© 2001 Simon Ellefsen

Leikvik i Torsken

Opdateret 17 Jun 2001.


Generation 1.

1.0.
Kristoffer Rasmussen
     I 1610 bruker Kristofer Rasmussen Leikvika gard i Torsken.1

Børn af Kristoffer Rasmussen og _____:

2.1.Just Kristoffersen
3.1.Nils Kristoffersen

Generation 2.

2.1.
Just Kristoffersen
     Bruker av Leikvika i Torsken frå 1614 til ut i 1650-åra. Just hørte til dei største skattytarane i bygda.1

Børn af Just Kristoffersen og _____:

4.2.Jon Justsen, f. 1617
5.2.Gregers Justsen
6.2.Kirsten Justdatter
3.1.
Nils Kristoffersen
     Bruker av Leikvika i Torsken frå 1614 til ca. 1635.1

Generation 3.

4.2.
Jon Justsen
Født omkring 16171.
     Bruker av halve (2 pund 18 mark) Leikvik i Torsken ca. 1655-1698. Etter tiendelistene hadde han og sønene oftast større lott av sjøen enn andre i bygda. I 1680 var haustfangsten hans 1200 sperrer fisk, og sønene Kristofer og Just hadde 1950 sperrer og 1800 sperrer.1

Børn af Jon Justsen og _____:

7.4.Reyer Jonsen, f. 1653
8.4.Just Jonsen, f. 1655, Torsken., d. 1703
9.4.Jørgen Jonsen, f. 1655, Torsken., d. 1729
10.4.Kristoffer Jonsen, f. 1658
11.4.Eidis Jonsen, d. 1699
5.2.
Gregers Justsen
     Bruker av Leikvika i Torsken 1650-1668. Om han veit vi ikkje anna enn at kona hans heitte Karen.2

Gift _____3med

Karen

Børn af Gregers Justsen og Karen:

12.5.Just Gregersen, f. 1650
13.5.Ole Gregersen, f. 1653
6.2.
Kirsten Justdatter
     Var truleg gift med Nils Reyersen som står nemnt her [på Leikvika i Torsken] til 1670. Deretter satt Kirsten som enka på jordparten til kring 1690.4

Generation 4.

7.4.
Reyer Jonsen
Født omkring 16531.
     Bruker halve Veimannen i Torsken til 1721. Hans enka fortsatte på bruket til 1724.5
8.4.
Just Jonsen
Født 1655, Leikvika, Torsken.6.
Død omkring 17036.
     Bruker av Grunnfarnes i Torsken 1681-1705. Han var «en velholden bonde» og var bygdefarskipper for Torsken. I 1701 hadde han 6 drenger i huset og brukte to tredjepartar av garden. I skattelista for 1704-05 står enka hans som bruker, så han døde truleg i 1703. Enka gifta seg trolig med ettermannen på bruket Hans Pedersen, død 1712.6
9.4.
Jørgen Jonsen
Født omkring 1655, Leikvika, Torsken.7.
Død 17298.
     Bruker av Ørja i Torsken 1676-1713. Han brukte 2 våger i garden og var storfiskar og velstandsmann. Utanom barna hadde han 2-3 drenger og 2 tauser i huset. To av drengene hadde 2 riksdalar i årsløn, men den tredje var gamal og tjente berre for maten. Tausene fekk halvannan riksdalar for året. Jørgen bygsla Botn [i Torsken] i 1713 og flytta dit.7

Gift _____3med

Ingeborg Reinholtsdatter
     Datter af Reinholt Hansen og Berit Einarsdatter.

Børn af Jørgen Jonsen og Ingeborg Reinholtsdatter:

14.9.Jon Jørgensen, f. 1681
15.9.Berit Jørgensdatter, f. 1693
16.9.Peder Jørgensen, f. 1693
10.4.
Kristoffer Jonsen
Født omkring 16581.
     Bruker av halve Leikvik i Torsken 1698-1738. Som faren og brørne var han ein overlag driftig kar, var jekteskipper for bygda i åra 1714-22 og hadde seks drenger i si tjeneste i 1701. I alt var det 14 drenger på dei tre Leikvikbruka det året. I Kristofer si tid hadde Leikvika meir husdyr og større fiskefangst enn noen annan gard i bygda. I 1723 sende han til Bergen på sin part 70 våger rundfisk, 30 våger råskjær, 10 våger titling (småtorsk) 6 våger longa, 20 våger kveiterav og 3 våger rekling, i alt 139 våger fisk. Året før hadde han sendt 100 våger, og året etter sende han 116 våger. Var gift med Kirsten Eriksdatter.1
     Berg og Torsken bygdebok kender 4 barn av Kristofer og Kirsten: 1. Erik; 2. Jon; 3. Eidis; og 4. Marie. Men den Helle Kristoffersdatter (Budde/Bye), død 1774, der ses gift på Ramstad i Tjeldsund må også være deres datter, eller ? - Kanskje er hun identisk Kristoffers kendte datter Marie, og hendes fulde navn er Helle/Hille Marie, hvilket er et navn hendes barnebarn døbes med.

Gift _____3med

Kirsten Erichsdatter (Bye)
Født omkring 16679,10.
     Datter af Erich Pedersen Byemand (Jemt) og Maren Jørgensdatter.
     I skiftet [1716] etter Ingeborg Eriksdatter Bye, er søsteren Kirsten Eriksdatter Bye gift med Kristoffer Jonsen, Leikvik i Senjen [Leikvik i Torsken].

Børn af Kristoffer Jonsen og Kirsten Erichsdatter (Bye):

17.10.Jon Kristoffersen, d. 1744
18.10.Erik Kristoffersen, f. 1690, d. 1744
19.10.Edis Kristoffersen Lech, f. Torsken.
20.10.Marie Kristoffersdatter
21.10.Helle Christophersdatter, f. 1689, d. 1774, Ramstad i Tjeldsund.
11.4.
Eidis Jonsen
Død omkring 16994.
     Bruker ei fjerdepart av Leikvik i Torsken. Kona hans heitte Sofie, som trolig gifta seg med ettermannen på garden.4

Gift _____4med

Sophia Erichsdatter (Bye)
Født omkring 167011,10.
     Datter af Erich Pedersen Byemand (Jemt) og Maren Jørgensdatter.
     I skiftet [1716] etter Ingeborg Eriksdatter Bye, er det nevnt at søsteren Sophia Eriksdatter var konen til Elias Michelsen, Ibbestad.12
     Som enke hadde Sofie i 1701 heile seks drenger til hjelp i drifta [på garden Leikvik i Torsken].4

[Gift 1° med Eidis Jonsen (d. omkr. 1699); Gift 2° med Edias Mikkelsen (1674 - 1738)].

Børn af Eidis Jonsen og Sophia Erichsdatter (Bye):

22.11.Erik Eidissen, f. 1695
23.11.Peder Eidissen, f. 1698, d. 1744
12.5.
Just Gregersen
Født 16502.
     Bruker av ein fjerdepart i Leikvik gard i Torsken 1668-1725. Just var oppattgift i 1711 [med hvem?]. Som dei andre av Just-slekta, var han ein driftig fiskar og hadde stor bergensføring. Skiftet etter første kona syner at dei på denne fjerdeparten av garden fødde 5 kyr, 4 geiter, 8 sauer og hest. Dessutan hadde den gifte dottera som budde på bruket fått ku og 3 sauer i heimegave. Av båtar hadde Just ein «havbåt» (fembøring), to åttringar og ein treroring. Drifta var såleis etter tilhøva stor og alsidig, både på land og sjø.2

Gift _____2med

Anne Olsdatter
Død 1705, «8 dage før Vår Frues dag i fasten».2.
     Skifte 1706-1712, Leikvik, Gryllefjord Tinglag.13: «protokollnr. 5, folio 32.».

Børn af Just Gregersen og Anne Olsdatter:

24.12.Karen Justdatter
25.12.Lisbeth Justdatter, f. 1676
26.12.Mette Justdatter, f. 1681
27.12.Gregers Justsen, f. 1682, d. 1705
28.12.Beret Justdatter, f. 1684
29.12.Anne Justdatter, f. 1690
30.12.Ole Justsen, f. 1693, d. 1770, Torsken gard i Torsken.
13.5.
Ole Gregersen
Født 16532.

Generation 5.

14.9.
Jon Jørgensen
Født omkring 168114,7.
     Truleg død før 1711.7
15.9.
Berit Jørgensdatter
Født omkring 169315,7.
     Budde 1738, 45 år gl., på Mikkelbostad i Dyrøy.7
16.9.
Peder Jørgensen
Født omkring 16937.
     Gårdmand på Ørja i Torsken. Se Berg og Torsken bygdebok, s. 389, 390.7
17.10.
Jon Kristoffersen
Død 174416.
     Bruker av halve Leikvik i Torsken frå 1738. Jon var ikkje dårlegare kar enn faren når det gjaldt sjødrifta. Etter tiendelista hadde han til vårstemna i 1744 ei bergensføring på 40 våger rundfisk, 40 våger råskjæring, 10 våger longa og 10 våger rav og rekling. Så høgt nådde ingen andre i Berg og Torsken det året. Men same året gjekk det ein farsott over heile bygda, og Jon og alle brørne hans strauk med.17

Gift _____16med

Maren Mikkelsdatter

[Gift 1° med Jon Kristoffersen (d. 1744); Gift 2° med Amund Amundsen].

Børn af Jon Kristoffersen og Maren Mikkelsdatter:

31.17.Kristoffer Jonsen, f. 1739
18.10.
Erik Kristoffersen
Født 16901.
Død 17441.
19.10.
Edis Kristoffersen Lech
Født _____, Leikvik, Torsken.18.
Begravet 12 dec. 1745, Trondenes., (3 s. advent).19.
     Bodde på Tovik i Trondenes.
     Bruker av Ytterholmen i Torsken 1733-1745.20

Gift _____3med

Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.21,22.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.23,22.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.23
     Skifte 11 jun. 176423: «Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl.».

[Gift 1° med Iver Andersen (26 mai 1692 - 1734); Gift 2° med Edis Kristoffersen Lech (f. _____); Gift 3° 26 nov. 1748 med Hans Rafn Hanssen Sparboe (1719 - 9 mai 1785)].

