© 2001 Simon Ellefsen

Margrethe Pedersdatter, Trondheim

Opdateret 12 Jun 2005.


Generation 1.

1.0.
Margrete Pedersdatter
     Adrians etterleverske Margrete (Pedersdatter) møtte under herredagen i Trondheim 25. mai 1597 på Trondheims rådstue i en sak hun hadde anlagt mot den tidligere lensherren i Trondheim len, Ludvig Munk, fordi han for noen år siden hadde stått bak mishandlingen av hennes sønn Cornelius Pouelsen. Dette er for øvrig første gang jeg [Erik Lie] finner Adrians kone Margrete Pedersdatter nevnt, men av et brev som ble lagt fram på herredagen 4. juni samme år, sees i alle fall at hun (Margrette Pethersdotter) med sikkerhet var Adrians hustru 1. august 1582, og hun må vel også være den Adrians hustru som nævnes i et brev av 9. mai 1575, lagt fram på den samme herredagen.1
     Margrete Pedersdatter må altså etter mitt [Erik Lie] syn ha giftet seg med Adrian Rotgertssøn før 24. aug. 1569, da Henrik Povelssøn omtales som stebror av Petter og Cornelius Adrianssønner.2
     Adrian Rotgertssøns sønner Petter og Michel hadde begge ei datter ved navn Margrete. Petter var definitivt ikke av Adrians ekteskap med Margrete Pedersdatter, mens jeg [Erik Lie] er mer usikker når det gjelder Michel, som var født i Trondheim og må ha vært blant de yngre barna til Adrian.2

Gift 1° _____med

Paul (Poul, Povel)

Gift 2° _____med

Adrian Richertsen «Falkener»
Død omkring 1595.
     Adrian Falkener må formådes å være født i slutten av 1400-tallet og døde ca. 1595.3
     Det er mye som tyder på at Adrian Falkener kom til Norge fra Holland i begynnelsen av 1500-tallet. Han skulle visstnok ha drevet falkefangst først ved Bergens-kanten, men kom senere til Trondheim. Det er delte meninger om hans farsnavn ettersom det er skrevet på forskjellige måter: Rotgarsøn, Rutgersøn, Rochertssøn, Richartssøn og Roghartsen.4
     Etter at han kom til Trondheim ca. 1520, ble han snart en vel ansett person. Han begynte å drive skipsfart, drev handel på utlandet, og fra 1554 ble han eldste borgermester i Trondheim etter at han en tid hadde vært underborgermester. I 1594 trakk han seg tilbake fra stillingen grunnet sin alderdom og skrøpelighet. Han hadde da vært rådmann og borgermester i 70 år. Det fortelles at han var 120 år da han døde, noe som neppe medfører riktighet.4
     Adrian Falkener var en god diplomat og en nåøktern personlighet, og han var også i besittelse av adskillige gårder i Trondheim og omland.4
     Adrian Rotgertssøns sønner Petter og Michel hadde begge ei datter ved navn Margrete. Petter var definitivt ikke av Adrians ekteskap med Margrete Pedersdatter, mens jeg [Erik Lie] er mer usikker når det gjelder Michel, som var født i Trondheim og må ha vært blant de yngre barna til Adrian.2
     I følge historien skulle Adrian ha 24 barn, 18 sønner og 6 døtre.5
     Han var danske-hater, og spillte en viss rolle under 7-årskrigen som Claus Collarts rådgiver og tro tilhenger.6
     Hjemmets bokforlag gav i 1979 ut en krønike-/roman ved navn Adrian Falkefanger, skrevet av Sigurd Skaun. Boken omhandler Adrian Rockertson Falkoner, sønn av den styrtrike hollenderen Mynther Rockert. Boken tar for seg hans eventyr i Norge, specielt Bergen og Hardanger, og til slutt som borgermester i Trondheim.6

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Margrete Pedersdatter].

Børn af Margrete Pedersdatter og Paul (Poul, Povel):

2.1.Henrik Paulssøn
3.1.Cornelius Paulssøn
4.1.Gjertrud Povelsdatter

Generation 2.

2.1.
Henrik Paulssøn
3.1.
Cornelius Paulssøn
4.1.
Gjertrud Povelsdatter
     Nevnt 1597.

Gift 1° _____med

Hans Pederssøn
Død omkring 1591.

Gift 2° _____med

Niels Olssøn
     Skriver på Sten i Forsnes.6

Kilder og Noter
1Erik Lie: Falch'er i flere farvann., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVIII (2002): 143-197
2Erik Lie: Falch'er i flere farvann., s. 186. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVIII (2002): 143-197
3Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 16
4Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 7
5Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 62
6Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 63