© 2001 Simon Ellefsen

Johan Mortensen, Trondheim

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Johan Mortensen
Død omkring 1643.
     ? GÆT - datteren Malene, identisk med den Malene Johansdatter (d. o. 1689), gift med nordlandshandler Erich Erichsen (d. 1691). ?
     ? GÆT - sønnen Morten, identisk med den Morten Johansen (d. 1684) gift med Alhed Blix ?
     Skifte 15 feb. 1643, Trondheim.1Sluttet 13. mars 1643. Avdøde Johan Mortensen og avdøde hustru. Barn: Malene, Morten, Svannicke og Thrine. Formyndere Henrich Sommerschel, Peder Eriksen, Karl Olsen..

Børn af Johan Mortensen og _____:

2.1.Malena Johansdatter, d. omkr. 1689
3.1.Morten Johanssøn, d. 1684
4.1.Svannicke Johansdatter
5.1.Thrine Johansdatter

Generation 2.

2.1.
Malena Johansdatter
Død omkring 1689.
     Det ble betalt for begravelsen 21. jan. 1689 i Domkirken [i Trondheim] «jord og al.klok.».2
     Skifte 28 apr. 1690, Trondheim.3Erich Erichsens avdøde hustru Mallena Johansdatter. Barn: Erich, Johan, Mallena, Anne, alle voksne. Gård 450, Balstad borgerleie i Lofoten 60, brutto 836, netto 249 Rd..

Gift _____3med

Erich Erichsen
Død 16912.
     Nordlandshandler Balstad.
     Den 18. dec. 1691 i Domkirken [Trondheim] betaltes for Erich Erichsens begravelse «jord og klok., lys».2

Børn af Malena Johansdatter og Erich Erichsen:

6.2.Erich Erichsen, d. 1695, Nordland.
7.2.Johan Erichsen Nordfahr, d. omkr. 1696
8.2.Malena Erichsdatter
9.2.Anne Erichsdatter
3.1.
Morten Johanssøn
Død 16844.
     ? GÆT - identisk med Johan Mortensen i Trondheims sønn av ?
     Kapellan i Bodø og Hammarøy. Blev sogneprest til Værø 1677; han druknet i Moskø-strømmen 1684.4
     Han fikk sitt kallsbrev [sogneprest til Verøy og Røst] den 25. febr. 1677, det heter da at han ble utnevnt for den avdøde presten Hr Torsten [NK bd. II, s. 202]. Han nevnes som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i 1678, i 1683 og i 1684. I ettermannens kallsbrev 1684 heter det at Hr Morten er død.5
     Han hadde tidligere vært kapellan i Hammarøy og i Saltdal. I 1683 betalte han for 1 tjenestepike og en tjenestedreng. I kvegskatt betalte han for 3 kyr.5
     Han døde i 1684. Han opplyser selv den 16. juni 1683 at hans kone hete Alhede Hansdatter. Sollied sier at hun var en datter av Hr Hans Lauritsen Blix, sogneprest i Bodø.5

Gift _____med

Alhed Hansdatter Blix
     Datter af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Efter mandens død 1684, drog hun bort med barnene. Av disse kjendes 6 som tok morens slegtsnavn.4

Børn af Morten Johanssøn og Alhed Hansdatter Blix:

10.3.Riborg Mortensdatter Blix, f. omkr. 1663
11.3.Johan Mortenssøn Blix, f. omkr. 1666
12.3.Sven Mortenssøn Blix, f. 1673, Værø, d. 1755
13.3.Alhed Mortensdatter Blix, f. 1680, Værø, d. 1759, Steigen
14.3.Lars Mortenssøn Blix, f. omkr. 1681, d. 1736, Bergen
15.3.Maren Mortensdatter Blix, d. 1751, Bergen
4.1.
Svannicke Johansdatter
5.1.
Thrine Johansdatter

Generation 3.

