© 2001 Simon Ellefsen

Lysholm

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Nicolay Hansen Lysholm
Død 9 mar. 17391.
     Kjøbmand i Flensburg.2

Gift 1° _____med

Anna Meincke
     Datter af Heinrich Meincke og Anna von Lutten.

Gift 2° _____med

Maria Brodersen
Død 28 jan. 17101.

Børn af Nicolay Hansen Lysholm og Anna Meincke:

2.1.Henrich Nicolaysen Lysholm, f. 1724, Flensburg.
3.1.Dorothea Lysholm
4.1.Maria Lysholm
5.1.Botilla Lysholm

Børn af Nicolay Hansen Lysholm og Maria Brodersen:

6.1.Broder Brodersen Lysholm, f. 1734, d. 1772

Generation 2.

2.1.
Henrich Nicolaysen Lysholm
Født 1 okt. 1724, Flensburg.2.
     Kancelliraad. Løste 19. april 1751 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.2
     Den nulevende familie Lysholms norske stamfar. En slegt, hvis mandlige hovedgrener gjennem generationer har været knyttet til Trondhjem som fremtrædende næringsdrivende og herunder gjort en betydelig indsats i byens økonomiske og kulturelle utvikling. Særlig kjendt er familiens industrielle virksomhet, hvis produkter for enkelte anlægs vedkommende, de Lysholmske brænderier og destillationsfabriker, opnaaet en for norsk vare sjelden utbredt omsætning i alle verdensdeler.2
     Slegten Lysholms oprindelige hjemstavn er antagelig landsbyen Lysholm, som ligger paa den sydøstlige side av øen Als og utgjør en parcel av det tidligere domænegods Østerholm.2
     Det med at slægten Lysholm skulle stamme fra Lysholm ved Østerholm på øen Als er ikke rigtigt. Ved udstykningen af Østerholm slot (på Als) omkring 1770, blev jorderne udstykket i ca. 20 parceller. Østerholm slot havde indtil da været forpagtet af en Nicilai Andersen, og han var derfor selvskreven til at købe hovedparcellen. En anden storkøber var Mathias Vogelsang, og for ikke at presse prisen i vejret enedes de om at Vogelsang skulle byde for dem begge, og at de så skulle dele bagefter. Men her blev Andersen snydt af Vogelsang, da Vogelsang ved den efterfølgende deling forlangte at få den jord der lå nærmest slottet og dets avlsbygninger. Da det var Vogelsang, der havde skrevet under, måtte Andersen bøje sig, Han fik end ikke lov til at køre igennem Vogelsangs marker, men måtte køre hele vejen uden om og fik derved imod sin vilje en meget lang vej til sine marker. Andersens svigersøn Johan Peder Knudsen, som siden overtog gården, flyttede så nogle år senere gården ud og kaldte den først i året 1796 for Lysholm efter den nærliggende Lysemose. Lysholm er og bliver en gård, og den er først oprettet kort før 1800. En landsby af navnet Lysholm har aldrig eksisteret. Familien Lysholm i Flensborg eksisterede længe før. Jeg tror snarere at familien måske kan stamme fra landsbyen Lydersholm mellem Flensborg og Tønder, og som i ældre tid er blevet kaldet Lyrsholm.3

Gift 5 feb. 17552 med

Anna Catharina Tønder
Født 17352.
Død 18042.

Børn af Henrich Nicolaysen Lysholm og Anna Catharina Tønder:

7.2.Nicolai Lysholm, f. 1761, d. 1814
3.1.
Dorothea Lysholm

Gift 24 okt. 17481 med

Johann Braack
     Søn af Johann Henrich Braack og Margaretha Dorothea Gether.
     Købmand, deputeret borger og hospitalsforstander i Flensburg.1
4.1.
Maria Lysholm

Gift 8 jan. 17511 med

Leonhard Gadebusch
Født 12 mar. 17251.
     Søn af Gadebusch.
5.1.
Botilla Lysholm

Gift 17461 med

Georg Albrecht Frantzke
     Diakon i Satrup (Sundeved).1
6.1.
Broder Brodersen Lysholm
Født 4 nov. 17341.
Død 22 mai 17721.
     Kgl. agent, købmand og storskibsreder i Trondhjem.1
     Fik 24. aug. 1761 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem og utøvet betydelig forretningsvirksomhet her.2

Gift 15 mar. 1763, Trondhjem.1 med

Catharina Meincke
Født 24 jul. 17441.
Død 18151.
     Datter af Hilmar Meincke og Catharina Møllmann.
     Fortsatte efter mandens død 1772 handelshusets virksomhet. Da de ikke hadde sønner, optok hofagentinde Lysholm derfor som associéer sin svigersøn, kommerceraad Johann Braack fra Flensburg, og sin mangeaarige fuldmægtig, etatsraad Hans Knudtzon. Efter at Braack i 1797 var flyttet tilbake til sin fødeby Flensburg, blev husets virksomhet i sin helhet overtat av Knudtzon.4

Generation 3.

7.2.
Nicolai Lysholm
Født 17615.
Død 18145.
     Justitieråd, stadshauptman i Trondheim.5

Gift _____med

Martha Angell Bernhoft
Født 17645.
Død 18265.
     Datter af Jørgen Christophersen Bernhoft og Anna Elisabeth Plathe.

Børn af Nicolai Lysholm og Martha Angell Bernhoft:

8.7.Jørgen Bernhoft Lysholm, f. 1796, d. 1843

Generation 4.

