© 2001 Simon Ellefsen

Holger Lauritsen (1532-1612)

Opdateret 5 Feb 2004.


Generation 1.

1.0.
Holger Lauritssøn
Født omkring 1532.
Død 21 feb. 16121.
     21. feb. 1612 forlod den ærværdige Holger Lauritzen, min elskede Fader, Sognepræst til Aafjord fromt og stille dette forfængelige Jordliv; den sidste Ære blev ham hædrende bevist den 1ste Marts s.A., da hans Støv nedsattes under Kirkens Gulv sammesteds. Han levede i 80 Aar, var Menighedshyrde i Aafjorden 50 Aar; res. Kapellan i Nærøe 6 Aar, begyndte sin geistlige Virksomhed 24 Aar gl.2
     Ifølge sogneprest Wessel Bredal der ca. 1740 skrev en presteliste for Åfjord, skal han ha hatt syv barn.3

Børn af Holger Lauritssøn og _____:

2.1.Laurits Holgerssøn, f. 1577, d. 1629
3.1.Hans Holgersen, f. omkr. 1580, d. omkr. 1652

Generation 2.

2.1.
Laurits Holgerssøn
Født 15774.
Død 30 okt. 1629, (52 Aar gl.)4.
     Resid. kapellan til Trondhjems Domkirke.5
     Han sier selv i sine opptegnelser at han ble diakon treenighetssøndag i 1620. Han er nevnt som kapellan til Domkirken i Trondheim den 6. april 1622. Han er også nevnt den 24. febr. 1628 og den 14. mars 1629 da han var med å gjenomgikk regnskapene for Domkirken. Han døde her [Trondheim] i 1629.6
     Han ble student ved København universitet i 1596. I september 1601 var han i Rostock og ifølge hans dagbok besøkte han i tiden 1603-04 universitetene i Wittenberg, Basel, Jena og Marburg. I 1606 ble han kapellan i Inderøy, i 1618 i Akerø og i 1620 kapellan i Trondheim Domkirke.6

Gift 1609, Trondhjem, (25. s. e. Trinit.)7,8 med

Birgitte Hansdatter Bernhoft
     Datter af Hans Andersen Bernhoft og Anna Pedersdatter.
     Hun levede ved Mandens Død, og det er formodentlig en Optegnelse fra hendes Haand, der findes i hans Dagbog i Anledning af deres yngste Datters Fødsel og Daab 1630. Hendes Portræt findes i Vaagens Kirke.9

Børn af Laurits Holgerssøn og Birgitte Hansdatter Bernhoft:

4.2.Holger Lauritsen, f. 1610, Inderøy., d. 1610
5.2.Natanael Lauritsen, f. 1611, Inderøy.
6.2.Sophie Lauritsdatter Holgersen, f. 1613, Inderøen.
7.2.Gunnhild Lauritsdatter, f. 1615, Inderøy.
8.2.Elisabeth Lauritsdatter, f. 1617, Inderøy., d. 1617
9.2.Holger Lauritsen, f. 1818
10.2.Johannes (Hans) Lauritsen, f. 1620, d. 1620
11.2.Elisabeth Lauritsdatter, f. 1621, Trondheim., d. 1701, Alstahaug.
12.2.Johannes (Hans) Lauritsen, f. 1623, Trondheim.
13.2.Samuel Lauritsen, f. 1625, Trondheim.
14.2.Anna Lauritsdatter, f. 1627, Trondheim.
15.2.Anna Lauritsdatter, f. 1630, Trondheim.
3.1.
Hans Holgersen
Født omkring 1580.
Død omkring 1652.
     Han var trolig født rundt 1580, og døde trolig rundt 1652. Han var gift med ei Anne.3
     Han ble utvilsomt prest her [Åfjord i Fosen prosti] etter faren i 1612 for han er nevnt her i lensregnskapet i 1614 da han bygslet gården Aae. Tønder har funnet ham nevnt her i 1637 da han deltok i en tvist om fordelingen av presteskatten mellom Åfjord og Ørland. Han er også nevnt som sogneprest her i lensregnskapet i 1639 og ved hyllingen i 1648, kalles da Hans Holgersen på Aae.3
     Han er trolig den Johannes Holgieri som var student i Rostock i aug 1596. I 1620 og 1630 betalte han for en sag i Krage elv. I 1645 er han oppført som sogneprest og betalte for seg, sin kone Anne og syv tjenestefolk.3

Gift _____3med

Anne

Børn af Hans Holgersen og Anne:

16.3.Holger Hanssøn Arctander
17.3.Nathanael Hanssøn Buch, f. omkr. 1613, d. eft. 1691
18.3.Jacob Hansen Buch, d. 1668, Hoem i Tingvold.
19.3.Hans Hansen Buch, d. eft. 1685
20.3.Laurits Hansen Arctander (Buch?)

Generation 3.

4.2.
Holger Lauritsen
Født 4 jul. 1610, Inderøy.6.
Død 16106.
5.2.
Natanael Lauritsen
Født 18 aug. 1611, Inderøy.6.
6.2.
Sophie Lauritsdatter Holgersen
Født 3 mai 1613, Inderøen.10,6.

Gift 1° omkring 164010 med

Hans Andersen Jentoft
Født 161410.
Død 7 apr. 1642, (29 Aar gl.)10.
     Søn af Anders Rasmussen Jentoft og Karen Patricksdatter.
     Res. Kapellan til Bo(d) i Romsdalen.

Gift 2° _____med

Iver Olsen Helt
Død 166811.
     Søn af Ole Olsen Helt og Marit Augustinusdatter.
     Iver Olsen Helt ble ifølge Erlandsen og Tønder kapellan her [i Bu, Romsdal prosti] i 1644 og sto til sin død i 1668. Han er nevnt her i koppskatten i 1645 og ved hyllingen i 1656. I etterfølgerens utnevnelse i 1668 heter det at han ble utnevnt for Hr Iver, altså må Hr Iver ha vært her til i 1668 [NK bd. I, s. 293].11
     Han ble immatrikulert i København i 1637 [og] bruker da tilnavnet Nidarosis og ble innskrevet fra Ribe skole. I 1645 betalte han for seg og sin kone Sophie Lauritsdatter.11
     Hornemann har ham som en sønn av Ole Olsen Helt, handelsmann i Romsdal og Marite Augustinusdatter.11
     Res. Kap. og Sognepræst til Bo i Romsdalen.

[Gift 1° med Sophie Lauritsdatter Holgersen (f. 3 mai 1613); Gift 2° 1652 med Margrethe Pedersdatter Stadel].

Børn af Sophie Lauritsdatter Holgersen og Hans Andersen Jentoft:

21.6.Hans Hansen Jentoft, f. 1641, Bo(d) i Romsdalen., d. 1718, Buksnes i Lofoten.

Børn af Sophie Lauritsdatter Holgersen og Iver Olsen Helt:

22.6.Margrethe Iversdatter Helt, d. før 1694
7.2.
Gunnhild Lauritsdatter
Født 16 apr. 1615, Inderøy.12.

Gift 1° _____13med

Jens Torkildsen
Død 165013.

Gift 2° _____14med

Jacob Hermansen Borchmann
Død aug. 1683, Alstahaug.14.
     Sognepr. til Alstahaug.15

[Gift 1° med Gunnhild Lauritsdatter (f. 16 apr. 1615); Gift 2° med Maren Pedersdatter Krabbe (f. 6 jun. 1640)].
8.2.
Elisabeth Lauritsdatter
Født 11 apr. 1617, Inderøy.12.
Død 161712.
9.2.
Holger Lauritsen
Født 26 jun. 181812.
10.2.
Johannes (Hans) Lauritsen
Født 11 sep. 162012.
Død 162012.
11.2.
Elisabeth Lauritsdatter
Født 29 okt. 1621, Trondheim.5,12.
Død jan. 1701, Alstahaug.5.

Gift 1° _____med

Anders Sørenssøn
Død 16545.
     Søn af Søren Andersen og Andersdatter.
     Stilling: Kapellan til Vefsen paa Helgeland..

Gift 2° _____med

Sten Mogenssøn Blix
Født omkring 16205.
Død 1660, Vefsen5.
     Søn af Mogens Lauritssøn Blix og Øllegaard Hansdatter.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet samtidig med broren Claus 3. juni 1640, blev 1654 resid. kapellan til Vefsen paa Helgeland, hvor han døde 1660. Hans portræt hænger i Dolstad kirke og er gjengit i Norsk Kunsthistorie (I, s. 399), hvor oplysningene forøvrig maa være mindre korrekte, da det heter at billedet er utført i 1670'aarene av Peter Anderssøn Lillie (!).5
     Hr. Sten synes med Elisabeth bare at ha hat en søn Anders Stenssøn Blix. Det er dog mulig at han har hat flere barn, - kanske av et tidligere ægteskap.5

Gift 3° _____med

Jakob Jakobssøn Wirthmann
Født 12 jul. 16285.
Død 19 nov. 16785.
     Stilling: Kapellan til Vefsen paa Helgeland..
     SE OGSÅ NST II s. 180ff.

Børn af Elisabeth Lauritsdatter og Anders Sørenssøn:

23.11.Margrethe Andersdatter

Børn af Elisabeth Lauritsdatter og Sten Mogenssøn Blix:

24.11.Anders Stenssøn Blix
12.2.
Johannes (Hans) Lauritsen
Født 23 jul. 1623, Trondheim.12.
13.2.
Samuel Lauritsen
Født 5 aug. 1625, Trondheim.12.
14.2.
Anna Lauritsdatter
Født 2 dec. 1627, Trondheim.12.
15.2.
Anna Lauritsdatter
Født 1 jan. 1630, Trondheim.12.

Gift _____12med

Christopher Graae
     Sorenskriver i Lofoten.12

Børn af Anna Lauritsdatter og Christopher Graae:

25.15.Maren Christophersdatter Graae
16.3.
Holger Hanssøn Arctander
     Han studerte i Kjøbenhavn 1624 og han skrev da et dikt på latin som het: "Den lille lovsang til Norge".
     Er Olgier Johannis Arctander ble immatrikulert i København fra Lund skole i 1624. Han skrev et skrift i 1625 som han dedikerte til flere personer i Fosen, bl.a. sin far og Hr Anders Christensen på Ørlandet.16
17.3.
Nathanael Hanssøn Buch
Født omkring 161317,3.
Død efter 1691.
     Sogneprest Wessel Bredal [skrev ca. 1740 en presteliste for Åfjord] har ham som sønn her [i Åfjord, sønn av sogneprest Hans Holgersen].3
     Nevnes 1691 i skiftet efter svigersønnen Giert Mumme, men «ved Alderdom gaar gravfældig».18
     Åserøya i Åfjord.19

Gift _____med

Giertrud Pedersdatter
Død omkring 1685.
     Datter af Peder Jacobsen.
     Årsaken til at Gjertrud ikke nevnes i skiftet etter søsteren Vibeke, er sikkert at hun var død og hadde etterlatt seg barn som uansett ikke ville arvet, da Vibeke Pedersdatter hadde gitt gavebrev på sin bygård til sin søsterdatter Regitse Randulf.19
     I skifte nevnes barna Hans, Peder hvis verge var mons Hans Buch, og Christense som var gift med fogd Rasmus Jensen i Fosen og senere ble gift med Hr. Giert Mumme i Hevne. I skifte nevnes at fogd Jensen hadde lånt ut 52 rdl til Lars Buchs for hans studering.3
     Skifte 21 mai 1685, Strandsetet Åserø i Åfjord (Fosen tinglag).20,18,19.