6.2.
Erich Erichsen
Død 1695, Nordland.2.
     Skifte 31 jan. 1698, Trondheim.6Avdøde Erich Erichsen nordlandshandler. Enke Aleth Pedersdatter. Barn: Peder 9, Maarten 6, Johan 5 og Mallena 4 år. Enkens far Peder Svendsen. Jekt 250, leiet Balstad i Lofoten 50, bygård 240, ialt 807 ÷ 193 Rd..

Gift _____med

Aleth Pedersdatter
Død 1728.
     Datter af Peder Svendsen og Kirsten Pedersdatter.
     I Brodahls Personalhistorie: «Alhed Jens Oluffsens, jord, klok.» betalt 6. april 1728 i Domkirken [i Trondheim].7
     Skifte 14 apr. 1728, Trondheim.7Den 14. april 1728 begjærte Erich Jensen skifte efter sin mor, Aletha Pedersdatter Jens Olsens. ... Jens Olsen har forlatt byen for omtrent 13 år siden, og «det vites ikke til visse enten han han er nu død eller i live». Barna var: Morten Erichsen, noen og 30 år gammel, i Nordland, Johan Erichsen, død for 2 år siden og efterlatt enke og datter, Aleth Christina på 5 år, Magdalena (Malena) Erichsdatter, gift med Niels Mørch, begge nu værende i Finnmarken, alle disse i første ekteskap med Erich Erichsen. Den eldste sønnen, Peder, viser sig å være død ugift, idet søskenenes arv efter ham nevnes. I annet ekte med Jens Olsen var barna: Erich Jensen «i huset», Jochum, 20 år, Kirsten Margrethe Jensdatter 29, og Aleth Jensdatter, 25 år, alle også nærværende, samt Ane Jensdatter, gift med Andreas Eeg «her i byen». Det refereres et brev, hvorefter Erich og Jochum var enige om at Erich overtok borgerleiet Balstad. De underskriver sig der henholdsvis Erich Grøn og Jokum Bredal Grøn. ... Det nevnes jekt med inventar til 100 rd., gård og grunn i byen 300 og Balstad (Ballestadviken) 100 rd. Det registrertes meget sølvtøy, ialt på vel 144 lodd og en gullkjede på 4 lodd, men det meste var pantsatt. Brutto var 1145 rd., men gjelden blev 1072 rd. ... Barnas morbror, Dines Pedersen var tilstede under skiftet..
     Skifte 1725-1733, Trondheim.8(Alletha Pedersdatter afg. Jens Olsen [Balstad]).

[Gift 1° med Erich Erichsen (d. 1695); Gift 2° med Jens Olsen Grøn].

Børn af Erich Erichsen og Aleth Pedersdatter:

16.6.Peder Erichsen, f. omkr. 1688, d. før 1728
17.6.Morten Erichsen, f. omkr. 1691
18.6.Johan Erichsen, f. omkr. 1692, d. omkr. 1726
19.6.Malene (Magdalena) Erichsdatter
7.2.
Johan Erichsen Nordfahr
Død omkring 1696.
     Skifte 13 mar. 1696, Trondheim.9Hadde tilhold i Stamsund. 149 - ca. 300 rd..

Gift _____med

Margrethe Arentsdatter
Født omkring 166610,11.
     Datter af Arent Brynildsen og Martha (Margaretha) Joensdatter Schanche.

Børn af Johan Erichsen Nordfahr og Margrethe Arentsdatter:

20.7.Malene Johansdatter
8.2.
Malena Erichsdatter
     Voksen (~ myndig) ved morens skifte 28. april 1690.2
9.2.
Anne Erichsdatter
     Voksen (~ myndig) ved morens skifte 28. april 1690.2
10.3.
Riborg Mortensdatter Blix
Født omkring 166312.

