© 2001 Simon Ellefsen

Hase / Hass

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Elias Hase
     Organist ved Trondheim Domkirke.

Gift _____med

Sophia
     Skifte 8 mai 1666, Trondhjem1Barn og sønnedatteren Maritte Jeremiasdatter, som fikk 43 Rd. efter farmoren, levert mor og stedfar, dertil gård 270 rd. - pantegjeld 251 rd..

Børn af Elias Hase og Sophia:

2.1.Jeremias Hase

Generation 2.

2.1.
Jeremias Hase
     Organist i Trondheim Domkirke. I skiftet etter hustruen 24. jan. 1679 omtales et portrett av Jeremias Hase. Hans symfonikon verdsattes under samme skifte til 12 rdl.2,3
     Skifte 18 feb. 1665, Trondhjem2.

Gift _____med

Maren Jørgensdatter
     Datter af Jørgen Nielsen og Ane Torstensdatter.
     Iflg. Berg: 1951, s. 126 var hun datter av Jørgen kopperslager og tok over sin fars gård ved dennes død før 1660.
     Skifte 24 jan. 1679, Trondhjem4.

[Gift 1° med Jeremias Hase; Gift 2° med Erich Pedersen Byemand (Jemt) (d. apr. 1677)].

Børn af Jeremias Hase og Maren Jørgensdatter:

3.2.Marit Hass, f. omkr. 1663

Generation 3.

3.2.
Marit Hass
Født omkring 16635,6,2.
     Marit Hase skal have været gift med en Hans Aars - han er vel identisk med Hans Pedersen Aars, eller ?

Gift 1° _____7med

Jørgen Jensen
     Trondhjemsborger.

Gift 2° _____med

Hans Pedersen Aars
Født omkring 16778,9.
     Søn af Peder Nielsen Aars og Anne Hansdatter Leth.

Børn af Marit Hass og Jørgen Jensen:

4.3.Jens Jørgensen Hass, d. 1727
5.3.Erich Jørgensen Hass
6.3.Maren Jørgensdatter (Hass)

Børn af Marit Hass og Hans Pedersen Aars:

7.3.Anna Hansdatter Aars

Generation 4.

4.3.
Jens Jørgensen Hass
Død 172710.
     Hadde overtatt Søvik gård etter Melchior Pettersen Falch.10
     Jens Hass kom fra Kulstasjøen og tilhørte en utbredt borgerslekt. M. Jacobsen sier i "Alstahaug Kanikgjeld" at han hadde vært «hoffmand, skriverkarl først hos hr. Petter Dass og senere hos magister Anders Dass.» Anders Dass sendte Jens Hass i oppdrag til Vefsen for å utspionere vefsenpresten Ole Broch, som lå i prosesser med Anders Dass. Jens Hass hadde også bygdfaret.10

Gift _____med

Margrethe Jacobsdatter Falch
Født 168710.
Død 177210.
     Datter af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.

[Gift 1° med Jens Jørgensen Hass (d. 1727); Gift 2° 18 jun. 1728 med Peter Mathisen (Astrup)].

Børn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch:

8.4.Jørgen Jensen Hass, f. omkr. 1710, d. omkr. 1754
5.3.
Erich Jørgensen Hass
     Erich Hass kan være identisk med den Erich Jørgensen Trondheimsborger som det ble skiftet etter på Mo i Vefsn i 1743.11
     Erich Hass drev handelsstedet Furnes i Leirfjorden en periode.11
     Skifte 1743, Mo i Vefsn.12Skifte etter borger til Trondheim Erich Jørgensen. Arvinger er ektefelle Elisabeth Mogensdatter Bye og sønnen Mogens Jørgensen Hass, der er gift..

Gift _____13med

Elisabeth Mogensdatter Bye

Børn af Erich Jørgensen Hass og Elisabeth Mogensdatter Bye:

9.5.Mogens Jørgen (Jørgensen?) Hass, f. 1714
6.3.
Maren Jørgensdatter (Hass)

Gift _____med

Lars Jakobsen
     På gården Risnes i Vefsn.7
7.3.
Anna Hansdatter Aars

Gift _____med

Peder Eriksen Bech
     Søn af Erik Pedersen Bech.
     Fik borgerskap i Trondheim 11. okt. 1728.14
     Hans Pedersen Aars enke overlot 1724 borgerleiet (Kulstadsjøen) til svigersønnen Peder Eriksen Bech.15
     Peder Eriksen Bech overlot 1771 dette videre til brorsønnen Peder Christian Bech [søn av Tøger Bech?].15
     Skifte 177814.

Generation 5.

8.4.
Jørgen Jensen Hass
Født omkring 171016.
Død omkring 175416.
     Stilling: Skipper16

Gift _____med

Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel17.
     Datter af Willatz Jensen Bing og Magdalena Susanna Lund.

Børn af Jørgen Jensen Hass og Anna Sophie Bing:

10.8.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
11.8.Margrethe Falch Hass
9.5.
Mogens Jørgen (Jørgensen?) Hass
Født 171413,17.
     Han er sikker den Mogens Jørgen(sen) Hass der i 1737 gifter sig med Ane Mikkelsdatter Bye.

Gift 173713 med

Ane Mikkelsdatter Bye

Børn af Mogens Jørgen (Jørgensen?) Hass og Ane Mikkelsdatter Bye:

12.9.Elisabeth Mogensdatter Hass, f. 1738
13.9.Marit Mogensdatter Hass, f. 1741

Generation 6.

10.8.
Willatz Bing Hass
Født 174418.
Død 181018.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.18

Gift 177418 med

Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.19.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.19.
     Datter af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margarethe Nilsdatter Winter.
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Børn af Willatz Bing Hass og Lucie Andersdatter Falch:

14.10.Anna Margrethe Hass, f. 1776
15.10.Humphred Hass, f. 1778
16.10.Margaretha Hass, f. 1782
17.10.Rebecca Hass, f. 1785
18.10.Jens Hass, f. 1789
11.8.
Margrethe Falch Hass
     Levede i 1801 paa Gaarden Berfjord i Herø og havde "Del i Dr. Bings Legat".16
12.9.
Elisabeth Mogensdatter Hass
Født 173813.
13.9.
Marit Mogensdatter Hass
Født 174113.

Generation 7.

14.10.
Anna Margrethe Hass
Født 177620.
15.10.
Humphred Hass
Født 177820.
16.10.
Margaretha Hass
Født 178220.
17.10.
Rebecca Hass
Født 178520.
18.10.
Jens Hass
Født 178920.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
2Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
3Kjeld Bugge: Slektene Hass - Byemand., s. 416. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 416
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
52 år gl. ved farens skifte 18. febr. 1665.
619 år gl. ved morens skifte 24. jan. 1679.
7Epost dat. 9. okt. 2000 af Asle Brækken.
816 år gl. 12. dec. 1693.
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 26
11Epost dat. 9. okt. 2000 av Asle Brækken.
12Svein Edvardsen: Skifter fra Vefsn 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. 57
13Slekta vår 2001:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 8
14Epost dat. 21. okt. 2000 av Bjørn Hassel Nyheim
15Bjørn Hassel Nyheim der ref. til Ytreberg "Nordlandske handelssteder"
16Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
17Email
18Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
19Arnt O. Åsvang: Slekten Falch III (198?), s. 7
20Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt