© 2001 Simon Ellefsen

Edi(a)s slekt, Kilbotn i Trondenes

Opdateret 6 May 2002.


Generation 1.

1.0.
John Edissen
Født 15751.
Død 1635, Kilbotn, Trondenes.1.

Børn af John Edissen og _____:

2.1.Ragnhild Johnsdatter, f. 1600, Trondenes., d. Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Ragnhild Johnsdatter
Født 1600, Kilbotn, Trondenes.1.
Død _____, Kilbotn, Trondenes.1.

Gift 1° _____1med

Lars Kristensen
Født 1600, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1640, Kilbotn, Trondenes.1.
     Søn af Kristen Larssen.

Gift 2° _____1med

Jakob Rasmussen
Født 15921.
Død 16731.
     Kilbotn, Trondenes.

Børn af Ragnhild Johnsdatter og Lars Kristensen:

3.2._____

Børn af Ragnhild Johnsdatter og Jakob Rasmussen:

4.2.John Jakobsen, f. 1640, Trondenes., d. 1703, Trondenes.
5.2.Dilles Jakobsdatter, f. 1645, Trondenes., d. Trondenes.

Generation 3.

3.2.
___________

Gift _____1med

Edis Pedersen
Født 16071.
Død 1669, Kilbotn, Trondenes.1.
     Muligvis gift med en datter af forrige bruker på Kilbotn, Lars Kristensen (o.1600-o.1640) gift med Ragnhild Johnsdatter.
     Bruker av nordre Kilbotn i Trondenes. Edis var jektestyrmann, bl.a. på Røkenesjekta. I 1666 hadde han 6 drenger og 2 yngre «glunter» i sin tjeneste, og har antakelig seilt til Finnmarken med sin egen tendring (liten jekt).

Børn af _____ og Edis Pedersen:

6.3.Ragnhild Ediasdatter, f. 1650, Trondenes., d. 1711, Trondenes.
4.2.
John Jakobsen
Født 1640, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1703, Kilbotn, Trondenes.1.
     Etterslekt, 4 barn, se "Folk og Slekt i Trondenes".

Børn af John Jakobsen og _____:

7.4.Anne Johnsdatter, f. 1676, Trondenes., d. 1725, Trondenes.
8.4.Jakob Johnsen, f. 1679, Trondenes., d. 1734, Trondenes.
5.2.
Dilles Jakobsdatter
Født 1645, Kilbotn, Trondenes.1.
Død _____, Kilbotn, Trondenes.1.

Gift _____1med

Ole Johnsen
Født 1645, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1707, Kilbotn, Trondenes.1.
     Skifte 1706-1712, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 5, folio 93.».

Børn af Dilles Jakobsdatter og Ole Johnsen:

9.5.John Olsen, f. 1669, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
10.5.Randi Olsdatter, f. 1677, Trondenes., d. 1758, Trondenes.
11.5.Ingeborg Olsdatter, f. 1680, Trondenes., d. 1731
12.5.Jakob Olsen, f. 1688, Trondenes.
13.5.Anne Olsdatter, f. 1690

Generation 4.

6.3.
Ragnhild Ediasdatter
Født 1650, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1711, Kilbotn, Trondenes.1.
     Skifte 1711, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.2,2: «protokollnr. 5, folio 212.».

Gift 1° _____med

Mikkel Johansen
Født 16451.
Død 16841.
     Overtok nordre Kilbotn i Trondenes etter svigerfaren 1670, og oppnådde omkr. 1680 å få bygslet til en pundsleie fra det andre bruket på gården. Fra nå av satt han som leilending av halve Kilbotn, eller det som svarer til nordre Kilbotn.

Gift 2° _____med

Mikkel Madsen
Født 1663, Rogla, Trondenes.1.
Død 1726, Kilbotn, Trondenes.1.
     Søn af Mads Johnsen og Mette Madsdatter.

[Gift 1° med Ragnhild Ediasdatter (1650 - 1711); Gift 2° omkr. 1690 med Bergitta (Bente) Justsdatter (1681 - 1761)].

Børn af Ragnhild Ediasdatter og Mikkel Johansen:

14.6.Kirsten Mikkelsdatter, f. 1670, Trondenes., d. 1700, Trondenes.
15.6.Peder Mikkelsen, f. 1671, Trondenes.
16.6.Edias Mikkelsen, f. 1674, Trondenes., d. 1738, Astafjord.
17.6.Johannes Mikkelsen, f. 1676, Trondenes., d. 1740, Tjeldsund.
18.6.Rasmus Mikkelsen, f. 1678, Trondenes., d. 1755, Trondenes.
19.6.Mads Mikkelsen, f. 1682, Trondenes., d. 1737, Trondenes.
7.4.
Anne Johnsdatter
Født 1676, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1725, Kilbotn, Trondenes.1.

Gift omkring 17023 med

Amund Evensen
Født 16603.
     Kilbotn, Trondenes.3

Børn af Anne Johnsdatter og Amund Evensen:

20.7.Kirsten Amundsdatter, f. 1707, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
21.7.Maren Amundsdatter, f. 1709, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
22.7.Ragnhild Amundsdatter, f. 1711, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
8.4.
Jakob Johnsen
Født 1679, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1734, Kilbotn, Trondenes.1.
     Skifte 1730-1738, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 138, folio 133b.».

Gift omkring 17301 med

Berte Nilsdatter
9.5.
John Olsen
Født 1669, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1757, Kilbotn, Trondenes.1.

Børn af John Olsen og _____:

23.9.Ole Johnsen, f. 1710, d. 1780, Trondenes.
10.5.
Randi Olsdatter
Født 1677, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1758, For, Trondenes.1.
11.5.
Ingeborg Olsdatter
Født 1680, Kilbotn, Trondenes.4.
Død 17314.

Gift _____med

Størker Johansen
Født 1685, Sama, Trondenes.5.
Død 1767, Steinsland, Trondenes.5.
     Søn af Johan Henriksen og Anne Størkersdatter.

[Gift 1° med Ingeborg Olsdatter (1680 - 1731); Gift 2° med _____ (d. 1734); Gift 3° 1752 med Inger Johnsdatter (1713 - 1783)].

Børn af Ingeborg Olsdatter og Størker Johansen:

24.11.Nils Størkersen, f. 1717, Trondenes.
25.11.Mette Størkersdatter, f. 1722, Trondenes., d. 1761, Trondenes.
26.11.Gilles Størkersdatter, f. 1724, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
27.11.Anne Størkersdatter, f. 1727, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
12.5.
Jakob Olsen
Født 1688, Kilbotn, Trondenes.1.

Gift _____1med

Dilles Jakobsdatter
Født 1645, Kilbotn, Trondenes.1.
Død _____, Kilbotn, Trondenes.1.
     Datter af Jakob Rasmussen og Ragnhild Johnsdatter.

Børn af Jakob Olsen og Dilles Jakobsdatter er vist under Dilles Jakobsdatter (nr. 5).

13.5.
Anne Olsdatter
Født 1690.
     "Folk og Slekt i Trondenes" har hende som datter her, men skriver samtidigt at hun er født år 1790 - trykfejl for 1690 ?

Generation 5.

14.6.
Kirsten Mikkelsdatter
Født 1670, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1700, Kila, Trondenes.1.

Gift _____1med

Torberg Johnsen
Født 16441.
Død 17121.
     Søn af John Torbergsen og Siri.

[Gift 1° med Berete (Berit) Madsdatter (1666 - 1695); Gift 2° med Kirsten Mikkelsdatter (1670 - 1700)].

Børn af Kirsten Mikkelsdatter og Torberg Johnsen:

28.14.Mikkel Torbergsen, f. 1697, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
15.6.
Peder Mikkelsen
Født 1671, Kilbotn, Trondenes.1.
     Flyttet til Skjøtningberg i Finnmark.1
16.6.
Edias Mikkelsen
Født 1674, Kilbotn, Trondenes.6,1.
Død 1738, Ibestad, Astafjord.6,1.
     Han overtok gardparten på Leikvik i Torsken etter Eidis Jonsen, og brukte den frå 1702 til 1716. Drengene hans hadde frå halvannan til to riksdalar i løn for året. Når dei rodde, hadde dei attåt løna den såkalte «dagsroren», som var ein sjettepart av vanleg mannslott. Dei fem sjettepartane tok husbonden for bruk, kost, klær og stell. Tausene hadde halvannan dalar for året, både hos Eidis og hos dei andre på garden.7
     I 1716 reiste Edies Michelsen, Øvre Ibestad til bygdefarstevne i Bergen for første gang.8
     Edies Michelsen på Nedre Ibestad (1 våg 2 pd), den senere lensmannsgård, der hvor styreren for Senja ungdomsskole nå (1958) har sin leilighets kjøkken. Den delen er oppført av Edies Michelsens sønnesønn Søren Michelsen Hass og er Ibestads eldste hus, bygget på bare jorden uten grunnmur.

Gift _____med

Sophia Erichsdatter (Bye)
Født omkring 16709,10.
     Datter af Erich Pedersen Byemand (Jemt) og Maren Jørgensdatter.
     I skiftet [1716] etter Ingeborg Eriksdatter Bye, er det nevnt at søsteren Sophia Eriksdatter var konen til Elias Michelsen, Ibbestad.11
     Som enke hadde Sofie i 1701 heile seks drenger til hjelp i drifta [på garden Leikvik i Torsken].12

[Gift 1° med Eidis Jonsen (d. omkr. 1699); Gift 2° med Edias Mikkelsen (1674 - 1738)].

Børn af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye):

29.16.Mikkel Ediassen Bye Hass, f. 1709, d. 1782
30.16.Kirstine Marie Ediasdatter, f. 1709, Astafjord., d. 1768, Trondenes.
17.6.
Johannes Mikkelsen
Født omkring 1676, Kilbotn, Trondenes.13,14.
Død 1740, Sand, Tjeldsund.15,14.
     Gårdbruker på Sand i Tjeldsund.13
     Johannes fikk på skiftet etter mora i 1711: 2 tønner øl, ½ anker brennevin samt matvarer til bryllupet.13
     I 1711 svarte Johannes skoskatt for seg og kona, en dreng og ei taus. Tausa hadde årlig klæde for 2 Rdl., og Johannes svarte skatt av det med 1 ort 8 sk. Han svarte i 1720 3 fdk. korn i tiende, dessuten 16 sk. i penger. Johannes satt i 1723 på 1 vog, som var halve gården, og Jon Steensen brukte resten. Johannes var flere ganger caveringsmann (forlover) ved trolovinger. I 1740 er Johannes død og hans enke oppført med 18 mk. leidang, og hadde sammen med Jon Steensen 6 «klavebundne kvæg».15
     EFTERSLÆGT - SE TJELDSUND BYGDEBOK

Gift 171116 med

Gilles Rasmusdatter
Død 4 mar. 176117.
     Datter af Rasmus Andersen og Lisbeth Iversdatter.
     Skifte 2 jun. 176117: «Sluttet 7. juni 1762. I skiftet er bl.a. nevnt noe sølvtøy med bokstaver: 1 krus med sølvlokk med bokstavene J.M.S. G.R.D. 1717.; 1 par sølvskjeer med samme bokstaver.; 1 sølvskje med bokstavene R.A.S. L.I.D.; 1 liten åttekantet sølvdåse med bokstavene C.A.S.B. (Carsten Andersen Bernhof).».

