© 2001 Simon Ellefsen

Hemnes I

Opdateret 3 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Ole Meland
Død før 16661.
     Var ødegårdsmann på Meland i Hemnes fra 1639 og brukte matrikulert jord fra 1647. Han var død før Manntallet 1666, da enka var bruker, med sønnene Peder og Jon, der delte garden 1667 i Bruk I og Bruk II.1

Børn af Ole Meland og _____:

2.1.Peder Olsøn, f. omkr. 1630, d. 1713
3.1.Jon Olsøn, f. omkr. 1635, d. omkr. 1711

Generation 2.

2.1.
Peder Olsøn
Født omkring 16302,1.
Død 17131.
     Bruker av hele bruk I på Meland i Hemnes til 1708 og deretter 18 mark (halvdelen) til 1713.1
     Skifte 1713, Meland, Hemnes.3Avdøde Peder Olsen. Arvinger: datter Karen Pedersdatter; avdøde datter Marit Pedersdatters barn: Johannes og Peder Nilsen..

Børn af Peder Olsøn og _____:

4.2.Marit Pedersdatter, d. før 1713
5.2.Karen Pedersdatter, f. omkr. 1686, d. 1747
3.1.
Jon Olsøn
Født omkring 16354,5,6.
Død omkring 17116.
     Brukte hele Bruk II (2½ pund) Meland gård i Hemnes 1668-89, 1 pund til ca. 1705, og fortsatte sammen med sønnen Hans til 1711.6

Børn af Jon Olsøn og _____:

6.3.Hans Jonsøn, f. omkr. 1681, d. 1750
7.3.Lars Jonsøn, f. omkr. 1689
8.3.Carsten Jonsøn, f. omkr. 1691

Generation 3.

4.2.
Marit Pedersdatter
Død før 1713.

Børn af Marit Pedersdatter og _____:

9.4.Johannes Nielsen
10.4.Peder Nielsen
5.2.
Karen Pedersdatter
Født omkring 16861.
Død 17471.
     Skifte 1747, Meland, Hemnes.3Avdøde Karen Pedersdatter, enke. Arvinger av 1. ekt.: sønn Peder Gullesen; sønn Joen Gullesen; sønn Hans Gullesen; datter Maren Gullesdatter, gift; datter Marithe Gullesdatter, gift. Av 2. ekt.: sønn Gulle Jensen, 21; sønn Jens Jensen, 15, formynder halvbroderen Joen Gullesen, Lille Bjerka; datter Anne Jensdatter, formynder farbroder Niels Simonsen, Stor Bjerka; datter Johanna Jensdatter, formynder farbroderen Niels Simonsen, Stor Bjerka; datter Karen Jensdatter, formynder halvbroderen Hans Gullesen, Tveraaen..

Gift 1° 17051 med

Gulle Jonsøn
Født omkring 16817.
Død før 1721.
     Søn af Joen Persøn.
     Fra Nordbustad i Nesna. Var bruker av Meland i Hemnes (18 mark) fra 1709, og av hele bruket (bruk I, 1½ pund) fra 1714.1
     Skifte 1721, Meland, Hemnes.1,3Avdøde Gulle Joensen. Arvinger: ektefelle Karen Pedersdatter; sønn Peder Gullesen; sønn Iver [Joen] Gullesen; sønn Hans Gullesen; datter Maren Gullesdater; datter Benedicte Gullesdatter; datter Marite Gullesdatter.Boets brutto 200-5-13 (daler-mark-skill.), gjeld og avgang 11-1-12. Bøker: Niels Henrichsens postill og 5 andra. Husdyr: 1 hest, 1 ung hoppe, 18 kyr, 3 markkviger, 1 markokse, 3 årsnaut, 15 sauer, 14 jømmer..

Gift 2° 17211 med

Jens Simonsøn
Født omkring 1680, Fjelldal i Hemnes..
Død 17451.
     Søn af Simen Nilssøn.
     Bruker av hele bruk I på Meldal i Hemnes fra 1722.1
     Skifte 1746, Meland, Hemnes.1,3Avdøde Jens Simonsen. Arvinger: ektefelle Karen Pedersdatter; sønn Gulles Jensen, 20½; sønn Jens Jensen, 14; datter Anne Jensdatter; datter Johanna Jensdatter; datter Karen Jensdatter. Verge for barna farbror Niels Simonsen, Storbiercha.Boets brutto 375-2-4 (daler-mark-skill.), gjeld og avgang 9-0-8. Sølv for 37-5-2. Bøker: bibel, Brochmands postill og 8 andre. Brennevinspanne med hatt og piper. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 1 føll, 15 kyr, 4 årskviger, 1 markokse, 1 dalokse, 3 kalver, 12 sauer, 7 jømmer, 2 graværer, 4 geiter, 3 hanegeiter, 1 risbit bukk, 8 sytingsreiner..

Børn af Karen Pedersdatter og Gulle Jonsøn:

11.5.Peder Gullesen, f. 1706, d. 1750
12.5.Maren Gullesdatter, f. 1709, d. 1789
13.5.Hans Gullesøn, f. 1710, d. 1792
6.3.
Hans Jonsøn
Født omkring 16818,9.
Død 17509.
     Bruker av 1 pund fra 1701, og fra 1705 av 12 mark på Meland (Utigarden) i Hemnes.9
     Skifte 1750, Meland, Hemnes.3Avdøde Hans Joensen. Arvinger: ektefelle Beret Nielsdatter; sønn Otte Hansen, Mellingsjordet; avdøde sønn Joen Hansens datter Beret Christhina Joensdatter, 4; datter Marith Hansdatter, Rysaaen; datter Johanna Hansdatter, Solhaug; datter Karen Hansdatter, Brendberget; datter Magnel Hansdatter, Solbachen..

Gift før 17049 med

Beret Nielsdatter
     Datter af Nils Hallesøn (Halstensøn) og Karen Hansdatter.
     ! GÆT - Beret Nielsdatter er muligvis identisk med Niels Halstensen datter !
     Hun kalles i Hemnes Bygdebok, s. 871, for Marit Carstensdatter (død 1762), men det må vist skylde en forveksling, eller ?

Børn af Hans Jonsøn og Beret Nielsdatter:

14.6.Otto Hanssøn, f. 1705
15.6.Marite Hansdatter, f. 1706, Hemnes, d. 1793
16.6.Oluf Hanssøn, f. 1709, d. 1738
17.6.Johanna Hansdatter, f. 1711
18.6.Karen Hansdatter, f. 1714
19.6.Magnelle Hansdatter, f. 1716
20.6.Nils Hanssøn, f. 1718, d. før 1723
21.6.Beritte Hansdatter, f. 1719, d. før 1723
22.6.Jon Hanssøn, f. 1721, d. 1747
23.6.Nils Hanssøn, f. 1727, d. 1727
7.3.
Lars Jonsøn
Født omkring 168910,9.
8.3.
Carsten Jonsøn
Født omkring 169111,9.

Generation 4.

9.4.
Johannes Nielsen
10.4.
Peder Nielsen
11.5.
Peder Gullesen
Født 170612.
Død 175012.
     Bruker av "Ola-garden" på Leiren øvre i Hemnes fra 1726.12
     Skifte 1750, Leiren Øvre, Hemnes.3Avdøde Peder Gulsen. Arvinger: ektefelle Bereth Erichsdatter; barn alle av 1. ekt.: sønn Gulle Pedersen, 16, formynder halvbror Hans Gullesen, Tveraa; datter Benedigte Pedersdatter, 20, formynder halvbror Joen Gullesen, Lille Biercha..

Gift 1° 172512 med

Ranni Nielsdatter
Født omkring 169312.
Død 173912.
     Skifte 1739, Leiren Øvre, Hemnes.3Avdøde Ranni Nielsdatter. Arvinger: ektefelle Peder Gullesen; sønn av 1. ekt. Niels Joensen, 21, formynder Abel Olsen; datter av 1. ekt. Kari Joensdatter, 18, formynder Abel Olsen; sønn Joen Pedersen, 11; sønn Gulle Pedersen, 5½; datter Rachel Pedersdatter, 13; datter Benedicte Pedersdatter, 8..

[Gift 1° med Joen Olsen (omkr. 1681 - 1724); Gift 2° 1725 med Peder Gullesen (1706 - 1750)].

