© 2001 Simon Ellefsen

Madts Frantsen, Sandnes i Tjeldsund

Opdateret 27 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Madts Frantsen
Født omkring 16141.
     Iflg. Folk og Slekt i Trondenes er Mads Frantssen fra Nordland.2
     Bruker av Sandnes i Tjeldsund. Betalte 1 ort 8 sk i kopskatt 1645-46 for seg og sin «quinde» samt to «quindfolch». Han ga 3 ort i leilendingsskatt i flg. matrikkelen av 1647. I 1649 og 1650 betalte han ½ dlr i kontributions og odelsskatt for 1 vog. I 1667 betalte han 3 ort i leilendings-skatt. I 1665 betalte han verken fiske- eller sildetiende fordi han rodde i Finnmark. Men presten fikk 8 Fdk korn i tiende. Siste gang han er ført i skattemanntall her er i 1676.1
     I manntallet 1665 er Madts's farsnavn feilskrevet for «Rasmussen», men alle andre steder er det brukt Frantzen eller Frantsen. Vi kjenner ikke navnet på kona hans, men han hadde minst 7 barn.1
     Madts er kalt husmann her [Sandnes] i 1686, og svarte 1 pd leidang. Han er imidlertid nevnt på Sæter, Tjeldsund i 1693, men er igjen nevnt her [Sandnes] som husmann (trolig kårmann) i 1697.1

Børn af Madts Frantsen og _____:

2.1.Frants Madssen, f. 1645, Tjeldsund., d. Trondenes.
3.1.Knud Madtsen, f. 1655, Tjeldsund.
4.1.Ole Madssen, f. 1656, d. Trondenes.
5.1.Kristen Madtsen, f. 1657, Tjeldsund., d. 1693
6.1.Maren Madtsdatter, f. 1659, Tjeldsund.
7.1.Karen Madtsdatter, f. 1661, Tjeldsund.
8.1.Nils Madtsen, f. 1663, Tjeldsund.

Generation 2.

2.1.
Frants Madssen
Født omkring 1645, Sandnes, Tjeldsund.3.
Død _____, Kanebogen, Trondenes.2.
     Frants Madtsen er nevnt som husmann her [Sandnes i Tjeldsund] i tida 1671-73 og ga ½ Dlr i skatt hvert år. Seinere finn vi han på Skarstad, så på Sæter, og til sist i Kannebogen [i Trondenes]. Hans sønn Madts Frantsen (ca. 1679 - 1746), er i 1701 husmann i Kannebogen, og seinere i Gansåsbotn. Denne slekta har vide greiner bl.a. til Ibestad.3
3.1.
Knud Madtsen
Født omkring 1655, Sandnes, Tjeldsund.1.
4.1.
Ole Madssen
Født omkring 16561.
Død _____, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift 19 okt. 16944 med

Karen Rasmusdatter
Født 1660, Sæter, Tjeldsund.2.
     Datter af Rasmus Hansen.

Børn af Ole Madssen og Karen Rasmusdatter:

9.4.Rasmus Olsen, f. 1697, d. 1760
10.4.Mads Olsen, f. 1697, Trondenes., d. 1746, Trondenes.
11.4.Peder Olsen, f. 1699, Trondenes., d. 1756, Trondenes.
12.4.Gjert Olsen, f. 1705, Trondenes., d. 1762, Trondenes.
5.1.
Kristen Madtsen
Født omkring 1657, Sandnes, Tjeldsund.1.
Død 16931.
     Omkom under Finnmarksfiske våren 1693.1
6.1.
Maren Madtsdatter
Født omkring 1659, Sandnes, Tjeldsund.1.

Gift _____1med

Axel Kristensen
     Bodde på Rambø.1
7.1.
Karen Madtsdatter
Født omkring 1661, Sandnes, Tjeldsund.1.

