skifte 1743 sies hun å være gift med "Christian Heggelund i Tromsøens fogderie".

Børn af Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund og Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix:

32.24.Karen Fredriksdatter Blix Hegelund, f. omkr. 1735, d. eft. 1801
25.9.
Anne Cathrine Michelsdatter Heggelund
     Erlandsen sier at hun ble gift med Søren Mortensen Hegglund.14
26.9.
Maren Mikkelsdatter Heggelund
Født 6 dec. 1707, Karlsøy..
Død 22 dec. 1751, Trondenes prestegård..
     Skifte 1752-1753, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.15protokoll 1745-1803, legg 243b..

Gift 31 mai 1730 med

Simon Olsen Kildal
Født 31 okt. 1701, Kiledalen, Hægeland..
Død 21 jan. 1761, Trondenes prestegård..
     Søn af Ole Sørensen (Kildal).
     I 1745 blev han Sogneprest til Trondenes. I 1751 blev han tillige provst i Senjens prosti.
     Skifte 1763-1764, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.15protokoll 1745-1803, legg 277..

[Gift 1° 31 mai 1730 med Maren Mikkelsdatter Heggelund (6 dec. 1707 - 22 dec. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Ingeborg Marie Leth (18 feb. 1714 - 20 nov. 1753); Gift 3° med Mette Marie Lassen (1721 - 1771)].

Børn af Maren Mikkelsdatter Heggelund og Simon Olsen Kildal:

33.26.Mikal Heggelund Simonsen Kildal, f. 1731, Karlsøy., d. 1804, Astafjord.
34.26.Ovedia Maria Kildal, f. 1733, d. 1760
35.26.Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal, f. 1736, Karlsøy.
36.26.Abigael Simonsdatter Kildal, f. 1739, Karlsøy.
37.26.Kristian Stockflet Simonsen Kildal, f. 1742, Karlsøy., d. 1821, Bjarkøy.
38.26.Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal, f. 1744, Karlsøy., d. 1780
39.26._____, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
27.9.
Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund
     Skifte 1776-1785, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.32protokollnr. 143, folio 203b, etter Charlotta Sophia Amalie Schielderup - er det samme person ?.

Gift _____med

Johan Peter Schjelderup
Født 1721.
Død 1786.
     Søn af Rasmus Andersen Schjelderup og Karen Jørgensdatter.
     Jekteskipper i Skjervöy.33

Børn af Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund og Johan Peter Schjelderup:

40.27.Rasmus Schielderup, f. 1739, d. 1805
41.27.Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup, f. 1748
42.27.Johan Brochs Schjelderup, f. 1750, d. 1790
43.27.Conrad Didrik Schjelderup, f. 1753
44.27.Johan Brochs Schjelderup, f. 1756
28.9.
Ermegard Michelsdatter Heggelund
     Erlandsen har henne gift med en Anders på Sandvig i Troms.14

Generation 6.

29.12.
Anna Dorothea Mühlenphort
Født dec. 172020.
30.18.
Isak Wilhelm Castberg
Født 171634.
Død 1767.
     Stilling: Sognepræst til Vang i Valders?

Gift 12 jun. 1743, Veøy.34 med

Anna Christina Leganger

Børn af Isak Wilhelm Castberg og Anna Christina Leganger:

45.30.Tycho (Tyge) Castberg
31.18.
Elisabeth Munthe Castberg
Født omkring 1728, Christiansund.34.
32.24.
Karen Fredriksdatter Blix Hegelund
Født omkring 1735.
Død efter 1801.
     Karen Fredrichsdatter er år 1801, 66 år gl. og enke efter to ekteskaper. Hun oppholder sig på Lanes i Karlsøy hos sønnen Svend Blix.35

Gift 176036 med

Otto Pedersen Gram
Født 1721, Nordeidet, Karlsøy.36.
Død 1788, Lanesøyra, Karlsøy.36.
     Søn af Peder Hanssøn Gram og Alet Christensdatter (Lorch).

