© 2001 Simon Ellefsen

Helt

Opdateret 5 Feb 2004.


Generation 1.

1.0.
Ole Olsen Helt
Død omkring 1662.
     Hornemann sier at det var skiftebrev etter Ole Helt den 28. okt. 1662 og at [hustruen] Marit andre gang ble gift med Iver Toresen.1
     Skifte 28 okt. 16621.

Gift _____1med

Marit Augustinusdatter
Død 1691, Smørholmen.1.

[Gift 1° med Ole Olsen Helt (d. omkr. 1662); Gift 2° med Iver Toresen].

Børn af Ole Olsen Helt og Marit Augustinusdatter:

2.1.Iver Olsen Helt, d. 1668
3.1.Margrethe Olsdatter Helt, d. 1696

Generation 2.

2.1.
Iver Olsen Helt
Død 16681.
     Iver Olsen Helt ble ifølge Erlandsen og Tønder kapellan her [i Bu, Romsdal prosti] i 1644 og sto til sin død i 1668. Han er nevnt her i koppskatten i 1645 og ved hyllingen i 1656. I etterfølgerens utnevnelse i 1668 heter det at han ble utnevnt for Hr Iver, altså må Hr Iver ha vært her til i 1668 [NK bd. I, s. 293].1
     Han ble immatrikulert i København i 1637 [og] bruker da tilnavnet Nidarosis og ble innskrevet fra Ribe skole. I 1645 betalte han for seg og sin kone Sophie Lauritsdatter.1
     Hornemann har ham som en sønn av Ole Olsen Helt, handelsmann i Romsdal og Marite Augustinusdatter.1
     Res. Kap. og Sognepræst til Bo i Romsdalen.

Gift 1° _____med

Sophie Lauritsdatter Holgersen
Født 3 mai 1613, Inderøen.2,3.
     Datter af Laurits Holgerssøn og Birgitte Hansdatter Bernhoft.

[Gift 1° omkr. 1640 med Hans Andersen Jentoft (1614 - 7 apr. 1642); Gift 2° med Iver Olsen Helt (d. 1668)].

Gift 2° 16521 med

Margrethe Pedersdatter Stadel
     Margrethe Pedersdatter Stadel, datter av Hr Peder Stadel i Bu.1
     S.T.Dahl, skriver at hun er datter av Hr Peder Stadel i Bu - men hvem er han ?
     Se også W. Johannesen: "Stadelslekten på N-Møre" i Nordmøre Historielags Årsbok 1947.

Børn af Iver Olsen Helt og Sophie Lauritsdatter Holgersen:

4.2.Margrethe Iversdatter Helt, d. før 1694

Børn af Iver Olsen Helt og Margrethe Pedersdatter Stadel:

5.2.Peder Iversen Helt, d. 1681, Bud [i Romsdal?]
6.2.Iver Iversen Helt, d. 1691
7.2.Ole Iversen Helt
8.2.Sophie Iversdatter Helt
9.2.Maren Iversdatter Helt, f. omkr. 1652, d. 1725, Molde.
10.2.Birgitte Iversdatter Helt
11.2.Margrethe Iversdatter Helt
3.1.
Margrethe Olsdatter Helt
Død 16964.
     Margrethe er trolig en søster av sogneprest Iver Olsen Helt.5
     Skifte 16 apr. 1696, Einset i Stanvik.6,7.

Gift 1° _____med

Christen Johansen Mechelborg
Født omkring 1630-16324.
Død 16804.
     Søn af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     Blev udliggerborger på Einset, hvor han havde et kræmmerleje.4

Gift 2° efter 1680 med

Frantz Lauritsen Lund
Født omkring 16618.
     Overtog kræmmerlejet på Einset efter Margrethes første mand Christen Mechelborg.4
     Handelsmann på Einset i Stanvik.8

[Gift 1° eft. 1680 med Margrethe Olsdatter Helt (d. 1696); Gift 2° med Maren Hansdatter Breijer (19 dec. 1661 - 1741)].

Børn af Margrethe Olsdatter Helt og Christen Johansen Mechelborg:

12.3.Maren Christensdatter Mechlenborg, f. 1664
13.3.Ole Christensen Mechlenborg, f. 1666, d. 1705
14.3.Marit Christensdatter Mechelborg, f. 1672, d. 1747
15.3.Martha Christensdatter Mechlenborg, f. 1673
16.3.Ivar Christensen Mechlenborg, f. 1677, d. 1710

Generation 3.

4.2.
Margrethe Iversdatter Helt
Død før 19 jul. 1694.
     Skifte 19 jul. 1694, Trondheim9Avdøde Matrone Margrethe Iversdatter Helt i Fosen. Ingen barn med nuv. mann, Erich Mosberg, men 6 s. og 2 dtr. i 1. ekte: Sophia Johansd. Friis g. Hans Christophersen Røeg i Hevne var eldst, skipper Iver Johansen Friis, Niels, Christopher og Johan var alle myndige, og tilstede, Laurs ca. 17, Fredrik 14 og Kierstina Margrethe henved 12 år. Formynder Marcus Nissen Angell, her. Smykker, derav et med billede i, meget sølv, bl.a. merket EISMB-MIDH (avdøde og 2. mann), INF (1. mann), Hans Olsen Breier og Tomas Jørgensen. De avdødes portretter o.a. bl.a. kongeportretter, jekt, båter, sjøredskap, trelast, jordegods. Brutto 5782, netto 4219 Rd. og uvisst 250 Rd..

Gift 1° _____med

Johan Nielsen (Friis)
Død omkring 1686.
     Kjøpmann i Lillefosen. Trondhjemsborger. Han bosatte seg i Fosen i 1660-årene.
     Skifte 27 jan. 1686, Lille-Fosen.10Avdøde Johan Nielsen (i Lille-Fosen). Enke Margrethe Iversdatter Helt hvis svoger og lagverge var Hans Jørgensen Karstens, forv. og ombudsmann for Hustad gods. Barn: Iver 17, Niels 15, Christopher 14, Johan 12, Lars 9, Fredrik 6, Sophie 18, Christina Margrethe 4. 7321 ÷ 80, derav gull 70, sølv (merket Mikel Larsen, INSF, ARS, HASH, HISS, AAS, HRS, NSS, IDD), kontrafeier bl.a. «borgermester i forgylt ramme» (Jens Nielsen Friis i Trhj?), korn jekt, jordegods, hus, verger Marcus Nissen, Hans Erichsen Sogn, Oluf Polsen, Niels Pedersen Stadel..

Gift 2° _____11med

Erik Mosberg

Børn af Margrethe Iversdatter Helt og Johan Nielsen (Friis):

17.4.Sophia Johansdatter Friis, f. omkr. 1667
18.4.Iver Johansen Friis, f. omkr. 1668, d. 1731, Trondheim
19.4.Niels Johansen Friis, f. omkr. 1670
20.4.Christopher Johansen Friis, f. omkr. 1671
21.4.Johan Johansen Friis, f. omkr. 1673
22.4.Lars Johansen Friis, f. omkr. 1676
23.4.Fredrik Johansen Friis, f. omkr. 1679
24.4.Christina Margrethe Johansdatter Friis, f. omkr. 1681
5.2.
Peder Iversen Helt
Død 1681, Bud [i Romsdal?]1.
     Peder, døde ugift i Bud i 1681. Skifte ble holdt og arvingene var hans søsken.1
     Skifte 16811.
6.2.
Iver Iversen Helt
Død 169112.
     Sognepræst til Værø, dertil ordin. 2. aug. 1689.12

Gift _____med

Sophie Jentoft
Født 167112.
Død 175513.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae.

[Gift 1° med Iver Iversen Helt (d. 1691); Gift 2° med Hans Søfrensen (Uhre) (f. 1638)].

Børn af Iver Iversen Helt og Sophie Jentoft:

25.6.Iver Iversen Helt
26.6.Maren Kirstina Iversdatter Helt
7.2.
Ole Iversen Helt
     Handelsmann i Bu. Ble gift i 1687 med Sophie Hansdatter Juel.1
8.2.
Sophie Iversdatter Helt

Gift _____1med

Hans Jørgensen Carstens
     Han Jørgensen Carstens, forvalter av Hustad gods.1
9.2.
Maren Iversdatter Helt
Født omkring 16521.
Død 1725, Molde.1.
     Maren var muligens gift med Ouden Oudensen.1
10.2.
Birgitte Iversdatter Helt
     Birgitte, nevnt i 1681.1
11.2.
Margrethe Iversdatter Helt

Gift omkring 16901 med

John Robbertsen Thue
     John Robbertsen Thue på Molde.1
12.3.
Maren Christensdatter Mechlenborg
Født 16644.

Gift _____med

Henrik Nielsen
Født omkring 16424.
Død 17194.
     Søn af Niels Henriksen.
     Utliggerborger på Strømsholm.6

Børn af Maren Christensdatter Mechlenborg og Henrik Nielsen:

27.12.Johan Henriksen
28.12.Marit(te) Henriksdatter (Svenning?), d. før 1719
13.3.
Ole Christensen Mechlenborg
Født 16664.
Død 17054.
     Stilling: Kapellan i Karlsøy14
     Blev i 1699 præst til Karløy og senere til Helgø i Daafjord.4
     Ole/Oluf Mechlenborg og Lene Catrine Thulesius sies at være forældre til børnene Johan, Magdalene Elisabeth, f. 1715 og Karen Margrethe, f. 1718 - men samtidig fortælles det at Ole/Oluf er død år 1705 !

Gift omkring 16904 med

Lene Cathrine Thulesius
Død 169615,4.
     Datter af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.

[Gift 1° omkr. 1690 med Ole Christensen Mechlenborg (1666 - 1705); Gift 2° med Morten Resen].

Børn af Ole Christensen Mechlenborg og Lene Cathrine Thulesius:

29.13.Malene Olsdatter Mechlenborg
30.13.Karen Margrethe Mechlenborg, f. 1712
14.3.
Marit Christensdatter Mechelborg
Født 167216.
Død 18 sep. 174716.

Gift omkring 169217,16 med

Erik Mosberg
Født 164316.
Død 171716.
     Stilling: Købmand i Fosna16.
15.3.
Martha Christensdatter Mechlenborg
Født 167316.

Gift 1° _____med

Jens Borch

Gift 2° _____med

Peder Nielssøn Svenning
     Sildenæsset16

Børn af Martha Christensdatter Mechlenborg og Peder Nielssøn Svenning:

31.15.Nils Pedersen Svenning
16.3.
Ivar Christensen Mechlenborg
Født 167716,17,17.
Død 171016.
     Købmand og sejlmager i Fosna.16

Gift 9 mai 170118,16 med

Maria White
Født 15 apr. 166716.
Død mar. 174016.
     Datter af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).

Børn af Ivar Christensen Mechlenborg og Maria White:

32.16.Christen Mechlenborg, f. 1701
33.16.Johan Mechlenborg, f. 1703
34.16.Dorrit Mechlenborg, f. 1705
35.16.Torstein Mechlenborg, f. 1706
36.16.Bastian Mechlenborg, f. 1708

Generation 4.

17.4.
Sophia Johansdatter Friis
Født omkring 166719,10.

Gift 1686-169420,21 med

Hans Christophersen Røg
     Søn af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Må ågså være sønn av herr Christopher i Hemne. I manntallet for kop- og kvegskatten 1683 (Fosen fogderi) angir herr Gert Mumme bl.a. sin «Vermoder Marete Sl. Hr. Christophers», og «Hendes Søn, Hans Christopherss.».21
     Han nevnes i mars 1693 som Hans Christophersen på Nordmøre og 19. juli 1694 i skiftet efter Margrethe Iversdatter Helt som Hans Christophersen Røeg i Hevne.21

Børn af Sophia Johansdatter Friis og Hans Christophersen Røg:

37.17.Johan Røg
18.4.
Iver Johansen Friis
Født omkring 166822,20.
Død 1 okt. 1731, Trondheim.
     Stilling: Skipper og vertshusholder i Lillefosen.23
     Skifte 27 nov. 1731.

Gift 4 nov. 1697 med

Maren Clausdatter Angell
Født omkring 1675, Trondhjem.24,25,26.
     Datter af Claus Pettersen Angell og Alhed Pedersdatter Holthe.

Børn af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell:

38.18.Alethe Margrethe Friis, f. 1702, Trondhjem, d. 1775, Kristiansund
39.18.Johan Iversen Friis
19.4.
Niels Johansen Friis
Født omkring 167027,20.
20.4.
Christopher Johansen Friis
Født omkring 167128,20.
21.4.
Johan Johansen Friis
Født omkring 167329,20.
22.4.
Lars Johansen Friis
Født omkring 167630,20.
23.4.
Fredrik Johansen Friis
Født omkring 167931,20.

Gift _____med

Anne Helene Hagerup
     Datter af Hans Hansen Hagerup og Bodil Nielsdatter (Helkand).
     Anne Helene, nevnt i skifte i 1697. Var ifølge Elvius først gift med kjøpmann Fredrik Friis i Kristiansund, siden med Hr Hans Johansen Helsing, kapellan i Sparbu.32

[Gift 1° med Fredrik Johansen Friis (f. omkr. 1679); Gift 2° med Hans Helsing (d. jan. 1745)].
24.4.
Christina Margrethe Johansdatter Friis
Født omkring 168133,20.
25.6.
Iver Iversen Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hans moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft og er da bosat på Noje i Buksnes.34
26.6.
Maren Kirstina Iversdatter Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hendes moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft.34
27.12.
Johan Henriksen
28.12.
Marit(te) Henriksdatter (Svenning?)
Død før 171935.
     Jakob Horneman kalder hende Svenning.35

Gift _____med

Christopher Aagesen Holck
Født 168136.
     Søn af Aage Christopherssøn Holck og Johanne Christensdatter Mechelborg.
     Købmand i Lillefosen (Christianssund). Overtog forretningen efter faderens død i 1702.37

[Gift 1° med Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) (d. før 1719); Gift 2° med Elisabeth Johansdatter Thue].

Børn af Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) og Christopher Aagesen Holck:

40.28.Henrich Christophersen Holck Mechelborg, f. omkr. 1709, d. 1724
41.28.Christen Holck, f. omkr. 1711, d. 1731
29.13.
Malene Olsdatter Mechlenborg
30.13.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født 17124.

Gift 3 dec. 17524 med

Jacob Fredriksen Messel
Født 16884.
Død 1762, (Langstad/Lyngstad?)4.
     Søn af Fredrik Olsen Messel og Archie Johansdatter Wildenrath.
     Stilling: Købmand i Kristiansund.
     Ejer af gården Lyngstad
     Hornemann sier at han døde på Langstad i 1763 og at han var gift tre ganger.38

[Gift 1° med Riborg (omkr. 1679 - 1744); Gift 2° 18 nov. 1744 med Lovise Mühlenphort (omkr. 1698 - 10 apr. 1752); Gift 3° 3 dec. 1752 med Karen Margrethe Mechlenborg (f. 1712)].
31.15.
Nils Pedersen Svenning
32.16.
Christen Mechlenborg
Født 170118,16.

Gift 172316 med

Gesken Kristine Juel
     Datter af Jens Thomassen Juel og Kirsten Lund.

Børn af Christen Mechlenborg og Gesken Kristine Juel:

42.32.Clare Mechlenborg
43.32.Jens Mechlenborg
33.16.
Johan Mechlenborg
Født 170316.
34.16.
Dorrit Mechlenborg
Født 4 jan. 170516.
35.16.
Torstein Mechlenborg
Født 170616.
36.16.
Bastian Mechlenborg
Født 170816.

Generation 5.

37.17.
Johan Røg
     Stilling: Proprietair i Stangvig39
     Sandsynligvis søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.

Gift efter 171721 med

Dorothea Cathrine Tausan
Født 1670, døbt 1670, 2 ep. 167021.
Død efter 8 apr. 171740.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Dorthe Catharin givt med Hr. Henrich Rytter d. yngre.41
     Erlandsen skriver hun er datter af Hans Tausan's andet ægteskab. Men hvis det er korrekt at Dorothea er døbt 1670 må hun være af hans første ægteskab. - Desuden bliver hun gift 1690 med Henrik Rytter - så hun må være af første ægteskab. Dette fremgår også af halvsøsteren Ane Jensdatters skifte 8/4 1717.39

[Gift 1° 1690 med Henrik Henriksen Rytter (omkr. 1655 - før 8 apr. 1717); Gift 2° eft. 1717 med Johan Røg].
38.18.
Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem23.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund42,23.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.43

