© 2001 Simon Ellefsen

Israel i Mo/Nesna

Opdateret 28 Nov 2003.


Generation 1.

1.0.
Israel

Gift _____med

Margrethe Pedersdatter
Død efter 1737.

Børn af Israel og Margrethe Pedersdatter:

2.1.Peder Israelsen
3.1.Holger Israelsen
4.1.Thomas Israelsen
5.1.Joen Israelsen
6.1.Berit Israelsdatter, d. omkr. 1737
7.1.Kari Israelsdatter
8.1.Ane Israelsdatter
9.1.Dorothea (Dordi) Israelsdatter, f. omkr. 1692, d. 1753

Generation 2.

2.1.
Peder Israelsen
3.1.
Holger Israelsen
4.1.
Thomas Israelsen
5.1.
Joen Israelsen
6.1.
Berit Israelsdatter
Død omkring 1737.
     Skifte 1737, Hauknes, (Mo/Nesna)1Avdøde Berith Israelsdatter. Ektefelle Lars Nielsen. Mor Margrethe Pedersdatter. Brødre: Peder Israelsen, Stien; Holger Israelsen, T....; Thomas Israelsen, Hauchnes; Joen Israelsen, Hauchnes. Søstre: Kari Israelsdatter, Stor Alteren; Ane Israelsdatter, Mo; Doreth Israelsdatter, Strømmen..

Gift _____1med

Lars Nielsen
7.1.
Kari Israelsdatter
8.1.
Ane Israelsdatter
9.1.
Dorothea (Dordi) Israelsdatter
Født omkring 16922.
Død 17532.
     Skifte 1754, Strømsnes i Hemnes.3,4Boets brutto 628-9-2, gjeld og avg. inkl. 3 heimegaver, 112-0-0. Penger: 106 Rd. Sølv for 35 Rd. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 20 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 2 dalokser, 8 sauer, 8 jømmer, 5 værer, 2 geiter, 6 hanegeiter, 5 bukker, 2 svin..

Gift 1° _____2,4med

Zacharias Thomasen
Født omkring 16892.
Død 17162.
     Søn af Thomas Iversen.
     Fra Øverdal bnr. 2-3 i Nord Rana.2
     Bruker av Straumsnes i Hemnes 1715-1716.2

Gift 2° 17172 med

Ole Mathissøn
Død 17182.
     Søn af Mathias Olsøn og Giertrud Amundsdatter.
     Bruker av Straumsnes i Hemnes 1717-1718.2
     Skifte 1718-1719, Strømsnes i Hemnes.2,4Ole's bror Joen Mathiesen, Midtstrøm var formynder for Ole's datter Giertrud Olsdatter.Boets brutto 122-4-12, avg. 20-2-3. Husdyr: 1 gl. hest, 8 kyr, 1 kvige, 1 markkvige, 2 okser, 1 dalokse, 5 sauer, 4 jømmer, 5 geiter, 1 hanegeit..

Gift 3° 17192 med

Ole Pedersøn
Født omkring 1695, (Leiren ytre, Hemnes)5.
Død 3 jun. 17702.
     Bruker av Leiren ytre i Hemnes et par år før han fra 1719 ble bruker av Straumsnes i Hemnes.2
     Etterslekt (7 barn), se Hemnes bygdebok.

Børn af Dorothea (Dordi) Israelsdatter og Zacharias Thomasen:

10.9.Marit Zachariasdatter, f. 1714
11.9.Zacharine Zachariasdatter, f. 1716, d. 1742

Børn af Dorothea (Dordi) Israelsdatter og Ole Mathissøn:

12.9.Gjertrud Olsdatter, f. 1718

Børn af Dorothea (Dordi) Israelsdatter og Ole Pedersøn:

13.9.Dorothea (Dordi) Olsdatter, f. 1733, Hemnes., d. 1812

Generation 3.