Børn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter:

31.17.Mikkel Johansen, f. 1712, d. 1768
32.17.Rasmus Johansen, f. 1716, d. 1784
33.17.Elisabeth (Lisbeth) Johansdatter, f. 1719
34.17.Svend Johansen, f. 1725, d. 1793
18.6.
Rasmus Mikkelsen
Født omkring 1678, Kilbotn, Trondenes.18.
Død 1755, Erikstad, Trondenes.18.
19.6.
Mads Mikkelsen
Født 1682, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1737, Haukebø, Trondenes.1.

Gift 1716-171819 med

Karen Steensdatter
Født 23 mar. 169320.
Død 1757, Lavangen S., Trondenes.1.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

[Gift 1° omkr. 1713 med Ole Pedersen Har (1664 - 1716); Gift 2° 1716 med Mads Mikkelsen (1682 - 1737)].

Børn af Mads Mikkelsen og Karen Steensdatter:

35.19.Mikkel Madssen, f. 1728, Kastfjord., d. 1808, Trondenes.
20.7.
Kirsten Amundsdatter
Født 1707, Kilbotn, Trondenes.18.
Død 1767, Røkenes, Trondenes.18.
21.7.
Maren Amundsdatter
Født 1709, Kilbotn, Trondenes.21.
Død 1785, Nordvik, Trondenes.21.
22.7.
Ragnhild Amundsdatter
Født 1711, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1797, Medkila, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Mekile, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 148, folio 201b.».

Gift _____1med

Klaus Klaussen
Født 1718, Leikvik, Trondenes (Torsken?)1.
Død 1808, Medkila, Trondenes.1.
23.9.
Ole Johnsen
Født 17101.
Død 1780, Kilbotn, Trondenes.1.
     Kilbotn, Trondenes. Etterslekt, 5 barn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1776-1785, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 143, folio 200.».

Gift 17451 med

Marit Hansdatter
Født 1716, Nordvik, Trondenes.1.
Død 1802, Kilbotn, Trondenes.1.

Børn af Ole Johnsen og Marit Hansdatter:

36.23.Ole Olsen, f. 1748, Trondenes., d. 1790, Trondenes.
37.23.John Olsen, f. 1759, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
24.11.
Nils Størkersen
Født 1717, Steinsland, Trondenes.22.
25.11.
Mette Størkersdatter
Født 1722, Steinsland, Trondenes.22.
Død 1761, Steinsland, Trondenes.22.

Gift _____med

Torberg Johnsen
Født 1717, Medkila, Trondenes.23.
Død 177423.
     Søn af John Pedersen og Gjertrud Olsdatter.

Børn af Mette Størkersdatter og Torberg Johnsen:

38.25.Johannes Torbergsen, f. 1750, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
26.11.
Gilles Størkersdatter
Født 1724, Steinsland, Trondenes.22.
Død 1757, Kvitnes, Trondenes.22.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17571 med

Ole Knutsen
Født 1735, Kvitnes, Trondenes.1.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 144, folio 533.».

[Gift 1° 1757 med Gilles Størkersdatter (1724 - 1757); Gift 2° 1763 med Anne Hansdatter (f. 1740)].

Børn af Gilles Størkersdatter og Ole Knutsen:

39.26.Johannes Olsen, f. 1757, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
27.11.
Anne Størkersdatter
Født 1727, Steinsland, Trondenes.22.
Død 1810, Kjellhus, Trondenes.22.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Generation 6.

28.14.
Mikkel Torbergsen
Født 1697, Kila, Trondenes.1.
Død 1782, Harstad, Trondenes.1.
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 143, folio 199b.».

Gift _____1med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1707, Sama, Trondenes.1.
Død 17911.
     Datter af Jørgen Olsen og Johnsdatter.

Børn af Mikkel Torbergsen og Anne Margrete Jørgensdatter:

40.28.Jørgen Mikkelsen, f. 1741, Trondenes., d. 1798
41.28.Anne Maria Mikkelsdatter, f. 1744, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
42.28.Edias Mikkelsen, f. 1747, Harstad i Trondenes., d. 1763
43.28.Peder Mikkelsen, f. 1751, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
29.16.
Mikkel Ediassen Bye Hass
Født 17096.
Død 17826.

Gift omkring 17306 med

Øllegård Sørensdatter Trane
Født 17116.
     Datter af Søren Reinholtsen og Ingeborg Christensdatter Trane.

Børn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane:

44.29.Kirsten Mikkelsdatter Hass, f. 1736, Ibestad, d. 1805
45.29.Søren Mikkelsen Hass, f. 1736, Ibestad., d. 1783
46.29.Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass, f. 1739, Ibestad., d. 1818
30.16.
Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.24,25.
Død 1768, Tovik, Trondenes.25.

Gift omkring 174425 med

Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.25.
Død 1786, Tovik, Trondenes.25.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh).
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Børn af Kirstine Marie Ediasdatter og Anders Nielsen Schjelderup:

47.30.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
48.30.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Tovik, d. 1750
31.17.
Mikkel Johansen
Født omkring 171216.
Død 10 jan. 176826.
     Mikkel fikk førstebøksel 23. okt. 1740 på ½ vog i Sand i Tjeldsund, «hvorav Kongen eier 1 pd., samt kirke og prest 12 mk. Kongen råder all bygsel. av hans moder for ham opgivet imod bøxel 2 Rdl. 2 ort».26
     EFTERSLÆGT - SE TJELDSUND BYGDEBOK
     Skifte 16 apr. 176826.

Gift omkring 173926 med

Karen Mogensdatter
Født omkring 171826.
Død før 179926.
     Datter af Mogens Pedersen (Virak) og Anna Axelsdatter.
     Fra Virak i Ofoten.26
32.17.
Rasmus Johansen
Født omkring 171627.
Død dec. 178427, begravet 8 jan. 178527.
     Han fikk 10. april 1756 bøkselbrev på ½ vog i Sand i Tjeldsund. Rasmus var ungkar, og hadde i 1762 ei tjenestejente Berith Olsdatter. Ho var der enda i 1770 i flg. Mt. for ekstraskatten.27
33.17.
Elisabeth (Lisbeth) Johansdatter
Født omkring 171916.

Gift _____med

Amund Nilsen
     Bosatt på Sæter i Tjeldsund.16
34.17.
Svend Johansen
Født omkring 172513.
Død apr. 179328.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.13
     Skifte 8 mai 179328.

Gift 1° 6 nov. 174329 med

Maren Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1725, Stokke, Tjeldsund.30,31.
Død 7 jul. 176931, begravet 1769, jordsat og gravfesta 10. s.e.Tr.32.
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter.
     Skifte 23 sep. 176932.

Gift 2° 3 dec. 177232 med

Elen Andersdatter
Døbt 1737, (palmesøndag).33.
Død mar. 1811, Hov, Tjeldsund.28.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.
     Konfirmert 1758.34
     Ved folketellingen 1801 er hun enke og opholder sig med dattern Maren hos svogeren Nils Dass på Hov gård i Tjeldsund.35
35.19.
Mikkel Madssen
Født 1728, Kastfjord.36,37.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.38.
     Mikkel Madssen og Lucia Warberg var beslektet i 2. og 3. ledd.37
     Michel Madssøn bykslet i 1757 en part av Skånland.37

Gift 1757, Trondenes.39,37 med

Lucia Christina Henriksdatter Warberg
Født omkring 1730, Breistrand, Trondenes.37.
Død 1798, Skånland S., Trondenes.40, begravet 1798, Trondenes.41,37.
     Datter af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1747 i Trondenes.37

Børn af Mikkel Madssen og Lucia Christina Henriksdatter Warberg:

49.35.Mads Mikkelsen, f. 1758, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
50.35.Karen Maria Mikkelsdatter, f. 1764, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
51.35.Ole Harr Mikkelsen, f. 1767, Trondenes., d. 1813, Evenes.
36.23.
Ole Olsen
Født 1748, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1790, Kilbotn, Trondenes.1.
     Kilbotn, Trondenes. Etterslekt, 4 barn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1751-1796, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 145, folio 55b.».

Gift 17801 med

Anne Marie Johnsdatter
Født 1748, Kanebogen, Trondenes.1.
Død 1819, Kilbotn, Trondenes.1.
     Datter af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
37.23.
John Olsen
Født 1759, Kilbotn, Trondenes.1.
Død 1797, Kilbotn, Trondenes.1.
     Skifte 1804-1805, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 149, folio 727. - etter Jon Olsen, samme person ?».

Gift 17871 med

Anne Størkersdatter
Født 1766, Aune Mellom, Trondenes.1.
Død 1797, Kilbotn, Trondenes.1.
     Datter af Størker Helgesen og Pernilla Olsdatter.
     Skifte 1798-1804, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 148, folio 207.».
38.25.
Johannes Torbergsen
Født 1750, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1834, Halsebø, Trondenes.1.
     Gift 3 ganger, efterslægt, se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17751 med

Anne Margrete Nilsdatter
Født 1753, Fauskevåg S., Trondenes.1.
Død 1795, Halsebø, Trondenes.1.
     Datter af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Skifte 1788-1798, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 146, folio 412b.».
39.26.
Johannes Olsen
Født 1757, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1791, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 145, folio 74b.».

Gift 17901 med

Berte Lucie Larsdatter
Født 1756, Steinsland, Trondenes.42.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.42.
     Datter af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1783 med Ole Kristensen (1752 - 1787); Gift 2° 1790 med Johannes Olsen (1757 - 1791); Gift 3° 20 nov. 1792 med Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg (1763 - 1812)].

Generation 7.

40.28.
Jørgen Mikkelsen
Født 1741, Harstad, Trondenes.43.
Død 179843.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 148, folio 104b.».

Gift 176943 med

Dorte Pedersdatter
Født 1740, Kjøtta, Trondenes.43.
Død 1820, Harstad, Trondenes.43.

Børn af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter:

52.40.John Jørgensen, f. 1770, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
53.40.Mikkel Grønbech Jørgensen, f. 1771, Trondenes., d. 1830, Trondenes.
54.40.Hans Jørgensen, f. 1773, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
55.40.Rebekka Jørgensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1850, Trondenes.
56.40.Anne Margrete Jørgensdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
57.40.Gjertrud Maria Jørgensdatter, f. 1778, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
58.40.Karen Kirstina Jørgensdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
59.40.Peder Jørgensen, f. 1782, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
60.40.Søren Jørgensen, f. 1784, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
61.40.Lea Kirstine Jørgensdatter, f. 1786, Trondenes.
62.40.Ellen Dortea Jørgensdatter, f. 1789, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
41.28.
Anne Maria Mikkelsdatter
Født 1744, Harstad, Trondenes.44, døbt 1744, Trondenes.45.
Død 1797, For, Trondenes.44.
     Konfirmert 1763.45

Gift 177744 med

Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.44.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.44.
     Søn af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

[Gift 1° 1760 med Gunhild Rebekka Olsdatter Gram (1737 - 1775); Gift 2° 1777 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797)].
42.28.
Edias Mikkelsen
Født 1747, Harstad i Trondenes.45, døbt 1747, Trondenes.45.
Død 176345.
43.28.
Peder Mikkelsen
Født 1751, Harstad, Trondenes.45,1, døbt 1751, Trondenes.45.
Død 1827, Harstad, Trondenes.1.
     Konfirmert 1769.45

Gift 177846 med

Ingeborg Kristina Birgitta Nilsdatter
Født 174847,1, døbt 174845.
Død 1816, Harstad, Trondenes.1.
     Datter af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.
     Konf. 1766.45
     Etterslekt, 8 barn, se "Folk og slekt i Trondenes".
44.29.
Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad6.
Død 18056.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 150, folio 393.».

Gift 1° 17616 med

Hans Johnsen Lind
Født 17316.
Død 17826.

Gift 2° 17906 med

Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.48.
Død 1822, Renså, Astafjord.6.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1783

[Gift 1° 1790 med Kirsten Mikkelsdatter Hass (1736 - 1805); Gift 2° 1806 med Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777 - 1859)].

Børn af Kirsten Mikkelsdatter Hass og Hans Johnsen Lind:

63.44.John Hanssen Lind, f. 1764, d. 1832
64.44.Andreas Hansen Lind, f. 1767, Astafjord., d. 1836, Kvæfjord.
45.29.
Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.6.
Død 17836.
     Skifte 3 jan. 178549.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.2: «protokollnr. 143, folio 312.».

Gift 17696 med

Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.6.
     Datter af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

[Gift 1° 1769 med Søren Mikkelsen Hass (1736 - 1783); Gift 2° 1784 med Jens Nilssen Falk (d. 1833)].
46.29.
Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.6.
Død 18186.

Gift 1° 17696 med

Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.6.
Død 17856.
     Søn af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

Gift 2° 17906 med

Lars Hanssen Lind
Født 1761, Leivset, Skjerstad, NO.6.
Død 18326.
47.30.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.45,25.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.50,25.
     Konfirmert 1763.45
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".50
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 149, folio 738b.».

Gift 1769 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.51.
Død 1793, Tovik, Trondenes.1.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 146, folio 301b.».

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

65.47.Niels Vinter Schjelderup, d. 1827
66.47.Anders Nielsen Schjelderup, d. 1847
67.47.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
68.47.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
69.47.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
70.47.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781
71.47.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786
48.30.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik45.
Død 1750.
49.35.
Mads Mikkelsen
Født 1758, Skånland S., Trondenes.52.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.52.

Gift 178152 med

Golla Maria Jensdatter
Født 1757, Sandtorg, Trondenes.53.
Død 1834, Skånland S., Trondenes.53.
     Datter af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

Børn af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter:

72.49.Bendikta Kirstine Madsdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
50.35.
Karen Maria Mikkelsdatter
Født 1764, Skånland Store, Trondenes.1.
Død 1801, Oldra, Trondenes.1.

Gift 17891 med

Mads Torbergsen
Født 1755, Oldra, Trondenes.1.
Død 1810, Oldra, Trondenes.1.
     Søn af Torberg Madsen og Elisabeth Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1781 med Else Marie Israelsdatter (1756 - 1786); Gift 2° 1789 med Karen Maria Mikkelsdatter (1764 - 1801)].
51.35.
Ole Harr Mikkelsen
Født 1767, Skånland Store, Trondenes.54.
Død 1813, Liland, Evenes.54.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift _____med

Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 178054.
     Datter af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander.

[Gift 1° med Ole Harr Mikkelsen (1767 - 1813); Gift 2° med Mons Jenssen (f. 1766)].

Generation 8.

52.40.
John Jørgensen
Født 1770, Harstad, Trondenes.43.
Død 1805, Harstad, Trondenes.43.
     Skifte 1803-1805, Harstad nordre, Fauskevåg Tinglag.2: «protokollnr. 150, folio 390b.».

Gift 180155 med

Maria Kirstina Beck

Børn af John Jørgensen og Maria Kirstina Beck:

73.52.Golla Katrine Normann Johnsdatter, f. Trondenes., d. 1808, Trondenes.
74.52.Markus Kristian Hveding Johnsen, f. 1801, Trondenes.
53.40.
Mikkel Grønbech Jørgensen
Født 1771, Harstad, Trondenes.43.
Død 1830, Harstad N., Trondenes.43.
54.40.
Hans Jørgensen
Født 1773, Harstad, Trondenes.43.
Død 1808, Harstad, Trondenes.43.
55.40.
Rebekka Jørgensdatter
Født 1775, Harstad, Trondenes.56,43, døbt 1775, Trondenes.56.
Død 1850, Harstad, Trondenes.43.
56.40.
Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.57.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.57.

Gift 180357 med

Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.57.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.57.
     Søn af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg.

Børn af Anne Margrete Jørgensdatter og Baltser Pedersen:

75.56.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
57.40.
Gjertrud Maria Jørgensdatter
Født 1778, Harstad, Trondenes.43.
Død 1819, Harstad, Trondenes.43.
58.40.
Karen Kirstina Jørgensdatter
Født 1780, Harstad, Trondenes.43.
Død 1811, Harstad, Trondenes.43.

Gift 180958 med

Arne Falkor Mikkelsen
Født 1779, Harstad, Trondenes.58.
Død 1828, Harstad, Trondenes.58.
     Søn af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

Børn af Karen Kirstina Jørgensdatter og Arne Falkor Mikkelsen:

76.58.Dødfødt, f. 1809, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
77.58.Dødfødt, f. 1811, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
59.40.
Peder Jørgensen
Født 1782, Harstad, Trondenes.43.
Død 1868, Harstad, Trondenes.43.

