© 2001 Simon Ellefsen

Hemnes II

Opdateret 28 Nov 2003.


Generation 1.

1.0.
Oluf Ivarsøn
     Trolig en sønn av den tidligere nevnte Ivar på bruket Røssåen i Hemnes. Han brukte selv ½ pund i gården 1643-44, ½ våg 1648-53, 1½ pund 1661.1

Børn af Oluf Ivarsøn og _____:

2.1.Ole Olsøn

Generation 2.

2.1.
Ole Olsøn
     Bruker av Røssåen i Hemnes, 2 pund 1667, 1 våg 1668-78, hele garden 2 våger 1680-88, og så av 1 våg 1689.1

Gift _____med

Johanna Henriksdatter
     Skifte 17122Boets brutto 323-1-4 (daler-mark-skill.), gjeld og avgang 65-1-4. Penger: 71 dlr. Gull og sølv for 27-0-2. Husdyr: 2 hester, 16 kyr, 2 dalkviger, 1 tre-års okse, 1 dalokse, 15 sauer, 5 jømmer, 5 geiter, 1 bukk..

[Gift 1° med Ole Olsøn; Gift 2° med Nils Simensøn (omkr. 1627 - eft. 1705)].

Børn af Ole Olsøn og Johanna Henriksdatter:

3.2.Iver Olsøn, f. omkr. 1661, d. 1722
4.2.Johanna Olsdatter
5.2.Maren Olsdatter, d. før 1712
6.2.Ingeborg Olsdatter, d. før 1712

Generation 3.

3.2.
Iver Olsøn
Født omkring 16613,1.
Død 17221.
     Bruker av 1 våg 1 pund i Røssåen i Hemnes 1690-1722.1
     Skifte 17271Boets brutto 271-4-1, netto 205-0-0. Bøker: Nils Hemmingsøns postill og 6 andre. Husdyr: 1 hest, 14 kyr, 2 markkviger, 1 markokse, 2 dalkviger, 1 dalokse, 2 sauer, 8 jømmer, 2 værer, 1 geit, 1 hanegeit..

Gift 1° _____med

(Elen?) Nilsdatter
     Fra Fjelldal.1

Gift 2° 17051 med

Weronicha Jacobsdatter
Født omkring 16811.
Død 21 jan. 17561.
     Datter af Jacob Nilssøn.
     Fra Leirskaret Bruk I.

[Gift 1° 1705 med Iver Olsøn (omkr. 1661 - 1722); Gift 2° 1727 med David Mathiassøn (omkr. 1677 - 1755)].

Børn af Iver Olsøn og (Elen?) Nilsdatter:

7.3.Johanna Iversdatter, f. omkr. 1688, d. 1766
8.3.Ingeborg Iversdatter, f. omkr. 1692
9.3.Nils Iversøn, f. omkr. 1692
10.3.Ole Iversøn, f. omkr. 1695
11.3.Henrik Iversøn, f. omkr. 1700
12.3.Anna Iversdatter

Børn af Iver Olsøn og Weronicha Jacobsdatter:

13.3.Jacob Iversøn, f. 1706, d. 1761
14.3.Elen Iversdatter, f. 1707
15.3.Christen Iversøn, f. 1709, Hemnes, d. 1773
16.3.Ivar Iversøn, f. 1711
17.3.Karen Iversdatter, f. 1713, d. før 1722
18.3.Nils Iversøn, f. 1716, d. 1772, Hemnes.
19.3.Ragna Iversdatter, f. 1719, d. 1773, Hemnes.
4.2.
Johanna Olsdatter
5.2.
Maren Olsdatter
Død før 17121.
6.2.
Ingeborg Olsdatter
Død før 17121.

Generation 4.

7.3.
Johanna Iversdatter
Født omkring 16881.
Død 12 mai 17664.
     6 børn, se Hemnes bygdebok.

Gift 17154 med

Jon Olsøn
Født omkring 16814.
Død 3 jul. 17674.
     Jon Olsøn, bruker av Auringmoen (bnr. 4, lnr. 214) på Leiren nedre i Hemnes fra 1715.4

Børn af Johanna Iversdatter og Jon Olsøn:

20.7.Elen (Eli) Jonsdatter, f. 1723, d. 1789
8.3.
Ingeborg Iversdatter
Født omkring 16921.
     pl. Valla-auren.
9.3.
Nils Iversøn
Født omkring 16925,1.
10.3.
Ole Iversøn
Født omkring 16956,1.
     Kummermoen i Vefsn.1
11.3.
Henrik Iversøn
Født omkring 17007,1.
12.3.
Anna Iversdatter
     Furuhatten.1
13.3.
Jacob Iversøn
Født 17068.
Død 17618.
     Gårdbruker på Røssåen i Hemnes.
14.3.
Elen Iversdatter
Født 17071.
15.3.
Christen Iversøn
Født 1709, Røsså, Hemnes9.
Død 9 mai 17739.
     Fikk bykselbrev på 2 pund i Røsså (bruk nr. 3), dateret 10. mar. 1733, tinglyst 6. mai 1734. Allerede 21. april 1735 bykslet han 18 mark av Bruk II, tinglyst 9. juli 1736.9
     Ved skiftet etter Christen 1773 var boets brutto 181-1-0 (dlr-mark-skil), gjeld og avgang 79-1-4. Sølv for 3-3-0. Bøker: Brochmands postill, salmebok. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 4 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 8 lam.9

Gift 17359 med

Marite Hansdatter
Født 1706, Utigarden på Meland, Hemnes9.
Død 27 nov. 17939.
     Datter af Hans Jonsøn og Beret Nielsdatter.

Børn af Christen Iversøn og Marite Hansdatter:

21.15.Weronicha Christensdatter, f. 1736, Hemnes., d. 1780
16.3.
Ivar Iversøn
Født 17111.
     Valåmoen Bruk I.
17.3.
Karen Iversdatter
Født 17131.
Død før 17221.
18.3.
Nils Iversøn
Født 17161.
Død 12 nov. 1772, Røssåen, Hemnes.1.
     Ugift.1
19.3.
Ragna Iversdatter
Født 17191.
Død 2 jun. 1773, Røssåen, Hemnes.1.
     Ugift.1

Generation 5.

20.7.
Elen (Eli) Jonsdatter
Født 17234.
Død 178910.
     11 børn, se Hemnes bygdebok.

Gift 174910 med

Ole Hanssøn
Født 172610.
Død 20 okt. 178210.
     Ole Hanssøn, sønn av forrige bruker, fikk bykselbrev på Olderneset (bnr. 2, lnr. 209b), Olderneset i Hemnes datert 8. juli 1748, tinglyst 12. okt. 1751.10

Børn af Elen (Eli) Jonsdatter og Ole Hanssøn:

22.20.Johannes Olsen, f. 1767, d. 1861
21.15.
Weronicha Christensdatter
Født 1736, Røsså, Hemnes.9.
Død 12 apr. 17809.
     Skifte 17809Boets brutto 217-4-8 (dlr-mark-skil.), avgang 35-1-10. Sølv for 1-1-14 (mrk. ELD). Husdyr: 1 hoppe, 9 kyr, 1 toårs okse, 1 toårs kvige, 1 kalv, 12 sauer, 1 vær, 6 lam, 3 hanegeiter, 1 bukk..

