© 2001 Simon Ellefsen

Knudtzon

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Nicolay Knudtzon
Født 16981.
Død 17851.
     Købmand (i Bredstedt ? i Slesvig).2

Gift _____med

Magdalena Clausen
Født 17261.
Død 18031.

Børn af Nicolay Knudtzon og Magdalena Clausen:

2.1.Hans Carl Knudtzon, f. 1751, Bredsted by i Slesvig.
3.1.Nicolay Heinrich Knudtzon, f. 1757, Bredstedt by i Slesvig., d. 1842

Generation 2.

2.1.
Hans Carl Knudtzon
Født 29 jan. 1751, Bredsted by i Slesvig.2.
     Som ung commis knyttedes Knudtzon i aaret 1767 til hofagent Broder Lysholms handelshus, hvis eneindehaver han blev fra 1797 efter at ha løst borgerskap 1. mai 1786. Handelshuset Hans Knudtzon & Co., som det fra nu av het, var i en lang aarrække et av byens og landsdelens mest ansete og formuende. Knudtzon var ved siden av sin omfattende forretningsvirksomhet gjennem længere tid en meget benyttet tillidsmand i byens anliggender. Saaledes var han raadmand, fra 1789 viceborgermester og fra 1802 virkelig borgermester i Trondhjem, i de tider byrdefulde hverv. Under krigen og nødsaarene utfoldet han megen patriotisk virksomhet, han var medlem av provideringskommissionen og indla sig fortjenesten av distriktets kornforsyning. Ved sin avsked som borgermester utnævntes Knudtzon til virkelig etatsraad og ridder av Dannebrog. Som Trondhjems repræsentant til det overordentlige Storting i 1814 valgtes Knudtzon til medlem av deputationen som overbragte Carl 13. meddelelsen om hans valg til norsk konge m.v.2

Børn af Hans Carl Knudtzon og _____:

4.2.Magdalena Boletta Knudtzon, f. 1779, d. 1803
5.2.Sarah Marie Knudtzon, f. 1782, d. 1854
3.1.
Nicolay Heinrich Knudtzon
Født 13 nov. 1757, Bredstedt by i Slesvig.2.
Død 18421.
     Fik 15. nov. 1784 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem, men flyttet efter nogen aars forløp sin forretningsvirksomhet til Kristianssund.2

Gift _____med

Janicke Fasting
Født 17623.
Død 18483.
     Datter af Søren Christian Fasting og Benedicte Tyrholm.

Børn af Nicolay Heinrich Knudtzon og Janicke Fasting:

6.3.Peter Christian Knudtzon, f. 1789, d. 1864
7.3.Hans Thomas Knudtzon, f. 1795, d. 1878
8.3.Nicolay Heinrich Knudtzon, f. 1816, d. 1895

Generation 3.

4.2.
Magdalena Boletta Knudtzon
Født 17794.
Død 18034.

Gift 18014 med

Lorentz Johannsen
Født 13 sep. 1769, Glücksburg sogn.4.
Død 27 apr. 18374.
     Løste borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 16. april 1804.4
     Var fra ung alder knyttet til etatsraad Knudtzon's handelshus i Trondhjem, hvis associé og medindehaver han blev.4
     Konsul. Var en sjelden initiativrik og dygtig forretningsmand, hvis virksomhet har sat spor efter sig. Han var blandt raadgiverne, Christian Frederik omgav sig med i anledning av bankplanerne. I 1813 blev han medlem av den paa Christian Frederik's initiativ nedsatte komité for oprettelse av en privat laanekasse for Norge, tok fremtrædende del i Provideringskommissionens virksomhet og likeledes i arbeidet for oprettelsen av Trondhjems Børs, besluttet ved kgl. resolution av 25. okt. 1819 og av Trondhjems Sparebank i 1823. Han var Trondhjems repræsentant paa Stortinget gjennem flere perioder.5
     Begge hans egteskap var barnløse.4

[Gift 1° 1801 med Magdalena Boletta Knudtzon (1779 - 1803); Gift 2° 1804 med Sarah Marie Knudtzon (1782 - 1854)].
5.2.
Sarah Marie Knudtzon
Født 17824.
Død 18544.

Gift 18044 med

Lorentz Johannsen
Født 13 sep. 1769, Glücksburg sogn.4.
Død 27 apr. 18374.
     Løste borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 16. april 1804.4
     Var fra ung alder knyttet til etatsraad Knudtzon's handelshus i Trondhjem, hvis associé og medindehaver han blev.4
     Konsul. Var en sjelden initiativrik og dygtig forretningsmand, hvis virksomhet har sat spor efter sig. Han var blandt raadgiverne, Christian Frederik omgav sig med i anledning av bankplanerne. I 1813 blev han medlem av den paa Christian Frederik's initiativ nedsatte komité for oprettelse av en privat laanekasse for Norge, tok fremtrædende del i Provideringskommissionens virksomhet og likeledes i arbeidet for oprettelsen av Trondhjems Børs, besluttet ved kgl. resolution av 25. okt. 1819 og av Trondhjems Sparebank i 1823. Han var Trondhjems repræsentant paa Stortinget gjennem flere perioder.5
     Begge hans egteskap var barnløse.4

