© 2001 Simon Ellefsen

Iver Olsen (o.1600-o.1650), Trondenes

Opdateret 26 Sep 2004.


Generation 1.

1.0.
Iver Olsen
Født 16001.
Død omkring 1650, Gausvik, Trondenes.1.
     Iver bygslet hele Haukebø i Trondenes ca. 1622. De første årene ble han karakterisert som vanlig leilending, men betalte mer skatt og leding enn noen annen bygselmann i hele Trondenes. Fra ca. 1630 fikk han bygdefarsrett og førte fisken til Bergen for almuen omkring det nordlige Tjeldsundet. Da storparten av Gausvik i Trondenes ble liggende øde i 1637, bygslet han også denna jorda, og da Ole Halvorsen i 1641 flyttet fra gården, overtok Iver også hans part og betalte i alt 21 rdlr. i førstetake. I flere år brukte Iver både Haukebø og Gausvik, men flyttet til Gausvik med hele sin virksomhet, og hans slekt lever ennå på gården.
     Iver hørte til de «Nordlændiske Knaber» ved Tjeldsundet som Petter Dass synger om i "Nordland Trompet", «hvis Brændevins-Pander gjør mangen en glad».

Gift _____1med

Vendel Larsdatter
Død omkring 1693, Gausvik, Trondenes.1.
     Nevnt som enke på Gausvik (bruker 3 våg) i manntallet 1666, med sønnene Ifver, 24 år, Lars, 14 år og Oluf Iversen, 9 år, samt fostersønnen Ifver Henrichsen, 12 år.2

[Gift 1° med Iver Olsen (1600 - omkr. 1650); Gift 2° omkr. 1658 med Hans Arntsen »Tysk« (_____ - 1663)].

Børn af Iver Olsen og _____:

2.1.Ole Iversen, f. 1622, Trondenes., d. 1662, Trondenes.
3.1.Kristen Iversen, f. omkr. 1637, Trondenes., d. 1703, Trondenes.
4.1.Iver Iversen, f. 1642, Trondenes., d. 1715, Trondenes.

Børn af Iver Olsen og Vendel Larsdatter:

5.1.Elisabet Iversdatter, f. 1648, Trondenes.
6.1.Lars Iversen, f. omkr. 1652, Trondenes., d. 1718, Trondenes.
7.1.Ole Iversen, f. omkr. 1657

Generation 2.

2.1.
Ole Iversen
Født 1622, Haukebø, Trondenes.1.
Død 1662, Haukebø, Trondenes.3,1.
     Gårdbruker på Haukebø i Trondenes.

Gift omkring 16501 med

Marit (Jørgensdatter?)

[Gift 1° omkr. 1650 med Ole Iversen (1622 - 1662); Gift 2° 1664 med Peder Raphaelsen (omkr. 1633 - omkr. 1708)].

Børn af Ole Iversen og Marit (Jørgensdatter?):

8.2.Iver Olsen, f. omkr. 1658, Trondenes., d. 1744, Lødingen.
9.2.Jørgen Olsen, f. omkr. 1660, Trondenes., d. 1741, Trondenes.
3.1.
Kristen Iversen
Født omkring 1637, Haukebø, Trondenes.4,5,1.
Død 1703, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Leilending på lille Fauskevåg i Trondenes, som han overtok i 1650-åra. Da den første postruten nordpå ble oprettet omkr. 1665, ble han, sammen med oppsitterne på Vollstad, postfører på strekningen Breistrand-Ervik. Postgangen var to ganger årlig, og betalingen ½ rdlr., foruten fritakelse for skyssplikt og ledingsskat. Kristen sto seg alminnelig godt, og «haver sit ophold» (1701).
     I manntallet år 1666 er «Christen Iffverß», 29 år og bruker Fauskevåg lille (2 våg) med sønnene «Iffver Christensón», 6 år, «Mads Christenß», 4 år og «Olúff Christenß», 8 uker.2

Gift _____med

Kristensdatter
     Datter af Kristen Rasmussen og Synnøve.

Børn af Kristen Iversen og Kristensdatter:

10.3.Iver Kristensen, f. omkr. 1660, Trondenes., d. 1732
11.3.Mads Kristensen, f. omkr. 1662, Trondenes., d. 1723, Trondenes.
12.3.Ole Kristensen, f. 1666, Trondenes., d. 1741, Trondenes.
13.3.Kristen Kristensen, f. omkr. 1667
14.3.Evert Kristensen, f. omkr. 1673
15.3.Jens Kristensen, f. omkr. 1683
4.1.
Iver Iversen
Født 1642, Haukebø, Trondenes.6,1.
Død 1715, Vollstad, Trondenes.1.
5.1.
Elisabet Iversdatter
Født 1648, Haukebø, Trondenes.1.

Gift omkring 16701 med

Rasmus Anderssen
Født 1646, Årbogen, Trondenes.1.
Død 17151.
     Søn af Anders Anderssen Randers og Gilles Rafaelsdatter.
     Etterslekt, 3 barn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
6.1.
Lars Iversen
Født omkring 1652, Haukebø, Trondenes.7,8,9.
Død 1718, Gausvik, Trondenes.10,9.
     Gårdbruker på Gausvik.

Gift 1° _____med

Barbro?

Gift 2° omkring 17081 med

Anne Nielsdatter
Født 1685, Hegstad, Lødingen, Nordland.11.
Død 1731, Gausvik, Trondenes.10,11.
     Datter af Niels Jonsen.
     Det er i hovudsak ved hjelp av skiftet 11. juni 1732 etter Anne, at denne slekta kunne bli rekonstruert. Anne døydde barnlaus, og arvingar var barna til hennes søsken.8
     [Se ellers om henne i Trondenes bygdebok.]
     Skifte 11 jun. 17328.

[Gift 1° omkr. 1708 med Lars Iversen (omkr. 1652 - 1718); Gift 2° 1720 med Ole Baltsersen Eidberg (omkr. 1676 - 1756)].

Børn af Lars Iversen og Barbro?:

16.6.Mads Larssen, f. omkr. 1683, Trondenes., d. 1768, Lødingen.
17.6.Iver Larssen, f. omkr. 1685, Trondenes., d. 1769, Tjeldsund.
18.6.Anders Larssen, f. omkr. 1687, Trondenes., d. 1758, Trondenes.
19.6.Hans Larssen, f. 1693, Trondenes.
7.1.
Ole Iversen
Født omkring 165712.

Generation 3.

8.2.
Iver Olsen
Født omkring 1658, Haukebø, Trondenes.13,14,15,16.
Død 1744, Myklebostad, Lødingen.14,15.
     Myklebostad. Lensmann i Tjeldsund tinglaug.14

Gift 16821 med

Mette Nielsdatter
Født omkring 1662, Hegstad, Lødingen.17,18.
Død 1735, Myklebostad, Lødingen.18.
     Datter af Niels Jonsen.
     Skifte 16 jun. 173619,17.

Børn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter:

20.8.Ole Iversen, f. omkr. 1688, d. 1761
21.8.Marit Iversdatter, f. omkr. 1690
22.8.Nils Iversen, f. 1691, d. 1771
23.8.Hans Iversen, f. 1693, d. omkr. 1769
24.8.Jon Iversen, f. 1695
25.8.Mette Maria Iversdatter, f. omkr. 1697, d. eft. 1762
26.8.Sophie Iversdatter, f. omkr. 1702, d. 1798
9.2.
Jørgen Olsen
Født omkring 1660, Haukebø, Trondenes.20,1,3.
Død 1741, Sama, Trondenes.1,3.
     Sama i Trondenes.

Gift omkring 1696 med

Johnsdatter
Født _____, Lundenes, Trondenes..
     Datter af John Johansen og Anne Hansdatter.

[Gift 1° omkr. 1690 med Hans Eriksen (1658 - 1695); Gift 2° omkr. 1696 med Jørgen Olsen (omkr. 1660 - 1741)].

Børn af Jørgen Olsen og Johnsdatter:

27.9.Hans Jørgensen, f. 1697, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
28.9.Ole Jørgensen, f. 1700, Trondenes., d. 1744, Trondenes.
29.9.John Jørgensen, f. 1706, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
30.9.Anne Margrete Jørgensdatter, f. 1707, Trondenes., d. 1791
31.9.Jørgen Jørgensen, f. 1709, Trondenes., d. 1769, Trondenes.
10.3.
Iver Kristensen
Født omkring 1660, Fauskevåg Lille, Trondenes.21,1.
Død 173222,1.
     Hvor er Iver år 1701? - På Helsingen i Trondenes, finder man brødrene(?) Hans Christensen, 36 år og Ifuer Christensen, 32 år, som stedsønner til Jetmund Christensen, 59 år - men det er vel næppe den samme Iver, da denne Iver må være søn af forrige bruker på Helsingen Christen Jonsen.
     Iver Kristensen (f. ca. 1660, d. 1732) var visstnok sønn av Kristen Iversen, lille Fauskevåg.22
     Fikk bygselbrev på halve Brokvik i Trondenes 1707. Iver og hans kone, var ytterst fattige. Da de begge døde vinteren 1732-33, var ikke boet etter dem tilstrekkelig til å dekke gjelda hos Jan von der Fehr i Bergen. Det er tydelig at naboer og andre gjorde hva de kunne for å redde mest mulig ut av bergenskjøpmannens klør. De rareste krav kom inn til boforvalteren. Således fikk Størker Johansen, Steinsland, utlagt en geit og en kjerne for å ha laget kista til Iver, og svigersønnen, Jakob Andersen, fikk en halvtønne av eik og et større kar for å ha naglet sammen konas kiste. Ellers kom en rekke krav fra naboene for et bord til kistene. Andre hadde hentet tare til kyrne, eller lånt de avdøde sin tjenestepike. Kravene er neppe uttrykk for griskhet, men ønsket om å redde hva som reddes kunne.22
     Skifte 1730-1738, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 138, folio 74, samskifte «Iver Kristensen & Anna Jensdatter»..

Gift _____med

Anne Jensdatter (Mørch ?)
Født 16751.
Død 17331.
     Ifølge "Folk og Slekt i Trondenes" er Anne Jensdatter, gift med Iver Kristensen, Brokvik IKKE IDENTISK med den Anne Mørch, der ses gift med den tidligere bruker av Brokvik, Mads Larssen. Ifølge samme bog døde Ivers hustru 1733, medens Mads Larssens hustru allerede i 1711 var død.
     Skifte 1730-1738, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 138, folio 74, samskifte «Iver Kristensen & Anna Jensdatter»..

Børn af Iver Kristensen og Anne Jensdatter (Mørch ?):

32.10.Inger (Ingeborg) Iversdatter, f. 1700, Trondenes., d. 1746, Trondenes.
11.3.
Mads Kristensen
Født omkring 1662, Fauskevåg Lille, Trondenes.24,25,1,25.
Død 1723, Sandstrand, Trondenes.1.

Gift _____med

Synnøve Madsdatter
Født _____, Steinsland, Skånland i Trondenes.26.
Død 17471.
     Datter af Mads Anderssen og Synnøve Ediasdatter.

Børn af Mads Kristensen og Synnøve Madsdatter:

33.11.Kristen Madssen, f. 1703, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
34.11.Gilles Madsdatter, f. omkr. 1715, Trondenes., d. 1775
35.11.John Madssen, f. omkr. 1715, d. 1757, Trondenes.
12.3.
Ole Kristensen
Født 1666, Fauskevåg Lille, Trondenes.27,28,1.
Død 1741, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1753-1767, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 141, folio 23b..

Gift omkring 17151 med

Margreta Andersdatter Juul
Født 1691, Kaldfarnes, Torsken.29.
Død 1769, Fauskevåg Lille, Trondenes.29.
     Datter af Anders Nielsen Juul og Anne Rasmusdatter Brems.

Børn af Ole Kristensen og Margreta Andersdatter Juul:

36.12.Anders Olsen, f. 1717, Trondenes.
37.12.Kristen Olsen, f. 1720, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
38.12.Anne Margrete Olsdatter, f. 1726, Trondenes.
39.12.Hans Olsen, f. 1728, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
40.12.Ingeborg Olsdatter, f. 1733, Trondenes., d. 1793, Trondenes.
13.3.
Kristen Kristensen
Født omkring 166730.
14.3.
Evert Kristensen
Født omkring 167331.
15.3.
Jens Kristensen
Født omkring 168332.
16.6.
Mads Larssen
Født omkring 1683, Gausvik, Trondenes.33,1.
Død 11 jan. 1768, Strand, Lødingen., 84½ år gml.33,1.
     Matz er nevnt som eneste oppsitter på Strand i Lødingen i 1720 da han betalte 1 Rdl. 2 ort i Krigsstyr og gav 18 mk. fisk i leidang. I 1730 betalte han 1 ort i Brandstyr. Han svarte leidang med 18 mk. fisk fremdeles i 1740. Det var regelmessig den årlige avgift for slike gårder.34
     I 1763 er «Mads Husmand gammel og Sengeliggende» hos sønnen Anders.34

Gift 1° _____med

Elen Catharina Larsdatter
Død 174633.
     Skifte 174634.

Gift 2° 3 aug. 1749, Domin. IX a Trin.34 med

Anne Arentsdatter
Født omkring 168234.
Død 1759, 77 år gml.34.
     Datter af Arnt (Arne, Arent).
     Ho tjente hos Ole Baltsersen Eidberg i Gausvik [Trondenes] 1737/38. I 1742 var ho fadder fra Balstad i Tjeldsund.35

[Gift 1° med Anders Jacobsen (omkr. 1684 - 1744); Gift 2° 3 aug. 1749 med Mads Larssen (omkr. 1683 - 11 jan. 1768)].

Børn af Mads Larssen og Elen Catharina Larsdatter:

41.16.Barbro Madsdatter, f. omkr. 1715, Lødingen., d. 1779, Trondenes.
42.16.Benedicte Madsdatter, f. omkr. 1718, d. 1789
43.16.Lars Madsen, f. omkr. 1718, d. 1742
44.16.Peder Madsen, f. omkr. 1719, d. 1762
45.16.Sidselle Kristina Madsdatter, f. omkr. 1726
46.16.Hans Madsen, f. omkr. 1728, d. 1754
47.16.Anders Madsen, f. imellem 1730, d. 1775
17.6.
Iver Larssen
Født omkring 1685, Gausvik, Trondenes.36,37.
Død 1769, Dragland, Tjeldsund.37.

Gift _____med

Maren Larsdatter
Født omkring 167638.
Død 1747, begravet 174739,38.
     Datter af Lars Kristensen og Marit Olsdatter.

Børn af Iver Larssen og Maren Larsdatter:

48.17.Barbro Iversdatter, f. omkr. 1708, d. 1783
49.17.Elen Iversdatter
18.6.
Anders Larssen
Født omkring 1687, Gausvik, Trondenes.3,37.
Død 1758, Gausvik, Trondenes.3,37.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Gift _____med

Helle Christophersdatter
Født omkring 168940,3.
Død aug. 1774, Ramstad i Tjeldsund., 85 år gl.41,3.
     Datter af Kristoffer Jonsen og Kirsten Erichsdatter (Bye).
     Sandsynligvis datter af Kirsten Eriksdatter Bye og Kristoffer Jonsen.
     "Folk og Slekt i Trondenes" skriver at hun er datter til Kristoffer Olsen og Maren Andersdatter på Ramstad i Tjeldsund.
     Helle Budde var på Ramstad i Tjeldsund 14. juni 1770, og døde her i aug. 1774 - 85 år gl.41

Børn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter:

50.18.Kristoffer Anderssen, f. omkr. 1717, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
51.18.Lars Andersen, f. omkr. 1720, Trondenes., d. 1766, Tjeldsund.
52.18.Ane Kristine Andersdatter, f. omkr. 1727, Trondenes., d. 1788
19.6.
Hans Larssen
Født 1693, Gausvik, Trondenes.37.

Generation 4.

20.8.
Ole Iversen
Født omkring 168817.
Død 176117.
     Lensmann i Tjeldsund etter faren.17
     Bosatt på Barøy.

Gift 1° _____med

Anne Steensdatter
Født omkring 168342.
Død 174442.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

Gift 2° _____med

Maren Andersdatter
Født omkring 172343.
     Datter af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).

Børn af Ole Iversen og Maren Andersdatter:

53.20.Hartvig Hveding Olsen, f. 1748, d. 1814
21.8.
Marit Iversdatter
Født omkring 169044.

Gift _____med

Anders Steensen
Født omkring 169145.
Død 3 jun. 174946.
     Søn af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

Børn af Marit Iversdatter og Anders Steensen:

54.21.Marith Andersdatter, f. omkr. 1720, Melsbø i Tjeldsund, d. 1787
55.21.Iver Andersen, f. omkr. 1724
56.21.Mette Sofie Andersdatter, f. 1730, Tjeldsund.
57.21.Anne Andersdatter, f. omkr. 1732, Tjeldsund.
58.21.Elen Andersdatter, d. 1811, Tjeldsund.
59.21.Hartvig Anderssen, f. 1740, Nordland., d. 1798, Trondenes.
22.8.
Nils Iversen
Født 22 feb. 169147.
Død 19 jun. 177148.
     Bodde på Hol i Tjeldsund.
     Nils Iversen hadde bodd ei tid på Kilstad, men flytta til Hov (begge i Tjeldsund) ca. 1719. Han er ført som bruker her i 1720-åra og først i 30-åra. Han svarte i 1720 krigsstyr med 1 Rdl 8 sk. og leding med 18 sk. I følge matrikkelen 1723 sådde Nils 1 skj. rug, 6 t blandkorn, og hadde 3 t. «hvileland». På dette fikk han ei avling på 2 skj. 2 fdk. rug, 5 t blandkorn og 7½ t ringe blandkorn eller havre. Han hadde en buskap på 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 24 sauer. Landskylda var 2 vog 1 pd 12 mk. Bispen og Lødingen kirke eide halvparten hver. Tienden var satt til: rug 1 fdk., blandkorn 4 skj, ringe blandkorn eller havre 6 skj. ost 20 mk. Gården var ellers «bordholdsjord som biskopen nyter tiendefritt».49
     Nils fikk 13. okt. 1736 bøkselseddel av pastor Arnoldus Schytte på 1 våg i Hol i Tjeldsund «som hans svoger Jakob Steensen for ham har opgivet 17. okt. 1735, henhører under det Beneficerede Biskopelige fordums gods». Nils bodde imidlertid her bare i ca. tre år, og fikk 13. juni 1738 bøkselbrev på 1 vog 1 pd i Myklebostad «som hans fader for ham har opgivet». 8 barn er kjent.48
     Nils var laugrettesmann i 1730-åra.49
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).49
     Skifte 29 jun. 177148Sønnen Iver var død og hadde etterlatt seg sønnen Nils. Sønnen Steen var også død og hadde etterlatt seg 3 sønner og 1 datter. Kristen var gift og bodde i Breivik. Peder var gift og bodde i Gausvik. Johannes, gift og bodde på Myklebostad. Jon gift, bodde også på Myklebostad. Mette gift med Christian Schnitler bodde på Hol og Guren var nu gift med Jonas Jonsen Juel og bodde på Ness..

Gift 22 nov. 1716, 24de søndag e. Tr. 171650,48,47 med

Maren Steensdatter
Født omkring 168742.
Død 29 apr. 176848.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.
     Skifte 29 jun. 176948.

Børn af Nils Iversen og Maren Steensdatter:

60.22.Mette Nilsdatter, f. omkr. 1717, Tjeldsund., d. 1784, Tjeldsund.
61.22.Kristen Nilsen, f. omkr. 1720, Tjeldsund., d. 1788, Tjeldsund.
62.22.Iver Nilsen, f. omkr. 1722, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
63.22.Steen Nilsen, f. omkr. 1726, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
64.22.Peder Nilsen, f. omkr. 1727, Tjeldsund., d. 1806
65.22.Guren Nilsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1787
66.22.Johannes Nilsen, f. omkr. 1732, Tjeldsund., d. 1800, Tjeldsund.
67.22.Jon Nilsen, f. omkr. 1734, Tjeldsund.
23.8.
Hans Iversen
Født 21 feb. 169351.
Død omkring 176951.
     Bodde på Forså i Tysfjord, som han byksla 25. okt. 1721 etter Aasille Jonsdatter Ulvsvåg.51
     Skifte 12 mai 176952,51.

Gift _____med

Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther
Død omkring 1778.
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Skifte 17 mai 1778, Forså, Tysfjord.53Barn: Iver Hansen, Forsaa; Sivert Hansen, Helland i Tjeldsund; Avdøde søn Jacob Hansens barn Niels Jacobsen, 11 år, Andreas Jacobsen, 12 år, Dorthe Sophia Jacobsdatter, 12 år, Martha Maria Jacobsdatter; Marith Hansdatter, gift med Ole Larsen, Lechnes i Tjeldsund; Mette Margrethe Hansdatter, gift med Joen Winther, Sørkiel i Hamarøy; Ane Sophia Jacobsdatter (Hansdatter), gift med Niels Winther, Sørkiel i Hamarøy. Formue 33-0-4. Gjeld 12-0-0..

Børn af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther:

68.23.Mette Margrete Hansdatter, d. omkr. 1801
69.23.Anne Sophia Hansdatter, d. eft. 1796
24.8.
Jon Iversen
Født 20 sep. 169551.
     Bodde i Ulvsvåg på Hamarøy.51
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).54

Gift _____med

Trine Jacobsdatter Winther
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
25.8.
Mette Maria Iversdatter
Født omkring 169751.
Død efter 176251.

Gift 172151 med

Peder Jacobsen Winther
Død 175651.
     Søn af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Bodde i Sørkil på Hamarøy.51
     Skifte 13 jun. 1756, Sørkil, Hamarøy.53Avdøde Peder Jacobsen Winter. Ektefelle Methe Maria Iversdatter. Barn: Iver Pedersen Winter, gift, Lechnesbøe i Hamarøy; Joen Pedersen Winter, gift, Sørkil i Hamarøy; Jacob Pedersen, Leknesbogen i Tjeldsund; Niels Pedersen Winter, myndig, ugift, Sørkil i Hamarøy; Marith Pedersdatter Winter, gift med Steen Mikelsen, Woldstad i Senjens fgd.; Methe Pedersdatter, 26 år, Sørkil; Sophia Kirstina Pedersdatter Winter, 19 år, Sørkil; Karen Pedersdatter Winter, 16 år, Sørkil; Karen (Maren?) Pedersdatter Winter, 13 år, Sørkil. Formue 253-3-10..

Børn af Mette Maria Iversdatter og Peder Jacobsen Winther:

70.25.Iver Pedersen Winther, f. omkr. 1721, d. 1789
71.25.Jon Pedersen Winther
72.25.Jacob Pedersen Winther, d. omkr. 1797
73.25.Nils Pedersen Winther, d. omkr. 1796
74.25.Marit (Marthe) Pedersdatter Winther
75.25.Mette Pedersdatter Winther, f. omkr. 1730, d. 1761
76.25.Sophie Kirstina Pedersdatter Winther, f. omkr. 1737
77.25.Karen Pedersdatter Winther, f. omkr. 1740, d. før 1762
78.25.Maren Pedersdatter Winther, f. omkr. 1743
26.8.
Sophie Iversdatter
Født omkring 17028.
Død 17988.

Gift 1° 29 aug. 1726, Lødingen55 med

Hartvig Christensen Hveding
Født 13 okt. 169455, døbt 21 okt. 1694, Hamarøy kirke.56.
Død 7 sep. 174455.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Elen Hartvigsdatter.
     Hartvig fikk 30. juni 1721 bøkselbrev på heile gården Rambø i Tjeldsund (4 pd), som fremdeles tilhørte Bispestolen og Lødingen kirke. I tillegg dreiv han trolig litt småhandel.55
     I 1723 var det 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 18 sauer på gården. Skylda blei foreslått auka med 12 mk. I 1730/31 svarte han «Brannstyr» med 2 ort.55
     Hornemann meiner at dei (Hartvig og Sophie) har hatt enno ei dotter: Maren.57
     Se også Johan Hvedings bog, s. 52-54.
     Skifte 7 sep. 174458.

Gift 2° efter 175058 med

Andreas Petersen Rohde
Født omkring 1720, Kulstadsjøen i Vefsn55.
Død feb. 178259.
     Søn af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Andreas fikk 16. juni 1751 bøkselbrev på 1 vog 1 pd i Rambø (i Tjeldsund) av sokneprest Arnoldus Schytte.55
     Skifte 8 nov. 178960.

Børn af Sophie Iversdatter og Hartvig Christensen Hveding:

79.26.Christen Hartvigsen Hveding, f. 1728, Rambø i Lødingen., d. 1785, Ofoten.
80.26.Elen Hartvigsen Hveding, f. 1733, d. 1804, Harstad.
27.9.
Hans Jørgensen
Født 1697, Sama, Trondenes.61.
Død 1776, Lundenes, Trondenes.61.

Gift omkring 17241 med

Johanna Arnesdatter
Født 1697, Tennevik, Trondenes.62.
Død 1778, Lundenes, Trondenes.62.
     Datter af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.

Børn af Hans Jørgensen og Johanna Arnesdatter:

81.27.Anne Hansdatter, f. 1725, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
82.27.Arne Hanssen, f. 1728, Trondenes., d. 1754, Trondenes.
28.9.
Ole Jørgensen
Født 1700, Sama, Trondenes.61.
Død 1744, Sama, Trondenes.61.
29.9.
John Jørgensen
Født 1706, Sama, Trondenes.1.
Død 1763, Sama, Trondenes.1.
     Skifte 1753-1767, Sama, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 141, folio 230..

Gift omkring 17351 med

Gunhild Katrine Arnesdatter
Født 1707, Tennevik, Trondenes.1.
Død 1782, Sama, Trondenes.1.
     Datter af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.

Børn af John Jørgensen og Gunhild Katrine Arnesdatter:

83.29.Karen Johnsdatter, f. 1736, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
84.29.Gjertrud Johnsdatter, f. 1739, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
85.29.Jørgen Johnsen, f. 1741, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
30.9.
Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1707, Sama, Trondenes.1.
Død 17911.

Gift _____1med

Mikkel Torbergsen
Født 1697, Kila, Trondenes.63,1.
Død 1782, Harstad, Trondenes.1.
     Søn af Torberg Jonsen og Kirsten Mikkelsdatter.
     Harstad
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 143, folio 199b..

Børn af Anne Margrete Jørgensdatter og Mikkel Torbergsen:

86.30.Johannes Mikkelsen, f. 1728, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
87.30.John Mikkelsen, f. 1730, Trondenes.
88.30.Torberg Mikkelsen, f. 1732, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
89.30.Karen Kirstine Mikkelsdatter, f. 1733, Trondenes., d. 1774, Trondenes.
90.30.Jørgen Mikkelsen, f. 1741, Trondenes., d. 1798
91.30.Anne Maria Mikkelsdatter, f. 1744, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
92.30.Edias Mikkelsen, f. 1747, Harstad i Trondenes., d. 1763
93.30.Peder Mikkelsen, f. 1751, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
31.9.
Jørgen Jørgensen
Født 1709, Sama, Trondenes.61.
Død 1769, Sama, Trondenes.61.

Gift 175064 med

Randi Johnsdatter
Født 1724, Gansås, Trondenes.1.
     Datter af John Larssen og Marit Olsdatter.
32.10.
Inger (Ingeborg) Iversdatter
Født 1700, Brokvik, Trondenes.65,1.
Død 1746, Brokvik, Trondenes.1.

Gift _____med

Jakob Andersen
Født omkring 1686, Balstad, Tjeldsund.42,1.
Død 1771, Brokvik, Trondenes.1.
     Søn af Anders Jakobsen og Marit Olsdatter (Wivel).
     Gårdbruker på Brokvik, Trondenes.
     Skifte 1767-1776, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 142, folio 391..

[Gift 1° med Inger (Ingeborg) Iversdatter (1700 - 1746); Gift 2° med Malene Larsdatter (omkr. 1720 - 1804)].

Børn af Inger (Ingeborg) Iversdatter og Jakob Andersen:

94.32.Anders Jakobsen, f. 1725, Trondenes., d. 1809
95.32.Berthe Jakobsdatter
96.32.Anne Marie Jakobsdatter, f. 1734, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
97.32.Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter, f. 1735, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
98.32.Hans Jakobsen, f. 1736, Trondenes, d. 1815
99.32.Karen Kirstine Jakobsdatter, f. 1736, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
33.11.
Kristen Madssen
Født 1703, Sandstrand, Trondenes.1.
Død 1763, Sandstrand, Trondenes.1.
     Skifte 1753-1767, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 141, folio 238b..

Gift omkring 17401 med

Margrete Pedersdatter
Født 17051.
Død 1775, Sandstrand, Trondenes.1.

Børn af Kristen Madssen og Margrete Pedersdatter:

100.33.Kirsten Kristensdatter, f. 1746, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
34.11.
Gilles Madsdatter
Født omkring 1715, Sandstrand, Skånland, Trondenes.26.
Død 177526.

Gift _____26med

Kristoffer Nilssen
Født omkring 1719, Marskard, Astafjord.26.
Død 176926.
     Søn af Nils Johnsen.