Gift _____1med

Johan Svendsen
     Flytta seinere til Hustad i Vestbygda.1
8.1.
Nils Madtsen
Født omkring 1663, Sandnes, Tjeldsund.1.
     Omkom under Finnmarksfiske sammen med broren Kristen på vårparten 1693.1

Generation 3.

9.4.
Rasmus Olsen
Født 16972.
Død 17602.
     Etterslekt (7 barn), se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1° omkring 17205 med

Anne Johnsdatter
Født 1702, Nordvik, Trondenes.5.
Død 1746, Nordvik, Trondenes.5.
     Datter af John Nilssen.

Gift 2° 17486 med

Sofia Pedersdatter
Født 1715, Bessebostad, Trondenes.7.
Død 1778, Nordvik, Trondenes.7.

[Gift 1° 1748 med Rasmus Olsen (1697 - 1760); Gift 2° 1766 med Peder Olsen (1736 - 1772)].

Børn af Rasmus Olsen og Anne Johnsdatter:

13.9.Gilles Rasmusdatter, f. 1733, Trondenes., d. 1768, Trondenes.
10.4.
Mads Olsen
Født 1697, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1746, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift _____2med

Anne Henriksdatter
Født 17042.
Død 1768, Kanebogen, Trondenes.2.

Børn af Mads Olsen og Anne Henriksdatter:

14.10.John Madssen, f. 1728, d. 1800, Trondenes.
15.10.Karen Madsdatter, f. 1743, Trondenes., d. 1769, Trondenes.
11.4.
Peder Olsen
Født 1699, Kanebogmark, Trondenes.2.
Død 1756, Kanebogmark, Trondenes.2.

Gift _____2med

Kirsten Henriksdatter
Født 17012.
Død 1782, Steinsland, Trondenes.2.

[Gift 1° med Peder Olsen (1699 - 1756); Gift 2° omkr. 1761 med Knut Johnsen (1700 - 1775)].

Børn af Peder Olsen og Kirsten Henriksdatter:

16.11.Ole Pedersen, f. 1726, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
17.11.Henrik Pedersen, f. 1730, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
18.11.Berte Pedersdatter, f. 1734, Trondenes.
19.11.Anne Margrete Pedersdatter, f. 1743, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
20.11.Mads Pedersen, f. 1747, Trondenes., d. 1747, Trondenes.
12.4.
Gjert Olsen
Født 1705, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1762, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift 17582 med

Else Hansdatter
Født 17142.
Død 1781, Tovik, Trondenes.2.

[Gift 1° med Henrik Larssen (d. 1750); Gift 2° 1758 med Gjert Olsen (1705 - 1762)].

Generation 4.

13.9.
Gilles Rasmusdatter
Født 1733, Nordvik, Trondenes.2.
Død 1768, Halsebø, Trondenes.2.
     Skifte 1767-1776, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.8: «protokollnr. 142, folio 294.».

Gift 17612 med

Paul Hartvigsen
Født 1733, Halsebø, Trondenes.2.
Død 1799, Vollstad, Trondenes.2.
     Søn af Hartvig Paulsen og Karen Arntsdatter.

Børn af Gilles Rasmusdatter og Paul Hartvigsen:

21.13.Anne Marie Paulsdatter, f. Trondenes., d. 1772, Trondenes.
22.13.Rasmus Paulsen, f. 1766, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
14.10.
John Madssen
Født 17282.
Død 1800, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift _____2med

Ellen Tollevsdatter
Født 1728, Medkila, Trondenes.2.
Død 1801, Kanebogen, Trondenes.2.
     Datter af Tollev Jørgensen.

Børn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter:

23.14.Anne Marie Johnsdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
24.14.Mads Johnsen, f. 1753, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
25.14.Hans Johnsen, f. 1755, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
26.14.Helena Johnsdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
27.14.Henrik Johnsen, f. 1767, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
15.10.
Karen Madsdatter
Født 1743, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1769, Kanebogen, Trondenes..
16.11.
Ole Pedersen
Født 1726, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1803, Kanebogmark, Trondenes.2.
     Etterslekt, 6 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.
17.11.
Henrik Pedersen
Født 1730, Kanebogmark, Trondenes.2.
Død 1799, Halsebø, Trondenes.2.
     8 børn, se "Folk og Slekt i Trondenes."
     Skifte 1804-1805, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.8: «protokollnr. 149, folio 730.».