[Gift 1° 1801 med Magdalena Boletta Knudtzon (1779 - 1803); Gift 2° 1804 med Sarah Marie Knudtzon (1782 - 1854)].
6.3.
Peter Christian Knudtzon
Født 17893.
Død 18643.
     Bosat i Kjøbenhavn som en av denne bys første forretningsmænd, engang nævnt som Kjøbenhavns største private skibsrheder og grundlægger av huset P.C. Knudtzon & Søn.3
7.3.
Hans Thomas Knudtzon
Født 19 apr. 17953,5.
Død 1 okt. 18783,5.
     Konsul. Grundla i Trondhjem i 1820 det i sin tid store handelshus H. T. Knudtzon & Søn.3

Gift _____med

Alette Beyer
Født 13 jun. 17976.
Død 12 okt. 18326.
     Datter af Otto Busch Beyer og Anna Dorothea Schjødt.

Børn af Hans Thomas Knudtzon og Alette Beyer:

9.7.Dorothea Jeanette Knudtzon, f. 1823, Trondhjem., d. 1905, Trondhjem.
8.3.
Nicolay Heinrich Knudtzon
Født 18163.
Død 18953.
     Konsul.3
     Overtok 1841 handelshuset i Kristianssund og gjorde dette til landets gjennem aarrækker ledende hus i klipfiskexporten.3

Generation 4.

9.7.
Dorothea Jeanette Knudtzon
Født 5 nov. 1823, Trondhjem.7.
Død 21 jul. 1905, Trondhjem.7.

Gift 5 nov. 18437 med

Einar Schavland Gram
Født 28 sep. 1817, Trondhjem.8.
Død 23 dec. 1885, Trondhjem.8, begravet _____, Domkirkegården i Trondhjem.7.
     Søn af Jacob Schavland Gram og Ingeborg Henrikka Fokset.

Børn af Dorothea Jeanette Knudtzon og Einar Schavland Gram:

10.9.Alette Gram, f. 1844, d. 1933
11.9.Jacob Schavland Gram, f. 1847, d. 1875
12.9.Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram, f. 1850, d. 1892

Generation 5.

10.9.
Alette Gram
Født 29 okt. 18446.
Død 28 mar. 19336.

Gift 17 aug. 18696 med

Hassa Horn
Født 16 mar. 18376.
Død 10 dec. 19216.
     Stilling: Borgermester i Oslo6.
11.9.
Jacob Schavland Gram
Født 20 jan. 18476, døbt 23 jun. 18476.
Død 15 jun. 18756.
     Grosserer i Trondhjem.6

Gift 5 aug. 18726 med

Anna Louise Susanne Falsen
Født 5 aug. 18496.
Død 4 dec. 19356.
     Datter af Carl Valentin Falsen og Oline Susanne Lyng.

[Gift 1° 5 aug. 1872 med Jacob Schavland Gram (20 jan. 1847 - 15 jun. 1875); Gift 2° 18 dec. 1886 med C. W. Lindboe (1837 - 1890)].
12.9.
Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram
Født 7 mar. 18509.
Død 16 mar. 18929.

Gift 16 dec. 188210 med

Marie Julie Caroline Falsen
Født 13 jul. 185310.
Død 11 aug. 192610.
     Datter af Carl Valentin Falsen og Oline Susanne Lyng.

Børn af Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram og Marie Julie Caroline Falsen:

13.12.Jakob (Jak) Gram, f. 1883, «Nidareid»., d. 1940, Oslo.

Generation 6.

13.12.
Jakob (Jak) Gram
Født 3 dec. 1883, «Nidareid».11.
Død 18 jan. 1940, Oslo.11, begravet _____, Ullern kirke i Oslo.11.

Gift 27 apr. 191212 med

Thora Falck Platou
Født 31 mai 1892, Hamar.12.

Børn af Jakob (Jak) Gram og Thora Falck Platou:

14.13.Hans Thomas Gram, f. 1913, Trondhjem.
15.13.Gabriel Andreas Platou Gram, f. 1914, Hamar., d. 1916, Hvaler.
16.13.Elin Gram, f. 1916, Hamar.

Generation 7.

14.13.
Hans Thomas Gram
Født 11 jul. 1913, Trondhjem.12, døbt 3 aug. 1913, Bakke kirke.12.
15.13.
Gabriel Andreas Platou Gram
Født 8 sep. 1914, Hamar.12.
Død 30 jul. 1916, Bølingshavn, Hvaler.12.
     Død av skarlagensfeber.12
16.13.
Elin Gram
Født 9 mar. 1916, Hamar.12.

Kilder og Noter
1H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 184
2Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 20. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
3Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 21. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
4Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
5Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24-25. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
6H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 72
7H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 71
8H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 65
9H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 74
10H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 75
11H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 78
12H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 79