© 2001 Simon Ellefsen

Iver i Rana

Opdateret 20 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Ivar (Iver)

Børn af Ivar (Iver) og _____:

2.1.Lars Iversen, f. omkr. 1638, d. 1729
3.1.Christopher Iversen, d. før 1729
4.1.Thomas Iversen, f. omkr. 1647, d. før 1729
5.1.Christen Iversen, f. omkr. 1651, d. imellem 1715
6.1.Golla Iversdatter, f. _____, d. 1720
7.1.Dorethe (Dordi) Iversdatter, d. før 1729

Generation 2.

2.1.
Lars Iversen
Født omkring 16381,2.
Død 1729.
     Fra Øverdal i Nord-Rana.2
     Bruker av Geitvik (bnr. 1, lnr. 246) i Hemnes fra 1689. Han var Lagrettesmann.2
     Han og hustruen Berete Simonsdatter fikk ingen barn sammen og begge deres skifte i henholdsvis 1729 og 1724 giver et stort indblik i deres nærmeste slægt.
     Skifte 1729, Gjeetvik i Hemnes.3Arvinger er hans søskende og deres børn..

Gift _____2med

Berete Simonsdatter
Død omkring 1724.
     Skifte 1724, Gjeetvik i Hemnes.4,2Hennes søskende og deres barn er arvinger.Boets brutto 289-2-2, avg. 30-5-12. Sølv og penger: 108-4-14. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 markkvige, 6 sauer, 3 jømmer, 1 hanegeit, 1 bukk..
3.1.
Christopher Iversen
Død før 1729.
     Bruker av Prestenget (bruk I) i Hemnes 1673-78.5

Børn af Christopher Iversen og _____:

8.3.Anna Christoffersdatter
9.3.Dorethe (Dordi) Christophersdatter
10.3.Kirsti Christophersdatter
11.3.Goula Christophersdatter, d. før 1729
4.1.
Thomas Iversen
Født omkring 16476.
Død før 1729.

Børn af Thomas Iversen og _____:

12.4.Adrian Thomasen, f. omkr. 1681
13.4.Iver Thomasen
14.4.Zacharias Thomasen, f. omkr. 1689, d. 1716
15.4.Dorthe (Dordi) Thomasdatter
16.4.Elisabeth Thomasdatter
17.4.Kirsten Thomasdatter
18.4.Marith Thomasdatter
19.4.Marithe Thomasdatter
20.4.Berith Thomasdatter
5.1.
Christen Iversen
Født omkring 16517.
Død imellem 1715 og 1729.

Børn af Christen Iversen og _____:

21.5.Christen Christensen, f. omkr. 1685, d. omkr. 1740
22.5.Iver Christensen, f. omkr. 1692, d. omkr. 1767
23.5.Kiersten Christensdatter, d. før 1767
24.5.Berith Christensdatter, d. før 1767
25.5.Elisabeth Christensdatter, d. før 1767
6.1.
Golla Iversdatter
Født _____, Øverdal i Nord-Rana.8.
Død 17208.
     Som enke drev hun bruket på Utland i Hemnes til 1711.8
     Skifte 1720, Utland, Hemnes.9Arvinger er barnene: Iver Johansen, Bierchlie; Jørgen Johansen, Moe; Joen Johansen, Utland; Lars Johansen, Svalingen; Mallena Johansdatter og avdøde datter Dynethe Johansdatters barn Iver Joensen, Peder Joensen; Giertrue Johansdatter på Husøen i Træna. Joen Johansen, Utland er formynder for Dynethes 2 sønner Iver og Peder..

Gift _____8med

Johan Jørgensøn
Født omkring 163410,11.
Død 17048.
     En Johan Jørgensen, 32 år gl. 1666, med sønnen Ivar var bruker fra seinest 1665 til 1695 av den seinare Håjen gard (bnr. 4, lnr. 285) på Jamtjorden i Hemnes. - Han må være identisk med den Johan Jørgensøn der ses som bruker av Utland 1697-1704.
     Var bruker av 4 pund på Utland i Hemnes 1697-1704.8

Børn af Golla Iversdatter og Johan Jørgensøn:

26.6.Ivar Johansøn, f. omkr. 1666, d. 1742
27.6.Malene Johansdatter, f. omkr. 1666, d. 1750
28.6.Jørgen Johansen, d. omkr. 1749
29.6.Dorothea Johansdatter
30.6.Giertrud Johansdatter (Joensdatter?)
31.6.Jon Johansøn, f. omkr. 1681, Utland i Hemnes, d. 1758
32.6.Lars Johansøn, f. omkr. 1684, Utland i Hemnes, d. 1744
7.1.
Dorethe (Dordi) Iversdatter
Død før 1729.
     I skiftet 1729 efter hendes bror Lars Iversen ses det at hun var avgået ved døden og havde været gift på Schamdalen/Skamdal i Moe.3

Gift _____med

Jon Persen
Død omkring 1710.
     Skifte 1710, Skamdal i Moe.12Ektefelle Dorte Iversdatter. Barn: Jon Jonsen, Kristoffer Jonsen, Lars Jonsen, Abelune Jonsdatter og Dorte Jonsdatter..

Børn af Dorethe (Dordi) Iversdatter og Jon Persen:

33.7.Joen Joensen, d. omkr. 1743
34.7.Christopher Joensen
35.7.Lars Joensen, d. omkr. 1770
36.7.Appelona Joensdatter
37.7.Dorethe (Dordi) Jonsdatter, d. omkr. 1762

Generation 3.

8.3.
Anna Christoffersdatter
     Oppholder sig 1729 (farbroren Lars Iversens skifte) på Prestenget i Hemnes.3
9.3.
Dorethe (Dordi) Christophersdatter
     Oppholder sig 1729 (farbroren Lars Iversens skifte) på Ytre Bardal i Nesna.3
10.3.
Kirsti Christophersdatter
     Oppholder sig 1729 (farbroren Lars Iversens skifte) på Sund i Hemnes.3
     Hun må være identisk med den Kirsti der ifølge Hemnes bygdbok er gift på Sund med Anders Larssøn (o.1656-1748). Etterslekt, se Hemnes bygdebok.
11.3.
Goula Christophersdatter
Død før 1729.
     Er ved farbroren Lars Iversens skifte år 1729 avgået ved døden og efterlader sig datteren Dordi på Dalosen.3

Børn af Goula Christophersdatter og _____:

38.11.Dorethe (Dordi) Johansdatter
12.4.
Adrian Thomasen
Født omkring 168113.
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Stuvland [i Lurøy].3
13.4.
Iver Thomasen
     Oppholder sig 1729 (farbroren Lars Iversens skifte) på Hauknes i Moe.3
14.4.
Zacharias Thomasen
Født omkring 168914,15.
Død 171615.
     Fra Øverdal bnr. 2-3 i Nord Rana.15
     Bruker av Straumsnes i Hemnes 1715-1716.15

Gift _____15,15med

Dorothea (Dordi) Israelsdatter
Født omkring 169215.
Død 175315.
     Datter af Israel og Margrethe Pedersdatter.
     Skifte 1754, Strømsnes i Hemnes.16,17Boets brutto 628-9-2, gjeld og avg. inkl. 3 heimegaver, 112-0-0. Penger: 106 Rd. Sølv for 35 Rd. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 20 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 2 dalokser, 8 sauer, 8 jømmer, 5 værer, 2 geiter, 6 hanegeiter, 5 bukker, 2 svin..

[Gift 1° med Zacharias Thomasen (omkr. 1689 - 1716); Gift 2° 1717 med Ole Mathissøn (d. 1718); Gift 3° 1719 med Ole Pedersøn (omkr. 1695 - 3 jun. 1770)].

Børn af Zacharias Thomasen og Dorothea (Dordi) Israelsdatter:

39.14.Marit Zachariasdatter, f. 1714
40.14.Zacharine Zachariasdatter, f. 1716, d. 1742
15.4.
Dorthe (Dordi) Thomasdatter
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Øvre Dal i Moe.3

Gift _____med

Anders Nielsen
Død omkring 1746.
     Skifte 1746, Dal Øvre, Moe18Avdøde Anders Nielsen, Dal Øvre. Arvinger: ektefelle Dorthe Thomasdatter; sønn Niels Andersen; sønn Thomas Andersen; datter Marithe Andersdatter, gift med Peder på Indre Brendberg; datter Kiersten Andersdatter, gift med Ole på Fagerjorden..

Børn af Dorthe (Dordi) Thomasdatter og Anders Nielsen:

41.15.Niels Andersen
42.15.Thomas Andersen
43.15.Marithe Andersdatter
44.15.Kiersten Andersdatter
16.4.
Elisabeth Thomasdatter
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Hauknes i Moe.3
17.4.
Kirsten Thomasdatter
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Gjeitvik i Hemnes.3
     Hun må være identisk med den Kirsten Thomasdatter der ifølge Hemnes Bygdebok er gift 1722 med Gabriel Hanssøn på Gjeitvik i Hemnes.

Gift 17222 med

Gabriel Hanssøn
Født omkring 169319,2.
Død 17552.
     Søn af Hans Mikkelsen og Lisbeth Sigfridsdatter.
     Fra Øyjord? i Nord-Rana.2
     Bruker av Gjeitvik (bnr. 1, lnr. 246) i Hemnes fra 1723.2
     Etterslekt (6 barn), se Hemnes bygdebok.

Børn af Kirsten Thomasdatter og Gabriel Hanssøn:

45.17.Lars Gabrielsen, f. 1724, d. 1803
46.17.Berete Gabrielsdatter, f. 1726, d. før 1733
47.17.Lisabeth Gabrielsdatter, f. 1729
48.17.Marite Gabrielsdatter, f. 1729, d. 1729
49.17.Hans Gabrielsen, f. 1731
50.17.Berite Gabrielsdatter, f. 1733, Hemnes.
18.4.
Marith Thomasdatter
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Øejorden/Øijorden i Moe.3
19.4.
Marithe Thomasdatter
     ? GÆT - Hun er vel identisk med Thomas Iversens datter, der år 1729 siges at opholde sig på Øyjorden ?

Gift _____med

Hans Mikkelsen
Født omkring 166520.
Død omkring 1752.
     Han er vel identisk med den Hans Mikkelsen der er enkemann efter Berethe Andersdatter, skifte år 1743 på Ytteråmarken. Hun må så have været hans 3die hustru.
     År 1701 er Hans Michelssen, 36 år gl., bruker på Yttermarken med sønnene Michel, 10 år og Gabriel, 8 år.
     Skifte 1752, Øijorden, Moe i Ranen.18Avdøde Hans Michelsen, Øijorden. Arvinger; sønn av 1. ekt. Michel Hansen, gift på Lovund; sønn av 1. ekt. Michel [Gabriel] Hansen, gift på Geitvigen; avdøde sønn av 1. ekt. Peder Hansen, hans barn: Ole Pedersen, Zacharias Pedersen og Lisbeth Pedersdatter; datter av 1. ekt. Berith Hansdatter, gift med Joen Jonasen, Skonseng; datter av 1. ekt. Gulle Hansdatter, gift på Oldervigen; datter av 1. ekt. Synneve Hansdatter, gift på Selsøen; sønn av 2. ekt. Thomas Hansen, Skonseng; sønn Zacharias Hansen, Arvetomten; sønn Elias Hansen; sønn Lars Hansen, Svalenget; sønn Fordel Hansen; datter Lisbet Hansdatter, Langvatne; datter Marith Hansdatter, Olenge..

[Gift 1° med Lisbeth Sigfridsdatter (d. omkr. 1710); Gift 2° med Marithe Thomasdatter; Gift 3° med Berethe Andersdatter (d. omkr. 1743)].

Børn af Marithe Thomasdatter og Hans Mikkelsen:

51.19.Elisabeth Hansdatter
52.19.Thomas Hansen
53.19.Zacharias Hansen
54.19.Elias Hansen
55.19.Fordel Hansen, f. omkr. 1722, d. 1758, Rødøy.
56.19.Lars Hansen
57.19.Marithe Hansdatter
20.4.
Berith Thomasdatter
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Øvre Dal i Moe.3
21.5.
Christen Christensen
Født omkring 168521.
Død omkring 1740.
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Baasmoen i Moe.3
     Skifte 1740, Baasnes i Moe.22Ektefelle Kirsten Nielsdatter. Sønn Ole Christensen, 19, ved formynder/curator farbror Iver Christensen, Øfre Dahl..

Gift _____22med

Kirsten Nielsdatter

Børn af Christen Christensen og Kirsten Nielsdatter:

58.21.Ole Christensen, f. omkr. 1721
22.5.
Iver Christensen
Født omkring 169223.
Død omkring 1767.
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Øvre Dal i Moe.3
     I skiftet etter ham 1767 arver hans søskende og deres børn.24
     Skifte 1767, Dal Øvre i Moe.24.
23.5.
Kiersten Christensdatter
Død før 176725.
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Stien i Moe.3

Gift _____26med

Gregus Olsen
Død omkring 1715.
     Skifte 1715, Stien i Moe.26Ektefelle Kirsten Christensdatter. Barn: Oluf og Christen Gregusen. Formynder for sønnene er morfaren Christen Øverdal..

Børn af Kiersten Christensdatter og Gregus Olsen:

59.23.Oluf Gregusen
60.23.Christen Gregusen, d. før 1767

Børn af Kiersten Christensdatter og _____:

61.23.Israel Pedersen
24.5.
Berith Christensdatter
Død før 1767.
     I live 1729 ved farbroren Lars Iversens skifte, men hendes bosted er ukendt.

Børn af Berith Christensdatter og _____:

62.24.Jacob Holgersen
63.24.Lucas Holgersen
64.24.Gunille Holgersdatter
65.24.Sophia Holgersdatter
66.24.Karen Holgersdatter
67.24.Anna Holgersdatter
68.24.Giertrud Holgersdatter
25.5.
Elisabeth Christensdatter
Død før 1767.
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Indre Bardal [i Nesna].3

Børn af Elisabeth Christensdatter og _____:

69.25.Christopher Arentsen
70.25.Christen Arentsen, d. før 1767
26.6.
Ivar Johansøn
Født omkring 1666, fødd umiddelbart etterat manntallet var opptatt.; 38 år gl. ved M 1701.11.
Død 174227.
     Nevnes ikke som brødrene Jon og Lars hos faren ved tellingen i 1701, og må vel antages at være ældre og fraflyttet.
     Var bruker av den seinere Håjen gard (bnr. 4, lnr. 285) på Jamtjorden i Hemnes fra 1696 til 1714, da han flyttet til Bjerklia.11
     Var bruker av 12 mark i Bjerklia gard på Bjerklien i Hemnes 1715-18 og videre av hele bruker (bnr. 2, lnr. 287) t.o.m. 1738.27
     Skifte 1742, Bjerklien, Hemnes.18Avdøde Iver Johansen. Arvinger: sønn Johan Iversen, Slapøen; sønn Iver Iversen, Hielmdahl; avdøde sønn Anders Iversen, Wornæset, hans barn (formynder Iver Iversen, Hielmdahl): Ole Andersen, Iver Andersen og Kiersten Andersdatter; avdøde sønn Michel Iversens datter Elen Kirstina Michelsdatter, formynder Christen Iversen, Strømbotnet; sønn Christen Iversen, Strømbotnet; sønn Joen Iversen, Bierchlien; sønn Erich Iversen, formynder Joen Iversen, Bierchlien; datter Dordi Iversdatter, gift med Joen på Jamtjorden; datter Goula Iversdatter, gift med Anders på Øfr. Gruben; datter Karen Iversdatter, gift med Lars på Urtfjeld; datter Marit Iversdatter, Gruben, formynder Lars Christensen, Urtfjeld; datter Kiersten Iversdatter, Bierchlien, formynder Joen Iversen, Bierchlien; datter Maren Iversdatter, Bierchlien, formynder Joen Iversen, Bierchlien..

Gift 1° 170627 med

Maren Christensdatter
Død 171927.
     Datter af Christen Michelsen og Kirsten Nielsdatter.
     Skifte 1719, Bjerklien i Hemnes.18Avdøde Karen Christensdatter. Ektefelle Ifver Johansen. Arvinger: sønn Michel Iversen; sønn Christen Iversen; datter Karen Iversdatter; datter Marite Iversdatter..

Gift 2° 171927 med

Marit Eriksdatter
Død 174127.
     Skifte 1741, Bjerklien i Hemnes.27,18Avdøde Marithe Erichsdatter. Ektefelle Iver Johansen. Arvinger: sønn Joen Iversen, 21 år; sønn Erich Iversen, 12; datter Kirsten Iversdatter, 17; datter Maren Iversdatter, 10.Boets brutto 90-5-6, avg. medregnet heimegaver 52-3-14. Sølv for 3-1-10. Bøker: huspostill. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 3 kviger, 1 markokse, 8 jømmer, 5 geiter, 1 bukk..

