© 2001 Simon Ellefsen

Heitmann

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Henrik Hansen Heitmann
Født omkring 1620.
Død 17021.
     Fra 1630 til ut i 1660-åra budde bergensborgaren Jørgen Albritsen i været [Torsken fiskevær] og hadde jekt, og det er truleg at borgarjekta sørga for bergenstrafikken i desse åra. Etter han slo ein ny bergensborgar seg ned i været. Det var Henrik Hansen Heitmann. Han sa opp borgarbrevet, overtok bygdefaret og var skipper i Torsken til sin død der i 1702.1
     Fungerte som lensmann i Gryllefjord tinglag frå 1696 til din død i 1702.2
     Frode Holthe har følgende citat fra Konrad Naustvik: «Første kona til Henrik Heitmann var Milla Hansdatter. Han vart gift 2. gongen med Adeløs (Adelus) Jørgensdatter. Eg (K.N.) meiner dette er samme folket; Adeløs Jørgensdatter kan være datter av Jørgen Albrigtsen, og Henrik overtok bygdefaret etter svigerfaren. Rett nok må han ha vore i 80-åra ved århundreskiftet, men likevel. Henrik var vel omkring 60 då han kom til Torsken ca. 1680. Da var sønnen Hans etablert som utliggerborger i Trondheim, med leie på Helgeland.»

Gift 1° _____med

Milla Hansdatter

Gift 2° _____med

Adelus Jørgensdatter

Gift 3° omkring 1679 med

Ingeborg Nielsdatter Rasch
Død 1698-1706.
     Datter af Nils Søffrensen og Gjertrud Pedersdatter.
     Er død omtrent samtidig med søsteren Kirsten, da hun i skiftet etter søsteren Kirsten 7. juni 1706 omtales som »Død i Torsken«. Hun må være død unden livsarvinge da Kirstens to døtre og barnebarn også arver etter mosteren Ingeborg.
     Iflg. May Teistevoll , juni 2001, findes der et gjensidig testamentet mellom Ingeborg Nilsdatter Rask i Torsken, Senja og hennes tredje ektemann, Henrik Hansen Heitmann. Testamentet er oprettet 1698, etter at hun og Heitmann hadde vært gift i 20 år. Hennes to tidligere ektemenn, Willum Justsen og Erik Jacobsen, hadde pådratt seg en gjeld på 1800 dlr., og Heitmann betalte hele gjelda.

[Gift 1° med Willum Justsen; Gift 2° med Erik Jacobsen; Gift 3° omkr. 1679 med Henrik Hansen Heitmann (omkr. 1620 - 1702)].

Børn af Henrik Hansen Heitmann og Milla Hansdatter:

2.1.Hans Henrichsen Heitmann, d. omkr. 1700

Generation 2.

2.1.
Hans Henrichsen Heitmann
Død omkring 17003.
     ?? Sannsynligvis sønn av faderens første ekteskab ??
     Bruker på Sund [den senere Sjøgaarden] i Hemnes med 2 pund 18 mark 1675-78, 2 våger til 1695 og 2 våger 12 mark til 1700. Hans Heitmann var uteliggerborger fra Trondheim og drev handel og jektfart «paa Nordlandene». Han var lensmann i Hemnes, ukjent hvor lenge.3
     Hans var oppført som bruker t.o.m. 1700. Allerede 1696 ble det betalt til Hemnes kirkekasse 1 dlr. for «Hans Henrichsøns Liig i Kirc. indsat». Det kan jo tenkes at han da hadde kjøpt seg en standsmessig begravelsesplass.3

Gift _____3med

(Dorete ?)
     I tidsrummet fra før 1661 til ca. 1664 er Christopher Nilssøns enke bruker av 3½ pund på Sund i Hemnes. Det er vel hans sønner Nils Christophersøn og Christopher Christophersøn der ses som brukere på Sund i Hemnes.
     Enka etter Christopher Christophersøn [? skal vel være Nilssøn ?] (ellers kunne han [Hans Heitmann] ikke ha kommet i besittelse av odelen [Sund i Hemnes]). Det var trolig hun som hadde navnet Dorete, og den eneste av enkene på Sund som var verdiget å bli nevnt ved navn.3

[Gift 1° med Christopher Nilssøn; Gift 2° med Hans Henrichsen Heitmann (d. omkr. 1700); Gift 3° omkr. 1700 med Anders Larssøn].

Børn af Hans Henrichsen Heitmann og _____:

3.2.Johan Hansen Heitmann, f. omkr. 1664
4.2.Svend Hansen Heitmann, f. omkr. 1671, d. 1756
5.2.? Heitman ?

Børn af Hans Henrichsen Heitmann og (Dorete ?):

6.2.Jacob Hansen Heitmann, f. omkr. 1687
7.2.Hans Hansen Heitmann, f. omkr. 1689
8.2.Hendrich Hansen Heitmann, f. omkr. 1691

Generation 3.

