© 2001 Simon Ellefsen

Leth & Dons

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Peder Jensen Lett
     Bosat i Randers.

Gift _____1med

Sidsell Pedersdatter

Børn af Peder Jensen Lett og Sidsell Pedersdatter:

2.1.Mette Pedersdatter (Lett), d. 1649, Randers.
3.1.Peder Pedersen Leth, f. _____, d. 1689

Generation 2.

2.1.
Mette Pedersdatter (Lett)
Død 14 mar. 1649, Randers.2.

Gift 7 okt. 1632, Randers.2 med

Paul Jensen (Tved)
Død 20 apr. 16633.
     Søn af Jens Paulsen og Maren Paulsdatter.
     Paa sine gamle dager flyttet han fra Randers til Ebstrup ved Silkeborg døde her.3

Børn af Mette Pedersdatter (Lett) og Paul Jensen (Tved):

4.2.Peder Paulsen (Dons), f. 1647, Randers., d. 1706, Trondheim.
3.1.
Peder Pedersen Leth
Født _____, Randers.1.
Død 16891.
     Sorenskriver i Gauldal.4
     Han er nevnt som sorenskriver her [i Gauldal] hele tiden fra 1650 til siste gang da han nevnes som sorenskriver er da han undertegnet et tingsvitne den 30. dec. 1688, men sto trolig til sin død i 1689.1

Gift 1° _____med

Anne Baltsersdatter
     I 1651/52 må en Peder Pedersen Leth bøte for leiemål med sin festekvinne før bryllupet. Dette kan være den samme mann som den som det senere i sakefallet blir opplyst om at en Peder Pedersen hadde giftet seg med sin festekvinne Anne Baltsersdatter (lensr. 102.7).1

Gift 2° _____med

Maren Lauridsdatter
Død efter 1711.
     Datter af Laurids Eschildsen Green og Ingeborg.
     I bytingsprotokollen den 16. febr. 1692 blir det opplyst at hun livnærte seg som baker og at hun var en datter av en tidligere baker. Hun fikk bevilgning på å drive bakeri i byen men klaget den 13. febr. 1706 over at bakerlauget la hindringer i veien. Hun oppgir i klagen at hun hadde 10 umyndige barn. I 1711 sier hun at hun hadde 14 barn som bodde på forskjellige steder bl.a. i Nordland og Trondheim.1

Børn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter:

5.3.Peder Pedersen Leth, f. omkr. 1656
6.3.Ingeborg Pedersdatter Leth, f. omkr. 1657
7.3.Laurits Pedersen Leth, f. omkr. 1659
8.3.Sidsel Pedersdatter Leth
9.3.Maren Pedersdatter Leth, d. 1722
10.3.Rebecha Pedersdatter Leth, f. omkr. 1667, d. 1737
11.3.Michel Pedersen Leth, d. 1718
12.3.Jens Pedersen Leth, f. omkr. 1670, d. omkr. 1720
13.3.Jochum Pedersen Leth, f. 1671, d. 1742
14.3.Anders Pedersen Leth

Generation 3.

4.2.
Peder Paulsen (Dons)
Født 30 mar. 1647, Randers.5.
Død 22 feb. 1706, Trondheim.5.
     Stamfar til den norske slægt Dons (hvilket tilnavn er hentet fra landsbyen Dons i Jylland).
     Se Karl Dons: Slegten Dons.
     Skifte 1 feb. 1708, Trondhjem.6Enken Maren Cornelisdatter, hennes forl. kjæreste Peder Aalum. På sønnen Povels vegne hans fars søskenbarn Sr. Jens Leth borger og gullsmed. Svoger Ole Larsen for hvis stedbarn avd. var verge. Daniel Buckhof verge for de to yngste børn. 2 gullringer, sølv 120, bygård 500, hus Levanger 20, kjøbmannsvarer, ialt 1210 - 539 rd..

Gift 4 dec. 1687, Vor Frue kirke i Trondheim.5 med

Maren Corneliusdatter
Født 16595.
Død 24 apr. 17465.
     Datter af Cornelius Hansen Røst og Karen Lauridsdatter.
     I 1708 er Maren Cornelisdatter forlovet til Peder Aalum, i 1709 omtales hun som Birgitte, Peder Aalum's.

[Gift 1° 4 dec. 1687 med Peder Paulsen (Dons) (30 mar. 1647 - 22 feb. 1706); Gift 2° med Peder Aalum].

Børn af Peder Paulsen (Dons) og Maren Corneliusdatter:

15.4.Paul Pedersen Dons, f. 1689, d. 1748
16.4.Karen Pedersdatter Dons, f. 1691, d. 1700
17.4.Cornelius Pedersen Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1732
18.4.Mette Maria Pedersdatter Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1719
5.3.
Peder Pedersen Leth
Født omkring 16561.
6.3.
Ingeborg Pedersdatter Leth
Født omkring 16571.

Gift 1° _____7,1med

Hans Bersvendsen (Nordmann)
Død omkring 1693.
     Søn af Bersvend.
     Sannsynligvis bror til Gunder Bersvendsen.
     Nordlandshandler med handelsleiet Hanøen i Vesterålen.8
     Skifte 7 feb. 1693, Trondhjem.Jekt 180, mynsterbørse, 1 tønde multegrøt til 1-2-0, bygård 220, Hanøen 34 og Langenes 15, begge i Vesterålen. Brutto 746, netto 222. Børnepenger til avdøde Laurids Pedersens barn ved moren Ingeborg og Ellen Tygesdatter.9.

