© 2001 Simon Ellefsen

Marstrand

Opdateret 22 May 2006.


Generation 1.

1.0.
Niels Nielssøn Marstrand
     Navnet Marstrand, er tidligst brugt som kaldenavn for en mand ved navn Niels, der menes at stamme fra en anset slægt fra Møre og Romsdal i Norge. Kaldenavnet kan imidlertid først være brugt i den skånske by Malmø, der var dansk indtil Roskildefreden i 1658. Til denne by flyttede Niels Nielssøn Marstrand, formentlig omkring 1593, som en følge af sildefiskeriets svigten i 1589.1
     Niels Nielssøn Marstrand må som tilnavnet viser, være født i byen Marstrand, hvortil hans far antages at være tilflyttet fra Norge, for at få del i de gode indtægter sildefiskeriet gav, kort tid efter 1556, hvor silden var vendt tilbage til Øresund, efter at have været forsvundet siden ca. 1490.1
     Niels har som ung sandsynligvis været ansat i, og senere overtaget faderens virksomhed, indtil silden igen forsvandt i 1589. Som de fleste andre, har han sikkert ventet og håbet på sildens tilbagekomst. Den viste sig imidlertid ikke før i 1660, og i de følgende år måtte store dele af den lille bys befolkning udvandre til Sverige, eller som Niels Marstrand gjorde, drage til den dansk/skånske by Malmø, hvor han senest må have bosat sig i 1594, siden sønnen Jørgen opgives at være født her.2

Gift omkring 15923 med

Kristine
     Muligvis datter af en Jørgen, fra Marstrand. I hvert fald er der intet der tyder på hun var fra Malmø, hvor hun efter mandens død boede i et lille hus i Hospitalsstræde, det hus hvor de sandsynligvis har boet under hele deres ophold i Malmø. I litteraturen nævnes flere steder, at hun skulle være en uægteskabelig kgl. prinssesse, men den påstand er der næppe nogen hold i. Kristine Marstrand antages at være blevet offer for pesten i efteråret 1619, da 673 af Malmøs indbyggere mistede livet, men hun er i hvert fald død i tiden mellem år 1617 og 1621. Det er kun bekendt at ægteparret har haft en søn.4

Børn af Niels Nielssøn Marstrand og Kristine:

2.1.Jørgen Nielsen Marstrand, f. 1594, Sverige., d. 1656

Generation 2.

2.1.
Jørgen Nielsen Marstrand
Født 1594, Malmø, Sverige.5.
Død 16566.
     Jørgen Nielsen Marstrand må være født 1594 i Malmø, siden han ved immatrikulationen på Københavns universitet i 1613, blev indskrevet med navnet Georgius Nicolai Malmogianus. Under navnet Malmogianus, er han kendt i præstelisten fra Grytten i Romsdalen, men efter kort tid i Norge må han have ombyttet sin egen fødestedsbetegnelse med faderens fødested Marstrand, hvorved dette gik over til at blive et slægtsnavn.5
     I 1645 (koppskatten) betalte han for seg, sin kone Ane Jensdatter, barna Jens, Nils og Margrethe, to sagmestre, tre sagdrenger, tre tjenestedrenger og tre tjenestepiker.7

Gift _____med

Anna Jensdatter

Børn af Jørgen Nielsen Marstrand og Anna Jensdatter:

3.2.Anna?, f. omkr. 1620
4.2.Jens Jørgensen Marstrand
5.2.Niels Jørgensen Marstrand, f. 1623
6.2.Margrethe Jørgensdatter, d. før 1676
7.2.Frederik Jørgensen Marstrand, f. 1634, d. 1701
8.2.? Jørgen ?

Generation 3.

3.2.
Anna?
Født omkring 16208.
     Erlandsen har en datter gift med Sigvard Ingebrigtsen Munck, sogneprest i Lesja. Hennes navn var trolig Anna.6

Gift _____med

Sigvart Engelbretsen Munch
     Sognepræst til Lesje i Gudbrandsdalen.

Børn af Anna? og Sigvart Engelbretsen Munch:

9.3.Anders Munch
10.3.Henning Munch
11.3._____
4.2.
Jens Jørgensen Marstrand
     Nevnt i 1645 (i koppskatten - er mindst 15 år gl).6
     Skjebne ukendt ?
5.2.
Niels Jørgensen Marstrand
Født 16238.
     Den ældste søn Niels Marstrand, født 1623, blev immatrikuleret på universitetet i København og var en kort tid kapellan hos faderen, der oplevede at se sønnen dø. Fra denne Niels stammer den danske Marstrandslægt.8
     Trolig den Nicolaus Georgii Romsdal som ble immatrikulert i København i 1648 fra Trondheim.6
6.2.
Margrethe Jørgensdatter
Død før 16766.
     Nevnt i 1645.7
     Trolig en datter av formannen.6

