© 2001 Simon Ellefsen

Anne Størkersdatter (1710-1789)

Opdateret 3 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Anne Størkersdatter
Født 1710, Aune Mellom, Trondenes.1,2.
     Datter af Størker Anderssen.
Død 1789, Aune, Trondenes.2.
     Antagelig datter av bruker på Aun mellom, Størker Anderssen (1672-1754).

Gift omkring 17322 med

Helge Anderssen
Født 1702, Aune Indre, Trondenes.2.
Død 1789, Aune Mellom, Trondenes.2.
     Søn af Anders Mikkelsen og Eriksdatter.
     Han er visstnok født på indre Aun, Trondenes, men hadde bodd flere steder før han slo seg ned her på Mellom-Aun, som han overtok etter svigerfaren. Helge ble 1763 første bygselmann på Mellom-Aun. I 1774 avsto han jorda til sønnen Størker Helgesen, «formedelst Alderdom».

Børn af Anne Størkersdatter og Helge Anderssen:

2.1.Anna Katrine Helgesdatter, f. 1731, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
3.1.Størker Helgesen, f. 1733, Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Anna Katrine Helgesdatter
Født 1731, Aune M., Trondenes.2.
Død 1804, Sandstrand, Trondenes.2.
     Som enke ble hun likevel konkursboet sittende med jorda, og i 1801 søkte hun på vegne av sin svigersønn, Søren Jørgensen (1754-1818), om å få kjøpe bruket for 40 rdlr.

Gift 1° 17603 med

Kristen Olsen
Født 17202.
Død 1764, Kjellhus, Trondenes.2.

Gift 2° 17702 med

Rasmus Rasmussen
Født 1730, Tovik, Trondenes.2.
Død 1793, Sandstrand, Trondenes.2.
     Søn af Rasmus Hanssen «Rasmus smed» og Karen Johnsdatter.
     Bygslet 1761 18 mark av Gabriel Torstensens jord på nedre Sandstrand. Rasmus var i sin tid den eneste på Sandstrandgårdene som hadde bekkekvern, visstnok i Mølnelva, som renner ned i Sandvatnet, men var ellers usigelig fattig. Da dødsboauksjonen ble holdt etter ham 1794, innbragte den 48 rdlr. Fra kreditor i Bergen, J.D. Stalbom, forelå regning på 57 rdlr., dessuten forlangte Ole Larssen Rollnes 30 rdlr. for en stue. Når hertil kom en del klattgjeld, kunne ikke halvparten dekkes.
     Skifte 1788-1798, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.4protokollnr. 146, folio 398..

[Gift 1° 1759 med Anne Arntsdatter (1733 - 1767); Gift 2° 1770 med Anna Katrine Helgesdatter (1731 - 1804)].

Børn af Anna Katrine Helgesdatter og Kristen Olsen:

4.2.Ole Kristensen, f. 1760, Trondenes.
5.2.Helge Kristensen, f. 1762, Trondenes.
6.2.Kristen Kristensen, f. 1765, Trondenes.

Børn af Anna Katrine Helgesdatter og Rasmus Rasmussen:

7.2.Andreas Rasmussen, f. 1770, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
8.2.Nils Rasmussen, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
9.2.Anne Rasmusdatter, f. 1774, Trondenes, d. eft. 1847
10.2.Rasmus Rasmussen, f. 1778, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
3.1.
Størker Helgesen
Født 1733, Elgsnes Ytre, Trondenes.2.
     Aune Mellom, Trondenes. Etterslekt, 9 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 17632 med

Pernilla Olsdatter
Født 1740, Elgsnes, Trondenes.2.

Børn af Størker Helgesen og Pernilla Olsdatter:

11.3.Anne Størkersdatter, f. 1766, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
12.3.Gjertrud Margrete Størkersdatter, f. 1778, Trondenes., d. 1848, Trondenes.

Generation 3.

4.2.
Ole Kristensen
Født 1760, Kjellhus, Trondenes.3.
5.2.
Helge Kristensen
Født 1762, Kjellhus, Trondenes.3.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1° 1786 med

Olava Gabrielsdatter
Født 1756, Kongsnes, Torsken.2.
Død 17942.
     Datter af Gabriel Anderssen (Rold) og Kirsten Jørgensdatter.
     Skifte 1788-1798, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.4protokollnr. 146, folio 394..

Utenfor ekteskap med5

Anne Marie Jensdatter
Født 17736.

[Gift 1° med Helge Kristensen (f. 1762); Gift 2° med Ingebrigt Johnsen (_____ - 1834)].