Gift 17602 med

Ellen Maria Hansdatter
Født 1736, Halsebø, Trondenes.2.
Død 1800, Halsebø, Trondenes.2.
     Datter af Hans Mikkelsen og Margrete Edisdatter.
     Skifte 1804-1805, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.8: «protokollnr. 149, folio 730.».

Børn af Henrik Pedersen og Ellen Maria Hansdatter:

28.17.Maren Henriksdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
18.11.
Berte Pedersdatter
Født 1734, Kanebogen, Trondenes.2.
19.11.
Anne Margrete Pedersdatter
Født 1743, Kvitnes, Trondenes.9.
Død 1787, Steinsland, Trondenes.9.

Gift 1° 17682 med

John Knutsen
Født 1735, Kvitnes, Trondenes.10.
Død 1768, Steinsland, Trondenes.10.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.

Gift 2° 17692 med

Anders Hanssen
Født 17339.
Død 1775, Steinsland, Trondenes.9.

Gift 3° 17742 med

Paul Olsen Gram
Født 1740, Haukebø, Trondenes.9.
Død 1803, Steinsland, Trondenes.9.
     Søn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Anne Margrete Pedersdatter og John Knutsen:

29.19.Knut Johnsen, f. 1767, Trondenes., d. 1841, Trondenes.

Børn af Anne Margrete Pedersdatter og Anders Hanssen:

30.19.Johanna Kirstina Andersdatter, f. 1770, Trondenes.
31.19.Hans Anderssen, f. 1773, Trondenes., d. 1811, Trondenes.

Børn af Anne Margrete Pedersdatter og Paul Olsen Gram:

32.19.Ole Paulsen Gram, f. 1778, Trondenes., d. 1830, Trondenes.
33.19.John Andreas Paulsen Gram, f. 1780, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
34.19.Mette Kirstine Paulsdatter Gram, f. 1784, Trondenes.
20.11.
Mads Pedersen
Født 1747, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1747, Kanebogen, Trondenes.2.

Generation 5.

21.13.
Anne Marie Paulsdatter
Født _____, Halsebø, Trondenes.2.
Død 1772, Halsebø, Trondenes.2.
22.13.
Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.2.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.2.

Gift 1° 17872 med

Siri Iversdatter
Født 1756.
Død 1795, Vollstad, Trondenes.2.

Gift 2° 17962 med

Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.11,2, døbt 177111.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.2.
     Datter af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Børn af Rasmus Paulsen og Siri Iversdatter:

35.22.Jakob Andreas Rasmussen, f. 1787, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
23.14.
Anne Marie Johnsdatter
Født 1748, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1819, Kilbotn, Trondenes.2.

Gift 17802 med

Ole Olsen
Født 1748, Kilbotn, Trondenes.2.
Død 1790, Kilbotn, Trondenes.2.
     Søn af Ole Johnsen og Marit Hansdatter.
     Kilbotn, Trondenes. Etterslekt, 4 barn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1751-1796, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.8: «protokollnr. 145, folio 55b.».
24.14.
Mads Johnsen
Født 1753, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1809, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift 17802 med

Karen Hansdatter
Født 1751, Dale, Trondenes.2.
Død 1816, Kanebogen, Trondenes.2.
     Datter af Hans Karstensen og Beate Henriksdatter.

Børn af Mads Johnsen og Karen Hansdatter:

36.24.Johannes Madssen, f. 1782, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
25.14.
Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.11,11.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.12.
     Konfirmert 1778.11

Gift 17882 med

Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik11.
Død 1817.
     Datter af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1770.11

[Gift 1° med Benjamin Madsen (1748 - 1787); Gift 2° 1788 med Hans Johnsen (1755 - 1833)].