Gift 2° 174012 med

Beritte Erichsdatter
Født 1717, Tverå, Hemnes.13.
Død 179712.
     Datter af Erik Pedersøn og Kirsten Simonsdatter.
     Øverleiren bnr. 2.13

[Gift 1° 1740 med Peder Gullesen (1706 - 1750); Gift 2° 1750 med Jacob Arntsen (1711 - 1797)].
12.5.
Maren Gullesdatter
Født 17091.
Død 178914.

Gift _____med

Mikkel Eriksøn
Født omkring 1696, Leiren nedre, Hemnes.14.
Død 174814.
     Søn af Erik Mikkelsøn.
     Fikk bygselbrev tinglyst 28. april 1729 til Heimegarden (bnr. 1, lnr. 211) på Leiren nedre i Hemnes.14
     Skifte 1749, Leiren Nedre, Hemnes.3,14Avdøde Michel Erichsen. Arvinger: ektefelle Maren Gullesdatter; sønn Gulle Michelsen, 19; sønn Anders Michelsen, verge morbroder Joen Gullesen, Lille Bierche; sønn Joen Michelsen, verge Hans Gullesen, Tveraaen; sønn Niels Erichsen, verge Daniel Hansen, Træthammer; sønn Jens Michelsen, verge Gulle Jensen, Meland; sønn Michel Michelsen, verge stefaderen Ole Joensen; datter Sara Michelsdatter, verge stefaderen Ole Joensen.Boets brutto 175-5-10 (daler-mark-skill.), avgang 23-3-2. Sølv: beger og skje. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 3 kviger, 2 markkviger, 3 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 14 sauer, 7 jømmer, 2 geiter..

Børn af Maren Gullesdatter og Mikkel Eriksøn:

24.12.Anders Mikkelsen, f. 1732, Hemnes., d. 1807
13.5.
Hans Gullesøn
Født 1710.
Død 1792.

Gift 174513 med

Kirsten Simonsdatter
Født omkring 1685, Fjelldal i Hemnes.15.
Død 1751.
     Datter af Simen Nilssøn.
     Skifte 1751, Tveraaen, Hemnes.3Avdøde Kirstie Simensdatter. Arvinger: ektefelle Hans Gullesen; sønn, 1. ekt., Niels Erichsen, Myrbechen; sønn Arent Erichsen, 30, hjemme; sønn Ole Erichsen, 22, hjemme; datter Beret Erichsdatter, gift med Jacob Arentsen, Øver Leeren; datter Anne Erichsdatter, gift med Arent Christensen, Myrbechen; datter Maren Erichsdatter, gift med Arent Larsen, Enge i Bardal; datter Kierstie Erichsdatter, hjemme..

[Gift 1° 1710 med Erik Pedersøn (omkr. 1666 - 1743); Gift 2° 1745 med Hans Gullesøn (1710 - 1792)].
14.6.
Otto Hanssøn
Født 17059.
     Mellingsjorda bnr. 3.
15.6.
Marite Hansdatter
Født 1706, Utigarden på Meland, Hemnes16.
Død 27 nov. 179316.

Gift 173516 med

Christen Iversøn
Født 1709, Røsså, Hemnes16.
Død 9 mai 177316.
     Søn af Iver Olsøn og Weronicha Jacobsdatter.
     Fikk bykselbrev på 2 pund i Røsså (bruk nr. 3), dateret 10. mar. 1733, tinglyst 6. mai 1734. Allerede 21. april 1735 bykslet han 18 mark av Bruk II, tinglyst 9. juli 1736.16
     Ved skiftet etter Christen 1773 var boets brutto 181-1-0 (dlr-mark-skil), gjeld og avgang 79-1-4. Sølv for 3-3-0. Bøker: Brochmands postill, salmebok. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 4 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 8 lam.16

Børn af Marite Hansdatter og Christen Iversøn:

25.15.Weronicha Christensdatter, f. 1736, Hemnes., d. 1780
16.6.
Oluf Hanssøn
Født 17099.
Død 17389.
17.6.
Johanna Hansdatter
Født 17119.
     Solhaug bnr. 5.
18.6.
Karen Hansdatter
Født 17149.
     N. Brennberg.
19.6.
Magnelle Hansdatter
Født 17169.
     Solbakken.
20.6.
Nils Hanssøn
Født 17189.
Død før 17239.
21.6.
Beritte Hansdatter
Født 17199.
Død før 17239.
22.6.
Jon Hanssøn
Født 17219.
Død 17479.
     Fikk bygselbrev tinglyst 6. mai 1745 på Utigarden, Meland i Hemnes.9
     Skifte 1747, Meland, Hemnes.9,3Avdøde Joen Hansen. Arvinger: ektefelle Anne Larsdatter; datter Bereth Kirstina Joensdatter, 1 år, formynder/verge farbror Otte Hansen, Mellingsjordet.Boets brutto 107-2-10, gjeld og avgang 22-3-14..

Gift 17459 med

Ane Larsdatter
Født 17259.
Død 22 jun. 17769.
     Fra Ytterleiren bnr. 1.

Børn af Jon Hanssøn og Ane Larsdatter:

26.22.Berethe Jonsdatter, f. 1746, Hemnes.
23.6.
Nils Hanssøn
Født 17279.
Død 17279.

Generation 5.

24.12.
Anders Mikkelsen
Født 1732, Leiren nedre, Hemnes.14.
Død mai 1807.
     Bruker på Utigarden, Hauknes i Mo prgj. fra omkr. 1760. Lagrettesmann 1790. I 1795 gav Anders frå seg jorda til sønnen Erik og fikk til kår: 1 tønne åkerland til utsæd, i åkrane Vedhogget, Stødismyra og Brusåkern (Burs-?), foring til 2 kyr og 4 småfe og ei forsvarleg stue.

Gift 1761 med

Kirsten Eriksdatter
Født 1730, Tverrå, Hemnes.13.
Død jun. 1808.
     Datter af Erik Pedersøn og Kirsten Simonsdatter.

Børn af Anders Mikkelsen og Kirsten Eriksdatter:

27.24.Erik Andersen, f. 1766, Mo prgj., d. 1859
25.15.
Weronicha Christensdatter
Født 1736, Røsså, Hemnes.16.
Død 12 apr. 178016.
     Skifte 178016Boets brutto 217-4-8 (dlr-mark-skil.), avgang 35-1-10. Sølv for 1-1-14 (mrk. ELD). Husdyr: 1 hoppe, 9 kyr, 1 toårs okse, 1 toårs kvige, 1 kalv, 12 sauer, 1 vær, 6 lam, 3 hanegeiter, 1 bukk..

Gift 176316 med

Lars Jonsøn
Født 1739, "Grannstua" på Medstrøm, Hemnes.16.
Død 181116.
     Søn af Jon Mathiassøn og Else Larsdatter.
     Bruker på bruk nr. 2 "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes fra 1760, kanskje sammen med mora inntil 1767. Hans andre ekteskap var barnløst.16

[Gift 1° 1763 med Weronicha Christensdatter (1736 - 12 apr. 1780); Gift 2° med Kirsten Andersdatter (1709 - 1 okt. 1797)].

Børn af Weronicha Christensdatter og Lars Jonsøn:

28.25.Else Larsdatter, f. 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes., d. 1848
29.25.Johannes Larssøn, f. 1767, Hemnes., d. 1807
30.25.Christen Larsen, f. 1770, Hemnes, d. 1843
31.25.Ole Larssøn, f. 1771, Hemnes., d. 1792
32.25.Martha Cathrine Larsdatter, f. 1773, Hemnes., d. 1849
33.25.Ane Johanna Larsdatter, f. 1775, Hemnes., d. 1776
34.25.Lars Larssøn, f. 1776
35.25.Andreas Larssøn, f. 1778, Hemnes., d. 1852
26.22.
Berethe Jonsdatter
Født 1746, Meland, Hemnes.9.
     Skjeftmoen.

Generation 6.

27.24.
Erik Andersen
Født 1766, Hauknes, Mo prgj..
Død 8 mai 1859.
     Gårdbruker på Hougness (Hauknes) i Mo prgj. Solgte jorden høsten 1833 og fikk til kår: For til 2 kyr og 4 småfe og åker til 1 tønne utsæd i Vedhogg- og Sjåbergåkern.

Gift 1° 1796 med

Doreth Ivarsdatter
Født 1763, Brennberget Indre, Hemnes16.
Død dec. 1811.

Gift 2° 1812 med

Beret Karine Jonsdatter
Født 12 feb. 1777, Ørtfjellet, Mo prgj..
Død 6 apr. 1835.
     Datter af Joen Gabrielsen og Maren Kristine Larsdatter.
     Gift i Røvatnet ?

