© 2001 Simon Ellefsen

Krabbe

Opdateret 4 Dec 2005.


Generation 1.

1.0.
Laurits Nilssøn Krabbe
Død 15 jul. 16191,2.
     Præst til Surnadal. Sogneprest til Stangvik.1
     Laurits Nielsen Krabbe var ifølge Tønder først prest i Surendal og var den første som bygde prestegården Øye. Ble deretter forflyttet hit [Stangvik i Nord Møre] og døde i embetet i 1619. Han er nevnt her i lensregnskapets sagskatt i 1610 og i 1618 som Hr Laurits Krabbe i Stangvik.2
     Tønder har gjengitt at i en gammel tysk bibel sto data om han og hans barn og her sto barnas fødselsår og Hr Laurits dødsår.2

Børn af Laurits Nilssøn Krabbe og _____:

2.1.Anna Lauritsdatter Krabbe, f. 1593
3.1.Hans Lauritsen Krabbe, f. 1595, d. 1661, Stangvik.
4.1.Peder Lauritsen Krabbe, f. 1596, prestegården i Surendal., d. 1686
5.1.Nils Lauritsen Krabbe, f. 1599, d. 1599
6.1.Nils Lauritsen Krabbe, f. 1604
7.1.Sara Lauritsdatter Krabbe, f. 1607, Stangvik, d. før 1675, Gildeskaal

Generation 2.

2.1.
Anna Lauritsdatter Krabbe
Født 6 sep. 15932.
3.1.
Hans Lauritsen Krabbe
Født 6 mai 15952.
Død 2 jan. 1661, Stangvik.3.
     Hans Lauritsen Krabbe var ifølge Tønder sogneprest her [Stangvik i Nord Møre] fra 1654 til sin død i 1661. Var her ved hyllingen i 1656.3
     Han ble student i København i 1616, kom da fra Trondheim skole. Tønder sier at han hadde vært res. kap. i Surendal siden 1622 og han er nevnt som sådan i saken mot Arreboe i 1622. Var her [Surendal] ifølge Tønder til han ble sogneprest i 1654. I kirken skal ha hengt en tavle over ham oppsatt av hans hustru og svogeren fogd Anders Rasmussen (Belter).3
     Nevnt i lensregnskapet (Surendal) sagskatt i 1623 og i 1636, i 1624 kalles han Hr Hans Lauritsen i Surendal. I 1626 bygslet han 1 sp 1 øre i en gård her [Surendal]. Nevnt i koppskatten i 1645, betalte da for seg, sin kone og en datter.4

Gift _____3med

Ingeborg Nilsdatter

Børn af Hans Lauritsen Krabbe og Ingeborg Nilsdatter:

8.3.Birgitte (Hansdatter) Krabbe
4.1.
Peder Lauritsen Krabbe
Født 26 dec. 1596, Øye, prestegården i Surendal.2,4,4.
Død apr. 16865.
     Sogneprest til Aure, Provst.6
     Blev 2 Aug. 1620 ordin. til Pers. Capellan til Thingvold, og 1 Mai 1623 Sognepr. til Aure. Blev 1662 Provst til Nordmøres Provsti, og døde henved 90 Aar gl. i April 1686.5

Gift 29 jun. 1623, Trondhjem5 med

Susanne Olsdatter Skriver
     Datter af Oluf Jensen Skriver.

Børn af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver:

9.4.Catharina Pedersdattter Krabbe, f. 1624
10.4.Lars (Laurits) Pedersen Krabbe, f. 1626, Aure., d. 1696
11.4.Susanna Pedersdatter Krabbe, f. 1627
12.4.Magdalene Pedersdatter Krabbe, f. 1628, Aure
13.4.Aarsille Pedersdatter Krabbe, f. 1630
14.4.Oluf Pedersen Krabbe, f. 1631, d. omkr. 1631
15.4.Anna Pedersdatter Krabbe, f. 1634, d. 1634
16.4.Anna Pedersdatter Krabbe, f. 1636
17.4.Oluf Pedersen Krabbe, f. 1639, d. 1643
18.4.Maren Pedersdatter Krabbe, f. 1640
19.4.Peder Pedersen Krabbe, f. 1641, d. 1642
20.4.Christopher Pedersøn Krabbe, f. 1644
5.1.
Nils Lauritsen Krabbe
Født 31 jul. 15992.
Død 1599.
     Døde samme år.2
6.1.
Nils Lauritsen Krabbe
Født 30 jul. 16042.
     Trolig den Hr Nils Krabbe som var kapellan i Vega.2
     Ifølge Gunnerus liste var Niels Krabbe her [Nesna residerende kapellani under Alstahaug, Helgeland prosti] i tiden 1639-46. Han er nevnt som kapellan her i koppskatten i 1645. Han er nevnt som Hendrik Dinklous formann i kallet i Petter Dass liktale over Henrik Dinklov [Trykt hos Bernhoft 1885. Tilegg s. 7ff.]. I kirkeregnskapet for Nesne kirke i året 1646/47 er det hans enke som kvitterer [SAT: N-lensregn.].7
     Han er nok den Niels Crabbeus som ble student i København i 1626, kom fra Trondheim skole.7
     Trolig en sønn av Hr Laurits Krabbe i Aure. I koppskatten i 1645 er Niels Krabbes kone kalt Gjertrud Hansdtr. I liktalen over Hr Henrik blir det sagt at Hr Niels enke Gjertrud ble gift med Hr Dinklov [Gravskriften trykt hos Emilie Bernhoft 1885].7

Gift _____med

Gjertrud Hansdatter

[Gift 1° med Nils Lauritsen Krabbe (f. 30 jul. 1604); Gift 2° omkr. 1649 med Hendrik Hendriksen Dincloe (f. omkr. 1620)].
7.1.
Sara Lauritsdatter Krabbe
Født 12 jan. 1607, Stangvik2,1.
Død før 1675, Gildeskaal1.

Gift _____med

Stephan Hansen (Soop)
Født omkring 1598, Bodø1.
Død 1675, Gildeskaal1.
     Søn af Hans Olsen (Soop) og Kjersten (Kirsten).
     Student 1618, sogneprest til Gildeskaal i Salten 19. jan. 1622.1

Børn af Sara Lauritsdatter Krabbe og Stephan Hansen (Soop):

21.7.Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius), d. 1677, Manger
22.7.Magdalene Stephensdatter (Soop), d. 1724, Rødø
23.7.Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius), d. 1681, Vegø
24.7.Karen Stephensdatter Soop (Sophius)

Generation 3.

8.3.
Birgitte (Hansdatter) Krabbe
     I Fugelsøy, M.: Hitra II, Øya og Folket s. 28 er Birgitte Krabbe omtala som enke etter futen Anders Rasmusson (Under Fillan, Fjellvær).

Gift _____med

Anders Rasmussen (Belter)
     Fogd i Fosnes Anders Rasmussen på Hitra.8

Børn af Birgitte (Hansdatter) Krabbe og Anders Rasmussen (Belter):

25.8.Hans Andersen Belter, f. omkr. 1645
26.8.Ellen (Helena) Andersdatter Belter, d. eft. 1726
27.8.Ingeborg Andersdatter Belter, d. 1687, Gården Strand i (Kvernes?)
9.4.
Catharina Pedersdattter Krabbe
Født 16 sep. 16249,5.
10.4.
Lars (Laurits) Pedersen Krabbe
Født 2 jan. 1626, Aure.10,5.
Død feb. 169610,5.
     1686 Sognepr. til Aure.5

Gift 22 jun. 165611,10,5 med

Anna Mentzdatter
Død før feb. 1696.
     Datter af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Død før Manden.5

Børn af Lars (Laurits) Pedersen Krabbe og Anna Mentzdatter:

28.10.Peder Larssen Krabbe, d. 1701
29.10.Mentz Larssen Krabbe
30.10.Maren Larsdatter Krabbe, d. før 1698
31.10.Susanne Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
32.10.Magdalene Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
33.10.Aarsille Larsdatter Krabbe, d. 1708
11.4.
Susanna Pedersdatter Krabbe
Født aug. 16279.

Gift _____med

Laurits Bastianssøn Stabel
Født omkring 160412.
     Søn af Bastian.
     Borgermester i Trondhjem.13
     ?? Se A.St.Castberg "Slekten Stabel-Stabell". ??
     Skifte 21 dec. 1669, Trondhjem.13påbeg. 11. febr. Brutto 17.078 Rd..

[Gift 1° med Karen Eilersdatter Schøller (d. før 30 jan. 1646); Gift 2° med Susanna Pedersdatter Krabbe (f. aug. 1627)].

Børn af Susanna Pedersdatter Krabbe og Laurits Bastianssøn Stabel:

34.11.Susanna Lauritsdatter Stabel, f. 1650, Trondhjem.
35.11.Peder Lauritssøn Stabel, f. omkr. 1651
36.11.Laurits Lauritssøn Stabel, f. omkr. 1653, Trondheim., d. 1689, Meldal.
37.11.Anders Lauritssøn Stabel, f. omkr. 1654
38.11.Christopher Lauritssøn Stabel, f. omkr. 1656
39.11.Oluf Lauritssøn Stabel, f. omkr. 1658
40.11.Aasel Lauritsdatter Stabel, f. omkr. 1660
41.11.Hans Lauritssøn Stabel, f. omkr. 1663
42.11.Kirsten Lauritsdatter Stabel, f. omkr. 1666
43.11.Karen Lauritsdatter Stabel
12.4.
Magdalene Pedersdatter Krabbe
Født 28 okt. 1628, Aure5,13, døbt 28 okt. 16289.
     Hun levet endnu 1686.5,13

Gift _____med

Laurits Erikssøn Blix
Født 161514.
Død 167914.
     Søn af Erik Lauritssøn Blix og Maren Jensdatter Bull.
     Var foged i Namdalen fra 1657 til 1675 og bodde paa fogedgaarden Hoff i Fosnes. Af barnene kjendes to sønner og en datter.14

Børn af Magdalene Pedersdatter Krabbe og Laurits Erikssøn Blix:

44.12.Erik Lauritssøn Blix, f. 1654
45.12.Peder Lauritssøn Blix, f. 1659, d. 1692, Trondheim.
46.12.Lucie Lauritsdatter Blix
13.4.
Aarsille Pedersdatter Krabbe
Født 28 jan. 16305, døbt 28 jan. 16309.
Begravet 11 apr. 1697, 1ste Søndag efter Paaske 1697.15.

Gift 1° _____med

Jon Nielsen Todal
Død 167716.
     Han er i Vik kirkeregnskap i årene fra 1640 til 1648 den som undertegner på vegne av sin fader, dvs. prost Mourits Rasch. Han var da trolig kapellan i Rødø og var nok gift med en datter av Hr Maurits, siden han omtaler han som sin fader. Han er nok den kapellan i Rødø som i koppskatten i 1645 nevnes var gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch.17
     Jon Nielsen Todal er nevnt som sogneprest her [Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] da han var ombudsmann for kirken på Melø i årene 1649-1661 og for Lurø kirke i årene 1652-1655. Han må altså ha blitt prest etter Hr Maurits i 1648. Han er også nevnt som prest her den 14. juli 1659 i biskopens visitatsprotokoll. Han undertegnet postulatene til Bülche den 13. april 1665. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671 [NK, bd. II, s. 90]. Han var sogneprest til sin død i 1677 for da hans ettermann ble utnevnt heter det at han ble utnevnt for Hr Joen Nielsen Todal som da var død [NK, bd. II, s. 206].18
     Han ble imatrikulert i København som Jonas Nicolai Bergensis Todalisius i 1638 fra Bergen skole. Han var kapellan her [Rødø] i årene 1640 til 1648, da han ble sogneprest. Han er i familieskatten i desember 1675 oppført med seg selv, sin kone Asille Krabbe og døtrene Susanna og Berit.16
     Han må ha død i 1677. Han var første gang gift med Kirsten Mauritsdatter Rasch, som døde her [Rødø] i 1648. Andre gang gift med Aarsille Krabbe, en datter av Hr Peder Krabbe i Aure. Hun ble andre gang gift med Hr Hans Tausan i Stangvik. Kjente barn: Kirsten, Nils, Christoffer, Susanna, Berit, Anne, Marit og Dorothea.16

[Gift 1° med Kirsten (Christina) Mauritsdatter Rasch (18 okt. 1611 - 1648); Gift 2° med Aarsille Pedersdatter Krabbe (f. 28 jan. 1630)].

Gift 2° jan. 1679, 2den Søndag efter Helligtrekonger 1679.19 med

Hans Nielssen Tausan
Død 29 jun. 169719.
     Søn af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Hr. Hans Sogne-Præst paa Tingvold og Provst over Nordmör.20
     Mag. Hans Nielssen Tausan, Søn af Niels Hanssen Tausan, Sognepræst til Støren (S. 188). Var 1650 Capellan til Thingvold og blev 10 Søndag efter Trinitatis 1659 af Menigheden kaldet til Sognepræst sammesteds. Blev 1686 Provst over Nordmøres Provsti, hvilket Embede han nedlagde 1695. Døde 29 Juni 1697. Melchior Augustinussen kalder ham: "Pastor vigilantissimus et præpositus dignissimus, vir singulari pietate et doctrina, omnibus bonis notus". Han nedstammede maaske fra den berømte danske Reformator Mag. Hans Tausan, der døde som Biskop i Ribe 1561; han var en lærd Mand, og lod paa egen Bekostning oprette et astronomisk Observatorium paa et Sted paa Præstegaarden, der endnu kaldes Stjernehougen; gav 1660 den nuværende Altertavle i Thingvold Kirke og bekostede i 1682 det ene Pulpitur nederst i Kirken, ligesom han i 166. lod opføre paa Kirkens nordre Væg, nederfor Choret, et smukt Monument til Prydelse for Kirken. Hans Portrait hænger i Kirken iblandt 9 andre Præsters, med et Dødninghoved nedenunder og disse Ord: "Gud vær mig arme Synder naadig for din Søns Jesu Christi Skyld". Paa Gaarden Rimstad indrettede han et Feldberederi og et Teglbrænderi, samt Salt tilvirkning paa et Sted, Saltkjedelen kaldet. Han lagde ogsaa Vind paa Havedyrkning og Træplantning, og endnu i 1773 saa Prof. Schøning paa sin Reise et stort Asketræ i Præstegaardens Have, hvilket Tausan skulde have plantet. Han efterlod sig en meget stor Gjeld, omtr. 7000 Rdlr., saa at hans Bo, der beløb sig til omtr. 2700 Rdlr., blev fallit. (Jfr. G. Schønings Reise i Norge 2 H. S. 58 og 62). Da Kong Christian d. 5te bivaanede Gudstjenesten i Thingvold Kirke 2den Søndag efter Trin. 1685 forrettede Mag. Hans Tausan.19
     Han kan ikke identificeres med nogen anden end den privat (rimeligvis af faderen) underviste - Johannes Tausanus - som immatr. 10/11 1653 med mag. Hans Zoëga som privatpræceptor. Det maa altsaa være galt hos Erlandsen, at han i 1650 forekommer kapellan i Tingvoll, han kan først være blevet det 5-6 aar senere.21
     Han har efterladt sig et Portrætmaleri, som hænger i Kirken [Tingvoll]. Det har følgende Indskrift: »Hans Niels Tavsan i Alders 26 Aar. Død 1697 D. 29 Juni.« - Han var først gift med en Datter af Biskop Peder Schielderup, Bergitte, hvis Navn sammen med Prestens staar paa en Mindetavle i Kirken, som han lod opsætte. Aarstal er Anno 1661. - Senere efter sin første Hustrus Død, blev han gift med Aarsille, Datter af Provst Peder Krabbe. Hendes og Prestens Navn staar paa et Galleri, som han lod sætte ind i Kirken. Efter deres Navne staar Anno 1682.22,23
     I skifte etter ham den 15. aug. 1698 [SAT: N-Møre geistlige skifteprotokoll 1697-1741] nevnes sølv merket: LMS-MJD 1671, HNT-APDK 1689, sengebenk merket HAPS Akerø, kiste merket EOS-MCD og håndkledehenger merket HNT-BPDS. Dessuten nevnes 52 skrifter i folio, 147 i kvart, 196 i oktav og 67 i deodec. Det nevnes flere maleri bl.a. Dr Jesper og Sille, Hr Isak Andersen Tingvoll, Peder Andersens, Hr Peder Krabbe og SOD's, Hr Jonas Linds. I skifte nevnes også krav fra barna etter Hr Jacob i Kvernes. Av husdyr nevnes 41 kyr, 7 hester, 36 geiter, 6 bukker, 11 kje, 20 sauer, 5 lam og 5 svin.24
     Skifte 15 aug. 169824.