3.2.
Johan Hansen Heitmann
Født omkring 16643.
     Sjøfarende og forfatter, bl.a. av «Sjymain'n».3
4.2.
Svend Hansen Heitmann
Født omkring 16714,3.
Død 17565.
     Bruker av Sjøgaarden på Sund i Hemnes fra ca. 1700. Han drev jektbruk og bygde sagbruk på Seljeli.5

Gift omkring 17005 med

Anna Hansdatter
Født omkring 16705.
Død 17485.
     Skifte 17495Boets brutto 670-2-6, avg. 58-2-0. Penger: 270 Rd. Sølv: 1 kanne på 63 lodd, taksert for 36-4-8, og dessuten 12 skjeer, 6 beger og en tomling. Bøker: Nils Hemmingsøns postill og salmebok. 18 mark odel i Sund..

Børn af Svend Hansen Heitmann og Anna Hansdatter:

9.4.Hans Svendsen Heitmann, f. omkr. 1702, d. 1747
10.4.Maren Svendsdatter Heitmann, f. 1705, d. omkr. 1760
11.4.Ane Svendsdatter Heitmann, f. 1707
12.4.Berit Svendsdatter Heitmann, f. 1709
13.4.Sara Svendsdatter Heitmann, f. 1713, d. omkr. 1774
14.4.Johanna Svendsdatter Heitmann, f. 1716
5.2.
? Heitman ?
     ?? Kanske en datter av Hans Henrichsen Heitmann, Sund i Hemnes ??

Gift _____med

Ole Reinholtsen
Født omkring 1659, Mikkelbostad i Dyrøy6.
     Søn af Reinholt Hansen og Berit Einarsdatter.
     Ole overtok gradvis gården Holm i Dyrøy, først i 1691, da han fikk byksel på ½ våg 6 m., som Marit Hansdatter godvillig hadde oppgitt. Året etter oppga Marit enda 1 pund, mens Ole Edisen oppga 1 pd. til Ole i 1694. Dermed hadde Ole byksla 1 våg 18 m.. De siste 1 pd. 18 m. hadde han overtatt innen 1696, da han var eineste bruker på Holm. Ole blei sittende med gården til i 1730. I denne tida var gården veldrevet og en av de beste i prestegjeldet. Ole hørte til de best stilte bøndene. Alt i 1701 heiter det at «han hielper sig vel».6
     Levde i 1738 [Arvesak etter nevøen Lucas Reimers].

Børn af ? Heitman ? og Ole Reinholtsen:

15.5.Hans Olsen (Heitman?), f. omkr. 1696
16.5.Reinholt Olsen (Heitman?), f. omkr. 1698
17.5.Berit Olsdatter Heitman, f. omkr. 1699
18.5.Daniel Olsen Heitman, f. omkr. 1709, d. 1791
6.2.
Jacob Hansen Heitmann
Født omkring 16877,3.
7.2.
Hans Hansen Heitmann
Født omkring 16898,3.
8.2.
Hendrich Hansen Heitmann
Født omkring 16919,3.

Generation 4.

9.4.
Hans Svendsen Heitmann
Født omkring 17025.
Død 17475.
     Bruker av Sjøgaarden på Sund i Hemnes, fikk bbr. dat. 24. april, tl. 17. okt. 1741. Han hadde tidligere vært noen år på Leiskar bnr. 1. Lensmann i Hemnes 1731-38.5
     Skifte 17495Boets brutto 293-4-8, avg. 63-0-0. Penger: 39-4-6. Sølv: 11 skjeer og 2 tomlinger. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 kviger, 3 markkviger, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 kalv, 10 sauer, 1 jømmer, 5 lam..

Gift 17315 med

Dorothea Nilsdatter Zahl
Født omkring 17015.
Død 25 mai 17685.
     Fra Leines i Alstahaug.5

Børn af Hans Svendsen Heitmann og Dorothea Nilsdatter Zahl:

19.9.Rebecha Hansdatter Heitmann, f. 1732, d. 1823
20.9.Svend Hansen Heitmann, f. 1734, d. 1734
21.9.Ane Maria Hansdatter Heitmann, f. 1736
22.9.Karen Hansdatter Heitmann, f. 1738, d. 1811
23.9.Johan Hansen Heitmann, f. 1742, d. 1742
24.9.Maren Dorothea Hansdatter Heitmann, f. 1743
10.4.
Maren Svendsdatter Heitmann
Født 17055.
Død omkring 176010.

Gift 173310 med

Amund Mathiasen
Født omkring 170110.
Død 21 jan. 177710.
     Søn af Mathias Olsøn og Giertrud Amundsdatter.
     Bruker av Staulen gard på Sund i Hemnes, fikk bbr. tl. 11. juli 1735. Han hadde tidligere bodd på Seljeli et års tid, trolig som sagmester på saga til Svend Heitmann.10
     Amund var husmann på Storstrand 1761-77.10

[Gift 1° med Anna Gabrielsdatter; Gift 2° 1733 med Maren Svendsdatter Heitmann (1705 - omkr. 1760); Gift 3° 1761 med Dorthea Ørgesdatter].

