© 2001 Simon Ellefsen

Jørgen Kobberslager

Opdateret 9 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Jørgen Nielsen
     Kobberslager i Trondhjem.

Gift _____1med

Ane Torstensdatter

Børn af Jørgen Nielsen og Ane Torstensdatter:

2.1.Maren Jørgensdatter
3.1.Marit (Margrethe) Jørgensdatter, d. før 1682

Generation 2.

2.1.
Maren Jørgensdatter
     Iflg. Berg: 1951, s. 126 var hun datter av Jørgen kopperslager og tok over sin fars gård ved dennes død før 1660.2
     Maren Jørgensdatter, datter av Jørgen Nielsen Kobberslager og Ane Torstensdatter.1
     Skifte 24 jan. 1679, Trondhjem3.

Gift 1° _____med

Jeremias Hase
     Søn af Elias Hase og Sophia.
     Organist i Trondheim Domkirke. I skiftet etter hustruen 24. jan. 1679 omtales et portrett av Jeremias Hase. Hans symfonikon verdsattes under samme skifte til 12 rdl.4,5
     Skifte 18 feb. 1665, Trondhjem4.

Gift 2° _____med

Erich Pedersen Byemand (Jemt)
Død apr. 16773.
     Søn af Peder.
     Nordlandshandler. (Visstnok fra Jemtland).
     Det opplyses i 1666 at han 30. jan. 1664 solgte en gård, Bredgard, i Strand og Strøm sogn.6
     Skifte 24 jan. 1679, Trondhjem3,5856 - 944 Rd., derav borgerleiet Kulstadsjøen i Vefsen, jekt og bygård.Han eiet borgerleiet Kulstadsjøen i vefsen, verdsatt til 150 rdl., gård i Trondhjem til 120 rdl., varer til 150 rdl., jakt til 40 rdl., sølv til 25 rdl., perler for 19 rdl. og tre kontrafeyer av Fredrik III, «Maria og salig Jeronimus» (Hass?), ialt brutto for 856 rdl., men gjelden blev 944 rdl..

Børn af Maren Jørgensdatter og Jeremias Hase:

4.2.Marit Hass, f. omkr. 1663

Børn af Maren Jørgensdatter og Erich Pedersen Byemand (Jemt):

5.2.Jeremias Hass, f. omkr. 1665, Trondhjem, d. 1735
6.2.Kirsten Erichsdatter (Bye), f. omkr. 1667
7.2.Sophia Erichsdatter (Bye), f. omkr. 1670
8.2.Margrethe Erichsdatter (Bye), f. omkr. 1672, d. 1704
9.2.Ingeborg Erichsdatter Bye, f. omkr. 1672, d. omkr. 1716
10.2.Jørgen Erichsen (Bye), f. 1675
3.1.
Marit (Margrethe) Jørgensdatter
Død før 11 sep. 1682.
     Død uden arvinger.
     Skifte 17 sep. 1684, Trondhjem7Hos gullsmed Jens Christensen Sestet, skifteutlegg efter registrering 11. sept. 1682 i Kulstadsøen i Nordland efter avdøde Marette Jørgensdatter, borgerske. Salig søsters datter Marite Hass, Jørgen Jensen på boets vegne, 317 - 450 rd., derav jekt 60 og kramgods..

Gift _____med

Jens Christensen Seest
Født 1651-1652, Trondhjem ?8,9.
Død omkring 1718.
     Søn af Christen Jensen Seest og Trine Hendrichsdatter.
     Gullsmed i Trondhjem.4,9,9
     Skifte 22 jul. 1718, Trondhejm10Intet gull og sølv, en side gullsmedverktøy, skyldte svennelønn 18 rd. 130 - 162 rd..

[Gift 1° med Marit (Margrethe) Jørgensdatter (d. før 11 sep. 1682); Gift 2° omkr. 1682 med Sophia Eliasdatter Hass].

Generation 3.

4.2.
Marit Hass
Født omkring 166311,12,4.
     Marit Hase skal have været gift med en Hans Aars - han er vel identisk med Hans Pedersen Aars, eller ?

Gift 1° _____13med

Jørgen Jensen
     Trondhjemsborger.

Gift 2° _____med

Hans Pedersen Aars
Født omkring 167714,15.
     Søn af Peder Nielsen Aars og Anne Hansdatter Leth.

Børn af Marit Hass og Jørgen Jensen:

11.4.Jens Jørgensen Hass, d. 1727
12.4.Erich Jørgensen Hass
13.4.Maren Jørgensdatter (Hass)

Børn af Marit Hass og Hans Pedersen Aars:

14.4.Anna Hansdatter Aars
5.2.
Jeremias Hass
Født omkring 1665, Trondhjem16,3,5.
Død 173517.
     Magister. Cand. theol. 1686 og kort efter kapellan i Stod. Vicepastor i Frosta 1710.5

Gift 11 nov. 16905 med

Margrethe Borch
Født 166317.
Død 174617.
     Datter af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).

Børn af Jeremias Hass og Margrethe Borch:

15.5.Maren Magdalene Hass (Borch?)
16.5.Margrethe Christine Hass Borch, f. 1706, d. 1772, Trondhjem.
17.5.Peder Jeremiassen Hass Borch, f. 1692, d. 1751
6.2.
Kirsten Erichsdatter (Bye)
Født omkring 166718,3.
     I skiftet [1716] etter Ingeborg Eriksdatter Bye, er søsteren Kirsten Eriksdatter Bye gift med Kristoffer Jonsen, Leikvik i Senjen [Leikvik i Torsken].

Gift _____med

Kristoffer Jonsen
Født omkring 165819.
     Søn af Jon Justsen.
     Bruker av halve Leikvik i Torsken 1698-1738. Som faren og brørne var han ein overlag driftig kar, var jekteskipper for bygda i åra 1714-22 og hadde seks drenger i si tjeneste i 1701. I alt var det 14 drenger på dei tre Leikvikbruka det året. I Kristofer si tid hadde Leikvika meir husdyr og større fiskefangst enn noen annan gard i bygda. I 1723 sende han til Bergen på sin part 70 våger rundfisk, 30 våger råskjær, 10 våger titling (småtorsk) 6 våger longa, 20 våger kveiterav og 3 våger rekling, i alt 139 våger fisk. Året før hadde han sendt 100 våger, og året etter sende han 116 våger. Var gift med Kirsten Eriksdatter.19
     Berg og Torsken bygdebok kender 4 barn av Kristofer og Kirsten: 1. Erik; 2. Jon; 3. Eidis; og 4. Marie. Men den Helle Kristoffersdatter (Budde/Bye), død 1774, der ses gift på Ramstad i Tjeldsund må også være deres datter, eller ? - Kanskje er hun identisk Kristoffers kendte datter Marie, og hendes fulde navn er Helle/Hille Marie, hvilket er et navn hendes barnebarn døbes med.

Børn af Kirsten Erichsdatter (Bye) og Kristoffer Jonsen:

18.6.Jon Kristoffersen, d. 1744
19.6.Erik Kristoffersen, f. 1690, d. 1744
20.6.Edis Kristoffersen Lech, f. _____
21.6.Marie Kristoffersdatter
22.6.Helle Christophersdatter, f. omkr. 1689, d. 1774, Ramstad i Tjeldsund.
7.2.
Sophia Erichsdatter (Bye)
Født omkring 167020,3.
     I skiftet [1716] etter Ingeborg Eriksdatter Bye, er det nevnt at søsteren Sophia Eriksdatter var konen til Elias Michelsen, Ibbestad.21
     Som enke hadde Sofie i 1701 heile seks drenger til hjelp i drifta [på garden Leikvik i Torsken].22

Gift 1° _____22med

Eidis Jonsen
Død omkring 169922.
     Søn af Jon Justsen.
     Bruker ei fjerdepart av Leikvik i Torsken. Kona hans heitte Sofie, som trolig gifta seg med ettermannen på garden.22

Gift 2° _____med

Edias Mikkelsen
Født 1674, Kilbotn, Trondenes.23,24,25,26.
Død 1738, Ibestad, Astafjord.24,25.
     Søn af Mikkel Johansen og Ragnhild Ediasdatter.
     I manntallet år 1701 er Edies Michelsen «selfoster karl af nogen brug» på Kilbotn i Trondenes. Edies er 29 år, og uden sønner.26
     Han overtok gardparten på Leikvik i Torsken etter Eidis Jonsen, og brukte den frå 1702 til 1716. Drengene hans hadde frå halvannan til to riksdalar i løn for året. Når dei rodde, hadde dei attåt løna den såkalte «dagsroren», som var ein sjettepart av vanleg mannslott. Dei fem sjettepartane tok husbonden for bruk, kost, klær og stell. Tausene hadde halvannan dalar for året, både hos Eidis og hos dei andre på garden.27
     I 1716 reiste Edies Michelsen, Øvre Ibestad til bygdefarstevne i Bergen for første gang.28
     Edies Michelsen på Nedre Ibestad (1 våg 2 pd), den senere lensmannsgård, der hvor styreren for Senja ungdomsskole nå (1958) har sin leilighets kjøkken. Den delen er oppført av Edies Michelsens sønnesønn Søren Michelsen Hass og er Ibestads eldste hus, bygget på bare jorden uten grunnmur.

Børn af Sophia Erichsdatter (Bye) og Eidis Jonsen:

23.7.Erik Eidissen, f. 1695
24.7.Peder Eidissen, f. 1698, d. 1744

Børn af Sophia Erichsdatter (Bye) og Edias Mikkelsen:

25.7.Mikkel Ediassen Bye Hass, f. 1709, d. 1782
26.7.Kirstine Marie Ediasdatter, f. 1709, Astafjord., d. 1768, Trondenes.
8.2.
Margrethe Erichsdatter (Bye)
Født omkring 167229,3.
Død 17045,29, begravet 6 apr. 170430.

Gift omkring 170130 med

Henrich Paulsen (Bugge)
Født omkring 165031,32.
Død 1733, begravet 1733, palmesøndag, 82 år og 22 uker gl.30.
     Sønn av lensmann på Vega, Paul Nielsen (o.1612-1700).
     Henrik Paulsen ble bruker av hele Tilrem gård [i Brønnøy].33

[Gift 1° 29 sep. 1681 med Maren Jacobsdatter (Tilrem) (omkr. 1660 - 1699); Gift 2° omkr. 1701 med Margrethe Erichsdatter (Bye) (omkr. 1672 - 1704); Gift 3° med Marit Jonsdatter; Gift 4° 1705 med Sara Nielsdatter (omkr. 1680 - 19 dec. 1757)].

Børn af Margrethe Erichsdatter (Bye) og Henrich Paulsen (Bugge):

27.8.Maria Henrichsdatter Bugge, f. 1702, d. 1790
28.8.Dorthe Henriksdatter, d. 1704
9.2.
Ingeborg Erichsdatter Bye
Født omkring 167229,3.
Død omkring 1716.
     Tvilling med søsteren Margrethe.5
     Skifte 1716, Mo i Vefsn.34Arvingerne er hennes ektefelle Anders Ingebrigtsen og hennes søsken: Jeremias Hass, bror, sogneprest til Frosten; Margrethe Erichsdatter, avdød søster, gift med Hendrich Povelsen, Tilrum; Maria Hendrichsdatter, barn av Margrete; Kirsten Erichsdatter, søster, gift med Christopher Joensen, Lechvigen i Senja; Sophia Erichsdatter, søster, gift med Elias Michelsen, Ibbestad; Marite Hass, halvsøster, gift med Hans Aars, borger av Vefsn..

Gift _____34med

Anders Ingebrigtsen
Død omkring 1740.
     Skifte 1740, Mo i Vefsn.35Hans søsken arver - stort skifte mange søsken og deres barnebarn. Se Svein Edvardsens bok..

[Gift 1° med Ingeborg Erichsdatter Bye (omkr. 1672 - omkr. 1716); Gift 2° med Lisbeth Michelsdatter (d. eft. 1740)].
10.2.
Jørgen Erichsen (Bye)
Født 167536,3.

Generation 4.

11.4.
Jens Jørgensen Hass
Død 172737.
     Hadde overtatt Søvik gård etter Melchior Pettersen Falch.37
     Jens Hass kom fra Kulstasjøen og tilhørte en utbredt borgerslekt. M. Jacobsen sier i "Alstahaug Kanikgjeld" at han hadde vært «hoffmand, skriverkarl først hos hr. Petter Dass og senere hos magister Anders Dass.» Anders Dass sendte Jens Hass i oppdrag til Vefsen for å utspionere vefsenpresten Ole Broch, som lå i prosesser med Anders Dass. Jens Hass hadde også bygdfaret.37

Gift _____med

Margrethe Jacobsdatter Falch
Født 168737.
Død 177237.
     Datter af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.