Gift 16 apr. 168613,14 med

Gregers Hanssøn Windekilde
Født 18 mai 1659, Steenløse, Sjælland4.
Død 9 dec. 1688, Værø4.
     Stilling: Sogneprest til Værø.4.
     Han fikk kallsbrev på embetet [sogneprest til Verøy og Røst] den 27. dec. 1684 [NK bd. III, s. 188]. Han er nevnt som sogneprest til Verø og Røst i amtregnskapets familieskatt den 1. mai 1686. Fra hans gravskrift kan vi slutte at han var prest her til han døde i desember 1688.14
     Han var ugift i 1686. I 1688 betalte han for seg, sin kone Riborg Mortensdatter, en tjenestedreng og en tjenestepike. På gården var et ildsted. Han underskriver selv som Gregers Hansen Windskilde i 1688.14
     Han var ifølge Erlandsen født 15. mai 1659 i Danmark. Foreldre var Hans Hansen Windekilde, sogneprest i Steenløse og Inger Gregersdatter. Han døde den 8. dec. 1688 og liktalen over ham ble skrevet den 11. jan. 1689. Hadde ifølge Erlandsen to sønner.14

Børn af Riborg Mortensdatter Blix og Gregers Hanssøn Windekilde:

21.10.Morten Gregersen Windekilde, f. omkr. 1688
11.3.
Johan Mortenssøn Blix
Født omkring 166615,4.
     Student 15. juli 1686.4
12.3.
Sven Mortenssøn Blix
Født 1673, Værø4.
Død 21 mai 175512, begravet 28 mai 1755, Stavanger4.
     Stilling: Guldsmed.4
     Efterslegt i Stavanger og flere steder.4

Gift 14 dec. 1706, Stavanger16 med

Maren Jacobsdatter Sadolin
Født 1680, Stavanger4.
Død 1760, Stavanger4, begravet 19 dec. 1760, Stavanger4.

Børn af Sven Mortenssøn Blix og Maren Jacobsdatter Sadolin:

22.12._____
23.12._____
24.12._____
25.12._____
26.12._____
27.12._____
28.12._____
29.12._____
13.3.
Alhed Mortensdatter Blix
Født 1680, Værø4.
Død 1759, Steigen4.
     Skifte 23 jun. 1738, Schagstad i Engeløy/Steigen.17Formue: 778-0-8. Gjeld: 281-4-12. Boets innhold: Sølv merket: A:M:O / H:J:S:F og S:P:D:L / P:J:S og E:C:D / T:E:S og A:M:O / E:E:S og M:S:D:B / P:T:S:S / H:H:S 1689 / H:J:S:E og S:P:D:L / S:H:H:L_S:B og J:S:D / J:J:D / S:S:S og M:S:D / C:H:S / H:O:S / H:P:S / P:J:S og E:C:D / Sl Hr M:J:S og A:H:D:B / S:J:S / O:O:S / P:J:S og E:G:D / T:E:S og A:M:D / T:E:S og A:M:D / T:E:S og A:M:D..

Gift _____med

Torkild Enokssøn Strømme
Født 1672, Steigen4.
Død 1735, Steigen4.
     Stilling: Lensmand.4.
     Efterslegt.4

Børn af Alhed Mortensdatter Blix og Torkild Enokssøn Strømme:

30.13.Ingeborg Torkelsdatter
31.13.Anne Torkelsdatter (Normann?), f. 1711, Steigen., d. 1777, Lenvik.
32.13.Maren Torkelsdatter, f. omkr. 1713
33.13.Karen Torkelsdatter (Strømme), f. omkr. 1717, d. 1759
14.3.
Lars Mortenssøn Blix
Født omkring 1681.
Død 1736, Bergen4, begravet 20 apr. 1736, Bergen4.
     Stilling: Fænrik ved Bergenhus reg. og døde som løitnant i Bergen.4

Gift 1° _____med

Anne Nathanaelsdatter Melbo
Død 1726, Bergen4, begravet 20 jun. 1726, Bergen4.
     Datter af Nathanael Melbo.