8.7.
Jørgen Bernhoft Lysholm
Født 17965.
Død 24 sep. 1843.
     Stadshauptmann i Trondhjem.6

Gift _____med

Hedevig Brøcher Krabbe
Død 7 mai 1862.

Børn af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe:

9.8.Dorothea Marie Lysholm, f. 1832, Trondheim, d. 1869, Kragerø
10.8.Nikolaj Lysholm, f. 1823, d. 1864

Generation 5.

9.8.
Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim6.
Død 22 dec. 1869, Kragerø6.

Gift 27 sep. 1851, Trondheim7 med

Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker8,6,8.
Død 23 okt. 1881, Kristiania6.
     Søn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.6
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.9

Børn af Dorothea Marie Lysholm og Peter Vilhelm Schjelderup:

11.9.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. 1928
12.9.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
13.9.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
14.9.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
10.8.
Nikolaj Lysholm
Født 1 jul. 1823.
Død 22 jul. 1864.
     Kjøbmand og fabrikeier.

Generation 6.

11.9.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.10,6,9.
Død 30 jan. 19286.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.6

Gift 9 sep. 1877, Kragerø7 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 18556.
Død 5 mai 19436.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

15.11.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
16.11.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
17.11.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
18.11.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
19.11.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
20.11.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
21.11.Mathilde Schjelderup, f. 1891
22.11.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
23.11.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
12.9.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker11,6,9.
Død 23 okt. 19136.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.6

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 18556.
Død 2 aug. 19226.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

24.12.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
25.12.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
26.12.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
27.12.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
28.12.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. 1980
29.12.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. 1974
13.9.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker12,9.
Død 190613.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
14.9.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø14,6,9.
Død 2 feb. 1910, Ålesund6.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.6

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland15 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll6.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?6

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

30.14.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
31.14.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
32.14.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
33.14.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
34.14.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
35.14.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania

Generation 7.

15.11.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 18786.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.6

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 18906.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

36.15.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
16.11.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 18796.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 18796.
Død 30 nov. 19506.
     Ingeniør.6
17.11.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 18826.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 18786.
Død 16 dec. 19276.
     Kaptein.6
18.11.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø6.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.6

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø6.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

37.18.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
38.18.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
39.18.Signe Schjelderup, f. 1930, Kragerø
19.11.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 18866.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 18836.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.6
20.11.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 18886.

Gift 190916 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania6.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.6
21.11.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 18916.

Gift 192016 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland6.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.6
22.11.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 18926.
     Forretningsmann.6

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 18936.
Død nov. 19386.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

40.22.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
23.11.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 18946.

Gift 30 dec. 193216 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 18926.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]6
24.12.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand6.

Gift 191116 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 18796.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.6
25.12.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand6.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.6
26.12.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand6.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.6

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.6

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

41.26.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
42.26.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
43.26.Hassel Schjelderup, f. 1926
27.12.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand6.

Gift 6 sep. 191315 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland6.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]6
28.12.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg6.
Død 198017.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.6
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.17
29.12.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg6.
Død 197417.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.6
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).17

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)15 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 19016.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

44.29.Turid Schjelderup, f. 1929
45.29.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. 1929
30.14.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania6.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund15 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania6.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.6
31.14.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania6.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).6

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø15 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda6.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° 194915 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

46.31.Ole Schjelderup, f. 1925, Venset i Salten

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

47.31.Kristine Schjelderup, f. 1950
32.14.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania6.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).6

Gift 16 mar. 1925, Lillehammer18 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim6.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
33.14.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania6.

Gift 4 jun. 1925, Trondheim18 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik6.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.6
34.14.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania6.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 18926.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]6
35.14.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania6.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.6

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

48.35.Jimmie Schjelderup, f. 1934
49.35.Jeannine Schjelderup, f. 1937
50.35.Kirstine Schjelderup, f. 1944

Generation 8.

36.15.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 19156.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.6
37.18.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø6.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 19086.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.6
38.18.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø6.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør6.
     Revisor i Oslo.6
39.18.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1930, Kragerø6.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.6
40.22.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 19196.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.6
41.26.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 19206.
     Physioterapist. Bosat i London.6
42.26.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 19216.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.6

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
43.26.
Hassel Schjelderup
Født 18 jun. 19266.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).6
44.29.
Turid Schjelderup
Født 23 feb. 19296.
     Student (i Genève).6
45.29.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født 7 dec. 19296.
     Stud. med. (i Oslo).6
46.31.
Ole Schjelderup
Født 5 jan. 1925, Venset i Salten6.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).6
47.31.
Kristine Schjelderup
Født 4 nov. 19506.
48.35.
Jimmie Schjelderup
Født 1 nov. 19346.
49.35.
Jeannine Schjelderup
Født 15 nov. 19376.
50.35.
Kirstine Schjelderup
Født 18 dec. 19446.

Kilder og Noter
1Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 504
2Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 19. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
3Epost dat. 20. okt. 1999 af .
4Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 20. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
5Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
6Norsk Slektskalender
7Norsk Slektskalender, s. 188
850 år gl. i FT 1865.
9Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
1014 år gl. i FT 1865.
1113 år gl. i FT 1865.
1211 år gl. i FT 1865.
13S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
144 år gl. i FT 1865.
15Norsk Slektskalender, s. 190
16Norsk Slektskalender, s. 189
17Lademanns Leksikon (1987).
18Norsk Slektskalender, s. 191