[Gift 1° med Jens Jørgensen Hass (d. 1727); Gift 2° 18 jun. 1728 med Peter Mathisen (Astrup)].

Børn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch:

29.11.Jørgen Jensen Hass, f. omkr. 1710, d. omkr. 1754
30.11.Jacob Jensen Hass
31.11.Hans Aars Hass, d. før 1775
32.11.Peter Jensen Hass
33.11.Jeremias Jensen Hass
34.11.Aaselle Jensdatter Hass
35.11.Marithe Jensdatter Hass
12.4.
Erich Jørgensen Hass
     Erich Hass kan være identisk med den Erich Jørgensen Trondheimsborger som det ble skiftet etter på Mo i Vefsn i 1743.38
     Erich Hass drev handelsstedet Furnes i Leirfjorden en periode.38
     Skifte 1743, Mo i Vefsn.39Skifte etter borger til Trondheim Erich Jørgensen. Arvinger er ektefelle Elisabeth Mogensdatter Bye og sønnen Mogens Jørgensen Hass, der er gift..

Gift _____1med

Elisabeth Mogensdatter Bye

Børn af Erich Jørgensen Hass og Elisabeth Mogensdatter Bye:

36.12.Mogens Jørgen (Jørgensen?) Hass, f. 1714
13.4.
Maren Jørgensdatter (Hass)

Gift _____med

Lars Jakobsen
     På gården Risnes i Vefsn.13
14.4.
Anna Hansdatter Aars

Gift _____med

Peder Eriksen Bech
     Søn af Erik Pedersen Bech.
     Fik borgerskap i Trondheim 11. okt. 1728.40
     Hans Pedersen Aars enke overlot 1724 borgerleiet (Kulstadsjøen) til svigersønnen Peder Eriksen Bech.41
     Peder Eriksen Bech overlot 1771 dette videre til brorsønnen Peder Christian Bech [søn av Tøger Bech?].41
     Skifte 177840.
15.5.
Maren Magdalene Hass (Borch?)
     En prestedatter av Frosten42

Gift _____med

Rickert Hagerup
Født 169242, døbt 17 jul. 1692, Frosten42.
Død 19 jul. 1746, Skogn42.
     Søn af Søren Rickertsen Hagerup og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Skogn43.
     Student 13 aar gl. 1705, bacc. 1713, resid. kapellan 1718 og 1722 sogneprest til Skogn, hvor han døde 19/7 1746.42

Børn af Maren Magdalene Hass (Borch?) og Rickert Hagerup:

37.15.Søren Hagerup
38.15.Jeremias Hagerup
39.15.Lucie Margrethe Hagerup
40.15._____
41.15._____
42.15._____
43.15._____
44.15._____
45.15._____
16.5.
Margrethe Christine Hass Borch
Født 6 aug. 170644.
Død 1772, Trondhjem.45,44.

Gift 9 jul. 172344 med

Niels Ebbesen Tønder
Født 8 jun. 170044.
Død 18 okt. 176544, begravet 29 okt. 1765, Frue Kirke i Trondhjem.44.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.46
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.44

Børn af Margrethe Christine Hass Borch og Niels Ebbesen Tønder:

46.16._____
47.16._____
48.16.Ebbe Carsten Tønder, f. 1726, d. 1785
49.16.Jeremias Tønder, f. 1728, d. 1820
50.16.Henrik Horneman Tønder, f. 1729, d. 1799
51.16._____
52.16._____
53.16._____
17.5.
Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 169217.
Død 175117.
     Prest til Sundalen.17

Gift 1° _____med

Petronelle Arctander
     Datter af Petter Nielsen Arctander og Judithe de Crequi dit la Roche.
     En datter av Judith de Crequi dit la Roche, sannsynligvis med Arctander i Voss.47

Gift 2° _____med

Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171248.
Død 31 jul. 178048.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Petronelle Arctander:

54.17.Peder Scavenius Borch, f. 1723
55.17.Sofia Katarina Borch, f. 1725

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup:

56.17.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
57.17.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
58.17.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
59.17.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
60.17.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
61.17.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
18.6.
Jon Kristoffersen
Død 174449.
     Bruker av halve Leikvik i Torsken frå 1738. Jon var ikkje dårlegare kar enn faren når det gjaldt sjødrifta. Etter tiendelista hadde han til vårstemna i 1744 ei bergensføring på 40 våger rundfisk, 40 våger råskjæring, 10 våger longa og 10 våger rav og rekling. Så høgt nådde ingen andre i Berg og Torsken det året. Men same året gjekk det ein farsott over heile bygda, og Jon og alle brørne hans strauk med.50

Gift _____49med

Maren Mikkelsdatter

[Gift 1° med Jon Kristoffersen (d. 1744); Gift 2° med Amund Amundsen].

Børn af Jon Kristoffersen og Maren Mikkelsdatter:

62.18.Kristoffer Jonsen, f. 1739
19.6.
Erik Kristoffersen
Født 169019.
Død 174419.
20.6.
Edis Kristoffersen Lech
Født _____, Leikvik, Torsken.25.
Begravet 12 dec. 1745, Trondenes., (3 s. advent).51.
     Bodde på Tovik i Trondenes.
     Bruker av Ytterholmen i Torsken 1733-1745.52

Gift _____med

Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.53,54.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.55,54.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.55
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.55Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

[Gift 1° med Iver Andersen (26 mai 1692 - 1734); Gift 2° med Edis Kristoffersen Lech (f. _____); Gift 3° 26 nov. 1748 med Hans Rafn Hanssen Sparboe (1719 - 9 mai 1785)].

Børn af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr:

63.20.Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech), f. 1734, Trondenes.
64.20.Anne Margrete Lech, f. 1737, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
65.20.Iver Ediassen Lech, f. 1741, Trondenes.
21.6.
Marie Kristoffersdatter
22.6.
Helle Christophersdatter
Født omkring 168956,57.
Død aug. 1774, Ramstad i Tjeldsund., 85 år gl.58,57.
     Sandsynligvis datter af Kirsten Eriksdatter Bye og Kristoffer Jonsen.
     "Folk og Slekt i Trondenes" skriver at hun er datter til Kristoffer Olsen og Maren Andersdatter på Ramstad i Tjeldsund.
     Helle Budde var på Ramstad i Tjeldsund 14. juni 1770, og døde her i aug. 1774 - 85 år gl.58

Gift _____med

Anders Larssen
Født omkring 1687, Gausvik, Trondenes.57,58.
Død 1758, Gausvik, Trondenes.57,58.
     Søn af Lars Iversen og Barbro?.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Børn af Helle Christophersdatter og Anders Larssen:

66.22.Kristoffer Anderssen, f. omkr. 1717, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
67.22.Lars Andersen, f. omkr. 1720, Trondenes., d. 1766, Tjeldsund.
68.22.Ane Kristine Andersdatter, f. omkr. 1727, Trondenes., d. 1788
23.7.
Erik Eidissen
Født 169522.
     Oppfostra hos farbroren Just Jonsen på Grunnfarnes i Torsken.22
24.7.
Peder Eidissen
Født 169822.
Død 174459.
     Bruker ei fjerdepart av Leikvik i Torsken frå 1716. I hans og faren si tid skatta dette bruket (III) av 2 pd. 2½ mrk., mens bruk I var tilsvarende mindre. I 1722 måtte Peder ut med 2 lodd sølv i bøter for «helligbrøde». Han hadde forsømt to preikesøndagar og i staden vore roen. Same bøtene fekk dei to andre høvedsmennene på garden. Vi får her også vite at dei brukte tremannsbåtar til heimeroren. Peder Eidisen strauk med i farsotten 1744. Uåra kring 1740-45 og sjukdomen gjorde ende på Just-slekta i Leikvika. I 1744 betalte garden ostetiende av 12 melkedyr, men året etter var det berre 4 kyr igjen. Hos Peder Eidisen på bruk III var det hverken folk eller dyr igjen. Ein av sønene døde, og dei to andre flytta bort.59

Børn af Peder Eidissen og _____:

69.24.Eidis Pedersen, f. omkr. 1714
70.24.Jon Pedersen, d. omkr. 1788
71.24.Nils Pedersen, d. 1746, Torsken.
25.7.
Mikkel Ediassen Bye Hass
Født 170924.
Død 178224.

Gift omkring 173024 med

Øllegård Sørensdatter Trane
Født 171124.
     Datter af Søren Reinholtsen og Ingeborg Christensdatter (Trane).

Børn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane:

72.25.Kirsten Mikkelsdatter Hass, f. 1736, Ibestad, d. 1805
73.25.Søren Mikkelsen Hass, f. 1736, Ibestad., d. 1783
74.25.Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass, f. 1739, Ibestad., d. 1818
26.7.
Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.60,25.
Død 1768, Tovik, Trondenes.25.

Gift omkring 174425 med

Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.25.
Død 1786, Tovik, Trondenes.25.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh).
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Børn af Kirstine Marie Ediasdatter og Anders Nielsen Schjelderup:

75.26.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
76.26.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
27.8.
Maria Henrichsdatter Bugge
Født aug. 170261.
Død 2 jan. 179061.
     Hun er nevnt som eneste barn av Margrethe Erichsdatter i skiftet 1716 på Moe i Vefsn etter Ingeborg Erichsdatter Bye, Marias mors søster.34
     Er ved halvsøsteren Else's skifte år 1750 bosatt på Krognes i Nordsem.62

Gift 1° 26 aug. 1731, Brønnøy., 14. Trin.61 med

Christopher Joensen (Jensen?)
Død omkring 1749.
     Skifte 17 jun. 1749, Kraaknes/Krognes, Brønnøy.63,61Ektefelle Maria Henrichsdatter. Barn: Henrich Christophersen, 17; Joen Christophersen, 10½; og Inger Margrethe Christophersdatter, 14 3/4. Morbror Niels Henrichsen, Moe er verge for sønnene og moren med tilsyn av Niels Pedersen, Nordhuus er verge for datteren..

Gift 2° 21 jun. 1750, Brønnøy., 4. Trin.61 med

Anders Ulriksen
Født omkring 171161.
Begravet 1762, Dom.rem.61.
     Skifte 14 mai 1762, Kraaknes/Krognes, Brønnøy.63,61Ektefelle Maria Henrichsdatter. Søster Kiersten Ulrichsdatter, gift med Niels Giertsen, Glein i Nesna. Halvsøster Anne Knudsdatter, gift med Ole Arentsen, Meisfjord. Netto 464 rd. med adskillig sølv, innbo og bøker, bl.a. Holbergs komedier..
28.8.
Dorthe Henriksdatter
Døbt 24 mar. 1704, Brønnøy kirke., Henrik Paulsen Tilrem's 9. [endnu i live?] barn Dorthe, Mor: Margrethe Erichsdatter. Faddere ikke tatt med [defekte kirkebøker ? vanskelig at tyde teksten ?].64.
Død 1704, begravet 24 jul. 170461.

Generation 5.

29.11.
Jørgen Jensen Hass
Født omkring 171065.
Død omkring 175465.
     Stilling: Skipper65

Gift _____med

Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel66.
     Datter af Willatz Jensen Bing og Magdalena Susanna Lund.

Børn af Jørgen Jensen Hass og Anna Sophie Bing:

77.29.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
78.29.Jens Jørgensen Hass
79.29.Margrethe Falch Hass
30.11.
Jacob Jensen Hass
31.11.
Hans Aars Hass
Død før 1775.

Børn af Hans Aars Hass og _____:

80.31.Hans Hass, f. omkr. 1760
81.31.Margrethe Hansdatter Hass
32.11.
Peter Jensen Hass
33.11.
Jeremias Jensen Hass
34.11.
Aaselle Jensdatter Hass
     Er ved moderens skifte år 1775 gift med Andreas Dass, Sæve i Nummedal. ? GÆT - Andreas Dass i Nummedal identisk med Andreas Matthias Dass født 1739 i Trondenes ?
35.11.
Marithe Jensdatter Hass

Gift _____med

Joen Christensen
36.12.
Mogens Jørgen (Jørgensen?) Hass
Født 17141,66.
     Han er sikker den Mogens Jørgen(sen) Hass der i 1737 gifter sig med Ane Mikkelsdatter Bye.