[Gift 1° før 17 okt. 1663 med Anne Pedersdatter (Nideros) (d. omkr. 1686); Gift 2° med Ingeborg Pedersdatter Leth (f. omkr. 1657)].

Gift 2° _____1med

Hans Pedersen
     Nordlandshandler (1720).10
     Sandvær i Vesterålen.1
7.3.
Laurits Pedersen Leth
Født omkring 16591.
     Han fikk bestalling på embetet som vise-sorenskriver [i Gauldal] den 6. okt. 1688. Han ble virkelig sorenskriver etter sin avdøde far den 1. juni 1689 [NK. bd. IV, s. 365]. Han ble avsatt like etterpå fordi at han og fogden Laurits Tønder, natt til allehelgensdag 1688 hadde slått Jon Clemetsen Gjerstad slik at han døde. Han ble av sorenskriveren frikjent men lagmann Dreyer dømte han til døden. Laurits anket dommen og stilte kausjon slik at han kunne være fri til dommen kom opp. Hans videre skjebne er ukjent.11
8.3.
Sidsel Pedersdatter Leth
     Ble trolig gift med Hans Jensen Findvedgaard, borger i Trondheim. Bodde på Findset i Hamarøy i 1701.1

Gift _____med

Hans Joensen Finvedgaard
Født omkring 164812.
Død før 171912.
     Søn af Joen Andersen (Skanke) og Margrethe (Povelsdatter?).
     Borgare i Trondheim 1679, fick borgerskap i Bergen 26. maj 1687 (Bergens Borgerbog 1550-1751, s. 113), levde 1701 på Findset i Hamarøy, Salten, 53 år gammal.12

[Gift 1° med Sidsel Pedersdatter Leth; Gift 2° med Maren Hartvigsdatter (d. før 1745)].
9.3.
Maren Pedersdatter Leth
Død 17221.

Gift 169213 med

Ole (Oluf) Hartvigsen
Født omkring 165614.
Død 174615.
     Søn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Presteson frå Laskestad (i Steigen). Var den første av Schøningætta som feste bu på Grøtøy (1690).13
     Er ved broren Hartvigs skifte 1725 på Myklebostad i Engeløy, verge for dennes umyndige børn og bosatt på Myklebostad i Engeløy/Steigen.16
     Bosatt på Grøttøy i Steigen.17
     Arvet gården Haug i Lødingen 1745 etter broren Provst Arent Hartvigsen. Oluf døde i 1746. Enken Appolone Schøning (1694-1784) fikk bevilling til å sitte i uskifte. Den 26. jan. 1786 solgte hennes arvinger, hennes barn, gården (Haug i Lødingen, 1 våg) til oppsitteren Niels Hansen for 54 Rdl.18

[Gift 1° 1692 med Maren Pedersdatter Leth (d. 1722); Gift 2° med Apollona Jacobsdatter Schøning (23 jul. 1694 - dec. 1784)].

Børn af Maren Pedersdatter Leth og Ole (Oluf) Hartvigsen:

19.9.Peder Olsen, d. eft. 1735
20.9.Ingeborg Olsdatter, f. 1695
10.3.
Rebecha Pedersdatter Leth
Født omkring 166711.
Død 28 nov. 173719.
     Skifte 28 nov. 173719.

Gift 1° _____med

Jørgen Leemand
Død omkring 1706.
     Kjøpmann i Trondheim.11
     Skifte 7 mai 1706, Trondhjem.19Kramgods 62, gård 200, ialt 377 - 381 Rd..

[Gift 1° med Margrethe Johansdatter Brøchen; Gift 2° med Rebecha Pedersdatter Leth (omkr. 1667 - 28 nov. 1737)].

Gift 2° _____11med

Hans Jacobsen Wulf (Ulf)
Født 6 apr. 163920.
Død 171721.
     Søn af Jacob Justsen (Ulf) og Agnete Lauritzdatter.
     Sogneprest til Idd og Søndre Frederikshald. 11 barn, stor efterslekt.21
     [2 hustruer ?].22
     Dette må være den Hans Wulf der ses være gift med en søster til gullsmed Jens Leth.10
     S.T.Dahl skriver at Rebekka Leth ble gift med skipper Hans Wulf. Det kunne tyde på at han ikke er identisk med sognepresten.11

[Gift 1° med Maren Nilsdatter Dorph; Gift 2° med Rebecha Pedersdatter Leth (omkr. 1667 - 28 nov. 1737)].
11.3.
Michel Pedersen Leth
Død NOV-DEC 171823.
     Var innlandshandler.11
     Skifte 23 jun. 1723, Trondhjem.23Mistet alt ved branden 1717 som begynte tett ved gården. Kjøbmannsvarer. Avdøde Jens Leths barn børnepenger 100 rd. og Anders Schiøtts datter Anne 50 rd. Gård 630 rd. 761 - 1013 rd..
     Skifte 25 jun. 1725, Trondhjem.24Endring i skiftet efter avdøde Michel Leth p.g.a. rådstuedom 21. aug. 1724 om Hans Hornemanns pantobl. fra enken av 13. feb. 1721 på 100 rd. 761 - 1133 rd..
     Skifte 7 jul. 1727, Trondhjem.25Tredie gangs omgjort skifte efter avdøde Michel Leth iflg. rådstuedom 17. juni 1726..

