© 2001 Simon Ellefsen

Hemnes V

Opdateret 28 Nov 2003.


Generation 1.

1.0.
Ole

Børn af Ole og _____:

2.1.Nils Olsøn, f. omkr. 1641, d. 1721
3.1.Mathias Olsøn, f. omkr. 1651, d. 1731
4.1.Anne Olsdatter, d. før 1721
5.1.Kirsten Olsdatter, d. omkr. 1714
6.1.Berethe Olsdatter, d. før 1721

Generation 2.

2.1.
Nils Olsøn
Født omkring 16411.
Død 17212.
     Bruker av Valla i Hemnes ved manntallet år 1701. Ingen barn.2
     Skifte 1721, Valla, Hemnes.3Avdøde Nils Olsen. Ektefelle Beritte Christophersdatter. Bror Mathis Olsen, Medstrøm; Avdøde søster Anne Olsdatter, Sellot [i Nesna], hennes barn: Gulle Joensen og Giertrud Joensdatter, Forsland [i Nesna?]; Avdøde søster Kirsten Olsdatter, Stockvigen [i Lurøy], hennes barn: Olle Andersen, Østen Andersen, Anne Andersdatter og Giertrud Andersdatter; Avdøde søster Berethe Olsdatters barn: Joen Thommesen, Tomeidet [i Dønna], Jacob Thommesen, Findvigen [i Nesna] og Anne Thommesdatter..

Gift 1° før 1701 med

Karen Hansdatter
Død omkring 1713.
     Skifte 1713, Valla, Hemnes.4Avdøde Karen Hansdatter. Ektefelle Nils Olsen. Barn: Peder Nilsen; Henrik Nilsen; Erik Nilsen; Kirsten Nilsdatter; Berit Nilsdatter..

[Gift 1° med Nils Hallesøn (Halstensøn) (d. før 1701); Gift 2° før 1701 med Nils Olsøn (omkr. 1641 - 1721)].

Gift 2° _____2med

Berit Christophersdatter
Død efter 1721.
3.1.
Mathias Olsøn
Født omkring 16515.
Død 17315.
     Bruker av Medstrøm (Medstraum) i Hemnes fra 1690. Han kan evt. være sønn av den Ole Olsøn der var bruker på Medstrøm 1680-1689.5
     Om hans familietilhørighet vet vi følgende fra et skifte på Valla [i Hemnes] 1721: Han hadde en bror Nils på Valla bnr. 2 og to søstre, en gift i Nesna og en i Lurøy.5
     Skifte 17315Boets brutto 411-2-10 (dlr-mark-skil), netto 354-1-10. Bøker: Det Nye Testamente, Huus og Kierche Bibel, ilde conditioneret. Husdyr: 2 gamle hester, 15 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 14 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 1 hanegeit, 2 risbit bukker..

Gift _____med

Giertrud Amundsdatter
Død 17445.
     Datter af Amund.
     Kanskje datter av Amund Thurssøn (f. o. 1626-30, d. etter 1701), der brukte en ½ våg 1661-1709 på Midtigarden, Bjerka Store i Hemnes.

Børn af Mathias Olsøn og Giertrud Amundsdatter:

7.3.Anna Mathiasdatter, f. omkr. 1690, Nordland, d. 1769
8.3.Ole Mathissøn, d. 1718
9.3.Jon Mathiassøn, f. omkr. 1696, Medstrøm i Hemnes, d. 1757
10.3.Kirsten Mathiasdatter, f. omkr. 1696, d. 1774
11.3.Giertrud Mathiasdatter, f. omkr. 1700
12.3.Amund Mathiasen, f. omkr. 1701, d. 1777
13.3.Marit Mathiasdatter, d. eft. 1756
14.3.Berit Mathiasdatter, f. 1705, d. 1747
4.1.
Anne Olsdatter
Død før 17216.
     Sellot i Nesna.7

Børn af Anne Olsdatter og _____:

15.4.Gulle Joensen, d. omkr. 1738
16.4.Giertrud Joensdatter
5.1.
Kirsten Olsdatter
Død omkring 1714.
     Skifte 1714, Stoksvik, Lurøy.8Avdøde Kirsten Olsdatter. Ektefelle Ole Jensen. Barn: Kristen Andersen; Ole Andersen; Østen Andersen; Anders Andersen; Ane Andersdatter, Skrøbelig, formynder morbror Matias Olsen, Midtstrøm; Guru Andersdatter, senere kalt Giertrud, formynder morbror Nils Olsen, Valle..

Gift _____9med

Ole Jensen
Død omkring 1716.
     Skifte 1716, Stoksvik, Lurøy.9Avdøde Ole Jensen. Bror Jens Jensen, Ytre Kvarøen..

Børn af Kirsten Olsdatter og _____:

17.5.Christen Andersen, d. 1714
18.5.Ole Andersen
19.5.Østen Andersen
20.5.Anders Andersen, d. 1714
21.5.Ane Andersdatter
22.5.Giertrud (Guru) Andersdatter, d. omkr. 1755
6.1.
Berethe Olsdatter
Død før 17216.

Gift _____med

Thomas Thomasen
Død omkring 1714.
     Skifte 1714, Findvik, Nesna.10Avdøde Thomas Thomasen. Formynder morbrødre Nils Olsen [Valla i Hemnes?] og Nils Jensen [enkens halvbror?], Tomeide. Ektefelle Lisbet Nilsdatter. Barn: Joen Thomasen; Jacob Thomasen; Thomas Thomasen; Ane Thomasdatter; Berit Thomasdatter; Marit Thomasdatter..

[Gift 1° med Berethe Olsdatter (d. før 1721); Gift 2° med Lisbeth Nielsdatter (d. omkr. 1745)].

Børn af Berethe Olsdatter og Thomas Thomasen:

23.6.Joen Thomasen, d. omkr. 1747
24.6.Jacob Thomasen, d. omkr. 1747
25.6.Anne Thomasdatter, d. før 1747

Generation 3.

7.3.
Anna Mathiasdatter
Født omkring 1690, Medstrøm (Medstraum) i Hemnes, Nordland11.
Død 25 mar. 176911.
     Som enka satt hun med bykselen på den ene halvparten til 1758. Sønnen Ole hadde 1750 overtatt den anden halvparten (2 pund).

Gift 171312 med

Jon Johansøn
Født omkring 1681, Utland i Hemnes13,12.
Død 175812.
     Søn af Johan Jørgensøn og Golla Iversdatter.
     Var 1712-50 bruker av 4 pund på Utland i Hemnes, og seinere av 2 pund til sin død. Jon hadde latt sønnen Ole overta bykselen på halvparten av garden 1758.12
     Ved skiftet etter Jon 1758 var boets brutto 167-0-6 (dlr-mark-skil), avgang 13-2-13. Sølv for 6-4-0 (mrk.: MOSCAD-IPS). Bøker: 1 gl. bibel, 1 gl. Brochmands postill. Husdyr: 1 hoppe, 12 kyr, 1 gl. kvige, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 6 sauer, 2 jømmer, 2 værer, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk, 2 kje, 1 svin.12

Børn af Anna Mathiasdatter og Jon Johansøn:

26.7.Beritte Jonsdatter, f. 1714, Hemnes, d. 1795
27.7.Anne Jonsdatter, f. 1716, Hemnes
28.7.Dordi Jonsdatter, f. _____
29.7.Johannes Jonsøn, f. 1719, Hemnes, d. 1803
30.7.Ivar Jonsøn, f. 1721, Hemnes
31.7.Ole Jonsøn, f. 1723, Hemnes, d. eft. 1771
32.7.Goulla Jonsdatter, f. 1724, Hemnes, d. 1792
33.7.Lars Jonsøn, f. 1725, Hemnes, d. 1799
34.7.Kirsten Jonsdatter, f. 1727, Hemnes, d. eft. 1801
35.7.Gjertrud Jonsdatter, f. 1728, Hemnes, d. 1814
36.7.Malene Jonsdatter, f. 1729, Hemnes
37.7.Mathias Jonsøn, f. 1730, Hemnes, d. 1807
38.7.Jon Jonsøn, f. 1736, Hemnes
8.3.
Ole Mathissøn
Død 171814.
     Bruker av Straumsnes i Hemnes 1717-1718.14
     Skifte 1718-1719, Strømsnes i Hemnes.14,14Ole's bror Joen Mathiesen, Midtstrøm var formynder for Ole's datter Giertrud Olsdatter.Boets brutto 122-4-12, avg. 20-2-3. Husdyr: 1 gl. hest, 8 kyr, 1 kvige, 1 markkvige, 2 okser, 1 dalokse, 5 sauer, 4 jømmer, 5 geiter, 1 hanegeit..

Gift 171714 med

Dorothea (Dordi) Israelsdatter
Født omkring 169214.
Død 175314.
     Datter af Israel og Margrethe Pedersdatter.
     Skifte 1754, Strømsnes i Hemnes.15,16Boets brutto 628-9-2, gjeld og avg. inkl. 3 heimegaver, 112-0-0. Penger: 106 Rd. Sølv for 35 Rd. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 20 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 2 dalokser, 8 sauer, 8 jømmer, 5 værer, 2 geiter, 6 hanegeiter, 5 bukker, 2 svin..

[Gift 1° med Zacharias Thomasen (omkr. 1689 - 1716); Gift 2° 1717 med Ole Mathissøn (d. 1718); Gift 3° 1719 med Ole Pedersøn (omkr. 1695 - 3 jun. 1770)].

Børn af Ole Mathissøn og Dorothea (Dordi) Israelsdatter:

39.8.Gjertrud Olsdatter, f. 1718
9.3.
Jon Mathiassøn
Født omkring 1696, Medstrøm i Hemnes17,11.
Død 175711.
     Stilling: Gårdbruker på Medstrøm i Hemnes
     Bruker av 5 pund i Medstrøm, Hemnes fra 1718 til sin død 1757. 1757 ble garden delt i to like store bruk.11
     Ved skiftet etter Jon 1758 var boets brutto 454-5-4 (dlr-mark-skil), avgang 28-5-0. Sølv for 6-3-0 (mrk.: ATSKHD-IMSELD). Bøker: Povel Anderssøns postill og 2 andre. Husdyr: 2 gl. hester, 18 kyr, 4 markkviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 5 kalver, 19 sauer, 15 jømmer, 10 lam, 6 geiter, 2 bukker, 3 kje, 2 svin, 2 smågriser.11

Gift 172311 med

Else Larsdatter
Født omkring 1693, Luktvaslis nedre, Hemnes11.
Død 14 nov. 176711.
     Datter af Lars Jonsøn og Kirsten Pedersdatter.

