© 2001 Simon Ellefsen

Israel-slekt i Trondenes

Opdateret 30 Jun 2002.


Generation 1.

1.0.
Israel Danielsen
Født 16381,2.
Død omkring 1720, Rødberg, Trondenes.2.
     Drev gården Rødberg i Trondenes i omkr. 50 år. Israel var gift to ganger og hadde flere barn, men familien ble rammet av den ene ulykken etter den anden. Sønnen Jonas satte seg ned som husmann i Rødbergmark, men satte livet til på sjøen lille juleaften 1707, sammen med en svoger på Breistrand. En datter, Ingeborg, og svigersønnen, Peder Johnsen, ble 1714 dømt til døden for blodskam. Peder var egentlig gift med Sofie Israelsdatter, men fikk et barn med hennes halvsøster, Ingeborg. Dette ble ansett som en alvorlig forbrytelse mot Guds lov.

Gift omkring 1670 med

_____
Født 16402.
Død _____, Rødberg, Trondenes.2.

Børn af Israel Danielsen og _____:

2.1.Jonas Israelsen, f. 1671, Trondenes., d. 1707, Trondenes.
3.1.Karen Israelsdatter, f. 1676, Trondenes., d. 1769, Trondenes.
4.1.Anne Israelsdatter, f. 1679, Trondenes., d. 1751, Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Jonas Israelsen
Født 1671, Rødberg, Trondenes.3,2.
Død 1707, Breistrand, Trondenes.2.
     Skifte 1706-1712, Rødberg, Fauskevåg Tinglag.4: «protokollnr. 5, folio 65b.».

Gift omkring 16922 med

_____
Død 1705, Rødberg, Trondenes.2.

Børn af Jonas Israelsen og _____:

5.2.Jonas Jonassen, f. 1695, Trondenes.
6.2.Peder Jonassen, f. 1699, Trondenes.
3.1.
Karen Israelsdatter
Født 1676, Rødberg, Trondenes.2.
Død 1769, Breistrand, Trondenes.2.
4.1.
Anne Israelsdatter
Født 1679, Rødberg, Trondenes.2.
Død 1751, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 1° omkring 16952 med

Peder Jakobsen
Født omkring 1669, Vesterålen, Nordland.2.
Død 17072.
     Gårdbruker på Breistrand. Han drev bruket under «slette Vilkor», og omkom lille julaften 1707 «ved en ulyckelig Hendelse paa Søen» sammen med svogeren [? Jonas Israelsen ?].
     Peders enke, satt igjen i stor fattigdom med 4 barn i alderen 9 til ½ år. Hele boet etter ham ble vurdert til 27 rdlr., og derav var 18 rdlr. gjeld.
     Skifte 1706-1712, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.4: «protokollnr. 5, folio 71.».

Gift 2° omkring 17182 med

Klaus Olsen
Født 1684, Breistrand, Trondenes.2.
Død 1731, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Søn af Ole Olsen.
     ?? Muligvis sønn av Ole Olsen (1632-1714) på Sørrollnes. ?? - Hvor er han år 1701, manntallet ??
     Skifte 1730-1738, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 138, folio 52.».

Børn af Anne Israelsdatter og Peder Jakobsen:

7.4.Karen Pedersdatter, f. 1699, Trondenes.
8.4.Israel Pedersen, f. 1702, Trondenes.
9.4.Kristen Pedersen, f. 1703, Trondenes., d. 1781, Trondenes.
10.4.Maren Pedersdatter, f. 1707, Trondenes.

Generation 3.

5.2.
Jonas Jonassen
Født 1695, Rødberg, Trondenes.5,2.
     Flyttet til Skarberget, Ofoten, Nordland.2
6.2.
Peder Jonassen
Født 1699, Rødberg, Trondenes.6,2,6.
7.4.
Karen Pedersdatter
Født 1699, Breistrand, Trondenes.2.
8.4.
Israel Pedersen
Født 1702, Breistrand, Trondenes.2.
9.4.
Kristen Pedersen
Født 1703, Breistrand, Trondenes.2.
Død 1781, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift _____2med

Ingeborg Kristensdatter
Født 17052.
Død 17852.