Børn af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr:

32.19.Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech), f. 1734, Trondenes.
33.19.Anne Margrete Lech, f. 1737, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
34.19.Iver Ediassen Lech, f. 1741, Trondenes.
20.10.
Marie Kristoffersdatter
21.10.
Helle Christophersdatter
Født omkring 168924,25.
Død aug. 1774, Ramstad i Tjeldsund., 85 år gl.26,25.
     Sandsynligvis datter af Kirsten Eriksdatter Bye og Kristoffer Jonsen.
     "Folk og Slekt i Trondenes" skriver at hun er datter til Kristoffer Olsen og Maren Andersdatter på Ramstad i Tjeldsund.
     Helle Budde var på Ramstad i Tjeldsund 14. juni 1770, og døde her i aug. 1774 - 85 år gl.26

Gift _____3med

Anders Larssen
Født omkring 1687, Gausvik, Trondenes.25,26.
Død 1758, Gausvik, Trondenes.25,26.
     Søn af Lars Iversen og Barbro?.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Børn af Helle Christophersdatter og Anders Larssen:

35.21.Kristoffer Anderssen, f. 1717, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
36.21.Lars Andersen, f. 1720, Trondenes., d. 1766, Tjeldsund.
37.21.Ane Kristine Andersdatter, f. 1727, Trondenes., d. 1788
22.11.
Erik Eidissen
Født 16954.
     Oppfostra hos farbroren Just Jonsen på Grunnfarnes i Torsken.4
23.11.
Peder Eidissen
Født 16984.
Død 174427.
     Bruker ei fjerdepart av Leikvik i Torsken frå 1716. I hans og faren si tid skatta dette bruket (III) av 2 pd. 2½ mrk., mens bruk I var tilsvarende mindre. I 1722 måtte Peder ut med 2 lodd sølv i bøter for «helligbrøde». Han hadde forsømt to preikesøndagar og i staden vore roen. Same bøtene fekk dei to andre høvedsmennene på garden. Vi får her også vite at dei brukte tremannsbåtar til heimeroren. Peder Eidisen strauk med i farsotten 1744. Uåra kring 1740-45 og sjukdomen gjorde ende på Just-slekta i Leikvika. I 1744 betalte garden ostetiende av 12 melkedyr, men året etter var det berre 4 kyr igjen. Hos Peder Eidisen på bruk III var det hverken folk eller dyr igjen. Ein av sønene døde, og dei to andre flytta bort.27

Børn af Peder Eidissen og _____:

38.23.Eidis Pedersen, f. 1714
39.23.Jon Pedersen, d. 1788
40.23.Nils Pedersen, d. 1746, Torsken.
24.12.
Karen Justdatter

Gift _____28med

Kristoffer Jonsen

Børn af Karen Justdatter og Kristoffer Jonsen:

41.24.Kristoffer Kristoffersen
25.12.
Lisbeth Justdatter
Født 16763,28.
26.12.
Mette Justdatter
Født 168129.
27.12.
Gregers Justsen
Født 168216.
Død før 1705.
     «død i sin ungdom».16
28.12.
Beret Justdatter
Født 168429.
29.12.
Anne Justdatter
Født 169029.
30.12.
Ole Justsen
Født 169329.
Død omkring 1770, Torsken gard i Torsken.29.
     Bruker av ein fjerdepart av Leikvik gard i Torsken 1725-1750. Det gjekk ikkje så bra med han som med faren. To gonger var han bøtelagt for farskap og blei til slutt gift med Anne Andersdatter i 1725. Han var også for retten for søndagsror og kjerkeforsøming og for natteror på Sifjorden. Etter 1740 kom det noen harde år med hunger og farsott, og i 1750 flytta Ole Justsen til Torsken.29
     Skifte 1751-1796, Teistevik, Torsken Tinglag.13: «protokollnr. 145, folio 84b, etter «Ole Justsen» - er det samme person ?».

Utenfor ekteskap med

_____

[Gift 1° med Ole Justsen (1693 - omkr. 1770); Gift 2° med Kristoffer Kristoffersen].

Gift 1° 172529 med

Anne Andersdatter

Børn af Ole Justsen og _____:

42.30._____

Børn af Ole Justsen og _____:

43.30._____

Børn af Ole Justsen og Anne Andersdatter:

44.30.Anne Olsdatter, f. 1727
45.30.Gregers Olsen, f. 1734

Generation 6.

31.17.
Kristoffer Jonsen
Født 173916.
     Kristofer Jonsen får, av presten, den beste attesten av alle i bygda: «Meget vel» i lesekunsten og «særdeles vel» i kristendom.16
32.19.
Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.30.

Gift 176031 med

Niels Anfinnsen Røg
Født 172632.
     Søn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.32

Børn af Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech) og Niels Anfinnsen Røg:

46.32.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. Trondenes.
47.32.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
33.19.
Anne Margrete Lech
Født 1737, Tovik, Trondenes.30.
Død 1795, Vika, Trondenes.30, begravet 7 jun. 179533.

