© 2001 Simon Ellefsen

Leth II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Hans Pedersen Leth
Død omkring 1684.
     ?? Er han bror av sorenskriver Peder Pedersen Leth ??
     Skifte 28 sep. 1684, Trondheim.1Avdøde Hans Pedersen Lett i sønnen Peders hus på farens tomt, og senere avdøde hustru Karen Pettersdatter. Barn: 1) Peder; 2) herr Jon res. kapellan i Vefsen; 3) avdøde Petters sønn Hans; 4) Kiersten g. Niels Hansen Quam i Inderøy; 5) Berett g. Christen Hansen Enge av Nordmøre som hadde handelsleie i Nordland og også møtte for 6) Gundele; 7) Anne g. Peder Nielsen Aars. 2817 ÷ 2662 Rd., derav bygrund 200, kornløkke avdelt til 40 nye hus 1000, bryggeplass 300, tomt hvorpå festningen har bygget 16, eiendom Trollseter i Byskogen 30, 9½ sp. 20 m. lag jordegods på Nordmøre og to sager 1150, tomt på Kalvskindet 16, samt litt løsøre berget ved bybranden..

Gift _____med

Karen Pettersdatter (Grum)
Død omkring 1684.
     Datter af Petter Mortensen Grum og Kirsten Nielsdatter Skriver.
     Skifte 28 sep. 1684, Trondhjem.1.

Børn af Hans Pedersen Leth og Karen Pettersdatter (Grum):

2.1.Peder Hansen Leth
3.1.Jon Hansen Leth, d. 1690
4.1.Petter Hansen Leth, d. omkr. 1675
5.1.Kirsten Hansdatter Leth, d. 1686, Skei i Dønnes.
6.1.Berete Hansdatter Leth
7.1.Gunille Hansdatter Leth
8.1.Anne Hansdatter Leth, d. omkr. 1693

Generation 2.

2.1.
Peder Hansen Leth

Gift _____2med

Johanna Olsdatter Sckanke
3.1.
Jon Hansen Leth
Død 16903.
     Res. kapellan i Vefsen.1
     Jon Hansen Leth er oppført som kapellan her [Vefsn, Helgeland prosti] i årene 1679-1690 i Gunnerus presteliste. Han ble utnevnt den 11. jan. 1679. Han er kalt residerende kapellan i Vefsn i amtsregnskapets familieskatt den 30. dec. 1679, i 1684 og den 31. dec. 1686. Han var her til sin død i 1690 for da ettermannen ble utnevnt heter det at han ble utnevnt for den avdøde Hr Jon.3
     I 1683 betalte han for seg, sin kone Catharina Magdalena Dionysii Jersin, to tjenestedrenger og tre tjenestepiker. Av buskap var det 1 hest, 9 kyr og 4 får. I 1701 bodde hans enke på Helle i Vefsn.3
     Kjente barn: Dinnes, Hans og Karen.3

Gift 17 mar. 16792,3 med

Catharina Dinnesdatter Jersin

Børn af Jon Hansen Leth og Catharina Dinnesdatter Jersin:

9.3.Dinnes Jonsen Leth, f. omkr. 1681, d. 1732
10.3.Hans Jonsen Leth, f. omkr. 1682
11.3.Karen Jonsdatter (Leth)
4.1.
Petter Hansen Leth
Død omkring 1675.
     Skifte 17 nov. 1675, Trondhjem.4.

Gift omkring 2 apr. 16705 med

Siri Jensdatter Schanke
     Datter af Jens Pedersen Schanke og Maren Nicolausdatter.

[Gift 1° omkr. 2 apr. 1670 med Petter Hansen Leth (d. omkr. 1675); Gift 2° med Jon Mentzsøn].

Børn af Petter Hansen Leth og Siri Jensdatter Schanke:

12.4.Hans Pedersen Leth, f. omkr. 1670
5.1.
Kirsten Hansdatter Leth
Død 1686, Skei i Dønnes.2,1.
     Skifte 1688, Schei, Dønna.6Kirstine Hansdatter. Ektefelle Nils Hansen. Døtre: Karen og Beret Nilsdatter..

