© 2001 Simon Ellefsen

Hemnes IV

Opdateret 3 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Michel Bertelsen
Født omkring 16141,2.
Død efter 16792.
     Mikal Bertelsøn var bruker [av bnr. 2 på Bjerklia i Hemnes] fra 1652 t.o.m. 1679. Ved M 1666 var han 52 år, med sønnene Nils, 13 år og Christen, 7 år.3

Børn af Michel Bertelsen og _____:

2.1.Niels Michelsen, f. omkr. 1653, Hemnes, d. 1732
3.1.Marit Michelsdatter, d. før 1744
4.1.Elias Michelsen, f. omkr. 1657, d. 1744
5.1.Christen Michelsen, f. omkr. 1659, d. 1732
6.1.Kari Michelsdatter, f. omkr. 1661, d. før 1744
7.1.Synnøve Michelsdatter, d. før 1744

Generation 2.

2.1.
Niels Michelsen
Født omkring 1653, Bjerklia, Hemnes4,5,2.
Død 17322.
     Bruker av Innigarden på Strømfors i Hemnes 1680-1717.2

Børn af Niels Michelsen og _____:

8.2.Niels Nielsen, f. omkr. 1693, Innigarden på Strømfors i Hemnes, d. 1738
9.2.Anders Nielsen, f. omkr. 1695, Innigarden på Strømfors i Hemnes
10.2.Marithe Nielsdatter
11.2.Anne Nielsdatter, d. før 1744
3.1.
Marit Michelsdatter
Død før 1744.

Børn af Marit Michelsdatter og _____:

12.3.Niels Andersen
13.3.Elias Andersen
14.3.Ole Andersen, d. før 1744
15.3.Anne Andersdatter
4.1.
Elias Michelsen
Født omkring 16576.
Død 17447.
     Elias Michelsøn fikk bykselbrev på Bjerkadalen Nedre i Hemnes dateret 6. mai 1691, tl. 11. juli 1719. Ingen barn.7

Gift 1° _____7med

Kirsten Nielsdatter
Født omkring 16437.
Død 17297.

[Gift 1° med Ole Olsen; Gift 2° med Elias Michelsen (omkr. 1657 - 1744)].

Gift 2° 17307 med

Berit Mathiasdatter
Født 17057.
Død 25 mai 17477.
     Datter af Mathias Olsøn og Giertrud Amundsdatter.

[Gift 1° 1730 med Elias Michelsen (omkr. 1657 - 1744); Gift 2° 1744 med Hemming Josephsen (1716 - 25 mai 1779)].
5.1.
Christen Michelsen
Født omkring 16598,3.
Død 17323.
     Christen Michelsøn (ca. 1650-1732) var bruker av bnr. 2 (1 pund) på Bjerklien (Bjerklia) i Hemnes 1690-1714. Fra 1715 til 1718 delte han bruket (12 mark) med svigersønnen, der fra 1718 overtok hele bruket. Kanskje var han gift med Kirsten Nilsdatter Bjerklia, død 80 år gl. 1732 og jordfestet samme dag som Christen.3

Gift _____med

Kirsten Nielsdatter
Født omkring 1652.
Død 17329,3.

Børn af Christen Michelsen og Kirsten Nielsdatter:

16.5.Maren Christensdatter, d. 1719
17.5.Marit Christensdatter, d. før 1744
6.1.
Kari Michelsdatter
Født omkring 16613.
Død før 1744.

Gift _____med

Niels Nielsen
Født omkring 164710.
Død 173510.
     Nils Nilssøn (ca.1647-1735) var bruker på Bjerklia/Bjerklien i Hemnes 1690-1714. Ved M 1701 var han 60 år, med en sønn Anders, 10 år.10

Børn af Kari Michelsdatter og Niels Nielsen:

18.6.Anders Nielsen, f. omkr. 1691, d. 1760
19.6.Kiersten Nielsdatter
20.6.Siri Nielsdatter
7.1.
Synnøve Michelsdatter
Død før 1744.

Børn af Synnøve Michelsdatter og _____:

21.7.Sefred Andersen
22.7.Johannes Andersen

Generation 3.

8.2.
Niels Nielsen
Født omkring 1693, Innigarden på Strømfors i Hemnes11,2.
Død 1738-402.
     Bruker av Innigarden på Strømfors i Hemnes 1718-38.2
     Ved skiftet etter Nils 1740 var boets brutto 77-4-7 (dlr-mark-skil). Husdyr: 1 hoppe, 10 kyr, 2 dalkviger, 1 dalokse, 10 sauer, 4 jømmer, 3 værer, 3 geiter, 1 risbit bukk, 1 risbit svin.2
     Skifte 174012,2.