Børn af Hans Johnsen og Riborg Augustinusdatter Schjelderup:

37.25.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
38.25.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
39.25.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
40.25.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
26.14.
Helena Johnsdatter
Født 1761, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1829, Nordvik, Trondenes.2.

Gift 1° 17852 med

Hans Lukassen
Født 1752, Nordvik, Trondenes.2.
Død 1804, Vågan, Nordland.2.

Gift 2° 18082 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.2.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.2.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].

Børn af Helena Johnsdatter og Hans Lukassen:

41.26.Anne Margrete Hansdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
27.14.
Henrik Johnsen
Født 1767, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1811, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift 18032 med

Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.2.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.2.
     Datter af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

[Gift 1° 1803 med Henrik Johnsen (1767 - 1811); Gift 2° 1814 med Ingebrigt Albrigtsen (1786 - 1864)].

Børn af Henrik Johnsen og Gunhild Katrine Mikkelsdatter:

42.27.Mikkel Henriksen, f. 1804, Trondenes., d. 1876
28.17.
Maren Henriksdatter
Født 1761, Halsebø, Trondenes.13.
Død 1838, Vollstad, Trondenes.13.

Gift 179114 med

Kristen Jørgensen
Født 1766, Melvik, Trondenes.15.
Død 1838, Vollstad, Trondenes.15.
     Søn af Jørgen Kristensen og Anne Jensdatter.

Børn af Maren Henriksdatter og Kristen Jørgensen:

43.28.Anne Margrete Kristensdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
44.28._____, f. 1792, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
45.28.Ellen Maria Kristensdatter, f. 1793, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
46.28._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
29.19.
Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.16.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.16.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 18022 med

Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.16.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.16.
     Datter af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg.
30.19.
Johanna Kirstina Andersdatter
Født 1770, Steinsland, Trondenes.9.
31.19.
Hans Anderssen
Født 1773, Steinsland, Trondenes.9.
Død 1811, Kjellhus, Trondenes.9.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
32.19.
Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.9.
Død 1830, Sama, Trondenes.9.

Gift 18112 med

Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.17.
Død 1831, Sama, Trondenes.17.
     Datter af Hans Kristensen og Margrethe Nielsdatter Røgh.

[Gift 1° 1801 med Jakob Olsen (1766 - 1809); Gift 2° 1811 med Ole Paulsen Gram (1778 - 1830)].
33.19.
John Andreas Paulsen Gram
Født 1780, Steinsland, Trondenes.9.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.9.
34.19.
Mette Kirstine Paulsdatter Gram
Født 1784, Steinsland, Trondenes.9.

Generation 6.

35.22.
Jakob Andreas Rasmussen
Født 1787, Vollstad, Trondenes.2.
Død 1861, Vollstad, Trondenes.2.

Gift 18132 med

Ellen Maria Kristensdatter
Født 1793, Melvik, Trondenes.2.
Død 1883, Vollstad, Trondenes.2.
     Datter af Kristen Jørgensen og Maren Henriksdatter.

Børn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter:

47.35.Rasmus Paul Jakobsen, f. 1820, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
36.24.
Johannes Madssen
Født 1782, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1856, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift 18052 med

Marta Maria Henriksdatter
Født 1782, Nordvik, Trondenes.2.
Død 1836, Kanebogen, Trondenes.2.
     Datter af Henrik Ernstsen og Anne Pedersdatter.

Børn af Johannes Madssen og Marta Maria Henriksdatter:

48.36.Anne Katrine Johannesdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1896, Trondenes.
37.25.
Ellen Hansdatter
Født 1788, Nordvik, Trondenes.18.
Død 1835, Grøta, Trondenes.18.

Gift 180919 med

Ole Andreas Johnsen Lind
Født 1779, Varmedal, Trondenes.19.
Død 1866, Grøta, Trondenes.19.
38.25.
Benjamin Hanssen
Født 1791, Nordvik, Trondenes.18.
Død 1822, Nordvik, Trondenes.18.
39.25.
Augustinus Schjelderup Hanssen
Født 1793, Nordvik, Trondenes.18.
Død 186318.