[Gift 1° med Nils Monsson (3 feb. 1774 - 1813); Gift 2° 1812 med Erik Andersen (1766 - 8 mai 1859)].

Børn af Erik Andersen og Beret Karine Jonsdatter:

36.27.John Gabriel Eriksen, d. 1888
28.25.
Else Larsdatter
Født 19 mai 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes.17.
Død 22 mai 184816.

Gift 179116 med

Anders Israelsen
Født 1755, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.16.
Død 18 nov. 182016.
     Søn af Israel Anderssøn og Dordi Jonsdatter.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes.
     Fikk bygselbrev dateret 4. nov. 1788, tinglyst 6. mai 1789 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors (Straumfors) i Hemnes, Nordland.16
     Skifte 1821Ved skiftet etter Anders 1821 var boets brutto 216-3-18 (rd-mark-skil), avgang 36-2-7. Sølv for 1 Rd. Bøker: Müllers postill og 2 andre. 2 seksringsbåter, Lofot-bruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 risbit vær, 4 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.16.

Børn af Else Larsdatter og Anders Israelsen:

37.28.Israel Anderssøn, f. 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes., d. 1875
38.28.Ronicha Kierstina Andersdatter, f. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes, d. 1824
39.28.Ole Andreas Strøm, f. 1797, Nordland., d. 1868
40.28.Dorthea Andersdatter, f. 1799, Nordland., d. 1860
41.28.Nils Petter Anderssøn, f. 1801, Hemnes
42.28.Jon Anderssøn, f. 1803, Nordland, d. 1803
43.28.Lars Anderssøn, f. 1804, Hemnes
29.25.
Johannes Larssøn
Født 15 feb. 1767, Medstrøm, Hemnes.17.
Død 180717.
     Bruker av gården "Grannstua" (bnr. 2, lnr. 277b) på Medstrøm i Hemnes. Fikk bykselbrev datert 15. juli 1792, tinglyst 5. mai 1794.17
30.25.
Christen Larsen
Født 1770, Medstrøm, Hemnes.
Død 1843.
     Marskard, Skånland

Gift 1° 181918 med

Maren Larsdatter
Født 176318.
Død 182418.

Gift 2° 182718 med

Sirianna (Siri) Nilsdatter
Døbt 18 dec. 1785, Brønnøy kirke., 4. søndag i advent.19.
Død 186518.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.20

Børn af Christen Larsen og Sirianna (Siri) Nilsdatter:

44.30.Maren Kristensdatter, f. 1828, Marskard, d. 1899
31.25.
Ole Larssøn
Født 20 mai 1771, Medstrøm, Hemnes.17.
Død 179217.
     Ugift.17
32.25.
Martha Cathrine Larsdatter
Født 23 apr. 1773, Medstrøm, Hemnes.17.
Død 2 jan. 184921.

Gift 179721 med

Jørgen Jacobsøn
Født 7 jul. 1773, Fuglmyrhaug, Hemnes.22.
Død 31 mai 184321.
     Bruker av garden Urlandå (bnr. 1, lnr. 229) på Urlandåen i Hemnes. Fikk bykselbrev datert 20. sept., tinglyst 11. okt. 1802.21

Børn af Martha Cathrine Larsdatter og Jørgen Jacobsøn:

45.32.Ole Jørgensøn, f. 1797, Hemnes., d. 1837
46.32.Jacob Andreas Jørgensen, f. 1799, Hemnes.
47.32.Lars Jørgensen Strøm, f. 1801, Hemnes., d. 1861
48.32.Ronikka Kristine Jørgensdatter, f. omkr. 1805, Hemnes.
49.32.Jørgen Johan Jørgensøn, f. 1807, Hemnes., d. før 1814
50.32.Jørgen Johan Jørgensen Strøm, f. 1814, Hemnes., d. 1880
51.32.Thomas Raaby Jørgensen, f. 1817, Hemnes.
33.25.
Ane Johanna Larsdatter
Født 3 mai 1775, Medstrøm, Hemnes.17.
Død 177617.
34.25.
Lars Larssøn
Født 12 okt. 177617.
     Gift i Vesterålen.17
35.25.
Andreas Larssøn
Født 4 okt. 1778, Medstrøm, Hemnes.17.
Død 4 dec. 185217.
     Hauknes, Nord-Rana.17

Generation 7.

36.27.
John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland., 13de søndag efter Trin..
Død 1888.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.
     I folketellingen år 1865 er John G. Eriksen, 50 år gl. (enkemann), født i Ibestad sogn og «gaardbruger og baadebygger» på Marskard (matr. nr. 375), Ibestad sogn og prgj., Ibestad kommune, Troms. På gården er også sønnen Hans M. Johansen og døttrene Elen B., Anna M. Sara Jørgine, og Bendigte K. Johnsdatter. Alle nevnte børn er ugifte. Besetning på gården var: 1 hest, 3 stort kveg, 12 får. Utsæd: 1½ (tønne) bygg og 2 (tønner) poteter.23
     I folketellingen år 1875 er John Gabriel Eriksen, f. 1813 i Moe prgj. i Helgeland, enkemann, gårdbruker (bykselmann) og bådebygger på Marskar (gård/matr. nr 375) i Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms.24

Gift 20 okt. 1843 med

Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.25.
Død 186318.
     Datter af Hans Johannesen og Margrethe Sørensdatter.

Børn af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter:

52.36.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes., d. 1915
53.36.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916
54.36.Anne Rebekka Johnsdatter, f. 1848, Skånland
55.36.Serine Marie Kirstine Johnsdatter, f. 1854, Skånland, d. 1920
37.28.
Israel Anderssøn
Født 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes.16.
Død 20 jul. 187516.
     Fikk 4. nov. 1820 bygselbrev (tgl. 1. mai 1821) på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.16

Gift 172326 med

Weronicha Johansdatter
Født 179826.
Død 22 okt. 188526.
     Fra Medstraum bnr. 2 i Hemnes.

Børn af Israel Anderssøn og Weronicha Johansdatter:

56.37.Else Maria Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
57.37.Andrine Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
58.37.Else Maria Israelsdatter, f. 1825, Strømfors i Hemnes., d. 1897
59.37.Ronika Israelsdatter, f. 1826, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1826
60.37.Ane Israelsdatter, f. 1827, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1827
61.37.Johanna Israelsdatter, f. 1828, Strømfors i Hemnes.
62.37.Olina Israelsdatter, f. 1829, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1829
63.37.Anders Israelsen, f. 1831, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1831
64.37.Anders Christian Israelsen, f. 1832, Strømfors i Hemnes.
65.37.Veronica Kierstina Israelsdatter, f. 1833, Strømfors i Hemnes., d. 1833
66.37.Hanna Sophia Israelsdatter, f. 1834, Strømfors i Hemnes., d. 1922
67.37.Lars Johan Israelsen, f. 1837, Strømfors i Hemnes.
68.37.Anders Johan Israelsen, f. 1838, Strømfors i Hemnes., d. 1863
69.37.Dorthea Israelsdatter, f. 1839, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1839
70.37.Israel Andreas Israelsen, f. 1843, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1843
38.28.
Ronicha Kierstina Andersdatter
Født 26 feb. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes26.
Død 21 okt. 182427.

Gift 182227 med

Ole Andreas Hanssen
Født 25 sep. 1781, Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.27.
Død 7 jul. 184927.
     Fikk bygselbrev dateret 15. feb. 1822, tinglyst 14. okt. 1823 på bruk nr. 3 Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.27

[Gift 1° 1822 med Ronicha Kierstina Andersdatter (26 feb. 1795 - 21 okt. 1824); Gift 2° 1824 med Olava Johansdatter (1797 - 4 mar. 1888)].

Børn af Ronicha Kierstina Andersdatter og Ole Andreas Hanssen:

71.38.Hans Andreas Olsen, f. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.
39.28.
Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.28,16, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 186829, begravet 1 jun. 186829.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.29
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.29
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.29
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.29
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.23

Gift 1° 9 aug. 1829, Åndervåg, Ibestad29 med

Nikolina Maria Eriksdatter
Født 1802, Åndervåg, Ibestad.18.
Død 21 mar. 1838, Åndervåg, Ibestad.29.
     Datter af Erik Nilssen og Marit Nilsdatter Falk.

Gift 2° 23 okt. 1839, Ibestad kirke30,18 med

Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 180518.
Død 28 jun. 186729.
     Datter af Ellev Ediassen (Erboe) og Berit Kirstina Olsdatter.