Børn af Jon Mathiassøn og Else Larsdatter:

40.9.Mathias Jonsen, f. 1734, d. 1808
41.9.Lars Jonsøn, f. 1739, Hemnes., d. 1811
10.3.
Kirsten Mathiasdatter
Født omkring 16962.
Død 14 nov. 17742.
     Etterslekt, 8 barn, se Hemnes bygdebok.

Gift 17162 med

Erik Nilsen
Født omkring 16752.
Død 17602.
     Søn af Nils Hallesøn (Halstensøn) og Karen Hansdatter.
     Bruker av Midtigarden på Valla i Hemnes fra 1715.2

[Gift 1° 1714 med Berit Jacobsdatter (d. omkr. 1716); Gift 2° 1716 med Kirsten Mathiasdatter (omkr. 1696 - 14 nov. 1774)].
11.3.
Giertrud Mathiasdatter
Født omkring 17005.

Gift _____18med

Peder Joensen
Død omkring 1750.
     Skifte 1750, Hammerneset, Moe.18Avdøde Peder Joensen. Ektefelle Giertrud Mathiasdatter. Arvinger: sønn Mathias Pedersen, 14 år, verge er moren med tilsyn av Ole Christophersen, Baasmoen; datter Elisabeth Pedersdatter, 22, formynder Peder Christophersen, Løkberg; datter Anne Pedersdatter, 20, formynder Peder Christophersen, Løkberg; datter Giertrud Pedersdatter, 17, formynder moren med tilsyn av Ole Christophersen..

Børn af Giertrud Mathiasdatter og Peder Joensen:

42.11.Elisabeth Pedersdatter, f. omkr. 1728
43.11.Anne Pedersdatter, f. omkr. 1730
44.11.Giertrud Pedersdatter, f. omkr. 1733
45.11.Mathias Pedersen, f. omkr. 1736
12.3.
Amund Mathiasen
Født omkring 170119.
Død 21 jan. 177719.
     Bruker av Staulen gard på Sund i Hemnes, fikk bbr. tl. 11. juli 1735. Han hadde tidligere bodd på Seljeli et års tid, trolig som sagmester på saga til Svend Heitmann.19
     Amund var husmann på Storstrand 1761-77.19

Utenfor ekteskap med19

Anna Gabrielsdatter
     Fra Bustnes, Nord-Rana.19

Gift 1° 173319 med

Maren Svendsdatter Heitmann
Født 170520.
Død omkring 176019.
     Datter af Svend Hansen Heitmann og Anna Hansdatter.

Gift 2° 176119 med

Dorthea Ørgesdatter
     Enke fra Storstrand, Hemnes. Etter Amunds død, gift 1780 på Kvalnes i Nesna.19

Børn af Amund Mathiasen og Anna Gabrielsdatter:

46.12.Gjertrud Amundsdatter, f. 1729

Børn af Amund Mathiasen og Maren Svendsdatter Heitmann:

47.12.Mathias Amundsen, f. 1733, d. før 1777
48.12.Anne Amundsdatter, f. 1735
49.12.Giertrud Amundsdatter, f. 1737
50.12.Johannes Amundsen, f. 1739
13.3.
Marit Mathiasdatter
Død efter 1756.
     Enka Marith overlevde også sin tredje ektemann. Man kjenner ikke hennes dødsår. Kanskje hadde hun flyttet til et av sine barn i et annet sogn.21

Gift 1° 172721 med

Christopher Pedersen
Født omkring 167321.
Død 173721.
     Søn af Peder Christophersen.
     Hadde vært bruker på Enge i Nord Rana 1707-18 og seinere bruker av bnr. 1 på Straumen i Hemnes.21
     Skifte 173821.

[Gift 1° 1704 med Maren (Utskarpen) (d. før 1727); Gift 2° 1727 med Marit Mathiasdatter (d. eft. 1756)].

Gift 2° 173921 med

Hans Pedersen
Født 170821.
Død 174321.
     Hans Pedersøn (1708-43) fra Hemnes bnr. 2, var bruker av bnr. 1 på Straumen fra 1739.21
     Skifte 174321.

Gift 3° 174421 med

Michel Jensen Blix
Død 175621.
     Mikkel Jenssøn Blix (d. 1756), fikk bykselbrev på Straumen (bnr. 1) i Hemnes dateret 30 dec. 1743, tl. 28. april 1744.21
     Mikkel Blix var lensmann i Rana 1738-56.21
     Skifte 175621.

Børn af Marit Mathiasdatter og Christopher Pedersen:

51.13.Adrian Christophersøn, f. 1727, d. 1767

Børn af Marit Mathiasdatter og Hans Pedersen:

52.13.Giertrud Kierstina Hansdatter, f. 1740
53.13.Bergethe (Beret) Hansdatter, f. 1741, d. 1747
14.3.
Berit Mathiasdatter
Født 170522.
Død 25 mai 174722.

Gift 1° 173022 med

Elias Michelsen
Født omkring 165723.
Død 174422.
     Søn af Michel Bertelsen.
     Elias Michelsøn fikk bykselbrev på Bjerkadalen Nedre i Hemnes dateret 6. mai 1691, tl. 11. juli 1719. Ingen barn.22

[Gift 1° med Kirsten Nielsdatter (omkr. 1643 - 1729); Gift 2° 1730 med Berit Mathiasdatter (1705 - 25 mai 1747)].

Gift 2° 174422 med

Hemming Josephsen
Født 171622.
Død 25 mai 177922.
     Fra bnr. 3 på Nerleiren i Hemnes.
     Hemming Josephsøn fikk bykselbrev på Bjerkadalen Nedre i Hemnes dateret 22. sept. 1744, tl. 6. mai 1745.22
     Skifte 177922.

[Gift 1° 1744 med Berit Mathiasdatter (1705 - 25 mai 1747); Gift 2° 1747 med Giertrud Hansdatter (1722 - 1814)].
15.4.
Gulle Joensen
Død omkring 1738.
     Skifte 1738, Sellot, Nesna.24Avdøde Gulle Joensen. Ektefelle Helene Andersdatter. Barn (av 1. ekt.): Ole Gullesen, 30 år, Stensøen [i Meløy?]; Joen Gullesen, 25 år, Alsøen [i Nesna]; Synneve Gullesdatter, hos broren Ole. Barn (av 2. ekt.): Anders Gullesen, 9 år, formynder Anders Jørgensen, Bryggefjeld [i Hemnes]; Ane Gullesdatter, 10 år, formynder stefar Nils, Sellot; Marithe Gullesdatter, 7 år, formynder morfar Jørgen Nilsen, Fuglestad [i Nesna]; Helene Gullesdatter, 5 år, formynder Jon Mathisen, Midtstrøm [i Hemnes]; Randi Gullesdatter, 3 år, formynder Joen Gullesen, Alsøen; Martha Gullesdatter, 12 uker, formynder stefar Nils Andersen, Sellot..

Gift 1° _____24med

Ane Jacobsdatter
Død omkring 1725.
     Skifte 1725, Sellot, Nesna.24Avdøde Ane Jacobsdatter. Ektefelle Gulle Joensen. Barn: Ole Gullesen; Joen Gullesen; Synneve Gullesdatter..

Gift 2° _____24med

Helene Andersdatter

[Gift 1° med Gulle Joensen (d. omkr. 1738); Gift 2° med Nils Andersen].

Børn af Gulle Joensen og Ane Jacobsdatter:

54.15.Ole Gullesen, f. omkr. 1708
55.15.Joen Gullesen, f. omkr. 1713
56.15.Synneve Gullesdatter, d. 1738

Børn af Gulle Joensen og Helene Andersdatter:

57.15.Anne Gullesdatter, f. omkr. 1728
58.15.Anders Gullesen, f. omkr. 1729
59.15.Marithe Gullesdatter, f. omkr. 1731, d. omkr. 1744
60.15.Helene Gullesdatter, f. omkr. 1733
61.15.Randi Gullesdatter, f. omkr. 1735
62.15.Martha Gullesdatter, f. omkr. 1738
16.4.
Giertrud Joensdatter
     Forsland {i Nesna] (år 1721).7
17.5.
Christen Andersen
Død 1714-1721.
     Han er nevnt i morens skifte år 1714, men ikke i morbroren Nils Olsens skifte år 1721 på Valla i Hemnes.7
18.5.
Ole Andersen
     I skiftet år 1755 etter hans søster Giertrud Andersdatter fortelles det at Ole Andersen «var sist i København, men om han lever vides icke».25
19.5.
Østen Andersen
20.5.
Anders Andersen
Død 1714-1721.
     Han er nevnt i morens skifte år 1714, men ikke i morbroren Nils Olsens skifte år 1721 på Valla i Hemnes.7
21.5.
Ane Andersdatter
     Hennes formynder ved morens skifte år 1714 var hennes morbror Matias Olsen, Medstrøm i Hemnes.9
     Betegnes «skrøbelig» år 1714 (morens skifte).9
     Hun er nevnt år 1721 i morbroren Nils Olsens skifte på Valla i Hemnes.7
     Hun er ikke nevnt i søsteren Giertruds skifte år 1755.25
22.5.
Giertrud (Guru) Andersdatter
Død omkring 1755.
     Hennes formynder ved morens skifte år 1714 var hennes morbror Nils Olsen, Valle i Hemnes. I morens skifte kalles hun Guru, men senere er hun kalt Giertrud.9
     Skifte 1755, Stoksvik, Lurøy.25Avdøde Giertrud Andersdatter. Ektefelle Ole Stephensen. Brødre: Østen Andersen, tj. skipper Jeremias Hass, Ytre Onøen; Ole Andersen, var sist i København, men om han lever vides icke..

Gift 1° _____25med

Niels Nielsen
Død omkring 1730.
     Skifte 1730, Stoksvik, Lurøy.25Avdøde Niels Nielsen. Ektefelle Giertrud Andersdatter. Bror Peder Nielsen, Stoksvik..

Gift 2° _____25med

Ole Stephensen
Død omkring 1776.
     Søn af Steffen.
     Skifte 1776, Stoksvik, Lurøy.25Avdøde Ole Stephansen. Ektefelle Giertrue Jensdatter. Barn: Gjertrue Olsdatter, 17 år, tj. Ole Nielsen, Hjart; Dordie Olsdatter, 15 år, hos Michel Jacobsen, Onøen; Anne Olsdatter, 10 år, hos Johan Johansen, Staagsvig..

[Gift 1° med Giertrud (Guru) Andersdatter (d. omkr. 1755); Gift 2° med Giertrud Jensdatter (d. eft. 1776)].
23.6.
Joen Thomasen
Død omkring 1747.
     Tomeidet i Dønna (år 1721).7
     Skifte 1747, Tomeidet, Dønna.26Avdøde Joen Thomasen. Ektefelle Boel Stephensdatter. Barn: Thomas Joensen; Stephen Joensen, 16 år, formynder Johannes Stephensen, Handsteen [i Nesna]; Lisbeth Joensdatter; Maren Joensdatter; Synneve Joensdatter, 13 år. Formynder for pikene Ole Stephensen, Stockvigen [i Lurøy]..