[Gift 1° 25 sep. 1659 med Birgitte Pedersdatter Skielderup (f. omkr. 1628); Gift 2° jan. 1679 med Aarsille Pedersdatter Krabbe (f. 28 jan. 1630)].

Børn af Aarsille Pedersdatter Krabbe og Jon Nielsen Todal:

47.13.Kirsten Jonsdatter Todal
48.13.Nils Jonsen Todal, f. omkr. 1655
49.13.Christopher Jonsen Todal, d. omkr. 1718
50.13.Susanna Jonsdatter Todal
51.13.Berit Jonsdatter Todal
52.13.Anne Jonsdatter Todal
53.13.Marit Jonsdatter Todal, d. omkr. 1715
54.13.Dorothea Todal
14.4.
Oluf Pedersen Krabbe
Født 31 mai 163125,5, døbt 31 mai 163125,9.
Død omkring apr. 16315.
     Død 1 Maaned gl.5
15.4.
Anna Pedersdatter Krabbe
Født 25 mai 163426,5, døbt 163527,9.
Død 16345.
16.4.
Anna Pedersdatter Krabbe
Født 26 sep. 16365, døbt 26 sep. 16369.
     Hun ble trolig gift med Hr Henrik Holck i Veø.9
     Initialerne A.P.D.K. er fra en sølvkande 1669 ved siden af Henrik Zachariassøn Holcks initialer.28

Gift _____med

Henrik Zachariassøn Holck
Født 16171.
Død 19 okt. 1671, Veø1,28.
     Søn af Zacharias Christopherssøn Holck og Lucia Henriksdatter (Bildt?).
     Henricus Zachariæ Holchiuss blev imm. i København 7. mai 1638 »e schola Lundensi«.29
     Student 1638 ved Kjøbenhavns universitet, sogneprest til Veø i Romsdal efter faren. Hustruens navn vites ikke, men en søn kjendes, nemlig Henrik Henrikssøn Holck.1

Børn af Anna Pedersdatter Krabbe og Henrik Zachariassøn Holck:

55.16.Henrik Henrikssøn Holck, f. 1664, d. 1718
17.4.
Oluf Pedersen Krabbe
Født 21 jan. 16395, døbt 21 jan. 16399.
Død 10 okt. 16439,5.
18.4.
Maren Pedersdatter Krabbe
Født 6 jun. 16405, døbt 6 jun. 16409.

Gift _____med

Jacob Hermansen Borchmann
Død aug. 1683, Alstahaug.30.
     Sognepr. til Alstahaug.5

[Gift 1° med Gunnhild Lauritsdatter (f. 16 apr. 1615); Gift 2° med Maren Pedersdatter Krabbe (f. 6 jun. 1640)].

Børn af Maren Pedersdatter Krabbe og Jacob Hermansen Borchmann:

56.18.Susanne Brochmann
19.4.
Peder Pedersen Krabbe
Født 22 okt. 16415, døbt 22 okt. 16419.
Død 13 mar. 16429,5.
20.4.
Christopher Pedersøn Krabbe
Født 26 dec. 164431,5,6, døbt 26 dec. 164431,9.
     Sognepræst til Værøy.32
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 års ægteskab, og han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.32
     Han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.32
     S.T. Dahl, "Geistligheten", s. 330, skriver at presten der fikk kallsbrev på Verøy og Røst den 12. sept. 1691 var Christopher Todal. Videre skriver han at »i og med at hans ettermann ble utnevnt allerede halvt år etter og det heter i ettermannens brev at han ble utnevnt for den avdøde Hr Iver er det trolig at Hr Christoffer aldri kom til sognet. Erlandsen sier da også at han avsto kallet.«33

Gift 167132 med

Margrethe Johansdatter Mechelborg
Født omkring 164332.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 [? skal vel være 6, eller ?] års ægteskab.32
21.7.
Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius)
Død 1677, Manger1.

Gift _____med

Hans Hanssøn Blix
Født 1631, Bodø34.
Død 1677, Manger34.
     Søn af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Sogneprest til Manger 1677.34
     Sognepræst til Manger paa Nordhordland.35
     Hans Hansen Blix ble den 26. jan. 1667 utnevnt til sogneprest i Manger i Bergen og det blir da nevnt at han hadde vært kapellan for faren her i Bodø i 14 år.36
     Lampe sier at han ble sogneprest i Manger den 26. jan. 1667 og døde her i 1677.36
     Han var en sønn av Hr Hans Lauritsen, sogneprest i Bodø. Thrap og Lampe har ham som gift med Sophia Stephensdatter, som døde samme pr som mannen. Thrap og Lampe fører opp barna: Hans, Ingeborg og Dorothea.36

Børn af Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius) og Hans Hanssøn Blix:

57.21.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1661, Bodø, d. 1730, Sogn
58.21.Ingeborg Hansdatter Blix
59.21.Dorethe Hansdatter Blix, f. 1671, Manger, d. 1748, Vik
22.7.
Magdalene Stephensdatter (Soop)
Død 1724, Rødø37.
     Skifte 24 jul. 1724, Gildeskål.38,37Formue: 541-4-2. Gjeld: 9-5-8. Boets innhold: Guld, sølv m.m. Arvinger: Peder Mentzoni, ektefelle; Mentz Pedersen, sønn, prest i Christiania; Maren Pedersdatter, datter, gift med Hans Bruun i Gildeskål; Dorthe Pedersdatter, datter, gift med Erik Blix; Sara Pedersdatter, datter, gift med Oluf Bye..

Gift 1661, Gildeskaal37 med

Peder Mentzsøn (Darre)
Født 27 jan. 1633, Trondhjem1.
Død 21 jan. 1688, Gildeskaal1.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Student 1651, kapellan til Skogn 16. okt. 1654, til Gildeskaal 17. dec. 1659, sogneprest s.st. 1675.1

Børn af Magdalene Stephensdatter (Soop) og Peder Mentzsøn (Darre):

60.22.Maren Pedersdatter (Darre)
61.22.Dorothea Pedersdatter (Darre), d. 1724, Gildeskaal
62.22.Sara Pedersdatter (Darre)
63.22.Mentz Pederssøn (Darre), f. 1673, Gildeskaal, d. 1721, Odderstøl i Iveland
23.7.
Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius)
Død 1681, Vegø1, begravet 29 apr. 1681, Gladstad kirke1.
     I Det Kongelige Biblioteks (København) håndskriftsamling (Ny kgl. S. 4° 2122) findes en liktale over Gjertrud, holdt av P.E. Bredal, sogneprest til Brønø.1

Gift _____med

Jens Michelsen Snog
Død 1688, Vegø39,1.
     Provst og Sognepræst til Vegø paa Helgeland.35
     1653-63 kapellan i Brønø, senere sogneprest til Vegø og provst i Helgeland.1
     Så tidlig som i 1665, manntallet, hadde han gården Vegstein i Vega som avlsgård, og i følge Schønings samlinger var han prest i Vega til 1688. Meget taler for at hans første hustru var en datter av sokneprest Claus Rasmussen Rosing, Brønnøy, en tid også prest på Vega.40

[Gift 1° 1660 med Else Clausdatter; Gift 2° med Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius) (d. 1681); Gift 3° 1682 med Anna Magdalene Friis Eriksdatter Bredal (f. 1641)].

Børn af Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius) og Jens Michelsen Snog:

64.23.Michel Jenssøn Snog, f. 1675, Vegø, d. 1715, Bergen
24.7.
Karen Stephensdatter Soop (Sophius)

Gift _____med

Johan Schrøder
Født omkring 16411.
Død omkring 17231.
     Handelsmand paa Sør-Arnøen i Gildeskaal.1

Børn af Karen Stephensdatter Soop (Sophius) og Johan Schrøder:

65.24.Stephen Johanssøn Schrøder, f. 1687
66.24.Karen Johansdatter Schrøder

Generation 4.

25.8.
Hans Andersen Belter
Født omkring 1645.
     Student i Kjøbenhavn den 18. juni 1667 (Johannes Andreæ Belter Nidros.), oppføres i konsumpsjonsskatten for 1682 som «Huuscapellan Hr. Hans Andersen Belter» og er i folketellingen for 1701 oppført som «Kap. Hr. Hans Belther, 56 Aar, Ugift».41
26.8.
Ellen (Helena) Andersdatter Belter
Død efter 1726, Bodde 1726 på Hov i Fosnes.42.

Gift omkring 167443,44 med

Laurits Petterssen Falch
Født 1636, Tjøtøen, Helgeland.45.
Død 30 jan. 1705, Fosnæs.46,45.
     Søn af Petter Jacobssøn og Anne Jonsdatter.
     Blev dimitteret fra Throndhjems Skole, 1665 pers. Capellan til Nærøen; og da hans Broder Jonas Falch, Capellan til Alstahoug, havde tilsat Livet paa Søen paa en Kirkereise, blev han resi. Capellan til Alstahoug i Broderens Sted, og derpaa Sognepræst til Fosnæs. Døde 30 Jan. 1705 efterat have fyldt det 68de Aar.45
     Lauritz tok teologisk eksamen i 1663 ved universitetet i København. Han ble i 1665 kapellan i Nærøy under sin svoger Nils Mikkelsen Arctander.44
     I 1671 reiste han heim da broren Jonas omkom og ble beskikket som kapellan i Alstahaug etter ham. Den 10. mar. 1683 ble han utnevnt til sogneprest i Fosnes, hvor han var til sin død.44
     I Fosnes kirke henger (1945) portrett av sogneprest L. Falch, som synes å være et arbeid av trøndermaleren Barach Setsen Bogarth. Det har en senere påført innskrift: Lars Falch - Natus 1636. - Foesns Adiit 1683. - Obiit 1705 - Ætatis 68.
     Han hadde 6 barn.44

Børn af Ellen (Helena) Andersdatter Belter og Laurits Petterssen Falch:

67.26.Petter Lauritsen Falch
68.26.Peder Lauritsen Falch, f. omkr. 1676
69.26.Andreas (Anders) Falch, f. omkr. 1678, d. 1706, På en reise fra Trondhjem
70.26.Anne Elisabeth Falch, f. omkr. 1679, d. 1752
71.26.Hans Larsen Falch, f. omkr. 1681, d. 1741
27.8.
Ingeborg Andersdatter Belter
Død 12 mar. 1687, Gården Strand i (Kvernes?)47.

Gift _____43med

Søren Hansen Hagerup
Født omkring 164348.
Død 24 nov. 1681, Kvernes49,47.
     Søn af Hans Rickertsen og Anne Søfrensdatter (Hagerup?).
     Stilling: Sogneprest til Kvernes.
     Student 1662 fra Fredriksborg skole, en legemlig skrøbelig mand, blev kapellan i Kvernes i Romsdalen 18/2 1669, sogneprest s.steds i mai 1675 og døde i embedet 24/11 1681.48
     Sønnen Richard oppgir at da hans far døde i 1681 satt moren igjen med 8 umyndige barn.50

Børn af Ingeborg Andersdatter Belter og Søren Hansen Hagerup:

72.27.Hans Sørensen Hagerup, f. omkr. 1672, d. 1692, København
73.27.Rickert Sørensen Hagerup, f. 1674, Gården Strand i (Kvernes?), d. 1731, Lillefosen
74.27.Anna Margarethe Hagerup
75.27.Ingeborg Hagerup, f. omkr. 1678, d. 1748
28.10.
Peder Larssen Krabbe
Død aug. 17015.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).5

Gift 1° _____med

Gjertrud Johansdatter (Kaabye)
     Datter af Johan Hansen Kaaby og Gjertrud Hansdatter (Holm).
     Gjertrud, ikke nevnt i noen av skiftene [år 1705 etter stefaren Johan Mentzen, antagelig da hun er død barnløs], Ble gift med Peder Krabbe, sgp i Aure.3

Gift 2° 30 sep. 1693, Trondhjem5 med

Cecilia (Sidsel) Krog
     Datter af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt.
     Søster af Biskop Peder Krog i Trondhjem.5
     Ingen Børn.51
     Hun siges i S.T.Dahls Geistlighet at være en datter af biskop Peder Krog og ikke hans søster.52
29.10.
Mentz Larssen Krabbe
     Reiste bort, uden at man siden hørte fra ham.5
     Reiste til Holland i 1676.10
30.10.
Maren Larsdatter Krabbe
Død før 1698.
     Død ung.5
31.10.
Susanne Larsdatter Krabbe
Død efter 169853.
     Døde i Armod i Huusmandspladsen Skibshavn under Præstegården (i Aure).5
32.10.
Magdalene Larsdatter Krabbe
Død efter 169854.
33.10.
Aarsille Larsdatter Krabbe
Død 17085.
     Skifte 12 sep. 1708, Dyrnes.55.