Børn af Karen Fredriksdatter Blix Hegelund og Otto Pedersen Gram:

46.32.Svend Ottesen Blix, f. 1764, Karlsøy., d. 1814, Karlsøy.
47.32.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1765, Karlsøy.
48.32.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1770, Karlsøy.
33.26.
Mikal Heggelund Simonsen Kildal
Født 1731, Prestegården, Karlsøy.37.
Død 1804, Ibestad, Astafjord.37.
     Skifte 1805-1810, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.15protokoll 1805-1824, legg 153..

Gift 1° 175238 med

Anna Kristoffersdatter Normann
Død 179137.
     Datter af Christopher Evensøn Normann og Marithe Steffensdatter.
     ? Er vel datter af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1794, Ibestad prestegård, Astafjord.15protokoll 1745-1803, legg 596..

Gift 2° _____39med

Karen Strøm Heggelund
Født 1762, Skogn, N-Trøndelag40.
Død 184040.
     Datter af Baltser Heggelund.

Børn af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann:

49.33.Simon Kildal, f. 1757, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
50.33.Ole Severin Kildal, f. 1764, Bjarkøy
51.33.Ovedia Fredrikka Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1848
52.33.Rebekka Elisabet Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1814
34.26.
Ovedia Maria Kildal
Født 31 aug. 173341.
Død 17 jan. 176041.
     Skifte 1760, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.15protokoll 1745-1803, legg 267b..

Gift _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.42, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»43,42.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.42.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].

Børn af Ovedia Maria Kildal og Peder Jochumsen Leth:

53.34.Simon Kildal Leth, f. 1755
54.34.Anna Benedicte Leth, f. 1754
55.34.Jochum Leth, f. 1760
35.26.
Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal
Født 1736, Prestegården, Karlsøy.44.

Gift 175637 med

Claus Christian Kielstrup
Født 1719, Trondheim.
Død 30 mai 1784, Rødøy..
     Søn af Jens Jensen Kielstrup og Rebecka Urbye.
     Rødøy, Nordland.37

[Gift 1° med Else Boyesdatter Rivertsen (1714 - 1756); Gift 2° 1756 med Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal (f. 1736)].
36.26.
Abigael Simonsdatter Kildal
Født 1739, Prestegården, Karlsøy.37.

Gift 175745 med

Hans Hagerup Krog
Født 172346.
Død 1785, Bjarkøy.37.
     Søn af Jens Krog og Catharina Magdalena Scheen.
     Kautokeino, Finnmark. Sand, Bjarkøy.37
     Skifte 1786-1788, Altevik prestegård, Sand sogn.15protokoll 1745-1803, legg 483..

Børn af Abigael Simonsdatter Kildal og Hans Hagerup Krog:

56.36.Catharina Magdalena Krog, f. 1762, Astafjord
57.36.Maren Heggelund Krog, f. 1767, Astafjord, d. 1849, Bodø.
37.26.
Kristian Stockflet Simonsen Kildal
Født 1742, Prestegården, Karlsøy.37.
Død 1821, Sørsand, Bjarkøy.37.
     Sørsand, Bjarkøy.37

Gift 1° omkring 176547 med

Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin
Født 1743, Vesterålen, Nordland.47.
Død 1794, Sørsand, Bjarkøy.47.
     Datter af Mikkel (Michael) Pedersen Ursin og Clara Magdalena Bing.

Gift 2° 179547 med

Johanna Fredriksdatter Bernhoft
Født 177847.
Død 1847, Sørsand, Bjarkøy.47.
     Datter af Fredrik Christian Vogt Bernhoft og Dorothea Antonette von Hadeln.

Børn af Kristian Stockflet Simonsen Kildal og Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin:

58.37.Clara Magdalene Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
59.37.Simon Kildal, f. 1767, Bjarkøy, d. 1768, Bjarkøy
60.37.Maren Heggelund Kildal, f. 1768, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
61.37.Clara Magdalene Bing Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
62.37.Michael Ursin Kildal, f. 1771, Bjarkøy, d. 1771, Bjarkøy
63.37.Lars Koefod Kildal, f. 1772, Bjarkøy, d. 1772, Bjarkøy
64.37.Sara Susanna Dreyer Kildal, f. 1774, Bjarkøy, d. 1775, Bjarkøy
65.37.Fredrik Kristian Kildal, f. 1776, Bjarkøy, d. 1776, Bjarkøy
66.37.Kristianne Elisabeth Kildal, f. 1777, Bjarkøy, d. 1777, Bjarkøy
67.37.Ovidie Fredrikke Kildal, f. 1778, Bjarkøy, d. 1778, Bjarkøy
68.37.Benoni Kildal, f. 1781, Bjarkøy, d. 1781, Bjarkøy

