© 2001 Simon Ellefsen

Juul II

Opdateret 21 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Anders Nielsen Juul
Født 16651.
Død 1712, Kaldfarnes, Torsken.1.
     Lensmann i Berg og Torsken.
     Anders Juel var lensmann i Torsken til 1696. De ble eiere (av Kaldfarnes) etter Annes bror Bent. Det ser ut som om Anders var en stordriver, både på land og sjø. Da han døde i 1712 hadde de en buskap på 8 melkekyr, 3 kviger, 2 kalver, 20 sauer, 5 lam og 16 geiter. Av sjøbruk hadde han en fembøring, en åttring og to treroringer. Han eide også Medby med Elvejorda og lot etter seg mye utstyr av klær, sølv, tinn- og kobbersaker.2
     Skifte 1706-1712, Kaldfarnes, Torsken Tinglag.3protokollnr. 5, folio 274..

Gift omkring 16821 med

Anne Rasmusdatter Brems
Født 16651.
Død efter 17374.
     Datter af Rasmus Madsen (Brems?).
     Anne Rasmusdatter, som no var enke andre gongen, brukte garden Kaldfarnes i Torsken på bygsel til 1737 og flytta då bort.4

[Gift 1° omkr. 1682 med Anders Nielsen Juul (1665 - 1712); Gift 2° 1718 med Peder Jensen Hage (omkr. 1661 - omkr. 1734)].

Børn af Anders Nielsen Juul og Anne Rasmusdatter Brems:

2.1.Else Marie Andersdatter Juel, f. omkr. 1683, d. 1741
3.1.Rasmus Andersen Juel, f. 1687
4.1.Jens Andersen Juul, f. 1689
5.1.Margreta Andersdatter Juul, f. 1691, Torsken., d. 1769, Trondenes.
6.1.Nils Andersen Juul, f. 1696
7.1.Karen Andersdatter Juul, f. 1703

Generation 2.

2.1.
Else Marie Andersdatter Juel
Født omkring 16832.
Død 17415.
     Gift på Kastnes, Dyrøy. Ein av sønene hennes fekk i 1764 tinglyst odelsrett til Kaldfarnes [i Torsken], men klarte ikkje å løyse inn garden.6

Gift _____med

Anders Jensen
Født omkring 16747.
Død 17417.
     Bruker av Kastnes i Dyrøy. Sannsynligvis sønn av forrige bruker på Kastnes Jens Kristensen. Se Dyrøy bygdebok.7
     Ikke mange åra etter [Berits død 1707] gifta Anders seg om igjen, sannsynligvis med ei fra Torsken. De fikk i hvert fall to barn [Karen og Anders], hvorav et var født før 1712.5

[Gift 1° med Berit Nilsdatter (d. 1707); Gift 2° med Else Marie Andersdatter Juel (omkr. 1683 - 1741)].

Børn af Else Marie Andersdatter Juel og Anders Jensen:

8.2.Karen Marie Andersdatter
9.2.Anders Anderssen
3.1.
Rasmus Andersen Juel
Født 16872.
     Bruker og eier av Medby i Torsken 1712 saman med broren Jens til dei flytta bort i 1724.8
4.1.
Jens Andersen Juul
Født 16892.
     Bruker og eier av Medby i Torsken 1712 saman med broren Rasmus til dei flytta bort i 1724.8

Gift 1° _____, Trolovet 31. aug. 1718 af stiftsprovst og sogneprest til domkirchen i Bergen, Mag. Ole Storm. Deris forlovere var Anders Rasmussen skipper og Rasmus Gullichsøn murmester, begge boende ved Vadskier Elven, mend er iche siden dend tiid blevet copulerede.9med

Ragnill Torbiørnsdatter

Gift 2° _____, Trolovet 6 uger før jul 1718 i Torsken av hr. pastor Sebastian Juul.10med

Anne Katrina Nilsdatter Flensborg
Født 170011.
Død 178011.

[Gift 1° med Jens Andersen Juul (f. 1689); Gift 2° omkr. 1723 med Rasmus Tygesen Trane (1697 - 1758)].
5.1.
Margreta Andersdatter Juul
Født 1691, Kaldfarnes, Torsken.12.
Død 1769, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.

Gift omkring 17151 med

Ole Kristensen
Født 1666, Fauskevåg Lille, Trondenes.13,14,1.
Død 1741, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Søn af Kristen Iversen og Kristensdatter.
     Skifte 1753-1767, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 141, folio 23b..