Børn af Maren Svendsdatter Heitmann og Amund Mathiasen:

25.10.Mathias Amundsen, f. 1733, d. før 1777
26.10.Anne Amundsdatter, f. 1735
27.10.Giertrud Amundsdatter, f. 1737
28.10.Johannes Amundsen, f. 1739
11.4.
Ane Svendsdatter Heitmann
Født 17075.
     Gift på Ytterleir, Hemnes.5
12.4.
Berit Svendsdatter Heitmann
Født 17095.
     Gift på Tonsvik i Nesna.5
13.4.
Sara Svendsdatter Heitmann
Født 17135.
Død omkring 1774.
     Gift på Selfors i Nord-Rana.5
     Skifte 1774, Selfors, Mo.11.

Gift _____12med

Hans Bjørnsen
Død omkring 1768.
     Skifte 1768, Selfors, Mo.12Arvinger: Sara Svendsdatter, ektefelle; Svend Hansen, sønn; Henrich Hansen, sønn, 19 år, curator er broderen Sved Hithmand; Biørn Hansen, sønn, 16 år, formynder moderen med tilsyn av Thomas Joensen, Ytteren; Hans Hansen, sønn, 13 år, formynder moderen med tilsyn av Thomas Joensen, Ytteren; Maren, datter, gift med Ole Pedersen, Aaenge; Adelus Hansdatter, datter, formynder Ole Pedersen, Aaenge..

Børn af Sara Svendsdatter Heitmann og Hans Bjørnsen:

29.13.Svend Heitman Hansen
30.13.Henrich Heitman Hansen, f. omkr. 1749
31.13.Bjørn Hansen, f. omkr. 1752
32.13.Hans Heitman Hansen, f. omkr. 1755
33.13.Maren Hansdatter
34.13.Adelus Hansdatter
14.4.
Johanna Svendsdatter Heitmann
Født 17165.
     Gift på Husby i Nesna.5
15.5.
Hans Olsen (Heitman?)
Født omkring 16966.
     Ukjent skæbne.6
16.5.
Reinholt Olsen (Heitman?)
Født omkring 16986.
     Ukjent skæbne.6
17.5.
Berit Olsdatter Heitman
Født omkring 16996.

Gift _____med

Rasmus Pedersen Trane
Død omkring 1771.
     Søn af Peder Rasmussen og Ingeborg Christensdatter Trane.
     Han må være søn af Ingeborg Trane.
     Bodde på Lekangen, en av de største og beste gårdene i tinglaget.13
     Skifte 1767-1776, Lekangen, Dyrøy Tinglag.14protokollnr. 142, folio 373..

Børn af Berit Olsdatter Heitman og Rasmus Pedersen Trane:

35.17.Ingeborg Trane, f. 1722, d. 1796
36.17.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1723, d. 1806
37.17.Johan Brox Trane
38.17.Henrik Rasmussen Trane
18.5.
Daniel Olsen Heitman
Født omkring 17096.
Død 17916.
     Daniel Olsen Heitman var ikke meir enn noen og tjue år da han overtok den store Holmgården på Dyrøy.15
     Alt fra 1731 begynte Daniel å drive fiske for egen regning ....16

Gift _____med

Cathrine Marie Hind
Født omkring 16956.
Død 17726.
     Datter af Peder Jensen Hind og Anna Iversdatter Wolf.
     Ho budde ei tid i Dyrøy på garden Myklebustad som høyrte Trondenes kyrkja til.17

[Gift 1° med Jens Povelsen Egede (1692 - omkr. 1724); Gift 2° med Daniel Olsen Heitman (omkr. 1709 - 1791)].

Børn af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind:

39.18.Jens Danielsen Heitman, f. omkr. 1730
40.18.Ole Danielsen Heitmann, f. omkr. 1732
41.18.Anne Katrine Heitmann, f. omkr. 1735, Holm i Dyrøy, d. 1806
42.18.Else Marie Danielsdatter Heitman, f. omkr. 1737, Dyrøy., d. 1807, Dyrøy.

Generation 5.

19.9.
Rebecha Hansdatter Heitmann
Født 17325.
Død 22 mai 18235.

Gift 17515 med

Østen Olsen
Født 17135.
Død 17985.
     Fra Drevvatn bnr. 3, Hemnes.5
     Bruker av Sjøgaarden på Sund i Hemnes, fikk bbr. dat. 3. juli, tl. 12. okt. 1751. Han hadde jektbruk allerede før han kom hit.5

Børn af Rebecha Hansdatter Heitmann og Østen Olsen:

43.19.Hans Østensen Heitmann, f. 1752, Sund i Hemnes., d. 1795
44.19.Ane Østensdatter, f. 1753, d. 1763
45.19.Dorothea Østensdatter, f. 1754
46.19.Ole Østensen, f. 1755
47.19.Berete (Berit) Maria Østensdatter, f. 1757, d. 1791
48.19.Svend Østensen, f. 1760
49.19.Johanna Østensdatter, f. 1762, d. 1851
50.19.Isach Østensen, f. 1767
51.19.Andreas Heitmann Østensen, f. 1769, d. 1850
52.19.Ane Østensdatter, f. 1772, d. 1859
53.19.Johannes Heitmann Østensen, f. 1777, d. eft. 1847
20.9.
Svend Hansen Heitmann
Født 17345.
Død 17345.
21.9.
Ane Maria Hansdatter Heitmann
Født 17365.
     Gift på Drevvatn bnr. 3, Hemnes.5
22.9.
Karen Hansdatter Heitmann
Født 17385.
Død 181118.
     Gift på Midtstraum bnr. 1, Hemnes. 9 barn, se Hemnes bygdebok.5

Gift 176018 med

Mathias Jonsen
Født 173418.
Død 180818.
     Søn af Jon Mathiassøn og Else Larsdatter.
     Bruker av Medstraum gard (bnr. 1, lnr. 277a) på Medstrøm i Hemnes fra 1757.18
23.9.
Johan Hansen Heitmann
Født 17425.
Død 17425.
24.9.
Maren Dorothea Hansdatter Heitmann
Født 17435.

Gift _____19med

Nils Hansen
Født 173719.
     Søn af Hans Jacobsøn og Anna Pedersdatter.
     Trolig utflyttet til Nesna og død der. Hans enke Maren Heitmann fra Sund ble gift i Tonsvik.19
25.10.
Mathias Amundsen
Født 173310.
Død før 177710.
26.10.
Anne Amundsdatter
Født 173510.
     Gift på Ytterleiren bnr. 1, Hemnes.10
27.10.
Giertrud Amundsdatter
Født 173710.
     Gift? på Hammaren, Nord-Rana.10
28.10.
Johannes Amundsen
Født 173910.
     Lofoten.10
29.13.
Svend Heitman Hansen
30.13.
Henrich Heitman Hansen
Født omkring 174920.
31.13.
Bjørn Hansen
Født omkring 175221.
32.13.
Hans Heitman Hansen
Født omkring 175522.
33.13.
Maren Hansdatter
34.13.
Adelus Hansdatter
35.17.
Ingeborg Trane
Født 172223.
Død 179623.

Gift 174924 med

Gabriel Moursund
Født 172123.
Død 179223.
     Bygdefarskipper på Grunnfarnes.6
36.17.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172325.
Død 1806.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.26

Gift 1° 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)27 med

Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.28.
Død 1761, Lia, Astafjord.25,28.
     Datter af Iver Andersen og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.
     Død av «vattersott».25
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.14protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 2° 4 nov. 176229 med

Else Marie Kristiansdatter Wegner
Født 174030.
Død 176930.
     Datter af Christian Wegner og Louise Charlotte Bremer.
     Skifte 1767-1776, Lia, Dyrøy Tinglag.14protokollnr. 142, folio 399..

Gift 3° _____med

Erica Christiane Nielsdatter Schytte
Døbt 1723, Lindås, 3. søndag i faste.31.
Død 1786, (63 år gl.)25.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Skifte 1785-1789, Lia, Dyrøy Tinglag.14protokollnr. 144, folio 477b..

[Gift 1° med Rasmus Andersen Lind (omkr. 181714 - 23 apr. 1767); Gift 2° med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Gift 4° 5 aug. 178832,25 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.33,34.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.14protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr):

54.36.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
55.36.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
56.36.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
57.36.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
58.36._____ Jensen Trane, f. 1760

Børn af Jens Rasmussen Trane og Else Marie Kristiansdatter Wegner:

59.36.Mette Marie Jensdatter Trane, f. 1765
60.36.Lovise Charlotte Jensdatter Trane, f. 1767, d. 1796
61.36.Berte Katrine Jensdatter Trane, f. 1769
37.17.
Johan Brox Trane
     Bygdefarskipper i Hillesøy.6
38.17.
Henrik Rasmussen Trane
     Var [ved faderens skifte 1771] reist i utenriksfart og ingen hadde hørt fra ham på lang tid. Sorenskriveren fant det ikke formålstjenlig å sette inn annonser (proklama) i tyske og danske aviser «...da han skal ha faret paa lange Reiser utenfor Europa».35
39.18.
Jens Danielsen Heitman
Født omkring 173015.
     Skøelv, Sørreisa.

Gift 1754 med

Anne Sofia Fredriksdatter
Født 1717, Eidet, Tranøy..
     Datter af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.

[Gift 1° med Hans Kristoffersen (f. 1715); Gift 2° 1754 med Jens Danielsen Heitman (f. omkr. 1730)].
40.18.
Ole Danielsen Heitmann
Født omkring 173215.
     Jektreiar og budde på Holm, Dyrøy.17

Gift 11 nov. 1762, Lenvik kirke36,37 med

Hedvig Elisabeth Kierregaard
Født 173217.
Død efter 180117.
     Datter af Jørgen Sørensen Kiergaard og Sophie Amalie Andreasdatter Tønder.

