© 2001 Simon Ellefsen

Meyer & Aggersborg

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
___________

Gift 1° _____med

Evert (Edvard) (Meyer?)

Gift 2° _____med

Jørgen

Børn af _____ og Evert (Edvard) (Meyer?):

2.1.Hans Evertsen Meyer, f. 1615, Haderslev., d. 1688
3.1.Thomas Evertsen Meyer

Børn af _____ og Jørgen:

4.1.Nils Jørgensen (Aggersborg), d. 1682

Generation 2.

2.1.
Hans Evertsen Meyer
Født 1615, Haderslev.1.
Død 16881.
     ?? Er alle hans børn født i hans 2nd ægteskab ??
     Fogd i Strinda.
     Han fikk stadfestelse på stilligen [fogd i Strinda] den 10. april 1661. I amtregnskapet nevnes han som fogd i Strinda i alle år frem til han kvitterer siste gang den 30. dec. 1685.1
     Han deltok som aktor i saken mot Lisbeth Nypan i 1670 og nedla påstand om at hun skulle brennes som heks. I følge Berg kommanderte han en avdeling av landstormen i 1679 ved skansen i Ålen. Han bodde på gården Øy i Melhus. Han eide også en gård i Trondheim i 1668. I familieskatten i 1678 betalte han for seg, sin kone, to døtre, to hoffmend, en kokketøs, en dreng og til hjelp med buskapet hadde han to drenger og to tøser.1

Gift 1° _____2med

Salome Jacobsdatter Rømsche
     Fra Haderslev.2

Gift 2° _____med

Margrethe Pedersdatter
     Datter af Peder Jensen (Øye?) og Riborg Hansdatter.
     Datter av fogden Peder Jensen i Herjedal.2
     I hvilket av hennes fars angiveligt to ægteskaber er hun født ?

Børn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter:

5.2.Edvard (Evert) Hansen Meyer, f. 1647, d. 1716
6.2.Peder Hansen Meyer, f. 1648, d. 1689, Alstahaug.
7.2.Fredrik Hansen Meyer, f. 1649, d. 1691
8.2.Anders Hansen Meyer, f. 1650
9.2.Jørgen Hansen Meyer, f. 1651, d. 1710
10.2.Ove Hansen Meyer, f. 1652
11.2.Hans Hansen Meyer, f. 1654
12.2.Riborg Hansdatter Meyer, f. 1654
13.2.Melchior Hansen Meyer, f. 1657, d. 1686
14.2.Niels Hansen Meyer, f. 1659, d. 1705, København.
15.2.Jacob Hansen Meyer
16.2.Inger Hansdatter Meyer, d. 1686
17.2.Karen Hansdatter Meyer
3.1.
Thomas Evertsen Meyer
     Stiftsskriver i Trondhjem.3

Gift _____med

Berete Østensdatter
     Skifte 9 jan. 1672, Trondhjem4.

[Gift 1° med Thomas Evertsen Meyer; Gift 2° med Laurits Pedersen Brix (2 feb. 1634 - 1 jan. 1699)].

Børn af Thomas Evertsen Meyer og Berete Østensdatter:

18.3.Inger Marie Thomasdatter Meyer, f. omkr. 1655, d. 1699
19.3.Anne Thomasdatter Meyer, f. omkr. 1657
20.3.Margrethe Thomasdatter Meyer, f. omkr. 1660
4.1.
Nils Jørgensen (Aggersborg)
Død 16825.
     Frå Jylland. Sokneprest til Surendalen i Møre 1664-1684.6
     Han ble innsatt til kapellan her [Surendal] den 2. okt. 1663 da den forrige sognepresten var død. Den 9. juli 1664 fikk han bevilgning kirketiende av Surendal, noe som hans formann Hans Eliasen også hadde hatt. Han er også nevnt da han som visepastor her undertegnet manntallet herfra i 1666 og han nevnes her i amtregnskapets familieskatt i 1676. Han var her ennå da Hr Ole ble utnevnt til hans huskapellan i oktober 1681 men døde her i løpet av 1682.7
     Han kalles i sin søknad om stillingen for en bror av Hans Evertsen, dvs. Hans Evertsen Meyer fogd i Strinda.5
     Erlandsen tillegger ham navnet Aggersborg.5

Gift _____med

Margrete
Død efter 1687.
     Den 30. april 1685 stevnet hans enke Margrete Hr Ole Steensen inn for domkapitelet og på hennes vegne opptrer hennes avdøde manns bror Hans Evertsen. Saken var at Hr Ole hadde lovet å gifte seg med Hr Nils datter da han fikk kallet men var senere gått bort fra dette løfte. I 1687 er hans [Nils Jørgensens] enke oppført i futens familieskatt, hun bodde da på enkesete Øye.5

Børn af Nils Jørgensen (Aggersborg) og Margrete:

21.4.Margrete Nilsdatter
22.4.Jørgen Nielsen Agersborg

Generation 3.