Børn af Kristian Stockflet Simonsen Kildal og Johanna Fredriksdatter Bernhoft:

69.37.Simon Kildal, f. omkr. 1796
70.37.Fredrik Christian Bernhoft Kildal, f. omkr. 1800
71.37.Martinus Heggelund Kildal, f. 1804
72.37.Dorothea Antonette von Hadeln Kildal, f. 1806
73.37.Christian Kildal, f. 1811
38.26.
Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal
Født 1744, Prestegården, Karlsøy.48.
Død 178048.

Gift 176148 med

Johan Lorents Lorentsen Burchard
Født 1733, Rå, Kvæfjord.49.
Død 1824, Gåre, Kvæfjord.49.
     Søn af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.
     Prestegård, Trondenes; Ibestad, Astafjord.

Børn af Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal og Johan Lorents Lorentsen Burchard:

74.38.Lorents Johansen Burchard, f. 1762, Trondenes.
75.38.Simon Kildal Johansen Burchard, f. 1765, Kvæfjord.
76.38.Fredrik Kristian Johansen Burchard, f. 1770, Kvæfjord.
39.26.
___________
Født 1750, Prestegården, Trondenes.48.
Død 1750, Prestegården, Trondenes.48.
40.27.
Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 173950,51,52.
Død 14 feb. 180551,52.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].52

Gift _____51med

Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 175253,54,52.
Død 27 nov. 180251.
     Datter af Jens Bloch Gievert og Ingeborg Margrethe Rasch.

Børn af Rasmus Schielderup og Johanne Margrethe Giæver:

77.40.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
78.40.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
79.40.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
80.40.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
81.40.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
82.40.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
83.40.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
84.40.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
85.40.Rasmus Schielderup, f. 1786
86.40.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
87.40.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
88.40.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
89.40.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
90.40.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
91.40.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
41.27.
Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup
Født 1748.
42.27.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1750.
Død 1790.
     Skifte 1788-1798, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.32protokollnr. 146, folio 247b..

Børn af Johan Brochs Schjelderup og _____:

92.42.Karen Margrete Schjelderup
93.42.Cathrine Marie Schjelderup
43.27.
Conrad Didrik Schjelderup
Født 1753.
44.27.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1756.

Generation 7.

45.30.
Tycho (Tyge) Castberg
46.32.
Svend Ottesen Blix
Født 1764, Lanesøyra, Karlsøy.55,36, døbt 29 sep. 1765, Karlsøy kirke.56,57.
Død 1814, Lanesøyra, Karlsøy.36.
     Sven Blix er år 1801 «bonde og gaardmand» på Lanes, Karlsøy i Troms. Han er gift med Maren Jacobsdtr og sammen har de børnene: Maren Lockert (fra hennes 1ste ekteskap), 15 år; Malena Hansdtr (fra hennes 1ste ekteskap), 11 år; Johan Peder Svendsen, 11 år; Hans Lochert, 9 år; Jacob Andreas Svendsen, 8 år; Otte Svendsen, 6 år; Hans Hegelund, 3 år; Fridricha Svendsdtr, 2 år.35

Gift _____36med

Maren Jakobsdatter Bugge
Født 1751, Akkarfjord, Skjervøy.36.
Død 1836, Karlsøy.36.
     Datter af Jakob Thygesen og Abel Kristine Simonsdatter.

[Gift 1° med Hans Lockert; Gift 2° med Svend Ottesen Blix (1764 - 1814)].