Gift 17639 med

Lars Jonsøn
Født 1739, "Grannstua" på Medstrøm, Hemnes.9.
Død 18119.
     Søn af Jon Mathiassøn og Else Larsdatter.
     Bruker på bruk nr. 2 "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes fra 1760, kanskje sammen med mora inntil 1767. Hans andre ekteskap var barnløst.9

[Gift 1° 1763 med Weronicha Christensdatter (1736 - 12 apr. 1780); Gift 2° med Kirsten Andersdatter (1709 - 1 okt. 1797)].

Børn af Weronicha Christensdatter og Lars Jonsøn:

23.21.Else Larsdatter, f. 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes., d. 1848
24.21.Johannes Larssøn, f. 1767, Hemnes., d. 1807
25.21.Christen Larsen, f. 1770, Hemnes, d. 1843
26.21.Ole Larssøn, f. 1771, Hemnes., d. 1792
27.21.Martha Cathrine Larsdatter, f. 1773, Hemnes., d. 1849
28.21.Ane Johanna Larsdatter, f. 1775, Hemnes., d. 1776
29.21.Lars Larssøn, f. 1776
30.21.Andreas Larssøn, f. 1778, Hemnes., d. 1852

Generation 6.

22.20.
Johannes Olsen
Født 176711.
Død 8 nov. 186111.
     Johannes Olsen fra Oldernes, fikk bykselbrev på Dilkestad Indre (bnr. 1, lnr. 250), Dilkestad indre i Hemnes, datert 9. okt., tinglyst 19. okt. 1797.11

Gift 1° 179711 med

Martha Maria Andersdatter
Født 175311.
Død 181611.
     Datter af Anders Pedersøn og Maren Pedersdatter.
     Martha Andersdatter fra Hestneset.11

[Gift 1° 1781 med Christopher Anderssøn (omkr. 1753 - 1796); Gift 2° 1797 med Johannes Olsen (1767 - 8 nov. 1861)].

Gift 2° 181612 med

Maren Arntsdatter
Født 176812.
Død 10 jul. 183712.
     Maren Arntsdatter, enke fra Dalosen, bnr, 4.12

Gift 3° 184012 med

Maren Jacobsdatter
Født 1797, (Sætra, Hemnes)12.
Død 8 aug. 184812.

Børn af Johannes Olsen og Martha Maria Andersdatter:

31.22.Anders Johannessen, f. 1798, Hemnes)
32.22.Ole Andreas Johannessen, f. 1800, d. 1849
23.21.
Else Larsdatter
Født 19 mai 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes.13.
Død 22 mai 18489.

Gift 17919 med

Anders Israelsen
Født 1755, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.9.
Død 18 nov. 18209.
     Søn af Israel Anderssøn og Dordi Jonsdatter.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes.
     Fikk bygselbrev dateret 4. nov. 1788, tinglyst 6. mai 1789 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors (Straumfors) i Hemnes, Nordland.9
     Skifte 1821Ved skiftet etter Anders 1821 var boets brutto 216-3-18 (rd-mark-skil), avgang 36-2-7. Sølv for 1 Rd. Bøker: Müllers postill og 2 andre. 2 seksringsbåter, Lofot-bruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 risbit vær, 4 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.9.

Børn af Else Larsdatter og Anders Israelsen:

33.23.Israel Anderssøn, f. 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes., d. 1875
34.23.Ronicha Kierstina Andersdatter, f. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes, d. 1824
35.23.Ole Andreas Strøm, f. 1797, Nordland., d. 1868
36.23.Dorthea Andersdatter, f. 1799, Nordland., d. 1860
37.23.Nils Petter Anderssøn, f. 1801, Hemnes
38.23.Jon Anderssøn, f. 1803, Nordland, d. 1803
39.23.Lars Anderssøn, f. 1804, Hemnes
24.21.
Johannes Larssøn
Født 15 feb. 1767, Medstrøm, Hemnes.13.
Død 180713.
     Bruker av gården "Grannstua" (bnr. 2, lnr. 277b) på Medstrøm i Hemnes. Fikk bykselbrev datert 15. juli 1792, tinglyst 5. mai 1794.13
25.21.
Christen Larsen
Født 1770, Medstrøm, Hemnes.
Død 1843.
     Marskard, Skånland

Gift 1° 181914 med

Maren Larsdatter
Født 176314.
Død 182414.

Gift 2° 182714 med

Sirianna (Siri) Nilsdatter
Døbt 18 dec. 1785, Brønnøy kirke., 4. søndag i advent.15.
Død 186514.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.16

Børn af Christen Larsen og Sirianna (Siri) Nilsdatter:

40.25.Maren Kristensdatter, f. 1828, Marskard, d. 1899
26.21.
Ole Larssøn
Født 20 mai 1771, Medstrøm, Hemnes.13.
Død 179213.
     Ugift.13
27.21.
Martha Cathrine Larsdatter
Født 23 apr. 1773, Medstrøm, Hemnes.13.
Død 2 jan. 184917.

Gift 179717 med

Jørgen Jacobsøn
Født 7 jul. 1773, Fuglmyrhaug, Hemnes.18.
Død 31 mai 184317.
     Bruker av garden Urlandå (bnr. 1, lnr. 229) på Urlandåen i Hemnes. Fikk bykselbrev datert 20. sept., tinglyst 11. okt. 1802.17

Børn af Martha Cathrine Larsdatter og Jørgen Jacobsøn:

41.27.Ole Jørgensøn, f. 1797, Hemnes., d. 1837
42.27.Jacob Andreas Jørgensen, f. 1799, Hemnes.
43.27.Lars Jørgensen Strøm, f. 1801, Hemnes., d. 1861
44.27.Ronikka Kristine Jørgensdatter, f. omkr. 1805, Hemnes.
45.27.Jørgen Johan Jørgensøn, f. 1807, Hemnes., d. før 1814
46.27.Jørgen Johan Jørgensen Strøm, f. 1814, Hemnes., d. 1880
47.27.Thomas Raaby Jørgensen, f. 1817, Hemnes.
28.21.
Ane Johanna Larsdatter
Født 3 mai 1775, Medstrøm, Hemnes.13.
Død 177613.
29.21.
Lars Larssøn
Født 12 okt. 177613.
     Gift i Vesterålen.13
30.21.
Andreas Larssøn
Født 4 okt. 1778, Medstrøm, Hemnes.13.
Død 4 dec. 185213.
     Hauknes, Nord-Rana.13

Generation 7.