5.2.
Edvard (Evert) Hansen Meyer
Født 16478.
Død 17168.
     Han fikk sitt kallsbrev på sognet [Orkdal] den 10. juni 1691. Tønder sier at han døde i stillingen i 1716.8
     Han hadde vært prest i hospitalet [i Trondheim] fra den 14. jan. 1676 til han ble sogneprest her [i Orkdal] i 1691. Han ble magister den 23. mai 1702 og ble også prost i Dalerne i 1707.8
     På hans tavle [Epitafium? i Orkdal kirke?] sto at han var født i 1647 og at han døde i 1716.8

Gift _____med

Inger Iversdatter Munthe
Født omkring 16629.
Død 17198.
     Datter af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Inger Munthe, gift med Morten Schultz, Foged i Romsdalen.10

Børn af Edvard (Evert) Hansen Meyer og Inger Iversdatter Munthe:

23.5.Hans Edvardsen Meyer, f. 1685, d. 1743, Bergen stift.
24.5.Iverise Marie Edvardsdatter Meyer, f. omkr. 1688, d. 1765
25.5.Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
6.2.
Peder Hansen Meyer
Født 16482.
Død 26 apr. 1689, Alstahaug.11,12.
     Sogneprest til Alstahaug.12

Gift 16 nov. 168611,12 med

Bodil Gregersdatter
     Datter af Gregers Michelsen og Margrethe von Holoug.
     Augustinussen [Melchior] har notert at den 16. nov. 1686 sto Hr Peder Meyers bryllup med Bodil Gregersdatter, bispens datter (skal være stedatter).11

[Gift 1° 16 nov. 1686 med Peder Hansen Meyer (1648 - 26 apr. 1689); Gift 2° 15 sep. 1693 med Albert Jacobsen Jersin].

Børn af Peder Hansen Meyer og _____:

26.6.Salome Pedersdatter Meyer, f. omkr. 1683, Alstahaug., d. 1754, Trondhjem.
7.2.
Fredrik Hansen Meyer
Født 16492.
Død nov. 169113.
     Sogneprest i Ytterø 1676-1691.

Gift 1° 3 mar. 1677, prestegården.14,13 med

Maritte Gioritzdatter Ritzi
Født omkring 165215,16.
     Datter af Jørris (George) Ridtzi og Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel.
     Fik hr. Fred: Meijer Sogne-Præst p Ytterøe.14

Gift 2° 25 apr. 168413 med

Anna Jakobsdatter Hersleb
Død 1719.
     Datter af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder.

[Gift 1° 25 apr. 1684 med Fredrik Hansen Meyer (1649 - nov. 1691); Gift 2° med Peder Lund (1664 - 1735)].
8.2.
Anders Hansen Meyer
Født 16502.
     Ble prest i København.2
9.2.
Jørgen Hansen Meyer
Født 165117,18,2.
Død 171019.
     Sogneprest i Veø 1686-1710.

Gift _____19med

Inger Margrethe Michelsdatter Greve
     Datter af Michel (Michael) H... Greve og Margrete Andersdatter.

[Gift 1° med Jørgen Hansen Meyer (1651 - 1710); Gift 2° med Otto Jacobsen Friis].

Børn af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve:

27.9.Hans Jørgensen Meyer
28.9.Michel Jørgensen Meyer
29.9.Peder Jørgensen Meyer
30.9.Morten Jørgensen Meyer
31.9.Helle Margrethe Jørgensdatter Meyer
32.9.Anna Catharina Jørgensdatter Meyer
33.9.Margrete Salome Jørgensdatter Meyer
10.2.
Ove Hansen Meyer
Født 16522.
     Student.2
11.2.
Hans Hansen Meyer
Født 16542.
     Offiser.2
12.2.
Riborg Hansdatter Meyer
Født 16542.

Gift 26 aug. 167720,21 med

Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre)
Født 8 nov. 1636, Trondhjem..
Død 20 jan. 1693, Melhus.21.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sogneprest til Melhus præstegjeld i Trondhjem Stift.
     I Melhus kirke fantes opprinnelig portretter av Anders Mogensøn, Michel Melchiorsøn Falch og Oluf Mentzsøn i en felles innfatning. Rammen er nu i Videnskapsselskapets kirkemuseum.21
     Hans 2 døtre Hille Margrethe og Salome er vel født i hans 2nd ekteskap.

[Gift 1° omkr. 1661 med Helle Andersdatter (d. 18 apr. 1676); Gift 2° 26 aug. 1677 med Riborg Hansdatter Meyer (f. 1654)].

Børn af Riborg Hansdatter Meyer og Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre):

34.12.Hille Margrethe Olsdatter
35.12.Salome Olsdatter
13.2.
Melchior Hansen Meyer
Født 16572.
Død 1686.
     Sogneprest i Selbu 1683-1686.