Børn af Ivar Johansøn og _____:

71.26.Johan Ivarsøn, f. omkr. 1696, d. omkr. 1756
72.26.Lars Ivarsøn, f. omkr. 1698, d. omkr. 1739
73.26.Ivar Ivarsøn
74.26.Anders Ivarsøn, d. omkr. 1738
75.26.Dordi Ivarsdatter, d. før 1776
76.26.Goula Ivarsdatter, d. omkr. 1776

Børn af Ivar Johansøn og Maren Christensdatter:

77.26.Michel Iversen, f. 1708, d. før 1744
78.26.Karen Iversdatter, f. 1711
79.26.Christen Iversen, f. 1714
80.26.Marite Iversdatter, f. 1718

Børn af Ivar Johansøn og Marit Eriksdatter:

81.26.Jon Ivarsøn, f. 1720, d. 1788
82.26.Kiersten Iversdatter, f. 1723
83.26.Erich Ivarsøn, f. 1727
84.26.Maren Ivarsdatter, f. 1731
27.6.
Malene Johansdatter
Født omkring 166628.
Død 175028.
     Fra Utland i Hemnes.28

Gift _____med

Ole Olsøn
Født omkring 166529,28.
Død 173928.
     Bruker av Brattland (bnr. 2, lnr. 263b) i Hemnes fra 1715.28
     Skifte 1739, Brattland i Hemnes.30Enke Malleene Johansdatter. Barn: Johan Olsen, Bratland; Ole Olsen, Enge [i Nesna]..

Børn af Malene Johansdatter og Ole Olsøn:

85.27.Johan(nes) Olsen, d. 1760
86.27.Ole Olsen
28.6.
Jørgen Johansen
Død omkring 1749.
     Skifte 1749, Mo i Moe.31Arvinger er avdøde sønn Anders Jørgensens 4 døtre og Goula Jørgensdatter gift med Erich Forsenge..

Børn af Jørgen Johansen og _____:

87.28.Anders Jørgensen, d. omkr. 1749
88.28.Goula Jørgensdatter
29.6.
Dorothea Johansdatter
     Bosat i Træna.8
     I skiftet 1729 etter hennes morbror Lars Iversen på Gjeitvik i Hemnes, er hun mor til 3 børn alle i Træna og børnene kaldes Iver Johansen, Peder Johansen og Gjertrud Johansdatter. Men ifølge morens skifte i 1720 har hun kun 2 sønner, Iver Joensen og Peder Joensen.
     Hennes 2 sønner Iver og Peder Joensen, må være identiske med de to personer af samme navn man senere kan finde gift på Husøen i Træna. Navnene på deres avkom tyder også derpå.

Gift _____9med

Joen

Børn af Dorothea Johansdatter og Joen:

89.29.Iver Joensen, d. omkr. 1745
90.29.Peder Joensen, f. omkr. 1711
30.6.
Giertrud Johansdatter (Joensdatter?)
     I skiftet 1720 etter Goula Iversdatter på Utland i Hemnes, er hun opført som dennes datter, men i skiftet 1729 etter Goula Iversdatters bror Lars Iversen, Gjeitvik i Hemnes er hun oppført som Goula's barnebarn, datter av Goulas datter Dorothea.
     Oppholder sig 1720 (moren, eller mormorens skifte) på Husøen i Træna.9
     Oppholder sig 1729 (Lars Iversen, Gjeitviks skifte) i Træna.3
     På Hikelen i Træna avholdes der 1771 skifte etter Niels Gabrielsen, og hans efterlevende enke er Giertrud Jonsdatter - samme person ?32
31.6.
Jon Johansøn
Født omkring 1681, Utland i Hemnes33,8.
Død 17588.
     Var 1712-50 bruker av 4 pund på Utland i Hemnes, og seinere av 2 pund til sin død. Jon hadde latt sønnen Ole overta bykselen på halvparten av garden 1758.8
     Ved skiftet etter Jon 1758 var boets brutto 167-0-6 (dlr-mark-skil), avgang 13-2-13. Sølv for 6-4-0 (mrk.: MOSCAD-IPS). Bøker: 1 gl. bibel, 1 gl. Brochmands postill. Husdyr: 1 hoppe, 12 kyr, 1 gl. kvige, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 6 sauer, 2 jømmer, 2 værer, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk, 2 kje, 1 svin.8

Gift 17138 med

Anna Mathiasdatter
Født omkring 1690, Medstrøm (Medstraum) i Hemnes, Nordland34.
Død 25 mar. 176934.
     Datter af Mathias Olsøn og Giertrud Amundsdatter.
     Som enka satt hun med bykselen på den ene halvparten til 1758. Sønnen Ole hadde 1750 overtatt den anden halvparten (2 pund).

Børn af Jon Johansøn og Anna Mathiasdatter:

91.31.Beritte Jonsdatter, f. 1714, Hemnes, d. 1795
92.31.Anne Jonsdatter, f. 1716, Hemnes
93.31.Dordi Jonsdatter, f. _____
94.31.Johannes Jonsøn, f. 1719, Hemnes, d. 1803
95.31.Ivar Jonsøn, f. 1721, Hemnes
96.31.Ole Jonsøn, f. 1723, Hemnes, d. eft. 1771
97.31.Goulla Jonsdatter, f. 1724, Hemnes, d. 1792
98.31.Lars Jonsøn, f. 1725, Hemnes, d. 1799
99.31.Kirsten Jonsdatter, f. 1727, Hemnes, d. eft. 1801
100.31.Gjertrud Jonsdatter, f. 1728, Hemnes, d. 1814
101.31.Malene Jonsdatter, f. 1729, Hemnes
102.31.Mathias Jonsøn, f. 1730, Hemnes, d. 1807
103.31.Jon Jonsøn, f. 1736, Hemnes
32.6.
Lars Johansøn
Født omkring 1684, Utland i Hemnes35,8.
Død 174436.
     Gårdbruker på Svalingen i Hemnes far 1712. Han var lagrettesmann og ofte brukt takstmann ved skifter.36
     4 barn, se Hemnes bygdebok.
     Ved skiftet etter Lars 1744 var boets brutto 345-3-2 (dlr-mark-skil), avgang 35-0-5. Sølv for 33-4-6. Bøker: Bibel, Povel Anderssøns postill, halvparten i Den Norske Lov Bog, og 2 andre.36

Gift _____med

Ingeborg Pedersdatter
Født omkring 167434.
Død 175534.

[Gift 1° med Anders Christophersøn (omkr. 1638 - 1711); Gift 2° med Lars Johansøn (omkr. 1684 - 1744)].

Børn af Lars Johansøn og Ingeborg Pedersdatter:

104.32.Anders Larssøn, f. 1713, Hemnes), d. 1775
33.7.
Joen Joensen
Død omkring 1743.
     Oppholder sig 1729 (morbror Lars Iversens skifte) på Indre Bardal [i Nesna].3
     Skifte 1743, Bardal indre, Nesna.37Ektefelle Randi Larsdatter. Barn: Lars Joensen og Iver Joensen..
34.7.
Christopher Joensen
     Oppholder sig 1729 (morbror Lars Iversens skifte) på Stavseng [i Dønna].3
35.7.
Lars Joensen
Død omkring 1770.
     Oppholder sig 1729 (morbror Lars Iversens skifte) på Schamdal/Skamdal i Moe.3
     Han og hustruen Dordie Andersdatter for ingen barn sammen og deres nærmeste (stor) famile arver.38
     Skifte 1770, Skamdal i Moe.39.
36.7.
Appelona Joensdatter
     Oppholder sig 1729 (morbror Lars Iversens skifte) på lille Altermarken i Moe.40
37.7.
Dorethe (Dordi) Jonsdatter
Død omkring 1762.
     Oppholder sig 1729 (morbror Lars Iversens skifte) på Brendberget [i Hemnes].40
     Etterslekt (7 barn), se Hemnes bygdebok.
     Skifte 1762, Brennberget indre, Hemnes.41Boets brutto 137-1-0, gjeld og avg. 51-1-10. Bøker: Aug. Herm. Franchis postill og 3 andre. Husdyr: 1 hoppe, 9 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 10 sauer, 3 værer..

Generation 4.

38.11.
Dorethe (Dordi) Johansdatter
     Oppholder sig 1729 (Lars Iversen, Gjeitviks skifte) på Dalosen i Hemnes.3
     Hun må være identisk med den Dordi Johansdatter (død 1758), der ifølge Hemnes bygdebok bliver gift 1733 med Mons Anderssøn, Dalosen.
39.14.
Marit Zachariasdatter
Født 171415.
     Jamtjord bnr. 1 - Se Hemnes bygdebok.15
40.14.
Zacharine Zachariasdatter
Født 171615.
Død 174215.
41.15.
Niels Andersen
42.15.
Thomas Andersen

Gift _____med

Berete Erichsdatter
Død omkring 1772.
     Skifte 1772, Dal Øvre, Moe18.

Børn af Thomas Andersen og Berete Erichsdatter:

105.42.Dordi Thomasdatter, f. omkr. 1749
106.42.Gulla Thomasdatter, f. omkr. 1750
107.42.Anders Thomasen, f. omkr. 1752
108.42.Ane Thomasdatter, f. omkr. 1757
109.42.Elen Thomasdatter, f. omkr. 1760
110.42.Berete Thomasdatter, f. omkr. 1764
111.42.Abelona Thomasdatter, f. omkr. 1765
112.42.Zacharina Thomasdatter, f. omkr. 1766
113.42.Karen Thomasdatter, f. omkr. 1769
43.15.
Marithe Andersdatter
44.15.
Kiersten Andersdatter
45.17.
Lars Gabrielsen
Født 17242.
Død 18032.
     Sønn av f.br. (Gabriel Hanssøn), var bruker (av Geitvik i Hemnes, bnr. 1, lnr. 246) 1754-61, og flyttet så til Oldernes bnr. 1.2
46.17.
Berete Gabrielsdatter
Født 17262.
Død før 17332.
47.17.
Lisabeth Gabrielsdatter
Født 172942,2.

Gift _____med

Even Andersen
48.17.
Marite Gabrielsdatter
Født 172943,2.
Død 17292.
49.17.
Hans Gabrielsen
Født 173144.
50.17.
Berite Gabrielsdatter
Født 1733, Geitvik, Hemnes.2.
51.19.
Elisabeth Hansdatter
Døbt 1 okt. 1713, Hemnes kirke.
52.19.
Thomas Hansen
Døbt 1717, Hemnes kirke, 14. søndag efter Trinit..
53.19.
Zacharias Hansen
Døbt 1719, (Hemnes kirke?), 1. påskedag..
54.19.
Elias Hansen
Døbt 13 okt. 1720.
55.19.
Fordel Hansen
Født omkring 1722.
Død 1758, Waagen, Rødøy..
     Skifte 1758, Vaage, Rødøy.45Avdøde Fordel Hansen, Vaage. Arvinger: ektefelle Margrethe Olsdatter; ektefelle Margrethe Olsdatter [?fejl for sønnen Hans Fordelsen?]; datter Martha Fordelsdatter, 1 år, formynder morbror Johan Olsen, Handsten i Nesna..

Gift _____med

Margrethe Olsdatter
Døbt 13 aug. 1730, Handsten, Nesna, Nordland, Norge..
     Datter af Ole Joensen og Margrethe Zachariasdatter.

[Gift 1° med Fordel Hansen (omkr. 1722 - 1758); Gift 2° 1760 med Hans (Joensen) Jensen].

Børn af Fordel Hansen og Margrethe Olsdatter:

114.55.Martha Fordelsdatter, f. 1758
115.55.Hans Fordelsen
56.19.
Lars Hansen
Døbt 1726, Moe kirke, 4. søndag efter 3. kongersdag..
57.19.
Marithe Hansdatter
58.21.
Ole Christensen
Født omkring 172146.
59.23.
Oluf Gregusen
     Oppholder sig 1767 (morbror Iver Christensens skifte) på Qvinen i Lurøy.24
60.23.
Christen Gregusen
Død før 176747.
61.23.
Israel Pedersen
     Oppholder sig 1767 (morbror Iver Christensens skifte) på Ørgelsvig i Rødøy.24
62.24.
Jacob Holgersen
63.24.
Lucas Holgersen
64.24.
Gunille Holgersdatter
65.24.
Sophia Holgersdatter
66.24.
Karen Holgersdatter
67.24.
Anna Holgersdatter
68.24.
Giertrud Holgersdatter
69.25.
Christopher Arentsen
70.25.
Christen Arentsen
Død før 1767.

Børn af Christen Arentsen og _____:

116.70.Arent Christensen, f. omkr. 1757
117.70.Niels Christensen, f. omkr. 1758
118.70.Elisabeth Christensdatter, f. omkr. 1759
119.70.Malena Christensdatter, f. omkr. 1762
120.70.Iver Christensen, f. omkr. 1763
121.70.Søren Christensen, f. omkr. 1766
71.26.
Johan Ivarsøn
Født omkring 169648,27.
Død omkring 1756.
     Er ved farens skifte i 1742 bosatt på Slapøen [i Herøy].49
     Skifte 1756, Slapøen, Herøy.50Ektefelle Berith Nielsdatter. Sønner Iver Johansen, Alteren i Alstahaug; Niels Johansen, på gården. Døtre: Karen Johansdatter, gift med Christen Joensen, Stavseng; Doreth Johansdatter, gift med Johan Christophersen, Schei i Herø; Berith Johansdatter, gift med Hans Jensen, Lovund i Lurø..
72.26.
Lars Ivarsøn
Født omkring 169851,27.
Død omkring 1739.
     Glein [i Dønna].27
     Er ikke nevnt i farens skifte 1742 hvilket tyder på at han er død unden at efterlade sig nogen børn.
     Skifte 1739, Glein, Dønna.52Ektefelle Elisabeth Hansdatter. Lars' far, Iver Johansen, Birchlien..

Gift _____53med

Elisabeth Hansdatter
73.26.
Ivar Ivarsøn
     Er ved farens skifte i 1742 bosatt på Hjelmdal i Nord-Rana.49
74.26.
Anders Ivarsøn
Død omkring 1738.
     Er ved farens skifte i 1742 avgået ved døden, og hans bror Iver er formynder for hans børn.49
     Ved farens skifte i 1742 siges han at være fra et sted «Wornæset». Jeg [Simon Ellefsen] ved ikke hvor dette sted ligger, men Anders må være identisk med den Anders Iversen efter hvem der avholdes skifte 1738 på Titternes i Dønna. Børnene Ole, Iver og Kirsten (men ikke Karen) nevnes også i farens skifte 1742.
     Skifte 1738, Titternes, Dønna.54Ektefelle Marith Olsdatter. Barn: Ole Andersen, Iver Andersen, Karen Andersdatter og Kirsten Andersdatter..
75.26.
Dordi Ivarsdatter
Død før 1776.
     Erling Nordli skriver at hun døde 10. juni 1788, men i skiftet etter hennes søster Goula år 1776 fremgår det at Dordi er avgået ved døden. Der må derfor være tale om en trykfeil eller en anden kvinne med samme navn.

Gift 171255 med

Jon Christensen
Født omkring 168755.
Død 174955.
     Bruker av Nedgarden (bnr. 3, lnr. 284) på Jamtjorden i Hemnes 1715-45.55
     Etterslekt (6 barn), se Hemnes bygdebok.

Børn af Dordi Ivarsdatter og Jon Christensen:

122.75.Karen Jonsdatter, f. 1715, d. 1779
123.75.Lars Jonsen, f. 1717
124.75.Mille Jonsdatter, f. 1720
125.75.Maren Jonsdatter, f. 1722
126.75.Dordi Jonsdatter, f. 1724
127.75.Iver Jonsen, f. 1727, d. eft. 1801
76.26.
Goula Ivarsdatter
Død omkring 1776.
     Skifte 1776, Grubben Øvre, Moe.56Arvinger er ektefellen Niels Pedersen og hennes avdøde bror Johan Iversens børn (Iver Johansen, Karen, Dorthe og Berithe Johansdøtre), avdøde bror Iver Iversens datter Ingeborg og avdøde bror Anders Iversens datter Kiersten; hendes avdøde søster Dorthes børn (Lars, Iver Joensen, Karen, Milla, Maren og Dorthe Joensdøtre); hendes avdøde halvbror Michaels datter Elen; hendes halvbrødre Christen, Joen og Erich Iversen; hendes halvsøstre Karen, Marithe, Maren og Kiersten Iversdøtre..

