© 2001 Simon Ellefsen

Morten Larssen

Opdateret 26 Jul 2001.


Generation 1.

1.0.
Morten Larssen
Født 16361.
Død 17171.
     Gårdbruker på nedre Selset i Astafjord.
     Betegnes 1701 «nogenlunde vel», altså velstandsmann.2

Børn af Morten Larssen og _____:

2.1.Maren Mortensdatter, f. Ibestad.
3.1.Lars Mortensen, f. 1662, Ibestad., d. 1725
4.1.Ole Mortensen, f. 1663, Ibestad., d. 1739
5.1.Anders Mortensen, f. 1666, Ibestad., d. 1737
6.1.Søren Mortensen, f. 1681, Ibestad., d. 1739
7.1.Hans Mortensen, f. 1684, Ibestad., d. 1755

Generation 2.

2.1.
Maren Mortensdatter
Født _____, Selset Nedre, Ibestad.1.

Gift _____3med

Nils Olsen
Født 16651.
Død 17301.
     Skifte 1730-1738, Å ytre, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 138, folio 48b.».

Børn af Maren Mortensdatter og Nils Olsen:

8.2.Berit Nilsdatter, f. 1699, d. 1758
9.2.Anne Nilsdatter, f. 1705, Ibestad., d. 1782
3.1.
Lars Mortensen
Født 1662, Selset N., Ibestad.1.
Død 17251.
     Dyrstad, Ibestad.

Gift _____1med

Dorte Tollevsdatter

Børn af Lars Mortensen og Dorte Tollevsdatter:

10.3.Gjertrud Larsdatter, f. 1682, Ibestad., d. 1762
11.3.Maren Larsdatter, f. 1708, d. 1777
4.1.
Ole Mortensen
Født 1663, Selset Nedre, Ibestad.1.
Død 17391.

Børn af Ole Mortensen og _____:

12.4.Ole Olsen, f. 1699, Ibestad., d. 1773
13.4.Morten Olsen, f. Ibestad.
14.4.Maren Olsdatter, f. Ibestad.
15.4.Kristen Olsen, f. 1715, Ibestad., d. 1761
5.1.
Anders Mortensen
Født 1666, Selset, Ibestad.1.
Død 17371.
     Skifte 1730-1738, Vik.5.

Gift 1° _____1med

Barbro Baltsersdatter

Gift 2° omkring 17351 med

Kirsten Pedersdatter
Født 16991.
Død 17791.

[Gift 1° med Kristoffer Olsen; Gift 2° omkr. 1735 med Anders Mortensen (1666 - 1737); Gift 3° med Jørgen Anderssen (1705 - 1785)].

Børn af Anders Mortensen og Barbro Baltsersdatter:

16.5.Maren Andersdatter, f. Ibestad.

Børn af Anders Mortensen og Kirsten Pedersdatter:

17.5.Barbroe Andersdatter, f. 1737
6.1.
Søren Mortensen
Født 1681, Selset Nedre, Ibestad.1.
Død 17391.

Gift omkring 17101 med

Anne Pedersdatter
Født 16736,1.
Død 17631.

Børn af Søren Mortensen og Anne Pedersdatter:

18.6.Maren Sørensdatter, f. 1715, d. 1755
19.6.Peder Sørensen, f. 1719, Ibestad., d. 1774
20.6.Morten Sørensen, f. 1721, Ibestad i Astafjord., d. 1787
21.6.Anne Maria Sørensdatter, f. 1722, Ibestad., d. 1765
22.6.Marit Sørensdatter, f. 1725, Ibestad.
23.6.Anders Sørensen, f. 1726, Ibestad., d. 1801
7.1.
Hans Mortensen
Født 1684, Selset Nedre, Ibestad.1.
Død 17551.
     Skifte 1753-1767, Selset, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 141, folio 112.».

Gift omkring 17191 med

Karen Nilsdatter Bagge
Født 16857,8.
Død 17671.
     Datter af Niels Jensen (Erboe) og Maren Olsdatter.

Generation 3.

8.2.
Berit Nilsdatter
Født 16991.
Død 17581.

Gift omkring 17311 med

Evert Nilssen
Født 17101.
Død 17761.
     Å, Ibestad.1

[Gift 1° omkr. 1731 med Berit Nilsdatter (1699 - 1758); Gift 2° 1759 med Johanna Sørensdatter (1730 - 1795)].
9.2.
Anne Nilsdatter
Født 1705, Ytre Å, Ibestad.1.
Død 17821.
     Skifte 1776-1785, Dyrstad, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 143, folio 256b.».

Gift 1° _____1med

Elias Anderssen
Født 1700, Igeland, Ibestad.1.
Død 17411.
     Igeland, Ibestad.

Gift 2° _____1med

Edias Jenssen
Født 17061.
Død 17621.
     Søn af Jens Einarsen og Synnøve Ediasdatter.
     Dyrstad, Ibestad.
     Skifte 1753-1767, Dyrstad, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 141, folio 201.».

Børn af Anne Nilsdatter og Elias Anderssen:

24.9.Nils Eliassen, f. 1732, Ibestad., d. 1800
10.3.
Gjertrud Larsdatter
Født 1682, Dyrstad, Ibestad.1.
Død 17621.
11.3.
Maren Larsdatter
Født 17081.
Død 17771.

Gift _____1med

Jakob Alfsen
Født 1696, Sandstrand, Skånland.1.
Død 17781.
     Søn af Alf Pedersen og Birgitte Arntsdatter.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Børn af Maren Larsdatter og Jakob Alfsen:

25.11.Dorte Jakobsdatter, f. 1744, Ibestad., d. 1807
12.4.
Ole Olsen
Født 1699, Vik, Ibestad.1.
Død 17731.
     Vik, Ibestad.

Gift _____1med

Barbro Pedersdatter
Født 17021.
Død 17761.
13.4.
Morten Olsen
Født _____, Vik, Ibestad.1.
     Ofoten, Nordland.1

Børn af Morten Olsen og _____:

26.13.Hans Mortensen, f. 1736, Nordland., d. 1814
14.4.
Maren Olsdatter
Født _____, Vik, Ibestad.1.

Gift _____1med

Ole
15.4.
Kristen Olsen
Født 1715, Vik, Ibestad.1.
Død 17611.
     Vik, Ibestad.

Børn af Kristen Olsen og _____:

27.15.Hans Kristensen, f. 1748, Ibestad., d. 1772
16.5.
Maren Andersdatter
Født _____, Vik, Ibestad.1.

Gift _____1med

Falkor Arnesen
Født 1695, Tennevik, Trondenes.9.
Død 1741, Tennevik, Trondenes.9.
     Søn af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.
17.5.
Barbroe Andersdatter
Født omkring 173710,11.
18.6.
Maren Sørensdatter
Født 17151.
Død 17551.
19.6.
Peder Sørensen
Født 1719, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 17741.
     Bolla, Ibestad.

Gift _____1med

Berit Andersdatter
Født 17201.
Død 17831.

Børn af Peder Sørensen og Berit Andersdatter:

28.19.Søren Pedersen, f. 1739, Ibestad., d. 1810
20.6.
Morten Sørensen
Født 1721, Bolla Ytre, Ibestad i Astafjord.1.
Død 17871.
     Ytre Bolla. Begge brødrene (Peder og Anders) til Morten karakteriserte presten i 1770 med fattig og slett tilstand, mens han derimot ga Morten topp rangering. Uten den eventuelle støtte fra Gamvik (gennem hans ekteskap), ville nok Morten ha kommet seg frem likevel. Han satte i gang ei storstilt rydding i Holtet, og han ble bonden som kunne yte lån til handelsborgere. Ga det seg høve, prøvde han å kjøpe og kjøpte opp jord både innen- og utensokns, kanskje i konkurranse med Jens Olsen fra Lia, en brorsøn av hustru Synnøves far. Begge la de grunnlaget for to tidlige lokale godsdannelser i Astafjord. På tinget var han aktiv, men trakk seg når han skjønte det kunne gå galt. Men ambisjonene kosta. En av naboene verdiget han ikke engang (stå)plass i kirkedøra, sies det på tinget. Da han døde var der i boet 1265 rdl. til deling på Bolla.
     Skifte 1785-1789, Bolla, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 144, folio 325b.».

Gift omkring 1747, Bolla, Ibestad1 med

Synnøve Andersdatter
Født 17231.
Død 18121.
     Datter af Anders Jenssen og Marit Hansdatter.

Børn af Morten Sørensen og Synnøve Andersdatter:

29.20.Ingeborg Mortensdatter, f. 1748, Ibestad., d. 1830
30.20.Berit (Birgitte) Mortensdatter, f. 1752, Astafjord., d. 1800, Trondenes.
31.20.Søren Mortensen, f. 1755, Ibestad., d. 1831
32.20.Hans Mortensen, f. 1757, Ibestad., d. 1817
33.20.Anders Mortensen, f. 1761, Ibestad., d. 1794
34.20.Anna Mortensdatter, f. 1764, Ibestad.
35.20.Kirsten Mortensdatter, f. 1768, Ibestad., d. 1772
21.6.
Anne Maria Sørensdatter
Født 1722, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 17651.
     Var ved indgåelsen af sit ægteskab bosat på Hals.12

Gift 174712,1 med

Ole Mikkelsen
Født 17201.
Død 17651.
     Espejord, Dyrøy.

Børn af Anne Maria Sørensdatter og Ole Mikkelsen:

36.21.Karen Maria Olsdatter, f. 1750
37.21.Martha Olsdatter, f. 1751, Dyrøy.
38.21.Anna Kirstina Olsdatter, f. 1754, Dyrøy.
39.21.Anders Olsen, f. 1756, Dyrøy.
40.21.Guri Olsdatter, f. 1756, Dyrøy.
41.21.Anna Olsdatter, f. 1758, Dyrøy.
22.6.
Marit Sørensdatter
Født 1725, Bolla Ytre, Ibestad.1.
23.6.
Anders Sørensen
Født 1726, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 18011.

Generation 4.

24.9.
Nils Eliassen
Født 1732, Igeland, Ibestad.1.
Død 18001.
     Dyrstad, Ibestad. Etterslekt, 6 barn, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1804-1805, Dyrstad, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 149, folio 629b.».

Gift 17771 med

Masanna Esausdatter
Født 1752, Myrland, Gratangen.1.
Død 17971.
     Datter af Esau Hanssen og Maren Johnsdatter.
     Skifte 1798-1804, Dyrstad, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 100.».
25.11.
Dorte Jakobsdatter
Født 1744, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 18071.

Gift 1° 17631 med

Mons Larssen
Født 17321.
     Søn af Lars Monssen og Marit Klausdatter.
     Dyrstad, Ibestad. Også Torsken.

Gift 2° 17851 med

Nils Svendsen
Født 17561.
Død 18181.
     Søn af Svend Kristensen og Karen Hansdatter.
     Sjøvegan, Salangen.

Børn af Dorte Jakobsdatter og Mons Larssen:

42.25.Maria Monsdatter, f. 1772, Ibestad., d. 1838
26.13.
Hans Mortensen
Født 1736, Ofoten, Nordland.1.
Død 18141.
     Dyrstad, Ibestad.

Gift 1° 17641 med

Berit Olsdatter
Født 1716, Lia, Lavangen.1.
Død 18001.
     Datter af Ole Jenssen og Anna Larsdatter (Skamfer?).

[Gift 1° med Peder Gabrielsen (1710 - 1761); Gift 2° 1764 med Hans Mortensen (1736 - 1814)].

Utenfor ekteskap med

Gilles Olsdatter
Født 1746, Dyrstad, Ibestad.1.
     Datter af Ole Pedersen og Kirsten Davidsdatter.

Børn af Hans Mortensen og Gilles Olsdatter:

43.26.Helena Hansdatter, f. 1775, Ibestad.
27.15.
Hans Kristensen
Født 1748, Vik, Ibestad.1.
Død 17721.
28.19.
Søren Pedersen
Født 1739, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 18101.
     Bolla, Ibestad.

Gift _____1med

Ingeborg Pedersdatter
Født 1740, Bolla Indre, Ibestad.1.
Død 18111.
     Datter af Peder Rasmussen og Synnøve Paulsdatter.

Børn af Søren Pedersen og Ingeborg Pedersdatter:

44.28.Mette Maria Sørensdatter, f. 1763, d. 1837
29.20.
Ingeborg Mortensdatter
Født 1748, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 18301.

Gift 17791 med

Mikkel Fredrik Skamfer
Født 17441.
Død 18151.
     Innflytter fra Trondheim.13

Børn af Ingeborg Mortensdatter og Mikkel Fredrik Skamfer:

45.29.Nils Andreas Mikkelsen Skamfer, f. 1781, Ibestad., d. 1781
46.29.Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer, f. 1782, Ibestad., d. 1844
30.20.
Berit (Birgitte) Mortensdatter
Født 1752, Bolla Ytre, Astafjord.1,9.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.9.
     Skifte 1804-1805, Rollnes, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 149, folio 627b.».

Gift 17781 med

Ole Larssen
Født 1750, Sørrollnes, Trondenes.14,1,9.
Død 1831, Sørrollnes, Trondenes.1,9.
     Søn af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Som sin fader må Ole også ha vært dyktig på sjøen. Han opprettholdt velstanden på bruket, og ble ilag 10 spd. i sølvskatt til Norges Bank i 1816, det høyeste beløpet som ble betalt innenfor det området som nå omfatter Skånland herred.

[Gift 1° 1778 med Berit (Birgitte) Mortensdatter (1752 - 1800); Gift 2° 1802 med Maren Olsdatter Gram (1754 - 1827)].

Børn af Berit (Birgitte) Mortensdatter og Ole Larssen:

47.30.Andreas Olsen, f. 1780, Trondenes., d. 1781
48.30.Andreas Olsen, f. 1782, d. 1808
49.30.Lars Olsen, f. 1783, Trondenes., d. 1783, Trondenes.
50.30.Maren Olsdatter, f. 1784
51.30.Morten Olsen, f. 1784, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
52.30.Anne Margrethe Olsdatter, f. 1786, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
53.30.Mikkel Olsen, f. 1790, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
54.30.Hans Olsen, f. 1790, Trondenes., d. 1854, Nordland.
55.30.Nils Schamfer Olsen, f. 1792, Trondenes., d. 1849
56.30.Synnøve Kirstina Olsdatter, f. 1792, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
57.30.Johan Hveding Olsen, f. 1796, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
31.20.
Søren Mortensen
Født 1755, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 18311.

Gift 17931 med

Johanna Everina Hansdatter Starup
Født 1766, Nærøy, Nord Trøndelag.1.
Død 18421.
     Datter af Hans Starup og Brynhild Sivertsdatter.
32.20.
Hans Mortensen
Født 1757, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 18171.
33.20.
Anders Mortensen
Født 1761, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 17941.

