© 2001 Simon Ellefsen

Mo i Rana

Opdateret 9 Dec 2002.


Generation 1.

1.0.
Iver Joensen
Født omkring 16731.
Død 1748.
     Jordbruker på Skonseng i Mo prgj. fra o. 1701.
     Skifte 1748, Skonseng, Moe.2: «Avdøde Iver Joensen. Ektefelle Berethe Larsdatter. Arvinger: sønn Joen Iversen; sønn Lars Iversen; sønn Elias Iversen; sønn Gabriel Iversen; avdøde sønn Fordel Iversens barn Peter Fordelsen; sønn Peder Iversen; datter Johanne Iversdatter gift med Elias Haggesen, Lien; datter Maren Iversdatter, gift med Ole Henrichsen, Skonseng; datter Lisabeth Iversdatter, gift med Thomas Hansen, Lien.».

Gift _____med

Beret Larsdatter
Død omkring 1760.
     Skifte 1760, Skonseng, Moe.2: «Avdøde Berethe Larsdatter. Arvinger: sønn Joen Iversen, gift på Rufsvold; sønn Lars Iversen, gift på Skonseng; sønn Elias Iversen, gift på Svartvatnsheien; sønn Gabriel Iversen, gift på Urtfjeld; sønn Peder Iversen, gift på Skonseng; avdød datter Johanna Iversdatters barn Haagen Eliasen, Bereth Eliasdatter, Gidsken Eliasdatter og Maren Eliasdatter; datter Maren Iversdatter, gift med Ole Henrichsen, Skonseng; datter Lisabet Iversdatter, gift med Thomas Hansen, Sætermoen.».

Børn af Iver Joensen og Beret Larsdatter:

2.1.Joen Iversen
3.1.Lars Iversen, d. 1777
4.1.Elias Iversen
5.1.Gabriel Iversen, f. 1708, d. 1777
6.1.Fordel Iversen, d. 1748
7.1.Peder Iversen
8.1.Johanne Iversdatter, d. 1748
9.1.Maren Iversdatter
10.1.Lisbeth Iversdatter

Generation 2.

2.1.
Joen Iversen
3.1.
Lars Iversen
Død omkring 1777.
     Skifte 1777, Skonseng, Moe.2: «Stort skifte - Lars' søsken og deres barn arver.».

Gift _____3med

Elen Østensdatter
Død omkring 1766.
     Skifte 1766, Skonseng, Moe.2.

[Gift 1° med Ole Israelsen; Gift 2° med Jens Davidsen; Gift 3° med Lars Iversen (d. omkr. 1777)].
4.1.
Elias Iversen
5.1.
Gabriel Iversen
Født 1708.
Død før 17774.
     Fra Skonseng i Rana. Fekk bygselbrev på dei 6 mark forrige bruker af Oppegarden på Ørtfjellet i Rana godvillig avstod i 1749, og brukte jorda til ml. 1763-1766. Sidan haldsmann.

Gift 1747 med

Berit Haagensdatter
Født omkring 1707.
Død omkring 1793.
     Fra Jamtlia ?
     Skifte 1793, Urtfjeld, Moe.5: «Avdøde Berrith Haagensdatter, enke. Arvinger er avdøde sønn Jon Gabrielsens barn: Joen Joensen, 30 år, Nævernes; Gabriel Joensen, 26, Meløen; Haagen Joensen, 24, Storheien; Nils Joensen, 23, Urtfjeld; Lars Joensen, 17, hjemme; Michel Joensen, 13, hjemme; Fordel Joensen, 12, hjemme; Christen Joensen, 9; Malena Joensdatter, 27, tj. Urtfjeld; Berret Karrina Jonsdatter, 15 år. Avdøde datter Anne Gabrielsdatters barn: Gabriel Zachariasen, 36 år, Urtfjeld; Michel Zachariasen, 29, Alstahaug; Ole Zachariasen, 26, Melø; Zacharias Zachariasen, 24, Rødøy; Peder Zachariasen, 18, Tørbechmoen; Fordel Zachariasen, 14, Urtfjeld; Anne Zachariasdatter, gift med Bent Thommesen, Urtfjeld; Beret Maria Zachariasdatter, gift med Jens Østensen, Schonseng; Gidsken Zachariasdatter, 20, Jamtlien; Abelona Zachariasdatter, 23, Urtfjeld; Dordie Zachariasdatter, 17 år, Renforsheien.».