Gift 1° 1740-1744 med

Anders Pedersen
Død omkring 1744.
     Skifte 1744, Grubben Øvre i Moe.57.

[Gift 1° med Anne Hansdatter (d. omkr. 1740); Gift 2° 1740 med Goula Ivarsdatter (d. omkr. 1776)].

Gift 2° _____56med

Niels Pedersen
Død omkring 1782.
     Skifte 1782, Grubben Øvre i Moe..

[Gift 1° med Goula Ivarsdatter (d. omkr. 1776); Gift 2° med Anna Olsdatter (d. eft. 1782)].
77.26.
Michel Iversen
Født 170827.
Død før 174458.

Børn af Michel Iversen og _____:

128.77.Anne Kierstina Michelsdatter
78.26.
Karen Iversdatter
Født 171127.

Gift _____med

Lars Christensen
Død omkring 1786.
     Søn af Christen.
     Skifte 1786, Urtfjeld, Moe.59Avdøde Lars Christensen. Arvinger: sønn Iver Larsen, gift; sønn Lars Larsen, Urtfjeld; sønn Andreas Larsen, Almlien; sønn Jørgen Larsen, gift; avdøde sønn Christen Larsens barn: Lars Christensen, 16 år; Amund Christensen, 14; Iver Christensen, 12; Johannes Christensen, 10; Ellen Christensdatter, 5; datter Berethe Larsdatter, gift; datter Maren Larsdatter, gift..

Børn af Karen Iversdatter og Lars Christensen:

129.78.Iver Larsen, d. 1795, Moe.
130.78.Lars Larsen
131.78.Anders Larsen, d. omkr. 1803
132.78.Jørgen Larsen
133.78.Christen Larsen, d. omkr. 1786
134.78.Berethe Larsdatter
135.78.Maren Kristine Larsdatter, f. omkr. 1751, Nord-Rana ?, d. eft. 1804
79.26.
Christen Iversen
Født 171427.
     Bruker av Straumbotn (bnr. 1, lnr. 267a) i Hemnes, fikk bbr. dat. 7. april 1735, tinglyst 9. juli 1736.60

Gift _____60med

Beritte Monsdatter
Født 170460.

Børn af Christen Iversen og Beritte Monsdatter:

136.79.Maren Christensdatter, f. 1736
137.79.Aren Christensen, f. 1738, d. 1738
138.79.Arent Christensen, f. 1739, d. 1814
139.79.Michel Christensen, f. 1742
140.79.Michelina Christensdatter, f. 1743
141.79.Elisabeth Christensen, f. 1745
142.79.Iver Christensen, f. 1747, d. 1748
80.26.
Marite Iversdatter
Født 171827.
     Ugift år 1744.61
81.26.
Jon Ivarsøn
Født 172062,63.
Død 178863.
     Bruker av Bjerklia gard (bnr. 2, lnr. 287) på Bjerklien i Hemnes, fikk bykselbrev tinglyst 15. okt. 1739.63
     Ved farens skifte i 1742 er han formynder for sine 3 yngre helsøskende Kirsten, Erich og Maren.49
     Gift 2 ganger - etterslekt 7 barn, se Hemnes bygdebok.
82.26.
Kiersten Iversdatter
Født 172364,27.

Gift _____18med

Joen Christensen
Død omkring 1776.
     Søn af Christen.
     Skifte 1776, Grubben Nedre, Moe.18Avdøde Joen Christensen. Ektefelle Kiersten Iversdatter. Arvinger: sønn Peder Joensen, gift; datter og enke Berethe Joensdatter, var gift med Hans Jensen, Hamernes; datter Anna Joensdatter, i tj. på Hemnes Præstegaard; datter Gaule Joensdatter, gift med Peder Joensen, Brendaasen; datter Marithe Joensdatter, i tj. hos Svend Joensen, Selfors; datter Inger Joensdatter, gift med Christen Christophersen, Wasdal..

Børn af Kiersten Iversdatter og Joen Christensen:

143.82.Peder Joensen
144.82.Berethe Joensdatter
145.82.Anna Joensdatter
146.82.Golla Joensdatter
147.82.Marithe Joensdatter
148.82.Inger Joensdatter
83.26.
Erich Ivarsøn
Født 172765,27.
     Høykleppen i Hemnes.27
84.26.
Maren Ivarsdatter
Født 173166,27.
85.27.
Johan(nes) Olsen
Død 176028.
     Bruker av Brattland (bnr. 2, lnr. 263b) i Hemnes fra 1734.28
     Skifte 1760, Bratland i Hemnes.67Barn: Ole Johannesen, gift, har arvetomten; Anders Johannesen..

Gift 173428 med

Anne Gabrielsdatter
Født omkring 169028.
Død 175928.
     Fra Ånes i Nord-Rana.28
     Skifte 1759, Brattland i Hemnes.68,67Enkemann Johannes Olsen. Barn: Ole Johannesen, Anders Johannesen 15.Boets brutto 90 Rd., gjeld og avg. 31-4-4. Bøker: Müllers postill. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 1 kalv, 4 sauer, 5 geiter, 1 bukk..

Børn af Johan(nes) Olsen og Anne Gabrielsdatter:

149.85.Ole Johan(ne)sen, f. 1735, d. omkr. 1735
150.85.Ole Johan(ne)sen, f. 1737, d. 1787
151.85.Gabriel Johan(ne)sen, f. 1739, d. 1749
152.85.Anders Johan(ne)sen, f. 1742, d. 1774
86.27.
Ole Olsen
     Er ved farens skifte 1739 bosat på Enge i Nesna.30
87.28.
Anders Jørgensen
Død omkring 1749.
     Skifte 1749, Mo i Moe.31.

Gift _____31med

Karen Olsdatter Bang

[Gift 1° med Anders Jørgensen (d. omkr. 1749); Gift 2° med Ole Olsen (d. omkr. 1774)].

Børn af Anders Jørgensen og Karen Olsdatter Bang:

153.87.Abelone Andersdatter
154.87.Anne Andersdatter
155.87.Andrina Andersdatter
156.87.Johanna Andersdatter, d. omkr. 1749
88.28.
Goula Jørgensdatter
     I skiftet etter hennes mann Erich Evensen 1768 er der nevnt 7 børn.

Gift før 174969 med

Erich Evensen
Død omkring 1768, Forsenget i Moe.69.
89.29.
Iver Joensen
Død omkring 1745.
     Værge ved hans mormors skifte i 1720 er Joen Johansen, Utland i Hemnes.9
     Oppholder sig 1729 (Lars Iversen, Gjeitviks skifte) i Træna.70
     Skifte 1745, Husøen, Træna.71Ektefelle Anne Andersdatter. Datter Doreth Iversdatter..

Gift _____71med

Anne Andersdatter
Død omkring 1767.
     Skifte 1767, Husøen i Træna.72.

[Gift 1° med Hans Jørgensen (d. omkr. 1724); Gift 2° med Iver Joensen (d. omkr. 1745); Gift 3° med Hans Olsen (d. omkr. 1774)].

Børn af Iver Joensen og Anne Andersdatter:

157.89.Doreth (Dordi) Iversdatter
90.29.
Peder Joensen
Født omkring 171173.
     Værge ved hans mormors skifte i 1720 er Joen Johansen, Utland i Hemnes.9
     Oppholder sig 1729 (Lars Iversen, Gjeitviks skifte) i Træna.70

Gift 1° 1740, Forlovet 4. søndag e. trin 1739 (~ 21. juni 1739).74,75,72 med

Berete Andersdatter
Født omkring 1704.
Død 1759, Berte Pedersdatter Husøen, Peder Jonsens, 55 år gl.74.
     Muligvis indentisk med forrige bruker av Husøen Anders Nielsens datter av samme navn. Ved Anders Nielsens skifte i 1738 er hans datter Berith 26 år og stadig ugift. - Men det passer dårligt med at Berte skal være død 55 år gl., altså født ca. 1704.
     Skifte 1759, Husøen, Træna.72Ektefelle Peder Joensen. Sønner: Elev Pedersen, 14 og Iver Pedersen, 13..

Gift 2° 175974 med

Marit Jensdatter

Børn af Peder Joensen og Berete Andersdatter:

158.90.Birgitta Pedersdatter, d. før 1759
159.90.Ellen Pedersdatter, d. før 1759
160.90.Ellev Pedersen, f. omkr. 1745
161.90.Iver Pedersen, f. omkr. 1746
162.90.Kirsten Pedersdatter, f. omkr. 1746, d. 1758

Børn af Peder Joensen og Marit Jensdatter:

163.90.Joen Pedersen
164.90.Christian Pedersen
165.90.Berit (Birgitte?) Pedersdatter
166.90.Andreas (Anders) Pedersen, f. omkr. 1767
91.31.
Beritte Jonsdatter
Født 1714, Utland, Hemnes34.
Død 179534.
     Straumbotn, Hemnes, seinere Laukberg, Nord-Rana.34
92.31.
Anne Jonsdatter
Født 1716, Utland, Hemnes34.
     Kvarøy i Rødøy
93.31.
Dordi Jonsdatter
Født _____, Utland, Hemnes.34, døbt 21 apr. 1717, 1ste påskedag 1717.34.
Begravet 28 feb. 1796, 3de søndag i faste..

Gift 1° 173976 med

Peder Nielsen
Født 1713, Innigarden på Strømfors, Hemnes.34.
Død 175434.
     Søn af Niels Nielsen og Dorothea (Dordi) Pedersdatter.
     Bruker af Innigarden på Strømfors fra 1739.34
     Ved skiftet etter Peder 1754 var boets brutto 105-3-0 (dlr-mark-skil), avgang 26-5-0. Bøker: Müllers postill og 3 andre. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 dalkviger, 1 markkvige, 8 sauer, 6 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 3 hanegeiter, 1 bukk.34
     Skifte 175477,34.

Gift 2° 22 sep. 1754, 15de søndag efter Trin.78 med

Israel Anderssøn
Født 1725, Berg i Nord-Rana79,34, døbt 6 jan. 1725, Mo kirke, Nord-Rana, Fest Epiph. 1725..
Begravet 30 okt. 1791, 19de søndag efter Trin.34.
     Søn af Anders Anderssøn og Kirsten Israelsdatter.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes.
     Gårdbruker på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes, som han han overtok ved at gifte sig med enken etter forrige brukere.
     Skifte 179234Ved skiftet etter Israel 1792 var boets brutto 203-3-6 (dlr-mark-skil), avgang 36-3-13. Penger: 10 Rd. Sølv for 3-1-4. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Liten åttringsbåt med fullt utstyr, 2 firerømmingsbåter, 2 kastenøter. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 markokse, 1 ett-fôrs okse, 8 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 3 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk..

Børn af Dordi Jonsdatter og Israel Anderssøn:

167.93.Anders Israelsen, f. 1755, Nordland., d. 1820
168.93.Anna Israelsdatter, f. 1757, Hemnes, d. 1844
169.93.Chierstina Israelsdatter, f. 1760, Hemnes
94.31.
Johannes Jonsøn
Født 1719, Utland, Hemnes34.
Død 180334.
     Bruker fra 1753 Steinhaugen i Hemnes.34
95.31.
Ivar Jonsøn
Født 1721, Utland, Hemnes34.
     Er ikke nævnt i farens skifte 1758, ej heller i morens skifte 1769.18
96.31.
Ole Jonsøn
Født 1723, Utland, Hemnes34.
Død efter 177134.
     Bruker av Nergarden på Utland i Hemnes (utskilt fra farens bruk 1750). Fikk bygselbrev, tinglyst 22. april 1750.34
97.31.
Goulla Jonsdatter
Født 1724, Utland, Hemnes34.
Død 179234.

Gift 175080 med

Johannes Nielsen
Født 1721, Innigarden på Strømfors (Straumfors), Hemnes34.
Død efter 180134.
     Søn af Niels Nielsen og Dorothea (Dordi) Pedersdatter.
     Fikk bygselbrev på Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes (tinglyst 22. april 1750).

Børn af Goulla Jonsdatter og Johannes Nielsen:

170.97.Pernilla Johannesdatter, f. 1765, Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes
98.31.
Lars Jonsøn
Født 1725, Utland, Hemnes34.
Død 179934.
     Gårdbruker på Dalosen i Hemnes. Fikk bykselbrev dateret 30. dec. 1747, tinglyst 30. april 1748. Var i mange år medhjelper i Hemnes kirke. Barnløs i begge sine ekteskaper.

Gift 1° 174881 med

Berete Arntsdatter
Født omkring 1703, ?Sjonbotnet? i Nesna?34.
Død 4 jan. 178234.
     Som enka satt hun med bykselen et par år.34

[Gift 1° 1724 med Ole Jacobsøn (omkr. 1703 - 1745); Gift 2° 1748 med Lars Jonsøn (1725 - 1799)].

Gift 2° 178281 med

Marit Olsdatter
Født 1736, Oppigarden på Finneid i Hemnes34.
Død efter 180134.
99.31.
Kirsten Jonsdatter
Født 1727, Utland, Hemnes34.
Død efter 180134.

Gift 175182 med

Hans Anderssøn
Født 172734.
Død 180934.
     Gårdbruker på Storstrand i Hemnes. Fikk bykselbrev dateret 3. april, tinglyst 27.a pril 1750.34

[Gift 1° 1750 med Anne Aronsdatter (omkr. 1695 - 1751); Gift 2° 1751 med Kirsten Jonsdatter (1727 - eft. 1801)].
100.31.
Gjertrud Jonsdatter
Født 1728, Utland, Hemnes34.
Død 181434.

Gift 175983 med

Peder Christensøn
Født 1734, Gjesbakken i Hemnes34.
Død 180734.
     Gårdbruker på Gjesbakken i Hemnes. Fikk bykselbrev dateret 4. juli 1759, tinglyst 13. mai 1760.34
101.31.
Malene Jonsdatter
Født 1729, Utland, Hemnes34.
     Steinneset, Nord-Rana
102.31.
Mathias Jonsøn
Født 1730, Utland, Hemnes34.
Død 180734.
     Gårdbruker på Utland i Hemnes. Fikk bykselbrev på 2 pund (halvdelen av faren bruk), dateret 29. jan. 1759, tinglyst 29. okt. 1760. Hans ekteskap var barnløst.34

Gift 17598 med

Karen Jacobsdatter
Født 1736, Nordgarden på Jamtjorden i Hemnes34.
Død 181134.
103.31.
Jon Jonsøn
Født 1736, Utland, Hemnes34.
     Alterskjær bnr. 1, Nord-Rana
104.32.
Anders Larssøn
Født 1713, (Svalingen/Svaleng, Hemnes)84.
Død 23 feb. 177585.

Gift 1° 173785 med

Maren Pedersdatter
Født omkring 170085.
Død 26 jun. 176885.
     Maren Pedersdatter fra Hemnes (bnr. 2).85

[Gift 1° med Hans Pedersøn (omkr. 1682 - 1737); Gift 2° 1737 med Anders Larssøn (1713 - 23 feb. 1775)].

Gift 2° 176985 med

Sitzele Pedersdatter
Født 1739, (Sioneide, Nesna)85.
Død 181485.
     Datter af Peder Pedersen og Karen Rasmusdatter.

[Gift 1° med Lorentz Jensen (d. omkr. 1768); Gift 2° 1769 med Anders Larssøn (1713 - 23 feb. 1775); Gift 3° 1776 med Jens Brose Hind (1755 - 1795)].

Børn af Anders Larssøn og Sitzele Pedersdatter:

171.104.Maren Andersdatter, f. 1770, d. 1845
172.104.Lorentz Christopher Andersen, f. 1772, Hemnes)

Generation 5.

105.42.
Dordi Thomasdatter
Født omkring 174986.
106.42.
Gulla Thomasdatter
Født omkring 175087.
107.42.
Anders Thomasen
Født omkring 175288.
108.42.
Ane Thomasdatter
Født omkring 175789.
109.42.
Elen Thomasdatter
Født omkring 176090.
110.42.
Berete Thomasdatter
Født omkring 176491.
111.42.
Abelona Thomasdatter
Født omkring 176592.
112.42.
Zacharina Thomasdatter
Født omkring 176693.
113.42.
Karen Thomasdatter
Født omkring 176994.
114.55.
Martha Fordelsdatter
Født 1758.
115.55.
Hans Fordelsen
116.70.
Arent Christensen
Født omkring 175795.
117.70.
Niels Christensen
Født omkring 175896.
118.70.
Elisabeth Christensdatter
Født omkring 175997.
119.70.
Malena Christensdatter
Født omkring 176298.
120.70.
Iver Christensen
Født omkring 176399.
121.70.
Søren Christensen
Født omkring 1766100.
122.75.
Karen Jonsdatter
Født 171555.
Død 177911.
     I skiftet år 1776 etter hennes moster Goula Iversdatter er Karen gift med Niels Andersen, Jamtjorden.

Gift 174011 med

Niels Andersen
Født 171711.
Død 178811.
     Nils Anderssøn (1717-88) fra Øverdal bnr. 3, Nord Rana.11
     Bruker av gården Håjen (bnr. 4) på Jamtjorden i Hemnes.11
     I første ekteskap 8 barn, i andre 1 barn. Se Hemnes bygdebok.
123.75.
Lars Jonsen
Født 171755.
     I skiftet etter mosteren Goula Ivarsdatter år 1776 er Lars bosat på Øvre Hatten.
124.75.
Mille Jonsdatter
Født 172055.
     I skiftet år 1776 etter mosteren Goula Ivarsdatter er Mille gift med Hans Olsen, Espervigen.
125.75.
Maren Jonsdatter
Født 172255.
     I skiftet år 1776 etter mosteren Goula Ivarsdatter er Maren gift med Ole Pedersen, Brendberg.
126.75.
Dordi Jonsdatter
Født 172455.
     I skiftet år 1776 etter mosteren Goula Ivarsdatter er Dordi/Dorthe gift med Christopher Andersen, Rødøen.
127.75.
Iver Jonsen
Født 172755.
Død efter 1801.
     I skiftet etter mosteren Goula Ivarsdatter år 1776 er Iver bosat på Utskarpen [i Hemnes].
     ! GÆT - Jon og Dordi's sønn Ivar/Iver, f. 1727 er kanskje identisk med den Ivar Jonsøn der 1759 bliver gift med Alida Rachløw. !
     Ivar Jonsøn, notert som husmann (på Hundneset, Prestenget i Hemnes) ved "Extraskatten" 1764-72. Gift 1759 med Alida Bolette Rachløw (1731-95), datter av pastor Rachløw. En datter, Helene, f. 1760.101
     Iver er år 1801 bosat hos datteren Helene.

Gift 1759, Hemnes, Nordland.101 med

Alida Bolette Rachløw
Født 1731101, døbt 14 sep. 1732, Nesna, Nordland..
Død 1795101.
     Datter af Rasmus Jespersen Rachløw og Helene (Elen) Christine (Henriksdatter) Nitter.

Børn af Iver Jonsen og Alida Bolette Rachløw:

173.127.Helene Chierstine Ivarsdatter, f. 1760, Hemnes pl. Odden.
128.77.
Anne Kierstina Michelsdatter
129.78.
Iver Larsen
Død 1795, Tørbækmoen, Moe., Avdøde Iver Larsen og hustru Dorothea Nielsdatter, skifte paa begge. Arvinger: mannens sønn Lars Iversen, 16 år; sønn Niels Iversen, 10; datter Karen Elisabeth Iversdatter, 2, formynder farbror Anders Larsen, Almlien.59.

Gift 1° _____59med

Zebor Isachsdatter
Død omkring 1782.
     Skifte 1782, Tørbækmoen, Moe.59Avdøde Zebor Isachsdatter. Ektefelle Iver Larsen. Arvinger: sønn Lars Iversen, 3 år; sønn Michel Iversen, 2 mnd..

Gift 2° _____59med

Dorothea Nielsdatter
Død omkring 1795.

Børn af Iver Larsen og Zebor Isachsdatter:

174.129.Lars Iversen, f. omkr. 1779
175.129.Michel Iversen, f. omkr. 1782, d. før 1795

Børn af Iver Larsen og Dorothea Nielsdatter:

176.129.Niels Iversen, f. omkr. 1785
177.129.Karen Elisabeth Iversdatter, f. omkr. 1793
130.78.
Lars Larsen

Gift _____102med

Karen Larsdatter
     Datter af Lars Eliasen og Anne Amundsdatter.
131.78.
Anders Larsen
Død omkring 1803.
     Skifte 1803: Avdøde Anders Larsen. Ektefelle Ragnild Olsdatter. Arvinger: sønn Johannes Andersen, gift på Jamtlien; sønn Lars Andersen, gift på Berget; sønn Michel Andersen, gift på Westeraalien; sønn Anders Andersen, 22 år, arvetomten..

Gift _____59med

Ragnild Olsdatter

Børn af Anders Larsen og Ragnild Olsdatter:

178.131.Johannes Andersen
179.131.Lars Andersen
180.131.Michel Andersen
181.131.Anders Andersen, f. omkr. 1781
132.78.
Jørgen Larsen

Gift _____59med

Berethe Fordelsdatter
Død omkring 1788.
     Skifte 1788, Bjeldaanes, Moe.59Avdøde Berethe Fordelsdatter. Ektefelle Jørgen Larsen. Arvinger: sønn Lars Jørgensen, 5 år; sønn Fordel Jørgensen, 2½; sønn Christen Jørgensen, ½ år..

Børn af Jørgen Larsen og Berethe Fordelsdatter:

182.132.Lars Jørgensen, f. omkr. 1783
183.132.Fordel Jørgensen, f. omkr. 1786
184.132.Christen Jørgensen, f. omkr. 1788
133.78.
Christen Larsen
Død omkring 1786.
     Skifte 1786, Aaenget, Moe.59Avdøde Christen Larsen. Ektefelle Anna Amundsdatter. Arvinger: sønn Lars Christensen, 7 (17?) år, formynder Anders Larsen, Almlien; sønn Amund Christensen, 14, formynder Lars Larsen, Torbechmoen; sønn Iver Christensen, 11, formynder Iver Larsen, Torbechmoen; sønn Johannes Christensen, 8, formynder Jørgen Larsen, Bielaaneset; datter Elen Christensdatter, 6, formynder Peder Michelsen, Bielaaneset..

Gift _____59med

Anne Amundsdatter
Død omkring 1798.
     Skifte 1798, Aaenget, Moe.59Avdøde Anne Amundsdatter. Ektefelle Anders Joensen. Arvinger av 1. ekt. (med Lars Eliasen): datter Karen Larsdatter, gift med Lars Larsen, Tørbechmoen; datter Anne Larsdatter, gift med Niels Monsen Ribe, Mangholmstrand. Arvinger av 2. ekt. (med Christen Larsen): sønn Lars Christensen, 30 år, arvetomten; sønn Amund Christensen, gift på Enge; sønn Iver Christensen, gift på Enge; sønn Johannes Christensen, 22, arvetomten; datter Elen Christensdatter, 18, arvetomten..

[Gift 1° med Lars Eliasen; Gift 2° med Christen Larsen (d. omkr. 1786); Gift 3° med Anders Joensen].

Børn af Christen Larsen og Anne Amundsdatter:

185.133.Lars Christensen, f. omkr. 1770
186.133.Amund Christensen, f. omkr. 1772
187.133.Iver Christensen, f. omkr. 1774
188.133.Johannes Christensen, f. omkr. 1776
189.133.Ellen Christensdatter, f. omkr. 1781
134.78.
Berethe Larsdatter
135.78.
Maren Kristine Larsdatter
Født omkring 1751, Ørtfjellet, Nord-Rana ?.
Død efter 1804.

Gift 1° 15 nov. 1772103 med

Joen Gabrielsen
Født 1737.
Død 1784.
     Søn af Gabriel Iversen.
     Var bruker på Ørtfjeldet i Rana ikr. 1764-1784.
     Skifte 1785, Urtfjeld, Moe.59Avdøde Joen Gabrielsen. Ektefelle Maren Kirstina Larsdatter. Arvinger av 1. ekt.: sønn Iver Joensen, 23 år; sønn Gabriel Joensen, Meløen; sønn Haagen Joensen, 17, Nævernes; sønn Niels Joensen, 16, tj. Lars Larsen, Torbechmoen; datter Mallena Joensdatter, 21, tj. Iver Larsen, Torbechmoen. Arvinger av 2. ekt.: sønn Lars Joensen, 10 år, hjemme (Urtfjeld); sønn Michel Joensen, 6, hjemme; sønn Fordel Joensen, 3, hjemme; sønn Christen Joensen, 2, hjemme; datter Bereth Carina Joensdatter, 8 år. Formynder for de umyndige barna er Christen Larsen, Aaenget..

[Gift 1° 1761 med Beret Nilsdotter (1736 - 1772); Gift 2° 15 nov. 1772 med Maren Kristine Larsdatter (omkr. 1751 - eft. 1804)].

Gift 2° _____med

Haagen Fordelsen
Født 1747.
Død 1792.
     Se "Rana Bygdebok". Fra Nord-Dunderlandet.
     Skifte 1792, Urtfjeld, Moe.59Avdøde Haagen Fordelsen. Ektefelle Maren Christina Larsdatter. Arvinger: sønn Joen Haagensen, 5½ år; sønn Fordel Haagensen, ½; datter Karen Haagensdatter, 2½ år. Formynder for barna Lars Larsen, Tørbechmoen..

Gift 3° 16 sep. 1794103 med

Ole Østensen
Født 1764.
Død omkring 1805.
     Se "Rana Bygdebok".
     Skifte 1805, Urtfjeld, Moe.59Avdøde Ole Østensen. Ektefelle Maren Kjerstina Larsdatter. Arvinger: datter Kjerstina Henricha Olsdatter, 10 år, formynder Mikkel Johnsen, Urtfjeld..

Børn af Maren Kristine Larsdatter og Joen Gabrielsen:

190.135.Lars Joensen, f. 1775, d. 1848
191.135.Beret Karine Jonsdatter, f. 1777, Mo prgj., d. 1835
192.135.Michel Joensen
193.135.Fordel Joensen
194.135.Christen Joensen, f. 1783

Børn af Maren Kristine Larsdatter og Haagen Fordelsen:

195.135.Jon Gabriel Hågenson, f. 1785
196.135.Karen Hågensdatter, f. 1789
197.135.Fordel Hågenson, f. 1792

Børn af Maren Kristine Larsdatter og Ole Østensen:

198.135.Kirsti Henrikke Olsdatter, f. 1795
136.79.
Maren Christensdatter
Født 173660.
     Lille-Alteren bnr. 2, Nord-Rana.60
137.79.
Aren Christensen
Født 173860.
Død 173860.
138.79.
Arent Christensen
Født 173960.
Død 1814104.
     Husmann 1771-1814 på Laukhella i Indre Brennberg (bnr. 4. lnr. 271b) i Hemnes. Fra 1783 til 1793 var han så fattig og forarmet at han ikke formådde å betale skatt. Ved sønnen Christens hjelp betalte han skatt fra 1794.104

Gift 1° 1769104 med

Beret Olsdatter
Født 1745104.
Død 1813104.
     «opph. Storholmen» (1769?).104

Utenfor ekteskap med104

Randi Pedersdatter (Tybekk)

Børn af Arent Christensen og Beret Olsdatter:

199.138.Christen Arentsen, f. 1769, d. 1816
200.138.Jon Arentsen, f. 1771
201.138.Sebor Arentsdatter, f. 1771
202.138.Ole Arentsen, f. 1773

Børn af Arent Christensen og Randi Pedersdatter (Tybekk):

203.138.Nils Arentsen, f. 1779
139.79.
Michel Christensen
Født 174260.
140.79.
Michelina Christensdatter
Født 174360.
141.79.
Elisabeth Christensen
Født 174560.
142.79.
Iver Christensen
Født 174760.
Død 174860.
143.82.
Peder Joensen
144.82.
Berethe Joensdatter
145.82.
Anna Joensdatter
     Er år 1776 i tjeneste hos Dreier på Hemnes prestegaard.18,104
146.82.
Golla Joensdatter

Gift _____18med

Peder Joensen
147.82.
Marithe Joensdatter
148.82.
Inger Joensdatter

Gift _____105med

Christen (Christopher) Christophersen
149.85.
Ole Johan(ne)sen
Født 173528.
Død omkring 1735.
     Død straks.28
150.85.
Ole Johan(ne)sen
Født 173768.
Død 178768.
     Bruker av Brattland (bnr. 2, lnr. 263b) i Hemnes, fikk bbr. dat. 3. juli, tinglyst 6. okt. 1758.68

Gift _____68med

Sophie Olsdatter
Født 173668.
Død før 180168.
     Fra Hestnesodden.68

[Gift 1° med Ole Johan(ne)sen (1737 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingebrigt Jonsøn (1758 - 1812)].

Børn af Ole Johan(ne)sen og Sophie Olsdatter:

204.150.Johan Olsøn, f. 1761, d. før 1787
205.150.Ane Chierstine Olsdatter, f. 1762, d. før 1787
206.150.Malene Olsdatter, f. 1765
207.150.Elisabeth Johanna Olsdatter, f. 1768
208.150.Ole Olsøn, f. 1772, d. 1806
209.150.Kirsten Olsdatter, f. 1774
210.150.Sara Maria Olsdatter, f. 1778, d. 1846
151.85.
Gabriel Johan(ne)sen
Født 173968.
Død 174968.
152.85.
Anders Johan(ne)sen
Født 174268.
Død 28 feb. 177468.
153.87.
Abelone Andersdatter
154.87.
Anne Andersdatter
155.87.
Andrina Andersdatter
156.87.
Johanna Andersdatter
Død omkring 1749.
     Død ugift.31
     Skifte 1749, Mo i Moe.31Arvingerne er hennes mor og tre søstre..
157.89.
Doreth (Dordi) Iversdatter
     Oppholder sig 1767 (morens skifte) på Fladøen [i Rødøy?].72
158.90.
Birgitta Pedersdatter
Døbt 1741106,74.
Død før 1759107.
159.90.
Ellen Pedersdatter
Døbt 1743108,74.
Død før 1759109.
160.90.
Ellev Pedersen
Født omkring 1745110.
161.90.
Iver Pedersen
Født omkring 1746111.
162.90.
Kirsten Pedersdatter
Født omkring 1746.
Død 1758, 12 år gl.74.
163.90.
Joen Pedersen
Døbt jan. 1762112.
164.90.
Christian Pedersen
Døbt 30 apr. 1763112.
165.90.
Berit (Birgitte?) Pedersdatter
Døbt 11 mai 1765112.
166.90.
Andreas (Anders) Pedersen
Født omkring 1767113.
167.93.
Anders Israelsen
Født 1755, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.34.
Død 18 nov. 182034.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes
     Fikk bygselbrev dateret 4. nov. 1788, tinglyst 6. mai 1789 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors (Straumfors) i Hemnes, Nordland.34
     Skifte 1821Ved skiftet etter Anders 1821 var boets brutto 216-3-18 (rd-mark-skil), avgang 36-2-7. Sølv for 1 Rd. Bøker: Müllers postill og 2 andre. 2 seksringsbåter, Lofot-bruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 risbit vær, 4 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.34.

Gift 179134 med

Else Larsdatter
Født 19 mai 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes.114.
Død 22 mai 184834.
     Datter af Lars Jonsøn og Weronicha Christensdatter.

Børn af Anders Israelsen og Else Larsdatter:

211.167.Israel Anderssøn, f. 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes., d. 1875
212.167.Ronicha Kierstina Andersdatter, f. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes, d. 1824
213.167.Ole Andreas Strøm, f. 1797, Nordland., d. 1868
214.167.Dorthea Andersdatter, f. 1799, Nordland., d. 1860
215.167.Nils Petter Anderssøn, f. 1801, Hemnes
216.167.Jon Anderssøn, f. 1803, Nordland, d. 1803
217.167.Lars Anderssøn, f. 1804, Hemnes
168.93.
Anna Israelsdatter
Født 1757, Innigarden på Strømfors, Hemnes34.
Død 2 mar. 184434.

Gift 1786115 med

Peder Olsøn
Født 1750, Storholmen i Hemnes.115.
Død 25 okt. 1822115.
     Var bruker fra 1780 på Oppigarden (lnr. 256, landskyld 2 pd. 12 mark) på Storholmen i Hemnes. Han er i fogderegnskapene kalt "den yngre" for ikke å forveksles med Peder Olsøn på bnr. 3.115

[Gift 1° 1780 med Johanna Olsdatter (1751 - 21 okt. 1785); Gift 2° 1786 med Anna Israelsdatter (1757 - 2 mar. 1844)].

Børn af Anna Israelsdatter og Peder Olsøn:

218.168.Johanna Maria Pedersdatter, f. 1787, Storholmen i Hemnes., d. 1863
219.168.Dorothea Pernilla Pedersdatter, f. 1789, Storholmen i Hemnes., d. 1843
220.168.Israel Pedersen, f. 1791, Storholmen i Hemnes.
221.168.Gulle Benjamin Pedersen, f. 1794, Storholmen i Hemnes., d. 1836
222.168.Karen Pedersdatter, f. 1797, Storholmen i Hemnes.
223.168.Marith Pedersdatter, f. 1798, Storholmen i Hemnes.
169.93.
Chierstina Israelsdatter
Født 1760, Innigarden på Strømfors, Hemnes78.
     Gift på Lille-Alteren, bruk nr. 1, Nord-Rana.34
170.97.
Pernilla Johannesdatter
Født 20 mai 1765, Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes34.
171.104.
Maren Andersdatter
Født 1770116.
Død aug. 1845116.
     Maren Andersdatter fra Mula.116

Gift 1795116 med

Nils Jørgen Andreassøn
Født 1770117.
Død 30 apr. 1842116.
     Søn af Andreas Nielsen og Dorothea (Dordi) Olsdatter.
     Nils Andreassøn fikk bykselbrev på Nergarden (bnr 2, lnr 273b), Straumsnes i Hemnes, datert 20. mai, tinglyst 15. okt. 1800. Han fikk overta bruket fra sin halvbror Mikkel Blix Adriansøn på bruk nr. 1.116

Børn af Maren Andersdatter og Nils Jørgen Andreassøn:

224.171.Anders Strøm Nielsen, f. 1797, Hemnes)
225.171.Petter Jørgen Nielsen, f. 1799, d. 1799
226.171.Dorthea Nielsdatter, f. 1801, Hemnes), d. 1874
227.171.Siselle Maria Nielsdatter, f. 1803, Hemnes)
228.171.Randine Kierstine Nielsdatter, f. 1805, Hemnes), d. 1828
229.171.Maren Brose Nielsdatter, f. 1809, Hemnes)
230.171.Martha Olava Nielsdatter, f. 1811, Hemnes)
172.104.
Lorentz Christopher Andersen
Født 8 nov. 1772, (Mula, Hemnes)85.

Generation 6.

173.127.
Helene Chierstine Ivarsdatter
Født 1760, Hemnes pl. Odden.101.

Gift _____med

Jørgen Andersen
Født 1755.
     Jørgen Andersen på Urtfjeld.
174.129.
Lars Iversen
Født omkring 1779118.
175.129.
Michel Iversen
Født omkring 1782.
Død før 1795119.
176.129.
Niels Iversen
Født omkring 1785120.
177.129.
Karen Elisabeth Iversdatter
Født omkring 1793121.
178.131.
Johannes Andersen
179.131.
Lars Andersen
180.131.
Michel Andersen
181.131.
Anders Andersen
Født omkring 1781122.
182.132.
Lars Jørgensen
Født omkring 1783123.
183.132.
Fordel Jørgensen
Født omkring 1786124.
184.132.
Christen Jørgensen
Født omkring 1788125.
185.133.
Lars Christensen
Født omkring 1770126.
186.133.
Amund Christensen
Født omkring 1772127.
187.133.
Iver Christensen
Født omkring 1774128.
188.133.
Johannes Christensen
Født omkring 1776129.
189.133.
Ellen Christensdatter
Født omkring 1781130.
190.135.
Lars Joensen
Født 1775.
Død 3 apr. 1848.
     Død ugift.
191.135.
Beret Karine Jonsdatter
Født 12 feb. 1777, Ørtfjellet, Mo prgj..
Død 6 apr. 1835.
     Gift i Røvatnet ?

Gift 1° _____, Uekteskapelig !103med

Nils Monsson
Født 3 feb. 1774.
Død 1813.
     Bruker av Oppigarden på Stor-Røvatnet i Rana.

[Gift 1° med Beret Karine Jonsdatter (12 feb. 1777 - 6 apr. 1835); Gift 2° 1810 med Anne Kristensdatter (1786 - 15 jan. 1866)].

Gift 2° 1812 med

Erik Andersen
Født 1766, Hauknes, Mo prgj..
Død 8 mai 1859.
     Søn af Anders Mikkelsen og Kirsten Eriksdatter.
     Gårdbruker på Hougness (Hauknes) i Mo prgj. Solgte jorden høsten 1833 og fikk til kår: For til 2 kyr og 4 småfe og åker til 1 tønne utsæd i Vedhogg- og Sjåbergåkern.

[Gift 1° 1796 med Doreth Ivarsdatter (1763 - dec. 1811); Gift 2° 1812 med Beret Karine Jonsdatter (12 feb. 1777 - 6 apr. 1835)].

Børn af Beret Karine Jonsdatter og Nils Monsson:

231.191.Mons Monsson, f. 1808

Børn af Beret Karine Jonsdatter og Erik Andersen:

232.191.John Gabriel Eriksen, d. 1888
192.135.
Michel Joensen
Døbt 21 feb. 1779.
193.135.
Fordel Joensen
Døbt 16 sep. 1781.
194.135.
Christen Joensen
Født 20 apr. 1783.
195.135.
Jon Gabriel Hågenson
Født 27 aug. 1785.
     Se "Rana Bygdebok".
196.135.
Karen Hågensdatter
Født 1789.
197.135.
Fordel Hågenson
Født 1792.
     Se "Rana Bygdebok".
198.135.
Kirsti Henrikke Olsdatter
Født 1795.
199.138.
Christen Arentsen
Født 1769131.
Død 1816131.
     Var vel i realiteten husmann på Laukhella i Indre Brennberg (bnr. 4, lnr. 271b) i Hemnes fra 1794, da han begynte å betale skatt for faren.131
     Hele fam. er falt ut fra F 1801. Christen flyttet til Enge i Nesna før 1816.131

Børn af Christen Arentsen og _____:

233.199.Nils Christensen, f. 1798
234.199.Johanna Christensdatter, f. 1799
200.138.
Jon Arentsen
Født 1771132,131.
201.138.
Sebor Arentsdatter
Født 1771133,131.
202.138.
Ole Arentsen
Født 1773131.
     Bakken i Bardal, Nesna.131
203.138.
Nils Arentsen
Født 14 apr. 1779131.
204.150.
Johan Olsøn
Født 176168.
Død før 178768.
205.150.
Ane Chierstine Olsdatter
Født 176268.
Død før 178768.
206.150.
Malene Olsdatter
Født 1 jul. 176568.
207.150.
Elisabeth Johanna Olsdatter
Født 6 feb. 176868.
208.150.
Ole Olsøn
Født 22 sep. 177268.
Død 1806134.
     Husmann på Sandnes [i Hemnes].68
     Bruker av Yttergarden (bnr. 2, lnr. 115b) på Sandnes indre i Hemnes, fikk bykselbrev tinglyst 5. nov. 1801.134
     Han fikk skuddpremie for en bjørn 1789.134
     Skifte 1806134Boets brutto 789-1-14, gjeld og avg. 47-0-10. Sølv for 8-2-4. 220 Rd. i Banco sedler. Storbåt med rigg, seksringsbåt med rigg, Lofotbruk, halvparten i rorbu, fiskehjell og stort naust i Kabelvåg. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 markokse, 7 sauer, 4 lam, 1 geit, 2 hanegeiter..

Gift 1800134 med

Johanna Olsdatter
Født 5 jul. 1773, Yttergarden, Sandnes indre i Hemnes.134.
Død 1819134.
     Etter hennes første mann Ole Olsøn ble Johanna gift på ny (flere barn), se Hemnes bygdebok.

Børn af Ole Olsøn og Johanna Olsdatter:

235.208.Benjamin Olsen, f. 1801
236.208.Magdalene Olsdatter, f. 1803
237.208.(Olava) Sophia Olsdatter, f. 1806
209.150.
Kirsten Olsdatter
Født 177468.
210.150.
Sara Maria Olsdatter
Født 28 mai 177868.
Død 6 sep. 1846135.

Gift 1° 1802135 med

Henrik Andreassen
Født 8 feb. 1778135.
Død 1806135.
     Bruker av Høyneset (bnr. 1, lnr. 124) i Hemnes, fikk bbr. mot kår til foreldrene, dat. 2. mai, tinglyst 12. okt. 1801.135
     Henrik omkom på heimreise fra Lofoten.135
     Skifte 1806135Boets brutto 355-5-7, gjeld og avg. 32-5-7. Banco sedler: 23 Rd. Sølv for 4-3-0 og 29 sølvknapper i gangklær. 2 rorbuer i Kabelvåg, Lofot-bruk. Husdyr: 2 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 5 sauer..

Gift 2° 1807135 med

Ole Pedersen
Født 1775135.
Død 12 mar. 1840, Lofoten.135, begravet 12 mar. 1840, Lofoten.135.
     Bruker av Høyneset (bnr. 1, lnr. 124) i Hemnes, fikk bbr. dat. 10. april, tinglyst 5. mai 1807.135

Børn af Sara Maria Olsdatter og Henrik Andreassen:

238.210.Elisabeth Magdalene Henriksdatter, f. 1803

Børn af Sara Maria Olsdatter og Ole Pedersen:

239.210.Henrik Andreas Olsen, f. 1808, d. 1868
240.210.Christiana Olsdatter, f. 1810, d. 1814
241.210.Christiana Olsdatter, f. 1814, d. 1850
242.210.Anne Cathrine Olsdatter, f. 1816
243.210.Ole Johan Olsen, f. 1818, d. 1878
244.210.Karen Sophia Olsdatter, f. 1822
211.167.
Israel Anderssøn
Født 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes.34.
Død 20 jul. 187534.
     Fikk 4. nov. 1820 bygselbrev (tgl. 1. mai 1821) på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.34

Gift 172378 med

Weronicha Johansdatter
Født 179878.
Død 22 okt. 188578.
     Fra Medstraum bnr. 2 i Hemnes.

Børn af Israel Anderssøn og Weronicha Johansdatter:

245.211.Else Maria Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
246.211.Andrine Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
247.211.Else Maria Israelsdatter, f. 1825, Strømfors i Hemnes., d. 1897
248.211.Ronika Israelsdatter, f. 1826, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1826
249.211.Ane Israelsdatter, f. 1827, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1827
250.211.Johanna Israelsdatter, f. 1828, Strømfors i Hemnes.
251.211.Olina Israelsdatter, f. 1829, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1829
252.211.Anders Israelsen, f. 1831, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1831
253.211.Anders Christian Israelsen, f. 1832, Strømfors i Hemnes.
254.211.Veronica Kierstina Israelsdatter, f. 1833, Strømfors i Hemnes., d. 1833
255.211.Hanna Sophia Israelsdatter, f. 1834, Strømfors i Hemnes., d. 1922
256.211.Lars Johan Israelsen, f. 1837, Strømfors i Hemnes.
257.211.Anders Johan Israelsen, f. 1838, Strømfors i Hemnes., d. 1863
258.211.Dorthea Israelsdatter, f. 1839, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1839
259.211.Israel Andreas Israelsen, f. 1843, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1843
212.167.
Ronicha Kierstina Andersdatter
Født 26 feb. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes78.
Død 21 okt. 1824136.

Gift 1822136 med

Ole Andreas Hanssen
Født 25 sep. 1781, Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.136.
Død 7 jul. 1849136.
     Fikk bygselbrev dateret 15. feb. 1822, tinglyst 14. okt. 1823 på bruk nr. 3 Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.136

[Gift 1° 1822 med Ronicha Kierstina Andersdatter (26 feb. 1795 - 21 okt. 1824); Gift 2° 1824 med Olava Johansdatter (1797 - 4 mar. 1888)].

Børn af Ronicha Kierstina Andersdatter og Ole Andreas Hanssen:

260.212.Hans Andreas Olsen, f. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.
213.167.
Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.137,34, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 1868138, begravet 1 jun. 1868138.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.138
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.138
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.138
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.138
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.139

Gift 1° 9 aug. 1829, Åndervåg, Ibestad138 med

Nikolina Maria Eriksdatter
Født 1802, Åndervåg, Ibestad.140.
Død 21 mar. 1838, Åndervåg, Ibestad.138.
     Datter af Erik Nilssen og Marit Nilsdatter Falk.

Gift 2° 23 okt. 1839, Ibestad kirke141,140 med

Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 1805140.
Død 28 jun. 1867138.
     Datter af Ellev Ediassen (Erboe) og Berit Kirstina Olsdatter.

Børn af Ole Andreas Strøm og Nikolina Maria Eriksdatter:

261.213.Else Maria Strøm, f. 1829, Ibestad, d. 1890, Skånland ?
262.213.Erik Andreas Strøm, f. 1832, Ibestad, d. 1914, Skånland ?

Børn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter:

263.213.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. _____
264.213.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
214.167.
Dorthea Andersdatter
Født 1799, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.34.
Død 25 aug. 186034.

Gift 1821142 med

Lorents Pedersen
Født 1791, ? Skog i Nesna ?34.
Død 3 mar. 187634.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.34

Børn af Dorthea Andersdatter og Lorents Pedersen:

265.214.Else Anna Lorentsdatter, f. 1822, Nordland, d. 1873
266.214.Johanne Kirstine Lorentsdatter, f. 1830, Nordland, d. 1830
215.167.
Nils Petter Anderssøn
Født 1801, Innigarden i Strømfors, Hemnes34.
216.167.
Jon Anderssøn
Født 1803, Innigarden, Strømfors, Hemnes, Nordland34.
Død 1803143,34.
217.167.
Lars Anderssøn
Født 1804, Innigarden i Strømfors, Hemnes34.
218.168.
Johanna Maria Pedersdatter
Født 1787, Storholmen i Hemnes.115.
Død 3 jun. 186311.

Gift 181211 med

Zacharias Zachariassen
Født 178211.
Død 2 mar. 186211.
     Fikk bygselbrev dat. 18. dec. 1810, tgl. 9. april 1811 på bnr. 4 Håjen på Jamtjorden i Hemnes.11

Børn af Johanna Maria Pedersdatter og Zacharias Zachariassen:

267.218.Peder Zachariassen, f. 1813, Jamtjorden i Hemnes., d. 1839
268.218.Christen Mathias Zachariassen, f. 1816, Jamtjorden i Hemnes.
269.218.Nils Zacharias Zachariassen, f. 1819, Jamtjorden i Hemnes.
270.218.Ane Dorthea Zachariasdatter, f. 1823, Jamtjorden i Hemnes.
271.218.Israel Zachariassen, f. 1827, Jamtjorden i Hemnes., d. 1845
219.168.
Dorothea Pernilla Pedersdatter
Født 1789, Storholmen i Hemnes.115.
Død 20 okt. 1843115.
     Storholmen i Hemnes [Efterslekt - Se Hemnes bygdebok, s. 465].
220.168.
Israel Pedersen
Født 1791, Storholmen i Hemnes.115.
221.168.
Gulle Benjamin Pedersen
Født 25 mai 1794, Storholmen i Hemnes.115.
Død 18 jan. 1836115.
     Ugift.115
222.168.
Karen Pedersdatter
Født 1797, Storholmen i Hemnes.115.
223.168.
Marith Pedersdatter
Født 1798, Storholmen i Hemnes.115.
224.171.
Anders Strøm Nielsen
Født 1797, (Straumsnes, Hemnes)116.
     Flyttet til Salten ?116
225.171.
Petter Jørgen Nielsen
Født 1799116.
Død 1799116.
226.171.
Dorthea Nielsdatter
Født 26 sep. 1801, (Straumsnes, Hemnes)116.
Død 29 mar. 1874144.
     Enka Dorthea gift 1852 med Johan Larsen fra Straumbotn. Han døde 2 mnd. etter vielsen.144

Gift 1° 1825144 med

Ole Andreas Johannessen
Født 1800144.
Død 3 feb. 1849144.
     Søn af Johannes Olsen og Martha Maria Andersdatter.
     Ole Johannessen, sønn av forrige bruker, fikk kongeskjøte på Dilkestad Indre (bnr. 1, lnr. 250), Dilkestad indre i Hemnes for 100 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 2/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, datert 27. okt. 1833, tinglyst 23. juni 1834.144

[Gift 1° 1823 med Karen Sevaldsdatter (1802 - 26 sep. 1824); Gift 2° 1825 med Dorthea Nielsdatter (26 sep. 1801 - 29 mar. 1874)].

Gift 2° 1852144 med

Johan Larsen
Død omkring 1852.

Børn af Dorthea Nielsdatter og Ole Andreas Johannessen:

272.226.Nils Jørgen Olsen, f. 1826, Hemnes), d. 1849
273.226.Johannes Olsen, f. 1828, Hemnes)
274.226.Jens Brose Hind Olsen, f. 1830, Hemnes), d. 1881
275.226.Karen Cicilia Hind Olsdatter, f. 1832, Hemnes)
276.226.Martha Maria Olsdatter, f. 1835, Hemnes), d. 1835
227.171.
Siselle Maria Nielsdatter
Født 1803, (Straumsnes, Hemnes)116.
228.171.
Randine Kierstine Nielsdatter
Født 1805, (Straumsnes, Hemnes)116.
Død 30 sep. 1828116.
229.171.
Maren Brose Nielsdatter
Født 1809, (Straumsnes, Hemnes)116.
     Flyttet til Sund, bnr. 1.116
230.171.
Martha Olava Nielsdatter
Født 1811, (Straumsnes, Hemnes)116.

