© 2001 Simon Ellefsen

Meincke

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Heinrich Meincke
Født 7 sep. 16701.
Død 12 sep. 17191.
     Deputeret borger og hospitalsforstander i Flensborg.1

Gift 19 sep. 16921 med

Anna von Lutten
Født 10 apr. 16771.
Død 14 sep. 17471.

Børn af Heinrich Meincke og Anna von Lutten:

2.1.Heinrich Meincke, f. 1697, Flensborg., d. 1755
3.1.Hilmar Meincke, f. 1710, Flensborg., d. 1771, Trondhjem.
4.1.Anna Meincke

Generation 2.

2.1.
Heinrich Meincke
Født 6 jan. 1697, Flensborg.2.
Død dec. 17552.
     Købmand i Trondhjem (Christiansund).1
     Fik borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 26. jan. 1725.3
     I NST 3, s. 14, står der at Henrich Meincke ilighed med brødrene Jørgen og Bernhard var fætter til den senere kammerraad Hilmar Meincke (1710-1771) - og altså ikke bror som Knud Gether skriver.

Gift _____med

Lydia Mantzin
Født 15 dec. 17272.
Død 26 jun. 17812.
     Datter af Johan Mantzin.

[Gift 1° med Heinrich Meincke (6 jan. 1697 - dec. 1755); Gift 2° med Must].
3.1.
Hilmar Meincke
Født 17 jul. 1710, Flensborg.1.
Død 21 jan. 1771, Trondhjem.1.
     Grosserer i Trondhjem. Kongelig kammerraad. Fra ham nedstammer slægten Meincke i Norge.1
     Fik borgerskap i Trondhjem 8. mai 1741.3
     7 børn.1

Gift 1° 27 jul. 17414 med

Catharina Møllmann
Født 1720, Trondhjem.4.
Død 17484.
     Datter af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.

Gift 2° 16 apr. 17494 med

Sarah Marie Müller
Født 15 jan. 17261.
Død 30 jul. 17511.
     Datter af Anthoni Müller og Anna Collet.

Børn af Hilmar Meincke og Catharina Møllmann:

5.3.Catharina Meincke, f. 1744, d. 1815
6.3.Henrich Meincke, f. 1746

Børn af Hilmar Meincke og _____:

7.3.Lorentz Angell Meincke, d. 1811, Kjøbenhavn.
4.1.
Anna Meincke

Gift _____med

Nicolay Hansen Lysholm
Død 9 mar. 17391.
     Kjøbmand i Flensburg.5

[Gift 1° med Anna Meincke; Gift 2° med Maria Brodersen (d. 28 jan. 1710)].

Børn af Anna Meincke og Nicolay Hansen Lysholm:

8.4.Henrich Nicolaysen Lysholm, f. 1724, Flensburg.
9.4.Dorothea Lysholm
10.4.Maria Lysholm
11.4.Botilla Lysholm

Generation 3.

5.3.
Catharina Meincke
Født 24 jul. 17441.
Død 18151.
     Fortsatte efter mandens død 1772 handelshusets virksomhet. Da de ikke hadde sønner, optok hofagentinde Lysholm derfor som associéer sin svigersøn, kommerceraad Johann Braack fra Flensburg, og sin mangeaarige fuldmægtig, etatsraad Hans Knudtzon. Efter at Braack i 1797 var flyttet tilbake til sin fødeby Flensburg, blev husets virksomhet i sin helhet overtat av Knudtzon.6

Gift 15 mar. 1763, Trondhjem.1 med

Broder Brodersen Lysholm
Født 4 nov. 17341.
Død 22 mai 17721.
     Søn af Nicolay Hansen Lysholm og Maria Brodersen.
     Kgl. agent, købmand og storskibsreder i Trondhjem.1
     Fik 24. aug. 1761 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem og utøvet betydelig forretningsvirksomhet her.5
6.3.
Henrich Meincke
Født 26 jun. 17461.
     Købmand i Trondhjem, medejer af firmaet Meincke & Lysholm smst.1
     Flere børn.

Gift okt. 17721 med

Louise Wiide
Født mai 17461.

Børn af Henrich Meincke og Louise Wiide:

12.6.Abel Cathrine Meincke, d. 1823
13.6.Just Wiide Meincke
7.3.
Lorentz Angell Meincke
Død 1811, Kjøbenhavn.4.
     Etatsraad og stempletpapirforvalter. [Se DBL ?].4
     I 1767 fulgte huslærer Johan Nordal Brun Hilmar Meincke's yngste søn, Lorentz Angell Meincke til Sorø og overleverte ham til professor Gerhard Schøning's «videre omsorg».4
8.4.
Henrich Nicolaysen Lysholm
Født 1 okt. 1724, Flensburg.5.
     Kancelliraad. Løste 19. april 1751 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.5
     Den nulevende familie Lysholms norske stamfar. En slegt, hvis mandlige hovedgrener gjennem generationer har været knyttet til Trondhjem som fremtrædende næringsdrivende og herunder gjort en betydelig indsats i byens økonomiske og kulturelle utvikling. Særlig kjendt er familiens industrielle virksomhet, hvis produkter for enkelte anlægs vedkommende, de Lysholmske brænderier og destillationsfabriker, opnaaet en for norsk vare sjelden utbredt omsætning i alle verdensdeler.5
     Slegten Lysholms oprindelige hjemstavn er antagelig landsbyen Lysholm, som ligger paa den sydøstlige side av øen Als og utgjør en parcel av det tidligere domænegods Østerholm.5
     Det med at slægten Lysholm skulle stamme fra Lysholm ved Østerholm på øen Als er ikke rigtigt. Ved udstykningen af Østerholm slot (på Als) omkring 1770, blev jorderne udstykket i ca. 20 parceller. Østerholm slot havde indtil da været forpagtet af en Nicilai Andersen, og han var derfor selvskreven til at købe hovedparcellen. En anden storkøber var Mathias Vogelsang, og for ikke at presse prisen i vejret enedes de om at Vogelsang skulle byde for dem begge, og at de så skulle dele bagefter. Men her blev Andersen snydt af Vogelsang, da Vogelsang ved den efterfølgende deling forlangte at få den jord der lå nærmest slottet og dets avlsbygninger. Da det var Vogelsang, der havde skrevet under, måtte Andersen bøje sig, Han fik end ikke lov til at køre igennem Vogelsangs marker, men måtte køre hele vejen uden om og fik derved imod sin vilje en meget lang vej til sine marker. Andersens svigersøn Johan Peder Knudsen, som siden overtog gården, flyttede så nogle år senere gården ud og kaldte den først i året 1796 for Lysholm efter den nærliggende Lysemose. Lysholm er og bliver en gård, og den er først oprettet kort før 1800. En landsby af navnet Lysholm har aldrig eksisteret. Familien Lysholm i Flensborg eksisterede længe før. Jeg tror snarere at familien måske kan stamme fra landsbyen Lydersholm mellem Flensborg og Tønder, og som i ældre tid er blevet kaldet Lyrsholm.7

Gift 5 feb. 17555 med

Anna Catharina Tønder
Født 17355.
Død 18045.

Børn af Henrich Nicolaysen Lysholm og Anna Catharina Tønder:

14.8.Nicolai Lysholm, f. 1761, d. 1814
9.4.
Dorothea Lysholm

Gift 24 okt. 17481 med

Johann Braack
     Søn af Johann Henrich Braack og Margaretha Dorothea Gether.
     Købmand, deputeret borger og hospitalsforstander i Flensburg.1
10.4.
Maria Lysholm

Gift 8 jan. 17511 med

Leonhard Gadebusch
Født 12 mar. 17251.
     Søn af Gadebusch.
11.4.
Botilla Lysholm

Gift 17461 med

Georg Albrecht Frantzke
     Diakon i Satrup (Sundeved).1

Generation 4.

12.6.
Abel Cathrine Meincke
Døbt 25 okt. 1773, Trondhjem domkirke.1.
Død 25 jun. 18231.
13.6.
Just Wiide Meincke
     Grosserer.4

Gift _____med

Glenorchy Sinclair

Børn af Just Wiide Meincke og Glenorchy Sinclair:

15.13.Henrich Meincke, f. 1810, d. 1885
16.13.Louise Cathrine Meincke, f. 1812, Trondhjem., d. 1900, Louisenlyst i Strinda.
14.8.
Nicolai Lysholm
Født 17618.
Død 18148.
     Justitieråd, stadshauptman i Trondheim.8

Gift _____med

Martha Angell Bernhoft
Født 17648.
Død 18268.
     Datter af Jørgen Christophersen Bernhoft og Anna Elisabeth Plathe.

Børn af Nicolai Lysholm og Martha Angell Bernhoft:

17.14.Jørgen Bernhoft Lysholm, f. 1796, d. 1843

Generation 5.

15.13.
Henrich Meincke
Født 18104.
Død 18854.
     Slegten efter kammerraad Hilmar Meincke i Norges siste agnatiske descendent.4
     Proprietær, eier av slegtsgaarden Dævle i Strinda.4
16.13.
Louise Cathrine Meincke
Født 19 sep. 1812, Trondhjem.4.
Død 2 nov. 1900, Louisenlyst i Strinda.4.

Gift 23 dec. 1832, Trondhjem.4 med

Johan Thue Finne
Født 26 dec. 17994.
Død 11 aug. 18654.
     Konsul, medindehaver av handelshuset Hans Wiingaard Finne & Sønner.
17.14.
Jørgen Bernhoft Lysholm
Født 17968.
Død 24 sep. 1843.
     Stadshauptmann i Trondhjem.9

Gift _____med

Hedevig Brøcher Krabbe
Død 7 mai 1862.

Børn af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe:

18.17.Dorothea Marie Lysholm, f. 1832, Trondheim, d. 1869, Kragerø
19.17.Nikolaj Lysholm, f. 1823, d. 1864

Generation 6.

