© 2001 Simon Ellefsen

Kaasbøl II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Peter (Nielsen?) Kaasbøl
Født omkring 1645.
     Søn af Niels Kaasbøll.
Død mai 1693, København.1, begravet _____, Helligånds Kirke i København.1.
     Han var ifølge Hornemann født i Danmark og sønn av Jens Kaasbøl på Kaasbøl gård i Fyn.1
     Petter Kaasbøl fikk bestalling på stillingen (som president i Trondheim) den 27. nov. 1686 (NK bd. IV, s. 103). Han fikk avskjed fra stillingen den 18. febr. 1693 (NK bd. V, s. 193).2
     Kaasbøl hadde vært fogd i Orkdal i tiden 1673-78 og brukte gården Tronsvold. I 1676 ble han også stiftsamtskriver i Trondheim. Denne stillingen kombinerte han med presidentvervet men mistet begge stillingene i 1693. Ifølge skifte etter ham eide han 68 spann jordegods i Trøndelag og Møre. Han eide også en bygård med grund verdsatt til 1700 rdl og eide også en annen bygård verdsatt til 352 rdl. Han eide også avelsgården Devle. I skifte nevnes bl.a to sager på Draksten, bergparter 2/180 parter i Røros og 1/8 part i Løkken. Han hadde også et stort hus på verket hvor han bodde når han var der.2
     Kaasbøl lå i en langvarig prosess mot Müllers arvinger om at han skyldte dem 30000 riksdaler. Når det ble oppdaget at han hadde kassemangel i sin stilling og ikke kunne gjøre opp for seg ble han fratatt sine stillinger. Melchior Augustinnusen sier i sine notater om han under februar måned i 1693 at: »Præsident Petter Kaasbøl, som i nogle aar laa i København og procederede mot Møllers arvinger mistede begge Bestillinger. Han døde selv i sin Arrest i København i Mai. Blev begraven i Helliggeist Kirke. Sic transit gloria mundi«. Kaasbøl gikk altså konkurs og ved skifteoppgjøret etter ham viste skifte et gjorde kongen krav på 20900 riksdaler det som ble igjen etter dette tok Kaasbøls andre kreditorer.1
     Barn som er nevnt i Schølleroptegnelserne (PHT 1890, s. 217 ff.) og Hornemann er: Eilert, Gunnhild, Nils, Peder, Anna, Ellen, Susanna, Else, Mille, Elisabeth, Kaspar. Hornemann har på sin tavle også ført opp to sønner til: Hans og Anders - det er mulig at barna Hans og Anders som Hornemann setter opp som sønn av president Kaasbøll være sønner av Peder Sørensen Kaasbøll i Lille-Fosen. Peder Sørensens Kaasbøls barn var (skifte 15. jan. 1696 i Theim etter hans hustru Else): Anders, 24 år, Hans 21, Peder 16, Maren 25 og Anne.1
     Se også Lita Brodtkorbs artikel "Peder Kaasbøl - Peter Kaasbøl" i NST XXIX (1984).
     Skifte 20 mai 1693, Trondhjem.3Forseglet efter avdøde president og stiftamtskriver Peter Kaasbøl. Langt og vitløftig skifte fra fol. 436-70. Tilstede enkens søster Gundel Skiøllers. Bygård solgt for 1700, bortleid bygård 352, avlsgård Devle og atskillig jordegods, sagbruk, plank og kjøpmannsvarer, 15 hollandske skilderier og to kvinnfolkcontrafeyer m.v. Brutto 25.829, hvorav Kongen ved Rentekammeret tok 24.181, resten til andre kreditorer. Boet sluttet 1709..