Børn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard:

62.40.Johan Kristoffer Heideman Heitman, f. 1763, d. 1763
63.40.Daniel Pheiffins Tønder Heitman, f. 1765, d. 1765
64.40.Jørga Katrine Heitman, f. 1766, d. 1766
65.40.Jens Egede Heitman, f. 1767, d. 1767
66.40.Jørgen Kiærgaard Heitman, f. 1768, d. 1768
67.40.Sofia Amalie Tønder Heitman, f. 1770, d. 1770
68.40.Danilken Heitman, f. 1771, d. 1772
69.40.Hans Henrik Heitmann, f. 1774, Dyrøy., d. 1812
70.40.Jakob Faber Heitman, f. 1776, d. 1777
41.18.
Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy25.
Død 180625.

Gift 1° 175638 med

Søren Jacobsen Faber
Født omkring 172739.
Død 177539.
     Søn af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Jekteskipper.39
     Han og sønnen Jakob omkom på sjøen 1775. Sannsynligvis var det med jekta Søren og sønnen hadde forlist. Ei opplysning fra 1776 tyder på det, da det opplyses at hun [enken Anne Katrine Heitman] hadde lidd «søeskade» og mista mann og sønn.40

Gift 2° 177841 med

Iver Jensen Trane
Født 175325.
Død 180825.
     Søn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr).
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.25

[Gift 1° 1778 med Anne Katrine Heitmann (omkr. 1735 - 1806); Gift 2° med Sofie Amalie Kjergaard].

Børn af Anne Katrine Heitmann og Søren Jacobsen Faber:

71.41.Jacob Sørensen Faber, f. 1757, d. 1775
42.18.
Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.16.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.42.

Gift 175942 med

Daniel Kristensen Trane
Født omkring 173242.
Død 180242.
     Søn af Kristen Tygesen Trane og Elen Karstensdatter Bernhof.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.14protokollnr. 149, folio 549b..

Børn af Else Marie Danielsdatter Heitman og Daniel Kristensen Trane:

72.42.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
73.42.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
74.42.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
75.42.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
76.42.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
77.42.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
78.42.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
79.42.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840

Generation 6.

43.19.
Hans Østensen Heitmann
Født 1752, Sund i Hemnes.5.
Død 179525.
     Lavoll i Berg.25
     Jektestyrmann, kom frå Dyrøy. Han bygsla heile Lavoll og budde på Straumsnes i Berg. I 1792 døde han, og kona satt med bruket til ho fall frå i 1796.43

Gift 178729 med

Lovise Charlotte Jensdatter Trane
Født 176725.
Død 1796-179725.
     Datter af Jens Rasmussen Trane og Else Marie Kristiansdatter Wegner.
     Skifte 1798-1804, Torsken?, Torsken Tinglag.14protokollnr. 148, folio 49..

Børn af Hans Østensen Heitmann og Lovise Charlotte Jensdatter Trane:

80.43.Østen Hansen Heitmann, f. omkr. 1789
81.43.Erika Hansdatter Heitmann, f. omkr. 1791
44.19.
Ane Østensdatter
Født 17535.
Død 17635.
45.19.
Dorothea Østensdatter
Født 17545.
     Gift? på Indre Kvarøy.5
46.19.
Ole Østensen
Født 17555.
     Frovåg i Dyrøy [hvor er det ?].5
47.19.
Berete (Berit) Maria Østensdatter
Født 175710.
Død 179144.
     Gift på Buvik, Hemnes.10
48.19.
Svend Østensen
Født 17605.
     Gjestgiver og handelsmann i Øksningen.5
49.19.
Johanna Østensdatter
Født 17625.
Død 25 jan. 185145.
     Gift på Furuhatten, Hemnes.5
50.19.
Isach Østensen
Født 17675.
     Stokka i Tjøtta.5
51.19.
Andreas Heitmann Østensen
Født 1769.
Død 26 apr. 185046.
     Bruker av Sjøgaarden øvre på Sund i Hemnes, fikk bykselbrev på halvparten av bykseljorda og halvparten av odeljorda i Sjøgaarden, som Nesna kirke hadde bykselrådighet over, tl. 11. sept. 1804.46
     Etterslekt, se Hemnes bygdebok.
52.19.
Ane Østensdatter
Født 27 dec. 17725.
Død 17 aug. 185947.
     Gift på Storbjerka bnr. 2, Hemnes.
53.19.
Johannes Heitmann Østensen
Født 31 mai 17775.
Død efter 1847.
     Bruker av Sjøgaarden nedre på Sund i Hemnes, fikk bbr. 1801 på halvparten av bygseljorda, og arvet seinere odelsjord etter mora.5
     Etterslekt, se Hemnes bygdebok.5
54.36.
Rasmus Jensen Trane
Født 175148,25.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.25,48

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 177449.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.25