18.17.
Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim9.
Død 22 dec. 1869, Kragerø9.

Gift 27 sep. 1851, Trondheim10 med

Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker11,9,11.
Død 23 okt. 1881, Kristiania9.
     Søn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.9
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.12

Børn af Dorothea Marie Lysholm og Peter Vilhelm Schjelderup:

20.18.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. 1928
21.18.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
22.18.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
23.18.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
19.17.
Nikolaj Lysholm
Født 1 jul. 1823.
Død 22 jul. 1864.
     Kjøbmand og fabrikeier.

Generation 7.

20.18.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.13,9,12.
Død 30 jan. 19289.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.9

Gift 9 sep. 1877, Kragerø10 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 18559.
Død 5 mai 19439.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

24.20.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
25.20.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
26.20.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
27.20.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
28.20.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
29.20.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
30.20.Mathilde Schjelderup, f. 1891
31.20.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
32.20.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
21.18.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker14,9,12.
Død 23 okt. 19139.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.9

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 18559.
Død 2 aug. 19229.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

33.21.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
34.21.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
35.21.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
36.21.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
37.21.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. 1980
38.21.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. 1974
22.18.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker15,12.
Død 190616.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
23.18.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø17,9,12.
Død 2 feb. 1910, Ålesund9.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.9

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland18 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll9.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?9

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

39.23.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
40.23.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
41.23.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
42.23.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
43.23.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
44.23.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania

Generation 8.

24.20.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 18789.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.9

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 18909.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

45.24.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
25.20.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 18799.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 18799.
Død 30 nov. 19509.
     Ingeniør.9
26.20.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 18829.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 18789.
Død 16 dec. 19279.
     Kaptein.9
27.20.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø9.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.9

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø9.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

46.27.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
47.27.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
48.27.Signe Schjelderup, f. 1930, Kragerø
28.20.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 18869.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 18839.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.9
29.20.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 18889.

Gift 190919 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania9.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.9
30.20.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 18919.

Gift 192019 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland9.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.9
31.20.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 18929.
     Forretningsmann.9

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 18939.
Død nov. 19389.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

49.31.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
32.20.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 18949.

Gift 30 dec. 193219 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 18929.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]9
33.21.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand9.

Gift 191119 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 18799.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.9
34.21.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand9.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.9
35.21.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand9.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.9

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.9

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

50.35.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
51.35.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
52.35.Hassel Schjelderup, f. 1926
36.21.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand9.

Gift 6 sep. 191318 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland9.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]9
37.21.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg9.
Død 198020.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.9
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.20
38.21.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg9.
Død 197420.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.9
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).20

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)18 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 19019.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

53.38.Turid Schjelderup, f. 1929
54.38.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. 1929
39.23.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania9.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund18 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania9.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.9
40.23.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania9.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).9

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø18 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda9.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° 194918 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

55.40.Ole Schjelderup, f. 1925, Venset i Salten

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

56.40.Kristine Schjelderup, f. 1950
41.23.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania9.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).9

Gift 16 mar. 1925, Lillehammer21 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim9.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
42.23.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania9.

Gift 4 jun. 1925, Trondheim21 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik9.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.9
43.23.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania9.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 18929.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]9
44.23.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania9.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.9

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

57.44.Jimmie Schjelderup, f. 1934
58.44.Jeannine Schjelderup, f. 1937
59.44.Kirstine Schjelderup, f. 1944

Generation 9.

45.24.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 19159.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.9
46.27.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø9.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 19089.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.9
47.27.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø9.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør9.
     Revisor i Oslo.9
48.27.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1930, Kragerø9.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.9
49.31.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 19199.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.9
50.35.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 19209.
     Physioterapist. Bosat i London.9
51.35.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 19219.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.9

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
52.35.
Hassel Schjelderup
Født 18 jun. 19269.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).9
53.38.
Turid Schjelderup
Født 23 feb. 19299.
     Student (i Genève).9
54.38.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født 7 dec. 19299.
     Stud. med. (i Oslo).9
55.40.
Ole Schjelderup
Født 5 jan. 1925, Venset i Salten9.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).9
56.40.
Kristine Schjelderup
Født 4 nov. 19509.
57.44.
Jimmie Schjelderup
Født 1 nov. 19349.
58.44.
Jeannine Schjelderup
Født 15 nov. 19379.
59.44.
Kirstine Schjelderup
Født 18 dec. 19449.

Kilder og Noter
1Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 504
2Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
3Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 14. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
4Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 15. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
5Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 19. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
6Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 20. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
7Epost dat. 20. okt. 1999 af .
8Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
9Norsk Slektskalender
10Norsk Slektskalender, s. 188
1150 år gl. i FT 1865.
12Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
1314 år gl. i FT 1865.
1413 år gl. i FT 1865.
1511 år gl. i FT 1865.
16S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
174 år gl. i FT 1865.
18Norsk Slektskalender, s. 190
19Norsk Slektskalender, s. 189
20Lademanns Leksikon (1987).
21Norsk Slektskalender, s. 191