Gift 182120 med

Anne Maria Kristoffersdatter
Født 1798, Nordvik, Trondenes.18.
Død 1848, Nordvik, Trondenes.18.
40.25.
Ingeborg Maria Hansdatter
Født 1795, Nordvik, Trondenes.18.
Død 1883, Grøta, Trondenes.18.
41.26.
Anne Margrete Hansdatter
Født 1787, Nordvik, Trondenes.2.
Død 1817, Medkila, Trondenes.2.

Gift 18072 med

Torberg Madssen
Født 1784, Oldra, Trondenes.2.
Død 1830, Medkila, Trondenes.2.
     Søn af Mads Torbergsen og Else Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1807 med Anne Margrete Hansdatter (1787 - 1817); Gift 2° 1818 med Anne Margrethe Hartvigsdatter (1787 - 1835)].
42.27.
Mikkel Henriksen
Født 2 sep. 1804, Kanebogen, Trondenes.21.
Død 30 dec. 187622.
     Bruker av Nordvik, Trondenes. Bruker av Fjelldal, Tjeldsund. Se Tjeldsund bygdebok.

Gift 1° 18282 med

Anne Margrete Madsdatter
Født 1805, Nordvik, Trondenes.2.
Død 30 jan. 185121.
     Skifte 26 apr. 185221: «beg. 20. sep. 1851, sluttet 26. april 1852.».

Gift 2° 11 dec. 185421 med

Jørgine Hansdatter
Født 2 aug. 1830, Lom.21.
     Datter af Hans Johannessen og Karen Iversdatter.

Børn af Mikkel Henriksen og Jørgine Hansdatter:

49.42.Hansine Karoline Mikkelsdatter, f. 1864, Tjeldsund., d. 1946
43.28.
Anne Margrete Kristensdatter
Født 1791, Melvik, Trondenes.14.
Død 1791, Melvik, Trondenes.14.
44.28.
___________
Født 1792, Melvik, Trondenes.23.
Død 1792, Melvik, Trondenes.23.
45.28.
Ellen Maria Kristensdatter
Født 1793, Melvik, Trondenes.2.
Død 1883, Vollstad, Trondenes.2.

Gift 18132 med

Jakob Andreas Rasmussen
Født 1787, Vollstad, Trondenes.2.
Død 1861, Vollstad, Trondenes.2.
     Søn af Rasmus Paulsen og Siri Iversdatter.

Børn af Ellen Maria Kristensdatter og Jakob Andreas Rasmussen er vist under Jakob Andreas Rasmussen (nr. 35).

46.28.
___________
Født 1795, Melvik, Trondenes.23.
Død 1795, Melvik, Trondenes.23.

Generation 7.

47.35.
Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.2.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.2.

Gift 1° 18502 med

Helena Harr Rafaelsdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.2.
Død 1869, Vollstad, Trondenes.2.
     Datter af Rafael Madssen og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.

Gift 2° 18782 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.24.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.2.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].
48.36.
Anne Katrine Johannesdatter
Født 1807, Nordvik, Trondenes.2.
Død 1896, Berg, Trondenes.2.

Gift 18272 med

Nils Andreas Klaussen
Født 1800, Medkila, Trondenes.2.
Død 1872, Harstadhamn, Trondenes.2.
     Søn af Klaus Andreas Nilssen og Gunhild Katrine Tønnesdatter.

[Gift 1° med Kirstina Johnsdatter (1792 - 1878); Gift 2° 1827 med Anne Katrine Johannesdatter (1807 - 1896)].

Børn af Anne Katrine Johannesdatter og Nils Andreas Klaussen:

50.48.Anne Maria Nilsdatter, f. 1832, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
49.42.
Hansine Karoline Mikkelsdatter
Født 9 jun. 1864, Fjelldal, Tjeldsund.21.
Død 4 nov. 194621.