31.22.
Anders Johannessen
Født 1798, (Dilkestad indre, Hemnes)11.
32.22.
Ole Andreas Johannessen
Født 180012.
Død 3 feb. 184912.
     Ole Johannessen, sønn av forrige bruker, fikk kongeskjøte på Dilkestad Indre (bnr. 1, lnr. 250), Dilkestad indre i Hemnes for 100 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 2/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, datert 27. okt. 1833, tinglyst 23. juni 1834.12

Gift 1° 182312 med

Karen Sevaldsdatter
Født 180212.
Død 26 sep. 182412.
     Karen Sevaldsdatter fra Dalosen, bnr. 4.12

Gift 2° 182512 med

Dorthea Nielsdatter
Født 26 sep. 1801, (Straumsnes, Hemnes)19.
Død 29 mar. 187412.
     Datter af Nils Jørgen Andreassøn og Maren Andersdatter.
     Enka Dorthea gift 1852 med Johan Larsen fra Straumbotn. Han døde 2 mnd. etter vielsen.12

[Gift 1° 1825 med Ole Andreas Johannessen (1800 - 3 feb. 1849); Gift 2° 1852 med Johan Larsen (d. omkr. 1852)].

Børn af Ole Andreas Johannessen og Dorthea Nielsdatter:

48.32.Nils Jørgen Olsen, f. 1826, Hemnes), d. 1849
49.32.Johannes Olsen, f. 1828, Hemnes)
50.32.Jens Brose Hind Olsen, f. 1830, Hemnes), d. 1881
51.32.Karen Cicilia Hind Olsdatter, f. 1832, Hemnes)
52.32.Martha Maria Olsdatter, f. 1835, Hemnes), d. 1835
33.23.
Israel Anderssøn
Født 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes.9.
Død 20 jul. 18759.
     Fikk 4. nov. 1820 bygselbrev (tgl. 1. mai 1821) på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.9

Gift 172320 med

Weronicha Johansdatter
Født 179820.
Død 22 okt. 188520.
     Fra Medstraum bnr. 2 i Hemnes.

Børn af Israel Anderssøn og Weronicha Johansdatter:

53.33.Else Maria Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
54.33.Andrine Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
55.33.Else Maria Israelsdatter, f. 1825, Strømfors i Hemnes., d. 1897
56.33.Ronika Israelsdatter, f. 1826, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1826
57.33.Ane Israelsdatter, f. 1827, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1827
58.33.Johanna Israelsdatter, f. 1828, Strømfors i Hemnes.
59.33.Olina Israelsdatter, f. 1829, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1829
60.33.Anders Israelsen, f. 1831, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1831
61.33.Anders Christian Israelsen, f. 1832, Strømfors i Hemnes.
62.33.Veronica Kierstina Israelsdatter, f. 1833, Strømfors i Hemnes., d. 1833
63.33.Hanna Sophia Israelsdatter, f. 1834, Strømfors i Hemnes., d. 1922
64.33.Lars Johan Israelsen, f. 1837, Strømfors i Hemnes.
65.33.Anders Johan Israelsen, f. 1838, Strømfors i Hemnes., d. 1863
66.33.Dorthea Israelsdatter, f. 1839, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1839
67.33.Israel Andreas Israelsen, f. 1843, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1843
34.23.
Ronicha Kierstina Andersdatter
Født 26 feb. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes20.
Død 21 okt. 182421.

Gift 182221 med

Ole Andreas Hanssen
Født 25 sep. 1781, Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.21.
Død 7 jul. 184921.
     Fikk bygselbrev dateret 15. feb. 1822, tinglyst 14. okt. 1823 på bruk nr. 3 Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.21

[Gift 1° 1822 med Ronicha Kierstina Andersdatter (26 feb. 1795 - 21 okt. 1824); Gift 2° 1824 med Olava Johansdatter (1797 - 4 mar. 1888)].

Børn af Ronicha Kierstina Andersdatter og Ole Andreas Hanssen:

68.34.Hans Andreas Olsen, f. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.
35.23.
Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.22,9, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 186823, begravet 1 jun. 186823.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.23
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.23
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.23
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.23
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.24

Gift 1° 9 aug. 1829, Åndervåg, Ibestad23 med

Nikolina Maria Eriksdatter
Født 1802, Åndervåg, Ibestad.14.
Død 21 mar. 1838, Åndervåg, Ibestad.23.
     Datter af Erik Nilssen og Marit Nilsdatter Falk.

Gift 2° 23 okt. 1839, Ibestad kirke25,14 med

Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 180514.
Død 28 jun. 186723.
     Datter af Ellev Ediassen (Erboe) og Berit Kirstina Olsdatter.

Børn af Ole Andreas Strøm og Nikolina Maria Eriksdatter:

69.35.Else Maria Strøm, f. 1829, Ibestad, d. 1890, Skånland ?
70.35.Erik Andreas Strøm, f. 1832, Ibestad, d. 1914, Skånland ?

Børn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter:

71.35.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. 1926
72.35.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
36.23.
Dorthea Andersdatter
Født 1799, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.9.
Død 25 aug. 18609.

Gift 182126 med

Lorents Pedersen
Født 1791, ? Skog i Nesna ?9.
Død 3 mar. 18769.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.9

Børn af Dorthea Andersdatter og Lorents Pedersen:

73.36.Else Anna Lorentsdatter, f. 1822, Nordland, d. 1873
74.36.Johanne Kirstine Lorentsdatter, f. 1830, Nordland, d. 1830
37.23.
Nils Petter Anderssøn
Født 1801, Innigarden i Strømfors, Hemnes9.
38.23.
Jon Anderssøn
Født 1803, Innigarden, Strømfors, Hemnes, Nordland9.
Død 180327,9.
39.23.
Lars Anderssøn
Født 1804, Innigarden i Strømfors, Hemnes9.
40.25.
Maren Kristensdatter
Født 1828, Marskard14.
Død 189914.
41.27.
Ole Jørgensøn
Født 1797, (Medstrøm?), Hemnes.17.
Død 183717.
     Bruker av garden Urlandå i Hemnes fra ca. 1830.17
42.27.
Jacob Andreas Jørgensen
Født 1799, (Medstrøm?), Hemnes.17.
43.27.
Lars Jørgensen Strøm
Født 1801, Medstrøm, Hemnes.17,27.
Død 186128.
     Fra Mædstrøm? i Hemnes.29

Gift 184229 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.30.
Død 186628.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.29

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Lars Jørgensen Strøm og Berit Johansdatter:

75.43.Kristen Hartvig Heitmann Strøm, f. 1842
44.27.
Ronikka Kristine Jørgensdatter
Født omkring 1805, Urlandåen, Hemnes.17.
45.27.
Jørgen Johan Jørgensøn
Født 1807, Urlandåen, Hemnes.17.
Død før 181417.
46.27.
Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.31,17.
Død 188029.
     Frå Mo i Rana.32
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

Gift 1° 184633 med

Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 182932.
Død 190729.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Gift 2° _____, Uden for ekteskap ?34med

Anne Marie Nikolaisdatter
     Fra Merkesnes.33

Børn af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann:

76.46.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. 1930
77.46.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
78.46.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
79.46.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
80.46.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
81.46.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
82.46.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. 1929
83.46.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
84.46.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. 1938
85.46.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. 1954
86.46.Albert Johan Strøm, f. 1869
87.46.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870

Børn af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Anne Marie Nikolaisdatter:

88.46.Jens Hagerup Strøm, f. 1870, d. 1893
47.27.
Thomas Raaby Jørgensen
Født 1817, Urlandåen, Hemnes.17.