Gift _____med

Anders Bing
Født omkring 166356.
Død efter 1737.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Anders Bing er på biskop Krogs liste over presteskapet i 1700 satt opp som kapellan her [Brattvær/Veien anneks] fra 1695. Han fikk kallsbrev på stillingen etter den avdøde Hr Christen den 20. aug. 1695. Han er nevnt her i folketellingen i 1701 og i 1708 da hans kone døde. Erlandsen sier at han ble ordinert her den 31. mai 1691, bodde på Dyrnes og ble overflyttet til Korskirken i Bergen i 1721. I 1724 ble han overført til Onsø i Akershus hvor han levde ennå i 1737.55
     I skifte nevnes Hr Anders søster Ellen Bing og Arsilles søster Magdalena Krabbe. Anders hadde tatt til seg sin formann Hr Christens vanvittige datter Karen etter et løfte til enken.55

Børn af Aarsille Larsdatter Krabbe og Anders Bing:

76.33.Lars (Laurits) Andersen Bing, f. omkr. 1699
77.33.Clara Andersdatter Bing, f. omkr. 1703
78.33.Jens Andersen Bing, f. omkr. 1707
34.11.
Susanna Lauritsdatter Stabel
Født 1650, Trondhjem.12.

Gift 1° _____med

Caspar Olufssøn Mechelborg
Død 168412.
     Søn af Oluf Jacobsen Mechlenborg og Anne Caspersdatter Schøller.
     Drev Edøygård. Ved skifteretssagen den 23. sept. 1684, var der jordegods for 688 rdl. Døde barnløs.12

Gift 2° _____med

Michael Schive

Børn af Susanna Lauritsdatter Stabel og Michael Schive:

79.34.Ole Schive
80.34.Laurits Schive
81.34.Peder Schive
82.34.Jacob Schive
83.34.Anna Marie Schive
35.11.
Peder Lauritssøn Stabel
Født omkring 165113.
36.11.
Laurits Lauritssøn Stabel
Født omkring 1653, Trondheim.13.
Død 1689, Meldal..

Børn af Laurits Lauritssøn Stabel og _____:

84.36.Jørgen Stabel, f. omkr. 1682, d. 1772
85.36.Lars (Laurits) Stabel, f. 1683, d. 1763
86.36.Peder Larssen Stabel, f. omkr. 1687, d. 1753
87.36.Elisabeth Stabel, f. 1688, d. 1764
88.36.Lars (Laurits) Stabel, f. omkr. 1689, d. 1742
37.11.
Anders Lauritssøn Stabel
Født omkring 165413.
38.11.
Christopher Lauritssøn Stabel
Født omkring 165613.
39.11.
Oluf Lauritssøn Stabel
Født omkring 165813.
40.11.
Aasel Lauritsdatter Stabel
Født omkring 166013.
41.11.
Hans Lauritssøn Stabel
Født omkring 166313.
42.11.
Kirsten Lauritsdatter Stabel
Født omkring 166613.
43.11.
Karen Lauritsdatter Stabel
44.12.
Erik Lauritssøn Blix
Født 165414.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 20. juli 1669; senere skjebne ukjendt.14
45.12.
Peder Lauritssøn Blix
Født 165914.
Død 5 mai 1692, Trondheim.14,56.
     Stilling: Gullsmed i Trondhjem57
     Skifte 25 mai 1692, Trondheim.58Avdøde Peder Larsen Blix. Enke Cathrine Caspersd. [Wilthagen]. Børn: Casper 3½ og Lars 1½ år. Lagv. borgermester Roell Opdall. 4 contrafeier av «Ellias, 4 andre gemene, 1 fugel, Samuel apotechersvend, 1 schilderie af Mand och Qvinde, Ester Abels contrafei». Bl. debitorer herr Hans Abel, Mathias løitnant i Verdal. Skap og bord tilh. Hans Abel. Avdødes søster fordrer arv 30 Rd. Brt. 524, netto 157 Rd..

Gift 1° 1683, Trondheim.14 med

Ester Mathiasdatter Abel
Født omkring 1655, Trondheim.59,60,61.
Død før 13 nov. 168562.
     Datter af Mathias Abel og Karine Rasmusdatter.
     Skifte 8 feb. 1686, Trondheim.Avdøde Ester Mathiasd. Abell, Peder Lauritzen gullsmeds [Blix]. Hennes brødre studentene Mathias og Hans A. Sønn Lars 1½ år. 263 - 148 Rd., derav avdødes kontrafei og to store, bl. kreditorer Peter Batta.62.

Gift 2° omkring 168562 med

Cathrine Caspersdatter Wilthagen
     Datter af Casper Wilthagen og Margrethe Lorentzdatter (Jessen).

[Gift 1° omkr. 1685 med Peder Lauritssøn Blix (1659 - 5 mai 1692); Gift 2° med Jens Nielsen Riber (d. før 27 okt. 1697)].

Børn af Peder Lauritssøn Blix og Ester Mathiasdatter Abel:

89.45.Lars Pederssøn Blix, f. 1684

Børn af Peder Lauritssøn Blix og Cathrine Caspersdatter Wilthagen:

90.45.Casper Pedersen Blix, f. omkr. 1688
91.45.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1690
46.12.
Lucie Lauritsdatter Blix

Gift omkring 169263,64 med

Nils Oluffsen Wind
Død 10 mai 170965,14.
     Han ble utnevnt til sorenskriver her [Inderøy] den 30. nov. 1680 (NK bd. II, s. 254), han sto som sorenskriver til sin død 1709.64
     I amtsregnskapet er han nevnt som sorenskriver her ved alle familieskattene fra 1680 og frem til året 1687 (Trh-amtsregn.).64
     Ved familieskatten i 1687 betalte han for seg, sin kone Maren Christensdatter, hennes to søstre Karen og Kirsten, fire tjenerdrenger og fire tjenestepiker. I kvegskatt betalte han for 5 hester, 16 kyr, 5 svin, 20 får, 2 vær og 2 bukker.64
     I 1701 bodde han på Kjesbu i Inderøy.64
     Hans segl fra 1689 viser i skjold et dødningehode over to korslagte ben og på hjelm et timeglass.64

[Gift 1° med Maren Christensdatter; Gift 2° omkr. 1692 med Lucie Lauritsdatter Blix; Gift 3° imellem 1692 med Maren Nielsdatter (Balch) (omkr. 1675 - 1725)].
47.13.
Kirsten Jonsdatter Todal

Gift _____med

Peder Danielsen Strømmer
Født omkring 163416.
Død 171416.
     Peder Danielsen Strømmer fikk kallsbrev på stillingen som sogneprest [til Rødøy/Rødø, Helgeland prosti] etter Hr Jon den 25. juni 1677. Han er kalt sogneprest til Rødø i amtregnskapets familieskatt den 30. des. 1679, i 1684 og i 1686. Han er også nevnt som sogneprest her i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. Tønder sier at han døde her i 1714.16
     Ifølge Erlandsen ble han prost i Helgeland i 1701. I 1683 betalte han for seg, sin kone Kirsten Jonsdatter Todal, en huskapellan Niels Jonsen Todal, en stuepike, en kokkepike, tre drenger og tre tøser. Av buskap var det 1 hest og 12 kyr. Hans segel viser en hånd fra høyre med et hjerte i håndflaten, i stede for hjelm er det en hodeskalle og bokstavene PDS.16
     Han er oppført som 67 år i 1701, dvs. født ca 1634. Ifølge Tønder døde han her [Rødø] i 1714. Han var gift med Kirsten Jonsdatter Todal, en datter av formannen her. Kjente barn: Jon, Daniel, Peder, Stephen, Aarsille og Karen.16

Børn af Kirsten Jonsdatter Todal og Peder Danielsen Strømmer:

92.47.Jon Pedersen Strømmer, f. omkr. 1679
93.47.Daniel Pedersen Strømmer, f. omkr. 1681
94.47.Peder Pedersen Strømmer, f. omkr. 1685
95.47.Stephen Pedersen Strømmer, f. omkr. 1689
96.47.Aarsille Pedersdatter Strømmer, d. 1720
97.47.Karen Pedersdatter Strømmer
98.47.Anne Marie Pedersdatter Strømmer
99.47.Birgitte Pedersdatter Strømmer
48.13.
Nils Jonsen Todal
Født omkring 165566,17.
     Nils Jonsen Todal. Augustinussen sier at han ble ordinert til medtjener i Rødø [Helgeland prosti] den 5. mars 1672. Han er kalt kapellan i Rødø i amtregnskapets familieskatt i 1684 og i 1686. Var ennå kapellan her i 1701.17
     I folketellingen i 1701 var han 46 år og var kapellan i Rødø, bodde på Nordgietø.16
49.13.
Christopher Jonsen Todal
Død omkring 1718.
     Hornemann har ham som sønn av Jon Nielsen Todal.16
     Skifte 1718, Onøen Ytre, Lurøy.67Avdøde Christopher Todall. Arvinger: ektefelle Barbara Christensdatter; sønn Joen Christophersen Todall, formynder Lars Nielsen, Kvarøen [i Lurøy]; datter Aarselle Christophersdatter Todall, formynder moren med tilsyn av Reinholt Tostrup..
     Skifte 17 jun. 1718, Kvarvø.16.

Gift _____16med

Barbro Kristensdatter

Børn af Christopher Jonsen Todal og Barbro Kristensdatter:

100.49.Joen Todal
101.49.Aarsille Catharina Todal, d. omkr. 1778
50.13.
Susanna Jonsdatter Todal
     Nevnt i familieskatten i 1675.16
     Skifte 14 jun. 170268.

Gift 4 jul. 168969,68 med

Knudt Larsen Rist
Født omkring 165270,68.
     Søn af Laurits Casparsen Rist og Else Knutsdatter Sørbye.

[Gift 1° 4 jul. 1689 med Susanna Jonsdatter Todal; Gift 2° 20 sep. 1702 med Else Margrethe Klæbu; Gift 3° 1709 med Helena Catharina Moltzau (19 jul. 1680 - 19 jul. 1762)].

Børn af Susanna Jonsdatter Todal og Knudt Larsen Rist:

102.50.Joen Knudsen Rist, f. 1690
103.50.Lars Knudsen Rist, f. omkr. 1692, d. 1762, Christiania.
104.50.Elen Margrethe Knudsdatter Rist, f. 1695
105.50.Jens Knudsen Rist, f. omkr. 1696, d. før 1702
51.13.
Berit Jonsdatter Todal
     Nevnt i familieskatten i 1675.16
52.13.
Anne Jonsdatter Todal
     Nevnt hos Erlandsen. Hornemann har henne som gift med Volqvart Moltzav på N-Eijerø.16
53.13.
Marit Jonsdatter Todal
Død omkring 1715.
     Nevnt hos Erlandsen. Hornemann har henne som død i 1715, gift med Laurits Nilsen på Kværø i Lurø.16
     Skifte 1715, Kvarøen, Lurøy.67Avdøde Marite Joensdatter Todal. Arvinger: ektefelle og formynder for alle barn: Joen Larsen; Heleken Larsdatter; Aaselle Larsdatter..

Gift _____67med

Lars Nielsen
Født 164471.
Død 172971.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.71
     Skifte 21 jun. 172972.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Børn af Marit Jonsdatter Todal og Lars Nielsen:

106.53.Helchen Larsdatter Todal, f. omkr. 1708, d. omkr. 1780
107.53.Aarsille Larsdatter (Todal), f. omkr. 1710, d. omkr. 1745
54.13.
Dorothea Todal
     Ei Dorothea Todal var fadder for Hr Jacob Herslebs barn i 1702.16
55.16.
Henrik Henrikssøn Holck
Født 16641.
Død 16 nov. 171873.
     Kaptein ved Søndre Trondhjems regiment.1
     Ved Folketællingen 1701 boede han som Fændrik paa Gaarden Øyen i Surendal.73

Gift 1° 168974 med

Ellen Svensdatter Scheen
     Datter af Sven Scheen.

Gift 2° _____med

Karen
     Efter Nordmøre Tingprot. 5. okt. 1723 mødte afgangne Kapt. Henrich Holcks Hustru Karen ved Høsttinget for Surendalen og begærede Tingsvidne om, at hun i kgl. Maj.s Tjeneste havde mistet sin Mand og 2 Sønner og nu med sine 3 Sønner og 2 Døtre ikke har andet at leve af end, hvad godt Folk giver hende, og at hun nu bor paa en Husmandsplads i Surendalen.73

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Ellen Svensdatter Scheen:

108.55.Jørgen Henrichsen Holck, f. omkr. 1693
109.55.Henrich Henrichsen Holck, f. omkr. 1697
110.55.Oluf Henrichsen Holck, f. omkr. 1697
111.55.Anna Henrichsdatter Holck

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Karen:

112.55.Sakarias Henriksen Holck, f. 1706, d. 1763
113.55.Peder Henriksen Holck, f. 1711, d. 1751
56.18.
Susanne Brochmann

Gift 1° _____med

Povel Munch
     Magister. Resid. pastor til Nesne.75

Gift 2° _____med

Johan Klæboe
Født 166375.
Død 10 mai 172275.
     Søn af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).
     Resid. pastor til Nesne.75

Børn af Susanne Brochmann og Johan Klæboe:

114.56.Pauline Susanne Klæboe
57.21.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1661, Bodø1.
Død 1 apr. 1730, Sogn1.
     Blev foged i Ytre Sogn 23. okt. 1683, vicelagmand i Bergen 1700, justitiarius i Overhofretten i Christiania 1705, medlem av Slotsloven, avsat som justitiarius 1728. Han blev etatsraad og 15. april 1712 adlet med navnet Blixencrone (NBL II, s. 29).1

Gift 1° 168337 med

Elisabeth Christophersdatter Munthe
Født 1666, Sogn1.
Død 1684, Sogn1.
     Datter af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Elisabethe Munthe, gift med Hans Blix, Foged i Sogn, siden Etatsr. og Justitiarius i Oberhofretten, blev 1712 nobilitered Blixencrone. Havde 3 Børn.76

Gift 2° 168577,37 med

Maren (Maria) Hansdatter
Født 1666, Bergen1.
Begravet 7 jul. 1705, Tjugum kirke1.
     Datter af Hans Claussøn av Munthe og Ingeborg Lem.

Gift 3° 8 okt. 1709, Christiania37 med

Maren Hansdatter Must
Født 15 mar. 1684, Strømsø34.
Begravet 20 mar. 1711, Christiania1.
     Datter af Hans Hanssøn Must og Anna Andersdatter (Simonsen).

[Gift 1° 21 feb. 1701 med Hans Joachim Heins (f. 1668); Gift 2° 8 okt. 1709 med Hans Hanssøn Blixencrone (1661 - 1 apr. 1730)].

Gift 4° 20 nov. 1711, Christiania37 med

Alette Margrete Vind
     Datter af Ove Vind og Alette Margrete Dorn.

Børn af Hans Hanssøn Blixencrone og Maren (Maria) Hansdatter:

115.57.Anne Christine Blixencrone, f. 1687, Leikanger, d. 1753, Leikanger
116.57.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1690, Leikanger, d. 1723
117.57.Ingeborg Maria Blixencrone
118.57.Sara Dorothea Blixencrone, f. 1698, Leikanger, d. 1778, Christiania
58.21.
Ingeborg Hansdatter Blix
     Vistnok død ung, kjendes kun fra Lampe.1
59.21.
Dorethe Hansdatter Blix
Født 6 feb. 1671, Manger1.
Død 20 mar. 1748, Vik1.