Børn af Gilles Madsdatter og Kristoffer Nilssen:

101.34.Inger Kristoffersdatter, f. 1742, Skånland., d. 1779
102.34.Ingeborg Kristoffersdatter, f. 1748, Skånland., d. 1780
35.11.
John Madssen
Født omkring 17151.
Død 1757, Steinsland, Trondenes.1.
     Ifølge Folk og Slekt i Trondenes er hans forældre ukendte, men man gætte på at han er søn af Mads Kristensen og Synnøve Madsdatter på Sandstrand.
     Steinsland, Trondenes.1

Gift 17461 med

Malene Pedersdatter

Børn af John Madssen og Malene Pedersdatter:

103.35.Ingeborg Johnsdatter, f. 1747, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
104.35.Gjertrud Maria Johnsdatter, f. 1749, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
105.35.Katrina Johnsdatter, f. 1752, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
106.35.Synnøve Johnsdatter, f. 1755, Trondenes., d. 1769, Trondenes.
36.12.
Anders Olsen
Født 1717, Fauskevåg Lille, Trondenes.29.
     Anders Olsen «reiste herfra landet nest forrige år», står det i skiftet etter faren i 1742, og alt tyder på at han er den Anders Olsen frå Senja som i 1741 kom ned til København og blei med i den nye kolonisasjonen av Grønland saman med ein bror, Hans Olsen. Denne Anders har fått ein stor plass i Grønlands historie som misjonær, handelsstyrar og leidar av oppdagingsferder. Han gifta seg med ei eskimokvinna, og hans store etterslekt er spreidd over heile Grønland, skriv den danske historikaren H. Ostermann om han.66
37.12.
Kristen Olsen
Født 1720, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1798, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 148, folio 203b..

Gift _____1med

Randi Marie Benjaminsdatter
Født 1727, Brokvik, Trondenes.1.
Død 17871.
     Datter af Benjamin Madssen og Karen Nilsdatter (Hind).
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 144, folio 323b..

Børn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter:

107.37.Ole Kristensen, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
108.37.Benjamin Kristensen, f. 1756, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
109.37.Jens Kristensen, f. 1762, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
38.12.
Anne Margrete Olsdatter
Født 1726, Fauskevåg Lille, Trondenes.29.
39.12.
Hans Olsen
Født 1728, Fauskevåg Lille, Trondenes.67.
Død 1776, Steinsland, Trondenes.67.
40.12.
Ingeborg Olsdatter
Født 1733, Fauskevåg Lille, Trondenes.68.
Død 1793, Vollstad, Trondenes.68.

Gift 17611 med

Mikkel Nilssen
Født 1733, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1802, Vollstad, Trondenes.1.
     Søn af Niels Michelsen og Elisabeth Selgensdatter.

Børn af Ingeborg Olsdatter og Mikkel Nilssen:

110.40.Nils (Hans?) Winther Mikkelsen, f. 1770, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
111.40.Anne Mikkelsdatter Vinter, f. 1779, d. 1837, Trondenes.
41.16.
Barbro Madsdatter
Født omkring 1715, Strand, Lødingen.33.
Død 1779, Sandtorg, Trondenes.33.

Gift 22 jul. 174033 med

Størcher Johansen
Født 1710, Sandtorg, Trondenes.69.
Død 1786, Sandtorg, Trondenes.69.
     Sandtorg (i Trondenes).
     Gudrun Johnson skriver i NST 14, s. 241, at han var fra Skånland og døde 1767, 75 år gl.70

Børn af Barbro Madsdatter og Størcher Johansen:

112.41.Elen Catharina Størkersdatter, f. 1746, Trondenes., d. 1810, Nordland.
42.16.
Benedicte Madsdatter
Født omkring 171833.
Død 178933.

Gift 1° 174633 med

Jens Pedersen Krognæs
Født 1715, Kråkenes.1.
Død 1780, Sandtorg, Trondenes.1.

Gift 2° 17841 med

Gjert Pedersen Gjestrup
Født 174271.
Død 1828, Harstad, Trondenes.71.
     Glassmaker, senere 'omløbende' skolemester.33

Børn af Benedicte Madsdatter og Jens Pedersen Krognæs:

113.42.Peder Jenssen, f. 1747, Trondenes.
114.42.Mads Jenssen, f. 1749, Trondenes., d. 1811, Lavangen S.
115.42.Bernt Giæver Jenssen, f. 1751, Trondenes., d. 1780, Trondenes.
116.42.Lars Jenssen, f. 1754, Trondenes., d. 1774, Trondenes.
117.42.Golla Maria Jensdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
118.42.Hans Elias Jenssen, f. 1760, d. 1833, Trondenes.
119.42.Jens Jensen, f. 1762, Trondenes.
120.42.Mons Jenssen, f. 1766, Trondenes.
43.16.
Lars Madsen
Født omkring 171834.
Død 7 okt. 1742, 24 år gml.34.
     Omkom på sjøen.34
44.16.
Peder Madsen
Født omkring 171934.
Død 176234.
     Bosatt på «Erstad».

Gift omkring 174934 med

Maren Christophersdatter Erstad
45.16.
Sidselle Kristina Madsdatter
Født omkring 172634.

Gift omkring 174934 med

Niels Ediesen Ytterstad
46.16.
Hans Madsen
Født omkring 172834.
Død 20 jun. 175434.
47.16.
Anders Madsen
Født imellem 1730 og 173234.
Død 31 jan. 177534.
     Anders fikk 1. okt. 1759 bygselseddel på ½ våg i Strand i Lødingen hos «hr. Arnoldus Schytte» og satt her til sin død i 1775. I Mt. 1763 bestod husstanden av syv personer over 12 år: foreldrene, ingen barn over 12 år, to Tienniste Karle: Hans Nielsen og Peder Ottesen og en Pige: Ane Michelsdatter, samt to «Husmend etc.», Mads Larsen og Margrethe Bøyesdatter.34
     Om Mads, trolig far til oppsitteren - heter det at han var «Gammel og Sengeliggende», og om Margrethe at hun var «Een fattig Kjærling», og endelig om «Oppsidderen» selv - Anders - at han var «Spedalsk».34
     Skifte 177534.

Gift _____med

Ingeborg Pedersdatter
Død efter 1775.

Børn af Anders Madsen og Ingeborg Pedersdatter:

121.47.Elen Catharina Andersdatter, f. 1756, d. 1782
122.47.Madtz Andersen, f. 1759
48.17.
Barbro Iversdatter
Født omkring 170872.
Død nov. 178373.

Gift _____med

Jakob Hansen
Død 1769, vinteren73, begravet 1769, Gravlagt søndag seksagesima73.
     Søn af Hans Larsen og Mette Jacobsdatter Schøning.
     Han fikk med si kusine Barbro Iversdatter et barn i 1732. Dette var jo i høyeste grad ureglementert, og saka blei tatt opp først på ledingsbergtinget 14. juni 1732. Da var ingen av dem tilstede, men deres fedre Iver Larsen og Hans Larsen møtte. Saka vart utsatt til hausttinget 25. okt. samme år. Dommen lød på at Jakob måtte betale 14 Rdl. og 3 års forvisning til Lofotens fiskevær. Barbro fikk 7 Rdl. i bot, og 2 års forvisning til Helligvær i Bodin. De blei så «etter Hans Høyerv. Biskop Eyler Hagerups ordre dat. 18. juni 1733» trolova 3. søndag i advent 1738, og gift i Lødingen 28. jan. 1739.73
     EFTERSLÆGT - SE TJELDSUND BYGDEBOK.
     Skifte 9 mai 176973.
49.17.
Elen Iversdatter

Gift _____med

Peder Arntsen
50.18.
Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.3,37.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.3,37.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Gift _____med

Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.47,44,37.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

Børn af Kristoffer Anderssen og Anne Andersdatter:

123.50.Kirsten Bye Kristoffersdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
124.50.John Kristoffersen, f. 1760, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
51.18.
Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.74,1.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.1, begravet 1 nov. 176674.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.3
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».74
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».74
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.74
     Skifte 16 jun. 176774.

Gift 25 jul. 1741, (Tremmenige).75 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund76.
Død 178777,78.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Børn af Lars Andersen og Marith Andersdatter:

125.51.Lucia Larsdatter
126.51.Guren Maria Larsdatter, d. 1802
127.51.Hartvig Hveding Larsen
128.51.Helle Larsdatter, d. 1760
129.51.Marit Larsdatter
130.51.Anders Larsen
131.51.Hartvig Hveding Larsen
132.51.Jens Hass Larsen, f. 1755
133.51.Elen Kristine Larsdatter, f. 1758, d. 1811
134.51.Larsdatter, f. 1760, d. 1760
135.51.Kirsten Bye Larsdatter, f. 1762, d. 1815, Steinsvik
52.18.
Ane Kristine Andersdatter
Født omkring 1727, Gausvik, Trondenes.3,78,37.
Død 17883.

Gift _____med

Anders Einarsen
Født omkring 172379.
Død dec. 179280.
     Søn af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.
     Anders fikk 27. okt. 1750 bøksel på 1 pd 12 mk i Ramstad gård i Tjeldsund, for bruket som broren Tron Einarsen døde fra, 18 mk av kongens og 12 mk av Lødingen kirkes, og 1 pd 6 mk kongens gods som hans mor sal. Einar Kristoffersens enke hittil har brukt. Han betalte bøkselen med 4 rdl 16 sk.79
     Bruket til Anders besto i 1786 av 1 pd kongegods, 12 mk kirke- og 12 mk prestebolgods. Anders og naboen Augustinus Andersen hadde ei kvern ilag som i 1774 og i 1793 vart skattlagt for 8 sk.80

Børn af Ane Kristine Andersdatter og Anders Einarsen:

136.52.Trond Andersen, d. 1777
137.52.Helle Maria Andersdatter, f. 1757, d. 1757
138.52.Helle Maria Andersdatter, f. 1758, d. 1760
139.52.Johanna Sofie Andersdatter, f. 1761
140.52.Kirsten Bye Andersdatter, f. 1763, Ramstad i Tjeldsund, d. 1841
141.52.Lars Andersen, f. 1766, d. 1844

Generation 5.

53.20.
Hartvig Hveding Olsen
Født 174881,82.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».82.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.83
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.84

Gift 14 jan. 177985,82 med

Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.86.
Død 179386.
     Datter af Hans Jacobsen og Guren Nilsdatter.

Børn af Hartvig Hveding Olsen og Ane Hansdatter:

142.53.Ole Iver Hartvigsen, f. 1779, Barøen
143.53.Hans Jacob Hartvigsen, f. 1781, Næs i Tjeldsund, d. før 1793
144.53.Maren Marie Hartvigsdatter, f. 1784
145.53.Gurina Sophia Hartvigsdatter, f. 1786, d. 1789
146.53.Hartvigsdatter, f. 1789, d. omkr. 1789
147.53.Gurina Hartvigsdatter, f. 1790
54.21.
Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund76.
Død 178777,78.

Gift 1° 25 jul. 1741, (Tremmenige).75 med

Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.74,1.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.1, begravet 1 nov. 176674.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.3
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».74
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».74
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.74
     Skifte 16 jun. 176774.

Gift 2° 176878 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).87,88.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).87.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».87
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.87
     Skifte 13 jun. 180887Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Marith Andersdatter og Lars Andersen er vist under Lars Andersen (nr. 51).

55.21.
Iver Andersen
Født omkring 172446.
     Fikk 17. juli 1756 bøkselseddel på Melsbø 1 vog, av sokneprest A. Schytte46

Gift _____46med

Martha Andersdatter
Født omkring 173246.
     Datter af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).

Børn af Iver Andersen og Martha Andersdatter:

148.55.Andrea Maria Iversdatter, f. 1756
149.55.Sten Iversen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
56.21.
Mette Sofie Andersdatter
Født 1730, Melsbø, Tjeldsund.89.

Gift omkring 17541 med

Johannes Henriksen Meyer
Født 1728, Leikvik, Trondenes.90.
     Søn af Henrik Henriksen Meyer og Cecilie Olsdatter.

Børn af Mette Sofie Andersdatter og Johannes Henriksen Meyer:

150.56.Henrik Johannessen Meyer, f. 1755, Tjeldsund., d. 1835, Trondenes.
151.56.Anders Johannessen Meyer, f. 1759, Tjeldsund., d. 1811, Trondenes.
152.56.Marta Sofie Johannesdatter Meyer, f. 1762, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
153.56.Sten Johannessen Meyer, f. 1764, Tjeldsund., d. 1811, Tromsø.
154.56.Peder Johannessen Meyer, f. 1773, Trondenes.
57.21.
Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.47,44,37.

Gift _____med

Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.3,37.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.3,37.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Børn af Anne Andersdatter og Kristoffer Anderssen er vist under Kristoffer Anderssen (nr. 50).

58.21.
Elen Andersdatter
Døbt 1737, (palmesøndag).46.
Død mar. 1811, Hov, Tjeldsund.91.
     Konfirmert 1758.47
     Ved folketellingen 1801 er hun enke og opholder sig med dattern Maren hos svogeren Nils Dass på Hov gård i Tjeldsund.92

Gift 3 dec. 177293 med

Svend Johansen
Født omkring 172594.
Død apr. 179391.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.94
     Skifte 8 mai 179391.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
59.21.
Hartvig Anderssen
Født 1740, Melsbø, Tjeldsund, Nordland.95, døbt 1740, Tjeldsund.96,46.
Død 1798, Årbogen, Trondenes.95.

Gift 1° 17711 med

Helena Gabricha Andersdatter Warberg
Født 1747, Rødberg, Trondenes.97,98,99,100, døbt 1747, Trondenes.101,99.
Død 1780, Årbogen, Trondenes.100.
     Datter af Anders Hanssen Warberg og Anne Helene Johansdatter Juul.

[Gift 1° 30 nov. 1768 med Rasmus Iversen (1726 - 1769); Gift 2° 1771 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798)].

Gift 2° 17841 med

Berte Malene Tygesdatter Trane
Født 1760, Lilleskog, Astafjord.102.
Død 1811102.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1784 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798); Gift 2° 1801 med Bernt Pedersen].
60.22.
Mette Nilsdatter
Født omkring 1717, Kilstad/Hov, Tjeldsund.103.
Død jun. 1784, Hol, Tjeldsund.104,105.

Gift 28 jul. 173948 med

Christian Schnitler «senior»
Født omkring 1703106.
Død 16 apr. 1775, Hol, Tjeldsund.106.
     Visstnok ein nær slektning av «grensemajor» Schnitler.51
     Skifte 19 okt. 1775106Skifte begynt 13. maj, sluttet 19. okt. 1775..

Børn af Mette Nilsdatter og Christian Schnitler «senior»:

155.60.Ebbe Christiansen Schnitler, f. 1753, d. 1810
61.22.
Kristen Nilsen
Født omkring 1720-1722, Kilstad/Hov, Tjeldsund.107.
Død apr. 1788, Breivik, Tjeldsund.108.
     Kristen fikk 19. sept. 1758 bøkselseddel på 1 vog i Breivik i Tjeldsund av Fogd Hysing.108
     Ved opptak av manntallet for Ekstraskatten 1762/63 har Kristen tjenestejenta Karen Hansdatter som trolig er identisk med den Karen Hansdatter han blei gift med seinere.108
     I 1770 hadde de på gården ei tjenestejente, Benedikte Hansdatter.108
     Kristen hadde ei lita bekkekvern som i 1774 blei skattlagt med 4 sk.108
     Skifte 6 jun. 1788108Nevner bare de tre barn av siste ekteskap..

Gift 1° omkring 1757108 med

Anne Elisabeth Rohde
Født omkring 1720108.
Død 5 apr. 1762108.
     Datter af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Skifte 8 jun. 1762108.

Gift 2° omkring 1765108 med

Karen Hansdatter
Født 1737, Valvåg, Tjeldsund.108.
Død aug. 1783, Breivik, Tjeldsund.108.
     Skifte 8 mai 1784108.

Børn af Kristen Nilsen og Anne Elisabeth Rohde:

156.61.Peter Andreas Kristensen, f. 1758, d. før 1788
157.61.Nils Iver Kristensen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1759, Tjeldsund.
158.61.Nils Iver Kristensen, f. 1762, Tjeldsund., d. 1781

Børn af Kristen Nilsen og Karen Hansdatter:

159.61.Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter, f. 1767, Tjeldsund.
160.61.Hans Nyrup Kristensen, f. 1770, Tjeldsund.
161.61._____
162.61._____
163.61.Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter, f. 1774, Tjeldsund.
62.22.
Iver Nilsen
Født omkring 1722, Hov, Tjeldsund.103.
Død 4 apr. 1758, Hol, Tjeldsund.109.
     Iver fikk 29. okt. 1749 bøksel på ½ vog i Hol i Tjeldsund «Beneficeret gods» av Hr. Schytte. Dette er nok halvparten av bruket som hans far hadde brukt fram til 1738.109
     Skifte 17 sep. 1758109Enka antok til laugverge broren Peder Larsen Aas, Tårstad, og til formynder for sønnen Nils blei antatt farbroren Johannes Nilsen, Myklebostad..

Gift 28 dec. 1752, Evenes.109 med

Anne Larsdatter Aas
Født 18 jun. 1725, Tårstad, Ofoten.109.
Død jul. 1777, Hol, Tjeldsund.109.
     Datter af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.
     Enka var så forarma i 1774 at ho slapp å betale leidang.109

[Gift 1° 28 dec. 1752 med Iver Nilsen (omkr. 1722 - 4 apr. 1758); Gift 2° omkr. 1761 med Hans Henriksen (omkr. 1730 - 28 okt. 1771)].

Børn af Iver Nilsen og Anne Larsdatter Aas:

164.62.Lars Iversen, f. 1753, Tjeldsund., d. 1753, Tjeldsund.
165.62.Nils Iversen, f. 1756, Tjeldsund.
166.62.Dødfødt gutt, f. 1758, d. 1758
63.22.
Steen Nilsen
Født omkring 1726, Hov, Tjeldsund.110.
Død 17 mai 1758, Hol, Tjeldsund.111.
     Det er ikke funnet at Steen fikk bøkselseddel på jord i Hol gård i Tjeldsund, men han brukte trolig en del av, kanskje heile bruket etter Lars Steensen.112
     Skifte 16 sep. 1758111.

Gift _____med

Johanna Einarsdatter
Født omkring 1715-1716113.
     Datter af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.

[Gift 1° med Steen Nilsen (omkr. 1726 - 17 mai 1758); Gift 2° 13 jul. 1760 med Paul Jonsen (omkr. 1728 - 10 mar. 1787)].

Børn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter:

167.63.Einar Steensen, d. 1801
168.63.Maren Steensdatter
169.63.Nils Steensen
170.63.Maren Nideros Steensdatter
171.63.Peder Nideros Steensen, f. 1755, d. 1757
172.63.Peder Nideros Steensen, f. 1757, d. 1782
64.22.
Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.114.
Død 180642.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

Gift 1° omkring 1750115 med

Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.116,115.
Død 21 aug. 1757115, begravet 4 sep. 1757115.
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 1758115.

Gift 2° 1759117 med

Anne Helene Olsdatter Eidberg
Født 1734, Gausvik, Trondenes.11.
Død 1807, Gausvik, Trondenes.11.
     Datter af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

Børn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter:

173.64.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
174.64.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
175.64.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
176.64.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
177.64.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757

Børn af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg:

178.64.Ole Eberg Pedersen, f. 1764, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
179.64.Berte Maria Pedersdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
180.64.Ellen Bergitte Pedersdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
181.64.Baltser Pedersen, f. 1780, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
65.22.
Guren Nilsdatter
Født omkring 1729, Hov, Tjeldsund.103,86.
Død jan. 178786.

Gift _____med

Hans Jacobsen
Født omkring 1718, Nesna86.
Død 8 feb. 1751, omkom på sjøen, 33 år gml.86.
     Søn af Jacob Jacobsen og Inger Arntsdatter.
     Klokkeren Hans fikk 29. okt. 1745 bygselseddel hos foged Myhre på ½ våg i Nes i Tjeldsund og satt her til sin død. På sommertinget 7-8. juni 1754 ble det «Forespurt hvem der var klokker i 1744 og om han pliktet skatt (Kop skatt - 4 Rdlr.)» - og det ble da svart således: «Udi Aaret 1744 var Hans Jacobsen Klocker til Lødingen Menigheder, som fast i Aaret 1751 er afgangen og hvis efterladte boe var udi Slet Tilstand».86

Børn af Guren Nilsdatter og Hans Jacobsen:

182.65.Inger Maria Hansdatter
183.65.Ane Hansdatter, d. 1793
66.22.
Johannes Nilsen
Født omkring 1732, Hov, Tjeldsund.103.
Død sep. 1800, Myklebostad, Tjeldsund.118.
     Skifte 15 mai 1801118Nevner enka og de tre barna Andreas, Martha og Maren Stina..

Gift omkring 1764118 med

Dorthe Aagaard Andersdatter
Født 1732-1734118.
Død apr. 1805, 73 år gl.118.
     Ho kan være datter av Anders Stensen og Marit Iversdatter på Melsbø, men en har ikke sikkert bevis for det. De [ho og Johannes] var i så fall søskenbarn.118
     Skifte 17 jun. 1805118.

Børn af Johannes Nilsen og Dorthe Aagaard Andersdatter:

184.66.Andreas Johannessen, f. 1770, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
67.22.
Jon Nilsen
Født omkring 1734, Hov, Tjeldsund.103.

Gift 5 okt. 1770119 med

Anne Larsdatter (Schøning)
Født omkring 1746, Dragland, Tjeldsund.120.
Død okt. 1808, Myklebostad, Tjeldsund.118.
     Datter af Lars Hansen og Johanna Johansdatter.
     Anne er ikke døpt i Lødingen eller Tjeldsund, men kan være døpt fra sin mors heimplass i Trondenes.118

Børn af Jon Nilsen og Anne Larsdatter (Schøning):

185.67.Maren Stina Jonsdatter, f. 1770, d. 1793, Kjærstad.
68.23.
Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.53Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Gift _____med

Jon Pedersen Winther
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.51
     Sørkil på Hamarøy.121

Børn af Mette Margrete Hansdatter og Jon Pedersen Winther:

186.68.Dorthe Sofie Winther, f. omkr. 1761, d. 1789
187.68.Hans Jonsen Winther
188.68.Peder Jonsen Winther
69.23.
Anne Sophia Hansdatter
Død efter 1796122.

Gift _____med

Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.51
     Sørkil på Hamarøy.121
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.53Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Børn af Anne Sophia Hansdatter og Nils Pedersen Winther:

189.69.Karen Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1758
190.69.Mette Maria Nielsdatter (Winther)
191.69.Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1772
70.25.
Iver Pedersen Winther
Født omkring 1721121.
Død apr. 1789123.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.51
     Fra Sørkil i Hamarøy.121
     Iver og Anne bosatte seg omkring 1752 i (Leiknes-)Bogen i Tysfjord, der de ennå var som husmannsfolk i 1756, men var kommet til Tofte [i Tjeldsund] omkring 1762.121
     Ved Manntallet for Ekstraskatten 1762/63 besto familien av Iver og kona, samt barna Nils og Mette. Så kom den ulykksalige brannen om hausten samme år, og de mista alt de eide. Ved Mt. for ekstraskatten 1770 er Iver og Anne borte, og sønnen Nils tjener hos naboen Anders Pedersen på heimgården. Mette er ikke nevnt i dette manntallet.121
     Iver døde (drukna) i april 1789 sammen med dattersønnen Kristoffer Olsen. Iver oppholdt seg da på Skarvberg hos datra Karen Homle.123

Gift _____121med

Anne Christensdatter
     Datter af Christen Christophersen.
     Fra Gilseng i Hamarøy.121
     Anne Kristensdatter døde før 1774, men dødsfallet er ikke registrert.121

Børn af Iver Pedersen Winther og Anne Christensdatter:

192.70.Jacob Iversen Winther, f. omkr. 1747, d. før 1774
193.70.Mette Maria Iversdatter Winther, f. omkr. 1749
194.70.Niels Iversen Winther, f. omkr. 1750
195.70.Berit Sofie Iversdatter Winther
196.70.Karen Homle Iversdatter Winther, f. 1754
197.70.Peder Iversen Winther, f. 1756, d. før 1774
71.25.
Jon Pedersen Winther
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.51
     Sørkil på Hamarøy.121

Gift _____med

Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.53Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Børn af Jon Pedersen Winther og Mette Margrete Hansdatter er vist under Mette Margrete Hansdatter (nr. 68).

72.25.
Jacob Pedersen Winther
Død omkring 1797.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.51
     Skifte 24 aug. 1797, Bogen Indre, Tjeldsund.53Avdøde Jacob Winther. Ektefelle Ane Krøepelien. Barn: Peder Jacobsen, myndig, Forsaae i Tjeldsund; Johan Pauli Jacobsen, hjemme, 24 år; Jacob Jacobsen, hjemme, 14 år; Ane Birgithe Jacobsdatter, hjemme, 18 år; Mette Maria Jacobsdatter, hjemme, 6 år; Martha Jacobsdatter, hjemme, 11 år [1 år ?]. Formue 42-3-7. Gjeld 42-3-7..

Gift 1° _____med

Marit(te) Christensdatter
Død omkring 1772.
     Datter af Christen Christophersen.
     Skifte 12 sep. 1772, Bogen i Tjeldsund.53Avdøde Marithe Christensdatter. Ektefelle Jacob Pedersen Winter. Barn: Peder Jacobsen Winter, 25 år; Christen Jacobsen Winter, 15 år; Beritha Sophia Jacobsdatter Winter, 26 år..

Gift 2° _____med

Anne Krøpelien

Børn af Jacob Pedersen Winther og Marit(te) Christensdatter:

198.72.Berit Sophia Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1746
199.72.Peder Jacobsen (Winther), f. omkr. 1747
200.72.Christen Jacobsen (Winther), f. omkr. 1757, d. før 1797

Børn af Jacob Pedersen Winther og Anne Krøpelien:

201.72.Johan Pauli Jacobsen (Winther), f. omkr. 1773
202.72.Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1779
203.72.Jacob Jacobsen (Winther), f. omkr. 1783
204.72.Mette Maria Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1791
205.72.Martha Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1786
73.25.
Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.51
     Sørkil på Hamarøy.121
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.53Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Gift _____med

Anne Sophia Hansdatter
Død efter 1796122.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.

Børn af Nils Pedersen Winther og Anne Sophia Hansdatter er vist under Anne Sophia Hansdatter (nr. 69).

74.25.
Marit (Marthe) Pedersdatter Winther

Gift _____med

Steen Michelsen
Født omkring 170742.
Død 178642.
     Søn af Michel Nielsen og Berit Steensdatter.
     Oppfostra hos farsøstra Mette Nilsdatter Myklebostad, og ble gift gift med hennes datterdatter og bosatt på Vollstad.42

Børn af Marit (Marthe) Pedersdatter Winther og Steen Michelsen:

206.74.Mikkel Stensen, f. 1747, Trondenes., d. 1769
75.25.
Mette Pedersdatter Winther
Født omkring 1730124,8.
Død 16 feb. 1761125,53,8.
     Skifte 12 mai 1761, Rinbøe i Lødingen.53Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Hun døde 16. febr. 1761. Hadde så godt som fra bryllupsdagen vært sengeliggende. Arvinger er hennes ektefelle Henrich Knudsen, Rinbøe; hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarø; hennes søsken: Iver Pedersen Winter, gift; Jakob Pedersen Winter, gift; Joen Pedersen Winter, gift; Nils Pedersen Winter; Marithe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Tjeldsund, verge Jacob Pedersen Winter. Formue 152-1-8. Gjeld 36-0-8. Nevnt skiftebrev av 9. juli 1757 etter Henrich Knudsens tidligere avdøde kone Margrethe Christophersdatter..
     Skifte 12 aug. 1762, Rinbøe i Hegstad.53Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Arvinger er hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarøy, gift med Henrik Knudsen og hennes søsken: Iver Pedersen Winter, Hegstad; Jacob Pedersen Winter, Hegstad; Joen Pedersen Winter, Hegstad; Niels Pedersen Winter, Rinbøe i Hegstad; Marthe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Hegstad. Formue 151-1-8. Skylder ½ wog fiskes leie..

Gift 1759-1760 med

Henrik Knudsen
     Rinbøe i Hegstad.

[Gift 1° med Margrethe Christophersdatter (d. omkr. 1757); Gift 2° 1759 med Mette Pedersdatter Winther (omkr. 1730 - 16 feb. 1761)].
76.25.
Sophie Kirstina Pedersdatter Winther
Født omkring 1737126,8.

Gift _____med

Hans Enochsen
     Vesterålen.
77.25.
Karen Pedersdatter Winther
Født omkring 1740127,8.
Død før 1762128,8.
78.25.
Maren Pedersdatter Winther
Født omkring 1743129,8.
79.26.
Christen Hartvigsen Hveding
Født 15 jan. 1728, Rambø i Lødingen.130,55.
Død 27 dec. 1785, Liland, Ofoten.131, begravet 25 jan. 1786, Evenes kyrkjegard.131.
     Bonde, jekteier, handelsmann, gjestgiver og lensmann på Liland i Ofoten.
     Han fikk gjestgiverbevilling 27. sept. 1775 og var dertil lensmann i Ofoten 1777-85.132

Gift 11 jun. 1757, «i Huset» på Liland, Ofoten, «Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».133,130 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.134,135.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.23protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har:

207.79.Ingeborg Sofia Hveding
208.79.Hartvig Christensen Hveding, f. _____, d. 1786, Liland i Ofoten.
209.79.Ingeborg Sofia Hveding, f. 1760, Liland i Ofoten., d. eft. 1812
210.79.Anne Benedichte Hveding, f. 1763, Ofoten., d. 1836
211.79.Ole Christensen Hveding
212.79.Ole Christensen Hveding, f. 1774, Ofoten., d. 1831
80.26.
Elen Hartvigsen Hveding
Født 173355.
Død 1804, Harstad.136, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.137,136.

Gift _____, Lødingen kirke.136 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.1.
Død 1799, Harstad, Trondenes.1, begravet 26 mai 1799, Trondenes.138,136.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Klokker på nedre Harstad.

Børn af Elen Hartvigsen Hveding og Henning Junghans Eriksen Normann:

213.80.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
214.80.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
215.80.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
216.80.Erik Normann, d. 1763
217.80.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
218.80.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
219.80.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
220.80.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
221.80.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.
81.27.
Anne Hansdatter
Født 1725, Lundenes, Trondenes.139.
Død 1812, Lundenes, Trondenes.139.
82.27.
Arne Hanssen
Født 1728, Lundenes, Trondenes.139.
Død 1754, Lundenes, Trondenes.139.
83.29.
Karen Johnsdatter
Født 1736, Sama, Trondenes.140.
Død 1817, Haukebø, Trondenes.140.

Gift 1776141 med

Nils Olsen Gram
Født 1738, Haukebø, Trondenes.141.
Død 1791, Haukebø, Trondenes.141.
     Søn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Karen Johnsdatter og Nils Olsen Gram:

222.83._____, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
84.29.
Gjertrud Johnsdatter
Født 1739, Sama, Trondenes.1.
Død 1794, Harstad, Trondenes.1.
     Skifte 1788-1798, Harstad, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 146, folio 407b. «Gjertrud Jensdatter»..

Gift 17711 med

Mikkel Nilssen
Født 1741, Harstad, Trondenes.1.
Død 1815, Harstad, Trondenes.1.
     Søn af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.

Børn af Gjertrud Johnsdatter og Mikkel Nilssen:

223.84.Gunhild Katrine Mikkelsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
224.84.Arne Falkor Mikkelsen, f. 1779, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
85.29.
Jørgen Johnsen
Født 1741, Sama, Trondenes.1.
Død 1811, Rogla, Trondenes.1.
86.30.
Johannes Mikkelsen
Født 1728, Harstad, Trondenes.1.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.1.

Gift 17561 med

Gjertrud Maria Falkorsdatter
Født 1732, Tennevik, Trondenes.1.
Død 1784, Leikvik, Trondenes.1.
     Datter af Falkor Arnesen og Maren Andersdatter.
87.30.
John Mikkelsen
Født 1730, Harstad, Trondenes.1.
88.30.
Torberg Mikkelsen
Født 1732, Harstad, Trondenes.1.
Død 1775, Harstad, Trondenes.1.
89.30.
Karen Kirstine Mikkelsdatter
Født 1733, Harstad, Trondenes.1.
Død 1774, Erikstad, Trondenes.1.

Gift 17561 med

Peder Madssen
Født 1726, Haukebø, Trondenes.1.
Død 1804, Erikstad, Trondenes.1.
     Søn af Mads Mikkelsen og Karen Steensdatter.

[Gift 1° 1756 med Karen Kirstine Mikkelsdatter (1733 - 1774); Gift 2° 1779 med Elisabet Nilsdatter (1744 - 1787)].
90.30.
Jørgen Mikkelsen
Født 1741, Harstad, Trondenes.142.
Død 1798142.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 148, folio 104b..

Gift 17691 med

Dorte Pedersdatter
Født 1740, Kjøtta, Trondenes.142.
Død 1820, Harstad, Trondenes.142.

Børn af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter:

225.90.John Jørgensen, f. 1770, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
226.90.Mikkel Grønbech Jørgensen, f. 1771, Trondenes., d. 1830, Trondenes.
227.90.Hans Jørgensen, f. 1773, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
228.90.Rebekka Jørgensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1850, Trondenes.
229.90.Anne Margrete Jørgensdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
230.90.Gjertrud Maria Jørgensdatter, f. 1778, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
231.90.Karen Kirstina Jørgensdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
232.90.Peder Jørgensen, f. 1782, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
233.90.Søren Jørgensen, f. 1784, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
234.90.Lea Kirstine Jørgensdatter, f. 1786, Trondenes.
235.90.Ellen Dortea Jørgensdatter, f. 1789, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
91.30.
Anne Maria Mikkelsdatter
Født 1744, Harstad, Trondenes.143, døbt 1744, Trondenes.144.
Død 1797, For, Trondenes.143.
     Konfirmert 1763.144

Gift 1° 17771 med

Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.143.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.143.
     Søn af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

[Gift 1° 1760 med Gunhild Rebekka Olsdatter Gram (1737 - 1775); Gift 2° 1777 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797)].

Gift 2° 17871 med

Johan Paulsen Lind
Født 1756, For, Trondenes1.
Død 1826, For, Trondenes1.
     Søn af Paul Jørgensen Lind og Sofia Amalie Nilsdatter.

[Gift 1° 1787 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797); Gift 2° 1799 med Rebekka Rabina Andersdatter (1757 - 1827)].

Børn af Anne Maria Mikkelsdatter og Mathias Olai Olsen Eidberg:

236.91.Mikkel Mathiassen Eberg, f. 1784, Trondenes, d. 1851, Trondenes

Børn af Anne Maria Mikkelsdatter og Johan Paulsen Lind:

237.91.Paul Mathias Lind, f. 1788, Trondenes, d. 1808, Trondenes
92.30.
Edias Mikkelsen
Født 1747, Harstad i Trondenes.144, døbt 1747, Trondenes.144.
Død 1763144.
93.30.
Peder Mikkelsen
Født 1751, Harstad, Trondenes.144,1, døbt 1751, Trondenes.144.
Død 1827, Harstad, Trondenes.1.
     Konfirmert 1769.144

Gift 17781 med

Ingeborg Kristina Birgitta Nilsdatter
Født 1748145,1, døbt 1748144.
Død 1816, Harstad, Trondenes.1.
     Datter af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.
     Konf. 1766.144
94.32.
Anders Jakobsen
Født 1725, Brokvik, Trondenes.1.
Død 18091.
     Steinsland, Trondenes. 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift omkring 17471 med

Kirsten Selgensdatter
Født 1723, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.1.
     Datter af Selgen Madssen.
95.32.
Berthe Jakobsdatter
96.32.
Anne Marie Jakobsdatter
Født 1734, Brokvik, Trondenes.26,1.
Død 1786, Sørrollnes, Trondenes.26,1.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.23protokollnr. 144, folio 136b..

Gift 175726 med

Sakarias Hanssen Mørch
Født 1723, Lille-Venje, Dyrøy.146,26,1.
Død 1793, Sørrollnes, Trondenes.26,1.
     Søn af Hans Sakariasen (Mørch?) og (Mørch?, Mørk?).
     Gårdbruker på øvergården i Sørrollnes, Trondenes. Sakarias Hanssen sendte stora kvanta fisk til Bergen, og alle barna fikk hjemmegaver da de giftet seg.
     Ved sønnen Hans' dåb 1761 og datteren Marits dåb 1766 skrives hans navn «Zakarias Hansen Mørch».147
     Skifte 1788-1798, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.23protokollnr. 146, folio 361b..

Børn af Anne Marie Jakobsdatter og Sakarias Hanssen Mørch:

238.96.Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch, f. 1759, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
239.96.Hans Sakariassen, f. 1761, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
240.96.Jakob Sakariassen Mørch, f. 1763, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
241.96.Marit Sakariasdatter Mørch, f. 1766, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
242.96._____, f. _____, d. 1769, Trondenes.
243.96._____, f. _____, d. 1771, Trondenes.
244.96.Ole Sakariassen, f. 1773, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
97.32.
Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter
Født 1735, Brokvik, Trondenes.1.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 149, folio 728..

Gift 17601 med

Kristen Kaspersen
Født 1736, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1790, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 145, folio 61b..

Børn af Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter og Kristen Kaspersen:

245.97.Ingeborg Kristensdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
98.32.
Hans Jakobsen
Født 1736, Brokvik, Trondenes26.
Død 181526.

Gift 177726 med

Øllegård Tygesdatter Trane
Født 1747, Foldvik, Gratangen.148,26.
Død 181226.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1772 med Johan Hanssen (1720 - 1776); Gift 2° 1777 med Hans Jakobsen (1736 - 1815)].

Børn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane:

246.98.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1777, Ibestad, d. 1858
247.98.Johan Jacob Hanssen, f. 1780, d. 1828
248.98.Kristen Tyge Hanssen, f. 1784, Ibestad
249.98.Karen Maria Hansdatter, f. 1786, Ibestad., d. 1842
250.98.Hans Pauli Hanssen, f. 1789, Ibestad., d. 1870
251.98.Maren Kirstina Hansdatter, f. 1792, Ibestad, d. 1846
252.98.Andreas Mørk Hanssen, f. 1794, Astafjord., d. 1880
99.32.
Karen Kirstine Jakobsdatter
Født 1736, Brokvik, Trondenes.1.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 149, folio 732..

Gift 1770149 med

Hartvig Kaspersen
Født 1748, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1789, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1788-1798, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 146, folio 128b..

Børn af Karen Kirstine Jakobsdatter og Hartvig Kaspersen:

253.99.Jakob Hartvigsen, f. 1773, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
254.99.Maren (Maria?) Hartvigsdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
100.33.
Kirsten Kristensdatter
Født 1746, Sandstrand, Trondenes.1.
Død 1782, Sandstrand, Trondenes.1.
     Skifte 1776-1785, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 143, folio 331b..

Gift 1768150,26,1 med

Søren Sørensen
Født 1741, Kråkrø, Ibestad.1.
Død 1809, Sandstrand, Trondenes.1.
     Søn af Søren Tobiassen og Berit Iversdatter.
     9 børn, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1768 med Kirsten Kristensdatter (1746 - 1782); Gift 2° 1785 med Berte Olsdatter (1753 - 1813)].

Børn af Kirsten Kristensdatter og Søren Sørensen:

255.100.Kristen Sørensen, f. 1767, Trondenes., d. 1811
101.34.
Inger Kristoffersdatter
Født 1742, Marskard, Skånland.26.
Død 177926.

Gift 176926 med

Jørgen Tørrisen
Født 170926.
Død 178126.
     Søn af Tørris Svendsen.
     Foreldre er ukendte (ikke registrert) ifølge Tore Meyer i Astafjord Bygdebok. Men han kan vel tænkes at være søn af Tørris Svendsen, kanskje i et andet (senere) ægteskab, eller ?
     Visstnok bror til Michel Tørrisen, Balteskar.151
     Bruker av Grov, Skånland.

[Gift 1° med Mette Larsdatter (1684 - 1768); Gift 2° 1769 med Inger Kristoffersdatter (1742 - 1779)].

Børn af Inger Kristoffersdatter og Jørgen Tørrisen:

256.101.Mads Jørgensen, f. 1770, Skånland., d. 1787
257.101.Mette Maria Jørgensdatter, f. 1772, Skånland., d. 1781
258.101.Jørgen Jørgensen, f. 1775, Skånland., d. 1811, Trondenes.
102.34.
Ingeborg Kristoffersdatter
Født 1748, Marskard, Skånland.26.
Død 178026.

Gift 177526 med

Johan Pedersen
Født 1738, Grov, Skånland, Astafjord.26.
Død 180526.
     Søn af Peder Paulsen og Marta Pedersdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Ingeborg Kristoffersdatter og Johan Pedersen:

259.102.Gilles Maria Johansdatter, f. 1775, Ibestad.
260.102.Anna Elisabet Johansdatter, f. 1778, Skånland., d. 1811
103.35.
Ingeborg Johnsdatter
Født 1747, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1760, Steinsland, Trondenes.1.
104.35.
Gjertrud Maria Johnsdatter
Født 1749, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1760, Steinsland, Trondenes.1.
105.35.
Katrina Johnsdatter
Født 1752, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1760, Steinsland, Trondenes.1.
106.35.
Synnøve Johnsdatter
Født 1755, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1769, Kanebogen, Trondenes.1.
107.37.
Ole Kristensen
Født 1752, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 144, folio 530b..

Gift 17831 med

Berte Lucie Larsdatter
Født 1756, Steinsland, Trondenes.152.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.152.
     Datter af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1783 med Ole Kristensen (1752 - 1787); Gift 2° 1790 med Johannes Olsen (1757 - 1791); Gift 3° 20 nov. 1792 med Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg (1763 - 1812)].
108.37.
Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.1.

Gift 1° 17851 med

Berte (Berit) Maria Pedersdatter
Født 1762, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Datter af Peder Rasmussen og Barbro Hansdatter.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 144, folio 483..

Gift 2° 17891 med

Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1802, Holtet, Trondenes.1.
     Datter af Kristen Kaspersen og Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter.

Gift 3° 18031 med

Ingeborg Kirstine Iversdatter
Født 1756, Erikstad, Trondenes.1.
Død 1805, Holtet, Trondenes.1.

[Gift 1° 1787 med Kristoffer Villumsen (1720 - 1792); Gift 2° 1803 med Benjamin Kristensen (1756 - 1837)].

Gift 4° 18081 med

Helena Johnsdatter
Født 1761, Kanebogen, Trondenes.1.
Død 1829, Nordvik, Trondenes.1.
     Datter af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.

[Gift 1° 1785 med Hans Lukassen (1752 - 1804); Gift 2° 1808 med Benjamin Kristensen (1756 - 1837)].

Børn af Benjamin Kristensen og Berte (Berit) Maria Pedersdatter:

261.108.Berte Maria Benjaminsdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
109.37.
Jens Kristensen
Født 1762, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1798, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 148, folio 202b..
110.40.
Nils (Hans?) Winther Mikkelsen
Født 1770, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1829, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 180026 med

Marit Tomasdatter Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.26.
Død 18381.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.
     Er ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok gift på Kolstad i Trondenes år 1800 med Hans Mikkelsen Vinter. Denne Hans Vinter på Kolstad er ikke at finde i bogen "Folk og Slekt i Trondenes", men på Vollstad i Trondenes finder vi i stedet Marit Tomasdatter (1777-1838) gift ca. 1800 med Nils Winther Mikkelsen (1770-1829), hvilket må være det rigtige.

Børn af Nils (Hans?) Winther Mikkelsen og Marit Tomasdatter Rasch:

262.110.Ingeborg Dortea Nilsdatter, f. 1801, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
111.40.
Anne Mikkelsdatter Vinter
Født 177926.
Død 1837, Bø, Trondenes.1.
     ?? Datter av Mikkel Nilssen på Vollstad i Trondenes ??

Gift 180226 med

Johan Tomassen Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.26.
     Søn af Tomas Hanssen Rasch og Marit Johansdatter.

Børn af Anne Mikkelsdatter Vinter og Johan Tomassen Rasch:

263.111.Maria Anna Johansdatter Rasch, f. 1803, Skånland.
264.111.Mikkel Olai Johanssen Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1805, Skånland.
265.111.Hanna Kristina Johansdatter Rasch, f. 1806, Skånland.
112.41.
Elen Catharina Størkersdatter
Født 1746, Sandtorg, Trondenes.153,154,70.
Død 1810, Kongsvik, Tjeldsund, Nordland.154.
     Skifte 5 jun. 181270.

Gift 16 okt. 1766, Trondenes.70 med

Mogens Henriksøn Warberg
Født omkring 1741, Breistrand, Trondenes.155,70,155.
Død 1811, Kongsvik, Tjeldsund, Nordland.156.
     Søn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Fisker og selveier på Sandtorg i Trondenes, skjøte 7. juli 1770.70
     Skifte 5 jun. 181270.

Børn af Elen Catharina Størkersdatter og Mogens Henriksøn Warberg:

266.112.Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1766, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
267.112.Johan Peter Mo(ge)nsen Warberg, f. 1769, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
268.112.Aron Rasbeck Mo(ge)nsen Warberg, f. 1771, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
269.112.Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
270.112.Johan Peder Mo(ge)nsen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
271.112.Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1777, Trondenes
272.112.Henrik Mathias Mo(ge)nsen Warberg, f. 1779, Trondenes.
273.112.Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
274.112.Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1783, Trondenes.
275.112.Barbro Maria Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1785, Trondenes.
113.42.
Peder Jenssen
Født 1747, Sandtorg, Trondenes.71.

Gift 1772157 med

Johanna Margrete Gabrielsdatter
Født 1747, Lavangen S.158, døbt 1747, Hol, Tjeldsund.159.
Død 1779, Lavangen S.158.
     Datter af Gabriel Gabrielsen og Øllegård Hansdatter Leth.
     Konfirmert 1765 (i Trondenes).159
114.42.
Mads Jenssen
Født 1749, Sandtorg, Trondenes.71.
Død 1811, Lavangen S.71.

Gift 1779157 med

Helena Rafaelsdatter Harr
Født 1758, Lavangen Sør, Trondenes.160.
Død 1799, Lavangen Sør, Trondenes.160.
     Datter af Rafael Rafaelsen Harr og Gjertrud Olsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Børn af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr:

276.114.Rafael Madssen, f. 1779, Trondenes., d. 1790, Trondenes.
277.114.Bendikta Maria Madsdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1856, Tjeldsund.
278.114.Jens Madssen, f. 1785, Trondenes., d. 1860, Troms.
279.114.Dødfødt, f. 1787, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
280.114.Hanna Margrete Madsdatter, f. 1789, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
281.114.Ellen Debora Madsdatter, f. 1792, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
282.114.Rafael Madssen, f. 1796, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
283.114.Lars Madssen, f. 1799, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
115.42.
Bernt Giæver Jenssen
Født 1751, Sandtorg, Trondenes.71.
Død 1780, Sandtorg, Trondenes.71.
116.42.
Lars Jenssen
Født 1754, Sandtorg, Trondenes.71.
Død 1774, Sandtorg, Trondenes.71.
117.42.
Golla Maria Jensdatter
Født 1757, Sandtorg, Trondenes.71.
Død 1834, Skånland S., Trondenes.71.

Gift 17811 med

Mads Mikkelsen
Født 1758, Skånland S., Trondenes.161.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.161.
     Søn af Mikkel Madssen og Lucia Christina Henriksdatter Warberg.

Børn af Golla Maria Jensdatter og Mads Mikkelsen:

284.117.Bernt Giæver Madssen, f. _____, d. 1830, Trondenes.
285.117.Mikkel Madssen, d. 1815, Trondenes.
286.117.Lucia Kirstina Madsdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1829
287.117.Bendikta Kirstine Madsdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
288.117.Erika Martina Madsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
289.117.Helena Mathia Madsdatter, f. 1797, Trondenes.
118.42.
Hans Elias Jenssen
Født 1760162.
Død 1833, Sandtorg, Trondenes.71.
     Den eldre broder Peder arvet eiendommen på Sandtorg i Trondenes etter foreldrene. Men da han hadde bosatt seg på Tårstad i Evenes, overdrog Peder bruket til sin yngre bror Hans Elias den 3. dec. 1792 for 1000 rdl.163
     Hans Elias levde ugift hele sitt liv, og den 17. mar. 1827 solgte han jorda til handelsmann R. Christensen for 280 spd., og tok kår hos han.163
119.42.
Jens Jensen
Født 1762, Sandtorg, Trondenes.71,162.
     Bonde på Liland.164

Gift _____165med

Ingeborg Olsdatter Har
Født 25 jul. 1770166.
     Datter af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander.

Børn af Jens Jensen og Ingeborg Olsdatter Har:

290.119.Aron Arctander Jensen, f. omkr. 1793, Ofoten. ?, d. 1862, Punsvik.
291.119.Bernt Jæver Jensen, f. 1794, Ofoten., d. før 1801
292.119.Benedicte Mathea Jensdatter, f. 1795, Ofoten.
293.119.Maria Elisabeth Arctander Jensdatter, f. 1798, Ofoten.
294.119.Ole Har Jensen, f. 1802, Ofoten., d. 1870
295.119. «6te barn»
296.119.Elen Kirstine Weding Jensdatter
297.119.Bernt Jæver Jensen
298.119.Mathias Arctander Jensen
120.42.
Mons Jenssen
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.71.

Gift 1° 1791167 med

Kirsten Paulsdatter
Født 1765, Skånland Store, Trondenes.168.
     Datter af Paul Kaspersen og Margreta Kristensdatter.

Gift 2° _____med

Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 1780169.
     Datter af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander.

[Gift 1° med Ole Harr Mikkelsen (1767 - 1813); Gift 2° med Mons Jenssen (f. 1766)].

Børn af Mons Jenssen og Kirsten Paulsdatter:

299.120.Jens Giæver Monssen, f. 1792, Trondenes.
300.120.Margreta Kirstina Monsdatter, f. 1794, Trondenes.
301.120.Bendikta Matia Monsdatter, f. 1796, Trondenes.
302.120.Paul Johan Monssen, f. 1799, Trøsen.
303.120.Lars Heggelund Monssen, f. 1807, Trondenes.
121.47.
Elen Catharina Andersdatter
Født 31 aug. 175634.
Død jan. 1782, 25 år gml.34.
122.47.
Madtz Andersen
Født 22 sep. 175934.
123.50.
Kirsten Bye Kristoffersdatter
Født 1757, Gausvik, Trondenes.37.
Død 1834, Gausvik, Trondenes.37.

Gift 1790170 med

Hans Madssen
Født 1766, Brokvik, Trondenes.171.
Død 1819, Gausvik, Trondenes.171.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
124.50.
John Kristoffersen
Født 1760, Gausvik, Trondenes.1.
Død 1811, Gausvik, Trondenes.1.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17871 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.1.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.1.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].
125.51.
Lucia Larsdatter
Døbt 20 aug. 1741, (12 s. e. Tr.)75.
Begravet 24 jun. 1742, (Gravlagt).75.
126.51.
Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)75.
Død okt. 1802, «61 år»172.

Gift 13 dec. 1771173 med

Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)112.
Død mai 1801174.
     Søn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.175
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.174
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.174

Børn af Guren Maria Larsdatter og Einar Steensen:

304.126.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
305.126.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. før 1805
306.126.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
307.126.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. før 1805
308.126.Einarsen, f. 1780
309.126.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
310.126.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
127.51.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 31 mai 1746, (3. pinsedag).75.
     Død 22 veker gammel.75
128.51.
Helle Larsdatter
Døbt 24 sep. 1747, (17. s. e. Tr.)75.
Død 176075.
129.51.
Marit Larsdatter
Døbt 26 okt. 1749, (21 s. e. Tr.)75.
130.51.
Anders Larsen
Døbt 21 mai 1752, (1. pinsedag).74.
     Bosatte seg i Steinsvik.74

Gift _____176med

Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt)
Født 18 mai 1765, Korsnes.176.
     Datter af Nils Nilsen Weiglandt (Weilandt) og Anna Maria Hass (Hase).

Børn af Anders Larsen og Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt):

311.130.Nils Weiglandt Andersen, f. 1785, Tjeldsund., d. 1809
312.130.Anne Maria Hass Andersdatter, f. 1786, Tjeldsund., d. før 1801
313.130.Lars Andersen, f. 1787, Tjeldsund.
314.130.Johan Hass Andersen, f. 1788, Tjeldsund., d. 1794
315.130.Ane Maria Andersdatter, f. 1790, Tjeldsund.
316.130.Kristoffer Andersen, f. 1792, Tjeldsund.
317.130.Hartvig Andersen, f. 1794, Tjeldsund.
318.130.Johan Hass Andersen, f. 1797, Tjeldsund.
319.130.Jens Hass Andersen, f. 1799, Tjeldsund., d. 1799
320.130.Iver Andersen, f. 1801, Tjeldsund., d. 1801
321.130.Henning Norman Andersen, f. 1803, Tjeldsund.
322.130.Marit Andersdatter, f. 1808, Tjeldsund.
131.51.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 8 sep. 1754, (heimedåp stadf. 13. s. e. Tr.)75.
     Død i spæd alder.
132.51.
Jens Hass Larsen
Født 19 sep. 175575.
     Bosatt i Fiskefjord.75
133.51.
Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 175875.
Død jan. 1811177.
     Skifte 25 nov. 1811177.

Gift 17 okt. 1785177 med

Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 1758178.
Død 15 mai 1842177.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.177
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.177

Børn af Elen Kristine Larsdatter og Lars Kristoffersen:

323.133.Lars Andreas Larsen, f. 1787, d. 1809
324.133.Helene Marie Larsdatter, f. 1790, d. 1866
325.133.Maren Katrine Hveding Larsdatter, f. 1795
134.51.
Larsdatter
Født 27 sep. 176075.
Død 1760.
     Død før dåp.75
135.51.
Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176275.
Død apr. 1815, Steinsvik172.

Gift _____med

Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753172.
Død apr. 1810172, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).172.
     Søn af Christian Schnitler «senior» og Mette Nilsdatter.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.174

Børn af Kirsten Bye Larsdatter og Ebbe Christiansen Schnitler:

326.135.Marith Ebbesdatter Schnitler, f. 1781
327.135.Mette Maria Ebbesdatter Schnitler, f. 1784
328.135.Malena Bredal Schytte Scnitler, f. 1786, d. 1809
329.135.Christianna Ebbesdatter Schnitler, f. 1790
136.52.
Trond Andersen
Døbt 20 okt. 1754, (19. s. e. Tr.)80.
Død jul. 177780.
137.52.
Helle Maria Andersdatter
Født 7 mai 175780.
Død 31 jul. 1757, (i senga hos mora).80.
138.52.
Helle Maria Andersdatter
Født 5 sep. 175880.
Død 1 feb. 176080.
139.52.
Johanna Sofie Andersdatter
Født 13 jan. 176180.

Gift 24 jul. 1780179 med

Jon Kristoffersen
Født 1752, Ramstad, Tjeldsund.180.
     Se Ramstad, Tjeldsund bygdebok.

[Gift 1° med Karen Ingebrigtsdatter Aas (omkr. 1744 - mar. 1810); Gift 2° 24 jul. 1780 med Johanna Sofie Andersdatter (f. 13 jan. 1761)].
140.52.
Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund181.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)181.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.181

Gift 27 nov. 1786181 med

Jens Jakobsen
Født omkring 1755181.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)181.
     Søn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.181

Børn af Kirsten Bye Andersdatter og Jens Jakobsen:

330.140.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
331.140.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
332.140.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
333.140.Jakob Jensen, f. 1794
334.140.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
335.140.Anders Jensen, f. 1799
336.140.Olava Jensdatter, f. 1801
337.140.Dorthea Jensdatter, f. 1805
141.52.
Lars Andersen
Født 10 sep. 176641.
Død 1 apr. 184441.
     Gårdbruker på Ramstad i Tjeldsund. Efterslekt.

Gift 1° 17 okt. 179080 med

Maren Kirstina Madsdatter
Født 22 jan. 1769, Brokvik i Trondenes80.
Død jul. 181580.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Skifte 12 sep. 181580.

Gift 2° 4 nov. 1816, Evenes80 med

Anne Kirstina Hansdatter

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 nov. 1816 med Lars Andersen (10 sep. 1766 - 1 apr. 1844)].

Generation 6.

142.53.
Ole Iver Hartvigsen
Født 5 feb. 1779, Barøen82.
143.53.
Hans Jacob Hartvigsen
Født apr. 1781, Næs i Tjeldsund82.
Død før 179382.
144.53.
Maren Marie Hartvigsdatter
Født 1 jun. 178482.
145.53.
Gurina Sophia Hartvigsdatter
Født 12 nov. 178682.
Død dec. 178982.
146.53.
Hartvigsdatter
Født jun. 178982.
Død omkring jun. 1789, 3 dg. gml.82.
147.53.
Gurina Hartvigsdatter
Født 24 jun. 179082.
148.55.
Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 175646.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 31 dec. 1787178 med

Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762178.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.

[Gift 1° 31 dec. 1787 med Andrea Maria Iversdatter (f. 6 jun. 1756); Gift 2° med Mette Rasmusdatter].
149.55.
Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.1.

Gift 1° omkring 17891 med

Maren Hveding Bertelsdatter
Født 1763, Odden, Lødingen.1.
Død 1792, Melsbø, Tjeldsund.1.

Gift 2° 17931 med

Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.144,1, døbt 1757144.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1776.144

Børn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter:

338.149.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
150.56.
Henrik Johannessen Meyer
Født 1755, Hov, Tjeldsund.1.
Død 1835, Sandtorg, Trondenes.1.

Gift 17891 med

Berte Johanna Andersdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.1.
Død 1836, Melvik, Trondenes.1.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.
     Etterslekt.
151.56.
Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.1.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

Utenfor ekteskap med1

Anne Sofie Andersdatter Harr
Født 1766, Bø, Trondenes.1.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

[Gift 1° med Anders Johannessen Meyer (1759 - 1811); Gift 2° 1797 med Ole Toresen (1769 - 1829)].

Gift 1° 17921 med

Karen Ediasdatter
Født 1767, Sørrollnes, Trondenes.144,1, døbt 1767144.
Død 1809, Årbogen, Trondenes.1.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1785.144

Børn af Anders Johannessen Meyer og Anne Sofie Andersdatter Harr:

339.151.Johannes Anderssen Meyer, f. 1793, Trondenes.

Børn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter:

340.151.Anne Andersdatter Meyer, f. 1793, Trondenes.
341.151.Edis Anderssen Meyer, f. 1796, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
342.151.Mette Sofia Andersdatter Meyer, f. 1797, Trondenes.
343.151.Johanna Sofia Andersdatter Meyer, f. 1800, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
344.151.Hartvig Johannes Andersen Meyer, f. 1804, Trondenes., d. 1866, Trondenes.
152.56.
Marta Sofie Johannesdatter Meyer
Født 1762, Melsbø, Tjeldsund.89.
Død 1812, Staksvold, Tjeldsund.89.
     Etterslekt.
153.56.
Sten Johannessen Meyer
Født 1764, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1811, Tromsø.1.

Gift 17991 med

Helena Maria Andersdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.1.
Død 1835, Skånland S., Trondenes.1.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

Børn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr:

345.153.Berte Sofia Stensdatter (Meyer), f. 1799, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
346.153.Anders Meyer Stensen, f. 1802, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
347.153.Johan Meyer Stensen, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
154.56.
Peder Johannessen Meyer
Født 1773, Årbogen, Trondenes.89.
155.60.
Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753172.
Død apr. 1810172, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).172.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.174

Gift _____med

Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176275.
Død apr. 1815, Steinsvik172.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Ebbe Christiansen Schnitler og Kirsten Bye Larsdatter er vist under Kirsten Bye Larsdatter (nr. 135).

156.61.
Peter Andreas Kristensen
Født 16 mar. 1758108.
Død før 1788182,108.
157.61.
Nils Iver Kristensen
Født 8 jun. 1759, Breivik, Tjeldsund.108.
Død 17 okt. 1759, Breivik, Tjeldsund.108.
158.61.
Nils Iver Kristensen
Født 25 mar. 1762, Breivik, Tjeldsund.108.
Død 1781108.
159.61.
Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter
Født 2 nov. 1767, Breivik, Tjeldsund.108.
160.61.
Hans Nyrup Kristensen
Født 12 okt. 1770, Breivik, Tjeldsund.108.
161.61.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.108
162.61.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.108
163.61.
Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter
Født 4 aug. 1774, Breivik, Tjeldsund.108.
164.62.
Lars Iversen
Født 7 okt. 1753, Hol, Tjeldsund.109.
Død 17 nov. 1753, Hol, Tjeldsund.109.
165.62.
Nils Iversen
Født 11 mai 1756, Hol, Tjeldsund.109.
166.62.
Dødfødt gutt
Født 1758.
Død 1758, begravet 16 apr. 1758183,109.
167.63.
Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)112.
Død mai 1801174.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.175
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.174
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.174

Gift 13 dec. 1771173 med

Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)75.
Død okt. 1802, «61 år»172.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Einar Steensen og Guren Maria Larsdatter er vist under Guren Maria Larsdatter (nr. 126).

168.63.
Maren Steensdatter
Døbt 28 mar. 1749, (Langfredag).184.
Begravet 24 jun. 1749, (St. Hansdag)184.
169.63.
Nils Steensen
Døbt 24 jun. 1750, (St. Hansdag).184.
170.63.
Maren Nideros Steensdatter
Døbt 29 okt. 1752, (22. s. e. Tr.)184.
171.63.
Peder Nideros Steensen
Født 29 jan. 1755184.
Død 15 jan. 1757184.
172.63.
Peder Nideros Steensen
Født 16 mar. 1757184.
Død mai 1782184.
173.64.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.115, døbt 1751, palmesøndag.115.
174.64.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 1752115, døbt 1752, 8. s.e.Tr.115.
175.64.
Hartvig Pedersen
Født 175442, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 175442.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund42.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.42

Gift 24 okt. 178360 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik42.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

348.175.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
176.64.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.115.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.1.

Gift 17801 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.1.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.1.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
177.64.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.115, døbt 4 sep. 1757115.
Død 1757, 10 veker gammel.115.
178.64.
Ole Eberg Pedersen
Født 1764, Gausvik, Trondenes.143.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.143.

Gift omkring 17851 med

Katrina Margrete Olsdatter Bach
Født 1765, Nordsand, Bjarkøy.143.
Død 1839, Gausvik, Trondenes.143.
     Datter af Ole Kristoffersen Bach og Maren Susanna Roede.

Børn af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach:

349.178.Anna Ovidia Olsdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
179.64.
Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.1, døbt 1774, Trondenes.185,144.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.186, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.186.
     Konf. 1791 i Trondenes.144

Gift 17971 med

Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.1, døbt 1767, Trondenes.187.
Død 1851, Bø, Trondenes.188,1.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.187

Børn af Berte Maria Pedersdatter og Johan (John) Raphaelsen Harr:

350.179.Maren Stina Johnsdatter Harr, f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
180.64.
Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.189.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.189.

Gift 18021 med

Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.189.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.189.
     Søn af John Knutsen og Anne Margrete Pedersdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
181.64.
Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.190.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.190.

Gift 18031 med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.190.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.190.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter:

351.181.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
182.65.
Inger Maria Hansdatter
Døbt 1 nov. 1748, «Omnium Sanctórum»86.

Gift 15 jul. 1771, Lødingen kirke191,192 med

Gjert Rasmussen Lind
Født 1747193.
Død apr. 1812, 66 år gml.194.
     Søn af Rasmus Andersen Lind og Adriane Gjertsdatter Brems.
     Bosatt på Hustad i Lødingen. Etterslekt. Se Lødingen bygdebok.

Børn af Inger Maria Hansdatter og Gjert Rasmussen Lind:

352.182.Adriane Bjørn Giertsdatter Lind, f. 1772, Lødingen., d. 1809
353.182.Hanna Maria Giertsdatter Lind, f. 1773, Lødingen., d. 1854, Lødingen.
354.182.Ribor Lucia Giertsdatter Lind, f. 1774, Lødingen., d. eft. 1816
355.182.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1776, Lødingen., d. 1779, Lødingen.
356.182.Erica Christiana Giertsdatter Lind, f. 1778, Lødingen., d. eft. 1816
357.182.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1780, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
358.182.Rasmus Andreas Giertsen Lind, f. 1782, Lødingen., d. 1815, Lødingen.
359.182.Anders Giertsen Lind, f. 1785, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
360.182.Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind, f. 1787, Lødingen., d. 1815
183.65.
Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.86.
Død 179386.

Gift 14 jan. 177985,82 med

Hartvig Hveding Olsen
Født 174881,82.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».82.
     Søn af Ole Iversen og Maren Andersdatter.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.83
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.84

Børn af Ane Hansdatter og Hartvig Hveding Olsen er vist under Hartvig Hveding Olsen (nr. 53).

184.66.
Andreas Johannessen
Født 11 nov. 1770, Myklebostad, Tjeldsund.195.
Død sep. 1812, Myklebostad, Tjeldsund.195.
     Skifte 21 jan. 1813195.

Gift 4 nov. 1801195 med

Erica Christiana Giertsdatter Lind
Født 16 okt. 1778, Hustad, Lødingen.196.
Død efter 1816.
     Datter af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter.
     Erika satt med gården (på Myklebostad i Tjeldsund) til 1816, da Hans Walsøe bøksla to tredjedeler av Myklebostad og ho fikk kår i flg. kontrakt av 28. mai 1816.195
185.67.
Maren Stina Jonsdatter
Født 15 nov. 1770197.
Død apr. 1793, Kjærstad.197.

Gift 1 okt. 1792197 med

Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.198.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.197.
     Søn af Bertel Eidissen og Margrethe Andersdatter.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.197
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.197
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.197

[Gift 1° 1 okt. 1792 med Maren Stina Jonsdatter (15 nov. 1770 - apr. 1793); Gift 2° 23 jul. 1795 med Hanna Maria Giertsdatter Lind (9 apr. 1773 - 1854)].
186.68.
Dorthe Sofie Winther
Født omkring 1761.
Død okt. 1789123.
     Konfirmert [fra Sørkil i Hamarøy ?] år 1776, 16 år gl. Dorthe døde på barselseng i oktober 1789, etter å ha født sitt eineste barn.123

Gift 29 jul. 1788123 med

Anders Christensen
Født 7 jul. 1764, Skarvberg.123.
Død mar. 1792123.
     Anders Kristensen Odden fikk i 1788 bøkselseddel hos Jon Pedersen Winter [i Sørkil, Hamarøy] på 2 pd i hans eiendom på Tofte [i Tjeldsund].123

Børn af Dorthe Sofie Winther og Anders Christensen:

361.186.Christen Anderssen, f. 1789
187.68.
Hans Jonsen Winther
188.68.
Peder Jonsen Winther
189.69.
Karen Nielsdatter (Winther)
Født omkring 1758199.
     Ved farens skifte 10. febr. 1796 omtales hun som «døv og dom, hjemme på arvetomten» Sørkil, Hamarøy. Hennes verge er svogeren Anders Danielsen.53
190.69.
Mette Maria Nielsdatter (Winther)

Gift _____med

Anders Danielsen
     Sørkil, Hamarøy.
191.69.
Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther)
Født omkring 1772200.
     Dorthea er ugift ved farens skifte 1796 og hennes verge er lensmann Winther.
192.70.
Jacob Iversen Winther
Født omkring 1747201.
Død før 1774.
     Konfirmert fra Gilseng i Hamarøy år 1768, 21 år gl. Død før år 1774.121
193.70.
Mette Maria Iversdatter Winther
Født omkring 1749201.
     Konfirmert [fra Gilseng i Hamarøy] år 1766, 17 år gl.121
194.70.
Niels Iversen Winther
Født omkring 1750201,121.

Gift _____121med

Susanna Andersdatter
     Fra Tjeldnes i Tjeldsund.121
195.70.
Berit Sofie Iversdatter Winther
Døbt 1752, 5. s. e. påske.121.
     Konfirmert fra Sørkil i Hamarøy år 1772, 18 år.121
     Berit Sofie blei gift med enkemannen Daniel Pedersen (fra Hamarøy) og bosatt på Drag.121

Gift _____121med

Daniel Pedersen
196.70.
Karen Homle Iversdatter Winther
Født 21 apr. 1754121.

Gift 1781121 med

Ole Kristoffersen
     Bosatt på Skarvberg.121
197.70.
Peder Iversen Winther
Født 2 sep. 1756121.
Død før 1774121.
198.72.
Berit Sophia Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1746202.
     Er 1779 ugift og bosatt på Forsaa i Lødingen.53
199.72.
Peder Jacobsen (Winther)
Født omkring 1747203.
     Oppholder sig år 1779 på Forsaae i Lødingen og er gift.53
     Oppholder sig år 1797 på Forsaae i Tjeldsund.53
200.72.
Christen Jacobsen (Winther)
Født omkring 1757204.
Død før 1797205.
     Er 1779 på Forsaa i Lødingen.53
201.72.
Johan Pauli Jacobsen (Winther)
Født omkring 1773206.
202.72.
Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1779207.
203.72.
Jacob Jacobsen (Winther)
Født omkring 1783208.
204.72.
Mette Maria Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1791209.
205.72.
Martha Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1786210.
206.74.
Mikkel Stensen
Født 1747, Vollstad, Trondenes.1.
Død 17691.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.23protokollnr. 139, folio 402b..

Gift 17681 med

Abelona Larsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1775, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Datter af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.23protokollnr. 139, folio 402b..

Børn af Mikkel Stensen og Abelona Larsdatter:

362.206.Sten Mikkelsen, f. 1771, Trondenes., d. 1807
207.79.
Ingeborg Sofia Hveding
Døbt 27 nov. 1757, 1. søndag i advent 1758. Fadrar er: sokneprest Arctander, fru Maren Arctander, Ole Knudsen (Aas) og Karen Anfindsdatter Røgow.211.
Begravet 16 mai 1758, 3. pinsedag 1758.211.
     Barnet lever berre 5 månader og 3 veker.211
208.79.
Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.211, døbt 25 feb. 1759212,211.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»213,211, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?211.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.211Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 8 dec. 1785211 med

Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.214,215.
Død _____, Tovik, Trondenes.216.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].211
     Skifte 2 aug. 1828214Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

[Gift 1° 8 dec. 1785 med Hartvig Christensen Hveding (_____ - 29 mar. 1786); Gift 2° 1787 med Edis Lech Hanssen Sparboe (1765 - 1828)].
209.79.
Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.217, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.218,217.
Død efter 1812.

Utenfor ekteskap med

Hans Joensen Har
Født 24 jul. 1754219.
Død mai 1801220,219, begravet _____, Hol.219.
     Søn af Jon Larsen og Margrethe Knudsdatter.
     Gårdbruker m.m. på Dybfest i Lødingen. Se Lødingen bygdebok.

[Gift 1° med Ingeborg Sofia Hveding (24 dec. 1760 - eft. 1812); Gift 2° med Elen (Elea) Edisdatter; Gift 3° 25 mar. 1788 med Inger Pedersdatter (omkr. 1761 - mai 1806)].

Gift 1° 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.217 med

Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.221.
Død 1812221.
     Søn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Joensen Har:

363.209.Lambert Schrøder Hansen, f. 1783

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Henrik Heitmann:

364.209.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
210.79.
Anne Benedichte Hveding
Født 25 okt. 1763, Liland, Ofoten.222,223, døbt 25 nov. 1763222.
Død 1836223.
     Kaldes i "Folk og Slekt i Trondenes", Anne Bendikte HARTVIGSDATTER Hveding - men det må vist være en fejl, eller ?

Gift 25 nov. 1789, Evenes kyrkja.222 med

Petter Dass Agersborg
Født 1762224,223.
Død 19 nov. 1822, Liland, Ofoten.222, begravet 8 dec. 1822222.
     Søn af Petter Dass Jørgensen Agersborg og Karen Knudsdatter (Bye?).
     Fra Rynes i Vefsn. Han fikk gjestgiverbevilling på Liland i Ofoten 26. febr. 1791, og drev handel og jektebruk her til sin død.132

Børn af Anne Benedichte Hveding og Petter Dass Agersborg:

365.210.Karen Margrethe Agersborg, f. 1790, d. 1862, Ofoten.
366.210.Christen Hartvig Hveding Agersborg, f. 1791, Torstad.
367.210.Petter Jørgen Pettersen Agersborg, f. 1793, d. 1862
368.210.Mette Nysted Agersborg, f. 1795, d. 1870
211.79.
Ole Christensen Hveding
     Det 5. barnet til lensmann Hveding kjenner vi ikkje meire til. Det må ha døydd tidleg.225
212.79.
Ole Christensen Hveding
Født 12 sep. 1774, «Nedre-Liland», Ofoten.225, døbt 27 okt. 1774, Evenes kyrkja., Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»226,225.
Død 1831227.

Gift _____med

Elisabet Andersen
Død 1836225.
     Frå Dyrøy.225

Børn af Ole Christensen Hveding og Elisabet Andersen:

369.212.Ellen Hveding, f. 1817
370.212.Kristen Hartvig Hveding, f. 1818, Ofoten., d. 1896, Leiknes.
371.212.Hanna Olsdatter Hveding
213.80.
Marta Normann
Født 1758, Harstad.1, døbt 4 jun. 1758228,229.
Begravet 27 dec. 1759229.
214.80.
Marta Normann
Født 1760, Harstad.230, døbt 24 feb. 1760231,229.
Død 1829, Kjøtta, Trondenes.230.
     Ingen born.229

Gift 28 nov. 1799229 med

Hans Nilsen
Født 1758, Sand, Bjarkøy.230.
     Harstad. Styrmann.229
215.80.
Hartvig Hveding Normann
Døbt 9 aug. 1761, 12. søndag etter treein. 1761.232,229.
Død 1794142.
     Kom bort på sjøen 1884 [? ~ 1794 ?].229
216.80.
Erik Normann
Døbt 6 nov. 1763, 23. søndag etter treein. 1763233,229.
Død nov. 1763, 14. dage gl., 14. dage gl.229.
217.80.
Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.234,229.
Død 1832, 68 år gl.235,229.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.229

Gift 1° 29 okt. 1801, Harstad.229 med

Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.236.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.237,236.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche.

Gift 2° 15 nov. 1823229 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.238,229.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.238.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver:

372.217.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
373.217.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
374.217.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
375.217.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
376.217.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
377.217.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
378.217.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
379.217.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
380.217.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
381.217.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
382.217.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Sara Isakine Mathiasdatter Ursin:

383.217.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
384.217.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
385.217.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
386.217.Mette Eriksdatter Normann
387.217.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
218.80.
Jens Hveding Normann
Født 1767239.
Død 1772239.
219.80.
Mikkel Henningsen Normann
Født 1768, Harstad, Trondenes.240, døbt 29 sep. 1768239.
Død 26 aug. 1823, Harstad, Trondenes., 55 år gl.239,240, begravet 14 sep. 1823, Trondenes.239.
     Han var klokkar i Trondenes etter faren og døydde i ombodet.239

Gift 18 jul. 1796, Harstad.239 med

Mikol Maria Møller
Født 1761, Trondheim.241,239.
Død 1840, Bø, Trondenes.241.
     Ho var frå Trondheim og var enkja etter sitt 1. ekteskap.239

Børn af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller:

388.219.Hartvig Hveding Mikkelsen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
389.219.Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
390.219.Henning Junghans Mikkelsen Normann, f. 1799, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
391.219.Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
392.219.Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann, f. 1804, Trondenes., d. _____
393.219.Marta Hanna Mikkelsdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
220.80.
Andreas Normann
Født 1771, Harstad.1, døbt 1771, Trondenes.144.
Død 1794, Harstad.1.
     Konfirmert 1788.144
221.80.
Jens Hveding Normann
Født 1775, Harstad.142.
Død 1776, Harstad.142.
     Er ikke nevnt i Johan Hvedings bog.242
222.83.
___________
Født 1778, Haukebø, Trondenes.141.
Død 1778, Haukebø, Trondenes.141.
223.84.
Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.1.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.1.

Gift 1° 18031 med

Henrik Johnsen
Født 1767, Kanebogen, Trondenes.1.
Død 1811, Kanebogen, Trondenes.1.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.

Gift 2° 18141 med

Ingebrigt Albrigtsen
Født 1786, Kvitnes, Trondenes.1.
Død 1864, Kanebogen, Trondenes.1.
     Søn af Albrigt Knutsen og Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup.
     Etterslekt, 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

[Gift 1° 1814 med Gunhild Katrine Mikkelsdatter (1776 - 1817); Gift 2° 1817 med Kirstina Antonisdatter (1783 - 1826); Gift 3° 1826 med Anne Margrete Kristensdatter (f. 1795)].

Børn af Gunhild Katrine Mikkelsdatter og Henrik Johnsen:

394.223.Mikkel Henriksen, f. 1804, Trondenes., d. 1876
224.84.
Arne Falkor Mikkelsen
Født 1779, Harstad, Trondenes.243.
Død 1828, Harstad, Trondenes.243.

Gift 18091 med

Karen Kirstina Jørgensdatter
Født 1780, Harstad, Trondenes.142.
Død 1811, Harstad, Trondenes.142.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Arne Falkor Mikkelsen og Karen Kirstina Jørgensdatter:

395.224.Dødfødt, f. 1809, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
396.224.Dødfødt, f. 1811, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
225.90.
John Jørgensen
Født 1770, Harstad, Trondenes.142.
Død 1805, Harstad, Trondenes.142.
     Skifte 1803-1805, Harstad nordre, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 150, folio 390b..

Gift 18011 med

Maria Kirstina Beck

Børn af John Jørgensen og Maria Kirstina Beck:

397.225.Golla Katrine Normann Johnsdatter, f. _____, d. 1808, Trondenes.
398.225.Markus Kristian Hveding Johnsen, f. 1801, Trondenes.
226.90.
Mikkel Grønbech Jørgensen
Født 1771, Harstad, Trondenes.142.
Død 1830, Harstad N., Trondenes.142.
227.90.
Hans Jørgensen
Født 1773, Harstad, Trondenes.142.
Død 1808, Harstad, Trondenes.142.
228.90.
Rebekka Jørgensdatter
Født 1775, Harstad, Trondenes.244,142, døbt 1775, Trondenes.244.
Død 1850, Harstad, Trondenes.142.
229.90.
Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.190.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.190.

Gift 18031 med

Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.190.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.190.
     Søn af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg.

Børn af Anne Margrete Jørgensdatter og Baltser Pedersen er vist under Baltser Pedersen (nr. 181).

230.90.
Gjertrud Maria Jørgensdatter
Født 1778, Harstad, Trondenes.142.
Død 1819, Harstad, Trondenes.142.
231.90.
Karen Kirstina Jørgensdatter
Født 1780, Harstad, Trondenes.142.
Død 1811, Harstad, Trondenes.142.

Gift 18091 med

Arne Falkor Mikkelsen
Født 1779, Harstad, Trondenes.243.
Død 1828, Harstad, Trondenes.243.
     Søn af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

Børn af Karen Kirstina Jørgensdatter og Arne Falkor Mikkelsen er vist under Arne Falkor Mikkelsen (nr. 224).

232.90.
Peder Jørgensen
Født 1782, Harstad, Trondenes.142.
Død 1868, Harstad, Trondenes.142.

Gift 1818245 med

Hanna Margrete Madsdatter
Født 1789, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1870, Harstad, Trondenes.157.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.
     Etterslekt (7 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
233.90.
Søren Jørgensen
Født 1784, Harstad, Trondenes.142.
Død 1820, Harstad, Trondenes.142.
234.90.
Lea Kirstine Jørgensdatter
Født 1786, Harstad, Trondenes.142.
235.90.
Ellen Dortea Jørgensdatter
Født 1789, Harstad, Trondenes.142.
Død 1789, Harstad, Trondenes.142.
236.91.
Mikkel Mathiassen Eberg
Født 1784, Gausvik, Trondenes1.
Død 1851, Vollstad, Trondenes1.

Gift 18421 med

Barbro Kristine Kristensdatter Krogh
Født 1792, Sørvikmark, Trondenes246,1.
Død 1864, SkÃ¥nland, Trondenes1.
     Datter af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter.
237.91.
Paul Mathias Lind
Født 1788, For, Trondenes1.
Død 1808, For, Trondenes1.
238.96.
Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.247,1.
Død 1809, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Konfirmert 1777.

Gift 17891 med

Ole Olsen
Født 1755, Sandstrand, Trondenes.1.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Søn af Ole Pedersen og Marit Arntsdatter.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.23protokollnr. 149, folio 616b..

Børn af Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch og Ole Olsen:

399.238.Anne Marie Mørch Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
400.238.Margrete Kirstina Olsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
401.238.Andreas Mørch Olsen, f. 1797, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
239.96.
Hans Sakariassen
Født 1761, Sørrollnes, Trondenes.248.
Død 1822, Renså, Astafjord.248.
     Konfirmert 1778.
     Gårdbruker, selveier og fisker på Renså i Astafjord. Hans Zachariassen var sin tids fremste bonde i Astafjord. I 1810 kjøpte han halvparten av gården Renså for 250 rdlr. (Kgl. skjøte dat. 30. april, tgl. 4. nov.). Året etter solgte han halvdelen av sin halvpart til sin stesønn Rasmus Harr for 500 rdlr. (Skjøte dat. og tgl. 12. okt. 1811 - Kurantdaleren rutsjet nedover mot katastrofen). Hans Zachariassen fulgte altså godt med konjunkturene under krigstida 1807-1814. Til valgmannstinget for valg av representanter til det overordentlige storting i 1814 skulle fra hver menighet velges to menn, og en av dem skulle være bonde. Provst Gunnar Berg utvirket at Hans Zachariassen ble valgt sammen med Jens Bing Dons. Dermed ble Hans Zachariassen den fremste bonde, selvom han ikke kom til å sitte på tinget.

Gift 1° 178626 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.26.
Død 182026.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Gift 2° _____249,26med

Johanna Olsdatter

Børn af Hans Sakariassen og Synnøve Andersdatter:

402.239.Anna Marta Hansdatter, f. 1787, skånland., d. 1811
403.239.Petrikka Hansdatter, f. 1789, d. 1789
404.239.Sara Helena Hansdatter, f. 1795, Skånland., d. 1851

Børn af Hans Sakariassen og Johanna Olsdatter:

405.239.Hanna Sakarina Hansdatter, f. 1818, skånland., d. 1905
240.96.
Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.250.
Død 1822, Renså, Astafjord.26.
     Konfirmert 1783

Gift 1° 179026 med

Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad26.
Død 180526.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 150, folio 393..

[Gift 1° 1761 med Hans Johnsen Lind (1731 - 1782); Gift 2° 1790 med Jakob Sakariassen Mørch (1763 - 1822)].

Gift 2° 180626 med

Ingeborg Sofia Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik26.
Død 185926.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.
241.96.
Marit Sakariasdatter Mørch
Født 1766, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1797, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Konfirmert 1785

Gift 179426,1 med

Kristoffer Hanssen Rasch
Født 1761, Djupvik26.
Død 184226.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.

[Gift 1° 1794 med Marit Sakariasdatter Mørch (1766 - 1797); Gift 2° 1800 med Ingeborg Hansdatter (f. 1774)].
242.96.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.248.
Død 1769, Sørrollnes, Trondenes.248.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
243.96.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.248.
Død 1771, Sørrollnes, Trondenes.248.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
244.96.
Ole Sakariassen
Født 1773, Sørrollnes, Trondenes.248.
Død 1787, Sørrollnes, Trondenes.248.
245.97.
Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1802, Holtet, Trondenes.1.

Gift 17891 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.1.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].
246.98.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1777, Igeland, Ibestad26.
Død 185826.

Gift 1799251 med

Hans Olsen
Født 1772, Gamvik, Lavangen.252.
Død 1832252,251.
     Søn af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

Børn af Ingeborg Sofia Hansdatter og Hans Olsen:

406.246.Anna Margrete Hansdatter, f. 1800, Lavangen i Astafjord., d. 1821
407.246.Øllegård Maria Hansdatter, f. 1803, Lavangen., d. 1876
408.246.Jens Kristian Hansen, f. 1820, Lavangen, d. 1888
247.98.
Johan Jacob Hanssen
Født 1780253.
Død 1828253.
     Igeland, Astafjord.

Gift 18051 med

Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.154, døbt 1783, Trondenes.254,255.
     Datter af Mogens Henriksøn Warberg og Elen Catharina Størkersdatter.
248.98.
Kristen Tyge Hanssen
Født 1784, Igeland, Ibestad26.

Gift 1811256 med

Synnøve Andersdatter
Født 1789, Rongså, Salangen.257.
Død 1841257.
     Datter af Anders Johnsen og Anne Kirstina Hansdatter.
249.98.
Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.26.
Død 184226.

Gift 1° 1806258 med

Samuel Henriksen
Født 1765, Medby, Salangen.26.
Død 180726.
     Søn af Henrik Henriksen og Dorte Jansdatter (Johansdatter).

Gift 2° 181026 med

Ole Hanssen
Født 1780, Stræte, Skånland.26.
Død 25 jul. 1836259.
     Søn af Hans Hemmingsen og Marit Steffensdatter.
     Ånstad, Ibestad.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1820. Brukte først løpenr. 38, som var ein femtepart av garden, seinare også løpenr. 40, som var to femtepartar. Ole sette til utfor Kjerringberget 25. juli 1836.

Børn af Karen Maria Hansdatter og Samuel Henriksen:

409.249.Hans Andreas Samuelsen, f. 1807, Ibestad., d. 1875

Børn af Karen Maria Hansdatter og Ole Hanssen:

410.249.Synnøve Maria Olsdatter, f. 1810, Ibestad., d. 1812
411.249.Øllegård Maria Olsdatter, f. 1812, Ibestad.
412.249.Maren Marie Olsdatter, f. 1820, Torsken., d. 1885
413.249.Samuel Olsen, f. 1822, d. 1868
414.249.Markus Olsen, f. 1824, Torsken., d. 1902
250.98.
Hans Pauli Hanssen
Født 1789, Igeland, Ibestad.26.
Død 187026.
     Igeland, Ibestad.

Gift 181626 med

Ingeborg Sofia Johannesdatter
Født 1793, Kråkrø, Ibestad.26.
Død 188326.

Børn af Hans Pauli Hanssen og Ingeborg Sofia Johannesdatter:

415.250.Øllegård Anna Hansdatter, f. 1819, Ibestad., d. 1906
251.98.
Maren Kirstina Hansdatter
Født 1792, Igeland, Ibestad26.
Død 184626.
252.98.
Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.260.
Død 1880260.

Gift 1° 181926 med

Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.261.
Død 1877261.
     Datter af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Utenfor ekteskap med26

Jonetta Andersdatter
Født 1783, Fornes, Ibestad, Astafjord.262.
Død 1839262.

Børn af Andreas Mørk Hanssen og Jonetta Andersdatter:

416.252.Andreas Mørk Andreassen, f. 1826, Astafjord.
253.99.
Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.149.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.149.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.263
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.263

Gift 21 sep. 1805263 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.144,64, døbt 1761144.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.144

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].
254.99.
Maren (Maria?) Hartvigsdatter
Født 1780, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1799, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.23protokollnr. 148, folio 265b, etter «Maria Hartvigsdatter»..
255.100.
Kristen Sørensen
Født 1767, Sandstrand, Skånland, Trondenes.1.
Død 18111.

Utenfor ekteskap med1

Karen Hansdatter
Født 1768, Sandstrand, Trondenes.264.
Død 1830, Sandstrand, Trondenes.264.
     Datter af Hans Rasmussen og Kirsten Andersdatter.

[Gift 1° med Kristen Sørensen (1767 - 1811); Gift 2° med Mikkel Hanssen; Gift 3° 1795 med Tomas Anderssen (1767 - 1846)].

Børn af Kristen Sørensen og Karen Hansdatter:

417.255.Johanna Kristensdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1873
256.101.
Mads Jørgensen
Født 1770, Grov, Skånland.26.
Død 178726.
257.101.
Mette Maria Jørgensdatter
Født 1772, Grov, Skånland.26.
Død 178126.
258.101.
Jørgen Jørgensen
Født 1775, Grov, Skånland.26.
Død 1811, Tennevik, Trondenes.1.
     Tennevik, Trondenes.

Gift 18061 med

Berte Sofia Isaksdatter
Født 1782, Sandstrand, Trondenes.1.
     Datter af Isak Abrahamsen og Anne Katrine Kristensdatter.

Børn af Jørgen Jørgensen og Berte Sofia Isaksdatter:

418.258.Dødfødt, f. 1806, Trondenes., d. 1806, Trondenes.
259.102.
Gilles Maria Johansdatter
Født 1775, Grøsnes, Ibestad.26.
260.102.
Anna Elisabet Johansdatter
Født 1778, Grov, Skånland.26.
Død 181126.
261.108.
Berte Maria Benjaminsdatter
Født 1787, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1802, Holtet, Trondenes.1.
262.110.
Ingeborg Dortea Nilsdatter
Født 1801, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1859, Harstad, Trondenes.1.

Gift 18211 med

Jens Jenssen
Født 17811.
     Vollstad, Trondenes. Også Finnmark.1

Børn af Ingeborg Dortea Nilsdatter og Jens Jenssen:

419.262.Bergitta Ovedie Jensdatter, f. 1821, Trondenes.
420.262.Maren Elisabet Jensdatter, f. 1825, Trondenes.
421.262.Nils Mikal Jenssen, f. 1828, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
422.262.Samuel Berg Jenssen, f. 1835, Trondenes.
423.262.Marta Anne Kirstine Jensdatter, f. 1842, Trondenes.
263.111.
Maria Anna Johansdatter Rasch
Født 1803, Grov, Skånland.26.
264.111.
Mikkel Olai Johanssen Rasch
Født 1805, Grov, Skånland.26.
Død 1805, Grov, Skånland.26.
265.111.
Hanna Kristina Johansdatter Rasch
Født 1806, Grov, Skånland.26.
266.112.
Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.154, døbt 1766, Trondenes.265,255.
Død 1834, Sandtorg, Trondenes.154.

Gift 17901 med

Lars Anderssen
Født 1763, Steinsland, Trondenes.266.
Død 1822, Sandtorg, Trondenes.266.

Børn af Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg og Lars Anderssen:

424.266.Aron Rasbech Larssen, f. 1793, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
267.112.
Johan Peter Mo(ge)nsen Warberg
Født 18 mar. 1769, Sandtorg, Trondenes.154, døbt 1769, Hol.267,144,255.
Død 1772, Sandtorg, Trondenes.154.
268.112.
Aron Rasbeck Mo(ge)nsen Warberg
Født 1771, Sandtorg, Trondenes.154.
Død 1772, Sandtorg, Trondenes.154.
269.112.
Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1773, Sandtorg, Trondenes.154.

Gift omkring 17921 med

Anders Olsen Høyer
     Aunholmen i Lødingen.
     Odden i Lødingen.

Børn af Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg og Anders Olsen Høyer:

425.269.Katrina Margrete Høyer Andersdatter, f. 1793, Lødingen., d. 1845, Trondenes.
270.112.
Johan Peder Mo(ge)nsen Warberg
Født 1775, Sandtorg, Trondenes.154, døbt 1775, Trondenes.268,255.
Død 1777, Sandtorg, Trondenes.154.
271.112.
Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1777, Sandtorg, Trondenes26, døbt 1777, Trondenes.269,255.

Gift 1° 180526 med

Mads Larssen
Født 177026.
Død 180826.
     Renså, Skånland.

Gift 2° 180826
     10. juli 1809 trolovet enkemann, styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy og enke Hilleborg Monsdtr, Rensaa.269 med

Peder Hanssen Bye
Født omkring 1769, Bodø pr.gj.270.
     Tranøy. Også Berg, Tromsøysund.
     Gottesjord, Sørreisa.270,26
     Peder Hansen Bye var i flere år styrmann på jekter som seilte til Bergen. Han ble også benyttet som los på større skip når de skulle passere vanskelige farvann.271
     I september 1808 var han los på fregatten "Wenus". Den var på tur fra Bergen lastet med korn. I den sterke straumen i Tjeldsundet gikk båten på grunn på et skjær og forliste. Noen mente at losen hadde vist uaktsomhet, og det ble rettssak året etter. Der møtte Peder og forklarte at fregatten hadde hatt feil med roret, og at han ikke hadde kjent til det undervannsskjæret båten hadde grunnstøtt på. Retten frikjente han for uaktsomhet, men påla han å betale saksomkostningene.271
     Etter at Martha Larsdatter døde i 1809 [?1808?], flyttet Peder Bye kort tid etter fra Gottesjord. Bygselen på 14 mark fiskeleie overlot han i 1812 til Gotlieb Fredrik Jakobsen, sønn til Jakob Fredrik Gotlibsen på Einhågen.271

[Gift 1° 1800 med Marta Kristine Larsdatter (1755 - 1808); Gift 2° 1808 med Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg (f. 1777)].

Børn af Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg og Mads Larssen:

426.271.Indianna Madsdatter, f. 1805, Skånland
427.271.Kornelia Matea Rasbech Madsdatter, f. 1807, Skånland, d. 1808
272.112.
Henrik Mathias Mo(ge)nsen Warberg
Født 1779, Sandtorg, Trondenes.154, døbt 1779, Trondenes.272,255.
     Kongsvik, Tjeldsund.

Gift 18081 med

Anne Sivertsdatter
273.112.
Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1782, Sandtorg, Trondenes.154.
Død 1782, Sandtorg, Trondenes.154.
274.112.
Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.154, døbt 1783, Trondenes.254,255.

Gift 18051 med

Johan Jacob Hanssen
Født 1780253.
Død 1828253.
     Søn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.
     Igeland, Astafjord.
275.112.
Barbro Maria Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1785, Sandtorg, Trondenes.154, døbt 1785, Trondenes.273,255.
     I tjeneste hos svogeren Peder Hanssøn Bye på Berg i Tromsøysund.255
276.114.
Rafael Madssen
Født 1779, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1790, Lavangen Sør, Trondenes.157.
277.114.
Bendikta Maria Madsdatter
Født 1782, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1856, Fjelldal, Tjeldsund.157.

Gift 1° 1809274 med

Torsten Gabrielsen
Født 1763, Sandstrand, Trondenes.275.
Død 1827, Fjelldal, Tjeldsund.275.
     Søn af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter.

Gift 2° 1828274 med

Hans Kristoffersen
Født 1804, Fjelldal, Tjeldsund.274.
Død 1852, Fjelldal, Tjeldsund.274.

[Gift 1° 1828 med Bendikta Maria Madsdatter (1782 - 1856); Gift 2° med Hanna Maria Mikkelsdatter (f. 1806)].
278.114.
Jens Madssen
Født 1785, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1860, Troms.157.
279.114.
Dødfødt
Født 1787, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1787, Lavangen Sør, Trondenes.157.
280.114.
Hanna Margrete Madsdatter
Født 1789, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1870, Harstad, Trondenes.157.
     Etterslekt (7 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1818245 med

Peder Jørgensen
Født 1782, Harstad, Trondenes.142.
Død 1868, Harstad, Trondenes.142.
     Søn af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.
281.114.
Ellen Debora Madsdatter
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.276.
Død 1856, Breistrand, Trondenes.276.

Gift 18201 med

Henrik Mathias Arvesen Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.156.
Død 1846, Breistrand, Trondenes.156.
     Søn af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.

Børn af Ellen Debora Madsdatter og Henrik Mathias Arvesen Warberg:

428.281.Ole Paul Gram Henriksen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1903, Trondenes.
282.114.
Rafael Madssen
Født 1796, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1834, Rødberg, Trondenes.157.

Gift 1822277 med

Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg
Født 1801, Rødberg, Trondenes.278.
Død 1862, Rødberg, Trondenes.278.
     Datter af Gabriel Røg Anderssen Warberg og Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg.

[Gift 1° 1822 med Rafael Madssen (1796 - 1834); Gift 2° 1840 med Jacob Henrik Hanssen Warberg (24 okt. 1807 - 1900)].

Børn af Rafael Madssen og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg:

429.282.Helena Harr Rafaelsdatter, f. 1826, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
430.282.Rebekka Lucia Valberg Rafaelsdatter, f. 1831, Trondenes., d. 1902, Trondenes.
283.114.
Lars Madssen
Født 1799, Lavangen Sør, Trondenes.157.
Død 1857, Lavangen Sør, Trondenes.157.

Gift 1829279 med

Berte Maria Hansdatter Warberg
Født 6 aug. 1805, Skånland S., Trondenes.280,281.
Død 1887, Lavangen Sør, Trondenes.281.
     Datter af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.

Børn af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg:

431.283.Helena Rebekka Larsdatter, f. 1830, Trondenes.
432.283.Hans Valberg Larssen, f. 1833, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
433.283.Mads Jentoft Larssen, f. 1834, Trondenes.
434.283.Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter, f. 1847, Trondenes.
284.117.
Bernt Giæver Madssen
Født _____, Skånland Store, Trondenes.1.
Død 1830, Skånland Store, Trondenes.1.
285.117.
Mikkel Madssen
Død 1815, Skånland Store, Trondenes.1.
286.117.
Lucia Kirstina Madsdatter
Født 1784, Skånland Store, Trondenes.1.
Død 18291.

Gift 18081 med

Anders Martin Pedersen
Født 1778, Rogla, Trondenes.1.
Død 1857, Rogla, Trondenes.1.
     Søn af Peder Isaksen og Margreta Andersdatter.

Børn af Lucia Kirstina Madsdatter og Anders Martin Pedersen:

435.286.Mads Walberg Andersen, f. 1814, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
287.117.
Bendikta Kirstine Madsdatter
Født 1791, Skånland S., Trondenes.282.
Død 1870, Skånland S., Trondenes.282.

Gift 18291 med

Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg
Født 1805, Skånland S., Trondenes.282.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.282.
     Søn af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter.

Børn af Bendikta Kirstine Madsdatter og Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg:

436.287.Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg, f. 1830, Trondenes.
437.287.Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg, f. 1832, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
438.287.Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg, f. 1835, Trondenes., d. 1919
439.287.Mikkel Raphaelsen Warberg
288.117.
Erika Martina Madsdatter
Født 1794, Skånland Store, Trondenes.1.
Død 1796, Skånland Store, Trondenes.1.
289.117.
Helena Mathia Madsdatter
Født 1797, Skånland Store, Trondenes.1.
290.119.
Aron Arctander Jensen
Født omkring 1793, Liland, Ofoten. ?283,284,285.
Død 5 apr. 1862, Punsvik.164.
     Aron Jensen hadde ord for å ha sers gode evner; men han fekk aldri høve til å nytta dei ut. Han åtte ingen medel til å gifta seg på; men han fekk ikkje lite med kona si, m. a. fekk han garden Ramnes som ekteparet flytta til og dreiv som bondebruk. Men ulykker av mange slag la seg over dei to. Serleg tok sjukdom og død i barneflokken hardt på dei. Sistpå miste dei alt dei åtte av medel og måtte forlata garden og leva hos andre på nåde. Dei skulde få gå om i bygda som legdslemer. Det vart ein tung alderdom dei fekk. Handelsmann Petter Klæboe på Liland [hennes svoger] tok Mette til seg, og der var ho til ho døydde; men krøniken seier at «hun led savn og gjenvordigheder». Aron Jensen vart sett bort til ein gard på andre sida av fjorden. Der hadde han slektningar, og der var han til sin død.286
     Om dette ekteskapet har det laga seg forteljingar som har fått svip av folkevisemotivet, om den kjærleiken som ikkje kjenner stengsler eller band. Ein kan ikkje anna enn minnast folkevisa om Bendik og Arolilja eller segna om Hagbard og Signe. Mette Agersborg og Aron Jensen sat på kvar si sida av fjorden og gret over sin lagnad, ho på den nordre sida, og han på den søre. Han gret så lenge at han vart blind, seier segna. - Først skulde foreldra hennar setja seg imot dette ekteskapet av all makt. Men like sterkt heldt dei unge saman. Dei seier at faren forbanna dotter si for denne trassen og vilde gjera ho arvelaus. Men då borna tok til å koma utan ekteskap, laut foreldra gå med på giftarmålet. Det er nytta mange harde ord om foreldra sin stålsette strid i mot så trufast ein kjærleik. Og i første augnekast ser alt dette uskyneleg og umenneskeleg ut. Kva kunde då grunnen vera? Eit spørsmål som dette lyt ei ættesoga stansa ved og prøva finna svar på.287
     For livstragedien vart for mykje hard for dette ekteparet. At den sosiale skilnaden stengde så sterkt, er knapt truleg: Han var sers gåverik. Begge av godt folk. Han av ættene Har-Arctander. Dei var så menn tremenningar. Grunnen til motstandet frå hennar foreldre si sida var så visst ikkje vondskap; heller ikkje kunde fordom vega så tungt. Eg trur grunnen er å søkja i otten for dei forferdelege ulykkene, som just kom og knekte desse trugne menneska. Ekteparet fekk 11 born. Fleire av dei vart spillsjuke (spedalske). Ein døydde heime av sjukdomen, og fleire av dei døydde på Reitgjerdet asyl. Her er vi kan henda ved viktigaste grunnen. At dei var så nært skyldte, gjorde faren endå større. Spillsjukdomen (lepra) kjem ikkje ofseleg i eit slektled utan at han har vist seg i eit tidlegare. Dei gamle kjente nok til det; dei såg faren; men dei unge var blinde av elsk. - I den tid høyrte det med til god oppseding i heimane at foreldra åtvara dei unge mot å gifta seg med nære slektningar eller med nokon som kunde ha arvelege sjukdomsdisposisjonar. Ingen sjukdomar var dei meire redde for enn spillsjuka og sinnssjuka. No er det visst ikkje mykje att i heimane av dette oppsedingssynet, dessverre. Men vitskapen, biologien, i våre dagar kan fortelja oss forunderlege og alvorlege ting om dette emnet. Sumen får her vera, at eit ekteskap alltid er eit mykje viktig biologisk spørsmål, som dei unge altfor sjeldan tenkjer over.287
     Lyspunktet i denne myrke soga er, at det ut av denne hardt truga slektsgreina har vokse fram mange friske og evnerike menneske som har gjort godt arbeid både i kyrkja og i skole og i andre samfunnsgagnlege gjeremål.287

Gift _____med

Mette Nysted Agersborg
Født 23 feb. 1795164.
Død 1 nov. 1870164.
     Datter af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Mette og Aron var tremenninger, og deres foreldre satte seg sterkt i mot dette ekteskapet. Mettes far, Petter Dass Agersborg, forbannet sin datter og truet med å gjøre henne arveløs, men da barna begynte å komme uten at noe ekteskap var inngått bøyde foreldrene av. Petter Dass Agersborg gav dem gården Ramnes i bryllupsgave, dit de flyttet og begynte med gårdbruk. Det var nok ikke sosiale årsaker som var den egentlige årsak til at foreldrene var så sterkt i mot dette ekteskap. Mere trolig er det vel at sykdom - spillsjuka (lepra) og sinnsykdom bakover i slekta var den endelige årsak. Spedalskhet ble betraktet som arvelig, og foreldrene var svært redd denne sykdom.288

Børn af Aron Arctander Jensen og Mette Nysted Agersborg:

440.290._____
441.290._____
442.290._____
443.290._____
444.290._____
445.290._____
446.290._____
447.290._____
448.290._____
449.290._____
450.290._____
291.119.
Bernt Jæver Jensen
Født 29 sep. 1794, Liland, Ofoten.285, døbt 5 okt. 1794, Evenes kirke, Ofoten.289,285.
Død før 1801290,285.
292.119.
Benedicte Mathea Jensdatter
Født 11 okt. 1795, Liland, Ofoten.291, døbt 18 okt. 1795, Evenes kirke, Ofoten.291.
     Jens Jensen og Ingeborg Harrs 3die Barn. Faddere: M.A.Arktander, M.P?.Arktander, Malena von Længern?, Fru Rosenkilde og Petter Dass Agersborg Liland.291

Gift _____med

Peder

Børn af Benedicte Mathea Jensdatter og Peder:

451.292.Marius Johan Pedersen, f. 1819, Leiros i Evenes
452.292.Ingeborg Harr Pedersdatter, f. 1822, Leiros i Evenes, d. 1879
453.292.Hans Elias Pedersen, f. 1824, Leiros i Evenes.
454.292.Jensina Elisabeth Pedersdatter, f. 1827, Leiros i Evenes.
455.292.Mette Petronille (Peroline) Pedersdatter, f. 1831, Leiros i Evenes
456.292.Jens Petter Pedersen, f. 1836, Leiros i Evenes
457.292.Aronia Arctander Pedersdatter, f. 1838, Leiros i Evenes
293.119.
Maria Elisabeth Arctander Jensdatter
Født 25 jul. 1798, Liland, Ofoten.285, døbt 5 aug. 1798, Evenes kirke, Ofoten.292,285.
294.119.
Ole Har Jensen
Født 30 mai 1802, Liland, Ofoten.285, døbt 6 jun. 1802, Evenes kirke, Ofoten.293,285.
Død 1870294.

Gift _____med

Kirsti Marie Lech Johannesdatter
Født 1800294.
Død 1879294.
295.119.
«6te barn»
     Finnes ikke døpt i Evenes, Ofoten.285
296.119.
Elen Kirstine Weding Jensdatter
Døbt 27 apr. 1806, Evenes kirke, Ofoten.295,285.
297.119.
Bernt Jæver Jensen
Døbt 1809, Evenes kirke, Ofoten.296,285.
298.119.
Mathias Arctander Jensen
Døbt 9 okt. 1814, Evenes kirke, Ofoten.285.
299.120.
Jens Giæver Monssen
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.167.
300.120.
Margreta Kirstina Monsdatter
Født 1794, Lavangen Sør, Trondenes.167.
301.120.
Bendikta Matia Monsdatter
Født 1796, Lavangen Sør, Trondenes.167.
302.120.
Paul Johan Monssen
Født 1799, Trøsen.167.
     Til Melsbø, Tjeldsund.167
303.120.
Lars Heggelund Monssen
Født 1807, Sandtorg, Trondenes.167.
304.126.
Steen Einarsen
Født 19 jun. 1770, Hov i Tjeldsund172.
Død 12 mai 1835172.
     Steen fikk 15. sept. 1797 bøkselbrev hos Jørgen Larsen på 15 mk i gården Rørvik i Tysfjord. Av en eller annen grunn flytta han ikke dit, men overtok trolig et jordstykke på Hov, der han er ført som bonde i folketellingen 1801. Hans foreldre bor sammen med Steen og Ane Catrine, og «underholdes i huset». I flg. «Jordtakstkommisjonen» 1802, var der bare 1 bruker på Hov, nemlig Nils Dass. Steen satt trolig som husmann med jord, selv om han i folketellingen 1801 er anført som bonde. Han var trolig også fast mannskap på jekta til Nils Dass. Steen døde som «strandsitter».172

Gift 27 sep. 1799172 med

Ane Catrine Pedersdatter
Født 5 feb. 1776172.

Børn af Steen Einarsen og Ane Catrine Pedersdatter:

458.304.Peder Steensen, f. 1800, d. 1837, Stokke i Tjeldsund
459.304.Else Kathe Steensdatter, f. 1802
460.304.Einar Steensen, f. 1804
461.304.Nils Steensen, f. 1806
305.126.
Lars Einarsen
Født 4 jan. 1773, Hov i Tjeldsund172.
Død før 1805172.
306.126.
Nils Wilhelm Einarsen
Født 13 apr. 1775, Tofte i Tjeldsund172.
Død mai 1797, Hov i Tjeldsund172.
307.126.
Paul Einarsen
Født 3 aug. 1778, Tofte i Tjeldsund172.
Død før 1805172.
308.126.
Einarsen
Født 1780.
Begravet 4 mai 1780, (Kr. Himmelgartsdag).172.
     En dødfødt gutt gravlagt Kr. Himm. dag 1780 fra Tofte.172
309.126.
Johanna Sophie Einarsdatter
Født 28 jul. 1782, Tofte i Tjeldsund172.
Død aug. 1782172.
310.126.
Marith Einarsdatter
Født 16 mai 1784, Hol i Tjeldsund172.
Død jan. 1785172.
311.130.
Nils Weiglandt Andersen
Født 27 feb. 1785, Steinsvik, Tjeldsund.176.
Død mar. 1809176.
312.130.
Anne Maria Hass Andersdatter
Født 31 okt. 1786, Steinsvik, Tjeldsund.176.
Død før 1801176.
313.130.
Lars Andersen
Født 22 jan. 1787, Steinsvik, Tjeldsund.176.
314.130.
Johan Hass Andersen
Født 20 jul. 1788, Steinsvik, Tjeldsund.176.
Død feb. 1794176.
315.130.
Ane Maria Andersdatter
Født 21 apr. 1790, Steinsvik, Tjeldsund.176.
316.130.
Kristoffer Andersen
Født 21 jul. 1792, Steinsvik, Tjeldsund.176.
317.130.
Hartvig Andersen
Født 23 okt. 1794, Steinsvik, Tjeldsund.176.
318.130.
Johan Hass Andersen
Født 19 jan. 1797, Steinsvik, Tjeldsund.297.

Utenfor ekteskap med1

Johanna Kristiansdatter
     Steinsvik, Tjeldsund.1

Gift 1° 28 okt. 1823297 med

Maren Stina Jakobsdatter
Født 22 feb. 1798297.
Død 5 nov. 1830298.
     Skifte 30 apr. 1831298.

Gift 2° 2 sep. 1832298 med

Bertine Nilsdatter Buurmester
Født 1 mar. 1813299.

Børn af Johan Hass Andersen og Johanna Kristiansdatter:

462.318.Anne Bergitta Johansdatter, f. 1820, Nordland.
319.130.
Jens Hass Andersen
Født 5 jul. 1799, Steinsvik, Tjeldsund.176.
Død sep. 1799.
320.130.
Iver Andersen
Født 13 mai 1801, Steinsvik, Tjeldsund.176.
Død aug. 1801176.
321.130.
Henning Norman Andersen
Født 19 mai 1803, Steinsvik, Tjeldsund.176.
322.130.
Marit Andersdatter
Født 11 sep. 1808, Steinsvik, Tjeldsund.176.
323.133.
Lars Andreas Larsen
Født 16 dec. 1787177.
Død jan. 1809177.
324.133.
Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790177,299.
Død 25 feb. 1866300.

Gift 1° 23 jun. 1821, Lødingen177 med

Jochum Andreas Berg
Født omkring 1789, Kristiansund177.
Død feb. 1834301.
     Søn af Olava Elisabeth Thye.
     Hadde tjent noen år i Henningsvær, før han kom til sognet (Lødingen) på hausten 1820.177
     Efterslekt.
     Skifte 29 apr. 1834301.

Gift 2° 27 jul. 1835301 med

Iver Edis Lech Larsen
Født 1809301.
Død nov. 1838.
     Søn af Lars Kristensen og Anne Nilsdatter.
     Fra Tjelle i Ofoten.
     Iver kollsegla 10. nov. 1838. Han blei berga, men var så utmatta at han døde straks.301
     Skifte 18 sep. 1839301.

Gift 3° 24 aug. 1840300 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790181.
Død 13 apr. 1868300.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.300
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.300

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].
325.133.
Maren Katrine Hveding Larsdatter
Født 31 jan. 1795177.

Gift 1° _____med

Ernst Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Nils Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.
326.135.
Marith Ebbesdatter Schnitler
Født 19 feb. 1781172.
327.135.
Mette Maria Ebbesdatter Schnitler
Født 19 mai 1784172.
     Tjente i 1801 hos Nils Dass på Hov i Tjeldsund.172

Gift _____med

Hartvig Hansen
     Arnes i Ofoten.172

Børn af Mette Maria Ebbesdatter Schnitler og Hartvig Hansen:

463.327.Hans Hartvigsen, f. 1824
328.135.
Malena Bredal Schytte Scnitler
Født 1 jun. 1786172.
Død jul. 1809172.
329.135.
Christianna Ebbesdatter Schnitler
Født 10 feb. 1790172.

Gift 4 okt. 1812172 med

Nils Haldorsen
     Arnes i Ofoten.172

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 okt. 1812 med Christianna Ebbesdatter Schnitler (f. 10 feb. 1790)].
330.140.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 1787181.
Død feb. 1794181.
331.140.
Trond Jensen
Født 13 jan. 1790181.
Død 13 apr. 1868300.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.300
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.300

Gift 1° 21 jul. 1821181 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund181.
Død 15 jun. 1837300.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».300
     Skifte 13 jun. 1838300.

Gift 2° 24 aug. 1840300 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790177,300.
Død 25 feb. 1866300.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

464.331.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
465.331.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
466.331.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
467.331.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
332.140.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 1792181.

Gift _____med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
333.140.
Jakob Jensen
Født 1 mai 1794181.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.181

Gift _____med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.181
334.140.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 1796181.

Gift _____med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund302.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
335.140.
Anders Jensen
Født 16 nov. 1799181.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
336.140.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 1801181.

Gift _____med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.181
337.140.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 1805181.

Gift 1° _____med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.

Generation 7.

338.149.
Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.303.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.303.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

Gift 1° 18201 med

Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.190.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.190.
     Datter af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach.

Gift 2° 18591 med

Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.303.
Død 1881, Melvik, Trondenes.303.
     Datter af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° omkr. 1824 med Mads Larssen (1791 - 1837); Gift 2° 1859 med Jakob Andreas Stensen (1795 - 1872)].
339.151.
Johannes Anderssen Meyer
Født 1793, Årbogen, Trondenes.304.
     Etterslekt.
340.151.
Anne Andersdatter Meyer
Født 1793, Årbogen, Trondenes.95.
341.151.
Edis Anderssen Meyer
Født 1796, Årbogen, Trondenes.95.
Død 1796, Årbogen, Trondenes.95.
342.151.
Mette Sofia Andersdatter Meyer
Født 1797, Årbogen, Trondenes.95.
343.151.
Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.303.
Død 1881, Melvik, Trondenes.303.
     Etterslekt.

Gift 1° omkring 18241 med

Mads Larssen
Født 1791, Lilandskar, Evenes.303.
Død 1837, Bålvik, Tjeldsund.303.

Gift 2° 18591 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.303.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.303.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
344.151.
Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.1.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.1.

Gift 1° 18241 med

Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.1.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Datter af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.
     Konf. 1803 i Trondenes.144

Utenfor ekteskap med

Inger Katrina Nilsdatter
Født 1800, Harstadbotn, Trondenes.1.
Død 1845, Svartvatn, Trondenes.1.

Børn af Hartvig Johannes Andersen Meyer og Inger Katrina Nilsdatter:

468.344.Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer, f. 1821, Trondenes., d. 1821, Trondenes.
345.153.
Berte Sofia Stensdatter (Meyer)
Født 1799, Årbogen, Trondenes.1.
Død 1867, Bessebostad, Trondenes.1.

Utenfor ekteskap med

Torkild Hanssen
Født 1778, Steigen, Nordland.1.

[Gift 1° med Berte Sofia Stensdatter (Meyer) (1799 - 1867); Gift 2° 1830 med Alette Olsdatter (f. 1781)].

Børn af Berte Sofia Stensdatter (Meyer) og Torkild Hanssen:

469.345.Berte Helene Torkildsdatter, f. 1838, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
346.153.
Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.1.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.1.

Gift 18361 med

Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.1.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.1.
     Datter af Hans Rafn Sparboe og Lavina Johannesdatter.
     Etterslekt.
347.153.
Johan Meyer Stensen
Født 1806, Lavangen Sør, Trondenes.1.
Død 1883, Skånland S., Trondenes.1.

Gift 1° 18271 med

Sara Marie Henriksdatter Warberg
Født 1797, Fauskevåg L., Trondenes.1, døbt 1797, Trondenes.144.
Død 18301.
     Datter af Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg og Berte Lucie Larsdatter.
     Konf. 1819 i Trondenes og opholdt sig da på Skånland.144

Gift 2° 18311 med

Mette Johanna Rasmusdatter Warberg
Født 1807, Skånland S., Trondenes.1.
Død 1877, Skånland S., Trondenes.1.
     Datter af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter.
     Etterslekt.

Børn af Johan Meyer Stensen og Sara Marie Henriksdatter Warberg:

470.347.Maria Cecilia Johansdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
471.347.Sakarias Martinus Walberg Johansen, f. 1830, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
348.175.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund181.
Død 15 jun. 1837300.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».300
     Skifte 13 jun. 1838300.

Gift 21 jul. 1821181 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790181.
Død 13 apr. 1868300.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.300
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.300

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen er vist under Trond Jensen (nr. 331).

349.178.
Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.190.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.190.

Gift 18201 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.303.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.303.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
350.179.
Maren Stina Johnsdatter Harr
Født 1803, Bø, Trondenes.305, døbt 1802, Trondenes.273,186.
Død 1877, Skånland, Trondenes.305.

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.186 med

Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.281, døbt 1799, Trondenes.306,144,186.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.186.
     Søn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
     Konf. 1817 i Trondenes.144

Børn af Maren Stina Johnsdatter Harr og Raphael Hanssen Warberg:

472.350.Johanna Cecilie Raphaelsdatter Warberg, f. 1826, Trondenes.
473.350.Hans Mathias Valberg Raphaelsen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
474.350.Johan Harr Raphaelsen Warberg, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
475.350.Andreas Christian Raphaelsen Warberg, f. 1832, Trondenes.
476.350.Bereth Marie Raphaelsdatter Warberg, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
477.350.Bertheus Johan Olai Raphaelsen Warberg, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
478.350.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter Warberg, f. 1841, Trondenes.
479.350.Raphael Henrik Raphaelsen Warberg, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
480.350.Henrik Mathias Raphaelsen Warberg
351.181.
Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.307.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.307.

Gift 18331 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.229,307.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.308.
     Søn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver.