Børn af Helge Kristensen og Anne Marie Jensdatter:

13.5.Olava Helgesdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
6.2.
Kristen Kristensen
Født 1765, Kjellhus, Trondenes.3.
7.2.
Andreas Rasmussen
Født 1770, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1795, Sandstrand, Trondenes.2.
8.2.
Nils Rasmussen
Født 1772, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.2.
9.2.
Anne Rasmusdatter
Født 1774, Sandstrand, Trondenes7,2.
Død efter 27 jan. 1847.
     Konfirmert 1791.
     Flyttet fra Sandstrand til Steinsland da hun ektede Lars Larsen. Anne overlevede også sin anden mann og kjøpte leilendingsjorda på søndre Steinsland for 100 spd., men overdro den straks til sin stesønn, Arnt Falkor Larsen.

Gift 1° 17968 med

Søren Jørgensen
Født 1754, Sandstrand, Trondenes.7,2.
Død 1818, Sandstrand, Trondenes.8,2.
     Søn af Jørgen Sørensen og Inger Olsdatter.
     Flyttede til Tovik ?. Jordbruker på nedre Sandstrand. Søkte med svigermorens hjelp at kjøpe bruket for 4o rdlr. Rentekammeret i København forlangte 100 rdlr., og da Søren erklærte seg villig til å betale, fikk han kongeskjøte 29. aug. 1806 på sitt bruk. Søren døde på bruket som en velsituert mann.

Gift 2° 18242 med

Lars Larssen
Født 1766, Steinsland, Trondenes.2.
Død 1842, Steinsland, Trondenes.2.
     Søn af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1793 med Mette Maria Johanna Arnesdatter (1770 - 1804); Gift 2° 1812 med Marta Hartvigsdatter (1779 - 1822); Gift 3° 1824 med Anne Rasmusdatter (1774 - eft. 27 jan. 1847)].

Børn af Anne Rasmusdatter og Søren Jørgensen:

14.9.Margrethe Sørensdatter, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
10.2.
Rasmus Rasmussen
Født 1778, Sandstrand, Trondenes.9.
Død 1810, Sandstrand, Trondenes.9.

Utenfor ekteskap med5

Berte Kirstina Rafaelsdatter
Født 1774, Lavangen Sør, Trondenes.10.
Død 1811, Tovik, Trondenes.10.
     Datter af Rafael Stensen Harr og Ragnhild Paulsdatter.

Gift 1° 180211 med

Dorte Sofie Isaksdatter
Født 1777, Sandstrand, Trondenes.12.
Død 1811, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Isak Abrahamsen og Anne Katrine Kristensdatter.

Børn af Rasmus Rasmussen og Berte Kirstina Rafaelsdatter:

15.10.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1799, Trondenes., d. 1826, Astafjord.

Børn af Rasmus Rasmussen og Dorte Sofie Isaksdatter:

16.10.Anne Katrine Rasmusdatter, f. _____, d. 1802, Trondenes.
17.10.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1804, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
18.10.Isak Rasmussen, f. 1806, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
11.3.
Anne Størkersdatter
Født 1766, Aune Mellom, Trondenes.2.
Død 1797, Kilbotn, Trondenes.2.
     Skifte 1798-1804, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.4protokollnr. 148, folio 207..

Gift 17872 med

John Olsen
Født 1759, Kilbotn, Trondenes.2.
Død 1797, Kilbotn, Trondenes.2.
     Søn af Ole Johnsen og Marit Hansdatter.
     Skifte 1804-1805, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.4protokollnr. 149, folio 727. - etter Jon Olsen, samme person ?.
12.3.
Gjertrud Margrete Størkersdatter
Født 1778, Aune Mellom, Trondenes.2.
Død 1848, Sandstrand, Trondenes.2.

Gift 18042 med

Arne Olsen
Født 1777, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.2.
     Søn af Ole Arnesen og Tora Maria Sørensdatter.
     Sandstrand, Trondenes. Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Generation 4.

13.5.
Olava Helgesdatter
Født 1795, Sandstrand, Trondenes.6.
Død 1795, Sandstrand, Trondenes.6.
14.9.
Margrethe Sørensdatter
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.7,2.
Død 1867, Sandstrand, Trondenes.2.
     Hun overdro (som enke) bruker på nedre Sandstrand til to sønner.

Gift 1817 med

Hans Johannesen
Født 1789, Sandstrand, Trondenes.7,2.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.2.
     Søn af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.
     Innløste etterhvert sine søsken og sat på nedre Sandstrand i Trondenes, som fisker og bonde til sin død.8

Børn af Margrethe Sørensdatter og Hans Johannesen:

19.14.Johanna Katrine Hansdatter, f. 1822, Trondenes., d. 1863
15.10.
Rasmus Andreas Rasmussen
Født 1799, Sandstrand, Trondenes.13.
Død 1826, Elvebakken, Astafjord.13.
16.10.
Anne Katrine Rasmusdatter
Født _____, Sandstrand, Trondenes..
Død 1802, Sandstrand, Trondenes.11.
17.10.
Rasmus Andreas Rasmussen
Født 1804, Sandstrand, Trondenes.11.
Død 1812, Tovik, Trondenes.11.
18.10.
Isak Rasmussen
Født 1806, Sandstrand, Trondenes.11.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.11.