Gift 9 apr. 1704, Tjugum Kirke78 med

Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne)
Født 1657, Gaarden Flahammer i Lysters præstegjæld i Bergens Stift35.
Død 9 jun. 1708, Vik35.
     Søn af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Stilling: Sognepræst til Vik i Yttre Sogn..
     Fik Navn efter sin 8 Aar tidligere afdøde Morfader Biskoppen. Fra Bergens Skole deponerede han - »Ludovicus Christophori« - 19 Aar gammel ved Kjøbenhavns Universitet og immatrikuleredes som Student den 24de Juli 1676, paa en og samme Dag som sin nedenfornævnte, 2 Aar yngre Broder Otto. Efterat han havde studeret ved Academiet, vendte han tilbage til sin Fødeegn og indgav om Vaaren 1680 - et halvt Aar efter Faderens Død - paa Opfordring af Sognepræsten til Vik i Yttre Sogn, Mag. Iver Erikssøn Leganger, sin underdanigste Ansøgning om at blive ansat som Capellan til samme Viks Præstegjæld med Kngl. Løfte om Succession efter Hr. Leganger. - Ansøgningen er dateret Bergen 17de Mai 1680, og Supplicanten - »fattige Studiosus Ludovig Christopherssøn« - beder, at Hs. Kngl. Majestæt vil ham »til Wigs Capellanies Betienelse och Succession efter Sogne Præstens dødelige affgang med Sit Høy Kongl. benaadings breff mildesten begafve«, eftersom han »till saadant underdanigsten at anholde om, er tillskyndet aff Sogne Præsten Hr. Iffuer Ericgssen, senest ved hans Missive af dato d. 6 Maj 1680«. - Biskoppen, Nils Envoldssøn Randulff, bevidner i sin Erklæring, at »Supplicantens Andragende bestaar udi Sandfærdighed« og bemærker angaaende Ansøgeren, at der »om ham er foerhaabning, baade formedelst Hans Gaffuers oc anden Skickeligheds skyld, at Han skal vorde baade Meenigheden saa oc Sognepræsten udj Hans tiltrædende Alderdom oc Swaghed tienlig oc bequem«. Idet Ansøgningen - efterat være anbefalet ogsaa af Statholderen (U. F. Gyldenløve) og af Cancelliet - blev naadigst indvilget ved Kngl. aabent Brev af 17de Juni 1680, knyttedes der til Expectance-Bevillingen den sædvanlige Betingelse, at ny underdanigst Ansøgning skulde fremsendes, naar Kaldet i sin Tid blev ledigt, og Ansøgeren, - der, efter hvad vi have seet, endnu i 1680 kun var »Studiosus«, - paalagdes derhos at underkaste sig Examen, forinden han tiltraadte sin Stilling som Præst. I de første fire Aar, han var Capellan til Vik, levede »Hr. Ludovig« ugift og havde uden Tvivl, - som Skik og Brug almindelig var, - »Kost og Kammer« i Præstegaarden. Omtrent ved samme Tid som sit Ægteskab [1684] skjønnes han ogsaa at have tilflyttet sin Gaard »Hove« i Viks Skibrede, af hvilken betydelige Eiendom (Skyld: 8 1/2 L¢b, 18 Mk. Smør og 8 1/2 Hud) »Hr. Ludovig« i Aaret 1686 sees at have havt en mindre Part, og som han senere lidt efter lidt tilkjøbte sig i dens Helhed. I en længere Række af Aar boede Ludvig Munthe paa Hove Gaard som Capellan og »Vice-Pastor«; først da hans 73-aarige Svigerfader, Magister Iver, i Aaret 1702 afgik ved Døden (eller maaske nogle Maaneder tidligere) tiltraadte Munthe - i Henhold til de ham under 17de Juni 1680 og 10de Februar 1700 meddelte Kngl. Successionsbestallinger - Viks Kald som »virkelig« Sognepræst og tilflyttede Præstegaarden. Mod Slutningen af det samme Aar mistede han sin Hustru Karen Leganger. Hun døde paa Viks Præstegaard den 10de December 1702, endnu ikke 36 Aar gammel, og efterlod Munthe som Enkemand med mange Børn, af hvilke dengang ingen var voxne, men de fleste i spæd Alder. Fem Fjerdingaar senere fik disse Børn en Stedmoder i Dorothea Blix. Efterat hendes Pleiefader, Hr. Jens var død i 1688, - er hun formentlig kommen i Huset hos sin eneste Broder, Foged i Yttre Sogn Hans Blix, der første Gang havde været gift med Ludvig Munthes Søster Elisabeth. At Hr. Ludvig har gjort Bekjendtskab med sin 2den Hustru i Svogeren Foged Blix's Hus, synes der at være al Rimelighed for, og uden Tvivl har ogsaa hans Bryllup staaet hos Blix paa »Fogedgaarden Flesje« i Lekangers Præstegjæld. Sikkert er det i ethvert Fald, at Hr. Ludvig Munthe og Dorothea Blix blev viede i den nærliggende Tjugum Kirke den 9de April 1704. Dette sidste Ægteskab var barnløst.35

[Gift 1° 1684 med Karen Iversdatter Leganger (14 apr. 1668 - 19 dec. 1702); Gift 2° 9 apr. 1704 med Dorethe Hansdatter Blix (6 feb. 1671 - 20 mar. 1748)].
60.22.
Maren Pedersdatter (Darre)

Gift _____med

Hans Mathiassøn Brun
Født 3 mai 1658, Trondhjem1.
Død 1723, Gildeskaal1.
     Søn af Mathias Hanssøn Brun og Sophie Henriksdatter Dinclow.
     Kapellan til Gildeskaal 1684 og sogneprest s.st. 1688.1

Børn af Maren Pedersdatter (Darre) og Hans Mathiassøn Brun:

119.60.Peder Hansen Bruun, f. 1689, d. 1768
120.60.Henrik Dinclow Hansen Bruun, f. 1699, Gildeskål prestegård., d. 1752
121.60.Johanne Marie Bruun, f. omkr. 1700, d. 1764
61.22.
Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal79.
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.79,79Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Erik Erikssøn Blix
Født omkring 165180,81,82.
Død 171182.
     Søn af Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius) og Barbro Eriksdatter Blix.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).82
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.81
     Skifte 1724, Bodø.83Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Dorothea Pedersdatter (Darre) og Erik Erikssøn Blix:

122.61.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
123.61.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
124.61.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
125.61.Mens Erikssøn Blix
126.61.Stephen Erikssøn Blix
127.61.Sara Eriksdatter Blix
128.61.Barbara Eriksdatter Blix
62.22.
Sara Pedersdatter (Darre)
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.1

Gift _____med

Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 167484.
Død før 20 jan. 174284.
     Søn af Niels Olufssøn Bye og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.84
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.
63.22.
Mentz Pederssøn (Darre)
Født 1673, Gildeskaal79.
Død 3 jul. 1721, Odderstøl i Iveland79.
     Blev kapellan til Evje hos sin fætter hr. Mentz Mogenssøn Blix ca. 1705. (Se P.T. II, 3. s. 81 ff.)79

Gift _____med

Anne Marie Baggesdatter
Født omkring 16711.
Begravet 12 feb. 1742, Iveland1.

Børn af Mentz Pederssøn (Darre) og Anne Marie Baggesdatter:

129.63.Magdalene Mentzdatter, f. 1707
130.63.Peder Mentzsøn, f. 1709, d. 1723
64.23.
Michel Jenssøn Snog
Født 13 mar. 1675, Vegø5,1.
Død 1715, Bergen1.
     Ble immatrikulert den 24. sept. 1694 som M J Sophius.85
     Kapellan til Nykirken i Bergen1
65.24.
Stephen Johanssøn Schrøder
Født 16871.
     Var 1701 hos fætteren vicelagmand Hans Blix i Bergen.1
66.24.
Karen Johansdatter Schrøder

Gift omkring 169086 med

Erik Pederssøn Blix
Født 166434.
     Søn af Peder Erikssøn Blix og Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle).
     Tvilling med broren 1664. Bosat paa Ilstad i Bodin.34

Børn af Karen Johansdatter Schrøder og Erik Pederssøn Blix:

131.66.Johan Erikssøn Blix, f. 1693, d. 1763
132.66.Peder Erikssøn Blix, f. 1695, d. 1771
133.66.Nils Erikssøn Blix
134.66.Jørgen Erikssøn Blix, f. omkr. 1705, d. 1767
135.66.Dorothea Eriksdatter Blix
136.66.Sara Eriksdatter Blix

Generation 5.

67.26.
Petter Lauritsen Falch
     Om han er søn her, er usikkert. Han kan ikke være identisk med Laurits Falchs kendte søn Peder, født ca. 1676, da det ville betyde at han som bare 15-årig ble udnevnt til sorenskriver. Men Laurits kunne jo have haft en ældre sønn Petter der ikke opholdt sig hjemme da familieskatten ble skrevet i 1688.
     Peder Lauritsen Falk fikk bestalling på embetet [sorenskriver i Namdal] etter avdøde Nils Baltsersen den 6. juni 1691 (NK bd. V, s. 95). I tingboken finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som sorenskriver den 12. mai 1694 og da han kvitterer ut og forseglet sin del av tingboken den 10. mai 1697.87
     Den 27. sept. 1697 utnevntes han etterfølger i embetet.88
68.26.
Peder Lauritsen Falch
Født omkring 167689,8.
69.26.
Andreas (Anders) Falch
Født omkring 167890,8.
Død mar. 1706, På en reise fra Trondhjem45.
     Sogneprest til Fosnæs.45
     Blev 23 Juni 1702 ordineret til Præst, formodentlig til Capellan hos Faderen, hvem han succederede i Sognekaldet. Døde i Marts 1706 paa en Reise fra Trondhjem. Enken blev gift med Mandens Efterfølger i Embedet.45
     Det er forkert når Erlandsen sier hans enke ble gift med ettermannen. Det korrekte skal være at hans søster ble gift med ettermannen. Så man vet ingenting om Andreas (Anders) Falch var gift eller ei.91
70.26.
Anne Elisabeth Falch
Født omkring 167992,8.
Død 17528.
     Anna Elisabeth Falck levde siden på sin gård Hoff i Fosnes, som blir opplyst å være «hendes Fædres gammel Odel».93
     Skifte 28 mai 1752, Gården Hoff i Fosnes94,93I dette skifte kommer det frem at hun var gift på nytt med Hr Nils Thulesius, men at de ikke hadde barn og arvingene ble hennes barn med Hr Parelius. I skifte nevnes sølv merket: skål HLPS-EHBD og NOP-AEF, skål HCTCSH, skje Jens Mogensen - Helena Hansdatter, HOVS-KMP, MCS-IADP, MSDS 1713, HLFEB, tinn NOP AEF, HOOS KMD, sølvfat H Falk - E Reimer, M Klæbu - EM Pareli. Det nevnes også at husets/barnas frende Svend Falch var tilstede..

Gift 1° 169491 med

Niels Olsen Parelius
Født omkring 166595,94.
Død 172196.
     Søn af Ole (Oluf) Jensen Parelius og Maren Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Sogneprest til Fosnæs96
     Blev i Aug. 1692 ordineret til Capellan til Fosnæs, hvor han 1706 blev Sognepræst, og aflagde Ed derfor 11 Jan. 1707. Var Præpositus honorarius (titulair Provst) og døde 1721. Gift med Formandens Enke, hvis navn er ubekjendt.96
     Det er forkert når Erlandsen sier han ble gift med formannens enke. Det korrekte skal være at han ble gift med formannens søster.91
     I skiftet etter ham i 1722 nevnes en Sidsel Clausdatter på Bruum/Bruom i Fosnes, gift med en Christen. Det må være den samme Sidsel Clausdatter der er nevnt 1696 i skiftet avholdt i Trondheim etter Else Pedersdatter gift med (stift)amtskriver Iver Balterzen. Else og Iver hadde ikke barn og arvingerne var i 1696 bl.a. Ivers avdøde bror Gossleff, hvis enke Sidsel Clausdatter var oppgift med Jon Simonsen på Bruom i Fosnes.
     Skifte 4 mai 172294,96I skifte nevnes at hans kone var Anna Elisabeth Falch. Dessuten nevnes videre at lensmann Christen Moes kone Elisabeth Helena Arctander var barnas nær søskendebørn og at en Christen på Bruum skulle få bo på gården så lenge hans kone Zidsell Clausdatter levde..

Gift 2° omkring 172897 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø98.
Død 173798,96,98.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).98
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.96

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Anne Elisabeth Falch og Niels Olsen Parelius:

137.70.Maren Nilsdatter Parelius, f. 1694, d. 1751
138.70.Peder Nielsen Parelius, f. omkr. 1697, d. før 1722
139.70.Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1698
140.70.Ole Nilsen Parelius, f. omkr. 1698
141.70.Bergitte Christiane Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1700, d. 1766, Helgeland.
142.70.Bolleta (Bodil) Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1702
143.70.Lars Nielsen Parelius, f. omkr. 1703
144.70.Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1705, d. 1750, Meløy.
145.70.Andrea (Anne) Marie Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1710, d. 1731
146.70.Nicolaus Andreas Parelius, f. omkr. 1712
147.70.Sara Cathrine Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1714
71.26.
Hans Larsen Falch
Født omkring 168199,8.
Død 1741-174291.
     I skifte etter søsterens mann [Niels Olsen Parelius] i 1722 er han nevnt som borger i Trondheim. I skifte etter søsteren i 1752 nevnes et sølvfat med innskrift H Falk og E Remer.8
     Handelsmann.91

Gift _____med

Else Mortensdatter Rener
Død 1751.
     Datter af Morten Jacobsen Rener og Else Christensdatter.
     Skifte 1751-1752: Skiftet åbnet 6. sept. 1751, sluttet 19. juni 1752..

[Gift 1° med Svend Jensen (Ebeltoft) (d. omkr. 1710); Gift 2° med Hans Larsen Falch (omkr. 1681 - 1741)].