Børn af Anne Johanna Baltsersdatter og Henning Junghans Eriksen Normann:

481.351.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
482.351.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
483.351.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
484.351.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
485.351.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
352.182.
Adriane Bjørn Giertsdatter Lind
Født 27 jan. 1772, Hustad, Lødingen.309.
Død 1809310.

Gift _____med

Israel Svane Jonassen
Født 1767311.
     Langvåg, Efjord.312
     Langvaag/Ripvig.311

[Gift 1° med Adriane Bjørn Giertsdatter Lind (27 jan. 1772 - 1809); Gift 2° med Mette Jakobsdatter].

Børn af Adriane Bjørn Giertsdatter Lind og Israel Svane Jonassen:

486.352.Andrea Marie Israelsdatter, f. 1797, d. 1834, i barselseng på Auenholmen.
353.182.
Hanna Maria Giertsdatter Lind
Født 9 apr. 1773, Hustad, Lødingen.196.
Død 1854, Strand, Lødingen.197.

Gift 23 jul. 1795197 med

Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.198.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.197.
     Søn af Bertel Eidissen og Margrethe Andersdatter.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.197
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.197
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.197

[Gift 1° 1 okt. 1792 med Maren Stina Jonsdatter (15 nov. 1770 - apr. 1793); Gift 2° 23 jul. 1795 med Hanna Maria Giertsdatter Lind (9 apr. 1773 - 1854)].

Børn af Hanna Maria Giertsdatter Lind og Jacob Bertelsen:

487.353.Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter, f. 1809, Lødingen., d. 1882
354.182.
Ribor Lucia Giertsdatter Lind
Født 31 aug. 1774, Hustad, Lødingen.196.
Død efter 1816.
     Enke i 1816 bos. Ørsnes i Vaagan.196
355.182.
Guren Maria Giertsdatter Lind
Født 3 mai 1776, Hustad, Lødingen.196.
Død dec. 1779, Hustad, Lødingen.196, begravet 1 jan. 1780196.
356.182.
Erica Christiana Giertsdatter Lind
Født 16 okt. 1778, Hustad, Lødingen.196.
Død efter 1816.
     Erika satt med gården (på Myklebostad i Tjeldsund) til 1816, da Hans Walsøe bøksla to tredjedeler av Myklebostad og ho fikk kår i flg. kontrakt av 28. mai 1816.195

Gift 4 nov. 1801195 med

Andreas Johannessen
Født 11 nov. 1770, Myklebostad, Tjeldsund.195.
Død sep. 1812, Myklebostad, Tjeldsund.195.
     Søn af Johannes Nilsen og Dorthe Aagaard Andersdatter.
     Skifte 21 jan. 1813195.
357.182.
Guren Maria Giertsdatter Lind
Født 6 mai 1780, Hustad, Lødingen.196.
Død mar. 1789, Hustad, Lødingen.196, begravet 13 apr. 1789196.
358.182.
Rasmus Andreas Giertsen Lind
Født 12 nov. 1782, Hustad, Lødingen.196.
Død nov. 1815, Anfinnsletta, Lødingen.196.
     Ugift.196
359.182.
Anders Giertsen Lind
Født 29 jun. 1785, Hustad, Lødingen.196.
Død mar. 1789, Hustad, Lødingen.196, begravet 13 apr. 1789196.
360.182.
Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind
Født 16 mai 1787, Hustad, Lødingen.196.
Død 1815196.
361.186.
Christen Anderssen
Født 5 okt. 1789123.
     Visstnok død før 1801.123
362.206.
Sten Mikkelsen
Født 1771, Vollstad, Trondenes.26.
Død 180726.
     Djupvik, Skånland.

Gift 180126 med

Maren Margrete Tomasdatter
Født 1771, Djupvik, Skånland.26.
Død 184326.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.

[Gift 1° med Ole Jakobsen (1751 - 1807); Gift 2° med Knut Nilssen; Gift 3° 1801 med Sten Mikkelsen (1771 - 1807)].

Børn af Sten Mikkelsen og Maren Margrete Tomasdatter:

488.362.Mikol Maria Stensdatter, f. 1802, Skånland., d. 1876
489.362.Petter Stensen, f. 1805, Astafjord., d. 1811
363.209.
Lambert Schrøder Hansen
Født 30 sep. 1783313.
     Prestekonen Bolette Marie Schrøder g.m. sokneprest Peder Arctander bar ham til dåpen og ga ham navnet efter hennes bror løytnant Lambert Matsen Schrøder som døde 10. mai 1783. Lambert Hansen har etterslekt i Ofoten.313
364.209.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.314.
Død 8 apr. 1839314.
     Konf. 1816.314
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.314
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 1828315,316 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.314.
Død 1866317.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.316

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

490.364.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
491.364.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
492.364.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
493.364.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
365.210.
Karen Margrethe Agersborg
Født 2 jul. 1790318, døbt 4 jul. 1790318.
Død 1862, Liland, Ofoten.318.
     Konf. 1807.318

Gift 1° 6 jan. 1818318 med

John Klæboe
Født 1789, Saura i Nesna.319,318.
Død 1823, Liland, Ofoten.318.
     Søn af Hans Christensen Klæboe og Ellen Meldal Moss.
     Fra Nesna. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.132
     Skifte 9 jun. 1824318.

Gift 2° _____med

Hans Olai Jakobsen Lind
Født 1790, ytre Leivset.320.
Død 1827, Liland, Ofoten.320,132.
     Fra Leivset. Hadde en tid vært handelsmann på Nygård i Ofoten. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.132

[Gift 1° 9 jan. 1822 med Dorothea Beata Blix Arentsdatter (3 nov. 1800 - 15 jan. 1824); Gift 2° med Karen Margrethe Agersborg (2 jul. 1790 - 1862)].

Gift 3° 1828320 med

Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen
Født 11 aug. 1806, Saltnes i Salta.320.
Død 1 dec. 1885320.
     Søn af Johan Ellingsen og Barbara Pedersdatter.
     Fra Saltnes. Handelsmann og skipper på Liland i Ofoten.132

Børn af Karen Margrethe Agersborg og John Klæboe:

494.365.John Klæboe, f. 1818, d. 1822
495.365.Petter Dass Klæboe
496.365.Ellen Meldal Klæboe, f. 1822, d. 1858
497.365.Jonette Karoline Klæboe, f. 1828

Børn af Karen Margrethe Agersborg og Hans Olai Jakobsen Lind:

498.365.Jakob Parelius Lind, f. 1825, Ofoten., d. 1877

Børn af Karen Margrethe Agersborg og Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen:

499.365.Johan Bernhardus Ellingsen, f. 1829, Ofoten., d. 1901, Oslo.
500.365.Barbara Dorothea Ellingsen, f. 1831, Ofoten., d. 1887
366.210.
Christen Hartvig Hveding Agersborg
Født 22 sep. 1791, Torstad.164, døbt 11 dec. 1791321,164.
     Konf. 1818.164
     Christen Agersborg åtte garden Stor-Ballangen, og budde som bonde der til sin døyanddag. Han åtte dessutan Råna som han erva etter far sin; men denne garden gav han over til broren Petter Agersborg som budde på Torstad. Christen Agersborg sat ei tid i mykje gode kår; men medelen minka med åra. Han kasta rette ættenamnet sitt, Agersborg, og tok Hveding i staden. I Ofoten gjekk han alltid under namnet Christen Hveding. Borna hans har kalla seg Christensen, snart med C og snart med K.164

Gift 25 sep. 1822164 med

Margrete Torleivsdatter
     Hennar far var styrmann på ei av jektene til Ole Knudsen Aas på Bjelgam. Margrete var fosterdotter hos enkja etter Ole Aas, Maren Pedersdatter (Hønnichen?).164
367.210.
Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793322.
Død 13 apr. 1862164,322.
     Liland, Evenes, Nordland.322
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.164

Gift 1816, Harstad, Trondenes.1,164 med

Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.230.
Død 1859, Evenes, Nordland.230.
     Datter af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Petter Jørgen Pettersen Agersborg og Johanna Margrete Eriksdatter Normann:

501.367.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
368.210.
Mette Nysted Agersborg
Født 23 feb. 1795164.
Død 1 nov. 1870164.
     Mette og Aron var tremenninger, og deres foreldre satte seg sterkt i mot dette ekteskapet. Mettes far, Petter Dass Agersborg, forbannet sin datter og truet med å gjøre henne arveløs, men da barna begynte å komme uten at noe ekteskap var inngått bøyde foreldrene av. Petter Dass Agersborg gav dem gården Ramnes i bryllupsgave, dit de flyttet og begynte med gårdbruk. Det var nok ikke sosiale årsaker som var den egentlige årsak til at foreldrene var så sterkt i mot dette ekteskap. Mere trolig er det vel at sykdom - spillsjuka (lepra) og sinnsykdom bakover i slekta var den endelige årsak. Spedalskhet ble betraktet som arvelig, og foreldrene var svært redd denne sykdom.288

Gift _____med

Aron Arctander Jensen
Født omkring 1793, Liland, Ofoten. ?283,284,285.
Død 5 apr. 1862, Punsvik.164.
     Søn af Jens Jensen og Ingeborg Olsdatter Har.
     Aron Jensen hadde ord for å ha sers gode evner; men han fekk aldri høve til å nytta dei ut. Han åtte ingen medel til å gifta seg på; men han fekk ikkje lite med kona si, m. a. fekk han garden Ramnes som ekteparet flytta til og dreiv som bondebruk. Men ulykker av mange slag la seg over dei to. Serleg tok sjukdom og død i barneflokken hardt på dei. Sistpå miste dei alt dei åtte av medel og måtte forlata garden og leva hos andre på nåde. Dei skulde få gå om i bygda som legdslemer. Det vart ein tung alderdom dei fekk. Handelsmann Petter Klæboe på Liland [hennes svoger] tok Mette til seg, og der var ho til ho døydde; men krøniken seier at «hun led savn og gjenvordigheder». Aron Jensen vart sett bort til ein gard på andre sida av fjorden. Der hadde han slektningar, og der var han til sin død.286
     Om dette ekteskapet har det laga seg forteljingar som har fått svip av folkevisemotivet, om den kjærleiken som ikkje kjenner stengsler eller band. Ein kan ikkje anna enn minnast folkevisa om Bendik og Arolilja eller segna om Hagbard og Signe. Mette Agersborg og Aron Jensen sat på kvar si sida av fjorden og gret over sin lagnad, ho på den nordre sida, og han på den søre. Han gret så lenge at han vart blind, seier segna. - Først skulde foreldra hennar setja seg imot dette ekteskapet av all makt. Men like sterkt heldt dei unge saman. Dei seier at faren forbanna dotter si for denne trassen og vilde gjera ho arvelaus. Men då borna tok til å koma utan ekteskap, laut foreldra gå med på giftarmålet. Det er nytta mange harde ord om foreldra sin stålsette strid i mot så trufast ein kjærleik. Og i første augnekast ser alt dette uskyneleg og umenneskeleg ut. Kva kunde då grunnen vera? Eit spørsmål som dette lyt ei ættesoga stansa ved og prøva finna svar på.287
     For livstragedien vart for mykje hard for dette ekteparet. At den sosiale skilnaden stengde så sterkt, er knapt truleg: Han var sers gåverik. Begge av godt folk. Han av ættene Har-Arctander. Dei var så menn tremenningar. Grunnen til motstandet frå hennar foreldre si sida var så visst ikkje vondskap; heller ikkje kunde fordom vega så tungt. Eg trur grunnen er å søkja i otten for dei forferdelege ulykkene, som just kom og knekte desse trugne menneska. Ekteparet fekk 11 born. Fleire av dei vart spillsjuke (spedalske). Ein døydde heime av sjukdomen, og fleire av dei døydde på Reitgjerdet asyl. Her er vi kan henda ved viktigaste grunnen. At dei var så nært skyldte, gjorde faren endå større. Spillsjukdomen (lepra) kjem ikkje ofseleg i eit slektled utan at han har vist seg i eit tidlegare. Dei gamle kjente nok til det; dei såg faren; men dei unge var blinde av elsk. - I den tid høyrte det med til god oppseding i heimane at foreldra åtvara dei unge mot å gifta seg med nære slektningar eller med nokon som kunde ha arvelege sjukdomsdisposisjonar. Ingen sjukdomar var dei meire redde for enn spillsjuka og sinnssjuka. No er det visst ikkje mykje att i heimane av dette oppsedingssynet, dessverre. Men vitskapen, biologien, i våre dagar kan fortelja oss forunderlege og alvorlege ting om dette emnet. Sumen får her vera, at eit ekteskap alltid er eit mykje viktig biologisk spørsmål, som dei unge altfor sjeldan tenkjer over.287
     Lyspunktet i denne myrke soga er, at det ut av denne hardt truga slektsgreina har vokse fram mange friske og evnerike menneske som har gjort godt arbeid både i kyrkja og i skole og i andre samfunnsgagnlege gjeremål.287

Børn af Mette Nysted Agersborg og Aron Arctander Jensen er vist under Aron Arctander Jensen (nr. 290).

369.212.
Ellen Hveding
Født 1817323.
     Ho døydde som barn.323
370.212.
Kristen Hartvig Hveding
Født 1818, Kleiva, Ofoten.324, døbt 9 mai 1819, Evenes kyrkja.325,324.
Død 14 jul. 1896, Leiknes.326, begravet _____, Korsnes kyrkjegard.326.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

Gift 1° 13 mai 1845326 med

Else Margrethe Larsdatter
Født _____, Hol sokn.326.
Død 24 mar. 1855, Leiknes.326.
     Døydde på barselseng.326

Gift 2° 24 jul. 1856326 med

Anne Bergitta Kaspersdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.327.
Død 2 jan. 1860, Leiknes326.
     Datter af Kasper Jakobsen og Anne Helena Gabrielsdatter.
     Døydde på barselseng.326

Gift 3° 11 nov. 1862326 med

Margreta Kirstina Hansdatter
Født 16 okt. 1840, Elvegard i Skjomen, Ofoten.328.
Død 5 okt. 1920, Leiknes.328, begravet _____, Korsnes kyrkjegard.328.
     Om hennes slekt, se Johan Hvedings bog, s. 80.
371.212.
Hanna Olsdatter Hveding
     Ho var ei stor og sterkbygd kvinna, rundlet og frisk og fager. Ho kom tidleg i tenaste hos Lars Berg, Svolvær, og var framgardsgjenta der.329

Gift 1° _____med

Lockert
     Frå Lofoten, og budde i Vikan ved Kabelvåg. Han rodde høvesmann med leigkarar for Normann, Ørsvåg. Seinare flytta Lockert og kona til Gjøvik i Ofoten og budde der. Han sette til på Ofoten i desbr. månad, truleg 1858.329

Gift 2° _____med

Elling Olsen
     Frå Bergen. Agronom. Budde på Elvesletta i Ofoten.329

Børn af Hanna Olsdatter Hveding og Lockert:

502.371.Edvard Lockert
503.371.Anne Lockert

Børn af Hanna Olsdatter Hveding og Elling Olsen:

504.371.Edvin Ellingsen, f. 1865, d. 1890, Liverpool.
505.371.Laura Ellingsen, f. 1867
372.217.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.229,308.
Død 1864, Bø, Trondenes.308.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.330.
Død 1856, Bø, Trondenes.330.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
373.217.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.229,308.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.308.

Gift 18331 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.307.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.307.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter er vist under Anne Johanna Baltsersdatter (nr. 351).

374.217.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 1805229.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.308.
     Død som barn.229
375.217.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 1806229.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.308.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.229
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
376.217.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 1807229.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.308.
377.217.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.331,229.
378.217.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.332.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.332.
     Død ½ år gl.229
379.217.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 1814229.
380.217.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.332.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.332.
     Død 8 dg. gl.229
381.217.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1818229.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.332.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.229
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
382.217.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 1820229.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.332.
     Med han døydde mora på barselseng.229
383.217.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.239,332.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.333,239,333.
384.217.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.334.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.334.
385.217.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.239,334.
Død 1872, Mårsund, Bø.335.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.239

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

506.385.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
507.385.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
508.385.Regine Mikkelsdatter Normann
509.385.Marie Mikkelsdatter Normann
510.385.Erik Mikkelsen Normann
386.217.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.239
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
387.217.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.334.
Død 1877, Rogla, Trondenes.334.

Gift 1852336 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.337.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.337.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
388.219.
Hartvig Hveding Mikkelsen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes., Tvilling til søsteren Andrea Sofia.338,241, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.339,239.
Død 1798, Harstad, Trondenes., 40 veker gl.340,239,241.
389.219.
Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.341,338, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.339,239.
Død 20 jun. 1836, Kilbotn, Trondenes., 39 år gl.342,239,241.
390.219.
Henning Junghans Mikkelsen Normann
Født 1799, Harstad, Trondenes.241, døbt 31 mar. 1799, 1. søndag etter påske.343,239.
Død 1802, Harstad, Trondenes.241.
391.219.
Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.241, døbt 5 sep. 1802344,239.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.239,241.

Gift 1822345 med

Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.230.
Død 1864, Harstad, Trondenes.230.
     Søn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann og Hartvig Hveding Eriksen Normann:

511.391.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
512.391.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
513.391.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
514.391.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
515.391.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
516.391.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
517.391.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
518.391.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
519.391.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
520.391.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
521.391.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
522.391.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
392.219.
Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann
Født 6 feb. 1804, Harstad, Trondenes.346,241.
Død _____, Bodø, Nordland.241.

Gift 1825345 med

Peder Jonson
Født 1798345.
Død 1841, Sandtorg, Trondenes.345.
     Frå Malmø, Sverige.346
393.219.
Marta Hanna Mikkelsdatter Normann
Født 27 apr. 1811, Harstad, Trondenes.346,241.
Død 1847, Bø, Trondenes.241.
394.223.
Mikkel Henriksen
Født 2 sep. 1804, Kanebogen, Trondenes.347.
Død 30 dec. 1876348.
     Bruker av Nordvik, Trondenes. Bruker av Fjelldal, Tjeldsund. Se Tjeldsund bygdebok.

Gift 1° 18281 med

Anne Margrete Madsdatter
Født 1805, Nordvik, Trondenes.1.
Død 30 jan. 1851347.
     Skifte 26 apr. 1852347beg. 20. sep. 1851, sluttet 26. april 1852..

Gift 2° 11 dec. 1854347 med

Jørgine Hansdatter
Født 2 aug. 1830, Lom.347.
     Datter af Hans Johannessen og Karen Iversdatter.

Børn af Mikkel Henriksen og Jørgine Hansdatter:

523.394.Hansine Karoline Mikkelsdatter, f. 1864, Tjeldsund., d. _____
395.224.
Dødfødt
Født 1809, Harstad, Trondenes.243.
Død 1809, Harstad, Trondenes.243.
396.224.
Dødfødt
Født 1811, Harstad, Trondenes.243.
Død 1811, Harstad, Trondenes.243.
397.225.
Golla Katrine Normann Johnsdatter
Født _____, Harstad, Trondenes.230.
Død 1808, Harstad, Trondenes.230.
398.225.
Markus Kristian Hveding Johnsen
Født 1801, Harstad, Trondenes.230.
399.238.
Anne Marie Mørch Olsdatter
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1792, Sørrollnes, Trondenes.1.
400.238.
Margrete Kirstina Olsdatter
Født 1794, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.1.
401.238.
Andreas Mørch Olsen
Født 1797, Sørrollnes, Trondenes.349,1.
Død 1880, Sørvik, Trondenes.1.

Gift 18351 med

Johanna Maria Olsdatter
Født 1788, Sandstrand, Trondenes.1.
Død 1860, Tovik, Trondenes.1.
     Datter af Ole Olsen og Abelona Andersdatter.

Børn af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter:

524.401.Martina Andreasdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
402.239.
Anna Marta Hansdatter
Født 1787, Renså, skånland.26.
Død 181126.
403.239.
Petrikka Hansdatter
Født 178926.
Død 178926.
404.239.
Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.26.
Død 185126.

Gift 182126 med

Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.350,351, døbt 1792352,144.
Død 184926.
     Søn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Børn af Sara Helena Hansdatter og Nils Schamfer Olsen:

525.404.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
526.404.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, Skånland., d. 1907
527.404.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Skånland., d. 1897
528.404.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
529.404.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
405.239.
Hanna Sakarina Hansdatter
Født 1818, Renså, skånland.26.
Død 190526.
406.246.
Anna Margrete Hansdatter
Født 1800, Gamvik, Lavangen i Astafjord.26.
Død 182126.

Gift 181926 med

Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 179426.
Død 185026.
     Søn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.26

[Gift 1° 1819 med Anna Margrete Hansdatter (1800 - 1821); Gift 2° 1821 med Elianna Ediasdatter (1795 - 1837); Gift 3° 1838 med Anne Ottesdatter (1794 - 1852)].

Børn af Anna Margrete Hansdatter og Ole Rasmus Jenssen Borch:

530.406.Jens Olai Olsen Borch, f. 1820, Lavangen i Astafjord., d. 1821
407.246.
Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.26.
Død 187626.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 182626 med

Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.26.
Død 185126.
     Søn af Nils Jørgensen og Maren Hansdatter.
     Gamvik, Lavangen.
408.246.
Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen26.
Død 188826.

Gift 184226 med

Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen26.
Død 185826.
     Datter af Ole Olsen og Anna Hansdatter.

Børn af Jens Kristian Hansen og Berit Maria Olsdatter:

531.408.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898
409.249.
Hans Andreas Samuelsen
Født 1807, Ånstad, Ibestad.353.
Død 1875354.
     Husmann i Barbogen, Torsken. Han hadde først part i bruket til halvbroren Samuel Olsen, men satt seinare som husmann her [Barbogen i Torsken] og fødde ku og 5-6 sauer på plassen.355

Gift 1° 1837354 med

Erika Fredriksdatter
Født 179926.
Død 1855354.
     Frå Ballesvik, Torsken.354

Gift 2° 1861354 med

Pernille Karolusdatter
Født 183826.
Død 1868354.
     Frå Teistevik, Torsken.354

Børn af Hans Andreas Samuelsen og Pernille Karolusdatter:

532.409.Johan Hansen, f. 1865
410.249.
Synnøve Maria Olsdatter
Født 1810, Ånstad, Ibestad.26.
Død 181226.
411.249.
Øllegård Maria Olsdatter
Født 1812, Ånstad, Ibestad.26.
412.249.
Maren Marie Olsdatter
Født 1820, Barbogen, Torsken.26.
Død 188526.

Gift 184426 med

Samuel Tobiassen
Født 1795, Løksebotn, Salangen.26.
Død 185626.
     Søn af Tobias Hanssen og Ingeborg Magdalena Samuelsdatter.
     Å, Ibestad. Årstein, Gratangen.
     Flytta til Barbogen i Torsken i 1847 og var husmannsfolk der noen få år.259

[Gift 1° 1825 med Marta Larsdatter (1790 - 1831); Gift 2° 1832 med Barbro Jensdatter (1792 - 1842); Gift 3° 1844 med Maren Marie Olsdatter (1820 - 1885)].

Børn af Maren Marie Olsdatter og Samuel Tobiassen:

533.412.Barbro Tomine Samuelsdatter, f. 1840, Gratangen., d. 1907
534.412.Marie Karoline Samuelsdatter, f. 1844, Gratangen., d. 1921
535.412.Karen Anne Samuelsdatter, f. 1849
536.412.Øllegård Anna Samuelsdatter, f. 1853, Torsken., d. 1920
413.249.
Samuel Olsen
Født 1822353.
Død 30 apr. 1868353.

Gift 1848353 med

Ingeborg Kirstina Samuelsdatter
Født 1827, Ånstad, Ibestad.26.
Død 1892353.
     Datter af Samuel Tobiassen og Marta Larsdatter.

[Gift 1° 1848 med Samuel Olsen (1822 - 30 apr. 1868); Gift 2° 1869 med Kaspar Kristian Andreassen (1835 - 1907)].
414.249.
Markus Olsen
Født 1824, Barbogen, Torsken.356.
Død 1902356.
415.250.
Øllegård Anna Hansdatter
Født 1819, Igeland, Ibestad.26.
Død 190626.

Gift 183826 med

Jens Sørensen
Født 1816, Dyrøy.26.
Død 188526.
     Ånstad, Ibestad.

Børn af Øllegård Anna Hansdatter og Jens Sørensen:

537.415.Ingeborg Sofia Jensdatter, f. 1838, Ibestad., d. 1899
416.252.
Andreas Mørk Andreassen
Født 1826, Rollnes, Ibestad, Astafjord.357.
417.255.
Johanna Kristensdatter
Født 1787, Sandstrand, Skånland, Trondenes.26.
Død 187326.

Gift 181926 med

Ole Andreas Ellevsen
Født 1795, Djupvik, Skånland, Astafjord.26.
Død 187226.
     Søn af Ellev Ediassen (Erboe) og Berit Kirstina Olsdatter.
     Djupvik, Skånland, Astafjord.26

Børn af Johanna Kristensdatter og Ole Andreas Ellevsen:

538.417.Ellev Nikolai Olsen, f. 1819, Astafjord., d. 1902
539.417.Søren Olsen, f. 1821, Astafjord., d. 1901
540.417.Hans Olsen, f. 1826, Astafjord., d. 1870
418.258.
Dødfødt
Født 1806, Tennevik, Trondenes.1.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.1.
419.262.
Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 18511 med

Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.239,1.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.358,239.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
420.262.
Maren Elisabet Jensdatter
Født 1825, Vollstad, Trondenes.1.
421.262.
Nils Mikal Jenssen
Født 1828, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1846, Vollstad, Trondenes.1.
422.262.
Samuel Berg Jenssen
Født 1835, Vollstad, Trondenes.1.
423.262.
Marta Anne Kirstine Jensdatter
Født 1842, Vollstad, Trondenes.1.
424.266.
Aron Rasbech Larssen
Født 1793, Sama, Trondenes.359.
Død 1870, Sandtorg, Trondenes.359.

Gift omkring 18221 med

Katrina Margrete Høyer Andersdatter
Født 1793, Odden, Lødingen.359.
Død 1845, Sandtorg, Trondenes.359.
     Datter af Anders Olsen Høyer og Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg.
425.269.
Katrina Margrete Høyer Andersdatter
Født 1793, Odden, Lødingen.359.
Død 1845, Sandtorg, Trondenes.359.

Gift omkring 18221 med

Aron Rasbech Larssen
Født 1793, Sama, Trondenes.359.
Død 1870, Sandtorg, Trondenes.359.
     Søn af Lars Anderssen og Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg.
426.271.
Indianna Madsdatter
Født 1805, Renså, Skånland26.
427.271.
Kornelia Matea Rasbech Madsdatter
Født 1807, Renså, Skånland26.
Død 180826.
428.281.
Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.360.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.360.

Gift 1857361 med

Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.279.
     Datter af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg.
429.282.
Helena Harr Rafaelsdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.1.
Død 1869, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 18501 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.1.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].
430.282.
Rebekka Lucia Valberg Rafaelsdatter
Født 1831, Lavangen Sør, Trondenes.277.
Død 1902, Trøsen, Trondenes.277.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
431.283.
Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.279.

Gift 1857361 med

Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.360.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.360.
     Søn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter.
432.283.
Hans Valberg Larssen
Født 1833, Lavangen Sør, Trondenes.279.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.279.
433.283.
Mads Jentoft Larssen
Født 1834, Lavangen, Trondenes.279.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
434.283.
Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter
Født 1847, Lavangen Sør, Trondenes.279.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1847362 med

Rafael Mathias Jakobsen Warberg
Født 1845, Rødberg, Trondenes.363,277.
     Søn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.
435.286.
Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..

Gift 4 okt. 1841 med

Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.1, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Datter af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 4 okt. 1841 med Mads Walberg Andersen (8 feb. 1814 - 16 aug. 1845); Gift 2° 30 okt. 1848 med Ole Tygesen (2 feb. 1816 - 1889)].

Børn af Mads Walberg Andersen og Pauline Kirstine Sørensdatter:

541.435.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
542.435.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
543.435.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
436.287.
Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg
Født 1830, Skånland S., Trondenes.282.
437.287.
Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg
Født 1832, Skånland S., Trondenes.282.
Død 1895, Skjerret, Trondenes.282.

Gift 18691 med

Jørgen Hanssen
Født 1842, Skrukkestad, Dovre, OP.364.

Børn af Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg og Jørgen Hanssen:

544.437.Hans Andreas Jørgensen, f. 1870, Trondenes.
545.437.Bernhard Mikal Jørgensen, f. 1871, Trondenes.
438.287.
Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg
Født 1835, Skånland S., Trondenes.365,282.
Død 1919366.

Gift 18591 med

Mikal Kristian Nikolai Nilssen
Født 1832, Skånland S., Trondenes.367.
Død 1908, Skånland S., Trondenes.367.
439.287.
Mikkel Raphaelsen Warberg
     Død i Lofoten av blodforgiftning.366

Gift _____med

Gustava Gustavson
Født _____, Hedensby, Norrbotten, Sverige.366.
     Hun reiste med sine 3 barn tilbake til Sverige da hun var blitt enke.366

Børn af Mikkel Raphaelsen Warberg og Gustava Gustavson:

546.439._____
547.439._____
548.439._____
440.290.
___________
441.290.
___________
442.290.
___________
443.290.
___________
444.290.
___________
445.290.
___________
446.290.
___________
447.290.
___________
448.290.
___________
449.290.
___________
450.290.
___________
451.292.
Marius Johan Pedersen
Født 17 sep. 1819, Leiros i Evenes368.
     Konfirmert 1827.368
452.292.
Ingeborg Harr Pedersdatter
Født 15 jan. 1822, Leiros i Evenes368.
Død 16 mar. 1879368, begravet 22 mai 1879, Evenes kirke368.