Gift 181859 med

Hanna Margrete Madsdatter
Født 1789, Lavangen Sør, Trondenes.60.
Død 1870, Harstad, Trondenes.60.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.
     Etterslekt (7 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
60.40.
Søren Jørgensen
Født 1784, Harstad, Trondenes.43.
Død 1820, Harstad, Trondenes.43.
61.40.
Lea Kirstine Jørgensdatter
Født 1786, Harstad, Trondenes.43.
62.40.
Ellen Dortea Jørgensdatter
Født 1789, Harstad, Trondenes.43.
Død 1789, Harstad, Trondenes.43.
63.44.
John Hanssen Lind
Født 176461.
Død 18321.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.61

Gift 10 dec. 179161 med

Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 176861.
Død 184461.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.
     Skifte 14 mai 184461.

Børn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe:

78.63.Ane Margrethe Lind, f. 1793
79.63.Hanna Lind, f. 1795
80.63.Nils Rafn Lind, f. 1797
81.63.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
64.44.
Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.62.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.62.

Gift 2 jan. 179961 med

Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 177361.
Død 19 mai 182761.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.

Børn af Andreas Hansen Lind og Anne Cathrine Sparboe:

82.64.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
83.64.Anne Margrethe Lech Lind, f. Trondenes., d. 1801, Trondenes.
84.64.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
85.64.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
65.47.
Niels Vinter Schjelderup
Døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.63,64.
Død 1827.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.65.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.64 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.66,45.
Død 181266, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.67,64.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 181364.

Gift 2° 18141 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.6,1.
Død 1845, Tovik, Trondenes.1.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Vinter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

86.65.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Vinter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

87.65.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
88.65.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812

Børn af Niels Vinter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

89.65.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Skånland, d. 1888
90.65.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817
91.65.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820
66.47.
Anders Nielsen Schjelderup
Døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.68,64.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 17946 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.69.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.69.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

92.66.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
93.66.Ingeborg Marie Schjelderup, f. 1796
94.66.Else Marie Schjelderup, f. 1798
95.66.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800
96.66.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1804, Skånland, d. 1880
97.66.Niels Andersen Schjelderup, f. 1805, d. 1875
98.66.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806
99.66.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875
100.66.Israel Petter Schjelderup, f. 1812
67.47.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.70,1.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.2: «protokollnr. 150, folio 302.».

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.69.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.69.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.2: «protokollnr. 148, folio 442b.».

Gift 2° 18021 med

John Andersen Trane
Født 1765, Hallevik, Astafjord.71.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

101.67.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
102.67.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
103.67.Anders Schjelderup, f. 1798
104.67.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen Trane:

105.67._____, f. Trondenes., d. 1803, Trondenes.
68.47.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.72.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.72.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179673 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.74.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.74.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

106.68.Hans Abrahamsen, f. 1813
69.47.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.75.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.75.

Gift _____med

John Andersen Trane
Født 1765, Hallevik, Astafjord.71.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen Trane:

107.69.Niels Schjelderup, f. 1806
108.69.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
109.69.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
110.69.Jørgen Johnsen, f. 1813
111.69.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
112.69.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
70.47.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781.
71.47.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 178676.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.77
72.49.
Bendikta Kirstine Madsdatter
Født 1791, Skånland S., Trondenes.78.
Død 1870, Skånland S., Trondenes.78.

Gift 182978 med

Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg
Født 1805, Skånland S., Trondenes.78.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.78.
     Søn af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter.

Børn af Bendikta Kirstine Madsdatter og Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg:

113.72.Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg, f. 1830, Trondenes.
114.72.Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg, f. 1832, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
115.72.Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg, f. 1835, Trondenes., d. 1919
116.72.Mikkel Raphaelsen Warberg

Generation 9.

73.52.
Golla Katrine Normann Johnsdatter
Født _____, Harstad, Trondenes.55.
Død 1808, Harstad, Trondenes.55.
74.52.
Markus Kristian Hveding Johnsen
Født 1801, Harstad, Trondenes.55.
75.56.
Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.79.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.79.

Gift 183379 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.80,81.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.81.
     Søn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver.

Børn af Anne Johanna Baltsersdatter og Henning Junghans Eriksen Normann:

117.75.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
118.75.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
119.75.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
120.75.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
121.75.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
76.58.
Dødfødt
Født 1809, Harstad, Trondenes.58.
Død 1809, Harstad, Trondenes.58.
77.58.
Dødfødt
Født 1811, Harstad, Trondenes.58.
Død 1811, Harstad, Trondenes.58.
78.63.
Ane Margrethe Lind
Født 179361.
79.63.
Hanna Lind
Født 179561.
80.63.
Nils Rafn Lind
Født 179761.
81.63.
Johanna Margrethe Lind
Født 180061.
82.64.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.62.
83.64.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.82,62.
Død 1801, Vika, Trondenes.62.
84.64.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.61,62.
Død 1819, Vika, Trondenes.62.
85.64.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.62,61.
86.65.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.65.
Død 1867, Tovik, Trondenes.65.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.83

Utenfor ekteskap med

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.84,85.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.45

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe:

122.86.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
87.65.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.86, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.87,64.

Gift 182786 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.86.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.86.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
88.65.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.88,64.
89.65.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland64,6, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.89,64.
Død 1888.

Gift 1° _____6med

Anne Ediasdatter
Født 18236.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Gift 2° 18416 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Trondenes6.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Ediasdatter:

123.89.Simon Martin Hanssen, f. 1855, Skånland

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

124.89.Nikolai Martin Hansen, f. 1842
90.65.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817.
91.65.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820.

Gift _____med

Rebekka Ovidie Simonsdatter Kildal
Født 1826.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovidie Simonsdatter Kildal:

125.91.Niels Schjelderup
126.91.Martha Schjelderup
127.91.Simon Kildal Schjelderup, f. 1848, d. 1890
128.91.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, d. 1913
129.91.Ole Schjelderup, f. 1854
130.91.Mette Schjelderup
131.91.Mette Schjelderup
132.91.Elen Schjelderup
133.91.Simonette Schjelderup
92.66.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.90.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.90.