Gift 24 nov. 175833 med

Nils Rafn Hanssen Sparboe
Født 172733.
Død 20 apr. 1800, Vika, Trondenes.33,33.
     Søn af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.
     Lensmann i Vika.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Margrete Lech og Nils Rafn Hanssen Sparboe:

48.33.Hans Sparboe, d. 1761
49.33.Johanna Margrethe Sparboe
50.33.Riborg Sparboe, d. 1842
51.33.Hans Sparboe, d. 1768
52.33.Edies Lech Sparboe, d. 1768
53.33.Mette Marie Sparboe, d. 1844
54.33.Jens Hass Sparboe, f. 1770, d. 1844
55.33.Jacob Parelius Sparboe, d. 1807
56.33.Anne Cathrine Sparboe, d. 1827
57.33.Anne Christine Sparboe, f. 1777, d. 1778
34.19.
Iver Ediassen Lech
Født 1741, Tovik, Trondenes.30.
     Tok til Nygård, Ankenes, Nordland.30
     Gjestgiver.
35.21.
Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.25,33.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.25,33.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Gift _____3med

Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.34,35,36.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

Børn af Kristoffer Anderssen og Anne Andersdatter:

58.35.Kirsten Bye Kristoffersdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
59.35.John Kristoffersen, f. 1760, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
36.21.
Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.37,36.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.36, begravet 1 nov. 176637.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».37
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».37
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.37
     Skifte 16 jun. 176737.

Gift 25 jul. 1741, (Tremmenige).38 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund39.
Død 178740,41.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Børn af Lars Andersen og Marith Andersdatter:

60.36.Lucia Larsdatter
61.36.Guren Maria Larsdatter, d. 1802
62.36.Hartvig Hveding Larsen
63.36.Helle Larsdatter, d. 1760
64.36.Marit Larsdatter
65.36.Anders Larsen
66.36.Hartvig Hveding Larsen
67.36.Jens Hass Larsen, f. 1755
68.36.Elen Kristine Larsdatter, f. 1758, d. 1811
69.36.Larsdatter, f. 1760, d. 1760
70.36.Kirsten Bye Larsdatter, f. 1762, d. 1815, Steinsvik
37.21.
Ane Kristine Andersdatter
Født omkring 1727, Gausvik, Trondenes.25,41,36.
Død 178825.

Gift _____3med

Anders Einarsen
Født omkring 172342.
Død dec. 179243.
     Søn af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.
     Anders fikk 27. okt. 1750 bøksel på 1 pd 12 mk i Ramstad gård i Tjeldsund, for bruket som broren Tron Einarsen døde fra, 18 mk av kongens og 12 mk av Lødingen kirkes, og 1 pd 6 mk kongens gods som hans mor sal. Einar Kristoffersens enke hittil har brukt. Han betalte bøkselen med 4 rdl 16 sk.42
     Bruket til Anders besto i 1786 av 1 pd kongegods, 12 mk kirke- og 12 mk prestebolgods. Anders og naboen Augustinus Andersen hadde ei kvern ilag som i 1774 og i 1793 vart skattlagt for 8 sk.43

Børn af Ane Kristine Andersdatter og Anders Einarsen:

71.37.Trond Andersen, d. 1777
72.37.Helle Maria Andersdatter, f. 1757, d. 1757
73.37.Helle Maria Andersdatter, f. 1758, d. 1760
74.37.Johanna Sofie Andersdatter, f. 1761
75.37.Kirsten Bye Andersdatter, f. 1763, Ramstad i Tjeldsund, d. 1841
76.37.Lars Andersen, f. 1766, d. 1844
38.23.
Eidis Pedersen
Født omkring 171444,45.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1746-1762. Eidis flytta til Sandsvik i 1762.45
     Skifte 1767-1776, Sandsvik, Torsken Tinglag.13: «protokollnr. 142, folio 375b.».

Gift _____45med

Else Kristoffersdatter
Født omkring 171846,45.
Død 1806, Kaldfarnes, Torsken., Hos dottera45.

Børn af Eidis Pedersen og Else Kristoffersdatter:

77.38.Peder Eidissen, f. 1746, d. 1803
78.38.Martha Eidisdatter, f. 1747, d. 1812
79.38.Ellen Kirstina Eidisdatter, f. 1756
80.38.Andreas Eidissen, f. 1758
81.38.Kristianne Eidisdatter, f. 1760
39.23.
Jon Pedersen
Død omkring 1788.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1746-1788. Han var skyss-skaffar og soknevektar og får den sjeldne attesten av presten at han les «meget vel» i bok og er «vel opplyst».47

Gift _____47med

Maren Eriksdatter

Børn af Jon Pedersen og Maren Eriksdatter:

82.39.Nils Martinus Jonsen, f. 1750
40.23.
Nils Pedersen
Død 1746, Leikvik, Torsken.27.
41.24.
Kristoffer Kristoffersen
     Kristofer, som «i foreldrenes trangstider» blei oppfostra hos morfaren Just Gregersen, Leikvik. Kristofer fekk barn med ei av tjenestejentene på garden, og ho hadde før hatt barn med morbror hans [Ole Justsen]. Det blei rekna for blodskam i den tida, og både Kristofer og jenta fekk dødsdom. Men overretten gjorde domen om til forvisning på livstid, han til Vestfinnmark, ho til Austfinnmark. Futen Andreas Tønder tok barnet til oppfostring.28

Utenfor ekteskap med

_____

[Gift 1° med Ole Justsen (1693 - omkr. 1770); Gift 2° med Kristoffer Kristoffersen].

Børn af Kristoffer Kristoffersen og _____:

83.41._____
42.30.
___________
43.30.
___________
44.30.
Anne Olsdatter
Født 172729.
     Gift i Ballesvik, Torsken.29
45.30.
Gregers Olsen
Født 173429.
     Gardmann i Botn, Torsken.29

Generation 7.

46.32.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.31.
Død _____, Sama, Trondenes.31.

