© 2001 Simon Ellefsen

Holst II

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
___________

Børn af _____ og _____:

2.1.Thomas Rasmussen, f. omkr. 1635
3.1.Christen Rasmussen

Generation 2.

2.1.
Thomas Rasmussen
Født omkring 16351.
     Kom til Holmestrand i ethvert Fald før 1666, idet hans Navn findes i Folketællingslisterne 1664-1666. Broren Christen kom antagelig noget senere til Holmestrand. Begge Brødre kjøbte eller byggede Hus paa Grund under Tranberg, en Gaard, som senere i sin Helhed tilhørte Medlemmer af Familien indtil 1890, da den blev solgt til Badehotel.1
3.1.
Christen Rasmussen
     Christen kom antagelig noget senere [efter 1666 tællingen] til Holmestrand [, end broren Thomas]. Begge Brødre kjøbte eller byggede Hus paa Grund under Tranberg, en Gaard, som senere i sin Helhed tilhørte Medlemmer af Familien indtil 1890, da den blev solgt til Badehotel.1

Børn af Christen Rasmussen og _____:

4.3.Rasmus Christensen Holst, f. 1657, Randers., d. 1712, Holmestrand.

Generation 3.

4.3.
Rasmus Christensen Holst
Født 26 aug. 1657, Randers.1.
Død 29 apr. 1712, Holmestrand.1, begravet 5 mai 1712, Holmestrand.1.

Gift _____1med

Cicille Jensdatter
Død 17201.

Børn af Rasmus Christensen Holst og Cicille Jensdatter:

5.4.Christen Rasmussen Holst, f. 1701, Holmestrand., d. 1740, Holmestrand.

Generation 4.

5.4.
Christen Rasmussen Holst
Født 6 dec. 1701, Holmestrand.1.
Død 19 apr. 1740, Holmestrand.1.
     Se også Thomas S. S. Holsts Stamtavle over Familien Holst (1887).

Gift _____2med

Bodil Johanne Frederiksdatter (Sundby)
Født 16971.
Død 17561.
     Datter af Frederik (Friderich) Hansen og Barbra (Barbara) Jensdatter.

Børn af Christen Rasmussen Holst og Bodil Johanne Frederiksdatter (Sundby):

6.5.Rasmus Christensen Holst, f. 1725
7.5.Frederik Christensen Holst, f. 1727, d. 1785
8.5.Jens Christensen Holst, f. 1728, d. 1821
9.5.Barbara Christensdatter Holst, f. 1731, Holmestrand., d. 1773, Hof i Jarlsberg.
10.5.Jacob Christensen Holst, f. 1732, d. 1802
11.5.Simon Christensen Holst, f. 1737, d. 1739

Generation 5.

6.5.
Rasmus Christensen Holst
Født 17251.
     Død som Student i København.1
7.5.
Frederik Christensen Holst
Født 17271.
Død 17851.
     Skipper og Handelsmand.1

Gift 17561 med

Sara Moldenhauer
Født 17261.
Død 17931.
8.5.
Jens Christensen Holst
Født 17281.
Død 18211.

Gift 17571 med

Anne Cathrine Jørgensdatter Lorentzen
Født 17351.
Død 17711.
9.5.
Barbara Christensdatter Holst
Født 4 apr. 1731, Holmestrand.3,2.
Død 10 jun. 1773, Hof i Jarlsberg.3,2, begravet _____, Hof Kirkegaard3.