Gift _____26med

Boel Stephensdatter
Død omkring 1753.
     Datter af Steffen.
     Skifte 1753, Tomeidet, Dønna.27Avdøde Boel Stephensdatter. Barn: Thomas Joensen, 38 år, på gården; Stephen Joensen, 23 år; Lisbeth Joensdatter; Synneve Joensdatter..

Børn af Joen Thomasen og Boel Stephensdatter:

63.23.Thomas Joensen, f. omkr. 1715, d. omkr. 1767
64.23.Stephen Joensen, f. omkr. 1730
65.23.Lisbeth (Elisabeth) Joensdatter, f. omkr. 1727
66.23.Maren Joensdatter, d. 1747
67.23.Synneve Joensdatter, f. omkr. 1734
24.6.
Jacob Thomasen
Død omkring 1747.
     Findvigen i Nesna (år 1721).7
     Skifte 1747, Findvik, Nesna.28Avdøde Jacob Thomasen. Bror Joen Thomasen, Eide. Halvbror Thomas Thomasen. Halvsøstre: Berith Thomasdatter og Marit Thomasdatter..
25.6.
Anne Thomasdatter
Død før 1747.
     Nevnt år 1721 i morbroren Nils Olsens skifte på Valla i Hemnes.7
     Hun er ikke nevnt år 1747 i broren Jacobs skifte på Findvik i Nesna.28

Generation 4.

26.7.
Beritte Jonsdatter
Født 1714, Utland, Hemnes11.
Død 179511.
     Straumbotn, Hemnes, seinere Laukberg, Nord-Rana.11
27.7.
Anne Jonsdatter
Født 1716, Utland, Hemnes11.
     Kvarøy i Rødøy
28.7.
Dordi Jonsdatter
Født _____, Utland, Hemnes.11, døbt 21 apr. 1717, 1ste påskedag 1717.11.
Begravet 28 feb. 1796, 3de søndag i faste..

Gift 1° 173929 med

Peder Nielsen
Født 1713, Innigarden på Strømfors, Hemnes.11.
Død 175411.
     Søn af Niels Nielsen og Dorothea (Dordi) Pedersdatter.
     Bruker af Innigarden på Strømfors fra 1739.11
     Ved skiftet etter Peder 1754 var boets brutto 105-3-0 (dlr-mark-skil), avgang 26-5-0. Bøker: Müllers postill og 3 andre. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 dalkviger, 1 markkvige, 8 sauer, 6 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 3 hanegeiter, 1 bukk.11
     Skifte 175430,11.

Gift 2° 22 sep. 1754, 15de søndag efter Trin.31 med

Israel Anderssøn
Født 1725, Berg i Nord-Rana32,11, døbt 6 jan. 1725, Mo kirke, Nord-Rana, Fest Epiph. 1725..
Begravet 30 okt. 1791, 19de søndag efter Trin.11.
     Søn af Anders Anderssøn og Kirsten Israelsdatter.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes.
     Gårdbruker på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes, som han han overtok ved at gifte sig med enken etter forrige brukere.
     Skifte 179211Ved skiftet etter Israel 1792 var boets brutto 203-3-6 (dlr-mark-skil), avgang 36-3-13. Penger: 10 Rd. Sølv for 3-1-4. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Liten åttringsbåt med fullt utstyr, 2 firerømmingsbåter, 2 kastenøter. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 markokse, 1 ett-fôrs okse, 8 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 3 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk..

Børn af Dordi Jonsdatter og Israel Anderssøn:

68.28.Anders Israelsen, f. 1755, Nordland., d. 1820
69.28.Anna Israelsdatter, f. 1757, Hemnes, d. 1844
70.28.Chierstina Israelsdatter, f. 1760, Hemnes
29.7.
Johannes Jonsøn
Født 1719, Utland, Hemnes11.
Død 180311.
     Bruker fra 1753 Steinhaugen i Hemnes.11
30.7.
Ivar Jonsøn
Født 1721, Utland, Hemnes11.
     Er ikke nævnt i farens skifte 1758, ej heller i morens skifte 1769.18
31.7.
Ole Jonsøn
Født 1723, Utland, Hemnes11.
Død efter 177111.
     Bruker av Nergarden på Utland i Hemnes (utskilt fra farens bruk 1750). Fikk bygselbrev, tinglyst 22. april 1750.11
32.7.
Goulla Jonsdatter
Født 1724, Utland, Hemnes11.
Død 179211.

Gift 175033 med

Johannes Nielsen
Født 1721, Innigarden på Strømfors (Straumfors), Hemnes11.
Død efter 180111.
     Søn af Niels Nielsen og Dorothea (Dordi) Pedersdatter.
     Fikk bygselbrev på Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes (tinglyst 22. april 1750).

Børn af Goulla Jonsdatter og Johannes Nielsen:

71.32.Pernilla Johannesdatter, f. 1765, Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes
33.7.
Lars Jonsøn
Født 1725, Utland, Hemnes11.
Død 179911.
     Gårdbruker på Dalosen i Hemnes. Fikk bykselbrev dateret 30. dec. 1747, tinglyst 30. april 1748. Var i mange år medhjelper i Hemnes kirke. Barnløs i begge sine ekteskaper.

Gift 1° 174834 med

Berete Arntsdatter
Født omkring 1703, ?Sjonbotnet? i Nesna?11.
Død 4 jan. 178211.
     Som enka satt hun med bykselen et par år.11

[Gift 1° 1724 med Ole Jacobsøn (omkr. 1703 - 1745); Gift 2° 1748 med Lars Jonsøn (1725 - 1799)].

Gift 2° 178234 med

Marit Olsdatter
Født 1736, Oppigarden på Finneid i Hemnes11.
Død efter 180111.
34.7.
Kirsten Jonsdatter
Født 1727, Utland, Hemnes11.
Død efter 180111.

Gift 175135 med

Hans Anderssøn
Født 172711.
Død 180911.
     Gårdbruker på Storstrand i Hemnes. Fikk bykselbrev dateret 3. april, tinglyst 27.a pril 1750.11

[Gift 1° 1750 med Anne Aronsdatter (omkr. 1695 - 1751); Gift 2° 1751 med Kirsten Jonsdatter (1727 - eft. 1801)].
35.7.
Gjertrud Jonsdatter
Født 1728, Utland, Hemnes11.
Død 181411.

Gift 175936 med

Peder Christensøn
Født 1734, Gjesbakken i Hemnes11.
Død 180711.
     Gårdbruker på Gjesbakken i Hemnes. Fikk bykselbrev dateret 4. juli 1759, tinglyst 13. mai 1760.11
36.7.
Malene Jonsdatter
Født 1729, Utland, Hemnes11.
     Steinneset, Nord-Rana
37.7.
Mathias Jonsøn
Født 1730, Utland, Hemnes11.
Død 180711.
     Gårdbruker på Utland i Hemnes. Fikk bykselbrev på 2 pund (halvdelen av faren bruk), dateret 29. jan. 1759, tinglyst 29. okt. 1760. Hans ekteskap var barnløst.11

Gift 175912 med

Karen Jacobsdatter
Født 1736, Nordgarden på Jamtjorden i Hemnes11.
Død 181111.
38.7.
Jon Jonsøn
Født 1736, Utland, Hemnes11.
     Alterskjær bnr. 1, Nord-Rana
39.8.
Gjertrud Olsdatter
Født 171814.
     Ytre Dilkestad, bnr. 1. - Se Hemnes bygdebok.14
40.9.
Mathias Jonsen
Født 17345.
Død 18085.
     Bruker av Medstraum gard (bnr. 1, lnr. 277a) på Medstrøm i Hemnes fra 1757.5

Gift 17605 med

Karen Hansdatter Heitmann
Født 173820.
Død 18115.
     Datter af Hans Svendsen Heitmann og Dorothea Nilsdatter Zahl.
     Gift på Midtstraum bnr. 1, Hemnes. 9 barn, se Hemnes bygdebok.20
41.9.
Lars Jonsøn
Født 1739, "Grannstua" på Medstrøm, Hemnes.11.
Død 181111.
     Bruker på bruk nr. 2 "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes fra 1760, kanskje sammen med mora inntil 1767. Hans andre ekteskap var barnløst.11

Gift 1° 176311 med

Weronicha Christensdatter
Født 1736, Røsså, Hemnes.11.
Død 12 apr. 178011.
     Datter af Christen Iversøn og Marite Hansdatter.
     Skifte 178011Boets brutto 217-4-8 (dlr-mark-skil.), avgang 35-1-10. Sølv for 1-1-14 (mrk. ELD). Husdyr: 1 hoppe, 9 kyr, 1 toårs okse, 1 toårs kvige, 1 kalv, 12 sauer, 1 vær, 6 lam, 3 hanegeiter, 1 bukk..

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter
Født 170911.
Død 1 okt. 179711.
     Enke fra Fagerjord, Nord-Rana.

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Lars Jonsøn (1739 - 1811)].

Børn af Lars Jonsøn og Weronicha Christensdatter:

72.41.Else Larsdatter, f. 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes., d. 1848
73.41.Johannes Larssøn, f. 1767, Hemnes., d. 1807
74.41.Christen Larsen, f. 1770, Hemnes, d. 1843
75.41.Ole Larssøn, f. 1771, Hemnes., d. 1792
76.41.Martha Cathrine Larsdatter, f. 1773, Hemnes., d. 1849
77.41.Ane Johanna Larsdatter, f. 1775, Hemnes., d. 1776
78.41.Lars Larssøn, f. 1776
79.41.Andreas Larssøn, f. 1778, Hemnes., d. 1852
42.11.
Elisabeth Pedersdatter
Født omkring 1728.
43.11.
Anne Pedersdatter
Født omkring 1730.
44.11.
Giertrud Pedersdatter
Født omkring 1733.
45.11.
Mathias Pedersen
Født omkring 1736.
46.12.
Gjertrud Amundsdatter
Født 172919.
47.12.
Mathias Amundsen
Født 173319.
Død før 177719.
48.12.
Anne Amundsdatter
Født 173519.
     Gift på Ytterleiren bnr. 1, Hemnes.19
49.12.
Giertrud Amundsdatter
Født 173719.
     Gift? på Hammaren, Nord-Rana.19
50.12.
Johannes Amundsen
Født 173919.
     Lofoten.19
51.13.
Adrian Christophersøn
Født 172721.
Død 176721.
     Adrian Christophersøn fikk bykselbrev på Straumen (bruk nr. 1) i Hemnes, datert 12. okt. 1757. Stedsønn av forrige bruker Mikkel Jenssøn Blix (død 1756).21
     Skifte 176721Boets brutto 688-2-12, gjeld og avg. 671-0-12. Penger: 18-5-11. Sølvtøy (ikke summert i skiftebrevet). Jekt med utrustning 270 dlr., åttringsbåt med utrustning, rorbu i Skrova, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 15 kyr, adskillig ungdyr og småfe. 50 kreditorer hadde meldt krav. 21 av dem fikk utlegg i jekta..