Børn af Gabriel Iversen og _____:

11.5.Anne Gabrielsdatter, f. 1735, d. 1793
12.5.Joen Gabrielsen, f. 1737, d. 1784

Børn af Gabriel Iversen og Berit Haagensdatter:

13.5.Fordel Gabrielsen
6.1.
Fordel Iversen
Død før 1748.

Børn af Fordel Iversen og _____:

14.6.Peter Fordelsen
7.1.
Peder Iversen
8.1.
Johanne Iversdatter
Død imellem 1748 og 17606.

Gift _____7med

Elias Haagensen

Børn af Johanne Iversdatter og Elias Haagensen:

15.8.Haagen Eliassen
16.8.Bereth Eliasdatter
17.8.Gidsken Eliasdatter
18.8.Maren Eliasdatter
9.1.
Maren Iversdatter

Gift _____8med

Ole Henrichsen
10.1.
Lisbeth Iversdatter

Gift _____9med

Thomas Hansen

Generation 3.

11.5.
Anne Gabrielsdatter
Født 1735.
Død omkring 1793.
     Skifte 1793, Urtfjeld, Moe.5.

Gift _____2,5med

Zacharias Michelsen
     Urtfjeld (år 1777).10

Børn af Anne Gabrielsdatter og Zacharias Michelsen:

19.11.Gabriel Zachariasen, f. 1757, d. 1798
20.11.Michel Zachariasen, f. 1763
21.11.Ole Zachariasen, f. 1766
22.11.Zacharias Zachariasen, f. 1768
23.11.Peder Zachariasen, f. 1775
24.11.Fordel Zachariasen, f. 1779
25.11.Anna Johanna Zachariasdatter
26.11.Beret Maria Zachariasdatter
27.11.Abelona Zachariasdatter, f. 1770
28.11.Gidsken Zachariasdatter, f. 1773
29.11.Dorthea Zachariasdatter, f. 1776
12.5.
Joen Gabrielsen
Født 1737.
Død 1784.
     Var bruker på Ørtfjeldet i Rana ikr. 1764-1784.
     Skifte 1785, Urtfjeld, Moe.5: «Avdøde Joen Gabrielsen. Ektefelle Maren Kirstina Larsdatter. Arvinger av 1. ekt.: sønn Iver Joensen, 23 år; sønn Gabriel Joensen, Meløen; sønn Haagen Joensen, 17, Nævernes; sønn Niels Joensen, 16, tj. Lars Larsen, Torbechmoen; datter Mallena Joensdatter, 21, tj. Iver Larsen, Torbechmoen. Arvinger av 2. ekt.: sønn Lars Joensen, 10 år, hjemme (Urtfjeld); sønn Michel Joensen, 6, hjemme; sønn Fordel Joensen, 3, hjemme; sønn Christen Joensen, 2, hjemme; datter Bereth Carina Joensdatter, 8 år. Formynder for de umyndige barna er Christen Larsen, Aaenget.».

Gift 1° 1761 med

Beret Nilsdotter
Født 1736.
Død 1772.
     Datter af Niels Mogensen og Malena Larsdatter.
     Fra Storrøvatnet i Rana. [6 Barn.]
     Skifte 1772, Ørtfjeldet, Moe.2: «Avdøde Berete Nielsdatter. Ektefelle Joen Gabrielsen. Arvinger: sønn Iver Joensen, 10½ år; sønn Gabriel Joensen, 6½; sønn Haagen Joensen, 3½; sønn Niels Joensen, 2½; datter Malene Joensdatter, 7 2/3 år.».

Gift 2° 15 nov. 177211 med

Maren Kristine Larsdatter
Født omkring 1751, Ørtfjellet, Nord-Rana ?.
Død efter 1804.
     Datter af Lars Christensen og Karen Ivarsdatter.

[Gift 1° 15 nov. 1772 med Joen Gabrielsen (1737 - 1784); Gift 2° med Haagen Fordelsen (1747 - 1792); Gift 3° 16 sep. 1794 med Ole Østensen (1764 - omkr. 1805)].

Børn af Joen Gabrielsen og Beret Nilsdotter:

30.12.Iver Joensen, f. 1762
31.12.Malena Joensdatter, f. 1764
32.12.Gabriel Joensen, f. 1766
33.12.Haagen Joensen, f. 1768
34.12.Niels Joensen, f. 1769

Børn af Joen Gabrielsen og Maren Kristine Larsdatter:

35.12.Lars Joensen, f. 1775, d. 1848
36.12.Beret Karine Jonsdatter, f. 1777, Mo prgj., d. 1835
37.12.Michel Joensen
38.12.Fordel Joensen
39.12.Christen Joensen, f. 1783
13.5.
Fordel Gabrielsen
     Død liten.
14.6.
Peter Fordelsen
15.8.
Haagen Eliassen
16.8.
Bereth Eliasdatter
17.8.
Gidsken Eliasdatter
18.8.
Maren Eliasdatter

Generation 4.

19.11.
Gabriel Zachariasen
Født omkring 175712.
Død omkring 1798.
     Skifte 1798, Urtfjeld, Moe.5: «Avdøde Gabriel Zachariasen. Ektefelle Jonelle Nielsdatter. Arvinger: sønn Niels Gabrielsen, 4 år; datter Anne Johanna Gabrielsdatter, 6; datter Dorothea Gabrielsdatter, 3; datter Berethe Gabrielsdatter, ½ år, formynder Bent Thomasen, Urtfjeld.».
20.11.
Michel Zachariasen
Født omkring 176313.
21.11.
Ole Zachariasen
Født omkring 176614.
22.11.
Zacharias Zachariasen
Født omkring 176815.
23.11.
Peder Zachariasen
Født omkring 177516.
24.11.
Fordel Zachariasen
Født omkring 177917.
25.11.
Anna Johanna Zachariasdatter

Gift _____5med

Bent Thomasen
26.11.
Beret Maria Zachariasdatter

Gift _____5med

Jens Østensen
27.11.
Abelona Zachariasdatter
Født omkring 177018.
28.11.
Gidsken Zachariasdatter
Født omkring 177319.
29.11.
Dorthea Zachariasdatter
Født omkring 177620.
30.12.
Iver Joensen
Født omkring 176221.
31.12.
Malena Joensdatter
Født omkring 176422.
32.12.
Gabriel Joensen
Født omkring 176623.
33.12.
Haagen Joensen
Født omkring 176824.
34.12.
Niels Joensen
Født omkring 176925.
35.12.
Lars Joensen
Født 1775.
Død 3 apr. 1848.
     Død ugift.
36.12.
Beret Karine Jonsdatter
Født 12 feb. 1777, Ørtfjellet, Mo prgj..
Død 6 apr. 1835.
     Gift i Røvatnet ?

Gift 1° _____, Uekteskapelig !11med

Nils Monsson
Født 3 feb. 1774.
Død 1813.
     Bruker av Oppigarden på Stor-Røvatnet i Rana.

[Gift 1° med Beret Karine Jonsdatter (12 feb. 1777 - 6 apr. 1835); Gift 2° 1810 med Anne Kristensdatter (1786 - 15 jan. 1866)].

Gift 2° 1812 med

Erik Andersen
Født 1766, Hauknes, Mo prgj..
Død 8 mai 1859.
     Søn af Anders Mikkelsen og Kirsten Eriksdatter.
     Gårdbruker på Hougness (Hauknes) i Mo prgj. Solgte jorden høsten 1833 og fikk til kår: For til 2 kyr og 4 småfe og åker til 1 tønne utsæd i Vedhogg- og Sjåbergåkern.

[Gift 1° 1796 med Doreth Ivarsdatter (1763 - dec. 1811); Gift 2° 1812 med Beret Karine Jonsdatter (12 feb. 1777 - 6 apr. 1835)].