Børn af Ole Andreas Strøm og Nikolina Maria Eriksdatter:

72.39.Else Maria Strøm, f. 1829, Ibestad, d. 1890, Skånland ?
73.39.Erik Andreas Strøm, f. 1832, Ibestad, d. 1914, Skånland ?

Børn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter:

74.39.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. 1926
75.39.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
40.28.
Dorthea Andersdatter
Født 1799, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.16.
Død 25 aug. 186016.

Gift 182131 med

Lorents Pedersen
Født 1791, ? Skog i Nesna ?16.
Død 3 mar. 187616.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.16

Børn af Dorthea Andersdatter og Lorents Pedersen:

76.40.Else Anna Lorentsdatter, f. 1822, Nordland, d. 1873
77.40.Johanne Kirstine Lorentsdatter, f. 1830, Nordland, d. 1830
41.28.
Nils Petter Anderssøn
Født 1801, Innigarden i Strømfors, Hemnes16.
42.28.
Jon Anderssøn
Født 1803, Innigarden, Strømfors, Hemnes, Nordland16.
Død 180332,16.
43.28.
Lars Anderssøn
Født 1804, Innigarden i Strømfors, Hemnes16.
44.30.
Maren Kristensdatter
Født 1828, Marskard18.
Død 189918.
45.32.
Ole Jørgensøn
Født 1797, (Medstrøm?), Hemnes.21.
Død 183721.
     Bruker av garden Urlandå i Hemnes fra ca. 1830.21
46.32.
Jacob Andreas Jørgensen
Født 1799, (Medstrøm?), Hemnes.21.
47.32.
Lars Jørgensen Strøm
Født 1801, Medstrøm, Hemnes.21,32.
Død 186133.
     Fra Mædstrøm? i Hemnes.34

Gift 184234 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.35.
Død 186633.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.34

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Lars Jørgensen Strøm og Berit Johansdatter:

78.47.Kristen Hartvig Heitmann Strøm, f. 1842
48.32.
Ronikka Kristine Jørgensdatter
Født omkring 1805, Urlandåen, Hemnes.21.
49.32.
Jørgen Johan Jørgensøn
Født 1807, Urlandåen, Hemnes.21.
Død før 181421.
50.32.
Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.36,21.
Død 188034.
     Frå Mo i Rana.37
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

Gift 1° 184638 med

Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 182937.
Død 190734.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Gift 2° _____, Uden for ekteskap ?39med

Anne Marie Nikolaisdatter
     Fra Merkesnes.38

Børn af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann:

79.50.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. 1930
80.50.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
81.50.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
82.50.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
83.50.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
84.50.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
85.50.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. 1929
86.50.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
87.50.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. 1938
88.50.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. 1954
89.50.Albert Johan Strøm, f. 1869
90.50.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870

Børn af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Anne Marie Nikolaisdatter:

91.50.Jens Hagerup Strøm, f. 1870, d. 1893
51.32.
Thomas Raaby Jørgensen
Født 1817, Urlandåen, Hemnes.21.

Generation 8.

52.36.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.25.
Død 191518.
53.36.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.18, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191618.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad18 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.18, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192018.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

92.53.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
93.53.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
94.53.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
95.53.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
96.53.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
97.53.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
98.53.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
99.53.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
100.53.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
54.36.
Anne Rebekka Johnsdatter
Født 1848, Marskard, Skånland18.

Gift 189018 med

Reobert Olai Olsen Aas
Født 1848, Sandstrand, Skånland, Trondenes18.
     Søn af Ole Knut Pedersen Aas og Anne Johanna Margrete Sørensdatter.

Børn af Anne Rebekka Johnsdatter og Reobert Olai Olsen Aas:

101.54.Julie Alvilde Olsen (Aas), f. 1892, Skånland
55.36.
Serine Marie Kirstine Johnsdatter
Født 1854, Marskard, Skånland18.
Død 192018.

Gift 1° 187518 med

Martinus Johansen
Født 1846, Fornes, Skånland18.
Død 187818.
     Søn af Johan Henriksen og Elen Maria Salomonsdatter.

Gift 2° 188018 med

Anton Daniel Bårdsen
Født 1846, Oppdal18.
Død 189118.
     Søn af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

[Gift 1° 1877 med Hanna Petrikka Beteusdatter (1851 - 1879); Gift 2° 1880 med Serine Marie Kirstine Johnsdatter (1854 - 1920)].

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Martinus Johansen:

102.55.Ove Johan Martinussen, f. 1876, Skånland, d. 1876
103.55.Martin Johan Martinussen, f. 1878, Skånland

Børn af Serine Marie Kirstine Johnsdatter og Anton Daniel Bårdsen:

104.55.Hans Peder Antonsen, f. 1881, Skånland
105.55.Jondine Johanna Antonsdatter, f. 1883, Skånland, d. 1884
106.55.Bertin Roald Antonsen, f. 1885, Skånland, d. 1906
107.55.Jondine Ottilie Antonsdatter, f. 1887, Skånland, d. 1887
108.55.Andor Severin Magnus Antonsen, f. 1889, Skånland
109.55.Alvin Berg Antonsen, f. 1891, Skånland
56.37.
Else Maria Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 182326.
     Død straks efter fødselen.26
57.37.
Andrine Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 182326.
     Død straks efter fødselen.26
58.37.
Else Maria Israelsdatter
Født 18 apr. 1825, Strømfors i Hemnes.26.
Død 3 jan. 189731.

Gift 185331 med

Johan Olsen
Født 182731.
Død 18 jun. 190431.
     Fra Næverlia.31
     Fikk bygselbrev tinglyst 15. okt. 1858 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.16

Børn af Else Maria Israelsdatter og Johan Olsen:

110.58.Iver Andreas Johansen, f. 1854, Strømfors i Hemnes., d. 1854
111.58.Ole Andreas Johansen, f. 1856, Strømfors i Hemnes.
112.58.Jertrud Jacobea Johansen, f. 1859, Strømfors i Hemnes.
113.58.Randi Kjerstine Johansdatter, f. 1861, Strømfors i Hemnes.
114.58.Else Marie Johansdatter, f. 1863, Strømfors i Hemnes.
59.37.
Ronika Israelsdatter
Født 13 okt. 1826, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 1826.
     Død straks efter fødselen.26
60.37.
Ane Israelsdatter
Født 16 jun. 1827, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 182726.
     Død straks efter fødselen.26
61.37.
Johanna Israelsdatter
Født 13 okt. 1828, Strømfors i Hemnes.26.
62.37.
Olina Israelsdatter
Født 30 sep. 1829, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 1829.
     Død straks efter fødselen.26
63.37.
Anders Israelsen
Født 1 mai 1831, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 1831.
     Død straks efter fødselen.26
64.37.
Anders Christian Israelsen
Født 19 jun. 1832, Strømfors i Hemnes.26.
     Hemnesberget 1875.26
65.37.
Veronica Kierstina Israelsdatter
Født 26 mai 1833, Strømfors i Hemnes.26.
Død 183326.
66.37.
Hanna Sophia Israelsdatter
Født 31 jul. 1834, Strømfors i Hemnes.26.
Død 19 mar. 192240.

Gift _____med

Nils Christian Jakobsen
Født 5 mai 1826, Svalingen i Hemnes.40.
Død 5 feb. 190740.
     Fikk bykselbrev tinglyst 7. sept. 1863 på Svalingen (bnr. 2, lnr 231b, 2 pund i landskyld) i Hemnes. Ved skyldsetningsforretning 1878 ble lnr. 231b delt i to like deler, hvorved lnr. 231c ble fraskilt. Landskylden var herefter 1 daler 1 ort 20 skill.40

Børn af Hanna Sophia Israelsdatter og Nils Christian Jakobsen:

115.66.Iver Andreas Nilsen, f. 1860, Svalingen i Hemnes.
116.66.Jacob Johan Nilsen, f. 1861, Svalingen i Hemnes.
117.66.Nils Heitmand Nilsen, f. 1864, Svalingen i Hemnes.
118.66.Anders Johan Nilsen, f. 1868, Svalingen i Hemnes.
119.66.Sophie Ronika Nilsdatter, f. 1872, Svalingen i Hemnes.
67.37.
Lars Johan Israelsen
Født 31 aug. 1837, Strømfors i Hemnes.26.
     Død straks efter fødselen.26
68.37.
Anders Johan Israelsen
Født 7 jun. 1838, Strømfors i Hemnes.26.
Død 17 jul. 186326.
69.37.
Dorthea Israelsdatter
Født 21 nov. 1839, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 183926.
     Død straks efter fødselen.26
70.37.
Israel Andreas Israelsen
Født 18 mai 1843, Strømfors i Hemnes.26.
Død omkring 1843.
     Død straks efter fødselen.26
71.38.
Hans Andreas Olsen
Født 25 sep. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.27.
     Husmann på plassen Sørsjømyra eller Bakken på Straumbotn (lnr. 176b) i Hemnes.41