Gift _____med

Riborg Svendsdatter
Født omkring 1660, Selbu.22.

[Gift 1° med Melchior Hansen Meyer (1657 - 1686); Gift 2° med Mads Søffrensen Tybring (omkr. 1655 - før 1724)].
14.2.
Niels Hansen Meyer
Født 16592.
Død 22 mai 1705, København.23,24.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.1
     Krigskommisair til Øie i Melhus.23

Gift 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.24,24 med

Anna Catharine Schjelderup
     Datter af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.

[Gift 1° 11 okt. 1697 med Niels Hansen Meyer (1659 - 22 mai 1705); Gift 2° med Sylvester Bergmann].

Børn af Niels Hansen Meyer og Anna Catharine Schjelderup:

36.14.Søren Nielsen Meyer
37.14.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
38.14.Anna Nielsdatter Meyer
15.2.
Jacob Hansen Meyer
16.2.
Inger Hansdatter Meyer
Død 168625.
     Hun var forlovet med Erik Henriksen Pontoppidan som omkom i 1680 ved et skipsforlis (NK bd. II, s. 242).2
     I 1688 kaller Riborg sl. gullsmed Abels Tybring sin svoger. Riborg var en datter av Peder Jensen Aars på Øy i Melhus. Tybring bodde også på Øy i 1687 som enkemann. Kronologisk passer det dårlig å sette opp en datter av Peder som gift med Mads Tybring. Min [S.T.Dahl] teori er at Mads første kone var en datter av Riborgs søster og fogden Hans Meyer. Trolig var han gift med den Inger Hansdatter som først hadde vært forlovet med Pontoppidan i 1680.26

Gift 1° _____, forlovet - ej gift.med

Erik Henriksen Pontoppidan
Død 1680.
     Se PHT III:5, s. 94 og PHT IX:1, s. 128.
     Skifte 14 aug. 1680, Trondheim.27takst av løsøre på fl. st. e. avdøde Erich Henrichsen Pontoppidan, 331 ÷ 19 Rd..

Gift 2° _____med

Mads Søffrensen Tybring
Født omkring 165528.
Død før 172426.
     Han bodde i 1687 på gården Øy i Melhus og var da enkemann og hadde to tjenere og en tjenestepike. I 1691 bodde han på N-Braa på Byneset og betalte for seg, sin kone, en tjener og to tjenestepiker. Bodde også her i 1701 og var da 46 år gammel. I 1688 skjøtet Riborg sl. gullsmed Jacob Abell sin gård i Trondheim, på hjørnet til torvet, til sin svoger Madts Tybring. Denne gården ser det ut til at Madts solgte like etter.2
     Foged.29

[Gift 1° med Inger Hansdatter Meyer (d. 1686); Gift 2° med Riborg Svendsdatter (f. omkr. 1660)].
17.2.
Karen Hansdatter Meyer
     Hun må være datter af fogd Hans Evertsen Meyer, eller ?

Gift _____30med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 165331.
Død 173532,31.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.33
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.30
     Sognepræst til Tønset.32
     Sogneprest i Tønset.31

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].
18.3.
Inger Marie Thomasdatter Meyer
Født omkring 165534,4.
Død 169935.
     Skifte 17 sep. 1715, Trondheim36Avdøde Inger Mejer. E. apoteker Strach. Barn i forr. ekte med apoteker von Westen: Thomas, Edvart apoteker i Flensborg, Arnoldus student, madam Berithe Maria P. Sylows, Citzel Margrethe, Anna Sophia, Inger, Abigael, Dorothea og Margrethe von Westen. Anna Sophia arvet efter testament stedfar Johs. Eitell. Tilf.: Dorothea gift Rasmus Wallund, kapellan i Skjerstad. Ingen morsarv..

Gift 1° 1681, Trondheim.37 med

Arnold Mathiasen von Westen
Født 2 jan. 1643, Lolland, Danmark.38.
Død 1698, Trondheim.38.
     Søn af Mathias von Westen og Sidsel Marie Lerche.
     Apoteker (Løveapoteket) i Trondheim.39
     Han fikk bevilgning på å drive apoteket den 9. aug. 1680, men han hadde allerede drevet apoteket i tre år som provisor. Hans enke drev apoteket etter hans død ved hjelp av en provisor Johan Eitel.38
     Skifte 28 jun. 1698, Trondheim40Avdøde apoteker Arnoldus von Westen. Enken Inger Thomisd. Barn: Cyriacus 21, Mathias 20, begge med avdøde hustru Maren Jacobsdtr Lund, Thomis 16, Evert 12½, Arnoldus 7, Hans Christophersen 5, Birgitta Maria 15, Sissel Margrethe 11, Anne Sophie 10, Inger Abigel 9, Dorethe 6 og Margrethe 2 år med Enken. Lagverge viselagmann Giert Lange. Arv efter morbror Jacob Lund i Verdal, hans enke het Elsebe. Avdøde bror Petter von Westen i Kbh. Bygård 800, apoteket med inventar og varer 1800, bygrunner, jordegods, ialt 7404 + 1547 uvisse ÷ 4967..