Gift _____med

Niels Hansen Quam (Tanche)
Død 1701, Sund, Leirfjord..
     Søn af Hans Carstensen Tanche og Lisbeth Thomasdatter (Laugesøn).
     Bosat i Inderøy.1
6.1.
Berete Hansdatter Leth

Gift 1° _____med

Christen Hansen Enge
Død 16922.
     Av Nordmøre med handelsleie i Nordland.1

Gift 2° _____7med

Hans Jensen Thune
7.1.
Gunille Hansdatter Leth
     Må være identisk med Hans Pedersen Lett's datter Gundele. Ved skiftet efter Hans Pedersen Lett og hustru 28. sep./nov. 1684 møtte Gundele's svoger Christen Hansen Enge på hendes vegne.1

Gift 1° _____med

Hans Jørgensen Femer
Født 16188.
Død 16858.
     Rik borger og jordbruker i Torviken.8

Gift 2° 1686, Ørbeck betalte 1686 copulationspenger i Romsdal.9 med

Hans Hansen Ørbech
     Søn af Hans Jenssøn Ørbech og Christine Cunningham.
     Sorenskriver i Romsdal 1675-1690.9
     Er død ved søsteren Marens skifte 1738-1741 med sønnene: Christen Ørbech, Otte Ørbech og avdøde Hans Ørbech «ei vidende om gift var og Børn sig efterladt eller ey».10

Børn af Gunille Hansdatter Leth og Hans Jørgensen Femer:

13.7.Jørgen Femer, f. omkr. 1670, d. 1732
14.7.Karen Hansdatter Femmer, f. 1678, d. 1754
15.7.Christopher Femmer, f. 1681

Børn af Gunille Hansdatter Leth og Hans Hansen Ørbech:

16.7.Hans Hansen Ørbech, f. omkr. 1689
17.7.Christen Hansen Ørbech, f. omkr. 1693
18.7.Otte Hansen Ørbech, f. omkr. 1695
8.1.
Anne Hansdatter Leth
Død omkring 1693.
     Skifte 12 dec. 1693, Trondhjem.11Jekt, gård 370, Sandnes gård i Alstahaug med skipperleie og (bruks?)pant i gården Lille Altern i Ranen. Brt. 1385, netto 229 Rd. Johan Pedersen fordret børnepenger for Oluf Sucherbagers børn 10 Rd..

Gift _____med

Peder Nielsen Aars

[Gift 1° med Eline Olsdatter (d. omkr. 1672); Gift 2° med Anne Hansdatter Leth (d. omkr. 1693)].

Børn af Anne Hansdatter Leth og Peder Nielsen Aars:

19.8.Niels Pedersen Aars, f. omkr. 1675
20.8.Hans Pedersen Aars, f. omkr. 1677
21.8.Peder Pedersen Aars, f. omkr. 1678
22.8.Pitter Pedersen Aars, f. omkr. 1683
23.8.Johan Pedersen Aars, f. omkr. 1685
24.8.Jacob Pedersen Aars

Generation 3.

9.3.
Dinnes Jonsen Leth
Født omkring 168112.
Død 26 sep. 1732.
     Dinnes var 20 år og student i 1701. Bugge [NST XXX, s. 311 ff.] sier at han ble høyesterettsadvokat og døde den 26. sept. 1732.3
10.3.
Hans Jonsen Leth
Født omkring 168213.
     Hans var 19 år og utenlands i 1701. Bugge [NST XXX, s. 311ff.] sier han døde på en reise til V-India.3
11.3.
Karen Jonsdatter (Leth)
     Bugge [NST XXX, s. 311 ff.] har henne som en datter her [av Jon Hansen Leth og Catharina Jersin], sier hun ble gift i 1707 med Jens Larsen Aldrup, prokurator i Trondheim.3

Gift _____med

Jens Alderup
Død omkring 1725.
     Søn af Laurits Hansen Allrup og Elsebe (Elisabeth) Jensdatter.
     Prokurator i Trondhjem.14
     Skifte 23. feb. 1725, hvori hans enke og søskende arver - ingen børn er nævnt.15
12.4.
Hans Pedersen Leth
Født omkring 167016,4.
13.7.
Jørgen Femer
Født omkring 16708.
Død 17328.