Børn af Hans Larsen Falch og Else Mortensdatter Rener:

148.71.Lars Peter Hansen Falch
149.71.Josefine Mortine Hansdatter Falch, f. omkr. 1719
150.71.Svend Hansen Falch
151.71.Andreas Hansen Falch, d. 1799
152.71.Elen (Elin) Hansdatter Falch
153.71.Else Hansdatter Falch, d. før 1752
154.71.Anna Bergitte Hansdatter Falch
155.71.Aaselle Cathrina Hansdatter Falch
156.71.Christiana Hansdatter Falch, f. omkr. 1726
72.27.
Hans Sørensen Hagerup
Født omkring 1672.
Død 8 jun. 1692, København50.
     Hans, født ca. 1672. Var student i 1689 og døde i København den 8. juni 1692.50
73.27.
Rickert Sørensen Hagerup
Født 27 nov. 1674, Gården Strand i (Kvernes?)47.
Død 25 jul. 1731, Lillefosen48.
     Stilling: Byfogedfuldmægtig i Trondhjem48

Gift 24 feb. 1704, Lillefosen, »Den 24. feb. 1704 holdt jeg [Richard Hagerup] bryllup med min allerkæreste ven Ingeborg White og vort bryllup stod her i hendes hus i Lillefosen.«66 med

Ingeborg White
Født 1671, Settem i Halsa100,6.
Død 2 aug. 1731, Lillefosen101.
     Datter af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Den 2. apr. 1687 forærer den nyforlovede Johan Mechelborg sin kæreste Ingeborg White, en forlovelsesgave, et eksemplar af Philip Kegels bog: »Tolf Aandelige Betænckninger« trykt i 1667. På bogens forside var en sølvplade med bogstaverne I.T.D.W., og på bogens sølvspænde fandtes de samme bogstaver, samt årstallet 1687. I denne bog førte Johan og Ingeborg optegnelser om deres familie.6,101

[Gift 1° 9 okt. 1687 med Johan Jacobsen Mechelborg (1661 - 12 nov. 1702); Gift 2° 24 feb. 1704 med Rickert Sørensen Hagerup (27 nov. 1674 - 25 jul. 1731)].
74.27.
Anna Margarethe Hagerup
     Anna Margarethe, ble gift med Tyge Davidsen.50
75.27.
Ingeborg Hagerup
Født omkring 1678.
Død 1748.
     Ingeborg, var ifølge Erlandsen 70 år da hun døde i 1748, og var ifølge Erlandsen først gift med Ole Jonsen, klokker i Nordal på Sunnmøre. Andre gang gift med Lars Hjelm.50
76.33.
Lars (Laurits) Andersen Bing
Født omkring 1699102.
77.33.
Clara Andersdatter Bing
Født omkring 1703103.
     Erlandsen sier at hun ble gift med Hr Jens Munch, sogneprest i Kvernes. Hornemann har henne andre gang gift med en Beck, kaptein i Skibtvedt.55
78.33.
Jens Andersen Bing
Født omkring 1707104.
79.34.
Ole Schive
80.34.
Laurits Schive
81.34.
Peder Schive
82.34.
Jacob Schive
83.34.
Anna Marie Schive
84.36.
Jørgen Stabel
Født omkring 1682.
Død 1772.
     Bergknekt på Løkken i Meldal og seinare på Kongsberg.
85.36.
Lars (Laurits) Stabel
Født 1683.
Død 1763.
     "vaktmester og skydser" på Gjørv i Inderøy.
86.36.
Peder Larssen Stabel
Født omkring 1687.
Død 1753.
     Korporal og nybrottsmann i Meldal.

Gift _____med

Johanne Danielsen
87.36.
Elisabeth Stabel
Født 1688.
Død 1764.
88.36.
Lars (Laurits) Stabel
Født omkring 1689.
Død 1742.
89.45.
Lars Pederssøn Blix
Født 1684105,62.
90.45.
Casper Pedersen Blix
Født omkring 1688106,58.
91.45.
Lars Pedersen Blix
Født omkring 1690107,58.
92.47.
Jon Pedersen Strømmer
Født omkring 1679108.
93.47.
Daniel Pedersen Strømmer
Født omkring 1681109.
     Var 1701 utenlands.16
94.47.
Peder Pedersen Strømmer
Født omkring 1685110.
     Var 1701 i skole i Bergen.111
     Ble sogneprest til Longelse og Fulgsbølle i Danmark.

Gift _____med

Birgitte Sophia Jespersdatter Kolderup
     Datter af Jesper Andersen Kolderup og Karen Michelsdatter Storm.
95.47.
Stephen Pedersen Strømmer
Født omkring 1689112.
96.47.
Aarsille Pedersdatter Strømmer
Død 30 mar. 1720113.

Gift 26 jun. 1701113 med

Jacob Christensen Hersleb
Født 26 apr. 1672113.
Død 1758114,115.
     Søn af Christen Jensen Hersleb og Ellen Pedersdatter Ruberg.
     Sogneprest i Brønø.113

[Gift 1° 26 jun. 1701 med Aarsille Pedersdatter Strømmer (d. 30 mar. 1720); Gift 2° 4 aug. 1724 med Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge].
97.47.
Karen Pedersdatter Strømmer

Gift _____med

Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Søn af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).
     Sogneprest i Gildeskål.

[Gift 1° med Karen Pedersdatter Strømmer; Gift 2° 1755 med Anna Sophie Knudsdatter Brown (d. 1755)].

Børn af Karen Pedersdatter Strømmer og Peder Hansen Bruun:

157.97.Hans Pedersen Brun, d. omkr. 1804
98.47.
Anne Marie Pedersdatter Strømmer
     Se NST 11, s. 14.

Gift 1707 med

Jochum Juel
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Fullmektig ?
     Handelsmann på Svinvær i Rødøy. Se NST 11, s. 14.
99.47.
Birgitte Pedersdatter Strømmer

Gift omkring 1701116 med

Reinholdt Jacobsen Tostrup
Født 1669116.
Død 1729116.
     Søn af Jacob Fredriksen Tostrup og Mette.
     Sogneprest til Rødø.116
     Skifte 19 sep. 1729116.

Børn af Birgitte Pedersdatter Strømmer og Reinholdt Jacobsen Tostrup:

158.99.Jacob Tostrup, f. omkr. 1702, d. omkr. 1771
159.99.Peder Tostrup, f. 1704, d. 1778
160.99.Kirsten (Christina) Tostrup, f. 1710, d. omkr. 1775
161.99.Mette Susanne Tostrup, f. omkr. 1715, d. 1794, Vigdelen.
100.49.
Joen Todal
     Er 1750 på Jodahlen i Trondheim.117
101.49.
Aarsille Catharina Todal
Død omkring 1778.
     Er nevnt i halvbroren Anders Larsens skifte år 1750, og gift med Lars Andersen Riber, Nesna.118
     Skifte 1778, Gjerøen, Rødøy.67Avdøde Aarselle Thodal Rieber. Arvinger: sønn Peder Rieber, Qvarøen; avdøde datter Barbroe Maria Ribers barn: Ole Walnum, 25; Berithe Maria Walnum, gift med Ole Joensen, Sandvig i Salten; Aarselle Cathrina Walnum, gift med Erich Spore; Lucia Malene Walnum, gift med Christen Michelborg; avdøde datter Else Riebers barn: Lars Rieber Hass, 23 år (hos Peder Rieber); Niels Dass Hass, 13 (hos Anders Dass, Meehuus); datter Anna Margrethe Rieber, gift med Christen Christensen, Nord Gjerøen..

Gift _____119med

Lars Andersen Riber
     Lars Pedersen Riber. Handelsmand paa Husby i Næsne (gift 3 gange).119
     W.Brandt "Slægten Benkestok" kaller ham for Lars PEDERSEN Riber, men i flere samtidige skifter kalles han Lars ANDERSEN Riber, hvilket må være det korrekte.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1719 med Kjerstin Bejaminsdatter Dass (d. før 1795); Gift 3° med Aarsille Catharina Todal (d. omkr. 1778)].

Børn af Aarsille Catharina Todal og Lars Andersen Riber:

162.101.Barbara (Barbro) Marie Riber, d. 1756
163.101.Maren Kirstine Riber, f. 1726, d. omkr. 1760
164.101.Else Larsdatter Riber, d. omkr. 1770
165.101.Anna Margrethe Riber
166.101.Peder Larsen Riber, f. 1735, Husby (i Nesna)., d. eft. 1801
102.50.
Joen Knudsen Rist
Født 169068.
     Nevnt i morens skifte 1702. Horneman sier at han ble prest i Ullensaker.68
103.50.
Lars Knudsen Rist
Født omkring 169268.
Død 22 jun. 1762, Christiania.68.
     Nevnt i morens skifte 1702. Horneman sier at han ble stadskirurg i Christiania og døde der den 22. juni 1762. Var gift med NN Stabell.68
104.50.
Elen Margrethe Knudsdatter Rist
Født dec. 1695.
Begravet 8 jan. 1696, Skjærstad kirke.120,68.
105.50.
Jens Knudsen Rist
Født omkring 169668.
Død før 1702.
     Hornemann har ham som sønn her og som født ca. 1696, ikke nevnt i morens skifte 1702.68
106.53.
Helchen Larsdatter Todal
Født omkring 170871.
Død omkring 178071.

Gift 175371 med

Lorentz Angell
Født omkring 171371.
Død 177871.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 i Lofoten.121
     Lorentz Angell, bosat paa Vigdelen, Uden Børn. Lorentz Angell var en Broder af Judithe Angell (gift med Peder Tostrup).122
     Er ikke nevnt i søsteren Judithes skifte 1795. (Død uden arvinge ?).123
107.53.
Aarsille Larsdatter (Todal)
Født omkring 171071.
Død omkring 1745.
     Iflg. W.Brand "Slægten Benkestok" var Aarsille "Todal" gift med Hans Steensen fra Hov i Næsne. - I hennes? skifte 1745 er ektefellen nevnt som Hans Hansen - ikke Steensen !
     Skifte 1745, Kvarøen Indre, Lurøy.67Avdøde Aasel Larsdatter. Arvinger: ektefelle Hans Hansen; sønn Lars Hansen, 10 år; datter Marithe Hansdatter, 14; datter Kirsten Hansdatter, 13; datter Anna Chatrina Hansdatter, 7½; datter Dorthea Hansdatter, 5..

Gift 173071 med

Hans Hansen Steensen
     Hans Steensen fra Hov i Næsnes, b(onde) p. Ytre Kvarø.71

Børn af Aarsille Larsdatter (Todal) og Hans Hansen Steensen:

167.107.Maren (Massi) Hansdatter Todal, f. 1731, d. eft. 1801
168.107.Lars (Hansen) Todal, f. 1735, d. 1814
108.55.
Jørgen Henrichsen Holck
Født omkring 1693124,73.
109.55.
Henrich Henrichsen Holck
Født omkring 1697125,73.
110.55.
Oluf Henrichsen Holck
Født omkring 1697125,73.
111.55.
Anna Henrichsdatter Holck
     Antageligvis datter af kapt. Henrich Holck.73

Gift _____med

Caspar Christopher Lehm
     Blev 1718 Premierløjtnant i 2. Trondhj. nat. Inf. Regt.73
112.55.
Sakarias Henriksen Holck
Født 1706.
Død 1763.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Bonde i Surnadal, stor etterslket. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.]
113.55.
Peder Henriksen Holck
Født 1711.
Død 1751.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Ugift korporal. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.].
114.56.
Pauline Susanne Klæboe

Gift _____med

Jens Angell
     (Sogneprest?) til Nesne.

Børn af Pauline Susanne Klæboe og Jens Angell:

169.114.Susanne Borchmann Angell, f. 1739, d. 1823
115.57.
Anne Christine Blixencrone
Født 1687, Leikanger34.
Død 1753, Leikanger34, begravet 22 aug. 1753, Leikanger34.

Gift 19 aug. 1705, Leikanger126 med

Peder Iversen Leganger
Født 1673, Vik.126.
Død 1726, Leikanger.126.
     Søn af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Foged i Ytre Sogn.126
116.57.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1690, Leikanger34.
Død 172334.
     Forlykket ugift 1723 paa en reise mellem Danzig og Bergen. [Se «Familien Munthe», II, s. 631.]34
117.57.
Ingeborg Maria Blixencrone
Døbt 4 aug. 1692, Leikanger126.
     Flyttet med sin anden mand til Kjøbenhavn ca. 1720, hvor de bodde endnu 1731.126

Gift 1° 19 jul. 1709, Christiania126 med

Jacob Wordeman
     Kammerassessor. Eier av Falkensten i Borre.34
     Skifte 1 mar. 171334.

Gift 2° 16 mar. 1717, Borre126 med

Jørgen Kolling
     Stilling: Mønstreskriver.34.
     Flyttet ca. 1720 til Kjøbenhavn.34

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jacob Wordeman:

170.117.Reinholt Wordeman, f. 1710, Borre

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jørgen Kolling:

171.117.Hans Blixencrone Kolling, d. 1773, Lister
172.117.Ingeborg Maria Kolling
118.57.
Sara Dorothea Blixencrone
Født 1698, Leikanger127.
Død 26 sep. 1778, Christiania127.

Gift 1° _____med

Jørgen Stockfleth
Født 1683, Bragernes34.
Død 1733, Eidsberg34.
     Stilling: Major.34.

Gift 2° _____med

Ulrich Frederik From
Født 1 nov. 1689, Christiania128.
Død 8 nov. 1758, Christiania128.
     Søn af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.
     Overhofretsjustitiarius, etatsraad.128
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 99, skriver at han ble gift med Ingeborg Hansdatter Blixencrone !
119.60.
Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Sogneprest i Gildeskål.

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Strømmer
     Datter af Peder Danielsen Strømmer og Kirsten Jonsdatter Todal.

Gift 2° 1755 med

Anna Sophie Knudsdatter Brown
Død 1755.
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.

Børn af Peder Hansen Bruun og Karen Pedersdatter Strømmer er vist under Karen Pedersdatter Strømmer (nr. 97).

120.60.
Henrik Dinclow Hansen Bruun
Født 1699, Gildeskål prestegård.129.
Død 1752129.
     Handelsmann og gårdbruker på Valle i Gildeskål.129

Gift _____130med

Dorthea Eriksdatter Blix
     Datter af Erik Hanssøn Blix og Regina von Hitziger.
     Datter av stiftskriver Erik Blix, død 1720. [Men i hvilket ekteskap ?]130
     Iflg. NST 3, s. 84, var Erik Pedersen Blix, f. 1664 på Ilstad i Bodin gift ca. 1690 med Karen Johansdatter Schrøder og fik bl.a. en datter Dorothea. Kan det tænkes at det er denne Dorothea der bliver gift med Henrik Dinclow Bruun ?

Børn af Henrik Dinclow Hansen Bruun og Dorthea Eriksdatter Blix:

173.120.Peder Henriksen Bruun, f. 1737, d. 1799
121.60.
Johanne Marie Bruun
Født omkring 1700116.
Død apr. 1764131,116.

Gift omkring 1729116 med

Jacob Tostrup
Født omkring 1702116.
Død omkring 1771116.
     Søn af Reinholdt Jacobsen Tostrup og Birgitte Pedersdatter Strømmer.
     Skipper paa Indyr i Gildeskaal.116

Børn af Johanne Marie Bruun og Jacob Tostrup:

174.121.Maren Tostrup
175.121.Birgitte Tostrup
122.61.
Erik Erikssøn Blix
Født 1690132,81,82.
Død før 1724.
     Døde ung.82
     Ikke nevnt i moderens skifte 1724.
123.61.
Peder Erikssøn Blix
Født 1692133,134,82.
Død 176482.
     Student 1713 og 27. aug. 1723 sogneprest til Beder-Malling i Aarhus stift. Efterslegt ???82

Gift _____med

Anna Catharina Hørning
     Datter af Rasmus Hørning og Anna Catharina Lauritsdatter.
124.61.
Theonomus Erikssøn Blix
Født 1699135,134,82.
Død 1773, Værdalen82.
     Feltskjær. Bodde i Værdalen. Har Efterslegt.82

Gift _____med

Anna Barbara Brun
125.61.
Mens Erikssøn Blix
126.61.
Stephen Erikssøn Blix
     Nevnt i skifte etter moderen i 1724.
127.61.
Sara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
128.61.
Barbara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
129.63.
Magdalene Mentzdatter
Født 17071.
     Død som barn.1
130.63.
Peder Mentzsøn
Født 17091.
Død 17231.
131.66.
Johan Erikssøn Blix
Født 169334.
Død 176334.
     Bosat paa Sør-Bruøen. Efterslegt.34
     Fra Sør-Arnøy i Gildeskål. I skiftet efter forældrene 1787 er kun 4 af de 9 børn nevnt.136
     Skifte 1787137,136.