Gift 30 dec. 1674, Kirkesætter.4 med

Milde Eilersdatter Schøller
Født 21 sep. 1655, mellem 2 og 3 Slet om Middagen, som var paa en Fredag.4, døbt 30 sep. 1655, Hevne kirke.4.
Død aug. 1711, København..
     Datter af Eiler Caspersen Schøller og Gunhild Melchiorsdatter.
     Mille Eilersdotter Schöller, Moder til 12 Børn.5

Børn af Peter (Nielsen?) Kaasbøl og Milde Eilersdatter Schøller:

2.1.Nils Kaasbøl, f. 1674, d. 1729
3.1.Anna Kaasbøl, f. 1681, Trondhjem., d. 1751, MR.
4.1.Eilert Kaasbøl, f. 1682, d. 1754
5.1.Gunnhild Kaasbøl, f. omkr. 1682
6.1.Peder (Peter) Kaasbøl, f. omkr. 1689
7.1.Ellen Kaasbøl
8.1.Susanna Kaasbøl
9.1.Else Margrete Kaasbøl, d. 1711
10.1.Mille Kaasbøl, d. 1711
11.1.Elisabeth Kaasbøl
12.1.Caspar Kaasbøl
13.1.Johanna Kaasbøl

Generation 2.

2.1.
Nils Kaasbøl
Født 16741.
Død 14 mar. 17291.
     Finne-Grønn (Norges prokuratorer, sagførere og advokater 1660-1905) sier at han var født i 1674 og ble student i 1694. Den 23. sept. 1717 fikk han bevilgning som prokurator ved høyesteretten. Han døde ugift i Christiania den 14. mars 1729.1
     Niels Kaasböll, Assessor i Ober-Hof-Retten i Christian[ia]. Døde ugivt.5
3.1.
Anna Kaasbøl
Født 1681, Trondhjem..
Død okt. 1751, Tingvoll, MR..
     Anna Kaasböll, gift med Ludv. Munthe, Tolder paa Molde, havde 8 Børn.5

Gift 10 okt. 16966 med

Ludvig Iversen Munthe
Født omkring 16667.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Toller i Molde.
     Ble toller i Romsdal.7
     Ludevig Iversen Munthe, Tolder paa Molde i Romsdalen.6

Børn af Anna Kaasbøl og Ludvig Iversen Munthe:

14.3.Iver Munthe
15.3.Morten Munthe, f. 1702, d. 1763
16.3.Caspar Friderich Munthe, f. 1704, d. 1763
17.3.Peter Munthe
18.3.Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
19.3.Birgitte Munthe
20.3.Anne Margrete Munthe
21.3.Gunhild Helena Munthe
22.3.Anders Borch Munthe
4.1.
Eilert Kaasbøl
Født 16821.
Død 17548,1.
     Ble prest i Helligåndskirken i København. Schøllerstamtavlen (PHT 1890) sier at han ble prest til Vår Frue kirke i København.1
     M. Eiler Christopher Kaasböll, f. 1682, Sognepræst ved Helliggeistes Kirke i Kiøbenhavn, død 1724. Gift 1° med Johanna Sophia Möller. Gift 2° med Boel Lisbeth Hiorth. Havde to Børn (Peter og Mille).5

Gift 1° _____5med

Johanna Sophia Møller

Gift 2° _____5med

Boel Lisbeth Hiort

Børn af Eilert Kaasbøl og _____:

23.4.Peter Kaasbøll
24.4.Mille Johanne Kaasbøll
5.1.
Gunnhild Kaasbøl
Født omkring 16821.
     Gunnild Kaasböll, gift med Thomas Friis, Controlleur i Tronh.5
6.1.
Peder (Peter) Kaasbøl
Født omkring 16891.
     Han ble generalløytnant og sjef for det norske artilleriet i 1744. Ble gift i 1725 med Katarina Henriksdtr Bille.1
     Peter Kaasböll, avancerede til General-Lieutenant af Infanteriet og Artilleriet i Norge, og levede en høi Alder, døde i Præstøe. Gift med Catharina Sophia Bille. Af 5 Børn levede 3 (Peter, Mille og Cathr.).5

Gift 17251 med

Catharina Sophia Henriksdatter Bille

Børn af Peder (Peter) Kaasbøl og Catharina Sophia Henriksdatter Bille:

25.6.Peter Henrik Kaasbøll
26.6.Mille Christine Kaasbøll
27.6.Catharina Sophia Kaasbøll
7.1.
Ellen Kaasbøl
     Ellen, gift med Truls Lauritsen Smith, advokat, generalprokurator og justisråd.1
     Ellen Kaasböll, gift med Truels Smith, Justitsr.5

Gift _____9med

Truels Smith
Død 31 jul. 17309.
     Søn af Laurits Lauritsen og Anna Søeborg.
     Truels Smith, Justitsraad, General-Fiscal og Advocat i Høieste-Ret, døde 1730, 31 Julii. Gift med Ellen Kaasböll, Dotter af Peter Kaasböll, Præsident i Tronhiem. Af 10 levede 6 Børn (Peter, Lars, Caspar, Friderich, Anna, Mille).9

Børn af Ellen Kaasbøl og Truels Smith:

28.7.Peter Smith, f. 1707
29.7.Lars Smith, f. 1708, d. 1730
30.7.Caspar Wilhelm Smith, f. 1709, d. 1738
31.7.Anna Dorothea Truelsdatter Smith, f. 1714, d. 1777
32.7.Friderich Smith, f. 1717, d. 1757, Præstø.
33.7.Mille Johanne Smith
8.1.
Susanna Kaasbøl
     Susanna Kaasböll, gift med Christian Friis, Tolder i Christiansund, efterlod 4 Børn (Mille, Zephora, Berthe og Nicolai).5
     Susanna, gift første gang med Kristian Friis, toller i Kristiansund som døde i 1730. Andre gang gift med Marcus Nissen, kjøpmann i Kristiansund.1
     ?? Er Kristian Friis identisk med den Christian Friis toller i Kristiansund der år 1720 ægter Anne Cathrine Grøn - problemet her er at Anne Grøn først dør år 1757 ??
     ?? Er hennes andre mann Marcus Nissen identisk med Marcus Nissen, f. o. 1678, sønn av Marcus Nissen og Catharina Hansdatter Jerne ??

Gift 1° 1710, Osterdalen, Hedmark10 med

Christian Friis
     Christian Friis, Tolder i Christiansund.5

Gift 2° _____1med

Marcus Nissen (Angell)
Født omkring 167811.
     Søn af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.

Børn af Susanna Kaasbøl og Christian Friis:

34.8.Mille Maria Friis, d. _____
35.8.Zephora Friis
36.8.Berthe Cathrine Friis
37.8.Nicolai Christian Friis
9.1.
Else Margrete Kaasbøl
Død 17111.
     Else Margrete Kaasböll, døde i Pesten.5
10.1.
Mille Kaasbøl
Død 17111.
     Mille Kaasböll, døde i Pesten.5
11.1.
Elisabeth Kaasbøl
     Døde ung.1
     Elisabeth Kaasböll, død i Pesten.5
12.1.
Caspar Kaasbøl
     Døde på reise til Kina.1
     Caspar Kaasb., døde paa Reisen til China.5
13.1.
Johanna Kaasbøl
     Joh. Marie Kaasb., gift med Hr. Ole Sletting, Provst og Præst til Ejbye og Dalbye.5

Gift _____1med

Oluf Nielsen Sletting
     Sogneprest til Dalby på Sjælland. Schøllertavlen (PHT 1890) sier at han var prest i Egeby i Sjælland.1

Børn af Johanna Kaasbøl og Oluf Nielsen Sletting:

38.13.Caspar Johann Sletting
39.13.Niels Sletting

Generation 3.