Gift 171113 med

Dorothea (Dordi) Pedersdatter
Født omkring 16882.
Død 17762.
     Har levet som enke? siden 1739

Børn af Niels Nielsen og Dorothea (Dordi) Pedersdatter:

23.8.Peder Nielsen, f. 1713, Hemnes., d. 1754
24.8.Karen (Kari) Nielsdatter, f. 1717, Innigarden på Strømfors i Hemnes
25.8.Johannes Nielsen, f. 1721, Hemnes, d. eft. 1801
9.2.
Anders Nielsen
Født omkring 1695, Innigarden på Strømfors i Hemnes14,2.
10.2.
Marithe Nielsdatter
11.2.
Anne Nielsdatter
Død før 1744.

Gift _____med

Gabriel

Børn af Anne Nielsdatter og Gabriel:

26.11.Niels Gabrielsen
12.3.
Niels Andersen
13.3.
Elias Andersen
14.3.
Ole Andersen
Død før 1744.

Børn af Ole Andersen og _____:

27.14.Ole Olsen
28.14.Anders Olsen
29.14.Marithe Olsdatter
30.14.Karen Olsdatter
15.3.
Anne Andersdatter
     Er år 1744 i tj. hos Søren Dass.15
16.5.
Maren Christensdatter
Død 17193.
     Skifte 1719, Bjerklien i Hemnes.16Avdøde Karen Christensdatter. Ektefelle Ifver Johansen. Arvinger: sønn Michel Iversen; sønn Christen Iversen; datter Karen Iversdatter; datter Marite Iversdatter..

Gift 17063 med

Ivar Johansøn
Født omkring 1666, fødd umiddelbart etterat manntallet var opptatt.; 38 år gl. ved M 1701.17.
Død 17423.
     Søn af Johan Jørgensøn og Golla Iversdatter.
     Nevnes ikke som brødrene Jon og Lars hos faren ved tellingen i 1701, og må vel antages at være ældre og fraflyttet.
     Var bruker av den seinere Håjen gard (bnr. 4, lnr. 285) på Jamtjorden i Hemnes fra 1696 til 1714, da han flyttet til Bjerklia.17
     Var bruker av 12 mark i Bjerklia gard på Bjerklien i Hemnes 1715-18 og videre av hele bruker (bnr. 2, lnr. 287) t.o.m. 1738.3
     Skifte 1742, Bjerklien, Hemnes.16Avdøde Iver Johansen. Arvinger: sønn Johan Iversen, Slapøen; sønn Iver Iversen, Hielmdahl; avdøde sønn Anders Iversen, Wornæset, hans barn (formynder Iver Iversen, Hielmdahl): Ole Andersen, Iver Andersen og Kiersten Andersdatter; avdøde sønn Michel Iversens datter Elen Kirstina Michelsdatter, formynder Christen Iversen, Strømbotnet; sønn Christen Iversen, Strømbotnet; sønn Joen Iversen, Bierchlien; sønn Erich Iversen, formynder Joen Iversen, Bierchlien; datter Dordi Iversdatter, gift med Joen på Jamtjorden; datter Goula Iversdatter, gift med Anders på Øfr. Gruben; datter Karen Iversdatter, gift med Lars på Urtfjeld; datter Marit Iversdatter, Gruben, formynder Lars Christensen, Urtfjeld; datter Kiersten Iversdatter, Bierchlien, formynder Joen Iversen, Bierchlien; datter Maren Iversdatter, Bierchlien, formynder Joen Iversen, Bierchlien..

[Gift 1° 1706 med Maren Christensdatter (d. 1719); Gift 2° 1719 med Marit Eriksdatter (d. 1741)].

Børn af Maren Christensdatter og Ivar Johansøn:

31.16.Michel Iversen, f. 1708, d. før 1744
32.16.Karen Iversdatter, f. 1711
33.16.Christen Iversen, f. 1714
34.16.Marite Iversdatter, f. 1718
17.5.
Marit Christensdatter
Død før 1744.

Børn af Marit Christensdatter og _____:

35.17.Peder Andersen
36.17.Christen Andersen
18.6.
Anders Nielsen
Født omkring 169118,10.
Død 176010.
19.6.
Kiersten Nielsdatter

Gift _____med

Lars Andersen
20.6.
Siri Nielsdatter
     Enke på Lille Altermark (år 1744).19
21.7.
Sefred Andersen
22.7.
Johannes Andersen

Generation 4.

