© 2001 Simon Ellefsen

Mørch / Mørck / Mørk II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jens Nielsen Mørck
Død omkring 1702.
     Skifte 19 apr. 1702, Trondhjem.1Lagv. Peder Povelsen [Dons?]. Sølv 142, jekt 350 og båter, hus 200, leiet Kabelvåg og Storvåg 70, ialt 1586 - 121 rd..

Gift 1° _____med

Maren Hansdatter Meyer
     Datter af Hans Meyer og Berette Michelsdatter.
     Der nævnes ingen børn i skiftet efter hende 24. mar. 1691, kun søskende.2
     Skifte 24 mar. 1691, Trondhjem.2.

Gift 2° _____med

Ingeborg Corneliusdatter
Død omkring 1709.
     Datter af Cornelius Hansen Røst og Karen Lauridsdatter.
     Skifte 25 jan. 1709, Trondhjem.3Omkommet på sjøreise fra Nordland med sine to barn Cornelius og Maren Mørch. Gull 39, sølv 233, kontant 150, jekt 260, nordlandsleiet 70, bygård brendt men tomten 100, bygrunnen 150, Flønes og Morstad i Selbu 60, nøst Baklandet 30, ialt 1798 - 839 rd..

[Gift 1° med Jens Nielsen Mørck (d. omkr. 1702); Gift 2° med Ole Larsen].

Børn af Jens Nielsen Mørck og Ingeborg Corneliusdatter:

2.1.Niels Jensen Mørck, f. 1692, Hammerfest., d. 1733, Trondheim.
3.1.Maren Jensdatter Mørck, f. omkr. 1693, d. 1709
4.1.Cornelius Jensen Mørck, f. omkr. 1695, d. 1709
5.1.Jens Jensen Mørck, f. omkr. 1697

Generation 2.

2.1.
Niels Jensen Mørck
Født 25 apr. 1692, Hammerfest.4.
Død 24 mai 1733, Trondheim.4.
     Mørch var fra 1721 til 1730 ansatt som borgermester Hagerups kjøpmann i Finnmark for årlig lønn 140 rd., men nedbrød sin helbred på de hårde reiser og døde knappe 3 år efter at han hadde begynt selvstendig virksomhet i Trondhjem.4
     Skifte 1 jun. 1733, Trondheim.4.

Gift 1715, Trondheim.4 med

Malene (Magdalena) Erichsdatter
Begravet 27 feb. 1748, Trondheim., 57 år gl.4.
     Datter af Erich Erichsen og Aleth Pedersdatter.
     Skifte 7 feb. 1749, Trondheim.4.

[Gift 1° 1715 med Niels Jensen Mørck (25 apr. 1692 - 24 mai 1733); Gift 2° 15 jan. 1739 med Jacob Mathiesen Borch (d. 6 mai 1788)].

Børn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter:

6.2.Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch, f. 1722, Trondheim., d. 1767
7.2.Aleth Kristina Nielsdatter Mørch, f. 1723, Trondheim., d. 1793, Trondheim.
8.2.Jens Nielsen Mørch, f. 1726, Trondheim., d. 1766
9.2.Malena Nielsdatter Mørch, f. 1728, Trondheim.
10.2.Karen Nielsdatter Mørch, f. 1730, Trondheim., d. 1763
11.2.Erich Nielsen Mørch, f. 1733, Trondheim., d. 1756, Trondheim.
3.1.
Maren Jensdatter Mørck
Født omkring 16935,1.
Død 1709.
     Omkom på sjøreise fra Nordland med moren og broren Cornelius.6
4.1.
Cornelius Jensen Mørck
Født omkring 16957,1.
Død 1709.
     Omkom på sjøreise fra Nordland med moren og søsteren Maren.6
5.1.
Jens Jensen Mørck
Født omkring 16978,1.

Generation 3.

6.2.
Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch
Født 1722, Trondheim.4.
Død 17674.
     Hus satt i uskiftet bo efter å ha utløst hans [Anders And's] sønn Poul av første ekteskap. Hun døde under en reise som nordlandshandlerske og efterlot 3 sønner og 2 døtre (alle tok Mørch som slektsnavn).4
     Skifte 29 nov. 1768, Trondheim.4.

Gift 4 feb. 1740, Trondheim.4 med

Anders Danielsen And
Født omkring 1693.
Begravet 26 feb. 1765, Frue kirke i Trondheim., 72 år gl.4.

Børn af Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch og Anders Danielsen And:

12.6.Niels Mørch
13.6.Magdalena Anna Andersdatter Mørch, f. 1743
7.2.
Aleth Kristina Nielsdatter Mørch
Født 1723, Trondheim.4.
Død 1793, Trondheim.4.