Gift 17371 med

Ane Mikkelsdatter Bye

Børn af Mogens Jørgen (Jørgensen?) Hass og Ane Mikkelsdatter Bye:

82.36.Elisabeth Mogensdatter Hass, f. 1738
83.36.Marit Mogensdatter Hass, f. 1741
37.15.
Søren Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Surendalen42
42
38.15.
Jeremias Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Porsgrund42
39.15.
Lucie Margrethe Hagerup

Gift _____med

Barthold Hoë
Født 11 feb. 1722, Trondhjem.67,68.
Død 28 okt. 178468.
     Søn af Barthold Hoë og Anna Katarina Kiølmer.
     Sogneprest til Taulov i Veile amt fra 1752 til 1773.68
40.15.
___________
41.15.
___________
42.15.
___________
43.15.
___________
44.15.
___________
45.15.
___________
46.16.
___________
47.16.
___________
48.16.
Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 172644.
Død 4 mar. 178544.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.44
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.46
     9 Børn.44

Gift 28 jan. 176144 med

Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 173944.
Død 10 jul. 182344.
     Datter af Jens Angell og Pauline Susanne Klæboe.

Børn af Ebbe Carsten Tønder og Susanne Borchmann Angell:

84.48.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
49.16.
Jeremias Tønder
Født 26 mai 172844.
Død 23 apr. 182044.
     Sognepræst til Næsset. Jubellærer. 7 Børn.44

Gift 175644 med

Maren Friis Lemvig
Født 173044.
Død 180344.
50.16.
Henrik Horneman Tønder
Født 27 dec. 172944.
Død 8 mar. 179944.
     Major ved Falsterske Regim. Gift, men havde ingen Børn.44
51.16.
___________
52.16.
___________
53.16.
___________
54.17.
Peder Scavenius Borch
Født 1723.
55.17.
Sofia Katarina Borch
Født 1725.
56.17.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 173117.
Død 181017.
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll nr. 21 (1808-1819) er nevnt en «Karen G.?/C.? Zeeliger» som kan tænkes at være Karen Borch, gift Zeeliger.

Gift 1° _____17med

Simon Olsen Lund
     Skifte 1765-1771, Trondheim69«Peruqvemager Simon Olsen Lund», p. 785.

Gift 2° _____17med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Olsen Lund:

85.56.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
57.17.
Jeremia Margrethe Borch
Født 173517.
Død 25 sep. 181370.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172171.
Død 28 sep. 181370.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.70
58.17.
Sophie Amalie Borch
Født 173617.
Død 30 mai 179972.

Gift 3 nov. 178372 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.72.
Død 184617.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
59.17.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.73.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.73,17.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.73

Gift 1° 18 sep. 177673 med

Ida Amalie Fuchs
Født 173917.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.73.

Gift 2° 15 sep. 178473 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.74,73.
Død 20 dec. 182873.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

86.59.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

87.59.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
88.59.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
60.17.
Jeremias Borch
Født 173817.
Død 1760-177017.
     Underofficer.17
61.17.
Caspar Abraham Borch
Født 174617.
Død 180517.
     Professor i Sorø.17

Gift _____17med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
62.18.
Kristoffer Jonsen
Født 173949.
     Kristofer Jonsen får, av presten, den beste attesten av alle i bygda: «Meget vel» i lesekunsten og «særdeles vel» i kristendom.49
63.20.
Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.75.

Gift 176025 med

Niels Anfinnsen Røg
Født 172676.
     Søn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.76

Børn af Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech) og Niels Anfinnsen Røg:

89.63.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
90.63.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
64.20.
Anne Margrete Lech
Født 1737, Tovik, Trondenes.75.
Død 1795, Vika, Trondenes.75, begravet 7 jun. 179577.

Gift 24 nov. 175877 med

Nils Rafn Hanssen Sparboe
Født 172777.
Død 20 apr. 1800, Vika, Trondenes.77,77.
     Søn af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.
     Lensmann i Vika.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Margrete Lech og Nils Rafn Hanssen Sparboe:

91.64.Hans Sparboe, d. 1761
92.64.Johanna Margrethe Sparboe
93.64.Riborg Sparboe, d. 1842
94.64.Hans Sparboe, d. 1768
95.64.Edies Lech Sparboe, d. 1768
96.64.Mette Marie Sparboe, d. 1844
97.64.Jens Hass Sparboe, f. 1770, d. 1844
98.64.Jacob Parelius Sparboe, d. 1807
99.64.Anne Cathrine Sparboe, d. 1827
100.64.Anne Christine Sparboe, f. 1777, d. 1778
65.20.
Iver Ediassen Lech
Født 1741, Tovik, Trondenes.25.
     Tok til Nygård, Ankenes, Nordland.25
     Gjestgiver.

Gift _____med

Kirsten Axelsdatter
Født omkring 1742.
Død omkring 1800, Nygård, Ankenes, Ofoten, Nordland.
     Datter af Aksel Akselsen (Taraldsvik) og Anne Knutsdatter Aas.

[Gift 1° med Axel Olsen; Gift 2° med Iver Ediassen Lech (f. 1741)].
66.22.
Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.57,77.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.57,77.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Gift _____med

Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.78,79,80.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

Børn af Kristoffer Anderssen og Anne Andersdatter:

101.66.Kirsten Bye Kristoffersdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
102.66.John Kristoffersen, f. 1760, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
67.22.
Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.81,25.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.25, begravet 1 nov. 176681.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.57
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».81
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».81
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.81
     Skifte 16 jun. 176781.

Gift 25 jul. 1741, (Tremmenige).82 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund83.
Død 178784,85.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Børn af Lars Andersen og Marith Andersdatter:

103.67.Lucia Larsdatter
104.67.Guren Maria Larsdatter, d. 1802
105.67.Hartvig Hveding Larsen
106.67.Helle Larsdatter, d. 1760
107.67.Marit Larsdatter
108.67.Anders Larsen
109.67.Hartvig Hveding Larsen
110.67.Jens Hass Larsen, f. 1755
111.67.Elen Kristine Larsdatter, f. 1758, d. 1811
112.67.Larsdatter, f. 1760, d. 1760
113.67.Kirsten Bye Larsdatter, f. 1762, d. 1815, Steinsvik
68.22.
Ane Kristine Andersdatter
Født omkring 1727, Gausvik, Trondenes.57,85,80.
Død 178857.

Gift _____med

Anders Einarsen
Født omkring 172386.
Død dec. 179287.
     Søn af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.
     Anders fikk 27. okt. 1750 bøksel på 1 pd 12 mk i Ramstad gård i Tjeldsund, for bruket som broren Tron Einarsen døde fra, 18 mk av kongens og 12 mk av Lødingen kirkes, og 1 pd 6 mk kongens gods som hans mor sal. Einar Kristoffersens enke hittil har brukt. Han betalte bøkselen med 4 rdl 16 sk.86
     Bruket til Anders besto i 1786 av 1 pd kongegods, 12 mk kirke- og 12 mk prestebolgods. Anders og naboen Augustinus Andersen hadde ei kvern ilag som i 1774 og i 1793 vart skattlagt for 8 sk.87

Børn af Ane Kristine Andersdatter og Anders Einarsen:

114.68.Trond Andersen, d. 1777
115.68.Helle Maria Andersdatter, f. 1757, d. 1757
116.68.Helle Maria Andersdatter, f. 1758, d. 1760
117.68.Johanna Sofie Andersdatter, f. 1761
118.68.Kirsten Bye Andersdatter, f. 1763, Ramstad i Tjeldsund, d. 1841
119.68.Lars Andersen, f. 1766, d. 1844
69.24.
Eidis Pedersen
Født omkring 171488,89.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1746-1762. Eidis flytta til Sandsvik i 1762.89
     Skifte 1767-1776, Sandsvik, Torsken Tinglag.90protokollnr. 142, folio 375b..

Gift _____89med

Else Kristoffersdatter
Født omkring 171891,89.
Død 1806, Kaldfarnes, Torsken., Hos dottera89.

Børn af Eidis Pedersen og Else Kristoffersdatter:

120.69.Peder Eidissen, f. 1746, d. 1803
121.69.Martha Eidisdatter, f. 1747, d. 1812
122.69.Ellen Kirstina Eidisdatter, f. 1756
123.69.Andreas Eidissen, f. 1758
124.69.Kristianne Eidisdatter, f. 1760
70.24.
Jon Pedersen
Død omkring 1788.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1746-1788. Han var skyss-skaffar og soknevektar og får den sjeldne attesten av presten at han les «meget vel» i bok og er «vel opplyst».92

Gift _____92med

Maren Eriksdatter

Børn af Jon Pedersen og Maren Eriksdatter:

125.70.Nils Martinus Jonsen, f. 1750
71.24.
Nils Pedersen
Død 1746, Leikvik, Torsken.59.
72.25.
Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad24.
Død 180524.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.90protokollnr. 150, folio 393..

Gift 1° 176124 med

Hans Johnsen Lind
Født 173124.
Død 178224.

Gift 2° 179024 med

Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.93.
Død 1822, Renså, Astafjord.24.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1783

[Gift 1° 1790 med Kirsten Mikkelsdatter Hass (1736 - 1805); Gift 2° 1806 med Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777 - 1859)].

Børn af Kirsten Mikkelsdatter Hass og Hans Johnsen Lind:

126.72.John Hanssen Lind, f. 1764, d. 1832
127.72.Andreas Hansen Lind, f. 1767, Astafjord., d. 1836, Kvæfjord.
73.25.
Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.24.
Død 178324.
     Skifte 3 jan. 178594.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.90protokollnr. 143, folio 312..

Gift 176924 med

Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.24.
     Datter af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

[Gift 1° 1769 med Søren Mikkelsen Hass (1736 - 1783); Gift 2° 1784 med Jens Nilssen Falk (d. 1833)].
74.25.
Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.24.
Død 181824.

Gift 1° 176924 med

Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.24.
Død 178524.
     Søn af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

Gift 2° 179024 med

Lars Hanssen Lind
Født 1761, Leivset, Skjerstad, NO.24.
Død 183224.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Skipper, Ibestad i Senjen.95
75.26.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.96,54.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.97,54.
     Konfirmert 1763.96
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".97
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.90protokollnr. 149, folio 738b..

Gift 176925 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.98.
Død 1793, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.90protokollnr. 146, folio 301b..

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

128.75.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
129.75.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
130.75.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
131.75.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
132.75.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
133.75.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
134.75.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
76.26.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.96,25.
Død 1750, Tovik, Trondenes.25.

Generation 6.

77.29.
Willatz Bing Hass
Født 174499.
Død 181099.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.99

Gift 177499 med

Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.100.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.100.
     Datter af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margrethe Nielsdatter (Winther?).
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Børn af Willatz Bing Hass og Lucie Andersdatter Falch:

135.77.Anna Margrethe Hass, f. 1776
136.77.Humphred Hass, f. 1778
137.77.Margaretha Hass, f. 1782
138.77.Rebecca Hass, f. 1785
139.77.Jens Hass, f. 1789
78.29.
Jens Jørgensen Hass
79.29.
Margrethe Falch Hass
     Er ved farmorens skifte år 1775 gift med Jacob Wilhelm Dass, Bjørn.
     Levede i 1801 paa Gaarden Berfjord i Herø og havde "Del i Dr. Bings Legat".65
80.31.
Hans Hass
Født omkring 1760101.
81.31.
Margrethe Hansdatter Hass
82.36.
Elisabeth Mogensdatter Hass
Født 17381.
83.36.
Marit Mogensdatter Hass
Født 17411.
84.48.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 176144.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.44.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.44

Gift 179544 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 177144.
Død 28 apr. 184844.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

140.84.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
141.84._____
85.56.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim24.
Død 180424.
     Øksnes, Nordland.24

Gift 179124 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy24.
Død 181424.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

142.85.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
143.85.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
144.85.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
145.85.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
146.85.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
147.85.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
86.59.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 1777102,103.
87.59.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 1787104,103.
88.59.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 1792105,103.
89.63.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.25.
Død _____, Sama, Trondenes.25.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.25.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.25.

Gift 2° omkring 179025 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.25.
Død 1812, Sama, Trondenes.25.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

148.89.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
149.89.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
90.63.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179425.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

150.90.Nils Anfinnsen
91.64.
Hans Sparboe
Døbt 6 feb. 176177.
Død 3 apr. 176177.
     For begravelsen blev der betalt 5 Rdl. og dessuten 2 Rdl. for ringning med den store kirkeklokke.77
92.64.
Johanna Margrethe Sparboe
Døbt 26 jun. 176277.