23.8.
Peder Nielsen
Født 1713, Innigarden på Strømfors, Hemnes.2.
Død 17542.
     Bruker af Innigarden på Strømfors fra 1739.2
     Ved skiftet etter Peder 1754 var boets brutto 105-3-0 (dlr-mark-skil), avgang 26-5-0. Bøker: Müllers postill og 3 andre. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 dalkviger, 1 markkvige, 8 sauer, 6 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 3 hanegeiter, 1 bukk.2
     Skifte 175420,2.

Gift 173913 med

Dordi Jonsdatter
Født _____, Utland, Hemnes.2, døbt 21 apr. 1717, 1ste påskedag 1717.2.
Begravet 28 feb. 1796, 3de søndag i faste..
     Datter af Jon Johansøn og Anna Mathiasdatter.

[Gift 1° 1739 med Peder Nielsen (1713 - 1754); Gift 2° 22 sep. 1754 med Israel Anderssøn (f. 1725)].
24.8.
Karen (Kari) Nielsdatter
Født 1717, Innigarden på Strømfors i Hemnes2.
25.8.
Johannes Nielsen
Født 1721, Innigarden på Strømfors (Straumfors), Hemnes2.
Død efter 18012.
     Fikk bygselbrev på Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes (tinglyst 22. april 1750).

Gift 175021 med

Goulla Jonsdatter
Født 1724, Utland, Hemnes2.
Død 17922.
     Datter af Jon Johansøn og Anna Mathiasdatter.

Børn af Johannes Nielsen og Goulla Jonsdatter:

37.25.Pernilla Johannesdatter, f. 1765, Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes
26.11.
Niels Gabrielsen
27.14.
Ole Olsen
28.14.
Anders Olsen
29.14.
Marithe Olsdatter
30.14.
Karen Olsdatter
31.16.
Michel Iversen
Født 17083.
Død før 174422.

Børn af Michel Iversen og _____:

38.31.Anne Kierstina Michelsdatter
32.16.
Karen Iversdatter
Født 17113.

Gift _____med

Lars Christensen
Død omkring 1786.
     Søn af Christen.
     Skifte 1786, Urtfjeld, Moe.23Avdøde Lars Christensen. Arvinger: sønn Iver Larsen, gift; sønn Lars Larsen, Urtfjeld; sønn Andreas Larsen, Almlien; sønn Jørgen Larsen, gift; avdøde sønn Christen Larsens barn: Lars Christensen, 16 år; Amund Christensen, 14; Iver Christensen, 12; Johannes Christensen, 10; Ellen Christensdatter, 5; datter Berethe Larsdatter, gift; datter Maren Larsdatter, gift..

Børn af Karen Iversdatter og Lars Christensen:

39.32.Iver Larsen, d. 1795, Moe.
40.32.Lars Larsen
41.32.Anders Larsen, d. omkr. 1803
42.32.Jørgen Larsen
43.32.Christen Larsen, d. omkr. 1786
44.32.Berethe Larsdatter
45.32.Maren Kristine Larsdatter, f. omkr. 1751, Nord-Rana ?, d. eft. 1804
33.16.
Christen Iversen
Født 17143.
     Bruker av Straumbotn (bnr. 1, lnr. 267a) i Hemnes, fikk bbr. dat. 7. april 1735, tinglyst 9. juli 1736.24

Gift _____24med

Beritte Monsdatter
Født 170424.

Børn af Christen Iversen og Beritte Monsdatter:

46.33.Maren Christensdatter, f. 1736
47.33.Aren Christensen, f. 1738, d. 1738
48.33.Arent Christensen, f. 1739, d. 1814
49.33.Michel Christensen, f. 1742
50.33.Michelina Christensdatter, f. 1743
51.33.Elisabeth Christensen, f. 1745
52.33.Iver Christensen, f. 1747, d. 1748
34.16.
Marite Iversdatter
Født 17183.
     Ugift år 1744.25
35.17.
Peder Andersen
36.17.
Christen Andersen

Generation 5.

37.25.
Pernilla Johannesdatter
Født 20 mai 1765, Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes2.
38.31.
Anne Kierstina Michelsdatter
39.32.
Iver Larsen
Død 1795, Tørbækmoen, Moe., Avdøde Iver Larsen og hustru Dorothea Nielsdatter, skifte paa begge. Arvinger: mannens sønn Lars Iversen, 16 år; sønn Niels Iversen, 10; datter Karen Elisabeth Iversdatter, 2, formynder farbror Anders Larsen, Almlien.23.