Børn af Nathanael Hanssøn Buch og _____:

26.17.? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?

Børn af Nathanael Hanssøn Buch og Giertrud Pedersdatter:

27.17.Hans Nathanaelsen Buch
28.17.Peder Nathanaelsen Buch
29.17.Christense Nathanaelsdatter Buch
18.3.
Jacob Hansen Buch
Død 1668, Hoem i Tingvold.21,22, begravet 31 jul. 166822.
     Res. kapellan til Åfjorden, senere til Tingvoll.23
     Han er nevnt som kapellan i Åfjord i lensregnskapets sagskatt i tiden 1634 til 1642. Betalte da for Laugdal sag ilag med Anders Grimstad. I et tingsvitne i 1640/41 så kalles han medtjener i Åfjord og i samme tingsvitne kommer det frem at han var en sønn av Hr Hans Holgersen. Han er også nevnt her [Åfjord] i kvegskatten i 1657, bodde da på gården Mørre.22
     I 1661 er han oppført med odel i gården Høstvig i Erisfjord i Romsdal på 4 pd, i samme gård eide Jon Grimstad 1 pd og Lasse og Joen Nerland 1 pd. Han kalles da for Hr Jacob Hansen i Åfjord. Trolig var han ennå kapellan her i 1661. Han er identisk med den Hr Jacob Hansen Buch som bodde på Hoem og var kapellan i Tingvoll, dette blir bekreftet av lensregnskapets odelsliste for 1658 der Hr Jacob Hansen i Åfjord er ført opp med en rekke odel på Møre bl.a. Hoem.22
     Muligens ble han kapellan i Tingvold på Møre i løpet av 1660 årene.22

Gift _____med

Riborg Eriksdatter
     Datter af Erik Oudensen og Maren Christensdatter.

Børn af Jacob Hansen Buch og Riborg Eriksdatter:

30.18.Clara Jacobsdatter (Buch?)
19.3.
Hans Hansen Buch
Død efter 1685.
     Denne Hans er trolig den monsr Hans Buch som var verge for [broren] Natanaels sønn Peder i 1685. Ifølge Wessel Bredals liste [fra ca. 1740] hadde han en sønn ved navn Ole Hansen Buck.3

Børn af Hans Hansen Buch og _____:

31.19.Ole Hansen Buch, f. omkr. 1688, d. 1761, Åfjord.
20.3.
Laurits Hansen Arctander (Buch?)
     En Laurits Johannis Arctander ble immatrikulert i København i 1643 fra Trondheim skole.3

Generation 4.

21.6.
Hans Hansen Jentoft
Født 1641, Bo(d) i Romsdalen.24.
Død 1718, Buksnes i Lofoten., (77 Aar gl.)24.
     Han blev Stud. 1661; philos. Baccalaur. 1662; tog Ex. theol. 23. dec. 1663; 1670 res. Kap. i Buksnes, dertil ordin. 13. mai.; angives i 1701 at være 60 Aar gl.24
     Sogneprest til Borge i Lofoten.25

Gift 1° omkring 167024 med

Maren Christophersdatter Graae
     Datter af Christopher Graae og Anna Lauritsdatter.
     Hun må være datter av sorenskriver Christopher Graa i Lofoten.

Gift 2° _____med

Ingeborg Hartvigsdatter
Død 173426.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae:

32.21.Sophie Jentoft, f. 1671, d. 1755
33.21.Hans Jentoft, f. 1675, d. 1727
34.21.Iver Jentoft, f. 1677
35.21.Birgitte Margareta Jentoft, f. 1678, Borge Prestegård., d. 1743
36.21.Anna Jentoft, f. 1679, d. 1755

Børn af Hans Hansen Jentoft og Ingeborg Hartvigsdatter:

37.21.Maren Jentoft, f. 1691, d. 1754
38.21.Hartvig Jentoft, f. 1693, Borge i Lofoten, d. 1739
39.21.Ingeborg Cathrine Jentoft, f. 1695, d. 1764
40.21.Elisabeth Jentoft
22.6.
Margrethe Iversdatter Helt
Død før 19 jul. 1694.
     Skifte 19 jul. 1694, Trondheim27Avdøde Matrone Margrethe Iversdatter Helt i Fosen. Ingen barn med nuv. mann, Erich Mosberg, men 6 s. og 2 dtr. i 1. ekte: Sophia Johansd. Friis g. Hans Christophersen Røeg i Hevne var eldst, skipper Iver Johansen Friis, Niels, Christopher og Johan var alle myndige, og tilstede, Laurs ca. 17, Fredrik 14 og Kierstina Margrethe henved 12 år. Formynder Marcus Nissen Angell, her. Smykker, derav et med billede i, meget sølv, bl.a. merket EISMB-MIDH (avdøde og 2. mann), INF (1. mann), Hans Olsen Breier og Tomas Jørgensen. De avdødes portretter o.a. bl.a. kongeportretter, jekt, båter, sjøredskap, trelast, jordegods. Brutto 5782, netto 4219 Rd. og uvisst 250 Rd..

Gift 1° _____med

Johan Nielsen (Friis)
Død omkring 1686.
     Kjøpmann i Lillefosen. Trondhjemsborger. Han bosatte seg i Fosen i 1660-årene.
     Skifte 27 jan. 1686, Lille-Fosen.28Avdøde Johan Nielsen (i Lille-Fosen). Enke Margrethe Iversdatter Helt hvis svoger og lagverge var Hans Jørgensen Karstens, forv. og ombudsmann for Hustad gods. Barn: Iver 17, Niels 15, Christopher 14, Johan 12, Lars 9, Fredrik 6, Sophie 18, Christina Margrethe 4. 7321 ÷ 80, derav gull 70, sølv (merket Mikel Larsen, INSF, ARS, HASH, HISS, AAS, HRS, NSS, IDD), kontrafeier bl.a. «borgermester i forgylt ramme» (Jens Nielsen Friis i Trhj?), korn jekt, jordegods, hus, verger Marcus Nissen, Hans Erichsen Sogn, Oluf Polsen, Niels Pedersen Stadel..

Gift 2° _____29med

Erik Mosberg

Børn af Margrethe Iversdatter Helt og Johan Nielsen (Friis):

41.22.Sophia Johansdatter Friis, f. omkr. 1667
42.22.Iver Johansen Friis, f. omkr. 1668, d. 1731, Trondheim
43.22.Niels Johansen Friis, f. omkr. 1670
44.22.Christopher Johansen Friis, f. omkr. 1671
45.22.Johan Johansen Friis, f. omkr. 1673
46.22.Lars Johansen Friis, f. omkr. 1676
47.22.Fredrik Johansen Friis, f. omkr. 1679
48.22.Christina Margrethe Johansdatter Friis, f. omkr. 1681
23.11.
Margrethe Andersdatter

Gift _____med

Peder Pettersen Dass
Født 164730,31.
Død aug. 170831, begravet 18 sep. 170832.
     Søn af Pitter Dundas og Maren Pettersdatter Falch.
     Han ble utnevnt til sogneprest her [i Alstahaug] den 18. mai 1689. Han var sogneprest her til han avsto embetet til sønnen, som fikk kallsbrev den 13. jan. 1703.31
     Hr Peder er den kjente dikterpresten. Han ble litt over syv år gammel faderløs, kom derfor i huset til sin tante som var gift med Hr Nils på Nærøy. I 1660 ble han student i Bergen hvorfra han dimmiterte i 1665 til København universitet. Ble ferdig med sine studier den 21 juli 1669. Den 6. juli 1671 søkte han om å få bli huskapellan hos Hr Henrik i Nesne. Hr Henrik selv sender også inn en søknad om at Peder må bli huskapellan under ham da han trenger hjelp pga alder og skrøpelighet. Det dro ut med denne utnevnelsen for den 17. sept. 1673 kalles Peder ennå for studios. Det viser seg at han og hans festemø hadde begått leiemål før bryllupet og den 17. sept. 1673 fikk han kongens tilgivelse og slapp å stå offentlig skrifte. Samtidig fikk han tillatelse til å tre inn i en geistlig stilling. Trolig hadde han vært huskapellan hos Hr Henrik fra 1671, men offisiellt ble han trolig presteviet rette etter den kongelige tilgivelse den 17. sept. 1673. Han var deretter huskapellan hos Hr Henrik til denne døde i 1682. Hr Peder ble residerende kapellan i Nesne i 1682 og han sto som res kap i Nesne til han ble sogneprest i Alstadhaug i 1689. Han avsto embetet til sønnen i 1703, bl.a nevner han som begrunnelse for dette at han hadde hatt et benbrudd som plaget ham veldig og som gjorde de lange reisene ubekvemme.31

Børn af Margrethe Andersdatter og Peder Pettersen Dass:

49.23.Lars Pedersen Dass, f. 1674, d. 1691, Bergen.
50.23.Anders Pedersen Dass, f. 1675, d. 1736, Alstahaug.
24.11.
Anders Stenssøn Blix
     Døde i to'aarsalderen (sørgevers av Peter Dass).5
25.15.
Maren Christophersdatter Graae
     Hun må være datter av sorenskriver Christopher Graa i Lofoten.

Gift omkring 167024 med

Hans Hansen Jentoft
Født 1641, Bo(d) i Romsdalen.24.
Død 1718, Buksnes i Lofoten., (77 Aar gl.)24.
     Søn af Hans Andersen Jentoft og Sophie Lauritsdatter Holgersen.
     Han blev Stud. 1661; philos. Baccalaur. 1662; tog Ex. theol. 23. dec. 1663; 1670 res. Kap. i Buksnes, dertil ordin. 13. mai.; angives i 1701 at være 60 Aar gl.24
     Sogneprest til Borge i Lofoten.25

[Gift 1° omkr. 1670 med Maren Christophersdatter Graae; Gift 2° med Ingeborg Hartvigsdatter (d. 1734)].