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

82.54.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
83.54.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
84.54.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
85.54.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
86.54.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
55.36.
Iver Jensen Trane
Født 175325.
Død 180825.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.25

Gift 1° 177841 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy25.
Død 180625.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.25
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
56.36.
Nikolai Jensen Trane
Født 175629.
Død 178129.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.29
57.36.
Mikkel Jensen Trane
Født 175825.
Død 180625.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.25

Gift 178325 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

87.57.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
88.57.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
58.36.
_____ Jensen Trane
Født 176029.
     Død 10 uker gml.29
59.36.
Mette Marie Jensdatter Trane
Født 176525.
     Gift med søskendebarn.25

Gift _____med

Hans Henrik Brox
Født 1761, Tussøy25.
Død 181125.
     Jekteskipper og handelsmann på Tussøya.25
60.36.
Lovise Charlotte Jensdatter Trane
Født 176725.
Død 1796-179725.
     Skifte 1798-1804, Torsken?, Torsken Tinglag.14protokollnr. 148, folio 49..

Gift 178729 med

Hans Østensen Heitmann
Født 1752, Sund i Hemnes.5.
Død 179525.
     Søn af Østen Olsen og Rebecha Hansdatter Heitmann.
     Lavoll i Berg.25
     Jektestyrmann, kom frå Dyrøy. Han bygsla heile Lavoll og budde på Straumsnes i Berg. I 1792 døde han, og kona satt med bruket til ho fall frå i 1796.43

Børn af Lovise Charlotte Jensdatter Trane og Hans Østensen Heitmann er vist under Hans Østensen Heitmann (nr. 43).

61.36.
Berte Katrine Jensdatter Trane
Født 176929.
     Død 14 dager gml.29
62.40.
Johan Kristoffer Heideman Heitman
Født 176350.
Død 1763, Død 7 uker gammel.50.
63.40.
Daniel Pheiffins Tønder Heitman
Født 176550.
Død 1765, Død som spedbarn.50.
64.40.
Jørga Katrine Heitman
Født 176650.
Død 1766, død 6 uker gml.50.
65.40.
Jens Egede Heitman
Født 17675.
Død 1767, død 5 uker gml.5.
66.40.
Jørgen Kiærgaard Heitman
Født 176850.
Død 1768, død som spedbarn.50.
67.40.
Sofia Amalie Tønder Heitman
Født 177050.
Død 1770, 8 uker gml.50.
68.40.
Danilken Heitman
Født 177150.
Død 177250.
69.40.
Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.50.
Død 181250.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.17 med

Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.17, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.51,17.
Død efter 1812.
     Datter af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.

[Gift 1° med Hans Joensen Har (24 jul. 1754 - mai 1801); Gift 2° 8 dec. 1796 med Hans Henrik Heitmann (1774 - 1812)].

Børn af Hans Henrik Heitmann og Ingeborg Sofia Hveding:

89.69.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
70.40.
Jakob Faber Heitman
Født 177650.
Død 177750.
71.41.
Jacob Sørensen Faber
Født 175738.
Død 177538.
     Omkom [på sjøen] sammen med faren 1775.38
72.42.
Kristen Trane Danielsen
Født 176042.
Død 178642.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.42
73.42.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.42.
Død 183442.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.42
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 179742 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.42,51

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

90.73.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
74.42.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.42.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.42.
75.42.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.42.

Gift 179952 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.52.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].53
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.52
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

91.75.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
92.75.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
93.75.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
94.75.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
95.75.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
76.42.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.42.

Gift 179942 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
77.42.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.42.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.42.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 180654 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
78.42.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.42.
     «bleven paa Søen» 1802.42
79.42.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.42.
Død 184055.

Gift 180442 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.55.
Død 185755.
     Bø i Berg.42
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.

Generation 7.

80.43.
Østen Hansen Heitmann
Født omkring 178943.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
81.43.
Erika Hansdatter Heitmann
Født omkring 179143.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
82.54.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 178056.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
83.54.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 178257.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
84.54.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 178558.
85.54.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 178959.
86.54.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 179160.
87.57.
Eilert Nicolai Trane
Født 178428, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.61.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.61.
     Nergård, Bjarkøy.28

Gift _____28med

Maren Olsdatter
Født 179228.
Død 188228.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

96.87.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
97.87.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
88.57.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.61.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.62,61 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 180663.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

98.88.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
99.88.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
100.88.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
101.88.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
102.88.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
103.88.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
104.88.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.
89.69.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.64.
Død 8 apr. 183964.
     Konf. 1816.64
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.64
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 182865,66 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.64.
Død 186667.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.66

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

105.89.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
106.89.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
107.89.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
108.89.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
90.73.
Else Marie Heitman
Født 179854.
Død 187754.

Gift 182354 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.54.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.54.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
91.75.
Kristiane Hansdatter
Født 179852.
Død 179852.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.52
92.75.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?52.
93.75.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?52.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.52
94.75.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?52.
95.75.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.52.
Død 182352.
     Omkom på Finnmarken 1823.52

Generation 8.

96.87.
Ole Arnt Eilertsen Trane
Født 16 jul. 1820, Bessebostad, Trondenes.61,28, døbt 13 aug. 1820, Trondenes, Troms.61.
Død 1898, Øvergård, Bjarkøy.28.

Gift 184128 med

Malena Pedersdatter
Født 1817, Nergård, Bjarkøy.28.
Død 1872, Øvergård, Bjarkøy.28.

Børn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter:

109.96.Olaus Ågård Mikal Olsen, f. 1851, Bjarkøy.
97.87.
Abel Christian Gamst Eilertsen Trane
Født 22 jul. 1825, Trondenes, Troms.61, døbt 14 aug. 1825, Trondenes, Troms.61.

Gift _____61med

Elen P. Breke
Født 182761.

Børn af Abel Christian Gamst Eilertsen Trane og Elen P. Breke:

110.97.Johan E. Abelsen Trane, f. 1849, Trondenes.
111.97.Ingvard Abelsen Trane, f. 1851, Trondenes.
112.97.Golla Abelsdatter Trane, f. 1853
113.97.Markus O. Abelsen Trane
114.97.Nils P. Abelsen Trane, f. 1858
115.97.Enevold A. Abelsen Trane, f. 1861
116.97.Esekine Johanne Abelsdatter Trane
98.88.
Mikael Kildal Trane
Født 10 dec. 1832, Karlsøy, Troms.61.
Død 12 dec. 1832, Karlsøy, Troms.61.
99.88.
Eilert Hagerup Kildal Trane
Født 3 feb. 1834, Karlsøy, Troms.61.
Død 1 jun. 1834, Karlsøy, Troms.61.
100.88.
Mette Marie Terina Trane
Født 9 okt. 1835, Karlsøy, Troms.61, døbt 1836, Karlsøy, Troms.61.
101.88.
Evert Nicolai Trane
Født 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.61.
Død 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.61.
102.88.
Nicolai Hagerup Bertelsen Trane
Født 14 nov. 1839, Karlsøy, Troms.61.

Gift 1868, Karlsøy, Troms.61 med

Magdalene Johannesen
Født 21 nov. 1832, Karlsøy, Troms.61,62, døbt 3 mai 1832, Karlsøy, Troms.61,62.
     Datter af Johan Johannesen og Elen Pedersdatter.

Børn af Nicolai Hagerup Bertelsen Trane og Magdalene Johannesen:

117.102.Elen Trane, f. 1869, Troms.
118.102.Anne Trane, f. 1872, Troms.
119.102.Eleseus Bertinus Thrane, f. 1876, Troms., d. 1960, Oslo.
103.88.
Nille Katrine Trane
Født 28 jul. 1842, Karlsøy, Troms.61.
104.88.
Bendix Titus Trane
Født 1844, Karlsøy, Troms.61.
105.89.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 182766.
Død 182766.
     Død to dager gml.66
106.89.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 182968.
Død 190766.

Gift 184669 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.70,71.
Død 188066.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.68
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

120.106.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. 1930
121.106.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
122.106.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
123.106.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
124.106.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
125.106.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
126.106.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. 1929
127.106.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
128.106.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. 1938
129.106.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. 1954
130.106.Albert Johan Strøm, f. 1869
131.106.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
107.89.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 183068.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 182568.
Død 18 okt. 189768.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.68

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann:

132.107.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
133.107.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
134.107.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
135.107.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
108.89.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 183566.
Død 183666.

Generation 9.

109.96.
Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.28.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.28

Gift 187828 med

Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.28.
     Datter af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.

Børn af Olaus Ågård Mikal Olsen og Mette Sofie Rosted Schjelderup:

136.109.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
110.97.
Johan E. Abelsen Trane
Født 1849, Sand, Trondenes.61.
111.97.
Ingvard Abelsen Trane
Født 1851, Sand, Trondenes.61.
112.97.
Golla Abelsdatter Trane
Født 185361.
113.97.
Markus O. Abelsen Trane
114.97.
Nils P. Abelsen Trane
Født 185861.
115.97.
Enevold A. Abelsen Trane
Født 186161.
116.97.
Esekine Johanne Abelsdatter Trane
117.102.
Elen Trane
Født 1869, Karlsøy, Troms.61.
118.102.
Anne Trane
Født 1872, Karlsøy, Troms.61.
119.102.
Eleseus Bertinus Thrane
Født 1876, Helgøy, Troms.61,71.
Død 1960, Oslo.61.
     Eleseus Thrane, ugift, kontorbetjent, handels(betjent), født år 1876 i Karlsø sogn, Troms. Han bor hos foreldrene på Værftsgade matr. nr. 249 i Tromsø by.72

Gift 1902, Tromsø.61 med

Helga Johanne Berg
Født 187472.
     Datter af Johanna Berg.
     Helga Berg, ugift, butikpige i handelforetning, født år 1874. Bor på Westregade matr. nr. 470 i Tromsø by, sammen med sin moder Johanna Berg.72

Børn af Eleseus Bertinus Thrane og Helga Johanne Berg:

137.119.Peter Martin Thrane, f. 1903, Tromsø.
120.106.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 184668.
Død 193069.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 187669 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.69.
Død 193669.
     Oppvokst på Hals.69
121.106.
Jørgen Martin Strøm
Født 184869.
Død 184869.
122.106.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 185068.
Død 1913, Amerika.68.