Gift 1° _____23med

Zebor Isachsdatter
Død omkring 1782.
     Skifte 1782, Tørbækmoen, Moe.23Avdøde Zebor Isachsdatter. Ektefelle Iver Larsen. Arvinger: sønn Lars Iversen, 3 år; sønn Michel Iversen, 2 mnd..

Gift 2° _____23med

Dorothea Nielsdatter
Død omkring 1795.

Børn af Iver Larsen og Zebor Isachsdatter:

53.39.Lars Iversen, f. omkr. 1779
54.39.Michel Iversen, f. omkr. 1782, d. før 1795

Børn af Iver Larsen og Dorothea Nielsdatter:

55.39.Niels Iversen, f. omkr. 1785
56.39.Karen Elisabeth Iversdatter, f. omkr. 1793
40.32.
Lars Larsen

Gift _____26med

Karen Larsdatter
     Datter af Lars Eliasen og Anne Amundsdatter.
41.32.
Anders Larsen
Død omkring 1803.
     Skifte 1803: Avdøde Anders Larsen. Ektefelle Ragnild Olsdatter. Arvinger: sønn Johannes Andersen, gift på Jamtlien; sønn Lars Andersen, gift på Berget; sønn Michel Andersen, gift på Westeraalien; sønn Anders Andersen, 22 år, arvetomten..

Gift _____23med

Ragnild Olsdatter

Børn af Anders Larsen og Ragnild Olsdatter:

57.41.Johannes Andersen
58.41.Lars Andersen
59.41.Michel Andersen
60.41.Anders Andersen, f. omkr. 1781
42.32.
Jørgen Larsen

Gift _____23med

Berethe Fordelsdatter
Død omkring 1788.
     Skifte 1788, Bjeldaanes, Moe.23Avdøde Berethe Fordelsdatter. Ektefelle Jørgen Larsen. Arvinger: sønn Lars Jørgensen, 5 år; sønn Fordel Jørgensen, 2½; sønn Christen Jørgensen, ½ år..

Børn af Jørgen Larsen og Berethe Fordelsdatter:

61.42.Lars Jørgensen, f. omkr. 1783
62.42.Fordel Jørgensen, f. omkr. 1786
63.42.Christen Jørgensen, f. omkr. 1788
43.32.
Christen Larsen
Død omkring 1786.
     Skifte 1786, Aaenget, Moe.23Avdøde Christen Larsen. Ektefelle Anna Amundsdatter. Arvinger: sønn Lars Christensen, 7 (17?) år, formynder Anders Larsen, Almlien; sønn Amund Christensen, 14, formynder Lars Larsen, Torbechmoen; sønn Iver Christensen, 11, formynder Iver Larsen, Torbechmoen; sønn Johannes Christensen, 8, formynder Jørgen Larsen, Bielaaneset; datter Elen Christensdatter, 6, formynder Peder Michelsen, Bielaaneset..

Gift _____23med

Anne Amundsdatter
Død omkring 1798.
     Skifte 1798, Aaenget, Moe.23Avdøde Anne Amundsdatter. Ektefelle Anders Joensen. Arvinger av 1. ekt. (med Lars Eliasen): datter Karen Larsdatter, gift med Lars Larsen, Tørbechmoen; datter Anne Larsdatter, gift med Niels Monsen Ribe, Mangholmstrand. Arvinger av 2. ekt. (med Christen Larsen): sønn Lars Christensen, 30 år, arvetomten; sønn Amund Christensen, gift på Enge; sønn Iver Christensen, gift på Enge; sønn Johannes Christensen, 22, arvetomten; datter Elen Christensdatter, 18, arvetomten..

[Gift 1° med Lars Eliasen; Gift 2° med Christen Larsen (d. omkr. 1786); Gift 3° med Anders Joensen].

Børn af Christen Larsen og Anne Amundsdatter:

64.43.Lars Christensen, f. omkr. 1770
65.43.Amund Christensen, f. omkr. 1772
66.43.Iver Christensen, f. omkr. 1774
67.43.Johannes Christensen, f. omkr. 1776
68.43.Ellen Christensdatter, f. omkr. 1781
44.32.
Berethe Larsdatter
45.32.
Maren Kristine Larsdatter
Født omkring 1751, Ørtfjellet, Nord-Rana ?.
Død efter 1804.