Børn af Svend Ottesen Blix og Maren Jakobsdatter Bugge:

94.46.Johan Peder Svendsen (Blix), f. 1790, Karlsøy.
95.46.Hans Lockert Svendsen Gram, f. 1791, Karlsøy., d. 1860, Karlsøy.
96.46.Jacob Andreas Svendsen (Blix), f. 1793, Karlsøy.
97.46.Otte Svendsen (Blix), f. 1795, Karlsøy.
98.46.Hans Heggelund Svendsen Blix, f. 1797, Karlsøy.
99.46.Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix), f. 1799, Karlsøy.
100.46.Abel Kerstina Svendsdatter (Blix), f. 1801, Karlsøy.
47.32.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1765, Lanes, Karlsøy., døbt 25 dec. 1765, Karlsøy kirke.58,57.
48.32.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1770, Lanes, Karlsøy., døbt 29 jul. 1770, Karlsøy kirke.59,57.
49.33.
Simon Kildal
Født 1757, Trondenes.38.
Død 1757, Trondenes.38.
50.33.
Ole Severin Kildal
Født 1764, Bjarkøy39.
51.33.
Ovedia Fredrikka Kildal
Født 1766, Bjarkøy39.
Død 184839.

Gift 1° 178460 med

Johan Hysing
     Rotsund, Skjervøy, Troms.60

Gift 2° 179361 med

Thomas Andreas Lyng
     Hamnes, Skjervøy, Troms.61
52.33.
Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy39.
Død 181439.

Gift 1° 179161 med

Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim62.
Død 180462.
     Søn af Simon Lund og Karen Petronelle Arctander Borch.
     Øksnes, Nordland.61

Gift 2° 180946 med

Gunnar Berg
Født 176446.
Død 182746.
     Ibestad, Astafjord. Også Bjorelvnes, Lenvik, Troms.46

[Gift 1° omkr. 1795 med Anne Colban (1767 - 1808); Gift 2° 1809 med Rebekka Elisabet Kildal (1769 - 1814)].

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Peder Borch Lund:

101.52.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
102.52.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
103.52.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
104.52.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
105.52.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
106.52.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876

Børn af Rebekka Elisabet Kildal og Gunnar Berg:

107.52.Anna Colban Berg, f. 1810, Astafjord., d. 1810
108.52.Anne Rebekka Berg, f. 1812, d. 1832
53.34.
Simon Kildal Leth
Født 175541.
     Han skal være død i 1780. Den 28. febr. 1778 får han «bevilling» til å driva gjestgjeveri på Gibostad. Truleg er han handelsmann der.41

Gift _____med

Petronelle Kristine Berg

Børn af Simon Kildal Leth og Petronelle Kristine Berg:

109.53.Ovidia Maria Simonsdatter Leth
110.53.Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
111.53.Ingeborg Anna Jentoft Leth
112.53.Erika Petrine Leth
54.34.
Anna Benedicte Leth
Født 175441.
55.34.
Jochum Leth
Født 176041.
56.36.
Catharina Magdalena Krog
Født 1762, Ibestad, Astafjord63.
     Til Sand, Bjarkøy.63
     Catharina ble henrettet pga. drap på sitt barn som hun fødte etter leiermål.
57.36.
Maren Heggelund Krog
Født 26 dec. 1767, Ibestad, Astafjord.
Død 20 jan. 1849, Bodø..
     Skifte 28 feb. 1849, Bodø..