14.3.
Iver Munthe
     Ivar Munthe, Byeskriver i Nykiøbing i Sielland, døde ugivt.6
15.3.
Morten Munthe
Født 4 mar. 17026.
Død 3 jul. 17636.
     Morten Munthe, f. 1702, 4 Martii, Etatsraad, Landsdommer, Assessor i H. R. Borgemester i Roeskilde, Stiftsskriver og Domkirk. Værge, død 1763, 3 Jul. Deres 5 B. døde unge.6

Gift 17356 med

Margrethe Clausen
Død 17696.
16.3.
Caspar Friderich Munthe
Født 17046.
Død 17636.
     M. Caspar Friderich Munthe, Justitsraad, og Prof. Gr. L., f. 1704, d. 1763, uden Børn.6

Gift 1° _____6med

Thyre Sophie Kølichen

Gift 2° _____6med

Mille Johanne Kaasbøll
     Datter af Eilert Kaasbøl.
     I hvilket af farens ægteskab er hun født ?
     Mille Joh. Kaasböll, Gift med M. Caspar Frid. Munthe, Justitsr. og Prof. gr. L., f. 1704, d. 1763.5
17.3.
Peter Munthe
     Hr. Peter Munthe, Præst til Tingvald. Gift 1° med Elisabeth Maria Dass. Af 6 lever 3 Børn. Gift 2° med Sophia Hedevig Cortholdt. Af 2 lever 1 Søn.6

Gift 1° _____6med

Elisabeth Maria Dass

Gift 2° _____6med

Sophia Hedevig Cortholdt

Børn af Peter Munthe og Elisabeth Maria Dass:

40.17.Rebecca Munthe
41.17.Anna Munthe
42.17.Bodil Elisabeth Munthe

Børn af Peter Munthe og Sophia Hedevig Cortholdt:

43.17.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
18.3.
Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
     Mille Susanne Munthe. Gift 1° med Hr. Hans Meyer, Præst til Fæøe (avdød) uden Børn. Gift 2° med Dav. Lange, Raadmand i Roeskilde, uden Børn.6

Gift 1° _____12med

Hans Jørgensen Meyer
     Søn af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve.
     Nevnt i farens skifte 1710.12
     Horneman har ham som kapellan i Veø og gift 31. juli 1726 med Mille Ludvigsdatter Munthe.12

Gift 2° _____6med

David Lange
     Dav[id] Lange, Raadmand i Roeskilde.6
19.3.
Birgitte Munthe
     Birgitte Munthe, gift med Hr. Anders Daae.6
20.3.
Anne Margrete Munthe
     Anne Margrete Munthe, gift med Hans Myhre. Tolder paa Molde.6

Gift _____6med

Hans Myhre
     Hans Myhre, Tolder paa Molde.6

Børn af Anne Margrete Munthe og Hans Myhre:

44.20.Hans Hansen Myhre
21.3.
Gunhild Helena Munthe
     Gundild Helena Munthe, er ugivt i Angels Stiftelse i Tronhiem.6
22.3.
Anders Borch Munthe
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).6

Gift _____6med

Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Datter af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.6

Børn af Anders Borch Munthe og Sara Susanne Jacobsdatter Lund:

45.22.Ludvig Munthe
46.22.Morten Munthe
47.22.Claus Peter Munthe
48.22.Jacob Lund Munthe
49.22.Peter Johann Munthe
50.22.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
23.4.
Peter Kaasbøll
     I hvilket af farens ægteskab er han født ?
     M. Peter Kaasböll, Rector i Nachsch[ov]. Gift med Maria Rennemann, uden Børn.5
24.4.
Mille Johanne Kaasbøll
     I hvilket af farens ægteskab er hun født ?
     Mille Joh. Kaasböll, Gift med M. Caspar Frid. Munthe, Justitsr. og Prof. gr. L., f. 1704, d. 1763.5

Gift _____6med

Caspar Friderich Munthe
Født 17046.
Død 17636.
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     M. Caspar Friderich Munthe, Justitsraad, og Prof. Gr. L., f. 1704, d. 1763, uden Børn.6

[Gift 1° med Thyre Sophie Kølichen; Gift 2° med Mille Johanne Kaasbøll].
25.6.
Peter Henrik Kaasbøll
     Peter Henr. Kaasböll, Assessor i Ober-Hofr. i Norge, død ugivt.5
26.6.
Mille Christine Kaasbøll
     Mille Christine Kaasb. Gift med Major Neumann, har 2de Døttre.5
27.6.
Catharina Sophia Kaasbøll
     Cathr. Sophia Kaasböll er ugivt, og boer i Friderichstad i Norge.5
28.7.
Peter Smith
Født 10 aug. 17079.
     M. Peter Smith, f. 1707, 10 Aug. Student 1723, Decanus 1731, Rector 1733, resid. Capell. 1734, Sognepr. i Holbek 1753, Jubel-Lærer. Gift 1735 med Edele Dorthe Barfoed, død 1783. Af 10 lever 7 Børn (Truels, Claus, Eiler, Helene, Karen, Kirstine og Mille).9

Gift 17359 med

Edele Dorthe Barfoed
Død 17839.