Utenfor ekteskap med

Rebekka Maria Clausdatter Kielstrup
Født 1751, Hammerfest, Finnmark.15,16,1.
Død 17881.
     Datter af Claus Christian Kielstrup og Else Boyesdatter Rivertsen.
     Skifte 1788-1789, Ibestad øvre, Astafjord.17: «protokoll 1745-1803, legg 508b.».

[Gift 1° med Andreas Kjergård (d. 1785); Gift 2° med Anders Mortensen (1761 - 1794)].

Børn af Anders Mortensen og Rebekka Maria Clausdatter Kielstrup:

58.33.Hans Kristian Anderssen, f. 1787, Ibestad., d. 1832
34.20.
Anna Mortensdatter
Født 1764, Bolla Ytre, Ibestad.1.
35.20.
Kirsten Mortensdatter
Født 1768, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 17721.
36.21.
Karen Maria Olsdatter
Født 1750.
     Døde ung.12
37.21.
Martha Olsdatter
Født 1751, Espejord, Dyrøy.12.

Gift 18021 med

Jens Pedersen
Født 17541.
Død 18121.
     Elvevoll, Salangen.1

[Gift 1° 1802 med Martha Olsdatter (f. 1751); Gift 2° med Malena Hansdatter Berg (f. 1772)].
38.21.
Anna Kirstina Olsdatter
Født 1754, Espejord, Dyrøy.12.
     Døde ung.12
39.21.
Anders Olsen
Født 1756, Espejord, Dyrøy.12.
     Død ung, før 1766.12
40.21.
Guri Olsdatter
Født 1756, Espejord, Dyrøy.12.
     Død ung, før 1766.12
41.21.
Anna Olsdatter
Født 1758, Espejord, Dyrøy.18,12.
     Kom til Bolla, Ibestad.1
     I perioden 1785-89 skiftes der på Bolla (protokollnr. 144, folio 94b.) etter en Anna Olsdatter - er det samme person ?4

Generation 5.

42.25.
Maria Monsdatter
Født 1772, Dyrstad, Ibestad.1.
Død 18381.

Gift 17961 med

Hans Danielsen
Født 1757, Myrland, Gratangen.1.
Død 18421.
     Søn af Daniel Hanssen og Ingeborg Hansdatter.
     Myrland i Gratangen, Astafjord.

[Gift 1° 1779 med Gjertrud Torbergsdatter (1754 - 1781); Gift 2° med Kirsten Mortensdatter Trane (f. 1756); Gift 3° 1783 med Mortina Mortensdatter (1757 - 1795); Gift 4° 1796 med Maria Monsdatter (1772 - 1838)].

Børn af Maria Monsdatter og Hans Danielsen:

59.42.Dortea Hansdatter, f. 1799, Gratangen., d. 1866
60.42.Martina Hansdatter, f. 1804, Gratangen., d. 1864
43.26.
Helena Hansdatter
Født 1775, Dyrstad, Ibestad.1.

Gift 18021 med

Einar Gregussen
Født 17751.
     Nergård, Bjarkøy.1
44.28.
Mette Maria Sørensdatter
Født 17631.
Død 18371.

Gift 17881 med

Ole Nilssen
Født 1763, Grov, Skånland.1.
Død 18111.
     Søn af Nils Olsen og Berit Olsdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Mette Maria Sørensdatter og Ole Nilssen:

61.44.Nils Olsen, f. 1788, Skånland., d. 1846
45.29.
Nils Andreas Mikkelsen Skamfer
Født 1781, Dyrstad, Ibestad.1.
Død 17811.
46.29.
Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer
Født 1782, Dyrstad, Ibestad.19.
Død 184419.

Gift 180220 med

Petter Kristian Starup
Født 1771, Nærøy, Nord Trøndelag.1.
Død 18491.
     Søn af Hans Starup og Brynhild Sivertsdatter.

[Gift 1° 1802 med Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer (1782 - 1844); Gift 2° med Ingeborg Sofia Olsdatter (f. 1792)].

Børn af Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer og Petter Kristian Starup:

62.46.Hans Pettersen Starup, f. 1802, Astafjord., d. 1846
47.30.
Andreas Olsen
Født 1780, Sørrollnes, Trondenes.21, døbt 178122.
Død 178122.
48.30.
Andreas Olsen
Født 178223,24.
Død 180821.
49.30.
Lars Olsen
Født 1783, Sørrollnes, Trondenes.25, døbt 178314.
Død 1783, Sørrollnes, Trondenes.14,25.
50.30.
Maren Olsdatter
Født 178426,24.
51.30.
Morten Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.25, døbt 178414.
Død 1811, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Konfirmert 1802.14
52.30.
Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.27,25, døbt 178614.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.25.

