© 2001 Simon Ellefsen

Jacob Olsen, Kvernes

Opdateret 17 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Jacob Olsen
Død 16751.
     Jacob Olsen, d. 1675 ?/5, sogneprest i Kvernes, han förde till vapen en dödskalle över två korslagda ben, på hjälmen en fågel.2
     I 1660 sier han at han hadde vært kapellan her [Kvernes, N-Møre prosti] i 17 år, dvs fra 1643. Han er nevnt som kapellan her ved koppskatten i 1645, var da ugift.3
     Jacob Olsen sier i en søknad om embetet at sognepresten [Anders Eriksen i Kvernes, N-Møre prosti] hadde overlatt kallet til ham i 1660 og at han allerede da hadde betjent kallet alene i 4 år. I samme søknad sier han at han hadde vært kapellan her i 17 år [NK bd. I, s. 7]. Han undertegnet Bülchens postulater herfra den 4. jan. 1665 og den 30. mars 1666. Han fikk stadfestelse på kallet den 1. febr. 1671 [NK bd. II, s. 72]. Tønder sier at han døde i 1675 og dette må være riktig for han er ikke oppført her i familieskatten i april 1676.1
     Han var kapellan her i tiden 1643 til han ble sogneprest i 1660. Ifølge Erlandsen bodde han som kapellan på gården Strand i Kvernes. I skifte etter Hr Hans Tausan i 1698 nevnes at Hr Jacobs barn har innestående arv fra 29. mars 1677 [? skifte etter Margrethe Jensdatters mor Birgitte Pedersdatter Schjelderup, d. 1677 ?]. Sønnen Jens hadde f.eks 125 rdl i farsarv og 612 rdl i morsarv. Dessuten nevnes at på ham falt følgende gårdparter i arv, Gjul 1 sp 6 mkl, Meissingseth 1 sp 6 mkl, Rensaas 1 sp 12 mkl, Holten 2 øre 6 mkl, Venås 1½ sp og Bergem 1 sp 12 mkl. Hr Tausan hadde tydeligvis vært formynder for Jens.1
     Tønder sier om han at han var en prestesønn fra Bjørnør og at han kalles Jacobus Olai Ursoris i sitt testemonia. Han døde i 1675. Tønder sier at han først var gift med en datter av Hr Anders Eriksen.1

Gift 1° _____1med

Andersdatter
     Datter af Anders Eriksen og Lisbeth Eriksdatter.
     Ble gift med farens ettermann Hr Jacob Olsen. At dette stemmer kommer frem av Trondheim bytingsprotokoll den 21. jan. 1693 der Elisabeth, sl Hr Anders Eriksens kalles mormor av student Anders Jacobsen.4

Gift 2° 11 jul. 1671, Tingvoll kirke.5,1 med

Margrethe Jensdatter
     Datter af Jens Andersen Thingvold og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Hun var datter av Hr Jens Andersen, sogneprest i Tingvoll, dette kommer frem i skifte etter Hr Tausan i 1698 der barna etter Hr Jacob har innestående arv etter deres morfar Hr Jens Andersen i Tingvoll.1

Børn af Jacob Olsen og Andersdatter:

2.1.Auden Jacobsen
3.1.Ole Jacobsen
4.1.Erik Jacobsen Skanke, d. 1706
5.1.Anders Jacobsen
6.1.Maren Jacobsdatter, f. omkr. 1645

Børn af Jacob Olsen og Margrethe Jensdatter:

7.1.Jens Jacobsen, f. omkr. 1673
8.1.Anna Jacobsdatter

Generation 2.

2.1.
Auden Jacobsen
Begravet 1645, Tingvoll.1.
     I Tingvoll kirkebok er notert begravelse i 1645 på Auden, sønn av Hr Jacob Olsen Kvernes.1
     ? Er år 1645 korrekt - eller burde det nærmere være år 1655 ?
3.1.
Ole Jacobsen
     Olav, ble student, fra Trondheim skole, ved København universitet den 30. juli 1679. Avset [K. Avset i NMHÅ 1979, s. 45ff.] har funnet ham nevnt i et skifte på Or den 5. april 1677, som sl Hr Jacob Olsen i Kvernes sønn Ole Jacobsen. Avset har funnet ham nevnt flere ganger i 1680 årene.1
4.1.
Erik Jacobsen Skanke
Død 17066,1.
     ? Han er vel født i Jacob Olsens første ekteskap, eller ?
     Er nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698. Brukte navnet Sckanke. Det er han som ordner opp på vegne av sine søsken i 1698. Ifølge Avset [K. Avset i NMHÅ 1979, s. 45ff] var han gift med Anna Rascbeck, enke etter sorenskriver Ebeltoft og han døde i 1706.1
     Erik Jacobsen Schancke, d. 1712 (1706), känd 1688, identisk med den Erik Jacobsen Schanche i Akerö, som 1701 kallas sogneprest Alexander Jensen Borchs svåger.2

Gift _____7med

Anne Johansdatter Rascbeck
     Datter af Johan Rascbeck og Anna.
     En søster av fogden Christian.7

[Gift 1° med Jacob Søffrensen Ebeltoft (d. omkr. 1699); Gift 2° med Erik Jacobsen Skanke (d. 1706)].
5.1.
Anders Jacobsen
     Ifølge Tønder student i teologi og bodde på Rogseth den 28. nov. 1712 ifølge et skjøte. Avset [K. Avset i NMHÅ 1979, s. 45ff] har ham immatrikulert i København den 30. juli 1679 [altså sammen med broren Ole]. At han var sønn her bekreftes av Trondheim bytingsprotokoll den 21. jan. 1693.8
     Andreas Jacobi Qvernes Schanche, student från Trondheim vid Köpenhamns universitet 1679 30/7 (KUM II, s 96), bodde på svågern gård Rogset 1712 28/11 vilket en kontrakt av samma datum visar.2
6.1.
Maren Jacobsdatter
Født omkring 1645.
     Iflg. Averøy bygdebok skal hun være født ca. 1645, og må da være Datter til Jacobs første kone.
     Maren. Tønder har en datter som han sier bodde på Rogseth, gift med Jacob Polsen Rogseth.8
     Robelin, s. 329, skriver at Jacob Poulsen Rougset var gift med Anne Jacobsdatter, og ikke Maren. Iflg. S.T.Dahl, der henviser til skifte etter Hans Tausan i 1698, var Anne død før 1698.
7.1.
Jens Jacobsen
Født omkring 1673.
     Jens, nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698, var da død, men det er nevnt i skifte at han var 18 år i 1691.8
8.1.
Anna Jacobsdatter
     Anna, er nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698 og var da død.8

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 209
2Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 329
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 212
4Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 208
5Julius 5 Trin 1671.
6Robelin, s. 329 skriver at han døde år 1712.
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 146
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210