Gift _____med

Anne (Christophersdatter?)

Børn af Michel Pedersen Leth og Anne (Christophersdatter?):

21.11.Peder Michelsen Leth
22.11.Jonas Michelsen Leth, f. omkr. 1698
23.11.Maren Michelsdatter Leth, f. omkr. 1700
12.3.
Jens Pedersen Leth
Født omkring 167011.
Død omkring 1720.
     Stilling: Gullsmed26,10
     [Se Brodahl: Trondhjems guldsmeder, I, s. 131 ff.]
     Skifte 30 jan. 1720, Trondhjem.10Lagv. Andreas Borg. Kontant 100, gullsmedverktøy 32, 3 sølvskjeer, gård 160, brutto 608 rd., tilbød 300 rd. i arv. Lånt ut penger til (søster) Hans Wulfs enke og (bror) avdøde Michel Leth. Barnas fastermann Hans Pedersen nordlandshandler..

Gift _____med

Catharina Sørensdatter Zelius
Født 168311.
Død 175711.
     Datter af Søren Jonassen Zelius og Margrethe Henrichsdatter.

Børn af Jens Pedersen Leth og Catharina Sørensdatter Zelius:

24.12.Peder Jensen Leth, f. omkr. 1704
25.12.Lars Jensen Leth, f. omkr. 1709
26.12.Anne Jensdatter Leth, f. omkr. 1714
27.12.Rebekka Jensdatter Leth, f. 1719, Trondheim., d. 1800, Trondenes.
13.3.
Jochum Pedersen Leth
Født 1671-167227,13,27.
Død 5 jun. 174228.
     Sogneprest til Ofoten.29
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.28
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.13

Gift 1° 1712, hos presten Mads Homble til Ofoten28 med

Anna Benedicte Hveding
Født 24 dec. 1695, Sommarsel.13,28.
Død sep. 171728.
     Datter af Christen Jensen Hveding og Elen Hartvigsdatter.
     Ho kom og til Ofotens prestegard som stebarn til herr Mats Homle, og då han i 1712 fekk sin nye personellkapellan, Jochum Leth, vart det mellom han og Anna Bendikte knytt eit venskap som vara for livet.13

Gift 2° 1722, ifølge Kgl. tillatelse30,31 med

Maren Jentoft
Født 7 jun. 169130,31.
Død 175431.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Ingeborg Hartvigsdatter.

[Gift 1° 1722 med Jochum Pedersen Leth (1671 - 5 jun. 1742); Gift 2° 2 sep. 1752 med Sigvart Kildal (1704 - 1771)].

Børn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding:

28.13.Ingeborg Marie Leth, f. 1714, Evenes i Ofoten., d. 1753, Trondenes.
29.13.Ellen Kristine Leth, f. 1715, Nordland., d. omkr. 1716, Nordland.
30.13.Peder Jochumsen Leth, f. 1717, Nordland., d. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.

Børn af Jochum Pedersen Leth og Maren Jentoft:

31.13.Anna Benedicta Jentoft Leth, f. 1726, d. 1798, Meldal.
32.13.Hans Jentoft Leth, f. omkr. 1726
33.13.Ingeborg Leth, f. omkr. 1729
34.13.Arent Leth, f. omkr. 1732
14.3.
Anders Pedersen Leth
     Døde trolig i Sverige.11

Generation 4.

15.4.
Paul Pedersen Dons
Født 25 jun. 168932,33.
Død 24 nov. 174832,33.
     Først Raadmand og Stads Physicus i Trundhiem, siden Borgmester og CancellieRaad, samt endelig Laugmand i Trundheim.
     Lagmand i Trondhjem.32
     Stud. i Kbh. 1708.6

Gift 10 apr. 172632 med

Anna Lorentzdatter Holst
Født 22 okt. 170632,33.
Død 14 dec. 1777, Værdalens præstegaard.32,33.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Børn af Paul Pedersen Dons og Anna Lorentzdatter Holst:

35.15.Lorentz Dons, f. 1728, Trondhjem., d. 1784
36.15.Anna Dons, f. 1731, d. 1810, Trondhjem.
37.15.Jens Bing Dons, f. 1734, Trondhjem.
16.4.
Karen Pedersdatter Dons
Født 8 okt. 16915.
Død 9 okt. 17005.
17.4.
Cornelius Pedersen Dons
Født 6 jan. 1695, Trondheim.5.
Død 5 nov. 17325.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem34
     Skifte 1735-1738, Trondheim.35.

Gift _____34med

Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff
Født 16995.
Død 17965.
     Datter af Daniel Buchhof og Aletta Mathiasdatter Krenckel.
     I NST 13, s. 128 skrives at Cornelius Dons var gift med Abel Cathrine Buchoff, S.T.Dahl, skriver at hennes navn er Anne Cathrine Buchoff.

Børn af Cornelius Pedersen Dons og Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff:

38.17.Mette Margrethe Dons, f. 1726, Trondhjem, d. 1816, Trondhjem
18.4.
Mette Maria Pedersdatter Dons
Født 26 dec. 1695, Trondheim.5.
Død 17195.
19.9.
Peder Olsen
Død efter 173536,37.
     Helneset i Leines.