Gift 1° _____3med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.48.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.48.

Gift 2° omkring 179049 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.49.
Død 1812, Sama, Trondenes.49.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

84.46.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
85.46.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
47.32.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179418.
     Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh.
48.33.
Hans Sparboe
Døbt 6 feb. 176133.
Død 3 apr. 176133.
     For begravelsen blev der betalt 5 Rdl. og dessuten 2 Rdl. for ringning med den store kirkeklokke.33
49.33.
Johanna Margrethe Sparboe
Døbt 26 jun. 176233.

Gift _____3med

Jens Krog
     Bosat på Ottersøy.33

[Gift 1° med Gjertrud Sundklak; Gift 2° med Johanna Margrethe Sparboe].
50.33.
Riborg Sparboe
Døbt 4 jul. 176433.
Død 184233.
     Efterslægt.33
     Skifte 4 dec. 184233.
51.33.
Hans Sparboe
Døbt 28 sep. 176633.
Død 14 nov. 176833.
52.33.
Edies Lech Sparboe
Døbt 13 mar. 176833.
Død 7 apr. 176833.
53.33.
Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 176850.
Død 184450.
     Skifte 14 mai 184450.

Gift 10 dec. 179150 med

John Hanssen Lind
Født 176450.
Død 183218.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.50

Børn af Mette Marie Sparboe og John Hanssen Lind:

86.53.Ane Margrethe Lind, f. 1793
87.53.Hanna Lind, f. 1795
88.53.Nils Rafn Lind, f. 1797
89.53.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
54.33.
Jens Hass Sparboe
Født 18 mar. 177050.
Død 184450.
     Selveier og fisker. Barnløs.50
     Skifte 2 nov. 184450.

Gift 16 nov. 180250 med

Maren Katrina Berg
Født 177851.
Død 1833, Vika, Trondenes.51.
55.33.
Jacob Parelius Sparboe
Døbt 14 aug. 177150.
Død 4 sep. 180750, begravet 19 sep. 180750.
     Fisker og selveier.50
56.33.
Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 177350.
Død 19 mai 182750.

Gift 2 jan. 179950 med

Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.51.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.51.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.

Børn af Anne Cathrine Sparboe og Andreas Hansen Lind:

90.56.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
91.56.Anne Margrethe Lech Lind, f. Trondenes., d. 1801, Trondenes.
92.56.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
93.56.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
57.33.
Anne Christine Sparboe
Født 27 nov. 177750.
Død 28 feb. 177850.
58.35.
Kirsten Bye Kristoffersdatter
Født 1757, Gausvik, Trondenes.36.
Død 1834, Gausvik, Trondenes.36.

Gift 179052 med

Hans Madssen
Født 1766, Brokvik, Trondenes.53.
Død 1819, Gausvik, Trondenes.53.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
59.35.
John Kristoffersen
Født 1760, Gausvik, Trondenes.54.
Død 1811, Gausvik, Trondenes.54.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 178755 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.56.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.56.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].
60.36.
Lucia Larsdatter
Døbt 20 aug. 1741, (12 s. e. Tr.)38.
Begravet 24 jun. 1742, (Gravlagt).38.
61.36.
Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)38.
Død okt. 1802, «61 år»57.

Gift 13 dec. 177158 med

Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)59.
Død mai 180157.
     Søn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.60
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.57
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.57

Børn af Guren Maria Larsdatter og Einar Steensen:

94.61.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
95.61.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. 1805
96.61.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
97.61.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. 1805
98.61.Einarsen, f. 1780
99.61.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
100.61.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
62.36.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 31 mai 1746, (3. pinsedag).38.
     Død 22 veker gammel.38
63.36.
Helle Larsdatter
Døbt 24 sep. 1747, (17. s. e. Tr.)38.
Død 176038.
64.36.
Marit Larsdatter
Døbt 26 okt. 1749, (21 s. e. Tr.)38.
65.36.
Anders Larsen
Døbt 21 mai 1752, (1. pinsedag).38.
     Bosatte seg i Steinsvik.38
66.36.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 8 sep. 1754, (heimedåp stadf. 13. s. e. Tr.)38.
     Død i spæd alder.
67.36.
Jens Hass Larsen
Født 19 sep. 175538.
     Bosatt i Fiskefjord.38
68.36.
Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 175838.
Død jan. 181161.
     Skifte 25 nov. 181161.

Gift 17 okt. 178561 med

Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 175862.
Død 15 mai 184261.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.61
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.61

Børn af Elen Kristine Larsdatter og Lars Kristoffersen:

101.68.Lars Andreas Larsen, f. 1787, d. 1809
102.68.Helene Marie Larsdatter, f. 1790, d. 1866
103.68.Maren Katrine Hveding Larsdatter, f. 1795
69.36.
Larsdatter
Født 27 sep. 176038.
Død 17603.
     Død før dåp.38
70.36.
Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176238.
Død apr. 1815, Steinsvik57.