Gift omkring 182028 med

Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.28.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.28.
     Søn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1803 i Trondenes.14

Børn af Anne Margrethe Olsdatter og Henrik Mathias Jacobsen Warberg:

63.52.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
53.30.
Mikkel Olsen
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.29,25, døbt 179030,14.
Død 1834, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Konfirmert 1811.14
54.30.
Hans Olsen
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.25, døbt 179030,14.
Død 1854, Lofoten, Nordland.25.
     Kom til Dyrstad, Ibestad, dro til Sørrollnes, Trondenes.1
55.30.
Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.31,25, døbt 179230,14.
Død 18491.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Gift 18211 med

Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.1.
Død 18511.
     Datter af Hans Sakariassen og Synnøve Andersdatter.

Børn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter:

64.55.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
65.55.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, skånland., d. 1907
66.55.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Skånland., d. 1897
67.55.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
68.55.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
56.30.
Synnøve Kirstina Olsdatter
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.31,25, døbt 179230,14.
Død 1838, Steinsland, Trondenes.25.
57.30.
Johan Hveding Olsen
Født 1796, Sørrollnes, Trondenes.32,25, døbt 179614.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Konfirmert 1817.
58.33.
Hans Kristian Anderssen
Født 1787, Bolla Ytre, Ibestad.1.
Død 18321.

Utenfor ekteskap med

Lavina Eriksdatter Risør
Født 17921.
     Datter af Erik Simonsen og Engel Jensdatter.

[Gift 1° med Hans Kristian Anderssen (1787 - 1832); Gift 2° 1815 med Henrik Henriksen (f. 1779)].

Gift 1° 18151 med

Berit Maria Pedersdatter
Født 17911.
     Etterslekt (8 børn), se Astafjord bygdebok.1

Børn af Hans Kristian Anderssen og Lavina Eriksdatter Risør:

69.58.Andreas Martinus Hanssen, f. 1812, Ibestad.

Generation 6.

59.42.
Dortea Hansdatter
Født 1799, Myrland, Gratangen.1.
Død 18661.

Utenfor ekteskap med

Petter Hanssen
Født 1795, Magisås, Salangen.1.

Gift 1° 18291 med

Otte Hanssen
Født 1805, Grov, Skånland.1.
Død 18891.
     Søn af Hans Kristensen og Ingeborg Ottesdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Dortea Hansdatter og Petter Hanssen:

70.59.Benedigte Pettersdatter, f. 1828, d. 1898

Børn af Dortea Hansdatter og Otte Hanssen:

71.59.Hans Henrik Ottesen, f. 1831, Skånland., d. 1913
60.42.
Martina Hansdatter
Født 1804, Myrland, Gratangen.1.
Død 18641.

Gift 18231 med

Berteus Jonassen Bratsberg
Født 1801, Fjellet, Lavangen.1.
Død 18621.
     Søn af Jonas Bratsberg og Ingeborg Andersdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Martina Hansdatter og Berteus Jonassen Bratsberg:

72.60.Maria Berteusdatter, f. 1834, Skånland., d. 1875
61.44.
Nils Olsen
Født 1788, Grov, Skånland.1.
Død 18461.
     Grov, Skånland.

Gift 18201 med

Anne Bergitta Hansdatter
Født 1790, Myrland, Gratangen.1.
Død 18431.
     Datter af Hans Danielsen og Mortina Mortensdatter.

Børn af Nils Olsen og Anne Bergitta Hansdatter:

73.61.Mette Maria Nilsdatter, f. 1833, Skånland., d. 1901
62.46.
Hans Pettersen Starup
Født 1802, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18461.

Utenfor ekteskap med

Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18751.
     Datter af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.

Gift 1° 182933 med

Synnøve Maria Ediasdatter
Født 1805, Skog, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18741.

Børn af Hans Pettersen Starup og Else Maria Wegner Hansdatter Trane:

74.62.Elisabet Møller Hansdatter Starup, f. 1823, Astafjord., d. 1896

Børn af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter:

75.62.Ingeborg Anna Starup, f. 1831, Astafjord., d. 1891
63.52.
Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.28.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.28.

Gift 184134 med

Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.34.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.34.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.
64.55.
Olai Peder Nilssen
Født 1822, Renså, Skånland.1.
Død 18641.
65.55.
Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, skånland.1.
Død 19071.

Gift 1° 18551 med

Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.1.
Død 18561.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Gift 2° 18571 med

Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.1.
Død 19001.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Mette Maria Ursin:

76.65.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin:

77.65.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
78.65._____, f. 1861, Renså, d. 1861
79.65.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
80.65.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
81.65.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Skånland.
82.65.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
83.65.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
84.65.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
85.65.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
86.65.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
87.65.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
66.55.
Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland.3.
Død 29 apr. 18973.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Gift 28 okt. 18563 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland3, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin.3.
Død 19171.
     Datter af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup.

Børn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter:

88.66.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
89.66.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
90.66.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
91.66.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
92.66.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
67.55.
Synnøve Maria Nilsdatter
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland.3.
Død 19191.
68.55.
Bergitta Maria Nilsdatter
Født 1834, Renså, Skånland.1.
Død 18341.
69.58.
Andreas Martinus Hanssen
Født 1812, Fugleberg, Ibestad.1.
     Til Hals, Dyrøy.1

Generation 7.