Gift _____106med

Christen Hansen Lind
Død før 1814107.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Christen Hansen Lind, handelsmann på/i Sundklakken.106

Børn af Johanna Margrethe Sparboe og Christen Hansen Lind:

151.92.Martinus Christensen Lind
152.92.Hans Hartvig Christensen Lind
153.92.Niels Ravn Christensen Lind
154.92.Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind, f. 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj., d. 1889
155.92.Grete Christensdatter Lind
93.64.
Riborg Sparboe
Døbt 4 jul. 176477.
Død 184277.
     Efterslægt.77
     Skifte 4 dec. 184277.
94.64.
Hans Sparboe
Døbt 28 sep. 176677.
Død 14 nov. 176877.
95.64.
Edies Lech Sparboe
Døbt 13 mar. 176877.
Død 7 apr. 176877.
96.64.
Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 1768108.
Død 1844108.
     Skifte 14 mai 1844108.

Gift 10 dec. 1791108 med

John Hanssen Lind
Født 1764108.
Død 183225.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.108

Børn af Mette Marie Sparboe og John Hanssen Lind:

156.96.Ane Margrethe Lind, f. 1793
157.96.Hanna Lind, f. 1795
158.96.Nils Rafn Lind, f. 1797
159.96.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
97.64.
Jens Hass Sparboe
Født 18 mar. 1770108.
Død 1844108.
     Selveier og fisker. Barnløs.108
     Skifte 2 nov. 1844108.

Gift 16 nov. 1802108 med

Maren Katrina Berg
Født 1778109.
Død 1833, Vika, Trondenes.109.
98.64.
Jacob Parelius Sparboe
Døbt 14 aug. 1771108.
Død 4 sep. 1807108, begravet 19 sep. 1807108.
     Fisker og selveier.108
99.64.
Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 1773108.
Død 19 mai 1827108.

Gift 2 jan. 1799108 med

Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.109.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.109.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.

Børn af Anne Cathrine Sparboe og Andreas Hansen Lind:

160.99.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
161.99.Anne Margrethe Lech Lind, f. _____, d. 1801, Trondenes.
162.99.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
163.99.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
100.64.
Anne Christine Sparboe
Født 27 nov. 1777108.
Død 28 feb. 1778108.
101.66.
Kirsten Bye Kristoffersdatter
Født 1757, Gausvik, Trondenes.80.
Død 1834, Gausvik, Trondenes.80.

Gift 1790110 med

Hans Madssen
Født 1766, Brokvik, Trondenes.111.
Død 1819, Gausvik, Trondenes.111.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
102.66.
John Kristoffersen
Født 1760, Gausvik, Trondenes.25.
Død 1811, Gausvik, Trondenes.25.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 178725 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.25.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.25.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].
103.67.
Lucia Larsdatter
Døbt 20 aug. 1741, (12 s. e. Tr.)82.
Begravet 24 jun. 1742, (Gravlagt).82.
104.67.
Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)82.
Død okt. 1802, «61 år»112.

Gift 13 dec. 1771113 med

Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)114.
Død mai 1801115.
     Søn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.116
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.115
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.115

Børn af Guren Maria Larsdatter og Einar Steensen:

164.104.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
165.104.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. før 1805
166.104.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
167.104.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. før 1805
168.104.Einarsen, f. 1780
169.104.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
170.104.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
105.67.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 31 mai 1746, (3. pinsedag).82.
     Død 22 veker gammel.82
106.67.
Helle Larsdatter
Døbt 24 sep. 1747, (17. s. e. Tr.)82.
Død 176082.
107.67.
Marit Larsdatter
Døbt 26 okt. 1749, (21 s. e. Tr.)82.
108.67.
Anders Larsen
Døbt 21 mai 1752, (1. pinsedag).81.
     Bosatte seg i Steinsvik.81

Gift _____117med

Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt)
Født 18 mai 1765, Korsnes.117.
     Datter af Nils Nilsen Weiglandt (Weilandt) og Anna Maria Hass (Hase).

Børn af Anders Larsen og Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt):

171.108.Nils Weiglandt Andersen, f. 1785, Tjeldsund., d. 1809
172.108.Anne Maria Hass Andersdatter, f. 1786, Tjeldsund., d. før 1801
173.108.Lars Andersen, f. 1787, Tjeldsund.
174.108.Johan Hass Andersen, f. 1788, Tjeldsund., d. 1794
175.108.Ane Maria Andersdatter, f. 1790, Tjeldsund.
176.108.Kristoffer Andersen, f. 1792, Tjeldsund.
177.108.Hartvig Andersen, f. 1794, Tjeldsund.
178.108.Johan Hass Andersen, f. 1797, Tjeldsund.
179.108.Jens Hass Andersen, f. 1799, Tjeldsund., d. 1799
180.108.Iver Andersen, f. 1801, Tjeldsund., d. 1801
181.108.Henning Norman Andersen, f. 1803, Tjeldsund.
182.108.Marit Andersdatter, f. 1808, Tjeldsund.
109.67.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 8 sep. 1754, (heimedåp stadf. 13. s. e. Tr.)82.
     Død i spæd alder.
110.67.
Jens Hass Larsen
Født 19 sep. 175582.
     Bosatt i Fiskefjord.82
111.67.
Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 175882.
Død jan. 1811118.
     Skifte 25 nov. 1811118.

Gift 17 okt. 1785118 med

Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 1758119.
Død 15 mai 1842118.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.118
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.118

Børn af Elen Kristine Larsdatter og Lars Kristoffersen:

183.111.Lars Andreas Larsen, f. 1787, d. 1809
184.111.Helene Marie Larsdatter, f. 1790, d. 1866
185.111.Maren Katrine Hveding Larsdatter, f. 1795
112.67.
Larsdatter
Født 27 sep. 176082.
Død 1760.
     Død før dåp.82
113.67.
Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176282.
Død apr. 1815, Steinsvik112.

Gift _____med

Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753112.
Død apr. 1810112, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).112.
     Søn af Christian Schnitler «senior» og Mette Nilsdatter.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.115

Børn af Kirsten Bye Larsdatter og Ebbe Christiansen Schnitler:

186.113.Marith Ebbesdatter Schnitler, f. 1781
187.113.Mette Maria Ebbesdatter Schnitler, f. 1784
188.113.Malena Bredal Schytte Scnitler, f. 1786, d. 1809
189.113.Christianna Ebbesdatter Schnitler, f. 1790
114.68.
Trond Andersen
Døbt 20 okt. 1754, (19. s. e. Tr.)87.
Død jul. 177787.
115.68.
Helle Maria Andersdatter
Født 7 mai 175787.
Død 31 jul. 1757, (i senga hos mora).87.
116.68.
Helle Maria Andersdatter
Født 5 sep. 175887.
Død 1 feb. 176087.
117.68.
Johanna Sofie Andersdatter
Født 13 jan. 176187.

Gift 24 jul. 1780120 med

Jon Kristoffersen
Født 1752, Ramstad, Tjeldsund.121.
     Se Ramstad, Tjeldsund bygdebok.

[Gift 1° med Karen Ingebrigtsdatter Aas (omkr. 1744 - mar. 1810); Gift 2° 24 jul. 1780 med Johanna Sofie Andersdatter (f. 13 jan. 1761)].
118.68.
Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund122.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)122.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.122

Gift 27 nov. 1786122 med

Jens Jakobsen
Født omkring 1755122.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)122.
     Søn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.122

Børn af Kirsten Bye Andersdatter og Jens Jakobsen:

190.118.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
191.118.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
192.118.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
193.118.Jakob Jensen, f. 1794
194.118.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
195.118.Anders Jensen, f. 1799
196.118.Olava Jensdatter, f. 1801
197.118.Dorthea Jensdatter, f. 1805
119.68.
Lars Andersen
Født 10 sep. 176658.
Død 1 apr. 184458.
     Gårdbruker på Ramstad i Tjeldsund. Efterslekt.

Gift 1° 17 okt. 179087 med

Maren Kirstina Madsdatter
Født 22 jan. 1769, Brokvik i Trondenes87.
Død jul. 181587.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Skifte 12 sep. 181587.

Gift 2° 4 nov. 1816, Evenes87 med

Anne Kirstina Hansdatter

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 nov. 1816 med Lars Andersen (10 sep. 1766 - 1 apr. 1844)].
120.69.
Peder Eidissen
Født 174689.
Død 1803123.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1780. Dei [han og Synnev] hadde 3 kyr, 3 sauer og 4 geiter. Av båtar og sjøbruk hadde Peder 1 åttring, 2 halvtredjeromsbåtar, 1 liten kjeks, 2 torskegarn, 1 linbøyel. Husa på garden var eit gamalt stuehus med fordør, kammers og skott i enden, ein høylade, ein skjå og ved fjæra ei bu og eit naust av torv og stein. Det han let etter seg, blei verdsett til 52 rdl. i alt, men bergenskjøpmannen skulle som vanleg ha meir enn det, så det blei ingen arv på barna.124
     Skifte 1803-1805, Barbogen, Torsken Tinglag.90protokollnr. 150, folio 71b..

Gift _____123,24med

Synnøve Jensdatter
Født 1743, Lavik, Gratangen.24.
Død 182624.
     Enke frå Torsken.123

[Gift 1° med Hans Larssen (f. 1727); Gift 2° med Peder Eidissen (1746 - 1803)].

Børn af Peder Eidissen og Synnøve Jensdatter:

198.120.Hanna Pedersdatter, f. 1779, Torsken., d. 1828
199.120.Eidis Pedersen, f. 1783, d. 1809
121.69.
Martha Eidisdatter
Født 174789.
Død 1812125.

Gift _____92med

Gjert Pedersen
Født 1749, Botn, Torsken.92.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1788-1822 (bruk I). Kom frå Sandsvika, Torsken. Han dreiv med litt kornavl og hadde kvern inne i elva. På sin halvpart av garden fødde han hest, 3 kyr og noen sauer. I nødsåra 1808-09 måtte han pantsette alt det han åtte til Kildal på Sand for mat.92

Børn af Martha Eidisdatter og Gjert Pedersen:

200.121.Edias Gjertsen, f. 1781, d. 1838
201.121.Jeppe Gjertsen, f. 1784, d. før 1820
202.121.Jon Gjertsen, f. 1786, d. 1813
203.121.Anne Gjertsdatter, f. 1795
122.69.
Ellen Kirstina Eidisdatter
Født 175689.
123.69.
Andreas Eidissen
Født 175889.
     Gardbr. i Teistevik.89
124.69.
Kristianne Eidisdatter
Født 176089.
125.70.
Nils Martinus Jonsen
Født 175092.
126.72.
John Hanssen Lind
Født 1764108.
Død 183225.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.108

Gift 10 dec. 1791108 med

Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 1768108.
Død 1844108.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.
     Skifte 14 mai 1844108.

Børn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe er vist under Mette Marie Sparboe (nr. 96).

127.72.
Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.109.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.109.

Gift 2 jan. 1799108 med

Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 1773108.
Død 19 mai 1827108.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.

Børn af Andreas Hansen Lind og Anne Cathrine Sparboe er vist under Anne Cathrine Sparboe (nr. 99).

128.75.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.25, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.126,48.
Død 1827, Lofoten, Nordland.25.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med25

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.25.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.48 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.25,96.
Død 181225, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.127,48.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 181348.

Gift 2° 181425 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.24,25.
Død 1845, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

204.128.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

205.128.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
206.128._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
207.128._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
208.128._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
209.128._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
210.128._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
211.128.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
212.128.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
213.128.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

214.128.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
215.128.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
216.128.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
129.75.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.25, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.128,48.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 179424 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

217.129.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
218.129.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
219.129.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
220.129.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
221.129.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
222.129.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
223.129.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
224.129.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
225.129.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
130.75.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.129,25.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.90protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.130.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.130.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.90protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 180225 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.131.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

226.130.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
227.130.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
228.130.Anders Schjelderup, f. 1798
229.130.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

230.130._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
131.75.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.25.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.25.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179625 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.25.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.25.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

231.131.Hans Abrahamsen, f. 1813
132.75.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.25.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.25.