Gift 175721 med

Dorothea (Dordi) Olsdatter
Født 1733, Straumsnes, Hemnes.15.
Død 181221.
     Datter af Ole Pedersøn og Dorothea (Dordi) Israelsdatter.
     Etterslekt, 9 barn, se Hemnes bygdebok.

[Gift 1° 1757 med Adrian Christophersøn (1727 - 1767); Gift 2° 1768 med Andreas Nielsen (f. omkr. 1741)].

Børn af Adrian Christophersøn og Dorothea (Dordi) Olsdatter:

80.51.Christopher Adriansøn, f. 1758, Hemnes), d. 1758
81.51.Christopher Adriansøn, f. 1759, Hemnes)
82.51.Ole Adriansøn, f. 1761, Hemnes), d. 1775
83.51.Michel Blix Adriansøn, f. 1763, Hemnes)
84.51.Martha Pernille Adriansdatter, f. 1765, Hemnes)
52.13.
Giertrud Kierstina Hansdatter
Født 174021.
53.13.
Bergethe (Beret) Hansdatter
Født 174121.
Død 174721.
54.15.
Ole Gullesen
Født omkring 170837.
     Stensøen/Stene (år 1738, 1744).38
55.15.
Joen Gullesen
Født omkring 171339.
     Alsøen i Nesna (år 1738, 1744).38
56.15.
Synneve Gullesdatter
Død 1738-1744.
     Hun er nevnt i farens skifte år 1738, hvor hun er hos broren Ole på Stensøen, men er ikke nevnt i halvsøsteren Marit Gullesdatters skifte år 1744.38
57.15.
Anne Gullesdatter
Født omkring 172840.
58.15.
Anders Gullesen
Født omkring 172941.
59.15.
Marithe Gullesdatter
Født omkring 173142.
Død omkring 1744.
     Skifte 1744, Neppelberg, Nesna.43Avdøde Marithe Gullesdatter. Mor: Helena Andersdatter. Bror: Anders Gullesen, 16 år. Søstre: Anne Gullesdatter, 17 år; Helena Gullesdatter, 9 år; Randi Gullesdatter, 9 år; Marithe Gullesdatter, 7 år. Halvbrødre: Ole Gullesen. Stene; Joen Gullesen, Alsøen; Andreas Nielsen. Halvsøster: Synneve Nielsdatter..
60.15.
Helene Gullesdatter
Født omkring 173344.
61.15.
Randi Gullesdatter
Født omkring 173545.
62.15.
Martha Gullesdatter
Født omkring 173846.
63.23.
Thomas Joensen
Født omkring 171547.
Død omkring 1767.
     Skifte 1767, Tomeidet, Dønna.48Avdøde Thomas Jonsen. Bror: Stephen Joensen, Tomeidet. Søster: Elisabeth Joensdatter, 40 år. Søster: Synneve Joensdatter, 30 år..
64.23.
Stephen Joensen
Født omkring 173049.
65.23.
Lisbeth (Elisabeth) Joensdatter
Født omkring 172750.
66.23.
Maren Joensdatter
Død 1747-1753.
     Er nevnt i farens skifte år 1747, men ikke i morens år 1753.
67.23.
Synneve Joensdatter
Født omkring 173451.

Generation 5.

68.28.
Anders Israelsen
Født 1755, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.11.
Død 18 nov. 182011.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes
     Fikk bygselbrev dateret 4. nov. 1788, tinglyst 6. mai 1789 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors (Straumfors) i Hemnes, Nordland.11
     Skifte 1821Ved skiftet etter Anders 1821 var boets brutto 216-3-18 (rd-mark-skil), avgang 36-2-7. Sølv for 1 Rd. Bøker: Müllers postill og 2 andre. 2 seksringsbåter, Lofot-bruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 risbit vær, 4 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.11.

Gift 179111 med

Else Larsdatter
Født 19 mai 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes.52.
Død 22 mai 184811.
     Datter af Lars Jonsøn og Weronicha Christensdatter.

Børn af Anders Israelsen og Else Larsdatter:

85.68.Israel Anderssøn, f. 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes., d. 1875
86.68.Ronicha Kierstina Andersdatter, f. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes, d. 1824
87.68.Ole Andreas Strøm, f. 1797, Nordland., d. 1868
88.68.Dorthea Andersdatter, f. 1799, Nordland., d. 1860
89.68.Nils Petter Anderssøn, f. 1801, Hemnes
90.68.Jon Anderssøn, f. 1803, Nordland, d. 1803
91.68.Lars Anderssøn, f. 1804, Hemnes
69.28.
Anna Israelsdatter
Født 1757, Innigarden på Strømfors, Hemnes11.
Død 2 mar. 184411.

Gift 178653 med

Peder Olsøn
Født 1750, Storholmen i Hemnes.53.
Død 25 okt. 182253.
     Var bruker fra 1780 på Oppigarden (lnr. 256, landskyld 2 pd. 12 mark) på Storholmen i Hemnes. Han er i fogderegnskapene kalt "den yngre" for ikke å forveksles med Peder Olsøn på bnr. 3.53

[Gift 1° 1780 med Johanna Olsdatter (1751 - 21 okt. 1785); Gift 2° 1786 med Anna Israelsdatter (1757 - 2 mar. 1844)].

Børn af Anna Israelsdatter og Peder Olsøn:

92.69.Johanna Maria Pedersdatter, f. 1787, Storholmen i Hemnes., d. 1863
93.69.Dorothea Pernilla Pedersdatter, f. 1789, Storholmen i Hemnes., d. 1843
94.69.Israel Pedersen, f. 1791, Storholmen i Hemnes.
95.69.Gulle Benjamin Pedersen, f. 1794, Storholmen i Hemnes., d. 1836
96.69.Karen Pedersdatter, f. 1797, Storholmen i Hemnes.
97.69.Marith Pedersdatter, f. 1798, Storholmen i Hemnes.
70.28.
Chierstina Israelsdatter
Født 1760, Innigarden på Strømfors, Hemnes31.
     Gift på Lille-Alteren, bruk nr. 1, Nord-Rana.11
71.32.
Pernilla Johannesdatter
Født 20 mai 1765, Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes11.
72.41.
Else Larsdatter
Født 19 mai 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes.52.
Død 22 mai 184811.

Gift 179111 med

Anders Israelsen
Født 1755, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.11.
Død 18 nov. 182011.
     Søn af Israel Anderssøn og Dordi Jonsdatter.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes.
     Fikk bygselbrev dateret 4. nov. 1788, tinglyst 6. mai 1789 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors (Straumfors) i Hemnes, Nordland.11
     Skifte 1821Ved skiftet etter Anders 1821 var boets brutto 216-3-18 (rd-mark-skil), avgang 36-2-7. Sølv for 1 Rd. Bøker: Müllers postill og 2 andre. 2 seksringsbåter, Lofot-bruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 risbit vær, 4 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.11.

Børn af Else Larsdatter og Anders Israelsen er vist under Anders Israelsen (nr. 68).

73.41.
Johannes Larssøn
Født 15 feb. 1767, Medstrøm, Hemnes.52.
Død 180752.
     Bruker av gården "Grannstua" (bnr. 2, lnr. 277b) på Medstrøm i Hemnes. Fikk bykselbrev datert 15. juli 1792, tinglyst 5. mai 1794.52
74.41.
Christen Larsen
Født 1770, Medstrøm, Hemnes.
Død 1843.
     Marskard, Skånland

Gift 1° 181954 med

Maren Larsdatter
Født 176354.
Død 182454.

Gift 2° 182754 med

Sirianna (Siri) Nilsdatter
Døbt 18 dec. 1785, Brønnøy kirke., 4. søndag i advent.55.
Død 186554.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.56

Børn af Christen Larsen og Sirianna (Siri) Nilsdatter:

98.74.Maren Kristensdatter, f. 1828, Marskard, d. 1899
75.41.
Ole Larssøn
Født 20 mai 1771, Medstrøm, Hemnes.52.
Død 179252.
     Ugift.52
76.41.
Martha Cathrine Larsdatter
Født 23 apr. 1773, Medstrøm, Hemnes.52.
Død 2 jan. 184957.

Gift 179757 med

Jørgen Jacobsøn
Født 7 jul. 1773, Fuglmyrhaug, Hemnes.58.
Død 31 mai 184357.
     Bruker av garden Urlandå (bnr. 1, lnr. 229) på Urlandåen i Hemnes. Fikk bykselbrev datert 20. sept., tinglyst 11. okt. 1802.57

Børn af Martha Cathrine Larsdatter og Jørgen Jacobsøn:

99.76.Ole Jørgensøn, f. 1797, Hemnes., d. 1837
100.76.Jacob Andreas Jørgensen, f. 1799, Hemnes.
101.76.Lars Jørgensen Strøm, f. 1801, Hemnes., d. 1861
102.76.Ronikka Kristine Jørgensdatter, f. omkr. 1805, Hemnes.
103.76.Jørgen Johan Jørgensøn, f. 1807, Hemnes., d. før 1814
104.76.Jørgen Johan Jørgensen Strøm, f. 1814, Hemnes., d. 1880
105.76.Thomas Raaby Jørgensen, f. 1817, Hemnes.
77.41.
Ane Johanna Larsdatter
Født 3 mai 1775, Medstrøm, Hemnes.52.
Død 177652.
78.41.
Lars Larssøn
Født 12 okt. 177652.
     Gift i Vesterålen.52
79.41.
Andreas Larssøn
Født 4 okt. 1778, Medstrøm, Hemnes.52.
Død 4 dec. 185252.
     Hauknes, Nord-Rana.52
80.51.
Christopher Adriansøn
Født 1758, (Straumen, Hemnes)21.
Død 175821.
81.51.
Christopher Adriansøn
Født 1759, (Straumen, Hemnes)21.
82.51.
Ole Adriansøn
Født 1761, (Straumen, Hemnes)21.
Død 177521.
     Kom bort på reise til Vågan.21
83.51.
Michel Blix Adriansøn
Født 1763, (Straumen, Hemnes)21.
84.51.
Martha Pernille Adriansdatter
Født 6 jul. 1765, (Straumen, Hemnes)21.
     Flyttet til Storbjerka, bnr. 3.21

Generation 6.