Gift _____med

Claus Bendixsøn Friis
Død mar. 16809.
     Søn af Bendix Nielsen Friis.
     I den gamle prestelisten er han oppført som prest her [i Grytten] i tiden 1656-1680. Er omtalt som sogneprest her ved hyllingen i 1656 og 1661 og dessuten i 1670. Også nevnt i amtregnskapets familieskatt i 1676 og 1678.6
     Tønder og Erlandsen sier at han ble kapellan her første søndag i advent i 1652.6
     På et par lysestaker i Grytten kirke sto hans navn og hans kone Margrete Jørgensdatter [NST IX, s. 236]. I familieskatten i 1676 er han oppført som enkemann og hadde to sønner Bendix og Absalon.6

Børn af Margrethe Jørgensdatter og Claus Bendixsøn Friis:

12.6.Bendix Claussen Friis
13.6.Absalon Claussen Friis
7.2.
Frederik Jørgensen Marstrand
Født 4 okt. 163410,11.
Død sep. 170111.

Gift 8 feb. 167111,11 med

Helvig Johansdatter Mechelborg
Født omkring 1640.
Død 1709, gården Sandvig i Tingvoll., 69 år gl.11.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     Hun søker om å få sitte i uskiftet bo i 1698.11
     Skifte 9 jan. 171011.

Børn af Frederik Jørgensen Marstrand og Helvig Johansdatter Mechelborg:

14.7.Anna Frederiksdatter Marstrand, f. 1672, d. 1764
15.7.Margrethe Frederiksdatter Marstrand, f. 1674, d. 1676
16.7.Jørgen Frederiksen Marstrand, f. 1677, Tingvold præstegård
17.7.Johan Frederiksen Marstrand, f. 1678
18.7.Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand, d. 1715
8.2.
? Jørgen ?
     ! FIKTIV PERSON !

Børn af ? Jørgen ? og _____:

19.8.Jens Jørgensen Marstrand, f. omkr. 1650, d. 1722, Snøde.

Generation 4.

9.3.
Anders Munch
     Sognepræst til Våge.
10.3.
Henning Munch
     Sognepræst til Våge.
11.3.
___________
12.6.
Bendix Claussen Friis
13.6.
Absalon Claussen Friis
14.7.
Anna Frederiksdatter Marstrand
Født 167212, døbt 1672, Tingvoll., Dom 7 trin 1672.11.
Død 176413.
     Kalles Johan Helsings kjæreste i skifte i 1710.11

Gift 1° aug. 169912,13 med

Hans Hansen Breyer
Født 15 jan. 166513.
Død 170714,15.
     Søn af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.
     Kapellan på Tingvoll 1698, senere sogneprest på Ytterø.

Gift 2° 11 dec. 170811 med

Johan Helsing
     Søn af Hans Joensen Helsing og Annichen.
     GÆT ! - Muligvis sønn av Hans Joensen Helsing og Annichen. ??
     Fogden over Inderøens Fogderi Johan Helsing.16,17

[Gift 1° 29 jun. 1702 med Gunille Eilersdatter Schøller (12 mai 1667 - 26 mar. 1707); Gift 2° 11 dec. 1708 med Anna Frederiksdatter Marstrand (1672 - 1764)].

Børn af Anna Frederiksdatter Marstrand og Johan Helsing:

20.14.Hans Helsing, f. 1710
15.7.
Margrethe Frederiksdatter Marstrand
Født 167412, døbt 1674, Tingvoll., Dom 19 Trin 1674.11.
Død 167611,12.
16.7.
Jørgen Frederiksen Marstrand
Født 1677, Tingvold præstegård18, døbt 1677, Tingvoll., Dom 1 pasc 1677.11.
     Kjøbmand i Christiansund.19

Gift 12 sep. 1706, Lillefossen20 med

Else Margrethe Mechelborg
Født 24 aug. 1688, Den 24. aug. 1688, en fredag morgen kl. 8, blev vor lille datter Else Margrethe født, og hun blev døbt den 2. sep. i Bremsnes kirke.21, døbt 2 sep. 1688, Bremsnes kirke21.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.