Gift 15 okt. 1844368 med

Nils Elias Haldorsen
Døbt 6 jul. 1817, Lakså368.
     Bosat på Leiros i Evenes.368

Børn af Ingeborg Harr Pedersdatter og Nils Elias Haldorsen:

549.452.Anton Kristian Nilsen, f. 1846
550.452.Peder Johan Nilsen, f. 1849
551.452.Eberhard Nicolai Nilsen, f. 1851
552.452.Haldor Mathias Nilsen, f. 1853, d. _____
553.452.Benedicte Mathilde Albatine Nilsen, f. 1856
554.452.Petra Anne Bergfjord Nilsen, f. 1858, Evenes.
555.452.Hans Eilert Arktander Nilsen, f. 1860
556.452.Marie Ovedia Nilsen, f. 1862
557.452.Anton Kristian Nilsen, f. 1864
558.452.Elias Helmer Klæboe Nilsen, f. 1866, d. 1866
453.292.
Hans Elias Pedersen
Født 11 jan. 1824, Leiros i Evenes.368.

Gift 24 jun. 1860368 med

Magdalene Berg Olsen
Født 1831, Hergotten368.
454.292.
Jensina Elisabeth Pedersdatter
Født 7 okt. 1827, Leiros i Evenes.368.

Gift 4 okt. 1855368 med

Gabriel Petter Jørgen Hansen
Født 1824, Kleven368.
455.292.
Mette Petronille (Peroline) Pedersdatter
Født 21 sep. 1831, Leiros i Evenes368.

Gift 27 nov. 1860368 med

Nils Olai Hansen
Født 1826368.
     Lenvik. Enkemann.368
456.292.
Jens Petter Pedersen
Født 12 feb. 1836, Leiros i Evenes368.

Gift 25 nov. 1862368 med

Anne Bergitte Haldorsen
Født 1844, Lakså368.
457.292.
Aronia Arctander Pedersdatter
Født 10 nov. 1838, Leiros i Evenes368.

Gift 17 nov. 1860368 med

Hans Nicolai Andreassen
Født 17 sep. 1833, Lakså368.
458.304.
Peder Steensen
Født 8 mai 1800172.
Død 9 nov. 1837, Stokke i Tjeldsund172.
     Konfirmert fra Sæter 1821.172
     Drukna fra Stokke etter å ha «falt i båten».172
459.304.
Else Kathe Steensdatter
Født 17 jan. 1802172.
460.304.
Einar Steensen
Født 2 apr. 1804172.
461.304.
Nils Steensen
Født 30 dec. 1806172.
     Bosat på Stokke i Tjeldsund.172

Gift 3 sep. 1831172 med

Marith Andersdatter Steinsvik
462.318.
Anne Bergitta Johansdatter
Født 19 jun. 1820, Steinsvik, Tjeldsund, Nordland.369,370.
     Tjenestejenta Johanna Kristiansdtr (Kristoffersdtr ?) Steinsvik, fikk barnet Anne Bergitta f. 19. juni 1820. Ho oppga Johan Andersen Sand som barnefar.370

Gift 18461 med

Martinus Peder Kjelsberg
Født 1821, Hammerfest, Finnmark.1.
Død 1866, Lavangen Sør, Trondenes.1.
     Søn af Peder Olsen Kjelsberg og Anne Karina Eriksdatter.

Børn af Anne Bergitta Johansdatter og Martinus Peder Kjelsberg:

559.462.Anne Karoline Bergitte Kjelsberg, f. 1846, Tjeldsund.
560.462.Johan Mikal Kjelsberg, f. 1848, Tjeldsund.
561.462.Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg, f. 1850, Trondenes.
562.462.Simonetta Lorentine Kjelsberg, f. 1853, Trondenes.
563.462.Jonetta Anna Kjelsberg, f. 1857, Trondenes.
564.462.Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg, f. 1860, Trondenes.
565.462.Simon Kildal Martinus Kjelsberg, f. 1863, Trondenes.
463.327.
Hans Hartvigsen
Født 29 jan. 1824172.
464.331.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822181.
Død 19 apr. 1857371.

Gift 21 okt. 1850372 med

Steen Steensen
Født 1815372.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

566.464.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. _____
465.331.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823181.
466.331.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828181.
Død 30 apr. 1829181.
467.331.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831181.
Død 16 sep. 1834181.

Generation 8.

468.344.
Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer
Født 1821, Storhaugen, Trondenes.373.
Død 1821, Storhaugen, Trondenes.373.
469.345.
Berte Helene Torkildsdatter
Født 1838, Harstad, Trondenes.374.
Død 1839, Harstad, Trondenes.374.
470.347.
Maria Cecilia Johansdatter
Født 1828, Steinsland, Trondenes.305.
Død 1887, Skånland, Trondenes.305.

Utenfor ekteskap med

Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg
Født 1817, Skånland S., Trondenes.375.
Død 1889, Skånland S., Trondenes.375.

Gift 1° 18541 med

Kristian Mikal Anderssen
Født 1821, Nærøy, SF.376.
Død 1914, Melvik, Trondenes.376.

[Gift 1° 1850 med Maren Maria Schjelderup Knutsdatter (1823 - 1853); Gift 2° 1854 med Maria Cecilia Johansdatter (1828 - 1887)].

Børn af Maria Cecilia Johansdatter og Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg:

567.470.Sara Marie Andreasdatter Warberg, f. 1848, Trondenes., d. 1848, Trondenes.

Børn af Maria Cecilia Johansdatter og Kristian Mikal Anderssen:

568.470.Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
569.470.Anna Lovisa Kristiansdatter, f. 1856, Trondenes.
570.470.Maren Maria Schjelderup Kristiansdatter, f. 1857, Trondenes.
571.470.Karl Johan Martin Kristiansen, f. 1859, Trondenes.
572.470.Mathilde Sofie Kristiansdatter, f. 1862, Trondenes.
573.470.Hanna Lovisa Kristiansdatter, f. 1863, Trondenes.
574.470.Hans Raphael Valberg Kristiansen, f. 1864, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
575.470.Leonhard Simon Mikal Kristiansen, f. 1868, Trondenes., d. 1871, Trondenes.
471.347.
Sakarias Martinus Walberg Johansen
Født 1830, Skånland S., Trondenes.305.
Død 1837, Skånland S., Trondenes.305.
472.350.
Johanna Cecilie Raphaelsdatter Warberg
Født 17 mai 1826, Skånland Store, Trondenes.280.
     Død før hjemmedåp ble stadfestet.280
473.350.
Hans Mathias Valberg Raphaelsen Warberg
Født 23 mai 1827, Skånland Store, Trondenes.366,305.
Død 1885, Skånland Store, Trondenes.305.

Gift 18721 med

Kirsten Karoline Larsdatter
Født 1822, Steinsland, Trondenes.377.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.377.
474.350.
Johan Harr Raphaelsen Warberg
Født 28 jan. 1830, Skånland Store, Trondenes.366,305, døbt 25 apr. 1830, Trondenes.366.
Død 1904, Skånland Store, Trondenes.305.

Gift 18701 med

Ellen Anna Leth Pedersdatter
Født 1841, Steinsland, Trondenes.378.
475.350.
Andreas Christian Raphaelsen Warberg
Født 3 mai 1832, Skånland Store, Trondenes.366, døbt 29 jul. 1832, Trondenes.366.
476.350.
Bereth Marie Raphaelsdatter Warberg
Født 1836, Skånland Store, Trondenes.305.
Død 1891, Skånland Store, Trondenes.305.
477.350.
Bertheus Johan Olai Raphaelsen Warberg
Født 1838, Skånland Store, Trondenes.305.
Død 1840, Skånland Store, Trondenes.305.
478.350.
Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter Warberg
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.305.
479.350.
Raphael Henrik Raphaelsen Warberg
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.305.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.305.
480.350.
Henrik Mathias Raphaelsen Warberg
     Er ikke nevnt i "Folk og Slekt i Trondenes", men nevnt i NST 14.
481.351.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.307.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.307.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
482.351.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.229,1.

Utenfor ekteskap med1

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.1.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

576.482.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
483.351.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.307.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.307.
484.351.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.307.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.307.
485.351.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.307.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.307
486.352.
Andrea Marie Israelsdatter
Født 2 jun. 1797311.
Død 13 okt. 1834, i barselseng på Auenholmen.311.
487.353.
Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter
Født 11 mar. 1809, Strand, Lødingen.379.
Død 28 mar. 1882379.

Gift 15 jul. 1827379 med

Tollev Andreas Lejer Pedersen
Født 1802, Andenes, Dverberg.1.
     Søn af Peder Nielsen Leier (Leyer) og Karen Maria Tollevsdatter (Torlefsdatter).

Børn af Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter og Tollev Andreas Lejer Pedersen:

577.487.Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier, f. 1834, Lødingen.
488.362.
Mikol Maria Stensdatter
Født 1802, Djupvik, Skånland.26.
Død 187626.

Utenfor ekteskap med26

Jens Laurits Olsen
Født 1812, Renså, Skånland.26.
Død 185126.

Utenfor ekteskap med380,26

Ole Isaksen
Født 1790, Selset, Ibestad.26.
Død 184926.
     Søn af Isak Kristensen og Mette Olsdatter.

Børn af Mikol Maria Stensdatter og Jens Laurits Olsen:

578.488.Kirsten Maria Jensdatter, f. 1832, d. 1839
489.362.
Petter Stensen
Født 1805, Åkenes, Astafjord.26.
Død 181126.
490.364.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 1827316.
Død 1827316.
     Død to dager gml.316
491.364.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 1829318.
Død 1907316.

Gift 1846381 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.382,383.
Død 1880316.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.318
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

579.491.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. _____
580.491.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
581.491.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
582.491.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
583.491.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
584.491.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
585.491.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. _____
586.491.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
587.491.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. _____
588.491.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. _____
589.491.Albert Johan Strøm, f. 1869
590.491.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
492.364.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830318.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825318.
Død 18 okt. 1897318.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.318

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann:

591.492.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
592.492.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
593.492.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
594.492.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
493.364.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 1835316.
Død 1836316.
494.365.
John Klæboe
Født 1818384.
Død 1822384.
495.365.
Petter Dass Klæboe
Døbt 10 okt. 1819385,384.
     Handelsmann (og skipper ?) på Liland i Ofoten.132

Gift 2 nov. 1854384 med

Petrikke Jales Rafn
Født 25 jan. 1830, Torstad.384.
Død _____, Sømnes.384.
     Datter af Nils Ivert Rafn.

Børn af Petter Dass Klæboe og Petrikke Jales Rafn:

595.495.John Konrad Marius Klæboe
596.495.Emilie Antonette Meldal Klæboe
597.495.Hans Fredrik Allan Klæboe
598.495.Nikolaus Klæboe
599.495.Marie Alsing Klæboe
600.495.Josefine Konstanse Klæboe
601.495.Emma Mathilde Klæboe
602.495.John Petter J. Klæboe, f. 1867, d. 1920, Oslo.
603.495.Elisif Antonette Klæboe
604.495.Hallfrid Klæboe
605.495.Oskar Karl Klæboe, f. 1874
496.365.
Ellen Meldal Klæboe
Født 26 jan. 1822386.
Død 6 mar. 1858386.

Gift 1857386 med

Anton Fredrik Mosling
Født 14 okt. 1824386.
     Handelsmann på Fagernes i Ofoten.386

Børn af Ellen Meldal Klæboe og Anton Fredrik Mosling:

606.496.Elisabeth Kristina Mosling, f. 1858, d. 1858
497.365.
Jonette Karoline Klæboe
Født 1828386.

Gift 16 nov. 1852386 med

Willas Mathias Rafn
Født _____, Torstad i Ofoten.386.
Død 1918386.
     Søn af Nils Ivert Rafn.
     Budde på Bjelgam, Ofoten.386
     12 born, 6 døydde små.
498.365.
Jakob Parelius Lind
Født 8 okt. 1825, Liland, Ofoten.386.
Død 8 dec. 1877386.
     Handelsmann på Andenes frå 1849 el. 50.386

Gift _____med

Pauline Elea Jørgensdatter Heitmann
Født 1842386.
Død 3 apr. 1875386.
     Frå Bleik på Andøya.386
499.365.
Johan Bernhardus Ellingsen
Født 22 jul. 1829, Liland, Ofoten.323.
Død 6 sep. 1901, Oslo.323.

Gift _____med

Ida Sofie Døscher
Født 15 jul. 1846, Steine i Bø, Vesterålen.323.
Død _____, Oslo.323.
     Datter af Hans Døscher og Sofia Elisabeth Lange.

Børn af Johan Bernhardus Ellingsen og Ida Sofie Døscher:

607.499.Hallfrid Ellingsen, f. 1872
608.499.Sigrid Ellingsen, f. 1875
609.499.Fritz Ellingsen, f. 1878
500.365.
Barbara Dorothea Ellingsen
Født 8 okt. 1831, Liland, Ofoten.323.
Død 8 nov. 1887323.

Gift 28 nov. 1860323 med

Paul Johnsen Hovde
Født 16 apr. 1830, Ørsta, Sunnmøre.323.
Død 22 apr. 1872, Liland, Ofoten.323.
     Bonde. Dei seier han var den første postopnar på Liland. Inni mellom sine andre gjeremål dreiv han og smedhandverket.323

Børn af Barbara Dorothea Ellingsen og Paul Johnsen Hovde:

610.500.Karen Hovde
611.500.Pauline Hovde
612.500.John Hovde
613.500.Ellen Hovde
614.500.Anna Hovde
615.500.Margrete Hovde
501.367.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.387.
Død 1889, Skånland, Trondenes.387.
502.371.
Edvard Lockert
     Flytta til Finnmark og budde på Sarnes ved Honningsvåg. Ætta hans er ukjent.329
503.371.
Anne Lockert
     Døydde i Austnesfjorden i Lofoten. Ugift.329
504.371.
Edvin Ellingsen
Født 1865329.
Død 1890, Liverpool.329.
     Var sjømann. Ugift.329
505.371.
Laura Ellingsen
Født 1867329.
     Ingen born.329

Gift _____med

Anton Olsen
     Bakar frå Stamsund.329
506.385.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.335.

Gift 1891388 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.389.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

616.506.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
617.506.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
618.506.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
619.506.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
507.385.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.239
508.385.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.239
509.385.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.239
510.385.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.239
511.391.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.239,345.

Gift 1° 1844390 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.239,390.
Død 1858, Lofoten, Nordland.391.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862392 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.392.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

620.511.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
512.391.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.239,1.
     Dei reiste til Amerika.239

Utenfor ekteskap med1

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.1

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859393 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.345.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.239

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

621.512.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

622.512.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
623.512.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
624.512.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
513.391.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.239,1.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.358,239.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 18511 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.1.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
514.391.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.239,345.
Død 1827, Harstad, Trondenes.345.
515.391.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.394,345.
Død 2 mai 1856, Finnmark.346,345.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.346
516.391.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.345.
517.391.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.345.
Død 2 mai 1856, Finnmark.346.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.346
518.391.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.345.
Død 1836, Harstad, Trondenes.345.
519.391.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.346,1.

Gift 18651 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.1.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

625.519.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
626.519.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
627.519.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
520.391.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.395,345.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.346,345.
521.391.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.346,345.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
522.391.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.345.
Død 1837, Harstad, Trondenes.345.
523.394.
Hansine Karoline Mikkelsdatter
Født 9 jun. 1864, Fjelldal, Tjeldsund.347.
Død _____347.

Gift 13 jul. 1885396 med

Ragnvald Røberg Johan Eliassen
Født 15 nov. 1861, Tofte, Tjeldsund.397.
Død _____396.
     Søn af Elias Jørgensen og Ane Bergitte Gjertsdatter.

Børn af Hansine Karoline Mikkelsdatter og Ragnvald Røberg Johan Eliassen:

628.523.Martin Hilmar Anton Nygård, f. 1896, Nygård bruk på Valvåg i Tjeldsund., d. _____
524.401.
Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.1.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.1.

Gift 18611 med

Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.1.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.1.
     Søn af Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas og Anne Margrethe Thomasdatter.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.
525.404.
Olai Peder Nilssen
Født 1822, Renså, Skånland.26.
Død 186426.
526.404.
Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.26.
Død 190726.

Gift 1° 185526 med

Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.26.
Død 185626.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Gift 2° 185726 med

Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.26.
Død 190026.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Mette Maria Ursin:

629.526.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin:

630.526.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
631.526._____, f. 1861, Renså, d. 1861
632.526.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
633.526.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
634.526.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
635.526.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
636.526.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
637.526.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
638.526.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
639.526.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
640.526.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
527.404.
Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Gift 28 okt. 1856 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191726.
     Datter af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.398

Børn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter:

641.527.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. _____
642.527.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
643.527.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
644.527.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
645.527.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. _____
528.404.
Synnøve Maria Nilsdatter
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 191926.
529.404.
Bergitta Maria Nilsdatter
Født 1834, Renså, Skånland.26.
Død 183426.
530.406.
Jens Olai Olsen Borch
Født 1820, Soløy, Lavangen i Astafjord.26.
Død 182126.
531.408.
Anton Peder Jensen
Født 184926.
Død 189826.

Gift 187726 med

Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy26.
Død 1912, Lavangen399,400.
     Datter af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.398

Børn af Anton Peder Jensen og Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø:

646.531.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
647.531._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
648.531.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
649.531.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
650.531.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
651.531.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
652.531.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
653.531.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
654.531.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
655.531.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
656.531.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen
532.409.
Johan Hansen
Født 1865354.
     Blei mor- og farlaus i barneåra og tatt til oppfostring av farbroren Markus Olsen, Barbogen i Torsken.354
533.412.
Barbro Tomine Samuelsdatter
Født 1840, Årstein, Gratangen..
Død 1907.
     Gift på Hilleshamn i Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187026 med

Hartvig Johan Andreassen
Født 1844, Sandstrand, Trondenes.401,1.
Død 189726.
     Søn af Andreas Hanssen og Ingeborg Dortea Torsdatter.
     Hilleshamn, Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
534.412.
Marie Karoline Samuelsdatter
Født 1844, Årstein, Gratangen.26.
Død 192126.

Gift 187026 med

Joakim Mikkelsen
Født 1833, Fjordbotn, Gratangen.26.
Død 192326.
     Fjordbotn, Gratangen. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.
535.412.
Karen Anne Samuelsdatter
Født 1849353.

Gift _____353med

Hans Strøm
Født 184726.
     Kongsnes i Torsken.353

Børn af Karen Anne Samuelsdatter og Hans Strøm:

657.535.Johan Edvard Strøm, f. 1878, Torsken., d. 1918
536.412.
Øllegård Anna Samuelsdatter
Født 1853, Torsken.26.
Død 192026.
537.415.
Ingeborg Sofia Jensdatter
Født 1838, Igeland, Ibestad.26.
Død 189926.

Gift 185926 med

Andreas Nilssen
Født 1833, Ånstad, Ibestad.26.
Død 190526.
     Ånstad, Ibestad.

Børn af Ingeborg Sofia Jensdatter og Andreas Nilssen:

658.537.Øllegård Anna Jensine Andreasdatter, f. 1869, Ibestad., d. 1911
538.417.
Ellev Nikolai Olsen
Født 1819, Djupvik, Skånland, Astafjord.26.
Død 190226.
     Djupvik, Skånland. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 185526 med

Sara Helena Olsdatter
Født 183026.
Død 191526.
     Datter af Ole Johnsen Nutti og Dorotea Andersdatter.
539.417.
Søren Olsen
Født 1821, Djupvik, Skånland, Astafjord.1.
Død 19011.

Gift 18441 med

Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal)
Født 1808, Tennevik, Trondenes.1.
Død 188126.
     Datter af Simon Pedersen (Bredal) og Marta Hansdatter.
     Hilmar Eriksen skriver at hun er «datter av presten Arctander». Presten Arctander må være sokneprest i Ofoten Peder Arctander (1729-1807), og af kronologiske årsager må Siri da være barnebarn og ikke datter. Måske er det en sammenblanding med Siri's mand Christian Bølgen, hvis mor er Anne Marie Arctander, datter af sogneprest Peder Arctander.402

[Gift 1° 1828 med Christian Andreas Nielsen Bølgen; Gift 2° 1844 med Søren Olsen (1821 - 1901)].
540.417.
Hans Olsen
Født 1826, Djupvik, Skånland, Astafjord.26.
Død 187026.

Gift 185226 med

Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen
Født 1829, Tennevik, Trondenes.26.
Død 191126.
     Datter af Christian Andreas Nielsen Bølgen og Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal).

[Gift 1° 1852 med Hans Olsen (1826 - 1870); Gift 2° 1876 med Johan Andreas Nilssen (f. 1846)].

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen:

659.540.Kristine Bølgen Hanssen, f. 1851, Astafjord., d. 1918
541.435.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.1.
Død 1842, Rogla, Trondenes.1.
542.435.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.1.
543.435.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.1.
Død 1846, Rogla, Trondenes.1.
544.437.
Hans Andreas Jørgensen
Født 1870, Skjerret, Trondenes.364.

Gift 18961 med

Tonny Karoline Iversdatter
Født 1877, Ålesund, Møre og Romsdal.403.

Børn af Hans Andreas Jørgensen og Tonny Karoline Iversdatter:

660.544.Agnar Gunerius Hanssen, f. 1897, Trondenes.
545.437.
Bernhard Mikal Jørgensen
Født 1871, Skjerret, Trondenes.364.
     Til Amerika.
546.439.
___________
547.439.
___________
548.439.
___________
549.452.
Anton Kristian Nilsen
Født 12 sep. 1846368.
550.452.
Peder Johan Nilsen
Født 5 jul. 1849368.

Gift 28 jul. 1874368 med

Maria Dorthea Henriksdatter
Født 1852, Lilandskar368.
551.452.
Eberhard Nicolai Nilsen
Født 17 mar. 1851368.
     Eberhard med fam. dro til Amerika, men kom tilbake bare etter noen måneder.368

Gift 28 okt. 1876368 med

Petrikke Hansine Carlsdatter
Født 1848, Lilandskar368.
552.452.
Haldor Mathias Nilsen
Født 22 aug. 1853368.
Død _____368.
     Bodde på Grorhaugen i Leiros, Evenes.368

Gift 1° 11 jul. 1882368 med

Elen Peroline Carlsdatter
Født 25 mar. 1860, Lilandskar368.
Død 9 apr. 1890404,368.

Gift 2° 8 okt. 1891368 med

Elisabet Abelone Kristoffersdatter
Født 25 jan. 1865, Dragvik368.
Død _____368.

Børn af Haldor Mathias Nilsen og Elen Peroline Carlsdatter:

661.552.Ingeborg Harr Haldorsen, f. 1882, Evenes, d. _____
662.552.Nils Elias Johan Haldorsen, f. 1884, Evenes, d. _____
663.552.Karl Alfred Haldorsen, f. 1886, Evenes, d. _____
664.552.Anna Pauline Elisabeth Haldorsen, f. 1888, Evenes., d. _____
665.552.Ingvald Hermann Haldorsen, f. 1890, Evenes., d. 1918

Børn af Haldor Mathias Nilsen og Elisabet Abelone Kristoffersdatter:

666.552.Augusta Karoline Haldorsen, f. 1891, Evenes., d. _____
667.552.Peder Meyer Haldorsen, f. 1894, Evenes.
668.552.Levi Helmer Arctander Haldorsen, f. 1896, Evenes., d. _____
669.552.Elen Peroline Haldorsen, f. 1899, Evenes.
670.552.Berte Kornelie Haldorsen, f. 1900, Evenes., d. _____
671.552.Jens Arctander Haldorsen, f. 1902, Evenes., d. _____
672.552.Ebba Ranveig Haldorsen, f. 1905, Evenes.
553.452.
Benedicte Mathilde Albatine Nilsen
Født 16 apr. 1856368.

Gift 16 jul. 1878368 med

Peder Kristian Jokumsen
Født 1853, Dragvik368.
554.452.
Petra Anne Bergfjord Nilsen
Født 22 jun. 1858, Leiros, Evenes.368,404.

Gift 28 sep. 1883368 med

Robert Olai Hanssen
Født 1848, Tennevik, Trondenes405.
Død 1903, Tennevik, Trondenes405.
     Søn af Hans Andreas Simonsen Rasmussen og Ingeborg Bergitte Sørensdatter.
555.452.
Hans Eilert Arktander Nilsen
Født 8 mai 1860368.

Gift _____med

Elen Oline Olsdatter
Født 1867, Østervik368.
556.452.
Marie Ovedia Nilsen
Født 15 mai 1862368.
557.452.
Anton Kristian Nilsen
Født 16 aug. 1864368.

Gift 25 jul. 1898368 med

Nikoline Nilsdatter
Født 1862, Lavangen S.368,405.
     Datter af Nils Peder Kristensen og Kirstine Marie Fredriksdatter.
558.452.
Elias Helmer Klæboe Nilsen
Født 13 aug. 1866368.
Død 1866.
     Død før dåpen.368
559.462.
Anne Karoline Bergitte Kjelsberg
Født 1846, Sæter, Tjeldsund.1.

Gift 18741 med

Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen
Født 1846, Trøsen, Trondenes.1.

Børn af Anne Karoline Bergitte Kjelsberg og Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen:

673.559.Dødfødt, f. 1875, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
674.559.Dødfødt, f. 1877, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
675.559.Dødfødt, f. 1879, Trondenes., d. 1879, Trondenes.
676.559.Hagbart Marenius Alfred Hansen, f. 1881, Trondenes.
677.559.Dødfødt, f. 1886, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
560.462.
Johan Mikal Kjelsberg
Født 21 jun. 1848, Ulvik, Tjeldsund., døbt 30 jul. 1848.
     Kom til Sør Lavangen.1
561.462.
Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg
Født 1850, Lavangen Sør, Trondenes.1.

Gift 18771 med

Teodor Nikolai Kildal
Født 1847, Vågan, Nordland.1.
     Søn af Mikal Fredrik Simonsen Kildal og Dortea Katrine Sindelsdatter Meyer.

Børn af Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg og Teodor Nikolai Kildal:

678.561.Martin Alfred Kildal, f. 1878, Trondenes.
679.561.Marenius Peter Angel Kildal, f. 1880, Trondenes.
680.561.Dortea Katrine Kildal, f. 1882, Trondenes.
681.561.Mathilde Ursin Kildal, f. 1883, Trondenes.
682.561.Mikal Fredrik Kildal, f. 1886, Trondenes.
683.561.Kristian Peder Kildal, f. 1888, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
684.561.Peder Hersleb Kildal, f. 1890, Trondenes.
685.561.Johan Albert Kildal, f. 1892, Trondenes., d. 1908, Trondenes.
562.462.
Simonetta Lorentine Kjelsberg
Født 16 mai 1853, Lavangen S., Trondenes., døbt 14 aug. 1853, Trondenes..
     Til Amerika.1
563.462.
Jonetta Anna Kjelsberg
Født 19 mai 1857, Lavangen S., Trondenes., døbt 19 mai 1857, Trondenes..
     Til Amerika.1
564.462.
Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg
Født 1860, Lavangen S., Trondenes.1.

Gift 18841 med

Ragnhild Olsdatter
Født 1861, Plassen, Vågå, Oppland.1.

Børn af Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg og Ragnhild Olsdatter:

686.564.Ragnvald Laurits Kjelsberg, f. 1883, Trondenes.
687.564.Anna Marie Kjelsberg, f. 1886, Trondenes.
688.564.Edvin Margiton Kjelsberg, f. 1889, Trondenes.
689.564.Olav Kristian Kjelsberg, f. 1892, Trondenes.
690.564.Sverre Johan Kjelsberg, f. 1898, Trondenes.
565.462.
Simon Kildal Martinus Kjelsberg
Født 1863, Lavangen S., Trondenes.1.
566.464.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853372.
Død _____372.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.372

Generation 9.

567.470.
Sara Marie Andreasdatter Warberg
Født 1848, Skånland S., Trondenes.375.
Død 1848, Skånland S., Trondenes.375.
568.470.
Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter
Født 1854, Skånland S., Trondenes.376.
Død 1897, Skånland, Trondenes.376.

Gift 18771 med

Raphael Nicolai Harr Andreassen
Født 1850, Bø, Trondenes.377.

Børn af Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter og Raphael Nicolai Harr Andreassen:

691.568.Amalia Marie Heide Raphaelsdatter, f. 1878, Trondenes.
692.568.Alfred Marelius Raphaelsen, f. 1880, Trondenes.
693.568.Carolina Marie Raphaelsdatter, f. 1883, Trondenes.
694.568.Augusta Sofie Margrete Raphaelsdatter, f. 1887, Trondenes.
695.568.Martin Schjelderup Raphaelsen, f. 1889, Trondenes.
696.568.Haldis Dortea Raphaelsdatter, f. 1896, Trondenes.
569.470.
Anna Lovisa Kristiansdatter
Født 1856, Sollia, Trondenes.376.

Gift 18841 med

Andreas Berg Olsen
Født 1854, Potthus, Saltdalen, Nordland.406.
Død 1914, Evenskjer.406.

Børn af Anna Lovisa Kristiansdatter og Andreas Berg Olsen:

697.569.Elida Amanda Andreasdatter, f. 1884, Trondenes.
698.569.Marie Cecilie Andreasdatter, f. 1888, Trondenes.
699.569.Agga Lovise Andreasdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1896, Trondenes.
700.569.Jensina Arntine Andreasdatter, f. 1894, Trondenes.
570.470.
Maren Maria Schjelderup Kristiansdatter
Født 1857, Sollia, Trondenes.376.
571.470.
Karl Johan Martin Kristiansen
Født 1859, Sollia, Trondenes.376.