Gift 8 nov. 1759, Botne/Holmestrand3,2 med

Jacob Worm Skjelderup
Født 3 aug. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal.2.
Død 1 okt. 17873, begravet _____, Hofs Kirkegaard.3.
     Søn af Michael Augustinussen Skielderup og Maren Jacobsdatter Worm.
     Jacob blev som Barn undervist af sin Fader og Bedstefader og i nogen Tid ogsaa af en Student Lars Sørensen, som var en streng og haardhændt, men meget dygtig Lærer. I 1742 blev han Student. I Mai 1743 - samme Dag som han fik Meddelelse om sin Faders Død - absolverede han examen philosophicum med Berømmelse. Han reiste derefter hjem til Norge og blev her et Aar. I 1744 kom han tilbage til København og fik Plads paa Regentsen, men var, som det heder, «i Ansøgninger og andre Beneficier uheldig». I 1746 tog han theologisk Examen med Berømmelse. Derefter levede han flere Aar som Informator eller Huslærer dels i Norge dels i «sit kjære Danmark».4
     Den 5 Juni 1756 blev han af Grev Wedel-Jarlsberg kaldet til Sognepræst i Hof. Han blev indsat i dette Embede af sin Farbroder Provsten Sebastian Skielderup. Han virkede i Hof indtil sin Død i October 1787.3
     Han udgav i 1771 en Katekismusforklaring, hvor han viser sig som en rettroende Præst. Han var ikke pietistisk. I 1778 udgav han «Hexeri og Kogleri», som - for at citere Dansk biografisk Lexikon - «kunde synes lidet tidsmæssig, om end Bogen røber en tænksom Mand, der behandler sit Emne med Udførlighed og Forsigtighed.»3
     Jacob Worm Skjelderup tog i 1773 til sig som Pleiesøn Johan Henrik Tordenskiold, en Søn af Krigskommissær Johan Christopher Wessel og Karen Augusta Paasche. Karen Paasche var Jacob Worm Skjelderups kusine.5
     Skifte 9 okt. 17872.

Børn af Barbara Christensdatter Holst og Jacob Worm Skjelderup:

12.9.Maren Dorothea Skjelderup, f. 1761, d. 1811
13.9.Christen Skjelderup, f. 1763
14.9.Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup, f. 1771, d. 1796
15.9.Karen Skjelderup, f. 1768, d. 1818
16.9.Michael Skjelderup, f. 1769, Hof i Jarlsberg, d. 1852
17.9.Christen Skjelderup, f. 1770
18.9.Anne Catharine Skielderup, f. omkr. 1771
19.9.Barbara Skjelderup, f. 1773
10.5.
Jacob Christensen Holst
Født 17321.
Død 18021.
     Kjøbmand.1

Gift _____1med

Karen Cathrine Andersdatter Hermansen
Født 17351.
Død 18131.
     Fra Danmark.1
11.5.
Simon Christensen Holst
Født 17371.
Død 17391.

Generation 6.

12.9.
Maren Dorothea Skjelderup
Født 7 feb. 17616,3, døbt 16 feb. 17612.
Død 15 dec. 18113.

Gift 20 okt. 17907 med

Vincent Thurmann
Født 8 sep. 17598,7.
Død 3 okt. 18107,3.
     Sogneprest i Vaale.3
     «Sognepræst og forligelseskommissær».9

Børn af Maren Dorothea Skjelderup og Vincent Thurmann:

20.12.Jacob Worm Skjelderup Thurmann, f. omkr. 1791
21.12.Bodil Johanne Thurmann, f. omkr. 1798
22.12.Barbara Thurmann, f. omkr. 1800
23.12._____
24.12._____
25.12._____
13.9.
Christen Skjelderup
Født 17633.
     Død som Barn.3
14.9.
Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup
Født 177110,3, døbt 10 jan. 1767, Hof.7,2.
Død 1 jan. 17963.

Gift 17897 med

Tobias Müller
Født 17 jun. 17537.
Død 28 aug. 18137.
     Sogneprest i Borre.3

Børn af Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup og Tobias Müller:

26.14.Jacob Worm Skjelderup Müller, f. 1793, d. 1863
15.9.
Karen Skjelderup
Født 28 jan. 176811,3, døbt 4 feb. 17682.
Død 7 nov. 181812,3.

Gift 179613 med

Ole Olsen Bache
Født 26 okt. 175114,7.
Død 18 jan. 18187.
     Skibsreder.3
     «Skipper og reder» på Aasgaardstrand gård, Sem sokn.9

Børn af Karen Skjelderup og Ole Olsen Bache:

27.15.Jacob Skjelderup Bache, f. omkr. 1796
28.15.Anne Olsdatter Bache, f. omkr. 1798
29.15._____
16.9.
Michael Skjelderup
Født 22 okt. 1769, Hof i Jarlsberg5, døbt 30 okt. 17692.
Død 16 apr. 185215, begravet 22 apr. 1852, Vor Frelsers Gravlund15.
     Han led af den Naturfeil at stamme. Maaske har han faaet denne Feil i Arv, idet hans Farfaders Fader ikke skal have været fri for at stamme. Stamningen forsinkede hans Udvikling og voldte baade ham selv og hans Nærmeste megen Bekymring. Man forstod i den Tid ikke at behandle en saadan Naturfeil paa effectiv Maade.5
     [Se levnedsbeskrivelse i Arthur Skjelderups bog].16

Gift 20 sep. 180115 med

Marthe Catharine Holfeldt
Født 20 sep. 177615.
Død 21 okt. 184715.
     Datter af C. H. Holfeldt og Ambrosia Paludan.