Utenfor ekteskap med

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.91.
Død 1880, Renså, Astafjord.91.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

134.92.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
93.66.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født 1796.
94.66.
Else Marie Schjelderup
Født 1798.
95.66.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800.
96.66.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1804, Tovik, Skånland.
Død 1880.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

135.96.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
97.66.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1805.
Død omkring 1875.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 18416 med

Rebekka Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.6.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1805 - omkr. 1875); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Ursin:

136.97.Martin Nielsen Schjelderup, f. 1840
137.97._____
138.97._____
139.97._____
140.97._____
141.97._____
98.66.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806.
99.66.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.6.
Død 18756.

Gift omkring 18356 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.6.
Død 18666.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

142.99.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
143.99.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
144.99.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
100.66.
Israel Petter Schjelderup
Født 18126.

Gift 1° 18456 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland.6.
Død 1853.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.
     Fra Harr-slægten på Renså.

Gift 2° _____med

Rebekka Marie Heide
Født 1822.
Død 1881.
     Fra Indre-Elgsnes.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° med Israel Petter Schjelderup (f. 1812)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

145.100.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917
146.100.En Datter
147.100.En Datter
101.67.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 179492.
102.67.
Niels Kristian Schjelderup
Født 179693.
103.67.
Anders Schjelderup
Født 179894.
104.67.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 180095.
105.67.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.1.
106.68.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 181364, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.96,64.
107.69.
Niels Schjelderup
Født 1806.
108.69.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.97,1.
Død 18916.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 18376 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.6.
Død 18866.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
109.69.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.75, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.98,64.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.99,75.

Gift 1832100 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.101,14, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.101.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.99,14.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

148.109._____
149.109._____, d. 1836
110.69.
Jørgen Johnsen
Født 1813.
111.69.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.1.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.1.

Gift 18481 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

150.111.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
151.111.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
152.111.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
153.111.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. 1928
112.69.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.1.

Gift 18381 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.6.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.6.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

154.112.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
155.112.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
156.112.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
157.112.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
158.112.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
159.112.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
160.112.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
161.112.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
162.112.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
113.72.
Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg
Født 1830, Skånland S., Trondenes.78.
114.72.
Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg
Født 1832, Skånland S., Trondenes.78.
Død 1895, Skjerret, Trondenes.78.

Gift 1869102 med

Jørgen Hanssen
Født 1842, Skrukkestad, Dovre, OP.102.

Børn af Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg og Jørgen Hanssen:

163.114.Hans Andreas Jørgensen, f. 1870, Trondenes.
164.114.Bernhard Mikal Jørgensen, f. 1871, Trondenes.
115.72.
Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg
Født 1835, Skånland S., Trondenes.103,78.
Død 1919104.

Gift 1859105 med

Mikal Kristian Nikolai Nilssen
Født 1832, Skånland S., Trondenes.105.
Død 1908, Skånland S., Trondenes.105.
116.72.
Mikkel Raphaelsen Warberg
     Død i Lofoten av blodforgiftning.104

Gift _____med

Gustava Gustavson
Født _____, Hedensby, Norrbotten, Sverige.104.
     Hun reiste med sine 3 barn tilbake til Sverige da hun var blitt enke.104

Børn af Mikkel Raphaelsen Warberg og Gustava Gustavson:

165.116._____
166.116._____
167.116._____

Generation 10.

117.75.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.79.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.79.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
118.75.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.80,1.

Utenfor ekteskap med

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.1.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

168.118.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
119.75.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.79.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.79.
120.75.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.79.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.79.
121.75.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.79.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.79
122.86.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.106.
Død 1910, Tovik, Trondenes.106.
     Efterslekt.
123.89.
Simon Martin Hanssen
Født 1855, Tovik, Skånland6.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 18966 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland.6.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.
124.89.
Nikolai Martin Hansen
Født 1842.

Gift _____med

Henriette Jakobsdatter
Født 1849.
     Fra Breistrand.

Børn af Nikolai Martin Hansen og Henriette Jakobsdatter:

169.124.Jakob Hansen, f. 1883
125.91.
Niels Schjelderup
     Død 2 Aar gl.64
126.91.
Martha Schjelderup
127.91.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1848.
Død 1890.
128.91.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852.
Død 1913.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Hansdatter

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Hansdatter:

170.128.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888
129.91.
Ole Schjelderup
Født 1854.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift _____med

Mette Marie Rasmussen
Født 1860.
     Fra Renså.

Børn af Ole Schjelderup og Mette Marie Rasmussen:

171.129.Johannes Schjelderup, f. 1891, d. 1943
130.91.
Mette Schjelderup
131.91.
Mette Schjelderup
132.91.
Elen Schjelderup
133.91.
Simonette Schjelderup
134.92.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.90.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.90.
135.96.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 19176.

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

172.135.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
173.135.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
174.135.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
175.135.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
176.135.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
136.97.
Martin Nielsen Schjelderup
Født 1840.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Vanvik
Født 1851.
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Vanvik:

177.136.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883
137.97.
___________
138.97.
___________
139.97.
___________
140.97.
___________
141.97.
___________
142.99.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.6.
Død 18476.
143.99.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.6.
Død 18776.
144.99.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.6.
Død 18966.
145.100.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.6.
Død 19176.
146.100.
En Datter
147.100.
En Datter
148.109.
___________
Begravet 22 sep. 183399.
     Dødfødt jente.
149.109.
___________
Død jun. 183699.
     Død 8 dager gml.99
150.111.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1901, Tromsø.1.