Børn af Beret Karine Jonsdatter og Nils Monsson:

40.36.Mons Monsson, f. 1808

Børn af Beret Karine Jonsdatter og Erik Andersen:

41.36.John Gabriel Eriksen, d. 1888
37.12.
Michel Joensen
Døbt 21 feb. 1779.
38.12.
Fordel Joensen
Døbt 16 sep. 1781.
39.12.
Christen Joensen
Født 20 apr. 1783.

Generation 5.

40.36.
Mons Monsson
Født 1808.
41.36.
John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland., 13de søndag efter Trin..
Død 1888.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.

Gift 20 okt. 1843 med

Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.26.
Død 1863.
     Datter af Hans Johannesen og Margrethe Sørensdatter.

Børn af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter:

42.41.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes.
43.41.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916

Generation 6.

42.41.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.26.
43.41.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.27, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191627.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad27 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.27, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192027.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

44.43.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
45.43.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
46.43.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
47.43.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
48.43.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
49.43.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
50.43.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
51.43.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
52.43.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.

Generation 7.

44.43.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187127.
45.43.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.27.
46.43.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

53.46.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
54.46.Markus Gram Balteskard, f. 1902
55.46.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
56.46.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
57.46.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
58.46.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
59.46.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
47.43.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.27.

Gift 190227 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

60.47.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
61.47.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
62.47.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
63.47.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
64.47.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
65.47.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
66.47.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
48.43.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.27.
     Til Tovik, Skånland.27
49.43.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.27.
50.43.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.27.
51.43.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.27.
Død 189027.
52.43.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.27.

Generation 8.

53.46.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland27.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland27, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland27.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

67.53.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
68.53.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
69.53.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
70.53.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
54.46.
Markus Gram Balteskard
Født 190227.
55.46.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard27.
56.46.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard27.
Død 190727.
57.46.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard27.
Død 191027.
58.46.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard27.
Død 192427.
59.46.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard27.
60.47.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard27.
61.47.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland27.
Død 191127.
62.47.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland27.
63.47.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland27.
64.47.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland27.
65.47.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland27.
66.47.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland27.

Generation 9.

67.53.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

71.67.Gudrun Brækkan, f. 1958
68.53.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
69.53.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge28.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige28.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

72.69.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
73.69.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
70.53.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

74.70.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
75.70.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
76.70.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
77.70.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 10.

71.67.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

78.71.Karen Brækkan, f. 1986
79.71.Andrea Brækkan, f. 1988
72.69.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige28.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
73.69.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark28.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

80.73.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
81.73.Victor Gøth Ellefsen
74.70.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

82.74.Kristin Kinmont, f. 1994
75.70.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn
76.70.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
77.70.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 11.

78.71.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
79.71.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
80.73.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.29.
81.73.
Victor Gøth Ellefsen
82.74.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.

Kilder og Noter
128 år gl. i 1701.
2Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
3Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Moe:2629
4Avdød ved broren Lars Iversens skifte år 1777.
5Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001)
6Avdød ved morens skifte år 1760.
7Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Moe:2604
8Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Moe:2605
9Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Moe:2606
10Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Moe:2663
11Otto Jørgensen - otto.jorgensen@sn.no
1236 år gl. ved Berit Haagensdatters skifte år 1793.
1330 år gl. ved morens skifte år 1793.
1427 år gl. ved morens skifte år 1793.
1525 år gl. ved morens skifte år 1793.
1618 år gl. ved morens skifte år 1793.
1714 år gl. ved morens skifte år 1793.
1823 år gl. ved Berit Haagensdatters skifte år 1793.
1920 år gl. ved Berit Haagensdatters skifte år 1793.
2017 år gl. ved Berit Haagensdatters skifte år 1793.
2123 år gl. ved farens skifte år 1785.
2221 år gl. ved farens skifte år 1785.
2319 år gl. ved farens skifte år 1785.
2417 år gl. ved farens skifte år 1785.
2516 år gl. ved farens skifte år 1785.
26Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
27Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
28Tore Meyer: Dåbsattest
29Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.