Børn af Margreta Andersdatter Juul og Ole Kristensen:

10.5.Anders Olsen, f. 1717, Trondenes.
11.5.Kristen Olsen, f. 1720, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
12.5.Anne Margrete Olsdatter, f. 1726, Trondenes.
13.5.Hans Olsen, f. 1728, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
14.5.Ingeborg Olsdatter, f. 1733, Trondenes., d. 1793, Trondenes.
6.1.
Nils Andersen Juul
Født 16964.
     Levde ved skiftet i 1712.4
7.1.
Karen Andersdatter Juul
Født 17034.

Gift _____8med

Ole Jonsen
Død 17448.
     Bruker og eigar av Medby i Torsken til han strauk med i farsoten 1744. Enka måtte gje opp og fare bort i 1747. Sonen Peder Olsen prøvde å ta Medby igjen på odel, men hadde ikkje pengar til å løyse garden inn med.8

Generation 3.

8.2.
Karen Marie Andersdatter
     Oppholdt seg i Torsken 1742 (tjente hos presten Svend Peller).5
9.2.
Anders Anderssen
     Bodde på gården Kastnes i Dyrøy til 1742 da han blei dømt til tvangsarbeid på livstid. [Se Dyrøy bygdebok for den fulde historie].15
10.5.
Anders Olsen
Født 1717, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.
     Anders Olsen «reiste herfra landet nest forrige år», står det i skiftet etter faren i 1742, og alt tyder på at han er den Anders Olsen frå Senja som i 1741 kom ned til København og blei med i den nye kolonisasjonen av Grønland saman med ein bror, Hans Olsen. Denne Anders har fått ein stor plass i Grønlands historie som misjonær, handelsstyrar og leidar av oppdagingsferder. Han gifta seg med ei eskimokvinna, og hans store etterslekt er spreidd over heile Grønland, skriv den danske historikaren H. Ostermann om han.16
11.5.
Kristen Olsen
Født 1720, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1798, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 148, folio 203b..

Gift _____1med

Randi Marie Benjaminsdatter
Født 1727, Brokvik, Trondenes.1.
Død 17871.
     Datter af Benjamin Madssen og Karen Nilsdatter (Hind).
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 144, folio 323b..

Børn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter:

15.11.Ole Kristensen, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
16.11.Benjamin Kristensen, f. 1756, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
17.11.Jens Kristensen, f. 1762, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
18.11.Nils Juul Kristensen, f. 1771, Trondenes, d. 1832, Trondenes
12.5.
Anne Margrete Olsdatter
Født 1726, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.
13.5.
Hans Olsen
Født 1728, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1776, Steinsland, Trondenes.1.

Gift 17621 med

Ingeborg Larsdatter
Født 1733, Steinsland, Trondenes1.
Død 1776, Steinsland, Trondenes1.
     Datter af Lars Larssen og Ingeborg Olsdatter.

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Larsdatter:

19.13.Ole Hanssen, f. 1775, Trondenes, d. 1835, Trondenes
14.5.
Ingeborg Olsdatter
Født 1733, Fauskevåg Lille, Trondenes.17.
Død 1793, Vollstad, Trondenes.17.

Gift 17611 med

Mikkel Nilssen
Født 1733, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1802, Vollstad, Trondenes.1.
     Søn af Niels Michelsen og Elisabeth Selgensdatter.

Børn af Ingeborg Olsdatter og Mikkel Nilssen:

20.14.Nils (Hans?) Winther Mikkelsen, f. 1770, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
21.14.Anne Mikkelsdatter Vinter, f. 1779, d. 1837, Trondenes.

Generation 4.

15.11.
Ole Kristensen
Født 1752, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 144, folio 530b..

Gift 17831 med

Berte Lucie Larsdatter
Født 1756, Steinsland, Trondenes.18.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.18.
     Datter af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1783 med Ole Kristensen (1752 - 1787); Gift 2° 1790 med Johannes Olsen (1757 - 1791); Gift 3° 20 nov. 1792 med Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg (1763 - 1812)].
16.11.
Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.1.

Gift 1° 17851 med

Berte (Berit) Maria Pedersdatter
Født 1762, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Datter af Peder Rasmussen og Barbro Hansdatter.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 144, folio 483..

Gift 2° 17891 med

Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1802, Holtet, Trondenes.1.
     Datter af Kristen Kaspersen og Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter.

Gift 3° 18031 med

Ingeborg Kirstine Iversdatter
Født 1756, Erikstad, Trondenes.1.
Død 1805, Holtet, Trondenes.1.