Børn af Maren Christophersdatter Graae og Hans Hansen Jentoft er vist under Hans Hansen Jentoft (nr. 21).

26.17.
? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?
     Nevnes ikke i skiftet efter hendes? mor Gjertrud Pedersdatter på strandsetet Åserø i Åfjord (Fosen tinglag) 21. mai 1685.33

Gift _____med

Anders Jensen
Død 166415,33.
     Sogneprest til Beistaden siden 1616.15,33

[Gift 1° med ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?; Gift 2° med Anna Jørgensdatter Skielderup (omkr. 1640 - omkr. 1685)].

Børn af ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ? og Anders Jensen:

51.26.Nathanael Andersen, d. 1676
52.26.Guren Andersdatter
53.26.Ide «Jødde» Andersdatter
54.26.Maren Andersdatter
55.26.Ingeborg Andersdatter
27.17.
Hans Nathanaelsen Buch
28.17.
Peder Nathanaelsen Buch
29.17.
Christense Nathanaelsdatter Buch
     I skiftet etter høydydige matrone Christense Nathanaelsdatter Buch på Sunde i Hemne 29. januar 1704 nevnes sølvsaker som var merket med initialene S.P.I.S. og C.S.D. Dette sølvet kan kanskje være arvegods. Initialene antyder at de kan ha tilhørt Gjertrud Pedersdatters foreldre og kan antas å være navnene Sr. Peder IacobSen og Christense(?) S..... Datter.19
     Skifte 29 jan. 1704, Sunde i Hemne.18,33.

Gift 1° _____med

Rasmus Jensen Gamborg
Død 6 okt. 1687, Fjellvær, Hitra.18.
     Foged.33

Gift 2° 168918 med

Giert Giertsen Mumme
Død omkring jun. 169134.
     Kapellan til Hemne, efterfulgte svigerfaren som sogneprest (og visepastor ?) i Hemne.
     Skifte 24 sep. 1691, Vesse (Vitsø) i Hemne.34Boet blev forseglet 5. juni 1691, formentlig umiddelbart efter hans død, og skifte holdt geistlig 24. sept. samme år..

[Gift 1° med Lisbet Christophersdatter (Røg) (d. før 1672); Gift 2° før 1672 med Karen Knudsdatter Glad (d. før 24 aug. 1689); Gift 3° 1689 med Christense Nathanaelsdatter Buch].

Børn af Christense Nathanaelsdatter Buch og Giert Giertsen Mumme:

56.29.Rasmus Giertsen (Mumme), f. 1690
30.18.
Clara Jacobsdatter (Buch?)

Gift _____22med

Bertel Pedersen Kongel
     På Steinsvik.22
31.19.
Ole Hansen Buch
Født omkring 1688.
Død 3 mai 1761, Åfjord.3.
     Den 3. mai 1761 har presten notert at da døde Ole Hansen Buch, nær 73 år gammel, og sognepresten skriver at "dermed døde den siste decender i Åfjord etter sogneprest Holgier Lauritsen" [SAT: Åfjord kirkebok 1750-1779, s. 179].3

Generation 5.

32.21.
Sophie Jentoft
Født 167124.
Død 175535.

Gift 1° _____med

Iver Iversen Helt
Død 169124.
     Søn af Iver Olsen Helt og Margrethe Pedersdatter Stadel.
     Sognepræst til Værø, dertil ordin. 2. aug. 1689.24

Gift 2° _____med

Hans Søfrensen (Uhre)
Født 1638.

Børn af Sophie Jentoft og Iver Iversen Helt:

57.32.Iver Iversen Helt
58.32.Maren Kirstina Iversdatter Helt

Børn af Sophie Jentoft og Hans Søfrensen (Uhre):

59.32.Maren Kristine Hansdatter Graae, f. 1700
33.21.
Hans Jentoft
Født nov. 167524.
Død 16 okt. 172724.
     Sognepræst til Nykjøbing, Lodderup og Else? i Jylland. Han blev Stud. fra Trondhjems Latinskole 1693; Skibspræst 1700; Sognepræst til Hassing 1702 og til Nykjøbing 1723.24

Gift _____med

Øllegaard Hartvigsdatter
Født 166724.
Død 173924.
34.21.
Iver Jentoft
Født 167735.
     Kongl. Majestets cancelli og justitsråd, samt byfoged i Kjøbenhavn.36
     Ifølge oversikten over beboere i København i 1728 var han gift med en datter av Johan Meritzen, tidligere regimentez qvartermester ved livgarden til hest.37

Børn af Iver Jentoft og _____:

60.34.Johan Iversen Jentoft
35.21.
Birgitte Margareta Jentoft
Født 1678, Borge Prestegård.35.
Død 174335.
     Skifte 13 okt. 1744, Leervig i Engeløy, Steigen.38Formue 993-1-15. Gjeld 83-4-14. Arvingerne var hende ektefelle Henrich Klæboe og hendes barn (og barnebarn) av 1. ekteskap. Der er ikke nevnt fellesbarn med Henrich Klæboe..

Gift 1° 169535 med

Hartvig Hartvigsen
Født 166439.
Død 1725, blir det registrert to sølvskjeer med Waaben og Nafn M.A.S.B. og J.A.D.25.
     Søn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Han levede 1701 paa Enkesædet Møklebostad i Stegen.39
     Jekteskipper og bondehandler på Myklebostad i Steigen.25
     Skifte 15 okt. 1725, Myklebostad, Steigen.40,25Meget agtbar og Welfornemme ... Hartvig Hartvigsen ... Forgange winter udj Waagen foruløkkedes. Sølf: 1 Kande paa 3 knapper med opreist løwer paa laaget: 41-0-0, 1 dito paa 3 Dreide knapper: 23-1-8, 1 Berer mrk. Christopher Graae, 1 Berer mrk. H:H:S B:M:J, 1 Beger mrk. Mads Humle, 1 otte kantet Rommert, 1 Kruset brendewinskaal, 1 dito slet, 18 fine Maljer, Diversk skeier med innskripsjon: H:H:S B:M:T:J , C:P:G B:A:D , M:L:S B:A:D, med vaaben M:A:S:B J:A:D, H:H:S B:M:J, A:I:D, Michel Jensen, O:O:S, D:C:S, E:B og M:W:H..

Gift 2° _____med

Henrich Hansen Klæboe
Født 170541,42.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.42.
     Søn af Hans Hanssøn Glein og Maren Hansdatter Klæboe.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 177042Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

[Gift 1° med Birgitte Margareta Jentoft (1678 - 1743); Gift 2° 1753 med Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup (1718 - 1809)].

Børn af Birgitte Margareta Jentoft og Hartvig Hartvigsen:

61.35.Hartvig Hartvigsen, f. 1689, d. 1735
62.35.Hans Hartvigsen, d. før 1744
63.35.Maren Hartvigsdatter
64.35.Ingeborg Hartvigsdatter, f. 1705, Myklebostad., d. 1774
65.35.Christopher Hartvigsen, f. omkr. 1708, d. eft. 1767
66.35.Christen Hartvigsen Hveding, f. omkr. 1711, d. eft. 1767
67.35.Margrethe Hartvigsdatter, f. omkr. 1715
36.21.
Anna Jentoft
Født 167935.
Død 175535.

Gift _____med

Mogens Hartvigsen
Født 166824,36.
Død efter 174543.
     Søn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Eier af Lyngvær i Vaagen, hvor han boede i 1701, 33 Aar gl.24
     Gift med skipper og gjestgiver i Lyngvær, og eier av flere gårder i Buksnes.36
     Nevnt i amtregnskapets familieskatt i 1684. Hornemann har ham som gift med Anna Hansdatter Jentoft.44

Børn af Anna Jentoft og Mogens Hartvigsen:

68.36.Hartvig Mogensen Jentoft, f. 1704, d. 1784
69.36.Hans Mogensen Jentoft, f. 1705, d. 1769
70.36.Maren Mogensdatter Jentoft, f. omkr. 1707, Nordland.
71.36.Ingeborg Mogensen Jentoft, f. omkr. 1709, d. 1788
72.36.Elisabeth Jentoft, f. omkr. 1711, Lofoten., d. 1795, Dønnes.
37.21.
Maren Jentoft
Født 7 jun. 169145,35.
Død 175435.

Gift 1° 1722, ifølge Kgl. tillatelse45,35 med

Jochum Pedersen Leth
Født 1671-167246,47,48.
Død 5 jun. 174248.
     Søn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Sogneprest til Ofoten.36
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.48
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.47

[Gift 1° 1712 med Anna Benedicte Hveding (24 dec. 1695 - sep. 1717); Gift 2° 1722 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Gift 2° 2 sep. 175245,35 med

Sigvart Kildal
Født 1704, Kristiansund.35.
Død 177135.
     Sogneprest i Vågan (Vaagen) i Lofoten. Han ga prestetavlen til Lødingen kirke i 1761.49

[Gift 1° med Cecilie Marie Parelius; Gift 2° 2 sep. 1752 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Maren Jentoft og Jochum Pedersen Leth:

73.37.Anna Benedicta Jentoft Leth, f. 1726, d. 1798, Meldal.
74.37.Hans Jentoft Leth, f. omkr. 1726
75.37.Ingeborg Leth, f. omkr. 1729
76.37.Arent Leth, f. omkr. 1732
38.21.
Hartvig Jentoft
Født 1693, Borge i Lofoten36,26.
Død 1 dec. 1739, (omkom på sjøen).36.
     Han fulgte med Hans Egede til Grønland, hvor han representerte et handelskompani. Hjemkomst 17__. Begge ekteskapene hans var barnløse.36
     Død på en rejse over Vestfjorden.26
     Skifte 6 dec. 174036.

Gift 1° 172626 med

Maren Nielsdatter Røst
Født omkring 1677.
Død 173736.
     Datter af Niels Hansen Røst og Elen.

[Gift 1° før 31 jan. 1703 med Hans Gregersen (d. 1722); Gift 2° 1726 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].

Gift 2° dec. 173726 med

Karen Jacobsdatter Schøning
Født 25 feb. 169126.
Død 175526.
     Datter af Jacob Eliassen Schøning og Karen Jakobsdatter.

[Gift 1° 1717 med Edies Johansen (d. 1733); Gift 2° omkr. 1733 med Peder Nilsen Friis (d. 1736); Gift 3° dec. 1737 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].
39.21.
Ingeborg Cathrine Jentoft
Født 169525.
Død 176425.