Generation 8.

48.32.
Nils Jørgen Olsen
Født 26 mar. 1826, (Dilkestad indre, Hemnes)12.
Død 3 mar. 1849, druknet under Lofot-fisket.12.
49.32.
Johannes Olsen
Født 13 apr. 1828, (Dilkestad indre, Hemnes)12.
     Dim. fra Tromsø Seminar 1850 (flyttet til Hammerfest).12
50.32.
Jens Brose Hind Olsen
Født 20 mai 1830, (Dilkestad indre, Hemnes)12.
Død 23 mar. 188112.
51.32.
Karen Cicilia Hind Olsdatter
Født 27 jun. 1832, (Dilkestad indre, Hemnes)12.
     Flyttet til ytre Dilkestad, bnr. 3.12
52.32.
Martha Maria Olsdatter
Født 17 jan. 1835, (Dilkestad indre, Hemnes)12.
Død 183512.
53.33.
Else Maria Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 182320.
     Død straks efter fødselen.20
54.33.
Andrine Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 182320.
     Død straks efter fødselen.20
55.33.
Else Maria Israelsdatter
Født 18 apr. 1825, Strømfors i Hemnes.20.
Død 3 jan. 189726.

Gift 185326 med

Johan Olsen
Født 182726.
Død 18 jun. 190426.
     Fra Næverlia.26
     Fikk bygselbrev tinglyst 15. okt. 1858 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.9

Børn af Else Maria Israelsdatter og Johan Olsen:

89.55.Iver Andreas Johansen, f. 1854, Strømfors i Hemnes., d. 1854
90.55.Ole Andreas Johansen, f. 1856, Strømfors i Hemnes.
91.55.Jertrud Jacobea Johansen, f. 1859, Strømfors i Hemnes.
92.55.Randi Kjerstine Johansdatter, f. 1861, Strømfors i Hemnes.
93.55.Else Marie Johansdatter, f. 1863, Strømfors i Hemnes.
56.33.
Ronika Israelsdatter
Født 13 okt. 1826, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 1826.
     Død straks efter fødselen.20
57.33.
Ane Israelsdatter
Født 16 jun. 1827, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 182720.
     Død straks efter fødselen.20
58.33.
Johanna Israelsdatter
Født 13 okt. 1828, Strømfors i Hemnes.20.
59.33.
Olina Israelsdatter
Født 30 sep. 1829, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 1829.
     Død straks efter fødselen.20
60.33.
Anders Israelsen
Født 1 mai 1831, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 1831.
     Død straks efter fødselen.20
61.33.
Anders Christian Israelsen
Født 19 jun. 1832, Strømfors i Hemnes.20.
     Hemnesberget 1875.20
62.33.
Veronica Kierstina Israelsdatter
Født 26 mai 1833, Strømfors i Hemnes.20.
Død 183320.
63.33.
Hanna Sophia Israelsdatter
Født 31 jul. 1834, Strømfors i Hemnes.20.
Død 19 mar. 192235.

Gift _____med

Nils Christian Jakobsen
Født 5 mai 1826, Svalingen i Hemnes.35.
Død 5 feb. 190735.
     Fikk bykselbrev tinglyst 7. sept. 1863 på Svalingen (bnr. 2, lnr 231b, 2 pund i landskyld) i Hemnes. Ved skyldsetningsforretning 1878 ble lnr. 231b delt i to like deler, hvorved lnr. 231c ble fraskilt. Landskylden var herefter 1 daler 1 ort 20 skill.35

Børn af Hanna Sophia Israelsdatter og Nils Christian Jakobsen:

94.63.Iver Andreas Nilsen, f. 1860, Svalingen i Hemnes.
95.63.Jacob Johan Nilsen, f. 1861, Svalingen i Hemnes.
96.63.Nils Heitmand Nilsen, f. 1864, Svalingen i Hemnes.
97.63.Anders Johan Nilsen, f. 1868, Svalingen i Hemnes.
98.63.Sophie Ronika Nilsdatter, f. 1872, Svalingen i Hemnes.
64.33.
Lars Johan Israelsen
Født 31 aug. 1837, Strømfors i Hemnes.20.
     Død straks efter fødselen.20
65.33.
Anders Johan Israelsen
Født 7 jun. 1838, Strømfors i Hemnes.20.
Død 17 jul. 186320.
66.33.
Dorthea Israelsdatter
Født 21 nov. 1839, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 183920.
     Død straks efter fødselen.20
67.33.
Israel Andreas Israelsen
Født 18 mai 1843, Strømfors i Hemnes.20.
Død omkring 1843.
     Død straks efter fødselen.20
68.34.
Hans Andreas Olsen
Født 25 sep. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.21.
     Husmann på plassen Sørsjømyra eller Bakken på Straumbotn (lnr. 176b) i Hemnes.36

Gift 185136 med

Pernille Christoffersdatter
Født 182636.
     Fra Nord-Rana.36

Børn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter:

99.68.Christence Ronika Hansdatter, f. 1850, Straumbotn i Hemnes.
100.68.Othea Johanna Hansdatter, f. 1853, Straumbotn i Hemnes.
101.68.Ole Andreas Hansen, f. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes., d. 1897
102.68.Peder Tobias Hansen, f. 1858, Straumbotn i Hemnes.
103.68.Lars Christian Hansen, f. 1861, Straumbotn i Hemnes.
104.68.Karen Mathea Hansdatter, f. 1862, Straumbotn i Hemnes.
105.68.Larssine Hansdatter, f. 1866, Straumbotn i Hemnes., d. 1866
106.68.Larssine Kristine Hansdatter, f. 1867, Straumbotn i Hemnes.
107.68.Christoffer Berthinus Hansen, f. 1870, Straumbotn i Hemnes.
69.35.
Else Maria Strøm
Født 1829, Åndervåg, Ibestad14.
Død 1890, Djupvik, Skånland ?14.

Gift 1° 1859, Djupvik, Skånland14 med

Eilert Kristian Korneliussen
Født 1834, Åndervåg, Ibestad14.
Død 1863, Djupvik, Skånland ?14.

Gift 2° 186414 med

Kornelius Hanssen
Født 1825, Djupvik, Skånland.14.
Død 189814.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Else Maria Strøm og Eilert Kristian Korneliussen:

108.69.Nikolina Maria Eilertsdatter, f. 1859, Skånland
109.69.Karolina Maria Eilertsdatter, f. 1861, Skånland, d. 1928, Lavangen ?

Børn af Else Maria Strøm og Kornelius Hanssen:

110.69.Eilert Kristian Kornelius Korneliussen, f. 1865, Skånland., d. 1890
111.69.Anne Marta Korneliusdatter, f. 1865, Skånland.
112.69.Hans Eberg Korneliussen, f. 1867, Skånland.
113.69.Anna Emilia Korneliusdatter, f. 1870, Skånland., d. 1870
70.35.
Erik Andreas Strøm
Født 1832, Åndervåg, Ibestad14.
Død 1914, Djupvik, Skånland ?14.

Gift 1859, Djupvik, Skånland14 med

Karen Malena Hansdatter
Født 1828, Djupvik, Skånland ?14.
Død 1909, Djupvik, Skånland ?14.

Børn af Erik Andreas Strøm og Karen Malena Hansdatter:

114.70.Ole Nikolai Bendik Eriksen, f. 1860, Skånland
115.70.Hans Martin, f. 1862, Skånland, d. 1862, Skånland
116.70.Anna Sofia Eriksdatter, f. 1864, Skånland
117.70.Hartvig Kristian Eriksen, f. 1872, Skånland
71.35.
Nikoline Maria Strøm
Født 184214.
Død 192614.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.24

Gift 1° 1866, Grov, Skånland14 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord14.
Død 187514.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad14 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland14.
Død 189014.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

118.71.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
119.71.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
120.71.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
121.71.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

122.71.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
123.71.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
124.71.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
125.71.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
72.35.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland14, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189714.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.24
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.37

Gift 4 aug. 188225,14 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.14,37, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.14, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.37
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.38

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

126.72.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
127.72.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
128.72.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
129.72.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
130.72.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
73.36.
Else Anna Lorentsdatter
Født 9 jun. 1822, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland9.
Død 24 dec. 18739.

Gift 185526 med

Svend Heitmann Pedersen
Født 23 okt. 1819, Øverdal, Nord-Rana9.
Død 28 apr. 18679.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.9

Børn af Else Anna Lorentsdatter og Svend Heitmann Pedersen:

131.73.Peder Jeremias Svendsen, f. 1857, Nordland
74.36.
Johanne Kirstine Lorentsdatter
Født 20 apr. 1830, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland9.
Død apr. 183039,9.
75.43.
Kristen Hartvig Heitmann Strøm
Født 184229.
     Utvandra til Amerika i 1868.29

Gift _____, Uten for ekteskap.40med

Karen Elisabeth Johansdatter
Født 1832, Lia.28.
     «innerstbarn». Tjenestejenta [? hos Kristen Strøm på Holm ?].28

Børn af Kristen Hartvig Heitmann Strøm og Karen Elisabeth Johansdatter:

132.75.Anna Pauline Kristensdatter Strøm, f. 1865
76.46.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 184632.
Død 193033.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 187633 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.33.
Død 193633.
     Oppvokst på Hals.33
77.46.
Jørgen Martin Strøm
Født 184833.
Død 184833.
78.46.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 185032.
Død 1913, Amerika.32.

Gift 188133 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.32
     Utvandra til Amerika i 1893.33
79.46.
Kristian Fredrik Strøm
Født 185333.
Død 185733.
80.46.
Berntine Johanna Strøm
Født 185533.
Død 185733.
81.46.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185832.
Død 8 jan. 192232.
     Ingen born.32

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185832.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
82.46.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 186141,32.
Død 192933.

Gift 188333 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.33.
     Bosatt i Dyrøyhamn.33
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.32
83.46.
Regine Hansine Strøm
Født 186133.
Død 186233.
84.46.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 186432.
Død 193833.
     Jordmor.32

Gift 189733 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.33.
Død 27 mar. 192532.
     Bosatt på Framnes.33
85.46.
Kristian Fredrik Strøm
Født 186633.
Død 195433.

Gift 190533 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.33.
Død 196333.
86.46.
Albert Johan Strøm
Født 186933.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.33

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 187133.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

133.86._____
134.86._____
135.86._____
136.86._____
87.46.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 187033.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186332.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

137.87.Jakob Normann
138.87.Karsten Normann
139.87.Sverre Normann
88.46.
Jens Hagerup Strøm
Født 187033.
Død 189333.
     Oppfostra hos Kristian Hansen, Berg i Dyrøy. Han omkom ved kullseiling utenfor Båtsfjord 1893.33

Generation 9.

89.55.
Iver Andreas Johansen
Født 7 mai 1854, Strømfors i Hemnes.26.
Død 185426.
90.55.
Ole Andreas Johansen
Født 30 apr. 1856, Strømfors i Hemnes.26.
     Udvandrer til USA 1881.26

Børn af Ole Andreas Johansen og _____:

140.90.Lars Johan Olsen ?, f. 1879, d. 1935
91.55.
Jertrud Jacobea Johansen
Født 5 jan. 1859, Strømfors i Hemnes.26.
92.55.
Randi Kjerstine Johansdatter
Født 24 jun. 1861, Strømfors i Hemnes.26.
93.55.
Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.26.

Gift 188526 med

Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.36.
Død 24 aug. 189726.
     Søn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.26

Børn af Else Marie Johansdatter og Ole Andreas Hansen:

141.93.John Eskil Hansen (Olsen?), f. 1885, Strømfors i Hemnes.
142.93.Hans Angel Hansen (Olsen?), f. 1887, Strømfors i Hemnes.
143.93.Peter Magnus Hansen (Olsen?), f. 1889, Strømfors i Hemnes.
144.93.Olga Emilie Hansen (Olsen?), f. 1893, Strømfors i Hemnes.
145.93.Ole Andreas Hansen (Olsen?), f. 1897, Strømfors i Hemnes.
94.63.
Iver Andreas Nilsen
Født 13 jun. 1860, Svalingen i Hemnes.35.
95.63.
Jacob Johan Nilsen
Født 28 jun. 1861, Svalingen i Hemnes.35.
96.63.
Nils Heitmand Nilsen
Født 17 sep. 1864, Svalingen i Hemnes.35.
97.63.
Anders Johan Nilsen
Født 24 feb. 1868, Svalingen i Hemnes.35.
98.63.
Sophie Ronika Nilsdatter
Født 23 feb. 1872, Svalingen i Hemnes.35.
99.68.
Christence Ronika Hansdatter
Født 28 sep. 1850, Straumbotn i Hemnes.36.
     Hemnesberget 1891.36
100.68.
Othea Johanna Hansdatter
Født 16 aug. 1853, Straumbotn i Hemnes.36.
     Hauknes plass, Kverneng i Nord-Rana.36
101.68.
Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.36.
Død 24 aug. 189726.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.26

Gift 188526 med

Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.26.
     Datter af Johan Olsen og Else Maria Israelsdatter.

Børn af Ole Andreas Hansen og Else Marie Johansdatter er vist under Else Marie Johansdatter (nr. 93).

102.68.
Peder Tobias Hansen
Født 7 aug. 1858, Straumbotn i Hemnes.36.
103.68.
Lars Christian Hansen
Født 6 nov. 1861, Straumbotn i Hemnes.36.
104.68.
Karen Mathea Hansdatter
Født 31 okt. 1862, Straumbotn i Hemnes.36.
105.68.
Larssine Hansdatter
Født 30 jan. 1866, Straumbotn i Hemnes.36.
Død 186636.
106.68.
Larssine Kristine Hansdatter
Født 1 jun. 1867, Straumbotn i Hemnes.36.
     Hølbekkmoen i Nord-Rana.36
107.68.
Christoffer Berthinus Hansen
Født 30 aug. 1870, Straumbotn i Hemnes.36.
     USA. 1889.36
108.69.
Nikolina Maria Eilertsdatter
Født 1859, Djupvik, Skånland14.

Gift 1894, Djupvik, Skånland14 med

Anton Martin Ellevsen
Født 1863, Djupvik, Skånland14.

Børn af Nikolina Maria Eilertsdatter og Anton Martin Ellevsen:

146.108.Einar, f. 1896, Skånland
147.108.Alvilde Marie, f. 1899, Skånland, d. 1920, Skånland
148.108.Ellef Olai, f. 1902, Skånland
109.69.
Karolina Maria Eilertsdatter
Født 1861, Djupvik, Skånland14.
Død 1928, Soløy, Lavangen ?14.
14

Gift 1887, Soløy, Lavangen14 med

Hans Johan Hanssen
Født 1858, Bekkeli, Salangen14.

Børn af Karolina Maria Eilertsdatter og Hans Johan Hanssen:

149.109.Engvarda Maria, f. 1887, Skånland
150.109.Olaf Andreas, f. 1889, Lavangen
151.109.Harald Kristian, f. 1890, Lavangen, d. 1897, Lavangen ?
152.109.Johanna Kristine, f. 1893, Lavangen, d. 1912, Lavangen ?
153.109.Alma Hartvida Konstanse, f. 1897, Lavangen
110.69.
Eilert Kristian Kornelius Korneliussen
Født 1865, Djupvik, Skånland.14.
Død 189014.
111.69.
Anne Marta Korneliusdatter
Født 1865, Djupvik, Skånland.14.

Utenfor ekteskap med42,14

Rafael Andreas Har Magnussen
Født 185114.

Gift 1° 190914 med

Jørgen Andreas Larssen
Født 1849, Dverberg, Nordland.14.
Død 192214.
     Renså, Skånland. Dverberg i Nordland.

[Gift 1° 1883 med Johanna Dortea Ingebrigtsdatter (1844 - 1907); Gift 2° 1909 med Anne Marta Korneliusdatter (f. 1865)].

Børn af Anne Marta Korneliusdatter og Rafael Andreas Har Magnussen:

154.111.Nils Ingvald Steinbakken, f. 1900
112.69.
Hans Eberg Korneliussen
Født 1867, Djupvik, Skånland.14.
     Renså, Skånland.

Gift 189514 med

Rebekka Marselia Danielsdatter
Født 1864, Renså, Skånland.14.

Børn af Hans Eberg Korneliussen og Rebekka Marselia Danielsdatter:

155.112.Else Marie Hansdatter, f. 1896, Skånland., d. 1897
156.112.Einar Edvin Hanssen, f. 1898, Skånland.
157.112.Nenny Alise Hanssen, f. 1900, Skånland.
158.112.Gudrun Kathea Hanssen, f. 1902, Skånland.
159.112.Dankert Kristian Hanssen, f. 1905, Skånland.
160.112.Ragnhild Olufa Hanssen, f. 1908, Skånland.
113.69.
Anna Emilia Korneliusdatter
Født 1870, Djupvik, Skånland.14.
Død 187014.
114.70.
Ole Nikolai Bendik Eriksen
Født 1860, Djupvik, Skånland14.

Gift 1893, Djupvik, Skånland14 med

Indianna Iversdatter
Født 1866, Annamo, Skånland14.

Børn af Ole Nikolai Bendik Eriksen og Indianna Iversdatter:

161.114.Elida Karlotte Eriksen, f. 1895, Skånland
162.114.Nakor Idal Ranbæk Eriksen, f. 1897, Skånland
163.114.Nikoline, f. 1900, Skånland
164.114.Iver Nikolai, f. 1906, d. 1907
115.70.
Hans Martin
Født 1862, Djupvik, Skånland14.
Død 1862, Djupvik, Skånland14.
116.70.
Anna Sofia Eriksdatter
Født 1864, Djupvik, Skånland14.

Gift 1894, Djupvik, Skånland14 med

Erik Andreas Martin Hanssen
Født 1863, Myrlandshaugen, Gratangen14.
Død 1896, Djupvik, Skånland ?14.

Børn af Anna Sofia Eriksdatter og Erik Andreas Martin Hanssen:

165.116.Ehard Alfred Marinius, f. 1896, Skånland, d. 1918, Skånland ?
117.70.
Hartvig Kristian Eriksen
Født 1872, Djupvik, Skånland14.

Gift 1904, Djupvik, Skånland14 med

Amalie Marie Jenssen
Født 1878, Hillesøy, TR14.

Børn af Hartvig Kristian Eriksen og Amalie Marie Jenssen:

166.117.Magnhild Sigrun Jørgine, f. 1905, Skånland, d. 1906, Skånland ?
167.117.Arthur Alfred Kornelius, f. 1907, Skånland
168.117.Hjalmar Sigfrid Kristian, f. 1909, Skånland
169.117.Klara Margot Oliva, f. 1912, Skånland
170.117.Hartløv Marian Edvin, f. 1916, Skånland
171.117.Magnus Ehard Alvin, f. 1921, Skånland
118.71.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland14.
Død 1869, Grov, Skånland14.
119.71.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland14.
120.71.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland14.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad14 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad14.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

172.120.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
173.120.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
174.120.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
175.120.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
176.120.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
177.120.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
178.120.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
179.120.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
180.120.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
181.120.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
182.120.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
183.120.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
184.120.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
121.71.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland14.
Død 1882, Grov, Skånland14.
122.71.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad14.
Død 1878, Laupstad, Ibestad14.
123.71.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad14.

Gift 1901, Å, Ibestad14 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad14.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

185.123.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
186.123.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
187.123.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
188.123.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
189.123.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
190.123.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
124.71.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad14.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad14 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad14.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

191.124.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
192.124.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
193.124.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. 1926, Ibestad
194.124.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. 1926, Ibestad
195.124.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. 1926, Ibestad
196.124.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
197.124.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. 1926, Ibestad
198.124.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. 1926, Ibestad
199.124.Per Johan Torleif, f. 1925, Ibestad
125.71.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad14.
Død 191814.
126.72.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland14,42.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord43.