Børn af Kristen Pedersen og Ingeborg Kristensdatter:

11.9.Guri Kristensdatter, f. 1726, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
12.9.Bendikta Kristensdatter, f. 1731, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
13.9.Peder Kristensen, f. 1733, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
14.9.Israel Kristensen, f. 1735, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
15.9.Hans Kristensen, f. 1741, Trondenes., d. 1790, Trondenes.
16.9.Anne Katrine Kristensdatter, f. 1742, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
17.9.Klaus Kristensen, f. 1745, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
10.4.
Maren Pedersdatter
Født 1707, Breistrand, Trondenes.2.

Generation 4.

11.9.
Guri Kristensdatter
Født 1726, Breistrand, Trondenes.2.
Død 1796, Skånland Lille, Trondenes.2.
12.9.
Bendikta Kristensdatter
Født 1731, Breistrand, Trondenes.7.
Død 1805, Skånland Lille, Trondenes.7.

Gift 17548 med

Johan Smith Henriksen Meyer
Født 1721, Leikvik, Trondenes.9.
Død 1786, Skånland lille, Trondenes.9.
     Søn af Henrik Henriksen Meyer og Cecilie Olsdatter.

Børn af Bendikta Kristensdatter og Johan Smith Henriksen Meyer:

18.12.Jens Smith Johansen Meyer, f. 1761, Trondenes., d. 1808, Nordland.
13.9.
Peder Kristensen
Født 1733, Breistrand, Trondenes.2.
Død 1804, Sørrollnes, Trondenes.2.
14.9.
Israel Kristensen
Født 1735, Breistrand, Trondenes.10,11,12.
Død 1807, Medkila, Trondenes.11,12.
     Bygslet 2 våg på Sørrollnes, Nergården, efter Erik Pedersen (1717-67), der måske har været en bror til hans første hustru Ingeborg.
     Israel var en av de få på Sørrollnes som fogden ikke karakteriserte som fattig. Han drev ganske stort gårdsbruk og førte sin egen åttring. Da første kona døde, var arven etter henne 150 rd. Senere gikk det nedover, og ved den annen kones død var boet fallitt. I 1797 oppgav han jorda og flyttet til datteren i Mekila. Jordeparten ble nå fordelt mellom flere som provst Sten på Trondenes ville plasere.

Gift 1° 1759, Sørrollnes, Trondenes.11 med

Ingeborg Pedersdatter
Født 173411,2.
Død 1776, Sørrollnes, Trondenes.11,2.
     Ingeborg Pedersdatter var sikkert født i Astafjord. Det første barnet, Else Maria, var født der før hun og Israel gifta seg, og de hadde henne med til Sørrollnes, så det kan neppe være tvil om at det er samme pike som han i ugift stand fikk barn med.13
     Lysaker (Trondenes bygdebok) antyder at ho kanskje var en søster av Erik Pedersen (Falk), som Israel overtok jord etter.13
     Skifte 1776-1785, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 143, folio 19b.».

Gift 2° 17822 med

Birgitte Marie Pedersdatter
Født 17522.
Død 1790, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Skifte 1751-1796, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 145, folio 55».

Børn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter:

19.14.Else Marie Israelsdatter, f. 1756, Astafjord., d. 1786, Trondenes.
20.14.Peder Israelsen, f. 1760, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
21.14.Johanna Israelsdatter, f. 1762, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
22.14.Anne Elisabeth Israelsdatter, f. 1765, Trondenes., d. 1765, Trondenes.
23.14.Kristen Israelsen, f. 1767, Trondenes., d. 1768, Trondenes.
24.14.Anne Kirstine Israelsdatter, f. 1769, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
25.14.Ingeborg Marie Israelsdatter, f. 1771, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
26.14.Klaus Israelsen, f. 1776, Trondenes., d. 1848, Trondenes.