85.68.
Israel Anderssøn
Født 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes.11.
Død 20 jul. 187511.
     Fikk 4. nov. 1820 bygselbrev (tgl. 1. mai 1821) på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.11

Gift 172331 med

Weronicha Johansdatter
Født 179831.
Død 22 okt. 188531.
     Fra Medstraum bnr. 2 i Hemnes.

Børn af Israel Anderssøn og Weronicha Johansdatter:

106.85.Else Maria Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
107.85.Andrine Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
108.85.Else Maria Israelsdatter, f. 1825, Strømfors i Hemnes., d. 1897
109.85.Ronika Israelsdatter, f. 1826, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1826
110.85.Ane Israelsdatter, f. 1827, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1827
111.85.Johanna Israelsdatter, f. 1828, Strømfors i Hemnes.
112.85.Olina Israelsdatter, f. 1829, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1829
113.85.Anders Israelsen, f. 1831, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1831
114.85.Anders Christian Israelsen, f. 1832, Strømfors i Hemnes.
115.85.Veronica Kierstina Israelsdatter, f. 1833, Strømfors i Hemnes., d. 1833
116.85.Hanna Sophia Israelsdatter, f. 1834, Strømfors i Hemnes., d. 1922
117.85.Lars Johan Israelsen, f. 1837, Strømfors i Hemnes.
118.85.Anders Johan Israelsen, f. 1838, Strømfors i Hemnes., d. 1863
119.85.Dorthea Israelsdatter, f. 1839, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1839
120.85.Israel Andreas Israelsen, f. 1843, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1843
86.68.
Ronicha Kierstina Andersdatter
Født 26 feb. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes31.
Død 21 okt. 182459.

Gift 182259 med

Ole Andreas Hanssen
Født 25 sep. 1781, Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.59.
Død 7 jul. 184959.
     Fikk bygselbrev dateret 15. feb. 1822, tinglyst 14. okt. 1823 på bruk nr. 3 Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.59

[Gift 1° 1822 med Ronicha Kierstina Andersdatter (26 feb. 1795 - 21 okt. 1824); Gift 2° 1824 med Olava Johansdatter (1797 - 4 mar. 1888)].

Børn af Ronicha Kierstina Andersdatter og Ole Andreas Hanssen:

121.86.Hans Andreas Olsen, f. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.
87.68.
Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.60,11, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 186861, begravet 1 jun. 186861.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.61
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.61
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.61
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.61
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.62

Gift 1° 9 aug. 1829, Åndervåg, Ibestad61 med

Nikolina Maria Eriksdatter
Født 1802, Åndervåg, Ibestad.54.
Død 21 mar. 1838, Åndervåg, Ibestad.61.
     Datter af Erik Nilssen og Marit Nilsdatter Falk.

Gift 2° 23 okt. 1839, Ibestad kirke63,54 med

Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 180554.
Død 28 jun. 186761.
     Datter af Ellev Ediassen (Erboe) og Berit Kirstina Olsdatter.

Børn af Ole Andreas Strøm og Nikolina Maria Eriksdatter:

122.87.Else Maria Strøm, f. 1829, Ibestad, d. 1890, Skånland ?
123.87.Erik Andreas Strøm, f. 1832, Ibestad, d. 1914, Skånland ?

Børn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter:

124.87.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. 1926
125.87.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
88.68.
Dorthea Andersdatter
Født 1799, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.11.
Død 25 aug. 186011.

Gift 182164 med

Lorents Pedersen
Født 1791, ? Skog i Nesna ?11.
Død 3 mar. 187611.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.11

Børn af Dorthea Andersdatter og Lorents Pedersen:

126.88.Else Anna Lorentsdatter, f. 1822, Nordland, d. 1873
127.88.Johanne Kirstine Lorentsdatter, f. 1830, Nordland, d. 1830
89.68.
Nils Petter Anderssøn
Født 1801, Innigarden i Strømfors, Hemnes11.
90.68.
Jon Anderssøn
Født 1803, Innigarden, Strømfors, Hemnes, Nordland11.
Død 180365,11.
91.68.
Lars Anderssøn
Født 1804, Innigarden i Strømfors, Hemnes11.
92.69.
Johanna Maria Pedersdatter
Født 1787, Storholmen i Hemnes.53.
Død 3 jun. 186366.

Gift 181266 med

Zacharias Zachariassen
Født 178266.
Død 2 mar. 186266.
     Fikk bygselbrev dat. 18. dec. 1810, tgl. 9. april 1811 på bnr. 4 Håjen på Jamtjorden i Hemnes.66

Børn af Johanna Maria Pedersdatter og Zacharias Zachariassen:

128.92.Peder Zachariassen, f. 1813, Jamtjorden i Hemnes., d. 1839
129.92.Christen Mathias Zachariassen, f. 1816, Jamtjorden i Hemnes.
130.92.Nils Zacharias Zachariassen, f. 1819, Jamtjorden i Hemnes.
131.92.Ane Dorthea Zachariasdatter, f. 1823, Jamtjorden i Hemnes.
132.92.Israel Zachariassen, f. 1827, Jamtjorden i Hemnes., d. 1845
93.69.
Dorothea Pernilla Pedersdatter
Født 1789, Storholmen i Hemnes.53.
Død 20 okt. 184353.
     Storholmen i Hemnes [Efterslekt - Se Hemnes bygdebok, s. 465].
94.69.
Israel Pedersen
Født 1791, Storholmen i Hemnes.53.
95.69.
Gulle Benjamin Pedersen
Født 25 mai 1794, Storholmen i Hemnes.53.
Død 18 jan. 183653.
     Ugift.53
96.69.
Karen Pedersdatter
Født 1797, Storholmen i Hemnes.53.
97.69.
Marith Pedersdatter
Født 1798, Storholmen i Hemnes.53.
98.74.
Maren Kristensdatter
Født 1828, Marskard54.
Død 189954.
99.76.
Ole Jørgensøn
Født 1797, (Medstrøm?), Hemnes.57.
Død 183757.
     Bruker av garden Urlandå i Hemnes fra ca. 1830.57
100.76.
Jacob Andreas Jørgensen
Født 1799, (Medstrøm?), Hemnes.57.
101.76.
Lars Jørgensen Strøm
Født 1801, Medstrøm, Hemnes.57,66.
Død 186167.
     Fra Mædstrøm? i Hemnes.68

Gift 184268 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.69.
Død 186667.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.68

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Lars Jørgensen Strøm og Berit Johansdatter:

133.101.Kristen Hartvig Heitmann Strøm, f. 1842
102.76.
Ronikka Kristine Jørgensdatter
Født omkring 1805, Urlandåen, Hemnes.57.
103.76.
Jørgen Johan Jørgensøn
Født 1807, Urlandåen, Hemnes.57.
Død før 181457.
104.76.
Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.70,57.
Død 188068.
     Frå Mo i Rana.71
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

Gift 1° 184672 med

Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 182971.
Død 190768.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Gift 2° _____, Uden for ekteskap ?73med

Anne Marie Nikolaisdatter
     Fra Merkesnes.72

Børn af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann:

134.104.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. 1930
135.104.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
136.104.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
137.104.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
138.104.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
139.104.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
140.104.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. 1929
141.104.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
142.104.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. 1938
143.104.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. 1954
144.104.Albert Johan Strøm, f. 1869
145.104.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870

Børn af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Anne Marie Nikolaisdatter:

146.104.Jens Hagerup Strøm, f. 1870, d. 1893
105.76.
Thomas Raaby Jørgensen
Født 1817, Urlandåen, Hemnes.57.

Generation 7.

106.85.
Else Maria Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 182331.
     Død straks efter fødselen.31
107.85.
Andrine Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 182331.
     Død straks efter fødselen.31
108.85.
Else Maria Israelsdatter
Født 18 apr. 1825, Strømfors i Hemnes.31.
Død 3 jan. 189764.

Gift 185364 med

Johan Olsen
Født 182764.
Død 18 jun. 190464.
     Fra Næverlia.64
     Fikk bygselbrev tinglyst 15. okt. 1858 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.11

Børn af Else Maria Israelsdatter og Johan Olsen:

147.108.Iver Andreas Johansen, f. 1854, Strømfors i Hemnes., d. 1854
148.108.Ole Andreas Johansen, f. 1856, Strømfors i Hemnes.
149.108.Jertrud Jacobea Johansen, f. 1859, Strømfors i Hemnes.
150.108.Randi Kjerstine Johansdatter, f. 1861, Strømfors i Hemnes.
151.108.Else Marie Johansdatter, f. 1863, Strømfors i Hemnes.
109.85.
Ronika Israelsdatter
Født 13 okt. 1826, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 1826.
     Død straks efter fødselen.31
110.85.
Ane Israelsdatter
Født 16 jun. 1827, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 182731.
     Død straks efter fødselen.31
111.85.
Johanna Israelsdatter
Født 13 okt. 1828, Strømfors i Hemnes.31.
112.85.
Olina Israelsdatter
Født 30 sep. 1829, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 1829.
     Død straks efter fødselen.31
113.85.
Anders Israelsen
Født 1 mai 1831, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 1831.
     Død straks efter fødselen.31
114.85.
Anders Christian Israelsen
Født 19 jun. 1832, Strømfors i Hemnes.31.
     Hemnesberget 1875.31
115.85.
Veronica Kierstina Israelsdatter
Født 26 mai 1833, Strømfors i Hemnes.31.
Død 183331.
116.85.
Hanna Sophia Israelsdatter
Født 31 jul. 1834, Strømfors i Hemnes.31.
Død 19 mar. 192274.