Gift 1905, Grov, Skånland14 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland43,14.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord43.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

200.126.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
201.126.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
202.126.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
203.126.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
204.126.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
205.126.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
127.72.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad43,14.
Død 19 okt. 195543.

Gift 190614 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.43.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.43.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

206.127.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
207.127.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
208.127."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
209.127.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
210.127.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
128.72.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad43,14.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad43.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.14 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.43.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.43.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

211.128.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
212.128.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
213.128.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
214.128.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
215.128.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
216.128.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
217.128.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
218.128.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
219.128.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
129.72.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland14, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland14.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland14, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

220.129.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
221.129.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
222.129.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
223.129.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
130.72.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad43,14.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad43.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.43.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.43.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

224.130.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
225.130.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
131.73.
Peder Jeremias Svendsen
Født 28 feb. 1857, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland9.
132.75.
Anna Pauline Kristensdatter Strøm
Født 186528.
     Oppfostra hos Jørgen Strøm på Holm, Dyrøy.28
133.86.
___________
134.86.
___________
135.86.
___________
136.86.
___________
137.87.
Jakob Normann
138.87.
Karsten Normann
139.87.
Sverre Normann

Generation 10.

140.90.
Lars Johan Olsen ?
Født 17 jan. 187926.
Død 15 nov. 193544.
     Medstraum bnr. 4 i Hemnes.26
     Fikk skjøte fra svigerfaren Hans Larsen for kr. 600 på bnr. 4 Rydland (fraskilt 1922 fra bnr. 1 Medstraum) på Medstrøm i Hemnes, tinglyst 13. aug. 1922.44

Gift 191044 med

Josefine Berg Hansen
Født 28 jul. 1888, Medstrøm i Hemnes.44.
Død 24 apr. 197944.

Børn af Lars Johan Olsen ? og Josefine Berg Hansen:

226.140.Hans Hetman Rydland, f. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
227.140.Ane Rydland, f. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
141.93.
John Eskil Hansen (Olsen?)
Født 23 aug. 1885, Strømfors i Hemnes.26.
     USA 1907 og 1911.26
142.93.
Hans Angel Hansen (Olsen?)
Født 28 jun. 1887, Strømfors i Hemnes.26.
143.93.
Peter Magnus Hansen (Olsen?)
Født 4 sep. 1889, Strømfors i Hemnes.26.
144.93.
Olga Emilie Hansen (Olsen?)
Født 5 jan. 1893, Strømfors i Hemnes.26.
     USA 1911.26
145.93.
Ole Andreas Hansen (Olsen?)
Født 6 sep. 1897, Strømfors i Hemnes.26.
     USA 1916.26
146.108.
Einar
Født 1896, Djupvik, Skånland14.
147.108.
Alvilde Marie
Født 1899, Djupvik, Skånland14.
Død 1920, Djupvik, Skånland14.
148.108.
Ellef Olai
Født 1902, Djupvik, Skånland14.
149.109.
Engvarda Maria
Født 1887, Djupvik, Skånland14.
150.109.
Olaf Andreas
Født 1889, Lia, Lavangen14.
151.109.
Harald Kristian
Født 1890, Lia, Lavangen14.
Død 1897, Soløy, Lavangen ?14.
152.109.
Johanna Kristine
Født 1893, Lia, Lavangen14.
Død 1912, Soløy, Lavangen ?14.
153.109.
Alma Hartvida Konstanse
Født 1897, Soløy, Lavangen14.
154.111.
Nils Ingvald Steinbakken
Født 190014.
155.112.
Else Marie Hansdatter
Født 1896, Renså, Skånland.14.
Død 189714.
156.112.
Einar Edvin Hanssen
Født 1898, Renså, Skånland.14.
157.112.
Nenny Alise Hanssen
Født 1900, Renså, Skånland.14.
158.112.
Gudrun Kathea Hanssen
Født 1902, Renså, Skånland.14.

Gift 192814 med

Konrad Berg Martinsen
Født 1904, Hamnvik, Ibestad.14.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Gudrun Kathea Hanssen og Konrad Berg Martinsen:

228.158.Svanhild Marie Martinsen, f. 1929, Ibestad.
159.112.
Dankert Kristian Hanssen
Født 1905, Renså, Skånland.14.
160.112.
Ragnhild Olufa Hanssen
Født 1908, Renså, Skånland.14.

Gift 192914 med

Odd Barlien Olsen
Født 190214.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Ragnhild Olufa Hanssen og Odd Barlien Olsen:

229.160.Ragnhild Marie Barlien, f. 1930, Ibestad.
161.114.
Elida Karlotte Eriksen
Født 1895, Djupvik, Skånland14.

Gift 1917, Djupvik, Skånland14 med

Johannes Imanuel Jakobsen
Født 1884, Trondenes14.

Børn af Elida Karlotte Eriksen og Johannes Imanuel Jakobsen:

230.161.Aslaug, f. _____
231.161.Nikoline Emelie Charlotte, f. 1916, Skånland
162.114.
Nakor Idal Ranbæk Eriksen
Født 1897, Djupvik, Skånland14.

Gift 1922, Djupvik, Skånland14 med

Johanna Margrete Mattiassen
Født 190014.

Børn af Nakor Idal Ranbæk Eriksen og Johanna Margrete Mattiassen:

232.162.Martin Tonning
233.162.Nygren Imanuel, f. 1923, Skånland
163.114.
Nikoline
Født 1900, Djupvik, Skånland14.
164.114.
Iver Nikolai
Født 190614.
Død 190714.
165.116.
Ehard Alfred Marinius
Født 1896, Djupvik, Skånland14.
Død 1918, Djupvik, Skånland ?14.
166.117.
Magnhild Sigrun Jørgine
Født 1905, Djupvik, Skånland14.
Død 1906, Djupvik, Skånland ?14.
167.117.
Arthur Alfred Kornelius
Født 1907, Djupvik, Skånland14.
168.117.
Hjalmar Sigfrid Kristian
Født 1909, Djupvik, Skånland14.
169.117.
Klara Margot Oliva
Født 1912, Djupvik, Skånland14.
170.117.
Hartløv Marian Edvin
Født 1916, Djupvik, Skånland14.
171.117.
Magnus Ehard Alvin
Født 1921, Djupvik, Skånland14.
172.120.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad14.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad14 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes14.
Død 1925.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

234.172.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
235.172.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
236.172.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
237.172.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
173.120.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad14.
174.120.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad14.
175.120.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad14.

Gift 1914, Fornes, Ibestad14 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad14.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

238.175.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
239.175.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
240.175.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
241.175.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
242.175.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
243.175.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
244.175.Eli Johan, f. 1925, Ibestad
176.120.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad14.
Død 1898, Klåpen, Ibestad14.
177.120.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad14.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad14 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad14.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

245.177.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
178.120.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad14.