70.59.
Benedigte Pettersdatter
Født 18281.
Død 18981.

Gift 18631 med

Tarald Hanssen
Født 18311.
Død 18941.
     Grov i Skånland, Astafjord.
71.59.
Hans Henrik Ottesen
Født 1831, Grov, Skånland.1.
Død 19131.
     Grov, Skånland.

Gift 18581 med

Mette Maria Nilsdatter
Født 1833, Grov, Skånland.1.
Død 19011.
     Datter af Nils Olsen og Anne Bergitta Hansdatter.

Børn af Hans Henrik Ottesen og Mette Maria Nilsdatter:

93.71.Olava Margrete Kirstine Hansdatter, f. 1859, Skånland., d. 1915
72.60.
Maria Berteusdatter
Født 1834, Grov, Skånland.1.
Død 18751.

Gift 18591 med

Johan Pedersen
Født 1824, Grov, Skånland.1.
Død 18841.
     Søn af Peder Olsen og Trina Sofia Berteusdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Maria Berteusdatter og Johan Pedersen:

94.72.Bendikt Martin Johansen, f. 1861, Skånland.
73.61.
Mette Maria Nilsdatter
Født 1833, Grov, Skånland.1.
Død 19011.

Gift 18581 med

Hans Henrik Ottesen
Født 1831, Grov, Skånland.1.
Død 19131.
     Søn af Otte Hanssen og Dortea Hansdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Mette Maria Nilsdatter og Hans Henrik Ottesen er vist under Hans Henrik Ottesen (nr. 71).

74.62.
Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18961.

Gift 1° 184535 med

Petter Jonas Hanssen
Født 18191.
Død 18593.

Gift 2° 186036 med

Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18921.
     Søn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Petter Jonas Hanssen:

95.74.Johanna Bergitte Pettersdatter, f. 1850, Ibestad.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Andreas Jonassen Falk:

96.74.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
75.62.
Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18911.

Utenfor ekteskap med

Laurits Leganger Uckermann
     Fra Borge prestegjeld.1

Gift 1° 185937 med

Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.
Død 19031.
     Søn af Kristian Pedersen Falk og Anna Elisabet Trane.

[Gift 1° 1855 med Synnøve Maria Jensdatter (1828 - 1857); Gift 2° 1859 med Ingeborg Anna Starup (1831 - 1891)].

Børn af Ingeborg Anna Starup og Laurits Leganger Uckermann:

97.75.Hans Andreas Uckermann, f. 1856, d. 1858

Børn af Ingeborg Anna Starup og Peder Kristiansen Falk:

98.75.Kristian Fredrik Pedersen, f. 1861, Astafjord.
99.75.Serina Maria Pedersdatter Falk, f. 1864, Astafjord.
100.75.Anna Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1869, Astafjord., d. 1883
101.75.Johanna Starup Pedersdatter Falk, f. 1872, Astafjord.
76.65.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.1.
Død 18561.
77.65.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.1.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
78.65.
___________
Født 1861, Renså1.
Død 18611.
79.65.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.1.

Gift 1889, Tovik, Skånland1 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes1.
80.65.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.1.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
81.65.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland.1.

Gift 18961 med

Simon Martin Hanssen
Født 1855, Tovik, Skånland1.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Ediasdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.
82.65.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.1.
83.65.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.1.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____3med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

102.83.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
84.65.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.1.
85.65.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.1.
Død 18761.
86.65.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.1.
87.65.
Hilmar Blom Hanssen
Født 18801.
Død 18801.
88.66.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard1.
Død 19251.
89.66.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard1.
Død 19051.
90.66.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard1.
Død 18631.
91.66.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard3.

Gift 19021 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.1.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

103.91.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
104.91.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
105.91.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
106.91.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
107.91.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
108.91.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
109.91.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
92.66.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard3.
Død 6 apr. 19513.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Gift 18993 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland.3, døbt 15 aug. 1875, Ibestad3.
Død 10 mar. 19273.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

110.92.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
111.92.Markus Gram Balteskard, f. 1902
112.92.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
113.92.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
114.92.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
115.92.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
116.92.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard

Generation 8.

93.71.
Olava Margrete Kirstine Hansdatter
Født 1859, Grov, Skånland.1.
Død 19151.

Gift 18851 med

Jens Andreas Berteussen
Født 1858, Grov, Skånland.1.
     Søn af Berteus Jørgensen og Anne Kristina Jensdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Olava Margrete Kirstine Hansdatter og Jens Andreas Berteussen:

117.93.Birger Amandus Jensvoll, f. 1886
94.72.
Bendikt Martin Johansen
Født 1861, Grov, Skånland.1.
     Grov, Skånland.