Gift 180525 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.131.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

232.132.Niels Schjelderup, f. 1806
233.132.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
234.132.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
235.132.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
236.132.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
237.132.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
133.75.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.25.
Død 1802, Tovik, Trondenes.25.
134.75.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.132,25.
Død 1802, Tovik, Trondenes.25.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.103

Generation 7.

135.77.
Anna Margrethe Hass
Født 1776133.
136.77.
Humphred Hass
Født 1778133.
137.77.
Margaretha Hass
Født 1782133.
138.77.
Rebecca Hass
Født 1785133.
139.77.
Jens Hass
Født 1789133.
140.84.
Arnold Nicolai Caspar Tønder
Født 20 jun. 1796, Nestved.44.
Død 20 nov. 1869, Frederiksberg i København.44.
     Etatsraad, Overauditør. Ridde af Danebrog. 5 Børn.44

Gift 31 jun. 183344 med

Ingeborg Charlotte Magdalene Adler
Født 9 feb. 1814, København.44.
Død 2 mar. 1887, Frederiksberg i København.44.

Børn af Arnold Nicolai Caspar Tønder og Ingeborg Charlotte Magdalene Adler:

238.140._____
239.140.Niels Johan Tønder, f. 1835, København.
240.140.Ebbe Holger Valdemar Tønder, f. 1836, København.
241.140._____
242.140.Arnold Trevylian Tønder, f. 1844, København.
141.84.
___________
     Død smaa.44
142.85.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.24.
     Kom til Ibestad.24
143.85.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.24.
     Kom til Ibestad.24
144.85.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.24.
     Kom til Ibestad.24
145.85.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.24.
     Kom til Ibestad.24
146.85.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.24.
     Kom til Ibestad.24
147.85.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.24.
Død 187624.

Gift 182524 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.24.
Død 189124.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

243.147.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
244.147.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
148.89.
Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.25.
Død 1831, Sama, Trondenes.25.

Gift 1° 180125 med

Jakob Olsen
Født 1766, Kjellhus, Trondenes.25.
Død 1809, Sama, Trondenes.25.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 181125 med

Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.134.
Død 1830, Sama, Trondenes.134.
     Søn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter.
149.89.
Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.25.
Død 1819, Sama, Trondenes.25.

Gift 180925 med

Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.25.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.25.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° 1798 med Maren Kirstina Gislesdatter (1772 - 1803); Gift 2° 1805 med Johanna Margrete Kristensdatter (1768 - 1808); Gift 3° 1809 med Kirsten Maria Røg Hansdatter (1785 - 1819)].

Børn af Kirsten Maria Røg Hansdatter og Ole Hveding Rafaelsen Harr:

245.149.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
150.90.
Nils Anfinnsen
     !! GÆT - Sønn av Anfinn Nilssen, død 1794 !!

Utenfor ekteskap med24

Kari Simonsdatter
Født 177424.
Død 185524.

Børn af Nils Anfinnsen og Kari Simonsdatter:

246.150.Simon Nilssen, f. 1804, Troms.
151.92.
Martinus Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.135
152.92.
Hans Hartvig Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.135
153.92.
Niels Ravn Christensen Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.135
154.92.
Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind
Født 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj.136,106,136.
Død 20 dec. 1889106.
     Gjertrud Krog er år 1865 hos sin datter, Anne, på Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.137

Gift 11 nov. 1824, Lødingen.106 med

Jens Krog
Født 6 jul. 1792, Hadsel.106, døbt 31 mai 1852, Hadsel.106.
Død 1852106.
     Søn af Eiler Hagerup Krog og Gjertrud Magdalene Irgens.
     Bosat på Ottersøy.77

Børn af Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind og Jens Krog:

247.154.Eilert Hagerup Krog, f. 1825, d. 1903
248.154.Magdalene Brun Irgens Krog, f. 1826, d. 1905
249.154.Johanna Margrete Krog, f. 1828, d. eft. 1900
250.154.Anne Kristine Krog, f. 1830, Lødingen.
251.154._____, f. 1832, d. 1832
252.154._____, f. 1833, d. 1834
253.154.Christine Hansine Krog, f. 1835, d. 1919
254.154.Johannes Irgens Krog, f. 1836
155.92.
Grete Christensdatter Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.135
156.96.
Ane Margrethe Lind
Født 1793108.
157.96.
Hanna Lind
Født 1795108.
158.96.
Nils Rafn Lind
Født 1797108.
159.96.
Johanna Margrethe Lind
Født 1800108.
160.99.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.109.
161.99.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.138,109.
Død 1801, Vika, Trondenes.109.
162.99.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.108,109.
Død 1819, Vika, Trondenes.109.
163.99.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.109,108.
164.104.
Steen Einarsen
Født 19 jun. 1770, Hov i Tjeldsund112.
Død 12 mai 1835112.
     Steen fikk 15. sept. 1797 bøkselbrev hos Jørgen Larsen på 15 mk i gården Rørvik i Tysfjord. Av en eller annen grunn flytta han ikke dit, men overtok trolig et jordstykke på Hov, der han er ført som bonde i folketellingen 1801. Hans foreldre bor sammen med Steen og Ane Catrine, og «underholdes i huset». I flg. «Jordtakstkommisjonen» 1802, var der bare 1 bruker på Hov, nemlig Nils Dass. Steen satt trolig som husmann med jord, selv om han i folketellingen 1801 er anført som bonde. Han var trolig også fast mannskap på jekta til Nils Dass. Steen døde som «strandsitter».112

Gift 27 sep. 1799112 med

Ane Catrine Pedersdatter
Født 5 feb. 1776112.

Børn af Steen Einarsen og Ane Catrine Pedersdatter:

255.164.Peder Steensen, f. 1800, d. 1837, Stokke i Tjeldsund
256.164.Else Kathe Steensdatter, f. 1802
257.164.Einar Steensen, f. 1804
258.164.Nils Steensen, f. 1806
165.104.
Lars Einarsen
Født 4 jan. 1773, Hov i Tjeldsund112.
Død før 1805112.
166.104.
Nils Wilhelm Einarsen
Født 13 apr. 1775, Tofte i Tjeldsund112.
Død mai 1797, Hov i Tjeldsund112.
167.104.
Paul Einarsen
Født 3 aug. 1778, Tofte i Tjeldsund112.
Død før 1805112.
168.104.
Einarsen
Født 1780.
Begravet 4 mai 1780, (Kr. Himmelgartsdag).112.
     En dødfødt gutt gravlagt Kr. Himm. dag 1780 fra Tofte.112
169.104.
Johanna Sophie Einarsdatter
Født 28 jul. 1782, Tofte i Tjeldsund112.
Død aug. 1782112.
170.104.
Marith Einarsdatter
Født 16 mai 1784, Hol i Tjeldsund112.
Død jan. 1785112.
171.108.
Nils Weiglandt Andersen
Født 27 feb. 1785, Steinsvik, Tjeldsund.117.
Død mar. 1809117.
172.108.
Anne Maria Hass Andersdatter
Født 31 okt. 1786, Steinsvik, Tjeldsund.117.
Død før 1801117.
173.108.
Lars Andersen
Født 22 jan. 1787, Steinsvik, Tjeldsund.117.
174.108.
Johan Hass Andersen
Født 20 jul. 1788, Steinsvik, Tjeldsund.117.
Død feb. 1794117.
175.108.
Ane Maria Andersdatter
Født 21 apr. 1790, Steinsvik, Tjeldsund.117.
176.108.
Kristoffer Andersen
Født 21 jul. 1792, Steinsvik, Tjeldsund.117.
177.108.
Hartvig Andersen
Født 23 okt. 1794, Steinsvik, Tjeldsund.117.
178.108.
Johan Hass Andersen
Født 19 jan. 1797, Steinsvik, Tjeldsund.139.

Utenfor ekteskap med25

Johanna Kristiansdatter
     Steinsvik, Tjeldsund.25

Gift 1° 28 okt. 1823139 med

Maren Stina Jakobsdatter
Født 22 feb. 1798139.
Død 5 nov. 1830140.
     Skifte 30 apr. 1831140.

Gift 2° 2 sep. 1832140 med

Bertine Nilsdatter Buurmester
Født 1 mar. 1813141.

Børn af Johan Hass Andersen og Johanna Kristiansdatter:

259.178.Anne Bergitta Johansdatter, f. 1820, Nordland.
179.108.
Jens Hass Andersen
Født 5 jul. 1799, Steinsvik, Tjeldsund.117.
Død sep. 1799.
180.108.
Iver Andersen
Født 13 mai 1801, Steinsvik, Tjeldsund.117.
Død aug. 1801117.
181.108.
Henning Norman Andersen
Født 19 mai 1803, Steinsvik, Tjeldsund.117.
182.108.
Marit Andersdatter
Født 11 sep. 1808, Steinsvik, Tjeldsund.117.
183.111.
Lars Andreas Larsen
Født 16 dec. 1787118.
Død jan. 1809118.
184.111.
Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790118,141.
Død 25 feb. 1866142.

Gift 1° 23 jun. 1821, Lødingen118 med

Jochum Andreas Berg
Født omkring 1789, Kristiansund118.
Død feb. 1834143.
     Søn af Olava Elisabeth Thye.
     Hadde tjent noen år i Henningsvær, før han kom til sognet (Lødingen) på hausten 1820.118
     Efterslekt.
     Skifte 29 apr. 1834143.

Gift 2° 27 jul. 1835143 med

Iver Edis Lech Larsen
Født 1809143.
Død nov. 1838.
     Søn af Lars Kristensen og Anne Nilsdatter.
     Fra Tjelle i Ofoten.
     Iver kollsegla 10. nov. 1838. Han blei berga, men var så utmatta at han døde straks.143
     Skifte 18 sep. 1839143.

Gift 3° 24 aug. 1840142 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790122.
Død 13 apr. 1868142.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.142
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.142

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].
185.111.
Maren Katrine Hveding Larsdatter
Født 31 jan. 1795118.

Gift 1° _____med

Ernst Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Nils Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.
186.113.
Marith Ebbesdatter Schnitler
Født 19 feb. 1781112.
187.113.
Mette Maria Ebbesdatter Schnitler
Født 19 mai 1784112.
     Tjente i 1801 hos Nils Dass på Hov i Tjeldsund.112

Gift _____med

Hartvig Hansen
     Arnes i Ofoten.112

Børn af Mette Maria Ebbesdatter Schnitler og Hartvig Hansen:

260.187.Hans Hartvigsen, f. 1824
188.113.
Malena Bredal Schytte Scnitler
Født 1 jun. 1786112.
Død jul. 1809112.
189.113.
Christianna Ebbesdatter Schnitler
Født 10 feb. 1790112.

Gift 4 okt. 1812112 med

Nils Haldorsen
     Arnes i Ofoten.112

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 okt. 1812 med Christianna Ebbesdatter Schnitler (f. 10 feb. 1790)].
190.118.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 1787122.
Død feb. 1794122.
191.118.
Trond Jensen
Født 13 jan. 1790122.
Død 13 apr. 1868142.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.142
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.142

Gift 1° 21 jul. 1821122 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund122.
Død 15 jun. 1837142.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».142
     Skifte 13 jun. 1838142.

Gift 2° 24 aug. 1840142 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790118,142.
Død 25 feb. 1866142.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

261.191.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
262.191.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
263.191.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
264.191.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
192.118.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 1792122.

Gift _____med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
193.118.
Jakob Jensen
Født 1 mai 1794122.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.122

Gift _____med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.122
194.118.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 1796122.

Gift _____med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund144.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
195.118.
Anders Jensen
Født 16 nov. 1799122.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
196.118.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 1801122.

Gift _____med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.122
197.118.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 1805122.

Gift 1° _____med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.
198.120.
Hanna Pedersdatter
Født 1779, Barbogen, Torsken.24.
Død 182824.

Utenfor ekteskap med24

Hans Hanssen

Børn af Hanna Pedersdatter og Hans Hanssen:

265.198.Kristen Hanssen, f. 1797, Torsken., d. 1869
199.120.
Eidis Pedersen
Født 1783145.
Død 1809145.
     Døde ugift.145
200.121.
Edias Gjertsen
Født 1781125.
Død 1838146.
     Bruker ei fjerdepart av Kaldfarnes i Torsken 1810-34 (bruk IIb, løpenr. 3, seinare bnr. 5). Det var tronge tider, og i 1822 måtte han pantsette til handelsmann Kildal alt han åtte og seinare måtte bli eigar av. Det var mellom anna ei ny stue utan fordør, eit naust, ein skjå, 3 kyr, 10 småfe, ein halv hest, ein firroring, ein treroring og 11 torskegarn. I 1837 gifta han seg med enka Pernille Pedersdatter frå Sifjord som var 68 år gamal, og no sette han seg ned som husmann i Vikan. Året etter datt han utfor brygga på Straumsnes og drukna.146
     Otte barn i første ekteskap - se Berg og Torsken bygdebok, s. 437 ff.