Børn af Israel Kristensen og Birgitte Marie Pedersdatter:

27.14.Kristen Israelsen, f. 1783, d. 1787
28.14.Hartvig Israelsen, f. 1784, Trondenes., d. 1862, Kvæfjord.
29.14.Steen Israelsen, f. 1786, Trondenes., d. 1842, Finnmark.
30.14.Dødfødt, f. 1790, Trondenes., d. 1790, Trondenes.
15.9.
Hans Kristensen
Født 1741, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1790, Sørrollnes, Trondenes.2.
     4 børn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1751-1796, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 145, folio 59b.».

Gift 17692 med

Anne Johanna Larsdatter
Født 1745, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1804, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Skifte 1798-1804, Finnfjord, Gisund tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 112b, etter Anna Larsdatter - er dette samme person ?».
16.9.
Anne Katrine Kristensdatter
Født 1742, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1798, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Skifte 1798-1804, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 104.».

Gift 177514 med

Isak Abrahamsen
Født 1731, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1804, Sandstrand, Trondenes.2.
     Søn af Abraham Steffensen og Ingeborg Isaksdatter.
     Skifte 1803-1805, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.4: «protokollnr. 150, folio 379.».

[Gift 1° 1758 med Dorte Rasmusdatter (1732 - 1772); Gift 2° 1775 med Anne Katrine Kristensdatter (1742 - 1798)].

Børn af Anne Katrine Kristensdatter og Isak Abrahamsen:

31.16.Dorte Sofie Isaksdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
32.16.Berte Sofia Isaksdatter, f. 1782, Trondenes.
17.9.
Klaus Kristensen
Født 1745, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1757, Sørrollnes, Trondenes.2.

Generation 5.

18.12.
Jens Smith Johansen Meyer
Født 1761, Skånland Lille, Trondenes.8.
Død 1808, Vågan, Nordland.8.

Gift 179915 med

Berte Olsdatter Harr
Født 1765, Bø, Trondenes.16.
Død 1832, Skånland L., Trondenes.16.
     Datter af Ole Pedersen Harr og Malene Eriksdatter Lorck.
     Er ikke fundet i bogen "Døpte i Trondenes sogn 1744-1800".

Børn af Jens Smith Johansen Meyer og Berte Olsdatter Harr:

33.18.Johan Meyer, f. 1799, Trondenes., d. 1885
34.18.Malena Meyer, f. Trondenes., d. 1843, Trondenes.
19.14.
Else Marie Israelsdatter
Født 1756, Astafjord.11,2,13.
Død 1786, Oldra, Trondenes.2.
     Skifte 1785-1789, Oldra, Fauskevåg tinglag.4: «protokollnr. 144, folio 129b.».

Gift 17812 med

Mads Torbergsen
Født 1755, Oldra, Trondenes.2.
Død 1810, Oldra, Trondenes.2.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1781 med Else Marie Israelsdatter (1756 - 1786); Gift 2° 1789 med Karen Maria Mikkelsdatter (1764 - 1801)].
20.14.
Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 442b.».

Gift _____med

Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.17,2.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.4: «protokollnr. 150, folio 302.».

[Gift 1° med Peder Israelsen (1760 - 1800); Gift 2° 1802 med John Andersen (Trane) (1765 - 1818)].

Børn af Peder Israelsen og Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup:

35.20.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
36.20.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
37.20.Anders Schjelderup, f. 1798
38.20.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800
21.14.
Johanna Israelsdatter
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1822, Medkila, Trondenes.12.
22.14.
Anne Elisabeth Israelsdatter
Født 1765, Sørrollnes, Trondenes.18.
Død 1765, Sørrollnes, Trondenes.12.
23.14.
Kristen Israelsen
Født 1767, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1768, Sørrollnes, Trondenes.12.
24.14.
Anne Kirstine Israelsdatter
Født 1769, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1810, Medkila, Trondenes.12.
25.14.
Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.2.

Gift 179411 med

Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.2, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.19,20.
Død 5 sep. 1847.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Børn af Ingeborg Marie Israelsdatter og Anders Nielsen Schjelderup:

39.25.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
40.25.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
41.25.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
42.25.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
43.25.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
44.25.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
45.25.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
46.25.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
47.25.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
26.14.
Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.12.