Gift før 172538 med

Maren Hartvigsdatter
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
20.9.
Ingeborg Olsdatter
Født 169539.

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»39 med

Hartvig Hartvigsen
Født 168939.
Død 173539.
     Søn af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.39
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.39
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.40Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Børn af Ingeborg Olsdatter og Hartvig Hartvigsen:

39.20.Maren Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1725, Tjeldsund., d. 1769
40.20.Elen Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1757
21.11.
Peder Michelsen Leth
22.11.
Jonas Michelsen Leth
Født omkring 169841,23.
     Gullsmedsvenn i Rostock (1723).23
23.11.
Maren Michelsdatter Leth
Født omkring 170042,23.
     I skiftet 20. febr. 1722 efter avdøde Anne Povelsdatter, krevde Maren Michelsdatter Leth 36 rd. for pleie og utgifter for seg og sin avdøde far som tok seg av avdøde (Anne Povelsdatter) da fienden rev ned gården hennes i Ila og bemektiget seg hennes løsøre i 1718.43
24.12.
Peder Jensen Leth
Født omkring 170444,10.
25.12.
Lars Jensen Leth
Født omkring 170945,10.
26.12.
Anne Jensdatter Leth
Født omkring 171446,10.
27.12.
Rebekka Jensdatter Leth
Født 1719, Trondheim.47,10,47.
Død 1800, Lavangen Sør, Trondenes.48.

Gift 174849 med

Sten Rafaelsen Harr
Født 1706, Lavangen Sør.50.
Død 1767, Lavangen Sør.50.
     Søn af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter.

Børn af Rebekka Jensdatter Leth og Sten Rafaelsen Harr:

41.27.Lars Stensen Harr, f. _____, d. 1760, Trondenes.
42.27.Rafael Stensen Harr, f. 1749, Trondenes., d. 1777
28.13.
Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.51.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.52,53, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.52.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.52
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.54protokoll 1745-1803, legg 254b..

Gift 1° omkring 174049 med

Jens Andersen Schjelderup
Død 175155.
     Søn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Sandsøy, Bjarkøy.55
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.52
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.56
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.54protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift 2° 3 okt. 175252 med

Simon Olsen Kildal
Født 31 okt. 1701, Kiledalen, Hægeland..
Død 21 jan. 1761, Trondenes prestegård..
     Søn af Ole Sørensen (Kildal).
     I 1745 blev han Sogneprest til Trondenes. I 1751 blev han tillige provst i Senjens prosti.
     Skifte 1763-1764, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.54protokoll 1745-1803, legg 277..

[Gift 1° 31 mai 1730 med Maren Mikkelsdatter Heggelund (6 dec. 1707 - 22 dec. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Ingeborg Marie Leth (18 feb. 1714 - 20 nov. 1753); Gift 3° med Mette Marie Lassen (1721 - 1771)].

Børn af Ingeborg Marie Leth og Jens Andersen Schjelderup:

43.28.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
29.13.
Ellen Kristine Leth
Født 13 jul. 1715, Evenes, Ofoten, Nordland.52.
Død omkring mai 1716, Evenes, Ofoten, Nordland.52.
     Hr. Jochum Leth skriv i kyrkjeboka for Evenes: «Den 14. juli. Dom. 4. post. Trinit. døbte ærværdige Fader Herr Madtz Homle mit og min Kiærestes 2det Barn. Nom [ved namn] Elen Kristina, fød mod Midnatstid den 13. Juli. Testes: Kjære Moder Elen Homle, Madtz Homle, Kristen Knudsen Bjelgam, Margretha Hermandsdtr. i Skar, Hans Rasmussen Warbierg, Hartvig Hveding.» Men Elen levde ikkje lenge. «Dom. Trin. 1716 holdt Herr Niels Schjelderup Lig-Prædiken over min lille Datter Elen Kristina, 45 Uger gl.,» skriv herr Jochum Leth.52
30.13.
Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.52, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»57,52.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.52.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

Gift 1° _____med

Else Marie Burchard
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.

Gift 2° _____med

Ovedia Maria Kildal
Født 31 aug. 173358.
Død 17 jan. 176058.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Skifte 1760, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.54protokoll 1745-1803, legg 267b..

Gift 3° _____med

Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 170930.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.59.
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.

[Gift 1° 2 mai 1744 med Johan Georg Rasch (1715 - 23 jul. 1757); Gift 2° med Peder Jochumsen Leth (26 feb. 1717 - 19 sep. 1788)].

Børn af Peder Jochumsen Leth og Else Marie Burchard:

44.30.Else Marie Burchard Leth, d. 1760

Børn af Peder Jochumsen Leth og Ovedia Maria Kildal:

45.30.Simon Kildal Leth, f. 1755
46.30.Anna Benedicte Leth, f. 1754
47.30.Jochum Leth, f. 1760
31.13.
Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 172660.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.60.

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.60 med

Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.60.
Død 176660.
     Søn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter.
     Skipsfører i Trondhjem.60

Børn af Anna Benedicta Jentoft Leth og Jens Nielsen Mørch:

48.31.Jensdatter Mørch
49.31.Jensdatter Mørch
50.31.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
51.31.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
32.13.
Hans Jentoft Leth
Født omkring 1726.
33.13.
Ingeborg Leth
Født omkring 1729.
     Gift med en Krafting i Kvæfjord.
34.13.
Arent Leth
Født omkring 1732.
     Antakelig identisk med Arent Leth gift 1764 med Anne Nielsdatter.