Gift 1° _____146med

Karen Akselsdatter
Født 1776, Kaldfarnes, Torsken.146.
Død 1831146.

Gift 2° 1837146 med

Pernille Pedersdatter
Født omkring 1769147,146.
Død efter 1838.
     Frå Sifjord, Torsken.146
201.121.
Jeppe Gjertsen
Født 1784125.
Død før 1820125.
     Blei tatt til skolelærar i 1807.125
202.121.
Jon Gjertsen
Født 1786125.
Død 18 mai 1813125.
     Døde same dagen som to ungdomar i Veimannen. Truleg ulykke på sjøen.125
203.121.
Anne Gjertsdatter
Født 1795125.

Gift _____125med

Peder Taraldsen
     Vikan.125
204.128.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.148.
Død 1867, Tovik, Trondenes.148.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.149

Utenfor ekteskap med25

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.150,151.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.96

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe:

266.204.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
205.128.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.25, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.152,48.

Gift 182725 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.25.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.25.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
206.128.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.25.
Død 1804, Tovik, Trondenes.25.
207.128.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.25.
Død 1805, Tovik, Trondenes.25.
208.128.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.25.
Død 1806, Tovik, Trondenes.25.
209.128.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.25.
Død 1807, Tovik, Trondenes.25.
210.128.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.25.
Død 1809, Tovik, Trondenes.25.
211.128.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.25.
Død 1810, Tovik, Trondenes.25.
212.128.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.153,48.
213.128.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.25.
Død 1810, Tovik, Trondenes.25.
214.128.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.48,24, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.154,48.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.25.

Gift 1° 184124 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.25.
Død 1849, Tovik, Trondenes.25.

Gift 2° _____24med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1895, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

267.214.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
268.214.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
269.214.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

270.214.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
271.214.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
272.214.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
273.214.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
274.214.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
275.214.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
276.214.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
215.128.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.25.
216.128.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.25.
Død 1891, Tovik, Trondenes.25.

Gift 184525 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.25.
Død 1909, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

277.216.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
278.216.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
279.216.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
280.216.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
281.216.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
282.216.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
283.216.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
284.216.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
285.216.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
286.216.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
287.216.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
217.129.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.25.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.25.

Utenfor ekteskap med25

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.25.
Død 1880, Renså, Astafjord.25.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

288.217.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
218.129.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.25.
Død 1811, Tovik, Trondenes.25.
219.129.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.25.
Død 1865, Grøta, Trondenes.25.

Gift _____25med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.25.
Død 1881, Grøta, Trondenes.25.
220.129.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.25.
     Til Karlsøy.25
221.129.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.155,25.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.25.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

289.221.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
222.129.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.25.
Død 1868, Tovik, Trondenes.25.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184124 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.24.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.25.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

290.222.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
291.222.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
292.222.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
293.222.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
294.222.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
295.222.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
296.222.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
297.222.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
298.222.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
299.222.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
300.222.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
223.129.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.25.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.25.

Gift 184425 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
224.129.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.24,25.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.24,25.

Gift omkring 183524 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.24.
Død 186624.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

301.224.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
302.224.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
303.224.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
225.129.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.24,25.
Død 1890, Tovik, Trondenes.25.

Gift 1° 184524 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.24.
Død 1851, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 185425 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.25.
Død 1888, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

304.225.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
305.225.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
306.225.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
307.225.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

308.225.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
309.225.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
226.130.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 1794156.
227.130.
Niels Kristian Schjelderup
Født 1796157.
228.130.
Anders Schjelderup
Født 1798158.
229.130.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 1800159.
230.130.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.25.
231.131.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 181348, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.160,48.
232.132.
Niels Schjelderup
Født 1806.
233.132.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.161,25.
Død 189124.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183724 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.24.
Død 188624.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
234.132.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.162, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.163,48.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.164,162.

Gift 183225 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.165,166, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.165.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.164,166.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

310.234._____
311.234._____, d. 1836
235.132.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.25.

Gift 184425 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.25.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.25.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
236.132.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.25.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.25.

Gift 184825 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

312.236.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
313.236.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
314.236.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
315.236.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. _____
237.132.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.25.

Gift 183825 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.24.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.24.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

316.237.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
317.237.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
318.237.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
319.237.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
320.237.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
321.237.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
322.237.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
323.237.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
324.237.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.

Generation 8.

238.140.
___________
239.140.
Niels Johan Tønder
Født 17 aug. 1835, København..
     Korpslæge. 3 Børn.44

Gift 4 jun. 186944 med

Julie Neergaard
Født 1 jun. 1849, Momtoft.44.
240.140.
Ebbe Holger Valdemar Tønder
Født 17 sep. 1836, København.44.
     Oberst. C. af D., DM., Ridder af den østerrigske Jernkroneorden. Kammerherre. 2 Børn.44

Gift 25 mai 186644 med

Marie Toft
Født 10 apr. 184644.
Død 26 okt. 1902, Rungsted.44.
241.140.
___________
242.140.
Arnold Trevylian Tønder
Født 6 okt. 1844, København.44.
     Kaptein. 10 Børn.44

Gift 25 nov. 187644 med

Juliane Ewertz
Født 9 jan. 1857, Wedelsborg, Fyen.44.
243.147.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.24.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 1848167,24 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181448.
Død 7 feb. 186348.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

325.243.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
326.243.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
244.147.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185324 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.24.
Død 189824.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
245.149.
Ole Olsen Harr
Født 1812, Skånland Store, Trondenes.25.
Død 1812, Skånland Store, Trondenes.25.
246.150.
Simon Nilssen
Født 1804, Tranøy, Troms.24.
     Ibestad, Astafjord.24

Gift _____24med

Elen Fredriksdatter
Født 181624.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
247.154.
Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 1825106.
Død 13 jan. 1903106.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.168 med

Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.168.
Død 7 apr. 1899168.
     Datter af Peder Ebenezer Hansen og Anne Christine Ellingsen.

Børn af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen:

327.247.Jens Pedro Krog, f. 1859
328.247.Gjertrud Marie Krog, f. 1862
329.247.Marta Anna Krog, f. 1863
330.247.Elise Petra Krog, f. 1865
331.247.Kristofa Eleonore Krog, f. 1866
332.247.August Herman Krog, f. 1869
333.247.Egil Halfdan Krog, f. 1872
248.154.
Magdalene Brun Irgens Krog
Født 1826106.
Død 7 apr. 1905169.
     Bodde 1875 på Øyen.106

Gift _____169med

Johan P. Bordewich
Født 1827169.
Død efter 1907170.
     Johan bodde i 1855 i Lyngvær, Lofoten.169

Børn af Magdalene Brun Irgens Krog og Johan P. Bordewich:

334.248.Elise Sofie Bordewich, f. 1861, Vågan.
249.154.
Johanna Margrete Krog
Født 1828106.
Død efter 1900.

Gift 17 jul. 1852, Lødingen.171 med

Carl Christian Theodor Heggelund
Født 23 apr. 1819, Baklandet, Trondheim.171.
Død 4 sep. 1894, Skarpstrand, Øyen, Lødingen.171.
     Søn af Henrik Rasmus Heggelund.
     Carl bodde på Øyen [i Lødingen] da han ble gift med Johanne i 1852. Han kjøpte lnr. 29a Skarpstrand (1 ort 9 sk./Mark. 1,25) av Christian Normann Røkenes ved skjøte 12. mai 1863 for 60 Spd. og satt her til sin død i 1894.171

Børn af Johanna Margrete Krog og Carl Christian Theodor Heggelund:

335.249.Helga Gunhild Heggelund, f. omkr. 1852
336.249.Jens Krog Heggelund, f. 1855
337.249.Georg Andreas Heggelund, f. 1860
338.249.Carl Henrik Heggelund, f. 1862
339.249.Harald Heggelund, f. 1864, d. 1889
250.154.
Anne Kristine Krog
Født 19 feb. 1830, Lødingen.172,106,137.
     Anne Schjelderup er år 1865 «enke, gaardbruger, selveier» på gården Tyskeskoug med Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.137

Gift 19 jul. 1850106 med

Christopher A. Schjelderup
Død før 1865173.
     Forsaa (Tysfjord).106

Børn af Anne Kristine Krog og Christopher A. Schjelderup:

340.250.Villas Schjelderup, f. omkr. 1850, Lødingen prgj.
341.250.Jens Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
342.250.Jensine Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
343.250.Helmine Schjelderup, f. omkr. 1853, Lødingen prgj.
344.250.Sara Schjelderup, f. omkr. 1857, Lødingen prgj.
345.250.Gerhard Schjelderup, f. omkr. 1858, Lødingen prgj.
346.250.Øivind Schjelderup, f. omkr. 1862, Lødingen prgj.
251.154.
___________
Født apr. 1832106.
Død apr. 1832106.
     Dødf. drengebarn.106
252.154.
___________
Født nov. 1833106.
Død 6 feb. 1834106.
     Hj.døpt pikebarn.106
253.154.
Christine Hansine Krog
Født 1835106.
Død 1919174.

Gift 16 okt. 1858174 med

Johan Johansen Rüsing
Født 81836, Stadsbygdens prgj.174.
Død 18 jun. 1893174.
     Johan kom 4. juni 1853 fra Trondhjem til Kjeøy som handelsbetjent og ble gift med Christine i 1858. De flyttet til Bø pg. i 1859, og var senere bosatt på Vinje der Johan var handelsmann.175

Børn af Christine Hansine Krog og Johan Johansen Rüsing:

347.253.Eliot Johansen Rüsing, f. 1862
348.253.Johan Henrik Johansen Rüsing, f. 1865, Bø prgj.
349.253.Einar Johansen Rüsing, f. 1866
350.253.Jenny Johansen Rüsing, f. 1868
351.253.Sygni Johansen Rüsing, f. 1870
254.154.
Johannes Irgens Krog
Født 1836106.
     Johannes bodde på Offersøy [i Lødingen] som handelsmann da han ble gift med Sara i 1862. Ytterligere opplysninger savnes.106

Gift 29 dec. 1862176 med

Sara Susanne Bing Lind
Født 1841177.
     Datter af Jacob Willumsen Lind og Anne Sophia Hersleb Dreyer.
     Kjøbsvig.106
255.164.
Peder Steensen
Født 8 mai 1800112.
Død 9 nov. 1837, Stokke i Tjeldsund112.
     Konfirmert fra Sæter 1821.112
     Drukna fra Stokke etter å ha «falt i båten».112
256.164.
Else Kathe Steensdatter
Født 17 jan. 1802112.
257.164.
Einar Steensen
Født 2 apr. 1804112.
258.164.
Nils Steensen
Født 30 dec. 1806112.
     Bosat på Stokke i Tjeldsund.112

Gift 3 sep. 1831112 med

Marith Andersdatter Steinsvik
259.178.
Anne Bergitta Johansdatter
Født 19 jun. 1820, Steinsvik, Tjeldsund, Nordland.178,179.
     Tjenestejenta Johanna Kristiansdtr (Kristoffersdtr ?) Steinsvik, fikk barnet Anne Bergitta f. 19. juni 1820. Ho oppga Johan Andersen Sand som barnefar.179

Gift 184625 med

Martinus Peder Kjelsberg
Født 1821, Hammerfest, Finnmark.25.
Død 1866, Lavangen Sør, Trondenes.25.
     Søn af Peder Olsen Kjelsberg og Anne Karina Eriksdatter.

Børn af Anne Bergitta Johansdatter og Martinus Peder Kjelsberg:

352.259.Anne Karoline Bergitte Kjelsberg, f. 1846, Tjeldsund.
353.259.Johan Mikal Kjelsberg, f. 1848, Tjeldsund.
354.259.Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg, f. 1850, Trondenes.
355.259.Simonetta Lorentine Kjelsberg, f. 1853, Trondenes.
356.259.Jonetta Anna Kjelsberg, f. 1857, Trondenes.
357.259.Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg, f. 1860, Trondenes.
358.259.Simon Kildal Martinus Kjelsberg, f. 1863, Trondenes.
260.187.
Hans Hartvigsen
Født 29 jan. 1824112.
261.191.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822122.
Død 19 apr. 1857180.