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen23 med

Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 170943.
Død 174943, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund44,45.
     Søn af Henrich Christiansen Mechlenborg og Anne Cathrine Grøn.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.43

Børn af Alethe Margrethe Friis og Henrik Henrikssøn Mecklenborg:

44.38.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
45.38.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
46.38.Margrethe Helene Mecklenborg
47.38.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
39.18.
Johan Iversen Friis

Gift _____med

Berethe Margrethe Schytte

Børn af Johan Iversen Friis og Berethe Margrethe Schytte:

48.39.Maren Angel Friis, f. 1731
40.28.
Henrich Christophersen Holck Mechelborg
Født omkring 170946,35.
Død 172435.
41.28.
Christen Holck
Født omkring 171147,35.
Død 173135.
     Hans Skifte giver en Række Oplysninger om Familien.35
42.32.
Clare Mechlenborg
43.32.
Jens Mechlenborg

Generation 6.

44.38.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 173223.
Død 6 sep. 178623.

Gift 30 aug. 176523 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 173248, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem48.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.48.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

49.44._____, f. 1765
50.44.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
45.38.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 173423.
Død 19 mai 177123.
     Skifte 30 jun. 177323.

Gift 9 okt. 175923 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 173023.
Død 3 dec. 178923.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl:

51.45._____
52.45._____
53.45._____
54.45.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
46.38.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 173623.
Begravet 4 aug. 173923.
47.38.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 173723.
Død 8 dec. 179123, begravet 15 dec. 179123.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.43

Gift 9 okt. 177723 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?23.
Død 16 okt. 180323, begravet 24 okt. 180323.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund23.
     Blandt byens mest fremtredende menn.23
48.39.
Maren Angel Friis
Født 1731.
Begravet 16 apr. 1769, Øksnes.49,50.
     Skifte 22 dec. 177150.

Gift 1758, Kristiansund.50 med

Tarald Andreas Giæver
Født 172450.
Død 8 sep. 1785, Bergen.50, begravet 27 nov. 1785, Øksnes.51,50.
     Søn af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     10 børn. Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

[Gift 1° 1758 med Maren Angel Friis (f. 1731); Gift 2° med Olava Marie Paasche (1746 - 1789)].

Børn af Maren Angel Friis og Tarald Andreas Giæver:

55.48.Tarald Andreas Giæver

Generation 7.

49.44.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.48
50.44.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.48.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.48.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.52 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.52.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.52.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).52
51.45.
___________
52.45.
___________
53.45.
___________
54.45.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 176353.
Død 183053.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.54

Gift 179354 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 177553.
Død 184853.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.53
55.48.
Tarald Andreas Giæver
Døbt 14 feb. 1757, Øksnes.55.
     Antakelig den Tarald Andreas Giæver der i 1792 ekter Elen Margrethe Grønbech.

Gift 5 dec. 1792, Bø, Nordland.56 med

Elen Margrethe Grønbech

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 255
2E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 235
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 20
4Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 255 note 65
6Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251 note 54
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 325-326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 325. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
12E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 236
13Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
14Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
15Dette kan ikke være rigtigt hvis hun senere er blevet gift med handelsmann Morten Resen på Langnes.
16Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
17Barnløst
18Trykfejl 1710
1918 år gl. ved skiftet efter faren 27. jan. 1686.
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301, 326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
21Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
2217 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=25?) ved morens skifte 19. juli 1694.
23Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
248 år gl. 23. mar. 1683, 22 år gl. 4. mai 1697.
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
26Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 219. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
2715 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=20?) ved morens skifte 19. juli 1694.
2814 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=20?) ved morens skifte 19. juli 1694.
2912 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Myndig (>=20?) ved morens skifte 19. juli 1694.
309 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og ca. 17 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
316 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og 14 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
32Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
334 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og henved 12 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
34DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10045
35PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
36Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
37Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49, 62
38Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
39Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
40Nevnes ved halsøsteren Ane Jensdatters skifte 8. april 1717
41Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
4272 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
43Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
4440 år gl.
45Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
46Død 1724, 15 Aar gl.
47Død 1731, 20 Aar gl.
48Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
4935 år, 5 måneder, 11 dager og 4 timer.
50C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 30
511. søndag i advent.
52Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
53Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
54Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
55C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 31
56IGI - http://www.familysearch.com