Børn af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed:

51.28.Truels Smith
52.28.Claus Barfoed Smith
53.28.Eiler Christopher Kaasbøll Smith
54.28.Helene Smith
55.28.Karen Smith
56.28.Kirstine Cathrine Smith
57.28.Mille Johanne Smith
29.7.
Lars Smith
Født 17089.
Død 17309.
     Lars Smith, f. 1708, Student 1723, d. 1730.9
30.7.
Caspar Wilhelm Smith
Født 17099.
Død 17389.
     Caspar Wilhelm Smith, f. 1709, Student 1723, Cancellieraad, H. R. Advocat og General-Fiscal, døde 1738 ugivt, efterlod sig 20000 Rdr.9
31.7.
Anna Dorothea Truelsdatter Smith
Født 17149.
Død 18 feb. 17779.

Gift _____med

Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne
     Søn af Otto Christophersen Munthe (Morgenstierne) og Else Cathrine Bredesdatter Hammer.
     Til Bækkeskov, kammeradvokat, højesteretsdommer, justitsraad.13
     1755 optaget i den danske adel. [Se DAA. (1915)].13
     Bredo Munthe til Bekkeskov, Justitsraad, blev nobilitered den 19 Dec. 1755 med Navnet Munthe af Morgenstierne. (Avdød).6

Børn af Anna Dorothea Truelsdatter Smith og Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne:

58.31.Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne, d. 1809, gaarden Annaborg.
59.31.Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
60.31.Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
61.31.Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
32.7.
Friderich Smith
Født 17179.
Død 1757, Præstø.9.
     Friderich Smith, f. 1717, Student 1732, General-Fiscal 1738, afgik 1752 med Pension 300 Rdr. Død 1757 i Præstøe.9
33.7.
Mille Johanne Smith
     Mille Johanne Smith (avdød), gift med Matthias v. Westen (avdød).9
34.8.
Mille Maria Friis
Død _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Mille Maria Friis, gift med Hr. Peter Kaasböll Rosenvinge, Sognepræst til Selboe, havde 10 Børn.5

Gift _____med

Peter Kaasbøll Rosenvinge
Født 1701, Skotnes, Buksnes.14.
Død 1766, Selbu, S-Trøndelag.14.
     Søn af Jacob Hermansøn Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller.
     Sogneprest til Selbu.14

[Gift 1° med Mille Maria Friis (d. _____); Gift 2° med Anna Marie Hornemann (f. 1723)].

Børn af Mille Maria Friis og Peter Kaasbøll Rosenvinge:

62.34.Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge, f. 1740, S-Trøndelag., d. 1786, Steigen.
63.34.Eiler Hagerup Rosenvinge, f. 1742, S-Trøndelag., d. 1805, Bergen.
64.34.Susanne Kaasbøl Rosenvinge, f. _____, d. før 1778, Bodøgård.
65.34.Christopher Schøller Rosenvinge, f. _____, d. 1778, Bodøgård.
66.34.Jacob Friis Rosenvinge, f. _____
67.34.Petter Kaasbøl Rosenvinge, f. _____
68.34.Karen Schøller Rosenvinge, f. _____, d. før 1778, Bodøgård.
69.34.Gunhild Katrine Rosenvinge, f. 1743, S-Trøndelag.
70.34.Sophia Helena Rosenvinge, f. 1748, S-Trøndelag.
35.8.
Zephora Friis
     Zephora Friis, gift med Hr. Eiler Holk, residerende Capelan til Grip, havde 5 Børn.5