Gift 26 feb. 1764, Bragernes, Drammen, Buskerud.30 med

Anne Dorothea Nielsdatter

Generation 5.

35.15.
Lorentz Dons
Født 16 mai 1728, Trondhjem.33.
Død 6 mar. 178433.
     Sekondmajor i 2det T.hjemske Infanteriregiment.33

Gift 176233 med

Cornelia Susanne Klingenberg
Født 28 sep. 1729, Trondhjem.33.
Død 29 jan. 1823, Trondhjem.61,33.
     Datter af Johan Klingenberg og Sara Arentz.
     "Af Fam. Arentz" skriver Wilhelmine Brandt - kan derfor tænkes at være datter til Johan Klingenberg og Sara Arentz.

Børn af Lorentz Dons og Cornelia Susanne Klingenberg:

52.35.Paul Dons, f. 1764, Trondhjem., d. 1830
53.35.Jens Bing Dons, f. 1771, Stangvig., d. 1823
36.15.
Anna Dons
Født 15 mar. 173132.
Død 16 apr. 1810, Trondhjem.32.
     10 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 23 jan. 175832 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.32.
Død 26 okt. 177932.
     Sogneprest til Værdalen.32
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.32

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].

Børn af Anna Dons og Peder Offesen Krog:

54.36.Margareta Hersleb Krog, f. 1771, d. 1847
37.15.
Jens Bing Dons
Født 3 jan. 1734, Trondhjem..
38.17.
Mette Margrethe Dons
Født 1726, Trondhjem34.
Død 5 mai 1816, Trondhjem34.

Gift 1° 27 nov. 1759, Trondhjem34 med

Michael Olsen Bech
Født 1727, Risør34.
Død 3 jun. 1764, Trondhjem34.
     Søn af Ole Bech og Johanne Thue.
     Stilling: Tollinspektør i Trondhjem34.

Gift 2° 23 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem34 med

Nicolai Nissen Luytkis
Født 1734, døbt 13 jul. 1734, Vor Frue kirke i Trondhjem34.
Død 23 jan. 1767, Kristiansund N.62
     Død i Kristiansund N. 23. jan. 1767 på reise til København.34.
     Søn af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech.
     Stilling: Borger og skibsfører i Trondhjem.

Gift 3° 6 sep. 1768, Trondhjem34 med

Hans Ulrich Storch
Født 1721, Trondhjem34.
Død 15 aug. 177363
     Død 15. aug. 1773 på en reise til Holland.34.

Børn af Mette Margrethe Dons og Nicolai Nissen Luytkis:

55.38.Michael Nissen Luytkis, f. 1766, Trondhjem, d. 1827, Skogn
39.20.
Maren Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1725, Stokke, Tjeldsund.64,65.
Død 7 jul. 176965, begravet 1769, jordsat og gravfesta 10. s.e.Tr.66.
     Skifte 23 sep. 176966.

Gift 6 nov. 174367 med

Svend Johansen
Født omkring 172568.
Død apr. 179369.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.68
     Skifte 8 mai 179369.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
40.20.
Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.70,39.
Død 21 aug. 175739, begravet 4 sep. 175739.
     Skifte 15 sep. 175839.

Gift omkring 175039 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.71.
Død 180672.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Elen Leth Hartvigsdatter og Peder Nilsen:

56.40.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
57.40.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
58.40.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
59.40.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
60.40.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757
41.27.
Lars Stensen Harr
Født _____, Lavangen S., Trondenes.50.
Død 1760, Lavangen S., Trondenes.50.
42.27.
Rafael Stensen Harr
Født 1749, Lavangen S., Trondenes.73.
Død 177773.

Gift 177249 med

Ragnhild Paulsdatter
Født 1750, Tennevik, Trondenes.49.
Død 1801, Sandstrand, Trondenes.49.
     Datter af Paul Nilssen og Berte (Berit) Augustinusdatter.

[Gift 1° 1772 med Rafael Stensen Harr (1749 - 1777); Gift 2° 1793 med Jakob Gabrielsen (1746 - 1805)].

Børn af Rafael Stensen Harr og Ragnhild Paulsdatter:

61.42.Rebekka Leth Rafaelsdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
62.42.Berte Kirstina Rafaelsdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
63.42.Anne Katrine Rafaelsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
43.28.
Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.52,73.
Død 1798, Berg, Trondenes.74, begravet 22 apr. 179875,76.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.77protokollnr. 148, folio 135b..

Gift 15 okt. 176676 med

Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.74.
Død 1804, Berg, Trondenes.74.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup og Jacob Nielsen Hveding:

64.43.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
65.43.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
66.43.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
67.43.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
68.43.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
69.43.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
44.30.
Else Marie Burchard Leth
Død 15 jan. 176058.
45.30.
Simon Kildal Leth
Født 175558.
     Han skal være død i 1780. Den 28. febr. 1778 får han «bevilling» til å driva gjestgjeveri på Gibostad. Truleg er han handelsmann der.58

Gift _____med

Petronelle Kristine Berg

Børn af Simon Kildal Leth og Petronelle Kristine Berg:

70.45.Ovidia Maria Simonsdatter Leth
71.45.Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
72.45.Ingeborg Anna Jentoft Leth
73.45.Erika Petrine Leth
46.30.
Anna Benedicte Leth
Født 175458.
47.30.
Jochum Leth
Født 176058.
48.31.
Jensdatter Mørch
     Ugift, ved morens død 1798.60
49.31.
Jensdatter Mørch

Gift _____60med

Johan Friis
Født 174260.
Død 181160.
     Kjøpmann i Molde.60
50.31.
Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.