Generation 7.

231.191.
Mons Monsson
Født 1808.
232.191.
John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland., 13de søndag efter Trin..
Død 1888.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.
     I folketellingen år 1865 er John G. Eriksen, 50 år gl. (enkemann), født i Ibestad sogn og «gaardbruger og baadebygger» på Marskard (matr. nr. 375), Ibestad sogn og prgj., Ibestad kommune, Troms. På gården er også sønnen Hans M. Johansen og døttrene Elen B., Anna M. Sara Jørgine, og Bendigte K. Johnsdatter. Alle nevnte børn er ugifte. Besetning på gården var: 1 hest, 3 stort kveg, 12 får. Utsæd: 1½ (tønne) bygg og 2 (tønner) poteter.139
     I folketellingen år 1875 er John Gabriel Eriksen, f. 1813 i Moe prgj. i Helgeland, enkemann, gårdbruker (bykselmann) og bådebygger på Marskar (gård/matr. nr 375) i Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms.145

Gift 20 okt. 1843 med

Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.146.
Død 1863140.
     Datter af Hans Johannesen og Margrethe Sørensdatter.

Børn af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter:

277.232.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes., d. 1915
278.232.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916
279.232.Anne Rebekka Johnsdatter, f. 1848, Skånland
280.232.Serine Marie Kirstine Johnsdatter, f. 1854, Skånland, d. 1920
233.199.
Nils Christensen
Født 1798131.
234.199.
Johanna Christensdatter
Født 1799131.
235.208.
Benjamin Olsen
Født 1801134.
236.208.
Magdalene Olsdatter
Født 1803134.
237.208.
(Olava) Sophia Olsdatter
Født 1806134.
238.210.
Elisabeth Magdalene Henriksdatter
Født 1803135.
239.210.
Henrik Andreas Olsen
Født 1808135.
Død 28 aug. 1868135.
     Bruker av Høyneset (bnr. 1, lnr. 124) i Hemnes, som han overtok etter farens død. Fikk kongeskjøte for 145 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, og med kaptalverdi 49 Spd. 2 skill., dat. 12. dec. 1848, tinglyst 27. mai 1850 [?].135
     Etterslekt (7 barn), se Hemnes bygdebok.
240.210.
Christiana Olsdatter
Født 1810135.
Død 1814135.
241.210.
Christiana Olsdatter
Født 1814135.
Død 30 okt. 1850135.
242.210.
Anne Cathrine Olsdatter
Født 1816135.
243.210.
Ole Johan Olsen
Født 14 jul. 1818135.
Død 17 apr. 1878147,148.
     Husmann "Ole Olsens plass" (under lnr. 118a) på Hestneset i Hemnes.148
     Husmann og farger.148

Gift 1852148 med

Rebekka Johnsdatter
Født 1801148.
Død 17 apr. 1878148.
     «opph. Storbjerka».148
244.210.
Karen Sophia Olsdatter
Født 25 apr. 1822135.
245.211.
Else Maria Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 182378.
     Død straks efter fødselen.78
246.211.
Andrine Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 182378.
     Død straks efter fødselen.78
247.211.
Else Maria Israelsdatter
Født 18 apr. 1825, Strømfors i Hemnes.78.
Død 3 jan. 1897142.

Gift 1853142 med

Johan Olsen
Født 1827142.
Død 18 jun. 1904142.
     Fra Næverlia.142
     Fikk bygselbrev tinglyst 15. okt. 1858 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.34

Børn af Else Maria Israelsdatter og Johan Olsen:

281.247.Iver Andreas Johansen, f. 1854, Strømfors i Hemnes., d. 1854
282.247.Ole Andreas Johansen, f. 1856, Strømfors i Hemnes.
283.247.Jertrud Jacobea Johansen, f. 1859, Strømfors i Hemnes.
284.247.Randi Kjerstine Johansdatter, f. 1861, Strømfors i Hemnes.
285.247.Else Marie Johansdatter, f. 1863, Strømfors i Hemnes.
248.211.
Ronika Israelsdatter
Født 13 okt. 1826, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 1826.
     Død straks efter fødselen.78
249.211.
Ane Israelsdatter
Født 16 jun. 1827, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 182778.
     Død straks efter fødselen.78
250.211.
Johanna Israelsdatter
Født 13 okt. 1828, Strømfors i Hemnes.78.
251.211.
Olina Israelsdatter
Født 30 sep. 1829, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 1829.
     Død straks efter fødselen.78
252.211.
Anders Israelsen
Født 1 mai 1831, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 1831.
     Død straks efter fødselen.78
253.211.
Anders Christian Israelsen
Født 19 jun. 1832, Strømfors i Hemnes.78.
     Hemnesberget 1875.78
254.211.
Veronica Kierstina Israelsdatter
Født 26 mai 1833, Strømfors i Hemnes.78.
Død 183378.
255.211.
Hanna Sophia Israelsdatter
Født 31 jul. 1834, Strømfors i Hemnes.78.
Død 19 mar. 1922149.

Gift _____med

Nils Christian Jakobsen
Født 5 mai 1826, Svalingen i Hemnes.149.
Død 5 feb. 1907149.
     Fikk bykselbrev tinglyst 7. sept. 1863 på Svalingen (bnr. 2, lnr 231b, 2 pund i landskyld) i Hemnes. Ved skyldsetningsforretning 1878 ble lnr. 231b delt i to like deler, hvorved lnr. 231c ble fraskilt. Landskylden var herefter 1 daler 1 ort 20 skill.149

Børn af Hanna Sophia Israelsdatter og Nils Christian Jakobsen:

286.255.Iver Andreas Nilsen, f. 1860, Svalingen i Hemnes.
287.255.Jacob Johan Nilsen, f. 1861, Svalingen i Hemnes.
288.255.Nils Heitmand Nilsen, f. 1864, Svalingen i Hemnes.
289.255.Anders Johan Nilsen, f. 1868, Svalingen i Hemnes.
290.255.Sophie Ronika Nilsdatter, f. 1872, Svalingen i Hemnes.
256.211.
Lars Johan Israelsen
Født 31 aug. 1837, Strømfors i Hemnes.78.
     Død straks efter fødselen.78
257.211.
Anders Johan Israelsen
Født 7 jun. 1838, Strømfors i Hemnes.78.
Død 17 jul. 186378.
258.211.
Dorthea Israelsdatter
Født 21 nov. 1839, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 183978.
     Død straks efter fødselen.78
259.211.
Israel Andreas Israelsen
Født 18 mai 1843, Strømfors i Hemnes.78.
Død omkring 1843.
     Død straks efter fødselen.78
260.212.
Hans Andreas Olsen
Født 25 sep. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.136.
     Husmann på plassen Sørsjømyra eller Bakken på Straumbotn (lnr. 176b) i Hemnes.150

Gift 1851150 med

Pernille Christoffersdatter
Født 1826150.
     Fra Nord-Rana.150

Børn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter:

291.260.Christence Ronika Hansdatter, f. 1850, Straumbotn i Hemnes.
292.260.Othea Johanna Hansdatter, f. 1853, Straumbotn i Hemnes.
293.260.Ole Andreas Hansen, f. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes., d. 1897
294.260.Peder Tobias Hansen, f. 1858, Straumbotn i Hemnes.
295.260.Lars Christian Hansen, f. 1861, Straumbotn i Hemnes.
296.260.Karen Mathea Hansdatter, f. 1862, Straumbotn i Hemnes.
297.260.Larssine Hansdatter, f. 1866, Straumbotn i Hemnes., d. 1866
298.260.Larssine Kristine Hansdatter, f. 1867, Straumbotn i Hemnes.
299.260.Christoffer Berthinus Hansen, f. 1870, Straumbotn i Hemnes.
261.213.
Else Maria Strøm
Født 1829, Åndervåg, Ibestad140.
Død 1890, Djupvik, Skånland ?140.

Gift 1° 1859, Djupvik, Skånland140 med

Eilert Kristian Korneliussen
Født 1834, Åndervåg, Ibestad140.
Død 1863, Djupvik, Skånland ?140.

Gift 2° 1864140 med

Kornelius Hanssen
Født 1825, Djupvik, Skånland.140.
Død 1898140.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Else Maria Strøm og Eilert Kristian Korneliussen:

300.261.Nikolina Maria Eilertsdatter, f. 1859, Skånland
301.261.Karolina Maria Eilertsdatter, f. 1861, Skånland, d. _____

Børn af Else Maria Strøm og Kornelius Hanssen:

302.261.Eilert Kristian Kornelius Korneliussen, f. 1865, Skånland., d. 1890
303.261.Anne Marta Korneliusdatter, f. 1865, Skånland.
304.261.Hans Eberg Korneliussen, f. 1867, Skånland.
305.261.Anna Emilia Korneliusdatter, f. 1870, Skånland., d. 1870
262.213.
Erik Andreas Strøm
Født 1832, Åndervåg, Ibestad140.
Død 1914, Djupvik, Skånland ?140.

Gift 1859, Djupvik, Skånland140 med

Karen Malena Hansdatter
Født 1828, Djupvik, Skånland ?140.
Død 1909, Djupvik, Skånland ?140.

Børn af Erik Andreas Strøm og Karen Malena Hansdatter:

306.262.Ole Nikolai Bendik Eriksen, f. 1860, Skånland
307.262.Hans Martin, f. 1862, Skånland, d. 1862, Skånland
308.262.Anna Sofia Eriksdatter, f. 1864, Skånland
309.262.Hartvig Kristian Eriksen, f. 1872, Skånland
263.213.
Nikoline Maria Strøm
Født 1842140.
Død _____140.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.139

Gift 1° 1866, Grov, Skånland140 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord140.
Død 1875140.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad140 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland140.
Død 1890140.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

310.263.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
311.263.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
312.263.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
313.263.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

314.263.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
315.263.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
316.263.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
317.263.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
264.213.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland140, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 1897140.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.139
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.145

Gift 4 aug. 1882141,140 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.140,146, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.140, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.145
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.151

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

318.264.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. _____
319.264.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. _____
320.264.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. _____
321.264.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. _____
322.264.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. _____
265.214.
Else Anna Lorentsdatter
Født 9 jun. 1822, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland34.
Død 24 dec. 187334.

Gift 1855142 med

Svend Heitmann Pedersen
Født 23 okt. 1819, Øverdal, Nord-Rana34.
Død 28 apr. 186734.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.34

Børn af Else Anna Lorentsdatter og Svend Heitmann Pedersen:

323.265.Peder Jeremias Svendsen, f. 1857, Nordland
266.214.
Johanne Kirstine Lorentsdatter
Født 20 apr. 1830, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland34.
Død apr. 1830152,34.
267.218.
Peder Zachariassen
Født 1813, Jamtjorden i Hemnes.11.
Død 19 jul. 183911.
     Ugift.11
268.218.
Christen Mathias Zachariassen
Født 1816, Jamtjorden i Hemnes.11.
269.218.
Nils Zacharias Zachariassen
Født 8 mai 1819, Jamtjorden i Hemnes.11.
     Hemnesberget 1865. USA 1866.11
270.218.
Ane Dorthea Zachariasdatter
Født 2 apr. 1823, Jamtjorden i Hemnes.11.
271.218.
Israel Zachariassen
Født 18 mar. 1827, Jamtjorden i Hemnes.11.
Død 17 dec. 184511.
272.226.
Nils Jørgen Olsen
Født 26 mar. 1826, (Dilkestad indre, Hemnes)144.
Død 3 mar. 1849, druknet under Lofot-fisket.144.
273.226.
Johannes Olsen
Født 13 apr. 1828, (Dilkestad indre, Hemnes)144.
     Dim. fra Tromsø Seminar 1850 (flyttet til Hammerfest).144
274.226.
Jens Brose Hind Olsen
Født 20 mai 1830, (Dilkestad indre, Hemnes)144.
Død 23 mar. 1881144.

Gift 1858144 med

Martha Maria Haagensdatter
Født 30 apr. 1829, (Dilkestad indre, Hemnes)153.
Død 15 okt. 1913144.
     Datter af Haagen Simeon Nilssen og Karen Christophersdatter.
     Etterslekt, 4 barn. Se Hemnes Bygdebok.
275.226.
Karen Cicilia Hind Olsdatter
Født 27 jun. 1832, (Dilkestad indre, Hemnes)144.
     Flyttet til ytre Dilkestad, bnr. 3.144
276.226.
Martha Maria Olsdatter
Født 17 jan. 1835, (Dilkestad indre, Hemnes)144.
Død 1835144.

Generation 8.

277.232.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.146.
Død 1915140.
278.232.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.140, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 1916140.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad140 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.140, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 1920140.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

324.278.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
325.278.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
326.278.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. _____
327.278.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
328.278.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
329.278.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
330.278.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
331.278.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
332.278.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
279.232.
Anne Rebekka Johnsdatter
Født 1848, Marskard, Skånland140.

Gift 1890140 med

Reobert Olai Olsen Aas
Født 1848, Sandstrand, Skånland, Trondenes140.
     Søn af Ole Knut Pedersen Aas og Anne Johanna Margrete Sørensdatter.

Børn af Anne Rebekka Johnsdatter og Reobert Olai Olsen Aas:

333.279.Julie Alvilde Olsen (Aas), f. 1892, Skånland
280.232.
Serine Marie Kirstine Johnsdatter
Født 1854, Marskard, Skånland140.
Død 1920140.

Gift 1° 1875140 med

Martinus Johansen
Født 1846, Fornes, Skånland140.
Død 1878140.
     Søn af Johan Henriksen og Elen Maria Salomonsdatter.

Gift 2° 1880140 med

Anton Daniel Bårdsen
Født 1846, Oppdal140.
Død 1891140.
     Søn af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

[Gift 1° 1877 med Hanna Petrikka Beteusdatter (1851 - 1879); Gift 2° 1880 med Serine Marie Kirstine Johnsdatter (1854 - 1920)].

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Martinus Johansen:

334.280.Ove Johan Martinussen, f. 1876, Skånland, d. 1876
335.280.Martin Johan Martinussen, f. 1878, Skånland

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Anton Daniel Bårdsen:

336.280.Hans Peder Antonsen, f. 1881, Skånland
337.280.Jondine Johanna Antonsdatter, f. 1883, Skånland, d. 1884
338.280.Bertin Roald Antonsen, f. 1885, Skånland, d. 1906
339.280.Jondine Ottilie Antonsdatter, f. 1887, Skånland, d. 1887
340.280.Andor Severin Magnus Antonsen, f. 1889, Skånland
341.280.Alvin Berg Antonsen, f. 1891, Skånland
281.247.
Iver Andreas Johansen
Født 7 mai 1854, Strømfors i Hemnes.142.
Død 1854142.
282.247.
Ole Andreas Johansen
Født 30 apr. 1856, Strømfors i Hemnes.142.
     Udvandrer til USA 1881.142

Børn af Ole Andreas Johansen og _____:

342.282.Lars Johan Olsen ?, f. 1879, d. _____
283.247.
Jertrud Jacobea Johansen
Født 5 jan. 1859, Strømfors i Hemnes.142.
284.247.
Randi Kjerstine Johansdatter
Født 24 jun. 1861, Strømfors i Hemnes.142.
285.247.
Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.142.

Gift 1885142 med

Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.150.
Død 24 aug. 1897142.
     Søn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.142

Børn af Else Marie Johansdatter og Ole Andreas Hansen:

343.285.John Eskil Hansen (Olsen?), f. 1885, Strømfors i Hemnes.
344.285.Hans Angel Hansen (Olsen?), f. 1887, Strømfors i Hemnes.
345.285.Peter Magnus Hansen (Olsen?), f. 1889, Strømfors i Hemnes.
346.285.Olga Emilie Hansen (Olsen?), f. 1893, Strømfors i Hemnes.
347.285.Ole Andreas Hansen (Olsen?), f. 1897, Strømfors i Hemnes.
286.255.
Iver Andreas Nilsen
Født 13 jun. 1860, Svalingen i Hemnes.149.
287.255.
Jacob Johan Nilsen
Født 28 jun. 1861, Svalingen i Hemnes.149.
288.255.
Nils Heitmand Nilsen
Født 17 sep. 1864, Svalingen i Hemnes.149.
289.255.
Anders Johan Nilsen
Født 24 feb. 1868, Svalingen i Hemnes.149.
290.255.
Sophie Ronika Nilsdatter
Født 23 feb. 1872, Svalingen i Hemnes.149.
291.260.
Christence Ronika Hansdatter
Født 28 sep. 1850, Straumbotn i Hemnes.150.
     Hemnesberget 1891.150
292.260.
Othea Johanna Hansdatter
Født 16 aug. 1853, Straumbotn i Hemnes.150.
     Hauknes plass, Kverneng i Nord-Rana.150
293.260.
Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.150.
Død 24 aug. 1897142.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.142

Gift 1885142 med

Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.142.
     Datter af Johan Olsen og Else Maria Israelsdatter.