Gift 2° 16 okt. 1727, Korskirken i Bergen16 med

Magdalene Borch
15.3.
Maren Mortensdatter Blix
Død 1751, Bergen4, begravet 14 mar. 1751, Bergen4.

Gift _____med

Lars Jakobssøn
     Stilling: Borger i Bergen.4.

Generation 4.

16.6.
Peder Erichsen
Født omkring 168818.
Død før 17287.
     Død ugift.7
17.6.
Morten Erichsen
Født omkring 169119.
18.6.
Johan Erichsen
Født omkring 169220.
Død omkring 1726.
     Johan Erichsen, død for 2 år siden [i morens skifte 14. april 1728] og efterlatt enke og datter, Aleth Christina på 5 år.7

Børn af Johan Erichsen og _____:

34.18.Aleth Christina Johansdatter, f. omkr. 1723
19.6.
Malene (Magdalena) Erichsdatter
Begravet 27 feb. 1748, Trondheim., 57 år gl.21.
     Skifte 7 feb. 1749, Trondheim.21.

Gift 1° 1715, Trondheim.21 med

Niels Jensen Mørck
Født 25 apr. 1692, Hammerfest.21.
Død 24 mai 1733, Trondheim.21.
     Søn af Jens Nielsen Mørck og Ingeborg Corneliusdatter.
     Mørch var fra 1721 til 1730 ansatt som borgermester Hagerups kjøpmann i Finnmark for årlig lønn 140 rd., men nedbrød sin helbred på de hårde reiser og døde knappe 3 år efter at han hadde begynt selvstendig virksomhet i Trondhjem.21
     Skifte 1 jun. 1733, Trondheim.21.

Gift 2° 15 jan. 1739, Trondheim.21 med

Jacob Mathiesen Borch
Død 6 mai 1788, Trondheim., 87 år gl.21.
     Gift 5 ganger.21

Børn af Malene (Magdalena) Erichsdatter og Niels Jensen Mørck:

35.19.Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch, f. 1722, Trondheim., d. 1767
36.19.Aleth Kristina Nielsdatter Mørch, f. 1723, Trondheim., d. 1793, Trondheim.
37.19.Jens Nielsen Mørch, f. 1726, Trondheim., d. 1766
38.19.Malena Nielsdatter Mørch, f. 1728, Trondheim.
39.19.Karen Nielsdatter Mørch, f. 1730, Trondheim., d. 1763
40.19.Erich Nielsen Mørch, f. 1733, Trondheim., d. 1756, Trondheim.
20.7.
Malene Johansdatter
21.10.
Morten Gregersen Windekilde
Født omkring 168822,14.
22.12.
___________
23.12.
___________
24.12.
___________
25.12.
___________
26.12.
___________
27.12.
___________
28.12.
___________
29.12.
___________
30.13.
Ingeborg Torkelsdatter

Gift _____17med

Anders Tronsen
Født 1689, Gaasvær.23.
Død 1762, "Skagen", Meløy.23.
     Søn af Trond Joensen og Karen Ellingsdatter.
     Skifte 19 apr. 1762, Melø-Skagen, Meløy.24,23.
31.13.
Anne Torkelsdatter (Normann?)
Født 1711, Skagstad, Steigen..
Død 1777, Vang, Lenvik..

Gift _____med

Peder Andreassen Tønder
Født 1715, Vang, Lenvik..
Død 1777, til søs..
     Søn af Andreas Tønder og Hedevig Elisabeth Peters.
     Godseier på Vang gård i Lenvik.25

Børn af Anne Torkelsdatter (Normann?) og Peder Andreassen Tønder:

41.31.Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder, f. 1740, Lenvik., d. 1799
42.31.Andreas Tønder, f. 1745, Lenvik.
43.31.Ellen Pedersdatter Tønder, f. 1750, Lenvik., d. 1788, Lenvik.
44.31.Ahlet Tønder, d. 1773
32.13.
Maren Torkelsdatter
Født omkring 171326,17.
     Er ved farens skifte 1738 ugift og bor hjemme på Schagstad.17
33.13.
Karen Torkelsdatter (Strømme)
Født omkring 171723.
Død 175923.

Gift _____17med

Hans Christensen Klæboe
Født omkring 171127.
Død 176423.
     Søn af Christen Klæboe og Elisabeth Joensdatter.
     Hans Klæboe, Skipper og Handelsmand paa Skagstad.23

[Gift 1° med Karen Torkelsdatter (Strømme) (omkr. 1717 - 1759); Gift 2° 8 okt. 1760 med Dorothea Krey].

Generation 5.

34.18.
Aleth Christina Johansdatter
Født omkring 172328.
35.19.
Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch
Født 1722, Trondheim.21.
Død 176721.
     Hus satt i uskiftet bo efter å ha utløst hans [Anders And's] sønn Poul av første ekteskap. Hun døde under en reise som nordlandshandlerske og efterlot 3 sønner og 2 døtre (alle tok Mørch som slektsnavn).21
     Skifte 29 nov. 1768, Trondheim.21.

Gift 4 feb. 1740, Trondheim.21 med

Anders Danielsen And
Født omkring 1693.
Begravet 26 feb. 1765, Frue kirke i Trondheim., 72 år gl.21.

Børn af Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch og Anders Danielsen And:

45.35.Niels Mørch
46.35.Magdalena Anna Andersdatter Mørch, f. 1743
36.19.
Aleth Kristina Nielsdatter Mørch
Født 1723, Trondheim.21.
Død 1793, Trondheim.21.

Gift 19 feb. 175621 med

Jens Erichsen Grøn
Født 172621.
Død 179621.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Res. kapellan til Vardø, senere sogneprest til Rudkjøbing på Langeland i Danmark.21

Børn af Aleth Kristina Nielsdatter Mørch og Jens Erichsen Grøn:

47.36.Malena Jensdatter Grøn
48.36.Birgitte Jensdatter Grøn
49.36.Anne Jensdatter Grøn
50.36.Ericha Cornelia Jensdatter Grøn, f. 1763, d. 1826
37.19.
Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.29.
Død 176629.
     Skipsfører i Trondhjem.29

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.29 med

Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 172629.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.29.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Maren Jentoft.

Børn af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth:

51.37.Jensdatter Mørch
52.37.Jensdatter Mørch
53.37.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
54.37.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
38.19.
Malena Nielsdatter Mørch
Født 1728, Trondheim.29.
     Gift med en Niels Juel som 1752 kvitterer for hennes morsarv fra «Gillie prestegård». [Han antas å være den Niels Jochumsen Juel som er omtalt av Trygve Sundt i NST bd. XI, s. 15].29
39.19.
Karen Nielsdatter Mørch
Født 1730, Trondheim.29, døbt 9 okt. 1730, Frue kirke i Trondheim.29.
Død 28 apr. 176329.

Gift 23 jan. 1755, Trondheim.29 med

Hans Eriksen Pens
Født 172129.
Død 25 jul. 1780, Trondheim.29.
     Skipper.29
     Skifte 11 jun. 1782, Trondheim.29fallit..

[Gift 1° med Berethe Maria Høyer (d. 1752); Gift 2° 23 jan. 1755 med Karen Nielsdatter Mørch (1730 - 28 apr. 1763)].

Børn af Karen Nielsdatter Mørch og Hans Eriksen Pens:

55.39.Niels Mørch Pens
56.39.Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
40.19.
Erich Nielsen Mørch
Født 1733, Trondheim.29.
Død 13 dec. 1756, Trondheim.29.
     Skifte 18 dec. 1760, Trondheim.29privat..
41.31.
Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder
Født 1740, Vang, Lenvik..
Død 1799.