Gift 1° 15 nov. 177227 med

Joen Gabrielsen
Født 1737.
Død 1784.
     Søn af Gabriel Iversen.
     Var bruker på Ørtfjeldet i Rana ikr. 1764-1784.
     Skifte 1785, Urtfjeld, Moe.23Avdøde Joen Gabrielsen. Ektefelle Maren Kirstina Larsdatter. Arvinger av 1. ekt.: sønn Iver Joensen, 23 år; sønn Gabriel Joensen, Meløen; sønn Haagen Joensen, 17, Nævernes; sønn Niels Joensen, 16, tj. Lars Larsen, Torbechmoen; datter Mallena Joensdatter, 21, tj. Iver Larsen, Torbechmoen. Arvinger av 2. ekt.: sønn Lars Joensen, 10 år, hjemme (Urtfjeld); sønn Michel Joensen, 6, hjemme; sønn Fordel Joensen, 3, hjemme; sønn Christen Joensen, 2, hjemme; datter Bereth Carina Joensdatter, 8 år. Formynder for de umyndige barna er Christen Larsen, Aaenget..

[Gift 1° 1761 med Beret Nilsdotter (1736 - 1772); Gift 2° 15 nov. 1772 med Maren Kristine Larsdatter (omkr. 1751 - eft. 1804)].

Gift 2° _____med

Haagen Fordelsen
Født 1747.
Død 1792.
     Se "Rana Bygdebok". Fra Nord-Dunderlandet.
     Skifte 1792, Urtfjeld, Moe.23Avdøde Haagen Fordelsen. Ektefelle Maren Christina Larsdatter. Arvinger: sønn Joen Haagensen, 5½ år; sønn Fordel Haagensen, ½; datter Karen Haagensdatter, 2½ år. Formynder for barna Lars Larsen, Tørbechmoen..

Gift 3° 16 sep. 179427 med

Ole Østensen
Født 1764.
Død omkring 1805.
     Se "Rana Bygdebok".
     Skifte 1805, Urtfjeld, Moe.23Avdøde Ole Østensen. Ektefelle Maren Kjerstina Larsdatter. Arvinger: datter Kjerstina Henricha Olsdatter, 10 år, formynder Mikkel Johnsen, Urtfjeld..

Børn af Maren Kristine Larsdatter og Joen Gabrielsen:

69.45.Lars Joensen, f. 1775, d. 1848
70.45.Beret Karine Jonsdatter, f. 1777, Mo prgj., d. 1835
71.45.Michel Joensen
72.45.Fordel Joensen
73.45.Christen Joensen, f. 1783

Børn af Maren Kristine Larsdatter og Haagen Fordelsen:

74.45.Jon Gabriel Hågenson, f. 1785
75.45.Karen Hågensdatter, f. 1789
76.45.Fordel Hågenson, f. 1792

Børn af Maren Kristine Larsdatter og Ole Østensen:

77.45.Kirsti Henrikke Olsdatter, f. 1795
46.33.
Maren Christensdatter
Født 173624.
     Lille-Alteren bnr. 2, Nord-Rana.24
47.33.
Aren Christensen
Født 173824.
Død 173824.
48.33.
Arent Christensen
Født 173924.
Død 181428.
     Husmann 1771-1814 på Laukhella i Indre Brennberg (bnr. 4. lnr. 271b) i Hemnes. Fra 1783 til 1793 var han så fattig og forarmet at han ikke formådde å betale skatt. Ved sønnen Christens hjelp betalte han skatt fra 1794.28

Gift 1° 176928 med

Beret Olsdatter
Født 174528.
Død 181328.
     «opph. Storholmen» (1769?).28

Utenfor ekteskap med29,30

Randi Pedersdatter (Tybekk)

Børn af Arent Christensen og Beret Olsdatter:

78.48.Christen Arentsen, f. 1769, d. 1816
79.48.Jon Arentsen, f. 1771
80.48.Sebor Arentsdatter, f. 1771
81.48.Ole Arentsen, f. 1773

Børn af Arent Christensen og Randi Pedersdatter (Tybekk):

82.48.Nils Arentsen, f. 1779
49.33.
Michel Christensen
Født 174224.
50.33.
Michelina Christensdatter
Født 174324.
51.33.
Elisabeth Christensen
Født 174524.
52.33.
Iver Christensen
Født 174724.
Død 174824.

Generation 6.

53.39.
Lars Iversen
Født omkring 177931.
54.39.
Michel Iversen
Født omkring 1782.
Død før 179532.
55.39.
Niels Iversen
Født omkring 178533.
56.39.
Karen Elisabeth Iversdatter
Født omkring 179334.
57.41.
Johannes Andersen
58.41.
Lars Andersen
59.41.
Michel Andersen
60.41.
Anders Andersen
Født omkring 178135.
61.42.
Lars Jørgensen
Født omkring 178336.
62.42.
Fordel Jørgensen
Født omkring 178637.
63.42.
Christen Jørgensen
Født omkring 178838.
64.43.
Lars Christensen
Født omkring 177039.
65.43.
Amund Christensen
Født omkring 177240.
66.43.
Iver Christensen
Født omkring 177441.
67.43.
Johannes Christensen
Født omkring 177642.
68.43.
Ellen Christensdatter
Født omkring 178143.
69.45.
Lars Joensen
Født 1775.
Død 3 apr. 1848.
     Død ugift.
70.45.
Beret Karine Jonsdatter
Født 12 feb. 1777, Ørtfjellet, Mo prgj..
Død 6 apr. 1835.
     Gift i Røvatnet ?

Gift 1° _____, Uekteskapelig !27med

Nils Monsson
Født 3 feb. 1774.
Død 1813.
     Bruker av Oppigarden på Stor-Røvatnet i Rana.

[Gift 1° med Beret Karine Jonsdatter (12 feb. 1777 - 6 apr. 1835); Gift 2° 1810 med Anne Kristensdatter (1786 - 15 jan. 1866)].

Gift 2° 1812 med

Erik Andersen
Født 1766, Hauknes, Mo prgj..
Død 8 mai 1859.
     Søn af Anders Mikkelsen og Kirsten Eriksdatter.
     Gårdbruker på Hougness (Hauknes) i Mo prgj. Solgte jorden høsten 1833 og fikk til kår: For til 2 kyr og 4 småfe og åker til 1 tønne utsæd i Vedhogg- og Sjåbergåkern.

[Gift 1° 1796 med Doreth Ivarsdatter (1763 - dec. 1811); Gift 2° 1812 med Beret Karine Jonsdatter (12 feb. 1777 - 6 apr. 1835)].

Børn af Beret Karine Jonsdatter og Nils Monsson:

83.70.Mons Monsson, f. 1808

Børn af Beret Karine Jonsdatter og Erik Andersen:

84.70.John Gabriel Eriksen, d. 1888
71.45.
Michel Joensen
Døbt 21 feb. 1779.
72.45.
Fordel Joensen
Døbt 16 sep. 1781.
73.45.
Christen Joensen
Født 20 apr. 1783.
74.45.
Jon Gabriel Hågenson
Født 27 aug. 1785.
     Se "Rana Bygdebok".
75.45.
Karen Hågensdatter
Født 1789.
76.45.
Fordel Hågenson
Født 1792.
     Se "Rana Bygdebok".
77.45.
Kirsti Henrikke Olsdatter
Født 1795.
78.48.
Christen Arentsen
Født 176930.
Død 181630.
     Var vel i realiteten husmann på Laukhella i Indre Brennberg (bnr. 4, lnr. 271b) i Hemnes fra 1794, da han begynte å betale skatt for faren.30
     Hele fam. er falt ut fra F 1801. Christen flyttet til Enge i Nesna før 1816.30

Børn af Christen Arentsen og _____:

85.78.Nils Christensen, f. 1798
86.78.Johanna Christensdatter, f. 1799
79.48.
Jon Arentsen
Født 177144,30.
80.48.
Sebor Arentsdatter
Født 177145,30.
81.48.
Ole Arentsen
Født 177330.
     Bakken i Bardal, Nesna.30
82.48.
Nils Arentsen
Født 14 apr. 177930.

Generation 7.

83.70.
Mons Monsson
Født 1808.
84.70.
John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland., 13de søndag efter Trin..
Død 1888.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.
     I folketellingen år 1865 er John G. Eriksen, 50 år gl. (enkemann), født i Ibestad sogn og «gaardbruger og baadebygger» på Marskard (matr. nr. 375), Ibestad sogn og prgj., Ibestad kommune, Troms. På gården er også sønnen Hans M. Johansen og døttrene Elen B., Anna M. Sara Jørgine, og Bendigte K. Johnsdatter. Alle nevnte børn er ugifte. Besetning på gården var: 1 hest, 3 stort kveg, 12 får. Utsæd: 1½ (tønne) bygg og 2 (tønner) poteter.46
     I folketellingen år 1875 er John Gabriel Eriksen, f. 1813 i Moe prgj. i Helgeland, enkemann, gårdbruker (bykselmann) og bådebygger på Marskar (gård/matr. nr 375) i Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms.47

Gift 20 okt. 1843 med

Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.48.
Død 186349.
     Datter af Hans Johannesen og Margrethe Sørensdatter.