Gift _____med

Eiler Holk
     Hr. Eiler Holk, residerende Capellan til Grip.5
36.8.
Berthe Cathrine Friis
     Berthe Cathrine Friis, gift med Hr. Wincentz Holm, Præst til Schierstad, havde 2 Børn.5

Gift _____5med

Wincentz Holm
     Hr. Wincentz Holm, Præst til Schierstad.5
37.8.
Nicolai Christian Friis
     Hr. Nic. Christ. Friis, Præst til Bodøen, siden til Korskirken i Bergen, Consistorial-Assessor, nedlagde sit Embed 1774, og fik Biskop-Titel. Hans Frue døde 1779, 86 Aar gammel.5
38.13.
Caspar Johann Sletting
39.13.
Niels Sletting
     Hr. Niels Sletting, Provst og Præst efter sin Fader, død 1778. Gift 1° med Lene Weibel, død 1774, efterlod 10 Børn. Gift 2° med Ulrica Eleonora, Hr. Monrads Enke af Rorup.5

Gift _____med

Lene Weibel
Død 17745.

Børn af Niels Sletting og Lene Weibel:

71.39.Anna Catharina Sletting
72.39.Elsebeth Sletting
73.39.Ulrica Anthonette Sletting
74.39.Johanna Maria Sletting
75.39.Maren Elisabeth Sletting
76.39.Ole Sletting
77.39.Ebbe Sletting
78.39.Lyder Sletting
79.39.Lars Sletting
80.39.Søren Sletting

Generation 4.

40.17.
Rebecca Munthe
     Rebecca Munthe, er ugivt.6
41.17.
Anna Munthe
     Anna Munthe, gift med Capitain Bruun ved det første Bergenhusiske Regim. Har Børn.6
42.17.
Bodil Elisabeth Munthe
     Bodil Elisab. Munthe, ugivt.6
43.17.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Copiist i Rentekammeret.6
44.20.
Hans Hansen Myhre
     Hr. Hans Myhre, Capellan ved Trinitatis i Kiøbenhavn, død 1780.6
45.22.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.6
46.22.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.6
47.22.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].6
48.22.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.6

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København15 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 174910, døbt 25 aug. 1749, København10.
Død 18 jul. 180810.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
49.22.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.6

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk15 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.9
50.22.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.6
51.28.
Truels Smith
     Hr. Truels Smith, Sognepræst til Mæhrn. Gift med Anna Agnete Plum af Baarse Præstegaard, har 7 Børn.9
52.28.
Claus Barfoed Smith
     Claus Barfoed Smith, conditionerer hos Justitsraad Dan i Søe-Etats-Commissariatet.9
53.28.
Eiler Christopher Kaasbøll Smith
     Eiler Christopher Kaasböll Smith, er Degn til Breigninge. Gift med Anna Sabel.9
54.28.
Helene Smith
     Helene Smith, gift med Anders Hartmann, Foged i Guldbrandsdalen. Af 7 lever 2 Børn.9
55.28.
Karen Smith
     Karen Smith, gift med Hr. Hans Schousboe, Præst til Dalbye. Af 10 lever 8 Børn.9
56.28.
Kirstine Cathrine Smith
57.28.
Mille Johanne Smith
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.9

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk15 med

Peter Johann Munthe
     Søn af Anders Borch Munthe og Sara Susanne Jacobsdatter Lund.
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.6
58.31.
Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne
Døbt 10 jan. 1735, Helliggeist kirke i København.13.
Død 17 mar. 1809, gaarden Annaborg.13, begravet _____, Hillerød.13.
     Til Bækkeskov. Etatsraad, konferensraad. [Se DAA. (1915)].13
     Otto Christopher Munthe af Morgenstierne til Bekkeskov, Conferentsraad, Landsdommer, og Gen. Krigs-Commissarius. Gift 1° med en Dotter af Commandeur Richard; 2° med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 5 Børn Levende.6

Gift 1° 26 jun. 176013 med

Marie Bolette Richert
Født 17 apr. 1741, København.13, døbt 20 apr. 1741, Holmens kirke i København.13.
Død 13 mar. 1765, Bækkeskov.16,13.
     Datter af Jesper Hansen Reichardt og Margrethe Marie Berg.