Gift 13 jul. 188525 med

Ragnvald Røberg Johan Eliassen
Født 15 nov. 1861, Tofte, Tjeldsund.26.
Død 31 dec. 1943, Fjelldal, Tjeldsund.25.
     Søn af Elias Jørgensen og Ane Bergitte Gjertsdatter.

Børn af Hansine Karoline Mikkelsdatter og Ragnvald Røberg Johan Eliassen:

51.49.Martin Hilmar Anton Nygård, f. 1896, Nygård bruk på Valvåg i Tjeldsund., d. 1972, Harstad.

Generation 8.

50.48.
Anne Maria Nilsdatter
Født 1832, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1877, Harstadhamn, Trondenes.2.

Gift 18532 med

Jørgen Andreas Olsen
Født 28 mar. 1824, Tennvassåsen, Kvæfjord.27,2, døbt 27 jun. 1824, (Kvæfjord).27.
Død 1888, Harstadhamn, Trondenes.2.
     Søn af Ole Nielsen og Marit Maria Jørgensdatter.

[Gift 1° 1853 med Anne Maria Nilsdatter (1832 - 1877); Gift 2° 1877 med Hansina Helmina Hansdatter (1830 - 1885); Gift 3° 1887 med Eleonore Kristine Jørgensdatter (f. 1843)].

Børn af Anne Maria Nilsdatter og Jørgen Andreas Olsen:

52.50.Anna Kornelia Jørgensdatter, f. 1863, Trondenes.
51.49.
Martin Hilmar Anton Nygård
Født 26 jan. 1896, Nygård bruk på Valvåg i Tjeldsund.25.
Død 1972, Harstad.25.
     Blei snekker og seinere lærer. Han og Hildur hadde flere barn. Martin var lærer forskjellige steder i Nordland og Troms.25

Gift _____25med

Hildur Angelsen
     Fra Helgeland.25

Børn af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen:

53.51.Erna Ranveig Nygård

Generation 9.

52.50.
Anna Kornelia Jørgensdatter
Født 1863, Harstad, Trondenes.2.

Gift 18832 med

Johan Christensen (Christophersen?) Dahl
Født 1859, Steigen, Nordland.2.
Død 1918, Harstad.27.

Børn af Anna Kornelia Jørgensdatter og Johan Christensen (Christophersen?) Dahl:

54.52.Jenny Dagmar Dahl, f. 1894, Trondenes.
53.51.
Erna Ranveig Nygård

Gift _____med

Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.24.
     Søn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erna Ranveig Nygård og Olav Arvid Jensvoll:

55.53.Arnt Jensvoll

Generation 10.

54.52.
Jenny Dagmar Dahl
Født 1894, Harstadhamn, Trondenes.2.

Gift _____27med

Bjarne Angel Jacobsen
Født 17 mar. 1899, Bergen.27.

Børn af Jenny Dagmar Dahl og Bjarne Angel Jacobsen:

56.54.Karin Elisabeth Jacobsen, f. 1936, Harstad.
55.53.
Arnt Jensvoll

Generation 11.

56.54.
Karin Elisabeth Jacobsen
Født 29 sep. 1936, Harstad.27.

Gift _____, Oslo.27 med

Eivind Vilhelm Thrane
Født 27 aug. 1935, Tromsø.27.
     Søn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring.

Børn af Karin Elisabeth Jacobsen og Eivind Vilhelm Thrane:

57.56.Jon Eivind Thrane
58.56.Dag Erik Thrane
59.56.Bård Peter Thrane

Generation 12.

57.56.
Jon Eivind Thrane
58.56.
Dag Erik Thrane
59.56.
Bård Peter Thrane

Kilder og Noter
1Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:67
2Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
3Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:87
4Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:292
5Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:186
6Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:187
7Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:425
8Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
9Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
10Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 44
11Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:229
13Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:163
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:164
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 46
17Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:188
19Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:408
20Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:189
21Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:479
22Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:480
23Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:165
24Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
25Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:435
26Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:434
27Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).