[Gift 1° 7 mai 1677 med Maren Jacobsdatter Lund; Gift 2° 1681 med Inger Marie Thomasdatter Meyer (omkr. 1655 - 1699)].

Gift 2° _____38,36med

Johan Eitel
     Apoteker i Trondheim 1701.38

Gift 3° _____36,38med

Strach
Død efter 1715.
     ! Se NST 16, s. 366 !
     Apoteker i Trondheim.

Børn af Inger Marie Thomasdatter Meyer og Arnold Mathiasen von Westen:

39.18.Thomas von Westen, f. 1682, Trondhjem., d. 1727, Trondhjem.
40.18.Birgitta Maria von Westen, f. omkr. 1683
41.18.Eduard von Westen, f. 1685, Trondhjem., d. 1774
42.18.Sissel Margrethe von Westen, f. omkr. 1687
43.18.Anne Sophie von Westen, f. omkr. 1688
44.18.Inger Abigael von Westen, f. omkr. 1689
45.18.Arnold von Westen, f. omkr. 1691
46.18.Dorethe von Westen, f. omkr. 1692
47.18.Hans Christoffer von Westen, f. omkr. 1693
48.18.Margrethe von Westen, f. omkr. 1696
19.3.
Anne Thomasdatter Meyer
Født omkring 165741,4.
20.3.
Margrethe Thomasdatter Meyer
Født omkring 166042,4.
Begravet 19 mar. 169543,44.

Gift _____med

Peter Bredal
Født 165144.
Død 171444.
     Søn af Erik Andersen Bredal og Johanne Willumsdatter Rogert.
     Han kan være den Petrus Bredalinus som i 1661, 1663, 1664 og 1667 fikk stipendium av Trondhjems katedralskole. Han ble student 1668 og sogneprest til Brönnö, Nordland 1677. Senere ble han prost i Helgelands prosti. Han ble magister philos 1694. Han var en lærd og ansett mann som hadde megen omgang med sognepresten i nabolaget, Alstadhaug, Petter Dass, som omhandler Bredal i flere av sine digter. I Trondhjems Videnskabsselskab oppbevares fölgende manuskript: «Petri Bredalini et Petri Dassii Epistolæ ultimæ de atteista». Efter biskop Gunnerus' utsagn efterlot han sig i manuskript: «En forklaring over høisangens tvende første kapitler», så vidlöftig at forklaringen over det förste kapitels förste 17 vers utgjör 1303 skrevne kvartsider. Han förte en ennu bevart latinsk skriftveksel med Petter Dass om lærde teologiske materier. Ved folketellingen 1701 hvor han bodde på Brönnö prestegård skrives hans navn »Peder Bredall«. Ifölge en av apoteker J.V. Strach og Margrethe Angell, sal. Kristian Frosts beedigede erklæring av 10. august 1739 hadde han 4 sönner og 2 dötre i sitt förste ekteskap. Vice-admiral Peter Petersen Bredal (1683-1756) kan således ikke være hans sönn, eller ?.44

[Gift 1° med Margrethe Thomasdatter Meyer (f. omkr. 1660); Gift 2° 9 nov. 1698 med Birgitte Andersdatter Sverdrup (1674 - 25 sep. 1700); Gift 3° med Adelucia Thomasdatter Montagne (1684 - 10 dec. 1768)].

Børn af Margrethe Thomasdatter Meyer og Peter Bredal:

49.20.Erik Petersen Bredal, f. 1681
50.20.Thomas Pedersen Bredal, f. 1682, d. 1738, Lagmannsgården Stegen
51.20.Hans Pedersen Bredal, f. 1685, d. før 1739
52.20.Peder Pedersen Bredal
53.20.Berethe Bredal
54.20.Johanna Alida Bredal, f. 1688, d. 1722
21.4.
Margrete Nilsdatter
     Nevnt 30. april 1685.5
22.4.
Jørgen Nielsen Agersborg
     ? Sandsynligvis søn af sogneprest i Surendalen 1664-84 Niels Jørgensen (Aggersborg) ?
     Lensmann i Vefsn 1704-60.45

Gift _____45med

Sophie Alexandersdatter Gyth
Født 167445.
Død 175245.
     Datter af Alexander Jacobsøn Gyth.

Generation 4.

23.5.
Hans Edvardsen Meyer
Født 1 nov. 16858.
Død 20 feb. 1743, Manger, Bergen stift.8.
     Ifølge Lampe ble han sogneprest i Manger i Bergen stift.8

Gift 17208 med

Antonette Augusta From
     Datter af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.

[Gift 1° 1720 med Hans Edvardsen Meyer (1 nov. 1685 - 20 feb. 1743); Gift 2° med Wilhelm Frimann].
24.5.
Iverise Marie Edvardsdatter Meyer
Født omkring 16888.
Død 17658.