Børn af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter:

87.84.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes., d. 1915
88.84.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916
89.84.Anne Rebekka Johnsdatter, f. 1848, Skånland
90.84.Serine Marie Kirstine Johnsdatter, f. 1854, Skånland, d. 1920
85.78.
Nils Christensen
Født 179830.
86.78.
Johanna Christensdatter
Født 179930.

Generation 8.

87.84.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.48.
Død 191549.
88.84.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.49, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191649.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad49 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.49, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192049.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

91.88.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
92.88.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
93.88.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
94.88.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
95.88.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
96.88.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
97.88.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
98.88.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
99.88.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
89.84.
Anne Rebekka Johnsdatter
Født 1848, Marskard, Skånland49.

Gift 189049 med

Reobert Olai Olsen Aas
Født 1848, Sandstrand, Skånland, Trondenes49.
     Søn af Ole Knut Pedersen Aas og Anne Johanna Margrete Sørensdatter.

Børn af Anne Rebekka Johnsdatter og Reobert Olai Olsen Aas:

100.89.Julie Alvilde Olsen (Aas), f. 1892, Skånland
90.84.
Serine Marie Kirstine Johnsdatter
Født 1854, Marskard, Skånland49.
Død 192049.

Gift 1° 187549 med

Martinus Johansen
Født 1846, Fornes, Skånland49.
Død 187849.
     Søn af Johan Henriksen og Elen Maria Salomonsdatter.

Gift 2° 188049 med

Anton Daniel Bårdsen
Født 1846, Oppdal49.
Død 189149.
     Søn af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

[Gift 1° 1877 med Hanna Petrikka Beteusdatter (1851 - 1879); Gift 2° 1880 med Serine Marie Kirstine Johnsdatter (1854 - 1920)].

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Martinus Johansen:

101.90.Ove Johan Martinussen, f. 1876, Skånland, d. 1876
102.90.Martin Johan Martinussen, f. 1878, Skånland

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Anton Daniel Bårdsen:

103.90.Hans Peder Antonsen, f. 1881, Skånland
104.90.Jondine Johanna Antonsdatter, f. 1883, Skånland, d. 1884
105.90.Bertin Roald Antonsen, f. 1885, Skånland, d. 1906
106.90.Jondine Ottilie Antonsdatter, f. 1887, Skånland, d. 1887
107.90.Andor Severin Magnus Antonsen, f. 1889, Skånland
108.90.Alvin Berg Antonsen, f. 1891, Skånland

Generation 9.

91.88.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187149.
92.88.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.49.
93.88.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.50

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

109.93.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
110.93.Markus Gram Balteskard, f. 1902
111.93.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
112.93.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
113.93.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
114.93.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
115.93.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
94.88.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.49.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».50

Gift 190249 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

116.94.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
117.94.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
118.94.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
119.94.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
120.94.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
121.94.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
122.94.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
95.88.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.49.
     Til Tovik, Skånland.49
96.88.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.49.
97.88.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.49.
98.88.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.49.
Død 189049.
99.88.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.49.
100.89.
Julie Alvilde Olsen (Aas)
Født 1892, Miklevoll, Skånland49.
101.90.
Ove Johan Martinussen
Født 1876, Marskard, Skånland49.
Død 187649.
102.90.
Martin Johan Martinussen
Født 1878, Marskard, Skånland49.

Utenfor ekteskap med29,49

Maren Birgitte Nilsdatter
Født 1872, Tortenvik, Skånland49.

Gift 1° 190749 med

Petra Bernharda Kristine Hansen
Født 1882, Marskard, Skånland49.
     Datter af Hans Pettersen og Anne Birgitte Bårdsdatter.

Børn af Martin Johan Martinussen og Maren Birgitte Nilsdatter:

123.102.Ole Johan Martinsen (Martinussen?), f. 1900, Skånland

Børn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen:

124.102.Maria Hansine Martinussen, f. 1908, d. 1908
125.102.Berthin Roald Marskar, f. 1909, Skånland, d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
126.102.Arthur Berg Martinussen, f. 1911, Skånland, d. 1918
127.102.Sigurd Marian Martinussen, f. 1913, Skånland, d. 1918
128.102.Hans Petter Andreas Martinussen, f. 1916, Skånland, d. 1916
129.102.Marinius Johan Palmer Martinussen, f. 1918, Skånland
130.102.Sigrun Artura Martinussen, f. 1920, Skånland
131.102.Alvilde Hansine Martinussen, f. 1923, Skånland
103.90.
Hans Peder Antonsen
Født 1881, Marskard, Skånland49.
104.90.
Jondine Johanna Antonsdatter
Født 1883, Marskard, Skånland49.
Død 188449.
105.90.
Bertin Roald Antonsen
Født 1885, Marskard, Skånland49.
Død 190649.
106.90.
Jondine Ottilie Antonsdatter
Født 1887, Marskard, Skånland49.
Død 188749.
107.90.
Andor Severin Magnus Antonsen
Født 1889, Marskard, Skånland49.
108.90.
Alvin Berg Antonsen
Født 1891, Marskard, Skånland49.