Gift 26 sep. 177578 med

Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren78.
Død 25 sep. 1827, Meldalen78.
     Søn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.78
51.31.
Søren Jensen Mørch
Født 175460.
Død 1796, Molde.60.
     Døde som skipsfører i Molde.60

Gift _____med

Anna Nikolaisdatter Normann
Født 175849.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.

Generation 6.

52.35.
Paul Dons
Født 1764, Trondhjem.79.
Død 183079.

Gift 1° _____med

Susanna Elisabet Dons

Gift 2° _____med

Bolette Katrine Greve
Født 175979.
Død 181779.

Børn af Paul Dons og Susanna Elisabet Dons:

74.52.Susanna Fredrikka Greve Dons, f. 1805, Danmark., d. 1888
53.35.
Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.33.
Død 29 apr. 182333.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.33

Gift 179480 med

Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.33.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.33.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.

[Gift 1° med Nikolaus Kristian Friis Kempe; Gift 2° 1781 med Andreas Gram Thode (1755 - 1783); Gift 3° omkr. 1784 med Niels Evensen Marstrand (1746 - 1816); Gift 4° 1794 med Jens Bing Dons (6 dec. 1771 - 29 apr. 1823)].

Børn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann:

75.53.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
76.53.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
77.53.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
54.36.
Margareta Hersleb Krog
Født 24 sep. 177181.
Død 9 nov. 184781.
     6 Børn.81

Gift 20 feb. 1797, Arendal.81 med

Ove Lindved
Døbt 6 okt. 1753, Arendal.81.
Død 4 mai 180781.
     Skibsfører i Arendal.81

Børn af Margareta Hersleb Krog og Ove Lindved:

78.54.Anna Lindved
79.54.Ovidia Margrethe Lindved
55.38.
Michael Nissen Luytkis
Født 6 nov. 1766, Trondhjem34.
Død 2 jan. 1827, Skogn34.
     Student fra Trondhjem katedralskole 1786, exam. philos. 1787 og cand. theol. 1791, samtl. examina med laud. Efter først å ha vært famulus og lærer hos biskop Schønheyder i Trondhjem, blev han 1793 resid. kap. til Nærø og ved delingen av dette prestegjeld 1797 sogneprest til Kolvereid, konstituertes 1799 og utnevntes 1817 til prost i Namdalen prosti. Forflyttedes 1824 som sogneprest til Skogn; i dette embede døde han 2. jan. 1827. Som representant for Nordre Trondhjems Amt møtte han på Stortinget 1818 hvor han var meget benyttet i komitéarbeidet og bl.a. medlem av Stortingets deputasjon ved Carl Johans kroning i Stockholm samme år.34

Gift 1° 25 okt. 1792, Vor Frue kirke i Trondhjem34 med

Johanna Bech
Født 1762, Trondhjem34.
Død 6 feb. 1798, Kolvereid prestegård34.
     Datter af Ole Olsen Bech og Alette Dons.

Gift 2° 7 okt. 179834 med

Kristiane Schjerving
Født 15 jul. 1761, Trondhjem34.
Død 28 mar. 1837, Trondhjem34.
     Datter af Nils Schjerving og Maren Fyhn.

Børn af Michael Nissen Luytkis og Johanna Bech:

80.55.Mette Margrethe (Grethe) Luytkis, f. 1793, d. 1870, Fagerheim på Ringerike
81.55.Nicoline Johanne Luytkis, f. 1796, Kolvereid, d. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike
82.55.Johan Christian Luytkis, f. 1798, Kolvereid, d. 1881, Våler
56.40.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.39, døbt 1751, palmesøndag.39.
57.40.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 175239, døbt 1752, 8. s.e.Tr.39.
58.40.
Hartvig Pedersen
Født 175472, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 175472.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund72.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.72

Gift 24 okt. 178382 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik72.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

83.58.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
59.40.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.39.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.49.

Gift 178049 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.49.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.49.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
60.40.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.39, døbt 4 sep. 175739.
Død 1757, 10 veker gammel.39.
61.42.
Rebekka Leth Rafaelsdatter
Født 1772, Lavangen Sør, Trondenes.83.
Død 1838, Sørrollnes, Trondenes.83.

Gift 179449 med

Abraham Jakobsen
Født 1772, Sandstrand, Trondenes.84.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.84.
     Søn af Jakob Abrahamsen og Lavina Gabrielsdatter.

Børn af Rebekka Leth Rafaelsdatter og Abraham Jakobsen:

84.61.Lavina Abrahamsdatter, f. 1805, Trondenes., d. 1850, Trondenes.
62.42.
Berte Kirstina Rafaelsdatter
Født 1774, Lavangen Sør, Trondenes.83.
Død 1811, Tovik, Trondenes.83.

Utenfor ekteskap med

Rasmus Rasmussen
Født 1778, Sandstrand, Trondenes.85.
Død 1810, Sandstrand, Trondenes.85.
     Søn af Rasmus Rasmussen og Anna Katrine Helgesdatter.