Gift 1° 17108 med

Just Thyrholm
Død 17198.
     Mag. (Sognepr. i) Nærø.46

Gift 2° 10 okt. 172047 med

Eiler Wessel
Født 9 jan. 168048,47,48.
Død 24 jun. 174047.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Han var først kapellan i Tingvold men ble med broren Tordenskjolds hjelp, befordret til hospitalprest i Trondheim i 1719. I 1722 ble han sogneprest til Ørland.49
     Provst og Sognepr. til Ørlandet.46

Børn af Iverise Marie Edvardsdatter Meyer og Eiler Wessel:

55.24.Just Thyrholm Wessel, f. 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?), d. 1791, Tønsæt.
25.5.
Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
     Erlandsen har henne som gift med Hans Ibsen, fogd i Orkdal.47

Gift _____47med

Hans Ibsen
     Fogd i Orkdal.47
26.6.
Salome Pedersdatter Meyer
Født omkring 1683, Alstahaug.12.
Død 30 jul. 1754, Trondhjem., 71 Aar gl.11.
     Hvis hun vitterlig var 71 år gl. ved sin død, så kan hun ikke være datter av Bodil Gregersdatter.
     7 Børn Kjendes [Se slægten Bernhoft].

Gift 1700-171012 med

Ove Gjerlofsen (Nettelhorst)
Født 1680-1690, Hitteren.12.
Død 11 mai 173612, begravet 18 mai 1736, Trondhjem domkirke.12.
     Søn af Gjerlof Ovesen Nettelhorst og Mille Hansdatter Bernhoft.
     Kjøbmand i Trondhjem.12
     Han siges gift 2 Gange, uden at man kjender den første Hustrues Navn.12
27.9.
Hans Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.19
     Horneman har ham som kapellan i Veø og gift 31. juli 1726 med Mille Ludvigsdatter Munthe.19

Gift _____19med

Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
     Datter af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Mille Susanne Munthe. Gift 1° med Hr. Hans Meyer, Præst til Fæøe (avdød) uden Børn. Gift 2° med Dav. Lange, Raadmand i Roeskilde, uden Børn.10

[Gift 1° med Hans Jørgensen Meyer; Gift 2° med David Lange].
28.9.
Michel Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.19
29.9.
Peder Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.19
30.9.
Morten Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710. Ble løytnant.50
31.9.
Helle Margrethe Jørgensdatter Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.50

Gift 14 jul. 1722, Veø.51 med

Iver Mühlenport
Født 12 jun. 169351.
     Søn af Christopher Myhlenphort og Elisabeth Munthe.
     Sogneprest i Førde.50
     Sogneprest i Grytten.51
32.9.
Anna Catharina Jørgensdatter Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.50
33.9.
Margrete Salome Jørgensdatter Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.19
34.12.
Hille Margrethe Olsdatter

Gift _____52med

Hans Nielsen Middelfart
     Søn af Niels.
35.12.
Salome Olsdatter
     Ble gift med Løytnant Steen Meldal.52
36.14.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.53

Gift _____53med

Magdalena Mohrsen
37.14.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.54.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.54.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.55
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).54

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal:

56.37.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
57.37.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
38.14.
Anna Nielsdatter Meyer
39.18.
Thomas von Westen
Født 13 sep. 1682, Trondhjem.56,35.
Død apr. 1727, Trondhjem.57,35.
     "Finnenes Apostel" (~: Samenes apostel). Lector theol. ved latinskolen i Trondhjem, senere sognepræst paa Veøy og vikarius ved Missionskollegiet i Trondhjem. Ingen børn.35

Gift 27 nov. 170935 med

Anna Pedersdatter Frichs
Død 174635.
40.18.
Birgitta Maria von Westen
Født omkring 168358.

Gift før 171536 med

Petter Sylow
41.18.
Eduard von Westen
Født 29 apr. 1685, Trondhjem.59,60,35.
Død 12 feb. 177435.
     Ejer af Løveapoteket i Flensborg 1717-64. Var i Flensborg partreder sammen med oldermand Moritz Matthiesen og dennes søn, Claus Moritzen. 4 børn.35

Gift 3 feb. 171735 med

Margrethe Jensen
Død 173635.

Børn af Eduard von Westen og Margrethe Jensen:

58.41.Magdalena Christina von Westen, f. 1721
42.18.
Sissel Margrethe von Westen
Født omkring 168761.
     Nevnes ikke som gift i morens skifte 17. sept. 1715, hvor hun ville være ca. 28 år gl.
43.18.
Anne Sophie von Westen
Født omkring 168862.
     Nevnes ikke som gift i morens skifte 17. sept. 1715, hvor hun ville være ca. 27 år gl.
44.18.
Inger Abigael von Westen
Født omkring 168963.
     Nevnes ikke som gift i morens skifte 17. sept. 1715, hvor hun ville være ca. 26 år gl.
45.18.
Arnold von Westen
Født omkring 169164.
46.18.
Dorethe von Westen
Født omkring 169265.