Gift _____med

Niels Hegelund
Født 170050.
Død 175250.
     Kapellan til Steigen.36
40.21.
Elisabeth Jentoft
     Salig Hans Jentoft's datter i Jylland, hvis navn ei vites.36
     Død 16 år gammel.35
41.22.
Sophia Johansdatter Friis
Født omkring 166751,28.

Gift 1686-169452,18 med

Hans Christophersen Røg
     Søn af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Må ågså være sønn av herr Christopher i Hemne. I manntallet for kop- og kvegskatten 1683 (Fosen fogderi) angir herr Gert Mumme bl.a. sin «Vermoder Marete Sl. Hr. Christophers», og «Hendes Søn, Hans Christopherss.».18
     Han nevnes i mars 1693 som Hans Christophersen på Nordmøre og 19. juli 1694 i skiftet efter Margrethe Iversdatter Helt som Hans Christophersen Røeg i Hevne.18

Børn af Sophia Johansdatter Friis og Hans Christophersen Røg:

77.41.Johan Røg
42.22.
Iver Johansen Friis
Født omkring 166853,52.
Død 1 okt. 1731, Trondheim.
     Stilling: Skipper og vertshusholder i Lillefosen.54
     Skifte 27 nov. 1731.

Gift 4 nov. 1697 med

Maren Clausdatter Angell
Født omkring 1675, Trondhjem.55,56,57.
     Datter af Claus Pettersen Angell og Alhed Pedersdatter Holthe.

Børn af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell:

78.42.Alethe Margrethe Friis, f. 1702, Trondhjem, d. 1775, Kristiansund
79.42.Johan Iversen Friis
43.22.
Niels Johansen Friis
Født omkring 167058,52.
44.22.
Christopher Johansen Friis
Født omkring 167159,52.
45.22.
Johan Johansen Friis
Født omkring 167360,52.
46.22.
Lars Johansen Friis
Født omkring 167661,52.
47.22.
Fredrik Johansen Friis
Født omkring 167962,52.

Gift _____med

Anne Helene Hagerup
     Datter af Hans Hansen Hagerup og Bodil Nielsdatter (Helkand).
     Anne Helene, nevnt i skifte i 1697. Var ifølge Elvius først gift med kjøpmann Fredrik Friis i Kristiansund, siden med Hr Hans Johansen Helsing, kapellan i Sparbu.63

[Gift 1° med Fredrik Johansen Friis (f. omkr. 1679); Gift 2° med Hans Helsing (d. jan. 1745)].
48.22.
Christina Margrethe Johansdatter Friis
Født omkring 168164,52.
49.23.
Lars Pedersen Dass
Født 167465.
Død 1691, Bergen.31.
     Døde som student i Bergen i 1691. [S.T.Dahl skriver at han er født ca. 1685, hvilket passer dårligt med at han sammested skriver han døde 1691].31
50.23.
Anders Pedersen Dass
Født 167565.
Død jul. 1736, Alstahaug.15.
     Sogneprest i Alstahaug etter faren i tiden 1704-1736. Hans skifte er innteresant fordi at han etterlot seg et meget omfattende bibliotek.31

Gift 10 apr. 170431 med

Rebecha Lorentzdatter Angell
Født 15 nov. 168131.
Død 173531.
     Datter af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter.

Børn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell:

80.50.Petter Christian Dass, f. 1705
81.50.Lorentz Andersen Dass, f. 1707, d. 1745, Trondenes.
82.50.Petter Dass, f. 1708, d. 1768
83.50.Albert Christian Dass, f. 1709, d. 1794
84.50.Abel Margrethe Dass, f. 1711, d. 1791
85.50.Anders Dass, f. 1712
86.50.Elisabeth Marie Dass, f. 1715
87.50.Jacob Wilhelm Dass, f. 1719, d. 1749
88.50.Anna Cathrine Dass, f. 1722
89.50.Bolette Dass, f. 1724
51.26.
Nathanael Andersen
Død sep. 167666.
     Ble student i Kjøbenhavn 2. dec. 1644 «Nathanaël Andreæ Nidrosienses». Sogneprest til Ytterøen.67
     Han opplyser i «familieskatten» for 1676 at han er gift med Gunhild Matzdatter og at hans «værmoder Barbara Sl. Hr. Mattis Efterleversche» og hustruens søster, Lisbeth Matzdatter, bor sammen med ham.66

Gift _____med

Gunhild Matzdatter Kock
     Datter af Matz Pedersen Kock og Barbara.

Børn af Nathanael Andersen og Gunhild Matzdatter Kock:

90.51.Karen Nathanielsdatter
52.26.
Guren Andersdatter

Gift _____med

Jens Augustinussen Wivel
Død 1681, (Efter flere års svaghed.).
     Søn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?).
     Jens Augustini, Vice-Pastor p Inderöen hvis Hustrue var Guru Hr. Anders Dotter af Bedstad. Deres Dotter Marit havde Daniel Pedersön Capellan p Inderöen.68
     Vicepastor til Inderøen fra omtr. 1645.15
     Nevnes i 1652 da han byksler ½ sp. 6 ml. i gården Ring, men han bruker de følgende år gården Lie (Lide) som prestegård.66

Børn af Guren Andersdatter og Jens Augustinussen Wivel:

91.52.Hans Jensen
92.52.Anders Jensen
93.52.Maritte Jensdatter
53.26.
Ide «Jødde» Andersdatter

Gift _____med

Ole Torgersen
Født omkring 1606.
Begravet 29 aug. 1679, Bjørnør.69,70.
     Sogneprest i Bjørnør.71
     Ifølge et maleri malt i 1654 hadde hr. Ole Torgersen 3 sønner og 5 døtre.71
     Det er mulig at hr. Ole Torgersen har vært gift påny, for i 1682 ble der innskrevet en student i Kjøbenhavn under navnet «Christianus Olai Biørnørensis». I familieskatten for 1676 oppføres hr. Ole uten hustru men med en sønn og en datter hjemme.71

Børn af Ide «Jødde» Andersdatter og Ole Torgersen:

94.53.Andreas Olsen
95.53.Torger Olsen
96.53.Jørgen Olsen
54.26.
Maren Andersdatter
     Ved folketellingen i 1701 levde Maren Andersdatter og bodde da på gården Vigen i Beitstaden: «Maren sal. Hr. Jørgens, En fattig gl: Præste-Enche.».

Gift 1° _____med

Christen Jørgensen
Død 166572.
     Er sannsynligvis den «Christiernus Georgii e schola Nidros» som ble student i Kjøbenhavn den 7. mai 1638.72
     Ifølge Erlandsen var han kapellan i Beitstaden fra 1644 til han i 1664 ble sogneprest, men han døde året efter.72

Gift 2° _____med

Jørgen Wilhelmsen
Død før 1701.
     Kapellan i Beitstaden.71
     Han må være den «Georgius Wilhelmi Nidros.» som ble student i Kjøbenhavn den 6. juni 1649.71

Børn af Maren Andersdatter og Christen Jørgensen:

97.54.Jørgen Christensen
98.54.Karen Christensdatter
99.54.Ane Christensdatter
100.54.Margrethe Christensdatter
101.54.Mallena Christensdatter
102.54.Dorte Christensdatter

Børn af Maren Andersdatter og Jørgen Wilhelmsen:

103.54.Kiersten Jørgensdatter
104.54.Lisbet Jørgensdatter
55.26.
Ingeborg Andersdatter

Gift _____med

Oluf Eriksen Stochman
Død omkring 168273.
     Res. kapellan til Fosnes.73
     Den eneste Hr. Oluf Erichsen som finnes i Fosnes er en som ved kopskatten i 1645 var kapellan. Han var da ugift, hans søster bodde hos ham og han brukte Lend gård. I 1649 brukte han 2 øre i Lend og bykslet samme året ytterligere ½ øre i samme gård: «Hr. Oluff Erichsen ½ ø i Loend, Enchen fradøde». Ved familieskatten i 1676 oppføres han med hustru, en sønn og en datter og likeledes de følgende år. Ved kopskatten i 1683 oppføres «Ingeborg sahl. Hr. Olof Ericksøns fordum capellan til Fosnes» og med en sønn hjemme.73

Børn af Ingeborg Andersdatter og Oluf Eriksen Stochman:

105.55.Elen Olsdatter Stochman
56.29.
Rasmus Giertsen (Mumme)
Født 169018.
     Trondhjems-borger.18

Generation 6.

57.32.
Iver Iversen Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hans moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft og er da bosat på Noje i Buksnes.74
58.32.
Maren Kirstina Iversdatter Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hendes moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft.74
59.32.
Maren Kristine Hansdatter Graae
Født 170035.
60.34.
Johan Iversen Jentoft
     Reiste [fra København] til Hedemarken i Norge.
61.35.
Hartvig Hartvigsen
Født 168975.
Død 173575.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.75
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.75
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.76Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»75 med

Ingeborg Olsdatter
Født 169575.
     Datter af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.

Børn af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter:

106.61.Maren Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1725, Tjeldsund., d. 1769
107.61.Elen Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1757
62.35.
Hans Hartvigsen
Død før 174477.
63.35.
Maren Hartvigsdatter

Gift før 172578 med

Peder Olsen
Død efter 173579,80.
     Søn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.
     Helneset i Leines.
64.35.
Ingeborg Hartvigsdatter
Født 1705, Myklebostad.81,82.
Død 177482.
     Oppholder sig 1744 på Myklebostad i Engeløy, Steigen og er gift med Arent Olsen.38

Gift 1° _____38med

Arent Olsen
     Bosatt 1744 på Myklebostad i Engeløy/Steigen.38

Gift 2° _____74med

Niels Abrahamsen
     Bosatt 1767 på Myklebostad i Steigen.74
65.35.
Christopher Hartvigsen
Født omkring 170883,40.
Død efter 176784,85.
     Bosatt (1767) i Folda.74
66.35.
Christen Hartvigsen Hveding
Født omkring 171186,40.
Død efter 176787,88.
     Nevnt 1745 og 1767 på Løvøen i Steigen.88
     Kaldes 1767 Christen Hartvigsen Hveding i skiftet efter prestefrue Ingeborg Catharina Jentoft.74
67.35.
Margrethe Hartvigsdatter
Født omkring 171589,40.
     Fra Myklebostad i Steigen.

Gift _____med

Peder Eriksen (Lochert?)
Født omkring 1716.
     Bosatt på Ure i Buksnes. Lensmann. 11 barn.

Børn af Margrethe Hartvigsdatter og Peder Eriksen (Lochert?):

108.67.Nils Pedersen (Slangerup?), d. 1785
68.36.
Hartvig Mogensen Jentoft
Født 4 mar. 170445.
Død 28 jul. 178490.
     Skipper og gjestgiver i Henningsvær på Buksnes.36
     Petvik i Lofoten.90
     Sannsynligvis sønn av Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.24

Gift 19 okt. 1740, Folden, Nordland.45 med

Sara Rasch
Født 9 jun. 171490.
Død 17 jan. 178590.
     Datter af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).

Børn af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch:

109.68.Johan Rasch Jentoft, f. 1746
110.68.Ole Jentoft, f. _____
111.68.Anna Hartvigsdatter Jentoft, d. 1818, gården Løeb ved Bodø
112.68.Birgitte Sophie Jentoft, f. 1753, Nordland., d. 1827
113.68.Mogens Hartvigsen Jentoft
69.36.
Hans Mogensen Jentoft
Født 170535.
Død 176935.

Gift _____med

Anna Marie Rasch

Børn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch:

114.69.Hans Hansen Jentoft, f. 1755, Lofoten., d. 1822, Dønnes.
70.36.
Maren Mogensdatter Jentoft
Født omkring 1707, Vaagen, Nordland.45.

Gift _____med

Peder Harr
71.36.
Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 170945.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.91.

Gift 1° 2 mai 1744, Folden, Nordland.45 med

Johan Georg Rasch
Født 1715.
Død 23 jul. 1757.
     Søn af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).
     Pastor til Folden i Norge 1744 efter sin fader.

Gift 2° _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.92, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»93,92.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.92.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].
72.36.
Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..

Gift 1744, Vaagan, Nordland.45 med

Peter Angell
Død 1805.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].94
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.95
73.37.
Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 172696.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.96.

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.96 med

Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.96.
Død 176696.
     Søn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter.
     Skipsfører i Trondhjem.96

Børn af Anna Benedicta Jentoft Leth og Jens Nielsen Mørch:

115.73.Jensdatter Mørch
116.73.Jensdatter Mørch
117.73.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
118.73.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
74.37.
Hans Jentoft Leth
Født omkring 1726.
75.37.
Ingeborg Leth
Født omkring 1729.
     Gift med en Krafting i Kvæfjord.
76.37.
Arent Leth
Født omkring 1732.
     Antakelig identisk med Arent Leth gift 1764 med Anne Nielsdatter.

Gift 26 feb. 1764, Bragernes, Drammen, Buskerud.45 med

Anne Dorothea Nielsdatter
77.41.
Johan Røg
     Stilling: Proprietair i Stangvig97
     Sandsynligvis søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.

Gift efter 171718 med

Dorothea Cathrine Tausan
Født 1670, døbt 1670, 2 ep. 167018.
Død efter 8 apr. 171798.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Dorthe Catharin givt med Hr. Henrich Rytter d. yngre.99
     Erlandsen skriver hun er datter af Hans Tausan's andet ægteskab. Men hvis det er korrekt at Dorothea er døbt 1670 må hun være af hans første ægteskab. - Desuden bliver hun gift 1690 med Henrik Rytter - så hun må være af første ægteskab. Dette fremgår også af halvsøsteren Ane Jensdatters skifte 8/4 1717.97

[Gift 1° 1690 med Henrik Henriksen Rytter (omkr. 1655 - før 8 apr. 1717); Gift 2° eft. 1717 med Johan Røg].
78.42.
Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem54.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund100,54.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.101

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen54 med

Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 1709101.
Død 1749101, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund102,103.
     Søn af Henrich Christiansen Mechlenborg og Anne Cathrine Grøn.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.101

Børn af Alethe Margrethe Friis og Henrik Henrikssøn Mecklenborg:

119.78.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
120.78.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
121.78.Margrethe Helene Mecklenborg
122.78.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
79.42.
Johan Iversen Friis

Gift _____med

Berethe Margrethe Schytte

Børn af Johan Iversen Friis og Berethe Margrethe Schytte:

123.79.Maren Angel Friis, f. 1731
80.50.
Petter Christian Dass
Født 170565.
     Døde som barn.65
81.50.
Lorentz Andersen Dass
Født 1707104.
Død 1745, Trondenes.105,104.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.65
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.105
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.106protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

Gift 1° 173465 med

Hanna (Anna) Margrethe Hammond
Født 21 mar. 1702, Trondheim.65.
Død 1734, Vega, Nordland.107.
     Datter af William Hammond of Ufford og Abel Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Hun må være identisk med datteren Anna Margrethe 9 år, der nævnes ved faren William Hammonds skifte i Trondheim 8. aug. 1710.

Gift 2° 17 okt. 1736105 med

Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.108,109,105.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.109.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.105
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.106protokoll 1733-1788, legg 26b..

[Gift 1° 22 sep. 1719 med Mathias Bonsach (7 nov. 1695 - 1735); Gift 2° 17 okt. 1736 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745)].

Gift 3° 174265 med

Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 1725, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.104.
Død 1789, Sama, Trondenes.110,109.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.111
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.112protokollnr. 145, folio 20b..

[Gift 1° 1742 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745); Gift 2° 1766 med Gabriel Sørensen (1732 - 1789)].

Børn af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer:

124.81.Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass, f. 1736, Trondenes., d. _____
125.81.Andreas Mathias Dass, f. 1739, Trondenes.

Børn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte:

126.81.Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass, f. 1743, Trondenes., d. 1808
127.81.Johanne Christine Dass, f. 1744, Trondenes., d. 1769, HO.
128.81.Else Cathe (Elsken) Dass, f. 1745, Trondenes., d. 1783, Tjeldsund.
82.50.
Petter Dass
Født 1708113.
Død 1768.
     Proprietær på Tjøtta. Eide og bodde en tid på Reins kloster i Trøndelag. Han levde ennå i 1758. Ingen barn.113
     Skifte 1768, Tjøtøen, Tjøtta114Avdøde proprietær Peter Dass, døde natten mellom 25. og 26. februar. Arvinger: bror Albert Chr. Dass, byfogd i Bergen; bror Andreas Dass, Sæve i Fosnes Præstegjeld; avdøde bror, Sognepræst til Trondenes Menighet, Lorentz Dass's barn: Anders Mathias Dass, Niels Dass, Johanna Margrethe Rebecca Dass og Johanna Christina Dass; søster Abel Margrethe Dass, gift med Morten Sommer; søster Boletta Dass, gift med fogd Edvard Meyer Ibsen, Liaamoe i Ørkedalen; avdøde søster Elisabet Dass, gift med Peter Munthe, sognepræst til Tingvold, deres barn: Rebecca Munthe, Anna Munthe og Boletta Elisabet Munthe..

Gift 1738113 med

Susanne Bergmann
Død 1744113.
83.50.
Albert Christian Dass
Født 14 mai 1709113.
Død 11 jan. 1794113.
     Ble 1741 byfogd i Bergen. I 1761 ble han viselagmann over Nordland og Finnmark. Han skjenket 1000 riksdaler til Wallersunds hospital i Aafjorden.113
     Albert Dass var det som fikk samlet sin farfars, Petter Dass sine skrifter og fikk dem trykt.113

Gift _____113med

Bente Marie Holst

Børn af Albert Christian Dass og Bente Marie Holst:

129.83.Datter
130.83.Datter
131.83.Sønn (død ung)
84.50.
Abel Margrethe Dass
Født 1711113.
Død 1791115.

Gift 1730 med

Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Søn af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Børn af Abel Margrethe Dass og Morten Hansen Sommer:

132.84.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
133.84.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
134.84.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
85.50.
Anders Dass
Født 1712113.
     Proprietær.113
     15 barn, hvorav 12 døde ugift.113

Gift 1738113 med

Aasel Marie Hass
86.50.
Elisabeth Marie Dass
Født 1715113.

Gift 1735113 med

Peter Munthe
Begravet 11 mar. 1760, Tingvold kirke113.
     Sogneprest til Tingvold på Møre. Prost.113
     7 barn, av disse døde 6 ugift.113

Børn af Elisabeth Marie Dass og Peter Munthe:

135.86.Anne Kaasbøl Munthe, f. 1740, d. 1804
87.50.
Jacob Wilhelm Dass
Født 1719113.
Død 1749113.
     Lagmann i Nordland. Ugift. Druknet 1749 sammen med Hr. Ole Frost, prest og misjonær til Vefsn.113
88.50.
Anna Cathrine Dass
Født 1722113.
     Hun døde ugift.113
89.50.
Bolette Dass
Født 1724113.
     10 barn hvorav 4 døde i ung alder.113

Gift _____113med

Edvard Ibsen
     Søn af (Ibsen?).
     Fogd i Ørkedalen.113
     Var fra Stege på Møen, Danmark. Hans bror Peder Ibsen tok borgerskap i Bergen 1726 og ble oldefar til forfatteren Henrik Ibsen.113
90.51.
Karen Nathanielsdatter
     I 1681 bor en Karen Nathanielsdatter hos sognepresten Fredrik Meyer og hans hustru, og dette er vel høyst sannsynlig en datter av hans forgjenger i embedet sogneprest til Ytterøen, Nathanael Andersen.66
91.52.
Hans Jensen
92.52.
Anders Jensen
93.52.
Maritte Jensdatter
     Marit havde Daniel Pedersön Capellan p Inderöen.68

Gift _____med

Daniel Pedersen Balle (Bahle)
Død 1715.
     Søn af Peder Nielsen og Ane Danielsdatter.
     Hr. Daniel Capellan paa Inderöen som fik Marit Hr. Jensses d: paa Inderöe.99,68
     Kapellan til Inderøen 1681/1682.71
     Ble student i Kjøbenhavn 20. juli 1669 «Daniel Petri Ballius Nidros.».71
     ved Chr. Hoff.116

Børn af Maritte Jensdatter og Daniel Pedersen Balle (Bahle):

136.93.Peder Danielsen Balle, f. omkr. 1687, d. omkr. 1721, Trondheim.
137.93.Michel Danielsen Balle, f. omkr. 1688
138.93.Guri Danielsdatter Balle
139.93.Ane Danielsdatter Balle
94.53.
Andreas Olsen
     Student 1664.71
95.53.
Torger Olsen
     Student 1668.71
96.53.
Jørgen Olsen
     Student 1668.71
     Ifølge Sørreisa bygdebok er han identisk med den senere residerende kapellan til Ibestad, Jørgen Olsen død 1722.
97.54.
Jørgen Christensen
     Ved Artilleriet i Kjøbenhafn (1701).72
98.54.
Karen Christensdatter
99.54.
Ane Christensdatter
100.54.
Margrethe Christensdatter
101.54.
Mallena Christensdatter
102.54.
Dorte Christensdatter
103.54.
Kiersten Jørgensdatter
104.54.
Lisbet Jørgensdatter
105.55.
Elen Olsdatter Stochman
     Skifte 27 okt. 1741, Fosnes prestgjeld i Namdalen.67.

