© 2001 Simon Ellefsen

Hersleb

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jens
Død 15611.
     «Broder Jens», som han kaldtes, var Munk af Korsbroderordenen i Viborg og blev efter Reformationen Præst til Herslev.1

Gift _____1med

Bodil
     Bodil, hun var en Søsterdatter af Tøger Løvenbalk og havde tidligere været Nonne.1

Børn af Jens og Bodil:

2.1.Jens Jensen, d. 1606

Generation 2.

2.1.
Jens Jensen
Død 16061.
     Præst til Herslev efter Faderen.1

Gift _____1med

Kirsten
Død 8 okt. 15901.

Børn af Jens Jensen og Kirsten:

3.2.Jens Jensen, f. 1570, d. 1633

Generation 3.

3.2.
Jens Jensen
Født 15701.
Død 16331.
     Præst til Herslev efter Faderen.1

Gift 15991 med

Kirsten Hansdatter
Død 28 mar. 16301.

Børn af Jens Jensen og Kirsten Hansdatter:

4.3.Jens Jensen Hersleb
5.3.Jacob Jensen Hersleb, f. 1617, Herslev., d. 1672

Generation 4.

4.3.
Jens Jensen Hersleb

Børn af Jens Jensen Hersleb og _____:

6.4.Christen Jensen Hersleb, f. 1643, Haderslev, d. 1729
5.3.
Jacob Jensen Hersleb
Født 1617, Herslev.1,1.
Død 16721.
     Stilling: Tolder (i Trondhjem ?)2

Gift 22 apr. 1655, Bergens Slot af biskop Schelderup.1 med

Anna Christophersdatter Tønder
Født 16361.
Død 16721.
     Datter af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).

Børn af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder:

7.5.Karen Hersleb, f. 1658, d. 1732
8.5.Christopher Jacobsen Hersleb, f. 1660, d. 1721
9.5.Regitze Jakobsdatter Hersleb
10.5.Anna Jakobsdatter Hersleb, d. 1719

Generation 5.

6.4.
Christen Jensen Hersleb
Født 1643, Haderslev3.
Død 29 mar. 17293.
     Han kalles veier og måler i N-Møre i et skifte i 1688. I 1701 er han oppført som veier og måler og bodde i Lille-Fosen.3
     Han var en nevø av fogden Jacob Hersleb.3

Gift _____3med

Ellen Pedersdatter Ruberg
Født 31 okt. 16393.
Død 31 jul. 17293.
     Datter af Peder Ruberg.

Børn af Christen Jensen Hersleb og Ellen Pedersdatter Ruberg:

11.6.Jacob Christensen Hersleb, f. 1672, d. 1758
12.6.Jens Christensen Hersleb, f. omkr. 1678
13.6.Hans Christensen Hersleb, f. omkr. 1681
14.6.Rasmus Christensen Hersleb, f. omkr. 1683
15.6.Anne Marie Christensdatter Hersleb
16.6.Margrethe Christensdatter Hersleb
7.5.
Karen Hersleb
Født 16582.
Død 17322.

Gift _____med

Ole Jacobsen Borchmann
Født omkring 16454,2.
Død 16 jun. 16962.
     Søn af Jacob Nielsen og Alhed Albrektsdatter.
     Stilling: Sogneprest til Trondhjem Domkirke, Magister..
     Student 12. juni 1665, Sogneprest til Domkirken 1679.2

Børn af Karen Hersleb og Ole Jacobsen Borchmann:

17.7.Anna Borchmann, d. 1701
18.7.Karen Olsdatter Borchmann, d. 1724
8.5.
Christopher Jacobsen Hersleb
Født 2 jul. 16601.
Død 28 dec. 17211.
     Magister.5
     Provst og Sognepr. til Stod.1

Gift 13 aug. 16841 med

Sophie Borch
Født 19 nov. 16591.
Død 17 nov. 17181.
     Datter af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).

Børn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch:

19.8.Peder Christophersen Hersleb
20.8.Jacob Christophersen Hersleb, f. 1686, d. 1758
21.8.Peder Jacob Christophersen Hersleb, f. 1689, Stod prestegård., d. 1757, København.
22.8.Karen Christophersdatter Hersleb, f. 1690
23.8.Ole Christophersen Hersleb
24.8.Christopher Christophersen Hersleb
25.8.Ane Christophersdatter Hersleb
26.8.Ursilla Christophersdatter Hersleb
27.8.Jens Christophersen Hersleb
28.8.Ole Christophersen Hersleb, f. 1695, d. 1761
29.8.Niels Christophersen Hersleb, f. 1698, d. 1752
30.8.Anna Sophia Christophersdatter Hersleb, f. 1704, d. 1745
9.5.
Regitze Jakobsdatter Hersleb
     Sandsynligvis datter af tolder i Trondhjem Jacob Jensen Hersleb.