[Gift 1° 1787 med Kristoffer Villumsen (1720 - 1792); Gift 2° 1803 med Benjamin Kristensen (1756 - 1837)].

Gift 4° 18081 med

Helena Johnsdatter
Født 1761, Kanebogen, Trondenes.1.
Død 1829, Nordvik, Trondenes.1.
     Datter af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.

[Gift 1° 1785 med Hans Lukassen (1752 - 1804); Gift 2° 1808 med Benjamin Kristensen (1756 - 1837)].

Børn af Benjamin Kristensen og Berte (Berit) Maria Pedersdatter:

22.16.Berte Maria Benjaminsdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
17.11.
Jens Kristensen
Født 1762, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1798, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.3protokollnr. 148, folio 202b..
18.11.
Nils Juul Kristensen
Født 1771, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
Død 1832, Fauskevåg Lille, Trondenes1.

Gift 18061 med

Karen Bergitte Benjaminsdatter
Født 1773, Vollstad, Trondenes1, døbt 177319.
Død 18341.
     Datter af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Konf. 1795.19

Børn af Nils Juul Kristensen og Karen Bergitte Benjaminsdatter:

23.18.Kristen Nilssen, f. 1807, Trondenes, d. 1859, Trondenes
24.18.Benjamin Nilssen, f. 1809, Trondenes, d. 1897, Trondenes
19.13.
Ole Hanssen
Født 1775, Steinsland, Trondenes1.
Død 1835, Steinsland, Trondenes1.

Gift 18051 med

Maren Marie Arnesdatter
Født 1780, Skånland Lille, Trondenes1.
Død 1849, Steinsland, Trondenes1.
     Datter af Arne Falkorsen og Anne Johanna Olsdatter Gram.

Børn af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter:

25.19.Johanna Rebekka Olsdatter, f. 1817, Trondenes, d. 1886, Trondenes
26.19.Sara Mathia Olsdatter, f. 1824, Trondenes, d. 1876, Trondenes
20.14.
Nils (Hans?) Winther Mikkelsen
Født 1770, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1829, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 180011 med

Marit Tomasdatter Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.11.
Død 18381.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.
     Er ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok gift på Kolstad i Trondenes år 1800 med Hans Mikkelsen Vinter. Denne Hans Vinter på Kolstad er ikke at finde i bogen "Folk og Slekt i Trondenes", men på Vollstad i Trondenes finder vi i stedet Marit Tomasdatter (1777-1838) gift ca. 1800 med Nils Winther Mikkelsen (1770-1829), hvilket må være det rigtige.

Børn af Nils (Hans?) Winther Mikkelsen og Marit Tomasdatter Rasch:

27.20.Ingeborg Dortea Nilsdatter, f. 1801, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
21.14.
Anne Mikkelsdatter Vinter
Født 177911.
Død 1837, Bø, Trondenes.1.
     ?? Datter av Mikkel Nilssen på Vollstad i Trondenes ??

Gift 180211 med

Johan Tomassen Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.11.
     Søn af Tomas Hanssen Rasch og Marit Johansdatter.

Børn af Anne Mikkelsdatter Vinter og Johan Tomassen Rasch:

28.21.Maria Anna Johansdatter Rasch, f. 1803, Skånland.
29.21.Mikkel Olai Johanssen Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1805, Skånland.
30.21.Hanna Kristina Johansdatter Rasch, f. 1806, Skånland.

Generation 5.

22.16.
Berte Maria Benjaminsdatter
Født 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1802, Holtet, Trondenes.1.
23.18.
Kristen Nilssen
Født 1807, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
Død 1859, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
24.18.
Benjamin Nilssen
Født 1809, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
Død 1897, Vollstad, Trondenes1.

Gift 18351 med

Maren Ovedia Madsdatter
Født 1812, Melvik, Trondenes1.
Død 1871, Vollstad, Trondenes1.
     Datter af Mads Madssen og Olava Mathiasdatter Eberg.

Børn af Benjamin Nilssen og Maren Ovedia Madsdatter:

31.24.Mads Mikal Benjaminsen, f. 1843, Trondenes, d. 1880, Lavangen Sør
25.19.
Johanna Rebekka Olsdatter
Født 1817, Steinsland, Trondenes1.
Død 1886, Vollstad, Trondenes1.

Gift 18461 med

Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes1.
Død 1858, Finnmark1.
     Søn af Mads Madssen og Olava Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 1833 med Margrete Sofie Rasmusdatter (1806 - 1844); Gift 2° 1846 med Johanna Rebekka Olsdatter (1817 - 1886)].