Gift 181521 med

Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.22.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.22.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.
27.14.
Kristen Israelsen
Født 1783.
Død 1787.
28.14.
Hartvig Israelsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1862, Bremnes, Kvæfjord.2.

Gift 18142 med

Anne Margrete Larsdatter
Født 1788, Harbakken, Trondenes.2.
Død 1869, Bremnes, Kvæfjord.2.
     Datter af Lars Olsen og Dorte Johnsdatter.
29.14.
Steen Israelsen
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1842, Kistrand, Finnmark.2.
30.14.
Dødfødt
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1790, Sørrollnes, Trondenes.2.
31.16.
Dorte Sofie Isaksdatter
Født 1777, Sandstrand, Trondenes.14.
Død 1811, Tovik, Trondenes.14.

Gift 180223 med

Rasmus Rasmussen
Født 1778, Sandstrand, Trondenes.24.
Død 1810, Sandstrand, Trondenes.24.
     Søn af Rasmus Rasmussen og Anna Katrine Helgesdatter.

[Gift 1° med Berte Kirstina Rafaelsdatter (1774 - 1811); Gift 2° 1802 med Dorte Sofie Isaksdatter (1777 - 1811)].

Børn af Dorte Sofie Isaksdatter og Rasmus Rasmussen:

48.31.Anne Katrine Rasmusdatter, f. Trondenes., d. 1802, Trondenes.
49.31.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1804, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
50.31.Isak Rasmussen, f. 1806, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
32.16.
Berte Sofia Isaksdatter
Født 1782, Sandstrand, Trondenes.2.

Gift 18062 med

Jørgen Jørgensen
Født 1775, Grov, Skånland.11.
Død 1811, Tennevik, Trondenes.2.
     Søn af Jørgen Tørrisen og Inger Kristoffersdatter.
     Tennevik, Trondenes.

Børn af Berte Sofia Isaksdatter og Jørgen Jørgensen:

51.32.Dødfødt, f. 1806, Trondenes., d. 1806, Trondenes.

Generation 6.

33.18.
Johan Meyer
Født 1799, Skånland, Trondenes.15.
Død 188515.
34.18.
Malena Meyer
Født _____, Skånland, Trondenes.15.
Død 1843, Skånland Store, Trondenes.15.
35.20.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 179425.
36.20.
Niels Kristian Schjelderup
Født 179626.
37.20.
Anders Schjelderup
Født 179827.
38.20.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 180028.
39.25.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.2.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.2.

Utenfor ekteskap med

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.2.
Død 1880, Renså, Astafjord.2.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

52.39.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
40.25.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.2.
Død 1811, Tovik, Trondenes.2.
41.25.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.2.
Død 1865, Grøta, Trondenes.2.

Gift _____2med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.2.
Død 1881, Grøta, Trondenes.2.
42.25.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.2.
     Til Karlsøy.2
43.25.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.29,2.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.2.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

53.43.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
44.25.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.2.
Død 1868, Tovik, Trondenes.2.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184111 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.11.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.2.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

54.44.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
55.44.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
56.44.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
57.44.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
58.44.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
59.44.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
60.44.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
61.44.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
62.44.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
63.44.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
64.44.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
45.25.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.2.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 18442 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
46.25.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.11,2.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.11,2.

Gift omkring 183511 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.11.
Død 186611.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

65.46.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
66.46.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
67.46.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
47.25.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.11,2.
Død 1890, Tovik, Trondenes.2.

Gift 1° 184511 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.11.
Død 1851, Tovik, Trondenes.2.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 18542 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.2.
Død 1888, Tovik, Trondenes.2.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

68.47.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
69.47.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
70.47.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
71.47.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

72.47.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
73.47.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
48.31.
Anne Katrine Rasmusdatter
Født _____, Sandstrand, Trondenes..
Død 1802, Sandstrand, Trondenes.23.
49.31.
Rasmus Andreas Rasmussen
Født 1804, Sandstrand, Trondenes.23.
Død 1812, Tovik, Trondenes.23.
50.31.
Isak Rasmussen
Født 1806, Sandstrand, Trondenes.23.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.23.
51.32.
Dødfødt
Født 1806, Tennevik, Trondenes.2.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.2.