Børn af Jørgen Frederiksen Marstrand og Else Margrethe Mechelborg:

21.16._____
22.16.Hedvig (Helvig?) Marstrand
23.16.Ingeborg With Marstrand
24.16.Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg, f. 1710
17.7.
Johan Frederiksen Marstrand
Født 167812, døbt 1678, Tingvoll., Dom 8 Trin 1678.11.
     Vistnok død som 22-årig medicinsk student.12
18.7.
Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand
Død jul. 171512.
     Nevnt i morens skifte 1710, var da representert ved sin svoger Frants Lund.11

Gift _____med

Thomas Jensen Holter
Født 165212.
     Købmand. Blev student fra Christiania skole, og gik derefter over i handelen. Han drev en trælasthandel i Christiania, og i 1705 fik han bestalling som rådmand i Christiania.12

Børn af Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand og Thomas Jensen Holter:

25.18.Karen Holter
19.8.
Jens Jørgensen Marstrand
Født omkring 1650.
Død 1722, Snøde.22.
     HAN KAN NÆPPE VÆRE BARN AF JØRGEN NIELSEN MARSTRAND, MEN MÅSKE ER HAN HANS BARNEBARN ??
     Student i Ringsted 1679.22
     Kapellan i Kliplev 1690, senere 1691 sognepræst i Snøde og Stoense på Langeland.22

Generation 5.

20.14.
Hans Helsing
Født 171012.
     Amtmand.12
21.16.
___________
     En datter, der druknede som treårig.18
22.16.
Hedvig (Helvig?) Marstrand

Gift 1725, Trondheim., trolovet 14. april 1725.19 med

Jacob Abel
Født 1680, Bragernæs.23.
Død omkring 1740, Ilen ved Trondhjem.23.
     Søn af Hans Jacobsen Abel og Karen Overberg.
     Løitnant.24,25
     Infanteriløitnant.23

[Gift 1° med Sille Margrethe Henrichsdatter (f. omkr. 1695); Gift 2° 1721 med Alette Johansdatter Franch (omkr. 1665 - 14 sep. 1724); Gift 3° 1725 med Hedvig (Helvig?) Marstrand].
23.16.
Ingeborg With Marstrand

Gift _____med

Hans Helsing
Død jan. 174518, begravet _____, Bremerholms kirkegård.18.
     Søn af Johan Helsing og Gunille Eilersdatter Schøller.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.18

[Gift 1° med Ingeborg With Marstrand; Gift 2° med Anne Helene Hagerup].

Børn af Ingeborg With Marstrand og Hans Helsing:

26.23.Gunhild Helsing
27.23.Johan Helsing
28.23.Jørgen Frederik Helsing
24.16.
Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg
Født 6 sep. 171018.
     Sognepræst til Aurum.
     Efterslægt. Se videre i Svend Aage Mørkvigs bog.

Gift _____med

Anna Catharina Christiansdatter Riese
Født 10 jul. 170926.
     Datter af Christian Ottesen Riese og Anna Johansdatter Schnell.

[Gift 1° 22 jul. 1735 med Nicolai Hansen Outzen (d. 1739); Gift 2° med Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg (f. 6 sep. 1710)].

Børn af Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg og Anna Catharina Christiansdatter Riese:

29.24.Jørgen Mechlenburg, f. 1741
30.24.Nicolai Mechlenburg
31.24.Christian Nicolai Mechlenburg
32.24.Anna Nicoletta Mechlenburg, f. 1745
33.24.Christian Riese Mechlenburg, f. 1748, Norddorf præstegård.
34.24.Otto Riese Mechlenburg, f. imellem 1749, Flensburg
35.24.Friedrich Mechlenburg, f. 1751, d. 1829
25.18.
Karen Holter

Gift _____med

Michael Gamborg
     Foged i øvre Romerike.12

Generation 6.

26.23.
Gunhild Helsing
     Død ung.18
27.23.
Johan Helsing
     Døde på de dansk-vestindiske øer.18
28.23.
Jørgen Frederik Helsing
     Døde ugift som hjælpepræst i Segelberg i Holsten.18
29.24.
Jørgen Mechlenburg
Født 21 sep. 174127.
     Efterslægt. Se Sv.Aa.Mørkvigs bog.
30.24.
Nicolai Mechlenburg
     Død som barn.28
31.24.
Christian Nicolai Mechlenburg
     Død som barn.28
32.24.
Anna Nicoletta Mechlenburg
Født 11 sep. 174528.
     Døde ugift.28
33.24.
Christian Riese Mechlenburg
Født 3 sep. 1748, Norddorf præstegård.28, døbt 8 sep. 1748, Norddorf præstegård.28.

Gift 26 apr. 178929 med

Naemi Dorothea Petersen
Født 18 okt. 1770, Dagebüll, Slesvig.29.
     Datter af Lorentz Petersen og Dorothea Friedrichs.

Børn af Christian Riese Mechlenburg og Naemi Dorothea Petersen:

36.33.Anna Catharina Mechlenburg, f. 1790, d. 1847, Hamburg.
37.33.Lorenz Mechlenburg
38.33.Dorothea Mechlenburg, f. 1793
39.33.Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg, f. 1799, Nebel præstegård.
40.33.Christian Riese Mechlenburg, f. 1802, Leck.
34.24.
Otto Riese Mechlenburg
Født imellem 1749 og 1750, Flensburg28.
35.24.
Friedrich Mechlenburg
Født 28 nov. 175128.
Død 10 mar. 182928.

