© 2001 Simon Ellefsen

Moses Pedersen i Trondheim

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Moses Pedersen
Død omkring 1671.
     Skifte 19 okt. 1671, Trondheim.1Avdøde Moses Pedersen. Enke Karen Henrichsdatter. Hennes stedbarn: Peder myndig, Elias 12, Anne og Margrethe fullvoksne, antok Giert Hanicham (Hanekam) som lagverge, 1954 ÷ 880 Rd., Peder Svendsen verge for Elias, Mattis Fælber for Peder til han kommer hjem..

Gift _____med

Karen Henrichsdatter
     Skifte 15 nov. 1661, Trondheim.: hos Moses Pedersen «efter hans efterleverske», imellem ham og hans 4 um. barn: Inger, Marit, Peder og Elias, 203 Rd., til hver sønn efter avdøde mor..

[Gift 1° med Svend Pedersen (d. omkr. 1660); Gift 2° med Moses Pedersen (d. omkr. 1671)].

Børn af Moses Pedersen og _____:

2.1.Anne Mosesdatter
3.1.Inger Mosesdatter
4.1.Margrethe (Marit) Mosesdatter, d. 1720
5.1.Peder Mosessøn
6.1.Elias Mosessøn, f. omkr. 1659

Generation 2.

2.1.
Anne Mosesdatter
     Må antages at være myndig da faren 15. nov. 1661 skifter imellem ham og sine 4 umyndige børn, hvor hun ikke nevnes. Fullvoksen ved farens skifte 19. okt. 1671.2

Gift _____med

Peder Pedersen Byemand
Død omkring 1689.
     Søn af Peder.
     Ingen arvinger er nevnt i skiftet etter ham i 1689.
     Skifte 27 mar. 1689, Trondhjem3Uten barn. Borgerleie i Nordland. 97 - 311 rd..
3.1.
Inger Mosesdatter
     Umyndig 15. nov. 1661. Nevnes ikke i faderens skifte 19. okt. 1671, og må derfor antages være død forinden i ung alder.1
4.1.
Margrethe (Marit) Mosesdatter
Død 29 okt. 17204.
     Umyndig 15. nov. 1661. Fullvoksen ved farens skifte 19. okt. 1671.1
     Skifte 29 okt. 1720, Trondhjem.4Sølv Steen-Pedersen - Kiersten Hansdatter Bernhoft 1694, Herr Oluf Joensen - Ane Jensdatter, OJM KSD 1704, Jens Axelsen - Karen Baardsdatter, Peder Jensen Hage - Christina Lauridsdatter, PPS MMD 1688, PHE KIH, TPS MAD 1686, ELS, IBS MED 1694, jekt 320 bygård 534, hus Levanger 31. 3.426 rd. - 437 rd..

Gift _____med

Povel Povelsen Schioldager
Død 1710.

Børn af Margrethe (Marit) Mosesdatter og Povel Povelsen Schioldager:

7.4.Anna Margrethe Povelsdatter Schioldager
8.4.Moses Povelsen Schioldager, d. 1725
5.1.
Peder Mosessøn
     Umyndig 15. nov. 1661, hvor han arvede 203 rd. efter sin mor. Myndig ved faderens skifte 19. okt. 1671.5
6.1.
Elias Mosessøn
Født omkring 16591.
     Umyndig 15. nov. 1661, hvor han arvede 203 rd. efter sin mor. Ved skiftet efter faren opptreder en Peder Svendsen som verge for Elias.1

Generation 3.

7.4.
Anna Margrethe Povelsdatter Schioldager

Gift _____med

Søren Jensen Esche
     Grønøen i Helgeland.

Børn af Anna Margrethe Povelsdatter Schioldager og Søren Jensen Esche:

9.7.Mette Margrethe Esche
8.4.
Moses Povelsen Schioldager
Død 10 sep. 17256.
     Skifte 10 sep. 1725, Trondhjem.6Sølv mrk. Olive [Oluf] Joensen - Ane Jensdatter, Poul Poulsen - Margrethe Mosesdatter, IIS-SCD 1723, CBSS, Johan Heitmann - Anne Maria Andersdatter, MSASM 1719, IPSSHD, CPS-EID. 5321 - 3879 rd., uvisse 44 rd..

Gift 1° _____med

Stinchen Christensdatter (Morsing)
Født omkring 16827,8.
Død 25 jun. 17219.
     Datter af Christen Povelsen (Morsing) og Ellen Johansdatter.
     Skifte 15 jun. 1721, Trondhjem.10Enkemannen var fraværende på handelsreise i Nordland og kom først til skifte samling 12. okt. 1721. Registreringen viste 4771 rd., som enkemannen mente var for høyt. Tilbød 1000 rd. i arv, hvilket godtokes av mostermenn Christen B. Stabel og løytnant Klüver og morbror Christen Morsing. Meget sølv mrk. JJS-AMD 1688, CBSSA, Johan Heitmann - Ane Maria Andersdatter, JPS-SHD 1661, Herr Olve [Oluf] Joensen - Anne Jensdatter, Povel Povelsen - Margrethe Mosesdatter, MSA-SM 1719, Moses Pedersen - Karen Henriksdatter, MPSA, CPS-EID, HMS. Værsøster Elisabeth til brudeklær og seng 69 rd. Til avdødes søsken efter akkord om gården 200 rd. Gjelden var 2252 rd..

Gift 2° _____med

Dorothea Eliasdatter Cramer

Børn af Moses Povelsen Schioldager og Stinchen Christensdatter (Morsing):

10.8.Poul Christian Schioldager, f. 1720, Trondhjem.

Generation 4.

9.7.
Mette Margrethe Esche

Gift _____med

Hans Fredrik Fietzen
     Stilling: Løitnant.
10.8.
Poul Christian Schioldager
Født feb. 1720, Trondhjem.9, døbt 26 mar. 1720, Trondhjem.9.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 134, 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
2Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 76. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
5Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 134. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
722 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
9Andreas Schjoldager: Skorsteens-Fejer-Inspecteur i Trundhiem Poul Christian Schioldager 1720-1785 og hans seks døtre., s. 157. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1989): 157-169
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 80. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96