Gift 188169 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.68
     Utvandra til Amerika i 1893.69
123.106.
Kristian Fredrik Strøm
Født 185369.
Død 185769.
124.106.
Berntine Johanna Strøm
Født 185569.
Død 185769.
125.106.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185868.
Død 8 jan. 192268.
     Ingen born.68

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185868.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
126.106.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 186173,68.
Død 192969.

Gift 188369 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.69.
     Bosatt i Dyrøyhamn.69
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.68
127.106.
Regine Hansine Strøm
Født 186169.
Død 186269.
128.106.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 186468.
Død 193869.
     Jordmor.68

Gift 189769 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.69.
Død 27 mar. 192568.
     Bosatt på Framnes.69
129.106.
Kristian Fredrik Strøm
Født 186669.
Død 195469.

Gift 190569 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.69.
Død 196369.
130.106.
Albert Johan Strøm
Født 186969.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.69

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 187169.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

138.130._____
139.130._____
140.130._____
141.130._____
131.106.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 187069.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186368.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

142.131.Jakob Normann
143.131.Karsten Normann
144.131.Sverre Normann
132.107.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185868.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185868.
Død 8 jan. 192268.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.68
133.107.
Søren Normann
Født 9 jun. 186068.
Død 189768.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.68
134.107.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186368.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 187069.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm er vist under Ingeborg Sofie Strøm (nr. 131).

135.107.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 186768.
Død 1889, Amerika.68.
     Ugift.68

Generation 10.

136.109.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.28.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.28.
137.119.
Peter Martin Thrane
Født 15 jun. 1903, Tromsø.61.

Gift _____61med

Asbjørg Thøring
Født 1905, Kristiansund.61.
Død mai 199661.

Børn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring:

145.137.Eivind Vilhelm Thrane, f. 1935, Tromsø.
146.137.Ingrid Thrane
147.137.Helga Thrane
138.130.
___________
139.130.
___________
140.130.
___________
141.130.
___________
142.131.
Jakob Normann
143.131.
Karsten Normann
144.131.
Sverre Normann

Generation 11.

145.137.
Eivind Vilhelm Thrane
Født 27 aug. 1935, Tromsø.61.

Gift _____, Oslo.61 med

Karin Elisabeth Jacobsen
Født 29 sep. 1936, Harstad.61.
     Datter af Bjarne Angel Jacobsen og Jenny Dagmar Dahl.

Børn af Eivind Vilhelm Thrane og Karin Elisabeth Jacobsen:

148.145.Jon Eivind Thrane
149.145.Dag Erik Thrane
150.145.Bård Peter Thrane
146.137.
Ingrid Thrane
     Etterslekt.61
147.137.
Helga Thrane
     Etterslekt.61

Generation 12.

148.145.
Jon Eivind Thrane
149.145.
Dag Erik Thrane
150.145.
Bård Peter Thrane

Kilder og Noter
1Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. II:126
2Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. II:145
3Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 353
430 år gl. i FT 1701.
5Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
6Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:463
714 år gl. i FT 1701.
812 år gl. i FT 1701.
910 år gl. i FT 1701.
10Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 355
11Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 227
12Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 226
13Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:339
14Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
15Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:464
16Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
17Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
18Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 575
19Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 332
2019 år gl. ved farens skifte 1768.
2116 år gl. ved farens skifte 1768, 22 år. ved morens skifte 1774.
2213 år gl. ved farens skifte 1768, 19 år gl. ved morens skifte 1774.
23Berg og Torsken bygdebok I, s. 403
24Berg og Torsken bygdebok I, s. 379
25Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
26Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
27Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
29Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
30Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
31Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
32Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 80
33ca. 70 år gl.
34Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:347
35Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:342
36Trolovet 15. juli 1762
37Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
38Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:253
39Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250
40Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250, 251
41Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
42Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
43Berg og Torsken bygdebok I, s. 202
44Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 407
45Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 228
46Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 359
47Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 277
4850 år gl. ved folketellingen år 1801.
4927 år gl. ved folketellingen år 1801.
50Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
51Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
52Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
53Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
54Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
55Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 108
5621 år gl. ved folketellingen år 1801.
5719 år gl. ved folketellingen år 1801.
5816 år gl. ved folketellingen år 1801.
5912 år gl. ved folketellingen år 1801.
6010 år gl. ved folketellingen år 1801.
61Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
62IGI - http://www.familysearch.com
6326 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
64Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
65Etter datteren Ovidia fødsel - er dette korrekt ?
66Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
67Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
68Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
69Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
70Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
71Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
72Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
73Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.