Gift _____med

Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund
Født omkring 16576.
Død sep. 1707, Fjeldvær, Hitra..
     Søn af Peder Andersen Randers og Johanne Lauridsdatter.
     Blev 1685 Foged i Fosen og boede 1701 i Fjeldvær i Hitteren, angaves da at være 41 Aar. Han havde mindst 3 Sønner.6

Børn af Regitze Jakobsdatter Hersleb og Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund:

31.9.Peder Laursen Brøndlund, f. 1687, Hitra.
32.9.Jakob Laursen Brøndlund, f. 1690, Hitra.
33.9.Christopher Brøndlund, f. omkr. 1696
10.5.
Anna Jakobsdatter Hersleb
Død 1719.

Gift 1° 25 apr. 16847 med

Fredrik Hansen Meyer
Født 16498.
Død nov. 16917.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Sogneprest i Ytterø 1676-1691.

[Gift 1° 3 mar. 1677 med Maritte Gioritzdatter Ritzi (f. omkr. 1652); Gift 2° 25 apr. 1684 med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719)].

Gift 2° _____med

Peder Lund
Født 16649.
Død 17359.
     Søn af Peder Clausen (Flensborger) (Lund) og Inger Lauritsdatter Green.
     Hornemann fører ham opp som født i 1664, en sønn av Flensborgeren Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdatter Green.9
     Magister. Resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.10
     Skifte 22 apr. 17359.

[Gift 1° med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719); Gift 2° med Anna Schjelderup Arentz (1709 - 1757)].

Generation 6.

11.6.
Jacob Christensen Hersleb
Født 26 apr. 16723.
Død 175811,12.
     Sogneprest i Brønø.3

Gift 1° 26 jun. 17013 med

Aarsille Pedersdatter Strømmer
Død 30 mar. 17203.
     Datter af Peder Danielsen Strømmer og Kirsten Jonsdatter Todal.

Gift 2° 4 aug. 17243 med

Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge
     Datter af Samuel Bugge og Anna Sophie Randulf.
12.6.
Jens Christensen Hersleb
Født omkring 167813,3.
13.6.
Hans Christensen Hersleb
Født omkring 168114,3.
     Var 1701 i København.3
14.6.
Rasmus Christensen Hersleb
Født omkring 168315,3.
15.6.
Anne Marie Christensdatter Hersleb
16.6.
Margrethe Christensdatter Hersleb
17.7.
Anna Borchmann
Død 19 apr. 170116.
     Et Sørgedigt over hende i Volqvartz's Sjelens Luth. 3 D. S. 5-7.16

Gift 3 feb. 170116 med

Niels Juel
Født _____, Trondhjem16.
Død 1713, Trondhjem16.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Blev 1693 Capellan her [Trondhjem], og døde 1713.16
     Magister. Diaconus til Domkirken i Trondhjem og pastor til Bjønes i Nordland.17

[Gift 1° med Ingeborg à Møinichen (d. før 3 feb. 1701); Gift 2° 3 feb. 1701 med Anna Borchmann (d. 19 apr. 1701); Gift 3° før 1704 med Christence Raphaelsdatter Lund (f. 20 apr. 1677)].
18.7.
Karen Olsdatter Borchmann
Død 1724.

Gift 15 nov. 1721, Trondheim Domkirke.18 med

Johan Randulf
Født 168119.
Død 1735, Oslo., begravet 5 aug. 1735.
     Søn af Niels Enevoldsen Randulf og Dorothea Catharina Wandal.
     Sogneprest i Nærø sogn, Namdalen

[Gift 1° 25 apr. 1713 med Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed (_____ - 6 sep. 1720); Gift 2° 15 nov. 1721 med Karen Olsdatter Borchmann (d. 1724); Gift 3° 18 okt. 1724 med Karen Michaelsdatter Busch (1707 - eft. 1731)].
19.8.
Peder Christophersen Hersleb
     Døde ung.20
20.8.
Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 168620,20.
Død 14 okt. 175821,1,21.
     Sogneprest til Stod.22

Gift 13 jul. 171323,22 med

Inger Marie Frost
Født 1690-170022.
Død 17 okt. 176422.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Børn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost:

34.20.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
35.20.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
36.20.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
21.8.
Peder Jacob Christophersen Hersleb
Født 25 mar. 1689, Stod prestegård.24.
Død 4 apr. 1757, København.24, begravet _____, Holmens kirke, København..
     Ble biskop over Sjælland stift.24

Gift 25 okt. 171924 med

Bolette Hansdatter Hiort
Født 12 apr. 1690, Stenstrup, Fyn.24.
Død 16 mai 1767, København.24.