Gift _____3med

Ebbe Christiansen Schnitler
Født 175357.
Død apr. 181057, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).57.
     Søn af Christian Schnitler «senior» og Mette Nilsdatter.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.57

Børn af Kirsten Bye Larsdatter og Ebbe Christiansen Schnitler:

104.70.Marith Ebbesdatter Schnitler, f. 1781
105.70.Mette Maria Ebbesdatter Schnitler, f. 1784
106.70.Malena Bredal Schytte Scnitler, f. 1786, d. 1809
107.70.Christianna Ebbesdatter Schnitler, f. 1790
71.37.
Trond Andersen
Døbt 20 okt. 1754, (19. s. e. Tr.)43.
Død jul. 177743.
72.37.
Helle Maria Andersdatter
Født 7 mai 175743.
Død 31 jul. 1757, (i senga hos mora).43.
73.37.
Helle Maria Andersdatter
Født 5 sep. 175843.
Død 1 feb. 176043.
74.37.
Johanna Sofie Andersdatter
Født 13 jan. 176143.

Gift 24 jul. 178063 med

Jon Kristoffersen
Født 1752, Ramstad, Tjeldsund.64.
     Se Ramstad, Tjeldsund bygdebok.

[Gift 1° med Karen Ingebrigtsdatter Aas (omkr. 1744 - mar. 1810); Gift 2° 24 jul. 1780 med Johanna Sofie Andersdatter (f. 13 jan. 1761)].
75.37.
Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund65.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)65.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.65

Gift 27 nov. 178665 med

Jens Jakobsen
Født omkring 175565.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)65.
     Søn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.65

Børn af Kirsten Bye Andersdatter og Jens Jakobsen:

108.75.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
109.75.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
110.75.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
111.75.Jakob Jensen, f. 1794
112.75.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
113.75.Anders Jensen, f. 1799
114.75.Olava Jensdatter, f. 1801
115.75.Dorthea Jensdatter, f. 1805
76.37.
Lars Andersen
Født 10 sep. 176643.
Død 1 apr. 184443.
     Gårdbruker på Ramstad i Tjeldsund. Efterslekt.

Gift 1° 17 okt. 179043 med

Maren Kirstina Madsdatter
Født 22 jan. 1769, Brokvik i Trondenes43.
Død jul. 181543.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Skifte 12 sep. 181543.

Gift 2° 4 nov. 1816, Evenes43 med

Anne Kirstina Hansdatter

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 nov. 1816 med Lars Andersen (10 sep. 1766 - 1 apr. 1844)].
77.38.
Peder Eidissen
Født 174645.
Død 180366.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1780. Dei [han og Synnev] hadde 3 kyr, 3 sauer og 4 geiter. Av båtar og sjøbruk hadde Peder 1 åttring, 2 halvtredjeromsbåtar, 1 liten kjeks, 2 torskegarn, 1 linbøyel. Husa på garden var eit gamalt stuehus med fordør, kammers og skott i enden, ein høylade, ein skjå og ved fjæra ei bu og eit naust av torv og stein. Det han let etter seg, blei verdsett til 52 rdl. i alt, men bergenskjøpmannen skulle som vanleg ha meir enn det, så det blei ingen arv på barna.67
     Skifte 1803-1805, Barbogen, Torsken Tinglag.13: «protokollnr. 150, folio 71b.».

Gift _____66,67med

Synnøve Jensdatter
Født 1743, Lavik, Gratangen.68.
Død 182668.
     Enke frå Torsken.66

[Gift 1° med Hans Larssen (f. 1727); Gift 2° med Peder Eidissen (1746 - 1803)].

Børn af Peder Eidissen og Synnøve Jensdatter:

116.77.Hanna Pedersdatter, f. 1779, Torsken., d. 1828
117.77.Eidis Pedersen, f. 1783, d. 1809
78.38.
Martha Eidisdatter
Født 174745.
Død 181269.

Gift _____47med

Gjert Pedersen
Født 1749, Botn, Torsken.47.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1788-1822 (bruk I). Kom frå Sandsvika, Torsken. Han dreiv med litt kornavl og hadde kvern inne i elva. På sin halvpart av garden fødde han hest, 3 kyr og noen sauer. I nødsåra 1808-09 måtte han pantsette alt det han åtte til Kildal på Sand for mat.47

Børn af Martha Eidisdatter og Gjert Pedersen:

118.78.Edias Gjertsen, f. 1781, d. 1838
119.78.Jeppe Gjertsen, f. 1784, d. 1820
120.78.Jon Gjertsen, f. 1786, d. 1813
121.78.Anne Gjertsdatter, f. 1795
79.38.
Ellen Kirstina Eidisdatter
Født 175645.
80.38.
Andreas Eidissen
Født 175845.
     Gardbr. i Teistevik.45
81.38.
Kristianne Eidisdatter
Født 176045.
82.39.
Nils Martinus Jonsen
Født 175047.
83.41.
___________
     Oppfostret hos futen Andreas Tønder.28

Generation 8.

84.46.
Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.48.
Død 1831, Sama, Trondenes.48.

Gift 1° 180170 med

Jakob Olsen
Født 1766, Kjellhus, Trondenes.70.
Død 1809, Sama, Trondenes.70.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 181170 med

Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.71.
Død 1830, Sama, Trondenes.71.
     Søn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter.
85.46.
Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.48.
Død 1819, Sama, Trondenes.48.

Gift 180972 med

Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.72.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.72.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° 1798 med Maren Kirstina Gislesdatter (1772 - 1803); Gift 2° 1805 med Johanna Margrete Kristensdatter (1768 - 1808); Gift 3° 1809 med Kirsten Maria Røg Hansdatter (1785 - 1819)].