Generation 5.

19.14.
Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 186314.

Gift 20 okt. 1843 med

John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland., 13de søndag efter Trin..
Død 1888.
     Søn af Erik Andersen og Beret Karine Jonsdatter.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.
     I folketellingen år 1865 er John G. Eriksen, 50 år gl. (enkemann), født i Ibestad sogn og «gaardbruger og baadebygger» på Marskard (matr. nr. 375), Ibestad sogn og prgj., Ibestad kommune, Troms. På gården er også sønnen Hans M. Johansen og døttrene Elen B., Anna M. Sara Jørgine, og Bendigte K. Johnsdatter. Alle nevnte børn er ugifte. Besetning på gården var: 1 hest, 3 stort kveg, 12 får. Utsæd: 1½ (tønne) bygg og 2 (tønner) poteter.15
     I folketellingen år 1875 er John Gabriel Eriksen, f. 1813 i Moe prgj. i Helgeland, enkemann, gårdbruker (bykselmann) og bådebygger på Marskar (gård/matr. nr 375) i Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms.16

Børn af Johanna Katrine Hansdatter og John Gabriel Eriksen:

20.19.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes., d. 1915
21.19.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916
22.19.Anne Rebekka Johnsdatter, f. 1848, Skånland
23.19.Serine Marie Kirstine Johnsdatter, f. 1854, Skånland, d. 1920

Generation 6.

20.19.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.2.
Død 191514.
21.19.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.14, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191614.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad14 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.14, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192014.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

24.21.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
25.21.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
26.21.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
27.21.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
28.21.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
29.21.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
30.21.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
31.21.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
32.21.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
22.19.
Anne Rebekka Johnsdatter
Født 1848, Marskard, Skånland14.

Gift 189014 med

Reobert Olai Olsen Aas
Født 1848, Sandstrand, Skånland, Trondenes14.
     Søn af Ole Knut Pedersen Aas og Anne Johanna Margrete Sørensdatter.

Børn af Anne Rebekka Johnsdatter og Reobert Olai Olsen Aas:

33.22.Julie Alvilde Olsen (Aas), f. 1892, Skånland
23.19.
Serine Marie Kirstine Johnsdatter
Født 1854, Marskard, Skånland14.
Død 192014.

Gift 1° 187514 med

Martinus Johansen
Født 1846, Fornes, Skånland14.
Død 187814.
     Søn af Johan Henriksen og Elen Maria Salomonsdatter.

Gift 2° 188014 med

Anton Daniel Bårdsen
Født 1846, Oppdal14.
Død 189114.
     Søn af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

[Gift 1° 1877 med Hanna Petrikka Beteusdatter (1851 - 1879); Gift 2° 1880 med Serine Marie Kirstine Johnsdatter (1854 - 1920)].

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Martinus Johansen:

34.23.Ove Johan Martinussen, f. 1876, Skånland, d. 1876
35.23.Martin Johan Martinussen, f. 1878, Skånland

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Anton Daniel Bårdsen:

36.23.Hans Peder Antonsen, f. 1881, Skånland
37.23.Jondine Johanna Antonsdatter, f. 1883, Skånland, d. 1884
38.23.Bertin Roald Antonsen, f. 1885, Skånland, d. 1906
39.23.Jondine Ottilie Antonsdatter, f. 1887, Skånland, d. 1887
40.23.Andor Severin Magnus Antonsen, f. 1889, Skånland
41.23.Alvin Berg Antonsen, f. 1891, Skånland

Generation 7.

24.21.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187114.
25.21.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.14.
26.21.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.17

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

42.26.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
43.26.Markus Gram Balteskard, f. 1902
44.26.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
45.26.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
46.26.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
47.26.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
48.26.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
27.21.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.14.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».17

Gift 190214 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

49.27.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
50.27.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
51.27.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
52.27.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
53.27.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
54.27.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
55.27.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
28.21.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.14.
     Til Tovik, Skånland.14
29.21.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.14.
30.21.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.14.
31.21.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.14.
Død 189014.
32.21.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.14.
33.22.
Julie Alvilde Olsen (Aas)
Født 1892, Miklevoll, Skånland14.
34.23.
Ove Johan Martinussen
Født 1876, Marskard, Skånland14.
Død 187614.
35.23.
Martin Johan Martinussen
Født 1878, Marskard, Skånland14.