Gift _____med

Hans Eliasen Lehn

Generation 7.

106.61.
Maren Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1725, Stokke, Tjeldsund.117,118.
Død 7 jul. 1769118, begravet 1769, jordsat og gravfesta 10. s.e.Tr.119.
     Skifte 23 sep. 1769119.

Gift 6 nov. 1743120 med

Svend Johansen
Født omkring 1725121.
Død apr. 1793122.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.121
     Skifte 8 mai 1793122.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
107.61.
Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.123,75.
Død 21 aug. 175775, begravet 4 sep. 175775.
     Skifte 15 sep. 175875.

Gift omkring 175075 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.124.
Død 1806125.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Elen Leth Hartvigsdatter og Peder Nilsen:

140.107.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
141.107.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
142.107.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
143.107.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
144.107.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757
108.67.
Nils Pedersen (Slangerup?)
Død 1785126.
     Ure, Buksnes.

Gift _____med

Elen Arntsdatter
Født 1741126.
Død 1808126.
     Fra Myklebostad i Steigen.126
     Av Schjøningætta.127

Børn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter:

145.108.Arent Schønning Nielsen, d. 1832
146.108.Peder Slangerup Nilssen, f. omkr. 1777, Buksnes., d. omkr. 1818
109.68.
Johan Rasch Jentoft
Født 1746.
     Studerte til præst. I 1774 blev han kaldet til missionær i Gildeskål, Skjerstad og Saltdalen; beskikket til sognepræst i Hammarfest 1779, så til sognepræst i Folden 1784, og fra 1801 sognepræst til Alstadhaug.

Gift _____med

Anne Marie Hveding
Født 1760.
     Datter af Christian Hartvig Hveding og Elsebe Rasch.
110.68.
Ole Jentoft
Født _____, Petvik.128.
     Han skulle visst være gift og boende på Lauvøy på Helgeland.128
     Kanske identisk med den Ole Hartvig Jentoft (omtalt i Slegtsregister over en Holsteslegt, Fridthjof Holst, Kria. 1915). Han var gift med Else Marie Greger (1746-1812), enke efter handelsmand på Løvøen (Lauvøya) Ole Henriksen Walnum.

Gift 8 aug. 1775, Herøy, Nordland.45 med

Else Marie Greger
Født 1746.
Død 1812.
     Datter af Jonas Pedersen Greger og Aaselle Cathrina Hansdatter Falch.

[Gift 1° 29 mar. 1769 med Ole Henriksen Walnum; Gift 2° 8 aug. 1775 med Ole Jentoft (f. _____)].
111.68.
Anna Hartvigsdatter Jentoft
Død 9 mai 1818, gården Løeb ved Bodø129.

Gift _____med

Erich Gerhard Schytte
Født 30 jun. 1729, Vega, kl. 7 om morgenen.130, døbt 2 jul. 1729, Gladstad kirke130.
Død 26 jun. 1808131,132.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.
     Sogneprest og prost i Bodø.
     Blev undervist og dimmiteret 1742 av faderen. Sendt til Kjøbenhavns universitet bare 13 år gl. Erholt til ex. philos. 1743 Ch. Laud Cum prima in Philosophia Laurea. Lagde sig, efter tilskyndelse av professor Dr. med. Georg Detharding, der antog ham i sit hus, efter medisinen. Efter hans velynders død 1747 blev han huslærer hos Johannes Høeg i Tingelef i Slesvig. Besøkte Altona, og bivånede professor Marternus de Citianus physiske forelesninger. Var derpå i 2 år huslærer for professor og sogneprest til Nykirken Mathias Albert Haberdorff's sønner. Efter 7 års studier dels i Danmark, dels i Tyskland, blev han 21 år gammel konstituert Statsfysikus i Bergen.132
     Hans far ønsket og ville at han skulle bli prest, som var tradisjon i Schytteslekten, og i 1752 reiste han til sin far som underviste ham i theologi, og som han senere skrev til prost Bang i Bodin, at «bedre undervisning kunne jeg ikke fått». Erholt til ex. theol. 4. mars 1754 Ch. non cant, og for Dimisprædiken Ch. haud. ill. Ble 1755 misjonær til Lyngen. Ordinert i Tromsø 4. juni samme år. Efter 9 års misjonærvirksomhet i Lyngen, ble han sogneprest til Buksnes i Lofoten og 1774 prost i Vesterålen og Lofoten prosti. 18. jan. 1776 sogneprest til Bodin og prost i Salten prosti. 1. mai 1782 professor Theologiæ extraordinarius.132
     Var berømt for insigt og praktisk øvelse i medisinen, og er blitt kalt «Dioceseos Nordlandiæ Æsculapius» (~: Lege for den Nordlandske kirke provins.)132
     Kong Louis Philippe af Frankrig kom som flyktning til prestegården i 1798.

Børn af Anna Hartvigsdatter Jentoft og Erich Gerhard Schytte:

147.111.Arnoldus Erichsen Schytte, f. 1769, d. 1834
148.111.Hartvig Schytte
149.111.Lucie Bonsach Schytte, d. 1810
150.111.Sara Rasch Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1782, d. 1847
112.68.
Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.45.
Død 182790.

Gift 1° 29 okt. 1777, Petvik, NordlandOle Meldahl Schøning, Grøtøen og jomfru Bergitha Sophia Jentoft, Buksnes.133,45 med

Ole Meldahl Schøning
Død 178590.
     Grøttøy/Grøtøen.90

Gift 2° 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.90 med

Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 1760134,45,90, døbt _____, Lødingen90.
Død 24 apr. 1794135,45,90.
     Søn af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.136
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.136
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.136
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.136
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.136

Gift 3° 1796137 med

Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem138.
Død 1844137.
     Søn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.137
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.136

[Gift 1° 1796 med Birgitte Sophie Jentoft (15 sep. 1753 - 1827); Gift 2° med Karen Hasselberg].

Børn af Birgitte Sophie Jentoft og Joen Hansen Reener:

151.112.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
152.112.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
153.112.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
113.68.
Mogens Hartvigsen Jentoft
     Sandsynligvis sønn av Hartvig Jentoft og Sara Rasch.
     Bosat i Ramsvik.126

Gift 10 nov. 1774, Bodø, Nordland.45 med

Dorothea Beata Jørgensdatter Blix
Født 1738126.

Børn af Mogens Hartvigsen Jentoft og Dorothea Beata Jørgensdatter Blix:

154.113.Jørgen Blix Jentoft
155.113.Ingeborg Maria Jentoft, f. omkr. 1780
156.113.Maren Hvid Jentoft, f. 1781, Nordland.
114.69.
Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..

Gift _____med

Birgithe Marie Angell
Født 1759139.
Død 20 mai 1795140,139.
     Datter af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum.

[Gift 1° 26 jun. 1788 med Ole Mæhre Meier (1751 - 31 nov. 1788); Gift 2° med Hans Hansen Jentoft (1755 - 1822)].
115.73.
Jensdatter Mørch
     Ugift, ved morens død 1798.96
116.73.
Jensdatter Mørch

Gift _____96med

Johan Friis
Født 174296.
Død 181196.
     Kjøpmann i Molde.96
117.73.
Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.

Gift 26 sep. 1775141 med

Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren141.
Død 25 sep. 1827, Meldalen141.
     Søn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.141
118.73.
Søren Jensen Mørch
Født 175496.
Død 1796, Molde.96.
     Døde som skipsfører i Molde.96

Gift _____med

Anna Nikolaisdatter Normann
Født 1758109.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.
119.78.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 173254.
Død 6 sep. 178654.

Gift 30 aug. 176554 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732142, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem142.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.142.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

157.119._____, f. 1765
158.119.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
120.78.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 173454.
Død 19 mai 177154.
     Skifte 30 jun. 177354.

Gift 9 okt. 175954 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 173054.
Død 3 dec. 178954.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl:

159.120._____
160.120._____
161.120._____
162.120.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
121.78.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 173654.
Begravet 4 aug. 173954.
122.78.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 173754.
Død 8 dec. 179154, begravet 15 dec. 179154.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.101

Gift 9 okt. 177754 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?54.
Død 16 okt. 180354, begravet 24 okt. 180354.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund54.
     Blandt byens mest fremtredende menn.54
123.79.
Maren Angel Friis
Født 1731.
Begravet 16 apr. 1769, Øksnes.143,144.
     Skifte 22 dec. 1771144.

Gift 1758, Kristiansund.144 med

Tarald Andreas Giæver
Født 1724144.
Død 8 sep. 1785, Bergen.144, begravet 27 nov. 1785, Øksnes.145,144.
     Søn af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     10 børn. Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

[Gift 1° 1758 med Maren Angel Friis (f. 1731); Gift 2° med Olava Marie Paasche (1746 - 1789)].

Børn af Maren Angel Friis og Tarald Andreas Giæver:

163.123.Tarald Andreas Giæver
124.81.
Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.65.
Død _____, Lyngen..

Gift 1° 22 mai 1764, Kristiansund146 med

Andreas Mortensen Sommer
Født 1736146.
Død omkring 1772.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Prest og misjonær til Lyngen.65
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.106protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 2° _____65med

Hans Gartner
     Sogneprest til Buksnes.65

Børn af Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass og Andreas Mortensen Sommer:

164.124.Rebecca Dass Sommer
165.124.Morten Sommer, f. 1768
166.124.Sønn
125.81.
Andreas Mathias Dass
Født 1739, Trondenes prestegård, Trondenes..
     Prokurator på Helgeland.65
126.81.
Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).147,148.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).147.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».147
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.147
     Skifte 13 jun. 1808147Fallittbo..

Gift 1° 1768110 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund149.
Død 1787150,110.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Gift 2° 1 sep. 1788147 med

Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).147.
     Datter af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.147
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.147

Børn af Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass og Anne Margrethe Bloch:

167.126.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
168.126.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
127.81.
Johanne Christine Dass
Født 1744, Prestegården, Trondenes.148.
Død 1769, Bergen, HO.151,104,148.
     Hun vokste opp sammens med sine søskende hos moren på Sama gård i Trondenes. Kom ganske ung til slektninger i Bergen.152

Gift 15 jun. 1769, Avaldsnes gamle middelalderkirke152 med

Hans Carstensen Holtermann
Født 1720152, døbt 14 feb. 1721, Bergens Domkirke.152.
Begravet 29 nov. 1770152.
     Forretningsmann i Kopervik.152

[Gift 1° med _____; Gift 2° 15 jun. 1769 med Johanne Christine Dass (1744 - 1769)].