Gift 18881 med

Johanna Maria Bårdsdatter
Født 18611.
     Datter af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

Børn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter:

118.94.Johan Marenius Jentoft Bendiktsen, f. 1889, Skånland i Astafjord.
119.94.Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen, f. 1891, Skånland i Astafjord.
120.94.Hilmar Emil Bendiktsen, f. 1894, Skånland i Astafjord.
121.94.Hans Olaus Bendiktsen, f. 1896, Grovfjord i Ibestad., d. 1972, Salangen.
122.94._____, f. 1898, d. 1898
123.94.Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen, f. 1901, Skånland i Astafjord.
124.94.Hedly Heiberg Bendiktsen, f. 1903, Skånland i Astafjord., d. 1918
95.74.
Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.1.

Gift 18721 med

Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.1.
Død 19001.
     Søn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Johanna Bergitte Pettersdatter og Augustinus Røgh:

125.95.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
96.74.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18901.

Gift 188738 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 18651.
97.75.
Hans Andreas Uckermann
Født 18561.
Død 18581.
98.75.
Kristian Fredrik Pedersen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.

Gift 188539 med

Sofia Maria Stensdatter Parelius
Født 1864, Bolla, Ibestad, Astafjord.1.
Død 19301.

Børn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius:

126.98.Anne Elisabet Falck, f. 1885, Astafjord.
127.98.Iver Alfred Falck, f. 1890, Astafjord.
99.75.
Serina Maria Pedersdatter Falk
Født 1864, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.

Gift 188540 med

Hans Kristian Iversen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.
100.75.
Anna Elisabet Pedersdatter Falk
Født 1869, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.
Død 18831.
101.75.
Johanna Starup Pedersdatter Falk
Født 1872, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.

Gift 189941 med

Ludvig Isaksen
Født 1873, Bolla, Ibestad, Astafjord.1.

Børn af Johanna Starup Pedersdatter Falk og Ludvig Isaksen:

128.101.Erling Andreas Isaksen, f. 1899, Astafjord.
129.101.Hans Martin Isaksen, f. 1901, Astafjord., d. 1927
130.101.Hjørdis Lovise Kristine Isaksen, f. 1911, Astafjord.
102.83.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.1.
     Kom til Ibestad på Ibestad.1
103.91.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard1.
104.91.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland1.
Død 19111.
105.91.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland1.
106.91.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland1.
107.91.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland1.
108.91.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland1.
109.91.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland1.
110.92.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland1.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland1, begravet _____, kirkegården i Grov3.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland3 med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland1.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland3, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov3.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

131.110.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
132.110.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
133.110.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
134.110.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
111.92.
Markus Gram Balteskard
Født 19021.
112.92.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard1.
113.92.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard1.
Død 19071.
114.92.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard1.
Død 19101.
115.92.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard1.
Død 19241.
116.92.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard1.

Generation 9.

117.93.
Birger Amandus Jensvoll
Født 18861.
     Grov, Skånland.

Gift 19161 med

Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.1.
     Datter af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen:

135.117.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. 1985, Grovfjord.
136.117.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
137.117.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.
118.94.
Johan Marenius Jentoft Bendiktsen
Født 1889, Grov, Skånland i Astafjord.1.

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.1med

Nikoline Maria Ottelia Nikolaisdatter
Født 18931.

Gift 2° 19191 med

Olga Jenny Marie Lagesen
Født 18971.

Børn af Johan Marenius Jentoft Bendiktsen og Olga Jenny Marie Lagesen:

138.118.Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen, f. 1921, Høylund
139.118.Johanna Marie Bendiktsen, f. 1922, Breivoll
140.118.Henning Martin Annar Bendiktsen, f. 1924, Breivoll
141.118.Gudrun Mette Olea Bendiktsen, f. 1926, Breivoll
142.118.Harriet Andi Olivia Bendiktsen, f. 1928, Breivoll, d. 1930
119.94.
Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.1.

Gift 19161 med

Birger Amandus Jensvoll
Født 18861.
     Søn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen og Birger Amandus Jensvoll er vist under Birger Amandus Jensvoll (nr. 117).

120.94.
Hilmar Emil Bendiktsen
Født 1894, Grov, Skånland i Astafjord.1.

Gift 19221 med

Ragna Antonsdatter Haugjord
Født 1899, Karlsøy, Troms.1.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Hilmar Emil Bendiktsen og Ragna Antonsdatter Haugjord:

143.120.Rolf Haugjord Bendiktsen, f. 1923, Skånland i Astafjord.
121.94.
Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.42.
Død 4 mai 1972, Salangen.42.

Gift _____3med

Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.42.
     Datter af Martin Olai Martinussen Myklevoll og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Hans Olaus Bendiktsen og Elise Marie Myklevoll:

144.121.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
145.121.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
146.121.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
147.121.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
148.121.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
149.121.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
150.121.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
151.121.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
122.94.
___________
Født 18981.
Død 18981.
123.94.
Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen
Født 1901, Grov, Skånland i Astafjord.1.
124.94.
Hedly Heiberg Bendiktsen
Født 1903, Grov, Skånland i Astafjord.1.
Død 19181.
125.95.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.1.