Gift _____36med

Rasmus Wallund
     Kapellan i Skjerstad.36
47.18.
Hans Christoffer von Westen
Født omkring 169366.
48.18.
Margrethe von Westen
Født omkring 169667.
49.20.
Erik Petersen Bredal
Født 168144.
     Han ble student 1697 og 9. mai 1713 sekretær på St. Thomas, Vestindien og av rådet og borgeroffiserene valgt til overhode 12. aug. 1716, hvorefter han fungerte som guvernör til 1724. Blandt de såkaldte Jomfruöer i Vestindien, hvortil hörte St. Croix, St. Thomas og St. Jan var også en stor ö ved navn Krabben-Eiland som både Spania og England gjorde krav på, men som også Danmark ville ha. I 1716 eller 1717 fant det sted en engelsk okkupasjon av denne ö. Direksjonen i det Vestindiske kompani uttalte i den anledning sin misbilligelse til guvernör Bredal fordi han ikke hadde protestert. Men det har neppe skadet Bredal synderlig. Den 29. april 1719 fikk han bestalling som vicekommandant på St. Thomas. »Betjentene og borgerne på landet valgte ham enstemmig til interimsguvernør skjønt han var kun sekretær og den yngste i rådet.« Direksjonen for Vestindien i Köbenhavn var forövrig misfornöyet med ham fordi handelen ikke gikk godt i hans tid og da hans avskjed kom frem i begynnelsen av mai 1724 fratrådte han guvernör-stillingen og reiste senere til Danmark. I 1734 forlot han Köbenhavn og Direksjonen ventet at han var kommet tilbake til St. Thomas samme år, da den önsket hans nærværelse og råd i anledning av St. Croix. Han oppgis at være reist over Holland til Frankrike. Men direksjonen hörte ikke mere fra ham. I Trondhjems skifteprotokoller anföres under 29. juli 1739 at han skal oppholde sig i Hamburg og i anledning av et arveutlegg 7. febr. 1741 heter det at der has ingen underretning om hvor han oppholder sig eller om han er död. Derimot var det efter opplysninger fra Det Vestindiske kontor i Köbenhavn barn efter ham på St. Thomas. Efter sin far hadde Bredal arvet 2 gårder i Helgeland, som broren Thomas solgte for ham i 1726. Efter at Bredal hadde vært borte i 7 år lot hans hustru sig skille fra ham.44

Gift _____med

Alette von Beverheut
     Datter af Lucas van Beverhoudt og Margrethe Runnels.

[Gift 1° med Erik Petersen Bredal (f. 1681); Gift 2° med Horn].

Børn af Erik Petersen Bredal og Alette von Beverheut:

59.49.Johanna Maria Bredal
60.49.Lucas Bredal, d. 1729
61.49.Erik Bredal, d. 1725
62.49.Margrethe Bredal, d. 1740
50.20.
Thomas Pedersen Bredal
Født 168244.
Død 3 dec. 1738, Lagmannsgården Stegen44, begravet 12 jan. 1739, Folden44.
     Han ble student 1699 og fikk 6. juli 1708 kongelig bevilling som prokurator ved alle retter i begge riker, Höyesterett medregnet. Han praktiserte i Köbenhavn. Den 4. mai 1712 fikk han bestalling som vicelagmann i Nordland og Finnmark med ekspektanse på embedet efter Peter Angell som döde i 1726. Den 17. oktober 1712 fikk han kongelig brev på 1 års moratorium overfor sine kreditorer, da han »200 mil fjernet fra sitt brød, slekt og venner, var geraden i sådan tilstand at han ikke så sig istand til at innfrie sine forpliktelser så hastig det var ønskelig«. Den 1. oktober 1718 fikk han kongelig brev på tillike at være kammeradvokat. Ved Angells död meldte han sig til tjeneste 31. desember 1726 og tiltrådte som lagmann ved nyttårsskiftet 1727. Den 11. mai 1723 ble han beskikket til skiftekommisær i Povl Juels bo, som först ble sluttet 1728. I 1724 ble han sendt til Helsingör for at skaffe underretning om den russiske eskadre som ventedes der. Samme år var noen bönder i Akershus stift reist til Köbenhavn med klageskrifter hvori de begjærte at kammeradvokat Bredal, en födt nordmann, måtte undersöke deres klager. Dette ble av Kongen overdratt til Bredal, som derved kom i et skarpt motsetningsforhold og sammenstött med biskop Deichmann. I 1728 var han i Köbenhavn, men var fraværende under den store bybrand i dette år. For at holde bryllup med sin trolovede Anne Dorthea Krog fikk han 28. juli 1731 av statholder Wibe tillatelse til at reise til Trondhjem og at forbli den vinteren over når ingen rettergang holdes. Den 29. januar 1734 ble han »virkelig justitsråd«. Hans »Betænkning om Nordland og Finnmark efter general-löitnant Huidtfeldts Begjering, Trondhjem den 18. desember 1736« fins i Trondhjems Videnskabs Selskab. I en memorial behandler han hvordan russerne fra sjösiden kunne gjöre et angrep på det nordlige Norge og hvordan dette best kunne avverges. I et Promemoria taler han om hvor sterkt blodskamstilfellene har tiltatt i den senere tid i Nordland og Finnmark (1736). Han mente at der burde anlegges en del byer i Finnmark og finnene har tiltatt at söke derhen og forbys at flakke om. Han skrev et dikt »Nyt af Østersøen for Aar 1710«.44