Gift _____med

Nils Christian Jakobsen
Født 5 mai 1826, Svalingen i Hemnes.74.
Død 5 feb. 190774.
     Fikk bykselbrev tinglyst 7. sept. 1863 på Svalingen (bnr. 2, lnr 231b, 2 pund i landskyld) i Hemnes. Ved skyldsetningsforretning 1878 ble lnr. 231b delt i to like deler, hvorved lnr. 231c ble fraskilt. Landskylden var herefter 1 daler 1 ort 20 skill.74

Børn af Hanna Sophia Israelsdatter og Nils Christian Jakobsen:

152.116.Iver Andreas Nilsen, f. 1860, Svalingen i Hemnes.
153.116.Jacob Johan Nilsen, f. 1861, Svalingen i Hemnes.
154.116.Nils Heitmand Nilsen, f. 1864, Svalingen i Hemnes.
155.116.Anders Johan Nilsen, f. 1868, Svalingen i Hemnes.
156.116.Sophie Ronika Nilsdatter, f. 1872, Svalingen i Hemnes.
117.85.
Lars Johan Israelsen
Født 31 aug. 1837, Strømfors i Hemnes.31.
     Død straks efter fødselen.31
118.85.
Anders Johan Israelsen
Født 7 jun. 1838, Strømfors i Hemnes.31.
Død 17 jul. 186331.
119.85.
Dorthea Israelsdatter
Født 21 nov. 1839, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 183931.
     Død straks efter fødselen.31
120.85.
Israel Andreas Israelsen
Født 18 mai 1843, Strømfors i Hemnes.31.
Død omkring 1843.
     Død straks efter fødselen.31
121.86.
Hans Andreas Olsen
Født 25 sep. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.59.
     Husmann på plassen Sørsjømyra eller Bakken på Straumbotn (lnr. 176b) i Hemnes.75

Gift 185175 med

Pernille Christoffersdatter
Født 182675.
     Fra Nord-Rana.75

Børn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter:

157.121.Christence Ronika Hansdatter, f. 1850, Straumbotn i Hemnes.
158.121.Othea Johanna Hansdatter, f. 1853, Straumbotn i Hemnes.
159.121.Ole Andreas Hansen, f. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes., d. 1897
160.121.Peder Tobias Hansen, f. 1858, Straumbotn i Hemnes.
161.121.Lars Christian Hansen, f. 1861, Straumbotn i Hemnes.
162.121.Karen Mathea Hansdatter, f. 1862, Straumbotn i Hemnes.
163.121.Larssine Hansdatter, f. 1866, Straumbotn i Hemnes., d. 1866
164.121.Larssine Kristine Hansdatter, f. 1867, Straumbotn i Hemnes.
165.121.Christoffer Berthinus Hansen, f. 1870, Straumbotn i Hemnes.
122.87.
Else Maria Strøm
Født 1829, Åndervåg, Ibestad54.
Død 1890, Djupvik, Skånland ?54.

Gift 1° 1859, Djupvik, Skånland54 med

Eilert Kristian Korneliussen
Født 1834, Åndervåg, Ibestad54.
Død 1863, Djupvik, Skånland ?54.

Gift 2° 186454 med

Kornelius Hanssen
Født 1825, Djupvik, Skånland.54.
Død 189854.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Else Maria Strøm og Eilert Kristian Korneliussen:

166.122.Nikolina Maria Eilertsdatter, f. 1859, Skånland
167.122.Karolina Maria Eilertsdatter, f. 1861, Skånland, d. 1928, Lavangen ?

Børn af Else Maria Strøm og Kornelius Hanssen:

168.122.Eilert Kristian Kornelius Korneliussen, f. 1865, Skånland., d. 1890
169.122.Anne Marta Korneliusdatter, f. 1865, Skånland.
170.122.Hans Eberg Korneliussen, f. 1867, Skånland.
171.122.Anna Emilia Korneliusdatter, f. 1870, Skånland., d. 1870
123.87.
Erik Andreas Strøm
Født 1832, Åndervåg, Ibestad54.
Død 1914, Djupvik, Skånland ?54.

Gift 1859, Djupvik, Skånland54 med

Karen Malena Hansdatter
Født 1828, Djupvik, Skånland ?54.
Død 1909, Djupvik, Skånland ?54.

Børn af Erik Andreas Strøm og Karen Malena Hansdatter:

172.123.Ole Nikolai Bendik Eriksen, f. 1860, Skånland
173.123.Hans Martin, f. 1862, Skånland, d. 1862, Skånland
174.123.Anna Sofia Eriksdatter, f. 1864, Skånland
175.123.Hartvig Kristian Eriksen, f. 1872, Skånland
124.87.
Nikoline Maria Strøm
Født 184254.
Død 192654.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.62

Gift 1° 1866, Grov, Skånland54 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord54.
Død 187554.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad54 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland54.
Død 189054.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

176.124.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
177.124.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
178.124.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
179.124.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

180.124.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
181.124.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
182.124.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
183.124.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
125.87.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland54, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189754.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.62
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.76

Gift 4 aug. 188263,54 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.54,76, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.54, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.76
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.77

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

184.125.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
185.125.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
186.125.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
187.125.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
188.125.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
126.88.
Else Anna Lorentsdatter
Født 9 jun. 1822, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland11.
Død 24 dec. 187311.

Gift 185564 med

Svend Heitmann Pedersen
Født 23 okt. 1819, Øverdal, Nord-Rana11.
Død 28 apr. 186711.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.11

Børn af Else Anna Lorentsdatter og Svend Heitmann Pedersen:

189.126.Peder Jeremias Svendsen, f. 1857, Nordland
127.88.
Johanne Kirstine Lorentsdatter
Født 20 apr. 1830, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland11.
Død apr. 183078,11.
128.92.
Peder Zachariassen
Født 1813, Jamtjorden i Hemnes.66.
Død 19 jul. 183966.
     Ugift.66
129.92.
Christen Mathias Zachariassen
Født 1816, Jamtjorden i Hemnes.66.
130.92.
Nils Zacharias Zachariassen
Født 8 mai 1819, Jamtjorden i Hemnes.66.
     Hemnesberget 1865. USA 1866.66
131.92.
Ane Dorthea Zachariasdatter
Født 2 apr. 1823, Jamtjorden i Hemnes.66.
132.92.
Israel Zachariassen
Født 18 mar. 1827, Jamtjorden i Hemnes.66.
Død 17 dec. 184566.
133.101.
Kristen Hartvig Heitmann Strøm
Født 184268.
     Utvandra til Amerika i 1868.68

Gift _____, Uten for ekteskap.79med

Karen Elisabeth Johansdatter
Født 1832, Lia.67.
     «innerstbarn». Tjenestejenta [? hos Kristen Strøm på Holm ?].67

Børn af Kristen Hartvig Heitmann Strøm og Karen Elisabeth Johansdatter:

190.133.Anna Pauline Kristensdatter Strøm, f. 1865
134.104.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 184671.
Død 193072.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 187672 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.72.
Død 193672.
     Oppvokst på Hals.72
135.104.
Jørgen Martin Strøm
Født 184872.
Død 184872.
136.104.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 185071.
Død 1913, Amerika.71.

Gift 188172 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.71
     Utvandra til Amerika i 1893.72
137.104.
Kristian Fredrik Strøm
Født 185372.
Død 185772.
138.104.
Berntine Johanna Strøm
Født 185572.
Død 185772.
139.104.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185871.
Død 8 jan. 192271.
     Ingen born.71

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185871.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
140.104.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 186180,71.
Død 192972.

Gift 188372 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.72.
     Bosatt i Dyrøyhamn.72
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.71
141.104.
Regine Hansine Strøm
Født 186172.
Død 186272.
142.104.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 186471.
Død 193872.
     Jordmor.71

Gift 189772 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.72.
Død 27 mar. 192571.
     Bosatt på Framnes.72
143.104.
Kristian Fredrik Strøm
Født 186672.
Død 195472.

Gift 190572 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.72.
Død 196372.
144.104.
Albert Johan Strøm
Født 186972.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.72

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 187172.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

191.144._____
192.144._____
193.144._____
194.144._____
145.104.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 187072.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186371.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

195.145.Jakob Normann
196.145.Karsten Normann
197.145.Sverre Normann
146.104.
Jens Hagerup Strøm
Født 187072.
Død 189372.
     Oppfostra hos Kristian Hansen, Berg i Dyrøy. Han omkom ved kullseiling utenfor Båtsfjord 1893.72

Generation 8.

147.108.
Iver Andreas Johansen
Født 7 mai 1854, Strømfors i Hemnes.64.
Død 185464.
148.108.
Ole Andreas Johansen
Født 30 apr. 1856, Strømfors i Hemnes.64.
     Udvandrer til USA 1881.64

Børn af Ole Andreas Johansen og _____:

198.148.Lars Johan Olsen ?, f. 1879, d. 1935
149.108.
Jertrud Jacobea Johansen
Født 5 jan. 1859, Strømfors i Hemnes.64.
150.108.
Randi Kjerstine Johansdatter
Født 24 jun. 1861, Strømfors i Hemnes.64.
151.108.
Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.64.

Gift 188564 med

Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.75.
Død 24 aug. 189764.
     Søn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.64

Børn af Else Marie Johansdatter og Ole Andreas Hansen:

199.151.John Eskil Hansen (Olsen?), f. 1885, Strømfors i Hemnes.
200.151.Hans Angel Hansen (Olsen?), f. 1887, Strømfors i Hemnes.
201.151.Peter Magnus Hansen (Olsen?), f. 1889, Strømfors i Hemnes.
202.151.Olga Emilie Hansen (Olsen?), f. 1893, Strømfors i Hemnes.
203.151.Ole Andreas Hansen (Olsen?), f. 1897, Strømfors i Hemnes.
152.116.
Iver Andreas Nilsen
Født 13 jun. 1860, Svalingen i Hemnes.74.
153.116.
Jacob Johan Nilsen
Født 28 jun. 1861, Svalingen i Hemnes.74.
154.116.
Nils Heitmand Nilsen
Født 17 sep. 1864, Svalingen i Hemnes.74.
155.116.
Anders Johan Nilsen
Født 24 feb. 1868, Svalingen i Hemnes.74.
156.116.
Sophie Ronika Nilsdatter
Født 23 feb. 1872, Svalingen i Hemnes.74.
157.121.
Christence Ronika Hansdatter
Født 28 sep. 1850, Straumbotn i Hemnes.75.
     Hemnesberget 1891.75
158.121.
Othea Johanna Hansdatter
Født 16 aug. 1853, Straumbotn i Hemnes.75.
     Hauknes plass, Kverneng i Nord-Rana.75
159.121.
Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.75.
Død 24 aug. 189764.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.64

Gift 188564 med

Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.64.
     Datter af Johan Olsen og Else Maria Israelsdatter.

Børn af Ole Andreas Hansen og Else Marie Johansdatter er vist under Else Marie Johansdatter (nr. 151).

160.121.
Peder Tobias Hansen
Født 7 aug. 1858, Straumbotn i Hemnes.75.
161.121.
Lars Christian Hansen
Født 6 nov. 1861, Straumbotn i Hemnes.75.
162.121.
Karen Mathea Hansdatter
Født 31 okt. 1862, Straumbotn i Hemnes.75.
163.121.
Larssine Hansdatter
Født 30 jan. 1866, Straumbotn i Hemnes.75.
Død 186675.
164.121.
Larssine Kristine Hansdatter
Født 1 jun. 1867, Straumbotn i Hemnes.75.
     Hølbekkmoen i Nord-Rana.75
165.121.
Christoffer Berthinus Hansen
Født 30 aug. 1870, Straumbotn i Hemnes.75.
     USA. 1889.75
166.122.
Nikolina Maria Eilertsdatter
Født 1859, Djupvik, Skånland54.

