© 2001 Simon Ellefsen

Ingebret

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Ingebrigt

Børn af Ingebrigt og _____:

2.1.Anders Ingebretsen, d. før 1717
3.1.Joen Ingebretsen
4.1.Gunild Ingebretsdatter, d. før 1717

Generation 2.

2.1.
Anders Ingebretsen
Død før 1717.

Børn af Anders Ingebretsen og _____:

5.2.Karen Andersdatter, d. før 1717
3.1.
Joen Ingebretsen

Børn af Joen Ingebretsen og _____:

6.3.Anders Joensen, d. omkr. 1717
4.1.
Gunild Ingebretsdatter
Død før 1717.
     Kalles «Gunild Stochens» i et skifte 21. mai 1717 etter nevøen Anders Joensen1

Gift _____med

Ole (Stochen ?)

Børn af Gunild Ingebretsdatter og Ole (Stochen ?):

7.4.Ingebret Olsen
8.4.Ingeborg Olsdatter
9.4.Ane Olsdatter

Generation 3.

5.2.
Karen Andersdatter
Død før 1717.
     I skiftet 21. mai 1717 etter hennes fætter Anders Joensen i Trondheim, fremgår det at hun er avdød og har tre barn i Mostadmarka.1
6.3.
Anders Joensen
Død omkring 1717.
     Skifte 21 mai 1717, Trondheim.1Avdøde Anders Joensen skruer, Vaterland. Enke Giertrud Henrichsdatter. Arvinger: avdødes faster Gunild Stochens barn: Ingebret Olsen, Stringa; Ingeborg Olsdatter gift st.; Ane Olsdatter, likeså. Farbror avdøde Anders Ingebretsens avdøde datter Karen Andersdatters tre barn i Mostadmarka. Søskenbarn på mors side: 1. kull: Kiersten Olsdatter i Stjørdal; Joen Olsen Kleven; Ane Olsdatter ibd.; avdøde Malene Olsdatters datter Ane Arentzdatter; avdøde Guri Olsdatters sønn Ole Andersen soldat. 2. kull: Ole Olsen Ræmmen; Peder Olsen ibd.; Giertrud Olsdatter; Karen Olsdatter; sal. Marite Olsdatters datter Kiersten. Lagverge Gabriel Drejer. Gård 130 Rd., ialt 157 ÷ 97 Rd..

Gift _____1med

Giertrud Henriksdatter
Død omkring 1719.
     Datter af Henrik.
     Skifte 30 aug. 1719, Trondheim.2Avdøde Giertrud Henriksdatter i Vaterland. Arvinger var brorsønnene Peder Olsen Tangen (g. Anne Christina) og avdøde Ole Olsens 3 barn: Birgitte som tjente i huset, tvillingbroren Joen, begge 20 og Inger 14 år i Stjørdal. Gård 120, ialt 262 ÷ 69 rd..
7.4.
Ingebret Olsen
     Bosat 1717 i Stringa [Strinda?].1
8.4.
Ingeborg Olsdatter
     Gift [før 1717] i Stringa [Strinda?].1
9.4.
Ane Olsdatter
     Bosat/oppholder sig 1717 i Stringa [Strinda?].1

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320