Gift 2 nov. 1762, Lenvik kirke30,31 med

Jacob Jacobsen Winther
Født 1740, Nordstraum, Sørreisa..
Død 1805.
     Søn af Jacob Jacobsen Winther og Karen Jørgensdatter Brems.

Børn af Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder og Jacob Jacobsen Winther:

57.41.Anne Jakobsdatter Winther, f. _____, d. 1833, Lenvik.
58.41.Signild Maria Jakobsdatter Winther, f. 1764, Sørreisa.
59.41.Karen Jakobsdatter Winther, f. 1766, Sørreisa.
60.41.Peder Tønder Jakobsen Winther, f. 1769, Sørreisa., d. 1804, Sørreisa.
61.41.Jørgen Severin Jakobsen Winther, f. 1771, Sørreisa., d. 1776
62.41.Jakob Jakobsen Winther, f. 1773, Sørreisa., d. 1857, Sørreisa.
63.41.Jørgine Jakobsdatter Winther, f. 1777, Sørreisa.
64.41.Jørgen Olai Jakobsen Winther, f. 1781, Sørreisa., d. 1868, Sørreisa.
65.41.Andreas Kornelius Jakobsen Winther, f. 1785, Sørreisa., d. 1785
66.41.Andreas Tønder Jakobsen Winther, f. 1788, Sørreisa., d. 1793
42.31.
Andreas Tønder
Født 1745, Vang, Lenvik..
43.31.
Ellen Pedersdatter Tønder
Født 1750, Vang, Lenvik..
Død 1788, Vang, Lenvik..
     Skifte 1751-1796, Vang, Gisund Tinglag.32protokollnr. 145, folio 24..

Gift 11 dec. 1773, i huset på Wang, Lenvik31 med

Ole Nilsen Stadt
     Handelsmann og godseier på Vang gård i Lenvik, Gisund. Han drev handel, samt 2 bygdefars jekter på Bergen.25

[Gift 1° 11 dec. 1773 med Ellen Pedersdatter Tønder (1750 - 1788); Gift 2° med Birgitte Schytte Rosted (14 apr. 1752 - 4 jan. 1791)].

Børn af Ellen Pedersdatter Tønder og Ole Nilsen Stadt:

67.43.Niels Enoch Olsen Stadt
68.43.Petrika Cathrina Olsdatter Stadt
69.43.Niels Olsen Stadt
70.43.Ane Birgitha Olsdatter Stadt
71.43.Ole Olsen Stadt
72.43.Abigael Andrea Olsdatter Stadt, f. 1787, Lenvik
44.31.
Ahlet Tønder
Død 1773.

Gift 1 nov. 1769, Lenvik kirke33,31 med

Jens Andersen Borch

Generation 6.

45.35.
Niels Mørch
Begravet 22 jul. 1787, Andenes.21.
     Fortsatte handelen på Tranes og Andenes borgerleier.21
     Han og søskene tok Mørch som slektsnavn.21
     Skifte 4 jul. 179121.
46.35.
Magdalena Anna Andersdatter Mørch
Født 174334.

Gift _____34med

Jacob Christensen Maas
47.36.
Malena Jensdatter Grøn
     Ugift.29
48.36.
Birgitte Jensdatter Grøn
     Ugift.29
49.36.
Anne Jensdatter Grøn

Gift _____29med

Basballe
     Kjøpmann i Rudkjøbing.29
50.36.
Ericha Cornelia Jensdatter Grøn
Født 176329.
Død 182629.

Gift _____, fetter og kusine.29med

Martinus Colban
Født omkring 1767.
Død 20 jun. 1810, Rudkjøbing., 43 år gl.29.
     Søn af James Williamson Colban og Kirsten Erichsdatter Grøn.
     Skipper i Trondhjem.29
     Døde på reise med sitt førende skip fra København til Trondhjem.29
51.37.
Jensdatter Mørch
     Ugift, ved morens død 1798.29
52.37.
Jensdatter Mørch

Gift _____29med

Johan Friis
Født 174229.
Død 181129.
     Kjøpmann i Molde.29
53.37.
Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.