Gift 185141 med

Pernille Christoffersdatter
Født 182641.
     Fra Nord-Rana.41

Børn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter:

120.71.Christence Ronika Hansdatter, f. 1850, Straumbotn i Hemnes.
121.71.Othea Johanna Hansdatter, f. 1853, Straumbotn i Hemnes.
122.71.Ole Andreas Hansen, f. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes., d. 1897
123.71.Peder Tobias Hansen, f. 1858, Straumbotn i Hemnes.
124.71.Lars Christian Hansen, f. 1861, Straumbotn i Hemnes.
125.71.Karen Mathea Hansdatter, f. 1862, Straumbotn i Hemnes.
126.71.Larssine Hansdatter, f. 1866, Straumbotn i Hemnes., d. 1866
127.71.Larssine Kristine Hansdatter, f. 1867, Straumbotn i Hemnes.
128.71.Christoffer Berthinus Hansen, f. 1870, Straumbotn i Hemnes.
72.39.
Else Maria Strøm
Født 1829, Åndervåg, Ibestad18.
Død 1890, Djupvik, Skånland ?18.

Gift 1° 1859, Djupvik, Skånland18 med

Eilert Kristian Korneliussen
Født 1834, Åndervåg, Ibestad18.
Død 1863, Djupvik, Skånland ?18.

Gift 2° 186418 med

Kornelius Hanssen
Født 1825, Djupvik, Skånland.18.
Død 189818.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Else Maria Strøm og Eilert Kristian Korneliussen:

129.72.Nikolina Maria Eilertsdatter, f. 1859, Skånland
130.72.Karolina Maria Eilertsdatter, f. 1861, Skånland, d. 1928, Lavangen ?

Børn af Else Maria Strøm og Kornelius Hanssen:

131.72.Eilert Kristian Kornelius Korneliussen, f. 1865, Skånland., d. 1890
132.72.Anne Marta Korneliusdatter, f. 1865, Skånland.
133.72.Hans Eberg Korneliussen, f. 1867, Skånland.
134.72.Anna Emilia Korneliusdatter, f. 1870, Skånland., d. 1870
73.39.
Erik Andreas Strøm
Født 1832, Åndervåg, Ibestad18.
Død 1914, Djupvik, Skånland ?18.

Gift 1859, Djupvik, Skånland18 med

Karen Malena Hansdatter
Født 1828, Djupvik, Skånland ?18.
Død 1909, Djupvik, Skånland ?18.

Børn af Erik Andreas Strøm og Karen Malena Hansdatter:

135.73.Ole Nikolai Bendik Eriksen, f. 1860, Skånland
136.73.Hans Martin, f. 1862, Skånland, d. 1862, Skånland
137.73.Anna Sofia Eriksdatter, f. 1864, Skånland
138.73.Hartvig Kristian Eriksen, f. 1872, Skånland
74.39.
Nikoline Maria Strøm
Født 184218.
Død 192618.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.23

Gift 1° 1866, Grov, Skånland18 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord18.
Død 187518.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad18 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland18.
Død 189018.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

139.74.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
140.74.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
141.74.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
142.74.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

143.74.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
144.74.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
145.74.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
146.74.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
75.39.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland18, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189718.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.23
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.24

Gift 4 aug. 188230,18 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.18,25, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.18, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.24
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.42

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

147.75.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
148.75.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
149.75.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
150.75.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
151.75.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
76.40.
Else Anna Lorentsdatter
Født 9 jun. 1822, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland16.
Død 24 dec. 187316.

Gift 185531 med

Svend Heitmann Pedersen
Født 23 okt. 1819, Øverdal, Nord-Rana16.
Død 28 apr. 186716.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.16

Børn af Else Anna Lorentsdatter og Svend Heitmann Pedersen:

152.76.Peder Jeremias Svendsen, f. 1857, Nordland
77.40.
Johanne Kirstine Lorentsdatter
Født 20 apr. 1830, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland16.
Død apr. 183043,16.
78.47.
Kristen Hartvig Heitmann Strøm
Født 184234.
     Utvandra til Amerika i 1868.34

Gift _____, Uten for ekteskap.44med

Karen Elisabeth Johansdatter
Født 1832, Lia.33.
     «innerstbarn». Tjenestejenta [? hos Kristen Strøm på Holm ?].33

Børn af Kristen Hartvig Heitmann Strøm og Karen Elisabeth Johansdatter:

153.78.Anna Pauline Kristensdatter Strøm, f. 1865
79.50.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 184637.
Død 193038.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 187638 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.38.
Død 193638.
     Oppvokst på Hals.38
80.50.
Jørgen Martin Strøm
Født 184838.
Død 184838.
81.50.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 185037.
Død 1913, Amerika.37.

Gift 188138 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.37
     Utvandra til Amerika i 1893.38
82.50.
Kristian Fredrik Strøm
Født 185338.
Død 185738.
83.50.
Berntine Johanna Strøm
Født 185538.
Død 185738.
84.50.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185837.
Død 8 jan. 192237.
     Ingen born.37

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185837.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
85.50.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 186145,37.
Død 192938.

Gift 188338 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.38.
     Bosatt i Dyrøyhamn.38
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.37
86.50.
Regine Hansine Strøm
Født 186138.
Død 186238.
87.50.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 186437.
Død 193838.
     Jordmor.37

Gift 189738 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.38.
Død 27 mar. 192537.
     Bosatt på Framnes.38
88.50.
Kristian Fredrik Strøm
Født 186638.
Død 195438.

Gift 190538 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.38.
Død 196338.
89.50.
Albert Johan Strøm
Født 186938.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.38

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 187138.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

154.89._____
155.89._____
156.89._____
157.89._____
90.50.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 187038.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186337.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

158.90.Jakob Normann
159.90.Karsten Normann
160.90.Sverre Normann
91.50.
Jens Hagerup Strøm
Født 187038.
Død 189338.
     Oppfostra hos Kristian Hansen, Berg i Dyrøy. Han omkom ved kullseiling utenfor Båtsfjord 1893.38

Generation 9.

92.53.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187118.
93.53.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.18.
94.53.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.42

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

161.94.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
162.94.Markus Gram Balteskard, f. 1902
163.94.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
164.94.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
165.94.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
166.94.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
167.94.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
95.53.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.18.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».42

Gift 190218 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

168.95.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
169.95.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
170.95.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
171.95.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
172.95.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
173.95.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
174.95.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
96.53.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.18.
     Til Tovik, Skånland.18
97.53.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.18.
98.53.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.18.
99.53.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.18.
Død 189018.
100.53.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.18.
101.54.
Julie Alvilde Olsen (Aas)
Født 1892, Miklevoll, Skånland18.
102.55.
Ove Johan Martinussen
Født 1876, Marskard, Skånland18.
Død 187618.
103.55.
Martin Johan Martinussen
Født 1878, Marskard, Skånland18.

Utenfor ekteskap med46,18

Maren Birgitte Nilsdatter
Født 1872, Tortenvik, Skånland18.

Gift 1° 190718 med

Petra Bernharda Kristine Hansen
Født 1882, Marskard, Skånland18.
     Datter af Hans Pettersen og Anne Birgitte Bårdsdatter.

Børn af Martin Johan Martinussen og Maren Birgitte Nilsdatter:

175.103.Ole Johan Martinsen (Martinussen?), f. 1900, Skånland

Børn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen:

176.103.Maria Hansine Martinussen, f. 1908, d. 1908
177.103.Berthin Roald Marskar, f. 1909, Skånland, d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
178.103.Arthur Berg Martinussen, f. 1911, Skånland, d. 1918
179.103.Sigurd Marian Martinussen, f. 1913, Skånland, d. 1918
180.103.Hans Petter Andreas Martinussen, f. 1916, Skånland, d. 1916
181.103.Marinius Johan Palmer Martinussen, f. 1918, Skånland
182.103.Sigrun Artura Martinussen, f. 1920, Skånland
183.103.Alvilde Hansine Martinussen, f. 1923, Skånland
104.55.
Hans Peder Antonsen
Født 1881, Marskard, Skånland18.
105.55.
Jondine Johanna Antonsdatter
Født 1883, Marskard, Skånland18.
Død 188418.
106.55.
Bertin Roald Antonsen
Født 1885, Marskard, Skånland18.
Død 190618.
107.55.
Jondine Ottilie Antonsdatter
Født 1887, Marskard, Skånland18.
Død 188718.
108.55.
Andor Severin Magnus Antonsen
Født 1889, Marskard, Skånland18.
109.55.
Alvin Berg Antonsen
Født 1891, Marskard, Skånland18.
110.58.
Iver Andreas Johansen
Født 7 mai 1854, Strømfors i Hemnes.31.
Død 185431.
111.58.
Ole Andreas Johansen
Født 30 apr. 1856, Strømfors i Hemnes.31.
     Udvandrer til USA 1881.31

Børn af Ole Andreas Johansen og _____:

184.111.Lars Johan Olsen ?, f. 1879, d. 1935
112.58.
Jertrud Jacobea Johansen
Født 5 jan. 1859, Strømfors i Hemnes.31.
113.58.
Randi Kjerstine Johansdatter
Født 24 jun. 1861, Strømfors i Hemnes.31.
114.58.
Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.31.

Gift 188531 med

Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.41.
Død 24 aug. 189731.
     Søn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.31

Børn af Else Marie Johansdatter og Ole Andreas Hansen:

185.114.John Eskil Hansen (Olsen?), f. 1885, Strømfors i Hemnes.
186.114.Hans Angel Hansen (Olsen?), f. 1887, Strømfors i Hemnes.
187.114.Peter Magnus Hansen (Olsen?), f. 1889, Strømfors i Hemnes.
188.114.Olga Emilie Hansen (Olsen?), f. 1893, Strømfors i Hemnes.
189.114.Ole Andreas Hansen (Olsen?), f. 1897, Strømfors i Hemnes.
115.66.
Iver Andreas Nilsen
Født 13 jun. 1860, Svalingen i Hemnes.40.
116.66.
Jacob Johan Nilsen
Født 28 jun. 1861, Svalingen i Hemnes.40.
117.66.
Nils Heitmand Nilsen
Født 17 sep. 1864, Svalingen i Hemnes.40.
118.66.
Anders Johan Nilsen
Født 24 feb. 1868, Svalingen i Hemnes.40.
119.66.
Sophie Ronika Nilsdatter
Født 23 feb. 1872, Svalingen i Hemnes.40.
120.71.
Christence Ronika Hansdatter
Født 28 sep. 1850, Straumbotn i Hemnes.41.
     Hemnesberget 1891.41
121.71.
Othea Johanna Hansdatter
Født 16 aug. 1853, Straumbotn i Hemnes.41.
     Hauknes plass, Kverneng i Nord-Rana.41
122.71.
Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.41.
Død 24 aug. 189731.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.31

Gift 188531 med

Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.31.
     Datter af Johan Olsen og Else Maria Israelsdatter.

Børn af Ole Andreas Hansen og Else Marie Johansdatter er vist under Else Marie Johansdatter (nr. 114).

123.71.
Peder Tobias Hansen
Født 7 aug. 1858, Straumbotn i Hemnes.41.
124.71.
Lars Christian Hansen
Født 6 nov. 1861, Straumbotn i Hemnes.41.
125.71.
Karen Mathea Hansdatter
Født 31 okt. 1862, Straumbotn i Hemnes.41.
126.71.
Larssine Hansdatter
Født 30 jan. 1866, Straumbotn i Hemnes.41.
Død 186641.
127.71.
Larssine Kristine Hansdatter
Født 1 jun. 1867, Straumbotn i Hemnes.41.
     Hølbekkmoen i Nord-Rana.41
128.71.
Christoffer Berthinus Hansen
Født 30 aug. 1870, Straumbotn i Hemnes.41.
     USA. 1889.41
129.72.
Nikolina Maria Eilertsdatter
Født 1859, Djupvik, Skånland18.

Gift 1894, Djupvik, Skånland18 med

Anton Martin Ellevsen
Født 1863, Djupvik, Skånland18.

Børn af Nikolina Maria Eilertsdatter og Anton Martin Ellevsen:

190.129.Einar, f. 1896, Skånland
191.129.Alvilde Marie, f. 1899, Skånland, d. 1920, Skånland
192.129.Ellef Olai, f. 1902, Skånland
130.72.
Karolina Maria Eilertsdatter
Født 1861, Djupvik, Skånland18.
Død 1928, Soløy, Lavangen ?18.
18

Gift 1887, Soløy, Lavangen18 med

Hans Johan Hanssen
Født 1858, Bekkeli, Salangen18.

Børn af Karolina Maria Eilertsdatter og Hans Johan Hanssen:

193.130.Engvarda Maria, f. 1887, Skånland
194.130.Olaf Andreas, f. 1889, Lavangen
195.130.Harald Kristian, f. 1890, Lavangen, d. 1897, Lavangen ?
196.130.Johanna Kristine, f. 1893, Lavangen, d. 1912, Lavangen ?
197.130.Alma Hartvida Konstanse, f. 1897, Lavangen
131.72.
Eilert Kristian Kornelius Korneliussen
Født 1865, Djupvik, Skånland.18.
Død 189018.
132.72.
Anne Marta Korneliusdatter
Født 1865, Djupvik, Skånland.18.

Utenfor ekteskap med46,46,18

Rafael Andreas Har Magnussen
Født 185118.

Gift 1° 190918 med

Jørgen Andreas Larssen
Født 1849, Dverberg, Nordland.18.
Død 192218.
     Renså, Skånland. Dverberg i Nordland.

[Gift 1° 1883 med Johanna Dortea Ingebrigtsdatter (1844 - 1907); Gift 2° 1909 med Anne Marta Korneliusdatter (f. 1865)].

Børn af Anne Marta Korneliusdatter og Rafael Andreas Har Magnussen:

198.132.Nils Ingvald Steinbakken, f. 1900
133.72.
Hans Eberg Korneliussen
Født 1867, Djupvik, Skånland.18.
     Renså, Skånland.

Gift 189518 med

Rebekka Marselia Danielsdatter
Født 1864, Renså, Skånland.18.

Børn af Hans Eberg Korneliussen og Rebekka Marselia Danielsdatter:

199.133.Else Marie Hansdatter, f. 1896, Skånland., d. 1897
200.133.Einar Edvin Hanssen, f. 1898, Skånland.
201.133.Nenny Alise Hanssen, f. 1900, Skånland.
202.133.Gudrun Kathea Hanssen, f. 1902, Skånland.
203.133.Dankert Kristian Hanssen, f. 1905, Skånland.
204.133.Ragnhild Olufa Hanssen, f. 1908, Skånland.
134.72.
Anna Emilia Korneliusdatter
Født 1870, Djupvik, Skånland.18.
Død 187018.
135.73.
Ole Nikolai Bendik Eriksen
Født 1860, Djupvik, Skånland18.

Gift 1893, Djupvik, Skånland18 med

Indianna Iversdatter
Født 1866, Annamo, Skånland18.

Børn af Ole Nikolai Bendik Eriksen og Indianna Iversdatter:

205.135.Elida Karlotte Eriksen, f. 1895, Skånland
206.135.Nakor Idal Ranbæk Eriksen, f. 1897, Skånland
207.135.Nikoline, f. 1900, Skånland
208.135.Iver Nikolai, f. 1906, d. 1907
136.73.
Hans Martin
Født 1862, Djupvik, Skånland18.
Død 1862, Djupvik, Skånland18.
137.73.
Anna Sofia Eriksdatter
Født 1864, Djupvik, Skånland18.

Gift 1894, Djupvik, Skånland18 med

Erik Andreas Martin Hanssen
Født 1863, Myrlandshaugen, Gratangen18.
Død 1896, Djupvik, Skånland ?18.

Børn af Anna Sofia Eriksdatter og Erik Andreas Martin Hanssen:

209.137.Ehard Alfred Marinius, f. 1896, Skånland, d. 1918, Skånland ?
138.73.
Hartvig Kristian Eriksen
Født 1872, Djupvik, Skånland18.

Gift 1904, Djupvik, Skånland18 med

Amalie Marie Jenssen
Født 1878, Hillesøy, TR18.