Generation 7.

52.39.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.30.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.30.
53.43.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191711.

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

74.53.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
75.53.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
76.53.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
77.53.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
78.53.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
54.44.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.2.
55.44.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.2.
56.44.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.2.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.2.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

79.56.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
80.56.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
81.56.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
82.56.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
83.56.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
84.56.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
85.56.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
57.44.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.2.
58.44.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.2.
Død 1851, Tovik, Trondenes.2.
59.44.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.2.
     Til Amerika.2
60.44.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.2.
     Til Amerika.2
61.44.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.2.
Død 1857, Tovik, Trondenes.2.
62.44.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.2.
     Til Amerika.2
63.44.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.2.
     Til Amerika.2
64.44.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.2.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.2.
65.46.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.11.
Død 184711.
66.46.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.11.
Død 187711.
67.46.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.11.
Død 189611.
68.47.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.2.
69.47.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.11.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.11,2.
70.47.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.2.
71.47.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.2.
Død 1853, Tovik, Trondenes.2.
72.47.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.2.
Død 1864, Tovik, Trondenes.2.
73.47.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.2.
Død 1872, Tovik, Trondenes.2.

Generation 8.

74.53.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard11.
Død 192511.
75.53.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard11.
Død 190511.
76.53.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard11.
Død 186311.
77.53.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190211 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.11.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

86.77.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
87.77.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
88.77.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
89.77.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
90.77.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
91.77.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
92.77.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
78.53.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

93.78.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
94.78.Markus Gram Balteskard, f. 1902
95.78.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
96.78.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
97.78.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
98.78.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
99.78.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
79.56.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.2.
80.56.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.2.

Gift 19002 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.2.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
81.56.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.2.
82.56.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.2.
Død 1884, Tovik, Trondenes.2.
83.56.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.2.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.11.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
84.56.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.2.
85.56.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.2.

Generation 9.

86.77.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard11.
87.77.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland11.
Død 191111.
88.77.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland11.
89.77.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland11.
90.77.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland11.
91.77.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland11.
92.77.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland11.
93.78.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland11.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland11, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland11.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

100.93.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
101.93.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
102.93.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
103.93.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
94.78.
Markus Gram Balteskard
Født 190211.
95.78.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard11.
96.78.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard11.
Død 190711.
97.78.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard11.
Død 191011.
98.78.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard11.
Død 192411.
99.78.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard11.

Generation 10.

100.93.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

104.100.Gudrun Brækkan, f. 1958
101.93.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
102.93.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge31.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige31.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

105.102.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
106.102.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
103.93.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

107.103.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
108.103.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
109.103.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
110.103.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 11.

104.100.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

111.104.Karen Brækkan, f. 1986
112.104.Andrea Brækkan, f. 1988
105.102.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige31.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
106.102.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark31.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

113.106.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
114.106.Victor Gøth Ellefsen
107.103.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

115.107.Kristin Kinmont, f. 1994
108.103.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn
109.103.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
110.103.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 12.

111.104.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
112.104.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
113.106.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.32.
114.106.
Victor Gøth Ellefsen
115.107.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.

Kilder og Noter
163 år gl. ved manntallet år 1701.
2Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
333 år gl. ved manntallet år 1701.
4Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
56 år gl. ved manntallet år 1701.
63 år gl. ved manntallet år 1701.
7Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:1
8Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:54
9Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 129
10I Astafjord bygdebok, sættes fødselsåret til 1730.
11Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
13"Slekta vår" 1997:4, s. 3
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:21
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:73
1728 år gl. ved FT 1801.
18Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
1910. S. e. Trin. 1771
20Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
21Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:175
22Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 173
23Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:23
24Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:20
257 år gl. ved FT 1801.
265 år gl. ved FT 1801.
273 år gl. ved FT 1801.
281 år gl. ved FT 1801.
29Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
30Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
31Dåbsattest
32Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.