Gift 11 dec. 1731, Trondhjem68 med

Anne Dorothea Krog
Døbt 12 dec. 1711, Trondhjem44.
Død 3 mai 174344.
     Datter af Nils Pedersen Krog og Cathrine Hansdatter Tyrholm.

Børn af Thomas Pedersen Bredal og Anne Dorothea Krog:

63.50.Nils Krog Bredal, f. 1733, Trondhjem, d. 1778, København
64.50.Peder Krog Bredal, f. 1735, d. 1770, Vordingborg
65.50.Margrethe Bredal, f. 1736
66.50.Thomas Bredal, f. 1738
51.20.
Hans Pedersen Bredal
Født 168544.
Død før 1739.
     Ved folketellingen 1701 gikk han i Bergens skole. Ble student 1702 og döde barnlös för 1739. [Norsk Tidsskrift for Genealogi II, s. 349; PHT I,2 s. 216.]44
52.20.
Peder Pedersen Bredal
     Döde ugift.44
53.20.
Berethe Bredal
     Döde ugift.44
54.20.
Johanna Alida Bredal
Født 168844.
Død 23 mar. 172244.
     Lampe I, s. 293 sier at hun döde 1746.

Gift 170769,44 med

Henrik Jensen a Møinichen
Født 167644.
Død 174044.
     Søn af Jens Mortensen a Møinichen og Magdalena Eriksdatter Bredal.
     Ble 1705 sogneprest til Graven, 1729 sogneprest til Lund.70

Generation 5.

55.24.
Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)46.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.46, begravet 5 jan. 179246.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.46

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.46 med

Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.46.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.71,46, begravet 4 jan. 179946.
     Datter af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.

Børn af Just Thyrholm Wessel og Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund:

67.55.Ejler Wessel, d. 1796
68.55.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
69.55.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
56.37.
Gullov Jensdatter Herdal
Født omkring 173254.
     Levde 1756.54
57.37.
Peder Jensen Herdal
Født omkring 174054.
     Levde 1756. Gardist vid livgardet i Köpenhamn.54
58.41.
Magdalena Christina von Westen
Født 10 aug. 172135.

Gift _____med

Thomas Balthasar Ambrosius
Født 7 nov. 1707, Bredsted.72.
Død 27 mai 1782, Flensborg.72.
     Søn af Tobias Ambrosius og Christina von Westen.
     Over- og landsretsadvokat i Flensborg 1740. Fra 1744 tillige sekretær for Flensborg bys hospitalsret. Var i Flensborg partreder sammen med sin første hustru Anna Kall's onkel, Claus Moritzen og dennes fader, Moritz Matthiesen, begge oldermænd for hvidbagerlauget i Flensborg, samt sin anden hustrus fader, apoteker i Flensborg Eduard von Westen.72

[Gift 1° 1734 med Anna Kall; Gift 2° med Magdalena Christina von Westen (f. 10 aug. 1721)].

Børn af Magdalena Christina von Westen og Thomas Balthasar Ambrosius:

70.58.Eduard Arnold Ambrosius, f. 1745, d. 1805
71.58.Anna Cæcilia Ambrosius, f. 1747, Flensborg., d. 1820, Kiel.
59.49.
Johanna Maria Bredal
Døbt 18 mar. 172044.
60.49.
Lucas Bredal
Døbt 28 aug. 172144.
Død 10 feb. 172944.
61.49.
Erik Bredal
Død 14 mar. 172544.
62.49.
Margrethe Bredal
Død 3 aug. 174044.