Børn af Hartvig Kristian Eriksen og Amalie Marie Jenssen:

210.138.Magnhild Sigrun Jørgine, f. 1905, Skånland, d. 1906, Skånland ?
211.138.Arthur Alfred Kornelius, f. 1907, Skånland
212.138.Hjalmar Sigfrid Kristian, f. 1909, Skånland
213.138.Klara Margot Oliva, f. 1912, Skånland
214.138.Hartløv Marian Edvin, f. 1916, Skånland
215.138.Magnus Ehard Alvin, f. 1921, Skånland
139.74.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland18.
Død 1869, Grov, Skånland18.
140.74.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland18.
141.74.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland18.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad18 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad18.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

216.141.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
217.141.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
218.141.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
219.141.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
220.141.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
221.141.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
222.141.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
223.141.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
224.141.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
225.141.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
226.141.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
227.141.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
228.141.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
142.74.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland18.
Død 1882, Grov, Skånland18.
143.74.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad18.
Død 1878, Laupstad, Ibestad18.
144.74.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad18.

Gift 1901, Å, Ibestad18 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad18.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

229.144.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
230.144.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
231.144.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
232.144.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
233.144.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
234.144.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
145.74.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad18.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad18 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad18.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

235.145.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
236.145.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
237.145.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. 1926, Ibestad
238.145.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. 1926, Ibestad
239.145.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. 1926, Ibestad
240.145.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
241.145.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. 1926, Ibestad
242.145.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. 1926, Ibestad
243.145.Per Johan Torleif, f. 1925, Ibestad
146.74.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad18.
Død 191818.
147.75.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland18,46.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord47.

Gift 1905, Grov, Skånland18 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland47,18.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord47.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

244.147.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
245.147.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
246.147.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
247.147.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
248.147.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
249.147.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
148.75.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad47,18.
Død 19 okt. 195547.

Gift 190618 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.47.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.47.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

250.148.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
251.148.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
252.148."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
253.148.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
254.148.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
149.75.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad47,18.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad47.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.18 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.47.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

255.149.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
256.149.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
257.149.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
258.149.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
259.149.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
260.149.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
261.149.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
262.149.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
263.149.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
150.75.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland18, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland18.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland18, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

264.150.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
265.150.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
266.150.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
267.150.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
151.75.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad47,18.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad47.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.47.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.47.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

268.151.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
269.151.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
152.76.
Peder Jeremias Svendsen
Født 28 feb. 1857, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland16.
153.78.
Anna Pauline Kristensdatter Strøm
Født 186533.
     Oppfostra hos Jørgen Strøm på Holm, Dyrøy.33
154.89.
___________
155.89.
___________
156.89.
___________
157.89.
___________
158.90.
Jakob Normann
159.90.
Karsten Normann
160.90.
Sverre Normann

Generation 10.

161.94.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland18.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland18, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland18, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen er vist under Ove Andreas Eberg Ellefsen (nr. 150).

162.94.
Markus Gram Balteskard
Født 190218.
163.94.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard18.
164.94.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard18.
Død 190718.
165.94.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard18.
Død 191018.
166.94.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard18.
Død 192418.
167.94.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard18.
168.95.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard18.
169.95.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland18.
Død 191118.
170.95.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland18.
171.95.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland18.
172.95.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland18.
173.95.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland18.
174.95.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland18.
175.103.
Ole Johan Martinsen (Martinussen?)
Født 1900, Tortenvik, Skånland18.
176.103.
Maria Hansine Martinussen
Født 190818.
Død 190818.
177.103.
Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland47,18.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.47.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Berthin Roald Marskar og Mikol Marie Albertine Myklevoll:

270.177.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
271.177.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
272.177.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
273.177.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
274.177.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
275.177.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
276.177.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
178.103.
Arthur Berg Martinussen
Født 1911, Marskard, Skånland18.
Død 191818.
179.103.
Sigurd Marian Martinussen
Født 1913, Marskard, Skånland18.
Død 1918.
180.103.
Hans Petter Andreas Martinussen
Født 1916, Marskard, Skånland18.
Død 191618.
181.103.
Marinius Johan Palmer Martinussen
Født 1918, Marskard, Skånland18.
182.103.
Sigrun Artura Martinussen
Født 1920, Marskard, Skånland18.
183.103.
Alvilde Hansine Martinussen
Født 1923, Marskard, Skånland18.
184.111.
Lars Johan Olsen ?
Født 17 jan. 187931.
Død 15 nov. 193548.
     Medstraum bnr. 4 i Hemnes.31
     Fikk skjøte fra svigerfaren Hans Larsen for kr. 600 på bnr. 4 Rydland (fraskilt 1922 fra bnr. 1 Medstraum) på Medstrøm i Hemnes, tinglyst 13. aug. 1922.48

Gift 191048 med

Josefine Berg Hansen
Født 28 jul. 1888, Medstrøm i Hemnes.48.
Død 24 apr. 197948.

Børn af Lars Johan Olsen ? og Josefine Berg Hansen:

277.184.Hans Hetman Rydland, f. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
278.184.Ane Rydland, f. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
185.114.
John Eskil Hansen (Olsen?)
Født 23 aug. 1885, Strømfors i Hemnes.31.
     USA 1907 og 1911.31
186.114.
Hans Angel Hansen (Olsen?)
Født 28 jun. 1887, Strømfors i Hemnes.31.
187.114.
Peter Magnus Hansen (Olsen?)
Født 4 sep. 1889, Strømfors i Hemnes.31.
188.114.
Olga Emilie Hansen (Olsen?)
Født 5 jan. 1893, Strømfors i Hemnes.31.
     USA 1911.31
189.114.
Ole Andreas Hansen (Olsen?)
Født 6 sep. 1897, Strømfors i Hemnes.31.
     USA 1916.31
190.129.
Einar
Født 1896, Djupvik, Skånland18.
191.129.
Alvilde Marie
Født 1899, Djupvik, Skånland18.
Død 1920, Djupvik, Skånland18.
192.129.
Ellef Olai
Født 1902, Djupvik, Skånland18.
193.130.
Engvarda Maria
Født 1887, Djupvik, Skånland18.
194.130.
Olaf Andreas
Født 1889, Lia, Lavangen18.
195.130.
Harald Kristian
Født 1890, Lia, Lavangen18.
Død 1897, Soløy, Lavangen ?18.
196.130.
Johanna Kristine
Født 1893, Lia, Lavangen18.
Død 1912, Soløy, Lavangen ?18.
197.130.
Alma Hartvida Konstanse
Født 1897, Soløy, Lavangen18.
198.132.
Nils Ingvald Steinbakken
Født 190018.
199.133.
Else Marie Hansdatter
Født 1896, Renså, Skånland.18.
Død 189718.
200.133.
Einar Edvin Hanssen
Født 1898, Renså, Skånland.18.
201.133.
Nenny Alise Hanssen
Født 1900, Renså, Skånland.18.
202.133.
Gudrun Kathea Hanssen
Født 1902, Renså, Skånland.18.

Gift 192818 med

Konrad Berg Martinsen
Født 1904, Hamnvik, Ibestad.18.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Gudrun Kathea Hanssen og Konrad Berg Martinsen:

279.202.Svanhild Marie Martinsen, f. 1929, Ibestad.
203.133.
Dankert Kristian Hanssen
Født 1905, Renså, Skånland.18.
204.133.
Ragnhild Olufa Hanssen
Født 1908, Renså, Skånland.18.

Gift 192918 med

Odd Barlien Olsen
Født 190218.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Ragnhild Olufa Hanssen og Odd Barlien Olsen:

280.204.Ragnhild Marie Barlien, f. 1930, Ibestad.
205.135.
Elida Karlotte Eriksen
Født 1895, Djupvik, Skånland18.

Gift 1917, Djupvik, Skånland18 med

Johannes Imanuel Jakobsen
Født 1884, Trondenes18.

Børn af Elida Karlotte Eriksen og Johannes Imanuel Jakobsen:

281.205.Aslaug, f. _____
282.205.Nikoline Emelie Charlotte, f. 1916, Skånland
206.135.
Nakor Idal Ranbæk Eriksen
Født 1897, Djupvik, Skånland18.

Gift 1922, Djupvik, Skånland18 med

Johanna Margrete Mattiassen
Født 190018.