Børn af Johanne Christine Dass og Hans Carstensen Holtermann:

169.127.Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann, d. 1837
128.81.
Else Cathe (Elsken) Dass
Født 1745, Prestegården, Trondenes.153,104.
Død 1783, Hov, Tjeldsund.154,104.
     Var hos sin mor på Sama gård i Trondenes.152
     Døde ugift hos sin bror på Hov i Tjeldsund.104
129.83.
Datter
130.83.
Datter
131.83.
Sønn (død ung)
132.84.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735146.
Død 26 mar. 1791, (København?)146.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.146

Gift 14 mar. 1769146 med

Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter af William Hammond og Birgitte Krenchel.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.146
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.155
133.84.
Andreas Mortensen Sommer
Født 1736146.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.65
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.106protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund146 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.65.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass er vist under Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass (nr. 124).

134.84.
Peter Lorentz Sommer
Født 1737156.
Død 27 aug. 1770156.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.156

Gift 1764157,158,159 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 1725156.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
135.86.
Anne Kaasbøl Munthe
Født 1740113.
Død 26 mai 1804113.

Gift 1766113 med

Peter Brun
Født 1729113.
Død 1814.
     Søn af Hans Jakob Brun og Mette Sophie Pultz.
     Kaptein. Døde som generalmajor.113
136.93.
Peder Danielsen Balle
Født omkring 1687, (14 år. gl. ved folketellingen 1701).71.
Død omkring 16 dec. 1721, Trondheim.71.
137.93.
Michel Danielsen Balle
Født omkring 1688, (13 år gl. ved folketellingen 1701).71.
138.93.
Guri Danielsdatter Balle
139.93.
Ane Danielsdatter Balle

Generation 8.

140.107.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.75, døbt 1751, palmesøndag.75.
141.107.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 175275, døbt 1752, 8. s.e.Tr.75.
142.107.
Hartvig Pedersen
Født 1754125, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754125.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund125.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.125

Gift 24 okt. 1783160 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik125.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

170.142.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
143.107.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.75.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.109.

Gift 1780109 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.109.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.109.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
144.107.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.75, døbt 4 sep. 175775.
Død 1757, 10 veker gammel.75.
145.108.
Arent Schønning Nielsen
Døbt 31 mar. 1776, Buksnes kirke.161,126.
Død 1832126.

Gift _____med

Ingeborg Maria Jentoft
Født omkring 1780126.
     Datter af Mogens Hartvigsen Jentoft og Dorothea Beata Jørgensdatter Blix.

Børn af Arent Schønning Nielsen og Ingeborg Maria Jentoft:

171.145.Dorothea Beata Blix Arentsdatter, f. 1800, d. 1824
146.108.
Peder Slangerup Nilssen
Født omkring 1777, Ure, Buksnes.127,161.
Død omkring 1818127,161.
     Peder tjente som ugift i 1801 hos broren Arnt Schjøning Nilsen på Barøy. 20. juni 1806 fikk han bevilling på et gjestgiveri på Staksvollholmen i Tjeldsund. 4. sept. 1807 fikk han husmannseddel hos pastor Jakob Schytte, og satt her til sin død ca. 1818.
     Skifte 15 jul. 1818127Skifte nevner bare enka og datra Kristiana..

Gift 1807162 med

Ingeborg Sofia Wegner
Født 1781, Vik, Astafjord.163.
Død 1830164,163.
     Datter af Christian Friderich Wegner og Gidsken Katarina Bye.
     Ingeborg Wegner døde visstnok ca. 1830.164

[Gift 1° 1807 med Peder Slangerup Nilssen (omkr. 1777 - omkr. 1818); Gift 2° 29 dec. 1818 med Hans Danielsen (f. 28 aug. 1782)].

Børn af Peder Slangerup Nilssen og Ingeborg Sofia Wegner:

172.146.Kristiana Fredrikke Pedersdatter, f. 1807
173.146.Elen Kathrine Pedersdatter, f. 1808, d. 1808
147.111.
Arnoldus Erichsen Schytte
Født 1769165.
Død 27 apr. 1834, 64½ år gammel.165.
     Ble Candidat 1791, og ble 1793 pers. capellan hos faderen. 13. januar 1797 adjungeret og succederende sogneprest til Bodø. 1808 etter faderens død virkelig sogneprest samme sted og constitueret Provst i Salten's Provsti, og 3. januar 1818 virkelig Provst samme sted's.165
     Barnløs.165
     Var medlem av Stortinget 1822 - 24 - 27 og 1830, hvor han med uegennyttighet og frimodighet røktede det overdragne hverv. Endel av sin formue, der etter fradrag av de øvrige ved skiftets opgjør ble ca. 50.00(0?) kroner og sin boksamling skenkede han til Norges Universitet. Universitet har 1851 ladet opføre et Monument på hans Grav. Han har også skjenket 150 spd. til en Arbeidsantalt i Bodø og 60 spd. til Sognebiblioteket samme steds.165

Gift _____med

Kirsten Berg
     Hennes andet ekteskap med Arnoldus Schytte var barnløst.

[Gift 1° med Andreas Hoff; Gift 2° med Arnoldus Erichsen Schytte (1769 - 27 apr. 1834)].
148.111.
Hartvig Schytte
     Ble tatt til fange under krigen på en reise til Bergen. Døde i fangenskapet -- eller i barbariet -- som det er anført.166
149.111.
Lucie Bonsach Schytte
Død 1810167.

Gift _____med

Jacob Klæboe
Født 3 mar. 1753, Skagstad i Steigen167.
Død 1809167.
     Faderen var skipper, gjestgiver og handelsmann på Skagstad i Steigen.167
     Ble dimitteret i Kjøbenhavn av Decanus Søren Monrad, siden professor og rektor i Trondhjem. Ble 17. april 1782 pers. capellan til Bodø. 6. mars 1789 sogneprest til Lenvik. I september 1792 til Saltdalen og 30. sept. 1806 til Skjerstad.167
     Skifte 20 dec. 1809167.

Børn af Lucie Bonsach Schytte og Jacob Klæboe:

174.149.Anna Jentoft Klæboe, f. omkr. 1789, d. 1819
175.149.Erich Gerhard Schytte Klæboe, f. omkr. 1793
176.149.Hanna Henrikka Klæboe, f. omkr. 1795, d. 1872, Bodø
177.149.Sara Aletha Klæboe, f. omkr. 1797, d. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum
178.149.Fredricha Maria Klæboe, f. omkr. 1799
179.149.Karen Hardovicha Klæboe, f. omkr. 1803
180.149.Kirsten Berg Klæboe, f. omkr. 1804, d. omkr. 1810
181.149.Arnoldus Christopher Schytte Klæboe, f. omkr. 1806, d. 1836
182.149.Martha (Maren) Maria Klæboe, f. 1808
150.111.
Sara Rasch Erichsdatter Schytte
Født omkring 1782168,169.
Død 1847170.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° _____med

John Rygh
Født omkring 1759171,169.
Død 1803170.
     Fogd i Salten.170

Gift 2° _____med

Johan Ernst Berg
Født 19 okt. 1768170.
Død 15 okt. 1828170.
     Søn af Larsen Berg.
     Amtmann i Nordland. Bodde som Amtmann på Løeb gård i Bodin hvor han døde. Innehadde Nordstjerneordenen for sitt oppofrende arbeid for Nordland. R.S.N.O. Innkalt til Eidsvoldssamlingen 1814, men nådde ikke frem. Var 2den representant for Nordland til Stortinget 1815-1816. 1ste representant til Stortinget for Nordlands amt 1821-1822. Medlem av 24 komitéer, derav komitéen om land, skog og bergvesen, embetsmendsløn, salg av embetsgårder, om handelskomitéen, kjøpstadsprivilegier, om Almuens forkjøpsrett til kirker. Videre distriktslegeembeter, matrikelloven, gasje og budsjettkomitéen, om riksbanken, innveksling av riksbanksedlene, komitéen for tukthus i Nordland. Nordlandske kirke og skolefond, konstitutionskomitéen, grundlovens bekjentgjørelse, formandskapsloven og Bodøsaken.172,172

Gift 3° 1834173 med

Johan Fredrik Winter
Født 1767, Mechlenburg - Schwerin173.
Død 1846, Alstahaug173.
     Distrikslege i Nordland. Kom til Bodø i 1795 som den første kirurg i Nordland. Da legedistriktet i Nordland ble delt, flyttet Winter til Alstahaug og bodde på gården Skei på sydskråningen av de Syv Søstre, nabo til Alstahaug prestegård.173

[Gift 1° med Anne Margrethe Woches; Gift 2° 1834 med Sara Rasch Erichsdatter Schytte (omkr. 1782 - 1847)].
151.112.
Hans Erik Dybfest Reener
Født 1786174,90.
Død 182090.
     Handelsmann i Digermulen, Raftsund.90
152.112.
Ovidia Meldal Dybfest Reener
Født 178890.
Død 182290.
     Stokmarknes.90
153.112.
Mons Jentoft Dybfest Reener
Født 179190.
Død 179190.
154.113.
Jørgen Blix Jentoft
     Sandsynligvis søn af Mogens Jenstoft og Dorothea Jørgensdatter Blix.

Gift 24 nov. 1818, Bodø, Nordland.45 med

Stina Dorthea Lind
155.113.
Ingeborg Maria Jentoft
Født omkring 1780126.

Gift _____med

Arent Schønning Nielsen
Døbt 31 mar. 1776, Buksnes kirke.161,126.
Død 1832126.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.

Børn af Ingeborg Maria Jentoft og Arent Schønning Nielsen er vist under Arent Schønning Nielsen (nr. 145).

156.113.
Maren Hvid Jentoft
Født 1781, Vaagen, Nordland.45.
157.119.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.142
158.119.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.142.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.142.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.175 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.175.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.175.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).175
159.120.
___________
160.120.
___________
161.120.
___________
162.120.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763176.
Død 1830176.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.177

Gift 1793177 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775176.
Død 1848176.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.176
163.123.
Tarald Andreas Giæver
Døbt 14 feb. 1757, Øksnes.178.
     Antakelig den Tarald Andreas Giæver der i 1792 ekter Elen Margrethe Grønbech.