Gift 27 jun. 173773 med

Andreas Willumsen
     Stilling: Byfoged på St. Thomas.
63.50.
Nils Krog Bredal
Født 12 sep. 1733, Trondhjem44,73.
Død 26 jan. 1778, København44.
     Ble student 1747. I 1757 viceborgermester og 1761 virkelig borgermester i Trondhjem. Sekretær i Det norske Videnskabers Selskab 1766-1772. I 1771 ble han utnevnt til direktör for Det kgl. Teater i Köbenhavn hvor hans virksomhet ga anledning til megen strid. Han skrev forskjellige skuespill og annet, deriblant en del anonymt. Han var musikalsk interessert. I 1768 kalles han consul, som er den latinske oversettelse av det norske borgermester. Han studerte en tid teologi, men gikk over til jussen og ble eksaminert 8. desember 1755 med karakteren bekvem, som var den beste karakter. Han döde ugift 26. januar 1778 i København.44
64.50.
Peder Krog Bredal
Født 173544.
Død 26 mar. 1770, Vordingborg44.
     Han ble student 1752. I 1759 tok han juridisk eksamen med karakteren bekvem. Han ble löytnant ved det sjællandske dragonregiment og druknet på isen ved Vordingborg 26. mars 1770. [Ostermann: Examinati juris, s. 14.]44
65.50.
Margrethe Bredal
Født 3 dec. 173644.

Gift 8 mar. 1756, Som beslektet i forbudne ledd måtte det sökes om tillatelse til ekteskap.44 med

Peder Bredal Møinichen
Født 171444.
Død 11 apr. 178644.
     Byfoged i Trondhjem.

[Gift 1° med Inger Abigael Sylow; Gift 2° 8 mar. 1756 med Margrethe Bredal (f. 3 dec. 1736)].

Børn af Margrethe Bredal og Peder Bredal Møinichen:

72.65.Thomas Henrich Møinichen
73.65.Peder Nicolai Møinichen
74.65.Christian Wilhelm Møinichen
75.65.Anna Dorthe Møinichen
76.65.Inger Johanna Møinichen
77.65.Alida Margretha Møinichen
66.50.
Thomas Bredal
Født 173844.
     Ble student 1754. Döde ung.44

Generation 6.

67.55.
Ejler Wessel
Død 179646.
     Død i Danmark som theol. Candidat.46
68.55.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 182474,46.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.46
69.55.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.75,46.
     Død ugift.46
70.58.
Eduard Arnold Ambrosius
Født 27 mai 174535.
Død 8 apr. 180576,35.
     Kabinetssekretær hos hertug Friedrich Wilhelm af Slesvig-Holsten-Glücksborg 1767. Hofraad. Landfoged paa Sild 1789. Afsked paa grund af kassemangel 1796.35

Gift 14 dec. 1781, Glücksborg35 med

Cecilie Margaretha Oeding
Død 9 feb. 1801, Niblum, øen Fehr.77,35, begravet 12 feb. 180135.
     Datter af Friedrich Jacob Oeding og Margrethe Cecilie Meyer.
71.58.
Anna Cæcilia Ambrosius
Født 4 okt. 1747, Flensborg.72.
Død 18 jul. 1820, Kiel.72.

Gift 19 jan. 177172 med

Johann Christian Fabricius
Født 7 jan. 1745, Tønder.72.
Død 3 mar. 1808, Kiel.72, begravet _____, St. Jürgens kirkegaard i Kiel.72.
     Zoolog og økonomisk forfatter, etatsraad 1806.72
72.65.
Thomas Henrich Møinichen
73.65.
Peder Nicolai Møinichen
74.65.
Christian Wilhelm Møinichen
75.65.
Anna Dorthe Møinichen
76.65.
Inger Johanna Møinichen
77.65.
Alida Margretha Møinichen

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 90
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
3Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 27
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 232
6Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 66
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 231-232
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
10Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 273
12E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 166
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 115
14Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
1510 år 1662.
16Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 135. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
1750 år gl. i 1701.
18S.T.Dahl, Geistligheten, s. 242 skriver at han var født ca. 1647.
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 242
20S.T.Dahl, Geistligheten, s. 148, skriver 26. aug. 1676.
21Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 34
22Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 70
23PHT 3 rk. 4 bd. (189?), s. 81
24Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
25Madts Tybrings første hustru døde i 1686.
26Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 92
27Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2846 år gl. i 1701.
29Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
30Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 170
32Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
33Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 327
34(16 år gl. 9. jan. 1672).
35Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 452
36Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
37Trolovet i Trondheim domkirke 7. sept. 1681 [S.T.Dahl i Embetsmenn 1660-1700, s. 61]. Ifølge Knud Gether, s. 452 blev Westen og Meyer gift 8. aug. 1680.
38Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 61
39Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 90
40Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 223. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
41(14 år gl. 9. jan. 1672).
42(11 år gl. 9. jan. 1672).
4334 år gammel
44Knut Esmarch: Familien Bredal
45Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 456
46Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
47Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 167
48S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 41 skriver 8. jan. 1680.
49Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 41
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243
51Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 159
52Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
53Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 109
54Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 477
55Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354-355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
5616 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
579? april 1727
5815 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
5912½ år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
601686 ?
6111 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
6210 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
639 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
647 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
656 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
665 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
672 år gl. ved farens skifte 28. juni 1698.
68Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 30
69Gift ifölge kongebrev ac 7. mai 1707
70Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 82
71Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
72Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 453
73Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 29
7467 Aar gl.
7576 Aar gl.
76paa rejse til Frederikstad.
77paa grund af en svær brystsygdom.