Børn af Kirsten Maria Røg Hansdatter og Ole Hveding Rafaelsen Harr:

122.85.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
86.53.
Ane Margrethe Lind
Født 179350.
87.53.
Hanna Lind
Født 179550.
88.53.
Nils Rafn Lind
Født 179750.
89.53.
Johanna Margrethe Lind
Født 180050.
90.56.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.51.
91.56.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.73,51.
Død 1801, Vika, Trondenes.51.
92.56.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.50,51.
Død 1819, Vika, Trondenes.51.
93.56.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.51,50.
94.61.
Steen Einarsen
Født 19 jun. 1770, Hov i Tjeldsund57.
Død 12 mai 183557.
     Steen fikk 15. sept. 1797 bøkselbrev hos Jørgen Larsen på 15 mk i gården Rørvik i Tysfjord. Av en eller annen grunn flytta han ikke dit, men overtok trolig et jordstykke på Hov, der han er ført som bonde i folketellingen 1801. Hans foreldre bor sammen med Steen og Ane Catrine, og «underholdes i huset». I flg. «Jordtakstkommisjonen» 1802, var der bare 1 bruker på Hov, nemlig Nils Dass. Steen satt trolig som husmann med jord, selv om han i folketellingen 1801 er anført som bonde. Han var trolig også fast mannskap på jekta til Nils Dass. Steen døde som «strandsitter».57

Gift 27 sep. 179957 med

Ane Catrine Pedersdatter
Født 5 feb. 177657.

Børn af Steen Einarsen og Ane Catrine Pedersdatter:

123.94.Peder Steensen, f. 1800, d. 1837, Stokke i Tjeldsund
124.94.Else Kathe Steensdatter, f. 1802
125.94.Einar Steensen, f. 1804
126.94.Nils Steensen, f. 1806
95.61.
Lars Einarsen
Født 4 jan. 1773, Hov i Tjeldsund57.
Død før 180557.
96.61.
Nils Wilhelm Einarsen
Født 13 apr. 1775, Tofte i Tjeldsund57.
Død mai 1797, Hov i Tjeldsund57.
97.61.
Paul Einarsen
Født 3 aug. 1778, Tofte i Tjeldsund57.
Død før 180557.
98.61.
Einarsen
Født 17803.
Begravet 4 mai 1780, (Kr. Himmelgartsdag).57.
     En dødfødt gutt gravlagt Kr. Himm. dag 1780 fra Tofte.57
99.61.
Johanna Sophie Einarsdatter
Født 28 jul. 1782, Tofte i Tjeldsund57.
Død aug. 178257.
100.61.
Marith Einarsdatter
Født 16 mai 1784, Hol i Tjeldsund57.
Død jan. 178557.
101.68.
Lars Andreas Larsen
Født 16 dec. 178761.
Død jan. 180961.
102.68.
Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 179061,73.
Død 25 feb. 186674.

Gift 1° 23 jun. 1821, Lødingen61 med

Jochum Andreas Berg
Født omkring 1789, Kristiansund61.
Død feb. 183475.
     Søn af Olava Elisabeth Thye.
     Hadde tjent noen år i Henningsvær, før han kom til sognet (Lødingen) på hausten 1820.61
     Efterslekt.
     Skifte 29 apr. 183475.

Gift 2° 27 jul. 183575 med

Iver Edis Lech Larsen
Født 180975.
Død nov. 18383.
     Søn af Lars Kristensen og Anne Nilsdatter.
     Fra Tjelle i Ofoten.
     Iver kollsegla 10. nov. 1838. Han blei berga, men var så utmatta at han døde straks.75
     Skifte 18 sep. 183975.

Gift 3° 24 aug. 184074 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 179065.
Død 13 apr. 186874.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.74
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.74

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].
103.68.
Maren Katrine Hveding Larsdatter
Født 31 jan. 179561.

Gift 1° _____3med

Ernst Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.

Gift 2° _____3med

Nils Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.
104.70.
Marith Ebbesdatter Schnitler
Født 19 feb. 178157.
105.70.
Mette Maria Ebbesdatter Schnitler
Født 19 mai 178457.
     Tjente i 1801 hos Nils Dass på Hov i Tjeldsund.57

Gift _____3med

Hartvig Hansen
     Arnes i Ofoten.57

Børn af Mette Maria Ebbesdatter Schnitler og Hartvig Hansen:

127.105.Hans Hartvigsen, f. 1824
106.70.
Malena Bredal Schytte Scnitler
Født 1 jun. 178657.
Død jul. 180957.
107.70.
Christianna Ebbesdatter Schnitler
Født 10 feb. 179057.

Gift 4 okt. 181257 med

Nils Haldorsen
     Arnes i Ofoten.57

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 okt. 1812 med Christianna Ebbesdatter Schnitler (f. 10 feb. 1790)].
108.75.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 178765.
Død feb. 179465.
109.75.
Trond Jensen
Født 13 jan. 179065.
Død 13 apr. 186874.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.74
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.74

Gift 1° 21 jul. 182165 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund65.
Død 15 jun. 183774.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».74
     Skifte 13 jun. 183874.

Gift 2° 24 aug. 184074 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 179061,74.
Død 25 feb. 186674.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

128.109.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
129.109.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
130.109.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
131.109.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
110.75.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 179265.

Gift _____3med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
111.75.
Jakob Jensen
Født 1 mai 179465.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.65

Gift _____3med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.65
112.75.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 179665.