Gift 19 feb. 17564 med

Jens Erichsen Grøn
Født 17264.
Død 17964.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Res. kapellan til Vardø, senere sogneprest til Rudkjøbing på Langeland i Danmark.4

Børn af Aleth Kristina Nielsdatter Mørch og Jens Erichsen Grøn:

14.7.Malena Jensdatter Grøn
15.7.Birgitte Jensdatter Grøn
16.7.Anne Jensdatter Grøn
17.7.Ericha Cornelia Jensdatter Grøn, f. 1763, d. 1826
8.2.
Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.9.
Død 17669.
     Skipsfører i Trondhjem.9

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.9 med

Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 17269.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.9.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Maren Jentoft.

Børn af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth:

18.8.Jensdatter Mørch
19.8.Jensdatter Mørch
20.8.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
21.8.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
9.2.
Malena Nielsdatter Mørch
Født 1728, Trondheim.9.
     Gift med en Niels Juel som 1752 kvitterer for hennes morsarv fra «Gillie prestegård». [Han antas å være den Niels Jochumsen Juel som er omtalt av Trygve Sundt i NST bd. XI, s. 15].9
10.2.
Karen Nielsdatter Mørch
Født 1730, Trondheim.9, døbt 9 okt. 1730, Frue kirke i Trondheim.9.
Død 28 apr. 17639.

Gift 23 jan. 1755, Trondheim.9 med

Hans Eriksen Pens
Født 17219.
Død 25 jul. 1780, Trondheim.9.
     Skipper.9
     Skifte 11 jun. 1782, Trondheim.9fallit..

[Gift 1° med Berethe Maria Høyer (d. 1752); Gift 2° 23 jan. 1755 med Karen Nielsdatter Mørch (1730 - 28 apr. 1763)].

Børn af Karen Nielsdatter Mørch og Hans Eriksen Pens:

22.10.Niels Mørch Pens
23.10.Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
11.2.
Erich Nielsen Mørch
Født 1733, Trondheim.9.
Død 13 dec. 1756, Trondheim.9.
     Skifte 18 dec. 1760, Trondheim.9privat..

Generation 4.

12.6.
Niels Mørch
Begravet 22 jul. 1787, Andenes.4.
     Fortsatte handelen på Tranes og Andenes borgerleier.4
     Han og søskene tok Mørch som slektsnavn.4
     Skifte 4 jul. 17914.
13.6.
Magdalena Anna Andersdatter Mørch
Født 174310.

Gift _____10med

Jacob Christensen Maas
14.7.
Malena Jensdatter Grøn
     Ugift.9
15.7.
Birgitte Jensdatter Grøn
     Ugift.9
16.7.
Anne Jensdatter Grøn

Gift _____9med

Basballe
     Kjøpmann i Rudkjøbing.9
17.7.
Ericha Cornelia Jensdatter Grøn
Født 17639.
Død 18269.

Gift _____, fetter og kusine.9med

Martinus Colban
Født omkring 1767.
Død 20 jun. 1810, Rudkjøbing., 43 år gl.9.
     Søn af James Williamson Colban og Kirsten Erichsdatter Grøn.
     Skipper i Trondhjem.9
     Døde på reise med sitt førende skip fra København til Trondhjem.9
18.8.
Jensdatter Mørch
     Ugift, ved morens død 1798.9
19.8.
Jensdatter Mørch

Gift _____9med

Johan Friis
Født 17429.
Død 18119.
     Kjøpmann i Molde.9
20.8.
Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.

Gift 26 sep. 177511 med

Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren11.
Død 25 sep. 1827, Meldalen11.
     Søn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.11
21.8.
Søren Jensen Mørch
Født 17549.
Død 1796, Molde.9.
     Døde som skipsfører i Molde.9

Gift _____med

Anna Nikolaisdatter Normann
Født 175812.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.
22.10.
Niels Mørch Pens
Døbt 12 okt. 1758, Frue kirke i Trondheim.9.
     Var i 1782 til sjøs med svogeren, skipsfører Axen fra Flensborg.9
23.10.
Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
Døbt 19 apr. 1760, Frue kirke i Trondheim.9.
     Var ugift hjemme i 1782 [farens skifte].9

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 230. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 49-50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
4Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 41. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
59 år gl. ved farens skifte 19. april 1702.
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
77 år gl. ved farens skifte 19. april 1702.
85 år gl. ved farens skifte 19. april 1702, 12 år gl. ved morens skifte 25. jan. 1709.
9Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
10Elsa Jervan Håker, Harstad.
11E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)