Gift 1894, Djupvik, Skånland54 med

Anton Martin Ellevsen
Født 1863, Djupvik, Skånland54.

Børn af Nikolina Maria Eilertsdatter og Anton Martin Ellevsen:

204.166.Einar, f. 1896, Skånland
205.166.Alvilde Marie, f. 1899, Skånland, d. 1920, Skånland
206.166.Ellef Olai, f. 1902, Skånland
167.122.
Karolina Maria Eilertsdatter
Født 1861, Djupvik, Skånland54.
Død 1928, Soløy, Lavangen ?54.
54

Gift 1887, Soløy, Lavangen54 med

Hans Johan Hanssen
Født 1858, Bekkeli, Salangen54.

Børn af Karolina Maria Eilertsdatter og Hans Johan Hanssen:

207.167.Engvarda Maria, f. 1887, Skånland
208.167.Olaf Andreas, f. 1889, Lavangen
209.167.Harald Kristian, f. 1890, Lavangen, d. 1897, Lavangen ?
210.167.Johanna Kristine, f. 1893, Lavangen, d. 1912, Lavangen ?
211.167.Alma Hartvida Konstanse, f. 1897, Lavangen
168.122.
Eilert Kristian Kornelius Korneliussen
Født 1865, Djupvik, Skånland.54.
Død 189054.
169.122.
Anne Marta Korneliusdatter
Født 1865, Djupvik, Skånland.54.

Utenfor ekteskap med81,54

Rafael Andreas Har Magnussen
Født 185154.

Gift 1° 190954 med

Jørgen Andreas Larssen
Født 1849, Dverberg, Nordland.54.
Død 192254.
     Renså, Skånland. Dverberg i Nordland.

[Gift 1° 1883 med Johanna Dortea Ingebrigtsdatter (1844 - 1907); Gift 2° 1909 med Anne Marta Korneliusdatter (f. 1865)].

Børn af Anne Marta Korneliusdatter og Rafael Andreas Har Magnussen:

212.169.Nils Ingvald Steinbakken, f. 1900
170.122.
Hans Eberg Korneliussen
Født 1867, Djupvik, Skånland.54.
     Renså, Skånland.

Gift 189554 med

Rebekka Marselia Danielsdatter
Født 1864, Renså, Skånland.54.

Børn af Hans Eberg Korneliussen og Rebekka Marselia Danielsdatter:

213.170.Else Marie Hansdatter, f. 1896, Skånland., d. 1897
214.170.Einar Edvin Hanssen, f. 1898, Skånland.
215.170.Nenny Alise Hanssen, f. 1900, Skånland.
216.170.Gudrun Kathea Hanssen, f. 1902, Skånland.
217.170.Dankert Kristian Hanssen, f. 1905, Skånland.
218.170.Ragnhild Olufa Hanssen, f. 1908, Skånland.
171.122.
Anna Emilia Korneliusdatter
Født 1870, Djupvik, Skånland.54.
Død 187054.
172.123.
Ole Nikolai Bendik Eriksen
Født 1860, Djupvik, Skånland54.

Gift 1893, Djupvik, Skånland54 med

Indianna Iversdatter
Født 1866, Annamo, Skånland54.

Børn af Ole Nikolai Bendik Eriksen og Indianna Iversdatter:

219.172.Elida Karlotte Eriksen, f. 1895, Skånland
220.172.Nakor Idal Ranbæk Eriksen, f. 1897, Skånland
221.172.Nikoline, f. 1900, Skånland
222.172.Iver Nikolai, f. 1906, d. 1907
173.123.
Hans Martin
Født 1862, Djupvik, Skånland54.
Død 1862, Djupvik, Skånland54.
174.123.
Anna Sofia Eriksdatter
Født 1864, Djupvik, Skånland54.

Gift 1894, Djupvik, Skånland54 med

Erik Andreas Martin Hanssen
Født 1863, Myrlandshaugen, Gratangen54.
Død 1896, Djupvik, Skånland ?54.

Børn af Anna Sofia Eriksdatter og Erik Andreas Martin Hanssen:

223.174.Ehard Alfred Marinius, f. 1896, Skånland, d. 1918, Skånland ?
175.123.
Hartvig Kristian Eriksen
Født 1872, Djupvik, Skånland54.

Gift 1904, Djupvik, Skånland54 med

Amalie Marie Jenssen
Født 1878, Hillesøy, TR54.

Børn af Hartvig Kristian Eriksen og Amalie Marie Jenssen:

224.175.Magnhild Sigrun Jørgine, f. 1905, Skånland, d. 1906, Skånland ?
225.175.Arthur Alfred Kornelius, f. 1907, Skånland
226.175.Hjalmar Sigfrid Kristian, f. 1909, Skånland
227.175.Klara Margot Oliva, f. 1912, Skånland
228.175.Hartløv Marian Edvin, f. 1916, Skånland
229.175.Magnus Ehard Alvin, f. 1921, Skånland
176.124.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland54.
Død 1869, Grov, Skånland54.
177.124.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland54.
178.124.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland54.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad54 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad54.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

230.178.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
231.178.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
232.178.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
233.178.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
234.178.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
235.178.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
236.178.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
237.178.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
238.178.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
239.178.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
240.178.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
241.178.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
242.178.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
179.124.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland54.
Død 1882, Grov, Skånland54.
180.124.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad54.
Død 1878, Laupstad, Ibestad54.
181.124.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad54.

Gift 1901, Å, Ibestad54 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad54.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

243.181.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
244.181.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
245.181.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
246.181.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
247.181.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
248.181.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
182.124.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad54.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad54 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad54.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

249.182.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
250.182.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
251.182.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. 1926, Ibestad
252.182.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. 1926, Ibestad
253.182.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. 1926, Ibestad
254.182.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
255.182.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. 1926, Ibestad
256.182.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. 1926, Ibestad
257.182.Per Johan Torleif, f. 1925, Ibestad
183.124.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad54.
Død 191854.
184.125.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland54,81.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord82.

Gift 1905, Grov, Skånland54 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland82,54.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord82.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

258.184.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
259.184.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
260.184.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
261.184.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
262.184.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
263.184.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
185.125.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad82,54.
Død 19 okt. 195582.

Gift 190654 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.82.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.82.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

264.185.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
265.185.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
266.185."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
267.185.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
268.185.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
186.125.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad82,54.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad82.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.54 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.82.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.82.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

269.186.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
270.186.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
271.186.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
272.186.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
273.186.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
274.186.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
275.186.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
276.186.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
277.186.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
187.125.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland54, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland54.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland54, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

278.187.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
279.187.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
280.187.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
281.187.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
188.125.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad82,54.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad82.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.82.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.82.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

282.188.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
283.188.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
189.126.
Peder Jeremias Svendsen
Født 28 feb. 1857, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland11.
190.133.
Anna Pauline Kristensdatter Strøm
Født 186567.
     Oppfostra hos Jørgen Strøm på Holm, Dyrøy.67
191.144.
___________
192.144.
___________
193.144.
___________
194.144.
___________
195.145.
Jakob Normann
196.145.
Karsten Normann
197.145.
Sverre Normann

Generation 9.

198.148.
Lars Johan Olsen ?
Født 17 jan. 187964.
Død 15 nov. 193583.
     Medstraum bnr. 4 i Hemnes.64
     Fikk skjøte fra svigerfaren Hans Larsen for kr. 600 på bnr. 4 Rydland (fraskilt 1922 fra bnr. 1 Medstraum) på Medstrøm i Hemnes, tinglyst 13. aug. 1922.83

Gift 191083 med

Josefine Berg Hansen
Født 28 jul. 1888, Medstrøm i Hemnes.83.
Død 24 apr. 197983.

Børn af Lars Johan Olsen ? og Josefine Berg Hansen:

284.198.Hans Hetman Rydland, f. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
285.198.Ane Rydland, f. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
199.151.
John Eskil Hansen (Olsen?)
Født 23 aug. 1885, Strømfors i Hemnes.64.
     USA 1907 og 1911.64
200.151.
Hans Angel Hansen (Olsen?)
Født 28 jun. 1887, Strømfors i Hemnes.64.
201.151.
Peter Magnus Hansen (Olsen?)
Født 4 sep. 1889, Strømfors i Hemnes.64.
202.151.
Olga Emilie Hansen (Olsen?)
Født 5 jan. 1893, Strømfors i Hemnes.64.
     USA 1911.64
203.151.
Ole Andreas Hansen (Olsen?)
Født 6 sep. 1897, Strømfors i Hemnes.64.
     USA 1916.64
204.166.
Einar
Født 1896, Djupvik, Skånland54.
205.166.
Alvilde Marie
Født 1899, Djupvik, Skånland54.
Død 1920, Djupvik, Skånland54.
206.166.
Ellef Olai
Født 1902, Djupvik, Skånland54.
207.167.
Engvarda Maria
Født 1887, Djupvik, Skånland54.
208.167.
Olaf Andreas
Født 1889, Lia, Lavangen54.
209.167.
Harald Kristian
Født 1890, Lia, Lavangen54.
Død 1897, Soløy, Lavangen ?54.
210.167.
Johanna Kristine
Født 1893, Lia, Lavangen54.
Død 1912, Soløy, Lavangen ?54.
211.167.
Alma Hartvida Konstanse
Født 1897, Soløy, Lavangen54.
212.169.
Nils Ingvald Steinbakken
Født 190054.
213.170.
Else Marie Hansdatter
Født 1896, Renså, Skånland.54.
Død 189754.
214.170.
Einar Edvin Hanssen
Født 1898, Renså, Skånland.54.
215.170.
Nenny Alise Hanssen
Født 1900, Renså, Skånland.54.
216.170.
Gudrun Kathea Hanssen
Født 1902, Renså, Skånland.54.

Gift 192854 med

Konrad Berg Martinsen
Født 1904, Hamnvik, Ibestad.54.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Gudrun Kathea Hanssen og Konrad Berg Martinsen:

286.216.Svanhild Marie Martinsen, f. 1929, Ibestad.
217.170.
Dankert Kristian Hanssen
Født 1905, Renså, Skånland.54.
218.170.
Ragnhild Olufa Hanssen
Født 1908, Renså, Skånland.54.

Gift 192954 med

Odd Barlien Olsen
Født 190254.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Ragnhild Olufa Hanssen og Odd Barlien Olsen:

287.218.Ragnhild Marie Barlien, f. 1930, Ibestad.
219.172.
Elida Karlotte Eriksen
Født 1895, Djupvik, Skånland54.

Gift 1917, Djupvik, Skånland54 med

Johannes Imanuel Jakobsen
Født 1884, Trondenes54.