Gift omkring 191543 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

152.125.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
153.125.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
154.125.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
155.125.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
126.98.
Anne Elisabet Falck
Født 1885, Rollnes, Ibestad, Astafjord.39.

Gift 191044 med

Emil Gunelius Størkersen
Født 1883, Aune, Trondenes.45.
     Søn af Samuel Styrkersen.
127.98.
Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.1.

Gift omkring 191543 med

Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.1.
     Datter af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter.

Børn af Iver Alfred Falck og Magna Kristine Røgh er vist under Magna Kristine Røgh (nr. 125).

128.101.
Erling Andreas Isaksen
Født 1899, Bolla, Ibestad, Astafjord.41.

Gift 193044 med

Marie Aldova Kristiansen
Født 1904, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
129.101.
Hans Martin Isaksen
Født 1901, Bolla, Ibestad, Astafjord.41.
Død 192741.
130.101.
Hjørdis Lovise Kristine Isaksen
Født 1911, Bolla, Ibestad, Astafjord.41.
131.110.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland3.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 19543 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 19203.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

156.131.Gudrun Brækkan, f. 1958
132.110.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland3.
     Stilling: sømand, maskinist
133.110.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge47.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark.3.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 19663 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige48.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

157.133.Simon Ellefsen, f. 1966, Sweden
158.133.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
134.110.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland3.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 19643 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 19383.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

159.134.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
160.134.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
161.134.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
162.134.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 10.

135.117.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.42.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.42.

Gift _____3med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.42.
     Søn af Martin Olai Martinussen Myklevoll og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll:

163.135.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
164.135.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
165.135.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
136.117.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.1.
137.117.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.1.

Gift _____3med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

166.137.Arnt Jensvoll
138.118.
Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen
Født 1921, Høylund1.
139.118.
Johanna Marie Bendiktsen
Født 1922, Breivoll1.
140.118.
Henning Martin Annar Bendiktsen
Født 1924, Breivoll1.
141.118.
Gudrun Mette Olea Bendiktsen
Født 1926, Breivoll1.
142.118.
Harriet Andi Olivia Bendiktsen
Født 1928, Breivoll1.
Død 19301.
143.120.
Rolf Haugjord Bendiktsen
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.1.
144.121.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.42.

Gift _____3med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.42.
145.121.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.42.

Gift _____3med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.42.
146.121.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.42.

Gift _____3med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.42.
147.121.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.42.

Gift _____3med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.42.
148.121.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.42.

Gift _____3med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.42.
149.121.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.42.

Gift _____3med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.42.
150.121.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.42.

Gift _____3med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.42, døbt _____, Trondenes kirke.42.
     Evakuert fra Finmark.42
151.121.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.42.

Gift _____3med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.42.
152.125.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.43.
153.125.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.43.
154.125.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.43.
155.125.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.43.
156.131.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 19583.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____3med

Finn Langgård
Født 18 apr. 19553.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

167.156.Karen Brækkan, f. 1986
168.156.Andrea Brækkan, f. 1988
157.133.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sweden47.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
158.133.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark47.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 19653.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

169.158.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København
170.158.Viktor Gøth Ellefsen
159.134.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge3.

Gift 28 apr. 19903 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

171.159.Kristin Kinmont, f. 1994
160.134.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa3.

Gift _____3med

Dawn
161.134.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa3.
162.134.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa3.

Gift 10 jun. 20013 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 11.

163.135.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.42.

Gift _____3med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.42.
164.135.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.42.

Gift _____3med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.42.
165.135.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.42.

Gift _____3med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.42.
166.137.
Arnt Jensvoll
167.156.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 19863.
168.156.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 19883.
169.158.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg, København49,3.
170.158.
Viktor Gøth Ellefsen
171.159.
Kristin Kinmont
Født mai 19943.

Kilder og Noter
1Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
2Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 155
3
4Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
5http://digitalarkivet.uib.no - Skifteregister Troms 1730-38, Astafjord Tinglag, Salten & Torsken sorenskriveri, protokollnr. 138. fol. 179b
61683 virker mere troværdigt.
724 år gl. ved skiftet efter moren 1709.
8NST 28 (1981-82), s. 37
9Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
10tre fjerdingår gammel ved farens skifte 1738.
11Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:132
12Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:105
13Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 2:640
14Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
15Hennes mor, Else Boyesdatter Rivertsen, døde i barsel allerede i 1756, da Rebekka var fem år.
16Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:525
17Digitalarkivet - Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
18Astafjord bygdebok skriver 1759.
19Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:75
20Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:208
21Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
22Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 76
2319 år gl. ved FT 1801.
24Digitalarkivet.
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
2617 år gl. ved FT 1801.
2714 år gl. ved FT 1801.
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
2911 år gl. ved FT 1801.
30tvilling.
319 år gl. ved FT 1801.
325 år gl. ved FT 1801.
33Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:250
34Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
35Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:357
36Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
37Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:451
38Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
39Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:585
40Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:380
41Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:343
42Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
43Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
44Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:718
45Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:1052
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:369
47Dåbsattest
48dåbsattest
49Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.