Børn af Nakor Idal Ranbæk Eriksen og Johanna Margrete Mattiassen:

283.206.Martin Tonning
284.206.Nygren Imanuel, f. 1923, Skånland
207.135.
Nikoline
Født 1900, Djupvik, Skånland18.
208.135.
Iver Nikolai
Født 190618.
Død 190718.
209.137.
Ehard Alfred Marinius
Født 1896, Djupvik, Skånland18.
Død 1918, Djupvik, Skånland ?18.
210.138.
Magnhild Sigrun Jørgine
Født 1905, Djupvik, Skånland18.
Død 1906, Djupvik, Skånland ?18.
211.138.
Arthur Alfred Kornelius
Født 1907, Djupvik, Skånland18.
212.138.
Hjalmar Sigfrid Kristian
Født 1909, Djupvik, Skånland18.
213.138.
Klara Margot Oliva
Født 1912, Djupvik, Skånland18.
214.138.
Hartløv Marian Edvin
Født 1916, Djupvik, Skånland18.
215.138.
Magnus Ehard Alvin
Født 1921, Djupvik, Skånland18.
216.141.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad18.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad18 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes18.
Død 1925.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

285.216.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
286.216.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
287.216.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
288.216.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
217.141.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad18.
218.141.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad18.
219.141.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad18.

Gift 1914, Fornes, Ibestad18 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad18.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

289.219.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
290.219.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
291.219.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
292.219.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
293.219.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
294.219.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
295.219.Eli Johan, f. 1925, Ibestad
220.141.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad18.
Død 1898, Klåpen, Ibestad18.
221.141.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad18.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad18 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad18.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

296.221.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
222.141.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad18.

Gift 1926, Klåpen, Ibestad18 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad18.
223.141.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad18.
Død 1910, Klåpen, Ibestad18.
224.141.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad18.
225.141.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad18.
Død 1910, Klåpen, Ibestad18.
226.141.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad18.
227.141.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad18.
228.141.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad18.
229.144.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad18.
230.144.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad18.
231.144.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad18.
232.144.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad18.
233.144.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad18.
234.144.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad18.
235.145.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad18.
236.145.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad18.
Død 1911, Laupstad, Ibestad18.
237.145.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad18.
Død 1926, Laupstad, Ibestad18.
238.145.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad18.
Død 1926, Laupstad, Ibestad18.
239.145.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad18.
Død 1926, Laupstad, Ibestad18.
240.145.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad18.
Død 1919, Laupstad, Ibestad18.
241.145.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad18.
Død 1926, Laupstad, Ibestad18.
242.145.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad18.
Død 1926, Laupstad, Ibestad18.
243.145.
Per Johan Torleif
Født 1925, Laupstad, Ibestad18.
18
244.147.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland47,18.

Gift _____47med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen47.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord47.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

297.244.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
245.147.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland47,18.

Gift _____47med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord47,18.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
246.147.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland47,18.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord47.

Gift _____47med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen47.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

298.246.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
299.246.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
300.246.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
301.246.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
302.246.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
247.147.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland47,18.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord47.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.47.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

303.247.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
304.247.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
305.247.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
248.147.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland47,18.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.47.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

306.248.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
307.248.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
249.147.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland47,18.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.47.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

308.249.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
309.249.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
310.249.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
311.249.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
250.148.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.47.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.47.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

312.250.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
313.250.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
251.148.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.47.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.47.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

314.251.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
315.251.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
316.251.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
317.251.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
252.148.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.47.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.47.
     Ikke døbt (ikke navngivet).47
253.148.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.47.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.47.
254.148.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.47.
255.149.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 4 mai 1972, Salangen.47.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

318.255.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
319.255.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
320.255.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
321.255.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
322.255.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
323.255.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
324.255.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
325.255.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
256.149.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.47.
257.149.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland47,18.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.47.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar er vist under Berthin Roald Marskar (nr. 177).

258.149.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.47.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.47.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

326.258.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
327.258.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
328.258.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
259.149.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.47.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

329.259.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
330.259.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
331.259.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
332.259.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
260.149.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.47.
261.149.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.47.
262.149.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.47.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

333.262.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
263.149.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.47.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

334.263.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
335.263.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
336.263.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
337.263.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
264.150.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

338.264.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
265.150.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
266.150.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge49.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige49.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

339.266.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
340.266.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
267.150.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

341.267.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
342.267.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
343.267.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
344.267.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
268.151.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.47.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.47.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

345.268.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
346.268.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
347.268.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
269.151.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.47.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.47.

Generation 11.

270.177.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.47.
271.177.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.47.
272.177.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
273.177.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.47.
274.177.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.47.
275.177.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.47.
276.177.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.47.
277.184.
Hans Hetman Rydland
Født 17 sep. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.48.
     Fortsatte som bruker på Rydland, Medstrøm i Hemnes etter farens død, mens moren hadde uskiftebevilling. Ingen barn.48

Gift 195048 med

Petrine
Født 14 mar. 191448.
Død 31 aug. 196548.
     Fra Hamarøy.48
278.184.
Ane Rydland
Født 22 jan. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.48.
     Straumbotn bnr. 5 i Hemnes.48
279.202.
Svanhild Marie Martinsen
Født 1929, Hamnvik, Ibestad.18.
280.204.
Ragnhild Marie Barlien
Født 1930, Hamnvik, Ibestad.18.
281.205.
Aslaug
Født _____, Djupvik, Skånland18.
282.205.
Nikoline Emelie Charlotte
Født 1916, Djupvik, Skånland18.
283.206.
Martin Tonning
284.206.
Nygren Imanuel
Født 1923, Djupvik, Skånland18.
285.216.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad18.
Død 1921, Klåpen, Ibestad18.
286.216.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad18.
Død 1919, Klåpen, Ibestad18.
287.216.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad18.
288.216.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad18.
289.219.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad18.
290.219.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad18.
291.219.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad18.
292.219.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad18.
293.219.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad18.
294.219.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad18.
295.219.
Eli Johan
Født 1925, Fornes, Ibestad18.
296.221.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad18.
297.244.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord47.

Gift _____47med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad47.
298.246.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord47.
299.246.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord47.

Gift _____47med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja47.
300.246.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord47.
301.246.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord47.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord47.
302.246.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord47.
303.247.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.47.
304.247.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.47.
305.247.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.47.
306.248.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.47.
307.248.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.47.
308.249.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.47.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.47.
309.249.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.47.
310.249.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.47.
311.249.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.47.
312.250.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.47.
313.250.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.47.
314.251.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.47.
315.251.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.47.
316.251.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.47.
317.251.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.47.
318.255.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.47.
319.255.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.47.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.47.
320.255.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.47.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.47.
321.255.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.47.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.47.
322.255.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.47.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.47.
323.255.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.47.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.47.
324.255.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.47.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.47, døbt _____, Trondenes kirke.47.
     Evakuert fra Finmark.47
325.255.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.47.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.47.
326.258.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.47.
327.258.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.47.
328.258.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.47.
329.259.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.47.
330.259.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.47.
331.259.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.47.
332.259.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.47.
333.262.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.47.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.47.
334.263.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.47.
335.263.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.47.
336.263.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.47.
337.263.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.47.
338.264.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

348.338.Karen Brækkan, f. 1986
349.338.Andrea Brækkan, f. 1988
339.266.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige49.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
340.266.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark49.

Samboende med50

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

350.340.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
351.340.Victor Gøth Ellefsen
341.267.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

352.341.Kristin Kinmont, f. 1994
342.267.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

353.342.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
343.267.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
344.267.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
345.268.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.47.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.47.
346.268.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.47.
347.268.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.47.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.47.

Generation 12.

348.338.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
349.338.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
350.340.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.51.
351.340.
Victor Gøth Ellefsen
352.341.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
353.342.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 869
235 år gl. ved M 1666.
3Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
430 år gl. ved M 1666.
570 år gl. ved M 1701.
6Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 870
720 år gl. ved M 1701.
822 år gl. ved FT 1701.
9Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 871
1012 år gl. ved FT 1701.
1110 år gl. ved FT 1701.
12Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 878
13Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 833
14Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 912
15Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 842
16Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
17Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 577
18Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
19Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
20Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
21Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
22Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 480
23Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
24Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
26Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 587
27Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 604
2878 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
29Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
30Ibestad kirkebok.
31Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 588
32Død straks etter
33Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
34Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
35Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
36Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
37Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
38Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
39Uden for ekteskap ?
40Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 327
41Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 572
42Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
43Død straks efter fødselen.
44Uten for ekteskap.
45Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
46ugift
47Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
48Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 576
49Dåbsattest
50sambo
51Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.