Gift 1926, Klåpen, Ibestad14 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad14.
179.120.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad14.
Død 1910, Klåpen, Ibestad14.
180.120.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad14.
181.120.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad14.
Død 1910, Klåpen, Ibestad14.
182.120.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad14.
183.120.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad14.
184.120.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad14.
185.123.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad14.
186.123.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad14.
187.123.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad14.
188.123.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad14.
189.123.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad14.
190.123.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad14.
191.124.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad14.
192.124.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad14.
Død 1911, Laupstad, Ibestad14.
193.124.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad14.
Død 1926, Laupstad, Ibestad14.
194.124.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad14.
Død 1926, Laupstad, Ibestad14.
195.124.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad14.
Død 1926, Laupstad, Ibestad14.
196.124.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad14.
Død 1919, Laupstad, Ibestad14.
197.124.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad14.
Død 1926, Laupstad, Ibestad14.
198.124.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad14.
Død 1926, Laupstad, Ibestad14.
199.124.
Per Johan Torleif
Født 1925, Laupstad, Ibestad14.
14
200.126.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland43,14.

Gift _____43med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen43.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord43.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

246.200.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
201.126.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland43,14.

Gift _____43med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord43,14.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
202.126.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland43,14.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord43.

Gift _____43med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen43.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

247.202.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
248.202.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
249.202.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
250.202.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
251.202.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
203.126.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland43,14.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord43.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.43.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

252.203.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
253.203.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
254.203.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
204.126.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland43,14.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.43.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

255.204.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
256.204.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
205.126.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland43,14.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.43.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

257.205.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
258.205.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
259.205.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
260.205.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
206.127.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.43.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.43.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

261.206.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
262.206.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
207.127.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.43.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.43.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

263.207.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
264.207.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
265.207.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
266.207.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
208.127.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.43.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.43.
     Ikke døbt (ikke navngivet).43
209.127.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.43.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.43.
210.127.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.43.
211.128.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.43.
Død 4 mai 1972, Salangen.43.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

267.211.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
268.211.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
269.211.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
270.211.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
271.211.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
272.211.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
273.211.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
274.211.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
212.128.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.43.
213.128.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.43.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland43,14.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.43.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

275.213.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
276.213.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
277.213.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
278.213.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
279.213.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
280.213.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
281.213.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
214.128.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.43.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.43.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

282.214.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
283.214.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
284.214.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
215.128.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.43.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.43.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

285.215.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
286.215.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
287.215.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
288.215.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
216.128.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.43.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.43.
217.128.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.43.
218.128.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.43.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

289.218.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
219.128.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.43.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

290.219.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
291.219.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
292.219.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
293.219.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
220.129.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

294.220.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
221.129.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
222.129.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge45.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige45.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

295.222.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
296.222.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
223.129.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

297.223.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
298.223.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
299.223.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
300.223.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
224.130.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.43.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.43.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

301.224.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
302.224.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
303.224.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
225.130.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.43.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.43.

Generation 11.

226.140.
Hans Hetman Rydland
Født 17 sep. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.44.
     Fortsatte som bruker på Rydland, Medstrøm i Hemnes etter farens død, mens moren hadde uskiftebevilling. Ingen barn.44

Gift 195044 med

Petrine
Født 14 mar. 191444.
Død 31 aug. 196544.
     Fra Hamarøy.44
227.140.
Ane Rydland
Født 22 jan. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.44.
     Straumbotn bnr. 5 i Hemnes.44
228.158.
Svanhild Marie Martinsen
Født 1929, Hamnvik, Ibestad.14.
229.160.
Ragnhild Marie Barlien
Født 1930, Hamnvik, Ibestad.14.
230.161.
Aslaug
Født _____, Djupvik, Skånland14.
231.161.
Nikoline Emelie Charlotte
Født 1916, Djupvik, Skånland14.
232.162.
Martin Tonning
233.162.
Nygren Imanuel
Født 1923, Djupvik, Skånland14.
234.172.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad14.
Død 1921, Klåpen, Ibestad14.
235.172.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad14.
Død 1919, Klåpen, Ibestad14.
236.172.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad14.
237.172.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad14.
238.175.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad14.
239.175.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad14.
240.175.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad14.
241.175.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad14.
242.175.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad14.
243.175.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad14.
244.175.
Eli Johan
Født 1925, Fornes, Ibestad14.
245.177.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad14.
246.200.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord43.

Gift _____43med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad43.
247.202.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord43.
248.202.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord43.

Gift _____43med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja43.
249.202.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord43.
250.202.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord43.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord43.
251.202.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord43.
252.203.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.43.
253.203.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.43.
254.203.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.43.
255.204.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.43.
256.204.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.43.
257.205.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.43.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.43.
258.205.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.43.
259.205.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.43.
260.205.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.43.
261.206.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.43.
262.206.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.43.
263.207.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.43.
264.207.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.43.
265.207.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.43.
266.207.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.43.
267.211.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.43.
268.211.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.43.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.43.
269.211.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.43.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.43.
270.211.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.43.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.43.
271.211.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.43.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.43.
272.211.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.43.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.43.
273.211.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.43.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.43, døbt _____, Trondenes kirke.43.
     Evakuert fra Finmark.43
274.211.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.43.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.43.
275.213.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.43.
276.213.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.43.
277.213.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
278.213.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.43.
279.213.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.43.
280.213.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.43.
281.213.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.43.
282.214.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.43.
283.214.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.43.
284.214.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.43.
285.215.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.43.
286.215.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.43.
287.215.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.43.
288.215.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.43.
289.218.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.43.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.43.
290.219.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.43.
291.219.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.43.
292.219.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.43.
293.219.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.43.
294.220.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

304.294.Karen Brækkan, f. 1986
305.294.Andrea Brækkan, f. 1988
295.222.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige45.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
296.222.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark45.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

306.296.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
307.296.Victor Gøth Ellefsen
297.223.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

308.297.Kristin Kinmont, f. 1994
298.223.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

309.298.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
299.223.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
300.223.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
301.224.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.43.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.43.
302.224.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.43.
303.224.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.43.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.43.

Generation 12.

304.294.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
305.294.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
306.296.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.46.
307.296.
Victor Gøth Ellefsen
308.297.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
309.298.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 632
2Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 632, 839
340 år gl. ved FT 1701.
4Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 916
59 år gl. ved FT 1701.
66 år gl. ved FT 1701.
71 år gl. ved FT 1701.
8Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 633
9Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
10Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 900
11Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 421
12Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 422
13Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 577
14Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
15Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
16Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
17Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
18Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 480
19Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 554
20Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 587
21Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 604
2278 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
23Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
24Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
25Ibestad kirkebok.
26Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 588
27Død straks etter
28Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
29Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
30Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
31Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
32Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
33Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
34Uden for ekteskap ?
35Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 327
36Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 572
37Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
38Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
39Død straks efter fødselen.
40Uten for ekteskap.
41Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
42Han fra Tennås, hun fra Reinså.
43Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
44Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 576
45Dåbsattest
46Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.