Utenfor ekteskap med5,14

Maren Birgitte Nilsdatter
Født 1872, Tortenvik, Skånland14.

Gift 1° 190714 med

Petra Bernharda Kristine Hansen
Født 1882, Marskard, Skånland14.
     Datter af Hans Pettersen og Anne Birgitte Bårdsdatter.

Børn af Martin Johan Martinussen og Maren Birgitte Nilsdatter:

56.35.Ole Johan Martinsen (Martinussen?), f. 1900, Skånland

Børn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen:

57.35.Maria Hansine Martinussen, f. 1908, d. 1908
58.35.Berthin Roald Marskar, f. 1909, Skånland, d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
59.35.Arthur Berg Martinussen, f. 1911, Skånland, d. 1918
60.35.Sigurd Marian Martinussen, f. 1913, Skånland, d. 1918
61.35.Hans Petter Andreas Martinussen, f. 1916, Skånland, d. 1916
62.35.Marinius Johan Palmer Martinussen, f. 1918, Skånland
63.35.Sigrun Artura Martinussen, f. 1920, Skånland
64.35.Alvilde Hansine Martinussen, f. 1923, Skånland
36.23.
Hans Peder Antonsen
Født 1881, Marskard, Skånland14.
37.23.
Jondine Johanna Antonsdatter
Født 1883, Marskard, Skånland14.
Død 188414.
38.23.
Bertin Roald Antonsen
Født 1885, Marskard, Skånland14.
Død 190614.
39.23.
Jondine Ottilie Antonsdatter
Født 1887, Marskard, Skånland14.
Død 188714.
40.23.
Andor Severin Magnus Antonsen
Født 1889, Marskard, Skånland14.
41.23.
Alvin Berg Antonsen
Født 1891, Marskard, Skånland14.

Generation 8.

42.26.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland14.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland14, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland14, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

65.42.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
66.42.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
67.42.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
68.42.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
43.26.
Markus Gram Balteskard
Født 190214.
44.26.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard14.
45.26.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard14.
Død 190714.
46.26.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard14.
Død 191014.
47.26.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard14.
Død 192414.
48.26.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard14.
49.27.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard14.
50.27.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland14.
Død 191114.
51.27.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland14.
52.27.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland14.
53.27.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland14.
54.27.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland14.
55.27.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland14.
56.35.
Ole Johan Martinsen (Martinussen?)
Født 1900, Tortenvik, Skånland14.
57.35.
Maria Hansine Martinussen
Født 190814.
Død 190814.
58.35.
Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland18,14.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.18.

Gift _____med

Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.18.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.18.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Berthin Roald Marskar og Mikol Marie Albertine Myklevoll:

69.58.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
70.58.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
71.58.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
72.58.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
73.58.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
74.58.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
75.58.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
59.35.
Arthur Berg Martinussen
Født 1911, Marskard, Skånland14.
Død 191814.
60.35.
Sigurd Marian Martinussen
Født 1913, Marskard, Skånland14.
Død 1918.
61.35.
Hans Petter Andreas Martinussen
Født 1916, Marskard, Skånland14.
Død 191614.
62.35.
Marinius Johan Palmer Martinussen
Født 1918, Marskard, Skånland14.
63.35.
Sigrun Artura Martinussen
Født 1920, Marskard, Skånland14.
64.35.
Alvilde Hansine Martinussen
Født 1923, Marskard, Skånland14.

Generation 9.

65.42.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

76.65.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
66.42.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
67.42.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge19.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige19.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

77.67.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
78.67.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
68.42.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

79.68.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
80.68.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
81.68.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
82.68.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
69.58.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.18.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.18.
70.58.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.18.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.18.
71.58.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.18.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
72.58.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.18.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.18.
73.58.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.18.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.18.
74.58.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.18.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.18.
75.58.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.18.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.18.

Generation 10.

76.65.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

83.76.Karen Brækkan, f. 1986
84.76.Andrea Brækkan, f. 1988
77.67.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige19.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
78.67.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark19.

Samboende med20

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

85.78.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
86.78.Victor Gøth Ellefsen
79.68.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

87.79.Kristin Kinmont, f. 1994
80.68.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

88.80.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
81.68.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
82.68.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 11.

83.76.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
84.76.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
85.78.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.21.
86.78.
Victor Gøth Ellefsen
87.79.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
88.80.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1I Trondenes bygdebok sættes fødselsåret til 1716.
2Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
3Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:301
4Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
5ugift
6Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:445
7Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
8Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
9Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:20
10Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
11Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:23
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:21
13Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:446
14Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
15Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
16Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
17Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
18Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
19Dåbsattest
20sambo
21Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.