Gift 4 sep. 1789, Kjøllefjord, Finnmark. med

Jens Melchersen Koch
Født 29 mar. 1757, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 22 feb. 1832, Bodø..
     Søn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann.
     Sogneprest til Folden.64
     Han var capelan og misjonær i Dverberg og 1788 misjonær til Varanger. Ble 31 des 1788 sogneprest til Kjøllefjord og 1791 prost til Øst-Finnmark Prosti, Ble så 15 mai 1801 sogneprest til Folda.
58.37.
Clara Magdalene Kildal
Født 1766, Bjarkøy65.
Død 1769, Bjarkøy65.
59.37.
Simon Kildal
Født 1767, Bjarkøy65.
Død 1768, Bjarkøy65.
60.37.
Maren Heggelund Kildal
Født 1768, Bjarkøy65.
Død 1769, Bjarkøy65.
61.37.
Clara Magdalene Bing Kildal
Født 1769, Bjarkøy65.
Død 1769, Bjarkøy65.
62.37.
Michael Ursin Kildal
Født 1771, Bjarkøy65.
Død 1771, Bjarkøy65.
63.37.
Lars Koefod Kildal
Født 1772, Bjarkøy65.
Død 1772, Bjarkøy65.
64.37.
Sara Susanna Dreyer Kildal
Født 1774, Bjarkøy65.
Død 1775, Bjarkøy65.
65.37.
Fredrik Kristian Kildal
Født 1776, Bjarkøy65.
Død 1776, Bjarkøy65.
66.37.
Kristianne Elisabeth Kildal
Født 1777, Bjarkøy65.
Død 1777, Bjarkøy65.
67.37.
Ovidie Fredrikke Kildal
Født 1778, Bjarkøy65.
Død 1778, Bjarkøy65.
68.37.
Benoni Kildal
Født 1781, Bjarkøy65.
Død 1781, Bjarkøy65.
69.37.
Simon Kildal
Født omkring 179666.
70.37.
Fredrik Christian Bernhoft Kildal
Født omkring 180067.
71.37.
Martinus Heggelund Kildal
Født 1804.
72.37.
Dorothea Antonette von Hadeln Kildal
Født 1806.
73.37.
Christian Kildal
Født 1811.
74.38.
Lorents Johansen Burchard
Født 1762, Prestegården, Trondenes.48.
75.38.
Simon Kildal Johansen Burchard
Født 1765, Rå, Kvæfjord.48.
76.38.
Fredrik Kristian Johansen Burchard
Født 1770, Rå, Kvæfjord.48.
77.40.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 177251, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)51.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.51 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 176551.
Død 184751.
78.40.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård68, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke68.
Død før mai 1775.
79.40.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik69,51,68, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke68.
Død 186251.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.35
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.32protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
80.40.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik68, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke68.
Død 179951.
81.40.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik68, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke68.
82.40.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik68, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke68.
Død 177951.
83.40.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik68, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke68.
Død 178151.
84.40.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik68, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke68.

Gift 180451 med

Nicolai Steenstrup
85.40.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 178670,51.
86.40.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 178871,51.
Død 12 aug. 181051.
     Handelsbetjent i Senjen.51
87.40.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 178972,51.
Død 14 jun. 187451.

Gift _____51med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 185451.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.51
88.40.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 179073,51.
Død 189551.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.51

Gift _____51med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

113.88.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
89.40.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 179274,51.
Død 23 dec. 185351.

Gift 181551 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.51
90.40.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 179475,51.

Gift 26 okt. 182051 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 179151.
91.40.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 179676,51.
92.42.
Karen Margrete Schjelderup
93.42.
Cathrine Marie Schjelderup

Generation 8.

94.46.
Johan Peder Svendsen (Blix)
Født 1790, Lanes, Karlsøy., døbt 28 feb. 1790, Karlsøy kirke., Johan Peder Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.57.
95.46.
Hans Lockert Svendsen Gram
Født 1791, Lanesøyra, Karlsøy.74,36.
Død 19 aug. 1860, Lanesøyra, Karlsøy.36.
96.46.
Jacob Andreas Svendsen (Blix)
Født 1793, Lanes, Karlsøy., døbt 29 sep. 1793, Karlsøy kirke., Jacob Andreas Svendsen. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.57.
97.46.
Otte Svendsen (Blix)
Født 1795, Lanes, Karlsøy., døbt 5 jul. 1795, Karlsøy kirke., Otte Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdatter Bugge, Lanes.57.
98.46.
Hans Heggelund Svendsen Blix
Født 1797, Lanes, Karlsøy., døbt 8 okt. 1797, Karlsøy kirke., Hans Heggelund Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.57.