Gift 5 dec. 1792, Bø, Nordland.45 med

Elen Margrethe Grønbech
164.124.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____146med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.156
165.124.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768156.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.156
166.124.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.156
167.126.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 1789147.
Død 1865, Lenvik147.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.147

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
168.126.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 1792147.
Død okt. 1792147.
169.127.
Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann
Døbt 17 apr. 1768, Kopervik.179.
Død 22 apr. 1837179, begravet 8 jun. 1837, Nykirken i Bergen.179.
     Etablerte sig som forretningsmann i Bergen og nevnes som en innflydelsesrik mann omkring 1814. Han nevnes også som en av stifterne av selskapet «Den gode hensikt» i Bergen. Han var bestyrelses medlem av Bergens historiske forening. Var medlem av Bergens «Politiske handelsklub». I 1814 deltok han i de politiske samlinger, og var med den 14. mars i valget av deputerede fra Bergens by til Eidsvoldsforsamlingen hvor Christie og Motzfeldt fikk de fleste stemmer, 7 hver. Samme eftermiddag samledes man atter hos Lorentz Holtermann i «en politisk klub» for å diskutere videre om hvilken statsforfatning Bergenserne burde virke for på Eidsvold.179

Gift _____med

Anna Margrethe Blydt
Født 10 okt. 1764179.
Død 20 nov. 1832179.
     Datter af Hans Corneliussen Blydt og Karen Foss.

Generation 9.

170.142.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund180.
Død 15 jun. 1837181.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».181
     Skifte 13 jun. 1838181.

Gift 21 jul. 1821180 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790180.
Død 13 apr. 1868181.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.181
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.181

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

183.170.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
184.170.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
185.170.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
186.170.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
171.145.
Dorothea Beata Blix Arentsdatter
Født 3 nov. 1800126.
Død 15 jan. 1824126.

Gift 9 jan. 1822126 med

Hans Olai Jakobsen Lind
Født 1790, ytre Leivset.182.
Død 1827, Liland, Ofoten.182,182.
     Fra Leivset. Hadde en tid vært handelsmann på Nygård i Ofoten. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.183

[Gift 1° 9 jan. 1822 med Dorothea Beata Blix Arentsdatter (3 nov. 1800 - 15 jan. 1824); Gift 2° med Karen Margrethe Agersborg (2 jul. 1790 - 1862)].
172.146.
Kristiana Fredrikke Pedersdatter
Født 21 sep. 1807127.

Gift _____med

K. P. Jensen
     Tinglyste på hausttinget 6.-7. sept. 1831, avkall (kvittering) på Kristiana Fredrikkes vegne for arv 290 Spd. 3 ort 2 sk.
173.146.
Elen Kathrine Pedersdatter
Født 3 okt. 1808127.
Død dec. 1808127.
174.149.
Anna Jentoft Klæboe
Født omkring 1789167.
Død 22 mai 1819, 29 år gl.167.

Gift _____med

Georg Fredrik Krause
Født 1786184.
Død sep. 1843, Orkdalen184.
     Søn af Friderich Wilhelm Gottfred Krause og Inger Marie Thode.
     Premierløitnant.167
175.149.
Erich Gerhard Schytte Klæboe
Født omkring 1793167.
     Døde (efter 1811) som styrmann i Altona, ved Hamburg.167
176.149.
Hanna Henrikka Klæboe
Født omkring 1795167.
Død 4 apr. 1872, Bodø170.
     Etter sin manns død i 1836 fortsatte hun som enke Apotekets drift liketil 1860. Hun hadde i dette tidsrum følgende Apotekere: 1. Joachim Andreas Koht 1836-1848; 2. Robert Nicolai Hirch 1848-1851; 3. Lorentz Wittrup Lied 1851-1860 da han kjøpte Apoteket med privilegium og inventar for kr. 22.000.170

Gift _____med

Knud Wiingaard Asbjørnsen
Født 1796, Drangedal170.
Død 25 apr. 1836, Hadsel i Vesterålen170.
     Apoteker. Han meddeltes tillatelse som Apoteker på Bodø den 10. aug. 1823. Overtok det Apotek som professor og sogneprest Erich Gerhard Schytte hadde påbegyndt.170
177.149.
Sara Aletha Klæboe
Født omkring 1797167.
Død 4 mar. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum, 84 år gammel184.

Gift _____med

Friderich Christian Grevenkop Lied
Født 1794, Norge184, døbt 1794, Tingvold kirke184.
     Kadet ved Danske Landkadetkorps til 28. dec. 1812 da han ble sekondløitnant ved 2. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment men ansattes samtidig som underoffiser ved Danske landkadetkorps. Avgikk derfra 14. dec. 1813 og stod så à la suite ved sitt regiment. Forrettet i oktober 1814 tjeneste ved detasjementet i Ålen. Var med ved Kongsvinger i 1814 som sekondløitnant. Ved den nye hærordning fra 1. jan. 1818 satt han som sekondløitnant der ved Holt - Ålske kompani. Premierløitnant 11. dec. 1824. Stod i 1835 ved Overhallske kompani. Kaptein 1. juli 1837 ved brigadens landværn som Chef for 3. divisjon av Trondhjemske landværn bataljon. Stod i 1842 som Chef for Overhallske linjekompani og bodde da på Skaftnes i Foldereid, men i 1845 på Foss i Overhalla.184

Børn af Sara Aletha Klæboe og Friderich Christian Grevenkop Lied:

187.177.Arnoldus Schytte Lied, f. 1829, d. 1838, Skaftnes i Foldereid
188.177.Johan Ricard Lied
178.149.
Fredricha Maria Klæboe
Født omkring 1799167.

Gift _____med

Johan Friderich Olsen
Født 1788170.
Død 18 aug. 1851170.
     Postmester. Foged i Nordhordland og Voss.170
179.149.
Karen Hardovicha Klæboe
Født omkring 1803167.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.170
180.149.
Kirsten Berg Klæboe
Født omkring 1804167.
Død omkring 1810167.
181.149.
Arnoldus Christopher Schytte Klæboe
Født omkring 1806167.
Død 1836, 29 1/4 år gl.167.
     Kjøpmann på Bodø.167
182.149.
Martha (Maren) Maria Klæboe
Født 1808167.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.170

Generation 10.

183.170.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822180.
Død 19 apr. 1857185.

Gift 21 okt. 1850186 med

Steen Steensen
Født 1815186.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

189.183.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. _____
184.170.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823180.
185.170.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828180.
Død 30 apr. 1829180.
186.170.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831180.
Død 16 sep. 1834180.
187.177.
Arnoldus Schytte Lied
Født 1829184.
Død 7 apr. 1838, Skaftnes i Foldereid184.
188.177.
Johan Ricard Lied
     Farmaceut utdannet. Ble senere bestyrer av en fabrik i Drammen.184

Generation 11.

189.183.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853186.
Død _____186.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.186

Kilder og Noter
1E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
2E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 110-111
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 180
4E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 110
5Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 20
7S.T.Dahl i Geistligheten skriver 24. s. e. Trin.
8E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 109
9E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 108
10E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 235
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 255
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 21
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 272
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 273
15Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 181
1752 år gl. i 1665.
18Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
19Kåre Hasselberg: Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag., s. 196. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVII (2000): 188-197
20I NST 23 (1972), s. 236 skrives 21. mai 1686.
21"Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)" skriver 1688. "Aspa-seminaret" skriver 1688 ?.
22Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 183
23Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 61
24E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 236
25Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
26Dansk Biografisk Leksikon (1981): Jentoft, Hartvig Hansen
27Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 325-326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
28Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 325. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
30Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 18
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 274
32Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 396
33Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
34Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
35Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
36Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
37Einar B. Benjaminsen
38DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11309
39Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 236
40DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11873
41Glein, Dønna, Dønnes.
42Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
43I live ved broren Arnts skifte 1745.
44Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 308
45IGI - http://www.familysearch.com
4630 år gl. ved FT 1701.
47Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
48Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985)
49Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
50Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
5118 år gl. ved skiftet efter faren 27. jan. 1686.
52Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301, 326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
5317 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=25?) ved morens skifte 19. juli 1694.
54Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
558 år gl. 23. mar. 1683, 22 år gl. 4. mai 1697.
56Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
57Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 219. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
5815 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=20?) ved morens skifte 19. juli 1694.
5914 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=20?) ved morens skifte 19. juli 1694.
6012 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=20?) ved morens skifte 19. juli 1694.
619 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og ca. 17 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
626 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og 14 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
63Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
644 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og henved 12 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
65Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
66Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 219. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
67Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 218. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
68Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
6973½ år gl.
70Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 204
71Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 220. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
72Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 221. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
73Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 223. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
74DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10045
75Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
76DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227
77Er avdød ved morens skifte 13. okt. 1744.
78Er gift med Peder Olsen, Helnes ved skiftet 1725 efter Hartvig Hartvigsen, Myklebostad i Engeløy/Steigen.
79Verge 1735 for svogeren Hartvig Hartvigsens datter Maren på Stokke i Tjeldsund, der også er hans niece.
80DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227, 11873
8123 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
82Einar B. Benjaminsen , epost dat. 4. nov. 2000.
8317 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
84I live ved farbroren Arnt Hartvigsen skifte 1745, men nevnes ikke i morens skifte 13. okt. 1744. Nevnes så igen 1767 i skiftet efter sin moster Ingeborg Jentoft.
85DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10029
8614 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
87I live 1767 ved mosteren Ingeborg Jentofts skifte.
88DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10029, 10045
8910 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
90Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1031
91Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
92Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
93«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
94Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:426
95Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1366
96Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
97Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
98Nevnes ved halsøsteren Ane Jensdatters skifte 8. april 1717
99Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
10072 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
101Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
10240 år gl.
103Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
104Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
105S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
106Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 515
108I "Slekten Bødtker" sættes fødselsåret til 1698.
109Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
110Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
111Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102-103
112Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
113Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 399
114Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002)
115Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 400
116Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 233. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
11710 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
118Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:128
119Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
120Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100,128
121Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
122Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
1236 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
124Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
125Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
126Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 898
127Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:112
128Einar B. Benkaminsen
129Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 124
130Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
131Et andet sted skrives 26. mai 1808.
132Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
133Digitalarkivet: Einar B. Benjaminsen, Vigde i Buksnes 1773-1793.
13416 år gl. ved farens skifte.
135eller 1796
136Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
137Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612
138Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612, 1032
139Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 4
140Død ved fasteren Judithe Angel Tostrups skifte 1795.
141E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
142Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
14335 år, 5 måneder, 11 dager og 4 timer.
144C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 30
1451. søndag i advent.
146Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
147Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
148Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
149Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
15070 år gl.
15125 år gl.
152Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 104
153Efter farens død.
15438 år gl.
155Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. IV - "Hammond-Stammen")
156Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
157barnløst.
158? Ikke 1760 som Albertine Hauglid skriver på side 402 ?
159Jan Tuxen 25. nov. 2001 i news:no.fritid.slektsforsking.diverse, der henviser til det såkaldte "Coldevinske slektsregister fra Dønnes".
160Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
161Palmesøndag 1776
162Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 687
163Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 17
164Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:96
165Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 126
166Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 132
167Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 133
16818 år gl. ved FT 1801.
169Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
170Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135
17141 år gl. ved FT 1801.
172Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135-136
173Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 136
174Undfanget før ektaskap ?
175Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
176Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
177Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
178C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 31
179Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 105
180Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
181Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
182Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 72
183Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78
184Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 134
185Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
186Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104