Gift _____med

Kirsten Hansdatter Tausan
Født omkring 166717.
Død efter 8 apr. 171718.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Kirsten som fik Jacob Michelborg Borger paa Nordmör.19

[Gift 1° 1690 med Jacob Johansen Mechelborg (omkr. 1629 - 1695); Gift 2° med Jørgen Femer (omkr. 1670 - 1732)].
14.7.
Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 167820.
Død 22 mai 175420.

Gift 169920 med

Christopher Olsen Tønder
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.20
15.7.
Christopher Femmer
Født 1681.
     Proprietær i Torvikbukt.

Gift _____med

Dorothea Bastiansdatter White
Født 1685.
Død 1760.
     Datter af Bastian White og Lisbet Steensdatter el. Hansdatter Henie.

[Gift 1° med Christopher Femmer (f. 1681); Gift 2° med Erik Sivertson].
16.7.
Hans Hansen Ørbech
Født omkring 168921.
17.7.
Christen Hansen Ørbech
Født omkring 169321.
18.7.
Otte Hansen Ørbech
Født omkring 169521.
19.8.
Niels Pedersen Aars
Født omkring 167522,11.
20.8.
Hans Pedersen Aars
Født omkring 167723,11.

Gift _____med

Marit Hass
Født omkring 166324,25,26.
     Datter af Jeremias Hase og Maren Jørgensdatter.
     Marit Hase skal have været gift med en Hans Aars - han er vel identisk med Hans Pedersen Aars, eller ?

[Gift 1° med Jørgen Jensen; Gift 2° med Hans Pedersen Aars (f. omkr. 1677)].

Børn af Hans Pedersen Aars og Marit Hass:

25.20.Anna Hansdatter Aars
21.8.
Peder Pedersen Aars
Født omkring 167827,11.
22.8.
Pitter Pedersen Aars
Født omkring 168328,11.
23.8.
Johan Pedersen Aars
Født omkring 168529,11.
24.8.
Jacob Pedersen Aars

Generation 4.

25.20.
Anna Hansdatter Aars

Gift _____med

Peder Eriksen Bech
     Søn af Erik Pedersen Bech.
     Fik borgerskap i Trondheim 11. okt. 1728.30
     Hans Pedersen Aars enke overlot 1724 borgerleiet (Kulstadsjøen) til svigersønnen Peder Eriksen Bech.31
     Peder Eriksen Bech overlot 1771 dette videre til brorsønnen Peder Christian Bech [søn av Tøger Bech?].31
     Skifte 177830.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 147 note 61
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 282
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 116
6Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:7
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148 note 61
8Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. I:291
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 147
10Arne Solås, Bergen.
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
1220 år gl. år 1701.
1319 år gl. år 1701.
14Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
15Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 91. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
165 år gl. 17. nov. 1675.
17Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
18Nevnes ved halvsøsterens skifte 8. april 1717.
19Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
20Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
21Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
2218 år gl. 12. dec. 1693.
2316 år gl. 12. dec. 1693.
242 år gl. ved farens skifte 18. febr. 1665.
2519 år gl. ved morens skifte 24. jan. 1679.
26Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
2715 år gl. 12. dec. 1693.
2810 år gl. 12. dec. 1693.
298 år gl. 12. dec. 1693.
30Epost dat. 21. okt. 2000 av Bjørn Hassel Nyheim
31Bjørn Hassel Nyheim der ref. til Ytreberg "Nordlandske handelssteder"