[Gift 1° med Berte Kirstina Rafaelsdatter (1774 - 1811); Gift 2° 1802 med Dorte Sofie Isaksdatter (1777 - 1811)].

Børn af Berte Kirstina Rafaelsdatter og Rasmus Rasmussen:

85.62.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1799, Trondenes., d. 1826, Astafjord.
63.42.
Anne Katrine Rafaelsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.83.
Død 1808, Sandstrand, Trondenes.83.

Gift 180249 med

Søren Jakobsen
Født 1779, Sandstrand, Trondenes.84.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.84.
     Søn af Jakob Abrahamsen og Lavina Gabrielsdatter.
64.43.
Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding
Født 1767, Berg, Trondenes.74.
Død 1787, Berg, Trondenes.74.
65.43.
Åshild Marta Jakobsdatter Hveding
Født 1770, Berg, Trondenes.74.
Død 1771, Berg, Trondenes.74.
66.43.
Åshild Martine Jakobsdatter Hveding
Født 1773, Berg, Trondenes.86.
Død 1815, Berg, Trondenes.86.
67.43.
Nils Jakobsen Hveding
Født 1775, Berg, Trondenes.86.
Død 1805, Berg, Trondenes.86.
68.43.
Jens Schjelderup Jakobsen Hveding
Født 1779, Berg, Trondenes.49.
Død 1805, Berg, Trondenes.49.

Gift 180349 med

Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen87, døbt 178087.
Død 1853.
     Datter af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter.
     Konf. 1797.87
     7 barn i 2nd ekteskap, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1803 med Jens Schjelderup Jakobsen Hveding (1779 - 1805); Gift 2° 1806 med Peder Jakobsen Meyer (1775 - 1859)].

Børn af Jens Schjelderup Jakobsen Hveding og Maren Kirsebom Johannesdatter:

86.68.Ingeborg Maria Jensdatter Hveding, f. _____, d. 1801, Trondenes.
87.68.Maren Elisabet Jensdatter Hveding, f. 1804, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
69.43.
Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding
Født 1783, Berg, Trondenes.74.
Død 1803, Berg, Trondenes.74.
70.45.
Ovidia Maria Simonsdatter Leth
Døbt 13 sep. 1778, Lenvik kirke88.
71.45.
Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
Døbt 23 apr. 1780, Lenvik kirke88.
Begravet 1784, Lenvik, Festo palmar, 4 Aar gl.59.
72.45.
Ingeborg Anna Jentoft Leth
Døbt 1785, Lenvik, Dom. 21 p. trinit.59.
73.45.
Erika Petrine Leth
Døbt 1787, Lenvik, Feria 1 Pentec.59.

Generation 7.

74.52.
Susanna Fredrikka Greve Dons
Født 1805, København, Danmark.80.
Død 188880.
75.53.
Cornelia Susanne Dons
Født 30 feb. 1796, Hamnvik, Astafjord.89,33.
Død aug. 186733.

Gift _____med

Lorentz Didrik Klüwer Holst
Født omkring 1790, Værdalen.33.
     Handelsmand paa Igeland, senere paa Lavangsnæs i Ibestad.33
76.53.
Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.90.
Død 189190.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 182591 med

Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.92.
Død 187692.
     Datter af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal.

Børn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund:

88.76.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
89.76.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
77.53.
Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.90.

Gift 182893 med

Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.94.
Død 186194.
     Søn af Gunnar Berg og Anne Colban.
78.54.
Anna Lindved
     6 Børn.81

Gift 182681 med

Thomas Toft
Født 20 apr. 179981.
     Kjøbmand i Arendal.81
79.54.
Ovidia Margrethe Lindved
     Mange børn.81

Gift 182781 med

Lars Westergaard
Født 179981.
     Kjøbmand i Arendal.81
80.55.
Mette Margrethe (Grethe) Luytkis
Født 1793, døbt 14 aug. 1793, Kolvereid34.
Død 20 aug. 1870, Fagerheim på Ringerike95,34.
     Stilling: Guvernante
     I flere år guvernante, bl.a. hos svogeren prost Eckhoff34
81.55.
Nicoline Johanne Luytkis
Født 12 sep. 1796, Kolvereid34.
Død 12 mar. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike34.

Gift 13 feb. 1821, Kolvereid34 med

Christian Martin Eckhoff
Født 20 nov. 1792, Rudstad på Toten34.
Død 16 mai 1846, Norderhov ?96.
     Søn af Ernst Fredrik Eckhoff og Hedevig Bergh.
     Eckhoff blev cand. theol. med laud 1819 og samme år utnevnt til sogneprest i Nærø og i 1826 prost i Namdalens prosti. Han blev i 1827 forflyttet til Bynesset, hvor han i 1829 blev prost i Dalernes prosti; utnevntes 10. jan. 1832 til sogneprest i Våler og 14. juli 1842 til Norderhov; i dette embede døde han 16. mai 1846. Fra prost C.M.Eckhoff og hustru Nicoline Luytkis nedstammer den ene av familiene Eckhoffs nulevende mannlige hovedgrener.96
82.55.
Johan Christian Luytkis
Født 28 jan. 1798, Kolvereid96.
Død 21 mai 1881, Lunder (gård?) i Svindal sogn, Våler96.
     Stilling: Gårdbruker, føderådsmann
     Gårdbruker på Lunder i Svindal sogn, Våler, hvor han døde som føderådsmann 21. mai 1881, vel 83 år gl. Fra hans ekteskap med Maren Gislesdatter fra Våler nedstammer slektens nulevende mannslinje i Norge; den har mest vært knyttet til Østlandet.96

Gift _____96med

Maren Gislesdatter
Født _____, Våler ?.
83.58.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund97.
Død 15 jun. 183798.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».98
     Skifte 13 jun. 183898.