Børn af Michael Skjelderup og Marthe Catharine Holfeldt:

30.16.Jacob Worm Skjelderup, f. 1804, København, d. 1863
31.16.Jens Christopher Henrik Skjelderup, f. 1806, København, d. 1885, Christiania
32.16.Marthe Marie Paludan Skjelderup, f. 1811, København, d. 1894, Christiania
33.16.Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup, f. 1811, Danmark., d. 1897, Christiania
17.9.
Christen Skjelderup
Født 17703.
     Død som Barn.3
18.9.
Anne Catharine Skielderup
Født omkring 177117,9, døbt 8 nov. 17712.
     Er 1801 ugift og bosat hos søsteren Maren gift Thurmann.9
19.9.
Barbara Skjelderup
Født 17735, døbt 18 jun. 17732.
     Død ung.5

Generation 7.

20.12.
Jacob Worm Skjelderup Thurmann
Født omkring 179118,9.
     Sogneprest i Kvikne.3
21.12.
Bodil Johanne Thurmann
Født omkring 179819,9.
22.12.
Barbara Thurmann
Født omkring 180020,9.
     7 Sønner og 4 Døtre.3

Gift _____med

Nils Ihlen
     Grosserer i Holmestrand.3
23.12.
___________
24.12.
___________
25.12.
___________
26.14.
Jacob Worm Skjelderup Müller
Født 17933.
Død 18633.
     Brigadelæge i Bergen.3

Gift 182513 med

Birgitte Ulrikke Augusta Stenersen
Født 17993.
Død 18603.
27.15.
Jacob Skjelderup Bache
Født omkring 179621,9.
     Kjøbmand.3
28.15.
Anne Olsdatter Bache
Født omkring 179819,9.
29.15.
___________
30.16.
Jacob Worm Skjelderup
Født 3 dec. 1804, København22.
Død 2 sep. 186322.

Gift 28 apr. 183623 med

Victorine Pouline Collstrup
Født 24 apr. 181723.
Død 24 aug. 185523.
     Datter af Poul Andreas Collstrup og Louise Marie Schack.

Børn af Jacob Worm Skjelderup og Victorine Pouline Collstrup:

34.30.Louise Margrethe Skjelderup, f. 1837, Christiania
31.16.
Jens Christopher Henrik Skjelderup
Født 27 jun. 1806, København23.
Død 17 aug. 1885, Christiania24.
     Jens Christopher Henrik Skjelderup er år 1865 (ugift?) postmester i Frederikshald og bor sammen med (ugift?) Cathrine Theodora på Budstrudgaden nr. 351.25

Gift 16 nov. 183324 med

Cathrine Dorothea Conradi
Født 25 mar. 1801, Fredrikshald24,25.
Død 20 apr. 1871, Fredrikshald24.
     Datter af Johan Christian Conradi og Christiane Schmidt.
32.16.
Marthe Marie Paludan Skjelderup
Født 21 aug. 1811, København24.
Død 4 nov. 1894, Christiania24.
     Er år 1865 ugift og logerende hos sin søster Ambrosia Clauson i Christiania.25
33.16.
Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup
Født 21 aug. 1811, København, Danmark.24,25.
Død 14 okt. 1897, Christiania26, begravet _____, Vor Frelsers Gravlund26.
     År 1865 er Ambrosia Clauson enke på Akersgaden 15 i Christiania.25

Gift 16 nov. 183224 med

Conrad Hanway Clauson
Født 18 jan. 180524.
Død 13 nov. 185924.

Børn af Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup og Conrad Hanway Clauson:

35.33.Michael Skjelderup, f. 1834, Christiania, d. 1902, Slemdal i V. Aker
36.33.Richard M. Clauson, f. omkr. 1841, Christiania.
37.33.Caroline Vilhelmine Clauson, f. omkr. 1846, Christiania.

Generation 8.