Gift 26 sep. 177535 med

Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren35.
Død 25 sep. 1827, Meldalen35.
     Søn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.35
54.37.
Søren Jensen Mørch
Født 175429.
Død 1796, Molde.29.
     Døde som skipsfører i Molde.29

Gift _____med

Anna Nikolaisdatter Normann
Født 175836.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.
55.39.
Niels Mørch Pens
Døbt 12 okt. 1758, Frue kirke i Trondheim.29.
     Var i 1782 til sjøs med svogeren, skipsfører Axen fra Flensborg.29
56.39.
Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
Døbt 19 apr. 1760, Frue kirke i Trondheim.29.
     Var ugift hjemme i 1782 [farens skifte].29
57.41.
Anne Jakobsdatter Winther
Født _____, Nordstraumen, Sørreisa.37, døbt 26 sep. 1762, Lenvik kirke31.
Død 1833, Olderen, Lenvik..

Gift 178337 med

Hans Ingebrikt Christophersen
Født 1755, Sandvik, Lenvik..
Død 1818, Olderen, Lenvik..
     Sandvik, Lenvik.37
58.41.
Signild Maria Jakobsdatter Winther
Født 1764, Nordstraumen, Sørreisa.37.

Gift 178837 med

Jakob Winther Olsen
Født _____, Sørstraumen, Sørreisa.37.
     Skogen, Lenvik.37
59.41.
Karen Jakobsdatter Winther
Født 1766, Nordstraumen, Sørreisa.37.

Gift 178838 med

Henrik Sørensen
     Søn af Søren Henriksen og Anne Bårdsdatter.
     ? GÆT - Muligvis søn af Søren Henriksen på Vika, Tranøy ?
     Vika, Tranøy.39

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Henrik Sørensen:

73.59.Jakobina Maria Winther Henriksdatter, f. 1789, d. 1858
74.59.Søren Henriksen
75.59.Sedenius Martin Henriksen, f. 1797, d. 1876
60.41.
Peder Tønder Jakobsen Winther
Født 1769, Nordstraumen, Sørreisa.37.
Død 9 apr. 1804, Nordstraumen, Sørreisa..
     Nordstraumen, Sørreisa.37

Gift 179537 med

Berit Helene Jonsdatter
Født 1773, Bakkejord..
61.41.
Jørgen Severin Jakobsen Winther
Født 1771, Nordstraumen, Sørreisa.37.
Død 177637.
62.41.
Jakob Jakobsen Winther
Født 1773, Nordstraumen, Sørreisa.37.
Død 1857, Nordstraumen, Sørreisa.40.

Gift 1803 med

Anne Simonsdatter
Født 177940.

Børn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter:

76.62.Simon Jakobsen Winther, f. 1809, d. 1860
63.41.
Jørgine Jakobsdatter Winther
Født 1777, Nordstraumen, Sørreisa..

Gift 180137 med

Peder Kornelius Johnsen
     Smørsgård, Sørreisa.37
64.41.
Jørgen Olai Jakobsen Winther
Født 1781, Nordstraumen, Sørreisa.37.
Død 1868, Nordstraumen, Sørreisa.37.

Gift 180537 med

Marit Mortensdatter
Født 1776.
Død 1840.
65.41.
Andreas Kornelius Jakobsen Winther
Født 1785, Nordstraumen, Sørreisa.37.
Død 178537.
66.41.
Andreas Tønder Jakobsen Winther
Født 1788, Nordstraumen, Sørreisa.37.
Død 179337.
67.43.
Niels Enoch Olsen Stadt
Døbt 11 feb. 1776, Lenvik kirke31.
68.43.
Petrika Cathrina Olsdatter Stadt
Døbt 22 apr. 1777, Lenvik kirke31.

