© 2001 Simon Ellefsen

Lorck II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Lorck

Børn af Lorck og _____:

2.1.Jess Lorenzen Lorck, f. 1667, d. 1746
3.1.Catharina Lorck
4.1.(Thomas?) Lorck

Generation 2.

2.1.
Jess Lorenzen Lorck
Født 18 nov. 16671.
Død 5 feb. 17461.
     Kjøbmand, raadmand i Flensburg.2

Gift _____med

Maria Abel Lorenzen

Børn af Jess Lorenzen Lorck og Maria Abel Lorenzen:

5.2.Lorenz Lorenzen Lorck, f. 1698, Flensburg., d. 1748, Trondhjem.
3.1.
Catharina Lorck

Gift _____med

Lorenz Hansen
Død 17331.
     Kjøbmand og skipper i Flensburg.1

Børn af Catharina Lorck og Lorenz Hansen:

6.3.Nicolai Hansen Lorck, f. 1710, d. 1797
4.1.
(Thomas?) Lorck

Børn af (Thomas?) Lorck og _____:

7.4.Lorenz Thomsen Lorck

Generation 3.

5.2.
Lorenz Lorenzen Lorck
Født 28 jun. 1698, Flensburg.2.
Død 29 sep. 1748, Trondhjem.1.
     Fik borgerskapsbrev 29. jan. 1725 som kjøbmand i Trondhjem.2
     Raadmand i Trondhjem.1

Gift _____med

Maren Schøller Brown
Begravet 21 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem.1.
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.

Børn af Lorenz Lorenzen Lorck og Maren Schøller Brown:

8.5.Lorck
9.5.Lorck
6.3.
Nicolai Hansen Lorck
Født 11 jan. 17101.
Død 13 jul. 17971.
     Kjøbmand i Flensburg. Blev stamfar for den danske familie Lorck.1
     [Se "Slægtebog for Familien Lorck"].1
7.4.
Lorenz Thomsen Lorck
     Kjøbmand og raadmand i Flensburg. Fætter til raadmand i Trondhjem Lorenz Lorenzen Lorck (1698-1748).1

Gift _____med

Maria Andersen

Børn af Lorenz Thomsen Lorck og Maria Andersen:

10.7.Thomas (Andersen?) Lorck, f. 1750, Flensburg., d. 1827, Trondhjem.
11.7.Christian (Andersen?) Lorck, f. 1753, Flensburg., d. 1828, Trondhjem.

Generation 4.

8.5.
Lorck
9.5.
Lorck
10.7.
Thomas (Andersen?) Lorck
Født 28 okt. 1750, Flensburg.1.
Død 12 nov. 1827, Trondhjem.1.
     Erholdt 14. sept. 1778 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem, hvor han døde som stadsmægler.1

Gift 17 aug. 17811 med

Anna Helene Thurmann
Født 17591.
Død 18221.
     Datter af Jonas Thurmann og Knerche Schive.
11.7.
Christian (Andersen?) Lorck
Født 17 okt. 1753, Flensburg.1.
Død 27 jan. 1828, Trondhjem.1.
     Fik borgerskap i Trondhjem 4. okt. 1784. Han grundla her det store Lorck'ske handelshus, som blev et av de største i det nordenfjeldske Norge med omfattende interesser i export-handel, bergverksdrift, rhederi og bankvirksomhet.1

Gift 15 mar. 17851 med

Ellen Birgitte Schive
Født 17631.
Død 18461.
     Datter af Jens Reinholdtsen Schive og Gjertrud Dorothea Jonstrup.

Kilder og Noter
1Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 16. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
2Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 15. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27