Børn af Peder Jacob Christophersen Hersleb og Bolette Hansdatter Hiort:

37.21.Christiane Margrethe Hersleb, f. 1741, d. før 1801
22.8.
Karen Christophersdatter Hersleb
Født 169024.

Gift 1° _____24med

Johan Tobias Lemmenhiert
Død 173024.
     Kaptein.24

Gift 2° 173124 med

Peder Maanskiold
Død 174124.
     Major.24
23.8.
Ole Christophersen Hersleb
     Døde ung.24
24.8.
Christopher Christophersen Hersleb
     Døde ung.24
25.8.
Ane Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.24
26.8.
Ursilla Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.24
27.8.
Jens Christophersen Hersleb
     Døde ung.24
28.8.
Ole Christophersen Hersleb
Født 169524.
Død 176124.
     Ble prest til Wartov i København. Var gift med hadde ikke barn.24
29.8.
Niels Christophersen Hersleb
Født 169824.
Død 10 jul. 175224.
     Oberst.24

Gift 4 jan. 173124 med

Boletta Frost
Født 3 jan. 169924.
Død 29 dec. 176124.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
30.8.
Anna Sophia Christophersdatter Hersleb
Født 170424.
Død 174524.

Gift _____24med

Petter Abildgård
     Sogneprest på Røros.24
31.9.
Peder Laursen Brøndlund
Født 1687, Fjeldvær, Hitra..
32.9.
Jakob Laursen Brøndlund
Født 1690, Fjeldvær, Hitra..
33.9.
Christopher Brøndlund
Født omkring 16966.
     Løjtnant 1723 og boede i Grytten i Romsdal.6

Gift _____med

Milde Riber

Børn af Christopher Brøndlund og Milde Riber:

38.33.Laurits Brøndlund, f. 1723, d. 1766

Generation 7.

34.20.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 17141.
Død 17611.
     Præst i Stod.1

Gift 17 aug. 1745, Røros.1 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 17261.
Død 1761, Stod.1.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann:

39.34.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
35.20.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 171522.
Død 31 mar. 175622.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 173922 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.22.
Død 26 okt. 177922.
     Sogneprest til Værdalen.22
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.22

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
36.20.
Sara Rebekka Hersleb
Født 173625.
Død 18 aug. 178825.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.25 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 173526.
Død 180726.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.26
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.27

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

40.36.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
37.21.
Christiane Margrethe Hersleb
Født 20 feb. 174128.
Død før 1801.

Gift _____med

Niels Randulf
Født 11 nov. 1726, Nærøy..
Død 24 mai 1778.
     Søn af Johan Randulf og Karen Michaelsdatter Busch.

Børn af Christiane Margrethe Hersleb og Niels Randulf:

41.37.Johanne Sofie Randulf, f. 1768, d. 1854, Løten.
38.33.
Laurits Brøndlund
Født 17236.
Død 17666.
     Sognepræst i Stadsbygden ved Trondheim.6
     En bror af Laurits, eller kanskje identisk med Laurits, kan være Kristoffer Laurits Brønlund, f. o. 1727 (1721?) i Namdalen, gift o. 1748 med Elen Christine Meyer.29

Generation 8.

39.34.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 17471.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.1.

Gift 20 nov. 17651 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 17381.
Død 15 aug. 18071.
     Justitsraad.1
40.36.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 178026.
Død 184926.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.26
41.37.
Johanne Sofie Randulf
Født 5 sep. 1768.
Død 7 aug. 1854, Vennerlyst, Løten..

Gift 30 okt. 1794, Sparbu.28 med

Claus Irgens Holst
Født 14 apr. 1767, Røros..
Død 13 feb. 1847, Vennerlyst, Løten..

Kilder og Noter
1Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
2Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 409. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
3Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 166
4Umyndig ved morens skifte 27. aug. 1652.
5Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
6C. Klitgaard: Familien Brøndlund., s. 155. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1945): 154-155
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 115
8Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
9Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 34
10Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
1186 år gl.
12Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):39
1323 år gl. i 1701.
1420 år gl. i 1701.
1518 år gl. i 1701.
16Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 54
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
18Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 18
19Er ikke nevnt i koppskatten 1683 for Bergen.
20Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 124
21S.T.Dahl skriver at han døde 14. okt. 1761.
22E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
23I "Stamtavle over Slægten Horneman" er datoen 6. Juli 1713.
24Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 125
25Iflg. epost der henviser til Erlandsen.
26Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
27Epost
28Hogne Holst - http://home.chello.no/~hogne.holst/
29IGI - http://www.familysearch.com