Gift _____med

Susanna Margrethe Knutsdatter Rist
     Datter af Knudt Larsen Rist og Helena Catharina Moltzau.
     Skifte 1787138,136.

Børn af Johan Erikssøn Blix og Susanna Margrethe Knutsdatter Rist:

176.131.Karen Dorthea Blix, f. omkr. 1740, d. 1781
177.131.Steffen Johansen Blix
178.131.Dorothea Margrethe Blix
179.131._____
180.131._____
181.131._____
182.131._____
183.131._____
184.131._____
132.66.
Peder Erikssøn Blix
Født 169534.
Død 177134.
     Bosat paa Ilstad i Bodø. Ugift.34
     Skifte 3 jul. 1771, Bertnes i Bodø139,136.
133.66.
Nils Erikssøn Blix
     Bodde paa Bertnes.34
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.34

Gift _____med

Regina Marie Hvid
Født omkring 1710, Mjønes, Skjerstad, Bodø.140.
Død før 17 mai 1747, Bertnes, Innstranda, Bodø.140.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
134.66.
Jørgen Erikssøn Blix
Født omkring 1705141.
Død 1767141.
     Bodde paa Kapstøen.34
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.34
     I en slektsbok for noen Nordlands-Blix'er, nedstammende fra Hans Lauritssøn Blix til Bodin og hustru Ingeborg Svendsdatter, står der at ved skiftet efter hr. Hans Lauritssøn Blix's «sønnesøn, handelsmand Jørgen Erikssøn Blix, Kapstøen, 1767 sees denne at have eiet 2 store sølvkanner, forsynede med «navn, vaaben og aarstallet 1664», hvoraf den ene blev udlagt til kjøbmand Jordan i Bergen for gjeld. Disse kanner kan godt have tilhørt presten Blix i Bodø.» Skulde disse kanner kunne efterspores, kunde navn og våben vel gi ytterligere oplysninger om hustru Ingeborgs slekt. Som det vil sees sier slektsboken at Jørgen Erikssøn Blix er sønn av stiftsskriver Erik Hanssøn Blix, og denne kilde sier også at stiftsskriveren er gift med Regina Meyer.142

Gift _____med

Maren Hvid
Født omkring 1717141.
Død 1798141.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
     Albertine Hauglid kaller henne Maren Hvid.143
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at Maren Hvid ble gift med Jørgen Blix på Kapstøen. De havde mange børn.
     I NST 3, kaldes hun Anne Hvid.

Børn af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid:

185.134.Anna Jørgensdatter Blix
186.134.Maren Hvid Blix, f. 1760, d. 1843, Meløy.
135.66.
Dorothea Eriksdatter Blix
     Efterslegt.34
136.66.
Sara Eriksdatter Blix
     Efterslegt.34

Generation 6.

137.70.
Maren Nilsdatter Parelius
Født 2 sep. 169496.
Død 11 apr. 1751144.

Gift _____med

Johan Morsing
Født omkring 1681145,146.
Død 1755146.
     Søn af Christen Povelsen (Morsing) og Ellen Johansdatter.
     Stilling: Sogneprest til Næsset96.
138.70.
Peder Nielsen Parelius
Født omkring 1697147,148.
Død før 1722.
     Er ikke nevnt i faderens skifte 1722.148
139.70.
Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius
Født omkring 1698144.

Gift _____med

Mentz Johan(sen) Klæboe
Født omkring 1688149.
Død før 1752.
     Søn af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).
     Handelsmann på Vikholmen i Nesna. Kalles sl Ments Klæboe i 1752.94
140.70.
Ole Nilsen Parelius
Født omkring 1698150,94.
     Stilling: Student96
     Parelius [NST 14] sier at han levde i 1752. Var i 1723 skolemester hos Hr Stub i Skjerstad.94
141.70.
Bergitte Christiane Nilsdatter Parelius
Født omkring 1700144.
Død 1766, Stensø, Helgeland.151,144,96.
142.70.
Bolleta (Bodil) Nielsdatter Parelius
Født omkring 1702144.
     Levde i 1722 [skifte etter farem], men ikke i 1752 [skifte etter moren].94
143.70.
Lars Nielsen Parelius
Født omkring 1703144.
     Var i lære som barber i Bergen.94
144.70.
Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius
Født omkring 1705144.
Død 1750, Meløy.144.
     Skifte 1750, Meløen, Meløy.152.

Gift 172694 med

Ole Jonsen
Født 1678153.
Død 1747153.
     Skifte 1748, Meløen, Meløy.154.

Børn af Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius og Ole Jonsen:

187.144.Sara Marie Olsdatter Parelius, f. 1725, d. 1813
188.144.Peder (Peter) Olsen (Parelius), f. 1732, Meløen., d. 1817
189.144.Karen Andrea Olsdatter Parelius, f. 1735, Meløen., d. 1777, Meløen.
190.144.Anna Elisabeth Olsdatter Parelius, f. 1735, d. eft. 1816
145.70.
Andrea (Anne) Marie Nilsdatter Parelius
Født omkring 171096.
Død 1731, 20½ Aar gl.96.
146.70.
Nicolaus Andreas Parelius
Født omkring 1712144.
     Et av Anna Elisabeth Falcks barn i hendes ekteskap med Nils Olsen Parelius var Nicolaus Andreas Parelius. Den 21. juli 1756 ble det avholdt en særskilt skiftesamling på Nærøy prestegård i anledning ham. Saken var at sønnen, som på den tid oppholdt seg i Wien, var «henfalden til den Papistiske Religion». Dokumentasjonen for dette var et brev datert 22. februar 1755 stilet til «Hr. Sal. Raadmand Frantz Hammer i Trondhjem», skrevet av «Cancelli- og Legations Secretaire Fridrich Christian Gallenkamp», som var ansatt hos «Hr. Etatsraad og Ridder af Dannebrog Hr. Baron Johan Fridrich Bachhof von Echt». Ifølge Christian V's Norske Lov het det at «Ingen/ i hvem det og være kand/ som overbevisis at være affalden til den Papistiske Religion/ maa tage nogen Arv/ men den skal være forfalden til hans næste Slegt og Arvinger». Arven måtte derfor fordeles på hans søsken.155
147.70.
Sara Cathrine Nielsdatter Parelius
Født omkring 1714144.

Gift _____med

Fredrik Christian Dahl
     På Gjørv i Inderøy.148
148.71.
Lars Peter Hansen Falch
     Oppholder sig 1752 [morens skifte] i Fredrikshald.156
149.71.
Josefine Mortine Hansdatter Falch
Født omkring 1719157.
     Er ikke gift ved morens skifte i 1752.158
150.71.
Svend Hansen Falch
     Oppholder sig 1752 [morens skifte] på Seierstad i Fosnes.156

Gift _____med

Martha Hansdatter Lind
Født 1725, Bjørøy gård i Flatanger, Fosnes, Nord Trøndelag.159.

Børn af Svend Hansen Falch og Martha Hansdatter Lind:

191.150.Jonas (Svendsen) Falch, f. 1762, d. 1830
151.71.
Andreas Hansen Falch
Død 18 nov. 1799160.
     Andreas Hansen Falch drev borgerleiet Viksjøen i Sømna. Det blev senere overtatt av hustruen Rebeccas brorsønn Nicolai Andersen fra Tro, sønn av Anders Pedersen Falch.160
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.160

Gift _____, Ægteskabsbevilling? - begge i 3die led beslægtet.med

Rebecha Pedersdatter Falch
Født 1720160.
Død 15 jan. 1800, Viksjøen i Sømna.160.
     Datter af Peder Jacobsen Falch og Inger Hansdatter (Svendsdatter?).
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.160
152.71.
Elen (Elin) Hansdatter Falch

Gift før 1752156 med

Peder Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Bardal i Nesna (1752).156

Børn af Elen (Elin) Hansdatter Falch og Peder Pedersen Greger:

192.152.Inger Falch
153.71.
Else Hansdatter Falch
Død før 1752161.

Gift _____156med

Claus Joensen
     Finnegaard i Numedahlen (1752).162
154.71.
Anna Bergitte Hansdatter Falch

Gift før 1752156 med

Henrich Bruun
     Gildeskål (1752).156
155.71.
Aaselle Cathrina Hansdatter Falch

Gift før 1752158 med

Jonas Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Stensjøen (1752).158

Børn af Aaselle Cathrina Hansdatter Falch og Jonas Pedersen Greger:

193.155.Else Marie Greger, f. 1746, d. 1812
194.155.Hans Falch Greger
195.155.Peter Hendrich Greger, f. omkr. 1753
196.155.Maren Johanna Greger, f. omkr. 1761
197.155.Nicolai Thomas Greger, f. omkr. 1764
156.71.
Christiana Hansdatter Falch
Født omkring 1726163.
     Er ikke gift ved morens skifte i 1752.158
157.97.
Hans Pedersen Brun
Død omkring 1804.
     Sogneprest i Gildeskål.
     Skifte 20 aug. 1804, Indyr i Gildeskål.164Avdøde Hans Bruun, Sogneprest. Formue: 6332-5-10. Gjeld: 2694-3-4. Boets innhold: Jord, penger, sølv merket: H.B. og B.M.G. Arvinger: ektefelle Dorthea Catharina Bruun, født Kaurin; avdøde ektefelle Barbro Margretha Jersing hennes barn: Jens Bruun, Mikkelbostad i Gildeskål; Peder Bruun, Horsdal i Gildeskål; Henrich Bruun, Snekvigen i Bodø; Karen Bruun, Fleinvær i Gildeskål, gift først med avdøde Angel, nu med Jens Hansen Lind; Elisabeth Schøller Bruun, Trondhjem; Edel Catharina Bruun, København..

Gift 1° _____med

Edel Cathrine Knudsdatter Brown
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.
     Døde på barselseng med tvillinger.

Gift 2° _____med

Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?)
Født 1740.
Død 13 nov. 1799.

Gift 3° _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 ? 1746 ? - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?):

198.157.Jens Bruun
199.157.Peder Bruun
200.157.Henrich Bruun
201.157.Karen Strømer Bruun, f. 1765, d. 1808
202.157.Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
203.157.Edel Catharina Bruun
158.99.
Jacob Tostrup
Født omkring 1702116.
Død omkring 1771116.
     Skipper paa Indyr i Gildeskaal.116

Gift omkring 1729116 med

Johanne Marie Bruun
Født omkring 1700116.
Død apr. 1764131,116.
     Datter af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).

Børn af Jacob Tostrup og Johanne Marie Bruun er vist under Johanne Marie Bruun (nr. 121).

159.99.
Peder Tostrup
Født 1704116.
Død 1778116.
     Skipper paa Indre Onøen i Lurø. Ingen børn.116
     Skifte 1779, Onøen Indre, Lurøy.67Avdøde Peder Tostrup. Arvinger: ektefelle Juditte Angell; avdøde bror Jacob Tostrups barn: Maren [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Hans Olsen, Fleinvær; Berethe [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Knud Blix, Indyr; søster Kiersten Tostrup, enke på Ytre Onøen; søster Methe Tostrup, 60, opholder sig hos enken Judith Angell..

Gift _____med

Judithe Angell
Død omkring 1795.
     Datter af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Gift før 1745 med Peder Torstrup, Øksningen.165
     Skifte 1795, Valla, Meløy.123Hendes brødre, søstre og halvsøstre og deres børn er arvinger (mange)..
160.99.
Kirsten (Christina) Tostrup
Født 1710116.
Død omkring 1775116.

Gift _____116med

Christopher Nielsen Walsøe
Født omkring 1703116.
Død 1768116.
     Lensmand paa Heldøen i Brønø. 4 børn.116
     Skifte 1768, Helløen, Brønnøy.166Avdøde Christopher Nielsen Walsøe. Arvinger: ektefelle Christina Tostrup; sønn Peder Christophersen, 20; sønn Niels Christophersen, 17; sønn Ebbe Christophersen, 13; datter Margrethe Christophersdatter, 9..
161.99.
Mette Susanne Tostrup
Født omkring 1715116.
Død 1794, Vigdelen.116.
     Død ugift paa Vigdelen.116
162.101.
Barbara (Barbro) Marie Riber
Død 1756.
     Skifte 1758, Kvarøen Indre, Lurøy.67Avdøde Barbara Larsdatter Riber. Arvinger: ektefelle Andreas Olsen Walnum; datter Birgitta Maria Walnum, 9 år; datter Aaselle Cathrina Walnum, 8; datter Lucia Mallena Walnum, 7; sønn Ole Walnum, 2 år. Verge morfar Lars Andersen Riber..

Gift _____med

Anders (Andreas) Olsen Walnum
Født omkring 1719167,168.
Død omkring 1765169.
     Søn af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.
     Skipper og handelsmand i Mychlestad på Kvarøen.170

[Gift 1° med Barbara (Barbro) Marie Riber (d. 1756); Gift 2° med Maren (Massi) Hansdatter Todal (1731 - eft. 1801)].

Børn af Barbara (Barbro) Marie Riber og Anders (Andreas) Olsen Walnum:

204.162.Lucia Magdalene Walnum, f. 1751
163.101.
Maren Kirstine Riber
Født 1726119.
Død omkring 1760119.
     Død barnløs.119

Gift 1756119 med

Ole Storch Norum
Født omkring 1720, Esvigen.119.
Død omkring 1799, Esvigen.119.
     Søn af Ole Hermansen Norum og Johanne Olsdatter Storch.
     Handelsmand.119
164.101.
Else Larsdatter Riber
Død omkring 1770.
     Skifte 1770, Onøen Ytre, Lurøy.67Avdøde Else Larsdatter Rieber. Arvinger: ektefelle Jeremias Hass; sønn Jens Jeremiasen; sønn Lars Rieber Jeremiasen; sønn Niels Dass Jeremiasen..

Gift _____171med

Jeremias Hass

Børn af Else Larsdatter Riber og Jeremias Hass:

205.164.Jens Jeremiassen (Hass)
206.164.Lars Riber Jeremiassen (Hass)
207.164.Niels Dass Jeremiassen (Hass)
165.101.
Anna Margrethe Riber

Gift _____172med

Christen Christensen
     Søn af Christen Melchiorsøn og Abelone Christensdatter Mechlenborg.
166.101.
Peder Larsen Riber
Født 1735, Husby (i Nesna).169.
Død efter 1801.
     Skipper i Kvarøen.169

Gift _____169med

Maren (Massi) Hansdatter Todal
Født 1731169.
Død efter 1801169.
     Datter af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).