Generation 10.

109.93.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland49.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland49, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland49, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

132.109.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
133.109.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
134.109.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
135.109.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
110.93.
Markus Gram Balteskard
Født 190249.
111.93.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard49.
112.93.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard49.
Død 190749.
113.93.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard49.
Død 191049.
114.93.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard49.
Død 192449.
115.93.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard49.
116.94.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard49.
117.94.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland49.
Død 191149.
118.94.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland49.
119.94.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland49.
120.94.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland49.
121.94.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland49.
122.94.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland49.
123.102.
Ole Johan Martinsen (Martinussen?)
Født 1900, Tortenvik, Skånland49.
124.102.
Maria Hansine Martinussen
Født 190849.
Død 190849.
125.102.
Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland51,49.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.51.

Gift _____med

Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.51.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.51.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Berthin Roald Marskar og Mikol Marie Albertine Myklevoll:

136.125.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
137.125.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
138.125.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
139.125.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
140.125.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
141.125.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
142.125.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
126.102.
Arthur Berg Martinussen
Født 1911, Marskard, Skånland49.
Død 191849.
127.102.
Sigurd Marian Martinussen
Født 1913, Marskard, Skånland49.
Død 1918.
128.102.
Hans Petter Andreas Martinussen
Født 1916, Marskard, Skånland49.
Død 191649.
129.102.
Marinius Johan Palmer Martinussen
Født 1918, Marskard, Skånland49.
130.102.
Sigrun Artura Martinussen
Født 1920, Marskard, Skånland49.
131.102.
Alvilde Hansine Martinussen
Født 1923, Marskard, Skånland49.

Generation 11.

132.109.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

143.132.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
133.109.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
134.109.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge52.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige52.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

144.134.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
145.134.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
135.109.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

146.135.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
147.135.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
148.135.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
149.135.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
136.125.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.51.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.51.
137.125.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.51.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.51.
138.125.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.51.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
139.125.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.51.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.51.
140.125.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.51.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.51.
141.125.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.51.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.51.
142.125.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.51.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.51.

Generation 12.

143.132.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

150.143.Karen Brækkan, f. 1986
151.143.Andrea Brækkan, f. 1988
144.134.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige52.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
145.134.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark52.

Samboende med53

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

152.145.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
153.145.Victor Gøth Ellefsen
146.135.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

154.146.Kristin Kinmont, f. 1994
147.135.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

155.147.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
148.135.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
149.135.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 13.

150.143.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
151.143.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
152.145.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.54.
153.145.
Victor Gøth Ellefsen
154.146.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
155.147.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Var ved tellingen 1666 52 år gl.
2Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
3Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 610
4Var ved tellingen 1666 13 år gl.
5Var ved tellingen 1701 70 år gl.
646 år gl. ved M 1701.
7Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 268
87 år gl. ved M 1666. Andet sted skriver Hemnes bygdebok at han er født o. 1650.
980 år gl.
10Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 609
118 år gl. 1701
12Skifte 1740
13Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 586
146 år gl. ved tellingen 1701
15Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:93
16Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
17Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 605
1810 år gl. ved M 1701.
19Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:97
20Skifte 1754
21Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 602
22Er avdød ved morens farbror Elias Michelsens skifte år 1744.
23Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001)
24Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 568
25Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:81
26Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Moe:3580
27Otto Jørgensen - otto.jorgensen@sn.no
28Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 545
29ugift
30Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 546
313 år gl. ved moderens skifte år 1782.
32Er ikke nevnt i faderens skifte år 1795.
3310 år gl. ved foreldrenes skifte år 1795.
342 år gl. ved foreldrenes skifte år 1795.
3522 år gl. ved farens skifte år 1803.
365 år gl. ved moderens skifte år 1788.
372½ år gl. ved moderens skifte år 1788.
38½ år gl. ved moderens skifte år 1788.
3916 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
4014 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
4112 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
4210 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
435 år gl. ved farfarens skifte år 1786.
44Tvilling med Sebor.
45Tvilling med Jon.
46Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
47Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
49Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
50Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
51Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
52Dåbsattest
53sambo
54Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.