Børn af Ole Andreas Hansen og Else Marie Johansdatter er vist under Else Marie Johansdatter (nr. 285).

294.260.
Peder Tobias Hansen
Født 7 aug. 1858, Straumbotn i Hemnes.150.
295.260.
Lars Christian Hansen
Født 6 nov. 1861, Straumbotn i Hemnes.150.
296.260.
Karen Mathea Hansdatter
Født 31 okt. 1862, Straumbotn i Hemnes.150.
297.260.
Larssine Hansdatter
Født 30 jan. 1866, Straumbotn i Hemnes.150.
Død 1866150.
298.260.
Larssine Kristine Hansdatter
Født 1 jun. 1867, Straumbotn i Hemnes.150.
     Hølbekkmoen i Nord-Rana.150
299.260.
Christoffer Berthinus Hansen
Født 30 aug. 1870, Straumbotn i Hemnes.150.
     USA. 1889.150
300.261.
Nikolina Maria Eilertsdatter
Født 1859, Djupvik, Skånland140.

Gift 1894, Djupvik, Skånland140 med

Anton Martin Ellevsen
Født 1863, Djupvik, Skånland140.

Børn af Nikolina Maria Eilertsdatter og Anton Martin Ellevsen:

348.300.Einar, f. 1896, Skånland
349.300.Alvilde Marie, f. 1899, Skånland, d. 1920, Skånland
350.300.Ellef Olai, f. 1902, Skånland
301.261.
Karolina Maria Eilertsdatter
Født 1861, Djupvik, Skånland140.
Død _____140.
140

Gift 1887, Soløy, Lavangen140 med

Hans Johan Hanssen
Født 1858, Bekkeli, Salangen140.

Børn af Karolina Maria Eilertsdatter og Hans Johan Hanssen:

351.301.Engvarda Maria, f. 1887, Skånland
352.301.Olaf Andreas, f. 1889, Lavangen
353.301.Harald Kristian, f. 1890, Lavangen, d. 1897, Lavangen ?
354.301.Johanna Kristine, f. 1893, Lavangen, d. 1912, Lavangen ?
355.301.Alma Hartvida Konstanse, f. 1897, Lavangen
302.261.
Eilert Kristian Kornelius Korneliussen
Født 1865, Djupvik, Skånland.140.
Død 1890140.
303.261.
Anne Marta Korneliusdatter
Født 1865, Djupvik, Skånland.140.

Utenfor ekteskap med154,140

Rafael Andreas Har Magnussen
Født 1851140.

Gift 1° 1909140 med

Jørgen Andreas Larssen
Født 1849, Dverberg, Nordland.140.
Død 1922140.
     Renså, Skånland. Dverberg i Nordland.

[Gift 1° 1883 med Johanna Dortea Ingebrigtsdatter (1844 - 1907); Gift 2° 1909 med Anne Marta Korneliusdatter (f. 1865)].

Børn af Anne Marta Korneliusdatter og Rafael Andreas Har Magnussen:

356.303.Nils Ingvald Steinbakken, f. 1900
304.261.
Hans Eberg Korneliussen
Født 1867, Djupvik, Skånland.140.
     Renså, Skånland.

Gift 1895140 med

Rebekka Marselia Danielsdatter
Født 1864, Renså, Skånland.140.

Børn af Hans Eberg Korneliussen og Rebekka Marselia Danielsdatter:

357.304.Else Marie Hansdatter, f. 1896, Skånland., d. 1897
358.304.Einar Edvin Hanssen, f. 1898, Skånland.
359.304.Nenny Alise Hanssen, f. 1900, Skånland.
360.304.Gudrun Kathea Hanssen, f. 1902, Skånland.
361.304.Dankert Kristian Hanssen, f. 1905, Skånland.
362.304.Ragnhild Olufa Hanssen, f. 1908, Skånland.
305.261.
Anna Emilia Korneliusdatter
Født 1870, Djupvik, Skånland.140.
Død 1870140.
306.262.
Ole Nikolai Bendik Eriksen
Født 1860, Djupvik, Skånland140.

Gift 1893, Djupvik, Skånland140 med

Indianna Iversdatter
Født 1866, Annamo, Skånland140.

Børn af Ole Nikolai Bendik Eriksen og Indianna Iversdatter:

363.306.Elida Karlotte Eriksen, f. 1895, Skånland
364.306.Nakor Idal Ranbæk Eriksen, f. 1897, Skånland
365.306.Nikoline, f. 1900, Skånland
366.306.Iver Nikolai, f. 1906, d. 1907
307.262.
Hans Martin
Født 1862, Djupvik, Skånland140.
Død 1862, Djupvik, Skånland140.
308.262.
Anna Sofia Eriksdatter
Født 1864, Djupvik, Skånland140.

Gift 1894, Djupvik, Skånland140 med

Erik Andreas Martin Hanssen
Født 1863, Myrlandshaugen, Gratangen140.
Død 1896, Djupvik, Skånland ?140.

Børn af Anna Sofia Eriksdatter og Erik Andreas Martin Hanssen:

367.308.Ehard Alfred Marinius, f. 1896, Skånland, d. 1918, Skånland ?
309.262.
Hartvig Kristian Eriksen
Født 1872, Djupvik, Skånland140.

Gift 1904, Djupvik, Skånland140 med

Amalie Marie Jenssen
Født 1878, Hillesøy, TR140.

Børn af Hartvig Kristian Eriksen og Amalie Marie Jenssen:

368.309.Magnhild Sigrun Jørgine, f. 1905, Skånland, d. 1906, Skånland ?
369.309.Arthur Alfred Kornelius, f. 1907, Skånland
370.309.Hjalmar Sigfrid Kristian, f. 1909, Skånland
371.309.Klara Margot Oliva, f. 1912, Skånland
372.309.Hartløv Marian Edvin, f. 1916, Skånland
373.309.Magnus Ehard Alvin, f. 1921, Skånland
310.263.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland140.
Død 1869, Grov, Skånland140.
311.263.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland140.
312.263.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland140.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad140 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad140.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

374.312.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
375.312.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
376.312.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
377.312.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
378.312.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
379.312.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
380.312.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
381.312.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
382.312.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
383.312.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
384.312.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
385.312.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
386.312.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
313.263.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland140.
Død 1882, Grov, Skånland140.
314.263.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad140.
Død 1878, Laupstad, Ibestad140.
315.263.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad140.

Gift 1901, Å, Ibestad140 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad140.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

387.315.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
388.315.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
389.315.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
390.315.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
391.315.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
392.315.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
316.263.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad140.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad140 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad140.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

393.316.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
394.316.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
395.316.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. _____
396.316.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. _____
397.316.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. _____
398.316.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
399.316.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. _____
400.316.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. _____
401.316.Per Johan Torleif, f. _____
317.263.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad140.
Død 1918140.
318.264.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland140,154.
Død _____155.

Gift 1905, Grov, Skånland140 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland155,140.
Død _____155.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

402.318.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
403.318.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
404.318.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. _____
405.318.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. _____
406.318.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
407.318.Elfryda Johanne Ellefsen, f. _____
319.264.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad155,140.
Død _____155.

Gift 1906140 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.155.
Død _____155.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

408.319.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
409.319.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
410.319."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
411.319.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
412.319.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
320.264.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad155,140.
Død _____155.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.140 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.155.
Død _____155.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

413.320.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
414.320.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
415.320.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
416.320.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
417.320.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. _____
418.320.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. _____
419.320.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
420.320.Magnus Marian Myklevoll, f. _____
421.320.Arne Robert Myklevoll, f. _____
321.264.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland140, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland140.
Død _____140, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

422.321.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
423.321.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
424.321.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
425.321.Torbjørn Ellefsen, f. _____
322.264.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad155,140.
Død _____155.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.155.
Død _____155.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

426.322.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
427.322.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. _____
323.265.
Peder Jeremias Svendsen
Født 28 feb. 1857, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland34.

Generation 9.

324.278.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 1871140.
325.278.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.140.
326.278.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død _____.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.151

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

428.326.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. _____
429.326.Markus Gram Balteskard, f. 1902
430.326.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
431.326.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
432.326.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
433.326.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
434.326.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
327.278.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.140.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».151

Gift 1902140 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

435.327.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
436.327.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
437.327.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
438.327.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
439.327.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
440.327.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
441.327.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
328.278.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.140.
     Til Tovik, Skånland.140
329.278.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.140.
330.278.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.140.
331.278.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.140.
Død 1890140.
332.278.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.140.
333.279.
Julie Alvilde Olsen (Aas)
Født 1892, Miklevoll, Skånland140.
334.280.
Ove Johan Martinussen
Født 1876, Marskard, Skånland140.
Død 1876140.
335.280.
Martin Johan Martinussen
Født 1878, Marskard, Skånland140.

Utenfor ekteskap med140

Maren Birgitte Nilsdatter
Født 1872, Tortenvik, Skånland140.

Gift 1° 1907140 med

Petra Bernharda Kristine Hansen
Født 1882, Marskard, Skånland140.
     Datter af Hans Pettersen og Anne Birgitte Bårdsdatter.

Børn af Martin Johan Martinussen og Maren Birgitte Nilsdatter:

442.335.Ole Johan Martinsen (Martinussen?), f. 1900, Skånland

Børn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen:

443.335.Maria Hansine Martinussen, f. 1908, d. 1908
444.335.Berthin Roald Marskar, f. 1909, Skånland, d. _____
445.335.Arthur Berg Martinussen, f. 1911, Skånland, d. 1918
446.335.Sigurd Marian Martinussen, f. 1913, Skånland, d. 1918
447.335.Hans Petter Andreas Martinussen, f. 1916, Skånland, d. 1916
448.335.Marinius Johan Palmer Martinussen, f. 1918, Skånland
449.335.Sigrun Artura Martinussen, f. 1920, Skånland
450.335.Alvilde Hansine Martinussen, f. 1923, Skånland
336.280.
Hans Peder Antonsen
Født 1881, Marskard, Skånland140.
337.280.
Jondine Johanna Antonsdatter
Født 1883, Marskard, Skånland140.
Død 1884140.
338.280.
Bertin Roald Antonsen
Født 1885, Marskard, Skånland140.
Død 1906140.
339.280.
Jondine Ottilie Antonsdatter
Født 1887, Marskard, Skånland140.
Død 1887140.
340.280.
Andor Severin Magnus Antonsen
Født 1889, Marskard, Skånland140.
341.280.
Alvin Berg Antonsen
Født 1891, Marskard, Skånland140.
342.282.
Lars Johan Olsen ?
Født 17 jan. 1879142.
Død _____156.
     Medstraum bnr. 4 i Hemnes.142
     Fikk skjøte fra svigerfaren Hans Larsen for kr. 600 på bnr. 4 Rydland (fraskilt 1922 fra bnr. 1 Medstraum) på Medstrøm i Hemnes, tinglyst 13. aug. 1922.156

Gift 1910156 med

Josefine Berg Hansen
Født 28 jul. 1888, Medstrøm i Hemnes.156.
Død _____156.

Børn af Lars Johan Olsen ? og Josefine Berg Hansen:

451.342.Hans Hetman Rydland, f. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
452.342.Ane Rydland, f. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
343.285.
John Eskil Hansen (Olsen?)
Født 23 aug. 1885, Strømfors i Hemnes.142.
     USA 1907 og 1911.142
344.285.
Hans Angel Hansen (Olsen?)
Født 28 jun. 1887, Strømfors i Hemnes.142.
345.285.
Peter Magnus Hansen (Olsen?)
Født 4 sep. 1889, Strømfors i Hemnes.142.
346.285.
Olga Emilie Hansen (Olsen?)
Født 5 jan. 1893, Strømfors i Hemnes.142.
     USA 1911.142
347.285.
Ole Andreas Hansen (Olsen?)
Født 6 sep. 1897, Strømfors i Hemnes.142.
     USA 1916.142
348.300.
Einar
Født 1896, Djupvik, Skånland140.
349.300.
Alvilde Marie
Født 1899, Djupvik, Skånland140.
Død 1920, Djupvik, Skånland140.
350.300.
Ellef Olai
Født 1902, Djupvik, Skånland140.
351.301.
Engvarda Maria
Født 1887, Djupvik, Skånland140.
352.301.
Olaf Andreas
Født 1889, Lia, Lavangen140.
353.301.
Harald Kristian
Født 1890, Lia, Lavangen140.
Død 1897, Soløy, Lavangen ?140.
354.301.
Johanna Kristine
Født 1893, Lia, Lavangen140.
Død 1912, Soløy, Lavangen ?140.
355.301.
Alma Hartvida Konstanse
Født 1897, Soløy, Lavangen140.
356.303.
Nils Ingvald Steinbakken
Født 1900140.
357.304.
Else Marie Hansdatter
Født 1896, Renså, Skånland.140.
Død 1897140.
358.304.
Einar Edvin Hanssen
Født 1898, Renså, Skånland.140.
359.304.
Nenny Alise Hanssen
Født 1900, Renså, Skånland.140.
360.304.
Gudrun Kathea Hanssen
Født 1902, Renså, Skånland.140.

Gift _____140 med

Konrad Berg Martinsen
Født 1904, Hamnvik, Ibestad.140.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Gudrun Kathea Hanssen og Konrad Berg Martinsen:

453.360.Svanhild Marie Martinsen, f. _____
361.304.
Dankert Kristian Hanssen
Født 1905, Renså, Skånland.140.
362.304.
Ragnhild Olufa Hanssen
Født 1908, Renså, Skånland.140.

Gift _____140 med

Odd Barlien Olsen
Født 1902140.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Ragnhild Olufa Hanssen og Odd Barlien Olsen:

454.362.Ragnhild Marie Barlien, f. _____
363.306.
Elida Karlotte Eriksen
Født 1895, Djupvik, Skånland140.

Gift 1917, Djupvik, Skånland140 med

Johannes Imanuel Jakobsen
Født 1884, Trondenes140.

Børn af Elida Karlotte Eriksen og Johannes Imanuel Jakobsen:

455.363.Aslaug, f. _____
456.363.Nikoline Emelie Charlotte, f. 1916, Skånland
364.306.
Nakor Idal Ranbæk Eriksen
Født 1897, Djupvik, Skånland140.

Gift 1922, Djupvik, Skånland140 med

Johanna Margrete Mattiassen
Født 1900140.

Børn af Nakor Idal Ranbæk Eriksen og Johanna Margrete Mattiassen:

457.364.Martin Tonning
458.364.Nygren Imanuel, f. 1923, Skånland
365.306.
Nikoline
Født 1900, Djupvik, Skånland140.
366.306.
Iver Nikolai
Født 1906140.
Død 1907140.
367.308.
Ehard Alfred Marinius
Født 1896, Djupvik, Skånland140.
Død 1918, Djupvik, Skånland ?140.
368.309.
Magnhild Sigrun Jørgine
Født 1905, Djupvik, Skånland140.
Død 1906, Djupvik, Skånland ?140.
369.309.
Arthur Alfred Kornelius
Født 1907, Djupvik, Skånland140.
370.309.
Hjalmar Sigfrid Kristian
Født 1909, Djupvik, Skånland140.
371.309.
Klara Margot Oliva
Født 1912, Djupvik, Skånland140.
372.309.
Hartløv Marian Edvin
Født 1916, Djupvik, Skånland140.
373.309.
Magnus Ehard Alvin
Født 1921, Djupvik, Skånland140.
374.312.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad140.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad140 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes140.
Død _____.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

459.374.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
460.374.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
461.374.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
462.374.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
375.312.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad140.
376.312.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad140.
377.312.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad140.

Gift 1914, Fornes, Ibestad140 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad140.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

463.377.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
464.377.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
465.377.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
466.377.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
467.377.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
468.377.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
469.377.Eli Johan, f. _____
378.312.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad140.
Død 1898, Klåpen, Ibestad140.
379.312.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad140.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad140 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad140.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

470.379.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
380.312.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad140.