34.30.
Louise Margrethe Skjelderup
Født 14 apr. 1837, Christiania26.
     Jørgen og Louise boede i mange Aar paa Eiendommen Filipstad, som nu er overtaget af Jernbanen. Louise er fremdeles (1915) bosat i Christiania.26

Gift _____med

Jørgen Haslef Heftye
Født 20 okt. 182826.
Død 10 jun. 190026.
     Søn af Johannes Thomassen Heftye og Anne Christine Haslef.
     Chef for Bankierfirmaet Tho. Joh. Heftye & Søn i Christiania, Ritmester i «det gule Korps» og et fremskudt Medlem af Christiania Handelsstand.26

Børn af Louise Margrethe Skjelderup og Jørgen Haslef Heftye:

38.34.Johannes Georg Heftye, f. 1857
35.33.
Michael Skjelderup
Født 14 jan. 1834, Christiania27.
Død 21 aug. 1902, Slemdal i V. Aker28, begravet 26 aug. 1902, Vor Frelsers Gravlund i Christiania28.
     Da Bedstefaderen Michael Skjelderups ene Søn ingen Børn havde og hans anden Søn kun en Datter, antog hans ældste Dattersøn Michael efter Bedstefaderens Tilskyndelse og med sine Forældres Billigelse sin Moders Navn som Familienavn. Den kgl. Resolution, som tillader Navneforandringen, blev givet 18 Januar 1854.27

Gift 7 okt. 186028 med

Sigrid Mørch
Født 7 okt. 1841, Christiania.28,25.
Død 18 mai 190928.
     Datter af Claus Mørch og Anne Lovise Meyer.

Børn af Michael Skjelderup og Sigrid Mørch:

39.35.Ada Skjelderup, f. 1861, Doktorboligen ved Grefsen Bad i V. Aker, d. 1909
40.35.Louise Skjelderup, f. 1864, Christiania
41.35.Michael Skjelderup, f. 1868, Christiania
42.35.Arthur Sigurd Skjelderup, f. 1874, Christiania
36.33.
Richard M. Clauson
Født omkring 1841, Christiania.29,25.
     Student, hjemme hos moderen i Christiania (1865).25
37.33.
Caroline Vilhelmine Clauson
Født omkring 1846, Christiania.30,25.

Generation 9.

38.34.
Johannes Georg Heftye
Født 16 feb. 185726.
     Chef for Firmaet Tho. Joh. Heftye & Søn. Direktør i Centralbanken for Norge.27
39.35.
Ada Skjelderup
Født 11 aug. 1861, Doktorboligen ved Grefsen Bad i V. Aker28.
Død 18 mai 1909, (Natten mellem 17 og 18 Mai 1909 - faa Timer før sin Moder).28, begravet 22 mai 1909, Vor Frelsers Gravlund i Christiania28.

Gift 15 sep. 1883, Christiania28 med

Carl Peter Antonisen Kaas
Født 3 dec. 1858, Christiania28.
     Søn af Hans Kaas og Engel Marie Antonisen.
     Blev Student 1876, tog anden Examen 1877, blev norsk Tandlæge 1880 og amerikansk Tandlæge (D.D.S.) 1881. Praktiserer som Tandlæge i Christiania.28

Børn af Ada Skjelderup og Carl Peter Antonisen Kaas:

43.39.Carl Kaas, f. 1884, Christiania
44.39.Michael Skjelderup Kaas, f. 1885, «Kvældsro» i Bærum
45.39.Hans Kaas, f. 1887, Christiania
46.39.Marie Kaas, f. 1889, Stabæk i Bærum
47.39.Arthur Sigurd Kaas, f. 1891, Christiania
48.39.Johannes Kaas, f. 1893, d. 1893
49.39.Ada Sigrid Kaas, f. 1897, Christiania
40.35.
Louise Skjelderup
Født 14 okt. 1864, Christiania31.
     Hun er ugift og fremdeles bosat i Christiania (1915).31
41.35.
Michael Skjelderup
Født 13 mai 1868, Christiania31.
     Blev Student 1886 og medicinsk Kandidat 1894 og var fra 1896 til 1908 praktiserende Læge i Christiania. 1896-1902 var han Amanuensis hos sin Fader. For Tiden (1915) praktiserer han i Bærum med Bopæl i Sandviken.31

Gift 1° 27 apr. 1904, Ægteskabet er senere opløst31 med

Estrid Thygesen
Født 26 jun. 187631.
     Datter af Rud Emanuel Abel Thygesen og Elisabeth Julie Schultze du Mesnil de Rochemont.