Gift 21 okt. 1850181 med

Steen Steensen
Født 1815181.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

359.261.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. _____
262.191.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823122.
263.191.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828122.
Død 30 apr. 1829122.
264.191.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831122.
Død 16 sep. 1834122.
265.198.
Kristen Hanssen
Født 1797, Bunkan, Torsken.24.
Død 186924.
     Skjelnesplassen i Lavangen, Astafjord.

Gift 1° 182924 med

Marta Andreasdatter
Født 1792, Senjehesten, Bjarkøy.24.
Død 183524.
     Datter af Andreas Monssen og Bodil Jakobsdatter.

Gift 2° 183524 med

Marta Pernilla Olsdatter
Født 1795, Hestnes, Astafjord.24.
Død 183724.
     Datter af Ole Jakobsen og Barbro Pedersdatter.

Gift 3° 183824 med

Mikol Andrina Paulsdatter
Født 1805, Lavangen, Astafjord.24.
Død 187724.
266.204.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.182.
Død 1910, Tovik, Trondenes.182.
     Efterslekt.
267.214.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.25.

Gift 187525 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.25.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

360.267.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
361.267.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
362.267.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
363.267.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
364.267.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
268.214.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.25.
Død 1849, Tovik, Trondenes.25.
269.214.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.25.

Utenfor ekteskap med25

Lars Olsen
     Tromsø.25

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

365.269.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
270.214.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.25.

Gift 188525 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.25.
271.214.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland25,24.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188325 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.25.
Død 1894, Tovik, Trondenes.25.

Gift 2° 189624 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.24.
Død 1901, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

366.271.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
367.271.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
368.271.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

369.271.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
370.271.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
272.214.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.25.

Gift 189025 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.25.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.25.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

371.272.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
372.272.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
373.272.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
374.272.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
375.272.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
273.214.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.25.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.25.
Død 1913, Tovik, Trondenes.25.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

376.273.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
377.273.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
378.273.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
379.273.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
380.273.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
381.273.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
274.214.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.25.

Gift 188925 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.25.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

382.274.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
383.274.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
384.274.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
385.274.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
386.274.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
275.214.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.25.
Død 1867, Tovik, Trondenes.25.
276.214.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.25.

Gift 190025 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.25.
     Også Tromsø.25
277.216.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.25.
Død 1851, Tovik, Trondenes.25.
     Død 2 Aar gl.48
278.216.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.25.

Gift 187425 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.25.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

387.278.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
388.278.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
279.216.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.25.
Død 1890, Tovik, Trondenes.25.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

389.279.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
390.279.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
391.279.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
392.279.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
280.216.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.25.
Død 1913, Tovik, Trondenes.25.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.25.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 273).

281.216.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.25.
Død 1906, Tovik, Trondenes.25.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188725 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.25.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

393.281.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
394.281.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
395.281.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
282.216.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.25.
Død 1858, Tovik, Trondenes.25.
283.216.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.25.
Død 1913, Breivik, Trondenes.25.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.25.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

396.283.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
397.283.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
284.216.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.25.

Gift 187825 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.25.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.25

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

398.284.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
285.216.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.25.
286.216.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.25.
Død 1865, Tovik, Trondenes.25.
287.216.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.25.
288.217.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.183.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.183.
289.221.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191724.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.184

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

399.289.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. _____
400.289.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
401.289.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
402.289.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
403.289.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. _____
290.222.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.25.
291.222.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.25.
292.222.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.25.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.25.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

404.292.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
405.292.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
406.292.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
407.292.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
408.292.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
409.292.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
410.292.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
293.222.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.25.
294.222.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.25.
Død 1851, Tovik, Trondenes.25.
295.222.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.25.
     Til Amerika.25
296.222.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.25.
     Til Amerika.25
297.222.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.25.
Død 1857, Tovik, Trondenes.25.
298.222.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.25.
     Til Amerika.25
299.222.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.25.
     Til Amerika.25
300.222.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.25.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.25.
301.224.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.24.
Død 184724.
302.224.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.24.
Død 187724.
303.224.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.24.
Død 189624.
304.225.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.25.
305.225.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.24.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.24,25.
306.225.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.25.
307.225.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.25.
Død 1853, Tovik, Trondenes.25.
308.225.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.25.
Død 1864, Tovik, Trondenes.25.
309.225.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.25.
Død 1872, Tovik, Trondenes.25.
310.234.
___________
Begravet 22 sep. 1833164.
     Dødfødt jente.
311.234.
___________
Død jun. 1836164.
     Død 8 dager gml.164
312.236.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1901, Tromsø.25.

Gift 187525 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.24.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh:

411.312.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
313.236.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

412.313.Sofus Johannesen
314.236.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
315.236.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død _____.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

413.315.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
316.237.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.24.
Død 190024.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187224 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.24.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

414.316.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
317.237.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.24.

Gift omkring 187624 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181924.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.24
318.237.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.24.
Død 184724.
319.237.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.24.
320.237.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.24.
321.237.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.24.
     Til Tromsø.24
322.237.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.24.
     Sindsyg.

Gift 187525 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1901, Tromsø.25.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup er vist under Peder Olai Anderssen Schjelderup (nr. 312).

323.237.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.24.
Død 186924.
324.237.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.24.

Utenfor ekteskap med24

Adolf Bull
Født 187124.
     Fra Vardø.24

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

415.324.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.

Generation 9.

325.243.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.167,24.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.167,24 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo24.
326.243.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.167.
327.247.
Jens Pedro Krog
Født 1859168.
     Ble handelsmann på Tranø, Hammerø. [6 barn, de 4 første f. på Offersøy,168

Gift _____168med

Christine Emelie Jæger
328.247.
Gjertrud Marie Krog
Født 1862168.

Gift 1901168 med

Bernhard Norman
     Handelsmann. Næsberget, Hamarøy.168
329.247.
Marta Anna Krog
Født 4 dec. 1863168.

Gift 8 jun. 1892168 med

Oskar Anton Laurits Brun
Født 1865, Hammerfest ?168.
     Telegr. ass.168
330.247.
Elise Petra Krog
Født 5 jul. 1865168.

Gift _____168med

Hans Heggelund Larsen
Født 20 jul. 1865185.
     Offersøy, Lødingen.168
331.247.
Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866168.

Gift 18 jul. 1891168 med

Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.174.
     Søn af Johan Johansen Rüsing og Christine Hansine Krog.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.186

Børn af Kristofa Eleonore Krog og Johan Henrik Johansen Rüsing:

416.331.Marthinus Johansen Rüsing, f. 1892, Bø.
417.331.Johan Johansen Rüsing, f. 1894, Lødingen.
418.331.Eilert Johansen Rüsing, f. 1895, Hadsel.
419.331.Gunnar Johansen Rüsing, f. 1897, Hadsel.
420.331.Hanna Johansen Rüsing, f. 1899, Hadsel.
421.331.Hagar Johansen Rüsing, f. 1900, Hadsel.
332.247.
August Herman Krog
Født 1869168.
     Tannlege i Trondheim.168
333.247.
Egil Halfdan Krog
Født 24 aug. 1872187,168.
     Ble gift med Lina Jæger - flyttet til Oslo.168
     Ved Ft. 1900 bodde Egil og Lina hos hans far på br. nr. 1 [Øyen, Lødingen]. Egil var handelsfullmektig i farens forretning. Bruk nr. 11 "Solheim" (4 øre) ble utskilt fra br. nr. 1 i 1904. I Matr. 1907 er (enken) Lina Krog ført som «eier og/eller bruker her». - Hun flyttet senere til Oslo med sin sønn Edgar.188

Gift _____168med

Lina Jæger
Født 15 jul. 1873, Rødø.188.

Børn af Egil Halfdan Krog og Lina Jæger:

422.333.Edgar Krog
334.248.
Elise Sofie Bordewich
Født 1861, Vågan.169.

Gift _____169med

Anton Kristian Christophersen
335.249.
Helga Gunhild Heggelund
Født omkring 1852171.
336.249.
Jens Krog Heggelund
Født 1855171.
     Reiste til USA - ble veterinær.171
337.249.
Georg Andreas Heggelund
Født 1860171.
     Bosatte seg i Tromsø. Ble billedhugger. Han vant bl.a. en konkurranse om beste forslag til monument over Petter Dass i forbindelse med 200-årsdagen for hans død i 1907; en byste støpt i malm som er plassert i en 14 m. høy bauta av granitt reist ved Alstahaug kirke. Bautaen er tegnet av nordlendingen, arkitekt August Nielsen.171
338.249.
Carl Henrik Heggelund
Født 1862171.
     Døde ung.171
339.249.
Harald Heggelund
Født 14 sep. 1864171.
Død 13 dec. 1889171.
     Ugift.171
340.250.
Villas Schjelderup
Født omkring 1850, Lødingen prgj.189,137.
341.250.
Jens Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.190,137.
342.250.
Jensine Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.190,137.
343.250.
Helmine Schjelderup
Født omkring 1853, Lødingen prgj.191,137.
344.250.
Sara Schjelderup
Født omkring 1857, Lødingen prgj.192,137.
345.250.
Gerhard Schjelderup
Født omkring 1858, Lødingen prgj.193,137.
346.250.
Øivind Schjelderup
Født omkring 1862, Lødingen prgj.194,137.
347.253.
Eliot Johansen Rüsing
Født 1862174.
     Ble læge.174
348.253.
Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.174.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.186

Gift 18 jul. 1891168 med

Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866168.
     Datter af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen.

Børn af Johan Henrik Johansen Rüsing og Kristofa Eleonore Krog er vist under Kristofa Eleonore Krog (nr. 331).

349.253.
Einar Johansen Rüsing
Født 1866174.
350.253.
Jenny Johansen Rüsing
Født 1868174.
351.253.
Sygni Johansen Rüsing
Født 1870174.
352.259.
Anne Karoline Bergitte Kjelsberg
Født 1846, Sæter, Tjeldsund.25.

Gift 187425 med

Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen
Født 1846, Trøsen, Trondenes.25.

Børn af Anne Karoline Bergitte Kjelsberg og Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen:

423.352.Dødfødt, f. 1875, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
424.352.Dødfødt, f. 1877, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
425.352.Dødfødt, f. 1879, Trondenes., d. 1879, Trondenes.
426.352.Hagbart Marenius Alfred Hansen, f. 1881, Trondenes.
427.352.Dødfødt, f. 1886, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
353.259.
Johan Mikal Kjelsberg
Født 21 jun. 1848, Ulvik, Tjeldsund., døbt 30 jul. 1848.
     Kom til Sør Lavangen.25
354.259.
Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg
Født 1850, Lavangen Sør, Trondenes.25.

Gift 187725 med

Teodor Nikolai Kildal
Født 1847, Vågan, Nordland.25.
     Søn af Mikal Fredrik Simonsen Kildal og Dortea Katrine Sindelsdatter Meyer.

Børn af Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg og Teodor Nikolai Kildal:

428.354.Martin Alfred Kildal, f. 1878, Trondenes.
429.354.Marenius Peter Angel Kildal, f. 1880, Trondenes.
430.354.Dortea Katrine Kildal, f. 1882, Trondenes.
431.354.Mathilde Ursin Kildal, f. 1883, Trondenes.
432.354.Mikal Fredrik Kildal, f. 1886, Trondenes.
433.354.Kristian Peder Kildal, f. 1888, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
434.354.Peder Hersleb Kildal, f. 1890, Trondenes.
435.354.Johan Albert Kildal, f. 1892, Trondenes., d. 1908, Trondenes.
355.259.
Simonetta Lorentine Kjelsberg
Født 16 mai 1853, Lavangen S., Trondenes., døbt 14 aug. 1853, Trondenes..
     Til Amerika.25
356.259.
Jonetta Anna Kjelsberg
Født 19 mai 1857, Lavangen S., Trondenes., døbt 19 mai 1857, Trondenes..
     Til Amerika.25
357.259.
Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg
Født 1860, Lavangen S., Trondenes.25.

Gift 188425 med

Ragnhild Olsdatter
Født 1861, Plassen, Vågå, Oppland.25.