Gift _____3med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund76.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
113.75.
Anders Jensen
Født 16 nov. 179965.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____3med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____3med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
114.75.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 180165.

Gift _____3med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.65
115.75.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 180565.

Gift 1° _____3med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____3med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.
116.77.
Hanna Pedersdatter
Født 1779, Barbogen, Torsken.68.
Død 182868.

Utenfor ekteskap med

Hans Hanssen

Børn af Hanna Pedersdatter og Hans Hanssen:

132.116.Kristen Hanssen, f. 1797, Torsken., d. 1869
117.77.
Eidis Pedersen
Født 178377.
Død 180977.
     Døde ugift.77
118.78.
Edias Gjertsen
Født 178169.
Død 183878.
     Bruker ei fjerdepart av Kaldfarnes i Torsken 1810-34 (bruk IIb, løpenr. 3, seinare bnr. 5). Det var tronge tider, og i 1822 måtte han pantsette til handelsmann Kildal alt han åtte og seinare måtte bli eigar av. Det var mellom anna ei ny stue utan fordør, eit naust, ein skjå, 3 kyr, 10 småfe, ein halv hest, ein firroring, ein treroring og 11 torskegarn. I 1837 gifta han seg med enka Pernille Pedersdatter frå Sifjord som var 68 år gamal, og no sette han seg ned som husmann i Vikan. Året etter datt han utfor brygga på Straumsnes og drukna.78
     Otte barn i første ekteskap - se Berg og Torsken bygdebok, s. 437 ff.

Gift 1° _____78med

Karen Akselsdatter
Født 1776, Kaldfarnes, Torsken.78.
Død 183178.

Gift 2° 183778 med

Pernille Pedersdatter
Født omkring 176979,78.
Død efter 1838.
     Frå Sifjord, Torsken.78
119.78.
Jeppe Gjertsen
Født 178469.
Død før 182069.
     Blei tatt til skolelærar i 1807.69
120.78.
Jon Gjertsen
Født 178669.
Død 18 mai 181369.
     Døde same dagen som to ungdomar i Veimannen. Truleg ulykke på sjøen.69
121.78.
Anne Gjertsdatter
Født 179569.

Gift _____69med

Peder Taraldsen
     Vikan.69

Generation 9.

122.85.
Ole Olsen Harr
Født 1812, Skånland Store, Trondenes.72.
Død 1812, Skånland Store, Trondenes.72.
123.94.
Peder Steensen
Født 8 mai 180057.
Død 9 nov. 1837, Stokke i Tjeldsund57.
     Konfirmert fra Sæter 1821.57
     Drukna fra Stokke etter å ha «falt i båten».57
124.94.
Else Kathe Steensdatter
Født 17 jan. 180257.
125.94.
Einar Steensen
Født 2 apr. 180457.
126.94.
Nils Steensen
Født 30 dec. 180657.
     Bosat på Stokke i Tjeldsund.57

Gift 3 sep. 183157 med

Marith Andersdatter Steinsvik
127.105.
Hans Hartvigsen
Født 29 jan. 182457.
128.109.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 182265.
Død 19 apr. 185780.

Gift 21 okt. 185081 med

Steen Steensen
Født 181581.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

133.128.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
129.109.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 182365.
130.109.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 182865.
Død 30 apr. 182965.
131.109.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 183165.
Død 16 sep. 183465.
132.116.
Kristen Hanssen
Født 1797, Bunkan, Torsken.68.
Død 186968.
     Skjelnesplassen i Lavangen, Astafjord.

Gift 1° 182968 med

Marta Andreasdatter
Født 1792, Senjehesten, Bjarkøy.68.
Død 183568.
     Datter af Andreas Monssen og Bodil Jakobsdatter.

Gift 2° 183568 med

Marta Pernilla Olsdatter
Født 1795, Hestnes, Astafjord.68.
Død 183768.

Gift 3° 183868 med

Mikol Andrina Paulsdatter
Født 1805, Lavangen, Astafjord.68.
Død 187768.

Generation 10.

133.128.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 18533,81.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund81.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.81

Kilder og Noter
1Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:510
2Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:513
3
4Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:517
5Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:468
6Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:402
7Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:389
8Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:458
911 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
10NST 16 (1957-58), s. 290
118 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
12Epost dat. 10. okt. 2000 af Asle Brækken.
13Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
1420 år gl. ved FT 1701.
1545 år gl. i 1738.
16Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:511
17Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:510-511
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
19NST 15 (1956), s. 378
20Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:378
21Hans Rafnung skriver at hun var født 1700.
22Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
23Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
24"Folk og Slekt i Trondenes" sætter fødselsåret til 1698.
25NST 26, s. 164
26Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:534
27Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:518
28Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:521
29Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:514
30Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
31Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
32Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
33Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-09-27
34NST 25, s. 181
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
37Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:229
38Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
39Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
4070 år gl.
41Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
42Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,533
43Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,534
44Dette kan ikke passe hvis faren er født ca. 1698.
45Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:434
46Sandsynligvis er hun en del år yngre.
47Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:428
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
49Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
50Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
51Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
52Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:158
54Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
55Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
56Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
57Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
58Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
59Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,163
60Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268-269
61Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
62Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
63Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:522
64Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:513
65Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
66Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:290
67Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:290-291
68Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
69Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:429
70Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 277
71Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
72Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
73Født omkring 1800 ?
74Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
75Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,246
76Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,231
77Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
78Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:437
7968 år gl. år 1837.
80Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
81Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104