© 2001 Simon Ellefsen

Holk II

Opdateret 11 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Pederssøn (Holk?)
     Bosat i/paa Løvøen, ca. 1645.1
     Nævnes allerede 1617, og iflg. Lensregnskab fra Fosen døde 1657. Ejede iflg. Lensregnskab 1648 bl.a. flg. Odelsgods: Grøttingen 2 Øre, Svinningen 1 Sp. 1 Øre, Hestviken 1 Øre og af Pante- og Købegods: Hosen 3 Sp., alt henhørende til Holk-Godset 1548. (De nævnte Ejendomme havde dels - hovedsagelig - tilhørt "Hustru" Marita, dels hendes Søster "Hustru" Botilda, dels, for Hosens Vedkommende, Broderen Hr. Sigurd Pederssøn.)2
     Endelig meddelte Sollied, at Peder Pederssøn i Jørgensvaag, som 1624 med sine "Medarvinger" havde pantsat Tippen (der i sin Tid tilfaldt Hustru Botilda), maatte være identisk med Peder Pederssøn i Løvøen.3
     !!! SE Diplo. Norw. XI 718. !!!

Gift _____med

Barbara Henriksdatter el. Hansdatter ?
     Kaldes i NST 8 (1942) for Barb(a)ra Henriksdatter, mens hun i PHT 12 rk. 3 bd. (1948) kaldes Barb(a)ra Hansdatter.
     Kan hun tænkes at være datter til Hans Pederssøn til Tjøtten og hustru Marita Pedersdatter i Løvøen ?

Børn af Peder Pederssøn (Holk?) og Barbara Henriksdatter el. Hansdatter ?:

2.1.Henrik Pederssøn (Holck?)
3.1.Hans Pederssøn Holck, f. 1626, d. før 1687
4.1.Christen Pederssøn (Holck?)
5.1.Maren Pedersdatter (Holck?)

Generation 2.

2.1.
Henrik Pederssøn (Holck?)

Børn af Henrik Pederssøn (Holck?) og _____:

6.2.Susanne Henriksdatter (Holck), d. før 1708
3.1.
Hans Pederssøn Holck
Født 16261.
Død før 4 jul. 1687.
     Stilling: Handelsmand1
     Til Løvøen. Hadde 8 barn.1
     Skifte 4 jul. 16874,5.

Gift _____med

Maren Christensdatter
     Datter af Christen Søfrensen og Siri (Sigrid) Mogensdatter Herdal.

Børn af Hans Pederssøn Holck og Maren Christensdatter:

7.3.Barbara Hansdatter Holck
8.3.Elisabeth Hansdatter Holck, f. omkr. 1660
9.3.Peder Hanssøn Holck, f. omkr. 1662
10.3.Christen Hanssøn Holck, f. omkr. 1665
11.3.Hans Hanssøn Holck, f. omkr. 1668
12.3.Fredrik Hanssøn Holck, f. omkr. 1671
13.3.Jens Hanssøn Holck, f. omkr. 1678
14.3.Daniel Hanssøn Holck, f. omkr. 1679
4.1.
Christen Pederssøn (Holck?)
     Bodde paa Selnæs (Sellnes).1

Børn af Christen Pederssøn (Holck?) og _____:

15.4.Peder Christenssøn (Holck?)
5.1.
Maren Pedersdatter (Holck?)
     Skifte 4 jul. 1695, Nunfjord i Bjørnør5.

Gift 1° _____med

Knud

Gift 2° _____med

Jens Rasmussen Them

Børn af Maren Pedersdatter (Holck?) og Knud:

16.5.Peder Knudssøn, d. omkr. 1706
17.5.Inger Knudsdatter

Generation 3.

6.2.
Susanne Henriksdatter (Holck)
Død før 14 feb. 1708.
     Skifte 14 feb. 17086.

Gift 1° _____med

Lars Hanssøn (Harsvik)
Død omkring 1693.
     Skifte 8 jul. 16935.

Gift 2° _____med

Peder

Børn af Susanne Henriksdatter (Holck) og Lars Hanssøn (Harsvik):

18.6.Hans Larssøn
19.6.Henrik Larssøn
20.6.Peder Larssøn
21.6.Lisbeth Larsdatter
22.6.Ellen Larsdatter

Børn af Susanne Henriksdatter (Holck) og Peder:

23.6.Lars Pederssøn
7.3.
Barbara Hansdatter Holck

Gift _____med

Hans Henrikssøn (Strømmen)
8.3.
Elisabeth Hansdatter Holck
Født omkring 16607,8.
9.3.
Peder Hanssøn Holck
Født omkring 16629,8.
10.3.
Christen Hanssøn Holck
Født omkring 166510,8.
11.3.
Hans Hanssøn Holck
Født omkring 166811,8.
12.3.
Fredrik Hanssøn Holck
Født omkring 167112,8.
13.3.
Jens Hanssøn Holck
Født omkring 167813,8.
14.3.
Daniel Hanssøn Holck
Født omkring 167914,8.
15.4.
Peder Christenssøn (Holck?)
     Bosat på Sellnes.
16.5.
Peder Knudssøn
Død omkring 1706.
     Skifte 1 jun. 17065.
17.5.
Inger Knudsdatter

Gift _____med

Hans Pederssøn
     Bosat på Frøningen «wed Yder Sogns fogderie udj Bergens Lehn».5

Generation 4.

18.6.
Hans Larssøn
19.6.
Henrik Larssøn
20.6.
Peder Larssøn
21.6.
Lisbeth Larsdatter
22.6.
Ellen Larsdatter
23.6.
Lars Pederssøn

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
2PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 87-88
3PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 88
4Skifte 4. juli 1687
5Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
6Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal., s. 252-254. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
727 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
8Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
925 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
1022 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
1119 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
1216 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
1312 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
148 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.