Gift _____med

Ane Elisabeth Mortensdatter

Børn af Hans Heggelund Svendsen Blix og Ane Elisabeth Mortensdatter:

114.98.Svend Blix Hansen, f. 1821, Karlsøy.
99.46.
Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix)
Født 1799, Lanes, Karlsøy., døbt 23 jun. 1799, Karlsøy kirke., Petricha Chatrina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.57.
100.46.
Abel Kerstina Svendsdatter (Blix)
Født 1801, Lanes, Karlsøy., døbt 27 aug. 1801, Karlsøy kirke., Abel Kerstina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.57.
101.52.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.61.
     Kom til Ibestad.61
102.52.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.61.
     Kom til Ibestad.61
103.52.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.61.
     Kom til Ibestad.61
104.52.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.61.
     Kom til Ibestad.61
105.52.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.61.
     Kom til Ibestad.61
106.52.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.61.
Død 187661.

Gift 182577 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.78.
Død 189178.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

115.106.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
116.106.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
107.52.
Anna Colban Berg
Født 1810, Ibestad, Astafjord.79.
Død 181079.
108.52.
Anne Rebekka Berg
Født 181279.
Død 183279.
109.53.
Ovidia Maria Simonsdatter Leth
Døbt 13 sep. 1778, Lenvik kirke68.
110.53.
Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
Døbt 23 apr. 1780, Lenvik kirke68.
Begravet 1784, Lenvik, Festo palmar, 4 Aar gl.80.
111.53.
Ingeborg Anna Jentoft Leth
Døbt 1785, Lenvik, Dom. 21 p. trinit.80.
112.53.
Erika Petrine Leth
Døbt 1787, Lenvik, Feria 1 Pentec.80.
113.88.
Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup
Født 27 feb. 1837, Lofoten ?51.

Gift 20 feb. 186251 med

Anton Johan Holmboe
Født 3 jun. 183651.

Generation 9.

114.98.
Svend Blix Hansen
Født 3 sep. 1821, Lanes, Karlsøy., døbt 1821, Karlsøy kirke., Svend Blix Hansen. Foreldre: Hans Heggelund Blix og Ane Elisabeth Mortensdatter, Lanes.57.
115.106.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.77.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184834,46 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181451.
Død 7 feb. 186351.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

117.115.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
118.115.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
116.106.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185381 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.82.
Død 189882.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.

Generation 10.

117.115.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.34,46.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.34,46 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo83.
118.115.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.34.

Kilder og Noter
1Alf Collett: Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)
2Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
3Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 159
4Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 65
5E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
6S.T.Dahl skriver at han døde år 1701.
7Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
8Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 51
9S.T.Dahl, skriver at de ble gift år 1690 i Kr.sund.
10Hornemanns Samlinger
11Skifte 12. dec. 1695, sluttet 13. april 1696
12Hjalmar Farstad - email dat. 20. jan. 1997
1339 år gl. i 1701.
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 369
15Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
1677 Aar gl.
17Var 20 Aar gl. ved Folketællingen i 1701.
18Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69
19Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 67
20Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243
22Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
23Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
24Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 41
25Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
26Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:60
27Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:339-340
28Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:340
294 år gl. i 1701.
301 år gl. i 1701.
31Per Nermo - http://home.oneline.no/~nermo
32Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
33Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
34IGI - http://www.familysearch.com
35Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
36Vibeke Abrahamsen
37Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:555
39Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:530
40Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:927
41Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
42Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
43«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
44Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:500
45Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:478
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
47Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:558
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:289
49Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
5062 år gl. ved FT 1801.
51Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
52C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
535 år gl. i 1757.
5449 år gl. ved FT 1801.
5536 år gl. ved FT 1801.
56Svend Blix Ottosen. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fridrichsdatter Heggelund Blix, Lanes.
57Karlsøy kirkebok på internettet.
58Fredricha Catrina Ottosdatter. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fredrichsdatter Heggelund Blix, Lanes.
59Fredricha Catrina Ottosdatter. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fredrichsdatter, Lanes.
60Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:831
61Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:911
63Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:35
64Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 200
65Atle Jan Westrheim der citerer Bjarkøy Bygdebok II:240-241
665 år gl. ved FT 1801
671 år gl. ved FT 1801
68Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
6926 år gl. ved FT 1801.
7015 år gl. ved FT 1801.
7113 år gl. ved FT 1801.
7212 år gl. ved FT 1801.
7311 år gl. ved FT 1801.
749 år gl. ved FT 1801.
757 år gl. ved FT 1801.
765 år gl. ved FT 1801.
77Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
78Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
79Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:146
80Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
81Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
82Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
83Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035