Gift 18751 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.6.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh:

178.150.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
151.111.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

179.151.Sofus Johannesen
152.111.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
153.111.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død 1928.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

180.153.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
154.112.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.6.
Død 19006.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18726 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.6.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

181.154.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
155.112.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.6.

Gift omkring 18766 med

Mikal Peder Anderssen
Født 18196.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.6
156.112.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.6.
Død 18476.
157.112.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.6.
158.112.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.6.
159.112.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.6.
     Til Tromsø.6
160.112.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.6.
     Sindsyg.

Gift 18751 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1901, Tromsø.1.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup er vist under Peder Olai Anderssen Schjelderup (nr. 150).

161.112.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.6.
Død 18696.
162.112.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.6.

Utenfor ekteskap med

Adolf Bull
Født 18716.
     Fra Vardø.6

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

182.162.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
163.114.
Hans Andreas Jørgensen
Født 1870, Skjerret, Trondenes.102.

Gift 1896107 med

Tonny Karoline Iversdatter
Født 1877, Ålesund, Møre og Romsdal.107.

Børn af Hans Andreas Jørgensen og Tonny Karoline Iversdatter:

183.163.Agnar Gunerius Hanssen, f. 1897, Trondenes.
164.114.
Bernhard Mikal Jørgensen
Født 1871, Skjerret, Trondenes.102.
     Til Amerika.
165.116.
___________
166.116.
___________
167.116.
___________

Generation 11.

168.118.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.1.
169.124.
Jakob Hansen
Født 1883.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
170.128.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

184.170.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
171.129.
Johannes Schjelderup
Født 1891.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
172.135.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard6.
Død 19256.
173.135.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard6.
Død 19056.
174.135.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard6.
Død 18636.
175.135.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 19026 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.6.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

185.175.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
186.175.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
187.175.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
188.175.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
189.175.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
190.175.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
191.175.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
176.135.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

192.176.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
193.176.Markus Gram Balteskard, f. 1902
194.176.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
195.176.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
196.176.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
197.176.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
198.176.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
177.136.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Johansen
Født 1885.
     Fra Tennevoll i N-Lavangen.
178.150.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.1.
179.151.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
180.153.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
181.154.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.6.

Gift omkring 1915108 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.6.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

199.181.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
200.181.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
201.181.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
202.181.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
182.162.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.6.
183.163.
Agnar Gunerius Hanssen
Født 1897, Harstad, Trondenes.107.

Generation 12.

184.170.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
185.175.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard6.
186.175.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland6.
Død 19116.
187.175.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland6.
188.175.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland6.
189.175.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland6.
190.175.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland6.
191.175.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland6.
192.176.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland6.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland6, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland6.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

203.192.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
204.192.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
205.192.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
206.192.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
193.176.
Markus Gram Balteskard
Født 19026.
194.176.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard6.
195.176.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard6.
Død 19076.
196.176.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard6.
Død 19106.
197.176.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard6.
Død 19246.
198.176.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard6.
199.181.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.108.
200.181.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.108.
201.181.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.108.
202.181.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.108.

Generation 13.

203.192.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

207.203.Gudrun Brækkan, f. 1958
204.192.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
205.192.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge109.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige109.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

208.205.Simon Ellefsen, f. 1966, Sweden
209.205.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
206.192.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

210.206.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
211.206.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
212.206.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
213.206.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 14.

207.203.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

214.207.Karen Brækkan, f. 1986
215.207.Andrea Brækkan, f. 1988
208.205.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sweden109.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
209.205.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark109.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

216.209.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
217.209.Victor Gøth Ellefsen
210.206.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

218.210.Kristin Kinmont, f. 1994
211.206.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn
212.206.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
213.206.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 15.

214.207.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
215.207.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
216.209.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.110.
217.209.
Victor Gøth Ellefsen
218.210.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.

Kilder og Noter
1Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
2Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
3Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 201
4Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:201
5Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:274
6Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
7Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:517-518
8Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:241
98 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
10NST 16 (1957-58), s. 290
11Epost dat. 10. okt. 2000 af Asle Brækken.
12Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:517
13Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
15Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327-328
16Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,327
17Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:328
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 353
19Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 114
20Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
21Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 187
22Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:43
23Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:222
24Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
26Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,328
27Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,342
28Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
29Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100,128
3010 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
31Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:128
32Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
33Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
34NST 25, s. 181
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:230
36I "Folk og Slekt i Trondenes" er han født på Haukebø, Trondenes.
37NST 14 (1954), s. 240
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 54
3923. tr.
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
41s. septu., 68 år gl.
42Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 145
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
44Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
45Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
46Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:249
47Harstad, Trondenes.
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
49Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
50Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
51Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
52Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 55
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
54Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
55Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
56Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 64
57Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 251
59Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:251
60Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
61Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
6322 S. e. Trin.
64Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
65Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
66Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
6726. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
6810. S. e. Trin. 1771
69Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
7028 år gl. ved FT 1801.
71Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
72Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
73Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:22
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:19
75Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
7618 år gl. ved FT 1801.
77Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no - FT 1801
78Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 60
79Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
80Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
81Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
82Født omkring 1800 ?
83Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
84Sundag etter Treein.
85Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
86Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 39
8720. S. e. Trin. 1802
881. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
894. S. e. Trin. 1815
90Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
91Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 489
927 år gl. ved FT 1801.
935 år gl. ved FT 1801.
943 år gl. ved FT 1801.
951 år gl. ved FT 1801.
9618. S. e. Trin. 1813.
97Astafjord bygdebok skriver år 1805.
982. paaskedag 1810
99Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
100Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 512
101Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
102Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 291
103NST 14 (1954) sætter fødselsåret til 1834.
104NST 14 (1954), s. 248
105Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 63
106Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 268
108Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
109Dåbsattest
110Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.