Gift omkring 18911 med

Cornelia Cecilia Hansdatter Andreassen
Født 1869, Lødingen, Nordland.407.
Død 1905, Skånland S., Trondenes.407.

Børn af Karl Johan Martin Kristiansen og Cornelia Cecilia Hansdatter Andreassen:

701.571.Signe Birgitte Marie Karlsdatter, f. 1891, Trondenes.
702.571.Kristian Kornelius Heggelund Karlsen, f. 1893, Trondenes.
703.571.Anna Cecilia Bergine Karlsdatter, f. 1895, Trondenes.
704.571.Kristine Elise Karlsdatter, f. 1897, Trondenes.
705.571.Dagny Helene Henriette Karlsdatter, f. 1900, Trondenes.
572.470.
Mathilde Sofie Kristiansdatter
Født 1862, Sollia, Trondenes.376.

Gift 18831 med

Johan Martin Nilssen
Født 1856, Skånland Store, Trondenes.406.
     Søn af Nils Mikal Rasmussen Warberg og Inger Maria Mikkelsdatter.

Børn af Mathilde Sofie Kristiansdatter og Johan Martin Nilssen:

706.572.Julius Mikal Johansen, f. 1884, Trondenes.
707.572.Helga Kristine Johansdatter, f. 1885, Trondenes.
708.572.Ingrid Marie Johansdatter, f. 1887, Trondenes.
709.572.Kristian Norman Johansen, f. 1889, Trondenes.
710.572.Marie Schjelderup Johansdatter, f. 1891, Trondenes.
711.572.Jenny Marie Johansdatter, f. 1893, Trondenes.
712.572.Ågot Franciska Johansdatter, f. 1895, Trondenes.
713.572.Otto Meier Johansen, f. 1897, Trondenes.
714.572.Gudrun Kathrine Johansdatter, f. 1898, Trondenes.
715.572.Torleiv Imanuel Johansen, f. 1900, Trondenes.
573.470.
Hanna Lovisa Kristiansdatter
Født 1863, Sollia, Trondenes.376.

Utenfor ekteskap med

Johan Theodor Anderssen
     Fra Skånland, Trondenes.408

Børn af Hanna Lovisa Kristiansdatter og Johan Theodor Anderssen:

716.573.Johan Theodor Hilmar Johansen, f. 1884, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
574.470.
Hans Raphael Valberg Kristiansen
Født 1864, Sollia, Trondenes.376.
Død 1915, Skånland, Trondenes.376.

Gift 18961 med

Ellen Andreasdatter
Født 1865, Mosvik, Nord-Trøndelag.409.

Børn af Hans Raphael Valberg Kristiansen og Ellen Andreasdatter:

717.574.Harald Edvin Martin Hanssen, f. 1897, Trondenes.
718.574.Ole Antonius Hanssen, f. 1897, Trondenes., d. 1914, Trondenes.
719.574.Bjarne Johannes Matheus Hanssen, f. 1899, Trondenes.
575.470.
Leonhard Simon Mikal Kristiansen
Født 1868, Sollia, Trondenes.376.
Død 1871, Reinåsen, Trondenes.376.
576.482.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.1.
577.487.
Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.1.

Gift 18651 med

Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.346,1.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.

Børn af Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier og Søren Martin Hartvigsen er vist under Søren Martin Hartvigsen (nr. 519).

578.488.
Kirsten Maria Jensdatter
Født 183226.
Død 183926.
579.491.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 1846318.
Død _____381.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 1876381 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.381.
Død _____381.
     Oppvokst på Hals.381
580.491.
Jørgen Martin Strøm
Født 1848381.
Død 1848381.
581.491.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 1850318.
Død 1913, Amerika.318.

Gift 1881381 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.318
     Utvandra til Amerika i 1893.381
582.491.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1853381.
Død 1857381.
583.491.
Berntine Johanna Strøm
Født 1855381.
Død 1857381.
584.491.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858318.
Død 8 jan. 1922318.
     Ingen born.318

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858318.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
585.491.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 1861410,318.
Død _____381.

Gift 1883381 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.381.
     Bosatt i Dyrøyhamn.381
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.318
586.491.
Regine Hansine Strøm
Født 1861381.
Død 1862381.
587.491.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 1864318.
Død _____381.
     Jordmor.318

Gift 1897381 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.381.
Død _____318.
     Bosatt på Framnes.381
588.491.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1866381.
Død _____381.

Gift 1905381 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.381.
Død _____381.
589.491.
Albert Johan Strøm
Født 1869381.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.381

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 1871381.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

720.589._____
721.589._____
722.589._____
723.589._____
590.491.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870381.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863318.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

724.590.Jakob Normann
725.590.Karsten Normann
726.590.Sverre Normann
591.492.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858318.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858318.
Død 8 jan. 1922318.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.318
592.492.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860318.
Død 1897318.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.318
593.492.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863318.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870381.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm er vist under Ingeborg Sofie Strøm (nr. 590).

594.492.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867318.
Død 1889, Amerika.318.
     Ugift.318
595.495.
John Konrad Marius Klæboe
     Død som barn.384
596.495.
Emilie Antonette Meldal Klæboe
     Død som barn.384
597.495.
Hans Fredrik Allan Klæboe
     Død som barn.384
598.495.
Nikolaus Klæboe
     Reiste til Amerika.384
599.495.
Marie Alsing Klæboe

Gift _____med

Thomas Holst
     Proprietær på Sømnes i Helgeland.384
600.495.
Josefine Konstanse Klæboe
     Reiste til Amerika.384
601.495.
Emma Mathilde Klæboe

Gift _____med

Rånes Andreassen
     Skipper, handelsmann og senere gårdbruker på Liland i Ofoten.132
602.495.
John Petter J. Klæboe
Født 1867384.
Død 1920, Oslo.384.
603.495.
Elisif Antonette Klæboe
     Gift og bur i T.heim.386
604.495.
Hallfrid Klæboe
     Telegrafdame og forfatter. Ho har skrive m. a.: Jens Burchard, Nordal Fykpå og «Janken».386
605.495.
Oskar Karl Klæboe
Født 1874386.
606.496.
Elisabeth Kristina Mosling
Født 4 mar. 1858386.
Død 5 mar. 1858386.
607.499.
Hallfrid Ellingsen
Født 1872323.

Gift _____med

Hermann Drop Johnsen
     Kopist i statsrevisjonen.323
608.499.
Sigrid Ellingsen
Født 1875323.
     Arbeidde i «Intelligenssedlene», Oslo.323
609.499.
Fritz Ellingsen
Født 1878323.
     Bygningsteknikar. Oslo.323
610.500.
Karen Hovde
     Eig [med Pauline] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.323
611.500.
Pauline Hovde
     Eig [med Karen] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.323
612.500.
John Hovde
     Bonde på Liland.323

Gift _____med

Sigrid Holm
613.500.
Ellen Hovde
     Lærarinna. Gift med lensmann Olsen Dverberg.323
614.500.
Anna Hovde
     Forretningsdrivande i Narvik. Ugift.323
615.500.
Margrete Hovde

Gift _____med

Oluf Agersborg
     Bonde på Torstad.323
616.506.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.388.
617.506.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.388.
618.506.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.388.
619.506.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.388.
620.511.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.392.
621.512.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.411.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.412.
Død 1902, Sama, Trondenes.412.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
622.512.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.393.
     Til Ibestad, Astafjord.
623.512.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.393.
     Til Ibestad, Astafjord.
624.512.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.393.
     Til Ibestad, Astafjord.
625.519.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.393.
626.519.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.393.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
627.519.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.393.
628.523.
Martin Hilmar Anton Nygård
Født 26 jan. 1896, Nygård bruk på Valvåg i Tjeldsund.396.
Død _____396.
     Blei snekker og seinere lærer. Han og Hildur hadde flere barn. Martin var lærer forskjellige steder i Nordland og Troms.396

Gift _____396med

Hildur Angelsen
     Fra Helgeland.396

Børn af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen:

727.628.Erna Ranveig Nygård
629.526.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.26.
Død 185626.
630.526.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.26.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
631.526.
___________
Født 1861, Renså26.
Død 186126.
632.526.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.26.

Gift 1889, Tovik, Skånland26 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes26.
633.526.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.26.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
634.526.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.26.
Død 1901, Tovik, Trondenes.1.

Gift 189626 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland1,26.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

728.634.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
729.634.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
635.526.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.26.
636.526.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.26.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

730.636.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
637.526.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.26.
638.526.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.26.
Død 187626.
639.526.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.26.
640.526.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188026.
Død 188026.
641.527.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard26.
Død _____26.
642.527.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard26.
Død 190526.
     Nanna Rebekka Markusdatter er år 1900 ugift og hjemmeboende på Balteskar. Hun er «i moderens tjeneste» og hjælper til med «husgjerning, jordbrugsarbeide og finere haandgjerning».398
643.527.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard26.
Død 186326.
644.527.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190226 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.26.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».398

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

731.644.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
732.644.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
733.644.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
734.644.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
735.644.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
736.644.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
737.644.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
645.527.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død _____.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.398

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

738.645.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. _____
739.645.Markus Gram Balteskard, f. 1902
740.645.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
741.645.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
742.645.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
743.645.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. _____
744.645.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
646.531.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen26.
647.531.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen26.
Død 187926.
648.531.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen26.
649.531.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen26.
Død 191026.
650.531.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen26.
Død 189826.
651.531.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen26.
652.531.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen26.
653.531.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen26.
654.531.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen26.
655.531.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen26.
656.531.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen26.
657.535.
Johan Edvard Strøm
Født 1878, Kongsnes, Torsken.26.
Død 191826.
     Rollnes, Ibestad. Etterslekt (5 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift _____26med

Ottilie Bertine Lovise Korneliusdatter
Født 1878, Ånstad, Ibestad.26.
658.537.
Øllegård Anna Jensine Andreasdatter
Født 1869, Ånstad, Ibestad.26.
Død 191126.
659.540.
Kristine Bølgen Hanssen
Født 1851, Djupvik, Skånland, Astafjord.26.
Død 191826.

Gift 186926 med

Tomas Daniel Hanssen
Født 1841, Djupvik, Skånland, Astafjord.26.
Død 190726.
     Søn af Hans Andreas Tomassen og Dorotea Andersdatter.
660.544.
Agnar Gunerius Hanssen
Født 1897, Harstad, Trondenes.403.
661.552.
Ingeborg Harr Haldorsen
Født 29 sep. 1882, Leiros, Evenes368, døbt 31 okt. 1882, Evenes kirke368.
Død _____368.

Gift 10 okt. 1904368 med

Petter Hagrup Olaf Bartoldsen Kirkehaug
Født 1869368.
662.552.
Nils Elias Johan Haldorsen
Født 26 jul. 1884, Leiros, Evenes368, døbt 7 sep. 1884, Evenes kirke368.
Død _____.
     Bodde i Kabelvåg i Lofoten.368

Gift _____368med

Teomine Ingebrigtsen
663.552.
Karl Alfred Haldorsen
Født 17 mar. 1886, Leiros, Evenes368, døbt 11 jul. 1886, Evenes kirke368.
Død _____368.
     Død av silukose i lungene (steinstøv) pga. at han hadde jobbet i gruva i Ballangen.368

Gift 1913368 med

Kristofa Amalie Kristiansdatter Tjelde
Født 1889368.
Død _____413,368.
664.552.
Anna Pauline Elisabeth Haldorsen
Født 12 mar. 1888, Leiros, Evenes.368, døbt 8 jul. 1888, Evenes kirke368.
Død _____368.

Gift _____368med

Olav Smedsli
Født 13 jun. 1884368.
Død _____368.
665.552.
Ingvald Hermann Haldorsen
Født 31 mar. 1890, Leiros, Evenes.368, døbt 16 jul. 1890, Leiros, Evenes.368.
Død 10 okt. 1918368.
666.552.
Augusta Karoline Haldorsen
Født 23 jun. 1891, Leiros, Evenes.368, døbt 6 sep. 1891, Evenes kirke.368.
Død _____368.
     Ugift. Lærerinne i Evenes.368
667.552.
Peder Meyer Haldorsen
Født 12 jan. 1894, Leiros, Evenes.368, døbt 15 jul. 1894, Evenes kirke.368.
668.552.
Levi Helmer Arctander Haldorsen
Født 1 jun. 1896, Leiros, Evenes.368, døbt 13 sep. 1896, Evenes kirke.368.
Død _____368.
669.552.
Elen Peroline Haldorsen
Født 14 apr. 1899, Leiros, Evenes.368, døbt 25 apr. 1899, Evenes kirke414,368.
Begravet 30 apr. 1899, Evenes368.
670.552.
Berte Kornelie Haldorsen
Født 23 mai 1900, Leiros, Evenes.368, døbt 2 sep. 1900, Evenes kirke.368.
Død _____368.
     Gift i U.S.A.368
671.552.
Jens Arctander Haldorsen
Født 30 mai 1902, Leiros, Evenes.368, døbt 17 aug. 1902, Evenes kirke.368.
Død _____368.
     Jens var med i motstandsbevegelsen i 2. Verdenskrig. Ble arrestert og sendt som NN-fange til Tyskland, bl.a. i Natzweiler hvor han reddet vår tidligere statsminister Trygve Bratteli fra døden. Bratteli hadde blitt så dårlig at han ble slengt i en av massegravene i leiren. Jens som hadde jobb ved siden av, kom over han da han så en hånd som beveget seg blant de døde. Han dro Bratteli opp og fikk han smuglet inn i sykestua.368
672.552.
Ebba Ranveig Haldorsen
Født 28 apr. 1905, Leiros, Evenes.368, døbt 4 sep. 1905, Evenes kirke.368.
     Ugift.368
673.559.
Dødfødt
Født 1875, Trøsen, Trondenes.1.
Død 1875, Trøsen, Trondenes.1.
674.559.
Dødfødt
Født 1877, Trøsen, Trondenes.1.
Død 1877, Trøsen, Trondenes.1.
675.559.
Dødfødt
Født 1879, Trøsen, Trondenes.1.
Død 1879, Trøsen, Trondenes.1.
676.559.
Hagbart Marenius Alfred Hansen
Født 1881, Trøsen, Trondenes.1.
677.559.
Dødfødt
Født 1886, Trøsen, Trondenes.1.
Død 1886, Trøsen, Trondenes.1.
678.561.
Martin Alfred Kildal
Født 1878, Stangnes, Trondenes.1.

Gift _____med

Teodora Jakobsen
Født 1883, Sama, Trondenes.1.
     Datter af Ole Jakobsen og Ellen Gurine Talaksdatter (Tollaksdatter).

Børn af Martin Alfred Kildal og Teodora Jakobsen:

745.678.Margaret Kildal
679.561.
Marenius Peter Angel Kildal
Født 1880, Stangnes, Trondenes.1.
680.561.
Dortea Katrine Kildal
Født 1882, Stangnes, Trondenes.1.
681.561.
Mathilde Ursin Kildal
Født 1883, Gansås, Trondenes.1.
682.561.
Mikal Fredrik Kildal
Født 1886, Gansås, Trondenes.1.
683.561.
Kristian Peder Kildal
Født 1888, Stangnes, Trondenes.1.
Død 1889, Stangnes, Trondenes.1.
684.561.
Peder Hersleb Kildal
Født 1890, Stangnes, Trondenes.1.
685.561.
Johan Albert Kildal
Født 1892, Stangnes, Trondenes.1.
Død 1908, Harstad, Trondenes.1.
686.564.
Ragnvald Laurits Kjelsberg
Født 1883, Sandtorg, Trondenes.1.
687.564.
Anna Marie Kjelsberg
Født 1886, Sandtorg, Trondenes.1.
688.564.
Edvin Margiton Kjelsberg
Født 1889, Sandtorg, Trondenes.1.
689.564.
Olav Kristian Kjelsberg
Født 1892, Sandtorg, Trondenes.1.
690.564.
Sverre Johan Kjelsberg
Født 1898, Sandtorg, Trondenes.1.

Generation 10.

691.568.
Amalia Marie Heide Raphaelsdatter
Født 1878, Skånland S., Trondenes.377.
692.568.
Alfred Marelius Raphaelsen
Født 1880, Skånland S., Trondenes.377.
693.568.
Carolina Marie Raphaelsdatter
Født 1883, Skånland, Trondenes.377.
694.568.
Augusta Sofie Margrete Raphaelsdatter
Født 1887, Skånland, Trondenes.377.
695.568.
Martin Schjelderup Raphaelsen
Født 1889, Skånland, Trondenes.377.
696.568.
Haldis Dortea Raphaelsdatter
Født 1896, Skånland, Trondenes.377.
697.569.
Elida Amanda Andreasdatter
Født 1884, Skånland S., Trondenes.406.
698.569.
Marie Cecilie Andreasdatter
Født 1888, Skånland S., Trondenes.406.
699.569.
Agga Lovise Andreasdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.406.
Død 1896, Skånland S., Trondenes.406.
700.569.
Jensina Arntine Andreasdatter
Født 1894, Skånland S., Trondenes.406.
701.571.
Signe Birgitte Marie Karlsdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.407.
702.571.
Kristian Kornelius Heggelund Karlsen
Født 1893, Skånland, Trondenes.407.
703.571.
Anna Cecilia Bergine Karlsdatter
Født 1895, Skånland, Trondenes.407.
704.571.
Kristine Elise Karlsdatter
Født 1897, Skånland, Trondenes.407.
705.571.
Dagny Helene Henriette Karlsdatter
Født 1900, Skånland, Trondenes.407.
706.572.
Julius Mikal Johansen
Født 1884, Skånland, Trondenes.406.
707.572.
Helga Kristine Johansdatter
Født 1885, Skånland, Trondenes.406.
708.572.
Ingrid Marie Johansdatter
Født 1887, Skånland, Trondenes.406.
709.572.
Kristian Norman Johansen
Født 1889, Skånland, Trondenes.406.
710.572.
Marie Schjelderup Johansdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.406.
711.572.
Jenny Marie Johansdatter
Født 1893, Skånland, Trondenes.406.
712.572.
Ågot Franciska Johansdatter
Født 1895, Skånland, Trondenes.406.
713.572.
Otto Meier Johansen
Født 1897, Skånland, Trondenes.406.
714.572.
Gudrun Kathrine Johansdatter
Født 1898, Skånland, Trondenes.406.
715.572.
Torleiv Imanuel Johansen
Født 1900, Skånland, Trondenes.406.
716.573.
Johan Theodor Hilmar Johansen
Født 1884, Skånland, Trondenes.408.
Død 1886, Skånland, Trondenes.408.
717.574.
Harald Edvin Martin Hanssen
Født 1897, Skånland, Trondenes.406.
718.574.
Ole Antonius Hanssen
Født 1897, Skånland, Trondenes.409.
Død 1914, Skånland, Trondenes.409.
719.574.
Bjarne Johannes Matheus Hanssen
Født 1899, Skånland, Trondenes.409.
720.589.
___________
721.589.
___________
722.589.
___________
723.589.
___________
724.590.
Jakob Normann
725.590.
Karsten Normann
726.590.
Sverre Normann
727.628.
Erna Ranveig Nygård

Gift _____med

Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.26.
     Søn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erna Ranveig Nygård og Olav Arvid Jensvoll:

746.727.Arnt Jensvoll, f. _____
728.634.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.1.
729.634.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.1.
730.636.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.26.
     Kom til Ibestad på Ibestad.26
731.644.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard26.
732.644.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland26.
Død 191126.
733.644.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland26.
734.644.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland26.
735.644.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland26.
736.644.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland26.
737.644.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland26.
738.645.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland26.
Død _____26, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift _____ med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland26, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

747.738.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
748.738.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
749.738.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
750.738.Torbjørn Ellefsen, f. _____
739.645.
Markus Gram Balteskard
Født 190226.
740.645.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard26.
741.645.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard26.
Død 190726.
742.645.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard26.
Død 191026.
743.645.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard26.
Død _____26.
744.645.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard26.
745.678.
Margaret Kildal

Gift _____med

Brown
     U.S.A.

Generation 11.

746.727.
Arnt Jensvoll
Født _____.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____415med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født _____415.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.415

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

751.746.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. _____

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

752.746.Alvilde Danielle Jensvoll, f. _____
753.746.Jens Andreas Jensvoll, f. _____
747.738.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

754.747.Gudrun Brækkan, f. _____
748.738.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
749.738.
Steinar Ellefsen
Født _____416.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____416.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

755.749.Simon Ellefsen, f. _____
756.749.Pernille Ellefsen, f. _____
750.738.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

757.750.Kari Ellefsen, f. _____
758.750.Niels Ellefsen, f. _____
759.750.Tove Ellefsen, f. _____
760.750.Brit Ellefsen, f. _____

Generation 12.

751.746.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født _____415.
752.746.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født _____415.
753.746.
Jens Andreas Jensvoll
Født _____415.
754.747.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

761.754.Karen Brækkan, f. _____
762.754.Andrea Brækkan, f. _____
755.749.
Simon Ellefsen
Født _____416.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
756.749.
Pernille Ellefsen
Født _____416.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

763.756.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
764.756.Victor Gøth Ellefsen
757.750.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

765.757.Kristin Kinmont, f. _____
758.750.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

766.758.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
759.750.
Tove Ellefsen
Født _____.
760.750.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 13.

761.754.
Karen Brækkan
Født _____.
762.754.
Andrea Brækkan
Født _____.
763.756.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____417.
764.756.
Victor Gøth Ellefsen
765.757.
Kristin Kinmont
Født _____.
766.758.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
2Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
3Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 164
4Er i prestens manntall 1665/1666 født ca. 1637.
567 år gl. i Manntallet år 1701.
624 år gl. ved manntallet år 1665.
712 år gl. ved manntallet år 1665; 14 år gl. i manntallet år 1666.
8Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
9Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 116
10Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 484
11Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
129 år gl. i manntallet år 1666.
138 år gl. ved manntallet år 1666.
14Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 163-164
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 113
16Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:681
17Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 180. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 114
19Skifte 16. juni 1736
206 år gl. ved manntallet år 1666.
216 år gl. ved manntall 1666.
22Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
23Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
244 år gl. ved manntall 1666.
2538 år gl. ved manntall 1701.
26Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
278 uger gl. ved manntall 1666.
2832 år gl. ved manntall 1701.
29Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 142
3035 år gl. ved manntall 1701.
3128 år gl. ved manntallet år 1701.
3218 år gl. ved manntallet år 1701.
33Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1002
34Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1003
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:224
36Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:368
37Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
38Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,368
39Gravlagt Kristi himmelfartsdag 1747, jordfesta 4. søndag e. Tref. 1748.
40"Folk og Slekt i Trondenes" sætter fødselsåret til 1698.
41Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:534
42Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
43Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:512
44Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
45Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626, II:162
46Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
47Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
48Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207
49Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:228
5024de søndag e. Tr. 1716
51Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
52Skifte 12. maj 1769
53DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
54Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,228
55Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:591
56Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 52
57Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
58Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,591
59Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:592
60Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
61Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:274
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:37
634 år gl. ved manntallet år 1701.
64Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:275
65På hvilken baggrund er man kommet frem til dette årstal?
66Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:427-428
67Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 44
68Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 135
69Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 104
70Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 241. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
71Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
72Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,369
73Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,370
74Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:229
75Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
76Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
7770 år gl.
78Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
79Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,533
80Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,534
8157 år gml. i 1801
82Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895
83Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895-896
84Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 896
85trolovet 10. nov. 1779 på gården Barøen.
86Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 893
87Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
88Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
89Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 508
90Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 129
91Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
92Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:230
93Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
94Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
95Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
961. s. e. Tr.
9720 år 1766.
98I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1738.
99Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
100Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 82
101Moren intr. Dom. p. Adv. 1747.
102Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112, 113
103Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207,683
104Alderen er oppgitt til 72 år, men det er nok i meste laget.
105Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:193
106Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:192
107Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32,683
108Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32
109Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:208
110Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163, 683
111Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:164
112Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163
113Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,521
114Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
115Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
1166 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
117Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,101
118Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:684
119Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:683
120Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:376
121Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:564
122Overlevede sin mann.
123Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:565
12426 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
125I DIS Salten skifteregister er der opgivet to forskellige datoer 6. febr. 1761 og 16. febr. 1761.
12619 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
12716 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
128Hun er ikke nevnt i søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
12913 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756; 16 år gl. ved søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
130Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 57
131Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 58
132Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78
133«Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».
134ca. 70 år gl.
135Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:347
136Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 60
137søndag etter jul, 70½ år gl.
1382. søndag etter treeining, 71 år gl.
139Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:422
140Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:274
141Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:114
142Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
143Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
144Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
145Harstad, Trondenes.
146Astafjord bygdebok sætter fødselsåret til 1717.
147Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 32, 45
148Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1752.
149Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:144
150Astafjord bygdebok, skriver 1766.
151Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:682
152Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 145
15358 år gl. 1801.
154Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 105
15560 år gl. i 1801.
156Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
157Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
158Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
159Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 5
160Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 96
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 55
162Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 102
163Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 103
164Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
165finnes ikke gift i Ofoten (Evenes).
166Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 73
167Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:97
168Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:55
169Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
170Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
171Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:158
172Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
173Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
174Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:269
175Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:268-269
176Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:283
177Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
178Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
179Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:522
180Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:513
181Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
182Nevnes ikke i skiftet etter faren 6. juni 1788
183Dom. Jubilate. 1758
184Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,163
185d. esto mihi.
186Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
187Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 46
188I NST 14, s. 246 står der at han døde 9. okt. 1858.
189Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 46
190Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
191trolovet 25. juni 1771 på gården Næss.
192Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403, 893
193Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 402
194Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403
195Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:685
196Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 404
197Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1004
198Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:641
19938 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
20024 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
201Ikke funnet døpt i Lødingen. Trolig døpt i Hamarøy, der kirkeboken mangler for denne tida.
20226 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
20325 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
20415 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772; 16 år gl. ved morfarens skifte 5. mai 1779.
205Er ikke nevnt i farens skifte 24. aug. 1797.
20624 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
20718 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
20814 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
2096 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
21011 (eller 1 ?) år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
211Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
212Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
213«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
214Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
215Evenes kirkebok.
216Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
217Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
218Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
219Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
22051 år gl.
221Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
222Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 66
223Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:490
224Johan Hveding skriver i sin bog at fødselsåret var 1761.
225Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 67
226Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»
227Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
2282. søndag etter treein. 1758
229Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
230Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
2311. søndag i fasta 1760.
23212. søndag etter treein. 1761.
23323. søndag etter treein. 1763
23422. søndag etter treein. 1764.
23568 år gl.
236Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
237Døydde på barselseng.
238Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
239Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
240Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:249
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
242Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
243Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 251
244Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 64
245Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:251
2469 år gl. ved FT1801
24736 år gl. ved FT 1801.
248Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
249Ugifte.
250Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
251Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:36
252Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:86
253Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 536
25411. p. tr.
255Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
256Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:176
257Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:4
258Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:211
259Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
260Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:32
261Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
262Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:9
263Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:408
264Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 20
26523 tr.
266Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
267døpt jub. i Lødingen.
2684. tr.
2692. pinsedag.
270Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
271Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:271
2721. påskedag.
2732. adv.
274Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:504
275Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:19
276Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
277Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:83
278Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 83
279Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
280Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 247. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
281Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 56
282Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 60
2838 år gl. og hjemme hos forældrene ved FT 1801.
284Johan Hveding "Nordlandætta Hveding" skriver 1797.
285Geir Moen epost dat. 30. okt. 2000
286Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73-74
287Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 74
288Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 81-82
289«2det barn»
290I folketellingen 1801 nevnes kun 3 barn Aron, Benedicta og Maria.
291Geir Moen, epost dat. 22. okt. 2000
292«4de barn»
293«5te barn»
294Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 74
295«7de barn»
296Nesten umulig å tyde dato, døpt nr. 11 i 1809.
297Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:354
298Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:355
299Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:307
300Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
301Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,246
302Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,231
303Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 509
304Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
305Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 59
3065. s. e. påske.
307Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
308Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
309Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 406
310Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 406, 567
311Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 567
312Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:349
313Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1033
314Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
315Etter datteren Ovidia fødsel - er dette korrekt ?
316Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
317Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
318Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
319Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 205
320Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 72
32125. søndag etter treein.
322Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
323Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 77
324Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 78
3254. søndag etter påske.
326Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 79
327Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:82
328Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 80
329Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 81
330Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
33123 år gl.
332Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
33319 år gl.
334Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
335Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
336Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
337Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
338Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 116
3392. søndag etter påske.
34040 veker gl.
341Tvilling til broren Hartvig Hveding.
34239 år gl.
3431. søndag etter påske.
344"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
345Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
346Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
347Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:479
348Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:480
3496 år gl. ved FT 1801.
3509 år gl. ved FT 1801.
351Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
352tvilling.
353Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292
354Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:296
355Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292,296
356Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:293
357Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:135
358"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
359Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 106
360Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:90
361Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:93
362Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:85
363Hans moder var ca. 44 år gammel ved fødselen !
364Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 291
365NST 14 (1954) sætter fødselsåret til 1834.
366Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 248. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
367Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 63
368Geir Moen, epost
369Tjeldsund bygdebok s. II:354 skriver 1. juni 1821.
370Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:306
371Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
372Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
373Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
374Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 455
375Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 457
376Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 75
377Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 66
378Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 65
379Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. II:1004
380Han fra Balteskaret, hun fra Djupvik.
381Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
382Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
383Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
384Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 75
38518. søndag etter treein.
386Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 76
387Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
388Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
389Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
390Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
391Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
392Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
393Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
394Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
395Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
396Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:435
397Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:434
398Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
399Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
400Inger Eide, Bærum på Digitalarkivets "WebDebatt" i Aug. 2003
401Astafjord bygdebok skriver år 1841.
402Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:762
403Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 268
404Død i barselseng.
405Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:41
406Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 68
407Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 69
408Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 470
409Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 70
410Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
411Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
412Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
413Død av kreft.
414Allerede død - død før dåpen.
415Arnt Jensvoll
416Dåbsattest
417Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.