Generation 7.

36.33.
Anna Catharina Mechlenburg
Født 4 jan. 179029.
Død 1847, St. Pauli, Hamburg.29.
37.33.
Lorenz Mechlenburg
     Lorenz der kun blev et år gammel.29
38.33.
Dorothea Mechlenburg
Født 7 dec. 179329.

Gift 15 mai 181429 med

Hans Georg Garde
Født 9 jun. 1790, København29.
39.33.
Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg
Født 15 feb. 1799, Nebel præstegård.30.

Gift 5 jun. 182731 med

Matje Tückes
Født 26 mai 1806, Norddorf på Aurum.31.

Børn af Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg og Matje Tückes:

41.39.Tycho Erich Mechlenburg, f. 1827, d. 1850, U.S.A.
42.39.Christian Riese Marstrand Mechlenburg, f. 1829, Nebel præstegård.
43.39.Jungline Elise Mechlenburg, f. 1831, d. 1833
44.39.Julius Theodor Marstrand Mechlenborg (Mechlenburg), f. 1834, Nebel præstegård på Aurum.
45.39.Lorenz Friedrich Mechlenburg, f. 1836, d. 1843
46.39._____
47.39._____
48.39.Lorenz Friedrich Mechlenburg, f. 1843, d. 1846
49.39._____
50.39.Matilde Lorenze Frederikke Mechlenburg, f. 1849, d. 1849
40.33.
Christian Riese Mechlenburg
Født 21 okt. 1802, Leck.32.

Generation 8.

41.39.
Tycho Erich Mechlenburg
Født 31 dec. 182731.
Død 12 jul. 1850, New Orleans, U.S.A.31.
     Sømand.31
42.39.
Christian Riese Marstrand Mechlenburg
Født 6 okt. 1829, Nebel præstegård.33.
43.39.
Jungline Elise Mechlenburg
Født 21 okt. 183131.
Død 30 apr. 183331.
44.39.
Julius Theodor Marstrand Mechlenborg (Mechlenburg)
Født 4 sep. 1834, Nebel præstegård på Aurum.34.

Gift 20 apr. 185534 med

Maren Pedersdater
Født 22 sep. 1834, Odden, Norby sogn, Fanø.34.

Børn af Julius Theodor Marstrand Mechlenborg (Mechlenburg) og Maren Pedersdater:

51.44.Lorents Frederik Marstrand Mechlenborg, f. 1879, Lydum., d. _____
45.39.
Lorenz Friedrich Mechlenburg
Født 13 nov. 183631.
Død 6 mai 184331.
46.39.
___________
47.39.
___________
48.39.
Lorenz Friedrich Mechlenburg
Født 24 nov. 184331.
Død 4 jan. 184631.
49.39.
___________
50.39.
Matilde Lorenze Frederikke Mechlenburg
Født 9 jun. 184931.
Død jun. 184931.

Generation 9.

51.44.
Lorents Frederik Marstrand Mechlenborg
Født 28 jan. 1879, Lydum.35.
Død _____35.
     Farmer, Canada.

Gift _____med

Ane Kirstine Graversen
Født 26 apr. 1884, Brejning.35.
Død _____35.

Børn af Lorents Frederik Marstrand Mechlenborg og Ane Kirstine Graversen:

52.51.Regnar Marstrand Mechlenborg, f. 1905, Horsens.

Generation 10.

52.51.
Regnar Marstrand Mechlenborg
Født 10 jul. 1905, Horsens.35.
     Stilling: Maskinmester35

Gift _____med

Ellen Margrethe Jensen
Født 24 apr. 1908, Horsens35.

Børn af Regnar Marstrand Mechlenborg og Ellen Margrethe Jensen:

53.52.Ole Marstrand Mechlenborg, f. _____

Generation 11.

53.52.
Ole Marstrand Mechlenborg
Født _____.

Gift 1° _____med

Birtha Tøttrup
Født _____35.

Gift 2° _____med

Susanne Lennholm
Født _____35.

Børn af Ole Marstrand Mechlenborg og Susanne Lennholm:

54.53.Peter Julian Marstrand Mechlenborg, f. _____

Generation 12.

54.53.
Peter Julian Marstrand Mechlenborg
Født _____35.

Kilder og Noter
1Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 80
2Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 80-81
3Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 81
4Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 81-82
5Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 82
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 258
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 257
8Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 85
9Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 129
10Sv.Aa.Mørkvig skriver at han er født 4. okt. 1638.
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 218
12Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 87
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
15Bernhoft, s. 142
16Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
18Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
19S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 177
20Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69, 88
21Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 67
22Eskild Marstrand
23S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 176
24Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
26Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 145
27Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 149
28Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 150
29Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 152
30Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 155
31Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 159
32Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 154
33Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 162
34Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 167
35Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 209