Gift 21 jul. 182197 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 179097.
Død 13 apr. 186898.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.98
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.98

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

90.83.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
91.83.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
92.83.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
93.83.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
84.61.
Lavina Abrahamsdatter
Født 1805, Sandstrand, Trondenes.49.
Død 1850, Bø, Trondenes.49.

Utenfor ekteskap med

Henrik Anderssen
Født 1780, Sverige.49.
Død 1845, Sørrollnes, Trondenes.49.

[Gift 1° 1805 med Marit Andersdatter (1771 - 1847); Gift 2° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850)].

Utenfor ekteskap med

Hans Henriksen
Født 1806, Sørrollnes, Trondenes.49.
     Søn af Henrik Anderssen og Marit Andersdatter.

[Gift 1° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850); Gift 2° 1836 med Helena Olsdatter (1800 - 1875)].
85.62.
Rasmus Andreas Rasmussen
Født 1799, Sandstrand, Trondenes.99.
Død 1826, Elvebakken, Astafjord.99.
86.68.
Ingeborg Maria Jensdatter Hveding
Født _____, Berg, Trondenes..
Død 1801, Berg, Trondenes..
     Født uten om ekteskap ?
87.68.
Maren Elisabet Jensdatter Hveding
Født 1804, Berg, Trondenes.49.
Død 1874, Berg, Trondenes.49.

Gift 183349 med

Petter Nikolai Jakobsen Grande
Født 1796, Nesset, Overhalla, Nord Trøndelag.49.
Død 1867, Berg, Trondenes.49.

Børn af Maren Elisabet Jensdatter Hveding og Petter Nikolai Jakobsen Grande:

94.87.Berte Pettersdatter Grande, f. 1844, Trondenes.

Generation 8.

88.76.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.91.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184830,80 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 1814100.
Død 7 feb. 1863100.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

95.88.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
96.88.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
89.76.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 1853101 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.102.
Død 1898102.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
90.83.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 182297.
Død 19 apr. 1857103.

Gift 21 okt. 1850104 med

Steen Steensen
Født 1815104.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

97.90.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
91.83.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 182397.
92.83.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 182897.
Død 30 apr. 182997.
93.83.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 183197.
Død 16 sep. 183497.
94.87.
Berte Pettersdatter Grande
Født 1844, Berg, Trondenes.49.

Utenfor ekteskap med

Ole Olsen
     Ole Olsen fra Bø (Trondenes?), 1873.

Børn af Berte Pettersdatter Grande og Ole Olsen:

98.94.Petrine Nikoline Olsdatter, f. 1873, Trondenes.

Generation 9.

95.88.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.30,80.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.30,80 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo105.
96.88.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.30.
97.90.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853104.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund104.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.104
98.94.
Petrine Nikoline Olsdatter
Født 1873, Berg, Trondenes..

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 141
2Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 47), s. 212. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 212-213
3Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 47), s. 213. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 212-213
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147 note 197. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 108
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 46. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
7Ingen felles barn.
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 322. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
11Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 142
12Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
13Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
1445 år gl. ved FT 1701.
1590 år gl. - dette er sikkert 10 år for meget.
16DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11873
17Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:316
18Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 276
19Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 43. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
20Kai Werner Østreng
21Sigurd Engelstad: Idd-presten hr. Hans Jacobsen Wulfs herkomst., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 224-225
22E.A. Thomle & S.H. Finne-Grønn: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Bind 2, Oslo 1920, s. 308
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
24Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 82. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 91. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
26Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 46, 54. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
2730 år gl. ved FT 1701.
28Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985)
29Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
30IGI - http://www.familysearch.com
31Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
32E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
33Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
34Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 128. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
35Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
36Verge 1735 for svogeren Hartvig Hartvigsens datter Maren på Stokke i Tjeldsund, der også er hans niece.
37DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227, 11873
38Er gift med Peder Olsen, Helnes ved skiftet 1725 efter Hartvig Hartvigsen, Myklebostad i Engeløy/Steigen.
39Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
40DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227
4125 år gl. 23. juni 1723.
4223 år gl. 23. juni 1723.
43Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
4415 år gl. 30. jan. 1720.
4510 år gl. 30. jan. 1720.
465 år gl. 30. jan. 1720.
47Litt over ½ år gl. 30. jan. 1720.
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:527
49Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
50Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
51Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
52Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
54Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
55Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 555
56DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
57«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
58Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
59Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
60Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
61"93 Aar gl."
62Død på reise til København.
63På en reise til Holland
6410 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
65Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:128
66Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
67Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100,128
68Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
69Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
706 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
71Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
72Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
73Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:95
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
752de søndag efter påske 1798, 55 år gl.
76Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
77Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
78E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
79Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 965
80Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
81E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 173
82Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
83Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
84Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:21
85Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:20
86Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 312
87Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
88Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
8930 febr. eller 30. juli.
90Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
91Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
92Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
93Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
94Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145
95Død ugift
96Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
97Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
98Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
99Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:446
100Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
101Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
102Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
103Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
104Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
105Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035