Gift 2° 26 mai 191031 med

Kari Elna Wilhelmine Schriver
Født 27 mai 187531.
     Datter af Christian Rasmus Nicolai Schriver og Netta Reusch.

[Gift 1° med Ludvig Solum (21 dec. 1862 - 15 sep. 1903); Gift 2° 26 mai 1910 med Michael Skjelderup (f. 13 mai 1868)].

Børn af Michael Skjelderup og Estrid Thygesen:

50.41.Michael Skjelderup, f. 1905, Christiania

Børn af Michael Skjelderup og Kari Elna Wilhelmine Schriver:

51.41.Odd Skjelderup, f. 1911, Bærum
42.35.
Arthur Sigurd Skjelderup
Født 26 nov. 1874, Christiania32.
     Blev Student 1893, juridisk Kandidat 1898 og Høiesteretsadvokat 1904. Proaktiserer siden 1905 som Advokat i Christiania.32

Gift 6 nov. 190532 med

Christine (Kitty) Margrethe Aabel Munthe
Født 18 apr. 1882, Christiania32.
     Datter af Christopher Pavels Munthe og Karithe Marie Berg.

Børn af Arthur Sigurd Skjelderup og Christine (Kitty) Margrethe Aabel Munthe:

52.42.Sigrid Skjelderup, f. 1906, Christiania

Generation 10.

43.39.
Carl Kaas
Født 28 jun. 1884, Christiania31.
     Student 1903, cand. jur. 1908, praktiserende Overretssagfører i Narvik fra 1912.31

Gift 28 dec. 1912, Sandefjord31 med

Gunbjørg (Guri) Bjørnsgaard
Født 23 apr. 188931.
     Datter af Hans Larsen og Petrine (Petty) Alvilde Pedersen.

Børn af Carl Kaas og Gunbjørg (Guri) Bjørnsgaard:

53.43.Carl Hans Kaas, f. 1913, Narvik
44.39.
Michael Skjelderup Kaas
Født 16 sep. 1885, «Kvældsro» i Bærum31.
     Student 1906, vpl. Lieutenant 1907. Forretningsmand i Argentina.31
45.39.
Hans Kaas
Født 28 feb. 1887, Christiania31.
     Student 1906, Examen fra Handelsgymnasiet 1908, studerer Filologi og er Lærer ved Frogner Skole.31
46.39.
Marie Kaas
Født 24 jul. 1889, Stabæk i Bærum31.

Gift 22 okt. 191431 med

Birger Brinck Lund
Født 28 apr. 188831.
     Søn af Hans Geelmuyden Lund og Bertella Jensine Karen Lauritza Bertelsen.
     Lærer ved Frogner Skole.31
47.39.
Arthur Sigurd Kaas
Født 7 jul. 1891, Christiania31.
     Styrmand.31
48.39.
Johannes Kaas
Født 10 jul. 189331.
Død 13 jul. 189331.
49.39.
Ada Sigrid Kaas
Født 16 jan. 1897, Christiania31.
50.41.
Michael Skjelderup
Født 4 okt. 1905, Christiania32.
51.41.
Odd Skjelderup
Født 26 jul. 1911, Bærum32.
52.42.
Sigrid Skjelderup
Født 13 okt. 1906, Christiania32.

Generation 11.

53.43.
Carl Hans Kaas
Født 30 okt. 1913, Narvik31.

Kilder og Noter
1Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 42
2Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
3Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 22
4Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 21-22
5Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 23
640 år gl. ved FT 1801.
7Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
845 år gl. ved FT 1801.
9Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
10Dette kan dårligt passe hvis det er korrekt at hun er døpt 10. jan. 1767.
1133 år gl. ved FT 1801.
12En efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek har 15. nov. 1818.
13Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 18
1450 år gl. ved FT 1801.
15Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 30
16Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 24
1730 år gl. ved FT 1801.
1810 år gl. ved FT 1801.
193 år gl. ved FT 1801.
201 år gl. ved FT 1801.
215 år gl. ved FT 1801.
22Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 32
23Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 33
24Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 34
25Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
26Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 35
27Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 36
28Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 38
2924 år gl. i FT 1865.
3019 år gl. i FT 1865.
31Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 39
32Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 40