[Gift 1° med Anders (Andreas) Olsen Walnum (omkr. 1719 - omkr. 1765); Gift 2° med Peder Larsen Riber (1735 - eft. 1801)].
167.107.
Maren (Massi) Hansdatter Todal
Født 1731169.
Død efter 1801169.

Gift 1° _____169med

Anders (Andreas) Olsen Walnum
Født omkring 1719167,168.
Død omkring 1765169.
     Søn af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.
     Skipper og handelsmand i Mychlestad på Kvarøen.170

[Gift 1° med Barbara (Barbro) Marie Riber (d. 1756); Gift 2° med Maren (Massi) Hansdatter Todal (1731 - eft. 1801)].

Gift 2° _____169med

Peder Larsen Riber
Født 1735, Husby (i Nesna).169.
Død efter 1801.
     Søn af Lars Andersen Riber og Aarsille Catharina Todal.
     Skipper i Kvarøen.169
168.107.
Lars (Hansen) Todal
Født 1735.
Død 1814.
     Valla, Meløy.173
     Stiftsamtmann i København (år 1807).174

Gift _____173med

Judithe Angell
     Datter af Albrigt (Albert) Angell og Kirsten Marie Bruun.
169.114.
Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 1739175.
Død 10 jul. 1823175.

Gift 28 jan. 1761175 med

Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 1726175.
Død 4 mar. 1785175.
     Søn af Niels Ebbesen Tønder og Margrethe Christine Hass (Borch?).
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.175
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.176
     9 Børn.175

Børn af Susanne Borchmann Angell og Ebbe Carsten Tønder:

208.169.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
170.117.
Reinholt Wordeman
Født 10 mai 1710, Borre34.
171.117.
Hans Blixencrone Kolling
Døbt 11 feb. 1717, Borre34.
Død 24 jan. 1773, Lister34.
     Født før forældrenes bryllup, dagen efter trolovelsen.34
     Døde paa Lister som konst. sorenskriver. Efterslegt.34
172.117.
Ingeborg Maria Kolling
Døbt 26 feb. 1718, Borre34.
173.120.
Peder Henriksen Bruun
Født 1737129.
Død 6 nov. 1799129.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.129

Gift 22 okt. 1773, Buksnes, Nordland177,178 med

Maren (Malena) Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.179, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke179.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.

Børn af Peder Henriksen Bruun og Maren (Malena) Aagaard Schytte:

209.173.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.
174.121.
Maren Tostrup

Gift _____116med

Hans Olai Berg
     Skipper paa Fleinvær [i Gildeskål].116
175.121.
Birgitte Tostrup

Gift _____116med

Knud Blix
     Skipper paa Indyr.116
176.131.
Karen Dorthea Blix
Født omkring 1740.
Død 1781.
     I skiftet efter farbroren Peder Erichsen Blix 3. juli 1771 på Bertnes i Bodø står der følgende om Karen: «Karen Margrethe Johansdatter Blix, Sand i Senja. Brordatter av avdøde. Gift. Barn av Johan Erichsen Blix. Gift med klokkeren i Sand prestegjeld i Senja. Ikke navngitt.»136
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.180protokoll 1745-1803, legg 414..

Gift 1758181 med

Christen Iversen Aschanius
Født omkring 1723181.
Død 1781181.
     Søn af Iver Olsen Holt og Mette Larsdatter Brems.
     Slagstad i Bjarkøy.181
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.180protokoll 1745-1803, legg 414..
177.131.
Steffen Johansen Blix
178.131.
Dorothea Margrethe Blix
     Identisk med den Dorthe Margrethe Johansdatter Blix gift med Hartvig Jensen (død 1800) på Hustad i Gildeskål.

Gift 1° _____med

Jens Hveding Greve
Født 1720.
     Søn af Didrik Greve og Riborg Christensdatter Hveding.

Gift 2° _____med

Hartvig Jensen
Død omkring 1800.
     Søn af Jens og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Skifte 21 jul. 1800, Hustad i Gildeskål.182Avdøde Hartvig Jensen, gæstgiver, Hustad i Gildeskål. Formue: 1188-0-4. Gjeld: 691-2-11. Boets innhold: 1 sølvskje: H:H:S G:C:D: - 1 do. E:N: - 1 sølskje: H:J:S D:M:B: - 1 sølvskje: H:J:S E:O:D. Arvinger er hans mor, hel- og halv-søsken..
179.131.
___________
180.131.
___________
181.131.
___________
182.131.
___________
183.131.
___________
184.131.
___________
185.134.
Anna Jørgensdatter Blix

Gift _____183med

Jesper Andreas Hartgen
Født omkring 1718.
Begravet 17 mai 1784184,143.
     Hans ætt menes være av den gamle norske slekten Hartgenger - Rosensværd.185
     Han var kirketiende forpakter og bodde på embetsgården Jensvold i Bodin.143
     Etter Sira Hartgens død måtte familien flytte ut av embetsgården Jensvold. Dette forklarer barnas spredning hos slekten til nytt husvære kunne ordnes.186
     Skifte 1784143.

[Gift 1° med Clara Margrethe Aagum (f. 1723); Gift 2° med Anna Jørgensdatter Blix].

Børn af Anna Jørgensdatter Blix og Jesper Andreas Hartgen:

210.185.Jørgen Blix Hartgen, f. 1767
211.185.Clara Margrethe Aagum Hartgen, f. 1769
212.185.Jesper Andreas Kolderup Hartgen, f. 1771
213.185.Michel Hvid Hartgen, f. 1773
214.185.Maren Hvid Hartgen, f. 1774
215.185.Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen, f. 1777, d. 1809, Forvik på Helgeland
216.185.Johan Hvid Hartgen, f. 1781
186.134.
Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..

Gift 1780, fætter og kusine. med

Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Søn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid.
     Handelsmann på Grønø.

Børn af Maren Hvid Blix og Christen Albrecht Angell:

217.186.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. eft. 1838
218.186.Ingeborg Margrethe Hvid Angell

Generation 7.

187.144.
Sara Marie Olsdatter Parelius
Født 1725119.
Død 1813119.
     Skifte 23 aug. 1813119.
188.144.
Peder (Peter) Olsen (Parelius)
Født 1732, Meløen.187.
Død 1817188,187.
189.144.
Karen Andrea Olsdatter Parelius
Født 1735, Meløen.153.
Død 1777, Meløen.153.
     Skifte 29 jul. 1777153.
190.144.
Anna Elisabeth Olsdatter Parelius
Født 1735189.
Død efter 28 nov. 1816189.

Gift _____med

Ole (Benjaminsen) Berg
Født 1734, Støt.189.
Død 1811189.
     Søn af Benjamin Hansen Berg og Sophie Olsdatter Storch.
     Styrmand og Gaardbruger paa Enga i Melø.189

Børn af Anna Elisabeth Olsdatter Parelius og Ole (Benjaminsen) Berg:

219.190.Anna Elisabet Berg, f. 1762, d. eft. 1801
191.150.
Jonas (Svendsen) Falch
Født 1762190.
Død 1830.
     Selvejer på gården Dragøy i Flatangen, Fosnes, Nord Trøndelag i perioden 1797-1819, flyttet så til Hansvika i Vikna. Druknet i Nærøyfjorden.159

Gift _____med

Rebecca Petersdatter Falch
Født 1764191,192.
Død 1840192.
     Datter af Peter Pedersen Falch og Lucia Henriksdatter Smith.

Børn af Jonas (Svendsen) Falch og Rebecca Petersdatter Falch:

220.191.Rebekka Jonasdatter Falch, f. 1792, d. 1838
221.191.Dødfødt, f. 1793, Flatanger., d. 1793, Flatanger.
222.191.Andreas Falch, f. 1795, Flatanger., d. 1813
223.191.Ane Birgitta Falch, f. 1798, Flatanger.
224.191.Inger Marie Falch, f. 1799, Flatanger., d. 1880
192.152.
Inger Falch
     ?? Muligvis datter av Peder Pedersen Greger i Bardal ??

Gift 1° _____med

Erich Hansen
Død 1785193.
     Søn af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.

Gift 2° _____med

Sivert (Rivert) Helm
     Bosatt på borgerleiet Bardahl i Helgelands fierding.194

Børn af Inger Falch og Erich Hansen:

225.192.Peder Greger Erichsen Dybfest, f. 1779, d. 1802
193.155.
Else Marie Greger
Født 1746.
Død 1812.

Gift 1° 29 mar. 1769, Sømna, Nordland.195 med

Ole Henriksen Walnum
     Handelsmand på Løvøen (Lauvøya).

Gift 2° 8 aug. 1775, Herøy, Nordland.195 med

Ole Jentoft
Født _____, Petvik.196.
     Søn af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.
     Han skulle visst være gift og boende på Lauvøy på Helgeland.196
     Kanske identisk med den Ole Hartvig Jentoft (omtalt i Slegtsregister over en Holsteslegt, Fridthjof Holst, Kria. 1915). Han var gift med Else Marie Greger (1746-1812), enke efter handelsmand på Løvøen (Lauvøya) Ole Henriksen Walnum.

Børn af Else Marie Greger og Ole Henriksen Walnum:

226.193.Svend Christopher Greger Walnum
227.193.Jonas Greger Walnum
228.193.Anna Maria Ursin Walnum
194.155.
Hans Falch Greger
     Er 1777 nevnt som borgelig negotiant udi Bergen.197
195.155.
Peter Hendrich Greger
Født omkring 1753198.
     Er 1777 (farens skifte) borger av Trondheim til Steensøen handelssted.197
196.155.
Maren Johanna Greger
Født omkring 1761199.
     I skiftet 1777 etter hennes far oppholder hun sig i Bergen og broren Peder Henrich Greger er formynder.197
197.155.
Nicolai Thomas Greger
Født omkring 1764200.
198.157.
Jens Bruun
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1804, 1807).201
199.157.
Peder Bruun
     Horsdal i Gildeskål (år 1804, 1807).201
200.157.
Henrich Bruun
     Snekvigen i Bodø (år 1804), Mornæs i Gildeskål (år 1807).201
201.157.
Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.202Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål..

Gift 1° 19 sep. 1786, Gildeskål.203 med

Carsten Volquartz Angell
Død omkring 1787204.
     Søn af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.205Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel..

Gift 2° _____med

Jens

Gift 3° 2 jan. 1805, Gildeskål.203 med

Jens Hansen Lind
Født omkring 1750206,207.
Død omkring 1811.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Jens Hansen Lind er «styrmand og selvejer af sin gaards part» i Flein gård, Gildeskål.207
     Skifte 15 mai 1811, Fleina, Gildeskål.208.

[Gift 1° med Ingeborg Svendsdatter Blix (d. omkr. 1791); Gift 2° med Malena Pedersdatter Schjelderup (omkr. 1768 - omkr. 1804); Gift 3° 2 jan. 1805 med Karen Strømer Bruun (1765 - 1808)].

Børn af Karen Strømer Bruun og Carsten Volquartz Angell:

229.201.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786

Børn af Karen Strømer Bruun og Jens:

230.201.Jacob Holst Jensen, f. omkr. 1790
202.157.
Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
     Trondhjem (år 1804).164
203.157.
Edel Catharina Bruun
     København (år 1804).164
204.162.
Lucia Magdalene Walnum
Født 1751170.

Gift _____med

Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 1748170.
Død 1820170.
     Søn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Skipper og handelsmand.170

Børn af Lucia Magdalene Walnum og Christen Christensen Mechlenborg:

231.204.Barbro Marie Mechlenborg, f. omkr. 1774, d. 1853
232.204.Andreas Mechelborg, f. omkr. 1777, d. 1853, Nippelberg.
233.204.Karen Margrethe Mechlenborg, f. omkr. 1779, d. 1844
234.204.Hans Christian Mechlenborg, f. 1781, d. 1838, Fuglestad i Næsne.
235.204.Adelus Mechlenborg, f. 1787, d. 1834, Huseby.
236.204.Lucinius Mechlenborg, f. omkr. 1789
205.164.
Jens Jeremiassen (Hass)
206.164.
Lars Riber Jeremiassen (Hass)
207.164.
Niels Dass Jeremiassen (Hass)
208.169.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 1761175.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.175.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.175

Gift 1795175 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 1771175.
Død 28 apr. 1848175.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

237.208.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
238.208._____
209.173.
Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.130.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.130.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.209

Gift _____209med

Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.209.
Død 23 mai 1860, Fladset.209.
     Datter af Hans Hansen Reener og Johanna Bie Ross.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.209

Børn af Henrik Dinclow Pedersen Bruun og Ane Malene Rener:

239.209.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
210.185.
Jørgen Blix Hartgen
Født 1767210,186, døbt 6 dec. 1767, Bodø.211.
     Var ved skiftet etter faren [1784], kondisjonerende hos sin onkel Mogens Jentoft, Ramsviken, Buksnes i Lofoten.186
     «Jægteskipper, giæstgiver» på Wetterøen. Bodø.207

Gift _____med

Elen Pedersdatter Schjelderup
Født omkring 1768212,207.
     Datter af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg.

Børn af Jørgen Blix Hartgen og Elen Pedersdatter Schjelderup:

240.210.Peer Jørgensen Hartgen, f. omkr. 1797
241.210.Clara Jørgensdatter Hartgen, f. omkr. 1799
211.185.
Clara Margrethe Aagum Hartgen
Født 1769213,186.
     Skifte 24 jan. 1798, Schagstad i Enegløy.214Ektefelle: Adolph Knese. Formue: 2695-5-6. Gjeld: 3035-5-9. Fallitbo. Boets innhold: 1 linlaken mrk.: P:J:S:L:E:H:B - 1 do: A:K:D:K - 1 do hj.vevet: A:K:C:M:K. Arvinger er hendes ektemann, mor, halv- og hel-søsken..

Gift _____med

Adolf Frederik Kneese Skagstad
Født 1757215.
Død 1808215.
     Handelsmann på Skagstad.215

[Gift 1° med Clara Margrethe Aagum Hartgen (f. 1769); Gift 2° med Sara Rasch Jentoft (f. 1775)].
212.185.
Jesper Andreas Kolderup Hartgen
Født 1771216,186.
     Opholdt seg ved farens skifte 1784 hos sin mormor madam Hvid Blix.186
213.185.
Michel Hvid Hartgen
Født 1773217,186.
     Var ved farens skifte 1784 hos sin onkle Johan Ursin, gift med hans morfars søster Karen Strømer Blix fra Kapstøen, Bodin.186
214.185.
Maren Hvid Hartgen
Født 1774218,186.
     Var ved skiftet etter faren 1784 hos sin onkel Jacob Lind på Strøm, handelsmann på Strøm.186
215.185.
Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen
Født 1777183.
Død 1809, Forvik på Helgeland183.