Børn af Johanna Rebekka Olsdatter og Mathias Eberg Madssen:

32.25.Olina Hansine Karoline Mathiasdatter, f. 1850, Trondenes
26.19.
Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes1.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes1.

Gift 18721 med

Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.1.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.1.
     Søn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter Harr.

[Gift 1° 1872 med Sara Mathia Olsdatter (1824 - 1876); Gift 2° 1878 med Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (f. 1850)].
27.20.
Ingeborg Dortea Nilsdatter
Født 1801, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1859, Harstad, Trondenes.1.

Gift 18211 med

Jens Jenssen
Født 17811.
     Vollstad, Trondenes. Også Finnmark.1

Børn af Ingeborg Dortea Nilsdatter og Jens Jenssen:

33.27.Bergitta Ovedie Jensdatter, f. 1821, Trondenes.
34.27.Maren Elisabet Jensdatter, f. 1825, Trondenes.
35.27.Nils Mikal Jenssen, f. 1828, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
36.27.Samuel Berg Jenssen, f. 1835, Trondenes.
37.27.Marta Anne Kirstine Jensdatter, f. 1842, Trondenes.
28.21.
Maria Anna Johansdatter Rasch
Født 1803, Grov, Skånland.11.
29.21.
Mikkel Olai Johanssen Rasch
Født 1805, Grov, Skånland.11.
Død 1805, Grov, Skånland.11.
30.21.
Hanna Kristina Johansdatter Rasch
Født 1806, Grov, Skånland.11.

Generation 6.

31.24.
Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes1.
Død 1880, Lavangen Sør1.

Utenfor ekteskap med1

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes1.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Mads Mikal Benjaminsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter:

38.31.Teodora Benjaminsen, f. 1876, Trondenes
32.25.
Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes1.

Utenfor ekteskap med1

Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes1.
Død 1880, Lavangen Sør1.
     Søn af Benjamin Nilssen og Maren Ovedia Madsdatter.

Gift 1° 18781 med

Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.1.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.1.
     Søn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter Harr.

[Gift 1° 1872 med Sara Mathia Olsdatter (1824 - 1876); Gift 2° 1878 med Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (f. 1850)].

Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Mads Mikal Benjaminsen er vist under Mads Mikal Benjaminsen (nr. 31).


Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Raphael Henrik Raphaelsen:

39.32.Sakarias Martin Rafaelsen, f. 1879, Trondenes
40.32.Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen, f. 1881, Trondenes
41.32.Mattis Johan Eberg Rafaelsen, f. 1884, Trondenes
42.32.Dødfødt, f. 1884, Trondenes, d. 1884, Trondenes
43.32.Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen, f. 1886, Trondenes
44.32.Otelius Hagbart Rafaelsen, f. 1889, Trondenes, d. 1892, Trondenes
33.27.
Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 18511 med

Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.20,1.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.21,20.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
34.27.
Maren Elisabet Jensdatter
Født 1825, Vollstad, Trondenes.1.
35.27.
Nils Mikal Jenssen
Født 1828, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1846, Vollstad, Trondenes.1.
36.27.
Samuel Berg Jenssen
Født 1835, Vollstad, Trondenes.1.
37.27.
Marta Anne Kirstine Jensdatter
Født 1842, Vollstad, Trondenes.1.

Generation 7.

38.31.
Teodora Benjaminsen
Født 1876, Vollstad, Trondenes1.
39.32.
Sakarias Martin Rafaelsen
Født 1879, Skånland Store, Trondenes1.
40.32.
Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen
Født 1881, Skånland Store, Trondenes1.
41.32.
Mattis Johan Eberg Rafaelsen
Født 1884, Skånland Store, Trondenes1.
42.32.
Dødfødt
Født 1884, Skånland Store, Trondenes1.
Død 1884, Skånland Store, Trondenes1.
43.32.
Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen
Født 1886, Skånland Store, Trondenes1.
44.32.
Otelius Hagbart Rafaelsen
Født 1889, Skånland Store, Trondenes1.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes1.

Kilder og Noter
1Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
2Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
3Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
4Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:428
5Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:19
6Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:427
7Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:17
8Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:444
9Slekta vår 1998:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 7
10Slekta vår 1998:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 5
11Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 142
138 uger gl. ved manntall 1666.
1432 år gl. ved manntall 1701.
15Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:19-20
16Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:427-428
17Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 135
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 145
19Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
20Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
21"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.