Gift 2° 22 feb. 176813 med

Bodilla Birgitte Henriksdatter Flindt
Død 22 jun. 1787, København.13.

Gift 3° 22 jan. 180013 med

Elisabeth Henriksdatter Flindt
Død 18 jun. 181913.

[Gift 1° med Thor Hansen Wederkink (d. 8 jul. 1789); Gift 2° 22 jan. 1800 med Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne (d. 17 mar. 1809)].

Børn af Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne og Marie Bolette Richert:

81.58._____
82.58._____
83.58._____
84.58._____
59.31.
Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
     Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne til Lundbyegaard, Kammerherre, General-Adjutant og Major, Ridder af den Russiske Orden. Gift med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 6 Børn levende.6
60.31.
Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
     [Se DAA. (1915), s. 331].
     Truels Munthe af Morgenstierne, er Loots-Capitain paa St. Croix i Vestindien. Gift med Spuleiona, er en Italiensk Frøken. Har en Dotter levende.6
61.31.
Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
     Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne, indskreven i Gisselfelds Kloster, og blandt de Indskrevne den første og ældste.6
62.34.
Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge
Født 1740, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1786, Steigen..
     Handelsmann. Lagmann ?

Gift _____med

Serina Elisabeth Wang
Født 1757, Kastnes, Dyrøy..
Død _____, Kalvåg, Hamarøy..
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.
63.34.
Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Sorenskriver. Kancelliråd.

Gift _____med

Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.17, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke18,17.
Død 1825, København..
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
64.34.
Susanne Kaasbøl Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død før 1778, Bodøgård..

Gift 5 okt. 1769, Bodin kirke. med

Jens Grønbech Wessel
Født 20 aug. 1735, Vestby prestegård, Akershus..
Død 1807, Vang, Hamar..
     Sorenskriver i Salten.
65.34.
Christopher Schøller Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1778, Bodøgård..
66.34.
Jacob Friis Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Bosatt på Bertnes i Bodø.
67.34.
Petter Kaasbøl Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
68.34.
Karen Schøller Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død før 1778, Bodøgård..
69.34.
Gunhild Katrine Rosenvinge
Født 1743, Selbu, S-Trøndelag..
70.34.
Sophia Helena Rosenvinge
Født 1748, Selbu, S-Trøndelag..
71.39.
Anna Catharina Sletting
     Anna Cathr. Sletting, gift 1° med Etatsr. Lunde, død. Gift 2° med Agent Klingenb.5
72.39.
Elsebeth Sletting
     Elsebeth Sletting, gift med Hr. Hans Michael Seehuus, Capellan til Domkirken i Aarhuus.5
73.39.
Ulrica Anthonette Sletting
     Antonette Sletting, gift med Hr. Frid. Carl Monrad, Præst til Bregninge paa Ærøe.5
74.39.
Johanna Maria Sletting
75.39.
Maren Elisabeth Sletting
76.39.
Ole Sletting
     Ole Sletting, Degn i Eibye og Dalbye.5
77.39.
Ebbe Sletting
     Ebbe Sletting, Fuldmægtig.5
78.39.
Lyder Sletting
     Lyder Sletting, Styrm. paa China.5
79.39.
Lars Sletting
     Lars Sletting, Stud.5
80.39.
Søren Sletting

Generation 5.

81.58.
___________
82.58.
___________
83.58.
___________
84.58.
___________

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 21
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
4Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
5Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. II "Kaasböll - Stammen."
6Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
8Giessing skriver år 1724.
9Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. I "Smith - Stammen."
10IGI - http://www.familysearch.com
1124 år gl. ved farens skifte år 1702.
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 242
13Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 630
14Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
15VRI - http://www.familysearch.org
16i barselseng.
17Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 115
18Langfredag.