Gift 1799 med

Tarald Arntsen
Født 1742, Bukskind, Lenvik.
69.43.
Niels Olsen Stadt
Døbt 25 okt. 1778, Lenvik kirke31.
70.43.
Ane Birgitha Olsdatter Stadt
Døbt 28 feb. 1780, Lenvik kirke31.

Gift 16 nov. 1802 med

Stephanus Heiberg Hvitfeldt
Født 1784.
     Søn af Ole Olsen Hvidtfeldt og Ingeborg Christophersdatter.
71.43.
Ole Olsen Stadt
Døbt 28 sep. 1781, Lenvik kirke31.

Gift 8 okt. 1802, Lenvik med

Maren Margrete Jørgensdatter
Døbt 24 sep. 1775, Lenvik kirke31.
Død 8 mai 1831, Vang, Lenvik.
     Datter af Jørgen Henrichsen Høegh og Maria Nilsdatter.
72.43.
Abigael Andrea Olsdatter Stadt
Født 1787, Vang, Lenvik.

Gift 17 dec. 1807 med

Hans Fredrich Christian Olsen Hvidtfeldt
Døbt 25 jul. 1779, Lenvik kirke31.
Død 1854, Grasmyr, Lenvik.
     Søn af Ole Olsen Hvidtfeldt og Ingeborg Christophersdatter.

Generation 7.

73.59.
Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 178941.
Død 185841.

Gift 181541 med

Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 179241.
Død 186541.
     Søn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Jakobina Maria Winther Henriksdatter og Gotlieb Fredrik Jakobsen:

77.73.Birgitte Kirstine Gotlibsdatter, f. 1816, d. 1898
74.59.
Søren Henriksen
     Halvorsli, Tranøy.42

Gift _____43med

Karen Anna Olsdatter

Børn af Søren Henriksen og Karen Anna Olsdatter:

78.74.Karen Winther Sørensdatter, f. 1838, d. 1926
75.59.
Sedenius Martin Henriksen
Født 179741.
Død 187641.
     Gottesjord, Sørreisa.41

Gift 182841 med

Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 180441.
Død 188041.
     Datter af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
76.62.
Simon Jakobsen Winther
Født 180944.
Død 186044.
     Solberg, Sørreisa.44
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 184044 med

Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 181641.
Død 189844.
     Datter af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter.

Generation 8.

77.73.
Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 181641.
Død 189844.

Gift 184044 med

Simon Jakobsen Winther
Født 180944.
Død 186044.
     Søn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter.
     Solberg, Sørreisa.44
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.
78.74.
Karen Winther Sørensdatter
Født 183845.
Død 192645.

Gift 1° 186145 med

Hans Kristian Olsen
Født 183845.
Død 187545.
     Hemmingsjord i Sørreisa.

Gift 2° 187646 med

Jens Andreas Svendsen
Født 183546.
Død 190746.
     Hemmingsjord, Sørreisa.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 117. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
2Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 44. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 329
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
7Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 45. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
8Trondhjems Skifteprotokoll 10 (1725-33)
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
106 år gl. ved morens skifte 19. feb. 1672.
11Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
12Olav Arne Korsnes
13Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 330
15S.T.Dahl skriver 1665.
16Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
17DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11037
189 år gl. ved farens skifte 31. jan. 1698.
196 år gl. ved farens skifte 31. jan. 1698.
205 år gl. ved farens skifte 31. jan. 1698.
21Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 41. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
2213 år gl. i 1701.
23Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 80
24Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
25Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
2625 år gl. ved farens skifte 23. juni 1738.
2728 år gl. ved farens skifte år 1739.
285 år gl. ved farmorens skifte 14. april 1728.
29Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
30Trolovet 28. dec. 1761
31Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
32Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
33Trolovet 12. juli 1769. Han (Jens Borch), enkemann.
34Elsa Jervan Håker, Harstad.
35E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
37Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
38Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:38
39Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 311
40Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:98
41Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
42Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65,66
43Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 65, 66
44Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
45Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65
46Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:66