Gift _____183med

Knut Jæger
Død 1858, Mo183.
     Søn af Jørgen Berri Jæger og Margrethe Alexandersdatter Gyth.
     Kjøpmann først på Moholmen handelssted, senere Mo i Rana.183
     Hans første ekteskap var barnløst, men fra sine siste to ekteskap hadde Knud Jæger en stor barneflok.183

[Gift 1° med Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen (1777 - 1809); Gift 2° med Anna Margrethe Zahl; Gift 3° med Elisabeth Friederichsen].
216.185.
Johan Hvid Hartgen
Født 1781219,186.
217.186.
Peter Lorentz Angell
Født 1795, Grønø, Meløy..
Død efter 1838.
218.186.
Ingeborg Margrethe Hvid Angell

Gift _____, fætter og kusine.141med

Hans Christian Angell
Født omkring 1785.
     Søn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen.

Generation 8.

219.190.
Anna Elisabet Berg
Født 1762189.
Død efter 1801189.

Gift omkring 1795 med

Didrik Christian Greve
Født 11 jun. 1763.
     Søn af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.

Børn af Anna Elisabet Berg og Didrik Christian Greve:

242.219.Jochum Didriksen Greve, f. 1802
220.191.
Rebekka Jonasdatter Falch
Født 1792220.
Død 1838.

Gift 1812 med

Even Andersen Normann Paasche
Født 1785.
Død 1840.
     Søn af Andreas Paasche og Kirsten Birgitta Normann.
     Kråkøya, Bjørnør.
221.191.
Dødfødt
Født 1793, Sitter, Flatanger.159.
Død 1793, Sitter, Flatanger.159.
222.191.
Andreas Falch
Født 1795, Gladsøy, Flatanger.221,159.
Død 1813159.
223.191.
Ane Birgitta Falch
Født 1798, Dragøy, Flatanger.222,159.
224.191.
Inger Marie Falch
Født 1799, Dragøy, Flatanger.223,159.
Død 1880159.

Gift 1815159 med

Henrik Wilhelm Rath
     Til Karstenøy, Vikna.159
225.192.
Peder Greger Erichsen Dybfest
Født 1779193.
Død 1802193.
     Skifte 1802, Moe i Moe..

Gift _____183med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.183

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
226.193.
Svend Christopher Greger Walnum
227.193.
Jonas Greger Walnum
228.193.
Anna Maria Ursin Walnum
229.201.
Berith (Birgitte) Maria Angell
Født 1786224, døbt 5 nov. 1786, Gildeskål.195.
     Oppholder sig 1795 i huset hos præsten Brun.225

Gift _____med

Thomas Helgesen
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1809).202
230.201.
Jacob Holst Jensen
Født omkring 1790226.
     Er ved morens skifte år 1809 i tjeneste på Sundklak i Lofoten.202
231.204.
Barbro Marie Mechlenborg
Født omkring 1774170.
Død 1853170.

Gift omkring 1795170 med

Andreas Walnum Riber
Født 1768170.
Død 1839, Sorteland.170.
232.204.
Andreas Mechelborg
Født omkring 1777170.
Død 9 mar. 1853, Nippelberg.170.
     Styrmand.170

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Schrøder
Død 1820170.

Gift 2° 1821170 med

Anne Margrethe Greisdatter

Børn af Andreas Mechelborg og Kirsten Marie Schrøder:

243.232.Christine Mechlenborg, f. 1816
244.232.Birgitte Mechlenborg, f. 1818
245.232.Karen Mechlenborg, f. 1820

Børn af Andreas Mechelborg og Anne Margrethe Greisdatter:

246.232.Ingeborg Anna Mechlenborg, f. 1821
247.232.Andrea Mechlenborg, f. 1823
248.232.Anton Olai Mechlenborg, f. 1824
249.232.Ole Walnum Mechlenborg, f. 1826
250.232.Jens Casper Mechlenborg, f. 1827, Nippelberg.
233.204.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779170.
Død 13 sep. 1844170.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.227

Gift 1° 7 jun. 1814228 med

Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.229, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.229.
     Søn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand på Sorteland.170

Gift 2° omkring 1830227 med

Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.227.
Død 10 mar. 1881227.
     Søn af Christen Ellingsen og Christiane Falch.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.227

[Gift 1° omkr. 1830 med Karen Margrethe Mechlenborg (omkr. 1779 - 13 sep. 1844); Gift 2° 1844 med Margrethe Sophie Glad (27 feb. 1820 - 8 jul. 1891)].
234.204.
Hans Christian Mechlenborg
Født 1781170.
Død 1838, Fuglestad i Næsne.170.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter
Død 1838170.
235.204.
Adelus Mechlenborg
Født 1787170.
Død apr. 1834, Huseby.170.

Gift _____med

Jonas Peter Strøm
     Lensmand i Næsne.170
236.204.
Lucinius Mechlenborg
Født omkring 1789170.
     Formentlig død som ganske ung.170
237.208.
Arnold Nicolai Caspar Tønder
Født 20 jun. 1796, Nestved.175.
Død 20 nov. 1869, Frederiksberg i København.175.
     Etatsraad, Overauditør. Ridde af Danebrog. 5 Børn.175

Gift 31 jun. 1833175 med

Ingeborg Charlotte Magdalene Adler
Født 9 feb. 1814, København.175.
Død 2 mar. 1887, Frederiksberg i København.175.

Børn af Arnold Nicolai Caspar Tønder og Ingeborg Charlotte Magdalene Adler:

251.237._____
252.237.Niels Johan Tønder, f. 1835, København.
253.237.Ebbe Holger Valdemar Tønder, f. 1836, København.
254.237._____
255.237.Arnold Trevylian Tønder, f. 1844, København.
238.208.
___________
     Død smaa.175
239.209.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.209.
Død 1 sep. 1867209.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.209

Gift 29 jul. 1831209 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 1805209.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.209.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.209

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

256.239.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908
240.210.
Peer Jørgensen Hartgen
Født omkring 1797222,207.
241.210.
Clara Jørgensdatter Hartgen
Født omkring 1799230,207.

Generation 9.

242.219.
Jochum Didriksen Greve
Født 1802.
243.232.
Christine Mechlenborg
Født 1816170.
244.232.
Birgitte Mechlenborg
Født 1818170.
245.232.
Karen Mechlenborg
Født 1820170.
246.232.
Ingeborg Anna Mechlenborg
Født 1821170.
247.232.
Andrea Mechlenborg
Født 1823170.
248.232.
Anton Olai Mechlenborg
Født 1824170.
     Gårdbruger på Levangsskov i Næsne.170

Gift 3 jun. 1884170 med

Ellen Helene Eliasdatter Hagen
Født 1834170.
     Barnløs i sit ægteskab med Anton Olai Mechlenborg.170
249.232.
Ole Walnum Mechlenborg
Født 1826170.
     Handelsmand på Næsne.170

Gift 1872170 med

Petrine Henriette Petersen
Født 28 sep. 1849, Vik i Næsne.170.
     Datter af Peter Henrik Petersen og Maren Dorothea Andersen.
250.232.
Jens Casper Mechlenborg
Født 10 nov. 1827, Nippelberg.231.
     Jens var handelsmand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten.231

Gift 19 sep. 1866231 med

Birgitte Christine Johnsen
Født 7 aug. 1837, Myrland i Lofoten.231.
     Datter af Abel Christian Johnsen og Lucia Magdalene Walnum Riber.

Børn af Jens Casper Mechlenborg og Birgitte Christine Johnsen:

257.250.Andreas Naryrenius Mechlenborg, f. 1867
258.250.Johannes Andreas Mechlenborg, f. 1870
259.250.Jens Bernhard Mechlenborg, f. 1872
260.250.Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg, f. 1879
251.237.
___________
252.237.
Niels Johan Tønder
Født 17 aug. 1835, København..
     Korpslæge. 3 Børn.175

Gift 4 jun. 1869175 med

Julie Neergaard
Født 1 jun. 1849, Momtoft.175.
253.237.
Ebbe Holger Valdemar Tønder
Født 17 sep. 1836, København.175.
     Oberst. C. af D., DM., Ridder af den østerrigske Jernkroneorden. Kammerherre. 2 Børn.175

Gift 25 mai 1866175 med

Marie Toft
Født 10 apr. 1846175.
Død 26 okt. 1902, Rungsted.175.
254.237.
___________
255.237.
Arnold Trevylian Tønder
Født 6 okt. 1844, København.175.
     Kaptein. 10 Børn.175

Gift 25 nov. 1876175 med

Juliane Ewertz
Født 9 jan. 1857, Wedelsborg, Fyen.175.
256.239.
Henrik Ditlev Hansen Bruun
Født 19 mai 1832209.
Død 1 okt. 1908209.
     Han overtok Fladset gård etter sin far i 1865 og drev samtidig oppkjøp av laks for eksport i iset tilstand. Hvilket visstnok var de første forsøk med eksport av fersk fisk fra Vesterålen.209
     8 barn, Hans, Ane, Georg, Kristian, Sophie, Dorothea, Fredrik og Thora.209

Gift 29 jun. 1861209 med

Louise Jacobine Rosted Høegh
Født 24 mar. 1830209.
Død 29 mai 1887209.
     Datter af Georg Andreas Høegh og Maren Christiane Hansen.

Generation 10.

257.250.
Andreas Naryrenius Mechlenborg
Født 1867231.
258.250.
Johannes Andreas Mechlenborg
Født 1870231.
259.250.
Jens Bernhard Mechlenborg
Født 1872231.
260.250.
Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg
Født 1879231.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 228
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 229
4Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 231
5Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
6Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 278
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 53
9Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 235
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 236
11Trolovet 20 Feb. 1656, ægteviet 3die Søndag efter Trinitatis s.A.
12Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
13Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 144. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
14Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 77. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
15Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 286
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 287
18Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 285
19Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 445
20Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
21Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 5, Maj 1914, 8. Aargang (s. 130-133)
22Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll.: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 11, Nov. 1913, 7. Aargang, s. 86
23Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
24Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 217
253die Pintsedag 1631
261ste Pintsedag 1634
271ste Pintsedag 1635
28PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 81
29PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 249
30Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 273
312den Juledag 1644
32Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
33Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 330
34Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
35Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
36Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 293
37Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
38DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10014
39S.T.Dahl skriver at han døde 1690.
40L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
41Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 217. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
42Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962)
43Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 172
44Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 22
45Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
4668 år gl.
47Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 68
48S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
49S.T. Dahl skriver 24. jan. 1681
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210
51Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
52Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 237
53Nevnt i skifte 1698.
54Er nevnt i skifte 1698.
55Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 238
5638 år gl. i 1701.
57Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302, 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
58Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
5910 Aar gl. ved farens skifte 9. feb. 1665
60Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
61S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 168
62Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
63Trolovet i Trondheim Domkirke 1. okt. 1692.
64Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 138
65S.T.Dahl skriver 10. mars 1709.
6646 år gl. i 1701.
67Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000)
68Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 298
69Horneman
7049 år i 1701.
71Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
72Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
73PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
74Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 208. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
75Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
76Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
77Bevilling 1. maj 1685
78Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 138
79Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 211. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
8050 år gl. i 1701.
81Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 339
82Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
83DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10015
84K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
85Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 269
86Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 84. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
87Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 132-133
88Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 133
8912 år gl. i familieskatten 1688.
9010 år gl. i familieskatten 1688.
91Erik Lie der henviser til bl.a. "Slægten Benkestok" og artikeler i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1944+1945 forfatter av Nils Parelius.
929 år gl. i familieskatten 1688.
93Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 315. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
94Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 55
9536 år gl. i 1701.
96Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
97Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
98F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
997 år gl. i familieskatten 1688.
100Faren 53 og Moren 46 ved hendes fødsel.
101Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
1029 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
1035 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
1041 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
1051½ år gl. ved morens skifte 8. feb. 1686.
1063½ Aar gl. ved farens skifte 25. mai 1692
1071½ Aar gl. ved farens skifte 25. mai 1692
10822 år gl. i 1701.
10920 år gl. i 1701.
11016 år gl. i 1701.
111Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000)
11212 år gl. i 1701.
113Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 166
11486 år gl.
115Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):39
116Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
117Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 1082
118Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 1083
119Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 62
12012 dager gammel.
121Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:427
122Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 41, 167
123Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1365
1248 Aar gl. 1701
1254 Aar gl. 1701
126Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 89. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
127Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 89-90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
128Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
129Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 145
130Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
131Sidst i April 1764.
13211 år gl. i 1701.
1339 år gl. i 1701.
134Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 340
1354 år gl. i 1701.
136Slekta vår 1996:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
137Skifte nr. 14634, film HF 1967, s. 487.5
138Skifte nr. 14633, film HF 1967, s. 487
139Skifte startet 3. juli 1771 - avsluttet 7. mai 1772. Skifte nr. 14230, film HF 1964, s. 336.5
140Per Nermo's hjemmeside på internet.
141Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 75
142Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl., s. 257. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
143Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 301
144Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54)
14523 år gl. ved foreldrenes skifte 1704.
146Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
1474 år gl. i FT 1701.
148Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 56
14913 år gl. ved manntallet 1701.
1503 år gl. i 1701.
151Ugift
152Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 31
153Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 28
154Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 30, 31
155Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316-316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
156Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 105
15733 år gl. ved morens skifte 1752.
158Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 106
159Jon Arne Wiborg
160Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 30
161Er død ved morens skifte 1752.
162Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 110
16326 år gl. ved morens skifte 1752.
164DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10086
165Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:436
166Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780.
16718 år gl. ved farens skifte 1737.
168Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:242
169Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 151
170Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
171Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:1084
172Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Rødøy:278
173Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1377
174DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146
175Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
176Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
177Enkemann Peder Bruun, Børøen i Hassel og pike Malena Skiødt, Buksnes. Ekteviet uten foregående trolovelse.
178Digitalarkivet: Einar B. Benjaminsen, Vigde i Buksnes 1773-1793.
179Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
180Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
181Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
182DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 4076
183Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
18466 år gl.
185Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 300-301
186Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 302
187Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 49
188"86 Aar gl."
189Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 237
19039 år gl. ved FT 1801.
19125 år gl. ved FT 1801.
192Arnt O. Åsvang: Slekten Falch II (1982), s. 32
193Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
194Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1030
195IGI - http://www.familysearch.com
196Einar B. Benkaminsen
197Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 83
19824½ år gl. ved farens skifte 1777.
19916 år gl. ved farens skifte 1777.
20013 år gl. ved farens skifte 1777.
201DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146, 10086
202DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
203VRI - http://www.familysearch.org
204Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
205DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
20650 år gl. ved FT 1801.
207Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
208DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2549
209Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
21028 år gl. ved søsteren Clara's skifte 24. jan. 1798.; 33 år gl. ved FT 1801.
211http://www.familysearch.com
21232 år gl. ved FT 1801.
21315 år gl. ved farens skifte 1784.
214DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
215Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 409
21613 år gl. ved farens skifte 1784.
21711 år gl. ved farens skifte 1784.
21810 år gl. ved farens skifte 1784.
2193 år gl. ved farens skifte 1784
2209 år gl. ved FT 1801.
2215 år gl. ved FT 1801.
2223 år gl. ved FT 1801.
2232 år gl. ved FT 1801.
2248 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
225Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
22611 år gl. ved FT 1801; 18 år gl. ved morens skifte år 1809.
227Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
228Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
229Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
2301 år gl. ved FT 1801.
231Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 94