Børn af Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg og Ragnhild Olsdatter:

436.357.Ragnvald Laurits Kjelsberg, f. 1883, Trondenes.
437.357.Anna Marie Kjelsberg, f. 1886, Trondenes.
438.357.Edvin Margiton Kjelsberg, f. 1889, Trondenes.
439.357.Olav Kristian Kjelsberg, f. 1892, Trondenes.
440.357.Sverre Johan Kjelsberg, f. 1898, Trondenes.
358.259.
Simon Kildal Martinus Kjelsberg
Født 1863, Lavangen S., Trondenes.25.
359.261.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853181.
Død _____181.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.181
360.267.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.25.

Gift 190025 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.25.
361.267.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.25.
362.267.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.25.
Død 1882, Tovik, Trondenes.25.
363.267.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.25.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
364.267.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.25.
365.269.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.25.

Gift 190025 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.25.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

441.365.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
366.271.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.25.
Død 1888, Tovik, Trondenes.25.
367.271.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.25.
368.271.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.25.
369.271.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.25.
370.271.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.25.
371.272.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.25.
372.272.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.25.
373.272.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.25.
374.272.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.25.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.25.
375.272.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.25.
376.273.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.25.
Død 1883, Tovik, Trondenes.25.
377.273.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.25.
378.273.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.25.
379.273.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.25.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

442.379.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
380.273.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.25.
381.273.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.25,24.

Gift omkring 192024 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.25.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
382.274.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.25.
383.274.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.25.
384.274.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.25.
385.274.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.25.
386.274.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.25.
Død 1899, Harstad, Trondenes.25.
387.278.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.25.
     Til Vågan, Nordland.25
388.278.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.25.
     Til Vågan, Nordland.25
389.279.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.25.
     Til Amerika.25
390.279.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.25.
Død 1881, Tovik, Trondenes.25.
391.279.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.25.
Død 1881, Tovik, Trondenes.25.
392.279.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.25.
     Til Amerika.25
393.281.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.25.
394.281.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.25.
Død _____.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
395.281.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.25.
396.283.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.25.
397.283.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.25.
398.284.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.25.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.25.
399.289.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard24.
Død _____24.
400.289.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard24.
Død 190524.
     Nanna Rebekka Markusdatter er år 1900 ugift og hjemmeboende på Balteskar. Hun er «i moderens tjeneste» og hjælper til med «husgjerning, jordbrugsarbeide og finere haandgjerning».184
401.289.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard24.
Død 186324.
402.289.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190224 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.24.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».184

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

443.402.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
444.402.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
445.402.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
446.402.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
447.402.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
448.402.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
449.402.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
403.289.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død _____.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.184

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

450.403.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. _____
451.403.Markus Gram Balteskard, f. 1902
452.403.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
453.403.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
454.403.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
455.403.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
456.403.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
404.292.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.25.
405.292.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.25.

Gift 190025 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.25.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
406.292.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.25.
407.292.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.25.
Død 1884, Tovik, Trondenes.25.
408.292.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.25.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.24.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
409.292.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.25.
410.292.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.25.
411.312.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.25.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.25.
412.313.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
413.315.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
414.316.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.24.

Gift omkring 1915195 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.24.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

457.414.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
458.414.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
459.414.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
460.414.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
415.324.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.24.

Generation 10.

416.331.
Marthinus Johansen Rüsing
Født 1892, Bø.186.
417.331.
Johan Johansen Rüsing
Født 1894, Lødingen.186.
418.331.
Eilert Johansen Rüsing
Født 1895, Hadsel.186.
419.331.
Gunnar Johansen Rüsing
Født 1897, Hadsel.186.
420.331.
Hanna Johansen Rüsing
Født 21 mar. 1899, Hadsel.186.
421.331.
Hagar Johansen Rüsing
Født 29 apr. 1900, Hadsel.186.
422.333.
Edgar Krog
423.352.
Dødfødt
Født 1875, Trøsen, Trondenes.25.
Død 1875, Trøsen, Trondenes.25.
424.352.
Dødfødt
Født 1877, Trøsen, Trondenes.25.
Død 1877, Trøsen, Trondenes.25.
425.352.
Dødfødt
Født 1879, Trøsen, Trondenes.25.
Død 1879, Trøsen, Trondenes.25.
426.352.
Hagbart Marenius Alfred Hansen
Født 1881, Trøsen, Trondenes.25.
427.352.
Dødfødt
Født 1886, Trøsen, Trondenes.25.
Død 1886, Trøsen, Trondenes.25.
428.354.
Martin Alfred Kildal
Født 1878, Stangnes, Trondenes.25.

Gift _____med

Teodora Jakobsen
Født 1883, Sama, Trondenes.25.
     Datter af Ole Jakobsen og Ellen Gurine Talaksdatter (Tollaksdatter).

Børn af Martin Alfred Kildal og Teodora Jakobsen:

461.428.Margaret Kildal
429.354.
Marenius Peter Angel Kildal
Født 1880, Stangnes, Trondenes.25.
430.354.
Dortea Katrine Kildal
Født 1882, Stangnes, Trondenes.25.
431.354.
Mathilde Ursin Kildal
Født 1883, Gansås, Trondenes.25.
432.354.
Mikal Fredrik Kildal
Født 1886, Gansås, Trondenes.25.
433.354.
Kristian Peder Kildal
Født 1888, Stangnes, Trondenes.25.
Død 1889, Stangnes, Trondenes.25.
434.354.
Peder Hersleb Kildal
Født 1890, Stangnes, Trondenes.25.
435.354.
Johan Albert Kildal
Født 1892, Stangnes, Trondenes.25.
Død 1908, Harstad, Trondenes.25.
436.357.
Ragnvald Laurits Kjelsberg
Født 1883, Sandtorg, Trondenes.25.
437.357.
Anna Marie Kjelsberg
Født 1886, Sandtorg, Trondenes.25.
438.357.
Edvin Margiton Kjelsberg
Født 1889, Sandtorg, Trondenes.25.
439.357.
Olav Kristian Kjelsberg
Født 1892, Sandtorg, Trondenes.25.
440.357.
Sverre Johan Kjelsberg
Født 1898, Sandtorg, Trondenes.25.
441.365.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.25.
442.379.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
443.402.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard24.
444.402.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland24.
Død 191124.
445.402.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland24.
446.402.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland24.
447.402.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland24.
448.402.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland24.
449.402.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland24.
450.403.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland24.
Død _____24, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland24, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

462.450.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
463.450.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
464.450.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
465.450.Torbjørn Ellefsen, f. _____
451.403.
Markus Gram Balteskard
Født 190224.
452.403.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard24.
453.403.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard24.
Død 190724.
454.403.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard24.
Død 191024.
455.403.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard24.
Død 192424.
456.403.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard24.
457.414.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.195.
458.414.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.195.
459.414.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.195.
460.414.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.195.

Generation 11.

461.428.
Margaret Kildal

Gift _____med

Brown
     U.S.A.
462.450.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

466.462.Gudrun Brækkan, f. _____
463.450.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
464.450.
Steinar Ellefsen
Født _____196.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____196.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

467.464.Simon Ellefsen, f. _____
468.464.Pernille Ellefsen, f. _____
465.450.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

469.465.Kari Ellefsen, f. _____
470.465.Niels Ellefsen, f. _____
471.465.Tove Ellefsen, f. _____
472.465.Brit Ellefsen, f. _____

Generation 12.

466.462.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

473.466.Karen Brækkan, f. _____
474.466.Andrea Brækkan, f. _____
467.464.
Simon Ellefsen
Født _____196.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
468.464.
Pernille Ellefsen
Født _____196.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

475.468.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
476.468.Victor Gøth Ellefsen
469.465.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

477.469.Kristin Kinmont, f. _____
470.465.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

478.470.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
471.465.
Tove Ellefsen
Født _____.
472.465.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 13.

473.466.
Karen Brækkan
Født _____.
474.466.
Andrea Brækkan
Født _____.
475.468.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____197.
476.468.
Victor Gøth Ellefsen
477.469.
Kristin Kinmont
Født _____.
478.470.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1Steinar Olsen: Byman-slekten, s. 8. Trykt i Slekta vår 2001:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 78 note 29
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Kjeld Bugge: Slektene Hass - Byemand., s. 416. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 416
6Epost dat. 11. okt. 2000 av Bjørn Hassel Nyheim.
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
811 år ved morens skifte 15. apr. 1663, 14 år ved farens skifte 31. okt. 1665.
9Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 136, 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
112 år gl. ved farens skifte 18. febr. 1665.
1219 år gl. ved morens skifte 24. jan. 1679.
13Epost dat. 9. okt. 2000 af Asle Brækken.
1416 år gl. 12. dec. 1693.
15Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
1613 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
17Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
1811 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
19Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:510
208 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
21Epost dat. 10. okt. 2000 af Asle Brækken.
22Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:517
2329 år gl. ved manntallet år 1701.
24Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
26Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
27Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:517-518
28Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:241
296 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
30Kjeld Bugge: Slektene Bugge fra Brønnøy., s. 251. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 249-264
3151 år gl. ved FT 1701.
32Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 346
33Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 347
34Svein Edvardsen: Skifter fra Vefsn 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. 55
35Svein Edvardsen: Skifter fra Vefsn 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. 56
363 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
37Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 26
38Epost dat. 9. okt. 2000 av Asle Brækken.
39Svein Edvardsen: Skifter fra Vefsn 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. 57
40Epost dat. 21. okt. 2000 av Bjørn Hassel Nyheim
41Bjørn Hassel Nyheim der ref. til Ytreberg "Nordlandske handelssteder"
42S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
43Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 271
44Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
45Eksakt dato er trykt i "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
46Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
47Carsten Berg Høgenhoff, Oslo (2003-09-15).
48Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
49Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:511
50Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:510-511
51Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
52Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:378
53Hans Rafnung skriver at hun var født 1700.
54Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
55Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
56"Folk og Slekt i Trondenes" sætter fødselsåret til 1698.
57Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 164
58Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:534
59Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:518
60Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
61Kjeld Bugge: Slektene Bugge fra Brønnøy., s. 256. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 249-264
62Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 44
63Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. Brønnøy:38
64Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 348
65Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
66Email
67Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb.
68Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 17. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
69Trondhjems Skifteprotokoll 18 1765-1771
70Bjørn Flor
71Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
72Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
73Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
7446? år gl. ved FT 1801.
75Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
76Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
77Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-09-27
78Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
79Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
80Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
81Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:229
82Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
83Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
8470 år gl.
85Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
86Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,533
87Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,534
88Dette kan ikke passe hvis faren er født ca. 1698.
89Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:434
90Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
91Sandsynligvis er hun en del år yngre.
92Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:428
93Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
94Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
95DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6622
96Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
97Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
98Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
99Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
100Arnt O. Åsvang: Slekten Falch III (198?), s. 7
10115 år gl. ved farmorens skifte år 1775.
10223 år gl. ved FT 1801.
103Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
10413 år gl. ved FT 1801.
1058 år gl. ved FT 1801.
106Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
107Er død ved morens skifte 9. dec. 1814.
108Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
109Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
110Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
111Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:158
112Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
113Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
114Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163
115Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:269
116Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:268-269
117Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:283
118Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
119Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
120Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:522
121Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:513
122Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
123Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:290
124Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:290-291
125Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:429
12622 S. e. Trin.
12726. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
12810. S. e. Trin. 1771
12928 år gl. ved FT 1801.
130Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
131Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
13218 år gl. ved FT 1801.
133Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
134Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
135DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 397
13666 år gl. i FT 1865.
137Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
138Født omkring 1800 ?
139Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:354
140Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:355
141Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:307
142Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
143Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,246
144Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,231
145Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
146Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:437
14768 år gl. år 1837.
148Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
149Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
150Sundag etter Treein.
151Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
15220. S. e. Trin. 1802
1531. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
1544. S. e. Trin. 1815
155Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
1567 år gl. ved FT 1801.
1575 år gl. ved FT 1801.
1583 år gl. ved FT 1801.
1591 år gl. ved FT 1801.
16018. S. e. Trin. 1813.
161Astafjord bygdebok skriver år 1805.
162Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
1632. paaskedag 1810
164Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
165Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
166Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
167IGI - http://www.familysearch.com
168Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 550
169Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 558
170Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 560
171Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 555
17236 år gl. i FT 1865.
173Ikke nevnt i 1865 tellingen.
174Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569
175Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569-570
176Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
177Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
178Tjeldsund bygdebok s. II:354 skriver 1. juni 1821.
179Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:306
180Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
181Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
182Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
183Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
184Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
185Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 557
186Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 580
187På side 562 i Lødingen bygdebok står skrevet 24. febr. 1872.
188Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 562
18915 år gl. i FT 1865.
19013 år gl. i FT 1865.
19112 år gl. i FT 1865.
1928 år gl. i FT 1865.
1937 år gl. i FT 1865.
1943 år gl. i FT 1865.
195Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
196Dåbsattest
197Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.