10.9.
Marit Zachariasdatter
Født 17142.
     Jamtjord bnr. 1 - Se Hemnes bygdebok.2
11.9.
Zacharine Zachariasdatter
Født 17162.
Død 17422.
12.9.
Gjertrud Olsdatter
Født 17182.
     Ytre Dilkestad, bnr. 1. - Se Hemnes bygdebok.2
13.9.
Dorothea (Dordi) Olsdatter
Født 1733, Straumsnes, Hemnes.3.
Død 18126.
     Etterslekt, 9 barn, se Hemnes bygdebok.

Gift 1° 17576 med

Adrian Christophersøn
Født 17276.
Død 17676.
     Søn af Christopher Pedersen og Marit Mathiasdatter.
     Adrian Christophersøn fikk bykselbrev på Straumen (bruk nr. 1) i Hemnes, datert 12. okt. 1757. Stedsønn av forrige bruker Mikkel Jenssøn Blix (død 1756).6
     Skifte 17676Boets brutto 688-2-12, gjeld og avg. 671-0-12. Penger: 18-5-11. Sølvtøy (ikke summert i skiftebrevet). Jekt med utrustning 270 dlr., åttringsbåt med utrustning, rorbu i Skrova, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 15 kyr, adskillig ungdyr og småfe. 50 kreditorer hadde meldt krav. 21 av dem fikk utlegg i jekta..

Gift 2° 17686 med

Andreas Nielsen
Født omkring 17417.
     Søn af Nils Andersen og Helene Andersdatter.
     Fra Nepelberg i Nesna.6
     Fikk bykselbrev på Straumen (bnr. 1) i Hemnes datert 12. juli 1772, tl. 29. april 1773. Han var gjestgiver fra 1799. Andreas sluttet som bruker 1808, men fortsatte som jektskipper, i alle fall til 1814.6

Børn af Dorothea (Dordi) Olsdatter og Adrian Christophersøn:

14.13.Christopher Adriansøn, f. 1758, Hemnes), d. 1758
15.13.Christopher Adriansøn, f. 1759, Hemnes)
16.13.Ole Adriansøn, f. 1761, Hemnes), d. 1775
17.13.Michel Blix Adriansøn, f. 1763, Hemnes)
18.13.Martha Pernille Adriansdatter, f. 1765, Hemnes)

Børn af Dorothea (Dordi) Olsdatter og Andreas Nielsen:

19.13.Adriana Andreasdatter, f. 1769
20.13.Nils Jørgen Andreassøn, f. 1770, d. 1842
21.13.Anders Andreassen, f. 1775, Hemnes)
22.13.Maren Hind Andreasdatter, f. 1776, Hemnes)

Generation 4.

14.13.
Christopher Adriansøn
Født 1758, (Straumen, Hemnes)6.
Død 17586.
15.13.
Christopher Adriansøn
Født 1759, (Straumen, Hemnes)6.
16.13.
Ole Adriansøn
Født 1761, (Straumen, Hemnes)6.
Død 17756.
     Kom bort på reise til Vågan.6
17.13.
Michel Blix Adriansøn
Født 1763, (Straumen, Hemnes)6.
18.13.
Martha Pernille Adriansdatter
Født 6 jul. 1765, (Straumen, Hemnes)6.
     Flyttet til Storbjerka, bnr. 3.6
19.13.
Adriana Andreasdatter
Født 17696.
     Flyttet til Velsvåg i Nesna.6
20.13.
Nils Jørgen Andreassøn
Født 17706.
Død 30 apr. 18428.
     Nils Andreassøn fikk bykselbrev på Nergarden (bnr 2, lnr 273b), Straumsnes i Hemnes, datert 20. mai, tinglyst 15. okt. 1800. Han fikk overta bruket fra sin halvbror Mikkel Blix Adriansøn på bruk nr. 1.8

Gift 17958 med

Maren Andersdatter
Født 17708.
Død aug. 18458.
     Datter af Anders Larssøn og Sitzele Pedersdatter.
     Maren Andersdatter fra Mula.8

Børn af Nils Jørgen Andreassøn og Maren Andersdatter:

23.20.Anders Strøm Nielsen, f. 1797, Hemnes)
24.20.Petter Jørgen Nielsen, f. 1799, d. 1799
25.20.Dorthea Nielsdatter, f. 1801, Hemnes), d. 1874
26.20.Siselle Maria Nielsdatter, f. 1803, Hemnes)
27.20.Randine Kierstine Nielsdatter, f. 1805, Hemnes), d. 1828
28.20.Maren Brose Nielsdatter, f. 1809, Hemnes)
29.20.Martha Olava Nielsdatter, f. 1811, Hemnes)
21.13.
Anders Andreassen
Født 29 mar. 1775, (Straumen, Hemnes)6.
22.13.
Maren Hind Andreasdatter
Født 1776, (Straumen, Hemnes)6.
     Flyttet til Sund, bnr. 4.6

Generation 5.

23.20.
Anders Strøm Nielsen
Født 1797, (Straumsnes, Hemnes)8.
     Flyttet til Salten ?8
24.20.
Petter Jørgen Nielsen
Født 17998.
Død 17998.
25.20.
Dorthea Nielsdatter
Født 26 sep. 1801, (Straumsnes, Hemnes)8.
Død 29 mar. 18749.
     Enka Dorthea gift 1852 med Johan Larsen fra Straumbotn. Han døde 2 mnd. etter vielsen.9

Gift 1° 18259 med

Ole Andreas Johannessen
Født 18009.
Død 3 feb. 18499.
     Søn af Johannes Olsen og Martha Maria Andersdatter.
     Ole Johannessen, sønn av forrige bruker, fikk kongeskjøte på Dilkestad Indre (bnr. 1, lnr. 250), Dilkestad indre i Hemnes for 100 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 2/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, datert 27. okt. 1833, tinglyst 23. juni 1834.9

[Gift 1° 1823 med Karen Sevaldsdatter (1802 - 26 sep. 1824); Gift 2° 1825 med Dorthea Nielsdatter (26 sep. 1801 - 29 mar. 1874)].

Gift 2° 18529 med

Johan Larsen
Død omkring 1852.

Børn af Dorthea Nielsdatter og Ole Andreas Johannessen:

30.25.Nils Jørgen Olsen, f. 1826, Hemnes), d. 1849
31.25.Johannes Olsen, f. 1828, Hemnes)
32.25.Jens Brose Hind Olsen, f. 1830, Hemnes), d. 1881
33.25.Karen Cicilia Hind Olsdatter, f. 1832, Hemnes)
34.25.Martha Maria Olsdatter, f. 1835, Hemnes), d. 1835
26.20.
Siselle Maria Nielsdatter
Født 1803, (Straumsnes, Hemnes)8.
27.20.
Randine Kierstine Nielsdatter
Født 1805, (Straumsnes, Hemnes)8.
Død 30 sep. 18288.
28.20.
Maren Brose Nielsdatter
Født 1809, (Straumsnes, Hemnes)8.
     Flyttet til Sund, bnr. 1.8
29.20.
Martha Olava Nielsdatter
Født 1811, (Straumsnes, Hemnes)8.

Generation 6.

30.25.
Nils Jørgen Olsen
Født 26 mar. 1826, (Dilkestad indre, Hemnes)9.
Død 3 mar. 1849, druknet under Lofot-fisket.9.
31.25.
Johannes Olsen
Født 13 apr. 1828, (Dilkestad indre, Hemnes)9.
     Dim. fra Tromsø Seminar 1850 (flyttet til Hammerfest).9
32.25.
Jens Brose Hind Olsen
Født 20 mai 1830, (Dilkestad indre, Hemnes)9.
Død 23 mar. 18819.
33.25.
Karen Cicilia Hind Olsdatter
Født 27 jun. 1832, (Dilkestad indre, Hemnes)9.
     Flyttet til ytre Dilkestad, bnr. 3.9
34.25.
Martha Maria Olsdatter
Født 17 jan. 1835, (Dilkestad indre, Hemnes)9.
Død 18359.

Kilder og Noter
1Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
2Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 552
3Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 553
4Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 93
5Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 885
6Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 619
73 år gl. ved halvsøsteren Marithe Gullesdatters skifte år 1744.
8Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 554
9Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 422