Børn af Elida Karlotte Eriksen og Johannes Imanuel Jakobsen:

288.219.Aslaug, f. _____
289.219.Nikoline Emelie Charlotte, f. 1916, Skånland
220.172.
Nakor Idal Ranbæk Eriksen
Født 1897, Djupvik, Skånland54.

Gift 1922, Djupvik, Skånland54 med

Johanna Margrete Mattiassen
Født 190054.

Børn af Nakor Idal Ranbæk Eriksen og Johanna Margrete Mattiassen:

290.220.Martin Tonning
291.220.Nygren Imanuel, f. 1923, Skånland
221.172.
Nikoline
Født 1900, Djupvik, Skånland54.
222.172.
Iver Nikolai
Født 190654.
Død 190754.
223.174.
Ehard Alfred Marinius
Født 1896, Djupvik, Skånland54.
Død 1918, Djupvik, Skånland ?54.
224.175.
Magnhild Sigrun Jørgine
Født 1905, Djupvik, Skånland54.
Død 1906, Djupvik, Skånland ?54.
225.175.
Arthur Alfred Kornelius
Født 1907, Djupvik, Skånland54.
226.175.
Hjalmar Sigfrid Kristian
Født 1909, Djupvik, Skånland54.
227.175.
Klara Margot Oliva
Født 1912, Djupvik, Skånland54.
228.175.
Hartløv Marian Edvin
Født 1916, Djupvik, Skånland54.
229.175.
Magnus Ehard Alvin
Født 1921, Djupvik, Skånland54.
230.178.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad54.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad54 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes54.
Død 1925.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

292.230.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
293.230.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
294.230.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
295.230.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
231.178.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad54.
232.178.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad54.
233.178.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad54.

Gift 1914, Fornes, Ibestad54 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad54.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

296.233.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
297.233.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
298.233.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
299.233.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
300.233.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
301.233.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
302.233.Eli Johan, f. 1925, Ibestad
234.178.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad54.
Død 1898, Klåpen, Ibestad54.
235.178.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad54.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad54 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad54.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

303.235.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
236.178.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad54.

Gift 1926, Klåpen, Ibestad54 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad54.
237.178.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad54.
Død 1910, Klåpen, Ibestad54.
238.178.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad54.
239.178.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad54.
Død 1910, Klåpen, Ibestad54.
240.178.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad54.
241.178.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad54.
242.178.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad54.
243.181.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad54.
244.181.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad54.
245.181.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad54.
246.181.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad54.
247.181.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad54.
248.181.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad54.
249.182.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad54.
250.182.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad54.
Død 1911, Laupstad, Ibestad54.
251.182.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad54.
Død 1926, Laupstad, Ibestad54.
252.182.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad54.
Død 1926, Laupstad, Ibestad54.
253.182.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad54.
Død 1926, Laupstad, Ibestad54.
254.182.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad54.
Død 1919, Laupstad, Ibestad54.
255.182.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad54.
Død 1926, Laupstad, Ibestad54.
256.182.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad54.
Død 1926, Laupstad, Ibestad54.
257.182.
Per Johan Torleif
Født 1925, Laupstad, Ibestad54.
54
258.184.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland82,54.

Gift _____82med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen82.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord82.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

304.258.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
259.184.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland82,54.

Gift _____82med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord82,54.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
260.184.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland82,54.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord82.

Gift _____82med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen82.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

305.260.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
306.260.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
307.260.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
308.260.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
309.260.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
261.184.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland82,54.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord82.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.82.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

310.261.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
311.261.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
312.261.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
262.184.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland82,54.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.82.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

313.262.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
314.262.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
263.184.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland82,54.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.82.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

315.263.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
316.263.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
317.263.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
318.263.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
264.185.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.82.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.82.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

319.264.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
320.264.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
265.185.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.82.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.82.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

321.265.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
322.265.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
323.265.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
324.265.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
266.185.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.82.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.82.
     Ikke døbt (ikke navngivet).82
267.185.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.82.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.82.
268.185.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.82.
269.186.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.82.
Død 4 mai 1972, Salangen.82.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

325.269.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
326.269.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
327.269.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
328.269.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
329.269.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
330.269.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
331.269.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
332.269.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
270.186.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.82.
271.186.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.82.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland82,54.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.82.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

333.271.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
334.271.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
335.271.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
336.271.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
337.271.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
338.271.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
339.271.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
272.186.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.82.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.82.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

340.272.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
341.272.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
342.272.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
273.186.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.82.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.82.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

343.273.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
344.273.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
345.273.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
346.273.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
274.186.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.82.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.82.
275.186.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.82.
276.186.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.82.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

347.276.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
277.186.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.82.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

348.277.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
349.277.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
350.277.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
351.277.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
278.187.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

352.278.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
279.187.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
280.187.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge84.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige84.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

353.280.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
354.280.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
281.187.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

355.281.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
356.281.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
357.281.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
358.281.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
282.188.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.82.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.82.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

359.282.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
360.282.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
361.282.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
283.188.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.82.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.82.

Generation 10.

284.198.
Hans Hetman Rydland
Født 17 sep. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.83.
     Fortsatte som bruker på Rydland, Medstrøm i Hemnes etter farens død, mens moren hadde uskiftebevilling. Ingen barn.83

Gift 195083 med

Petrine
Født 14 mar. 191483.
Død 31 aug. 196583.
     Fra Hamarøy.83
285.198.
Ane Rydland
Født 22 jan. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.83.
     Straumbotn bnr. 5 i Hemnes.83
286.216.
Svanhild Marie Martinsen
Født 1929, Hamnvik, Ibestad.54.
287.218.
Ragnhild Marie Barlien
Født 1930, Hamnvik, Ibestad.54.
288.219.
Aslaug
Født _____, Djupvik, Skånland54.
289.219.
Nikoline Emelie Charlotte
Født 1916, Djupvik, Skånland54.
290.220.
Martin Tonning
291.220.
Nygren Imanuel
Født 1923, Djupvik, Skånland54.
292.230.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad54.
Død 1921, Klåpen, Ibestad54.
293.230.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad54.
Død 1919, Klåpen, Ibestad54.
294.230.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad54.
295.230.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad54.
296.233.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad54.
297.233.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad54.
298.233.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad54.
299.233.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad54.
300.233.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad54.
301.233.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad54.
302.233.
Eli Johan
Født 1925, Fornes, Ibestad54.
303.235.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad54.
304.258.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord82.

Gift _____82med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad82.
305.260.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord82.
306.260.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord82.

Gift _____82med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja82.
307.260.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord82.
308.260.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord82.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord82.
309.260.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord82.
310.261.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.82.
311.261.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.82.
312.261.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.82.
313.262.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.82.
314.262.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.82.
315.263.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.82.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.82.
316.263.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.82.
317.263.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.82.
318.263.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.82.
319.264.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.82.
320.264.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.82.
321.265.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.82.
322.265.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.82.
323.265.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.82.
324.265.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.82.
325.269.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.82.
326.269.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.82.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.82.
327.269.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.82.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.82.
328.269.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.82.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.82.
329.269.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.82.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.82.
330.269.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.82.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.82.
331.269.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.82.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.82, døbt _____, Trondenes kirke.82.
     Evakuert fra Finmark.82
332.269.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.82.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.82.
333.271.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.82.
334.271.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.82.
335.271.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
336.271.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.82.
337.271.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.82.
338.271.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.82.
339.271.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.82.
340.272.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.82.
341.272.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.82.
342.272.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.82.
343.273.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.82.
344.273.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.82.
345.273.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.82.
346.273.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.82.
347.276.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.82.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.82.
348.277.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.82.
349.277.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.82.
350.277.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.82.
351.277.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.82.
352.278.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

362.352.Karen Brækkan, f. 1986
363.352.Andrea Brækkan, f. 1988
353.280.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige84.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
354.280.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark84.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

364.354.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
365.354.Victor Gøth Ellefsen
355.281.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

366.355.Kristin Kinmont, f. 1994
356.281.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

367.356.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
357.281.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
358.281.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
359.282.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.82.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.82.
360.282.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.82.
361.282.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.82.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.82.

Generation 11.

362.352.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
363.352.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
364.354.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.85.
365.354.
Victor Gøth Ellefsen
366.355.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
367.356.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
160 år gl. ved manntallet år 1701.
2Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 926
3Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 104 (no. 4098)
4Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 104 (no. 4088).
5Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 575
6Er avdød ved broren Nils Olsens skifte år 1721 på Valla i Hemnes.
7Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 104
8Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 215 (no. 1377)
9Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 215
10Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 9
11Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
12Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 563
1320 år 1701
14Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 552
15Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 553
16Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 93
175 år gl. ved tellingen i 1701
18Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
19Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 355
20Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
21Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 619
22Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 268
2346 år gl. ved M 1701.
24Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 27
25Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 216
26Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:13
27Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:18
28Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 36
29Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 586
30Skifte 1754
31Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 587
32Angives ved morens skifte at være 7 år gl., 1 år yngre end broren Elias; 10 år gl. ved farens skifte 1736, formynder Gabriel Eliasen, Busteraaen.
33Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 602
34Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 433
35Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 484
36Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 473
3730 år gl. ved farens skifte år 1738.
38Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 27,32
3925 år gl. ved farens skifte år 1738.
4010 år gl. ved farens skifte år 1738; 17 år gl. ved søsteren Marittes skifte år 1744.
419 år gl. ved farens skifte år 1738; 16 år gl. ved søsteren Marittes skifte år 1744.
427 år gl. ved farens skifte år 1738.
43Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. 32
445 år gl. ved farens skifte år 1738; 11 år gl. ved søsteren Marittes skifte år 1744.
453 år gl. ved farens skifte år 1738; 9 år gl. ved søsteren Marittes skifte år 1744.
4612 uker gl. ved farens skifte år 1738; 7 år gl. ved søsteren Marittes skifte år 1744.
4738 år gl. ved morens skifte år 1753.
48Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:24
4916 år gl. ved farens skifte år 1747; 23 år gl. ved morens skifte år 1753.
5040 år gl. ved broren Thomas Joensens skifte år 1767.
5113 år gl. ved farens skifte år 1747; 30 år gl. ved broren Thomas Joensens skifte år 1767.
52Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 577
53Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 465
54Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
55Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
56Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
57Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
58Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 480
59Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 604
6078 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
61Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
62Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
63Ibestad kirkebok.
64Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 588
65Død straks etter
66Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 605
67Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
68Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
69Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
70Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
71Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
72Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
73Uden for ekteskap ?
74Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 327
75Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 572
76Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
77Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
78Død straks efter fødselen.
79Uten for ekteskap.
80Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
81Han fra Tennås, hun fra Reinså.
82Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
83Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 576
84Dåbsattest
85Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.