Gift _____140 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad140.
381.312.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad140.
Død 1910, Klåpen, Ibestad140.
382.312.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad140.
383.312.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad140.
Død 1910, Klåpen, Ibestad140.
384.312.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad140.
385.312.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad140.
386.312.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad140.
387.315.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad140.
388.315.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad140.
389.315.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad140.
390.315.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad140.
391.315.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad140.
392.315.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad140.
393.316.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad140.
394.316.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad140.
Død 1911, Laupstad, Ibestad140.
395.316.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad140.
Død _____140.
396.316.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad140.
Død _____140.
397.316.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad140.
Død _____140.
398.316.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad140.
Død 1919, Laupstad, Ibestad140.
399.316.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad140.
Død _____140.
400.316.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad140.
Død _____140.
401.316.
Per Johan Torleif
Født _____140.
140
402.318.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland155,140.

Gift _____155med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen155.
Død _____155.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

471.402.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. _____
403.318.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland155,140.

Gift _____155med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord155,140.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
404.318.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland155,140.
Død _____155.

Gift _____155med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen155.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

472.404.Tor Odd Ellefsen, f. _____
473.404.Nelly Nikoline Ellefsen, f. _____
474.404.Terje Norvald Ellefsen, f. _____
475.404.Edel Pernille Ellefsen, f. _____, d. _____
476.404.Jorund Terese Ellefsen, f. _____
405.318.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland155,140.
Død _____155.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.155.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

477.405.Marit Nikoline Markussen, f. _____
478.405.Inger Marie Markussen, f. _____
479.405.Nils Olav Markussen, f. _____
406.318.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland155,140.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.155.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

480.406.Rigmor Thomassen, f. _____
481.406.Steinar Nils Thomassen, f. _____
407.318.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født _____155,140.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.155.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

482.407.Elsa Annie Pedersen, f. _____
483.407.Anne Margrethe Pedersen, f. _____
484.407.Gunhild Nikoline Pedersen, f. _____
485.407.Berit Louise Pedersen, f. _____
408.319.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.155.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.155.
Død _____155.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

486.408.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. _____
487.408.Idar? Øystein Hartvigsen, f. _____
409.319.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.155.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.155.
Død _____155.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

488.409.Halfrid Jennie Hartviksen, f. _____
489.409.Irene Kristine Hartviksen, f. _____
490.409.Odd Kjærvald Hartviksen, f. _____
491.409.Hilda Olena Hartviksen, f. _____
410.319.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.155.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.155.
     Ikke døbt (ikke navngivet).155
411.319.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.155.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.155.
412.319.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.155.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.155.
413.320.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.155.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.155.
Død _____155.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

492.413.Edith Margrete Bendiktsen, f. _____
493.413.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. _____
494.413.Håkon Emil Bendiktsen, f. _____
495.413.Asbjørn Bendiktsen, f. _____
496.413.Birger Arnold Bendiktsen, f. _____
497.413.Åshild Marianne Bendiktsen, f. _____
498.413.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. _____
499.413.Vigdis Marie Bendiktsen, f. _____
414.320.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.155.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.155.
415.320.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.155.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.155.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland155,140.
Død _____155.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

500.415.Bjørgunn Margrete Marskar, f. _____
501.415.Marit Emelie Jensine Marskar, f. _____
502.415.Astrid Synnøve Marskar, f. _____
503.415.Birgit Marie Marskar, f. _____
504.415.Ruth Helene Marskar, f. _____
505.415.Martin Paul Andor Marskar, f. _____
506.415.Annie Bodil Marskar, f. _____
416.320.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.155.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.155.
Død _____155.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

507.416.Asbjørg Strøm, f. _____
508.416.Birger Martin Strøm, f. _____
509.416.Else Marie Strøm, f. _____
417.320.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.155.
Død _____155.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født _____155.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

510.417.Trond Harald Myklevoll, f. _____
511.417.Nils Martin Myklevoll, f. _____
512.417.Bodil Annie Myklevoll, f. _____
513.417.Hans Anders Myklevoll, f. _____
418.320.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.155.
Død _____155.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født _____155.
419.320.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.155.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.155.
420.320.
Magnus Marian Myklevoll
Født _____155.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født _____155.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

514.420.Marit Myklevoll, f. _____
421.320.
Arne Robert Myklevoll
Født _____155.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født _____155.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

515.421.Unni Myklevoll, f. _____
516.421.Terje Myklevoll, f. _____
517.421.Kristin Myklevoll, f. _____
518.421.Vidar Myklevoll, f. _____
422.321.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

519.422.Gudrun Brækkan, f. _____
423.321.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
424.321.
Steinar Ellefsen
Født _____157.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____157.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

520.424.Simon Ellefsen, f. _____
521.424.Pernille Ellefsen, f. _____
425.321.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

522.425.Kari Ellefsen, f. _____
523.425.Niels Ellefsen, f. _____
524.425.Tove Ellefsen, f. _____
525.425.Brit Ellefsen, f. _____
426.322.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.155.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.155.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

526.426.Aud Stensaker, f. _____
527.426.May Stensaker, f. _____
528.426.Astrid Pia Stensaker, f. _____
427.322.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.155.
Død _____155.

Generation 10.

428.326.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland140.
Død _____140, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland140, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen er vist under Ove Andreas Eberg Ellefsen (nr. 321).

429.326.
Markus Gram Balteskard
Født 1902140.
430.326.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard140.
431.326.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard140.
Død 1907140.
432.326.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard140.
Død 1910140.
433.326.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard140.
Død 1924140.
434.326.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard140.
435.327.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard140.
436.327.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland140.
Død 1911140.
437.327.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland140.
438.327.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland140.
439.327.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland140.
440.327.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland140.
441.327.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland140.
442.335.
Ole Johan Martinsen (Martinussen?)
Født 1900, Tortenvik, Skånland140.
443.335.
Maria Hansine Martinussen
Født 1908140.
Død 1908140.
444.335.
Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland155,140.
Død _____155.

Gift _____med

Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.155.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.155.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Berthin Roald Marskar og Mikol Marie Albertine Myklevoll er vist under Mikol Marie Albertine Myklevoll (nr. 415).

445.335.
Arthur Berg Martinussen
Født 1911, Marskard, Skånland140.
Død 1918140.
446.335.
Sigurd Marian Martinussen
Født 1913, Marskard, Skånland140.
Død 1918.
447.335.
Hans Petter Andreas Martinussen
Født 1916, Marskard, Skånland140.
Død 1916140.
448.335.
Marinius Johan Palmer Martinussen
Født 1918, Marskard, Skånland140.
449.335.
Sigrun Artura Martinussen
Født 1920, Marskard, Skånland140.
450.335.
Alvilde Hansine Martinussen
Født 1923, Marskard, Skånland140.
451.342.
Hans Hetman Rydland
Født 17 sep. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.156.
     Fortsatte som bruker på Rydland, Medstrøm i Hemnes etter farens død, mens moren hadde uskiftebevilling. Ingen barn.156

Gift _____156 med

Petrine
Født 14 mar. 1914156.
Død _____156.
     Fra Hamarøy.156
452.342.
Ane Rydland
Født 22 jan. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.156.
     Straumbotn bnr. 5 i Hemnes.156
453.360.
Svanhild Marie Martinsen
Født _____140.
454.362.
Ragnhild Marie Barlien
Født _____140.
455.363.
Aslaug
Født _____, Djupvik, Skånland140.
456.363.
Nikoline Emelie Charlotte
Født 1916, Djupvik, Skånland140.
457.364.
Martin Tonning
458.364.
Nygren Imanuel
Født 1923, Djupvik, Skånland140.
459.374.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad140.
Død 1921, Klåpen, Ibestad140.
460.374.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad140.
Død 1919, Klåpen, Ibestad140.
461.374.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad140.
462.374.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad140.
463.377.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad140.
464.377.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad140.
465.377.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad140.
466.377.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad140.
467.377.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad140.
468.377.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad140.
469.377.
Eli Johan
Født _____140.
470.379.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad140.
471.402.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født _____155.

Gift _____155med

Ole Simonsen
Født _____155.
472.404.
Tor Odd Ellefsen
Født _____155.
473.404.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født _____155.

Gift _____155med

Olav Pedersen
Født _____155.
474.404.
Terje Norvald Ellefsen
Født _____155.
475.404.
Edel Pernille Ellefsen
Født _____155.
Død _____155.
476.404.
Jorund Terese Ellefsen
Født _____155.
477.405.
Marit Nikoline Markussen
Født _____155.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født _____155.
478.405.
Inger Marie Markussen
Født _____155.

Gift _____med

Olav Andersen
Født _____155.
479.405.
Nils Olav Markussen
Født _____155.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født _____155.
480.406.
Rigmor Thomassen
Født _____155.
481.406.
Steinar Nils Thomassen
Født _____155.
482.407.
Elsa Annie Pedersen
Født _____155.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født _____155.
483.407.
Anne Margrethe Pedersen
Født _____155.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født _____155.
484.407.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født _____155.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født _____155.
485.407.
Berit Louise Pedersen
Født _____155.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født _____155.
486.408.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født _____155.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født _____155.
487.408.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født _____155.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født _____155.
488.409.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født _____155.

Gift _____med

Jack Nymo
Født _____155.
489.409.
Irene Kristine Hartviksen
Født _____155.

Gift _____med

Erling Nylund
Født _____155.
490.409.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født _____155.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født _____155.
491.409.
Hilda Olena Hartviksen
Født _____155.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født _____155.
492.413.
Edith Margrete Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født _____155.
493.413.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født _____155.
494.413.
Håkon Emil Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født _____155.
495.413.
Asbjørn Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født _____155.
496.413.
Birger Arnold Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født _____155.
497.413.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født _____155.
498.413.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født _____155, døbt _____, Trondenes kirke.155.
     Evakuert fra Finmark.155
499.413.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født _____155.

Gift _____med

Kjell Moe
Født _____155.
500.415.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født _____155.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født _____155.
501.415.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født _____155.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født _____155.
502.415.
Astrid Synnøve Marskar
Født _____155.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
503.415.
Birgit Marie Marskar
Født _____155.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født _____155.
504.415.
Ruth Helene Marskar
Født _____155.

Gift _____med

Harry Nylund
Født _____155.
505.415.
Martin Paul Andor Marskar
Født _____155.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født _____155.
506.415.
Annie Bodil Marskar
Født _____155.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født _____155.
507.416.
Asbjørg Strøm
Født _____155.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født _____155.
508.416.
Birger Martin Strøm
Født _____155.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født _____155.
509.416.
Else Marie Strøm
Født _____155.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født _____155.
510.417.
Trond Harald Myklevoll
Født _____155.
511.417.
Nils Martin Myklevoll
Født _____155.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født _____155.
512.417.
Bodil Annie Myklevoll
Født _____155.
513.417.
Hans Anders Myklevoll
Født _____155.
514.420.
Marit Myklevoll
Født _____155.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født _____155.
515.421.
Unni Myklevoll
Født _____155.
516.421.
Terje Myklevoll
Født _____155.
517.421.
Kristin Myklevoll
Født _____155.
518.421.
Vidar Myklevoll
Født _____155.
519.422.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

529.519.Karen Brækkan, f. _____
530.519.Andrea Brækkan, f. _____
520.424.
Simon Ellefsen
Født _____157.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
521.424.
Pernille Ellefsen
Født _____157.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

531.521.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
532.521.Victor Gøth Ellefsen
522.425.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

533.522.Kristin Kinmont, f. _____
523.425.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

534.523.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
524.425.
Tove Ellefsen
Født _____.
525.425.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
526.426.
Aud Stensaker
Født _____155.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født _____155.
527.426.
May Stensaker
Født _____155.

Gift _____med

Harald Langnes
Født _____155.
528.426.
Astrid Pia Stensaker
Født _____155.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født _____155.

Generation 11.

529.519.
Karen Brækkan
Født _____.
530.519.
Andrea Brækkan
Født _____.
531.521.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____158.
532.521.
Victor Gøth Ellefsen
533.522.
Kristin Kinmont
Født _____.
534.523.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
160 år gl. ved M 1701.
2Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 402
3Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 37
4Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 36
5Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 369
654 år gl. ved MT 1701.
750 år gl. ved MT 1701.
8Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 563
9Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 102
1032 år gl. ved manntallet 1666; 75 år gl. ved tellingen 1701
11Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 605
12Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 227
1320 år gl. ved MT 1701.
1412 år gl. ved MT 1701.
15Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 552
16Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 553
17Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 93
18Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
198 år gl. ved MT 1701.
2036 år gl. ved MT 1701.
2116 år gl. ved MT 1701.
22Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 186
239 år gl. ved MT 1701.
24Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 187
25Er avgået ved døden i skiftet efter broren Iver Christensen.
26Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 234
27Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 610
28Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 492
2936 år gl. ved tellingen i 1701
30Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 13
31Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 215
32Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 243
3320 år 1701
34Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
3517 år gl. ved tellingen 1701
36Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 323
37Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 4
38Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 228
39Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 227-228
40Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 38
41Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 544
42Tvilling med Marite.
43Tvilling med Kisabeth.
44Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 10
45Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
4619 år gl. ved farens skifte 1740.
47Nevnes ikke sammen med broren Ole i skiftet etter deres morbror Iver Christensen i Øvre Dal.
485 år gl. i 1701.
49Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 10
50Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1038-1044
513 år gl. i 1701.
52Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:76-78
53Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998).
54Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:300-305
55Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 603
56Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 197
57Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 196
58Er avdød ved morens farbror Elias Michelsens skifte år 1744.
59Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001)
60Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 568
61Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:81
6221 år gl. ved morens skifte 1741.
63Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 611
6417 år gl. ved morens skifte 1741.
6512 år gl. ved morens skifte 1741.
6610 år gl. ved morens skifte 1741.
67Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 12
68Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 493
69Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 194
70Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 17
71Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 244
72Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 245
7358 år gl. ved FT 1769 for Lurøy og Træna.
74Digitalarkivet: Rødøy kirkebok.
75Anne Lise Hovdal
76Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 586
77Skifte 1754
78Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 587
79Angives ved morens skifte at være 7 år gl., 1 år yngre end broren Elias; 10 år gl. ved farens skifte 1736, formynder Gabriel Eliasen, Busteraaen.
80Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 602
81Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 433
82Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 484
83Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 473
84Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 233, 323
85Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 233
8623 år gl. ved morens skifte år 1772.
8722 år gl. ved morens skifte år 1772.
8820 år gl. ved morens skifte år 1772.
8915 år gl. ved morens skifte år 1772.
9012 år gl. ved morens skifte år 1772.
918 år gl. ved morens skifte år 1772.
927 år gl. ved morens skifte år 1772.
936 år gl. ved morens skifte år 1772.
943 år gl. ved morens skifte år 1772.
9510 år gl. ved farens morbroders skifte år 1767.
969 år gl. ved farens morbroders skifte år 1767.
978 år gl. ved farens morbroders skifte år 1767.
985 år gl. ved farens morbroders skifte år 1767.
994 år gl. ved farens morbroders skifte år 1767.
1001 år gl. ved farens morbroders skifte år 1767.
101Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 373
102Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Moe:3580
103Otto Jørgensen - otto.jorgensen@sn.no
104Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 545
105Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
106Foreldre: Peder Husøen.
107Er ikke nevnt i morens skifte 1759.
108Foreldre: Peder Jenssen, Huusøen.
109Hun nevnes ikke morens skifte 1759.
11014 år gl. ved morens skifte 1759.
11113 år gl. ved morens skifte 1759.
112Anne Lise Hovdal , der har set i Rødøy kirkebok 1758-76, mikrofilm PF-421.
1132 år gl. ved FT 1769.
114Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 577
115Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 465
116Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 554
117Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 619
1183 år gl. ved moderens skifte år 1782.
119Er ikke nevnt i faderens skifte år 1795.
12010 år gl. ved foreldrenes skifte år 1795.
1212 år gl. ved foreldrenes skifte år 1795.
12222 år gl. ved farens skifte år 1803.
1235 år gl. ved moderens skifte år 1788.
1242½ år gl. ved moderens skifte år 1788.
125½ år gl. ved moderens skifte år 1788.
12616 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
12714 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
12812 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
12910 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
1305 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
131Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 546
132Tvilling med Sebor.
133Tvilling med Jon.
134Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 24
135Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 65
136Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 604
13778 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
138Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
139Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
140Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
141Ibestad kirkebok.
142Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 588
143Død straks etter
144Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 422
145Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
146Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
147Samme dag som hustruen !
148Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 39
149Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 327
150Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 572
151Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
152Død straks efter fødselen.
153Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 424
154Han fra Tennås, hun fra Reinså.
155Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
156Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 576
157Dåbsattest
158Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.